Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008"

Transkript

1 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar marts 2003

2 Innovation

3 Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter, der kombinerer en fast årlig minimumsrente med muligheden for et attraktivt rentetillæg. Med PLUS Basisrente 2008 og PLUS Extrarente 2008, som er variabelt forrentede obligationer, får du to sikre investeringsmuligheder med: Mulighed for maksimumrenter på 6% eller 10% * En årlig udbetalt minimumsrente på 1% eller 2,5% * Sikkerhed mod kurstab ved investeringens udløb Attraktive afkastpotentialer De to nye obligationsprodukter vil være den helt rigtige investeringsmulighed for dig, der ønsker langsigtede investeringer med absolut lav risiko, og som alligevel gerne vil have muligheden for høje årlige renteafkast. De variabelt forrentede obligationer består af to elementer; en obligation og en option. Obligationen sikrer, at du som minimum får din hovedstol (din samlede investering) tilbage, når obligationen udløber samt den årlige minimumsrente. Optionen giver dig mulighed for et attraktivt årligt rentetillæg. Obligation + Option (Dow Jones Eurostoxx 50 SM) = Variabelt forrentet obligation Rekordlav rente Obligationsejerne har oplevet mere eller mindre konstante rentefald de seneste år og dermed fået pæne afkast på deres obligationsinvesteringer. Men med det nuværende lave renteniveau er der ikke det samme potentiale for rentefald og dermed heller ikke det samme fremtidige afkastpotentiale. Men med de nye PLUS Invest obligationer har vi sammensat to obligationer, som både sikrer minimumsrenten og muligheden for høje rentetillæg. Vi gør noget for dine investeringer PLUS Basisrente 2008 og PLUS Extrarente 2008 bliver udbudt af en kreds af lokale og regionale danske pengeinstitutter fordelt over hele landet. Her kan du få rådgivning om dine nye investeringsmuligheder. De to nye PLUS Invest produkter noteres på Københavns Fondsbørs A/S (se faktaboks side 6-7). *Afhængig af produkt

4 Enkelhed

5 To enkle obligationsprodukter Begreber som soliditet, ærlighed og troværdighed spiller en stor rolle på investeringsmarkederne. Derfor har PLUS Invest etableret to nye obligationer, hvor sikkerhed for dit afkast er vægtet højest. Enkelheden ligger i produktsammensætningen. Med de to nye obligationer fra PLUS Invest får du nu et sikkert produkt og samtidig muligheden for attraktive årlige renteafkast. Din sikkerhed og samtidig din mulighed Som det sikre element er PLUS Basisrente 2008 og PLUS Extrarente 2008 baseret på en solid AAA-rated (se note) fastforrentet obligation. Det andet element i PLUS produkterne består af en option, der giver mulighed for et rentetillæg oven i den garanterede minimumsrente. Optionen er baseret på udviklingen i det europæiske aktieindeks Dow Jones Eurostoxx 50 SM. Note: Som sikkerhed for din hovedstol og din minimumsrente udstedes PLUS Basisrente 2008 og PLUS Extrarente 2008 med sikkerhed i AAA-ratede obligationer. Det er ensbetydende med absolut højst opnåelige kreditvurdering, hvilket er identisk med den danske stats kreditværdighed. For at sikre rentetillægget på de to nye PLUS Invest produkter ligger der en option, som vil blive udstedt af et internationalt anerkendt kreditinstitut. Sælges obligationerne før udløb afhænger salgskursen af de dagsaktuelle markedsforhold, hvorfor kursen på de to obligationsprodukter kan være under 100. Fast løbetid Obligationerne har en løbetid på 5 år. De to PLUS Invest obligationer har altså en fast løbetid, og kan derfor være en ideel investeringsmulighed for dig, som ønsker at investere med et længere tidsperspektiv. Mulighed for indfrielse før tid Indfrielse før udløb kan i visse tilfælde være relevant. Derfor tilbyder PLUS Invest en særlig service, hvor du kan indfri dine obligationer på fire fastsatte dage om året (se fakta om PLUS Invest obligationerne). Første gang du kan indfri dine obligationer er 1. september Som alternativ kan du sælge dine PLUS Invest obligationer på markedet via dit pengeinstitut. Du bør være opmærksom på, at sælger du dine obligationer før udløb, får du dagskursen på obligationerne. Ønsker du at sælge dine obligationer før udløb, så tal med dit pengeinstitut.

6 PLUS Basisrente 2008 Fakta Hvad er forskellen reelt set på de to obligationer? PLUS Basisrente 2008 er produktet til dig, som ønsker en solid og samtidig attraktiv investering, baseret på størst mulig sikkerhed, god fast forrentning, og samtidig mulighed for yderligere rentetillæg. Gennem hele løbetiden udbetales en minimumsrente på 2,5% p.a. Dine fordele Fordelen ved PLUS Basisrente 2008 er, at obligationen er etableret som en variabelt forrentet obligation med en attraktiv årlig minimumsrente. Med tilknytningen til det europæiske indeks Dow Jones Eurostoxx 50 SM er du samtidig sikret muligheden for at få et yderligere rentetillæg på 3,5% p.a. Du får dermed et PLUS Invest produkt med: Mulighed for renteafkast på 6% Fast årlig minimumsrente på 2,5% p.a. Mulighed for rentetillæg på 3,5% p.a. (år 1 udbetales der ikke rentetillæg) Høj sikkerhed og minimal risiko Sikkerhedsgrænse. På PLUS Basisrente 2008 og PLUS Extrarente 2008 har man etableret en nedre grænse for det laveste månedlige afkast i året. Sikkerhedsgrænsen bliver fastsat på pricing day (se beskrivelse under faktaboks). Når det laveste månedlige afkast befinder sig over sikkerhedsgrænsen, udbetales maksimumrenten. Hvis laveste månedlige afkast derimod befinder sig under sikkerhedsgrænsen, får man minimumsrenten. PLUS Basisrente 2008 eksempel: Er det laveste månedlige afkast på Dow Jones Eurostoxx 50 SM 6,3% i et givent år (altså over sikkerhedsrænsen), får du 6% i rente på PLUS Basisrente Note: Pricing day er den dato, hvor sikkerhedsgrænsen endeligt fastsættes. Fra den dato kan du finde den endelige sikkerhedsgrænse på Hvis der ikke kan opnås en sikkerhedsgrænse på 3,5% eller lavere, aflyses udstedelsen.

7 PLUS Extrarente 2008 PLUS Extrarente 2008 er en obligation til dig, som ønsker at øge muligheden for en højere årlig rente på op til 10% p.a. Du vælger dermed at opgive en del af den garanterede minimumsrente, som dog vil være på 1% p.a. (i det første år dog 2,5% p.a.). Obligationen er udviklet til dig, som ønsker at foretage en udbytterig og tillige solid investering med et muligt højt renteafkast. Dine fordele Den overvejende fordel ved investeringen i PLUS Extrarente 2008 er, at den er kendetegnet ved et større årligt afkastpotentiale. Den sikre årlige minimumsrente er relativ lav, men med muligheden for et samlet årligt rentetillæg på op til 9% opvejer det den lave minimumsrente. Derudover er du som minimum sikret din oprindelige indskudte kapital ved udløb. Du får dermed et PLUS Invest produkt med: Mulighed for renteafkast på 10% Mulighed for rentetillæg på op til 9% p.a. (år 1 udbetales der ikke rentetillæg) Fast årlig minimumsrente på 1% (år 1 dog 2,5% p.a.) Høj sikkerhed, minimal risiko Note: Pricing day er den dato, hvor sikkerhedsgrænsen endeligt fastsættes. Fra den dato kan du finde den endelige sikkerhedsgrænse på Hvis der ikke kan opnås en sikkerhedsgrænse på 3,5% eller lavere, aflyses udstedelsen.

8 PLUS Basisrente 2008 Afkast Ved køb af PLUS Basisrente 2008 har du allerede sikret din indskudte kapital og mere til. Obligationen udstedes til kurs 100 og indfries til kurs 100 ved udløb. Det, som gør PLUS Basisrente 2008 interessant, er, at du kan købe en obligation, som sikrer dig en attraktiv minimumsrente i investeringsperioden samt muligheden for en maksimumrente på 6% p.a. Den udbetalte minimumsrente vil være på 2,5% p.a. (se Sådan beregnes renten). Med PLUS Basisrente 2008 får du derudover muligheden for et årligt rentetillæg på 3,5%. Kuponrente fra år 2 8% 7% 6% 5% 4% Sådan beregnes renten: Obligationens årlige renteafkast beregnes i helårlige perioder. For PLUS Basisrente 2008 gælder det, at første år tilskrives 2,5% p.a. i rente. I resten af investeringsperioden tilskrives rentetillægget på basis af det månedlige afkast på Dow Jones Eurostoxx 50 SM fra det foregående år. Obligationens årlige kuponrente er enten 2,5% eller 6% p.a. Såfremt det laveste månedlige afkast på Dow Jones Eurostoxx 50 SM er 6,5% (sikkerhedsgrænsen) eller større, udbetales rentetillægget. Såfremt det laveste månedlige afkast er dårligere end -6,5%, udbetales minimumsrenten. 3% 2% 1% PLUS Basisrente 2008 Minimumsrente 0% -11% -10% -9% -8% -7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% -2% 3% 4% Mindste mdr. afkast i året Sikkerhedsgrænse Hvordan var det gået? PLUS Invest har foretaget en beregning på historiske data. Havde du købt et tilsvarende 5-årigt produkt med samme sikkerhedsgrænse (-6,5%) hver måned siden primo januar 1990 og frem til primo januar 1998 (sidstnævnte ville have udløbet primo 2003), ville den gennemsnitlige kuponrente på produkterne have været 4,2% p.a. Det månedlige afkast I de fleste tilfælde vil laveste månedlige afkast formentlig være negativt. Så længe det laveste månedlige afkast ikke er under sikkerhedsgrænsen, udbetales maksimumrenten.

9 PLUS Extrarente 2008 Det, som gør PLUS Extrarente 2008 interessant, er, at du får mulighed for et samlet renteafkast på op til 10% hvert år i investeringsperioden (år 1 er renten dog 2,5% p.a.). Ligesom på PLUS Basisrente 2008 har du allerede ved køb af obligationen sikret din indskudte kapital. Obligationen udstedes til kurs 100 og indfries til kurs 100 ved periodens udløb. Samtidig er du garanteret den udbetalte minimumsrente på 1% p.a. Derudover får du med PLUS Extrarente 2008 muligheden for et årligt rentetillæg på op til 9% (se Sådan beregnes renten). Kuponrente fra år 2 12% 10% 8% Sådan beregnes renten: Obligationens årlige renteafkast beregnes i helårlige perioder. For PLUS Extrarente 2008 gælder det, at første år tilskrives 2,5% p.a. i rente. I resten af investeringsperioden tilskrives rentetillægget på basis af det månedlige afkast på Dow Jones Eurostoxx 50 SM i det foregående år. Såfremt det laveste månedlige afkast på Dow Jones Eurostoxx 50 SM er 6,5% (sikkerhedsgrænsen) eller større, udbetales maksimumrenten. Hvis det laveste månedlige afkast ligger i området -6,5% til og med -9%, vil dit samlede rentetillæg variere mellem 0% og 2,5% p.a. Såfremt det laveste månedlige afkast er dårligere end -9%, udbetales minimumsrenten. 6% 4% 2% PLUS Extrarente 2008 Minimumsrente 0% -11% -10% -9% -8% -7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% -2% 3% 4% Mindste mdr. afkast i året Sikkerhedsgrænse Hvordan var det gået? PLUS Invest har foretaget en beregning på historiske data. Havde du købt et tilsvarende 5-årigt produkt med samme sikkerhedsgrænse (-6,5%) hver måned siden primo januar 1990 og frem til primo januar 1998 (sidstnævnte ville have udløbet primo 2003), ville den gennemsnitlige kuponrente på produkterne have været 5,8% p.a.

10 Skat

11 Sådan beskattes du En investering i PLUS Basisrente 2008 og PLUS Extrarente 2008 betragtes i skattesammenhæng på lige fod med andre sortstemplede obligationer. Papirerne er underlagt følgende skatteregler: Frie midler, privatpersoner Kursgevinster og renteindtægter beskattes som kapitalindkomst. Der er ikke mulighed for at modregne eventuelle tab. Pensionsmidler Den årlige værdiforøgelse og renteindtægter beskattes som pensionsafkast (15%). Tab kan modregnes i andet pensionsafkast. Bemærk, at tilsammen må max 20% af midlerne i en kapital- eller ratepensionsordning være placeret i PLUS Basisrente 2008 og PLUS Extrarente 2008, dog minimum 1 års indskud. Børneopsparingsmidler Kursgevinster og renteindtægter er skattefri. Bemærk, at tilsammen må max 20% af midlerne i en børneopsparing være placeret i PLUS Basisrente 2008 og PLUS Extrarente 2008, dog minimum 1 års indskud. Selskaber Kursgevinster og renteindtægter beskattes som selskabsindkomst. Eventuelle tab er fradragsberettigede. Virksomhedsordninger Der er ansøgt om bindende forhåndsbesked hos Ligningsrådet om, at disse obligationer kan anvendes til placering af midler i virksomhedsordningen. En afklaring heraf ventes medio februar og vil blive offentliggjort umiddelbart efter via fondsbørsmeddelelse og på

12 Faktaarket indeholder oplysninger om historiske afkast og allokeringer, simulerede afkast samt prognoser, hvilke ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast eller allokeringer. Afkast kan endvidere blive formindsket eller forøget som følge af udsving i valutakurserne. Det anbefales desuden altid at søge professionel vejledning om varierende, individuelle skatteforhold, der influeres af den aktuelle investering. Der tages forbehold for trykfejl, produktændringer, fejl i priser, kurser og lignende.

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Attraktivt afkast med høj sikkerhed

Attraktivt afkast med høj sikkerhed Attraktivt afkast med høj sikkerhed PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 Tegningsperiode: 11. september - 1. oktober 2003 For at få den fulde information om produkterne henviser vi til prospektet,

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest

Investeringsforeningen Danske Invest DANSKE INVEST 21 Mix Obligationer Investeringsforeningen Danske Invest Juni 2012 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Indhold En verden af obligationer 3 Nye muligheder på obligationsmarkederne 4 Et bredt

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Europæiske Aktier 2018 Udstedt af KommuneKredit GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015 tre Aktieinvesteringer med bund Denne brochure er en del af markedsføringen af USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospekterne,

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

SEB Kinesiske Aktier

SEB Kinesiske Aktier SEB Kinesiske Aktier 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB Kinesiske Aktier 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Bæredygtig investering i fremtiden Et af de helt store temaer på den politiske dagsorden i disse år, er den globale

Læs mere

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år Investering med hovedstolsgaranti - over 3 år Analyse Scwheizerfranch (CHF) USD/CHF er billig set ud fra det lange sigte Den generelle styrkelse af CHF er tæt koblet med den europæiske gældskrise Traditionelt

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere