Evaluering i natur og samfund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering i natur og samfund"

Transkript

1 Evaluering i natur og samfund Ordet evaluering er hver mands eje. Alle evaluerer. Projekter, programmer, politikker, love, ledere, medarbejdere, elever evalueres. Vi har Danmarks Evalueringsinstitut og kommuner opretter evalueringsafdelinger. Private konsulenter tilbyder evaluering. Det er muligt at få en masteruddannelse i evaluering. Vi evaluerer i samfundet, men evaluerer naturen også? Kan der drages paralleller mellem natur og samfund? Hvad er evaluering, og hvad forudsætter evaluering? Hvorfor skal der evalueres? Udfordringer til traditionel evaluering, og hvem kan og skal evaluere? Evaluering i natur Darwin skrev i 1859 bogen om arternes oprindelse. Han påviste, at der i naturen sker en naturlig selektion. De bedst tilpassede individer og arter overlever. Det er individer og arter, som kan leve og reproducere sig selv i et givet miljø. Noget må ændre sig, som kræver ny tilpasning. Måske oplever arten nye konkurrerende arter, som mindsker fødegrundlaget. Måske ændrer klimaet sig. Naturen har således sin egen evalueringsmekanisme. I traditionel evalueringsterminologi taler man om evalueringskriterier. Det er de kriterier, som skal anvendes til at vurdere, hvad der skal bestå, ændres eller forsvinde. Evalueringskriteriet i naturen er tilpasning. Naturlig selektion kræver et lang tidsspand. Selektionen har betydet udvikling mod større kompleksitet. Igennem mange hundrede millioner år har livet udviklet sig fra encellede organismer til mennesker med milliarder af celler forbundet i indviklede systemer. Udviklingshistorisk er det ikke politikere, embedsmænd, virksomhedsejere, landmænd eller eksperter, der har bestemt, hvilke arter, der skal overleve, og hvordan de skal se ud. Det er ikke mennesker, der står bag designet af en sommerfugl eller en blåhval. I dag er situationen en anden. Mennesket er styrende i forhold til naturen. Mennesket er blevet evaluator

2 Evaluering i samfund Hvem bestemmer i samfundet, hvad der skal bestå, ændres eller forsvinde? Her findes ikke naturlig selektion. Dog er der konservative samfundstænkere, som f.eks. Burke og Hegel som mener, at samfundet kan betragtes som en organisme. De forskellige institutioner i samfundet har igennem historien udviklet sig til et stadigt højere stadie. Institutionerne har tilpasset sig omgivelserne og varetager vigtige funktioner i samfundet. Filosoffen Spencer opfandt begrebet Survival of the fittest og udviklede en særlig Social Darwinisme. Liberale tænkere som Hayek og Friedman mener, at en god evaluator er markedsmekanismen. Tankegangen er: lad falde, hvad ikke kan stå. Der findes mange andre forklaringer og teorier om, hvem der har magten til at bestemme, hvad der skal bestå, ændres eller forsvinde i samfundet. Det er trivielt at nævne politikere, embedsmænd, eksperter, økonomiske pengemænd, vælgere, brugere osv. Der er ikke tale om naturlig selektion, men snarere om magt, interesser, ideologi og viden. Politikere er folkevalgte, som er gode til at vedtage politikker, igangsætte programmer, projekter og oprette organisationer. Ofte handler de på baggrund af stemninger i befolkningen. Det er vanskeligt for politikere at bedømme deres egne aktiviteter. De risikerer at tabe ansigt eller fornærme vælgere. Embedsmænd har ofte været med til at foreslå, oprette og gennemføre politikker, programmer, projekter og organisationer. Embedsmænd indordner sig under deres politiske chefer. De tør ikke vurdere om noget skal bestå, ændres eller forsvinde. Eksperter har svært ved at sætte sig ud over deres faglige engagement og interesser. Overlægen foreslår ikke, at hans afdeling skal forsvinde. Eksperten fra Danmarks Naturfredningsforening kan næppe alene vurdere om, der fortsat skal gives tilskud til naturpleje. Brugere af et lokalbibliotek eller hospital vil kæmpe for at bevare deres bibliotek eller hospital

3 Traditionel evaluering Traditionel evaluering forudsætter, at evaluanden eksisterer i tid og rum. Det kan f.eks. være evaluering af maden fra et storkøkken i Odense Kommune i november måned Der er enighed om, hvad mad er, og hvordan mad kan vurderes. Evaluering forudsætter muligheden for at skabe forandring. At det er muligt at ændre eller nedlægge storkøkkenet, sådan at det er anderledes i f.eks. november måned Ofte forudsætter man, at det er muligt at udvide ideen, så det bliver alle storkøkkener på Fyn, der kommer til at arbejde efter evaluators anbefalinger. I traditionel evaluering er der en tro på rationel social ingeniørkunst og en positiv og fremadskridende udvikling. Ved at handle bevæger vi os mod noget bedre. Vi kan forandre verden i positiv retning ved at evaluere og vurderer, hvad der skal bestå, ændres eller forsvinde. Evaluering opfattes som en uafhængig og objektiv vurdering af fakta. Evaluator betragtes som en person, der råder over en række samfundsvidenskabelige metoder og evalueringsmodeller. Evaluering betragtes som noget teknisk. Der tales f.eks. om programteorier, indsatser, kontrolgrupper, output, outcome, surveys og signifikans. Meget traditionel evaluering er målopfyldelsesevaluering. Lever en politik, et program, projekt eller en organisation op til de ønskede mål? Hvis ikke, må evaluanden ændres eller forsvinde. I forlængelse heraf handler det ofte om at placere et ansvar. Har de ansvarlige gjort det, de forventes at gøre? Evaluering handler gerne om at give informationer til beslutningstagere, sådan de bliver bedre til at styre et program, projekt eller en organisation. Det sidste nye kaldes virkningsevaluering, teoribaseret evaluering eller realistisk evaluering. Evaluator er stadig ingeniøren, som neutralt kortlægger, hvad der virker og ikke virker. En yderligere dimension er, at indsatser kan være så komplekse, at evaluator bliver nødt til at skelne mellem virkninger på kort, mellemlang og langt sigt. Virkninger kan være forskellige for forskellige grupper af mennesker, og der kan være implementeringsfejl i forbindelse med indsatsen

4 Socialkonstruktivistiske udfordringer I traditionel evaluering ses samfundet som et storkøkken eller en simpel motor. Man tror på årsager, virkninger og lovmæssigheder i samfundet. Men hvad er det, som virker? Hvad vil det sige, at virke? Virke for hvem, hvordan, hvornår og hvorfor? Der forudsættes både muligheden for at skabe forandringer, men også stabilitet i omgivelserne. Socialkonstruktivisten er skeptisk overfor traditionel evaluering. Årsager, virkninger, genstande, forandringer, ord, begreber og sprog er mentale konstruktioner. Om maden smager godt fra storkøkkenet, eller om borgeren har fået det bedre efter et besøg hos en psykolog, er subjektive oplevelser. Der kan også være tale om sociale konstruktioner i forbindelse med socialisering og kultur. Sprog er skabt af mennesker, der interagerer i fællesskaber. Tid og rum eksisterer kun i menneskers bevidsthed. Kant kalder det for anskuelsesformer, som ikke er givet i sig selv. Og hvad er forandring? En filosof som Bergson mener, at forandring er hukommelse. Hvis evaluator eller borgeren ikke ved, at evaluanden har set anderledes ud eller haft andre karakteristika, kan de ikke registrere en forandring. Ingen hukommelse, ingen forandring! Vurdering af en forandring er subjektiv. Interview og spørgeskemaer bygger ofte på, at mennesker forholder sig til forandringer. Hukommelse er en vigtig forudsætning. Har mennesker iagttaget forandringer før og efter en indsats? F.eks. udlicitering af storkøkkenet eller indførelse af gratis psykologhjælp. Virker indsatsen? Kravet er, at mennesker har en erfaring og noget at sammenligne med, dvs. en hukommelse. Yderligere, at der eksisterer et fælles sprog og en fælles opfattelse af ord, begreber og sætninger. Evaluering forudsætter forandringer, men også stabilitet. Hvis alt er foranderligt, er der ingen grund til at evaluere og komme med anbefalinger til fremtidige handlinger. Evaluering forudsætter, at det er muligt at anvende resultater og anbefalinger i fremtiden. Socialkonstruktivistisk evaluering lægger ikke vægt på årsag og virkninger, men menneskers oplevelser og mentale konstruktioner af evaluanden i den aktuelle kontekst. Grupper af mennesker forhandler sig frem til, hvad der er evaluand, hvilken karakteristika evaluanden har, hvad der er årsag og virkning, og hvad der skal være evalueringskriterier. Dem der indgår i forhandlinger om evaluanden, er de grupper, som har en interesse i evaluanden. De kaldes for interessenter. Evaluator er ikke ingeniør eller almægtig bedømmer, som egenhændigt kan fortælle, hvad der skal - 4 -

5 bestå, ændres og forsvinde i samfundet. En socialkonstruktivistisk evaluator er både facilitator i forhandlingsprocessen, men giver også sit bidrag i forhold til oplevelsen af evaluanden. Evaluator er specialist i at forhandle og forstå Samfundet er blevet komplekst. Det moderne samfund skal konstant træffe valg, da ressourcer er knappe og konkurrencen hård. Derfor er der brug for særligt uddannede evalueringseksperter. Det er personer, som er trænet i at igangsætte og styre forhandlinger mellem interessenter i forhold til, hvad der skal bestå, ændres eller forsvinde. Evaluatorer er også eksperter i at forstå, og kan bidrage med utraditionelle mentale konstruktioner af virkeligheder overfor interessenter, vælgere, skatteydere, beslutningstagere og politikere. Andre professioner er også eksperter i at give vurderinger på, hvad der skal bestå, ændres eller forsvinde. Det kan f.eks. være ingeniører, læger, farmaceuter og arkitekter. Det særlige ved en professionel evaluator er, at der gives en helhedsvurdering på baggrund af forhandlinger mellem interessenter omkring evaluanden, og at evaluator har et særligt kendskab til moral- og politiskfilosofi. Evaluator ser evaluanden fra mange sider. Det er problematisk, hvis evaluator er en del af det herskende paradigme, hvor evaluator kun anvender de fremherskende ord, begreber, synsvinkler og sociale konstruktioner. Evaluator skal være uafhængig. Evaluator skal være nysgerrig, have empati, være tolerant og have en personlig biografi, der ligger ud over et akademisk kendskab til samfundsvidenskabeligteori og evalueringsmodeller. Sammenfattende er evaluator ekspert i at hjælpe det moderne samfund med at forhandle sig frem til, hvad der skal bestå, ændres eller forsvinde, da der ikke findes en selektionsmekanisme som i naturen. Cand. Scient. Pol.; Master i Evaluering, Peter Gorm Larsen,

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

God sagsbehandlingspraksis. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

God sagsbehandlingspraksis. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger God sagsbehandlingspraksis Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis

Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis Af Carlo Grevy, UC Syd Siden august 2004 har alle dagtilbud skullet udforme pædagogiske læreplaner. I dagtilbudene har man landet over siden arbejdet med opgaven,

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Projektlederens roller og kompetencer. Projektlederens roller og kompetencer

Projektlederens roller og kompetencer. Projektlederens roller og kompetencer Projektlederens roller og kompetencer Palle Ragn 1/67 Bibliografiske oplysninger Kursus: Lokalitet: Afgangsprojekt, Diplom uddannelsen i ledelse JCVU, Århus, Danmark Forfatter: Palle Ragn, 160364 Trykt

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Den Femte Disciplin. Peter M. Senge Fag: HRM

Den Femte Disciplin. Peter M. Senge Fag: HRM Den Femte Disciplin Peter M. Senge Fag: HRM Den lærende organisation Kernen i den lærende organisation er et mentalitetsskift fra at se os selv som adskilt fra verden til at være forbundet med verden,

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

Billeder af organisation

Billeder af organisation Billeder af organisation En introduktion til Gareth Morgan s Images of Organization (1997) ved Michael Wolffhechel Introduktion Hvilke billeder dukker op, når du tænker på organisation? Hvilke metaforer

Læs mere

Kendetegn ved et godt lokalt demokrati

Kendetegn ved et godt lokalt demokrati Kendetegn ved et godt lokalt demokrati Eva Sørensen og Jacob Torfing, Roskilde Universitetscenter 1. Demokratiske problemer og udfordringer Demokratiet går sin sejrsgang over hele verden. Både som idé

Læs mere