HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT BUDGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT BUDGET"

Transkript

1 HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT BUDGET

2 GRØNT BUDGET Grønt udarbejdes som tillæg til kommunens årlige økonomiske budget. Grønt Budget er et redskab for kommunens energistyring, der understøtter arbejdet med at nedbringe energiforbruget i kommunens bygninger, således at miljøbelastningen mindskes, og kommunen overholder Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening og Kurveknækkeraftalen med Elsparefonden (nu Center for Energibesparelser). Kurveknækkeraftalen lyder på en årlig reduktion af el og varmeforbrug på 2% frem til Som Klimakommune forpligtiger Hvidovre Kommune sig til at reducere sin CO 2 -udledning med 2% om året frem til Grønt Budget er forbrugsbudget/økonomisk budget for el-, varme- og vandforbruget i de kommunale bygninger samt et budget for den deraf følgende CO 2 -udledning. Grønt Budget er et vigtigt led i at motivere brugerne af kommunens bygninger til en fornuftig energiadfærd, idet det heri sendes et signal om, hvilket forbrug det forventes, at hver institution har. Energibudgetterne har i en årrække været decentraliseret, så institutionerne selv har skullet betale deres energiforbrug af de samlede midler, som er tildelt dem. Sammenhæng mellem Grønt Budget og det økonomiske budget til el, varme og vand understøtter adfærdspåvirkningen. I tidligere grønne budgetter blev energibudgetterne fordelt efter gennemsnittet af institutionernes årlige forbrug. I forbindelse med behandlingen af Grønt Budget 2010 mv. besluttede Ejendoms- og Arealudvalget: Udvalget ønsker, at der er i forbindelse med budgetbehandlingen for 2011 arbejdes videre med det grønne budget med henblik på at skabe et godt og retvisende billede af den forventede udvikling. Teknisk Forvaltning igangsatte derfor i 2010, et arbejde med at fordele energibudgetterne ud fra, hvor meget energi, der ideelt set bør bruges i hver enkelt bygning med den givne anvendelse. Fordelingsmodellen tager udgangspunkt i henholdsvis bygningens energimæssige ydeevne og bygningens anvendelse, idet der tages højde for: hvornår den er bygget og eventuelt renoveret størrelse af udvendig overflade og antallet af etager vinduernes type og omfang belysning og om der er mulighed for styring heraf ventilation og om der er mulighed for styring heraf opvarmningsform, anlæggets alder og om der er mulighed for styring heraf hvilken aktivitet, der er i bygning, og det dertil hørende behov for komfort driftstid Budgetterne tager på den måde højde for de vilkår, som medarbejdere og brugere ikke selv kan gøre noget ved, så overholdelse af energibudgettet bliver et spørgsmål om at udvise fornuftig energiadfærd. Det betyder også, at den reduktion i forbruget, der skal opnås ved en bedre energiadfærd, er indarbejdet i budgettet. I forbindelse med ekstraordinære aktiviteter, der påvirker energiforbruget, herunder også bygningsrenoveringer og ombygninger, gives et engangstillæg eller - fradrag i energibudgettet svarende til den vurderede effekt af aktiviteten. 1

3 Når der investeres i forbedring af de tekniske installationer eller bygningerne, som giver energibesparelser, for eksempel i regi af Miljø- og Energipuljen eller Forebyggende vedligeholdelse, kan det beregnes, hvilken effekt den pågældende forbedring skal have i budgettet, da en eller flere af de parametre, som bestemmer bygningens energimæssige ydeevne, ændres som følge af energisparetiltaget. Vandbudgettet for er en videreførelse af budgettet for 2011 med en årlig besparelse på 2%. Det baserer sig på historiske forbrug, typisk gennemsnittet af forbrugene i For nytilføjede institutioner er det dog forbrugene der er grundlaget. Det har ikke været muligt at finde en model til at beskrive et forventet vandforbrug ud fra enkle principper. I alt omfatter Grønt institutioner/ejendomme/bygninger. Med denne udgave af Grønt Budget er der også indarbejdet et økonomisk budget for Vær opmærksom på, at miljømæssige tiltag i , som endnu ikke er udmøntede, vil blive udmøntet snarest. Fremover søges dette foretaget i forbindelse med projektets afslutning. Læsevejledning Grønt består af fire budgetter for henholdsvis elforbrug i bilag A, varmeforbrug i bilag B og vandforbrug i bilag C samt for CO 2 -udledning i bilag D. Budgetterne for el- og varmeforbrug opgøres i kwh (kilowatt-timer) og m 3 (kubikmeter) for vandforbrug. CO 2 - udledningen opgøres i kg (kilogram). Nøgletal er angivet i forbrugsenheden (kwh eller kg) pr. bygningsareal i m 2 (kvadratmeter). I budgetterne er institutionerne placeret under de respektive forvaltninger og inddelt i grupper efter opgave, for eksempel folkeskoler og børnehaver. Ud for hver institution er der angivet et tal for det faktiske forbrug/udledning i 2010, jf. det grønne regnskab for 2010, og tal for budget i 2012, , og for el-, varme- og CO 2 -budgettet nøgletal for det grønne budget for 2012, et økonomisk budget for Det økonomiske budget for 2012, er beregnet ud fra de budgetteret forbrugstal, samt den forventede enhedspris for henholdsvis el og institutionens opvarmningskilde. Varme De faktiske varmeforbrug er graddagkorrigerede, så forbruget svarer til et normalår, der er renset for de udsving, som kommer som følge af udsving i vejret fra år til år. Dette gør forbrug og budget sammenlignelige. CO 2 Ved beregning af CO2-udledningen tages udgangspunkt i budgettet for el- og varmeforbrug, og der anvendes standardværdier for den CO 2 -udledning produktionen af elektricitet, fjernvarme, naturgas, fyringsolie og flaskegas forårsager. Herved er CO 2 -udledningen renset for effekten af ændrede produktionsmetoder af elektricitet og fjernvarme, som Hvidovre Kommune jo ikke har direkte indflydelse på. Vand I en del bygninger er der mere end én institution - og omvendt. I flere af disse er der også kun én vandmåler. Vandforbruget og budgettet er i disse tilfælde anført ud for den største institution. Ud for institutioner, som deler vandmåler med andre, står der, hvilken institution forbruget og budgettet er angivet under. Ud for institutionen, hvor et fælles forbrug og budget er angivet, står der, hvilke institutioner forbruget og budgettet omfatter. Institutioner, som ligger i større ejendomme, som ikke er ejet af Hvidovre Kommune, og som ikke har egen måler, er der ikke angivet et forbrug og et budget. Prisen for en m 3 vand i Hvidovre i 2011 er 48, 03 kr. På nuværende tidspunkt kendes prisen for 2012 endnu ikke. 2

4 Udkast 30 maj 2011 BILAG A ELEKTRICITET Budget 2011 Nøgletal 2012 (kwh/m 2 ) (Kr.) Budget Hvidovre Kommunes bygninger i alt Børne- og Ungeforvaltningen Folkeskoler Avedøre Skole fordelt mellem Avedøre Skole og Selskabslokaler efter bygningsdata. Fælles måler. CTS-opgradering Dansborgskolen CTS-opgradering Enghøjskolen Frydenhøjskolen CTS-opgradering Gungehusskolen Holmegårdsskolen Langhøjskolen CTS-opgradering Præstemoseskolen Risbjergskolen (inkl. tidligere tandklinik) fordelt mellem Sønderkærskolen, Musikskolen og Sønderkærskolen Billedskolen efter bygningsdata. Fælles måler Engstrandskolen Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen Kommunal tandpleje Tandklinik Præstemoseskolen omfatter kun arealet før udbygning Tandklinikken Enghøj omfatter kun arealet før udbygning Fælleskommunale tandreguleringsklinik, Enghøj Forventes ibrugtaget Dagpleje Legestuen Villa Valmuen Legestuen Dansborg Legestuen Kirkebrohuse Legestuen Papegøjen Vuggestuer Vuggestuen Kærgården Vuggestuen Cirkusgrunden Vuggestuen Rønnebærhuset Vuggestuen Bulderby Vuggestuen Kastanjehuset Vuggestuen Rosenhøj Børnehaver Sognegårdens Børnehave Børnehaven Myretuen Børnehavehuset Hvidovregade Spændingsdæmpning Børnehaven Rosenhøj Børnehavehuset Lodsvej Rebæk Søpark børnehave Bredalsparkens børnehave Strandmarkens Børnehave Børnehavehuset Brostykkevej EL 1

5 Udkast 30 maj 2011 BILAG A ELEKTRICITET Budget 2011 Nøgletal 2012 (kwh/m 2 ) (Kr.) Budget Integrerede daginstitutioner Børnehuset Viben Børnehuset Solsikken Børneinstitutionen Frydenhøj Børneinstitutionen Vedbyholm Børneinstitutionen Søstjernen Børneinstitutionen Krebsen Børnehuset Stenen Spændingsdæmpning Børneinstitutionen Nymarken Børnehuset Humlebien Spændingsdæmpning Børneinstitutionen Kirsebærhuset CTS-opgradering Børnehuset Krogen Spændingsdæmpning Børneinstitutionen Pindsvinet Børneinstitutionen Haren Budget reduceret pga. af konvertering af varmeflader i ventilationsanlæg Børnehuset Æblehaven Børneinstitutionen Kernehuset Børnehuset Mælkebøtten Børnehuset Tinsoldaten Børneinstitutionen Strandhuset Børnehuset Friheden Trekløveren Børneinstitutionen Enghøj-Svalen Baunevangens børneinstitution Ombygning i 2011 og sammenlægning fra Nøgletal gælder for Børneinstitutionen Solgården Egevoldens Børnehus Børnehuset Ærtebjerg Børnehuset Willer Fritidshjem Fritidshjemmet Strandhøjen Fritidshjemmet Engstrand Fritidshjemmet Holmegården Fritidscentret Enghøj Fritidshjemmet Alléen Fritidshjemmet Bjerget Fritidshjemmet Langhøj Fritidshjemmet Ræven Fritidshjemmet Stien Fritidshjemmet Præstemosen Fritidshjemmet Toftemosen Fritidshjemmet Dansborg Fritidshjemmet Tusindfryd og klub Fritidscentret Atlantic Fritidshjemmet Trankebar Fritidshjemmet Simonshøj Bredalparkens Fritidscenter Femagervejens Fritidscenter Køgevejens Børne- og Ungdomshus Fritidshjemmet Lejerbo Fritidshjemmet Egevolden Fritidshjemmet Immerkær Fritidshjemmet Rosenhøj Fritidshjemmet Ærtebjerg EL 2

6 Udkast 30 maj 2011 BILAG A ELEKTRICITET Budget 2011 Nøgletal 2012 (kwh/m 2 ) (Kr.) Budget Klubber og andre socialpædagogiske fritidshjem Byggeren Hvidovregade Byggelegepladsen Regnbuen Danalund Ungdomshus Forebyggende foranstaltninger børn og unge Sporet Flyttet fra Høvedstensvej til Byvej 98 i august Forbrug skønnet Familiecenter Poppelgården Døgninstitutioner for børn og unge Bofællesskabet X-house Ungekontakten Porten Hvidborg Administrationsbygninger Dagplejekontoret Social- Arbejdsmarkedsforvaltningen Ældreboliger Plejecentret Krogstenshave, boliger fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata Strandmarkshave, boliger fordelt mellem boliger og serviceareal efter areal Sønderkærhave ældreboliger afd. A-H Sønderkærhave ældreboliger afd. K-L Dybenskærshave, boliger Forventet indflytning august Nøgletal gælder Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Plejecentret Krogstenshave, serviceareal Forbrug 2009 og Budget 2010 fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata Strandmarkshave, serviceareal Forbrug 2009 og Budget 2010 fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata Dybenskærshave, servicearealer Forventet indflytning august Nøgletal gælder Forebyggende indsats for ældre og handicappede Dagcenter Hvidovre Enghavevej Aktivitetscentret Huset Nordlyset Værestedet Holmelundsvej Plejehjem og beskyttede boliger Plejehjemmet Svendebjerghave Bofællesskabet Torndalshave Hjælpemidler Hjælpemiddeldepotet Botilbud for længerevarende ophold Bofællesskabet, Gl. Køge Landevej Bofællesskabet i Hvidovregade Holmelundsvej Botilbud for midlertidigt ophold BBR 25, Kvarterbygning 4, Retræten Revalidering, beskyttet beskæftigelse Samleren, distriktspsykiatrisk tilbud fordelt mellem Hjælpemiddeldepotet, Multicaféen og Teknisk Forvaltning efter bygningsdata. Ny belysning og automatik EL 3

7 Udkast 30 maj 2011 BILAG A ELEKTRICITET Budget 2011 Nøgletal 2012 (kwh/m 2 ) (Kr.) Budget Beskæftigelsesordninger Frandsens Gartneri Kommunal Service Poppelgården BBR 24, Kvarterbygning BBR 59, Kvarterbygning 5, Belægningen Ungeindsatsen Hvidovrevej Inkl. DUI Leg og Virkes lokaler AT Teamet Bibliotekscafeen fordelt efter bygningsdata mellem Bibliotekscaféen og Medborgerhuser, som omfatter bibliotek, administration og Medborgersal Multicafeen Øvrige sociale formål Skurvogn ved Frihedens Station Administrationsbygninger fordelt mellem Teater Vestvolden, Hjælpemiddeldepotet, Multicaféen og Teknisk Forvaltning efter bygningsdata Hjemmepleje distrikt Syd & Midt Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Hjemmepleje distrikt Nord Døgnplejen mv Teknisk Forvaltning Driftsbygninger og -pladser Hvidovre Forsyning A/S, kloakforsyningens tidligere lokaler. fordelt efter areal mellem Materielgården og Døgnplejen mv. Fælles måler Materielgården fordelt efter bygningsdata mellem Materiel- gården og Døgnplejen mv. Fælles måler. Ny belysning i omklædning og bad. CTS-opgradering Rebæk Alle 24, frokostrum Vagt- og Sikringskorpset Central- og Kulturforvaltningen Udlejningsejendomme Beboelse, Hvidovrevej Politistationen BBR 1-2, Portnerbolig + udhus BBR 3, Vagtbygning BBR 6, Messen BBR 11, Sprøjtehus/vognport BBR 31, Fægtesal og gymnastiksal BBR 8, Smedjen Stevnsbogaard Hestepension Bolig, Stevnsbogård Idrætshaller, -anlæg og svømmehaller Hvidovre Stadion Avedøre Stadion Spændingsdæmning Frihedens Idrætscenter Lys i kantine. Frekvensomformer på kølemaskine i gl.skøjtehal Avedøre Idrætscenter Dansborghallen CTS-opgradering og ventilation til omklædning Frydenhøjhallen Nyt lysanlæg i hal mv. CTS-opgradering Holmegårdshallen Præstemosehallen Hvidovre Friluftsbad Petanquebanen HBC hallen EL 4

8 Udkast 30 maj 2011 BILAG A ELEKTRICITET Budget 2011 Nøgletal 2012 (kwh/m 2 ) (Kr.) Budget Andre fritidsfaciliteter Risbjerggård Foreningsejendom AvedøreTværvej Foreningsejendom Næsborgvej Foreningsejendom Byvej Foreningslokaler M. Bechs Alle Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Foreningslokaler Høvedstensvej Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Foreningsejendom Avedøre Tværvej Stevnsbogård Strandmarkens Fritidscenter Forbrug 2009 og Budget 2010 fordelt mellem AOF Sprogcenter og Strandmarkens Fritidscenter efter areal. Fælles måler. Div.nye belysningsanlæg efter brand Foreningsejendom Byvej Foreningsejendom Byvej Foreningsejendom Risbjergvej 20 A Hvidovre/Avedøre Rideskole Foreningsejendom Rosenhøj klubhus Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Foreningsejendom Biblioteksvej Aktivitetshuset "Lille Friheden" Spejderhytte Byvej Lærerforeningen Feriekolonier/kolonier, lejrskoler og lign Skødshoved Svejbæk Færgegård Vig Lyng Jordvarme etableret 2010, erstatter el- og gasvarme Marianelund Quark Centret Folkebiblioteketer Medborgerhuset Avedøre Bibliotek Andre kulturelle opgaver fordelt efter bygningsdata mellem Biblioteks- caféen og Medborgerhuser, som omfatter bibliotek, administration og Medborgersal. Spændingsdæmper i P-kælder Rytterskolen Elvarme overført fra elbudget til varmebudget BBR 18, Gymnastikhuset BBR 20, Varmecentral BBR 4, Bataillonsadminstrationsbygning BBR 5, Officersmessen BBR 7 A, Badeanstalten BBR 7 B, Varmecentral BBR 28, Auditoriet Selskabslokaler, Avedøre Skole fordelt mellem Avedøre Skole og Selskabslokaler efter bygningsdata Teater Vestvolden Musikskolen Billedskolen Buqetten fordelt mellem Hjælpemiddeldepotet, Multicaféen og Teknisk Forvaltning efter bygningsdata. CTS-opgradering, nye belysningsanlæg, frekvensomformer på ventilation med CO2-føler i kanal (inkl. tidligere tandklinik) fordelt mellem Sønderkærskolen, Musikskolen og Billedskolen efter bygningsdata. Fælles måler. CTS-opgradering (inkl. tidligere tandklinik) fordelt mellem Sønderkærskolen, Musikskolen og Billedskolen efter bygningsdata. Fælles måler. EL 5

9 Udkast 30 maj 2011 BILAG A ELEKTRICITET Budget 2011 Nøgletal 2012 (kwh/m 2 ) (Kr.) Budget Folkeoplysende voksenundervisning AOF Sprogcenter, Strandmarkens Fritidscenter fordelt mellemaof Sprogcenter og Strandmarkens Fritidscenter efter bygningsdata. Administrationsbygninger Rådhusgrunden Ny UPS til IT. Spændingsdæmpning i Sundhedscenter Multihuset, Teknisk Forvaltning fordelt mellem Hjælpemiddeldepotet, Multicaféen og Teknisk Forvaltning efter areal. EL 6

10 UDKAST 30. maj 2011 VARME Budget 2011 Nøgletal 2012 (kwh/m 2 ) (Kr.) Budget BILAG B Hvidovre Kommunes bygninger i alt Børne- og Ungeforvaltningen Folkeskoler Avedøre Skole fordelt mellem Avedøre Skole og Selskabslokaler efter areal. Fælles måler. CTS-opgradering Dansborgskolen CTS-opgradering Enghøjskolen Frydenhøjskolen CTS-opgradering Gungehusskolen CTS-opgradering. Facaderenovering. Nye reguleringsventiler Holmegårdsskolen Langhøjskolen Ny varmtvandsbeholder Præstemoseskolen Udskiftning af vinduer og isolering af gymnastiksale Risbjergskolen Isolering af centralvarmerør Sønderkærskolen Engstrandskolen Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen Kommunal tandpleje (inkl. tidligere tandklinik) fordelt mellem Sønderkærskolen, Musikskolen og Billedskolen efter bygningsdata. Fælles måler. Nye vinduer i aula Tandklinik Præstemoseskolen omfatter kun arealet før udbygning Tandklinikken Enghøj omfatter kun arealet før udbygning Fælleskommunale tandreguleringsklinik, Enghøj Forventes ibrugtaget Nøgletal gælder Dagpleje Legestuen Villa Valmuen Legestuen Dansborg Legestuen Kirkebrohuse Legestuen Papegøjen Vuggestuer Vuggestuen Kærgården Vuggestuen Cirkusgrunden Vuggestuen Rønnebærhuset Vuggestuen Bulderby Vuggestuen Kastanjehuset Vuggestuen Rosenhøj Børnehaver Sognegårdens Børnehave Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Børnehaven Myretuen Børnehavehuset Hvidovregade Børnehaven Rosenhøj Børnehavehuset Lodsvej Rebæk Søpark børnehave Bredalsparkens børnehave Strandmarkens Børnehave Børnehavehuset Brostykkevej VARME 1

11 UDKAST 30. maj 2011 VARME Budget 2011 Nøgletal 2012 (kwh/m 2 ) (Kr.) Budget BILAG B Integrerede daginstitutioner Børnehuset Viben Børnehuset Solsikken Børneinstitutionen Frydenhøj Børneinstitutionen Vedbyholm Nye vinduer Børneinstitutionen Søstjernen Børneinstitutionen Krebsen Isolering og nyt tag Børnehuset Stenen Børneinstitutionen Nymarken Børnehuset Humlebien Børneinstitutionen Kirsebærhuset Børnehuset Krogen Børneinstitutionen Pindsvinet Børneinstitutionen Haren Børnehuset Æblehaven Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Børneinstitutionen Kernehuset Børnehuset Mælkebøtten Børnehuset Tinsoldaten Børneinstitutionen Strandhuset Børnehuset Friheden Trekløveren Børneinstitutionen Enghøj-Svalen Sammenlægning af Baunevangens Vuggestue og Baunevangens Børnehave fra Nøgletal Baunevangens børneinstitution gælder for Børneinstitutionen Solgården Egevoldens Børnehus Børnehuset Ærtebjerg Børnehuset Willer Fritidshjem Fritidshjemmet Strandhøjen Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Fritidshjemmet Engstrand Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Fritidshjemmet Holmegården Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Fritidscentret Enghøj Fritidshjemmet Alléen Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Fritidshjemmet Bjerget Forbrug 2009 inkl. klubbens forbrug Fritidshjem og klub sammen- lagt fra Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Fritidshjemmet Langhøj Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Fritidshjemmet Ræven Fritidshjemmet Stien Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Fritidshjemmet Præstemosen Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Fritidshjemmet Toftemosen Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Fritidshjemmet Dansborg Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Fritidshjemmet Tusindfryd og klub Fritidscentret Atlantic Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Fritidshjemmet Trankebar Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Fritidshjemmet Simonshøj Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Bredalparkens Fritidscenter Har fået elektricitetstillæg hvorfor varmenøgletal er faldet Femagervejens Fritidscenter Køgevejens Børne- og Ungdomshus Fritidshjemmet Lejerbo Fritidshjemmet Egevolden Fritidshjemmet Immerkær Fritidshjemmet Rosenhøj Fritidshjemmet Ærtebjerg VARME 2

12 UDKAST 30. maj 2011 VARME Budget 2011 Nøgletal 2012 (kwh/m 2 ) (Kr.) Budget BILAG B Klubber og andre socialpædagogiske fritidshjem Byggeren Hvidovregade Byggelegepladsen Regnbuen Danalund Ungdomshus Forebyggende foranstaltninger børn og unge Sporet Flyttet fra Høvedstensvej til Byvej 98 i august Forbrug skønnet Familiecenter Poppelgården Døgninstitutioner for børn og unge Bofællesskabet X-house Ungekontakten Porten Hvidborg Administrationsbygninger Dagplejekontoret Social- Arbejdsmarkedsforvaltningen Ældreboliger Plejecentret Krogstenshave, boliger fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata Strandmarkshave, boliger fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata Sønderkærhave ældreboliger afd. A-H Sønderkærhave ældreboliger afd. K-L Dybenskærshave, boliger Forventet indflytning august Nøgletal gælder Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Plejecentret Krogstenshave, serviceareal fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata Strandmarkshave, serviceareal fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata Dybenskærshave, servicearealer Forventet indflytning august Nøgletal gælder Forebyggende indsats for ældre og handicappede Dagcenter Hvidovre Enghavevej Aktivitetscentret Huset Nordlyset Værestedet Holmelundsvej Plejehjem og beskyttede boliger Plejehjemmet Svendebjerghave Bofællesskabet Torndalshave Hjælpemidler Hjælpemiddeldepotet Botilbud for længerevarende ophold Bofællesskabet, Gl. Køge Landevej Bofællesskabet i Hvidovregade Holmelundsvej Botilbud for midlertidigt ophold BBR 25, Kvarterbygning 4, Retræten Revalidering, beskyttet beskæftigelse Samleren, distriktspsykiatrisk tilbud fordelt mellem Teater Vestvolden, Hjælpemiddeldepotet, Multicaféen og Teknisk Forvaltning efter bygningsdata. Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug. VARME 3

13 UDKAST 30. maj 2011 VARME Budget 2011 Nøgletal 2012 (kwh/m 2 ) (Kr.) Budget BILAG B Beskæftigelsesordninger Frandsens Gartneri Kommunal Service Poppelgården BBR 24, Kvarterbygning BBR 59, Kvarterbygning 5, Belægningen Ungeindsatsen Hvidovrevej Inkl. DUI Leg og Virkes lokaler AT Teamet Bibliotekscafeen Multicafeen Øvrige sociale formål Skurvogn ved Frihedens Station Administrationsbygninger Hjemmepleje distrikt Syd & Midt Hjemmepleje distrikt Nord fordelt efter bygningsdata mellem Bibliotekscaféen og Medborgerhuser, som omfatter bibliotek, administration og Medborgersal. Forbrug 2009 og Budget 2010 fordelt mellem Teater Vestvolden, Hjælpemiddeldepotet, Multicaféen og Teknisk Forvaltning efter areal. Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug Døgnplejen mv Hvidovre Forsyning A/S, kloakforsyningens tidligere lokaler. fordelt efter bygningsdata mellem Materielgården og Døgnplejen mv. Teknisk Forvaltning Driftsbygninger og -pladser Materielgården Rebæk Alle 24, frokostrum Vagt- og Sikringskorpset Central- og Kulturforvaltningen Udlejningsejendomme Beboelse, Hvidovrevej Politistationen BBR 1-2, Portnerbolig + udhus BBR 3, Vagtbygning BBR 6, Messen BBR 11, Sprøjtehus/vognport BBR 31, Fægtesal og gymnastiksal BBR 8, Smedjen Stevnsbogaard Hestepension Bolig, Stevnsbogård Idrætshaller, -anlæg og svømmehaller fordelt efter bygningsdata mellem Materielgården og Døgnplejen mv. CTS-opgradering Hvidovre Stadion Avedøre Stadion Varmegenvinding på køleanlæg i gl. skøjtehal. Facaderenovering af gl.skøjtehal og svømmehal Frihedens Idrætscenter Varmegenvinding på køleanlæg i ny skøjtehal Avedøre Idrætscenter Dansborghallen CTS-opgradering. Ny ventilation til omklædningsrum Frydenhøjhallen CtS-opgradering/jusetering Holmegårdshallen Præstemosehallen Hvidovre Friluftsbad Petanquebanen HBC hallen Isolering af hal VARME 4

14 UDKAST 30. maj 2011 VARME Budget 2011 Nøgletal 2012 (kwh/m 2 ) (Kr.) Budget BILAG B Andre fritidsfaciliteter Risbjerggård Foreningsejendom AvedøreTværvej Foreningsejendom Næsborgvej Foreningsejendom Byvej Foreningslokaler M. Bechs Alle Foreningslokaler Høvedstensvej Foreningsejendom Avedøre Tværvej Stevnsbogård Strandmarkens Fritidscenter Foreningsejendom Byvej Foreningsejendom Byvej Foreningsejendom Risbjergvej 20 A Hvidovre/Avedøre Rideskole Foreningsejendom Rosenhøj klubhus Foreningsejendom Biblioteksvej Aktivitetshuset "Lille Friheden" Spejderhytte Byvej Lærerforeningen Feriekolonier/kolonier, lejrskoler og lign Skødshoved Svejbæk Færgegård Vig Lyng Marianelund Quark Centret Folkebiblioteketer Medborgerhuset Avedøre Bibliotek Andre kulturelle opgaver fordelt mellem AOF Sprogcenter og Strandmarkens Fritidscenter efter bygningsdata. Fælles måler. fordelt efter bygningsdata mellem Biblioteks- caféen og Medborgerhuser, som omfatter bibliotek, administration og Medborgersal Rytterskolen Elvarme overført fra elbudget til varmebudget BBR 18, Gymnastikhuset BBR 20, Varmecentral BBR 4, Bataillonsadminstrationsbygning BBR 5, Officersmessen BBR 7 A, Badeanstalten BBR 7 B, Varmecentral BBR 28, Auditoriet Selskabslokaler, Avedøre Skole fordelt mellem Avedøre Skole og Selskabslokaler efter bygningsdata Teater Vestvolden Musikskolen fordelt mellem Teater Vestvolden, Hjælpemiddeldepotet, Multicaféen og Teknisk Forvaltning efter bygningsdata. Fælles måler. CTS-opgradering og ventilation (inkl. tidligere tandklinik) fordelt mellem Sønderkærskolen, Musikskolen og Billedskolen efter bygningsdata. Fælles måler. Nye vinduer Billedskolen Buqetten Folkeoplysende voksenundervisning AOF Sprogcenter, Strandmarkens Fritidscenter (inkl. tidligere tandklinik) fordelt mellem Sønderkærskolen, Musikskolen og Billedskolen efter bygningsdata. Fælles måler. fordelt mellemaof Sprogcenter og Strandmarkens Fritidscenter efter bygningsdata. Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug VARME 5

15 UDKAST 30. maj 2011 VARME Budget 2011 Nøgletal 2012 (kwh/m 2 ) (Kr.) Budget BILAG B Administrationsbygninger Rådhusgrunden Multihuset, Teknisk Forvaltning fordelt mellem Teater Vestvolden, Hjælpemiddeldepotet, Multicaféen og Teknisk Forvaltning efter bygningsdata. Nye vinduer Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug. VARME 6

16 UDKAST 30. maj 2011 CO 2 -udledning Udledning 2010 Nøgletal 2012 (kg/m 2 ) Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 BILAG C Hvidovre Kommunes bygninger i alt Børne- og Ungeforvaltningen Folkeskoler Avedøre Skole Dansborgskolen Inkl. tidligere tandklinik Enghøjskolen Frydenhøjskolen Gungehusskolen Inkl. tidligere tandklinik Holmegårdsskolen Inkl. tidligere tandklinik Langhøjskolen Præstemoseskolen Risbjergskolen Sønderkærskolen Engstrandskolen Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen Kommunal tandpleje Tandklinik Præstemoseskolen Tandklinikken Enghøj Udledning 2010 fordelt mellem Avedøre Skole og Selskabslokaler efter bygningsdata. Udledning 2010 (inkl. tidligere tandklinik) fordelt mellem Sønderkær- skolen, Musikskolen og Billedskolen efter bygningsdata Fælleskommunale tandreguleringsklinik, Enghøj Forventes ibrugtaget Nøgletal gælder Dagpleje Legestuen Villa Valmuen Legestuen Dansborg Legestuen Kirkebrohuse Udledning 2010 omfatter ikke varmeforbruget Legestuen Papegøjen Udledning 2010 omfatter ikke varmeforbruget. Vuggestuer Vuggestuen Kærgården Vuggestuen Cirkusgrunden Vuggestuen Rønnebærhuset Vuggestuen Bulderby Vuggestuen Kastanjehuset Vuggestuen Rosenhøj Børnehaver Sognegårdens Børnehave Børnehaven Myretuen Børnehavehuset Hvidovregade Børnehaven Rosenhøj Børnehavehuset Lodsvej Rebæk Søpark børnehave Bredalsparkens børnehave Strandmarkens Børnehave Børnehavehuset Brostykkevej CO 2 1

17 UDKAST 30. maj 2011 CO 2 -udledning Udledning 2010 Nøgletal 2012 (kg/m 2 ) Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 BILAG C Integrerede daginstitutioner Børnehuset Viben Børnehuset Solsikken Børneinstitutionen Frydenhøj Børneinstitutionen Vedbyholm Børneinstitutionen Søstjernen Børneinstitutionen Krebsen Børnehuset Stenen Børneinstitutionen Nymarken Børnehuset Humlebien Børneinstitutionen Kirsebærhuset Børnehuset Krogen Børneinstitutionen Pindsvinet Børneinstitutionen Haren Børnehuset Æblehaven Børneinstitutionen Kernehuset Udledning 2010 omfatter ikke varmeforbruget Børnehuset Mælkebøtten Børnehuset Tinsoldaten Børneinstitutionen Strandhuset Børnehuset Friheden Trekløveren Børneinstitutionen Enghøj-Svalen Baunevangens børneinstitution Ombygning i 2011 og sammenlægning fra Nøgletal gælder for Børneinstitutionen Solgården Egevoldens Børnehus Børnehuset Ærtebjerg Børnehuset Willer Fritidshjem Fritidshjemmet Strandhøjen Fritidshjemmet Engstrand Fritidshjemmet Holmegården Fritidscentret Enghøj Fritidshjemmet Alléen Fritidshjemmet Bjerget Fritidshjemmet Langhøj Fritidshjemmet Ræven Fritidshjemmet Stien Fritidshjemmet Præstemosen Fritidshjemmet Toftemosen Fritidshjemmet Dansborg Fritidshjemmet Tusindfryd og klub Fritidscentret Atlantic Fritidshjemmet Trankebar Fritidshjemmet Simonshøj Bredalparkens Fritidscenter Femagervejens Fritidscenter Køgevejens Børne- og Ungdomshus Fritidshjemmet Lejerbo Fritidshjemmet Egevolden Fritidshjemmet Immerkær Fritidshjemmet Rosenhøj Fritidshjemmet Ærtebjerg CO 2 2

18 UDKAST 30. maj 2011 CO 2 -udledning Udledning 2010 Nøgletal 2012 (kg/m 2 ) Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 BILAG C Klubber og andre socialpædagogiske fritidshjem Byggeren Hvidovregade Byggelegepladsen Regnbuen Danalund Ungdomshus Forebyggende foranstaltninger børn og unge Sporet Familiecenter Poppelgården Døgninstitutioner for børn og unge Bofællesskabet X-house Ungekontakten Porten Hvidborg Administrationsbygninger Dagplejekontoret Social- Arbejdsmarkedsforvaltningen Ældreboliger Plejecentret Krogstenshave, boliger Udledning 2010 fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata Strandmarkshave, boliger Udledning 2010 fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata Sønderkærhave ældreboliger afd. A-H Sønderkærhave ældreboliger afd. K-L Dybenskærshave, boliger Forventet indflytning august Nøgletal gælder Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Plejecentret Krogstenshave, serviceareal Udledning 2010 fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata Strandmarkshave, serviceareal Udledning 2010 fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata Dybenskærshave, servicearealer Forventet indflytning august Nøgletal gælder Forebyggende indsats for ældre og handicappede Dagcenter Hvidovre Enghavevej Aktivitetscentret Huset Nordlyset Værestedet Holmelundsvej Plejehjem og beskyttede boliger Plejehjemmet Svendebjerghave Bofællesskabet Torndalshave Hjælpemidler Hjælpemiddeldepotet CO 2 3

19 UDKAST 30. maj 2011 CO 2 -udledning Udledning 2010 Nøgletal 2012 (kg/m 2 ) Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 BILAG C Botilbud for længerevarende ophold Bofællesskabet, Gl. Køge Landevej Bofællesskabet i Hvidovregade Holmelundsvej Botilbud for midlertidigt ophold BBR 25, Kvarterbygning 4, Retræten Revalidering, beskyttet beskæftigelse Samleren, distriktspsykiatrisk tilbud Beskæftigelsesordninger Frandsens Gartneri Kommunal Service Poppelgården BBR 24, Kvarterbygning BBR 59, Kvarterbygning 5, Belægningen Ungeindsatsen Hvidovrevej Inkl. DUI Leg og Virkes lokaler AT Teamet Bibliotekscafeen Multicafeen Øvrige sociale formål Skurvogn ved Frihedens Station Administrationsbygninger Hjemmepleje distrikt Syd & Midt Hjemmepleje distrikt Nord Døgnplejen mv Teknisk Forvaltning Driftsbygninger og -pladser Materielgården Rebæk Alle 24, frokostrum Vagt- og Sikringskorpset Central- og Kulturforvaltningen Udlejningsejendomme Beboelse, Hvidovrevej Politistationen BBR 1-2, Portnerbolig + udhus BBR 3, Vagtbygning BBR 6, Messen BBR 11, Sprøjtehus/vognport BBR 31, Fægtesal og gymnastiksal BBR 8, Smedjen Stevnsbogaard Hestepension Bolig, Stevnsbogård Udledning 2010 fordelt mellem Teater Vestvolden, Hjælpemiddeldepotet, Multicaféen og Teknisk Forvaltning efter bygningsdata. Hvidovre Forsyning A/S, kloakforsyningens tidligere lokaler. Udledning 2010 fordelt efter bygningsdata mellem Materielgården og Døgnplejen mv. Udledning 2010 fordelt efter bygningsdata mellem Materielgården og Døgnplejen mv. CO 2 4

20 UDKAST 30. maj 2011 CO 2 -udledning Udledning 2010 Nøgletal 2012 (kg/m 2 ) Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 BILAG C Idrætshaller, -anlæg og svømmehaller Hvidovre Stadion Avedøre Stadion Frihedens Idrætscenter Avedøre Idrætscenter Dansborghallen Frydenhøjhallen Holmegårdshallen Præstemosehallen Hvidovre Friluftsbad Petanquebanen HBC hallen Andre fritidsfaciliteter Risbjerggård Foreningsejendom AvedøreTværvej Foreningsejendom Næsborgvej Foreningsejendom Byvej Foreningslokaler M. Bechs Alle Foreningslokaler Høvedstensvej Foreningsejendom Avedøre Tværvej Stevnsbogård Strandmarkens Fritidscenter Foreningsejendom Byvej Foreningsejendom Byvej Foreningsejendom Risbjergvej 20 A Hvidovre/Avedøre Rideskole Foreningsejendom Rosenhøj klubhus Foreningsejendom Biblioteksvej Aktivitetshuset "Lille Friheden" Spejderhytte Byvej Lærerforeningen Feriekolonier/kolonier, lejrskoler og lign Skødshoved Svejbæk Færgegård Vig Lyng Marianelund Quark Centret Folkebiblioteketer Udledning 2010 fordelt mellem AOF Sprogcenter og Strandmarkens Fritidscenter efter bygningsdata Medborgerhuset Avedøre Bibliotek Udledning 2010 fordelt efter bygningsdata mellem Bibliotekscaféen og Medborgerhuser, som omfatter bibliotek, administration og Medborgersal. CO 2 5

Hvidovre Kommune Grønt budget 2014-17

Hvidovre Kommune Grønt budget 2014-17 Hvidovre Kommune Grønt budget 2014-17 DIT OG MIT GRØNT BUDGET 2014-2017 Grønt -2017 udarbejdes som tillæg til kommunens årlige økonomiske budget. Grønt Budget er et redskab for kommunens energistyring,

Læs mere

Hvidovre Kommune Grønt regnskab 2012

Hvidovre Kommune Grønt regnskab 2012 BilagEAU_130828_pkt_03.01 Hvidovre Kommune Grønt regnskab DIT OG MIT Grønt regnskab 6. aug. 2013 Indholdsfortegnelse Sammenfatning side 2 Forpligtigelser side 2 Klimahandlingsplan side 3 Det nye grønne

Læs mere

**** Elforbrug**** Bilag D1. Forbrug [kwh] Hvidovre Kommunes bygninger i alt

**** Elforbrug**** Bilag D1. Forbrug [kwh] Hvidovre Kommunes bygninger i alt Hvidovre Kommunes bygninger i alt 12.714.154 12.219.288 11.790.111 12.047.512 Skole- og Kulturforvaltningen 8.732.406 8.415.858 7.987.650 8.174.854 Idræts- og svømmehaller 3.806.134 3.563.245 3.526.890

Læs mere

BilagKB_110621_pkt.04_01 HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT REGNSKAB TEKNISK FORVALTNING

BilagKB_110621_pkt.04_01 HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT REGNSKAB TEKNISK FORVALTNING HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT REGNSKAB 2010 TEKNISK FORVALTNING Grønt regnskab 2010 6. maj 2011 Indholdsfortegnelse Sammenfatning side 2 Forpligtigelser side 2 Klimahandlingsplan side 3 Det nye grønne regnskab

Læs mere

1 Grønt Regnskab 2013 BILAG. BilagØU_140818_pkt.29.02

1 Grønt Regnskab 2013 BILAG. BilagØU_140818_pkt.29.02 1 Grønt Regnskab 213 BilagØU_14818_pkt.29.2 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Daginstitutioner... 4 1.1 Vuggestuer... 4 1.2 Børnehaver... 7 1.3 Integrerede daginstitutioner... 1 1.4 Dagpleje... 13 Bilag 2 Skoler

Læs mere

KB 25.5.2010, pkt. 14 HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT REGNSKAB TEKNISK FORVALTNING

KB 25.5.2010, pkt. 14 HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT REGNSKAB TEKNISK FORVALTNING HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT REGNSKAB 2009 TEKNISK FORVALTNING Grønt regnskab 2009 19. april 2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning side 2 Forpligtigelser side 2 Klimahandlingsplan side 3 Resultater side 4 Elforbrug

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT REGNSKAB TEKNISK FORVALTNING

HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT REGNSKAB TEKNISK FORVALTNING HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT REGNSKAB 2008 TEKNISK FORVALTNING Grønt regnskab 2008 16. juli 2009 Indholdsfortegnelse Forpligtigelser side 2 Klimahandlingsplan side 2 Resultater side 3 Elforbrug side 5 Varmeforbrug

Læs mere

BilagKB_140826_pkt.25.01

BilagKB_140826_pkt.25.01 Indholdsfortegnelse Introduktion til Grønt Regnskab 213... 4 Forpligtigelser... 4 Klimahandlingsplan... 4 Sammenfatning... 5 Ejendomsafdelingens energitiltag i 213... 6 Miljø- og energipuljen i 213...

Læs mere

1 Grønt Regnskab 2014 BILAG

1 Grønt Regnskab 2014 BILAG 1 Grønt Regnskab 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Daginstitutioner... 4 1.1 Vuggestuer... 4 1.2 Børnehaver... 7 1.3 Integrerede daginstitutioner... 10 1.4 Dagpleje... 14 Bilag 2 Skoler og fritidsinstitutioner...

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE PCB-INDEKLIMAMÅLINGER I KOM- MUNENS BYGNINGSPORTEFØLJE (KATEGORI 1 & STIKPRØVER AF KATEGORI 2) Til Hvidovre Kommune

HVIDOVRE KOMMUNE PCB-INDEKLIMAMÅLINGER I KOM- MUNENS BYGNINGSPORTEFØLJE (KATEGORI 1 & STIKPRØVER AF KATEGORI 2) Til Hvidovre Kommune Til Hvidovre Kommune Dokumenttype Oplæg til kortlægning af PCB Dato August 2011 HVIDOVRE KOMMUNE PCB-INDEKLIMAMÅLINGER I KOM- MUNENS BYGNINGSPORTEFØLJE (KATEGORI 1 & STIKPRØVER AF KATEGORI 2) (KATEGORI

Læs mere

Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse

Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse Pkt.nr. 11 Kontraktstyring Kontrakter for 2007 Skoleudvalgets område 548245 Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse 1. at godkende kontrakter for 2007 for kontraktstyrede

Læs mere

Org.betegnelse EAN-nr. P-nr. Adresse Postnr. By CVR-nr. Hvidovre Kommune Hvidovrevej Hvidovre

Org.betegnelse EAN-nr. P-nr. Adresse Postnr. By CVR-nr. Hvidovre Kommune Hvidovrevej Hvidovre Listen er senest opdateret 5. september 2017 Der kan søges på navn, adresse, cifrer etc. med funktionen Ctrl + F. Bemærkninger til listen kan fremsendes til email-adressen systemsupport-oekonomi@hvidovre.dk

Læs mere

Org.betegnelse EAN-nr. P-nr. Adresse Postnr. By CVR-nr. Hvidovre Kommune 5798009110435 1003267810 Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 55606617

Org.betegnelse EAN-nr. P-nr. Adresse Postnr. By CVR-nr. Hvidovre Kommune 5798009110435 1003267810 Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 55606617 Listen er senest opdateret 23. oktober 2015 Der kan søges på navn, adresse, cifrer etc. med funktionen Ctrl + F. Bemærkninger til listen kan fremsendes til email-adressen systemsupport-oekonomi@hvidovre.dk

Læs mere

Hvidovre Kommune Anlægsregnskab 31.01.2014. Arbejderne blev igangsat i 2012 og afsluttede i 2013. Forbruget er gjort op således:

Hvidovre Kommune Anlægsregnskab 31.01.2014. Arbejderne blev igangsat i 2012 og afsluttede i 2013. Forbruget er gjort op således: Projekt nr. og navn: 0144, Miljø- og Energipuljen 2012 Funktion og dranst: 00.25.10.3 Bevillingsprogram: 6533000019 Projektet omfattede energibesparende tiltag på kommunens bygninger. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Org.betegnelse EAN-nr. P-nr. Adresse Postnr. By CVR-nr. Hvidovre Kommune Hvidovrevej Hvidovre

Org.betegnelse EAN-nr. P-nr. Adresse Postnr. By CVR-nr. Hvidovre Kommune Hvidovrevej Hvidovre Listen er senest opdateret 19. januar 2017 Der kan søges på navn, adresse, cifrer etc. med funktionen Ctrl + F. Bemærkninger til listen kan fremsendes til email-adressen systemsupport-oekonomi@hvidovre.dk

Læs mere

Til Hvidovre Kommune. Dokumenttype PCB-kortlægning af Hvidovre Kommunes bygningsportefølje. Dato August 2011 HVIDOVRE KOMMUNE PCB-KORTLÆGNING

Til Hvidovre Kommune. Dokumenttype PCB-kortlægning af Hvidovre Kommunes bygningsportefølje. Dato August 2011 HVIDOVRE KOMMUNE PCB-KORTLÆGNING Til Hvidovre Kommune Dokumenttype PCB-kortlægning af Hvidovre Kommunes bygningsportefølje Dato August 0 HVIDOVRE KOMMUNE PCB-KORTLÆGNING PCB-KORTLÆGNING Revision 3 Dato 0-08- Udarbejdet af Lisbeth Odsbjerg

Læs mere

Følgende anlægsregnskaber har været udsendt som bilag til de enkelte fagudvalg:

Følgende anlægsregnskaber har været udsendt som bilag til de enkelte fagudvalg: Pkt.nr. 4 Aflæggelse af anlægsregnskaber, regnskabsår 2004 470949 Indstilling: Det indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at godkende anlægsregnskaberne for regnskab 2004 Politisk beslutning:

Læs mere

Kontraktmål 2011 for institutionerne på social- og sundhedsområdet - i overskrifter

Kontraktmål 2011 for institutionerne på social- og sundhedsområdet - i overskrifter Kontraktmål 2011 for institutionerne på social- og sundhedsområdet - i overskrifter Kontraktmål for daginstitutionsområdet 2011 Baunevangens Vuggestue 1. mål 2. mål 3. mål 4. mål Miljø Inklusion: registrering

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Referat Dato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 16:15 Møde afsluttet: 16:40 Mødelokale: Medlemmer: Atletikklubbens klublokale. Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Mikkel Dencker, Ømer

Læs mere

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014. Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Introduktion til Grønt Regnskab 2014... 4 Forudsætninger... 12 Samlet energiforbrug i de kommunale ejendomme...

Indholdsfortegnelse Introduktion til Grønt Regnskab 2014... 4 Forudsætninger... 12 Samlet energiforbrug i de kommunale ejendomme... Indholdsfortegnelse Introduktion til Grønt Regnskab 2014... 4 Forpligtigelser... 4 Klimahandlingsplan... 4 Sammenfatning... 5 Fokusområder fremover... 6 Ejendomsafdelingens energitiltag i 2014... 7 Opgradering

Læs mere

Grønt Budget 2013-2016 -høringssvar Indholdsfortegnelse

Grønt Budget 2013-2016 -høringssvar Indholdsfortegnelse Grønt Budget 2013-2016 -høringssvar Indholdsfortegnelse Høringssvar med tilhørende svar og kommentarer O BH Enghøj O BH Krogen O BH Stenen O BH Tryllestien O BH Æblehaven O Dansborgskolen O Engstrandskolen

Læs mere

Virksomhedspraktik Oversigt

Virksomhedspraktik Oversigt Virksomhedspraktik Oversigt Oversigten viser deltagere i virksomhedspraktik opgjort pr.23-03-2011 fordelt på tilbudsted, tilbudsnavn, stillingsbetegnelse samt start- og slutdato og er sektioneret efter

Læs mere

LAB 2.2 Kontanthjælp eller starthjælp

LAB 2.2 Kontanthjælp eller starthjælp Oversigten viser deltagere i virksomhedspraktik opgjort pr.24-05-2011 fordelt på tilbudsted, tilbudsnavn samt start- og slutdato og er sektioneret efter personernes målgruppe. LAB 2.2 Kontanthjælp eller

Læs mere

Sammenhænge i børn og unges liv - et fælles ansvar

Sammenhænge i børn og unges liv - et fælles ansvar Sammenhænge i børn og unges liv - et fælles ansvar Til børne- og ungemedarbejdere Overgange i børns liv er en vigtig begivenhed, og børne- og ungemedarbejdere i Hvidovre har et særligt ansvar for at sikre

Læs mere

Sammenhænge i børn og unges liv - et fælles ansvar

Sammenhænge i børn og unges liv - et fælles ansvar Sammenhænge i børn og unges liv - et fælles ansvar 1 Indhold Fælles tilrettelæggelse og ansvar 4 Fra hjem til institution/dagpleje 5 Fra dagtilbud til fritidshjem/skole 6 Opmærksomhedspunkter ved skolestart

Læs mere

21-09-2011 BilagØU_110926_pkt.03_05. Ændringsforslag fra partigrupper m.fl. + = merudgifter / mindreindtægter - = mindreudgifter / merindtægter

21-09-2011 BilagØU_110926_pkt.03_05. Ændringsforslag fra partigrupper m.fl. + = merudgifter / mindreindtægter - = mindreudgifter / merindtægter 1 Direktionens forslag om et anlægsbudget på netto 125 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslaget. Dette forudsætter at anlægsbudgettet i overslagsår 2012-2014, som godkendt ved budgetvedtagelsen for 2011-2014

Læs mere

Grønt Regnskab Side 1 af 11 sider

Grønt Regnskab Side 1 af 11 sider Grønt Regnskab 26 Indledning Teknisk Forvaltning har i lighed med foregående år opgjort forbrug af el, varme og vand i kommunens bygninger samt nøgletal for forsyningsvirksomhederne. Regnskabet med resultater,

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

Indstilling: Skole-Kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Skole-Kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 3 Kontraktstyring mål 2006 - for kommunens folkeskoler; fritidshjemmene Grævlingen, Enghøj, Regnbuen, Langhøj, Simonshøj, Strandhøjen,Dansborg, Trankebar, Stien,Bjerget, Alléen, Immerkær, Holmegården,

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Udvikling i antallet af elever i klasse

Udvikling i antallet af elever i klasse Notat ny skoleprognose I det følgende gennemgås den ny skoleprognose for Hvidovre Kommune, som i lighed med tidligere er udarbejdet af BoelPlan. Prognosen, som er udarbejdet for perioden 2016-2029, gennemgås

Læs mere

Handlingsplan for Hillerød Kommune

Handlingsplan for Hillerød Kommune Handlingsplan for Hillerød Kommune Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening 2016 1 Indledning Hillerød Kommunes Borgmester, underskrev i maj måned

Læs mere

Behandling af høring. Grønt Budget 2011-2014

Behandling af høring. Grønt Budget 2011-2014 Bilag ØU_100823_pkt.03_04 Behandling af høring Grønt Budget 2011-2014 Høringssvar fra institutioner fra forvaltningerne: Skole- & Kulturforvaltningen Socialforvaltningen Arbejdsmarkedsforvaltningen Bygningsafdelingen,

Læs mere

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000 Hvidovre Kommune Anlægsregnskab 01.11.2013 Projekt nr. og navn: 0120 Miljø- og energipulje 2011 Funktion og dranst: 002510-3 Bevillingsprogram: 6533000012 Formålet med miljøpuljen er at arbejde for minimering

Læs mere

Målopfyldelse 2010. Atlantic Mål: vidensdeling, mentorordning og bygge bro mellem klubafsnittet og Bjergets klubafsnit

Målopfyldelse 2010. Atlantic Mål: vidensdeling, mentorordning og bygge bro mellem klubafsnittet og Bjergets klubafsnit Målopfyldelse 2010 Forvaltningen har med stor interesse læst de mange målopfyldelser og med glæde noteret sig, at der vises stor grad af engagement og vilje til at opnå nye resultater. De enkelte fritidshjem

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Bevilling 55 Ejendomme og service

Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og undervisningsudvalget. Hver SFO og klub skal arbejde efter kommunens overordnede politikker og generelle

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 Statusrapport for forbrugsåret 2013 Målsætningen for Solrød Kommune er at reducere CO 2 udledningen med 2 % om året frem

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 214/215 Statusrapport for forbrugsåret 214 Solrød Kommune tilsluttede sig Danmarksnaturfredningsforenings klimakommune aftale

Læs mere

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015 Udarbejdet af Trafik og Ejendom CO2 opgørelse 2015 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2015. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Virksomhedspraktik Oversigt

Virksomhedspraktik Oversigt Oversigten viser deltagere i virksomhedspraktik opgjort pr.20-12-2010 fordelt på tilbudsted, tilbudsnavn, stillingsbetegnelse samt start- og slutdato og er sektioneret efter personernes målgruppe. LAB

Læs mere

Forebyggende vedligeholdelse af kommunens bygninger Projekt nr Frigivelse af projekter

Forebyggende vedligeholdelse af kommunens bygninger Projekt nr Frigivelse af projekter Pkt.nr. 4 Forebyggende vedligeholdelse af. Projekt nr. 0950. Frigivelse af projekter 478623 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at der under Projekt nr. 0950,

Læs mere

Klimahandlingsplan for Dragør Kommune

Klimahandlingsplan for Dragør Kommune Klimahandlingsplan for Dragør Kommune 2010-2013 Dragør Havn Indholdsfortegnelse 1 Klimahandlingsplan 2010-2013 2-4 Indledning 2 Aktiviteter i 2010 og 2011 2 Målsætning for reduktion 2 Fokus på vedvarende

Læs mere

Grønne regnskaber 2003

Grønne regnskaber 2003 Grønne regnskaber 2003 Skoler Kulturelle bygninger Struer Renseanlæg Daginstitutioner Plejehjem Struer Genbrugsstation Struer Kommune August 2004 Grønt regnskab 2003 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle

Læs mere

Virksomhedspraktik Oversigt

Virksomhedspraktik Oversigt Virksomhedspraktik Oversigt Oversigten viser deltagere i virksomhedspraktik opgjort pr.24-02-2011 fordelt på tilbudsted, tilbudsnavn, stillingsbetegnelse samt start- og slutdato og er sektioneret efter

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed.

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. -opgørelse for 2009-2010 for Morsø Kommune som virksomhed. Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Formålet med Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er at sætte et

Læs mere

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation Grønt regnskab 2005 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle bygninger Struer Genbrugsstation Struer Kommune Juni 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. Side 2 2. Konklusion. Side 2 3. Præsentation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Introduktion til Grønt Regnskab Forpligtigelser... 4 Klimahandlingsplan... 4 Sammenfatning...

Indholdsfortegnelse Introduktion til Grønt Regnskab Forpligtigelser... 4 Klimahandlingsplan... 4 Sammenfatning... Indholdsfortegnelse Introduktion til Grønt Regnskab... 4 Forpligtigelser... 4 Klimahandlingsplan... 4 Sammenfatning... 5 Fokusområder fremover... 6 Ejendomsafdelingens energitiltag i... 8 Opgradering af

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

Pkt.nr: 7 Normeringen i fritidshjem og klubber, indskrivningsåret 1999/2000 og virkn. Leg/Læring

Pkt.nr: 7 Normeringen i fritidshjem og klubber, indskrivningsåret 1999/2000 og virkn. Leg/Læring Pkt.nr: 7 Normeringen i fritidshjem og klubber, indskrivningsåret 1999/2000 og virkn. Leg/Læring. 223933 Indstilling: at Skoleudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med anbefaling

Læs mere

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013-2 Udarbejdet af Byggeri og Natur 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING 1 Indledning har i en årrække haft fokus på en bred vifte af klimasatsninger. Senest har kommunen

Læs mere

REFERAT. for. Kommunalbestyrelsens møde den 17. juni 2003, Kl på Hvidovre Rådhus, Salen.

REFERAT. for. Kommunalbestyrelsens møde den 17. juni 2003, Kl på Hvidovre Rådhus, Salen. REFERAT for Kommunalbestyrelsens møde den 17. juni 2003, Kl. 18.00 på Hvidovre Rådhus, Salen. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... Error! Bookmark not Forskellige meddelelser og cirkulærer... Error! Bookmark

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Status for forbrugsåret 2015... 3 Forudsætninger... 4 Opgørelse... 5 Elforbrug...

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og Undervisningsudvalget. SFO og klub arbejder efter kommunens overordnede politikker og generelle retningslinjer

Læs mere

REFERAT. fra. Ejendoms- og Arealudvalgets møde den 6. januar 2005, kl i Ny Kaffestue, Hvidovre Rådhus.

REFERAT. fra. Ejendoms- og Arealudvalgets møde den 6. januar 2005, kl i Ny Kaffestue, Hvidovre Rådhus. TEKNISK FORVALTNING gin REFERAT fra Ejendoms og Arealudvalgets møde den 6. januar 2005, kl. 18.00 i Ny Kaffestue, Hvidovre Rådhus. Mødet slut kl. 18.35. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1 1 Meddelelser fra

Læs mere

Klimahandlingsplan for Dragør Kommune 2010-2015

Klimahandlingsplan for Dragør Kommune 2010-2015 Klimahandlingsplan for Dragør Kommune 20102015 Dragør Havn Indholdsfortegnelse 1 Klimahandlingsplan 20102015 24 Indledning 2 Aktiviteter 2010 2012 2 Målsætning for reduktion 2 Fokus på vedvarende energi

Læs mere

Notat vedr. samling af foreningsaktiviteter på Strandmarkens Fritidscenter mm.

Notat vedr. samling af foreningsaktiviteter på Strandmarkens Fritidscenter mm. Notat vedr. samling af foreningsaktiviteter på Strandmarkens Fritidscenter mm. Det forslås at flytte de foreninger som har til huse på Avedøre Tværvej 15 og Biblioteksvej 60A. Avedøre Tværvej 15 Avedøre

Læs mere

Oversigt høringssvar Grønt Budget 2014

Oversigt høringssvar Grønt Budget 2014 Oversigt høringssvar Grønt Budget 2014 Køkken Individuelle svar 1. Børnehuset cirklen 2. Børneinstitution Kirsebærhuset 3. Kastanjehuset og Solgården 4. Strandhuset Diverse 1. Afklaringsteamet Lodsvej

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

Grønne regnskaber 2004

Grønne regnskaber 2004 Grønne regnskaber 2004 Struer Centralrenseanlæg Daginstitutioner Kulturelle bygninger og Rådhus Plejehjem Skoler Struer Genbrugsstation Struer Kommune Maj 2005 Grønt regnskab 2004 Skoler Daginstitutioner

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Skoleudvalgets møde den 8. oktober 2008, Kl på Sønderkærskolen i personalerummet

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Skoleudvalgets møde den 8. oktober 2008, Kl på Sønderkærskolen i personalerummet HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Skoleudvalgets møde den 8. oktober 2008, Kl. 17.00 på Sønderkærskolen i personalerummet INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Møde med Sønderkærskolen... 1 Pkt.nr. 2... 1 Meddelelser....

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2013

Energistrategi Evaluering 2013 Energistrategi Evaluering 2013 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2013, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2013 er der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

CO2-regnskab 2012. For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab 2012. For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2012 For virksomheden Silkeborg Kommune Uændret CO2 udledning i 2012 Silkeborg Kommune sætter nye mål for at begrænse CO2-udledningen. Allerede sidste år nåede kommunen målet om at sænke udledningen

Læs mere

Pkt.nr. 2. Evaluering af Sundhedspuljen 2004 samt beslutning 2005. Indstilling: Skole- og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget

Pkt.nr. 2. Evaluering af Sundhedspuljen 2004 samt beslutning 2005. Indstilling: Skole- og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget Pkt.nr. 2 Evaluering af Sundhedspuljen 2004 samt beslutning 2005 475960 Indstilling: Skole og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at udvalget tager evalueringen af anvendelsen af midler

Læs mere

NOTAT. Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter

NOTAT. Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter NOTAT Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen Administrativ leder: Jens Charpentier Dato:

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Kommunale ejendomme

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Kommunale ejendomme Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Kommunale ejendomme Indledning...3 Samlet opgørelse...5 Daginstitutioner:...5 El...6 Vand...8 Varme...10 Administrationsbygninger:...12 El...12 Vand...12 Varme...13

Læs mere

BEMÆRKNINGER. 002510 Projekt nr. 0206 Tilgængelighedspulje, bygninger 2014

BEMÆRKNINGER. 002510 Projekt nr. 0206 Tilgængelighedspulje, bygninger 2014 BEMÆRKNINGER 002205 Projekt nr. 0212 Præstemosen, byggemodning Projektet omfatter omkostninger til byggemodning af ca. 50 kolonihavegrunde i forbindelse med salg af grunde i Præstemosen. På investeringsoversigten

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2014

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2014 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2014 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2014. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Ændringsforslag fra partigruppr m.fl. (+/ (--------------------------------------Hele kr.------------------ Konto nr. og tekst

Ændringsforslag fra partigruppr m.fl. (+/ (--------------------------------------Hele kr.------------------ Konto nr. og tekst Konto og tekst 1998 1999 2 21 1.. NOTE 34 Projekt nyt - Oprettelse af økologisk gartneri. F 5. 2..22.5.3.5549 Projekt 394 - Salg af hjemfaldsret/pligt (1,9 mill) Div. grunde - merindtægt -1.312. -1.312.

Læs mere

Klima kommune indberetning 2008

Klima kommune indberetning 2008 Klima kommune indberetning 2008 Hermed fremsendes den første status rapport for forbrugsåret 2008 Målsætning er, en reduktion af CO² udledningen på 3 % pr. år. Der tages udgangspunkt i forbrug for 2007

Læs mere

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Marts 2011 1/15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Samlet CO2-opgørelse... 4 Samlet energiopgørelse... 6 Odense Kommunes varmeforbrug... 8 Odense Kommunes elforbrug...

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen.

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen. PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme Faktabeskrivelse Serviceområdet indgår i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Afdelingen varetager vedligeholdelse af tag,

Læs mere

REFERAT. for. Økonomiudvalgets møde den 8. december 2003, Kl i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

REFERAT. for. Økonomiudvalgets møde den 8. december 2003, Kl i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus REFERAT for Økonomiudvalgets møde den 8. december 2003, Kl. 16.15 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Johnny Winsløw forlod mødet efter behandling af pkt. 52. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... Error! Meddelelser

Læs mere

Klima kommune indberetning 2007

Klima kommune indberetning 2007 Klima kommune indberetning 2007 Hermed fremsendes den første status rapport for forbrugsåret 2007 Målsætning er, en reduktion af CO² udledningen på 3 % pr. år. Der tages udgangspunkt i forbrug for 2007

Læs mere

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed 2014, CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 -udledningen og dermed være med til, at begrænse klimaændringerne og mindske afhængigheden

Læs mere

REFERAT. for. Social- og Sundhedsudvalgsmøde den, 1. oktober 2007 Kl i Risbjergværelset på Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278.

REFERAT. for. Social- og Sundhedsudvalgsmøde den, 1. oktober 2007 Kl i Risbjergværelset på Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278. HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Social og Sundhedsudvalgsmøde den, 1. oktober 2007 Kl. 16.00 i Risbjergværelset på Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278. Afbud fra Susanne Brixum. Mødet slut kl. 18.00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

I dette notat beskrives forslag til ændring af skoledistrikterne for Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen.

I dette notat beskrives forslag til ændring af skoledistrikterne for Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen. NOTAT RÅDHUSET Bilag 2 - Scenarie A - Ændring af skoledistriktet for Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen Børne- og Velfærdsforvaltningen Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen Administrativ

Læs mere

CO2 Regnskab for Ikast-Brande

CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2011 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg.

Læs mere

Grøn styring i Rødovre Kommune

Grøn styring i Rødovre Kommune GRØNT REGNSKAB 2016 Indhold Indhold... 2 Grøn styring i Rødovre Kommune... 3 Grundlag og begreber... 3 Målsætninger og resultater... 4 Arealudviklingen... 4 Varmeforbrug... 6 Elforbrug... 8 Solceller...

Læs mere

10 års plan for udviklingen af dagtilbuddenes

10 års plan for udviklingen af dagtilbuddenes 10 års plan for udviklingen af dagtilbuddenes fysiske standard 1. Baggrund Ejendoms- og Arealudvalget og Social- og Sundhedsudvalget besluttede på et fællesmøde den 22. august 2013, at der på baggrund

Læs mere

INVESTERINGER Vers. 3-9. oktober 2013

INVESTERINGER Vers. 3-9. oktober 2013 Vers. 3-9. I budgetforslaget er indarbejdet de projekter, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2013-2016. Projekter hvortil der ikke er indkommet ændringsforslag fremgår derfor ikke af listen. De

Læs mere

OPLÆG TIL Energiredegørelse for kommunale ejendomme 2009

OPLÆG TIL Energiredegørelse for kommunale ejendomme 2009 OPLÆG TIL Energiredegørelse for kommunale ejendomme 2009 INDLEDNING... 4 Energipolitik... 4 SAMMENFATNING... 5 ENERGIINDSATS 2009... 6 Information... 6 Registrering af energiforbrug... 6 Energimærkning...

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Notat om energispareindsatsen i Syddjurs kommune 2010

Notat om energispareindsatsen i Syddjurs kommune 2010 Notat om energispareindsatsen i Syddjurs kommune 2010 Konkrete energiprojekter i 2010. Det vedtagne mål er, at der skal arbejdes mod at nå 2 % besparelse på energiforbruget i løbet af 2010. Midlet er en

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Status for energirenoveringer i kommunale ejendomme Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Sagsfremstilling Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om centrets arbejde

Læs mere

Klima kommune indberetning 2010

Klima kommune indberetning 2010 Klima kommune indberetning 2010 Hermed fremsendes status rapport for forbrugsåret 2010 Målsætning er, en reduktion af CO² udledningen på 3 % pr. år, Frederikshavn Kommune som virksomhed. Der tages udgangspunkt

Læs mere

Energi i Egedal de kommunale ejendomme

Energi i Egedal de kommunale ejendomme Energi i Egedal de kommunale ejendomme Status på arbejdet med energi i egne bygninger 2013 2020 Mål for Egedal Kommune Egedal Kommune har som mål at reducere energiforbruget og CO2-udslippet i egne bygninger

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Personaleoversigt. (side )

Personaleoversigt. (side ) (side 222-229) 222 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2016 til 2019 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 22.400

Læs mere

Grønt Regnskab Hovedrapport

Grønt Regnskab Hovedrapport Grønt Regnskab 2013 Hovedrapport Indholdsfortegnelse Indledning 2 Hvordan er regnskabet lavet? 4 Hovedrapportens opbygning 5 El 6 - Samlet el og CO 2 udledning - Fordeling af elforbruget Varme 8 - Samlet

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere