Orienteringsmøde Februar Marts April. Januar. Juni. Maj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orienteringsmøde 2015. Februar Marts April. Januar. Juni. Maj"

Transkript

1 Orienteringsmøde 2015 Projekttilskud 2015 (FORELØBIG) Ansøgningsperioder og tilskudsbeløb VE til proces: Miljøteknologi; gartneri og fjerkræ Miljøteknologi; Modernisering, kvæg Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Beløb i mill. Miljøteknologi; Løsdrift i farestalde 50 Miljøteknologi; Mark (pesticid og kvælstof) OBS: Randzonemidler 62 Forberedelse til afgræsning, Natura 2000 (hegn, fangfold osv)? Forberedelse til afgræsning; Randzonemidler 15 Økologisk Investeringstilskud

2 Miljøteknologi (40 %) Løsdrift i farestalde: Tilskud pr. stiplads: max kr. og max kr. totalt Ikke andre tilskud til svinestalde i 2015! Gartneri og fjerkræ: Besparelser på vand, energi og pesticid. Besparelser på ammoniak, energi og vand Modernisering, kvæg: Ukendt indhold, muligvis inkl. beton og tag! 20% eller 40 %? Mark: Pesticid og kvælstof Ny pulje Kræver randzoner KHL tilsagn LDP Pulje Tilsagnsgrundlag total Ansøgt beløb Tilsagn % af ansøgt Miljøteknologi % Løsdrift i farestald % Økologisk Investeringstilskud % VE til Proces % I alt % 2

3 KHL Miljøteknologi Miljøteknologi Tilsagnsgrundlag total Ansøgt beløb Tilsagn Hvilke muligheder og udfordringer er der i 2015? (I) De aktuelle priser medfører stort pres på økonomien Det man var foran i første halvår 2014 blev sat til sidst på året var vi dygtige nok til at holde igen? Faktuelt er der ikke lukket bedrifter som vi har serviceret der går mange rygter Dansen om den varme grød?? 3

4 Hvilke muligheder og udfordringer er der i 2015? (II) Løbende nedjusteringer af prognoser Mange spørger sig selv om de holder eller om der kommer flere tilpasninger? Hvornår stiger priserne igen? Stor frustration bedres ikke at politiske tiltag og MRSA diskussion? Fakta ganske få budgetter der hænger sammen resultat og likviditetsmæssigt Søer, slagtesvin, kvæg, planteavl Enorm stor spredning som i regnskaber Fakta få tilbagemeldinger på budgetter, en del tilpasninger i takt med prognosejustering Hvilke muligheder og udfordringer er der i 2015? (III) Sætte fokus på det man kan gøre noget ved? Kende egne forudsætninger hvad er fremstillingsprisen? Hvad skal der til for at ændre den? Hvad tjenes der penge på og hvor sættes der penge til? Prøve at finde de lavt hængende frugter hvad kan justeres uden at ramme resultatet på lang sigt Optimere produktiviteten Tilpasse fodring Tilpasse kvieantal, kønssorteret sæd mm. Kun nødvendig lageropbygning evt. salg af overskud Forlængelse af leasingaftaler mm. 4

5 Hvilke muligheder og udfordringer er der i 2015? (IV) Prøv at være på forkant hvilke udfordringer kan komme, og hvordan kan der tilpasses? Hvor stort er det finansielle beredskab kan det øges / sikres? Hele tiden holde åben og ærlig dialog overtræk er bandlyst Gøre sig klart hvor langt man vil gå Hvad er det for en tilværelse man har og ønsker sig? Hvem skriver under på hvad? Løs gæld husk strafbart at bestille noget hvis man ikke kan betale Være ærlig overfor sig selv Hvilke muligheder og udfordringer er der i 2015? (V) Mulighed for at købe ejendomme Overtag ikke sælgers problemer Tal er taknemlige man kan få dem til at vise det man vil Hvem er sælger (landmand, bank, kreditforening) Få finansieringsvilkår handlet på plads inden der skrives under undgå at gøre kreditors problem til dit problem Lad jer ikke lokke af billig realkreditbelåning de lån skal også betales tilbage. Fremtidig rating? Fremtidig udviklingsmuligheder? 5

6 Hvordan oplever vi bankerne agerer? (I) Bankerne er i et dilemma Oplever de er fanget som gidsler mellem Finanstilsynet og en branche med udfordringer Bliver tvunget til store nedskrivninger Skal de komme med nye penge, og hvad skal de risikere Har endnu ikke set landmænd med sund driftsledelse der er blevet lukket ned undtagelse enkelte med swap (gidsler) Hvordan oplever vi bankerne agerer? (II) Generelt god kommunikation Reelt set ikke forskel på bankerne måske forskel på udtryksmåde og tempo Lang beslutningsproces Løbende tilpasninger af kreditter Krav om handlingsplaner og skarp opfølgning Krav om sammenhæng mellem det man siger og det man gør Hvis dårlig rating second opinion / bestyrelse mm. Små justeringer af renter jeg tror et godt 2014 lægger lidt låg på. De kan godt se igennem priseffekter. Fremtid afhænger af gældsserviceringsevne / produktivitet, tillid 6

7 Hvordan oplever vi bankerne agerer? (III) Diskussion om akkorder Hvem skal have og hvem skal ikke have Er det ham der er under 40 eller ham over 60? Er det ham som har købt jord for næsen af naboen for dyrt? Er det ham der har lavet renteswap hvad så med ham der har fastforrentet lån? Er det ham med de sygeste dyr? Vi har ikke set deciderede akkorder Vi har set rentenul aftaler med gælden er stadig kundens Vi har lavet aftaler efter afvikling kan ikke plukke en skaldet Hvordan oplever vi bankerne agerer? (IV) Mere intelligent at omlægge renter til afdrag. Landbrugets Finansieringsbank på vej ind visse steder Hvad med tiltag fra Bæredygtigt Landbrug kan kun anbefales for dem der kun har en vej tal med advokat inden. Vi tror på dialog og individuelle løsninger Stort set umuligt at få finansieret større byggeprojekter Finanstilsynets vurdering bremser 7

8 Orienteringsmøde 2015 Lys for enden af tunnelen - Hvad skal der til? Dine forudsætninger! Fremstillingsprisen hvad er den v. dig? En gris / et slagtesvin Et kg mælk 1 hkg korn 1 skind Tag udgangspunkt i dine forudsætninger. Det giver basis for at vurdere hvor du kan sætte ind. Giver et billede af hvor skal afregningspriserne ligge for mig? med mine specifikke forudsætninger. 8

9 Fremstillingsprisen (1) Stykomkostninger Foder, dyrlæge, diverse Kapacitetsomkostninger Energi, maskinstation, vedligehold, løn inkl. ejeraflønning Kapitalomkostninger: Afskrivninger, leje af jord/ bygninger, forretning af bundet kapital Fremstillingspris (2) Sohold Slagtesvin Kvæg Planteavl Mink Kr. pr smågris Kr. pr. kg slagtesvin 9,73-13,92 Kr. pr. kg 2,18-3,11 mælk Kr. pr. kg korn Kr. Rest til jordleje pr ha Ex. EU støtte Kr. pr. skind

10 Fokus individuelt hvor kan du flytte fremstillingsprisen? Hvor kan du flytte noget? - driftsledereffekt Har det betydning f. fremstillingsprisen Stykomkostninger (foder) Kapacitetsomkostninger (løn / arbejdskraft/ lean) Kapitalomkostninger (jordleje / leje af bygninger) V. investeringer / renoveringer hvad betyder det for min fremstillingspris konkurrenceevnen mange år frem. Prioriter sæt fokus på dine forudsætninger - find udaf hvad der skal til af priser på dine varer. Finansiering Rekord lave renter Svækket økonomi i Rusland og Kina Valget overstået i Grækenland Støtteopkøb af statsobligationer af ECB i eurolande CHF er uden styring (og de gamle fik ret) Overskudslikviditet i bankerne 10

11 Finansiering Den generelle anbefaling at KHL er forsat at ligge i kort rente. Vi har svært ved at se den vækst, der skal medføre en rentestigning. I skal dog forholde jer til det individuelt. Hold jer fra SWAP, CHF og lignende Skal nogen af jer overveje fast rente? Ja, det kan godt være, men det skal passe ind i jeres strategi. Finansiering Kurser Renter F1 (0,12+0,3)% F3 (0,25+0,07)% 2% 30 år. 97,51 2,05% 2% 30 år uden afdrag 96,13 2,08% 1,5% 20 år 97,11 1,54% 1,0% 15 år 96,88 1,03% 0,5% 10 år. 97,74 0,51% Cibor 1 mdr. 0,06% Euribor 1 mdr. 0,001% 11

12 Finansiering (afdrag på gæld) Vi ser afdragsfrihed udløber Kan ikke pr. automatik forlænges men modsat skal man formentlig ikke til at afdrage på al gæld Vi er begyndt at lave individuelle løsninger Skal man gøre noget nu, eller skal man lade tiden, og så håbe på en generelt løsning tjah dem der kan gøre noget bør gøre det. Krav til nye kunder ved en kreditforening 0-45% afdragsfrit af vurderingen 45-60% afdrages over 30 år af vurderingen Over 70% afdrages over 10 år af vurderingen Finansiering Cash Is King En af de vigtigste forhold ved at drive virksomhed. De der har likviditet er mest fri. Ved manglende likviditet er problemstillingerne: Afdragsbyrde totalt hvornår går jeg fallit? Forskellige farver på kreditorer hvem skal have afdrag Reinvesteringsbehov Hvorfor vil banken ikke låne mig penge til investeringsprojekt Kommende skattebetaling Omlægning til fast rente har vi råd? Hvad kan man gøre: Få overblik over afdragsbyrde i forhold til indtjeningsevne Få kendskab til de forskellige kreditorers muligheder og holdning, så man kan agere ud fra det! Planlægning! Sætte dagsorden i en forhandling med kreditorer 12

13 Alternative finansieringsformer Vækstfonden Kautioner på op til 2 mio. kr. Rigtige lån på beløb på over 2 mio. kr. Etableringslån til unge (førstegangs etablering og under 40 år.) Landbrugets Finansierings Bank Investering og ejerskifte lån på min. 1 mio. kr. (max 20 år og med rentetillæg på 7-9%) Investerings og ejerskifte garanti på 75% af bankens udlån (max 10 år. og med rente på 3%) Forbedringsgarantier på 50% af bankens øgede belåning (max. 7 år. Og med rente på 3%) Alternative finansieringsformer Landeværn Fondens formål er mod en rimelig rente at yde lån til dansksindede landmænd til drift, bygningsforbedringer eller erhvervelse af landbrugsejendom i Sønderjylland. Indkøbsforening mindre ejendomme Finansier køb af maskiner til en rente på 4-5% ved 20-25% udbetaling. Normalt op til kr. Leasing Måske gerne i andet institut end banken. Købekontrakt Sikker finansieringsform. 13

14 Alternative finansieringsforer AP pension De køber ejendommen og udlejer den igen, og der er tilbagekøbs ret efter 8-10 år. Faste ydelser og fast pris ved tilbagekøb Eksterne finansieringsformer Her kan der overvejes et reelt lån, men også et salg til et selskab/overførelse til et selskab. Vi er for stereotype i vores normale tankegang og forretningskredse. Men investor kræver afkast og kan virksomheden det? Orienteringspunkter Husk at i skal være registeret med landbrug som hovederhverv for at kunne få udbetalt EU-Støtte. Vær opmærksom på at der nu kan modregnes fra det offentlige i EU støtte. Der bliver i 2014 afskrivninger i regnskaberne på både privat bolig og udlejningsboliger. Hvorfor skrive en ledelsesberetning til dit regnskab? 14

15 Ændringer af virksomhedsordningen L200 11/ Gennemgribende ændring af virksomhedsordningen Fremsat 11/ Vedtaget 16/ %-point oven i rentekorrektionssatsen Ingen opsparing ved negativ indskudskonto Forbud mod at stille virksomhedens aktiver til sikkerhed for privat gæld 15

16 Gentofte modellen Optag stort lån inden start af virksomhed Placer provenuet i privatområdet Afdrag lånet med lavt beskattet overskud af virksomhed Privatforbrug fra låneprovenu Opsparing i virksomhedsordningen indgår i dødsboet Solcellejere Hvad er virksomhedsordningen? Indført i 1987 Formålet var at give fuldt rentefradrag for erhvervsmæssige renter Mulighed for at udjævne indkomsten Beskatning af overskud på samme niveau som i selskaber Carry back 16

17 Indskudskonto Opgørelse af egenkapitalen ved opstart af virksomhedsordningen Hvis indskudskontoen er negativ ved opstart er der medtaget privat gæld Rentekorrektion Nulstilling af indskudskonto hvis al gæld er erhvervsmæssig Påvirkes efterfølgende kun hvis der hæves mere i virksomheden, end der er tjent, ellers hvis der indskydes værdien i virksomheden Eksempel Virksomhed Privat Jord kr. Stuehus kr. Gæld kr kr. Indskudskonto 0 kr. 17

18 Eksempel forsat Jord Stuehus Gæld Indskudskonto Virksomhed kr kr kr. Privat kr. Rentekorrektion Beregnet rente af den negative indskudskonto Beløb overføres fra fradrag i den personlige indkomst til fradrag i kapitalindkomsten Almindeligt rentefradrag AM-bidrag Fordel på høje renter Begrænses af kapitalafkastgrundlag 2014 = Kapitalafkastsats = 2% 2015 = Kapitalafkastsats (ikke offentliggjort) + 3% 18

19 Negativ indskudskonto Hvis indskudskontoen er negativ ved årets start eller slutning kan der ikke spares op i virksomheden til lav acontoskat Hele årets indkomst kommer til normal beskatning med op til 55% I 2014 kan der laves delårsopgørelse pr. 10/6 enten med de faktiske tal eller forholdmæssigt Bagatelgrænse Hvis summen af den negative indskudskonto og sikkerhedsstillelser, der bestod den 10/ er mindre end kr. kan der spares op i virksomheden Indskudskontoen må ikke gå fra positiv til negativ i løbet af året Den negative indskudskonto må ikke forøges i løbet af året Sikkerhedsstillelser vedrørende stuehuset medregnes ikke i opgørelsen af bagatelgrænsen 19

20 Sikkerhedsstillelser 10/ Hvis der den 10/6 er stillet sikkerhed i virksomhedens aktiver for privat gæld og summen af sikkerheder og en eventuel negativ indskudskonto er større end kr. kan der stadig spares op i virksomhedsordningen hvis sikkerhederne er afviklet inden den 31/ Hvis sikkerhederne ikke er afviklet inden den 31/ kommer opsparingen for perioden 11/ / til beskatning i 2018 Sikkerhedsstillelser efter 10/ Stilles der efter den 10/ sikkerhed i virksomhedens aktiver for ny privat gæld bliver man beskattet af et beløb svarende til den mindste værdi af enten gælden eller sikkerhedsstillelsen Beskatningen sker som anden personlig indkomst med AM-bidrag Beskatningen sker uden om hæverækkefølgen Indfries gælden med midler fra virksomheden vil det medføre en efterfølgende hævning og dermed dobbeltbeskatning 20

21 Godkendte sikkerhedsstillelser Sikkerhed for gæld er en normal forretningsmæssig disposition Sikkerhed for den private del af gælden i en blandet benyttet ejendom Stuehusværdien i den seneste offentlige vurdering tillagt forbedringer efter vurderingstidspunktet eller Stuehusets anskaffelsessum Stuehuset skal tjene til bolig for den erhvervsdrivende Flydende sikkerhedsstillelser Virksomhedspant Hvis der tilføres nye aktiver til virksomheden er sikkerhedsstillelsen forøget hvilket kan medføre beskatning 21

22 Kassekredit Hvis der er stillet pant i virksomhedens aktiver for en privat kassekredit, vil man blive beskattet af det maksimale træk på kreditten i løbet af året Eksempel kassekredit Saldo 1/1 0 kr. Der købes en bil til kr. den 20/3 Der sælges en bil den 21/3 for kr. Pengene overføres til kassekreditten den 22/3 Saldo 31/12 0 kr. Beskatning af kr. 22

23 Hvad gør vi? Hvis indskudskontoen er negativ med mere end kr. den 11/ og der skal spares op i 2014 skal vi gøre noget inden den 31/ Hvis der er stillet sikkerheder den 11/ har vi ind til 31/ til at få rettet op på det Rentekorrektionen stiger først fra indkomståret 2015, så vi kan tilrette i regnskabet for 2014 Hvis der er stillet sikkerheder efter 11/ = beskatning. Gæld kan eventuelt placeres i virksomheden. Reparationsmuligheder Flyt gæld fra virksomheden til privat. Pas på sikkerhedsstillelser. Flyt gæld fra privat til virksomhed. Medfører hævning i virksomhedsordningen Indfri gæld med private midler Flyt sikkerheder Træd ud af virksomhedsordningen og ind igen senere. Medfører beskatning af opsparet overskud Omdan en del af virksomheden til et selskab Kaution? Underforstået sikkerhedsstillelse 23

24 Pas på! Ny sikkerheder for privat gæld er dyrt! Pas på flydende pant og kassekreditter Vær i god tid før salg Kontakt din konsulent Spørgsmål? 24

25 Moms og afgifter Generelle regler for moms. Udlejning af fast ejendom er fritaget for moms. Mulighed for frivillig registrering for udlejning med moms. Obs fradrag for købsmoms og forsikringsdækning. Der er altid krav om en faktura (pga. momsen) Husk detaljeret registrering af de aktiver der er omfattet af den frivillige registrering. Omvendt betalingspligt ved indenlands handel med mobiltelefoner, bærebar Pc'er, m.m. (fra ). Faktura uden moms ved B2B handel, køber afregner sælgeres moms, alm. momsfradrag ved køber. Delvis momsfradrag på fælles udgifter, hvis en del af omsætningen er uden moms, fx pga. af forpagtning. Moms og afgifter Salg af vare (fx. maskiner) ud af landet. EU-lande (varehandel inden for EU) Dokumentere at varen har forladt Danmark Dokumentere at køber er en virksomhed (gyldigt CVR nummer) Lande uden for EU (eksport) Dokumentere at varen er ført ud af EU Dokumentere at køber er en virksomhed Sælger i DK registeret som eksportør, med EORI-nummer NYT afhentningskøb andre EU-lande ekstra dokumentation ved fuld betaling før eller ved afhentning: 1) Person identitet - fx kopi af kørekort, fuldmagt til at handle på køber vegne. 2) Momsnummer - elektronisk bekræftelse af købers navn og adresse. 3) Transport ud af Danmark bestemmelsessted, transportmiddel (reg.nr. på bilen). 4) Levering dokumentation for transport på 3 mdr. Brug derfor evt. speditørfirma eller afregning med kredit. 25

26 Ejendomsvurdering Ejerboliger og sommerhuse ulige år Øvrige (bl. a. landbrug) lige år Ejerboliger/sommerhuse 2011 videreføres til 2017 Rabatordning 2½ % videreføres Ejendomsvurdering Øvrige (bl. a. landbrug) 2012 videreføres til 2018 Ingen rabatordning Ejendomsvurderingens betydning: Ejendomsværdiskat normalt 2011 plus 5 % eller 2012 Generationsskifte Meget sjældent at vurderingen har betydning 26

27 Praktikanter som kommer fra 3.lande Nye regler for udenlandske praktikanter fra 2015 De nye regler betyder, at Varigheden af praktikopholdet er sat ned fra 18 til højst 12 måneder. Praktikanten skal være mellem 18 og 30 år. Praktikanter som kommer fra 3.lande Nye regler for udenlandske praktikanter fra 2015 De nye regler betyder, at Varigheden af praktikopholdet er sat ned fra 18 til højst 12 måneder. Praktikanten skal være mellem 18 og 30 år. 27

28 Nye regler for udenlandske praktikanter fra 2015 Vedr. praktikanter fra EU er aldersgrænsen stadigvæk år. Praktikanten skal dokumentere sprogfærdigheder på grundlag af en international godkendt sprogprøve. Opholdstilladelse Arbejdstager fra 3.lande skal søge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). STAR behandler ansøgning og ansættelseskontrakten. I hver Region sidder der et beskæftigelsesråd og vurderer beskæftigelsessituationen i regionen. 28

29 Stillinger der ikke er præget af højt kvalifikationsniveau, begrænses Inden for landbruget kan der fortsat meddeles opholdog arbejdstilladelse til fodremestre og driftsledere. STAR deltager nu i udgående kontrol med politiet. Fremover betyder det øget og mere effektiv kontrol med ansatte fra 3.lande samt øget bødestraf. Aftalt løn i ansættelseskontrakten / kontrol med udbetalt løn. Borger fra EU Arbejdstager fra EU skal søge et registreringsbevis ved Statsforvaltningen, inden der er gået 3 måneder fra indrejsen. EU-borger er underlagt samme ansættelsesretlige regler som en dansker. 29

30 Udenlandske sæsonarbejdere Sæsonarbejdere som har bevaret bopæl i hjemlandet. Arbejder midlertidigt i Danmark, dvs. flytter ikke hertil. Har familie / bolig i hjemlandet / livsinteresser. Det gør arbejdsgiveren Indsender anmodning om skattepersonnummer (cpr. nr.) og skattekort på blanket hos SKAT. Kan tag lang tid. Den findes på dansk, engelsk, polsk, tysk, rumænsk og litauisk på SKAT.dk 30

31 Befordringsfradrag Dagligt: Afstanden mellem bopæl i Danmark og arbejdspladsen er over 24 km dagligt. Hjemland: Der kan gives fradrag for afstanden mellem sædvanlig bolig i hjemlandet og opholdssted i Danmark. Rejsefradrag Kostfradrag: 471 kr. pr. døgn Maks i 12 måneder Logifradrag: 202 kr. pr. døgn Fradrag kan maks være kr. i Hvis arbejdsgiver dækker udgifter = ingen fradrag. 31

32 Når de forlader Danmark Skal senest selvangive befordringsfradrag og rejsegodtgørelse inden den 15. februar året efter. Blanket SKAT. Selvom det er med på forskudsopgørelsen, kommer det ikke automatisk med på selvangivelsen. Afmeld folkeregister og aflevering af sygesikringsbevis pga. misbrug i hjemlandet. Når sæsonarbejderne kommer igen En ny 12-måneders-periode påbegyndes. Skifter til et nyt midlertidigt arbejdssted, der ligger mindst 8 km ad normal transportvej fra det tidligere arbejdssted eller 32

33 Når sæsonarbejderne kommer igen Når lønmodtageren har arbejdet i en sammenhængende periode på mindst 40 arbejdsdage på at andet arbejdssted før tilbagevenden til det tidligere midlertidige arbejdssted. Aktuelle satser på skatteområdet UDVALGTE SATSER - KORT FORTALT 33

34 Aktuelle satser, skat Pristalsregulering af satser er startet igen i Har været sat i bero siden Småinventar: 2014: kr. 2015: kr. Beskatning i VSO: 2014: 24,5 % 2015: 23,5 % Aktieindkomst: 2014: 27% indtil kr. herefter 42% 2015: 27% indtil kr. herefter 42% Faglige kontingenter: 2014, max kr. 2015, max kr. Aktuelle satser, skat Sommerhusudlejning: 2014: kr./ kr. 2015: kr./ kr. Gaver til børn/svigerbørn: 2014: kr./ kr. 2015: kr./ kr. Rente restskat: Dag-til-dag 1/1 1/7 2015, 2,9% p.a. Efter 1/7 2015, 4,9% tillæg Overskydende skat: 0,5% tillæg Private virksomhedsejere skal ikke længere oplyse långivers identitet til SKAT for at opnå fradrag for renteudgifter af virksomhedsgælden (men stadig af privat gæld!) 34

35 Aktuelle satser, skat Befordring: godtgørelse Befordring: fradrag 2014: 3,73 kr km 2,10 kr. over km 2015: 3,70 kr km 2,10 kr. over km 2014: 2,10 kr km 1,05 kr. over 120 km 2015: 2,05 kr km 1,03 kr. over 120 km 35

Velkommen til økonomi orienteringsmøde

Velkommen til økonomi orienteringsmøde Velkommen til økonomi orienteringsmøde Den 21. januar 2014 Aktuelt status Spredningen i de økonomiske resultater bliver større og større både på tværs og inden for driftsgrenene På den ene side spirende

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Så går vi to skridt frem...

Så går vi to skridt frem... J u n i 2 0 0 1 Så går vi to skridt frem... INDHOLD: Kursusdeltagelse og skat... 2-3 Kantinemoms... 3 Momsfradrag ved salg af virksomhed og fast ejendom... 4 Holdingselskabers fradrag for etableringsomkostninger...

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook.

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook. 1264 i 2013 af Susan Vestergaard, 1264.dk De mest populære indlæg på facebook-siden: www.facebook.com/regnskabstips Udgivet december 2013 Indholdsfortegnelse Øehmm, hvor er indholdsfortegnelsen henne?..

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Mere viden om regnskab, skat og moms

Mere viden om regnskab, skat og moms Mere viden om regnskab, skat og moms Skattekonsulent Martin E. Skytte Statsaut. revisor Johnny Bækholm Kerteminde, 24. februar 2015 Program Velkomst Etablering virksomhed Regnskab, herunder bogholderi

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere