POWER TUMBLING REGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POWER TUMBLING REGLEMENT"

Transkript

1 Danmarks Gymnastik Forbund POWER TUMBLING REGLEMENT Følgende reglement er en dansk oversættelse af det FIG udskrevne reglement. Der er tilføjet små tilpasninger til danske forhold. Yderligere rettelser kan forekomme. Alle tvivlsspørgsmål afklares af tumbling udvalget under DGF, som har den endelige afgørelse omkring tolkning. Reglementet er gældende fra den 1/ Version:

2 Indholdsfortegnelse 1 Generel beskrivelse Konkurrencer udskrevet i Danmark Karakter sammensætning og vinder Sammensætning Vindere Administrative ting Redskabsregulativ Sværhedslister Sekretariat og beregner Påklædning Protest muligheder og afklaring Krav til gennemførelse af konkurrencer Afbrydelse og afslutning af en øvelse Kropspositioner Gentagelse af momenter Stilkarakteren Sværhedsberegning Samlet sværhed Symboler Sværhedsliste Gentagelser af momenter Udregning af øvelse Fradrag for sværhed...12 Guidelines for stilfradrag for kropspositioner. Er kun vejledende...13 Redskabsregulativ...16 Version:

3 1 Generel beskrivelse Tumbling er karakteriseret ved høj, konstant fart rytmisk hænder til fødder, fødder til fødder roterende momenter uden pause. (Begynderrække 1 og 2 undtaget ved ruller). En tumbling øvelse skal demonstrere forlæns-, baglæns- eller sidelæns momenter. Øvelsen skal vise god kontrol, gode kropspositioner, stil og fastholdelse af kraft. 2 Konkurrencer udskrevet i Danmark Der konkurreres i henholdsvis piger og drenge. Øvelses krav kan udskrives for en sæson af gangen. Der udbydes Forbundsmesterskaber i alle rækker, undtagen i Eliterækken senior 8 moment. Der udbydes Danmarksmesterskaber i henholdsvis damer og herrer for alle efter internationale regler. Strukturen i Tumbling for Alle Øvelseskrav i Tumbling for Alle Version:

4 Følgende tilløb er tilladt i de forskellige rækker: Begynder C-rækken B-rækken Eliterækken 6m tilløb og 20m bane 6m tilløb og 20m bane 11m tilløb og 25m bane 11m tilløb og 25m bane Version:

5 Konkurrencer og konkurrencelicens i Tumbling for Alle Note: FB står for Forbundsmesterskab 3 Karakter sammensætning og vinder 3.1 Sammensætning Den samlede karakter findes ved sammenlægning af de tre gældende stilkarakterer og en sværhedskarakter. Se. pkt. 9 og Begynderrække 1,2 og 3 har ingen sværhedsværdi. (C,B & Elite række er med sværhed.) Vinderen er den, som opnår den højeste karakter sammenlagt af finale og indledende Ved Senior DM starter alle finalister fra 0 (nul). 3.2 Vindere I tilfælde af pointlighed findes vinderen efter følgende rækkefølge (tie-break): - Gymnasten med den højeste samlede score for sidst udførte øvelse - Summen af de højeste tællende stilkarakterer for sidst udførte øvelse - Summen af de 5 højeste stilkarakterer for sidst udførte øvelse - Summen af de 4 højeste stilkarakterer for sidst udførte øvelse - Summen af de 3 højeste stilkararkterer for sidst udførte øvelse Hvis denne proces ender lige, gentages processen for den næstsidst udførte øvelse Version:

6 4 Administrative ting 4.1 Redskabsregulativ I begynderrækkerne og C-rækken konkurreres der på 20m ProTrack eller AirTrack Plus Tilløbet skal være 6m i form af hårde tilløbskasser. I B-rækken og Eliterækken skal der altid bruges 25 m fiberbane og 11m tilløb på hårde kasser. Alle baner skal være godkendt af tumbling udvalget inden konkurrencen. 4.2 Sværhedslister Skal afleveres i henhold til indbydelse til den enkelte konkurrence. Hvis den ikke er afleveret rettidigt efter indbydelsen, vil det medføre et fradrag på 0,3 point på slutkarakteren. Er den ikke afleveret ved konkurrencens start, udelukkes man fra at deltage! 4.3 Sekretariat og beregner Der skal være et tydeligt afmærket sekretariat, hvor alle sværhedslister skal afleveres og ændringer skal meddeles. Desuden skal der være en beregner til styring af beregningsprogram. 4.4 Påklædning Mandlige deltagere: tætsiddende overdel og tætsiddende shorts Kvindelige deltagere: tætsiddende gymnastikdragt med eller uden ærmer Ved Forbundsmestersskaberne og Senior Danmarksmesterskaberne må der ikke benyttes shorts for pigerne Hvis disse krav ikke opfyldes gives et fradrag på 0,3 på slutkarakteren Kampdommeren kan i ekstreme tilfælde diskvalificere gymnasten, hvis tøjet hindre en fair bedømmelse. 4.5 Protest muligheder og afklaring Protester kan kun indgives mod egne karakterer og skal være kampdommeren skriftligt i hænde seneste 10 min. efter den pågældende række er afsluttet. Protesten behandles af et panel bestående af kampdommer, en fra tumblingudvalget og en fra den arrangerende forening. Sværhedsdommeren kan høres, hvis det skønnes nødvendigt. Kun protest imod sværhedskarakter og administrative fradrag er mulig! 5 Krav til gennemførelse af konkurrencer Konkurrencerne skal altid gennemføres i henhold til de krav, som stilles af tumbling udvalget. Stævnekontrakten for afvikling af konkurrencer kan hentes på 6 Afbrydelse og afslutning af en øvelse 6.1 En øvelse regnes for afbrudt hvis: - Banen berøres med andre dele af kroppen end hænder og fødder (Begynderrække 1 og 2 undtaget ved ruller) - Hvis tumbleren berøres af modtager - Hvis banen berøres uden for de hvide kantstreger 6.2 Ved alle tilfælde bedømmer kampdommeren, hvor mange momenter, der er godkendt. 6.3 Det sidste moment som er korrekt udført er det sidste tællende. Version:

7 7 Kropspositioner Det nedenstående er til brug for stilkarakterer. - I alle positioner skal fødder og ben være samlet, og fodled/tæer være udstrakte. - Afhængig af momentet skal positionen enten være sammenbøjet, hoftebøjet eller strakt. - I dobbel og trippel rotationer er den laveste position den gældende. 1 - I strakt position skal kroppen være så lige som muligt. - I sammenbøjet eller hoftebøjet position skal overkroppen være tæt på benene, undtaget i skruefaser hvor en lille afstand er tilladt. - I sammenbøjet position uden skrue skal hænderne berøre benene under knæet (skinnebenet). - Armene skal være så strakte og så tæt på kroppen som muligt. Beskrivelser af positioner til sværhedskarakteren. - Strakt position: Vinkelen på hoften skal være over 135 o og ben skal være helt strakte - Hofte position: Vinkelen på hoften skal være mindre end 135 o og ben skal være helt strakte - Sammenbøjet position: Vinkelen på hoften skal være mindre 135 o og vinkelen på knæet skal være mindre end 135 o 8 Gentagelse af momenter Kun Gældende for C-rækken, B-rækken og Eliterækken Indenfor de 2 øvelser i henholdsvis indledende og finale skal alle andre momenter være forskellige med undtagelser som følger: - De eneste momenter, som må gentages uden begrænsninger: rondat, kraftspring, flik-flak, flyvespring og whipbacks. - For alle andre momenter gælder, at de kun må gentages, hvis der er forskellige momenter foran. F.eks. må en dobbelt skrue gentages, hvis der er henholdsvis en flik-flak og en whipback foran. - Momenterne anses for forskellige, hvis kropspositionerne er forskellige. Henholdsvis sammenbøjet, hoftebøjet eller strakt position. Sammenbøjet og pucked position anses for ens. Enkelte rotationer med skrue anses ikke som forskellige momenter på trods af forskellighed i positioner. Der skelnes ikke imellem whipback med skrue og salto med skrue. - Ved dobbelt eller trippel rotationer med skrue, anses momenterne for forskellige, hvis skruerne ligger i forskellige faser af rotationerne, eks. full-in og full-out. (Har man eksempelvis i en dobbelt rotation markeret en lukket position i første rotation, tæller springet som lukket, selvom resten af rotationen er eks. strakt) Version:

8 9 Stilkarakteren - Stilkarakteren findes ved, at 3 eller 5 stildommere trækker deres fradrag fra en udgangskarakter. De 3 midterste karakterer lægges så sammen og giver den samlede stilkarakter. - Hver konkurrence har en given udgangskarakter for stil som følger: Begynderrække C-rækken B-rækken Eliterækken 7,0 point 7,0 point 7,0 point 10,0 point Stildommer fradrag: - Hvert moment gives 0-0,5 point i fradrag for manglende korrekt kropsposition, kontrol, højde og rytme. Der gives kun fradrag for godkendte momenter. - Ved landing gives yderligere 0-0,3 point i fradrag for ikke at blive stående i opret position i cirka 3 sek. Eller kampdommeren giver besked om et specielt landingsfradrag, i dette tilfælde trækker stildommeren ikke yderligere for landing. Der kan endvidere gives fradrag, hvis der er vaklen eller der på anden måde ikke vises balance og kontrol. Specielle fradrag/bemærkninger givet fra kampdommer/sværhedsdommer til stildommer. Disse fradrag lægges oven i de stilfradrag, som er trukket af hver enkelt stildommer. Af disse gives kun det højeste fradrag. Berøre landingsområde eller bane med en eller to hænder efter landing Berøre landingsområde eller bane med anden del af kroppen Assistance fra modtager efter landing Berøre område uden for landingsområde eller bane indenfor 3 sek. Eliterækken skal min. Udføre 3 momenter ellers I alle andre rækker min. 2 momenter Manglende saltorotation som afslutning * Ikke opfyldt det krævede antal saltoer eller skruer Flere momenter eller skruer end krævet Landing på fiberbanen** Undtaget ved modsatrettet rotation i sidste moment Påbegynder ikke springet indenfor 20 sek. efter der er givet tegn Tumbler får tegn fra træner eller modtager Berøre landingsområde eller bane efter landing i landingszonen Landing direkte udenfor landingsområdet eller banen 0,5 point i fradrag 1,0 point i fradrag 1,0 point i fradrag 1,0 point i fradrag giver karakteren 0,0 1, 0 point i fradrag 1, 0 point i fradrag pr. manglende moment 1, 0 point i fradrag pr. ekstra moment 0,2 point i fradrag 0,1 point i fradrag 0,3 point i fradrag 0,1 point i fradrag 1,0 point i fradrag * Kun gældende for C-rækken, B-rækken og Eliterækken. Se pkt. 2.1 ** Gælder ikke begynderrække 1 og 2 Version:

9 10 Sværhedsberegning 10.1 Samlet sværhed Den samlede sværhed er beregnet ved sammenlægningen af sværheden for hvert enkelt moment, som følger nedenstående regler. Dette ved henholdsvis 5 og 8 momenter. Sværhedskarakteren er uden maksimum Kun momenter som afslutter på fødderne vil blive talt med Møllevending har ingen værdi Hver ½ skrue (180 o ) op til 360 giver 0,1 point (ganget med antallet af saltoer) Hver salto (360 ) giver 0,5 point Flik-flak, rondat og kraftspring giver 0,2 point Whipback (lav strakt tempo salto) giver 0,3 point Enkelte saltoer udført i hofte- eller strakt position uden skrue giver 0,1 point i bonus I enkelt salto med skrue gives følgende tillæg for skruerne hver ½ skrue mere end 1 (360 o ) giver 0,2 (ganget med antallet af saltoer) hver ½ skrue mere end 2 (720 o ) giver 0,3 (ganget med antallet af saltoer) hver ½ skrue mere end 3 (1080 o ) giver 0,4 (ganget med antallet af saltoer) hver ½ skrue mere end 4 (1440 o ) giver 0,5 (ganget med antallet af saltoer) Der gives ikke bonus for kropsposition ved enkelsalto med skrue dobbelt salto udført i hoftebøjet position vil få en bonus på 0,2 point og trippel salto udført i hoftebøjet position giver en bonus på 0,6 point dobbelt salto udført i strakt position vil få en bonus på 0,4 point og trippel salto udført i strakt position giver en bonus på 1,2 point I dobbelt rotationer ganges værdien af momentet med 2, hvorefter bonusen for strakt eller hofte lægges til. Eks: Version:

10 Dobbelt back hoftebøjet: 0,5 (baglæns salto) + 0,5 (baglæns salto) = 1,0 (to baglæns saltoer) ganget med 2 = 2,0 + bonus (0,2) = 2, I trippel rotationer ganges værdien af momentet med 3, hvorefter bonusen for strakt eller hofte lægges til. Eks: Trippel strakt: 0,5 (baglæns salto) + 0,5 (baglæns salto) + 0,5 (baglæns salto) = 1,5 (3 baglæns saltoer) ganget med 3 = 4,5 + bonus (1,2) = 5, Symboler For at beskrive de forskellige momenter på en simpel måde er følgende symboler brugt Symbol Bruges for - salto uden skrue 1 salto med ½ skrue 2 salto med 2 halve skruer. til at betegne om det er forlæns eller baglæns rotation o position lukket < position hoftebøjet / position strakt.1 eks. forlæns salto med ½ skrue (barani) 1. eks. baglæns salto med ½ skrue 10.3 Sværhedsliste Nedenstående tabeller beskriver symboler og sværhedskarakter på de fleste momenter, som det er muligt at udføre. Rondat ( 0,2 Kraftspring.f 0,2 flik-flak f 0,2 Whipback ^ 0,3 sammenbøjet baglæns salto - o 0,5 hofte baglæns salto - < 0,6 strakt baglæns salto - / 0,6 sammenbøjet forlæns salto. o 0,5 hofte forlæns salto. - < 0,6 strakt forlæns salto. - / 0,6 sidesalto sammenbøjet x o 0,5 sidesalto hoftebøjet x - < 0,6 Barani.1 0,6 forlæns salto med 1 skrue.2 0,7 forlæns salto med 1 1/2 skrue.3 0,9 baglæns salto med 1/2 skrue 1. 0,6 baglæns salto med 1 skrue 2. 0,7 baglæns salto med 1 1/2 skrue 3. 0,9 baglæns salto med 2 skruer 4. 1,1 baglæns salto med 2 1/2 skrue 5. 1,4 baglæns salto med 3 skruer 6. 1,7 baglæns salto med 3 1/2 skrue 7. 2,1 baglæns salto med 4 skruer 8. 2,5 dobbelt baglæns sammenbøjet - - o 2,0 dobbelt baglæns hoftebøjet - - < 2,2 dobbelt baglæns strakt - - / 2,4 dobbelt forlæns sammenbøjet. - - o 2,0 Version:

11 dobbelt forlæns hoftebøjet. - - < 2,2 dobbelt sidesalto sammenbøjet x - - o 2,0 dobbelt sidesalto hoftebøjet x - - < 2,2 dobbelt baglæns med 1/2 skrue i første salto sammenbøjet 1 - o 2,2 dobbelt baglæns med 1/2 skrue i første salto hoftebøjet 1 - < 2,4 dobbelt baglæns med 1/2 skrue i anden salto strakt - 1 / 2,6 dobbelt forlæns med 1/2 skrue i anden salto sammenbøjet. - 1 o 2,2 dobbelt forlæns med 1/2 skrue i anden salto hoftebøjet. - 1 < 2,4 dobbelt baglæns med 1 skrue i første salto sammenbøjet 2 - o 2,4 dobbelt baglæns med 1 skrue i første salto hoftebøjet 2 - < 2,6 dobbelt baglæns med 1 skrue i første salto strakt 2 - / 2,8 dobbelt baglæns med 1 skrue i anden salto sammenbøjet - 2 o 2,4 dobbelt baglæns med 1 skrue i anden salto hoftebøjet - 2 < 2,6 dobbelt baglæns med 1 skrue i anden salto strakt - 2 / 2,8 dobbelt baglæns med 1 skrue i begge saltoer sammenbøjet 2 2 o 3,2 dobbelt baglæns med 1 skrue i begge saltoer strakt 2 2 / 3,6 dobbelt baglæns med 1 skrue i første og 2 i anden salto sammenbøjet 2 4 o 4,4 dobbelt baglæns med 1 skrue i første og 2 i anden salto strakt 2 4 / 4,8 dobbelt baglæns med 2 skruer i første og 2 i anden salto strakt 4 4 / 6,4 trippel baglæns salto sammenbøjet o 4,5 trippel baglæns salto hoftebøjet < 5,1 trippel baglæns salto strakt / 5,7 trippel baglæns salto med 1 skrue i første salto sammenbøjet o 6,3 trippel baglæns salto med 1 skrue i første salto hoftebøjet < 6,9 trippel baglæns salto med 1 skrue i hver salto sammenbøjet o 8,1 firdobbelt baglæns salto sammenbøjet o 8, Gentagelser af momenter Se pkt Udregning af øvelse Eksempler på forskellige udregninger af øvelser: Eks. på en øvelse som opfylder mini og junior krav Øvelse ( f ^ ^ ^ ^ f 2. Sum Sværhed Sværhed 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,7 2,5 Øvelse ( ^ 2. ^ f 4/ Sum Sværhed Sværhed 0,2 0,7 0,7 0,3 0,7 0,3 0,2 1,1 4,2 idet det er 4 forskellige moment- Bemærk at der ikke er fejl ved gentagelserne af 2/ sammensætninger. F 2/ ( 2/ 2/ 2/ ^ 2/ Eks. på en øvelse som opfylder kravet til senior elite om en straight pass og en twist pass Øvelse ( f --/ ^ --< ^ f --< Sum Sværhed Sværhed 0,2 0,2 2,4 0,3 2,2 0,3 0,2 2,2 8,0 Version:

12 Øvelse ^ 2. ^ f 22o Sum Sværhed Sværhed 0,6 0,7 0,7 0,3 0,7 0,3 0,2 3,2 6, Fradrag for sværhed Ved gentagelse af moment, som ikke opfylder krav i pkt. 8, gives ikke sværhedskarakter for momentet, men der trækkes stadig stilfradrag. Version:

13 Guidelines for stilfradrag for kropspositioner. Er kun vejledende Version:

14 Version:

15 Herunder er en visuel model, der viser, hvordan der skal gives fradrag for udretning. Dette gælder for enkelte og dobbelte rotationer (sammenbøjet og hoftebøjet). Version:

16 Redskabsregulativ I forbindelse med afholdelse af nationale Power Tumbling konkurrencer i Danmark gælder følgende regler: 1. Fiberbane 1.1. Fiberbanen skal være mellem 25 og 26 meter lang og 2 meter bred Fiberbanen skal være opbygget af fiberrør på tværs af springretningen. Ovenpå placeres 2 overlægsmåtter Hele fiberbanen skal være synlig fra dommerbordet 2. Tilløbsbane 2.1. Tilløbsbanen skal være i niveau med fiberbanen og skal være meter lang og min. 1 meter bred Der skal være så meget synligt af tilløbsbanen, at man fra dommerbordet har mulighed for at se de spring, der evt. startes på tilløbsbanen. (ca. 3-4 meter) 3. Landingsområde 3.1. Landingsområdet skal bestå af nedspringsmåtter i niveau med banen på min 3 x 6 meter En landingszone på 2 x 4 meter skal være tydeligt markeret i forlængelse af fiberbanens slutning Hele landingsområdet skal være synligt fra dommerbordet. 4. Hallen 4.1. Hallen skal være mindst 5 meter høj Temperaturen bør ikke være under 20 o C Bør heller ikke være over 28 o C. 5. Dommerbord 5.1. Dommerbordet skal være placeret 16 meter fra fiberbanens start og med frit udsyn til fiberbanen og landingsområdet Dommerbordet skal have plads til 11 personer og en computer. 6. Springbræt 6.1. Der skal være et springbræt til stede ved konkurrencen. Version:

17 Regler for at man som klub kan deltage i en Power tumbling konkurrence. Fra sæson 2009 og frem er det klubberne, som skal stille med en dommer for at kunne deltage i konkurrencerne! Tilmelding af dommere skal foregå på DGF s hjemmeside. 1. En klub, som deltager med 4 springere eller mindre, behøver ikke at stille med en dommer. 2. En klub, som deltager med mere end 5 springere, skal stille med en dommer. 3. En klub, som deltager med 15 springere eller flere, skal stille med to dommere. 4. Første sæson en ny forening deltager, er de fritaget for ovennævnte. 5. Dommeren skal kunne dømme alle rækker. 6. Dommertjansen kan deles mellem to dommere 7. Hvis en klub ikke har en klubdommer til rådighed, betaler klubben for kørsel af reservedommeren. Udgiften til kørsel af dommere afholdes af foreningerne. Disse regler er ikke gældende ved junior Forbundsmesterskaberne og Senior Danmarks mesterskaber, hvor dommerbordet sættes og betales af teknisk udvalg. Version:

POWER TUMBLING REGLEMENT

POWER TUMBLING REGLEMENT Danmarks Gymnastik Forbund POWER TUMBLING REGLEMENT 2013 2017 Følgende reglement er en dansk oversættelse af det FIG udskrevne reglement. Der er tilføjet små tilpasninger til danske forhold. Yderligere

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund REGLEMENT

Danmarks Gymnastik Forbund REGLEMENT Danmarks Gymnastik Forbund REGLEMENT 2013 2017 Følgende reglement er en dansk oversættelse af det FIG udskrevne reglement. Der er tilføjet små tilpasninger til danske forhold. Yderligere rettelser kan

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund REGLEMENT2013 2017. Version: 17/08/2015

Danmarks Gymnastik Forbund REGLEMENT2013 2017. Version: 17/08/2015 Danmarks Gymnastik Forbund REGLEMENT2013 2017 Version: 17/08/2015 Følgende reglement er en dansk oversættelse af det FIG udskrevne reglement. Der er tilføjet små tilpasninger til danske forhold. Yderligere

Læs mere

SpringCup 2015 Reglement 2. udgave, 29/11-2015

SpringCup 2015 Reglement 2. udgave, 29/11-2015 Indledning Hermed reglement for SpringCup 2015. Der er få ændringer i reglementet ift. sidste år. Disse ændringer er markeret med rødt. Nye tiltag i 2015: Dommer: Dommerne afgiver kun udførselskarakter

Læs mere

Reglement 2016. Indhold

Reglement 2016. Indhold Reglement 2016 Indhold Rækkeinddeling.... 2 Ændringer i reglement 2016... 2 Indberetning af spring til indledende og Master... 3 Rettidigt... 3 For sent... 3 Spring i finalen:... 3 Prøvespring... 3 Afvikling...

Læs mere

SpringCup 2012 Stævneinfo og Reglement 3. udgave, 26.11.2012

SpringCup 2012 Stævneinfo og Reglement 3. udgave, 26.11.2012 Indledning Alle vigtige informationer til brug ved SpringCup 2012 er forsøgt samlet i dette dokument. Tidsplanen og karakterlister skal hentes i separate dokumenter, men øvrige informationer findes her.

Læs mere

Begynder Bedømmelsesreglement for

Begynder Bedømmelsesreglement for Begynder Bedømmelsesreglement for Vedtaget og udgivet august 2014, mindre korrektur januar 2015 Af Udvalget for TeamGym Alle dele af reglementet kan findes på GymDanmark s hjemmeside Copyright GymDanmark,

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund Trampolin

Danmarks Gymnastik Forbund Trampolin Danmarks Gymnastik Forbund Trampolin Konkurrenceregler 2013 TTU/november-2013 KONKURRENCEREGLER Disse regler følger i vid udstrækning de internationale regler, der gælder i FIG, men er tilpasset danske

Læs mere

Roskilde GymBattle 2017 Reglement

Roskilde GymBattle 2017 Reglement Roskilde GymBattle 2017 Reglement Indholdsfortegnelse 1.0: Konkurrenceafvikling... 3 1.1: Konkurrencehallen... 3 1.2: Prøvehal... 3 2.0: Generel info... 5 2.1: Karaktererne... 5 2.2: Påklædning... 5 2.3:

Læs mere

Ændringer i TeamGym reglementer gældende for sæson 2013-2014

Ændringer i TeamGym reglementer gældende for sæson 2013-2014 Ændringer i TeamGym reglementer gældende for sæson 2013-2014 Ændringer er forsøgt gengivet i følgende, men kig i det enkelte reglement for den specifikke ordlyd af punkterne. Tilpasninger for efterskoledm

Læs mere

Begynder Bedømmelsesreglement for

Begynder Bedømmelsesreglement for Begynder Bedømmelsesreglement for Vedtaget og udgivet august 2014, mindre korrektur januar 2015 og tilføjelser september 2016 Af Udvalget for TeamGym Alle dele af reglementet kan findes på GymDanmark s

Læs mere

Appendix A1 Rytmesværheder og tegn

Appendix A1 Rytmesværheder og tegn Appendix A1 Rytmesværheder og tegn 1.0 Generelt For at udførte momenter regnes forskellige, skal de have forskellig koder. Tegningerne skal ikke opfattes som endegyldige for, hvordan momentet skal se ud.

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund Trampolin. Konkurrenceregler 2009 Mesterskabsreglement 2009

Danmarks Gymnastik Forbund Trampolin. Konkurrenceregler 2009 Mesterskabsreglement 2009 Danmarks Gymnastik Forbund Trampolin Konkurrenceregler 2009 Mesterskabsreglement 2009 TTU/okt-2009 Danmarks Gymnastik Forbund Trampolin Konkurrenceregler Gyldige fra 1. januar 2009 Disse regler følger

Læs mere

Dato: lørdag 7. november 2015 Konkurrencestart kl.10:00 Sted: SG-Huset Ryttervej 70

Dato: lørdag 7. november 2015 Konkurrencestart kl.10:00 Sted: SG-Huset Ryttervej 70 Dato: lørdag 7. november 2015 Konkurrencestart kl.10:00 Sted: SG-Huset Ryttervej 70 Infobrev til Power Series 2 SG Cup Program Programmet er nu klar. Der har været stor interesse til konkurrencen. Vi har

Læs mere

Stigeøvelser anno 2008 HEST

Stigeøvelser anno 2008 HEST Stigeøvelser anno 2008 HEST STIGE 1: Øvelse 2: Tilløb indspring over måtte ophop på springbræt landing på springbræt. Arme ved ører, hulning i kropsposition, let knæbøjning i afsæt og landing. Bemærk korrekt

Læs mere

REGLEMENT FOR GymDanmarks Efterskole DM i Rytme

REGLEMENT FOR GymDanmarks Efterskole DM i Rytme REGLEMENT FOR GymDanmarks Efterskole DM i Rytme Indhold Reglement... 3 Serie 1 (u/håndredskab)... 4 Serie 2 (m/håndredskab)... 4 Tekniske muligheder Redskabstekniske sværheder... 4 Bold... 4 Tov... 4 Tøndebånd...

Læs mere

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2018 Trin 1-6 Beskrivelse af øvelser

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2018 Trin 1-6 Beskrivelse af øvelser Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2018 Trin 1-6 Beskrivelse af øvelser 1.1 Indledning Generelt trin 1-6 Materialet er opdelt i kapitler, hvor kapitel 2 beskriver de generelle fradrag.

Læs mere

BEDØMMELSESREGLEMENT 2014-2015

BEDØMMELSESREGLEMENT 2014-2015 BEDØMMELSESREGLEMENT 2014-2015 BEDØMMELSESREGLEMENT SIDE 1 ARTIKEL 1 MÅL OG HENSIGT: 1.1 Formålet med dette bedømmelsesreglement er: 1.1.1 At tilvejebringe en objektiv og ensartet vurdering af alle Sports

Læs mere

Introduktion til Udspring. En guide for tilskuere

Introduktion til Udspring. En guide for tilskuere Introduktion til Udspring En guide for tilskuere Juli 2012 Udspring er en æstetisk sport, hvor ynde kombineres med styrke og smidighed, mens udspringeren bevæger sig gennem luften. Udspringeren skal have

Læs mere

Reglement Efterskole-DM i Rytme (revideret august 2014)

Reglement Efterskole-DM i Rytme (revideret august 2014) Reglement Efterskole-DM i Rytme (revideret august 2014) Holdene: Et hold består af 6 til 10 gymnaster (piger og/eller drenge), sammensat af elever fra samme efterskole. Altså 9. eller 10. klasse-elever.

Læs mere

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange.

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. Lektion: 1 ud af 12 Rytmisk vejrtrækning og vandret kropsposition Opvarmning 5 min Valgfri. Varm musklerne op i roligt tempo. Rytmisk vejrtrækning 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. 1. Hold

Læs mere

Roskilde GymBattle 2016 Reglement

Roskilde GymBattle 2016 Reglement Roskilde GymBattle 2016 Reglement Roskilde GymBattle 2016 Reglement Indholdsfortegnelse Generel info... 3 Karaktererne... 3 Momenter... 4 Tumbling... 5 Trampet... 6 2 Generel info Vi støtter os op af GymDanmarks

Læs mere

SPORTS ACROBATIK BEDØMMELSESREGLEMENT

SPORTS ACROBATIK BEDØMMELSESREGLEMENT SPORTS ACROBATIK BEDØMMELSESREGLEMENT 2010-2011 BEDØMMELSESREGLEMENT SIDE 1 ARTIKEL 1 MÅL OG HENSIGT: 1.1 Formålet med dette bedømmelsesreglement er: 1.1.1 At tilvejebringe en objektiv og ensartet vurdering

Læs mere

Omvendt dråbe. Hvad er det? I hoftebøjet stilling at ramme vandet med arme og ben samtidig

Omvendt dråbe. Hvad er det? I hoftebøjet stilling at ramme vandet med arme og ben samtidig Omvendt dråbe I hoftebøjet stilling at ramme vandet med arme og ben samtidig Forlæns udspring og under springet lukke sammen til hoftebøjet stilling ved at gribe om underbenene og derved danne en omvendt

Læs mere

Kombinerede rutiner: Generelle krav til både par og grupper: Individuelle:

Kombinerede rutiner: Generelle krav til både par og grupper: Individuelle: Kombinerede rutiner: Generelle krav til både par og grupper: 15.3 Rutinen skal starte fra en statisk position, være koreograferet hele vejen i et flow og slutte i en statisk position. 16.1 Rutinen må maximalt

Læs mere

BEDØMMELSESREGLEMENT 2013-2014

BEDØMMELSESREGLEMENT 2013-2014 BEDØMMELSESREGLEMENT 2013-2014 BEDØMMELSESREGLEMENT SIDE 1 ARTIKEL 1 MÅL OG HENSIGT: 1.1 Formålet med dette bedømmelsesreglement er: 1.1.1 At tilvejebringe en objektiv og ensartet vurdering af alle Sports

Læs mere

APPENDIX A1 - RYTMEMOMENTER

APPENDIX A1 - RYTMEMOMENTER APPENDIX A1 - RYTMEMOMENTER Sværhedskrav Udførelseskrav Sværhedsværdier på gulv Pivoter 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 Forlæns drejning Valgfri placering af det frie ben og arme Drejningen skal være på tå. Støttebenet

Læs mere

Det er tilladt både at bruge både den gamle og nye musik som er udgivet af det amerikanske gymnastikforbund.

Det er tilladt både at bruge både den gamle og nye musik som er udgivet af det amerikanske gymnastikforbund. Generelt Trin 1-6: Bogen er opbygget med forslag til træning af kondition og smidighed i starten af bogen. Derefter er bogen opdelt i hvert trin med udførligt beskrevet øvelser. Til sidst i bogen er der

Læs mere

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013 Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013 Revideret februar 2014 Trin 1-6 Generelt Trin 1-6: Bogen er opbygget med forslag til træning af kondition og smidighed i starten af bogen.

Læs mere

REGELBOG FOR SOLOLØB KONKURRENCEREGLER SÆSON 2015-2016

REGELBOG FOR SOLOLØB KONKURRENCEREGLER SÆSON 2015-2016 REGELBOG FOR SOLOLØB KONKURRENCEREGLER SÆSON 2015-2016 Redaktion: Dansk Skøjte Union, Teknisk Udvalg 39. udgave 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 OVERSIGT OVER INTERNATIONAL JUDGING SYSTEM... 4 2.0 ALDERS-

Læs mere

APPENDIX A1 - RYTMEMOMENTER

APPENDIX A1 - RYTMEMOMENTER Sværhedskrav Udførelseskrav Pivoter 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 drejning Valgfri placering af det frie ben og arme Drejningen måles fra hofte tå. Støttebenet skal være strakt eller bøjet APPENDIX A1 - RYTMEMOMENTER

Læs mere

Bedømmelsesreglement for TeamGym

Bedømmelsesreglement for TeamGym Bedømmelsesreglement for TeamGym Vedtaget og udgivet 180810 Af Udvalget for TeamGym Alle dele af håndbogen kan findes på DGF s hjemmeside, hvor de løbende opdateres og det vil tillige være muligt at bestille

Læs mere

BEDØMMELSESREGLEMENT 2015-2016

BEDØMMELSESREGLEMENT 2015-2016 BEDØMMELSESREGLEMENT 2015-2016 BEDØMMELSESREGLEMENT SIDE 1 ARTIKEL 1 MÅL OG HENSIGT: 1.1 Formålet med dette bedømmelsesreglement er: 1.1.1 At tilvejebringe en objektiv og ensartet vurdering af alle Sports

Læs mere

APPENDIX A1 - RYTMEMOMENTER

APPENDIX A1 - RYTMEMOMENTER Pivoter 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 drejning Valgfri placering af det frie ben og arme P201 P401 P601 P1001 P1201 900 1080 Valgfri placering af det frie ben og arme P202 P402 P602 P1002 P1202 900 1080 Placering

Læs mere

Skating school. Indholdsfortegnelse

Skating school. Indholdsfortegnelse Skating school Kompendiet er delt op i to dele: 1. Elementerne i de forskellige tests listet op i den rækkefølge, de skal gennemgås. Tallet i parentesen angiver det sted i videoen, hvor elementet vises.

Læs mere

Forlæns benspring strakt (100A)

Forlæns benspring strakt (100A) Forlæns benspring strakt (100A) Stående afsæt fra kant eller vippe med front mod vandet. Landing i vand på ben i strakt stilling Opspring med hænder strakt over hovedet. Under springet trækkes armene ned

Læs mere

Bedømmelsesreglement for Spring-Rytme gymnastik

Bedømmelsesreglement for Spring-Rytme gymnastik Bedømmelsesreglement for Spring-Rytme gymnastik Vedtaget og udgivet 091008 Af Spring-Rytme Udvalget Alle dele af håndbogen (Almen del, Teknisk reglement, Redskabsregulativ, Bedømmelsesreglement, Obligatoriske

Læs mere

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Indholdsfortegnelse GGIF Grand Prix 3 Grand Prix Gymnastik 4 Forventninger 4 Træning 5 Økonomi 6 Reserver 7 Vigtige datoer 2015-16 8 Kontakt

Læs mere

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3 FC Skanderborg Teknikmærker FC Skanderborgs teknikmærke Spillernavn: Indholdsfortegnelse Baggrund side 2 Teknikmærkerne og afvikling side 3 Øvelse 1: Jonglering side 4 Øvelse 2: Løb/dribling med bolden

Læs mere

Teknisk Regulativ for TeamGym 2015-2016 Vedtaget 25. oktober 2015 på TeamGyms aktivitetsmøde

Teknisk Regulativ for TeamGym 2015-2016 Vedtaget 25. oktober 2015 på TeamGyms aktivitetsmøde Teknisk Regulativ for TeamGym 2015-2016 Vedtaget 25. oktober 2015 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold 1 Konkurrencer... 4 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 4 1.1.1 Seniordamer, seniorherrer, seniormix...

Læs mere

REGLEMENT FOR DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDS

REGLEMENT FOR DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDS REGLEMENT FOR DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDS GRAND PRIX KONKURRENCER Mikro, Mini Mono og Mini 2013-2014 Revideret d. 5. november 2013 Mikro, Mini Mono og Mini 1 Indholdfortegnelse 1. FORORD... 3 2. KONKURRENCESTRUKTUR

Læs mere

Voltigering. Guidelines for træhestekonkurrencer

Voltigering. Guidelines for træhestekonkurrencer Voltigering Guidelines for træhestekonkurrencer Forord Da træhestekonkurrencen er et nyt koncept i voltigering i Danmark/Dansk Ride Forbund er det ikke muligt at forudse alle hændelser ved konkurrencerne.

Læs mere

BEDØMMELSESREGLEMENT 2015

BEDØMMELSESREGLEMENT 2015 BEDØMMELSESREGLEMENT 2015 Kilde og materiale UEG TG CoP Revideret juli 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt afsnit... 5 1.1 Formål med Bedømmelsesreglementet... 5 2 Bedømmelse... 5 2.1 Generelt... 5 2.2

Læs mere

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Træningsmateriale Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Indhold Forord... 2 Generelt om spring... 3 - basisviden for underviseren... 3 Grundlæggende bevægelser...

Læs mere

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet Teknikmærke 1. Gå på hænder Beskrivelse: Hænderne sættes på madrassen, hvorefter der sættes af med fødderne fra madrassen, således at man står på sine hænder. Gå derefter mindst 3 m fremad. 2. Gå bagover

Læs mere

Til EFTERSKOLERNES DM 2013

Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Danmarks Gymnastik Forbund Byder Fredag d.17 maj 2013 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne Entre:

Læs mere

NIVEAU M CRAWL

NIVEAU M CRAWL Lektion: 1 ud af 12 Vandret kropsposition og vejrtrækning Opvarmning 5 min Valgfri. Bland forskellige stilarter. Vandret kropsposition 10 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. 1. Lig som et x på

Læs mere

Forlæns benspring hoftebøjet (100B)

Forlæns benspring hoftebøjet (100B) Forlæns benspring hoftebøjet (100B) Forlæns afsæt og bøjning i hoften med efterfølgende udstrækning inden landing Efter afsæt med armene over hovedet skal hoften bøjes, knæ holdes strakte og hænder holde

Læs mere

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013 Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013 Det danske program består af 9 trin Trin 7-9, frie øvelser: Trin 7 er introduktionen til de frie øvelser. I disse øvelser ligges der vægt

Læs mere

Regelsæt. Regler for National Disco Udgivet den 8. september 2013 af De Danske Danseskoler. De Danske Danseskoler D.D.D.

Regelsæt. Regler for National Disco Udgivet den 8. september 2013 af De Danske Danseskoler. De Danske Danseskoler D.D.D. Regelsæt Regler for National Disco Udgivet den 8. september 2013 af De Danske Danseskoler De Danske Danseskoler D.D.D. REGLER FOR DE DANSKE DANSESKOLERS NATIONALE DISCO TURNERINGER 1. Deltagelse: Turneringerne

Læs mere

REGELBOG FOR SOLOLØB KONKURRENCEREGLER SÆSON 2013-2014

REGELBOG FOR SOLOLØB KONKURRENCEREGLER SÆSON 2013-2014 REGELBOG FOR SOLOLØB KONKURRENCEREGLER SÆSON 2013-2014 Redaktion: Dansk Skøjte Union, Teknisk Udvalg/Maria Bækgaard Kjær 37. udgave august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 OVERSIGT OVER INTERNATIONAL JUDGING

Læs mere

Rytmisk Sports Gymnastik

Rytmisk Sports Gymnastik Rytmisk Sports Gymnastik Demi grupper nationalt reglement 2014-2015 Indhold Nationalt reglement RSG demi grupper...3 Aldersgrupper...3 Antal gymnaster...3 Antal øvelser og varighed...3 Gulvareal...3 Musik...3

Læs mere

Sammendrag af reglement for AGG Æstetisk Gruppe Gymnastik

Sammendrag af reglement for AGG Æstetisk Gruppe Gymnastik Sammendrag af reglement for AGG Æstetisk Gruppe Gymnastik Sammendrag af IFAGG reglement, children categories, version 22.09.2012 Sammendrag af IFAGG reglement, junior & senior, version 19.03.2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013

Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013 Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013 Vedtaget og udgivet august 2012 Med virkning til August 2012 Af Udvalget for TeamGym 2 1 Konkurrencebestemmelser 1.1 Hvad er en begynder-konkurrence

Læs mere

Træningsøvelser til længdespring Indhold

Træningsøvelser til længdespring Indhold Træningsøvelser til længdespring Indhold Generelt om spring... 1 Lektion 1 afsættet... 3 Lektion 2 - tilløb... 4 Lektion 3 svævefasen... 6 Træningsøvelser og lege... 7 Konkurrencen... 9 Generelt om spring

Læs mere

Bedømmelsesreglement for

Bedømmelsesreglement for Bedømmelsesreglement for Vedtaget og udgivet 15.08.11 Af Udvalget for TeamGym Alle dele af reglementet kan findes på DGF s hjemmeside Copyright 2004-2012, Danmarks Gymnastik Forbund Tegninger af Mie Trangbæk

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Bedømmelsesreglement for

Bedømmelsesreglement for Bedømmelsesreglement for Vedtaget og udgivet august 2014, mindre korrektur januar 2015 Af Udvalget for TeamGym Alle dele af reglementet kan findes på GymDanmark s hjemmeside Copyright GymDanmark, Danmarks

Læs mere

Bedømmelsesreglement for

Bedømmelsesreglement for Bedømmelsesreglement for Vedtaget og udgivet 15.08.11 (revideret 17.11.11 ang. punkt 6.0) Af Udvalget for TeamGym Alle dele af reglementet kan findes på DGF s hjemmeside Copyright 2004-2012, Danmarks Gymnastik

Læs mere

Bedømmelsesreglement for

Bedømmelsesreglement for Bedømmelsesreglement for Vedtaget og udgivet august 2012 Af Udvalget for TeamGym Alle dele af reglementet kan findes på DGF s hjemmeside Copyright 2004-2012, Danmarks Gymnastik Forbund 2 TeamGym Bedømmelsesreglement

Læs mere

STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD FLEKSIBEL MOTIONSFODBOLD SUNDT, SJOVT OG SOCIALT FORORD TIL STYRKEØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER

Læs mere

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2016-17 Indholdsfortegnelse GGIF Grand Prix 3 Grand Prix Gymnastik 4 Forventninger 4 Træning 5 Økonomi 6 Reserver 7 Vigtige datoer 2016-17 8 Kontakt

Læs mere

REGLEMENT FOR GymDanmarks GRAND PRIX RYTME KONKURRENCER. Mikro Mini Mini Mono

REGLEMENT FOR GymDanmarks GRAND PRIX RYTME KONKURRENCER. Mikro Mini Mini Mono REGLEMENT FOR GymDanmarks GRAND PRIX RYTME KONKURRENCER Mikro Mini Mini Mono Indhold Reglement... 3 Serie 1 (u/håndredskab)... 3 Tekniske muligheder... 3 Kropsbevægelser... 4 Balancer... 4 Spring... 5

Læs mere

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013 Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013 Revideret maj 2015 Trin 7-9, frie øvelser: Trin 7 er introduktionen til de frie øvelser. I disse øvelser ligges der vægt på fradrag, artistisk

Læs mere

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Teknikmærke 1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Beskrivelse: Lav en almindelig forlæns kolbøtte! I det du lander laver du et hop, hvor du roterer en hel omgang rundt om dig selv. (360 grader.) Land i balance

Læs mere

GLADSAXE IDRÆTS FORENING GYMNASTIKAFDELINGEN byder velkommen til

GLADSAXE IDRÆTS FORENING GYMNASTIKAFDELINGEN byder velkommen til GLADSAXE IDRÆTS FORENING GYMNASTIKAFDELINGEN byder velkommen til Sjællandsmesterskaberne For YNGLINGE og SENIOR 2013 26. april 2013 Stævnet arrangeres i samarbejde med Danmarks Gymnastik Forbund S i d

Læs mere

TURNERINGSAFVIKLING POOL

TURNERINGSAFVIKLING POOL DEN DANSKE BILLARD UNION TURNERINGSAFVIKLING POOL Sæson 2016-2017 1. AFVIKLING AF MESTERSKABER 2. AFVIKLING AF DANSK POOL TOUR 3. SHOT-CLOCK & TIMEOUT. 4. DISTANCER 5. RANGLISTER. 6. RATING. 7. SEEDNING.

Læs mere

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin Step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler i ben og balder. Effekten fra

Læs mere

Træningsmateriale Længdespring

Træningsmateriale Længdespring Træningsmateriale Længdespring Længdespring Indhold Forord... 2 Generelt om spring... 3 Lektion 1 afsættet... 5 Lektion 2 - tilløb... 6 Lektion 3 svævefasen... 8 Træningsøvelser og lege... 9 Konkurrencen...

Læs mere

Balance. Kast med begge hænder. Klask hænder. Frøhop. Konkurrence. Konkurrence

Balance. Kast med begge hænder. Klask hænder. Frøhop. Konkurrence. Konkurrence Kast med begge hænder Balance Stå på ét ben. Placer modsatte fod på indersiden af knæet. Se, hvem der kan stå i længst tid. Lav en bedst af tre. Stå med parallelle fødder. Kast en bold op ad en mur skiftevis

Læs mere

01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE

01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE 01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1-2 02.00 DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS DANMARKS MESTERSKABER (DM) 1 - Arrangement af DM 3 2 - Deltagelse 3 3 - Anmeldelse og startgebyr

Læs mere

Grand Prix Rytme reglementsændringer 2017/2018

Grand Prix Rytme reglementsændringer 2017/2018 Grand Prix Rytme reglementsændringer 2017/2018 Alle ændringer er noteret med rød skrift i reglementsoplæggene. Ændringerne, der blot er præciseringer og forklarende er ikke medtaget i denne oversigt. Slettede

Læs mere

Introduktion til step

Introduktion til step Øvelser til step Introduktion til step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler

Læs mere

Nationalt Reglement

Nationalt Reglement Nationalt Reglement Dansk Udviklings Plan 2017-2020 Par: Dame/pige par - Drenge/mens par - Mix par Grupper: Trio/Dame gruppe Senest opdateret: 16.11.2016 DK 3 Rutineskemaet DK 1 - DK2 Variationer DK 3

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SYNKRO

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SYNKRO 01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1-2 02.00 DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS DANMARKS MESTERSKABER (DM) 1 - Arrangement af DM 3 2 - Deltagelse 3 3 - Anmeldelse og startgebyr

Læs mere

Teknik Smash Smashkast

Teknik Smash  Smashkast Teknik Smash For alle volleyballspillere, uanset alder, er det at smashe det sjoveste og mest spændende. Problemet er, at smashet også er den vanskeligste tekniske detalje at lære. Specielt for den aldersgruppe,

Læs mere

Træning af motorik - Kravle / krybe. Du skal bruge følgende redskaber: Denne opstilling træner motorik ved at krybe og kravle.

Træning af motorik - Kravle / krybe. Du skal bruge følgende redskaber: Denne opstilling træner motorik ved at krybe og kravle. Træning af motorik - Kravle / krybe Træning af motorik - Kravle / krybe Denne opstilling træner motorik ved at krybe og kravle. Byg to tunneler, hvor den ene er høj og den anden er lav. Kravl under den

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund. AGG Forum 2015

Danmarks Gymnastik Forbund. AGG Forum 2015 Danmarks Gymnastik Forbund AGG Forum 2015 URG s Elitesektions placering Dommer udvalg Økonomi udvalg Elitesektion AGG afdeling RSG afdeling URG 8 medlemmer Reglements udvalg Stævne udvalg Uddannelses udvalg

Læs mere

KIG/UIG Sjællandskredsen Kompendium 2011

KIG/UIG Sjællandskredsen Kompendium 2011 KIG/UIG Sjællandskredsen Kompendium 2011 Sjællandskredsen Forord og adresser I dette kompendium er alt hvad Sjællandskredsens UKIG kan byde på. Der vil ikke tilgå yderligere skrivelser. I tilfælde af evt.

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Terapiafdelingen. Træningsprogram efter hoftealloplastik

Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Terapiafdelingen. Træningsprogram efter hoftealloplastik Generel information Det er vigtigt, at du hele tiden tager hensyn til smerter i forbindelse med træning og dagligdags aktiviteter. Dvs. du må gerne mærke ømhed og let smerte under træningen, men ikke opleve

Læs mere

SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER

SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER 2010-2011 TEKNISKE REGLER SIDE 1 ARTIKEL 1 1.1 DOMMERKOMITÉENS FUNKTIONER. 1.1.1 Dommerkomitéen er ansvarlig for definitionen af reglerne. Komitéen vedligeholder de tilstedeværende

Læs mere

Træningsmateriale - Kast

Træningsmateriale - Kast Træningsmateriale - Kast Kast Indhold Forord... 2 Generelt om kast... 3 Lektion 1 Stående kast... 5 Lektion 2 impulsskridt... 6 Lektion 3 Et helt kast... 7 Træningsøvelser og lege... 8 Konkurrencen...

Læs mere

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym version 271013 1 Konkurrencer... 3 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 3 1.1.1

Læs mere

Teknisk progression Diskoskast

Teknisk progression Diskoskast Teknisk progression Diskoskast Diskoskast er en teknisk disciplin, hvor der skal læres en del før man mestrer en god teknik. En af de allervigtigste elementer er, at man har en god rotationsteknik. Derfor

Læs mere

SpringCup 2016 Stævneinfo 1. udgave,

SpringCup 2016 Stævneinfo 1. udgave, Indledning Dette dokument indeholder info om konkurrenceafvikling og praktisk info ved Spring Cup 2016 Tidsplanen, karakterlister og reglement er ikke indeholdt, men er i særskilt dokument. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Program: 1 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) /

Program: 1 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / I 1 1 Uge:1 af 16 Program: 1 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / Opvarmning Løst / ben Udsvømning Sum. distance (m): Ca. Tid: I 1 1 Uge:1 af 16 Program: 1 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m)

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund. Byder søndag den 19 maj 2013. Kl. 12.50. Velkommen i Odense Idrætspark. Højstrupvej 5, 5200 Odense V. Til SENIOR DM 2013

Danmarks Gymnastik Forbund. Byder søndag den 19 maj 2013. Kl. 12.50. Velkommen i Odense Idrætspark. Højstrupvej 5, 5200 Odense V. Til SENIOR DM 2013 Danmarks Gymnastik Forbund Byder søndag den 19 maj 2013 Kl. 12.50 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til SENIOR DM 2013 i TeamGym Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne

Læs mere

SpringCup 2015 Stævneinfo og Reglement 1. udgave, 05/11.2015

SpringCup 2015 Stævneinfo og Reglement 1. udgave, 05/11.2015 Indledning Dette dokument indeholder info om konkurrenceafvikling og praktisk info ved Spring Cup 2015 Tidsplanen, karakterlister og reglement er ikke indeholdt, men vil modtages snarest. Indholdsfortegnelse

Læs mere

INFOFOLDER Espergærde Grand Prix & Æstetisk Gymnastik

INFOFOLDER Espergærde Grand Prix & Æstetisk Gymnastik INFOFOLDER Espergærde Grand Prix & Æstetisk Gymnastik 2014-15 1 GRAND PRIX OG ÆSTETISK GYMNASTIK Rytmisk gymnastik i Danmark dækker bl.a. over Grand Prix Gymnastik og Æstetisk Gymnastik. Rytme gymnastikken

Læs mere

1. Kolbøtte, forlæns. 2. Kolbøtte, baglæns. 3. Rullefald. 4. Tigerspring

1. Kolbøtte, forlæns. 2. Kolbøtte, baglæns. 3. Rullefald. 4. Tigerspring Teknikmærke 1. Kolbøtte, forlæns Beskrivelse: Træk hagen ned til brystet og kig på navlen! Sæt af med samlede ben og lav en kolbøtte! Rul, så du lander på fødderne og er klar til den næste kolbøtte! 2.

Læs mere

S H I N G O R Y U KARATE. Kampregler ved semikontakt karatestævner

S H I N G O R Y U KARATE. Kampregler ved semikontakt karatestævner S H I N G O R Y U KARATE Kampregler ved semikontakt karatestævner KAMPAREALET: Kamparealet skal være kvadratisk med en sidelængde på 6 x 6 meter til 8 x 8 meter. Kamparealet kan forsynes med måtte (Tatami)

Læs mere

Skole OL er tilbage, og det er NU du skal tilmelde din 4., 5., 6. eller 7. klasse på skoleol.tv2.dk!

Skole OL er tilbage, og det er NU du skal tilmelde din 4., 5., 6. eller 7. klasse på skoleol.tv2.dk! din 4., 5., 6. eller 7. klasse på! REGLER Stående start. På Pladserne..Færdige BANG.. og så derudaf og i mål. Hold bane hele vejen og bliv på banen indtil dommeren har sagt god for at du forlader den (når

Læs mere

Koncept for. Danmarksmesterskaberne i Folkedans for hold under Folkedans Danmark Deltagere: Danmarksmesterskabet udskrives i 3 rækker.

Koncept for. Danmarksmesterskaberne i Folkedans for hold under Folkedans Danmark Deltagere: Danmarksmesterskabet udskrives i 3 rækker. Koncept for Danmarksmesterskaberne i Folkedans for hold under Folkedans Danmark 2017 Deltagere: Danmarksmesterskabet udskrives i 3 rækker. Række 1: Hold, der tidligere har deltaget i række 1 ved DM i folkedans

Læs mere

REGLEMENT FOR DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDS

REGLEMENT FOR DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDS REGLEMENT FOR DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDS GRAND PRIX KONKURRENCER Pige og Tweensrækken Revideret d. 29. juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. PIGE OG TWEENSRÆKKE GRAND PRIX... 4 Struktur...

Læs mere

Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016. Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35. www.bellingegymnasterne.

Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016. Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35. www.bellingegymnasterne. Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35 www.bellingegymnasterne.dk Gymnastik for alle Børn Talent-afdeling Hold 1.1: Forældre/barn

Læs mere

VÆR MED I SKOLE OL 2014! Skole OL er tilbage, og det er NU du skal tilmelde din 4., 5., 6. eller 7. klasse på skoleol.tv2.dk!

VÆR MED I SKOLE OL 2014! Skole OL er tilbage, og det er NU du skal tilmelde din 4., 5., 6. eller 7. klasse på skoleol.tv2.dk! LÆNGDE REGLER Til OL-springerne: Der skal sættes af på ét ben og landes på to. Der må sættes af i hele den 1 meter brede afsætszone og der måles fra afsætsfodens tå og ud til netop den del af landingsmærket

Læs mere

FREMAD OG BAGUDSVING I RINGENE MED HOFTE I RINGEHØJDE TRIN

FREMAD OG BAGUDSVING I RINGENE MED HOFTE I RINGEHØJDE TRIN GULV Følgende er gældende for øvelser på gulv: Vendinger og ophop må ske til valgfrie sider (hø. og ve.) Øvelse 1 5 udføres efter frem tilbage - frem princippet start i valgfrit på gulvet Øvelse 6 10 må

Læs mere

Bryderegler, på 5 minutter

Bryderegler, på 5 minutter Med denne folder, ønsker vi at gøre dig klogere på brydning, samt gøre det lettere for dig at følge med i brydekamp. Hvad er brydning? Brydning er en kampsport. Der kæmpes på en madras der er 12 x 12 meter,

Læs mere

Opvarmningsprogram. Billede af øvelse. Antal gentagelser/ varighed. Øvelse. Variant. 8 gentagelser til hver side Sidde / stå

Opvarmningsprogram. Billede af øvelse. Antal gentagelser/ varighed. Øvelse. Variant. 8 gentagelser til hver side Sidde / stå Træningsprogram 0 Opvarmningsprogram Øvelse Stræk dig skiftevis søger op mod loftet 8 gentagelser til hver side Sidde / stå Svaje ned strit med numsen og runde op kig ind på maven Kør skuldrene rundt -

Læs mere