ANNONCEOMSÆTNING I DANMARK OG TIL UDLANDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANNONCEOMSÆTNING I DANMARK OG TIL UDLANDET"

Transkript

1 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK ANNONCEOMSÆTNING I DANMARK OG TIL UDLANDET FOTO: COLOURBOX ISSN X

2 Annonceomsætning - i Danmark og til udlandet Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Hovedresultater Konklusion Den danske annonceomsætning Den samlede annonceomsætning Mediernes individuelle annonceomsætning Dagbladenes annonceomsætning Annonceomsætning på internettet Pengestrømme til udenlandske virksomheder på det danske annoncemarked Facebook og Google De udenlandske virksomheders markedsandele i Danmark Annoncering på mobiltelefoner Danmark i en nordisk sammenhæng Afrunding Metode Kilder og brug af data og resultater Figur og tabelfortegnelse Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/ Annonceomsætning i Danmark og til udlandet Side 1 af 28

3 1 Introduktion Kapitlet om Annonceomsætning i Danmark og til udlandet er struktureret på følgende måde: Hovedresultater Præsentation af hovedresultater med oversigtsgrafikker og ledsagende tekst. Konklusion Den danske annonceomsætning Annonceomsætningen gennemgås med udgangspunkt i udviklingen for de forskellige mediegrupper fra 1999 til Pengestrømme til udenlandske virksomheder på det danske annoncemarked Udviklingen i fordelingen af penge fra det danske annoncemarkeds internetannoncering til indenlandske og udenlandske modtagere af annoncekronerne. Udviklingen perspektiveres i forhold til Google og Facebooks generelle udvikling. Danmark i en nordisk kontekst Endelig perspektiveres det danske annoncemarked, herunder den digitale annonceomsætning, i forhold til de andre nordiske lande. Metode, kilder samt brug af data og resultater Om metoden bag kapitlet samt om hvad du må gøre med data, og hvad du skal oplyse i den forbindelse. Vigtigt at læse, hvis du vil benytte data. Kapitlet er fortrinsvist baseret på data fra tre kilder: Reklameforbrugsundersøgelsen, en Undersøgelse af pengestrømme til udenlandske virksomheder i det danske annoncemarked samt tal om printannonceomsætningen fra Danske Medier. Læs mere om disse i afsnit 8 og 9. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/ Annonceomsætning i Danmark og til udlandet Side 2 af 28

4 2 Hovedresultater Annonceomsætningen på internettet stiger Internettets andel udgør nu mere end 50 pct. af annonceomsætningen i Danmark. Andel af samlet annonceomsætning i pct. Internet 50,2% Jævnere udvikling i annonceomsætningen Efter en årrække med større udsving vokser annonceomsætningen i pct. mere som BNP. Årlig vækst i pct Samlet annonceomsætning BNP vækst 5 0 Andet 49,8% Kilde: Dansk Reklameforbrugsundersøgelse Kilde: Danmarks Statistik, Dansk Reklameforbrugsundersøgelse Stor spredning i mediernes udvikling Særligt de trykte går tilbage i pct. i annonceomsætning fra 2015 til Vækst i pct. Annonceomsætning til udlandet stiger Stadig større andele af online annonceomsætningen går til udlandet. Andel i pct. Andel af annonceomsætningen på internettet i Danmark til udlandet Andel af annonceomsætningen i Danmark til udlandet Kilde: Dansk Reklameforbrugsundersøgelse Kilde: Danske Medier Research for Slots og Kulturstyrelsen Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/ Annonceomsætning i Danmark og til udlandet Side 3 af 28

5 3 Konklusion Udviklingen i annonceomsætningen i Danmark er ikke ens på de forskellige medieplatforme, og afspejler på flere områder den generelle udvikling i danskernes mediebrug: Færre benytter de traditionelle medier, og flere gør brug af digitale platforme og tjenester fra især internationale aktører. Særligt annonceomsætningen på internettet stiger, og det er især udenlandske virksomheder, der har andel i væksten (i det følgende gengives tal målt ud fra faste priser): Annonceomsætningen på internettet målrettet danske mediebrugere udgør i 2016 med 50,2 pct. for første gang over halvdelen af den samlede danske annonceomsætning (omfatter bl.a. trykte medier, tv, radio, internet). 56,5 pct. af annonceomsætningen på internettet målrettet danske mediebrugere, svarende til 3,8 mia. kr., går i 2016 til udlandet en stigning på 1,3 procentpoint fra 2015 til 2016, mod en stigning på 4 procentpoint fra 2014 til pct. af den samlede annonceomsætning i Danmark går til udlandet i 2016 mod 26 pct. i Den samlede annonceomsætning går fra 2015 til 2016 frem med 1,4 pct., eller 178 mio. kr., til 13,3 mia. kr., og følger dermed BNP væksten på 1,3 pct. Annonceomsætningen på internettet er det seneste år steget med 560 mio. kr., eller 9,1 pct. Til gengæld ses i samme periode en større tilbagegang i annonceomsætningen hos særligt de trykte medier: Dagbladene har fra 2015 til 2016 haft en tilbagegang i annonceomsætningen på 196 mio. kr., svarende til et fald på 16 pct. Siden 1999 er annonceomsætningen for dagbladene faldet med 3,5 mia. kr. Også øvrige trykte medier går tilbage fra 2015 til 2016: De lokale og regionale ugeaviser falder 6 pct., magasiner/fagblade/tidsskrifter falder 9 pct. og årlige publikationer falder 20 pct. Samlet er de trykte medier gået tilbage med 7,9 mia. kr. fra Tv går kun 1 pct. tilbage fra 2015 til 2016, og radio øger annonceomsætningen med 12 pct. til 370 mio. kr. det højst målte niveau i perioden 1999 til Google og Facebook er de absolut største internationale aktører målt på annonceomsætning. De står for 3,7 mia. kr. af de 3,8 mia. kr. af annonceomsætningen målrettet danske mediebrugere, der går til udlandet. Google øger annonceomsætningen målrettet danske mediebrugere mest fra 2015 til 2016 med 268 mio. kr. mod Facebooks 105 mio. kr. Facebook har dog med 17 pct. den største vækst mod Googles vækst på 10 pct. Den del af annonceomsætningen målrettet danske mediebrugere der går til udlandet, steg fra 2015 til 2016 med 12 pct. mod en vækst på 6 pct. i den del der bliver i Danmark. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/ Annonceomsætning i Danmark og til udlandet Side 4 af 28

6 4 Den danske annonceomsætning De fleste medier er helt eller delvis afhængige af annonceomsætningen for at kunne producere indhold, og derfor gennemgås udviklingen i annonceomsætningen. Der tages afsæt i den Danske Reklameforbrugsundersøgelse samt en række supplerende kilder, herunder i afsnit 5 en Undersøgelse af pengestrømme til udenlandske virksomheder i det danske annoncemarked, der er udarbejdet i forbindelse med Rapporteringen om mediernes udvikling i Danmark. Læs mere om undersøgelserne i afsnit 9. I de følgende afsnit gennemgås først udviklingen i den samlede annonceomsætning, hvorefter der fokuseres på udviklingen i de enkelte medier. Efterfølgende ses der nærmere på udviklingen i internetannonceringens sammensætning og udvikling. Derefter analyseres udviklingen i pengestrømmene fra internetannonceringen til udlandet, samt Google og Facebooks vækst i Danmark i forhold til udlandet. Slutteligt perspektiveres det danske annoncemarked kort i forhold til de andre nordiske lande. 4.1 Den samlede annonceomsætning Den samlede annonceomsætning i Danmark har efter en turbulent periode fra især 2005 til 2009 været forholdsvis stabil. Figur 1 nedenfor viser hvordan annonceomsætningen i faste 2015 priser er steget svagt til 13,3 mia. kr. i 2016 siden 2013, hvor annonceomsætningen udgjorde knap 12,7 mia. kr. Ud fra faste 2015 priser fremstår realværdien af annoncekronerne altså som fortsat svagt stigende siden 2013 efter en nedgangsperiode fra Figur 1: Annonceomsætning i alt i faste 2015 priser (mio. kr.) Kilde: Reklameforbrugsundersøgelsen Det danske reklamemarked, udarbejdet af Dansk Reklameforbrugsundersøgelse. Omregning til faste priser: Danmarks Statistik, Forbrugerprisindeks (basisår: 2015). Data bearbejdet af Slots og Kulturstyrelsen. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/ Annonceomsætning i Danmark og til udlandet Side 5 af 28

7 Som figur 1 viser afspejles positive såvel som negative økonomiske konjunkturer og begivenheder i et vist omfang i annonceomsætningen: Den såkaldte it boble bristede i 2000 med fald i eksport og investeringer til følge (Nyt fra Danmarks Statistik (2010), nr. 363). Det afspejledes direkte i annonceomsætningen, der faldt fra godt 15 mia. kr. i 2000 frem til knap 12,7 mia. kr. i 2003 opgjort i faste 2015 priser. Fra 2004 steg annonceomsætningen samtidig med det opsving der fulgte de lave renter, øgede boligpriser og et øget privatforbrug frem til 2007, hvor huspriserne toppede. Det danske BNP begyndte at stagnere fra omkring 2007, men finanskrisen fik for alvor tag i Danmark i slutningen af 2008 (Nyt fra Danmarks Statistik (2010), nr.363). Det afspejles i figur 1 i en første svækkelse fra 2007 til 2008, inden en kraftigere nedgang året efter. I de senere år har der været en begrænset men dog positiv udvikling i økonomien, og samtidig hermed ses en moderat, årlig fremgang i annonceomsætningen. Udviklingen uddybes i figur 2 nedenfor, som viser hvorledes den samlede annonceomsætning tenderer til at fluktuere mere end den generelle økonomi; her udtrykt som den årlige realvækst vækst i BNP. Dog har udviklingen i annonceomsætningen og økonomien generelt ligget nærmere hinanden i de senere år, og var i 2016 på henholdsvis 1,4 pct. og 1,3 pct. Figur 2: Årlig udvikling i annonceomsætningen (i faste 2015 priser) og BNP, i pct. Samlet annonceomsætning BNP vækst 20% 15% 10% 5% 0% 5% % 15% 20% Kilde: Danmarks Statistik, NAN1 (kædede værdier) samt Reklameforbrugsundersøgelsen Det danske reklamemarked, udarbejdet af Dansk Reklameforbrugsundersøgelse. Omregning til faste priser: Danmarks Statistik, Forbrugerprisindeks (basisår: 2015). Data bearbejdet af Slots og Kulturstyrelsen. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/ Annonceomsætning i Danmark og til udlandet Side 6 af 28

8 Udviklingen har imidlertid ikke været ens for alle mediegrupperne som illustreret i figur 3 og tabel 1 nedenfor. 4.2 Mediernes individuelle annonceomsætning Den samlede annonceomsætning er i faste 2015 priser faldet med 11 pct. fra (da der ikke er omsætningsdata for internet fra før 2000 foretages de historiske sammenligninger og procentmæssige udviklinger i forhold til år 2000, selvom graferne i afsnittet starter i 1999), men det samlede tal dækker over en markant forskydning mediegrupperne imellem. Det er især internetannoncering der er gået frem; alene fra 2015 til 2016 med en stigning på 560 mio. kr. mod en samlet udvikling i annonceomsætningen på 178 mio. kr. Det er særligt de trykte medier der er gået tilbage, som fremhævet i figur 3 nedenfor. Figur 3: Annonceomsætning efter medier og tid (mio. kr. i faste 2015 priser) Dagblade Lokale og regionale ugeaviser Magasiner/Fagblade/ Tidsskrifter Årlige publikationer Plakat og trafik/outdoor Tv Radio Biograf Internet Kilde: Reklameforbrugsundersøgelsen Det danske reklamemarked, udarbejdet af Dansk Reklameforbrugsundersøgelse. Omregning til faste priser: Danmarks Statistik, Forbrugerprisindeks (basisår: 2015). Data bearbejdet af Slots og Kulturstyrelsen. Således har de årlige publikationer fra 2000 til 2016 tabt 95 pct. af deres annonceomsætning, dagbladene 76 pct., magasiner/fagblade/tidsskrifter 62 pct. og de lokale og regionale ugeaviser 47 pct. af annonceomsætningen. De trykte medier har været særligt hårdt ramt i forhold til annoncekronerne siden 2006/2007. Udfordringen må anses som strukturel og relateret til nye konkurrenter på internettet. Internetannonceringen er gået frem med pct. siden Plakat/trafik/outdoor og tv er ligeledes gået tilbage siden 2000, men ikke i nær samme omfang som de trykte medier: Plakat/trafik/outdoor har haft en tilbagegang på 11 pct. og tv på 9 pct. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/ Annonceomsætning i Danmark og til udlandet Side 7 af 28

9 Radio har haft en fremgang siden 2000 på 33 pct. og 12 pct., eller 41 mio. kr., alene fra 2015 til 2016 og biograf på 88 pct. fra 2000 til Både radio og biograf har oplevet fremgang hvert år fra og med Radio er således med en omsætning på 370 mio. kr. på det højeste niveau i den målte periode fra 1999 til Tabel 1: Udvikling i annonceomsætningen fra 2000 til 2016 i pct. og mio. kr. (faste 2015 priser) i pct i mio. kr. Årlige publikationer 95 pct Dagblade 76 pct Magasiner/fagblade/tidsskrifter 62 pct Lokale og regionale ugeaviser 47 pct Plakat og trafik/outdoor 11 pct. 48 Tv 9 pct. 215 Radio 32 pct. 90 Biograf 88 pct. 53 Internet 1515 pct Kilde: Reklameforbrugsundersøgelsen Det danske reklamemarked, udarbejdet af Dansk Reklameforbrugsundersøgelse. Omregning til faste priser: Danmarks Statistik, Forbrugerprisindeks (basisår: 2015). Data bearbejdet af Slots og Kulturstyrelsen. Også den seneste udvikling fra 2015 til 2016, som afspejlet i figur 4 nedenfor, viser væsentlige, fortsatte bevægelser, der indikerer, at forskydningerne på annoncemarkedet ikke er aftagende. Mest markant er tilbagegangen i dagbladenes annonceomsætning på 16 pct., den største tilbagegang i pct. siden Figur 4: Udvikling i annonceomsætningen fra 2015 til 2016 i pct. (faste priser) Biograf 17% Radio 12% Internet 9% Tv Plakat og trafik/outdoor Lokale og regionale ugeaviser 6% 1% 2% Magasiner/Fagblade/Tidsskrifter 9% Dagblade 16% Årlige publikationer 20% Kilde: Reklameforbrugsundersøgelsen Det danske reklamemarked, udarbejdet af Dansk Reklameforbrugsundersøgelse. Omregning til faste priser: Danmarks Statistik, Forbrugerprisindeks (basisår: 2015). Data bearbejdet af Slots og Kulturstyrelsen. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/ Annonceomsætning i Danmark og til udlandet Side 8 af 28

10 Disse ændringer giver sig til udtryk i et markant forrykket annoncemarked, som figur 5, nedenfor viser. Her er skiftet fra dagbladene til internettet som markedsdominerende den væsentligste udvikling særligt i 2016, hvor over halvdelen af annonceomsætningen, eller 50,2 pct., for før første gang er internetannoncering. Derfor belyser de følgende to afsnit bevægelserne på dagbladsområdet og udviklingen i de forskellige typer af annonceomsætning på internettet. Figur 5: Annonceomsætning efter medier og tid (i faste 2015 priser) i andel af den samlede annonceomsætning, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Internet Biograf Radio Tv Plakat og trafik/outdoor Årlige publikationer Magasiner/Fagblade/Tidsskrifter Lokale og regionale ugeaviser Dagblade Kilde: Reklameforbrugsundersøgelsen Det danske reklamemarked, udarbejdet af Dansk Reklameforbrugsundersøgelse. Omregning til faste priser: Danmarks Statistik, Forbrugerprisindeks (basisår: 2015). Data bearbejdet af Slots og Kulturstyrelsen. 4.3 Dagbladenes annonceomsætning Dagbladene har i perioden fra 1999 til 2016 haft det største fald 3,5 mia. kr. i faste priser i annonceomsætningen, heraf en tilbagegang på 196 mio. kr. fra 2015 til For nærmere at belyse denne udvikling, ses der her på de senere års udvikling hos dagbladene opdelt i regionale og landsdækkende dagblade, samt ud fra deres to største annoncetyper; annoncer på tekstsider og rubrikannoncer. Nedenstående figur 6 viser, at begge annoncetyper har oplevet en markant tilbagegang de sidste fem år; både hos de landsdækkende og de regionale dagblade. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/ Annonceomsætning i Danmark og til udlandet Side 9 af 28

11 Figur 6: Udviklingen i dagbladenes printannonceomsætning (faste 2015 priser) specificeret på annonce og dagbladstype, i mio. kr Regionale tekstside Landsdækkende tekstside Regionale rubrik Landsdækkende rubrik Kilde: Danske Mediers Annoncestatistik. Omregning til faste priser: Danmarks Statistik, Forbrugerprisindeks (basisår: 2015). Data bearbejdet af Slots og Kulturstyrelsen. Forholdsmæssigt har udviklingen fra 2012 til 2016 været klart mest markant for rubrikannoncerne, hvilket afspejles i figur 7 nedenfor. Endvidere ses det også, at det er de regionale dagblade der har haft den største relative tilbagegang. En væsentlig del af forklaringen bag denne udvikling er formentlig de mange internet baserede tjenester, som muliggør søgning efter blandt andet bolig, job, bil og rejser. Samtidig har de etablerede medier, herunder dagbladene, kun i begrænset omfang formået at kapitalisere på denne bevægelse på rubrikmarkedet. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/ Annonceomsætning i Danmark og til udlandet Side 10 af 28

12 Figur 7: Udviklingen i dagbladenes annonceomsætning på print (faste 2015 priser) specificeret på annonce og dagbladstype 61% Regionale dagblade rubrik 47% Landsdækkende dagblade rubrik 39% Alle dagblade og annoncetyper 33% Regionale dagblade tekstside 32% Landsdækkende dagblade tekstside 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kilde: Danske Mediers Annoncestatistik. Omregning til faste priser: Danmarks Statistik, Forbrugerprisindeks (basisår: 2015). Data bearbejdet af Slots og Kulturstyrelsen. I 2016 ses det samtidig, at tilbagegangen i højere grad nu skyldes fald i tekstsideomsætningen; således faldt den fra 2015 til 2016 med 20 pct. hos de regionale dagblade mod en stigning 3 pct. året forinden, som vist i figur 8. Også de landsdækkende dagblades tekstsideomsætning gik væsentligt tilbage med 11 pct. mod en tilbagegang på 4 pct. året forinden. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/ Annonceomsætning i Danmark og til udlandet Side 11 af 28

13 Figur 8: Den årlige procentvise udvikling i dagbladenes annonceomsætning på print (faste 2015 priser) , specificeret på annonce og dagbladstype Landsdækkende dagblade rubrik Landsdækkende dagblade tekstside Regionale dagblade rubrik Regionale dagblade tekstside 3% 4% 11% 10% 19% 18% 13% 8% 11% 16% 12% 9% 11% 20% 28% 27% Kilde: Danske Mediers Annoncestatistik. Omregning til faste priser: Danmarks Statistik, Forbrugerprisindeks (basisår: 2015). Data bearbejdet af Slots og Kulturstyrelsen. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/ Annonceomsætning i Danmark og til udlandet Side 12 af 28

14 4.4 Annonceomsætning på internettet Helt i kontrast til dagbladenes tilbagegang er internetannonceringens store vækst. Imidlertid er internetannonceringen mangefacetteret, hvorfor udviklingens komposition analyseres i det følgende. Udtrykt i både kroner og procent er det søgeordsannoncering, der med en stigning på mio. kr. (faste 2015 priser), har haft den største fremgang fra 2009 til 2016 svarende til en fremgang på godt 157 pct. Display (banner og partnerskaber) står for en fremgang på mio. kr., eller 99 pct., i samme periode. De to kategorier tilsammen står med mio. kr. for langt den største andel af den stigning på mio. kr., der har været i den samlede internetannoncering fra 2009 til Figur 9: Udvikling i online annonceomsætning i mio. kr. (faste 2015 priser) Display Søgeord Markedspladser Permission marketing Øvrigt Kilde: Danske Medier Online Markedsstatistik 2012, 2015 og Omregning til faste priser: Danmarks Statistik, Forbrugerprisindeks (Basisår: 2015). Data bearbejdet af Slots og Kulturstyrelsen. Søgeordsannoncering, som i Danmark i al væsentlighed udgøres af Google, er steget fra at udgøre 33,9 pct. af internetannonceringen i 2009 til at udgøre 44,9 pct. i 2016, mens markedspladser er faldet fra at udgøre 29,5 pct. til at udgøre 18,1 pct. i De øvrige typer af internetannoncering har nogenlunde fastholdt deres andel af den samlede internetannoncering i perioden 2009 til 2016 med enkelte fluktuationer; dog har permission marketing (markedsføring som kunder aktivt accepterer at modtage) den hidtil laveste andel i Udviklingen illustreres i figur 10, nedenfor. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/ Annonceomsætning i Danmark og til udlandet Side 13 af 28

15 Figur 10: Udviklingen i online annonceomsætning (faste 2015 priser) annoncetypernes andel af den samlede internetannoncering 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 29,5% 26,5% 23,4% 22,4% 20,6% 19,6% 18,4% 18,1% 0,6% 1,0% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,4% 33,9% 35,3% 38,9% 39,5% 41,4% 41,9% 44,6% 44,9% 4,1% 5,0% 5,5% 5,9% 5,8% 5,3% 4,1% 3,8% 31,9% 32,2% 32,0% 31,9% 31,8% 32,9% 32,6% 32,8% Markedspladser Øvrigt Søgeord Permission marketing Display Kilde: Danske Medier Online Markedsstatistik 2012, 2015 og Omregning til faste priser: Danmarks Statistik, Forbrugerprisindeks (Basisår: 2015). Data bearbejdet af Slots og Kulturstyrelsen. Den store vækst i internetannonceringen skal ses i lyset af, at pengestrømmene herfra i stigende grad er tilfaldet udlandet, og dermed finansierer tjenester som Google og Facebook og ikke i udgangspunktet dansk medieindhold. I det følgende ses der derfor på andelen af internetannonceringen, der går til udlandet, samt udviklingen heri. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/ Annonceomsætning i Danmark og til udlandet Side 14 af 28

16 5 Pengestrømme til udenlandske virksomheder på det danske annoncemarked Andelen af annonceomsætningen målrettet danske mediebrugere, som i sidste ende går til udenlandske virksomheder som Google og Facebook, har været konstant stigende siden 2007, hvor målingen påbegyndtes. Dette gælder i endnu højere grad når der alene ses på annonceomsætningen på internettet; i 2016 gik 56 pct. af denne til udlandet, som det fremgår af figur 11 nedenfor. Udviklingen er væsentlig at belyse, da den ultimativt dikterer finansieringen af dansk medieindhold. Særligt for de trykte, og især de 100 pct. annoncefinansierede, medier har annonceomsætningen været udfordret se for eksempel tabel 1 og figur 5 ovenfor. Men også for de medier, der er finansieret af blandt andet abonnementsbetalinger, er udviklingen problematisk, da reducerede annonceindtægter nødvendiggør abonnementsprisstigninger såfremt mængden og kvaliteten af indholdet holdes konstant. Den del af annonceomsætningen målrettet danske mediebrugere, der går til udenlandske virksomheder, er opgjort i faste 2015 priser siden 2007 steget fra 574 mio. kr. til 3,8 mia. kr. i 2016; og alene i 2016 med 396 mio. kr., hvilket i sig selv er en større stigning end faldet i annonceomsætning hos dagbladene og ugeaviserne (298 mio. kr.). 28 pct. af den samlede danske annonceomsætning går til nu til udenlandske virksomheder mod ca. 3 pct. i 2007 og 17 pct. i 2012; en difference på henholdsvis 25 og 11 procentpoint. Figur 11: Andel (pct.) af henholdsvis samlet og internettets annonceomsætning, der går til udlandet Andel af samlet annonceomsætning på internettet i Danmark, der går til udlandet Andel af samlet annonceomsætning i Danmark, der går til udlandet 43% 47% 51% 51% 55% 56% 19% 3% 24% 5% 33% 9% 37% 11% 13% 17% 20% 22% 26% 28% Kilde: Danske Medier Research for Slots og Kulturstyrelsen, egne beregninger. Data bearbejdet af Slots og Kulturstyrelsen. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/ Annonceomsætning i Danmark og til udlandet Side 15 af 28

17 Fra og med 2013 er mere end halvdelen af internetannonceringen gået til udlandet, og i 2016 udgjorde den internationale andel på 3,8 mia. kr. 56 pct. af det samlede marked på 6,7 mia. kr. I den sammenhæng bemærkes det dog, at andelen er steget 1,3 procentpoint fra 2015 til 2016 mod 4 procentpoint fra 2014 til 2015; altså en mere moderat vækst i udlandets andel af annonceomsætningen på internettet. Figur 12: Udviklingen i annonceomsætningen på internettet, der henholdsvis forbliver indenlandsk og går til udlandet efter tid (i faste 2015 priser), mio. kr. Annonceomsætning på internettet der går til udenlandske virksomheder Annonceomsætning på internettet der forbliver indenlandsk Kilde: Danske Medier Research for Slots og Kulturstyrelsen, egne beregninger. Data bearbejdet af Slots og Kulturstyrelsen. Figur 12 ovenfor viser, at annonceomsætningen på internettet i Danmark har været ganske stabil i en periode, hvor den del af annonceomsætningen der går til udlandet er vokset væsentligt mere. Jf. figur 13 nedenfor har udviklingen fra 2014 til 2016 i den danske del af annonceomsætningen dog været forholdsvis positiv med årlige stigninger på mellem 3 og 9 pct., mod minus 1 til 1 pct. fra 2011 til Således var udviklingen i den danske andel af annonceomsætningen fra 2015 til 2016 på 6 pct. kun 6 procentpoint mindre end udviklingen i den udenlandske andel mod 18 procentpoint fra 2014 til Det bemærkes dog, at stigningstaksten målt i kroner i 2016 fortsat var væsentlig højere for den del af annonceomsætningen på internettet der går til udlandet, end den del der forbliver i Danmark; henholdsvis 396 mio. kr. mod 164 mio. kr. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/ Annonceomsætning i Danmark og til udlandet Side 16 af 28

18 Figur 13: Den årlige procentvise udvikling i annonceomsætningen på internettet, der henholdsvis forbliver indenlandsk og går til udlandet efter tid (i faste 2015 priser), Annonceomsætning på internettet der forbliver indenlandsk Annonceomsætning på internettet der går til udenlandske virksomheder 44% 37% 3% 26% 6% 29% 1% 17% 17% 0% 1% 11% 9% 21% 12% 3% 6% % Kilde: Danske Medier Research for Slots og Kulturstyrelsen, egne beregninger. Data bearbejdet af Slots og Kulturstyrelsen. 5.1 Facebook og Google Hverken Google eller Facebook de to største internationale aktører på markedet for internetannoncering i Danmark offentliggør tal for selskabernes udvikling i Danmark. Dog kan udviklingen i Danmark baseret på Danske Medier Researchs pengestrømsanalyse for Slots og Kulturstyrelsen sammenholdes med udviklingen i Google og Facebooks annonceomsætning som oplyst i deres regnskaber. En sådan sammenligning belyser dels hvordan de to selskabers marked i Danmark udvikler sig i forhold til deres samlede udvikling, men viser i Facebooks tilfælde også hvorfra virksomhedens omsætningsvækst overordnet set kommer fra. I figur 14 nedenfor sættes udviklingen i Googles samlede annonceomsætning over for udviklingen i selskabets annonceomsætning i Danmark. Figuren viser målt over en 10 årig periode at Googles annonceomsætning i Danmark er steget forholdsmæssigt mere end virksomhedens samlede annonceomsætning: I procent er Googles annonceomsætning i Danmark steget med 503 pct. mod 387 pct. på verdensplan fra 2007 til 2016, begge dele i løbende priser. Dog steg Googles samlede annonceomsætning med 18 pct. i 2016 mod 10 pct. i Danmark. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/ Annonceomsætning i Danmark og til udlandet Side 17 af 28

19 Figur 14: Googles udvikling globalt og i Danmark fra 2007 til 2016, indekseret (basisår: 2007), i løbende priser. Googles annonceomsætning i alt Googles annonceomsætning i Danmark = indeks Kilde: Alphabet/Googles årsrapporter, Danske Medier Research for Slots og Kulturstyrelsen, egne beregninger. Data bearbejdet af Slots og Kulturstyrelsen. Denne udvikling kan ses i lyset af, at danskernes brug af internettet er forholdsvis moden; i en europæisk kontekst er der for eksempel kun i Storbritannien en større andel af befolkningen, der handler på nettet (Danmarks Statistik: It anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 2016). Facebook oplyser selv mere detaljerede tal på markedsniveau, og det er derfor muligt i figur 15, nedenfor, at vise Facebooks omsætningsudvikling i Europa i forhold til Danmark. Heraf fremgår det, at udviklingen i Danmark i starten af den målte periode (2011 til 2016) var hastigere, mens den i de senere år er gået væsentligt hurtigere i resten af Europa. Det bemærkes i den sammenhæng, at Facebook også inkluderer blandt andet vækstmarkederne Tyrkiet og Rusland som en del af Europa. I 2016 voksede Facebook (i løbende priser) i Europa med 49 pct. (og 59 pct. globalt), men med 18 pct. noget mindre i Danmark. For både den danske, europæiske og globale udvikling hos Facebook gælder det dog, at den altoverskyggende forklaring bag den store omsætningsstigning skal findes i en større omsætning pr. bruger, hvilket ligeledes illustreres i figur 15 nedenfor. Således er denne på årsbasis på europæisk plan i løbende priser steget fra 4,4 USD pr. månedlig bruger i 2011 til 18,8 i Det er med andre ord ikke kun den øgede udbredelse af Facebook i Europa (fra 201 millioner månedlige brugere i starten af 2011 til 349 millioner i slutningen af 2016) der forklarer selskabets vækst. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/ Annonceomsætning i Danmark og til udlandet Side 18 af 28

20 Figur 15: Facebooks annonceomsætning i Europa og Danmark (indekseret, basisår: 2011) sammenholdt med selskabets annonceomsætning pr. månedlig bruger i Europa (i USD). I løbende priser 2011 = indeks USD Facebooks annonceomsætning pr. månedlig bruger i Europa (USD) Facebooks annonceomsætning i Europa (2011 = indeks 100) Facebooks annonceomsætning i Danmark (2011 = indeks 100) Kilde: Facebooks regnskaber, Danske Medier Research for Slots og Kulturstyrelsen (egne beregninger). Data bearbejdet af Slots og Kulturstyrelsen. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/ Annonceomsætning i Danmark og til udlandet Side 19 af 28

21 5.2 De udenlandske virksomheders markedsandele i Danmark I Danmark har Google set over de seneste 10 år haft langt den største andel af den del af internetannonceomsætningen, der går til udenlandske virksomheder også i 2016 med en andel på 79,5 pct., som illustreret i figur 16. Dog har Facebook haft en væsentlig, årlig, relativ vækst på det danske marked, og opnår i 2016 en andel af annonceomsætningen på 18,9 pct. Målt i faste priser steg Facebooks omsætning i Danmark med 17 pct. i 2016 mod Googles 10 pct. Googles vækst i kroner var dog med 268 mio. kr. væsentlig højere end Facebooks på 105 mio. kr. LinkedIn har fortsat en lille men stigende andel af markedet på 1,6 pct. baseret på en annonceomsætning i faste priser på 59 mio. kr. i Figur 16: Dansk internetannoncering, der går til udenlandske virksomheder, fordelt på aktører (pct. faste 2015 priser), Google Facebook LinkedIn 0,2% 0,8% 6,0% 1,1% 1,0% 1,1% 1,6% 9,1% 14,2% 15,5% 17,2% 18,0% 18,9% 100,0% 100,0% 100,0% 94,0% 90,8% 85,0% 83,4% 81,8% 80,9% 79,5% Kilde: Danske Medier Research for Slots og Kulturstyrelsen, egne beregninger. Data bearbejdet af Slots og Kulturstyrelsen. Opsummerende ses der samlet set på internettet en positiv men forholdsvis forskelligartet udvikling i annonceomsætningen målrettet danske mediebrugere. Denne udvikling opsummeres i figur 17 nedenfor. Som det ses er det den del af annonceomsætningen på internettet der går til danske virksomheder, der vokser mindst i pct. fra 2015 til Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/ Annonceomsætning i Danmark og til udlandet Side 20 af 28

22 Figur 17: Vækst i pct. fra 2015 til 2016 i forskellige dele af annonceomsætningen på internettet Facebook i Danmark Internet i alt til udlandet Google i Danmark Internet i alt Internet i alt til Danmark Kilde: Reklameforbrugsundersøgelsen Det danske reklamemarked, udarbejdet af Dansk Reklameforbrugsundersøgelse, samt Danske Medier Research for Slots og Kulturstyrelsen. Omregning til faste priser: Danmarks Statistik, Forbrugerprisindeks (basisår: 2015). Data bearbejdet af Slots og Kulturstyrelsen. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/ Annonceomsætning i Danmark og til udlandet Side 21 af 28

23 5.3 Annoncering på mobiltelefoner Annoncering på mobiltelefoner er fortsat i vækst. Det bemærkes dog, at mobilannoncering imidlertid ikke skal forveksles med den andel af annoncer, der også ses på mobiltelefoner, da denne som udgangspunkt er væsentligt større. Her er der alene tale om omsætning genereret specifikt fra visninger på mobil og tablets. Målt i faste priser steg den med 91 mio. kr. til 267 mio. kr. i 2016; dermed opnåede mobilannonceringen en andel på 4 pct. af den samlede internetannoncering, som vist i tabel 2 nedenfor. Det fremhæves i den sammenhæng, at kun 0,8 mio. kr. af væksten i 2016 på 91 mio. kr. i mobilannoncering går til udlandet; væksten er, med andre ord, primært tilgået danske virksomheder. Tabel 2: Internetomsætning og mobilannoncering i mio. kroner opgjort i faste 2015 priser Samlet internet heraf mobilannoncering 31,3 40,6 79, Mobilannonceringens andel af den samlede internetannoncering 0,7 pct. 0,9 pct. 1,6 pct. 2,2 pct. 2,9 pct. 4,0 pct. Internetomsætning der går til udlandet heraf mobilannoncering 9,4 12,2 23,8 36, ,8 Mobilannonceringens andel af den samlede internetannoncering til udlandet 0,5 pct. 0,6 pct. 0,9 pct. 1,3 pct. 1,6 pct. 1,4 pct. Kilde: Danske Medier Research for Slots og Kulturstyrelsen. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/ Annonceomsætning i Danmark og til udlandet Side 22 af 28

24 6 Danmark i en nordisk sammenhæng I en nordisk kontekst ligger annonceomsætningen (i figur 18 udtrykt som reklameinvesteringer) i Danmark på niveau med gennemsnittet i Norden i 2015 (som er det seneste år, hvor der findes sammenligningstal for), herunder også Sverige. Norge, som dog har et væsentligt højere BNP pr. indbygger, er det land, hvor reklameinvesteringer er absolut højest 30 pct. højere end gennemsnittet for Norden. Figur 18: Reklameinvesteringer per capita i 2015 i traditionelle (offline) og digitale (online) reklameplatforme, i euro. I faste priser. Offline (euro) Online (euro) Finland Danmark Norden Sverige Norge Kilde: "Kampen om reklamen", Nordicom/Göteborgs Universitet, Baseret på data fra IRM. Data bearbejdet af Slots og Kulturstyrelsen. Norden er eksl. Island. I figur 19 ses der udelukkende på den andel, der går til online, dvs. digitale, reklameplatforme; her har Danmark med 41 pct. den højeste andel i Norden (eksklusive Island, som ikke indgår i opgørelsen). Bemærk at der i denne nordiske sammenligning også indgår hustandssomdelte tryksager, som ikke er en del af tallene i de foregående afsnit. Af samme grund er procentsatsen på 41 pct. lavere end de 46,6 pct., som annonceomsætningen på internettet udgjorde i Danmark i Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/ Annonceomsætning i Danmark og til udlandet Side 23 af 28

25 Figur 19: Andel af reklameinvesteringerne per capita i 2015 der går til digitale (online) reklameplatforme. Danmark 41% Sverige 40% Norge 38% Norden 37% Finland 23% Kilde: "Kampen om reklamen", Nordicom/Göteborgs Universitet, Baseret på data fra IRM. Data bearbejdet af Slots og Kulturstyrelsen. Norden er eksl. Island. Ses der i stedet, som i figur 20, på udviklingen i online reklameinvesteringer fra , har væksten i Danmark på 92 pct. været under den finske og markant under den svenske. Figur 20: Vækst i reklameinvesteringerne på digitale (online) reklameplatforme fra , i faste priser. 134% 106% 107% 84% 92% Norge Danmark Norden eksl. Island Finland Sverige Kilde: "Kampen om reklamen", Nordicom/Göteborgs Universitet, Baseret på data fra IRM. Data bearbejdet af Slots og Kulturstyrelsen. Norden er eksl. Island. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/ Annonceomsætning i Danmark og til udlandet Side 24 af 28

26 7 Afrunding Udviklingen i annonceomsætningen, samt pengestrømmene herfra til udlandet, fortsatte i 2016 overordnet set på samme vis som i de senere år: De trykte medier taber i høj grad fortsat omsætning og markedsandele, mens andre medier som tv oplever en mere stabil udvikling eller, som i tilfældet radio, fremgang målt både på omsætning og markedsandele. Den altoverskyggende udvikling er dog fortsat annonceomsætningen på internettet, som i 2016 for første gang andrager over halvdelen af markedet. Ligeledes går 28 pct. af den samlede annonceomsætning til udlandet gennem alene annonceomsætning på internettet. Det svarer endvidere til, at 56,5 pct. af annonceomsætningen på internettet målrettet danske mediebrugere går til udlandet i I den sammenhæng er det dog værd at fremhæve, at den danske annonceomsætning på internettet stiger noget mere i årene fra 2014 til 2016 end årene fra 2011 til Imidlertid er den del af annonceomsætningen der går til udlandet stadig steget mere end den danske i alle årene fra 2008; senest fra 2015 til 2016 med 12 pct. mod 6 pct. I en nordisk sammenhæng ligger Danmark gennemsnitsligt hvad angår annonceomsætningen per capita, men med 41 pct. (i 2015) højest hvad angår den del af annonceomsætningen der går til online platforme. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/ Annonceomsætning i Danmark og til udlandet Side 25 af 28

27 8 Metode Kapitlet er fortrinsvist baseret på data fra tre kilder: Reklameforbrugsundersøgelsen, en Undersøgelse af pengestrømme til udenlandske virksomheder i det danske annoncemarked samt tal om printannonceomsætningen leveret af Danske Medier. Derudover er der suppleret med data fra Alphabet (Google) og Facebooks regnskaber. I kapitlet benyttes begrebet annonce konsekvent frem for reklame. Disse er dog i denne sammenhæng overlappende, selvom de i mediebranchen benyttes på forskellig vis. Der foretages i kapitlet enkelte sammenligninger baseret på tal fra forskellige kilder, herunder regnskabstal fra Facebook og Google over for de ovenfor beskrevne tal fra Danske Medier; hvor førstnævnte er specifikke og eksakte regnskabstal er sidstnævnte baseret på indberetninger og estimater tallene er altså ikke nødvendigvis fuldt ud sammenlignelige. 9 Kilder og brug af data og resultater Om Reklameforbrugsundersøgelsen Den Danske Reklameforbrugsundersøgelse er en undersøgelse, der årligt kortlægger og opgør det samlede reklamemarked (paid media) i Danmark fordelt på mediegrupper. Reklameforbrugsundersøgelsen blev til og med 2014 udarbejdet af Dansk Oplagskontrol i samarbejde med Danske Medier. Fra 2015, dvs. reklameforbrugsundersøgelsen for året 2014, er undersøgelsen foretaget af foreningen Dansk Reklameforbrugsundersøgelse, der er etableret af Danske Medier, Danske Medier Research og Kreativitet & Kommunikation. Reklameforbrugsundersøgelsen er en undersøgelse, der årligt kortlægger og opgør det samlede reklamemarked (paid media) i Danmark fordelt på mediegrupper. Indsamlingsarbejdet er i 2016/17 forestået af revisionsfirmaet Deloitte. Undersøgelse af pengestrømme til udenlandske virksomheder i det danske annoncemarked I forbindelse med Rapporteringen om mediernes udvikling i Danmark er der samtidig bestilt en Undersøgelse af pengestrømme til udenlandske virksomheder i det danske annoncemarked i tilknytning til den indsamling af data, der allerede finder sted i forbindelse med Reklameforbrugsundersøgelsen. Undersøgelsen indgår som en del af de fortrolige indberetninger, der indsamles af Danske Medier om deres medlemmers annonceomsætning. Det bemærkes i denne sammenhæng, at Danske Medier fra 2014 til 2016 har ændret opgørelsesmetoden for Googles omsætning i Danmark; således er tallene fra og med 2014 korrigeret for den del Google sender tilbage til de danske medier gennem Google Adwordsordningen i mio. kr. Brug af data og resultater Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/ Annonceomsætning i Danmark og til udlandet Side 26 af 28

28 Alle rettigheder til de anvendte data tilhører originalkilderne/dataleverandørerne. Ved enhver brug af data skal originalkilden (f.eks. Gallup/Index Danmark (og base), Danmarks Statistik (og tabel og statistik (eksempelvis firmastatistikken)), Branchen Forbruger Elektronik BFE el. lign.) samt Slots og Kulturstyrelsen, Rapportering om mediernes udvikling 2017 oplyses. Videresalg eller anden kommerciel udnyttelse/anvendelse af data er ikke tilladt i nogen form. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/ Annonceomsætning i Danmark og til udlandet Side 27 af 28

29 10 Figur og tabelfortegnelse Figur 1: Annonceomsætning i alt i faste 2015 priser (mio. kr.) Figur 2: Årlig udvikling i annonceomsætningen (i faste 2015 priser) og BNP, i pct Figur 3: Annonceomsætning efter medier og tid (mio. kr. i faste 2015 priser)... 7 Tabel 1: Udvikling i annonceomsætningen fra 2000 til 2016 i pct. og mio. kr. (faste 2015 priser)... 8 Figur 4: Udvikling i annonceomsætningen fra 2015 til 2016 i pct. (faste priser)... 8 Figur 5: Annonceomsætning efter medier og tid (i faste 2015 priser) i andel af den samlede annonceomsætning, Figur 6: Udviklingen i dagbladenes printannonceomsætning (faste 2015 priser) specificeret på annonce og dagbladstype, i mio. kr Figur 7: Udviklingen i dagbladenes annonceomsætning på print (faste 2015 priser) specificeret på annonce og dagbladstype Figur 8: Den årlige procentvise udvikling i dagbladenes annonceomsætning på print (faste 2015 priser) , specificeret på annonce og dagbladstype Figur 9: Udvikling i online annonceomsætning i mio. kr. (faste 2015 priser) Figur 10: Udviklingen i online annonceomsætning (faste 2015 priser) annoncetypernes andel af den samlede internetannoncering Figur 11: Andel (pct.) af henholdsvis samlet og internettets annonceomsætning, der går til udlandet Figur 12: Udviklingen i annonceomsætningen på internettet, der henholdsvis forbliver indenlandsk og går til udlandet efter tid (i faste 2015 priser), mio. kr Figur 13: Den årlige procentvise udvikling i annonceomsætningen på internettet, der henholdsvis forbliver indenlandsk og går til udlandet efter tid (i faste 2015 priser), Figur 14: Googles udvikling globalt og i Danmark fra 2007 til 2016, indekseret (basisår: 2007), i løbende priser Figur 15: Facebooks annonceomsætning i Europa og Danmark (indekseret, basisår: 2011) sammenholdt med selskabets annonceomsætning pr. månedlig bruger i Europa (i USD). I løbende priser Figur 16: Dansk internetannoncering, der går til udenlandske virksomheder, fordelt på aktører (pct. faste 2015 priser), Figur 17: Vækst i pct. fra 2015 til 2016 i forskellige dele af annonceomsætningen på internettet Tabel 2: Internetomsætning og mobilannoncering i mio. kroner opgjort i faste 2015 priser Figur 18: Reklameinvesteringer per capita i 2015 i traditionelle (offline) og digitale (online) reklameplatforme, i euro. I faste priser Figur 19: Andel af reklameinvesteringerne per capita i 2015 der går til digitale (online) reklameplatforme Figur 20: Vækst i reklameinvesteringerne på digitale (online) reklameplatforme fra , i faste priser Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2017/ Annonceomsætning i Danmark og til udlandet Side 28 af 28

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Brancheanalyse Reklameforbruget og pengestrømme til udenlandske virksomheder Side 1 af 9

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Brancheanalyse Reklameforbruget og pengestrømme til udenlandske virksomheder Side 1 af 9 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 BRANCHEANALYSE REKL LAMEFORBRUG OG PENGESTRØMME H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

BRANCHE OG FORBRUG 2015

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BRANCHE OG FORBRUG 2015 Husstandene bruger i dag væsentligt flere penge på medierelaterede forbrugsposter end tidligere både i kroner og i andel af det samlede forbrug særligt efter 2004. Fra at have udgjort

Læs mere

2 Hovedresultater. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2016/Branche og forbrug Side 4 af 37. forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed.

2 Hovedresultater. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2016/Branche og forbrug Side 4 af 37. forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed. 2 Hovedresultater Husstandenes forbrug på medierelaterede forbrugsposter 1994 2014 Den andel af det samlede forbrug i husstandene, som går til de medierelaterede forbrugsposter, er steget fra at udgøre

Læs mere

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BILAG: GRAFER OG TABELLER

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BILAG: GRAFER OG TABELLER BRANCHE OG FORBRUG 2015 BILAG: GRAFER OG TABELLER Husstandene bruger i dag væsentligt flere penge på medierelaterede forbrugsposter end tidligere både i kroner og i andel af det samlede forbrug særligt

Læs mere

2016 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK BRANCHE OG FORBRUG

2016 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK  BRANCHE OG FORBRUG 2016 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN BRANCHE OG FORBRUG BRANCHE OG FORBRUG 2016 Indhold 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater... 4 3 Konklusion... 6 3.1 Husstandenes forbrug...

Læs mere

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN X

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK  INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN X 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X Internettrafik Indhold 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater... 3 3 Konklusion... 4 4 Trafikken

Læs mere

Landsdækkende dagblade Alle. Regional public service. Landsdækkende dagblade Alle. Gratisaviser

Landsdækkende dagblade Alle. Regional public service. Landsdækkende dagblade Alle. Gratisaviser 2 Hovedresultater De landsdækkende medier har flest brugere De landsdækkende og de landsdækkende medier har hver over 3 mio. brugere om måneden. De regionale har tilsammen 1,5 mio. brugere om måneden.

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

DET DANSKE REKLAMEMARKED

DET DANSKE REKLAMEMARKED DET DANSKE REKLAMEMARKED Annonceomsætningen 1. halvår 2014 Ad Spend 1st half year 2014 Udarbejdet af DET DANSKE REKLAMEMARKED 1. halvår 2014 Forord Siden 1994 har hvert år gennemført og offentliggjort

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Brancheanalyse Introduktion Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Brancheanalyse Introduktion Side 1 af 8 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 BRANCHEANALYSE INTRODUKTION H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET DANSKE REKLAMEMARKED

DET DANSKE REKLAMEMARKED DET DANSKE REKLAMEMARKED Annonceomsætningen 1. halvår 013 Ad Spend 1st half year 013 Udarbejdet af DET DANSKE REKLAMEMARKED 1. halvår 013 Forord Siden 1994 har hvert år gennemført og offentliggjort en

Læs mere

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013 TNS 22. november 2012 Contents 1 Om undersøgelsen 3 2 Tilbageblik - 2012 5 3 Forventninger til 9 4 Mediaplanerne 20 5 Konklusion 29 TNS 22. november 2012 2 1 Om undersøgelsen TNS 22. november 2012 Om undersøgelsen

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS Trendanalysen 2011 Agenda 1. Trendanalysen 2011 - om undersøgelsen 2. Tilbageblik - Trends 2010 3. Forventninger til 2011 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

MEDIEBRANCHENS ØKONOMI BILAG: UDVIKLINGEN FOR BRANCHEN REGIONALT

MEDIEBRANCHENS ØKONOMI BILAG: UDVIKLINGEN FOR BRANCHEN REGIONALT MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 BRANCHEANALYSE MEDIEBRANCHENS ØKON NOMI BILAG: UDVIKLINGEN FOR BRANC CHEN REGIONALT H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 TV-BRANCHEN 10200 Omsætning 10000 9800 9600 9400 9200 9000 8800 8600 Tal opgjort i mio. kr. 2008 2009 2010 2011 Omsætning

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS Trendanalysen 2010 Agenda 1. Trendanalysen 2010 om undersøgelsen 2. Tilbageblik Trends 2009 3. Forventninger til 2010 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2010

Læs mere

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon 63 12 70 00 Den grafiske industri Grakoms branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den samlede omsætning

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2011

Kvartalsstatistik nr.1 2011 nr.1 2011 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning inklusiv en fremskrivning for resten af året. Ud over omsætningstallene

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekordmange

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon 63 12 70 00 OMSÆTNING OG SALG Den samlede omsætning inden for grafisk industri, udgiver- og

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grafisk Arbejdsgiverforening, Helgavej 26, 523 Odense M, telefon 63 12 7 Den grafiske industri GA s branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Efter den rigeste procent i Danmark blev relativt hårdt ramt af faldende aktiekurser ovenpå finanskrisen, har de oplevet en rekordvækst i indkomsten

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

DANSKERNES BRUG AF ADBLOCKERE

DANSKERNES BRUG AF ADBLOCKERE 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN DANSKERNES BRUG AF ADBLOCKERE GRAFIK: COLOURBOX ISSN 2445-852X DANSKERNES BRUG AF AD- BLOCKERE Indhold 1 Introduktion... 2 2 Indledning...

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier Børn påvirker forældrenes brug af de sociale Er man internetbruger og lever i et parfold med, er der større sandsynlighed for, at man bruger sociale, end hvis man lever i et parforhold uden. 82 pct. af

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Konjunktur 2002:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Indledning I denne publikation redegøres for den seneste udvikling i udvalgte indikatorer for den økonomiske udvikling i Grønland. Formålet

Læs mere

Behersket optimisme i handelsbranchen

Behersket optimisme i handelsbranchen Efterår 2014 Behersket optimisme i handelsbranchen DI Handels seneste prognose for b2b handelsbranchen viser, at handelsvirksomhederne har forskellige forventninger til omsætning og investeringer i 4.

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

OVERBLIK OG PERSPEKTIVERING 2016

OVERBLIK OG PERSPEKTIVERING 2016 2016 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN OVERBLIK OG PERSPEKTIVERING 2016 OVERBLIK OG PERSPEKTIVERING 2016 Indhold 1 Indledning... 2 2 Hovedpointerne... 3 3 De 16-89-åriges daglige

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste Forårsfornemmelser hos små og mellemstore virksomheder Efter et kvartal, hvor humøret hos de små og mellemstore virksomheder var i frit fald, begynder forårsoptimismen så småt at spire ude hos landets

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Regionalt barometer for Region Midtjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Midtjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA har ligesom resten af landet mærket til den økonomiske krise, der satte ind i 2008. Overordnet set har den økonomiske

Læs mere

ONLINE MARKEDSSTATISTIK

ONLINE MARKEDSSTATISTIK ONLINE MARKEDSSTATISTIK 2013 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen 3 Hovedresultater for online annoncering i 2013 3 Udvikling i online annonceomsætning 4 Fordeling på kategorier af online annoncering 4

Læs mere

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017 Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet April 2017 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Medieudvikling TV-branchen, TV2. Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018

Medieudvikling TV-branchen, TV2. Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018 Medieudvikling TV-branchen, TV2 Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018 TV-BRANCHEN 10200 Omsætning 10000 9800 9600 9400 9200 9000 8800 8600 Tal opgjort i mio. kr. 2008 2009 2010 2011 Omsætning

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

DET DANSKE REKLAMEMARKED 2016

DET DANSKE REKLAMEMARKED 2016 DET DANSKE REKLAMEMARKED 2016 Reklameforbrugsundersøgelsen The Danish Advertising Expenditure Survey > FORORD > ANNONCEOMSÆTNINGEN > ANNONCEOMSÆTNINGEN > ANDEN REKLAME/ANDRE KOMMERCIELLE AKTIVITETER >

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

OVERBLIK OG PERSPEKTIVERING 2016 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER

OVERBLIK OG PERSPEKTIVERING 2016 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2016 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN OVERBLIK OG PERSPEKTIVERING 2016 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2 Hovedpointerne Alder er den faktor, der betyder absolut mest i forhold til

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere