Dansk Turismefremme. Lov om Pakkerejser Odense 20. marts 2014 v/direktør Lars Thykier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Turismefremme. Lov om Pakkerejser Odense 20. marts 2014 v/direktør Lars Thykier"

Transkript

1 Dansk Turismefremme Lov om Pakkerejser Odense 20. marts 2014 v/direktør Lars Thykier

2 Dagens program Lov om Pakkerejser Hvad er en pakkerejse? Hvem er beskyttet af loven? Hvad betyder det at sælge pakkerejser? Direktiv om Pakkerejser Nyt Direktiv på vej Hvorfor? Hvad kan vi forvente?

3 Introduktion af os (max. 1 minut per person gerne mindre). Navn Virksomhed Sælger du pakkerejser i dag (Ja/nej)? Forventninger til dagens kursus hvad skal vi diskutere hvis du bestemmer?

4 Kort om DRF Danmarks Rejsebureau Forening DRF - er brancheforening for danske rejsebureauer ( incoming og outgoing ). Etableret i 1938 og lige siden arbejdet for at skabe attraktive vilkår for danske rejsebureauer. Har i dag godt 130 aktive medlemsvirksomheder som omsætter for ca. 20 milliarder kroner/år både på incoming - og rejser ud af Danmark.

5 DRFs aktuelle fokusområder

6 Hvad er en pakkerejse Lov om Pakkerejser

7 Lovens anvendelse 1: Loven gælder for aftaler om køb af pakkerejser, som en kunde indgår med en arrangør eller en formidler, der handler i arrangørens navn. Loven gælder altid, når I selv sælger en pakkerejse Loven gælder også, når I lader andre sælger jeres pakkerejser

8 Loven kan ikke fraviges 1, stk. 2: Loven og de i medfør af loven fastsatte bestemmelser kan ikke ved forudgående aftale fraviges til skade for kunden eller den, som indtræder i kundens krav, medmindre andet er angivet i loven. I kan ikke aftale jer ud af pakkerejseloven LOP gælder altid og kan ikke fraviges til skade for forbrugeren Hvis forsikringsselskaber udbetaler til kunden, kan de efterfølgende bruge lovens bestemmelser overfor jer, når de søger regres

9 Definitioner 2: Ved en Pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af arrangøren udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet, og såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter overnatning: Transport Indkvartering Anden turistmæssig ydelse

10 Udbudt samlet eller på forhånd Det er underordnet hvornår delelementer sælges Købes f.eks. transport og indkvartering på forskellige tidspunkter, vil det stadig være en pakkerejse i lovens forstand Sammensætter kunden selv en rejse af delelementer, som bureauet udbyder enkeltvis, er det også en pakkerejse Individuelle ønsker fra en kunde på delelementer, som bureauet normalt ikke udbyder, vil stadig resultere i, at det er en pakkerejse, såfremt bureauet accepterer kundens ønske i kombination med et andet delelement Betydende: alt der er solgt før afrejse medtages

11 Transport Hvad er transport? umiddelbart giver det sig selv Er et krydstogt en transport? betragtes som indeholdende både transport, indkvartering og anden turistmæssig ydelse krydstogter er derfor altid pakkerejser Er mobile homes en transport? betragtes som enten indkvartering eller anden turistmæssig ydelse (leje af bil) betragtes ikke som transport, da kunden ikke bliver transporteret af en tredjemand, men selv kører mobile homes er ikke en pakkerejse i sig selv men et delelement Transferkørsel? Nej, er en ydelse der er knyttet til hotellet (accessorisk)

12 Indkvartering Som udgangspunkt er alle overnatninger eller indlogeringer at betragte som indkvartering Overnatninger af ren funktionel karakter er dog ikke at betragte som indkvartering Overnatninger i et tog, fly eller ombord på et skib er ikke at betragte som indkvartering, hvis der alene er tale om en transport F.eks. soveplads i skitoget, overnatning i et fly grundet lang transport/tidspunktet for flyvningen eller overnatning på bornholmsfærgen Orient Ekspressen eller Transsibiriske jernbane er dog oftest pakkerejser; indeholder lige som krydstogt alle 3 elementer.

13 Turistmæssig ydelse Hvad er en turistmæssig ydelse? Dækker over alle de ydelser, som har en turistmæssig karakter og ikke er direkte bundet til transport eller indkvartering Leje af bil, cykler, mobile homes Billetter til opera, teater, musical, fodbold osv. Udflugter Restaurantbesøg forplejning eller turistmæssig ydelse? Den turistmæssige ydelse skal være væsentlig for rejsen, førend den betragtes som et delelement i lovens forstand Væsentligheden kan være økonomisk, tidsmæssig eller formål med rejsen F.eks. 25% nominelt/50% varighedsmæssigt ved billeje F.eks. Gourmet rejse; her er restaurationsbesøgene formålet med rejsen

14 Særskilt fakturering 2, stk. 2: Særskilt fakturering af de i stk. 1 nævnte elementer medfører ikke, at kombinationen af disse falder uden for loven. Uanset grunden til særskilt fakturering vil der stadig være tale om en pakkerejse

15 Pakkerejser? Kro ophold; 4 dage, halv pension og adgang til sommerland m. badeland under hele opholdet? Overnatninger på en kro er indkvartering Halv pension er alene en accessorisk ydelse Sommerland m. badeland? Er en turistmæssig ydelse Men er den væsentlig økonomisk eller formålsmæssigt? Konkret vurdering vil nok være ja, er en pakkerejse

16 Pakkerejser? Sommerhus i Løkken 7 dage, billetter til Nordsøen Ocenarium, færgebillet Odden Århus. Sommerhus er indkvartering Billetter til Ocenarium er turistmæssig ydelse Væsentligt økonomisk eller formålsmæssigt? Konkret vurdering; nej ikke væsentligt i dette tilfælde Transport? Ja, færgebilletter er transport, derfor en pakkerejse

17 Hvem er beskyttet af loven? Lov om Pakkerejser

18 Kunden 4: Som kunde anses enhver, der køber, eller i hvis navn der købes en pakkerejse. Overdrager kunden pakkerejsen, anses tillige den, der får overdraget pakkerejsen, som kunde. Både private og erhvervsdrivende er kunder i LoP s lovens forstand Købes en grupperejse af én person, og denne alene faktureres, betragtes denne som kunden Faktureres alle deltagerne, betragtes de hver især som kunden

19 Hvilke konsekvenser har det, at sælge pakkerejser? Lov om Pakkerejser

20 Pligter før afrejse Lov om Pakkerejser

21 Information mv. 5: Prisen for en pakkerejse skal tydeligt og let forståeligt fremgå af brochurer, annoncer og andet markedsføringsmateriale. Det betyder, at prisen skal indeholde alle obligatoriske tillæg og afgifter I kender det gennem konceptet totalpriser

22 Information mv. 5 stk. 2: Oplysninger i en brochure, annonce eller andet markedsføringsmateriale anses som en del af aftalen om køb af pakkerejsen, medmindre ændringer er meddelt kunden inden aftalens indgåelse. Rejsebeskrivelser, hotelbeskrivelser samt beskrivelser af de tilgængelige faciliteter er en del af aftalen

23 Information mv. 6: Arrangøren skal inden aftalens indgåelse meddele kunden aftalevilkårene samt give oplysning om bestemmelser vedrørende pas, visum, vaccinationer og lignende, som skal overholdes for at pakkerejsen kan gennemføres ( ) Visumpligt inkl. transitvisum Oplysning gælder som udgangspunkt reglerne for danske statsborgere Der skal spørges aktivt til, om de rejsende har andet statsborgerskab / nationalitet Vaccinationskrav skal oplyses før aftalens indgåelse Muligheden for at tegne forsikring (mere under 11)

24 Information mv. 6 ( ) Arrangøren skal bekræfte aftalevilkårene skriftligt eller på anden egnet måde over for kunden, herunder udlevere kopi af aftalen, hvis den er indgået skriftligt. Almindelige betingelser skal være udleveret eller på anden måde bragt til kundens kendskab s er at betragte som skriftligt efter EU-ret Har kunden ikke en , skal det tilsendes med post Der kan henvises til tidligere skriftligt materialet, som kunden har fået udleveret (f.eks. brochurer)

25 Information mv. DRF anbefaler; At man sikrer sig en mulighed for i bestillingsprocessen at downloade aftalevilkårene f.eks. i pdf-format eller andet format, hvor vilkårene let kan gemmes lokalt på brugerens udstyr Overvej også en printfunktion I begge situationer skal det fremgå, hvornår disse vilkår er gældende, og hvornår de er downloadet Derudover bør man altid enten vedhæfte eller skrive aftalevilkårene direkte ind i den med ordrebekræftelsen, der sendes til kunden.

26 Information mv. 6, stk. 2: Bestemmelserne i stk. 1 kan fraviges i nødvendigt omfang, hvis aftalen indgås kort før pakkerejsens påbegyndelse. Der skal være tale om absolut last minute, der gør det umuligt at give oplysningerne og informationerne Fravigelsesmuligheden er dog begrænset, da medierne har udviklet sig siden lovens tilblivelse s er jo oftest fremme i løbet af sekunder kontra den almindelige postgang i 1992

27 Information mv. 7: Inden pakkerejsen påbegyndes, skal kunden af arrangøren skriftligt eller på anden egnet måde have oplysning om praktiske forhold vedrørende pakkerejsens gennemførelse. Flyselskab(erne) eller anden transportør det skal også oplyses, hvis flyselskabet er på EC blacklist Vigtige tidspunkter check-in tider andre vigtige mødetidspunkter elspænding, adgangsforhold for handicappede o.lign.

28 Afbestilling, overdragelse, ændringer i prisen og forbehold i aftalen. 9: Kunden kan afbestille en pakkerejse. Afbestiller kunden pakkerejsen, kan arrangøren alene kræve et passende vederlag, der er fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter. Dette kan fastsættes efter normaltabsbetragtninger Dette skal være standardiseret for alle produkter Det skal være en del af aftalen Dette skal være rimeligt

29 Afbestilling, overdragelse, ændringer i prisen og forbehold i aftalen. 9, stk. 2: Afbestillingsretten efter stk. 1 kan begrænses eller fraviges i aftalen, hvis arrangørens afbestillingsret over for tredjemand er begrænset. En sådan begrænsning skal fremhæves og oplyses kunden før aftaleindgåelse Ikke nok at skrive det i de almindelige betingelser Skal oplyses før aftalen indgås Skal som minimum være fremhævet på fakturaen Skal skrives i markedsføringsmaterialet

30 Afbestilling, overdragelse, ændringer i prisen og forbehold i aftalen. 9, stk. 3: Kunden kan endvidere afbestille en pakkerejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder. Kunden har i så fald krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.

31 Afbestilling, overdragelse, ændringer i prisen og forbehold i aftalen. 9, stk. 4: Stk. 3 gælder ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindeligt kendt. En rejse til en Damaskus købt i dag Kan ikke vederlagsfrit hæves grundet krigshandlinger Kan vederlagsfrit hæves, hvis et jordskælv rammer byen

32 Afbestilling, overdragelse, ændringer i prisen og forbehold i aftalen. 10: Arrangøren skal meddele kunden vilkårene for afbestilling inden aftalens indgåelse. 6, stk. 2 finder tilsvarende anvendelse. Stk. 2: Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om afbestillingsvilkår. Afbestillingsvilkår skal oplyses før aftaleindgåelse Der henvises til 6, stk. 2, som er fravigelsen fra oplysningspligten, hvis det er umuligt grundet tidshorisonten Informeres der ikke om disse, kan der reelt straffes med bøde efter 30

33 Afbestilling, overdragelse, ændringer i prisen og forbehold i aftalen. 11: Arrangøren skal inden aftalens indgåelse give kunden oplysning om mulighederne og vilkårene for at tegne forsikring til dækning af, at kunden på grund af sygdom eller lignende ikke kan deltage i pakkerejsen. 6, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse. Der skal oplyses om muligheden for forsikringsdækning før aftalens indgåelse Der skal oplyses om vilkårene for forsikringen

34 Afbestilling, overdragelse, ændringer i prisen og forbehold i aftalen. 12: Kunden kan overdrage pakkerejsen til enhver, der opfylder alle de nødvendige betingelser for at deltage i pakkerejsen, såfremt arrangøren eller formidleren underrettes om overdragelsen i rimelig tid inden pakkerejsens påbegyndelse. Nødvendige betingelser fysiske betingelser transportdokumenter Betingelser skal være oplyst på forhånd Anmodning om overdragelse skal ske 2-4 uger før afrejse

35 Arrangørens misligholdelse mv. inden pakkerejsens påbegyndelse. 15: Viser det sig inden pakkerejsens påbegyndelse, at arrangøren ikke vil kunne opfylde aftalen, uden et eller flere vilkår ændres, eller aflyses pakkerejsen, skal arrangøren hurtigst muligt underrette kunden herom. Kunden skal kontaktes så snart rejsebureauet bliver opmærksom på ændringer Gælder alle ændringer medmindre rene bagateller Hurtigst muligt er en konkret vurdering

36 Arrangørens misligholdelse mv. inden pakkerejsens påbegyndelse. 15, stk. 2: Samtidig med den i stk. 1 nævnte underretning, skal arrangøren give kunde oplysninger om dennes beføjelser, om retsvirkningen af at undlade at give meddelelse som nævnt i stk. 3 samt om, hvortil kundens meddelelse kan gives ( ) Kunden skal aktivt oplyses sine rettigheder forholdsmæssigt afslag evt. ret til at hæve og muligheden for at deltage i en anden pakkerejse efter kunden valg (mere om dette senere) alle ændringer før afrejse er væsentlige

37 Arrangørens misligholdelse mv. inden pakkerejsens påbegyndelse. 15, stk. 2:( ) I modsat fald kan arrangøren ikke påberåbe sig for sen eller mangelfuld reklamation efter stk. 3. Oplyses kunden ikke om sine rettigheder, kan denne reelt klage efter forgodtbefindende Dette betyder, at kunden kan vente med at reagere, turen/rejsen er afsluttet.

38 Arrangørens misligholdelse mv. inden pakkerejsens påbegyndelse. 15, stk. 3: Vil kunden gøre krav gældende i anledning af, at arrangøren ikke vil kunne opfylde aftalen, eller at pakkerejsen aflyses, skal kunden give arrangøren eller formidleren meddelelse herom. ( ) Er kunden blevet informeret om sine rettigheder, skal denne oplyse, om denne vil påberåbe sig disse Reklamationen behøves ikke finde sted på samme tid, men kunden skal blot oplyse, at denne vil påberåbe sig rettighederne

39 Arrangørens misligholdelse mv. inden pakkerejsens påbegyndelse. 15, stk. 3: ( ) Meddelelsen kan gives inden rimelig tid efter modtagelsen af en underretning som nævnt i stk. 1. I modsat fald mister kunden retten til at gøre krav gældende. Er kunden blev oplyst om sine rettigheder, skal denne give meddelelse om, at denne ønsker at påberåbe sig disse Men det skal også ske indenfor rimelig tid rimelig tid er i denne situation ganske kort Sker det ikke, og er rettighederne oplyst, kan kunden ikke påberåbe sig rettighederne senere

40 Arrangørens misligholdelse mv. inden pakkerejsens påbegyndelse. 16: Aflyser arrangøren pakkerejsen, uden at dette skyldes kundens forhold, eller kan det med sikkerhed forudses, at aftalen i øvrigt vil blive misligholdt væsentligt af arrangøren, har kunden ret til ( ) Væsentligt er en konkret vurdering: tid, sted, formål og lignende Golfophold men golfbanen er lukket? Weekendophold to dage forsinket? Til vished grænsende sandsynlighed betyder med 99.99% sikkerhed askesky: flyvninger aflyst indtil kl. 12, betyder de kan flyve indtil andet oplyses af myndighederne/luftfartsselskabet (på skrift) Arrangøren hæfter efter praksis for sine underleverandører det vil sige, at uanset om det er en underleverandør, der er skyld i manglen, betragtes det som arrangørens fejl

41 Arrangørens misligholdelse mv. inden pakkerejsens påbegyndelse. 16: ( rettigheder ) At hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, eller At deltage i en anden pakkerejse efter kundens valg, såfremt arrangøren uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette. Foruden samtlige beløb, kan der tilkomme kunden en erstatning efter 17 (det kommer vi til) Uden uforholdsmæssige omkostninger er som en tommelfingerregel ca % af den oprindelige pris

42 Arrangørens misligholdelse mv. inden pakkerejsens påbegyndelse. 16, stk. 2: Vælger kunden at deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen, i det omfang denne ikke kan kræves erstattet af arrangøren, jf. 17. Vælger kunden at deltage i en pakkerejse af ringere værdi, skal arrangøren tilbagebetale prisforskellen. Skyldes den manglende levering eller væsentlige misligholdelse ikke de i 17 oplistede betingelser vil arrangøren oftest kunne gøres erstatningsansvarlig for prisforskellen Kunden skal derfor ikke betale

43 Arrangørens misligholdelse mv. inden pakkerejsens påbegyndelse. 17: Lider kunden et tab som følge af, at arrangøren ikke kan opfylde de aftalte vilkår, eller som følge af pakkerejsens aflysning, har kunden krav på erstatning fra arrangøren, medmindre. ( ) Erstatning er, når en kunden lider et tab som følge af en arrangøren eller arrangørens undeleverandørs handlinger Tabet skal være reelt og skal kunne dokumenteres skal kunne økonomiseres lide et økonomisk tab Arrangøren er ansvarlig for tabet, hvis det henhører til pakkerejsens mangler eller aflysning (objektiviseret ansvar) Tabt arbejdsfortjeneste, visum omkostninger, påkrævede vaccinationer o. lign.

44 Arrangørens misligholdelse mv. inden pakkerejsens påbegyndelse. 17: (..undtagelse 1 ) aflysningen skyldes, at antallet af tilmeldte til en pakkerejse er mindre end et i aftalen angivet minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til kunden inden en i aftalen givet frist. Minimumsantallet og fristen skal være givet før aftaleindgåelsen og på skrift Fristen skal være i rimelig tid inden pakkerejsens påbegyndelse

45 Arrangørens misligholdelse mv. inden pakkerejsens påbegyndelse. 17: ( undtagelse 2..) aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes kundens egne forhold, Kunden aflyser selv Kunden har ikke fremskaffet nødvendige pas, visa eller vaccinationer Kunden kommer for sent Kunden handler ansvarspådragende

46 Arrangørens misligholdelse mv. inden pakkerejsens påbegyndelse. 17: ( undtagelse 3..) aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået eller afbødet af arrangøren eller nogen, arrangøren er ansvarlig for, eller Der skal være tale om en ekstraordinær handling Handlingen eller konsekvenserne af den, skal ikke kunne undgås eller afbødes Varslede strejker falder ikke under dette

47 Arrangørens misligholdelse mv. inden pakkerejsens påbegyndelse. 17: ( undtagelse 4 ) aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som arrangøren eller nogen, arrangøren er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet. Eksempler på udefra kommende omstændigheder naturkatastrofer: askesky, tsunami, jordskælv osv. populært kaldet Force Majeure -begivenheder

48 Arrangørens misligholdelse mv. inden pakkerejsens påbegyndelse. 17, stk. 2: Kunden har endvidere krav på erstatning, hvis den manglende opfyldelse af aftalen angår egenskaber ved pakkerejsen, som må anses tilsikrede. Tilkøb til en rejse betragtes som tilsikrede egenskaber 17, stk. 3: Justitsministeren kan fastsætte regler om frister for aflysning i de i stk. 1, nr. 1 anførte tilfælde. Dette har justitsministeren ikke gjort

49 Pligter efter afrejse Lov om Pakkerejser

50 Arrangørens misligholdelse mv. efter pakkerejsens påbegyndelse 18. Er pakkerejsen mangelfuld, kan kunden kræve, at arrangøren afhjælper manglen, medmindre dette vil påføre arrangøren uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe. Den blotte konstatering af en mangel ved produktet gør arrangøren ansvarlig En mangel er en mangel får man ikke kaffe til morgenmaden som lovet er det en mangel Objektiveret ansvar for arrangøren

51 Arrangørens misligholdelse mv. efter pakkerejsens påbegyndelse 19. Kan afhjælpning ikke kræves, jf. 18, eller afhjælper arrangøren efter kundens påkrav ikke manglen inden rimelig tid, har kunden krav på forholdsmæssigt afslag i pakkerejsens pris. Kunden kan endvidere gøre krav gældende i henhold til 20. Der tænkes på situationer, hvor manglen: enten ikke kan afhjælpes eller hvor der ikke sker noget fra arrangørens side

52 Arrangørens misligholdelse mv. efter pakkerejsens påbegyndelse 20. stk. 1. Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er pakkerejsen i øvrigt behæftet med mangler, som medfører, at formålet med pakkerejsen er væsentligt forfejlet, kan kunden hæve aftalen. Som udgangspunkt vil man altid kræve at en mangel er væsentlig, før der kan hæves, uanset hvilken aftale det drejer sig om

53 Arrangørens misligholdelse mv. efter pakkerejsens påbegyndelse 20, stk. 2. Hæver kunden aftalen, skal arrangøren tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Der kan dog tilkomme arrangøren en godtgørelse, som svarer til den værdi, pakkerejsen må antages at have haft for kunden. Ydelsernes tilbagegang Som udgangspunkt er her tale om negativ kontraktinteresse, hvor begge parter giver hinanden det tilbage, de har modtaget Og dermed stilles som om aftalen aldrig var blevet indgået

54 Arrangørens misligholdelse mv. efter pakkerejsens påbegyndelse 20, stk. 3. Hæver kunden aftalen, har kunden endvidere krav på uden udgift at blive transporteret tilbage til afrejsestedet eller et andet sted, som er angivet i aftalen, med et transportmiddel, der svarer til det aftalte. Afvejning ud fra, at det er den professionelle arrangør, der er den misligholdende part At kunden altid bliver betragtet som en forbruger Kunden skal derfor ikke stå tilbage med et tab

55 Arrangørens misligholdelse mv. efter pakkerejsens påbegyndelse 21. Tilbyder arrangøren at afhjælpe en mangel, kan kunden ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for kunden. Når afhjælpning sker, vil manglen være fjernet igen Der gives dog altid forholdsmæssigt afslag for den tid manglen har påvirket produktet.

56 Arrangørens misligholdelse mv. efter pakkerejsens påbegyndelse 22, stk. 1. Lider kunden tab som følge af, at pakkerejsen er mangelfuld, har kunden krav på erstatning fra arrangøren, medmindre manglen skyldes forhold som nævnt i 17, stk. 1, nr. 3 og 4. Kunden har endvidere krav på erstatning, hvis manglen angår egenskaber, som må anses tilsikrede. Lider kunden et tab som følge af en mangel, er arrangøren ansvarlig for dette tab, såfremt det ikke skyldes udefrakommende omstændigheder

57 Arrangørens misligholdelse mv. efter pakkerejsens påbegyndelse 22, stk. 2. Har manglen forvoldt kunden væsentlig ulempe, kan der desuden tilkomme kunden en godtgørelse. Manglen eller ulempen skal have en helt særlig karakter, før kunden tilkendes denne post Der er noget alvorligt at bebrejde arrangøren Den gives ved siden af evt. andre økonomiske poster for ødelagt ferie

58 Arrangørens misligholdelse mv. efter pakkerejsens påbegyndelse 23. Sker der skade på kundens person eller ting som følge af en mangel ved pakkerejsen, finder 22 tilsvarende anvendelse. Ræsonnement: den der har produceret, og derfor burde have kontrol med produktet, er den der må tage ansvaret for dets effekter

59 Arrangørens misligholdelse mv. efter pakkerejsens påbegyndelse 23, stk. 2. Sker der skade på kundens person, skal arrangøren hurtigt søge at komme kunden til undsætning. Et udtryk for den omsorgspligt, der påhviler arrangøren for sine kunder Kunderne befinder sig i en udsat situation Arrangøren vil være nærmest til at tage affære Gælder uanset om arrangøren er ansvarlig for indtrådte personskade!

60 Arrangørens misligholdelse mv. efter pakkerejsens påbegyndelse 25. Fremsætter kunden klager under pakkerejsen, skal arrangøren og den pågældende tjenesteyder bestræbe sig på at finde passende løsninger. Mener kunden, at der er en mangel ved rejsen skal denne reklamere til arrangøren, eller anden udpeget repræsentant

61 Arrangørens misligholdelse mv. efter pakkerejsens påbegyndelse 26. Vil kunden påberåbe sig en mangel ved pakkerejsen, skal kunden give arrangøren eller formidleren meddelelse herom inden rimelig tid efter, at kunden har opdaget manglen. I modsat fald mister kunden retten til at påberåbe sig manglen, jf. dog stk. 2 og 27. Hvis kunden ikke reklamerer, er arrangøren ikke klar over der foreligger en mangel, og kan derfor ikke afhjælpe

62 Arrangørens misligholdelse mv. efter pakkerejsens påbegyndelse 26, stk. 2. Er kundens pligter efter stk. 1 ikke angivet i aftalen, kan arrangøren ikke påberåbe sig for sen eller mangelfuld reklamation. Kunden skal derfor i aftalegrundlaget være gjort bekendt med sin pligt til at reklamere I modsat fald kan dette aldrig komme denne til skade

63 Arrangørens misligholdelse mv. efter pakkerejsens påbegyndelse gælder ikke, hvis arrangøren eller formidleren har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt. En bestemmelse der siger sig selv

64 Kundens Pligter 29. Kunden skal sørge for de til rejsen nødvendige pas, visa og vaccinationer. 29, stk. 2. Kunden skal rette sig efter gældende ordensbestemmelser og de anvisninger, der gives af rejseledere, transportører og andre, der har forbindelse med pakkerejsens gennemførelse

65 Case Golf Resort tilbyder; Weekendophold, inklusiv tre retters middag og adgang til fire omgange golf. Pakkerejse Indkvartering: hotel Anden turistmæssig ydelse: golf

66 Det nye direktiv Lov om Pakkerejser

67 Hvorfor skal vi have et nyt Direktiv? Tidligere Direktiv fra 1992 Der er sket en del siden da; Internettet er en signifikant distributionskanal 92 Direktivet henviser til telex og post Udvikling i handlen på tværs af grænserne 92 Direktivet tager ikke stilling til ikke EU udbydere Dynamiske pakker hvor kunder selv vælger 92 Direktivet er rettet mod charter rejser Bare tænk på forskellene på nu og 20 år siden

68 Hvor er vi i processen? Direktivet har været til afstemning i Europa Parlamentet m. ændringsforslag Forventes at foretage 2. læsning Forventes at ske Europa Parlaments valget Rådet skal da efterfølgende tage stilling Forventes ændringer i nuværende tekst.

69 Så hvad er nyt? Udvidet arrangør og pakkerejse definition For at fange dynamiske pakker Vil medføre videreformidling af specifik kundedata gør vedkommende til arrangør for en pakkerejse. Arrangøren er alene ansvarlig (hvis etableret indenfor EU) Linked Travel Arrangement Facilitering af individuelle kontrakter med udbydere af individuelle rejseydelser vil medføre krav om garanti, hvis specifik data overføres mellem parterne Udvidelsen af konkursbeskyttelsen Ikke økonomisk, men skal dække Pakkerejser og LTA s Skal dække forudbetalinger og hjemtransport. Gensidig anerkendelse af beskyttelsesordningerne.

70 Hvad er konsekvensen? I forhold til tidligere forslag; Indskrænket arrangør definition Indskrænket forbrugerrettigheder Fuld harmonisering (samme regler i hele EU) Ansvarsbegrænsning for udgifter til overnatninger Når den rejsende ikke kan komme hjem 5d/125 euro.

71 I de tidligere forslag var der Tidligere forslag; 24 timers / 7 dages fortrydelsesret Forbruger force majeure Bred pakkerejse definition Ville fange de såkaldte click-through rejser Assisted Travel Arrangement Facillitering af ydelser ville medføre krav om garanti Ville fange søgemaskiner/portaler Resorts/hoteller etc. der tilbyder pakker med ydelser fra andre udbydere end dem selv

72 DRF forventer En udvidet definition af ATA/LTA Formålet med revisionen har været, at skabe bedre vilkår for forbrugere der handler online Sikre forbrugere mod konkurs Forbruger force majeure vender (forhåbentlig) ikke tilbage Ville være en bombe under forsikringsbranchen Harmonisering bliver begrænset (minimum) Danmark vil kunne indføre strengere regler

73 Pakkerejsedirektivet Lejlighedsvis arrangører af pakkerejser Som det er nu, vil disse blive undtaget Direktivets bestemmelser Væsentligt pres fra branchen for at få denne undtagelse slettet i Direktivet

74 Pakkerejsedirektivet Der vil fortsat være krav om konkursbeskyttelse Det indskærpes i Direktivet at medlemsstaterne skal anerkende og acceptere hinandens foranstaltninger mod konkurs For arrangører etableret i flere lande bør det være tilstrækkeligt at tegne/oprette konkursbeskyttelsen i et enkelt land.

75 Pakkerejsedirektivet Ambitiøs tidsplan for vedtagelse af Direktivet Vedtagelse af nyt Direktiv i 2015? Implementering måske i 2016 eller 2017 med den normale frist for ændring af national lov. DRF er usikker på, hvad tidsplanen bliver.

76 Pakkerejsedirektivet DRF er generelt positiv over for udviklingen Alt efter hvilken harmoniseringsmetode, der vælges, er der mulighed for, at konkurrencevilkårene bliver udjævnet mellem medlemsstaterne DRF ser helst fuld harmonisering, så der er lige vilkår for alle; det er dog kun de nordiske lande, der ønsker dette. Forretningsrejsende bør dog som helhed være undtaget Direktivet. Luftfartsselskaber og portaler, der udbyder eller faciliterer pakkerejser vil ikke blive fanget af linked travel arrangement.

77 Case Hotel tilbyder: Weekendophold med 3 retters menu Har et link når opholdet bookes, til golfbane, hvor man klikke ind på bookingen til sit ophold Pakkerejse hvis; Betalingsinformationer og/eller pasoplysninger overføres Linked Travel Arrangement hvis; Hvis kundens navn og kontakt data overføres. Vil være Assisted Travel Arrangement Hotellet facilliterer bookingen af anden turistmæssig ydelse

78 Spørgsmål??!?

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways.

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways. Rejsebetingelser 1 Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for

Læs mere

Generelle salgs- og rejsebetingelser vedrørende pakkerejser

Generelle salgs- og rejsebetingelser vedrørende pakkerejser Generelle salgs- og rejsebetingelser vedrørende pakkerejser 1.1. Hvad er en pakkerejse? 1.1.1. Med begrebet pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer Transport Indkvartering

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser

Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser København den 26. marts 2010 De følgende handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem XXX (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende kunden),

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0028 afsagt den 20. december 2012 ****************************** KLAGER RV (2 pers.) og AJ SALGSBUREAU ARRANGØR C & C Travel ApS C & C Travel ApS

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Indledning 1. Bestilling af rejsen 2. Rejsens pris 3. Betaling 4. Ændring og afbestilling inden afrejsen 5. Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse 6. Luftfartselskabets ansvar

Læs mere

WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser

WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser 1. Aftalen 1.1 Arrangøren har ansvaret for at den rejsende modtager de ydelser der indgår i aftalen. Ansvaret gælder også for ydelser, der skal opfyldes

Læs mere

Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser

Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser København den 26. juli 2010 De følgende handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem XXX (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende kunden),

Læs mere

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne.

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne. Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med "Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0332 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER HPJ (4 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Krone Golf Tours, Filial af Golf Plaisir

Læs mere

Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer 1. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde og fravigelighed

Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer 1. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde og fravigelighed Civilafdelingen Dato: 13. juli 2017 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Michael Hadberg Sagsnr.: 2017-7006-0004 Dok.: 2208939 U D K A S T Forslag til Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Forslag. Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer 1)

Forslag. Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer 1) 2017/1 LSF 33 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-7006-0001 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

1.1.1. Med begrebet pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer

1.1.1. Med begrebet pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer Rejsebetingelser for pakkerejser De følgende handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Momento Travel (De Graa Busser som teknisk arrangør) og kunder der ønsker at købe et pakkerejseprodukt hos

Læs mere

Generelle betingelser Til dig som har købt rejse hos

Generelle betingelser Til dig som har købt rejse hos Generelle betingelser Til dig som har købt rejse hos GENERELLE BETINGELSER: Hvad er en pakkerejse? Med begrebet pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer Transport Indkvartering

Læs mere

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Poker Tours

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0298 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER HS (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Spar Tours ApS Lauritzen Rejser v/niels Lauritzen

Læs mere

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på www.bhutanspecialisten.dk eller på telefon 61 71 51 15. Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og

Læs mere

Anbefalinger for deltagelse i ferierejser m.v.

Anbefalinger for deltagelse i ferierejser m.v. Anbefalinger for deltagelse i ferierejser m.v. Nedenstående anbefaling er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering. Vejledningen

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

Alm. bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v.

Alm. bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Alm. bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Sidst opdateret september 2015 For denne rejse købt hos FolkeFerie.dk, fungerer Primo Tours A/S som teknisk rejsearrangør. Dette betyder, at du er dækket

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Generelle betingelser for pakkerejser.

Generelle betingelser for pakkerejser. Generelle betingelser for pakkerejser. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Hellas Holidays udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER hos Holstebro RejseCenter K/S Gældende for rejser købt fra 5. juli 2015

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER hos Holstebro RejseCenter K/S Gældende for rejser købt fra 5. juli 2015 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER hos Holstebro RejseCenter K/S Gældende for rejser købt fra 5. juli 2015 Venligst læs disse betingelser nøje, da de udgør en del af aftalegrundlaget for rejsen. OBS

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER En safari i Afrika er en enestående og unik oplevelse uanset alder. Det tilrådes at børn er ledsaget af voksne personer

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 6. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-709-0181 Dok.: 918070 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT vedrørende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 29. september 2017 ****************************** KLAGER [K] (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Rundrejse. Hawaii og Californien,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0257 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER RE (2 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL Bali, Indonesien

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER Vejle, april 2016 Betingelserne regulerer aftale om formidling af flybilletter mellem VR Travel, CVR 80511817, (herefter benævnt rejsebureauet) og kunder

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3353 - konkurrence Bilag 7 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3353 - konkurrence Bilag 7 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3353 - konkurrence Bilag 7 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 2. december 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0330 afsagt den 25. august 2011 ****************************** KLAGER SRJ (8 personer) 2720 Vanløse SALGSBUREAU ARRANGØR DFDS A/S DFDS A/S REJSEMÅL

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0142 afsagt den 20. april 2016 ****************************** KLAGER RTA (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Sweetdeal A/S (Berlingske Media A/S) Amisol

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Almindelige handelsbetingelser for Combines formidling af salg af oplevelser på Oplevdanmark.dk.

Almindelige handelsbetingelser for Combines formidling af salg af oplevelser på Oplevdanmark.dk. Almindelige handelsbetingelser for Combines formidling af salg af oplevelser på Oplevdanmark.dk. 1 Anvendelsesområde: Disse handelsbetin- gelser gælder for alle aftaler vedrørende op- levelser formidlet

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2008/0063 afsagt den 4. juni 2009 ****************************** KLAGER HHR (1 pers.) v/advokat RS 1005 København K SALGSBUREAU ARRANGØR Atlantik Travel

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2016/0028 afsagt den 20. april 2016 ****************************** KLAGER K (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV B B Rundrejse.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 149/06. afsagt den 19. januar 2007 ****************************** 5230 Odense M. Alfa Travel v/lars Frederiksen

K E N D E L S E. i sag nr. 149/06. afsagt den 19. januar 2007 ****************************** 5230 Odense M. Alfa Travel v/lars Frederiksen REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 149/06 afsagt den 19. januar 2007 ****************************** KLAGER S J (30 personer) 5230 Odense M SALGSBUREAU ARRANGØR Alfa Travel v/lars Frederiksen Alfa

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0098 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Phuket, Thailand. 7.4.-21.4.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 8.198 kr. Forsinkelse på hjemrejsen

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA 1 Gyldighedsområde Rammeaftalen er gældende, medmindre hotellet og bureauet skriftligt har fraveget

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Liv Ann Uggerhøj Sagsnr.: 2013-709-0181 Dok.: 1599197 Samlenotat vedrørende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0109 afsagt den 19. november 2014 ****************************** KLAGER OJG (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Travel Sense A/S Travel Sense A/S

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0004 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER SN (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Pro-Golf Tours (Profil Rejser A/S) Pro-Golf

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0120 afsagt den 16. oktober 2015 ****************************** KLAGER K (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR B B REJSEMÅL Athen, Grækenland. 27.-30.8.2015.

Læs mere

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C.

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Thomas Jensen F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Silkeborg, den 09/10/2012 Tak for bestilling af skiferie til Tignes Trier Ski fremsender her jeres reservationsbevis. I vil cirka 10 dage før afrejse modtage

Læs mere

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Køb I Copenhagen Business School, 24 October 2006 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse,

Læs mere

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 206 Offentligt 22. marts 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 22. marts 2011 samrådsspørgsmål X-Z af 24. februar 2011, stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Almindelige betingelser for deltagelse i pakkerejser

Almindelige betingelser for deltagelse i pakkerejser Almindelige betingelser for deltagelse i pakkerejser Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Felix Rejser og kunder, som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0026 afsagt den 1. juli 2015 ****************************** KLAGER MEV (1 person) v/ IAW SALGSBUREAU ARRANGØR GIBA Travel ApS GIBA Travel ApS REJSEMÅL

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Almindelige betingelser for pakkerejser

Almindelige betingelser for pakkerejser Almindelige betingelser for pakkerejser Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering. Bestemmelserne

Læs mere

Medlemsmøde i Randers. Købelov. Købelov. Købelov og aftaler Onsdag den 7. januar 2009

Medlemsmøde i Randers. Købelov. Købelov. Købelov og aftaler Onsdag den 7. januar 2009 Medlemsmøde i Randers Købelov og aftaler Onsdag den 7. januar 2009 Ole Amstrup www.felesgrata.dk/seminar Købelove gælder for alle handler også kattehandler Opdrættere bliver betragtet som erhvervsdrivende

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER Aftalegrundlag Enhver levering af konsulentassistance fra DFF-EDB vil ske i henhold til nærværende betingelser for levering af konsulentassistance.

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 21. december 2016 ****************************** KLAGER [K] (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Praktikophold. Sydney, Australien.

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0115 - genoptaget afsagt den 19. marts 2015 ****************************** KLAGER CFR (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2008/0056 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Fodboldtræningslejr i Antalya, Tyrkiet. 15.3.-22.3.2008 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 229.150

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C.

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Thomas Jensen F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Silkeborg, den 09/10/2012 Tak for bestilling af skiferie til Tignes Trier Ski fremsender her jeres reservationsbevis. I vil cirka 10 dage før afrejse modtage

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 3.12.2013 2013/0246(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Høring vedrørende rammenotat om forordningsforslag om passagerrettigheder

Høring vedrørende rammenotat om forordningsforslag om passagerrettigheder Transportministeriet Att.: Internationalt Kontor Frederiksholms Kanal 27 F 1217 København K 28. januar 2014 Høring vedrørende rammenotat om forordningsforslag om passagerrettigheder for luftfarten Dansk

Læs mere

Resumé af buspassagerers rettigheder 1

Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Forordning (EU) nr. 181/2011 (i det følgende benævnt "forordningen") finder anvendelse fra den 1. marts 2013. Forordningen fastsætter et minimum af rettigheder for

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 228/05. afsagt den 17. januar 2006 ****************************** KLAGER S K-S (26 voksne/3 børn) 3070 Snekkersten

K E N D E L S E. i sag nr. 228/05. afsagt den 17. januar 2006 ****************************** KLAGER S K-S (26 voksne/3 børn) 3070 Snekkersten REJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 228/05 afsagt den 17. januar 2006 ****************************** KLAGER S K-S (26 voksne/3 børn) 3070 Snekkersten SALGSBUREAU ARRANGØR Thinggaard Rejser ApS

Læs mere