Generalforsamling 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2012"

Transkript

1 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i Selv om vi har det vældig hyggeligt til bestyrelsesmøderne, så forsøger vi at begrænse antallet og vi benytter derfor mange mail til hinanden som arbejdsredskab. Vi afholder møderne på skift hos hinanden og får derfor mulighed for at se alle de dejlige miniatureting, som vi har fået samlet. 6 år! hvor bliver dog tiden dog af? Vi har nu igen fået medlemstallet op på 142 og jeg vil påstå, at vi har et af landets største fremmødeprocenter. Til medlemsmøderne er vi altid mellem 50 og 60 og vores kursustilbud er også flot besøgt. TAK for jeres støtte omkring miniarrangementerne, også TAK til alle de medlemmer der hjælper os til møder og kurser med at fremvise ting, som vi forarbejder sammen,hjælper hinanden med og får glæde af hjemme i vores dukkehuse.i er blandt andet med til at medlemmerne møder så talstærkt op og altid går hjem i godt humør. Vores nyhedsbrev synes vi er et flot ansigt til miniforeningen. Laila skal her have en ekstra TAK, hun trækker helt klart det største læs med at få indlæggene frem,finde emner og sammensætte det så alle får glæde af det.som noget nyt har vi sat dato på for fristen til indlæg til næste blad.vi kunne nemlig godt tænke os, at der var nogle af vores medlemmer der havde lyst til at lave et lille indlæg,en opskrift,en god ide eller en hilsen fra en tur eller et møde. Ca. 25% af medlemmerne får tilsendt nyhedsbrevet med posten resten får det på mail. Det skal lyde helt klart, at jer der gerne vil have bladet i hånden og ikke har copimaskine skal meddele os det, så kommer det med posten. Vores julestue er en af vores store dage i foreningen. Vi hygger os i 5 timer med salg fra boderne,god mad,bankospil med flotte præmier indkøbt af nogle fra bestyrelsen, vi har også gaver med til hinanden. Senere under indkomne forslag vil der blive mulighed for en god diskussion om de medbragte gaver. Til julemødet fik alle medlemmer af foreningen 2 julegaver som var forarbejdet af Marianne Kumbel og Bjarne. TAK til jer for rigtig flot miniarbejde, vi håber de fleste af medlemmerne har fået lavet de 2 små kit. Hvad laver vi så i den bestyrelse? Udover at vi har det rart og hyggeligt sammen, så synes vi også at vi arbejder. Vores turistchef Ilse planlagde i samarbejde med FBC og Sussie en helt vidunderlig tur til Tyskland Rheda-Wiedenbruck-på et slot af et hotel, 2 hele dage på dukkehusudstilling, det må siges at være lykke så meget lykke, at vi til juni gentager turen. Der er tilmeldt over 30 deltagere der glæder sig til dagene sammen med miniature og minivenner.

2 Derudover har Ilse med stor dygtighed stået som kasserer, alle kender Ilse med pengekassen til vores medlemsmøder, TAK Ilse for det store arbejde det er at passe på vores penge. Tove L. har overtaget Hjemmesiden og vi håber at I bruger den flittigt og kommer med billeder og indput til Tove. D. 14.august havde Karen fra Hobbystalden igen åbnet dørene for alle medlemmerne.masser af nye miniatureting havde Karen til os i forretningen og dejlig mad som altid fra hendes mand. Søndag d.28.august tog 44 personer af sted til Egeskov, en spændende tur med spændende oplevelser på Egeskov Slot, dog var det store dukkehus nok den største oplevelse. Miniforeningen er blevet medlem af Kulturelt Samråd. Til deres festival i september måned var 7 af vores medlemmer med til en arbejdende stand. Vi var flot repræsenteret fra foreningen, det var en sjov dag, hvor vores stand blev besøgt og rost af mange. Vi vil igen i år blive spurgt om at deltage og jeg håber at vi igen kan stille med medlemmer der har lyst til at vise hvad det er vi går rundt og laver. Vi har fået et skab til rådighed i lokale 3 Kulturelt Samråds mødelokale,det er vi meget glade for, så bestyrelsen ikke skal slæbe alle vores blade med hjemmefra når vi har medlemsmøder, men kan gå over og hente dem i skabet. Hvad er der så mere at lave? ja,der skal skrives og holdes styr på referater, datoer,bladene,samarbejde med Farum kommune,booking af datoer, bestyrelsesmøder ja, jeg kunne finde på mere som vi får tiden til at gå med, men mon ikke at I forstår,at vi arbejder for MINI men vi elsker det. På dukkehusfestivalen i april måned her i Kulturhuset har Mini altid en udstilling, flot sat op af en fra bestyrelsen. I år er emnet Børn-alt omkring børn og jeg er sikker på at den igen i år bliver et tilløbsstykke. Hvis man kontakter Ilse er jeg sikker på, at der også er plads til din kikkasse på udstillingen. Nu må jeg vist til at slutte. TAK til bestyrelsen for rigtig godt samarbejde, trist at nogen smutter ud af bestyrelsen,men rigtig er det nok, at vi bør udskiftes hen ad vejen, så nye kan komme til at mærke fællesskabet her. TAK til jer alle i salen. Det er af stor betydning for foreningen at medlemmerne er så positive,hyggelige og samarbejdsvenlige som I er.tak for jeres måde at være på overfor hinanden og TAK fordi I har valgt at gøre miniature til jeres hobby.

3 Referat af generalforsamling i Miniatureforeningen mini torsdag den 15. marts 2012 i Teatersalen, Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Generalforsamlingen er indkaldt 16. februar 2012 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget og fastsættelse af kontingent 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor 7. Valg af 2 suppleanter 8. Evt. Til stede var 51 medlemmer. Foreningen har 105 medlemmer. Da der ikke er 2/3 af foreningens medlemmer til stede, kan forslaget til ændring af vedtægter ikke gå til afstemning. Bestyrelsen har sammen med indkaldelsen til denne generalforsamling udsendt en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse den 12. april 2012 i Teatersalen, Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum, hvor vedtægtsændringerne skal behandles. Ad 1. Valg af dirigent og referent Birgit Jalling blev valgt som dirigent og Tove Palm som referent. Birgit Jalling konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet. Hun konstaterede, at dagsordenen ikke fulgte vedtægterne og at punkt 6 og 7 ville blive gennemført som angivet i vedtægterne: 6. Valg af bestyrelse og suppleanter 7. Valg af revisor og revisorsuppleant Ad 2. Formandens beretning Formand Agnete Jakobsens beretning vedlægges som bilag til dette referat. Koden til foreningens hjemmeside er i år mini12 Der kom følgende bemærkninger fra salen: Lisa Tørngren roste bestyrelsen for dens store arbejde, men hun savnede i beretningen en omtale af hvilke problemer bestyrelsen havde haft, som bevirkede at bestyrelsen fandt behov for et så omfattende skridt som en vedtægtsændring. Laila Hindsberg svarede, at bestyrelsen ønskede at få vedtægterne til at afspejle bestyrelsens dagligdag. De to suppleanter kan ikke være formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen ønsker at suppleant Miki Sano skal overtage hvervet som kasserer, hvilket har aktualiseret ønsket om at få 7 medlemmer i stedet for 5 medlemmer og 2 suppleanter. Ønsket om at gøre det lettere at ændre vedtægterne finder bestyrelsen ufarligt, da vor forening er hobbybetonet og uden mulighed for at pålægge medlemmerne økonomiske konsekvenser. Susanne Rasmussen ønskede oplyst hvem der havde bestemt, at foreningens udstilling på Dukkehusfestival 2012 skal have temaet børn. Emnet sidste år drivhuse var kommet i naturlig forlængelse af at mange medlemmer havde deltaget i Pers drivhuskursus. Årets emne var kommet i forlængelse af at Dukkehusfestivalen har planer om at indbyde kronprinsessen til festivalen. Formanden beretning blev godkendt. Ad 3. Aflæggelse af regnskab Kasserer Ilse Thomsen gennemgik det reviderede regnskab, som er udsendt med indkaldelsen. Året 2011 gav et underskud på kr., men da foreningen har ,72 kr. i banken, er det ikke noget problem. Regnskabet blev godkendt.

4 Ad 4. Indkomne forslag Karen Koch har den 7. februar 2012 sendt følgende forslag: Nu er jeg blevet skuffet 2 gange over den julegave som vi skal medbringe til julefrokosten. Der er åbenbart nogle som ikke har forstået at det skal være noget 1/12 som man også ville have i sit hus og koste ca. 50 kr. Derfor vil jeg foreslå at vi afskaffer gaven, jeg har selv en gave med som jeg kunne tænke mig i mit hus. Jeg foreslår vi stemmer om det eller er der nogle som har et forslag om hvad vi gør så folk forstår det. Jeg ved at der er andre, som også er blevet skuffet. Ved afstemningen var der 36, som vil beholde julegaven og 13, der ville afskaffe den, 2 undlod at stemme. Deltagerne i julefesten skal således fortsat medbringe en julegave, som et andet medlem modtager. Kirsten Hemmeshøj foreslog, at alle skal skrive deres navn på den gave de giver, så modtageren ved hvem man skal takke. Karen Koch tilkendegav, at hun ikke ønsker at deltage i gaveudvekslingen. Bestyrelsen oplyste, at det giver et praktisk problem, da alle får en tallerken med et nummer, som anvendes ved uddelingen af gaver. Bestyrelsen vil lade de fremførte bemærkninger indgå i dens overvejelser om tilrettelæggelsen af julefesten. Bestyrelsen har med indkaldelsen udsendt forslag til ændringer af vedtægternes 4,6 og 10. Vedtægtsændringerne ikke kan gå til afstemning, da der er færre end 2/3 af foreningens medlemmer til stede. Men forslaget blev genstand for debat. Kirsten Hemmeshøj syntes godt om forslaget til vedtægtsændringer, mini er en hobbybaseret forening, der ikke kan lægge økonomiske konsekvenser på medlemmerne, hun vil gerne være med til at gøre arbejdet lettere for bestyrelsen. Lisa Tørngren var bekymret for vedtægtsændringerne, dog støtter hun 7 bestyrelsesmedlemmer i stedet for de nuværende 5. Det er ikke godt at afskaffe suppleanter og det er imod demokratiske principper at lade bestyrelsen supplere sig selv. Det er generalforsamlingen, ikke bestyrelsen, der skal vælge folk. Hun foreslår 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Hvis det bliver for stor en forsamling at mødes med, så lad være med at indkalde suppleanterne til bestyrelsesmøderne. Det blev fra flere sider fremført, at bestyrelsen kan nedsætte udvalg, arbejdsgrupper, bede medlemmer om enkeltopgaver. Lisa Tørngren afleverede et forslag til ændring af bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes 4. Afvigelserne fra bestyrelsens forslag er markeret med fed skrift: 4 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelsen sendes på mail eller ved brev til de enkelte medlemmer med mindst 3 ugers varsel og med angivelse af dagsorden, som mindst skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag. 5. Budget og fastsættelse af kontingent 6. Valg af bestyrelse og suppleanter. 7. Valg af 1 revisor eller 1 revisorsuppleant. 8. Eventuelt Det reviderede regnskab og forslag til budget skal udsendes med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden for bestyrelsen i hænde

5 senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag skal udleveres i kopi til de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen. Foreningens kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 7 medlemmer. Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter. På generalforsamlingen i de lige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og revisor, i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og revisorsuppleant. Alle valg gælder for to år. Valgbar til bestyrelsen er de af foreningens medlemmer, der som minimum har betalt kontingent for 1 år. For at være valgbar må man være til stede på generalforsamlingen eller skriftligt have givet sit samtykke til valg. Ethvert medlem, der har betalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen. Laila Hindsberg var uforstående over for uviljen mod at bestyrelsen skulle kunne udpeg en hjælper, hvis et medlem forlader bestyrelsen i utide. Det vil jo ikke være hvem som helst, men et medlem af foreningen. Agnete Jakobsen havde ikke forståelse for Lisa forslag. Bestyrelsen vil helst have suppleanterne med til møderne men der er ikke plads til 9 personer i hjemmene, hvor møderne holdes på skift. Lisa Tørngrens ændringsforslag til bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes 4 blev sat til afstemning. For stemte 32, imod stemte 19, 3 undlod at stemme. Lisa ændringsforslag blev således vedtaget. På den ekstraordinære generalforsamling den 12. april vil det derfor være Lisa Tørngrens forslag til formuleringen af 4, der skal behandles og være genstand for afstemning. Derpå blev der åbnet for diskussion af bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes 6 og 10. Lisa Tørngren advarede mod at gøre det lettere at ændre vedtægterne, tværtimod bør det være svært. Hvis bestyrelsen gør det lettere for sig selv at ændre vedtægter, gør man det samtidig nemt for andre at gøre kup. Inge Lise Jensen tilsluttede sig dette synspunkt, hun havde oplevet det i en anden forening. Laila Hindsberg oplyste, at bestyrelsen ikke i sine overvejelser havde forudset muligheden for kup. Bestyrelsen havde fundet det ufarligt, fordi foreningen ikke kan forpligte medlemmerne økonomisk. Men bestyrelsen kan evt. trække sit forslag tilbage, hvis stemningen er til det. Mødet blev suspenderet i 10 minutter, hvor bestyrelsen drøftede deres stilling til sagen. Behandlingen af vedtægtsændringerne sker på den ekstraordinære generalforsamling den 12. april 2012 i Teatersalen, Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Ad 5. Budget og fastsættelse af kontingent Ilse Thomsen gennemgik budgettet for 2012, som fremgår af samme papir som regnskabet for 2011, så det er nemmere at sammenligne årene, og sammenligne budget med regnskab. Det budgetterede underskud på kr. tærer en smule på beholdningen på kr. men foreningen skal jo ikke spare penge sammen. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 250 kr. for én person og 400 kr. for to personer med samme bopæl. Budgettet for 2012 og kontingentet for 2013 blev vedtaget. Ilse oplyste, at hun holdt op som kasserer, da en forestående flytning vil tage meget af hendes tid, men hun fortsætter med sine øvrige aktiviteter. Ad 6. Valg af bestyrelse og suppleanter Følgende blev genvalgt som medlemmer: Agnete Jakobsen og Tove Layborn Suppleant Miki Sano blev valgt som medlem. Følgende opstillede som kandidater til de to suppleantposter: Maja Stenskov Hansen, Käte Borgman Jensen og Lisa Tørngren.

6 Ved afstemningen fik Maja 36 stemmer, Lisa 42 stemmer og Käte 28 stemmer. Valgt som suppleanter er Maja Stenskov Hansen og Lisa Tørngren. Ad 7. Valg af revisor og revisorsuppleant Da Lisa Tørngren ikke kan være revisor og suppleant til bestyrelsen samtidig, kan hun ikke stille op til valg af revisor. Nuværende revisorsuppleant Geertruida (Trys) Kaizer-Henriksen blev valgt som revisor. Som revisorsuppleant blev valgt Ivonni Nyberg. Geertruida (Trys) Kaizer-Henriksen blev i 2011 valgt som revisorsuppleant for en 2 årig periode. I år blev Trys så valgt som revisor for de kommende 2 år. Ivonni blev således valgt for resten af Trys 2 årige valgperiode som revisorsuppleant, altså for 1 år. Ad. 8. Evt. Bjarne Kelde spurgte om det skab, som foreningen har fået til opbevaring af sine blade, forlængerledninger mm. også kunne rumme et par kaffemaskiner og termokander, da det ville være dejligt hvis vi kunne brygge kaffe og te til medlemsmøderne. Bestyrelsen oplyste, at vi kan brygge kaffe i køkkenet ved siden af teatersalen, men at bestyrelsen ikke har kræfter til at påtage sig opgaven at brygge kaffe og te til så mange mennesker. Bjarne Kelde vil gerne påtage sig rollen som kaffebrygger og vil også finde en suppleant. Kirsten Hemmeshøj oplyste, at det nu er tid til at melde sig til workshops i forbindelse med Dukkehusfestivalen, og at festivalen også meget gerne vil have flere hjælpere, som kan melde sig til Agnete Jakobsen. Karen oplyste, at Trys har fødselsdag i dag, så Trys fik en fødselsdagssang. Formand Agnete Jakobsen gav Laura Sværke, som er ophørt som bestyrelsesmedlem, stor tak for hendes arbejde og en kasse med gode sager. Formanden takkede ligeledes dirigent og referent med noget til den søde tand. Hermed sluttede generalforsamlingen og aftenen sluttede med lækre lagkager og dejlig frugt. 18. marts 2012 Birgit Jalling Dirigent Tove Palm Referent

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg

Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg VI ER OGSÅ KIRKEN en forening af katolikker VEOK Information nr. 4 22-mar-2015 Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015 1. Ry Gruppes blad STAMMEN Gruppeblad for 1. Ry Gruppe og F.R.Y.S. som er gruppens støtteforening. Bladet udkommer 7 gange årligt, i et oplag på 300 eksemplarer.

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere