UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Specialkørsel for Odense Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Specialkørsel for Odense Kommune"

Transkript

1 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Specialkørsel for Odense Kommune September

2 Indholdsfortegnelse UDBUDSBETINGELSER... 4 UDBYDER... 4 FynBus... 4 Odense Kommune... 4 UDBUDSMATERIALE... 4 TIDSPLAN... 5 OFFENTLIGGØRELSE AF UDBUDSMATERIALET... 5 CPV- KODE... 6 KOMMUNIKATION... 6 SPØRGSMÅL... 6 AFGIVELSE AF TILBUD... 7 Åbning af tilbud... 7 Tildelingsliste... 7 Vedståelsesfrist... 7 ALTERNATIVE TILBUD... 7 TILBUDSGIVERS OMKOSTNINGER... 7 DEN UDBUDTE KØRSEL... 8 Specialkørsel... 8 Vogntyper... 8 Kontraktperioden... 8 Option på forlængelse... 8 UDVÆLGELSESKRITERIER... 9 TILDELINGSKRITERIUM... 9 DOKUMENTER MANGLER I TILBUD, FORBEHOLD M.V OPLYSNINGER OM KONTRAKTINDGÅELSE KONTRAKT Omfang Definitioner Ikrafttræden og udløb Opsigelse Option på forlængelse Kontraktgrundlag Indgåelse af kontrakten Samarbejde mellem entreprenør og FynBus Kommunikation Underentreprenører Forsikring Entreprenørs ansvar Entreprenørs virksomhed Løn- og ansættelsesvilkår Krav til personale Børneattest Loyalitet Køreplanlægning Ændringer i de udbudt køreplantimer Krav til vognene Kørslens udførelse Miljøkrav, herunder arbejdsmiljø Betaling og afregning Afregning ved forsinkelser Prisregulering Bod Overdragelse af kontrakten September

3 28 Misligholdelse Voldgift Diskretion Underskrift BILAG 1 - OVERSIGT OVER UDBUDT SPECIALKØRSEL BILAG 2 - KRAVSPECIFIKATION BESKRIVELSE AF SPECIALKØRSEL I ODENSE KOMMUNE Borgerne KRAV FOR KØRSEL TIL INSTITUTIONER MV Kørslens udførelse Befordring af bevægelseshæmmede/ Introduktion til offentlig servicetrafik ØVRIGE KRAV BILAG 3 VOGNTYPER OG KRAV TIL VOGNENE VOGNTYPER Type Type GENERELLE KRAV TIL ALLE VOGNTYPER SKILTNING SIKKERHEDSSELER/FASTSPÆNDING ØVRIGE KRAV BILAG 4 KØRSEL UNDER PLANET UDSTYR TIL KOMMUNIKATION OG NAVIGATION Særligt for taxacentraler GPS POSITIONERING DAGLIG DRIFT Driftsovervågning DISPOSITION FOR TILBUD VEJLEDNING OG INFORMATION OM BRUG AF DISPOSITION FOR TILBUD AFGIVELSE AF PRISTILBUD PÅ SPECIALKØRSEL UDFYLDELSE AF TILBUDSBLANKET Hjemsted Vognoplysninger Tilbudspris September

4 UDBUDSBETINGELSER Udbyder fremover vil dette blive beskrevet som specialkørsel udbydes af FynBus, Tolderlundsvej 9, DK Odense C, på vegne af Odense Kommune. Samlet vil FynBus og Odense Kommune i dette udbudsmateriale blive benævnt som udbyder. FynBus Odense Kommune Udbudsmateriale Udbudsmaterialet består af: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelserne indeholder en beskrivelse af de vilkår, tilbudsgiver skal afgive sit tilbud under. Kontrakt med bilag Kontrakten og bilagene indeholder både de vilkår, der vil regulere forholdet mellem udbyder og entreprenør i forbindelse med indgåelse af kontrakt og det efterfølgende forhold mellem udbyder og entreprenør. Disposition for tilbud Dette afsnit opregner punkt for punkt, hvad tilbudsgiver skal tage højde for, både formelt og indholdsmæssigt, hvis tilbuddet skal være konditionsmæssigt. Spørgsmål og svar Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort på udbudshjemmesiden https://www.ethics.dk/asp4/tender/fynbus_1403_ nsf i overensstemmelse med tidsplanen, og tilbudsgiver vil automatisk få besked, når der offentliggøres svar på hjemmesiden. Det er ikke tilladt at ændre i det offentliggjorte udbudsmateriale. September

5 Tidsplan Fremsendelse af udbudsbekendtgørelse til EU-Tidende og offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen på udbudshjemmesiden: 12. september 2013 Udbudsmaterialet vil blive offentliggjort på udbudshjemmesiden senest: 12. september 2013 Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet: 11. oktober 2013 Der kan komme nye oplysninger til udbuddet på udbudshjemmesiden frem til: 18. oktober 2013 Frist for afgivelse af tilbud: 25. oktober 2013 kl Forventet besked til tilbudsgiverne: Uge Frist for indsendelse af dokumenter 20. november 2013 Forventet tidspunkt for kontraktindgåelse: primo december 2013 Dato for kontraktstart: 1. januar 2014 Vedståelsesfrist: 1. marts 2014 Offentliggørelse af udbudsmaterialet Dette udbudsmateriale offentliggøres på udbudshjemmesiden https://www.ethics.dk/asp4/tender/fynbus_1403_ nsf efter forudgående offentliggørelse i Supplement til Den Europæiske Unions Tidende som et offentligt udbud jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 udbudsdirektivet, om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Udbudsmaterialet kan tilgås via FynBus hjemmeside, og udbudshjemmesiden. Udbudsbekendtgørelsen vedr. dette udbud er offentliggjort på udbudshjemmesiden umiddelbart efter afsendelse til Kontoret for Den Europæiske Unions Officielle Publikationer og vil efterfølgende blive offentliggjort på TED-databasen Eventuelle ændringer til det offentliggjorte udbud vil blive opdateret løbende på udbudshjemmesiden og tilbudsgivere opfordres således til at holde sig jævnligt orienteret om nærværende udbud på udbudshjemmesiden. September

6 CPV- kode Nærværende udbud er offentliggjort under følgende CPV- koder: Kommunikation Al kommunikation mellem tilbudsgiver og udbyder om dette udbud skal foregå på dansk via udbudshjemmesiden https://www.ethics.dk/asp4/tender/fynbus_1403_ nsf Det er et krav fra udbyder, at kommunikationen mellem FynBus og tilbudsgiver også efter kontraktens indgåelse kan foregå elektronisk. Det betyder i praksis, at skal kunne bruges som primær kommunikationsform. Spørgsmål Med henblik på at sikre, at tilbud udformes korrekt i overensstemmelse med de stillede krav, har tilbudsgiver mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet og anmode om uddybende beskrivelse af konkrete punkter i materialet. Spørgsmål skal indsendes via menupunktet Send Spørgsmål på udbudshjemmesiden https://www.ethics.dk/asp4/tender/fynbus_1403_ nsf inden udløbet af det fastsatte tidspunkt herfor, jf. rubrikken Spørgsmål i menufeltet til venstre. Spørgsmål skal så vidt muligt være FynBus i hænde senest onsdag d. 11. oktober Spørgsmål bedes opstillet på listeform med angivelse af det sted i udbudsmaterialet (f.eks. afsnit og sidenummer), som spørgsmålet vedrører. Udbyder skal gøre opmærksom på, at udbyder som udgangspunkt er både berettiget og forpligtet til at se bort fra tilbud med forbehold mod grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Derfor opfordres tilbudsgiver til at benytte adgangen til at stille spørgsmål i stedet for at tage forbehold. Alle spørgsmål, som tilbudsgiver sender til udbyder senest den 11. oktober 2013 vil, sammen med svarene på disse, løbende og senest 18. oktober 2013 blive offentliggjort i anonymiseret form på udbudshjemmesiden under menupunktet Spørgsmål og svar. Spørgsmål, der fremsendes senere end den 11. oktober 2013, kan påregnes besvaret senest seks dage før tilbudsfristens udløb, det vil sige d. 18. oktober Dette forudsætter dog, at det er muligt for udbyder at besvare disse spørgsmål senest 18. oktober Herefter kan der ikke komme nye oplysninger til udbuddet. Spørgsmål og svar offentliggjort senest den 18. oktober 2013 indgår herefter som en del af udbudsmaterialet. September

7 Afgivelse af tilbud Tilbudsgivers udformning af tilbud fremgår af Disposition for tilbud. Udbuddet afvikles elektronisk, og for at kunne afgive elektronisk tilbud skal tilbudsgiver tilmelde sig udbuddet på udbudshjemmesiden https://www.ethics.dk/asp4/tender/fynbus_1403_ nsf hvorved tilbudsgiveren får tildelt brugernavn og skal opgive adgangskode. Derudover skal den ansvarshavende person have en digital signatur. Ved tilmelding til udbuddet modtages der automatisk en digital signatur, som kan bruges ved afgivelsen af tilbuddet. Tilbuddet afgives elektronisk via udbudshjemmesiden ved at uploade de udfyldte tilbudsblankletter sammen med følgebrev og stamoplysninger. Andre former for tilbud accepteres ikke. Tilbud skal være afgivet senest fredag d. 25. oktober 2013 kl Tilbud, der fremkommer efter dette tidspunkt, vil blive afvist. Det er tilbudsgivers ansvar, at tilbud fremkommer rettidigt. Udbyder gør opmærksom på, at tilbudsgiver kan tilmelde sig en nyhedsgruppe på FynBus hjemmeside således at der vil blive sendt en til tilbudsgiver, hver gang der offentliggøres materiale, der relaterer sig til dette udbud. Åbning af tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud. Tildelingsliste Udbyder vil udarbejde en tildelingsliste med oplysninger om tilbudsgivere, hjemsted og eventuelle forbehold. Tildelingslisten offentliggøres på FynBus hjemmeside, Vedståelsesfrist Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i sin helhed til og med den 1. marts 2014, idet der dog gøres opmærksom på eventuelle optionsperioder, der rækker derudover. Alternative tilbud Alternative tilbud accepteres ikke. Tilbudsgivers omkostninger Samtlige omkostninger forbundet med tilbudsgivningen påhviler tilbudsgiver. September

8 Den udbudte kørsel Oversigt over de udbudte pakker findes i Bilag 1 Oversigt over udbudt specialkørsel. Der kan ske ændringer i de udbudte pakker, inden kørslen påbegyndes. Eventuelle ændringer af pakkerne, der er afklaret inden tilbud skal afgives, vil blive offentliggjort på udbudshjemmesiden https://www.ethics.dk/asp4/tender/fynbus_1403_ nsf Ændringer til pakkerne vil ikke blive offentliggjort senere end 14 dage før tilbudsfristens udløb. Tilbuddet skal således baseres på pakkerne i Bilag 1 Oversigt over udbudt specialkørsel inkl. eventuelle offentliggjorte ændringer. Senere ændringer i forhold hertil i de endelige køreplaner vil udløse regulering efter kontraktens bestemmelser. Der reguleres for ændret køreplantimer. Omfanget af den udbudte kørsel kan variere under kontraktperioden, og tilbudsgiver er forpligtet til at tilpasse kørslen i forhold til dette, såfremt kørslen ikke varierer mere end +/- 20 % i forhold til køreplantimerne i de udbudte pakker. Specialkørsel Den udbudte kørsel omfatter kørsel til specialskoler, institutioner el.lign. i Odense Kommune, hvor der foreligger et fast kørselsmønster. Kørslen udbydes som fast kørsel med mindre vogne samt vogne med plads til kørestole (minibusser/taxier). Den udbudte kørsel vedrører kørsel på skoledage samt kørsel til og fra SFO på dage, hvor der er skolefri, men hvor SFO en har åbent. Den udbudte kørsel vedrører derudover kørsel til institutioner på hverdage. Der udbydes i alt 92pakker med fast kørsel. Hver pakke indeholder én vogn. Vogntyper Vognene er opdelt i følgende vogntyper: Vogntype 2 Vogntype 5 Beskrivelse af de enkelte vogntyper kan ses under Bilag 3 Vogntyper og krav til vognene. Kontraktperioden Kontraktperioden er fra 1. januar 2014 til senest den 13. august Slutdatoen varierer for de udbudte pakker, og slutdatoen fremgår af Bilag 1 Oversigt over udbudt specialkørsel. Option på forlængelse Der er option på forlængelse af kontrakten på op til ét år på uændrede vilkår. Kontrakten kan i forlængelsesperioden opsiges med seks måneders varsel til udgangen af et kvartal. September

9 Udvælgelseskriterier De krav, der er stillet som udvælgelseskriterier, skal dokumentere tilbudsgivernes generelle egnethed til at udføre den udbudte specialkørsel. De i udvælgelseskriterierne og bilagene stillede krav er mindstekrav, som skal være opfyldt ved aflevering af tilbuddet. De stillede udvælgelseskriterier er: Signeret følgebrev indeholdende: tro- og loveerklæring om i hvilket omfang tilbudsgivere har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige jf. Lovbekendtgørelse om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love nr. 336 af 13. maj Erklæringen er samtidig en samtykkeerklæring om, at udbyder må indhente oplysninger hos Skat om ubetalt forfalden moms eller skattegæld. Tro- og loveerklæring på at alle chauffører tilknyttet kørslen har en blank (negativ) børneattest. Hvis tilbudsgiver afgiver urigtig erklæring, kan denne i henhold til Lovbekendtgørelse om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, nr. 336 af 13. maj straffes med bøde. Såfremt den urigtige erklæring er afgivet svigagtigt, har udbyder ret til at forkaste tilbuddet, jf. udbudsdirektivets art. 45, stk. 2, litra g. I tilfælde, hvor udbyder skønner et tilbud som værende et unormalt lavt bud, kan udbyder indhente oplysninger om baggrunden for det afgivne tilbud. Disse oplysninger vil blive behandlet fortroligt. Hvis udbyder vurderer et tilbud som værende et unormalt lavt bud, kan udbyder vælge at afvise tilbuddet. Af Disposition for tilbud fremgår nærmere, på hvilken måde ovenstående erklæringer samt oplysninger skal fremsendes. Tildelingskriterium Der skal afgives en selvstændig pris på hver pakke. Blandt de konditionsmæssige tilbudsgivere vil der efterfølgende blive tildelt kontrakt til én entreprenør pr. pakke ved anvendelse af tildelingskriteriet laveste pris. Laveste pris er defineret som det antal køreplantimer, der fremgår under den enkelte pakke, samt den tid der medgår til kørsel mellem vognens hjemsted og hhv. rutens fiktive start- og slutsted (tomkørsel), som er nævnt i de enkelte pakker. Tomkørsel bliver beregnet på baggrund af den tilbudte timepris pr. pakke. Følgende beregningsformel anvendes: P = (KPT + TK) x TP September

10 Definitioner: P = pris KPT = Ugentlige køreplantimer pr. pakke TK = Ugentlig tomkørsel fra/til vognens hjemsted TP = Tilbudspris angivet af entreprenør pr. pakke TK opgøres på baggrund af en beregning i Planet af afstanden mellem vognens hjemsted og den fiktive kundeadresse, som er nævnt i de enkelte pakker. TK kan oplyses ved henvendelse til senest d. 23. oktober Den tilbudsgiver, hvis fremsendt tilbud på en pakke indeholder den laveste pris i forhold til ovennævnte definition, vinder pågældende pakke. Såfremt vinderen af en pakke har budt på flere pakker med samme bil, vil vinderens tilbud på de efterfølgende pakker, hvor der er budt med den pågældende bil, udgå. Ved tildeling af pakkerne vil pakken med det højeste antal køreplantimer blive tildelt først. Herefter tildeles pakken med næsthøjeste antal køreplantimer og så fremdeles. Hvis flere tilbud på samme pakke har samme laveste pris, vil kontrakten blive tildelt ved lodtrækning. Der vil blive tildelt kontrakt til det antal entreprenører, der sikrer, at det oplyste antal pakker bliver besat. For hver pakke vil der blive indgået en selvstændig kontrakt. Tilbudsgiverne opfordres til at byde på så mange pakker som muligt, da dette øger chancerne for at få tildelt kontrakten på en eller flere af pakkerne. I tilfælde hvor udbyder ophæver kontrakten, vil udbyder i stedet tilbyde kontrakten til den tilbudsgiver, der har afgivet det næstlaveste bud. Såfremt der ikke kan indgås kontrakt med tilbudsgiveren med det næstlaveste bud, vil udbyder tilbyde kontrakten til tilbudsgiveren med det tredje laveste bud og så fremdeles, indtil udbyder har fundet en tilbudsgiver at indgå kontrakt med, eller indtil udbyder vurderer, at det ikke længere er fordelagtigt at indgå kontrakt. Dokumenter Entreprenører, som får tildelt kontrakt, skal senest onsdag d. 20. november 2013 indsende gyldig EP/OST-tilladelse, taxabevilling, eller forhåndstilsagn herom samt gyldig registreringsattest for hver af de vogne der har opnået kontrakt. Entreprenøren skal i forbindelse med indsendelse af dokumenter oplyse, hvilken pakke den pågældende vogn skal køre på. Hvis den budte vogn samtidig har kontrakt på udførelse af variabel flexkørsel for FynBus, Sydtrafik eller Midttrafik, skal vognløbsnummer/vogngruppenavn oplyses. Oplysninger om hvortil dokumenterne skal fremsendes, vil blive offentliggjort efter der er sket tildeling af alle de udbudte pakker. September

11 Entreprenør, som ikke overholder fristen d. 20. november 2013 for indsendelse af dokumenter til FynBus, vil miste sin kontrakt. Kontrakten vil herefter blive tildelt den tilbudsgiver der har afgivet det næstlaveste tilbud. Såfremt der ikke kan indgås kontrakt med tilbudsgiveren med det næstlaveste bud, vil udbyder tilbyde kontrakten til tilbudsgiveren med det tredje laveste bud og så fremdeles, indtil udbyder har fundet en tilbudsgiver at indgå kontrakt med, eller indtil udbyder vurderer, at det ikke længere er fordelagtigt at indgå kontrakt. Entreprenører der har fået tildelt kontrakt efter d. 20. november 2013 skal hurtigst muligt efter tildeling indsende de krævede dokumenter. Såfremt dokumenterne ikke kan fremsendes inden kontraktstart, vil vognen ikke blive åbnet før dokumenterne er fremsendt. Mangler i tilbud, forbehold m.v. Ufuldstændige tilbud kan medføre, at tilbuddet ikke anses for konditionsmæssigt, idet udbyder ikke efterfølgende udover det som 12 i Implementeringsbekendtgørelsen til Udbudsdirektivet giver mulighed for har mulighed for at lade tilbudsgiver korrigere sit tilbud. Forbehold i et tilbud for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet accepteres ikke og vil medføre udelukkelse fra deltagelse i nærværende udbud. Dette betyder, at identiteten af det samlede udbudsmateriale i det væsentligste skal fastholdes. Det følger af retspraksis vedr. EU-udbud, at udbyder er såvel berettiget som forpligtet til at se bort fra tilbud med forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Afgrænsningen af grundlæggende elementer foretages af udbyder. Såfremt der tages forbehold i øvrigt, det vil sige forbehold mod ikke-grundlæggende elementer i forhold til det samlede udbudsmateriale, skal disse forbehold fremføres skriftligt og tydeligt på listeform, og for hvert forbehold angive stedet (punkt og side) i udbudsmaterialet og den ordlyd, som tilbudsgiver tager forbehold for, samt angive den ordlyd, tilbudsgiver kan acceptere. Udbyder er berettiget til at se bort fra tilbud med forbehold mod ikke-grundlæggende elementer. Udbyder er imidlertid også berettiget til at tage tilbud med sådanne forbehold i betragtning. Vælger udbyder at tage tilbuddene i betragtning, vil forbeholdene blive prissat af udbyder og værdien tillagt tilbudssummen, hvorefter de vil indgå i den samlede vurdering af tilbuddene. Såfremt forbeholdene ikke kan kapitaliseres, medfører dette udelukkelse for deltagelse i nærværende udbud. Oplysninger om kontraktindgåelse Umiddelbart efter at kontrakt er indgået, er udbyder pligtig at offentliggøre dette i EU-Tidende. September

12 KONTRAKT Kontrakt om specialkørsel for Odense Kommune Nærværende kontrakt er indgået mellem FynBus Tolderlundsvej 9 DK 5000 Odense C og.. (I det følgende kaldet entreprenør) September

13 1Omfang Stk. 1 Nærværende kontrakt omfatter udførelse af Specialkørsel for Odense kommune. Antal pakker omfattet af nærværende kontrakt fremgår af tildelingsliste offentliggjort ved tildeling. Stk. 2 Kontrakten vedrører kørsel på skoledage samt kørsel til og fra SFO på dage, hvor der er skolefri, men hvor SFO en har åbent / kontrakten omfatter kørsel til institutioner på hverdage. (Omfanget er afhængig af de enkelte pakker). Kørsel til aflastning kan ske efter visitering fra Odense Kommune. 2 Definitioner Hjemsted Ved hjemsted forstås det sted, som vognen starter og slutter fra. Hver vogn skal have et hjemsted, som entreprenør selv fastlægger i tilbuddet, dog skal hjemstedet for taxier være i overensstemmelse med lov om taxikørsel. Hjemstedet kan ikke ændres i kontraktperioden. Køreplantimer Ved køreplantimer forstås den tid, hvor vognen kører med borgere. Tomkørsel Ved tomkørsel forstås den tid, hvor vognen kører tom fra hjemsted til afhentning af første borger på borgerens hjemadresse eller institution samt den tid, hvor vognen kører tom fra aflevering af sidste borger på borgerens institution eller hjemadresse og tilbage til hjemsted. Kørselsomfang Ved kørselsomfang forstås den samlede kørsel bestående af køreplantimer og tomkørsel. 3 Ikrafttræden og udløb Kontrakten løber fra den 1. januar 2014 til x.xx.2014 (dato vil fremgå af den endelige kontrakt), hvor den udløber uden varsel. 4 Opsigelse Stk. 1 Kontrakten kan kun opsiges i de i 4 stk. 2, 7 stk. 5, 14 stk. 3, 19 stk. 3, 21 stk. 18, 26 stk. 2 og 28 nævnte situationer. Stk. 2 Kontrakten kan af FynBus i forlængelsesperioden jf. 5, opsiges med seks måneders varsel til udgangen af et kvartal. September

14 5 Option på forlængelse Stk. 1 FynBus har option på forlængelse af kontrakten på uændrede vilkår i op til 1 (ét) år, det vil sige frem til x.xx.2015 (dato vil fremgå af den endelige kontrakt). Stk. 2 Udnyttelse af optionen skal ske ved skriftlig henvendelse til entreprenørerne senest tre måneder før udløb af den indgåede kontraktperiode. 6 Kontraktgrundlag Stk. 1 Kontraktgrundlaget imellem entreprenør og FynBus er: 1. Kontrakten. 2. Det øvrige udbudsmateriale med bilag, herunder spørgsmål og svar offentliggjort på udbudshjemmesiden https://www.ethics.dk/asp4/tender/fynbus_1403_ nsf i forbindelse med spørgerunden samt eventuelle yderligere oplysninger, der er offentliggjort i løbet af udbudsforretningen. 3. Den vindende entreprenørs tilbud med bilag. Ovennævnte tre dele af kontraktgrundlaget er angivet i prioriteret rækkefølge, således at en højere prioritet ved fortolkning af kontraktgrundlaget har forrang frem for en lavere prioritet. Efterfølgende mødereferater godkendt af entreprenør og FynBus udgør tilsvarende en del af det samlede kontraktgrundlag. Stk. 2 Entreprenør skal til enhver tid opfylde samtlige nationale love og bestemmelser, der vedrører de udbudte former for kørsel. Entreprenør skal selv holde sig ajour med eventuelle lovændringer. 7 Indgåelse af kontrakten Stk. 1 Tilbudsgiver skal have en gyldig EP/OST-tilladelse, bustilladelse eller en taxabevilling. Der skal derfor enten foreligge de nødvendige tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring efter Buslovens 1. For busser, minibusser og køretøjer indregistreret til højst ni personer og for taxier, som ikke udelukkende kører for udbyder, skal tilbudsgiver, i det omfang det er nødvendigt for lovligt at kunne udføre ordren, opfylde kvalifikationskravene i lov om taxikørsel, lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som senere ændret ved lov nr. 633 af 14. juni Der skal derfor foreligge de nødvendige tilladelser og/eller bevillinger efter Taxilovens 1. September

15 Stk. 2 Kontrakten kan indgås med en enkeltperson, et selskab eller en anden juridisk person. Stk. 3 For aktie- og anpartsselskaber skal FynBus i forbindelse med kontraktindgåelse have oplysning om ejerforholdet. Ændringer i ejerforholdet i aktie- eller anpartsselskabet i kontraktperioden skal skriftligt meddeles FynBus. Aktie- eller anpartsbesiddelser på under 10 % af aktie- eller anpartskapitalen skal dog ikke oplyses, medmindre en sådan aktie- eller anpartspost giver adgang til bestemmende indflydelse i selskabet. På anmodning skal selskabet indsende regnskab til FynBus med en detaljeringsgrad og informationsværdi svarende til kravene i selskabsloven. Stk. 4 Hvis entreprenør er organiseret som en forening, har FynBus stedse krav på at få udleveret de gældende vedtægter samt dokumenteret oplysninger om foreningens kapitalgrundlag og drift, f.eks. i form af seneste regnskab, revideret af registreret eller statsautoriseret revisor, samt budgettet for indeværende og eventuelt kommende regnskabsår. På anmodning skal FynBus have fremsendt regnskab. Hvis kapital- eller organisationsforholdene tilsiger det, kan FynBus kræve, at de vognmænd, der er medlemmer af foreningen, og som deltager i kørslen under nærværende kontrakt, skal hæfte direkte over for FynBus for misligholdelse og andre forhold i forbindelse med deres egen kørsel. Stk. 5 Hvis der i aktie- eller anpartsselskaber sker ændringer i ejerforholdet til bestemmende andele i kapitalen, er FynBus berettiget til at opsige kontrakten med tre måneders varsel, hvis vægtige grunde taler herfor. Opsigelsen skal i givet fald ske senest en måned efter, at FynBus har modtaget meddelelse om ændringen i ejerforholdet. 8 Samarbejde mellem entreprenør og FynBus Entreprenør og FynBus er forpligtet til at samarbejde om kontraktens udførelse samt gensidigt at orientere om forhold, der kan have betydning for kontraktens udførelse. Entreprenør er forpligtet til at fremsende kopi af al korrespondance, der udveksles med arbejdstilsynet, herunder tilsynsrapporter, påtaler, forbud mv. vedr. arbejdsmiljøet for ansatte der udfører arbejdsopgaver i relation til nærværende aftale. 9 Kommunikation Entreprenør udpeger en kontaktperson, der med bindende virkning for entreprenør kan indgå alle aftaler vedrørende den løbende opfyldelse af kontrakten. Al kommunikation mellem entreprenør og FynBus skal foregå på dansk. 10 Underentreprenører Det er ikke tilladt at anvende underentreprenører til opfyldelse af kontrakten. September

16 11 Forsikring Stk. 1 Entreprenør er til enhver tid forpligtet til at have det anvendte materiale behørigt ansvarsforsikret i overensstemmelse med reglerne for erhvervsmæssig transport. Entreprenør skal tegne tilstrækkelig forsikring i anerkendt forsikringsselskab til fuld dækning af enhver skade, som entreprenør måtte have ansvaret for. Forsikringen skal være gældende for forhold opstået under kontraktforholdet, herunder en eventuel forlængelse af kontrakten. Stk. 2 Entreprenør skal under hele kontraktforholdet have tegnet forsikring for sit mandskab, herunder ansvars- og ulykkesforsikring. 12 Entreprenørs ansvar Entreprenør er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for personskade eller anden skade, herunder miljøskader samt hændelige skader, som opstår som følge af entreprenørs manglende overholdelse af nærværende kontrakt og det samlede udbudsmateriale for varetagelse af kørselsopgaver, eller som følge af entreprenørs eller dennes personales ansvarspådragende adfærd. Entreprenør er ansvarlig for skade på tredjemand og/eller dennes ejendom. Hvis der fremsættes eller pålægges FynBus et erstatningsansvar for forhold, som entreprenør er ansvarlig for i forhold til FynBus, jf. nærværende kontrakt, er entreprenør forpligtet til at overtage sagen og dække alle, herunder FynBus, omkostninger forbundet herved. 13 Entreprenørs virksomhed Stk. 1 Entreprenør leder og driver selvstændigt sin virksomhed. Ethvert personaleanliggende afgøres af entreprenør, jf. dog stk. 4. Stk. 2 Entreprenør er forpligtet til uden unødigt ophold at orientere FynBus om alle ansættelsesretlige konflikter af generel betydning, der vedrører personale beskæftiget med nærværende kontrakt, herunder om eventuelle afgørelser truffet af Arbejdsretten m.m. Stk. 3 Entreprenør skal sikre, at de enkelte opgaver udføres af fagligt kvalificeret personale. Stk. 4 FynBus kan kræve, at entreprenør udelukker en chauffør fra kørsel for FynBus, hvis chaufføren ikke opfører sig i overensstemmelse med kontraktens 15 Krav til personale. September

17 FynBus kan endvidere udelukke en chauffør fra kørsel for FynBus, hvis chaufføren misligholder sit ansættelsesforhold i henhold til gældende regler. Derudover kan FynBus udelukke en chauffør, hvis denne giver anledning til alvorlig eller gentagende kritik. FynBus kan ligeledes udelukke en chauffør fra kørsel for FynBus, hvis chaufføren ikke længere er fagligt kvalificeret til sit arbejde. Udelukkelse forudsætter, at chaufførens opførsel har en karakter, der medfører, at FynBus ikke kan have tillid til denne mere, eller hvis chaufføren overtræder almindelige regler om god skik og brug inden for branchen. Stk. 5 Såfremt FynBus modtager en klage fra en borger eller en institution over forhold omkring kørslen, vil entreprenør blive anmodet om en redegørelse, før FynBus besvarer klagen. Entreprenørs redegørelse skal fremsendes til FynBus senest tre hverdage efter, at entreprenør har modtaget anmodningen. Stk. 6 Entreprenør skal kunne dokumentere, at de i nærværende kontrakt stillede krav opfyldes, og at opfølgningen foregår i tæt dialog mellem udbyder og entreprenør. Udbyder kan følge op på kravene ved brugerundersøgelser, klagebehandling og stikprøvekontrol. Udbyder forbeholder sig i den forbindelse ret til at foretage inspektion i de af entreprenør til kørslen benyttede vogne. 14 Løn- og ansættelsesvilkår Stk. 1 Entreprenør skal jf. Buskørselsloven 18, Taxikørselslovens 5 og ILO-konventionen nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster. Stk. 2 Det er den udstedende myndighed, der forestår kontrol af, hvorvidt de i stk. 1 nævnte betingelser er opfyldt, jf. Taxikørselsloven 4b og Buskørselsloven 18. Såfremt FynBus modtager en klage vedrørende forhold omfattet af stk. 1, vil denne straks blive videresendt til rette myndighed. Stk. 3 Såfremt entreprenør som følge af overtrædelse af stk. 1 mister sin EP/OST-tilladelse, bustilladelse eller taxabevilling, vil dette medføre ophævelse af kontrakten. September

18 15 Krav til personale Stk. 1 Chauffører, andet personale og entreprenør skal yde en venlig og korrekt betjening af borgerne samt de pågældende institutioner. Stk. 2 Chauffører, andet personale og entreprenør skal beherske det danske sprog i skrift og tale. Stk. 3 Chaufføren skal bære tydeligt ID-skilt med navn. Skiltet skal godkendes af FynBus. Såfremt entreprenøren ikke selv har ID-skilte, eller såfremt entreprenørens ID-skilte ikke kan godkendes af FynBus, vil FynBus udlevere ID-skilte. Chaufføren skal altid fremtræde præsentabel og velsoigneret. FynBus stiller krav om, at chauffører skal bære uniform i tjenesten. Entreprenør har pligt til at sikre sig, at chaufføren til enhver tid er iført beklædning, der overholder følgende krav: Ensfarvet skjorte eller polo Mørke lange ensfarvede benklæder ikke joggingbukser Mørke lukkede sko ikke kondisko Hvis der anvendes jakke, skal den være ensfarvet og mørk. Hvis der anvendes kasket eller anden hovedbeklædning, skal den være ensfarvet og reklamefri. Kasketskygge skal være fremadvendt Udgifter til anskaffelse af uniform afholdes af entreprenør. Stk. 4 Entreprenør er ansvarlig for, at de chauffører, der anvendes til kørslen, er i stand til at betjene det udstyr, der findes i vognene og kender reglerne for transport af handicappede mv. FynBus stiller krav om, at alle, der befordrer kørestole, har gennemført uddannelsen Befordring af bevægelseshæmmede, inden de sættes til selvstændig tjeneste i den aftalte kørsel for FynBus. Gennemførelse af uddannelsen skal efter anmodning kunne dokumenteres skriftligt. Stk. 5 For kørsel til institutioner kan det være nødvendigt med særlige kvalifikationer, eksempelvis tegn til tale. Kræves særlige kvalifikationer, kan chaufføren blive pålagt undervisning. Den medgående tid til undervisningen honoreres altid med timeprisen for vognens faste kørsel. Chaufførerne er forpligtet til at deltage i denne undervisning. Stk. 6 For kørsel til institutioner kan det være nødvendigt, at chaufføren mødes med institutionen. Møderne aftales med institutionen, og den medgående tid til møderne honoreres altid med timeprisen for vognens faste kørsel. Chaufførerne er forpligtet til at deltage i møderne. September

19 Stk. 7 Rygning er ikke tilladt i forbindelse med udførelse af kørsel for FynBus. Forbuddet gælder også E- cigaretter og lignende. Stk. 8 Chauffører må ikke indtage, være påvirket af eller lugte af alkohol i forbindelse med kørsel for entreprenør. Stk. 9 Chauffører må ikke indtage eller være påvirket af rusmidler i forbindelse med kørsel for entreprenør. Stk. 10 Fysisk og psykisk magtanvendelse, ydmygende eller anden form for nedværdigende behandling af borgerne må ikke finde sted. Stk. 11 Entreprenør er ansvarlig for, at chaufførerne til enhver tid har gennemgået et godkendt førstehjælpskursus inden for de senest tre år. FynBus kan til enhver tid bede om dokumentation for gennemførelsen. Hvis denne dokumentation ikke kan fremvises, vil de berørte vogne blive udelukket, indtil dokumentation er fremsendt. 16 Børneattest Stk. 1 Entreprenør er forpligtet til at sikre, at de chauffører, der udfører kørsel i henhold til denne kontrakt, har en blank (negativ) børneattest. Stk. 2 Entreprenør skal sørge for at indhente blanke (negative) børneattester for såvel nuværende ansatte som fremtidige ansættelser. Stk. 3 Entreprenør har pligt til at sikre sig, at personer der har været straffet for forbrydelser mod børn og unge, ikke benyttes som chauffør på den af kontrakten omfattede kørsel. 17 Loyalitet Entreprenør er forpligtet til at optræde loyalt overfor FynBus og dennes virke, ligesom entreprenør er forpligtet til at sikre, at entreprenørs personale optræder loyalt overfor FynBus og dennes virke. 18 Køreplanlægning Stk. 1 FynBus planlægger og fastlægger kørslen efter anvisning fra kommunen eller institutionen. September

20 Stk. 2 Tilføjelser og ændringer i køreplantimerne i forbindelse med den daglige drift bliver sendt direkte til entreprenør via Planet. Mindre ændringer af køreplantimerne - på under 15 min. - planlægger entreprenør selv med den pågældende institution/skole og forældre, alt efter hvad der er aktuelt. 19 Ændringer i de udbudt køreplantimer Stk. 1 Antal køreplane timer for de enkelte pakker omfattet af denne kontrakt, er angivet i beskrivelsen af den enkelte pakke, jf. Bilag 1 - Oversigt over udbudt specialkørsel. Kørslen er beskrevet ved en foreløbig ruteplan og en i reglen fiktiv kundeadresse som første eller sidste stop på ruten, hhv. til og fra en konkret skole eller institution. Stk. 2 På baggrund af ændringer i borgergrundlaget kan omfanget af køreplantimerne for hver enkelt pakke i kontraktperioden, opgjort i timer pr. år, ændres af FynBus med op til +/- 20 % på uændrede vilkår. Stk. 3 Ved ændringer i borgergrundlaget, der medfører at kørslen ændres med mere end +/- 20 % i forhold til det udbudte antal køreplantimer pr. pakke, vil evt. godtgørelse til entreprenør fastsættes efter konkret aftale mellem FynBus og entreprenør. Såfremt der ikke kan opnås enighed omkring en passende godtgørelse kan både FynBus og entreprenør vælge at opsige aftalen med to måneders varsel til d. 1. i en måned. Stk. 4 Ændringer i køreplantimer pr. pakke som ligger under en ændring på +/- 20 % i forhold til de udbudte køreplantimer, men som medfører ændringer i krav til vogntype eller antallet af vogne i en pakke vil medføre følgende kompensation: Kompensation Bemærkninger af timepris Ændring i vogntype: + 25 % Type 2 til Type 5 Ændring i vogntype: Ingen Type 5 til Type 2 Flere vogne til afvikling af pakken + 10 % Kompensationen lægges på den/de nye vogn(e) der skal bruges ekstra i forhold til det oprindelige antal udbudte vogne i den aktuelle pakke. Dette er uafhængigt af om vogntypen ændres. September

21 20 Krav til vognene Stk. 1 Kravene til vognene fremgår af Bilag 3 Vogntyper og krav til vognene. Stk. 2 Entreprenør skal i hele kontraktperioden, inkl. eventuel forlængelse, have en gyldig registreringsattest for den af kontrakten omfattede vogn. Stk. 3 FynBus skal godkende permanent udskiftning af en vogn minimum 5 hverdage før udskiftningen. Ved ikke-planlagt udskiftning af en vogn skal FynBus informeres herom hurtigst muligt. Ved udskiftning af vogne i kontraktperioden kan FynBus tillade, at entreprenør udskifter en vogn med en vogn med højere vogntypenummer. Prisen for den udførte kørsel ændres ikke. Stk. 4 Vogne, der udfører kørsel på tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring eller tilladelse til offentlig servicetrafik, skal på vognens sider have påskrevet firmanavn i overensstemmelse med EP- /OST-tilladelsen. Entreprenør skal sikre at anvendte køretøjer er påmonteret skilt til markering af FLEXTRAFIK. Stk. 5 Vognene må i aftaleperioden inkl. eventuel forlængelse ikke være over otte år gamle. Vognens alder baseres på datoen for 1. ibrugtagning af vognen. Stk. 6 I samtlige vogne samt reservemateriel skal der forefindes telefoniudstyr. FynBus skal kunne ringe direkte til vognen, og chaufføren skal kunne ringe til FynBus og kunderne. Der må ikke føres nogen former for private samtaler, når der er kunder i vognen. Udstyret skal fungere således, at det til enhver tid kan betjenes under kørsel efter gældende lovgivning. Udstyret må ikke benytte højtaler i vognen. Det er op til vognmanden, hvordan han vil håndtere driften, så der leves op til kravene. Stk. 7 Alle vogne skal være udstyret med GPS med opgraderet kortmateriale, se Bilag 4 Kørsel under Planet for yderligere detaljer. Omkostninger til montering, drift og vedligehold af GPS udstyr betales af vognmanden. September

22 Stk. 8 Kan det tilbudte materiel ikke indsættes fra kontraktstart, skal entreprenør oplyse hvilket midlertidigt materiel, der bliver anvendt til kørslen. Midlertidigt materiel skal forhåndsgodkendes af FynBus og skal erstattes af det tilbudte materiel senest en måned efter kontraktstart. 21 Kørslens udførelse Stk. 1 Entreprenør er ansvarlig for kørslens planmæssige gennemførelse, med mindre udefrakommende begivenheder, som entreprenør ikke kan afværge eller afhjælpe, hindrer dette. Stk. 2 Betjening af kunderne skal ske på en høflig og forsvarlig måde, og udbyder forventer, at opfølgning på kundebetjeningen sker i et tæt samarbejde mellem FynBus og entreprenør. Stk. 3 Alle turene omfatter kørsel fra gadedør til gadedør, herunder også til steder med vanskelige adgangsforhold, medmindre andet er aftalt. Stk. 4 Kørslen på de enkelte pakker skal udføres af den samme chauffør hver dag. Stk. 5 Chaufføren skal ved afhentning og aflevering af borgerne hjælpe disse ind og ud af vognen sammen med vedkommendes ejendele. Stk. 6 Ved driftstop, sygdom eller lignende skal entreprenør straks indsætte reservemateriel, reservechauffører eller træffe aftale med anden trafikudøver om kørslens gennemførelse. Hvis dette ikke er muligt, skal FynBus straks underrettes. Stk. 7 På foranledning af terapeuter eller anden personel, er borgerne berettiget til at medtage cykler eller andre træningseffekter i vognen. Stk. 8 Sygemeldinger og andre akutte meldinger om løbende afvigelser for kørsel af borgerne sker til entreprenør/chaufføren, som selv foretager de nødvendige ændringer i kørslen. Mindre ændringer af køreplantimer - på under 15 min. - planlægger entreprenør selv med den pågældende institution/skole og forældre, alt efter hvad der er aktuelt. Det skal altid være muligt at komme i telefonisk kontakt med enten entreprenør selv eller chaufføren. Stk. 9 Entreprenør har pligt til at indberette uregelmæssigheder i driften til FynBus, herunder afvigelser fra de beregnede køretider og vente- og servicetider grundet forsinkelser mv. Indberetningen skal ske straks og senest tre hverdage efter vognløbets afslutning til September

23 Stk. 10 Entreprenør eller dennes chauffører har uanset stk. 9 pligt til øjeblikkeligt at indberette forsinkelser til FynBus, hvis en kørselsopgave ikke kan gennemføres inden for den beregnede tid, eller hvis chaufføren ikke kan finde borgeren på afhentningsstedet ( forgæves tur ). En forgæves tur skal indberettes til FynBus, inden vognen forlader afhentningsstedet. Såfremt dette ikke sker, kan FynBus undlade at betale for turen. Stk. 11 Såfremt en vogn bliver indblandet i et uheld, der medfører personskade eller skade på materiellet i et sådant omfang, at kørslen ikke umiddelbart kan fortsætte, er chaufføren/ entreprenør forpligtet til, hurtigst muligt og senest en time efter uheldet, at underrette FynBus. I tilfælde, hvor uheld medfører personskade, skal der optages politirapport og skaden skal anmeldelse til entreprenørs forsikringsselskab. FynBus skal underrettes skriftligt om enhver form for uheld inden 24 timer efter uheldstidspunktet af hensyn til besvarelse af forespørgsler herom fra pressen eller andre. I tilfælde af personskade, skal underretningen indeholde oplysninger om forsikringsselskab og skadesnummer/sagsnummer. Stk. 12 Entreprenør afgør efter en konkret vurdering af situationen, om det er forsvarligt at gennemføre kørslen i tilfælde af dårligt vejr (snestorm, dårligt føre o. lign.). Kan en kørsel ikke gennemføres, kontaktes både institution og FynBus. Hvis vejrlig eller andre forhold medfører, at borgere ikke kan afleveres på det aftalte afleveringssted, skal FynBus kontaktes. Borgerne må ikke efterlades alene. Stk. 13 I forbindelse med skolekørsel kan der på første og sidste skoledag forekomme ændringer i kørslen, som entreprenør skal imødekomme. Typisk før efterårsferie, juleferie, vinterferie og sommerferie samt første skoledag efter sommerferien kan køreplantimerne variere. På tilsvarende vis skal entreprenør imødekomme ændringer i køreplantimerne som følge af temadage, idrætsdage på skolerne samt elevernes muligheder for praktikperioder. Stk. 14 Hvis den anvendte vogn tillige udfører variabel flexkørsel for udbyder, vil specialkørslen i den faste køreplan, ekskl. tomkørsel, blive indlagt i Planetsystemet med en start- og en slutadresse, og vognen vil kunne udføre variabel flexkørsel uden for det tidsrum der er afsat til fast kørsel, således at tomkørslen vil kunne reduceres i forbindelse med frem- og returkørsel. Hvis vognen får tildelt variabelt flexkørsel, kører vognen til den variable kørselspris i tidsperioden før og efter den faste kørsel. Stk. 15 Special rengøring efter kunder, der befordres for FynBus, betales af FynBus efter aftale. September

24 Stk. 16 Chaufførerne skal yde korrekt service over for passagererne. Chaufføren er ansvarlig for at passagerer herunder kørestolsbrugere og disses kørestole er forsvarligt fastspændt i henhold til gældende regler. Stk. 17 Såfremt der opstår uoverensstemmelse mellem entreprenør/chaufføren og FynBus omkring driftsmæssige forhold, og FynBus vurderer, at uoverensstemmelsen forstyrrer driften, kan det medføre øjeblikkelig lukning af entreprenørs vogn, indtil forholdene er bragt i orden. Stk. 18 Hvis entreprenør begår en kvalitetsbrist i henhold til de krav, der er stillet i udbudsmaterialet, forbeholder FynBus sig ret til øjeblikkeligt at lukke de relevante vogne, indtil entreprenør på tilfredsstillende vis har dokumenteret, at lignende brister ikke vil ske i fremtiden. Hvis der sker tilsvarende fejl igen, forbeholder udbyder sig ret til at ophæve rammeaftalen. Stk. 19 Entreprenør og dennes personale har tavshedspligt om alle forhold, de måtte blive bekendt med i forbindelse med udførelsen af kørslen, jf. forvaltningsloven 27, stk. 3. Tavshedspligten ophører ikke ved kontraktens ophør eller fratræden. Stk. 20 Entreprenør og dennes personale har pligt til at underrette kommunen, såfremt de får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, jf. Serviceloven Miljøkrav, herunder arbejdsmiljø Stk. 1 De anvendte vogne skal opfylde den i Danmark på vognens første indregistreringsdato gældende EU-norm for emissioner. Stk. 2 Entreprenør er ifølge arbejdsmiljøloven kap. 2, forpligtet til at organisere arbejdet med sikkerhed og sundhed. Det er Arbejdstilsynet der forestår kontrol af, hvorvidt de nævnte betingelser er opfyldt. Såfremt FynBus modtager en klage vedrørende forhold omfattet af pkt.. 1, vil denne straks blive videresendt til rette myndighed. Stk. 3 Opmærksomheden henledes på, at den udbudte kørsel skal udføres på både offentlig veje og private fællesveje, og at der under kørslen skal passeres trafikchikaner, herunder trafikdæmpende foranstaltninger i form af bump m.m. FynBus vil i muligt omfang fastlægge køretid under hensyn hertil. September

25 Stk. 4 Hvis entreprenør eller dennes ansatte møder arbejdsopgaver, der ikke kan udføres på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, skal entreprenør underrette FynBus med henblik på at aftale, hvordan den pågældende opgave skal løses. 23 Betaling og afregning Stk. 1 Entreprenørs betaling beregnes ud fra kørselsomfanget som anvendte minutter gange 1/60 af timeprisen (afrundet til to decimaler). Den anvendte tid opgøres på baggrund af køreplantimer og tomkørsel (dvs. kørsel mellem vognens hjemsted og første opsamling hhv. sidste afsætning). Entreprenør modtager betaling og en elektronisk opgørelse senest den 15. i efterfølgende måned. Hvis den 15. falder i en weekend eller på en helligdag, sker betalingen på førstkommende hverdag herefter. Opgørelsen indeholder bl.a. oplysninger om: Dato og tidspunkt for kørslen Kundens navn Adresser der er kørt til og fra Betaling for kørslen Stk. 2 Bemærkninger til opgørelsen skal entreprenør indsende til så de er FynBus i hænde senest den 20 i den pågældende måned. Evt. efterregulering vil indgå i vognmandens næste betaling. Stk. 3 Parterne er berettiget og forpligtet til at forhandle om betalingens størrelse, hvis omkostningsudviklingen på grund af ny lovgivning afviger væsentligt fra reguleringen, jf. 25. Stk. 4 Såfremt FynBus ikke betaler rettidigt, jf. stk. 1-2, tillægges rente på 1,5 % af det skyldige beløb afregningen. 24 Afregning ved forsinkelser Stk. 1 Der reguleres kun for forsinkelser, der skyldes forhold, som vognmanden ikke kan påvirke. Det kan være forsinkelser hos kunden, særlige trafikforhold, vejrlig og lignende. FynBus afregner kun, hvis forsinkelsen pr. rute jf. den udbudte pakke er 10 minutter eller derover. Entreprenør er kun berettiget til betalingen, hvis ruten løber længere end først planlagt. Vognmanden skal indberette korrektioner til Midttrafik. September

26 Indberetningen skal indeholde oplysninger om følgende: Vognnummer Dato og tidspunkt for kørslen Navnet på den kunde, der er opstået forsinkelse hos Forsinkelsens omfang Årsagen til forsinkelsen Alle indberetninger vedrørende korrektioner skal være Midttrafik i hænde senest tre hverdage efter vognløbets afslutning. Korrektioner, der modtages efter ovennævnte tidsfrister eller ikke indeholder tilstrækkelig information, vil ikke blive honoreret. Alle indberetninger skal ske fra entreprenøren og ikke fra de enkelte chauffører. Stk. 2 I tilfælde hvor vejrlig eller lignende medfører forsinkelser på ture i mere end 50 % af FynBus område, kan FynBus erklære dagens drift for nøddrift. Nøddriften indebærer, at der ikke vil blive foretaget nogen individuelle korrektioner på vognløb. Alle vognløb, der har udført kørsel for FynBus den dag, hvor der erklæres nøddrift, vil i stedet blive kompenseret med 20 % ekstra betaling. Nøddriften omfatter alle vognløb, der har udført kørsel for FynBus den pågældende dag, uanset forsinkelsens varighed. Der kan på dage med nøddrift ikke forventes anden betaling end normal betaling + 20 % uanset tidsforbruget på vognløbet. Beslutning om at erklære nøddrift træffes af FynBus. 25 Prisregulering Stk. 1 Pristilbud skal afgives i prisniveau for september 2013, prisindeks 109,6. Stk. 2 For rammeaftaler der forlænges, jf. 5, vil betalingen i henhold til rammeaftalen den 1. august 2014 (eller sidste hverdag inden 1. august 2014) blive reguleret efter Trafikselskabernes månedlige omkostningsindeks. Der reguleres med forskellen til omkostningsindeks pr. 1. september Bod Stk. 1 Hvis entreprenør undlader at udføre en aftalt kørsel uden forudgående underretning og accept fra FynBus, vil entreprenør ikke modtage betaling for den pågældende kørsel. Stk. 2 FynBus kan pålægge entreprenøren økonomiske sanktioner i forbindelse med kvalitetsbrist konstateret af FynBus kontrollører ved kontrol i eller uden for vognene eller i øvrigt dokumenterede kvalitetsbrister. September

27 I følgende situationer har FynBus ret til at modregne op til kr. pr. konstateret tilfælde: a) Manglende overholdelse af afgangs- og ankomsttider. b) At der ikke udføres korrekt tryk (ny ordre) ved ankomst på adressen c) At køreordren ikke følges (ex. FOR, SR, hentes/følges, brug af transportstol osv.) d) Overtrædelse af kontraktens 21, stk. 4 vedr. fast chauffør på kørslen e) At chaufføren ikke er uniformeret f) At chaufføren ikke bærer synligt ID kort g) At vognen ikke er forsynet med Flextrafiks skilte h) At der ryges (herunder også E-cigaretter og lignende) i forbindelse med udførelse af kørsel for Flextrafik i) Manglende indsendelse af udtalelser i forbindelse med kundehenvendelser inden tre dage j) Manglende kontakt til vognen eller operatøren i vognløbets åbningstid k) Manglende fast kontaktnummer til vognen. l) Manglende tilmelding af vogn til vognløbets åbningstid m) Manglende indberetning af forgæves kørsel n) At vognen ikke møder ved hjemsted ved vognløbs start. o) Undladt udførelse af aftalt kørsel p) Manglende indsættelse af reservemateriel v. nedbrud på vogne q) Manglende anmodning til udbyder om, at man kører med reservevogn på dispensation, inden vognen kommer på gaden r) Manglende sikring af at samtlige chauffører er uddannet i at anvende det foreskrevne kommunikationsudstyr s) Hvis vognen ikke kan følges på WinFleet t) Anvendelse af privat rejser uden accept fra FynBus u) Udbyder kan ikke få kontakt til chauffør eller entreprenør v) Overtrædelse af kontraktens 20 krav til vognene. w) Kørestole og/eller kunder ikke er fastspændt forskriftsmæssigt under transporten. I gentagelsestilfælde er FynBus efter skriftlig advarsel berettiget til at ophæve aftalen efter reglerne i 28. Entreprenør er forpligtet til at refundere udgifter til alternativ transport for borgere på grund af manglende eller forsinket transport, hvis forholdet skyldes fejl hos entreprenør eller dennes personale. 27 Overdragelse af kontrakten Stk. 1 Entreprenør kan med FynBus accept overdrage sin kontrakt til tredjemand, under forudsætning af, at tredjemand opfylder alle formelle forpligtelser omfattet af nærværende kontrakt. Stk. 2 Ved overdragelse af kontrakten i henhold til stk. 1 fastholdes det hjemsted, der fremgår af det tilbud, der ligger til grund for den oprindelige kontrakt. September

28 Stk. 3 I tilfælde hvor FynBus opsiger eller ophæver kontrakten vil FynBus i stedet tilbyde kontrakten til den tilbudsgiver, der har afgivet det næstlaveste bud. Såfremt der ikke kan indgås kontrakt med tilbudsgiveren med det næstlaveste bud, vil FynBus tilbyde kontrakten til tilbudsgiveren med det tredje laveste bud og så fremdeles, indtil FynBus har fundet en tilbudsgiver at indgå kontrakt med, eller indtil FynBus vurderer, at det ikke længere er fordelagtigt at indgå kontrakt 28 Misligholdelse Stk.1 FynBus kan opsige kontrakten med fire ugers varsel, hvis entreprenør gør sig skyldig i forhold, der giver anledning til at antage, at entreprenør ikke fremover vil udføre kørslen på forsvarlig måde. Stk. 2 FynBus har ret til at ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning, hvis entreprenør går konkurs eller standser sine betalinger, eller hvis entreprenør, der driver en enkeltmandsvirksomhed, afgår ved døden, og hans bo behandles som et gældsfragåelsesbo. Dødsboet, konkursboet eller den, der i øvrigt handler på entreprenørs vegne, kan dog, med FynBus godkendelse, midlertidigt indtræde i kontraktforholdet med henblik på virksomhedens afhændelse, afvikling eller overdragelse. Stk. 3 Såfremt en af parterne væsentlig misligholder sine forpligtelser i henhold til kontrakten, er modparten berettiget til at ophæve kontrakten i sin helhed. Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. det forhold, at entreprenør trods skriftlig advarsel tilsidesætter centrale aftaleretlige pligter. En misligholdelse kan have en sådan grovhed, at den anden part kan ophæve kontrakten uden forudgående advarsel. Stk. 4 Såfremt entreprenørs tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring eller offentlig servicetrafik tilbagekaldes af Trafikstyrelsen, eller i tilfælde af taxitilladelse af kommunalbestyrelsen, ophæves aftalen i sin helhed uden varsel. Stk. 5 Retten til at opsige eller ophæve rammeaftalen bortfalder, i tilfælde hvor misligholdelsen skyldes force majeure. Ved force majeure forstås ekstraordinære begivenheder, som hindrer en af parterne i at opfylde rammeaftalen, og som parten ikke har nogen kontrol over, og som parten ikke burde have forudset. 29 Voldgift Stk. 1 Uoverensstemmelser mellem parterne, der ikke kan bilægges ved forhandling, kan af hver af parterne begæres afgjort ved voldgift efter dansk ret. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og bindende for parterne. September

29 Stk. 2 Voldgiftsretten består af tre medlemmer. Formanden udpeges på begæring af én af parterne af præsidenten for Østre Landsret. Hver af parterne udpeger en voldgiftsmand. Stk. 3 Voldgiftsmændene skal udpeges og anmeldes til formanden senest 14 dage efter, at denne er udpeget. Foreligger en sådan anmeldelse ikke, vælger præsidenten for Østre Landsret voldgiftsmanden. Stk. 4 Voldgiftsretten fastlægger selv proceduren for behandlingen af den enkelte sag. Sagen skal dog optages til kendelse så vidt muligt senest 12 uger efter rettens nedsættelse. Stk. 5 Voldgiftsretten kan på én af parternes begæring indhente fornødne sagkyndige erklæringer. Voldgiftsretten fastsætter selv sit honorar og tager stilling til, hvordan dette skal fordeles mellem parterne. Voldgiftsretten kan derudover pålægge den ene part at svare den andens omkostninger helt eller delvist. Stk. 6 Entreprenør kan inden to uger efter modtagelse af en opsigelse/ophævelse jf. 28, indbringe opsigelsen for den i denne paragraf nævnte voldgiftsret. Medmindre voldgiftsretten træffer anden afgørelse, har en sådan indbringelse opsættende virkning. 30 Diskretion Entreprenør og FynBus er gensidigt forpligtet til at behandle oplysninger om hinandens forretningsforhold, samt om andre forhold hvorom der med rimelighed kan kræves diskretion, fortroligt. Pligterne i henhold til pkt. 1 består også efter at aftalen er bragt til ophør, uanset årsagen hertil. September

30 31 Underskrift Denne kontrakt, som omfatter nærværende 31 paragraffer samt tilhørende bilag, er udfærdiget og underskrevet i to eksemplarer, hvoraf det ene beror hos entreprenør og det andet hos FynBus. Den / 2013 Entreprenør Den / 2013 FynBus September

31 Bilag 1 - Oversigt over udbudt specialkørsel Odense kommune Pakke: 1 Fristedet Kragsbjergløkke, Kragsbjergvej 72, 5230 Odense M og Byhuset, Bjergegade 15, 5000 Odense C Anslåede antal timer i aftalens løbetid 206 timer Krav til vogntype: Type 2 August

32 Odense kommune Pakke: 2 Fristedet Kragsbjergløkke, Kragsbjergvej 72, 5230 Odense M Anslåede antal timer i aftalens løbetid 156 timer September

33 Odense kommune Pakke: 3 CSV Rismarksvej 80, 5220 Odense V og Tarup gl. Præstegård, Præstegårdsvænget 51, 5210 Odense NV og Skattekisten, Stadionvej 66B, 5200 Odense V Aftalens løbetid: CSV: Tarup gl. Præstegår og Skattekisten: Anslåede antal timer i aftalens løbetid 384 timer September

34 Odense kommune Pakke: 4 CSV Rismarksvej 80, 5220 Odense V og Enghaveskolen, Roesskovsvej 125, 5200 Odense V Aftalens løbetid: CSV: Enghaveskolen: Anslåede antal timer i aftalens løbetid 355 timer September

35 Odense kommune Pakke: 5 CSV Rismarksvej 80, 5220 Odense V Aftalens løbetid: dage Anslåede antal timer i aftalens løbetid 264 timer September

36 Odense kommune Pakke: 6 CSV Rismarksvej 80, 5220 Odense V Aftalens løbetid: dage Anslåede antal timer i aftalens løbetid 272 timer September

37 Odense kommune Pakke: 7 CSV Rismarksvej 80, 5220 Odense V og Enghaveskolen, Roesskovsvej 125, 5200 Odense V Aftalens løbetid: CSV: Enghaveskolen: Anslåede antal timer i aftalens løbetid 160 timer Krav til vogntype: Type 2 September

38 Odense kommune Pakke: 8 CSV Rismarksvej 80, 5220 Odense V og Enghaveskolen, Roesskovsvej 125, 5200 Odense V Aftalens løbetid: CSV: Enghaveskolen: Anslåede antal timer i aftalens løbetid 407 timer September

39 Odense kommune Pakke: 9 Louisegården, Louisevænget 9, 5270 Odense N Anslåede antal timer i aftalens løbetid 185 timer Krav til vogntype: Type 2 September

40 Odense kommune Pakke: 10 Munkehatten, Munkehatten 2-6, 5220 Odense SØ Anslåede antal timer i aftalens løbetid 217 timer September

41 Odense kommune Pakke: 11 Munkehatten, Munkehatten 2-6, 5220 Odense SØ Anslåede antal timer i aftalens løbetid 312 timer September

42 Odense kommune Pakke: 12 Munkehatten, Munkehatten 2-6, 5220 Odense SØ Anslåede antal timer i aftalens løbetid 256 timer September

43 Odense kommune Pakke: 13 Dalumgård, Heliosvænget 18, 5250 Odense SV og Byhuset, Bjergegade 15, 5000 Odense C Aftalens løbetid: Dalumgård: Byhuset: Anslåede antal timer i aftalens løbetid 134 timer Krav til vogntype: Type 2 September

44 Odense kommune Pakke: 14 Odense Værkstederne - Skovgården, Skovgårdsvej 16, 5230 Odense M Anslåede antal timer i aftalens løbetid 296 timer September

45 Odense kommune Pakke: 15 Odense Værkstederne - Skovgården, Skovgårdsvej 16, 5230 Odense M Anslåede antal timer i aftalens løbetid 342 timer September

46 Odense kommune Pakke: 16 Odense Værkstederne - Skovgården, Skovgårdsvej 16, 5230 Odense M Anslåede antal timer i aftalens løbetid 168 timer September

47 Odense kommune Pakke: 17 Odense Værkstederne - Skovgården, Skovgårdsvej 16, 5230 Odense M Anslåede antal timer i aftalens løbetid 253 timer Krav til vogntype: Type 2 September

48 Odense kommune Pakke: 18 Odense Værkstederne - Skovgården, Skovgårdsvej 16, 5230 Odense M Anslåede antal timer i aftalens løbetid 122 timer Krav til vogntype: Type 2 September

49 Odense kommune Pakke: 19 Odense Værkstederne - Skovgården, Skovgårdsvej 16, 5230 Odense M Anslåede antal timer i aftalens løbetid 197 timer September

50 Odense kommune Pakke: 20 Odense Værkstederne - Skovgården, Skovgårdsvej 16, 5230 Odense M og Enghaveskolen, Roesskovsvej 125, 5200 Odense V Anslåede kørselsdage i aftalens løbetid: Anslåede antal timer i aftalens 274 timer løbetid September

51 Odense kommune Pakke: 21 Odense Værkstederne - Skovgården, Skovgårdsvej 16, 5230 Odense M Anslåede kørselsdage i aftalens løbetid: Anslåede antal timer i aftalens 155 timer løbetid September

52 Odense kommune Pakke: 22 Odense Værkstederne - Skovgården, Skovgårdsvej 16, 5230 Odense M Anslåede antal timer i aftalens løbetid 107 timer September

53 Odense kommune Pakke: 23 Odense Værkstederne - Skovgården, Skovgårdsvej 16, 5230 Odense M og Nørrebjergskolen, Nørrebjergvej 7, 5220 Odense SØ Anslåede kørselsdage i aftalens løbetid: Anslåede antal timer i aftalens 157 timer løbetid September

54 Odense kommune Pakke: 24 Odense Værkstederne - Bregnevej, Bregnevej 14, 5220 Odense SØ Anslåede antal timer i aftalens løbetid 198 timer Krav til vogntype: Type 2 September

55 Odense kommune Pakke: 25 Odense Værkstederne - Bregnevej, Bregnevej 14, 5220 Odense SØ og Enghaveskolens børnehave, Roesskovsvej 125, 5200 Odense V Anslåede kørselsdage i aftalens løbetid: Anslåede antal timer i aftalens løbetid 178 timer September

56 Odense kommune Pakke: 26 Odense Værkstederne - Camillagården, Peder Skrams Vej 19, 5220 Odense SØ Anslåede antal timer i aftalens løbetid 291 timer September

57 Odense kommune Pakke: 27 Odense Værkstederne - Camillagården, Peder Skrams Vej 19, 5220 Odense SØ Anslåede antal timer i aftalens løbetid 145 timer Krav til vogntype: Type 2 September

58 Odense kommune Pakke: 28 Odense Værkstederne - Camillagården, Peder Skrams Vej 19, 5220 Odense SØ Anslåede antal timer i aftalens løbetid 214 timer September

59 Odense kommune Pakke: 29 Odense Værkstederne - Camillagården, Peder Skrams Vej 19, 5220 Odense SØ Anslåede antal timer i aftalens løbetid 210 timer September

60 Odense kommune Pakke: 30 Odense Værkstederne - Camillagården, Peder Skrams Vej 19, 5220 Odense SØ Anslåede antal timer i aftalens løbetid 258 timer September

61 Odense kommune Pakke: 31 Odense Værkstederne - Camillagården, Peder Skrams Vej 19, 5220 Odense SØ Anslåede antal timer i aftalens løbetid 228 timer September

62 Odense kommune Pakke: 32 Odense Værkstederne - Camillagården, Peder Skrams Vej 19, 5220 Odense SØ Anslåede antal timer i aftalens løbetid 141 Krav til vogntype: Type 2 September

63 Odense kommune Pakke: 33 Odense Værkstederne - Camillagården, Peder Skrams Vej 19, 5220 Odense SØ Anslåede antal timer i aftalens løbetid 189 timer September

64 Odense kommune Pakke: 34 Odense Værkstederne - Skovgården, Skovgårdsvej 16, 5230 Odense M Anslåede antal timer i aftalens løbetid 199 timer September

65 Odense kommune Pakke: 35 Enghaveskolen, Roesskovsvej 125, 5200 Odense V og Byhuset, Bjergegade 15, 5000 Odense C Aftalens løbetid: Enghaveskolen: Byhuset: Anslåede antal timer i aftalens løbetid 336 timer September

66 Odense kommune Pakke: 36 Enghaveskolen, Roesskovsvej 125, 5200 Odense V og Byhuset, Bjergegade 15, 5000 Odense C Anslåede antal timer i aftalens løbetid 297 timer Krav til vogntype: Type 2 September

67 Odense kommune Pakke: 37 Enghaveskolen, Roesskovsvej 125, 5200 Odense V og Byhuset, Bjergegade 15, 5000 Odense C Anslåede antal timer i aftalens løbetid 403 timer September

68 Odense kommune Pakke: 38 Enghaveskolen, Roesskovsvej 125, 5200 Odense V og Odense Værkstederne - Kulturhuset, Rytterkasernen 19, 5000 Odense C Anslåede antal timer i aftalens løbetid 250 timer Krav til vogntype: Type 2 September

69 Odense kommune Pakke: 39 Enghaveskolen, Roesskovsvej 125, 5200 Odense V Anslåede antal timer i aftalens løbetid 299 timer September

70 Odense kommune Pakke: 40 Enghaveskolen, Roesskovsvej 125, 5200 Odense V Anslåede antal timer i aftalens løbetid 230 timer September

71 Odense kommune Pakke: 41 Enghaveskolen, Roesskovsvej 125, 5200 Odense V Anslåede antal timer i aftalens løbetid 195 timer September

72 Odense kommune Pakke: 42 Enghaveskolen, Roesskovsvej 125, 5200 Odense V Anslåede antal timer i aftalens løbetid 186 timer September

73 Odense kommune Pakke: 43 Enghaveskolens børnehave, Roesskovsvej 125, 5200 Odense V Anslåede antal timer i aftalens løbetid 225 timer Krav til vogntype: Type 2 September

74 Odense kommune Pakke: 44 Nørrebjergskolen, Nørrebjergvej 7, 5220 Odense SØ Anslåede antal timer i aftalens løbetid 288 timer September

75 Odense kommune Pakke: 45 Nørrebjergskolen, Nørrebjergvej 7, 5220 Odense SØ Anslåede antal timer i aftalens løbetid 295 timer September

76 Odense kommune Pakke: 46 Nørrebjergskolen, Nørrebjergvej 7, 5220 Odense SØ og Byhuset, Bjergegade 15, 5000 Odense C Anslåede antal timer i aftalens løbetid 275 timer September

77 Odense kommune Pakke: 47 Nørrebjergskolen, Nørrebjergvej 7, 5220 Odense SØ Anslåede antal timer i aftalens løbetid 234 timer September

78 Odense kommune Pakke: 48 Nørrebjergskolen, Nørrebjergvej 7, 5220 Odense SØ Anslåede antal timer i aftalens løbetid 216 timer September

79 Odense kommune Pakke: 49 Nørrebjergskolen, Nørrebjergvej 7, 5220 Odense SØ Anslåede antal timer i aftalens løbetid 267 timer September

80 Odense kommune Pakke: 50 Nørrebjergskolen, Nørrebjergvej 7, 5220 Odense SØ Anslåede antal timer i aftalens løbetid 248 timer September

81 Odense kommune Pakke: 51 Nørrebjergskolen, Nørrebjergvej 7, 5220 Odense SØ Anslåede antal timer i aftalens løbetid 222 timer September

82 Odense kommune Pakke: 52 Nørrebjergskolen, Nørrebjergvej 7, 5220 Odense SØ Anslåede antal timer i aftalens løbetid 184 timer September

83 Odense kommune Pakke: 53 Nørrebjergskolen, Nørrebjergvej 7, 5220 Odense SØ Anslåede antal timer i aftalens løbetid 172 timer September

84 Odense kommune Pakke: 54 Nørrebjergskolen, Nørrebjergvej 7, 5220 Odense SØ Anslåede antal timer i aftalens løbetid 190 timer September

85 Odense kommune Pakke: 55 Nørrebjergskolen, Nørrebjergvej 7, 5220 Odense SØ Anslåede antal timer i aftalens løbetid 219 timer September

86 Odense kommune Pakke: 56 Nørrebjergskolen, Nørrebjergvej 7, 5220 Odense SØ og Byhuset, Bjergegade 15, 5000 Odense C Anslåede antal timer i aftalens løbetid 262 timer September

87 Odense kommune Pakke: 57 Nørrebjergskolen, Nørrebjergvej 7, 5220 Odense SØ Anslåede antal timer i aftalens løbetid 169 timer September

88 Odense kommune Pakke: 58 Nørrebjergskolen, Nørrebjergvej 7, 5220 Odense SØ og Enghaveskolens børnehave, Roesskovsvej 125, 5200 Odense V Anslåede antal timer i aftalens løbetid 227 timer September

89 Odense kommune Pakke: 59 Nørrebjergskolen, Nørrebjergvej 7, 5220 Odense SØ Anslåede antal timer i aftalens løbetid 263 timer Krav til vogntype: Type 2 September

90 Odense kommune Pakke: 60 Nørrebjergskolen, Nørrebjergvej 7, 5220 Odense SØ Anslåede antal timer i aftalens løbetid 142 timer Krav til vogntype: Type 2 September

91 Odense kommune Pakke: 61 Dyruphus, Fåborgvej 365, 5250 Odense SV Anslåede antal timer i aftalens løbetid 218 timer September

92 Odense kommune Pakke: 62 Dyruphus, Fåborgvej 365, 5250 Odense SV Anslåede antal timer i aftalens løbetid 173 timer September

93 Odense kommune Pakke: 63 Byhuset, Bjergegade 15, 5000 Odense C Og CSV Rismarksvej 80, 5220 Odense V Aftalens løbetid: Byhuset: CSV: Anslåede antal timer i aftalens løbetid 114 timer Krav til vogntype: Type 2 September

94 Odense kommune Pakke: 64 Byhuset, Bjergegade 15, 5000 Odense C Anslåede antal timer i aftalens løbetid 224 timer September

95 Odense kommune Pakke: 65 Byhuset, Bjergegade 15, 5000 Odense C Anslåede antal timer i aftalens løbetid 203 timer September

96 Odense kommune Pakke: 66 Byhuset, Bjergegade 15, 5000 Odense C Anslåede antal timer i aftalens løbetid 148 timer September

97 Odense kommune Pakke: 67 Byhuset, Bjergegade 15, 5000 Odense C Anslåede antal timer i aftalens løbetid 211 timer September

98 Odense kommune Pakke: 68 Byhuset, Bjergegade 15, 5000 Odense C Anslåede antal timer i aftalens løbetid 143 timer September

99 Odense kommune Pakke: 69 Byhuset, Bjergegade 15, 5000 Odense C Anslåede antal timer i aftalens løbetid 144 timer September

100 Odense kommune Pakke: 70 Ældreløkken, Fælledvej, Roersvej 25-27, 5000 Odense C Anslåede antal timer i aftalens løbetid 100 timer September

101 Odense kommune Pakke: 71 Bjerggårdshaven, Bjerggårdshaven 31-33, 5240 Odense NØ og Nørrebjergskolen, Nørrebjergvej 7, 5220 Odense SØ Anslåede antal timer i aftalens løbetid 207 timer September

102 Odense kommune Pakke: 72 Tornhuset, Tornbjergvej 1, 5220 Odense SØ Anslåede antal timer i aftalens løbetid 279 timer September

103 Odense kommune Pakke: 73 Tornhuset, Brunsegårdsvej, 5690 Tommerup Anslåede antal timer i aftalens løbetid 170 timer Krav til vogntype: Type 2 September

104 Odense kommune Pakke: 74 Tornhuset, Brunsegårdsvej, 5690 Tommerup Anslåede antal timer i aftalens løbetid 113 timer Krav til vogntype: Type 2 September

105 Odense kommune Pakke: 75 Tarup gl. Præstegård, Præstegårdsvænget 51, 5210 Odense NV Anslåede antal timer i aftalens løbetid 241 timer September

106 Odense kommune Pakke: 76 Tarup gl. Præstegård, Præstegårdsvænget 51, 5210 Odense NV Anslåede antal timer i aftalens løbetid 174 timer September

107 Odense kommune Pakke: 77 Tarup gl. Præstegård, Præstegårdsvænget 51, 5210 Odense NV Og Platanhaven, Platanvej 15, 5230 Odense M Aftalens løbetid: Tarup gl. Præstegård: Anslåede antal timer i aftalens løbetid 309 timer Platanhaven: dage September

108 Odense kommune Pakke: 78 Tarup gl. Præstegård, Præstegårdsvænget 51, 5210 Odense NV Anslåede antal timer i aftalens løbetid 150 timer September

109 Odense kommune Pakke: 79 Tarup gl. Præstegård, Præstegårdsvænget 51, 5210 Odense NV Anslåede antal timer i aftalens løbetid 132 timer September

110 Odense kommune Pakke: 80 Tarup gl. Præstegård, Præstegårdsvænget 51, 5210 Odense NV Anslåede antal timer i aftalens løbetid 127 timer September

111 Odense kommune Pakke: 81 Tarup gl. Præstegård, Præstegårdsvænget 51, 5210 Odense NV Anslåede antal timer i aftalens løbetid 152 timer September

112 Odense kommune Pakke: 82 Tarup gl. Præstegård, Præstegårdsvænget 51, 5210 Odense NV Anslåede antal timer i aftalens løbetid 176 timer September

113 Odense kommune Pakke: 83 Tarup gl. Præstegård, Præstegårdsvænget 51, 5210 Odense NV Anslåede antal timer i aftalens løbetid 75 timer Krav til vogntype: Type 2 September

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1 Kommentar [JI]: Opdateres Midttrafiks x. udbud af specialkørsel XXXX Kommune Indsæt dato side 1 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger...3 Den udbudte kørsel...3 Oversigt over pakker...3 Vigtige datoer vedrørende

Læs mere

Midttrafiks 3. udbud af specialkørsel

Midttrafiks 3. udbud af specialkørsel Midttrafiks 3. udbud af specialkørsel Favrskov Kommune April 2014 side 1 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger... 6 Den udbudte kørsel... 6 Oversigt over pakker... 6 Vigtige datoer vedrørende kontrakterne...

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Udbud af FG3 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Udbud af FG3 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FG3 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark September 2013 1 UDBUDSBETINGELSER 5 UDBYDER 5 FynBus 5 Midttrafik 5 Sydtrafik 5 VÆSENTLIGE ÆNDRINGER

Læs mere

Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark Udbud af F4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark September 014 1 UDBUDSBETINGELSER 5

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Udbud af FG2 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Udbud af FG2 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FG2 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark November 2012 1 UDBUDSBETINGELSER 5 UDBYDER 5 FynBus 5 Midttrafik 5 Sydtrafik 5 VÆSENTLIGE ÆNDRINGER

Læs mere

Høringsmateriale vedr. udbud af specialkørsel for Aarhus Kommune

Høringsmateriale vedr. udbud af specialkørsel for Aarhus Kommune Høringsmateriale vedr. udbud af specialkørsel for Aarhus Kommune Udkast til kontrakt Udkast til kravspecifikation (Bilag 1-3) side 1 Indholdsfortegnelse Høringsmateriale 2. december 2015 Kontrakt... 4

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

Vejledning til chauffører i Flextrafik SPECIALKØRSEL I FLEXTRAFIK

Vejledning til chauffører i Flextrafik SPECIALKØRSEL I FLEXTRAFIK Vejledning til chauffører i Flextrafik SPECIALKØRSEL I FLEXTRAFIK 1 2 INDHOLD Forord...4 Daglige rutiner...5 Åbningstid...5 Tilmelding...5 Hjemzone...5 Køreordren...5 Specialtegn...6 Borgerens placering

Læs mere

Tilbudsindhentning på Specialkørsel for Nyborg Kommune

Tilbudsindhentning på Specialkørsel for Nyborg Kommune Tilbudsindhentning på Specialkørsel for Nyborg Kommune FynBus har tidligere udbudt specialkørslen i Nyborg Kommune, senest som tilbudsindhentning af den 28. juni 2013 med tilbudsfrist den 15. juli 2013.

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbud af FV4 FlexVariabel i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Udbud af FV4 FlexVariabel i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FV4 FlexVariabel i Region Midtjylland og Region Syddanmark _ Oktober 2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 UDBUDSBETINGELSER... 5 UDBYDER... 5 FynBus...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Udbud efter forhandling December 2015-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 PRÆKVALIFIKATION... 3 Offentliggørelse af prækvalifikationsmateriale... 3 Udbyder... 3

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere.

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere. Frederikssund Kommune Oplæg om udbud af supplerende skolekørsel Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 97 22 Telefax 97 22 2 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 2 6 7 8 9 0 Indledning Udbudsform

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Notat. Bilag 1. Servicekrav for specialskolekørsel, der skal indgå i udbuddet gennem Midttrafik. Høringssvar fra Djurslandsskolens skolebestyrelse

Notat. Bilag 1. Servicekrav for specialskolekørsel, der skal indgå i udbuddet gennem Midttrafik. Høringssvar fra Djurslandsskolens skolebestyrelse Høringssvar fra Djurslandsskolens skolebestyrelse Notat Bilag 1. Servicekrav for specialskolekørsel, der skal indgå i udbuddet gennem Midttrafik Nedenstående er servicekrav, der sammen med øvrige udbudsbetingelser,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbudsbetingelser Begrænset udbud af Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 1. Hvad vil Midttrafik gøre såfremt én bestemt Hvis en byder vælger at byde på flere pakker vogn giver det økonomisk mest

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Offentligt udbud På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Dagcenter- og træning Læge og Speciallæge Sundhedscenter og genoptræning Handicapkørsel 1 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Udbud af specialkørsel Lemvig Kommune Kontrakt

Udbud af specialkørsel Lemvig Kommune Kontrakt Udbud af specialkørsel Lemvig Kommune Kontrakt Indsæt dato side 1 Indholdsfortegnelse Kontrakt... 4 Nøgleoplysninger om kontrakten... 4 1. Parterne... 5 2. Definitioner... 5 3. Generelt... 5 4. Tilladelser...

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Høringsmateriale vedr. udbud af specialkørsel for Aarhus Kommune Udkast til udbudsbetingelser

Høringsmateriale vedr. udbud af specialkørsel for Aarhus Kommune Udkast til udbudsbetingelser Høringsmateriale vedr. udbud af specialkørsel for Aarhus Kommune Udkast til udbudsbetingelser side 1 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 3 Udbudsbetingelser... 4 1. Ordregiver... 4 2. Udbudsmateriale...

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Udbud af FV2 FlexVariabel i Region Midtjylland og Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Udbud af FV2 FlexVariabel i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FV2 FlexVariabel i Region Midtjylland og Region Syddanmark November 2012 1 Indholdsfortegnelse UDBUDSBETINGELSER... 5 UDBYDER... 5 FynBus... 5 Midttrafik... 5

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Udbud af FV3 FlexVariabel i Region Midtjylland og Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Udbud af FV3 FlexVariabel i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FV3 FlexVariabel i Region Midtjylland og Region Syddanmark _ Oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse UDBUDSBETINGELSER... 5 UDBYDER... 5 FynBus... 5 Midttrafik... 5

Læs mere

Analyse af prisudviklingen i Flextrafik udbud

Analyse af prisudviklingen i Flextrafik udbud Bilag 8.1 Analyse af prisudviklingen i Flextrafik udbud Resumé I de sidste tre udbud af flexkørsel med garanti- og variable vogne, med kontraktstart i marts 2014, 2015 og 2017, har der været en svag faldende

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 5 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. RETSGRUNDLAGET... 2 3. TILBUDSFASEN... 2 4. TILBUDSAFGIVELSE... 3 5. EGNETHED...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret)

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Og Center for Ejendomme Befordringsenheden (herefter leverandøren) Er der pr. 1. januar 2013 indgået følgende aftale

Læs mere

FynBus 25. april 2017 Kontrakt og jura

FynBus 25. april 2017 Kontrakt og jura FynBus 25. april 2017 Kontrakt og jura 201704-16543 Bilag 7.2. Før kontraktindgåelse Nr. Kontraktkrav Henvisning Kontrolforanstaltning Inden tildeling af kontrakt 1 Forhåndstilsagn på anfordringsgaranti

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lemvig Kommunes 1. udbud af specialkørsel Udbudsbetingelser

Lemvig Kommunes 1. udbud af specialkørsel Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser 31.03.2016 side 1 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 3 Udbudsbetingelser... 6 1. Ordregiver... 6 2. Udbuddets omfang... 6 3. Udbudsmateriale... 7 4. Retsgrundlag... 8 5. Udelukkelsesgrunde

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Dato: dd.mm.aaaa Side 1 af 9 Indhold Bilag 2a Underskrift og oplysninger... 3 Bilag 2b - Nøgletal... 7 Bilag 2c - Referenceliste... 8 Bilag

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Udbud af analyse-, evaluerings- og udviklingsopgaver samt konsulentydelser

Udbud af analyse-, evaluerings- og udviklingsopgaver samt konsulentydelser Udbud af analyse-, evaluerings- og udviklingsopgaver samt konsulentydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelserne... 4 3. Ordregivende myndighed... 6 4. Udbudsmaterialet... 6 5. Disposition

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00.

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00. Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret)

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Og Center for Ejendomme Befordringsenheden (herefter leverandøren) Er der pr. 1. januar 2013 indgået følgende aftale

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere