Orienteringsmøde Februar Marts April. Januar. Juni. Maj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orienteringsmøde 2015. Februar Marts April. Januar. Juni. Maj"

Transkript

1 Orienteringsmøde 2015 Projekttilskud 2015 (FORELØBIG) Ansøgningsperioder og tilskudsbeløb VE til proces: Miljøteknologi; gartneri og fjerkræ Miljøteknologi; Modernisering, kvæg Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Beløb i mill. Miljøteknologi; Løsdrift i farestalde 50 Miljøteknologi; Mark (pesticid og kvælstof) OBS: Randzonemidler 62 Forberedelse til afgræsning, Natura 2000 (hegn, fangfold osv)? Forberedelse til afgræsning; Randzonemidler 15 Økologisk Investeringstilskud

2 Miljøteknologi (40 %) Løsdrift i farestalde: Tilskud pr. stiplads: max kr. og max kr. totalt Ikke andre tilskud til svinestalde i 2015! Gartneri og fjerkræ: Besparelser på vand, energi og pesticid. Besparelser på ammoniak, energi og vand Modernisering, kvæg: Ukendt indhold, muligvis inkl. beton og tag! 20% eller 40 %? Mark: Pesticid og kvælstof Ny pulje Kræver randzoner KHL tilsagn LDP Pulje Tilsagnsgrundlag total Ansøgt beløb Tilsagn % af ansøgt Miljøteknologi % Løsdrift i farestald % Økologisk Investeringstilskud % VE til Proces % I alt % 2

3 KHL Miljøteknologi Miljøteknologi Tilsagnsgrundlag total Ansøgt beløb Tilsagn Hvilke muligheder og udfordringer er der i 2015? (I) De aktuelle priser medfører stort pres på økonomien Det man var foran i første halvår 2014 blev sat til sidst på året var vi dygtige nok til at holde igen? Faktuelt er der ikke lukket bedrifter som vi har serviceret der går mange rygter Dansen om den varme grød?? 3

4 Hvilke muligheder og udfordringer er der i 2015? (II) Løbende nedjusteringer af prognoser Mange spørger sig selv om de holder eller om der kommer flere tilpasninger? Hvornår stiger priserne igen? Stor frustration bedres ikke at politiske tiltag og MRSA diskussion? Fakta ganske få budgetter der hænger sammen resultat og likviditetsmæssigt Søer, slagtesvin, kvæg, planteavl Enorm stor spredning som i regnskaber Fakta få tilbagemeldinger på budgetter, en del tilpasninger i takt med prognosejustering Hvilke muligheder og udfordringer er der i 2015? (III) Sætte fokus på det man kan gøre noget ved? Kende egne forudsætninger hvad er fremstillingsprisen? Hvad skal der til for at ændre den? Hvad tjenes der penge på og hvor sættes der penge til? Prøve at finde de lavt hængende frugter hvad kan justeres uden at ramme resultatet på lang sigt Optimere produktiviteten Tilpasse fodring Tilpasse kvieantal, kønssorteret sæd mm. Kun nødvendig lageropbygning evt. salg af overskud Forlængelse af leasingaftaler mm. 4

5 Hvilke muligheder og udfordringer er der i 2015? (IV) Prøv at være på forkant hvilke udfordringer kan komme, og hvordan kan der tilpasses? Hvor stort er det finansielle beredskab kan det øges / sikres? Hele tiden holde åben og ærlig dialog overtræk er bandlyst Gøre sig klart hvor langt man vil gå Hvad er det for en tilværelse man har og ønsker sig? Hvem skriver under på hvad? Løs gæld husk strafbart at bestille noget hvis man ikke kan betale Være ærlig overfor sig selv Hvilke muligheder og udfordringer er der i 2015? (V) Mulighed for at købe ejendomme Overtag ikke sælgers problemer Tal er taknemlige man kan få dem til at vise det man vil Hvem er sælger (landmand, bank, kreditforening) Få finansieringsvilkår handlet på plads inden der skrives under undgå at gøre kreditors problem til dit problem Lad jer ikke lokke af billig realkreditbelåning de lån skal også betales tilbage. Fremtidig rating? Fremtidig udviklingsmuligheder? 5

6 Hvordan oplever vi bankerne agerer? (I) Bankerne er i et dilemma Oplever de er fanget som gidsler mellem Finanstilsynet og en branche med udfordringer Bliver tvunget til store nedskrivninger Skal de komme med nye penge, og hvad skal de risikere Har endnu ikke set landmænd med sund driftsledelse der er blevet lukket ned undtagelse enkelte med swap (gidsler) Hvordan oplever vi bankerne agerer? (II) Generelt god kommunikation Reelt set ikke forskel på bankerne måske forskel på udtryksmåde og tempo Lang beslutningsproces Løbende tilpasninger af kreditter Krav om handlingsplaner og skarp opfølgning Krav om sammenhæng mellem det man siger og det man gør Hvis dårlig rating second opinion / bestyrelse mm. Små justeringer af renter jeg tror et godt 2014 lægger lidt låg på. De kan godt se igennem priseffekter. Fremtid afhænger af gældsserviceringsevne / produktivitet, tillid 6

7 Hvordan oplever vi bankerne agerer? (III) Diskussion om akkorder Hvem skal have og hvem skal ikke have Er det ham der er under 40 eller ham over 60? Er det ham som har købt jord for næsen af naboen for dyrt? Er det ham der har lavet renteswap hvad så med ham der har fastforrentet lån? Er det ham med de sygeste dyr? Vi har ikke set deciderede akkorder Vi har set rentenul aftaler med gælden er stadig kundens Vi har lavet aftaler efter afvikling kan ikke plukke en skaldet Hvordan oplever vi bankerne agerer? (IV) Mere intelligent at omlægge renter til afdrag. Landbrugets Finansieringsbank på vej ind visse steder Hvad med tiltag fra Bæredygtigt Landbrug kan kun anbefales for dem der kun har en vej tal med advokat inden. Vi tror på dialog og individuelle løsninger Stort set umuligt at få finansieret større byggeprojekter Finanstilsynets vurdering bremser 7

8 Orienteringsmøde 2015 Lys for enden af tunnelen - Hvad skal der til? Dine forudsætninger! Fremstillingsprisen hvad er den v. dig? En gris / et slagtesvin Et kg mælk 1 hkg korn 1 skind Tag udgangspunkt i dine forudsætninger. Det giver basis for at vurdere hvor du kan sætte ind. Giver et billede af hvor skal afregningspriserne ligge for mig? med mine specifikke forudsætninger. 8

9 Fremstillingsprisen (1) Stykomkostninger Foder, dyrlæge, diverse Kapacitetsomkostninger Energi, maskinstation, vedligehold, løn inkl. ejeraflønning Kapitalomkostninger: Afskrivninger, leje af jord/ bygninger, forretning af bundet kapital Fremstillingspris (2) Sohold Slagtesvin Kvæg Planteavl Mink Kr. pr smågris Kr. pr. kg slagtesvin 9,73-13,92 Kr. pr. kg 2,18-3,11 mælk Kr. pr. kg korn Kr. Rest til jordleje pr ha Ex. EU støtte Kr. pr. skind

10 Fokus individuelt hvor kan du flytte fremstillingsprisen? Hvor kan du flytte noget? - driftsledereffekt Har det betydning f. fremstillingsprisen Stykomkostninger (foder) Kapacitetsomkostninger (løn / arbejdskraft/ lean) Kapitalomkostninger (jordleje / leje af bygninger) V. investeringer / renoveringer hvad betyder det for min fremstillingspris konkurrenceevnen mange år frem. Prioriter sæt fokus på dine forudsætninger - find udaf hvad der skal til af priser på dine varer. Finansiering Rekord lave renter Svækket økonomi i Rusland og Kina Valget overstået i Grækenland Støtteopkøb af statsobligationer af ECB i eurolande CHF er uden styring (og de gamle fik ret) Overskudslikviditet i bankerne 10

11 Finansiering Den generelle anbefaling at KHL er forsat at ligge i kort rente. Vi har svært ved at se den vækst, der skal medføre en rentestigning. I skal dog forholde jer til det individuelt. Hold jer fra SWAP, CHF og lignende Skal nogen af jer overveje fast rente? Ja, det kan godt være, men det skal passe ind i jeres strategi. Finansiering Kurser Renter F1 (0,12+0,3)% F3 (0,25+0,07)% 2% 30 år. 97,51 2,05% 2% 30 år uden afdrag 96,13 2,08% 1,5% 20 år 97,11 1,54% 1,0% 15 år 96,88 1,03% 0,5% 10 år. 97,74 0,51% Cibor 1 mdr. 0,06% Euribor 1 mdr. 0,001% 11

12 Finansiering (afdrag på gæld) Vi ser afdragsfrihed udløber Kan ikke pr. automatik forlænges men modsat skal man formentlig ikke til at afdrage på al gæld Vi er begyndt at lave individuelle løsninger Skal man gøre noget nu, eller skal man lade tiden, og så håbe på en generelt løsning tjah dem der kan gøre noget bør gøre det. Krav til nye kunder ved en kreditforening 0-45% afdragsfrit af vurderingen 45-60% afdrages over 30 år af vurderingen Over 70% afdrages over 10 år af vurderingen Finansiering Cash Is King En af de vigtigste forhold ved at drive virksomhed. De der har likviditet er mest fri. Ved manglende likviditet er problemstillingerne: Afdragsbyrde totalt hvornår går jeg fallit? Forskellige farver på kreditorer hvem skal have afdrag Reinvesteringsbehov Hvorfor vil banken ikke låne mig penge til investeringsprojekt Kommende skattebetaling Omlægning til fast rente har vi råd? Hvad kan man gøre: Få overblik over afdragsbyrde i forhold til indtjeningsevne Få kendskab til de forskellige kreditorers muligheder og holdning, så man kan agere ud fra det! Planlægning! Sætte dagsorden i en forhandling med kreditorer 12

13 Alternative finansieringsformer Vækstfonden Kautioner på op til 2 mio. kr. Rigtige lån på beløb på over 2 mio. kr. Etableringslån til unge (førstegangs etablering og under 40 år.) Landbrugets Finansierings Bank Investering og ejerskifte lån på min. 1 mio. kr. (max 20 år og med rentetillæg på 7-9%) Investerings og ejerskifte garanti på 75% af bankens udlån (max 10 år. og med rente på 3%) Forbedringsgarantier på 50% af bankens øgede belåning (max. 7 år. Og med rente på 3%) Alternative finansieringsformer Landeværn Fondens formål er mod en rimelig rente at yde lån til dansksindede landmænd til drift, bygningsforbedringer eller erhvervelse af landbrugsejendom i Sønderjylland. Indkøbsforening mindre ejendomme Finansier køb af maskiner til en rente på 4-5% ved 20-25% udbetaling. Normalt op til kr. Leasing Måske gerne i andet institut end banken. Købekontrakt Sikker finansieringsform. 13

14 Alternative finansieringsforer AP pension De køber ejendommen og udlejer den igen, og der er tilbagekøbs ret efter 8-10 år. Faste ydelser og fast pris ved tilbagekøb Eksterne finansieringsformer Her kan der overvejes et reelt lån, men også et salg til et selskab/overførelse til et selskab. Vi er for stereotype i vores normale tankegang og forretningskredse. Men investor kræver afkast og kan virksomheden det? Orienteringspunkter Husk at i skal være registeret med landbrug som hovederhverv for at kunne få udbetalt EU-Støtte. Vær opmærksom på at der nu kan modregnes fra det offentlige i EU støtte. Der bliver i 2014 afskrivninger i regnskaberne på både privat bolig og udlejningsboliger. Hvorfor skrive en ledelsesberetning til dit regnskab? 14

15 Ændringer af virksomhedsordningen L200 11/ Gennemgribende ændring af virksomhedsordningen Fremsat 11/ Vedtaget 16/ %-point oven i rentekorrektionssatsen Ingen opsparing ved negativ indskudskonto Forbud mod at stille virksomhedens aktiver til sikkerhed for privat gæld 15

16 Gentofte modellen Optag stort lån inden start af virksomhed Placer provenuet i privatområdet Afdrag lånet med lavt beskattet overskud af virksomhed Privatforbrug fra låneprovenu Opsparing i virksomhedsordningen indgår i dødsboet Solcellejere Hvad er virksomhedsordningen? Indført i 1987 Formålet var at give fuldt rentefradrag for erhvervsmæssige renter Mulighed for at udjævne indkomsten Beskatning af overskud på samme niveau som i selskaber Carry back 16

17 Indskudskonto Opgørelse af egenkapitalen ved opstart af virksomhedsordningen Hvis indskudskontoen er negativ ved opstart er der medtaget privat gæld Rentekorrektion Nulstilling af indskudskonto hvis al gæld er erhvervsmæssig Påvirkes efterfølgende kun hvis der hæves mere i virksomheden, end der er tjent, ellers hvis der indskydes værdien i virksomheden Eksempel Virksomhed Privat Jord kr. Stuehus kr. Gæld kr kr. Indskudskonto 0 kr. 17

18 Eksempel forsat Jord Stuehus Gæld Indskudskonto Virksomhed kr kr kr. Privat kr. Rentekorrektion Beregnet rente af den negative indskudskonto Beløb overføres fra fradrag i den personlige indkomst til fradrag i kapitalindkomsten Almindeligt rentefradrag AM-bidrag Fordel på høje renter Begrænses af kapitalafkastgrundlag 2014 = Kapitalafkastsats = 2% 2015 = Kapitalafkastsats (ikke offentliggjort) + 3% 18

19 Negativ indskudskonto Hvis indskudskontoen er negativ ved årets start eller slutning kan der ikke spares op i virksomheden til lav acontoskat Hele årets indkomst kommer til normal beskatning med op til 55% I 2014 kan der laves delårsopgørelse pr. 10/6 enten med de faktiske tal eller forholdmæssigt Bagatelgrænse Hvis summen af den negative indskudskonto og sikkerhedsstillelser, der bestod den 10/ er mindre end kr. kan der spares op i virksomheden Indskudskontoen må ikke gå fra positiv til negativ i løbet af året Den negative indskudskonto må ikke forøges i løbet af året Sikkerhedsstillelser vedrørende stuehuset medregnes ikke i opgørelsen af bagatelgrænsen 19

20 Sikkerhedsstillelser 10/ Hvis der den 10/6 er stillet sikkerhed i virksomhedens aktiver for privat gæld og summen af sikkerheder og en eventuel negativ indskudskonto er større end kr. kan der stadig spares op i virksomhedsordningen hvis sikkerhederne er afviklet inden den 31/ Hvis sikkerhederne ikke er afviklet inden den 31/ kommer opsparingen for perioden 11/ / til beskatning i 2018 Sikkerhedsstillelser efter 10/ Stilles der efter den 10/ sikkerhed i virksomhedens aktiver for ny privat gæld bliver man beskattet af et beløb svarende til den mindste værdi af enten gælden eller sikkerhedsstillelsen Beskatningen sker som anden personlig indkomst med AM-bidrag Beskatningen sker uden om hæverækkefølgen Indfries gælden med midler fra virksomheden vil det medføre en efterfølgende hævning og dermed dobbeltbeskatning 20

21 Godkendte sikkerhedsstillelser Sikkerhed for gæld er en normal forretningsmæssig disposition Sikkerhed for den private del af gælden i en blandet benyttet ejendom Stuehusværdien i den seneste offentlige vurdering tillagt forbedringer efter vurderingstidspunktet eller Stuehusets anskaffelsessum Stuehuset skal tjene til bolig for den erhvervsdrivende Flydende sikkerhedsstillelser Virksomhedspant Hvis der tilføres nye aktiver til virksomheden er sikkerhedsstillelsen forøget hvilket kan medføre beskatning 21

22 Kassekredit Hvis der er stillet pant i virksomhedens aktiver for en privat kassekredit, vil man blive beskattet af det maksimale træk på kreditten i løbet af året Eksempel kassekredit Saldo 1/1 0 kr. Der købes en bil til kr. den 20/3 Der sælges en bil den 21/3 for kr. Pengene overføres til kassekreditten den 22/3 Saldo 31/12 0 kr. Beskatning af kr. 22

23 Hvad gør vi? Hvis indskudskontoen er negativ med mere end kr. den 11/ og der skal spares op i 2014 skal vi gøre noget inden den 31/ Hvis der er stillet sikkerheder den 11/ har vi ind til 31/ til at få rettet op på det Rentekorrektionen stiger først fra indkomståret 2015, så vi kan tilrette i regnskabet for 2014 Hvis der er stillet sikkerheder efter 11/ = beskatning. Gæld kan eventuelt placeres i virksomheden. Reparationsmuligheder Flyt gæld fra virksomheden til privat. Pas på sikkerhedsstillelser. Flyt gæld fra privat til virksomhed. Medfører hævning i virksomhedsordningen Indfri gæld med private midler Flyt sikkerheder Træd ud af virksomhedsordningen og ind igen senere. Medfører beskatning af opsparet overskud Omdan en del af virksomheden til et selskab Kaution? Underforstået sikkerhedsstillelse 23

24 Pas på! Ny sikkerheder for privat gæld er dyrt! Pas på flydende pant og kassekreditter Vær i god tid før salg Kontakt din konsulent Spørgsmål? 24

25 Moms og afgifter Generelle regler for moms. Udlejning af fast ejendom er fritaget for moms. Mulighed for frivillig registrering for udlejning med moms. Obs fradrag for købsmoms og forsikringsdækning. Der er altid krav om en faktura (pga. momsen) Husk detaljeret registrering af de aktiver der er omfattet af den frivillige registrering. Omvendt betalingspligt ved indenlands handel med mobiltelefoner, bærebar Pc'er, m.m. (fra ). Faktura uden moms ved B2B handel, køber afregner sælgeres moms, alm. momsfradrag ved køber. Delvis momsfradrag på fælles udgifter, hvis en del af omsætningen er uden moms, fx pga. af forpagtning. Moms og afgifter Salg af vare (fx. maskiner) ud af landet. EU-lande (varehandel inden for EU) Dokumentere at varen har forladt Danmark Dokumentere at køber er en virksomhed (gyldigt CVR nummer) Lande uden for EU (eksport) Dokumentere at varen er ført ud af EU Dokumentere at køber er en virksomhed Sælger i DK registeret som eksportør, med EORI-nummer NYT afhentningskøb andre EU-lande ekstra dokumentation ved fuld betaling før eller ved afhentning: 1) Person identitet - fx kopi af kørekort, fuldmagt til at handle på køber vegne. 2) Momsnummer - elektronisk bekræftelse af købers navn og adresse. 3) Transport ud af Danmark bestemmelsessted, transportmiddel (reg.nr. på bilen). 4) Levering dokumentation for transport på 3 mdr. Brug derfor evt. speditørfirma eller afregning med kredit. 25

26 Ejendomsvurdering Ejerboliger og sommerhuse ulige år Øvrige (bl. a. landbrug) lige år Ejerboliger/sommerhuse 2011 videreføres til 2017 Rabatordning 2½ % videreføres Ejendomsvurdering Øvrige (bl. a. landbrug) 2012 videreføres til 2018 Ingen rabatordning Ejendomsvurderingens betydning: Ejendomsværdiskat normalt 2011 plus 5 % eller 2012 Generationsskifte Meget sjældent at vurderingen har betydning 26

27 Praktikanter som kommer fra 3.lande Nye regler for udenlandske praktikanter fra 2015 De nye regler betyder, at Varigheden af praktikopholdet er sat ned fra 18 til højst 12 måneder. Praktikanten skal være mellem 18 og 30 år. Praktikanter som kommer fra 3.lande Nye regler for udenlandske praktikanter fra 2015 De nye regler betyder, at Varigheden af praktikopholdet er sat ned fra 18 til højst 12 måneder. Praktikanten skal være mellem 18 og 30 år. 27

28 Nye regler for udenlandske praktikanter fra 2015 Vedr. praktikanter fra EU er aldersgrænsen stadigvæk år. Praktikanten skal dokumentere sprogfærdigheder på grundlag af en international godkendt sprogprøve. Opholdstilladelse Arbejdstager fra 3.lande skal søge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). STAR behandler ansøgning og ansættelseskontrakten. I hver Region sidder der et beskæftigelsesråd og vurderer beskæftigelsessituationen i regionen. 28

29 Stillinger der ikke er præget af højt kvalifikationsniveau, begrænses Inden for landbruget kan der fortsat meddeles opholdog arbejdstilladelse til fodremestre og driftsledere. STAR deltager nu i udgående kontrol med politiet. Fremover betyder det øget og mere effektiv kontrol med ansatte fra 3.lande samt øget bødestraf. Aftalt løn i ansættelseskontrakten / kontrol med udbetalt løn. Borger fra EU Arbejdstager fra EU skal søge et registreringsbevis ved Statsforvaltningen, inden der er gået 3 måneder fra indrejsen. EU-borger er underlagt samme ansættelsesretlige regler som en dansker. 29

30 Udenlandske sæsonarbejdere Sæsonarbejdere som har bevaret bopæl i hjemlandet. Arbejder midlertidigt i Danmark, dvs. flytter ikke hertil. Har familie / bolig i hjemlandet / livsinteresser. Det gør arbejdsgiveren Indsender anmodning om skattepersonnummer (cpr. nr.) og skattekort på blanket hos SKAT. Kan tag lang tid. Den findes på dansk, engelsk, polsk, tysk, rumænsk og litauisk på SKAT.dk 30

31 Befordringsfradrag Dagligt: Afstanden mellem bopæl i Danmark og arbejdspladsen er over 24 km dagligt. Hjemland: Der kan gives fradrag for afstanden mellem sædvanlig bolig i hjemlandet og opholdssted i Danmark. Rejsefradrag Kostfradrag: 471 kr. pr. døgn Maks i 12 måneder Logifradrag: 202 kr. pr. døgn Fradrag kan maks være kr. i Hvis arbejdsgiver dækker udgifter = ingen fradrag. 31

32 Når de forlader Danmark Skal senest selvangive befordringsfradrag og rejsegodtgørelse inden den 15. februar året efter. Blanket SKAT. Selvom det er med på forskudsopgørelsen, kommer det ikke automatisk med på selvangivelsen. Afmeld folkeregister og aflevering af sygesikringsbevis pga. misbrug i hjemlandet. Når sæsonarbejderne kommer igen En ny 12-måneders-periode påbegyndes. Skifter til et nyt midlertidigt arbejdssted, der ligger mindst 8 km ad normal transportvej fra det tidligere arbejdssted eller 32

33 Når sæsonarbejderne kommer igen Når lønmodtageren har arbejdet i en sammenhængende periode på mindst 40 arbejdsdage på at andet arbejdssted før tilbagevenden til det tidligere midlertidige arbejdssted. Aktuelle satser på skatteområdet UDVALGTE SATSER - KORT FORTALT 33

34 Aktuelle satser, skat Pristalsregulering af satser er startet igen i Har været sat i bero siden Småinventar: 2014: kr. 2015: kr. Beskatning i VSO: 2014: 24,5 % 2015: 23,5 % Aktieindkomst: 2014: 27% indtil kr. herefter 42% 2015: 27% indtil kr. herefter 42% Faglige kontingenter: 2014, max kr. 2015, max kr. Aktuelle satser, skat Sommerhusudlejning: 2014: kr./ kr. 2015: kr./ kr. Gaver til børn/svigerbørn: 2014: kr./ kr. 2015: kr./ kr. Rente restskat: Dag-til-dag 1/1 1/7 2015, 2,9% p.a. Efter 1/7 2015, 4,9% tillæg Overskydende skat: 0,5% tillæg Private virksomhedsejere skal ikke længere oplyse långivers identitet til SKAT for at opnå fradrag for renteudgifter af virksomhedsgælden (men stadig af privat gæld!) 34

35 Aktuelle satser, skat Befordring: godtgørelse Befordring: fradrag 2014: 3,73 kr km 2,10 kr. over km 2015: 3,70 kr km 2,10 kr. over km 2014: 2,10 kr km 1,05 kr. over 120 km 2015: 2,05 kr km 1,03 kr. over 120 km 35

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG??

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Justering af virksomhedsordningen: 175.000 bruger virksomhedsordningen 45.000 heraf brugte i 2012 opsparingsordning. Skatteministeriet: 2.000 personer

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Virksomhedsskatteordning. Susanne Mortensen

Virksomhedsskatteordning. Susanne Mortensen Virksomhedsskatteordning Susanne Mortensen Virksomhedsskatteordningen Sikkerhedsstillelser Kaution Opsparing i virksomhedsordningen Rentekorrektion Virksomhedsskatteordningen Eksempler: Stuehus Sommerhus

Læs mere

Optimer dine skattemæssige forhold - Deltidsbrug for kødkvægsbedrifter

Optimer dine skattemæssige forhold - Deltidsbrug for kødkvægsbedrifter Hotel Bredehus, Bredsten den 23. oktober 2015 Optimer dine skattemæssige forhold - Deltidsbrug for kødkvægsbedrifter Ved Chefrådgiver Anna Boel, LMO Dagens program Mindre landbrug dyrt i skat Skat er aktive

Læs mere

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg Generationsskifte de mulige løsninger Susanne Møberg og Torben Wiborg Disposition Hvad er problemet? Hvad er løsningerne? Hvad er formålet med et generationsskifte? At den unge bliver selvstændig og får

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

Når virksomhedsejeren går på pension

Når virksomhedsejeren går på pension - 1 Når virksomhedsejeren går på pension Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selvstændige erhvervsdrivende har ofte søgt at sikre deres pensionisttilværelse ved opsparing i virksomhedsskatteordningen,

Læs mere

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 v/ Driftsøkonom Jørgen Thorø KHL Temaer: Er Europa på vej i Japans vækstfælde? Overlever euroen? Renteniveauer pt. Stigende marginer og bidragssatser

Læs mere

Orienteringsmøde 24. januar 2017

Orienteringsmøde 24. januar 2017 Orienteringsmøde 24. januar 2017 Driftsøkonom Ole Maagaard Pedersen Historiske fremstillingspriser, mælkeproduktion Likviditet, hvad oplever vi vedrørende bankerne? Finansiering herunder bidragssatser

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser - 1 Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver virksomhed i personligt regi, kan vælge at anvende virksomhedsskatteordningen

Læs mere

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 L 200 Bilag 14 Offentligt 8. september 2014 J.nr. 13-0250471 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 200 - Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1 Velkommen til økonomiorienteringsmøde Marts 2011 Nr. 1 Program Landbrugets aktuelle økonomiske situation v/erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videnscentret for Landbrug Kaffepause Resultater og prognoser

Læs mere

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 v/ Peder Østergaard Medarbejdere Uændret: 6 revisorer 3 driftsøkonomer 9 assistenter 1 elev Thyra Aktuelt: Thyra Frisk Carstensen,

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

Optimering af virksomheden. Jørgen Cæsar Jensen Landbrugets Perspektivkonference 29. oktober 2015

Optimering af virksomheden. Jørgen Cæsar Jensen Landbrugets Perspektivkonference 29. oktober 2015 Optimering af virksomheden Jørgen Cæsar Jensen Landbrugets Perspektivkonference 29. oktober 2015 1 30. oktober 2015 5 hovedbudskaber hvordan og hvorfor Kend dine fremstillingspriser gerne løbende Fokuser

Læs mere

Dansk Farm Management

Dansk Farm Management Dansk Farm Management Udvælgelse af gårde som egner sig til investering Vurdering af potentiale i ejendommen Vurdering af afkastevne på ejendommen hænge sammen? Vurdering af potentielle forpagtere Trackrecord

Læs mere

Kvægøkonomi aften efterår 2011

Kvægøkonomi aften efterår 2011 Kvægøkonomi aften efterår 2011 Kvægøkonomiaften KHL. 30. november 2011 Driftsøkonomi v. Ulrik Simonsen Målet for i aften Prognoser / budgetter 2012 Udfordringer i tiden der kommer Kritiske faktorer Beslutninger

Læs mere

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Farm Check V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar 1 19. marts 2015 Dagsorden Hvorfor Farm Check? Hvad er Farm Check? Hvor findes nøgletal og hvad siger de? Indsatsområder Eksempel på handlingsplaner hvis

Læs mere

Hvad oplever vi i øjeblikket I

Hvad oplever vi i øjeblikket I Aktuel vedr. kreditsituation og forventninger til fremtiden Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen Hvad oplever vi i øjeblikket I En del grupper har det rigtig godt deltid, mink, fjerkræ hjælpes godt på vej

Læs mere

Ændring af virksomhedsskatteloven

Ændring af virksomhedsskatteloven Skatteministeriet Att.: Sune Fomsgaard Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 24. juni 2014 Ændring af virksomhedsskatteloven Dansk Erhverv har den 11. juni 2014 modtaget lovforslag om ændring af virksomhedsskatteloven

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Velkommen til økonomi orienteringsmøde

Velkommen til økonomi orienteringsmøde Velkommen til økonomi orienteringsmøde Den 21. januar 2014 Aktuelt status Spredningen i de økonomiske resultater bliver større og større både på tværs og inden for driftsgrenene På den ene side spirende

Læs mere

SKAT OG JURA VED UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SKAT OG JURA VED UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Herning den 20. oktober 2015 Jacob Langvad Nielsen Advokat (L), specialkonsulent Tanja Stocholm Specialkonsulent SKAT OG JURA VED UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udenlandsk arbejdskraft Ansættelsesret 2... 21.

Læs mere

Årets regnskabstal. fra årsrapport ved. Driftsøkonomikonsulent Ulrik Simonsen. Hovedtrends

Årets regnskabstal. fra årsrapport ved. Driftsøkonomikonsulent Ulrik Simonsen. Hovedtrends Årets regnskabstal fra årsrapport 2015 ved Driftsøkonomikonsulent Ulrik Simonsen Hovedtrends Resultatmæssig en tilbagegang i indtjeningen på 50% i forhold til 2014 for alle heltidsbrug (på tværs af driftsgrene).

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft Program Skattepligt Særregler Skattepersonnummer Fradrag Forenklet selvangivelse Fuld/begrænset skattepligt og dobbelt domicil Grænsegængerregler Anmodning om skattepersonnummer/skattekort

Læs mere

Emnekatalog: Aktuel Skat 2017

Emnekatalog: Aktuel Skat 2017 katalog: Aktuel Skat 2017 Aktuel Skat er årets faglige opdatering for rådgivere og assistenter på skatteområdet. Kurset er med til at sikre en fagligt høj standard i regnskaberne samt optimal og korrekt

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Intern håndtering af FlexRegnskab

Intern håndtering af FlexRegnskab Intern håndtering af FlexRegnskab Udkast til Best Practice for FlexRegnskab i et rådgivningscenter Interne krav til FlexRegnskab og krav til kunden Regnskaber under konceptet FlexRegnskab kan både udarbejdes

Læs mere

Landbrugets finansieringssituation og alternative finansieringskilder

Landbrugets finansieringssituation og alternative finansieringskilder Landbrugets finansieringssituation og alternative finansieringskilder Fjerkrækongres 2013 6. februar 2013 v. Chefkonsulent Ole Henrik Larsen Indhold Økonomi, investeringer og ejendomsomsætning Bidragssatser

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

v/chefkonsulent Morten Dahl Thomsen Cand.agro/HD(O)/MBA

v/chefkonsulent Morten Dahl Thomsen Cand.agro/HD(O)/MBA Gældssituationen og bankpakke V v/chefkonsulent Morten Dahl Thomsen Cand.agro/HD(O)/MBA Nr. 1 Disposition q Den aktuelle situation Indtjening Gæld rentefølsomhed Finansieringssituation -kreditpolitik q

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 7-2008

ØkonomiNyt nr. 7-2008 ØkonomiNyt nr. 7-2008 - Udviklingidefinansielemarkeder - Tilpasningidetfinansielemarked - Økonomiisvineproduktionen Udviklingidefinansielemarkeder I Økonominyt nr. 5 2008 beskrev vi forskellen mellem den

Læs mere

Herning, 26/ Kenneth Kjeldgaard, SEGES Finans & Formue FINANSIERINGSMODELLER UNDER REKONSTRUKTION OG GENERATIONSSKIFTE

Herning, 26/ Kenneth Kjeldgaard, SEGES Finans & Formue FINANSIERINGSMODELLER UNDER REKONSTRUKTION OG GENERATIONSSKIFTE Herning, 26/10-2016 Kenneth Kjeldgaard, SEGES Finans & Formue FINANSIERINGSMODELLER UNDER REKONSTRUKTION OG GENERATIONSSKIFTE FINANSIERINGSMODELLER UNDER REKONSTRUKTION OG GENERATIONSSKIFTE Agenda: Landbrugets

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

November 2003 Seminar skat Tyskland

November 2003 Seminar skat Tyskland November 2003 Seminar skat Tyskland investering fast ejendom, vindmøller transfer pricing - tynd kapitalisering skattenyt foredragsholderne Dr. Klaus Först LL.M, advokat, tysk revisor (Steuerberater) Reinhard

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 ÅRSMØDE FOR SVINEPRODUCENTER 25. Februar 2015 Driftsøkonom Finn Skotte 1 Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 Regnskabsresultater 2014 - Udvikling og tendenser - Forventninger til 2015 25. februar

Læs mere

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte model D side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Virksomhedens balance 5 Kapitalforklaring

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015 Uge 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 NOTERING SLAGTESVIN - 2014 12,50 12,00 11,50 Gns. 11,56* Prognose 11,00 10,50 10,00 Realiseret

Læs mere

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt 1 Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger Af advokat (L) Helle Porsfelt hhp@hulgaardadvokater.dk Folketinget vedtog som bekendt indgrebet i virksomhedsordningen (L 200 2013/14)

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

VÆKST TILBAGE I LANDBRUGET. v. Cheføkonom og virksomhedsrådgiver Morten Dahl Thomsen

VÆKST TILBAGE I LANDBRUGET. v. Cheføkonom og virksomhedsrådgiver Morten Dahl Thomsen VÆKST TILBAGE I LANDBRUGET v. Cheføkonom og virksomhedsrådgiver Morten Dahl Thomsen AGENDA Virkeligheden set fra Heden & Fjorden Hvem er udfordret manglende vækst og økonomisk? Finansierings- og ejendomsmarkedet

Læs mere

Mink økonomi. V. Økonomikonsulent Malene S Lagergaard Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Mink økonomi. V. Økonomikonsulent Malene S Lagergaard Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Mink økonomi V. Økonomikonsulent Malene S Lagergaard Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen 1 Mink Dagsorden Økonomi samlet regnskab Økonomi pr produceret skind Fremstillingspris Skat opsparingskonto

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 - 1 06.11.2014-08 (20140218) VSO udlån Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar ref. i

Læs mere

SKAT - Fokus på udfordringer i renteswap, aktivitet i udlandet og virksomhedsordningen. Sonja Sørensen, Kirsten Cato Jensen,

SKAT - Fokus på udfordringer i renteswap, aktivitet i udlandet og virksomhedsordningen. Sonja Sørensen, Kirsten Cato Jensen, SKAT - Fokus på udfordringer i renteswap, aktivitet i udlandet og virksomhedsordningen Sonja Sørensen, sos@lmo.dk Kirsten Cato Jensen, kcj@lmo.dk Punkter, vi skal omkring Renteswap Status på, hvordan praksis

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Økonomi kvæg. Jørgen Aagreen Betina Katholm

Økonomi kvæg. Jørgen Aagreen Betina Katholm Økonomi kvæg Jørgen Aagreen Betina Katholm Dagsorden Hvad siger tallene for 2016 Lidt fra 2017 Overblik produktion og foderforbrug Benchmarking foderkontrol Muligheder for tilskud Non GM mælk Blandede

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

Skatteregnskab Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte model D side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Virksomhedens balance 5 Kapitalforklaring

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 Danske landbrugspriser (ejendomme) Kraftigt stigende

Læs mere

Friske regnskabstal. v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver

Friske regnskabstal. v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver Friske regnskabstal v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver Mælkeprisen, kr. / kg 255 250 245 240 Opnået 239 235 230 Prognose 237 225 220 Arla- standardmælk 215 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 15.09.2016 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

MILJØTEKNOLOGI. Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015. Husdyr og Miljø

MILJØTEKNOLOGI. Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015. Husdyr og Miljø MILJØTEKNOLOGI Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015 Husdyr og Miljø Oplægget omhandler Hvilke hovedområder ydes der til i 2015 Hvad er betingelserne for at komme i betragtning Hvordan prioriteres ansøgningerne

Læs mere

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Økonomi og finansieringsmuligheder i svineproduktionen v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Nr. 1 Agenda Produktionsøkonomi bytteforhold Forventninger til erhvervets indtjening Finansiering og kapitalforhold

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin)

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Forventede resultater for 2014 v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Mælkeprisens udvikling 2013 Mælkepris øre/kg 450 400 350 300 250 200 150 4,9 10,3 15,4

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Hotel Legoland, 7/ Kenneth Kjeldgaard, SEGES Finans & Formue UPDATE PÅ NYE FINANSIERINGSFORMER

Hotel Legoland, 7/ Kenneth Kjeldgaard, SEGES Finans & Formue UPDATE PÅ NYE FINANSIERINGSFORMER Hotel Legoland, 7/10-2016 Kenneth Kjeldgaard, SEGES Finans & Formue UPDATE PÅ NYE FINANSIERINGSFORMER UPDATE PÅ (NYE) FINANSIERINGSFORMER Agenda: Status på landbrugets udlån, gældsfordeling, nedskrivninger/tab

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat - disponering

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO)

Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO) Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO) Juni 2011 s. 1 Indholdsfortegnelse Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO)... 3 Forord... 3 Opstart - Indtastning af VSO-tal fra andet system...

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

Orienteringsmøde 2016

Orienteringsmøde 2016 Orienteringsmøde 2016 Velkommen Kort orientering om relevante emner Tilskud Jura Skat Driftsøkonomi Mulighed for diskussion / spørgsmål 1 Det sker! Onsdag d. 3. februar: Planteavlen 2016 Torsdag d. 4.

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Aktuel vedr. kreditsituation og forventninger til fremtiden. Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen

Aktuel vedr. kreditsituation og forventninger til fremtiden. Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen Aktuel vedr. kreditsituation og forventninger til fremtiden Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen Kreditsituation I Generelt lidt bedre end for et år siden dog med undtagelse af svinebrug med lav selvforsyning

Læs mere

AP pension investerer også i økologisk landbrug?

AP pension investerer også i økologisk landbrug? AP pension investerer også i økologisk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Inspirationsdag 12 maj 2015, Herning Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Økonomiske resultater for 2016

Økonomiske resultater for 2016 Titel om emnet lorem ipsom larum versus del V Udbyttet af præsentationen Aulum 15. marts og Billund 16. marts, 2017 v. Bjarke Poulsen, Økonomi & Strategi Økonomiske resultater for 2016 Mælkeproduktion

Læs mere

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Planteavl Mink Budgetter 2016 2 Hvordan gik 2015? 3 Resultatopgørelse - intern

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere