Ledelsesberetning for 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesberetning for 2009"

Transkript

1 Ledelsesberetning for 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Bestyrels for Investeringsforing Niels Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkdt årsrapport for 2009, hermed fremlægges. Nettoresultatet udgør 110,5 mio. kr., hvilket svarer til et afkast på 18,23 % inklusive dividde. Bestyrels Afkastet anses for Investeringsforing tilfredsstillde, og Niels skal ses Global i lyset Value af forings har på et investeringsstrategi, bestyrelsesmøde i dag behandlet der og det godkdt fremgår regnskabet nedfor, for er langsigtet. 1. halvår 2007, hvilket herved fremlægges. Nettoresultatet udgør investeringer t. er kr. i årets bekdt første baseret 6 måneder, på rådgivning hvilket svarer fra direktør til et afkast Ole Niels, på 0,75 % Niels Capital Managemt Fondsmæglerselskab A/S. Bestyrels har fastlagt d inklusive dividde. Afkastet anses for tilfredsstillde set i lyset af forings i rapport beskrevne investeringsfilosofi og strategi, der således stemmer overs med investeringsstrategi, der det fremgår nedfor er langsigtet. forings profil. Bestyrels udtrykker ikke specifikke forvtninger til udvikling i aktiemarkederne, m hviser til forings investeringsfilosofi, der er beskrevet i beretning. investeringer er bekdt baseret på rådgivning fra direktør Ole Niels, Niels Capital Managemt Fondsmæglerselskab A/S. Bestyrels kan tilslutte sig d i rapport beskrevne Af investeringsfilosofi fremgår, og strategi, der det således er forings stemmer overs økonomiske med forings målsætning profil. at Bestyrels maksimere udtrykker d langsigtede ikke specifikke egkapitalforrtning forvtninger pr. til år udvikling under hsyntag i aktiemarkederne, til lav risiko m hviser for permant til forings tab af investeringsfilosofi, kapital. Udvikling der i er aktiemarkederne, beskrevet i investeringsrådgivers rt og valutakurserne beretning. Gerelt udgør har hver der især i flere risiko år kunnet for, konstateres dne økonomiske meget positiv målsætning stemning ikke på fuldt de internationale ud opnås. aktiemarkeder, Bestyrels udtrykker har ing skabt forvtninger basis gerelt til udvikling stigde af aktiekurser, de økonomiske m dne konjunkturer gerelle markedsopinion eller markederne, forvtes og har at blive således mere bevidst forsigtig valgt og ikke afvtde. at lade Risikobilledet sådanne elemter synes indgå således i at have investeringsfilosofi. ændret sig, og dette kan Der medføre investeres mere i selskaber, usartet der tds efter på aktiemarkederne. konkret bedømmelse anses værde undervurderede, hvilket efter bestyrelss og rådgivers opfattelse anses Af investeringsfilosofi værde det bedste fremgår, langsigtede at det værn er forings mod nævnte økonomiske risici. målsætning at maksimere d langsigtede I d medfølgde egkapitalforrtning rapport fra pr. forings år under hsyntag investeringsrådgiver til lav risiko gives for permant nærmere tab af kapital. information Udvikling om forings i aktiemarkederne, udvikling, rt investeringsfilosofi og valutakurserne og udgør strategi. hver især risiko for, at dne økonomiske målsætning ikke fuldt ud opnås. Bestyrels udtrykker ing forvtninger til udvikling Begivheder af i økonomiske regnskabsåret konjunkturer eller markederne, og har således bevidst valgt ikke at lade Året sådanne 2009 begyndte elemter med indgå fortsættelse i investeringsfilosofi. af d negative Der tds investeres på de gerelle i selskaber, aktiemarkeder efter konkret herskede bedømmelse i anses Efter værde stabilisering undervurderede, i foråret steg hvilket aktiemarkederne efter bestyrelss rest af og året rådgivers båret opfattelse frem af anses forvtning værde om det økonomisk bedste langsigtede vækst. Aktiemarkederne værn mod nævnte fremviste risici. værdifremgang på 25,90 % målt ved MSCI World Index. I d Selvom medfølgde verd dnu rapport ikke fra forings er ude af d investeringsrådgiver økonomiske krise, gives er der nærmere begyndde information tegn på om forings vding udvikling, i konjunkturerne. investeringsfilosofi Tiltag fra og politisk strategi. side har samlet set bremset faldet i d økonomiske tilbagegang. Selvom der er optimisme at spore, kan der samtidig ikke ses bort fra regning for disse tiltag, skal findes i de meget store budgetunderskud, de Begivheder kelte lande i 1. nu halvår må slås med. Aktiemarkederne Risici har i 1. halvår oplevet fremgang, kun afbrudt af februar måneds nervøse og negative Der er kursudsving. risiko ved at Som investere omtalt i aktier. i årsrapport Der kan ske for relativt 2006 har store der udsving gerelt i nettoværdi i flere år kunnet af konstateres foringsandele meget positiv blandt andet stemning på følge de internationale af selskabsspecifikke, aktiemarkeder, politiske, markedsmæssige har skabt basis for gerelt og gerelle stigde økonomiske aktiekurser, forhold og at samt dne såkaldt gerelle evt markedsopinion risiko (eksempelvis forvtedes terrorangreb, at blive krig mere eller naturkatastrofer). forsigtig og afvtde. Dette er stadig bestyrelss opfattelse. Risikobilledet synes ændret, og dette kan Foring medføre mere anvder usartet desud tds betydelige på aktiemarkederne. ressourcer på at sikre d mest korrekte prisfastsættelse på de aktier, obligationer og andre instrumter, indgår i forings Begivheder porteføljer. efter De store regnskabsårets kursudsving afslutning i 2008 og 2009 betød, at dne indsats blev forstærket med øget overvågning, flere kontroller og indhtning af priser fra flere leverandører. For Der yderligere fra balancedag beskrivelse og af frem risici til hvises i dag ikke til indtrådt Niels forhold, Global Values påvirker prospekt. vurdering af

2 Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 De store kursudsving i 2008 og 2009 samt manglde likviditet på visse dele af værdipapirmarkederne har betydet, at det for række værdipapirers vedkommde har været nødvdigt at anvde alternative priskilder, idet sest handlede børskurs ikke er vurderet retvisde i forhold til udvikling i markedet. investeringsforvaltningsselskab Bestyrels har derfor for i disse Investeringsforing helt ekstraordinære Niels tilfælde Global kortvarigt Value anvdt har på priser et bestyrelsesmøde fastsat på baggrund i dag behandlet af modeller, og godkdt hvori har regnskabet indgået sådanne for 1. halvår alternative 2007, hvilket priskilder. herved fremlægges. Nettoresultatet Samfundsansvar udgør t. kr. i årets første 6 måneder, hvilket svarer til et afkast på 0,75 % inklusive Foring dividde. har ikke Afkastet politik for anses samfundsansvar. for tilfredsstillde set i lyset af forings investeringsstrategi, der det fremgår nedfor er langsigtet. Der er fra investeringer balancedag er og frem bekdt til i dag baseret ikke indtrådt på rådgivning forhold, fra direktør påvirker Ole vurdering Niels, Niels af Capital årsregnskabet. Managemt Fondsmæglerselskab A/S. Bestyrels kan tilslutte sig d i rapport beskrevne investeringsfilosofi og strategi, Bestyrels der således stemmer overs med forings profil. Bestyrels udtrykker ikke specifikke forvtninger til udvikling i aktiemarkederne, m hviser til forings investeringsfilosofi, der er beskrevet i investeringsrådgivers beretning. Gerelt har der i flere år kunnet konstateres meget positiv stemning på de internationale aktiemarkeder, har skabt basis for gerelt stigde aktiekurser, m dne gerelle markedsopinion forvtes at blive mere forsigtig og afvtde. Risikobilledet synes således at have ændret sig, og dette kan medføre mere usartet tds på aktiemarkederne. Af investeringsfilosofi fremgår, at det er forings økonomiske målsætning at maksimere d langsigtede egkapitalforrtning pr. år under hsyntag til lav risiko for permant tab af kapital. Udvikling i aktiemarkederne, rt og valutakurserne udgør hver især risiko for, at dne økonomiske målsætning ikke fuldt ud opnås. Bestyrels udtrykker ing forvtninger til udvikling af de økonomiske konjunkturer eller markederne, og har således bevidst valgt ikke at lade sådanne elemter indgå i investeringsfilosofi. Der investeres i selskaber, der efter konkret bedømmelse anses værde undervurderede, hvilket efter bestyrelss og rådgivers opfattelse anses værde det bedste langsigtede værn mod nævnte risici. I d medfølgde rapport fra forings investeringsrådgiver gives nærmere information om forings udvikling, investeringsfilosofi og strategi. Begivheder i 1. halvår Aktiemarkederne har i 1. halvår oplevet fremgang, kun afbrudt af februar måneds nervøse og negative kursudsving. Som omtalt i årsrapport for 2006 har der gerelt i flere år kunnet konstateres meget positiv stemning på de internationale aktiemarkeder, har skabt basis for gerelt stigde aktiekurser, og at dne gerelle markedsopinion forvtedes at blive mere forsigtig og afvtde. Dette er stadig bestyrelss opfattelse. Risikobilledet synes ændret, og dette kan medføre mere usartet tds på aktiemarkederne. Der er fra balancedag og frem til i dag ikke indtrådt forhold, påvirker vurdering af

3 Kære Investorer og Partnere Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Indre værdi pr. investeringsbevis steg i 2009 med 18,23 % inklusiv reinvestering af dividde. Afkastet for de gerelle aktiemarkeder målt ved MSCI World Index udgjorde i ,90 %. Resultatet for 2009 er i absolut forstand tilfredsstillde og har øget forings langsigtede Bestyrels gnemsnitlige for Investeringsforing egkapitalforrtning Niels pr. år. Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkdt regnskabet for 1. halvår 2007, hvilket herved fremlægges. Fra forings etablering i juli 2002 og til ultimo 2009 ligger vores forrtning af Nettoresultatet egkapital udgør på 7, % pro t. kr. anno i årets mod første et pro 6 anno måneder, afkast hvilket for MSCI svarer World til et Index afkast i på samme 0,75 % inklusive periode på dividde. 1,14 %. Afkastet anses for tilfredsstillde set i lyset af forings investeringsstrategi, der det fremgår nedfor er langsigtet. Følgde fremgik af sidste års beretning: investeringer er bekdt baseret på rådgivning fra direktør Ole Niels, Niels Capital Når Managemt det så er sagt, Fondsmæglerselskab så min optimisme A/S. stor. D Bestyrels dybe og kan lange tilslutte økonomiske sig d krise, i rapport vi beskrevne befinder investeringsfilosofi i, er overordtlig og strategi, stor opgave, der således mange stemmer gode overs mnesker med forsøger forings at løse. profil. Bestyrels D vil blive udtrykker løst, og ikke normalitet specifikke vil ig forvtninger indfinde sig. til udvikling i aktiemarkederne, m hviser til forings investeringsfilosofi, der er beskrevet i investeringsrådgivers beretning. Gerelt Som der har blev der redegjort i flere for år kunnet i beretning, konstateres var min optimisme meget positiv stor grundet stemning de lave på de prissætninger internationale aktiemarkeder, på selskaber. Allerede har nu, skabt et år basis efter, for er gerelt aktierne steget stigde markant. aktiekurser, Hvem m husker, dne hvor gerelle svært markedsopinion mange virkheder forvtes havde at blive ved at mere refinansiere forsigtig sig? og afvtde. De mange politiske Risikobilledet tiltag har synes virket således ved, at have at ændret vi har undgået sig, og dette økonomisk kan medføre nedsmeltning. mere usartet Det er tds naturligvis på aktiemarkederne. ønskværdigt, m hvorvidt normalitet har indfundet sig, kan der sættes spørgsmålstegn ved. Af investeringsfilosofi fremgår, at det er forings økonomiske målsætning at maksimere d langsigtede Ved d egkapitalforrtning seste redning af verdsøkonomi pr. år under hsyntag ved indsprøjtning til lav risiko af for likviditet permant til tab det af kapital. finansielle Udvikling system, i er aktiemarkederne, markedsdeltagerne rt dnu og valutakurserne gang blevet udgør bekræftet hver i, især at politikere risiko for, og at dne nationalbanker økonomiske vil målsætning redde dem ikke fra fuldt faldde ud opnås. aktie- Bestyrels og obligationskurser. udtrykker ing Det forvtninger har desværre til udvikling uheldige følgevirkninger. af de økonomiske Det konjunkturer vil medføre eller langsigtet markederne, uholdbar og har holdning således til bevidst begrebet valgt risiko. ikke at lade Ordsproget sådanne elemter brændt barn indgå skyr i ild investeringsfilosofi. vil fremover lyde: Der Brændt investeres barn brænder i selskaber, sig ig. der efter konkret bedømmelse anses værde undervurderede, hvilket efter bestyrelss og rådgivers opfattelse I dag står anses vi med værde tømmermænde det bedste efter langsigtede d foregåde værn mod periode nævnte med risici. for let kredittilgang, der resulterede i sidste års økonomiske afmatning og efterfølgde likvidites-boost. Disse økonomiske tømmermænd, repræsteret ved store budgetunderskud, vil på længere sigt I d medfølgde rapport fra forings investeringsrådgiver gives nærmere information om medføre lavere gnemsnitlig vækst i d internationale økonomi. Mon fænomet Kina forings udvikling, investeringsfilosofi og strategi. bliver næste product af finansielle patiter, der skal på intsivafdeling? I så fald, hvad gør så det? Buy on dips. Begivheder i 1. halvår Vores investeringer Med 22 selskaber i portefølj er jeg tilhænger af konctreret portefølje. Med så få Aktiemarkederne selskaber kan afkastet har i 1. i halvår foring oplevet fra år til fremgang, år afvige kun markant afbrudt fra af de februar gerelle måneds aktiemarkeder nervøse og negative målt ved kursudsving. MSCI. Endog Som også omtalt i længere i årsrapport perioder. Selvom for 2006 vores har mål der er gerelt at skabe i absolut flere år afkast kunnet konstateres håber og forvter meget positiv jeg, at stemning akkumulering på de internationale af afvigelser på aktiemarkeder, lang sigt vil være har til vores skabt fordel. basis for gerelt stigde aktiekurser, og at dne gerelle markedsopinion forvtedes at blive mere forsigtig De følgde og afvtde. 5 største Dette positioner stadig udgjorde bestyrelss 33,5 % opfattelse. af formu: Risikobilledet synes ændret, og dette kan medføre mere usartet tds på aktiemarkederne. Fairfax Financial Holdings: Holdingselskab for række forsikringsselskaber i Nordamerika. Begivheder Ledels, efter selv regnskabsårets er aktionærer afslutning i selskabet, er meget ejeroriterede. Ved fokusering på floatet fra forsikringsselskaberne og value-oriteret investering med fokus på absolut Der afkast, er fra balancedag har ledels sid og frem 1985 til forøget i dag ikke egkapital indtrådt forhold, pr. aktie gnemsnitligt påvirker vurdering pr. år på af et højt niveau. Vi har oprindeligt investeret i Fairfax på stor discount til deres egkapital og dnu større discount til deres forretningsmæssige værdi. Er prisfastsat omkring deres nuværde egkapital. Nestle: Verds førde fødevareselskab. Yderst profitabelt og ejeroriteret med højt afkast på investeret kapital. Vi har investeret til meget lav pris i forhold til Nestlés løbde

4 driftsindtjing rset for likvide midler, gæld og værdipapirbeholdninger, hvilket afspejler markant undervaluering af både nuværde indtjing og fremtidige pottiale. Selskabet er fortsat undervurderet. Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Nipponkoa Insurance: Japansk skadesforsikringsselskab i færd med planlagt fusion med et andet japansk forsikringsselskab. Stigde tegn på ændring i ledelss opfattelse af aktionærerne værde de ultimative ejere af selskabets kapital. Startde fokusering på Bestyrels langsigtet forøgelse Investeringsforing af egkapital pr. Niels aktie. Nipponkoa Global Value er overkapitaliseret har på et bestyrelsesmøde og er prisfastsat i dag behandlet på under og halvdel godkdt af regnskabet deres egkapital for 1. halvår målt 2007, ved internationale hvilket herved regnskabsprincipper. fremlægges. Nettoresultatet Nordea Bank: udgør Førde skandinavisk t. kr. i årets bank. første Aktionær-oriteret 6 måneder, hvilket ledelse svarer til med et fokus afkast på på gode 0,75 % inklusive gamle (- dividde. og for nogle Afkastet banker nye) anses dyder for tilfredsstillde kreditkvalitet og set risiko. i Med lyset af kontinuerlig forings investeringsstrategi, fokusering på omkostnings-, der det likviditets- fremgår nedfor og kapitalstyring er langsigtet. tiltrækker bank lavrisiko kunder, leder til øget fremtidig indtjingsevne. Vi har investeret til priser langt under egkapital og bank investeringer er fortsat prisfastsat er til bekdt under baseret 8 gange på estimeret rådgivning indtjingsevne. fra direktør Ole Niels, Niels Capital Managemt Fondsmæglerselskab A/S. Bestyrels kan tilslutte sig d i rapport Ringkjøbing Landbobank: Regionalbank, er Danmarks mest profitable pgeinstitut. beskrevne investeringsfilosofi og strategi, der således stemmer overs med forings profil. Ledels er fokuseret på meget høj kreditkvalitet i låneportefølj og stram omkostningsstyring. Bestyrels Til trods for udtrykker høj soliditet ikke specifikke har bank forvtninger udvist høj egkapitalforrtning. til udvikling i aktiemarkederne, Vi har investeret m hviser til priser til forings under egkapital investeringsfilosofi, og bank der er fortsat er beskrevet prisfastsat i investeringsrådgivers til under 8 gange estimeret beretning. Gerelt indtjingsevne. har der i flere år kunnet konstateres meget positiv stemning på de internationale aktiemarkeder, har skabt basis for gerelt stigde aktiekurser, m dne gerelle markedsopinion De 10 største positioner forvtes udgør at blive i alt mere 58,3 forsigtig % af forings og afvtde. formue. Risikobilledet Finansielle selskaber synes således udgør at have fortsat ændret sig, relativ og dette stor andel kan medføre 46,8 %. mere 6 forsikringsselskaber, usartet tds på aktiemarkederne. tilsamm udgør 31,5 % og 2 banker, der udgør 15,3 %. Rest af aktieportefølj, 42,5 %, repræsterer forskellige Af brancher. investeringsfilosofi Alle selskaber, fremgår, på nær at det kelt, er forings har gode økonomiske likviditetsgererde målsætning egskaber, at maksimere og d langsigtede alle er fortsat egkapitalforrtning undervurderede. Der pr. har år under i årets hsyntag løb været emission til lav risiko i foring, permant hvilket tab jeg af kapital. naturligvis Udvikling er glad i for aktiemarkederne, og takker for. Likviditetsandel rt og valutakurserne pr. 31. december udgør hver 2009 især lå på risiko 10,7 %. for, at dne økonomiske målsætning ikke fuldt ud opnås. Bestyrels udtrykker ing forvtninger til udvikling Som omtalt af i de tidligere økonomiske beretninger konjunkturer allokerer eller jeg markederne, ikke aktiverne og ud har fra således betragtning bevidst valgt om, hvor ikke at lade meget sådanne der skal elemter være i d indgå kelte i investeringsfilosofi. sektor eller det kelte Der land. investeres Det er med i selskaber, fokus på investering der efter konkret i det kelte bedømmelse selskab, anses der efterfølgde værde undervurderede, bestemmer d hvilket samlede efter allokering bestyrelss til og sektor rådgivers eller opfattelse region. anses værde det bedste langsigtede værn mod nævnte risici. I d Finansielle medfølgde selskaber rapport har fra nogle forings gode karakteristika, investeringsrådgiver tiltrækker gives mig. Overskud nærmere information er overskud, om forings kan udvikling, stikkes i aktionærernes investeringsfilosofi lommer. og strategi. De skal ikke bruges på at vedligeholde et tungt kapitalapparat, for at holde sig konkurrcedygtig. Ved mindre volum, er det relativt nemt at indskrænke. Der må naturligvis sættes større krav til iagttagels af ledelss historiske Begivheder handlinger, idet i 1. halvår resultaterne af økonomisk dårlige ( - måske ale egooppustde betingede?) beslutninger, både i banker og forsikringsselskaber, først kan ses langt sere. Aktiemarkederne har i 1. halvår oplevet fremgang, kun afbrudt af februar måneds nervøse og negative Forsikringsvirkhed kursudsving. Som omtalt i årsrapport for 2006 har der gerelt i flere år kunnet konstateres Som omtalt i meget tidligere positiv rapporter stemning er forsikringsvirkhed på de internationale lig aktiemarkeder, investeringsvirkhed. har skabt Ledels basis for gerelt låner stigde policetagers aktiekurser, kapital og og at investerer dne gerelle både dne markedsopinion og aktionærs forvtedes egkapital, at blive og hele mere forsigtig afkastet og tilfalder afvtde. ale Dette aktionær. er stadig Et bestyrelss lille underskud opfattelse. på drift Risikobilledet er d begrænsede synes ændret, omkostning og dette kan for medføre dette lån. mere Et overskud usartet tds er sbetydde på aktiemarkederne. med, at man får pge for lånet. Prem Watsa i Fairfax Financial Holdings har forfulgt d idé i over 24 år og med overordtlig stor succes. Nipponkoa er i dag blandt vores fem største positioner i foring. Vi har haft Nipponkoa sid etablering af foring i Nipponkoa er et ordinært selskab ud Der er fra balancedag og frem til i dag ikke indtrådt forhold, påvirker vurdering af konkurrcemæssige fordele. Det er gerelt svært for et forsikringsselskab at distancere sig fra andre forsikringsselskaber. Konkurrcemæssige fordele i forsikringsbranch kan ale opbygges og bevares på 2 måder. Ent fra det selskab, der har de laveste omkostninger, eller det nicheselskab, kombinerer evn til profitabel prisfastsættelse af produkter, der for andre er svære at prisfastsætte, og samtidig ekstrem overskudskapital til at bakke op om udstedte løfter.

5 Min interesse for Nipponkoa ordinært selskab eksisterer ikke med baggrund i konkurrcemæssige fordele. Forud naturligvis, at selskabet er overkapitaliseret og prisfastsat på under 50 % af deres egkapital, så bunder min interesse i evtuelle kommde ændringer i ledelsesopfattelse. Ledelsesberetning Det er muligt, for at vi 1. nu halvår kommer til 2007 at se tilnærmelse til tankegang om aktionærværdi-begrebet. En ændring i ledelsesopfattelse fra, at et selskab er til for samfundets skyld til, at et selskab er ejet af aktionærerne og drevet for aktionærerne med maksimering af profit for øje. Naturligvis efter gældde regler udstukket af samfundet. Bestyrels for Investeringsforing Niels Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet Ledelserne og godkdt i Nipponkoa regnskabet og Sompo for 1. har halvår valgt 2007, at fusionere hvilket herved de to selskaber fremlægges. til NKSJ Holding. Dne type beslutninger skal besluttes af aktionærerne på ekstraordinær geralforsamling. Nettoresultatet Ved overskomst udgør mellem t. kr. Nipponkoa s i årets første største 6 måneder, aktionær hvilket Southeastern svarer til Asset afkast Managemt på 0,75 % inklusive og ledels dividde. i det kommde Afkastet NKSJ anses Holding for besluttede tilfredsstillde Southeastern, set i at stemme lyset af for forings fusion investeringsstrategi, mod til ggæld, der at ledels det fremgår vil arbejde nedfor for transpars er langsigtet. og god virkhedsledelse og et overordnet mål om maksimering af gnemsnitlig årlig egkapital pr. aktie. investeringer er bekdt baseret på rådgivning fra direktør Ole Niels, Niels Southeastern har haft kontakt med ledels i Nipponkoa i lang årrække. I løbet af period Capital Managemt Fondsmæglerselskab A/S. Bestyrels kan tilslutte sig d i rapport har der været vis lydhørhed overfor Southeasterns tanker om et forsikringsselskab, beskrevne investeringsfilosofi og strategi, der således stemmer overs med forings profil. katalysator for vækst i egkapital pr. aktie kommde fra fokusering på float og investering Bestyrels af float med udtrykker absolut afkast ikke specifikke for øje. (Tænk forvtninger Fairfax og til Berkshire udvikling Hathaway). i aktiemarkederne, M over åre m hviser forsvandt til forings interess tilsyneladde. investeringsfilosofi, Hvorvidt der er det beskrevet var intern i investeringsrådgivers institutionel politik eller beretning. blot Gerelt manglde har der vilje, i flere fik år process kunnet konstateres til at gå i stå, er meget jeg ikke positiv vidde stemning om. M på de process internationale ser aktiemarkeder, nu ud til at blive reaktiveret har skabt ig. basis for gerelt stigde aktiekurser, m dne gerelle markedsopinion forvtes at blive mere forsigtig og afvtde. Risikobilledet synes således at have En ændret forvandling sig, og af dette Nipponkoa/Sompo, kan medføre mere eller usartet NKSJ pr. tds 31. marts på aktiemarkederne. 2010, fra et almindeligt, støvet forsikringsselskab til et selskab med aktionæroriteret ledelse og fokusering på at Af øge investeringsfilosofi egkapital pr. aktie fremgår, vil i sig at selv det er være forings meget interessant. økonomiske Når målsætning vi samtidig at har maksimere et selskab d langsigtede med overskudskapital egkapitalforrtning og markedsværdi pr. år under på hsyntag under halvdel til lav af selskabets risiko for egkapital, permant tab er af kapital. grundlaget Udvikling til stede i aktiemarkederne, for yderst interessant rt investering. og valutakurserne Jeg har udgør derfor hver øget især beholdning risiko for, af at dne Nipponkoa. økonomiske målsætning ikke fuldt ud opnås. Bestyrels udtrykker ing forvtninger til udvikling af de økonomiske konjunkturer eller markederne, og har således bevidst valgt ikke at lade Stort sådanne er også elemter tabet man indgå ikke i investeringsfilosofi. ser Der investeres i selskaber, der efter konkret Der er bedømmelse intet vores anses branche, værde der i d undervurderede, grad udstiller hvilket dumhed. efter Handlinger, bestyrelss der og foretages rådgivers i opfattelse dag kan anses ganske præcist værde måles det i bedste morg. langsigtede Løbde værn i min mod karriere nævnte har risici. jeg med mellemrum stolt kunne proklamere min overleghed, for derefter ig at blive bekdtgjort med manglde I d evner. medfølgde Over tid tilegnes rapport ganske fra forings naturligt ydmyghed. investeringsrådgiver Således også gives dne nærmere gang. information om forings udvikling, investeringsfilosofi og strategi. Hvor jeg tidligere har kunnet belyse fejlinvesteringer, der har kostet os pge, så var året 2009 smule anderledes, m egtlig med samme resultat. Her tænker jeg specielt på tre Begivheder selskaber, i 1. jeg halvår har fulgt i årrække. Det er selskaber, alle har de karakteristika, jeg leder efter: Førde indfor sin branche, aktionæroriteret ledelse, likviditetsgerde Aktiemarkederne og i løbet af 2008 har og i 1. specielt halvår i oplevet start af 2009 fremgang, med kraftigt kun afbrudt faldde af februar markedspriser. måneds nervøse og negative kursudsving. Som omtalt i årsrapport for 2006 har der gerelt i flere år kunnet konstateres Jeg havde fastsat meget mine positiv niveauer stemning for, på hvor de internationale jeg ville investere. aktiemarkeder, Niveauer, har nok skabt også basis var for gerelt præget stigde af min aktiekurser, forvtning og om at dne lang verdsøkonomisk gerelle markedsopinion vinter. Investering forvtedes handler at blive om mere forsigtig disciplin, og afvtde. og jeg var Dette meget er striks stadig med bestyrelss disse niveauer. opfattelse. Selv Risikobilledet efter kraftige synes fald ændret, nåedes disse og dette kan niveauer medføre ikke, mere hvorfor usartet investering tds ikke på aktiemarkederne. blev foretaget. Desværre. De kelte landes politikere og nationalbankdirektører har med overbevisde initiativer (og på kort sigt) forhindret eskalerde krise. Tillid fra markedsdeltagerne og d orme likviditet fik alle aktivklasser til at stige ig, herunder også aktiemarklederne. Vi sidder nu tilbage med disciplin, m ikke disse kvalitetsvirkheder. Der er fra balancedag og frem til i dag ikke indtrådt forhold, påvirker vurdering af Jeg vil naturligvis ikke gå på kompromis med min disciplin, d har tjt os i andre sammhænge. M måske jeg kunne have overvejet ombytning med andre af porteføljs selskaber.

6 Jeg holder dog modet højt og spejder fortsat. Jeg ved der vil opstå muligheder ig. Ikke bare fra et gerelt faldde aktiemarked, m også fra kelte sektorer, undervejs i aktiemarkedets trædemølle mister markedsdeltagernes gunst. Ims sidder jeg på kontanterne og sympatiserer med Ledelsesberetning Louis Simpson, investeringschef for 1. i halvår GEICO, datterselskab 2007 af Berkshire Hathaway, og hans ord: In equity investing, wh you don t have any really good ideas Bestyrels for Investeringsforing ( ie. excellt companies Niels at very Global attractive Value prices) har doing på et nothing bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkdt regnskabet or selling for 1. halvår is the 2007, best course hvilket of herved action. fremlægges. Nettoresultatet Målsætning. udgør t. kr. i årets første 6 måneder, hvilket svarer til et afkast på 0,75 % inklusive Det er vores dividde. økonomiske Afkastet mål at anses maksimere for tilfredsstillde d langsigtede set gnemsnitlige i lyset af egkapitalforrtning pr. år der under hsyntag det fremgår nedfor til lav risiko er langsigtet. for permant tab af kapital. Vi måler forings investeringsstrategi, ikke forings økonomiske succes i størrels af forings formue. Vores fokus på værdiforøgelse investeringer over tid er skal opfyldes bekdt ved baseret investering på rådgivning i undervurderede fra direktør og Ole velkapitaliserede Niels, Niels Capital selskaber Managemt hjemmehørde Fondsmæglerselskab nationalt såvel A/S. internationalt. Bestyrels kan tilslutte sig d i rapport beskrevne investeringsfilosofi og strategi, der således stemmer overs med forings profil. Vi forsøger at nå dette mål ved investering i både kvalitetsselskaber og ordinære selskaber. Bestyrels udtrykker ikke specifikke forvtninger til udvikling i aktiemarkederne, m Vi vil foretrække portefølje med kvalitetsselskaber, idet disse selskaber på sigt øger deres hviser til forings investeringsfilosofi, der er beskrevet i investeringsrådgivers beretning. forretningsmæssige værdi betydeligt. Kvalitetsselskaber er selskaber med karakteristika Gerelt har der i flere år kunnet konstateres meget positiv stemning på de internationale førde indfor sit felt, højt afkast på investeret kapital, likviditetsgererde og med aktiemarkeder, har skabt basis for gerelt stigde aktiekurser, m dne gerelle aktionæroriterede og stærke ledelser. Fælles for alle gælder, at vi skal have meget stor markedsopinion sikkerhedsmargin, forvtes før vi at investerer. blive mere Det forsigtig er således og ikke afvtde. nok for os, Risikobilledet at et givt kvalitetsselskab synes således at have handles ændret til sig, og relativ dette fair kan medføre pris. Det betyder, mere usartet at der går tds længere på tid aktiemarkederne. før vi sparker til bold, m vil alt andet lige også betyde lavere omsætningshastighed i foring. Af investeringsfilosofi fremgår, at det er forings økonomiske målsætning at maksimere d langsigtede Har vi investeret egkapitalforrtning med stor sikkerhedsmargin, pr. år under hsyntag har vi intet til imod, lav risiko at markedspris for permant falder tab af kapital. yderligere, Udvikling da kan i aktiemarkederne, addere til vores rt investering og valutakurserne med større sikkerhedsmargin. udgør hver især Ultimativt risiko for, at dne vil vi økonomiske blive begunstiget målsætning af ikke markedspris, fuldt ud opnås. reflekterer Bestyrels d udtrykker forretningsmæssige ing forvtninger værdi. Vi til udvikling vil ikke bekymre af de økonomiske os om d konjunkturer kvartalsvise eller årlige markederne, kursudvikling, og har således m fokusere bevidst på, valgt hvilke ikke at lade handlinger sådanne i elemter dag vil maksimere indgå i investeringsfilosofi. langsigtet værdi. Der investeres i selskaber, der efter konkret bedømmelse anses værde undervurderede, hvilket efter bestyrelss og rådgivers opfattelse Andre anses ting værde det bedste langsigtede værn mod nævnte risici. Jeg ser frem til at møde jer på geralforsamling, bliver afholdt d 22. april 2010, kl. I d medfølgde på Skjalm rapport Hvide Hotel fra forings i Jørlunde ved investeringsrådgiver Slangerup. Der er gives ing dividdeudbetaling nærmere information for om forings regnskabsåret udvikling, investeringsfilosofi og strategi. Hvis I har spørgsmål af nog art eller, hvis der er ting i ovståde, er uklare, er I altid Begivheder velkomne til i at 1. kontakte halvår mig. Aktiemarkederne Januar har i 1. halvår oplevet fremgang, kun afbrudt af februar måneds nervøse og negative kursudsving. Som omtalt i årsrapport for 2006 har der gerelt i flere år kunnet konstateres meget positiv stemning på Med de internationale vlig hils aktiemarkeder, har skabt basis for gerelt stigde aktiekurser, og at dne gerelle markedsopinion forvtedes at blive mere forsigtig og afvtde. Niels Dette Capital er stadig Managemt bestyrelss Fondsmæglerselskab opfattelse. Risikobilledet A/Ssynes ændret, og dette kan medføre mere usartet tds på aktiemarkederne. Ole Niels Der er fra balancedag og frem til i dag ikke indtrådt forhold, påvirker vurdering af

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsrapport for 2010 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...8 Balance...8 Noter...9 Ledelsesberetning

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...7 Anvendt regnskabspraksis...8

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...7 Anvendt regnskabspraksis...8 Halvårsrapport for 2011 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...7 Anvendt regnskabspraksis...8 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...9 Balance...9 Noter...10 Ledelsesberetning

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2007, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Årsrapport for 2008 Årsrapport 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet godkendt regnskabet for

Læs mere

Halvårsrapport 2016 Halvårsrapport for 2012

Halvårsrapport 2016 Halvårsrapport for 2012 Halvårsrapport for 2016 Halvårsrapport 2016 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Nielsen Global Value c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø CVR nr. 26 58 41 40 Fondskode:

Læs mere

Halvårsrapport for 2012. Halvårsrapport 2013

Halvårsrapport for 2012. Halvårsrapport 2013 Halvårsrapport for 2013 Halvårsrapport for 2012 Halvårsrapport 2013 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Nielsen Global Value c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Halvårsrapport Postboks 2672 for

Læs mere

Halvårsrapport for 2012. Halvårsrapport 2014

Halvårsrapport for 2012. Halvårsrapport 2014 Halvårsrapport for 2014 Halvårsrapport 2014 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Nielsen Global Value c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Halvårsrapport Postboks 2672 for 2012 2100 København Ø

Læs mere

Halvårsrapport for 2012. Halvårsrapport 2012

Halvårsrapport for 2012. Halvårsrapport 2012 Halvårsrapport for 2012 Halvårsrapport for 2012 Halvårsrapport 2012 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Nielsen Global Value c/o BI Management A/S Halvårsrapport Sundkrogsgade for 7 2012 Postboks

Læs mere

Ledelsesberetning for 2007

Ledelsesberetning for 2007 Ledelsesberetning for 2007 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 2007, hvilket herved fremlægges. Nettoresultatet

Læs mere

Ledelsesberetning for 2006

Ledelsesberetning for 2006 Ledelsesberetning for 2006 Foreningens femte regnskabsår fik i sammenligning med resultaterne de nærmest foregående år et anderledes afdæmpet forløb. Nettoresultatet udgør 25.577 t. kr., hvilket svarer

Læs mere

Ledelsesberetning for 2004

Ledelsesberetning for 2004 Ledelsesberetning for 2004 Resumé 2004 2004 var et fremgangsrigt år for Investeringsforeningen Nielsen Global Value. Afkastet blev på 23,28 %. Afkast bør måles mod udviklingen i relevante aktiemarkedsindeks

Læs mere

Ledelsesberetning...5 Rådgivers orientering...9 Bestyrelse og Direktion...16

Ledelsesberetning...5 Rådgivers orientering...9 Bestyrelse og Direktion...16 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Indhold: Foreningsoplysninger...4 Ledelsesberetning...5 Rådgivers orientering...9 Bestyrelse og Direktion...16 Påtegninger Ledelsespåtegning...17 Den uafhængige revisors

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2004

Ledelsesberetning for 1. halvår 2004 Ledelsesberetning for 1. halvår 2004 Kære Investorer og Partnere. Afkastet for Nielsen Global Value udgjorde i første halvår 2004 21,34 % inkl. reinvestering af dividende, hvilket isoleret set er meget

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Årsrapport for 2013 1/33

Årsrapport for 2013 1/33 1/33 Årsrapport for 2013 2/33 Halvårsrapport for 2012 Årsrapport 2013 3/33 3 4/33 Indhold: Halvårsrapport for 2012 Foreningsoplysninger...4 Forord...5 Ledelsesberetning for 2013...10 Bestyrelse og Direktion...15

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Aktieudsvingene har taget til i styrke

Aktieudsvingene har taget til i styrke Aktieudsvingene har taget til i styrke Aktiemarkederne har igen i 3. kvartal 2015 været præget af betydelige udsving ofte fra dag til dag, hvor den kortsigtede kursudvikling har været styret af indholdet

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 33 35 53 94 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen &

Læs mere

Ledelsesberetning for 2005

Ledelsesberetning for 2005 Ledelsesberetning for 2005 Kære investorer og partnere Indre værdi pr. investeringsbevis steg i 2005 med 28,08 % inklusive reinvestering af dividende. Et yderst tilfredsstillende afkast, og som sammenlignet

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Halvårsrapport for 2012. Årsrapport 2015

Halvårsrapport for 2012. Årsrapport 2015 Årsrapport for 2015 Årsrapport 2015 3 4 Indhold: Foreningsoplysninger...4 Forord...5 Ledelsesberetning for 2015...9 Bestyrelse og Direktion...14 Påtegninger Ledelsespåtegning...15 Den uafhængige revisors

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

Hedgefonde Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen

Hedgefonde Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen Investor Danske Invest 2016 Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen En introduktion til aktivklassen Kan give mere stabilitet i en portefølje Mindre løbende kursudsving end aktier Derfor

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Meddelelse nr. 42/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. oktober 2015 Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct.

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct. 6 Ledelsens beretning LEDELSENS BERETNING LD opnåede meget tilfredsstillende resultater i 2004. Det samlede afkast for LD blev på 13,6 pct. Alle puljer gav positive og tilfredsstillende afkast, og LD Vælger

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Halvårsrapport for 2012. Årsrapport 2014

Halvårsrapport for 2012. Årsrapport 2014 Årsrapport for 2014 Halvårsrapport for 2012 Årsrapport 2014 3 Halvårsrapport for 2012 4 Indhold: Halvårsrapport for 2012 Foreningsoplysninger...4 Forord...5 Ledelsesberetning for 2014...10 Bestyrelse

Læs mere

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K København, d. 21.04.2004 Børsmeddelelse nr. 11.2004 Delårsrapport 1. kvartal 2004 Bestyrelsen for SmallCap Danmark har d.d. behandlet

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017

Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017 Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Er det alpha eller bare en style bias?

Er det alpha eller bare en style bias? Er det alpha eller bare en style bias? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Debatten omkring aktiv kontra passiv forvaltning har kørt i mange år uden at nå en håndfast konklusion. Det

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

PRODUKT INVESTERINGSPROCES

PRODUKT INVESTERINGSPROCES SIRIUS BALANCE PRODUKT Sirius Balance er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Sirius Balance er den første afdeling i Danmark, der kombinerer aktier og virksomhedsobligationer i én afdeling.

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Årsrapport for 2014 1/32

Årsrapport for 2014 1/32 1/32 Årsrapport for 2014 2/32 Halvårsrapport for 2012 Årsrapport 2014 3/32 3 Halvårsrapport for 2012 4/32 4 Indhold: Halvårsrapport for 2012 Foreningsoplysninger...4 Forord...5 Ledelsesberetning for 2014...10

Læs mere

NYHEDSBREV. Max Drawdown og Duration - Kongetallene

NYHEDSBREV. Max Drawdown og Duration - Kongetallene NYHEDSBREV Max Drawdown og Duration - Kongetallene Kære læser Vi fortsætter i dette nyhedsbrev vores fokus på Risikostyring. I sidste måneds nyhedsbrev beskrev vi hvorfor God risikostyring er afgørende

Læs mere

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S Investér i fast ejendom i Tyskland og få del i det økonomiske opsving Tysklands turnaround har dette en meget fokuseret strategi, da der investeres i boligejendomme på attraktive

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

BIG 4 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005

BIG 4 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 4 A/S Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 4 A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsens påtegning 2 Ledelsesberetning 3 Hovedtalsoversigt 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006

Formuepleje Optimum A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Det store O fra Optimum blev brugt som ikon for selskabet, da det blev introduceret sidste år. 5 års afkastmål: 25% Nettoafkast efter selskabsskat

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Ledelsesberetning for 2011...10 Bestyrelse og Direktion...14. Påtegninger Ledelsespåtegning...15 Den uafhængige revisors erklæringer...

Ledelsesberetning for 2011...10 Bestyrelse og Direktion...14. Påtegninger Ledelsespåtegning...15 Den uafhængige revisors erklæringer... Årsrapport for 2011 Årsrapport 2011 Indhold: Foreningsoplysninger...4 Forord...5 Ledelsesberetning for 2011...10 Bestyrelse og Direktion...14 Påtegninger Ledelsespåtegning...15 Den uafhængige revisors

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012. 3. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012. 3. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012 3. kvartal 2012 Rapportering fra KAB investeringsforeninger Udvikling i indre værdi og referenceindeks Kvartalskommentar Igennem tredje kvartal der været en stigende

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 27 92 74 24 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere