Betjeningsvejledning. UniControl. UniControl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. UniControl. UniControl"

Transkript

1 DA Betjeningsvejledning UniControl UniControl

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Dokumentets formål Håndtering af dette dokument Anvendelse af symboler og fremhævelser Garanti og ansvar 5 2 Sikkerhed Anvendelsesformål Generelle sikkerhedsanvisninger 5 3 Oversigt Betjeningselement og menustruktur Symboler Taster og betjening Tilbage-funktion Driftindikator Visning i passiv tilstand Informationsskærm Valg af varmetrin 9 4 Start af varmeren med hurtigstartknappen Hurtig start af luftvarmer Hurtig start af vandvarmer 10 5 Opvarmning Vandvarmer Luftvarmer Ændring af temperaturen under opvarmning Ændring af varmetrinnet under opvarmning Ændring af den resterende driftstid Resterende driftstid af vandvarmer Resterende driftstid af luftvarmer 13 6 Ventilation Start af ventilatoren via menuen Ventilation Ændring af ventilatortrin under ventilation Ændring af den resterende driftstid under ventilation 15

3 7 Frakobling 15 8 Programmering af timere (starttidspunkt) : Indstilling af starttidspunkt : Indstilling af opvarmning : Indstilling af ventilation Aktivering, deaktivering, redigering eller sletning Slet alle timere Generelt Indstilling af hurtigstartknappen Indstilling af hurtigstartknappen til opvarmning Indstilling af hurtigstartknappen til ventilation Indstilling af ugedag Indstilling af klokkeslæt Indstilling af sprog Indstilling af temperaturenhed Indstilling af lysstyrke Indstilling af displayets timeout Indstilling af dag-/natbelysning Visning af systeminformationer Visning af gemte fejlmeddelelser Reset (nulstilling) Rengøring Fejlmeddelelse Fejlkoder Uddrag af betjeningselementets fejlmeddelelser Bortskaffelse Kundeservice og kundecenter Tekniske data 27

4 1 Indledning Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem for at lære alle Webasto varmerens komfortfunktioner at kende. Har du spørgsmål til montering eller drift af varmeren, bedes du kontakte din forhandler eller det værksted, der har monteret varmeren. Her kan du få pålidelig og kompetent rådgivning. Du er også velkommen til at kontakte en af vores filialer. Kontaktadresserne findes i kapitlet "Kundeservice og kundecenter". Opbevar denne betjeningsvejledning omhyggeligt. Vi ønsker god tur! 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til apparatet og indeholder informationer om sikker brug af apparatet. Betjeningsvejledningen forklarer alle betjeningselementets funktioner. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice og/eller kundecenter (se kapitlet "Kundeservice og kundecenter"). Om funktionerne er tilgængelige afhænger af den installerede varmer. 1.2 Håndtering af dette dokument XXDenne betjeningsvejledning og betjeningsvejledningen til varmeren skal læses, før varmeren tages i brug. XXDenne betjeningsvejledning skal gives videre til den nye ejer eller bruger ved salg eller overdragelse af apparatet. 1.3 Anvendelse af symboler og fremhævelser Tekster med symbolet henviser til separate dokumenter, som er vedlagt eller kan rekvireres hos Webasto. Tekster med symbolet henviser til nærmere tekniske detaljer. Tekster med symbolet eller advarer mod mulige materielle skader samt risiko for ulykker eller personskader. Fremhævelse Forklaring 33 Forudsætning for følgende handlingsanvisning X X Handlingsanvisning 4

5 1.4 Garanti og ansvar Webasto fraskriver sig ethvert ansvar for mangler og skader, som skyldes, at monteringsog betjeningsvejledningen og de heri indeholdte anvisninger ikke er fulgt. Denne ansvarsfraskrivelse gælder især i tilfælde af: Forkert anvendelse Reparationer ikke udført af et Webasto serviceværksted Anvendelse af uoriginale dele Ombygning af apparatet uden tilladelse fra Webasto 2 Sikkerhed 2.1 Anvendelsesformål Det indbyggede betjeningselement anvendes til at betjene varmeren. 2.2 Generelle sikkerhedsanvisninger ADVARSEL Eksplosionsfare i omgivelser med brændbare dampe, brændbart støv og farligt gods (f.eks. tankstationer, tankanlæg, brændstof-, kul-, træ- eller kornlagre) XXTænd ikke for varmeren, og brug ikke varmeren. ADVARSEL Indånding af giftige gasser i lukkede rum Forgiftning og kvælning XXBrug aldrig varmeren, heller ikke med programmeret opvarmningsstart, i lukkede rum som f.eks. garager eller værksteder uden udsugning af udstødningsgas. ADVARSEL Brandfare på grund af brændbare materialer eller væsker i varmluftstrømmen (luftvarmere) XXHold varmluftstrømmen fri. ADVARSEL Risiko for personskader på grund af defekt apparat XXBrug ikke den defekte varmer. XXKontakt et Webasto serviceværksted. 5

6 3 Oversigt 3.1 Betjeningselement og menustruktur T Einstellungen 1 Aktiveret starttidspunkt, ADR-symbol* 2 Klokkeslæt 3 Betjeningsknap 4 Hurtigstartknap med driftindikator 5 Symbol for menuelement 6 Menupunktets navn I hovedmenuen er følgende menuelementer tilgængelige:, Opvarmning, Ventilation og. *: ekstraudstyr 3.2 Symboler Symbol Beskrivelse Symbol Beskrivelse Menuen (starttidspunkt) Menuen Opvarmning Varmetrin Normal Menuen Ventilation Menuen Varmetrin Eco* Varmetrin Boost* Ventilatortrin (trin 1-4) Tilføj timer Aktiver timer 6

7 Symbol Beskrivelse Symbol Beskrivelse Deaktiver timer Slet alle timere Hurtig start Klokkeslæt Temperaturenhed Systeminformation Reset Venstre Tilbage 12-timers visning Underspænding Slet timer aktiv Ugedag Sprog Dag/Nat Fejlmeddelelse Service opsøg værksted OBS! Højre Symbol ved bekræftelse ADR * Afhænger af varmeren 3.3 Taster og betjening Tast Betjening og funktion Hurtigstartknap med driftindikator Vælg funktion ved at dreje betjeningsknappen (dreje-/trykknap). Bekræft den valgte funktion ved at trykke på betjeningsknappen (dreje-/ trykknap). 7

8 3.3.1 Tilbage-funktion Tilbage Du kan forlade den valgte menu med "Tilbage"-funktionen. ne gemmes, og det forrige menuniveau vises. 3.4 Driftindikator Varmerens status vises med belysningen i hurtigstartknappen. Status LED-belysning Opvarmning GRØN Konstant Ventilation BLÅ Konstant Varmer slukket betjeningselement aktiveret HVID Konstant Fejl ingen opvarmning, se kapitel 11 Fejlmeddelelse RØD Blinkende på side 26. Opvarmning forprogrammeret betjeningselement i GRØN Blinkende hviletilstand Ventilation forprogrammeret betjeningselement i hviletilstand BLÅ Blinkende Hvis brugeren ikke anvender betjeningselementet i 60 sekunder, og varmeren er slukket, skifter betjeningselementet til hviletilstand (display og LED slukker). 3.5 Visning i passiv tilstand Aktiveres varmeren af et andet Webasto betjeningselement (f.eks. Telestart eller Thermo- Call), vågner betjeningselementet fra hviletilstanden, og displayet viser den driftstilstand, der er valgt med det andet betjeningselement. Visningen afhænger af den tilsluttede varmer. Display Driftstilstand Opvarmning XXDen passive tilstand kan deaktiveres ved at trykke på hurtigstopknappen. Varmeren slukkes. 8

9 Display Driftstilstand Ventilation (den installerede varmer skal understøtte ventilationsfunktionen) XXDen passive tilstand kan deaktiveres ved at trykke på hurtigstopknappen. Varmeren slukkes. Opvarmning eller ventilation 33 Alt efter hvilken varmer der er tilsluttet, er det også muligt, at begge symboler for henholdsvis opvarmning og ventilation vises. XXDen passive tilstand kan deaktiveres ved at trykke på hurtigstopknappen. Varmeren slukkes. 3.6 Informationsskærm Følgende informationer om den tilsluttede varmer og det tilsluttede betjeningselement vises på startskærmen: Navn på betjeningselementet Navn på den tilsluttede varmer Softwareversion på tilsluttet betjeningselement Hardwareversion på tilsluttet betjeningselement Efter 1,5 sekunder fremkommer hovedmenuen. 3.7 Valg af varmetrin Valg af varmetrin understøttes ikke af alle varmere. Der er tre varmetrin: Eksempel Varmetrin Eco Normal Boost Opvarmningsfunktion Energisparefunktion Komfortopvarmning Hurtig opvarmning Varmetrinnene adskiller sig fra hinanden med hensyn til energiforbrug og den tid, det tager at opnå den indstillede temperatur. Eco bruger mindst energi, men er længst om at opnå den indstillede temperatur. 4 Start af varmeren med hurtigstartknappen Funktionen "Hurtig start" gør det muligt at starte opvarmning eller ventilation med et enkelt tryk ( ). Driftstilstanden kan tilpasses egne ønsker og behov. 9

10 Vejledning og beskrivelse af indstillingerne findes i kapitel 9 på side 19. Denne funktion er standardindstillet ved levering. Hvis funktionen aktiveres, efter at tændingen er slået til, bliver opvarmningstiden længere*. Når tændingen slås fra, fortsætter opvarmningen i 15 minutter. Denne tid kan reduceres manuelt*. * Afhænger af varmeren. 4.1 Hurtig start af luftvarmer Opvarmning: 33Hurtigstartknappen er programmeret til opvarmning. XXTryk på hurtigstartknappen. Opvarmning startes. Displayet viser menuelementet "Opvarmning" og den indstillede opvarmningstemperatur. Hurtigstartknappen lyser grønt. Ventilation: 33Hurtigstartknappen er programmeret til ventilation. XXTryk på hurtigstartknappen. Ventilation startes. Displayet viser ventilatortrinnet og driftstiden. Hurtigstartknappen lyser blåt. 4.2 Hurtig start af vandvarmer Opvarmning: 33Hurtigstartknappen er programmeret til opvarmning. XXTryk på hurtigstartknappen. Opvarmning startes. Displayet viser menuelementet "Opvarmning" og den indstillede resterende driftstid. Hurtigstartknappen lyser grønt. Ventilation: 33Hurtigstartknappen er programmeret til ventilation. XXTryk på hurtigstartknappen. Ventilation startes. Displayet viser menuelementet "Ventilation" og den indstillede resterende driftstid. Hurtigstartknappen lyser blåt. 10

11 5 Opvarmning 5.1 Vandvarmer XXVælg menuelementet "Opvarmning" i hovedmenuen. XXTryk på betjeningsknappen. Driftstiden blinker i displayet. Opvarmning XXDrej på betjeningsknappen for at indstille timetallet for driftstiden. Ved at dreje betjeningsknappen med uret kan du vælge og aktivere den maksimale driftstid. Minuttallet indstilles på samme måde som timetallet. Opvarmning Varighed Opvarmning startes. Displayet viser menuelementet "Opvarmning" og den indstillede resterende driftstid. Hurtigstartknappen lyser grønt. 5.2 Luftvarmer Valg af temperatur og/eller varmetrin understøttes ikke af alle varmere. XXVælg menuelementet "Opvarmning" i hovedmenuen Opvarmning XXTryk på betjeningsknappen. Displayet viser varmetrinnet. Opvarmning Normal 33På varmere med indstillelige varmetrin: XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede varmetrin. Alle varmere: Opvarmning 11

12 Displayet viser opvarmningstemperaturen. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge den ønskede temperatur. Opvarmning Temperatur Opvarmning startes. Displayet viser menuelementet "Opvarmning" og den valgte opvarmningstemperatur. Hurtigstartknappen lyser grønt Ændring af temperaturen under opvarmning 33Varmeren kører i opvarmningsfunktion XXDrej på betjeningsknappen, og vælg den ønskede temperatur. XXTryk på betjeningsknappen inden for 5 sekunder for at bekræfte indstillingen Ændring af varmetrinnet under opvarmning 33Varmer med indstillelige varmetrin 33Varmeren kører i opvarmningsfunktion XXTryk på betjeningsknappen for at skifte fra temperaturindstilling til indstilling af varmetrin. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede varmetrin. XXTryk på betjeningsknappen inden for 5 sekunder for at bekræfte indstillingen. 5.3 Ændring af den resterende driftstid Ønsker du en længere driftstid, skal driftstiden indstilles på ny. Efter 10 minutter kan der ikke foretages nogen ændring længere. Det er kun muligt at øge driftstiden ved at slukke og tænde for apparatet igen. 12

13 5.3.1 Resterende driftstid af vandvarmer 33Varmeren kører i opvarmningsfunktion XXDrej på betjeningsknappen for at indstille minuttallet for driftstiden. Opvarmning Varighed Opvarmning startes. Displayet viser menuelementet "Opvarmning" og den indstillede resterende driftstid. Hurtigstartknappen lyser grønt Resterende driftstid af luftvarmer 33Varmeren kører i opvarmningsfunktion. 33Varmere med indstillelige varmetrin: XXTryk på betjeningsknappen for at skifte fra temperaturindstilling til indstilling af varmetrin. XXTryk på betjeningsknappen for at skifte fra varmetrin til indstilling af resterende driftstid. 33Varmer uden indstillelige varmetrin: XXTryk på betjeningsknappen for at skifte fra temperaturindstilling til indstilling af den resterende driftstid. Alle varmere: XXDrej på betjeningsknappen for at ændre den resterende driftstid. Den resterende driftstid kan reduceres ved at dreje betjeningsknappen mod uret. XXTryk på betjeningsknappen inden for 5 sekunder for at bekræfte indstillingen. 6 Ventilation Ventilationsfunktionen understøttes ikke af alle varmere. Ventilationsfunktionen aktiverer kun ventilatoren, opvarmningsfunktionen er slukket. Det muliggør afkøling af kabinen ved at tilføre frisk luft udefra. Der kan vælges mellem fire ventilatortrin. De adskiller sig fra hinanden med hensyn til luftstrømmens styrke, og hvor hurtigt luftudvekslingen sker. Ventilatortrin 1 Ventilatortrin 3 13

14 Ventilatortrin 2 Ventilatortrin Start af ventilatoren via menuen Ventilation 33I hovedmenuen er symbolet for "Ventilation" valgt. Ventilation XXTryk på betjeningsknappen. Displayet viser det indstillede ventilatortrin. Ventilation Trin 2 XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede ventilatortrin. Ventilation Driftstiden blinker i displayet. Trin 4 XXDrej på betjeningsknappen for at indstille timetallet for driftstiden. Ved at dreje betjeningsknappen med uret kan du vælge og aktivere den maksimale driftstid. Minuttallet indstilles på samme måde som timetallet. Ventilation Varighed Ventilation startes. Displayet viser ventilatortrinnet og den valgte driftstid. Hurtigstartknappen lyser blåt. 6.2 Ændring af ventilatortrin under ventilation 33Varmeren kører i ventilationsfunktion XXTryk på betjeningsknappen for at skifte fra indstilling af resterende driftstid til indstilling af ventilatortrin. 14

15 XXDrej på betjeningsknappen for at vælge ventilatortrin. XXTryk på betjeningsknappen inden for 5 sekunder for at bekræfte indstillingen. 6.3 Ændring af den resterende driftstid under ventilation 33Varmeren kører i ventilationsfunktion XXDrej på betjeningsknappen for at ændre den resterende driftstid. Den resterende driftstid kan reduceres ved at dreje betjeningsknappen mod uret. Ønsker du en længere driftstid, skal driftstiden indstilles på ny. XXTryk på betjeningsknappen inden for 5 sekunder for at bekræfte indstillingen. 7 Frakobling 33Varmeren kører XXTryk på hurtigstartknappen. Belysningen i hurtigstartknappen skifter fra blå (ved ventilation) eller grøn (ved opvarmning) til hvid. 8 Programmering af timere (starttidspunkt) Der kan programmeres starttidspunkter op til 7 dage i forvejen. Varmeren starter automatisk på det programmerede tidspunkt. Der kan gemmes op til 3 starttidspunkter pr. dag og op til 21 starttidspunkter i alt. Der kan som standard kun aktiveres et starttidspunkt (en timer). 8.1 : Indstilling af starttidspunkt 33Klokkeslæt og aktuel ugedag er indstillet. 33Varmeren er slukket. 33 I hovedmenuen er menuelementet "" valgt. 15

16 XXTryk på betjeningsknappen. "Tilføj timer" vises i displayet (hvis der ikke er gemt nogen timer endnu). XXTryk på betjeningsknappen for at tilføje en ny timer. Tilføj timer XXDrej på betjeningsknappen for at vælge "Ugedag". Man Dag XXDrej på betjeningsknappen for at indstille timetallet for starttiden. Minuttallet indstilles på samme måde som timetallet. Starttid XXDrej på betjeningsknappen for at indstille timetallet for stoptiden. Minuttallet indstilles på samme måde som timetallet. Stoptid Alt efter hvilken indstilling du ønsker: XXIndstil opvarmning: se 8.2 : Indstilling af opvarmning på side 16. XXIndstil ventilation, se 8.3 : Indstilling af ventilation på side : Indstilling af opvarmning 33Kun på luftvarmere med indstilleligt varmetrin: XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede varmetrin. Normal 33Kun på luftvarmere: XXDrej på betjeningsknappen for at vælge den ønskede temperatur. Temperaturområde: 5-35 C, F Temperatur 16

17 Alle varmere: en gemmes og vises i displayet (temperaturen vises kun på luftvarmere). XXTryk på betjeningsknappen for at aktivere timeren. "Aktiver" vises i displayet. Man 1 Aktiver XXTryk på betjeningsknappen for at bekræfte aktiveringen. Det aktiverede starttidspunkt vises med en hvid bjælke. Man 1 I hovedmenuen vises et "T"-symbol. Hurtigstartknappen blinker grønt, hvis en timer for opvarmning er aktiv. 8.3 : Indstilling af ventilation XXDrej betjeningsknappen for at vælge driftstilstanden "Ventilation". Ventilation Kun på luftvarmere: XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede ventilatortrin. Alle varmere: Den programmerede timer gemmes og vises i displayet (ventilatortrinnet vises kun på luftvarmere). XXTryk på betjeningsknappen for at bekræfte aktiveringen "Aktiver" vises i displayet. Trin 2 Man 1 Aktiver 17

18 XXTryk på betjeningsknappen for at bekræfte aktiveringen. Det aktiverede starttidspunkt vises med en hvid bjælke. I hovedmenuen vises et "T"-symbol. Hurtigstartknappen blinker blåt, hvis en timer for ventilation er aktiv. Man Aktivering, deaktivering, redigering eller sletning 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. 33 Eksemplet viser, hvordan timeren for ventilation deaktiveres. en for opvarmning deaktiveres på samme måde. 33 "Aktivering", "Redigering" eller "Sletning" foretages på samme måde. XXTryk på betjeningsknappen. De gemte timere vises i displayet. ne er sorteret kronologisk efter dag/tid. Den næste aktive timer vises først. (Ventilatortrinnet vises kun på luftvarmere). Man 1 XXDrej på betjeningsknappen for at vælge timer. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge en af funktionerne ("Aktiver", "Deaktiver", "Rediger", "Slet"). Deaktiver 8.5 Slet alle timere 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. XXTryk på betjeningsknappen. De gemte timere vises i displayet. (Ventilatortrinnet vises kun på luftvarmere) Man 1 18

19 XXDrej betjeningsknappen med uret, indtil symbolet for "Slet alt" vises i displayet. Slet Alt I displayet vises "OK". Slet Alt Alle programmerede timere er nu slettet. I displayet vises hovedmenuen Generelt Vælg menuelementet "" XXTryk på betjeningsknappen. XXDrej på betjeningsknappen, vælg det ønskede menuelement. Hurtig start 9.2 Indstilling af hurtigstartknappen Hurtigstartknappen aktiverer alt efter indstillingen enten ventilationsfunktionen eller opvarmningsfunktionen. Hurtig start kan ændres fra opvarmning til ventilation eller omvendt, alt efter behov. 19

20 9.2.1 Indstilling af hurtigstartknappen til opvarmning 33Menuelementet "" er valgt. XXTryk på betjeningsknappen for at vælge menuelementet "Hurtig start". Hurtig start Den aktuelle driftstilstand vises. (I dette eksempel er ventilation indstillet) Trin 2 33Varmer med indstilleligt varmetrin: XXDrej på betjeningsknappen for at vælge varmetrin. (I dette eksempel vises temperaturen) 33Kun på luftvarmere: XXDrej på betjeningsknappen for at vælge temperatur. Alle varmere: Driftstiden blinker i displayet. XXDrej på betjeningsknappen for at indstille timetallet for driftstiden. Minuttallet for driftstiden blinker. Minuttallet indstilles på samme måde som timetallet. Opvarmning Temperatur Opvarmning Varighed Hurtigstartknappen er indstillet til opvarmning Indstilling af hurtigstartknappen til ventilation 33Menuelementet "" er valgt. XXTryk på betjeningsknappen for at vælge menuelementet "Hurtig start". Hurtig start Den aktuelle driftstilstand vises. (I dette eksempel er opvarmning indstillet) 20

21 XXDrej på betjeningsknappen for at vælge ventilationsfunktionen. Trin 2 33Kun på luftvarmere XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede ventilatortrin. Ventilation Trin 2 Alle varmere: Driftstiden blinker i displayet. XXDrej på betjeningsknappen for at indstille timetallet for driftstiden. Minuttallet for driftstiden blinker. Minuttallet indstilles på samme måde som timetallet. Ventilation Varighed Hurtigstartknappen er indstillet til ventilation. Hvis ventilation ikke er mulig, indstilles hurtigstartknappen til opvarmning. 9.3 Indstilling af ugedag 33Menuelementet "" er valgt. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge "Ugedag". Ugedag XXDrej på betjeningsknappen for at vælge den ønskede "Ugedag". Man Ugedag 21

22 9.4 Indstilling af klokkeslæt 33Menuelementet "" er valgt. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge menuelementet "Tid". Tid XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede tidsformat (12/24 timer). Klokkeslættet blinker i displayet. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge timetallet for klokkeslættet. Minuttallet blinker. Minuttallet indstilles på samme måde som timetallet. Tidsformat Vælg tid 9.5 Indstilling af sprog 33Menuelementet "" er valgt. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge menuelementet "Sprog". Sprog XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede sprog (i dette eksempel dansk) Dansk Sprog 9.6 Indstilling af temperaturenhed 33Menuelementet "" er valgt. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge menuelementet "Temperaturenhed". XXTryk på betjeningsknappen for at vælge enhed. Det er ikke nødvendigt at bekræfte denne indstilling. Temperaturenhed Temperaturenhed 22

23 9.7 Indstilling af lysstyrke Alt efter monteringen tilpasses skærmens lysstyrke efter køretøjets signal. 33Menuelementet "" er valgt. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge menuelementet "Lysstyrke". Lysstyrke XXDrej på betjeningsknappen for at vælge den ønskede indstilling. Indstillingsværdien blinker Lysstyrke 9.8 Indstilling af displayets timeout 33Menuelementet "" er valgt. XXTryk på betjeningsknappen for at bekræfte indstillingen. Display timeout XXDrej på betjeningsknappen for at vælge den ønskede tid eller "Auto". Hvis du vælger "Auto", slukkes displayet ikke under opvarmning/ventilation. Er der ingen aktiv varmer, slukker displayet efter 10 sekunder. Display timeout 9.9 Indstilling af dag-/natbelysning Displaybelysningen kan indstilles til dags- eller natbelysning. Vælges "Off", aktiveres den generelle lysstyrkeindstilling uden forskel på dag og nat. 33Menuelementet "" er valgt. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge menuelementet "Dag/Nat". Funktionen er som standard indstillet til "Off". Dag/Nat 23

24 XXDrej på betjeningsknappen for at indstille start på dagen, slut på dagen, lysstyrke dag og lysstyrke nat. I displayet vises den indstillede tid for dag. I displayet blinker timetallet for start på dagen. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede timetal for start på dagen. I displayet blinker minuttallet for start på dagen. Minuttallet indstilles på samme måde som timetallet. Dag/Nat Start på dagen XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede timetal for slut på dagen. I displayet blinker minuttallet for slut på dagen. Minuttallet indstilles på samme måde som timetallet. Slut på dagen I displayet vises lysstyrketrinnet for "dag". XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede lysstyrketrin for "dag". I displayet vises lysstyrketrinnet for "nat". XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede lysstyrketrin for "nat". Lysstyrke (Dag) Lysstyrke (Nat) I displayet vises symbolet for "Dag/Nat". De valgte indstillinger er gemt. Dag/Nat 9.10 Visning af systeminformationer Systeminformationerne indeholder oplysninger om betjeningselementets software- og hardwareversion og navnet på den tilsluttede varmer. 24

25 33Menuelementet "" er valgt. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge menuelementet "Systeminformation". I displayet vises navnet på varmeren. Systeminformation Varmer XXDrej på betjeningsknappen for at skifte mellem varmerens navn og oplysningerne om betjeningselementet (navn på betjeningselementet, software- og hardwareversion) Visning af gemte fejlmeddelelser Fejlmeddelelser (koder) gemmes og vises her, hvis varmeren og/eller et af de tilsluttede komponenter har en fejlfunktion. Aktuelle fejlmeddelelser fremhæves med et "!" Fejlmeddelelser skal bekræftes, når de opstår, ved at trykke på betjeningsknappen. Hovedmenuen vises først igen, når fejlmeddelelsen er bekræftet. 33Menuelementet "" er valgt. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge symbolet for "Fejlmeddelelse". Fejlmeddelelse I displayet vises fejlmeddelelsen/fejlmeddelelserne. Er der ingen fejlmeddelelse, vises "OK" i displayet. Er der flere fejlmeddelelser, kan alle meddelelser vises ved at dreje på betjeningsknappen. Fejl XXTryk på betjeningsknappen for at gå tilbage til menuelementet Reset (nulstilling) Reset nulstiller alle indstillinger til fabriksindstillingerne (standardindstillinger foretaget af teknikeren) med undtagelse af ugedag, tid og sprog. 25

26 33Menuelementet "" er valgt. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge menuelementet "Reset". I displayet vises "OK". Systemet genstarter. Personlige indstillinger slettes. Sletningen kan ikke fortrydes. Reset Reset 10 Rengøring Brug en blød, fnugfri klud til rengøring af betjeningselementet. Der må ikke komme fugt ind i huset. Brug ikke ruderens, husholdningsrengøringsmiddel, spray, opløsningsmiddel, alkoholholdigt rengøringsmiddel eller skuremiddel til rengøringen. 11 Fejlmeddelelse Fejlmeddelelser vedrørende varmeren vises med "F" eller "H" og findes i den pågældende beskrivelse til varmeren. Fejlmeddelelser vedrørende betjeningselementet vises med "T". 33I displayet vises en fejlmeddelelse Fejl XXTryk på betjeningsknappen for at bekræfte fejlmeddelelsen. Fejlmeddelelsen gemmes i fejlhukommelsen. Hvis fejlmeddelelsen ikke bekræftes, vises den igen (f.eks. efter genstart eller opvågning fra hviletilstand) Fejlkoder XXVises en fejlmeddelelse i displayet, bedes du kontakte kundeservice/kundecenteret. OBS! Vedligeholdelse og reparation på varmere må kun udføres af uddannet fagpersonale. 26

27 11.2 Uddrag af betjeningselementets fejlmeddelelser Kode T84 Te4 Teb T12 Beskrivelse Underspænding (lav forsyningsspænding) XXOplad batteriet, eller kontroller køretøjets el-anlæg LED-statusindikator defekt XXKontakt kundeservice/kundecenteret Fejl i klokkeslæt XXHvis spændingen er afbrudt i mere end 8 minutter: Indtast dato/klokkeslæt på ny XXHvis fejlen opstår uden spændingsafbrydelse: Kontakt kundeservice/ kundecenteret Fejl i W-bus-kommunikation. Forkert varmer indstillet. XXFølg proceduren i monteringsvejledningen. XXKontakt kundeservice/kundecenteret (om nødvendigt). 12 Bortskaffelse Betjeningselementet må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet. XXFølg de lokale regler for bortskaffelse af elektronisk affald. 13 Kundeservice og kundecenter Har du tekniske spørgsmål eller problemer med apparatet? På finder du telefonnumre på de lokale filialer. 14 Tekniske data Driftsspænding: 12 V til 24 V Tilladte omgivelsestemperaturer: Drift: 40 C til +75 C Lager: 40 C til +90 C Ved temperaturer under 20 C er displayets beskyttelsesfunktion aktiveret. Displayet og baggrundsbelysningen slukkes, og varmetilstanden vises kun med LED-driftindikatoren. Varmeren kan fortsat tændes og slukkes med hurtigstartknappen. 27

28 I tilfælde af en flersproget udgave er den tyske version gældende. Hvis dit sprog mangler, skal du henvende dig til et Webasto servicecenter (se kontaktoversigten). Webasto Thermo & Comfort SE Postfach Gilching Germany ID-nr A 07/17 Der tages forbehold for ændringer og fejl Webasto Thermo & Comfort SE, 2017 Besøgsadresse: Friedrichshafener Str Gilching Germany

Betjeningsvejledning. SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl. MultiControl

Betjeningsvejledning. SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl. MultiControl DA Betjeningsvejledning SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl MultiControl 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Dokumentets formål 6 1.2 Håndtering af dette dokument 6 1.3 Anvendelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. 1 Oversigt over betjeningselementet. Betjeningselementet Drejevælger

Betjeningsvejledning. 1 Oversigt over betjeningselementet. Betjeningselementet Drejevælger DA Betjeningsvejledning Betjeningselementet Drejevælger 1 Oversigt over betjeningselementet 1 Driftslampe/fejllampe/servicelampe 2 Drejeknap (temperatur) 1 2 Om dette dokument 2.1 Dokumentets formål Denne

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Vandvarmer. Thermo Top Pro 120. Thermo Top Pro 150

Betjeningsvejledning. Vandvarmer. Thermo Top Pro 120. Thermo Top Pro 150 Betjeningsvejledning Vandvarmer Thermo Top Pro 120 Thermo Top Pro 150 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug

Læs mere

Monteringsvejledning. Dansk. Betjeningselement MultiControl SmartControl UniBox. SmartControl. MultiControl

Monteringsvejledning. Dansk. Betjeningselement MultiControl SmartControl UniBox. SmartControl. MultiControl Monteringsvejledning Betjeningselement MultiControl SmartControl UniBox SmartControl MultiControl Dansk Indholdsfortegnelse 1 Om dette dokument 3 1.1 Dokumentets formål 3 1.2 Vedlagte dokumenter 3 1.3

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Telestart T100 HTM Dansk 2 D Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Generelt Kære Webasto-kunde! Vi er glade for, at du har valgt dette Webasto-produkt. Vi går ud fra, at det værksted, der

Læs mere

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3 Betjeningsvejledning Thermo Call TC3 Generelle oplysninger Kære Webasto-kunde! Vi takker dig for valget af den nye Thermo Call TC3. Du får med dette produkt en komfortabel og moderne betjeningsmulighed

Læs mere

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer Service- og sikkerhedsinformation 1. Vandvarmeren Thermo 90S er typegodkendt efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmeren skal udføres iht. monteringsvejledningen 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Læs denne betjeningsvejledning grundigt igennem for at lære alle varmerens funktioner at kende.

Læs denne betjeningsvejledning grundigt igennem for at lære alle varmerens funktioner at kende. Betjeningsvejledning Thermo Pro 90 Indledning Kære Webasto kunde Tak for at du har valgt vandvarmeren Thermo Pro 90 fra Webasto. Vi håber, at du vil have glæde af den pålidelige komfort i mange år. Varmeren

Læs mere

EasyStart T Betjeningsvejledning. Komfort-kontaktur med mulighed for 7 dages forvalg.

EasyStart T Betjeningsvejledning. Komfort-kontaktur med mulighed for 7 dages forvalg. EasyStart T Betjeningsvejledning. Komfort-kontaktur med mulighed for 7 dages forvalg. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger... 3 Generelle informationer...

Læs mere

Quick guide og nyttig information

Quick guide og nyttig information Quick guide og nyttig information Tillykke med din Webasto bilvarmer! Denne quick guide indeholder vigtig information omkring betjening af din Webasto bilvarmer samt gode råd til, hvordan du opnår det

Læs mere

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure DA Betjeningsvejledning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning er en del af produktet og giver informationer om, hvordan brugeren

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Brugsanvisning. Kontrol konsol PU-5 PLANAR. for luftvarmere. Ver

Brugsanvisning. Kontrol konsol PU-5 PLANAR. for luftvarmere. Ver DK Brugsanvisning Kontrol konsol PU-5 for luftvarmere PLANAR Ver.1.0.0.1 Introduktion Denne betjeningsvejledning er en del af den dokumentation, til PLANAR varmluft. Det tilbyder brugerne en oversigt af

Læs mere

Quick guide og nyttig information

Quick guide og nyttig information Quick guide og nyttig information Tillykke med din Webasto bilvarmer! Denne quick guide indeholder vigtig information omkring betjening af din Webasto bilvarmer samt gode råd til, hvordan du opnår det

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

Fjernbetjenings-panel

Fjernbetjenings-panel Fjernbetjenings-panel ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk Indhold Manuelle indstillinger Indledning 3 Beskrivelse af fjernbetjenings-panel 3 I displayet Funktion

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide DA Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Tænd/sluk...2 Indstil ur...2 Indstil gulvtemperatur...3 Aflæs aktuel temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivér og indstil timerstyring...5-6 Fejlfinding...7

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Solvarmestation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. auroflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Solvarmestation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. auroflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning Solvarmestation auroflow exclusiv DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Radiatortermostat TRV-1ZBS

Radiatortermostat TRV-1ZBS Radiatortermostat TRV-1ZBS TrueGuard radiatortermostat TRV-1ZBS er en smart tilbehørsenhed fra TrueGuard, der giver dig mulighed for at fjernstyre radiatorerne og dermed varmen i dit hjem. Du har alle

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Version 1.06, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

CCI.Cam. Visuel maskinovervågning. Brugsanvisning. Reference: CCI.Cam v4

CCI.Cam. Visuel maskinovervågning. Brugsanvisning. Reference: CCI.Cam v4 CCI.Cam Visuel maskinovervågning Brugsanvisning Reference: CCI.Cam v4 Copyright 2014 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Albert-Einstein-Straße 1 D-49076 Osnabrück Versionsnummer: v4.01 2 1 Indledning...

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch FS03

Monteringsvejledning P-Watch FS03 Monteringsvejledning P-Watch FS03 Denne brugervejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. P-WATCH FS03 bør monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde

Læs mere

CCI.Cam. Visuel maskinovervågning. Brugsanvisning. Reference: CCI.Cam v3

CCI.Cam. Visuel maskinovervågning. Brugsanvisning. Reference: CCI.Cam v3 CCI.Cam Visuel maskinovervågning Brugsanvisning Reference: CCI.Cam v3 Indledning Copyright 2012 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst Versionsnummer: v3.06 Indledning

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA BA06 DA BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 ADVARSEL - Undgå, at fjernbetjeningen bliver

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Varmeflytning for Holly/RC120

Varmeflytning for Holly/RC120 Varmeflytning for Varme.ytning for modellen 2 Varmeflytning indgang VENSTRE Varmeflytning indgang HØJRE (udstødningsgasser) Afbryder som aktiverer varmeflytningsindgangen til HØJRE Afbryder som aktiverer

Læs mere

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL CAN/PLIP PROGRAMMERING AF FUNKTIONALITETER, COBRA FJERNBETJENINGER OG DRIVER CARDS, SELVLÆRENDE PROCEDURE. VIGTIGT: (Kun for PLIP applikationer og lige efter strømtilførsel

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Installationsvejledning. Thermo Call TC3

Installationsvejledning. Thermo Call TC3 Installationsvejledning Thermo Call TC3 1 2 # 24990A 965 082 AMP 3 4 # 98393A # 67769A sw Ukorrekt installation eller reparation af Webasto varme- og kølesystemer kan forårsage brand eller udslip af dødelig

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7 DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivelse A1 A2 S ET VALG AF FUNKTIONER Visning Side DATO Evighedskalender (skudår og månedsafslutning programmeret indtil 2099) med: dag, ugedag, kalenderuge, måned, år.

Læs mere

denne manual ved hånden, så du kan henvise til det på et senere tidspunkt!

denne manual ved hånden, så du kan henvise til det på et senere tidspunkt! MANUEL termostathoved eq-3 Model K Indholdsfortegnelse I. Drift og display... 2 II. Generelle funktioner...... 2 Trin 1: Montering af batteriet... 3 Trin 2: Indstil dato og klokkeslæt... 4 Trin 3: Installer

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA BS06 DA BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed...

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Betjeningsvejledning. TFT-farvedisplay

Betjeningsvejledning. TFT-farvedisplay Betjeningsvejledning TFT-farvedisplay 1286.. Produktbeskrivelse TFT-Farvedisplayet er en del af Gira dørkommunikationssystemet og anvendes til udvidelse af boligstationerne. Menu Det højtopløste aktive

Læs mere