Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Kobbelgård, Ildvedvej 6, 7160 Tørring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Kobbelgård, Ildvedvej 6, 7160 Tørring"

Transkript

1 Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Kobbelgård, Ildvedvej 6, 7160 Tørring Lok. ID. 627-I ; sagsnr ; dokument nr !"#$%&'

2 )*)*! +**,$-.)/ 0)&,1, " ) 1))8)& )) 1))8)& 9 &) 8* 8) 0/)(--; 3) < :( // )! * (- )=> ).! 1+ 8)*) 1))* (

3 !"#$... 7!... 7! % /(/8?!,//////////////////////////////////////////////// 0/(/())//////////////////////////////////////////////////////////4 0/(/02))///////////////////////////////////////////////////////////////////////4 0/(/6&) ////////////////////////////////////////////////////////////////////4 0/(/5 ))///////////////////////////////////////////////////////////////////////; 0/(/!/////////////////////////////////////////////////////////////;!! /0/ ) ))//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////;!&'( )... 10!*% ) +,... 10!-, &" & //!////////////////////////////////////////////////////////////////// 6//( ))/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 6//09)!/////////////////////////////////////////////////////////////////( & % /(/9) )//////////////////////////////////////////////////( 6/(/(!////////////////////////////////////////////////////////////6 6/(/08>!,////////////////////////////////////////////////5 6/(/6)///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////5 6/(/5//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 6/(/& ) ////////////////////////////////////////////////////////////4 6/(/ ))///////////////////////////////////////////////////////////////4 6/(/4&) ))/////////////////////////////////////////////////////////; 6/(/;)////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////; 6/(/-7>) *///////////////////////////////////////////////////////////////(- 0

4 &! /0/ ) ))/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////( 6/0/(1 )////////////////////////////////////////////////////////////////////(( 6/0/01 ))///////////////////////////////////////////////////////////////(( 6/0/61 )/////////////////////////////////////////////////////////////////////(0 6/0/5 )))////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////(6 && ) &* ) +% ) )/' &- ) ( &12, & * * *# *! ( ) *& ** '' "'2"'... 38!2"'2"

5 1+!)! * :(//)! * 1 > '/ 8 )(/--)0->(')*) ),/-5- ( )*) = *!,0/-- 0 /> *)) )))/((40!)/ )464!)) ))))= :/ 8,,*) 0/!= +)/5.*> )/*(--0/. ) ) (, ) 5/0/ 3A!),) 1))&)/ ((/)(--/1 **,)$)/ / ) ) );/---)> 0->--'(/--)0->(') )(64!7'6(67/9 => )*) ),/-5- ( )*) = > *!,0/-- 0 / *)) 555!)(4!) ))> ))((40!)/&*)),464!)) ))> )/ ) ))!/)*.*>! *)!, =)) ))) )!/ 1 *) )) > ))) )))!*) > )(--5%(--)/* (--)!)!))> ))* (--4/> (--4>),(-B= /1 > /5() (-/*(--//)! > */ 5

6 *!(--4>)(-B) )) )> ))))!),) = *!/) ) ) / 9 ) )) ))!/ *))) C))(---,> 8,%3)D'/1 *) *)) ) ) / )* :1 /--- )! */= ) > 5-- )! */ $ *)!)1+))!) )) ) * *= > )) *=)! *> ),),,,! )*))*/!1 :() ),!) )> ))/ ) ))! ))*/ )! :(, )> )),)))D*) (/*(--4/ +!))! *)/ $!)*),)/ 1+!) ))*!))!!) )) )))/ 7) ))), )< E ))E)+)) )F$0F-.)E&))0--E )))G8=-4C/& G*8=04C/& &)*)8GD6-72* 9)(4C/& 7) ) ))), )<!& GFC *5F- 1))!GE! 9*GFA)(F --2 G2G1)602 1).)D4-

7 C)*< E 1)HGHF$4F- ) *)*>)!> / 1+),! D*)/0/)(--;/!"#$! / 8 )(/--)0->(') 6(6!7'/&)) )=, ->5/C)) 0,,6(67%,/ (/ 1 *))!))) > *,> ) )/ 0/ 1 *)!= *=!=!!?,,==! / 6/ 8= )/, =!!)*))> =)) 1+!) )==/ 5/ 7)) )!==,! */7 )!))// )=)) / / 7!)* // )!,) = )! >!/! % 0/(/8?!, / G ) ),,,!)/

8 4/ )),*,> ))!,/)),>,,)) *)*! >! /G))*) ) ), ) / ;/ ))!, ),,) / -/*)! ) )))* ))!!/ 0/(/()) / *!)!) )=/7), )=)),)=!/ (/&), ))50,/D7(4 D7/)(=',))= 4C)*)%7/9),> *)>,/$ *) C> $$)*')> )*, )), / 0/(/02)) 0/G, ) )))) ) )*),,* =)) * *! ))*!/& ) )),, ),)))= =) ) *)* )/ 6/2, ) ))))=> *!,*))!/ 0/(/6&) 5/) ) *= ) &) )*) *=> / /)=)) )*, / /) ))!) ) ))!)!,/ 4/1 **),=) ))9',=)*> **, ==< 4

9 ,.)? ) ) ) '59) /-->4/-- 559' -/-->6/-- 559' 6/-->4/-- 659' &?!) -/-->4/-- 659' ) 4/-->((/-- 659' C) ) ((/-->-/-- 6-9' &=,559')/ C)))*)) )) =/ 0/(/5 )) ;/, )) *=) ) ),! */ (-/$=!) >)) )))=> )))) // (/,))*)(--/ 0/(/! ((/1 *),) ) )! * >,))) )*=!)!/ (0/9)*)! *)!=) ==,! */7 )) =*)*)/!! 0/0/ ) )) (6/*)!,),0!))) ),*)0)),6 7%!)/ (5/! )6(67)) 0/66C/4G'/! ))- 7;0(C;(G'*,) )))/$) *! )0;07)(/4(0C 5/5;G', )))/,) )! )) ) )))/ ;

10 (/,!),, *)),))/!&'( ) (/),) *) ) ) )=) ))' *' (4/11+ ))! *>!),/2 //< 7,.))))* 9)*) 3))) *!*! * ), *! (;/8 )=)=, > )))!) =) =)> ) )=/=,> )))/ 0-/7 ) =)))) )>,, =/ 0/8 )=) I),) )> )= /C))) > )/ 0(/&) )! > ))!!= ) )) ),))* %) ))/) > /+)!6) ))!/ 00/) ) )))) >! //)*/D))) *) ) )/ 06/1 *) ),>!!+,=/&,) )>,!! *)))) ) ) )/.,> ))+!) ),> I),/&,) ) )> )/!*% ) +, 05/1 *) )) 9 ))) 6/5'/ -

11 0/1 *)!),! ) > % ) =,) *)>,)) 0/) )!,), )/!-,. 04/2! *)!)! *)> )1+ / 0;/2!) ))//)))! > ) )*) = )/ &" C,)), /) )))*/)((/)(--/ D) ))))!> ) )))(--/ )=>, ))),(-B(--4/ *)*) )*) > )))),)* / )) * *=> ),) ))) ) )) *=/J*!) )!), / & 6//! ))/0)&,1,/7 ) 1))8)&*)/ 6//( )) 7*,*))** * H> *)=!/G)) *!= ) ))1 <

12 3)39 5 6: 7% =) (5%5- ;-% 2)*% 5-0 %;- ) = 5 6-! (5 K(-- 9*, 5 - C)*)/0*&,1> 0- -,/!$> 4 C)***)*> 5- ((- $4 &)** 0--' ( K 9 H 5-0--' ( ")>) ), ) )=)% *! (!) )0--) =*> = 0 1)*=) &*)() )/ 6//09)! 8 )(/--)0->(')6(6 >!7'/ G,)*) 0- L,/G))%), )/D!)*)!=/ & % 6/(/9) )/ =,$*,)!=)! ) ) * )/ )* )*))M.*'< Bygning nr. Anvendelse Grundplan m2 Højde m Taghæld 1 Slagtesvinestald 8,2 x 20 = 164 6,3 45/20 2 Slagtesvinestald 8,1 x 19 = Slagtesvinestald 7,0 X 15 = Slagtesvinestald 7,7 x 38,2 = Slagtesvinestald 6,85 x 21,1 = 144, Slagtesvinestald 6 sektioner a 12 stier 16,3 x 64,5 = 1051, Slagtesvinestald 6 sektioner a 12 stier 16,3 x 64,5 = 1051, (

13 Eksisterende stalde Bygnings nr. Sektion Gulvtype Antal stipladser 1 Fuldspalter Fuldspalter Fuldspalter Fuldspalter Fuldspalter Drænet gulv + spalter Drænet gulv + spalter Drænet gulv + spalter Drænet gulv + spalter Drænet gulv + spalter Drænet gulv + spalter 216 Ny stald Bygnings nr. Sektion Gulvtype Antal stipladser 7 12 Drænet gulv + spalter Drænet gulv + spalter Drænet gulv + spalter Drænet gulv + spalter Drænet gulv + spalter Drænet gulv + spalter 216 ) )*))'< Bygningsnr. Ventilationstype Afkast type Luftindtag 1 Undertryk Skorsten i tagflade Vægventiler 2 Undertryk Skorsten i kip Vægventiler 3 Undertryk Skorsten i tagflade Vægventiler 4 Undertryk Skorsten i kip Vægventiler 5 Undertryk Skorsten i tagflade Vægventiler 6 Diffus Skorsten i tagflade Loft 7 Diffus Skorsten i tagflade Loft!) )< &! 40*!/9 /5> ;--)* /06 ;5/&)* / /( ;5/* ) (---> ;;5/&)* /* ) )!) ) * (---* (--0/ 9 * )))*,*,!)* / $),)* =), (--; ),/1,*> ), )/ ) *,)) (--; )/0,,* *)) )/ 0

14 &)))*)(/ D*) /+*))=/ D*))>%*))=/D)) )=/> ))/ 6/(/(! )**)*)! *) > /9)*))*),! *!+*/9)*))!) /)!< )))!)/ +*)* )) ) ) *> = )*/ 7)=,* ) ) ))) *)!= =)) %=)) / )< Risici * Redegørelse for mulige uheld. Umiddelbare risici for uheld i forbindelse med driften der kan medføre en øget forurening vil være: ventilationssvigt, forkerte foderblandinger, uheld ved gyllebeholder, Forkert brug af sprøjtemidler eller uheld i marken, læk i olietanke. * Minimering af risiko for uheld Der er etableret alarm på ventilationsanlægget med opkald til mobiltelefon og der er nødventilation i alle sektioner. Indlægssedler checkes ved levering af foder. Forskrifter i forbindelse med påfyldning af sprøjtemidler følges nøje og Godt Landmandskab praktiseres. Gyllepumpe er traktordrevet via kraftoverføring og traktoren fjernes, når gyllekørslen afsluttet. * Minimering af gene og forurening ved uheld. Forkert foder udskiftes så snart der er kendskab til fejlleverance. Ventilationsanlægget tilses umiddelbart efter at alarm for driftsstop er modtaget. 2 1+)*)) > =%)!=!,)*) *)*) *)=!)!/ $*)*)!)/!*!,=*) ==)* )*=1)*='/+) )==)! ) 1)*=/, *!/+> ),/ )===> 6

15 ))= > =/ 6/(/08>!, G)! 8 ),*,6-5,/ *!>,5-- 0 );40) *!,0/-- 0 ) ;;5/) = *!,0/-- 0 / $ *!,))),/(-- 0 / N) ) =(/--O-6; //O; ) ) =(!/ =''/)) /, =6-5 *)))*))*)=> -,=* )) = ),)46-0 / 1+)*)))=/ = *! *!)0-- ))*** ) =/*)/6(5!,!/*!!))/4,!/ 8!, 8 )) *!)/(),/ 8, )/C, / $) 6/59,!,/ )/1+> )!, =) = )/ 6/(/6) += ) ))'*= ) ),*)) /$,*)) )= =!) = =) *= = / 8))) 1 *) )) > ))) )))!*) > 5

16 )(--5%(--)/))) (--**!) ))) (--4(-B) )) ) )/ 3) )= *!) ),,,50,/!D7'5/D7/2,,>!,*)) ) ), *,(4D7/)(='/D> *) ),,>! *) ))/,)O= 4C)*)%7/1= *,>! ))*)),>! )/$))) )),,>,)))0,,,>!0,/,,=) *>!/ $ )*)* /8 ** >,*! ))/8 ) )/) (-B)))!!/1> /,) ))*,/ ) )=/ += ) 1 * 0--* H$'/---* > H$$' ))* :1 /=: ),)/06 )=/ )= ) 5-- ) )/ C=:0))* C)* ( ',).,)/5-- )=/)/(5 =1)*),7D> * >,,/ C)*,!/1)*) 0 /> ) =<9=))))'= )! )))))*))> / C=,))))>2+> )/ *!/ ( /6;) (/(--/*)* / 0 3,;(%60%7AD*)) ) ) )=)(/

17 2 1+)))))!,*,= > *!)/,!),/ )=) )= ), ))) ))) =,>,),/ 6/(/5 *))) )> )! /*))! ))),),)))> )*)'/) )!) =/ 8==!!,)* */$* H==5 7 % 0 ') ** 4 * (--)' 7 % 0 *)H)*'5 7 % 0 / ) ) )*$4) )) )/((- ) ) )/(-0 )/$ 9)> //)! ))) *.>/.>) =/ ))**) /., P)>. )P) )> )..'/ D)!=)*)) = )) ) )!/7 ))/!) )/)>!=)) )) > )*!=) )/ )=)! ) =)* *) )) )/(-0 )/), =,6-6! )*.> *)) ),(--,(;- )> )) )***=),6 7 % 0 /!,5 7 % 0 )***/$. *,=) )/ 2 ).*),6 7 % 0 )*** *5 7 % 0!/7 >

18 = ))!)= )) )))) )!/, ) )/1+)! *)!,)!) > )) = */ 6/(/& ) &< = )?5 )?* '/ )(6 ),05)/$=)/+> )* )) *=>,,!))/= ))> *, ))/) *> )!) )) /D > ))/,> /)=/ &< &) *! %,*> /) ))*/ < $),))*=* ))*/ &) < 9 *=/ D * )= / 2 1+)! *)!,/)**) / 6/(/ )) ) )!,*)) ) )))< Døde dyr Døde dyr opbevares under kadaverkappe indtil afhentning til DAKA. Døde dyr hentes en gang om ugen eller efter behov. På oversigtstegningen er angivet placering af døde dyr nord for maskinhuset. Fast affald Al fast affald opbevares i laden, bygning 8 situationsplan, og afleveres efter behov til kommunal ordning eller genbrugsplads. Olie og kemikalieaffald Medicinrester/flasker og kanyler afleveres til apotek. Kanyler opbevares i lukket beholder inden aflevering. 4

19 Spildolie opbevares i tønde i værksted og afhentes af DLG Kemikalier opbevares i en aflåst skab i maskinhus. Tom emballage og kemikalierester afleveres til genbrugsplads. Oplag af olie og kemikalier Olietank fra 1968 til fyringsolie til opvarmning af stuehus har hidtil været placeret i værksted, men er skrottet pr. 1. august Der anvendes nu varmegenindvinding. I maskinhus er der 2500 liters dieseltank fra 1979 og 1800 liters dieseltank fra Dieseltanken på 2500 liter fra 1979 er skrottet pr. 1. august 2008 og er erstattet af ny 2500 liter dieseltank. Derudover er der en 1200 liters fyringsolietank til opvarmning af stalde, og som er placeret udendørs ved stald nr. 6. Kemikalier (5-100 l) opbevares i aflåst skab i maskinhus.!) )*)!* *!/ 8)!*) */&*) ),)*)! / 2 1+)! *!,) ) )> *)) )!)!> =,) / 6/(/4&) )) ) ))) * )) *!,) )) ))) )) *!/ )=) ) * / 2 1+)== > ) )) *)!,/ $ ** ) * 1+ > ))))))/ **!) *) * ) *,/ 6/(/;) ) )$)) =/$ >,))) * / $)=* *) ))*)!/(%0) *)) 0 )/$))/(--!)*> ))) 00!)M )M ) )' 0/")/44!) *)),,),), / $) ))) )< ;

20 I tabellen angives antallet af transporter til og fra ejendommen i nudrift og ansøgt drift. Der er ikke fratrukket de transporter med korn og husdyrgødning, som foregår direkte til nærliggende marker uden at komme på offentlig vej. Indenfor 3-5 km transporteres husdyrgødningen med egen 12 tons gyllevogn. Udover denne afstand transporteres med 30 tons lastvogn. Nudrift Ansøgt drift Korntransport, Intern og købt Dyr Foder Husdyrgødning Døde dyr Diesel 4 4 I alt ) =)* =,0-)*/)05- )/ 2 1+)) )! * == ) )*/ 6/(/-7>) * $))) *< Energi Bedriftens årlige energiforbrug er opdelt i forhold til el og dieselolie. Forbruget af el og dieselolie er beregnet ud fra et årligt gennemsnitlig forbrug og er følgende: Energi Nudrift Ansøgt Elforbrug kwh kwh Olie l l (dieselolie/fyringsolie til stald, traktor og bil - heraf 3500 l til udtørring af stald) Stuehuset opvarmes fra fyringsolietank placeret i værksted. Der er ingen egenproduktion af energi. Vand Vandforbruget for produktionen i nudrift er angivet i forhold til normtal for produktionen. Ansøgt drift er beregnet ud fra normtal og nudrift. Vand m3 Nudrift Ansøgt Drikkevand m m m3 Vask af stalde 280 m3 400 m3 Vand til markredsk. 20 m3 20 m3 Husholdning 170 m3 170 m3 I alt m m3 (-

21 7!))*?),))/ $ ))) ) )))!)/ 2 )),) >) * /,/9) ))**) * > )) ) ) /// &! 6/0/ ) )) $,)((40!) )> )) 555!)(4!) )))/ 464!) ) )/*)),) *)0/ ) ))))= &(&6 )!=) ) ))'/ 6(67'=67%!)/8 ) )> )))-7)07%!)/8 ) ))) )67%!)/ 7!),*))2$)>9)+!!/)/;-!))/((!)/2$)>9)!) *=> < 2+)< Det er vejle kommunes samlede vurdering at den ansøgte drift af ejede, tilforpagtede og aftale-arealer i kommunen lever op til beskyttelsesniveauet i husdyrloven og ikke strider mod lokale miljø og naturhensyn. Vejle Kommune vurderer dog, at der for markerne 20-0, 22-0, 23-0 og 26-0, omfattet af fosforklasse 3, bør stilles et vilkår om at der kun må suppleres med organisk og uorganisk fosfor, herunder fosfor fra handelsgødning op til fosforbalance (0 kg P/ha), for at sikre at beskyttelsesniveauet overholdes. Evt. startgødning til majs kan undtages Vejle Kommune vurderer ligeledes at det ikke er nødvendigt med en særskilt godkendelse af aftalearealerne. )) $)>9)+)< Ikast-Brande Kommune vurderer samlet set på baggrund af det oplyste og ovenstående, at de pågældende udbringningsarealer vil blive drevet ved brug af den bedste tilgængelige teknik, og at de pågældende arealer vil blive drevet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Opmærksomheden henledes i den forbindelse særligt på de generelle regler med hensyn til udbringning af husdyrgødning inden for m fra naturarealer, der er omfattet af 7 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt inden for 200 m fra byzone. Ikast-Brande Kommune finder det således i det konkrete tilfælde ikke nødvendigt at stille yderligere vilkår til driften af de pågældende arealer. (

22 6/0/(1 ) ))))/-!)1+> ')&1>&Q,=> )'/),*),/1)) )),)2)=/ ))1+,> ))/ 2 1+)!)> )=)* )) )&1>*,= ) / 6/0/01 )) )))1+))/!)') > ))8,$))C)*,!)*)>,/6N*93)D.))D/> )!)*),*/)/ )/3) D,$))*,D*,/ )! > ) = ))!))!)))/.,= 8, 3)D ) ))) ) >,)(-5/ ))>)* )) ))A!*=1)*=.,8>,/+) ))*=A!%&* *='/2*)(*=> =/ )),+=)!=/=*/)/)(0/2 *),/.)(> (>(!=&**=)(>(!),)/2*)!=/,)(> (>(* )) = > ))/ ))> )) C))(--->) &> C). '/ )*,,) ))! > )))))) ) C)) (--->),)/ ) ) > >)(/$ ) C)) ((

23 (---,!)&>C), )> )!=) )) ))/ $)!) >)(F46!) >)0F) ))0;(!) >)/ $ )* ) )!/ )) 4G ((40!) )))464!) ) )))/$ ) * /!)(5(G%!)/G,)/40B) > )*))'* = &( (;G%!)/ G,)* = &6 (G%!)/> ) (5;G%!)/&)* >,-G%!)/,)!, )!),,*))/ ))>= 9 ) ),))) ) =,*)C))(--->,/)!)> )) ))! /!)! /&>C)!)),/*))! $,)),/ ))*504C%!)/ 2 +)(*=) )*=)* )* )) > / )) = >,) ))> 8,%3)D/ 1+) = > )&>C). '!)>!) =,) )> )= $))C)*,/ 6/0/61 )/.)(0(=.,) />,,),,/2)( ) ),)(0!),K()',/1+!) *) *=,))), * ),/ (0

24 .)(>=,* * )*) /7,)=> =,== /) *=// $=!),)*!!/.> 6 /$) )/0)&))1*> > /$) )/()&)) 1* / 2 1+)= =,) ), ) *)!> ))/ 6/0/5 ))) $),)/464!) ) )))!) )/((!)1+/ ))) )) > ),))):> ) ) )))/ 8)< $) ) ))),),*),/ 1+)>!))=)* )))*,= ) / ))< ) )))*1+) ))> ))A!*=8,3)D/> ) )),) )))/8 ) )))!))!) CG )))> * )*)) ) )))) % )))/$ )= )=504 C%!)/G> =(5(G%!)/ > ) )/(5G%!)*) )=.)= )/(/(--'/ = *)),))/.)0-=&**=90,)/)*,)*) /2*)> (*=))*=)* )* )) / )*,) *, ) )))/.)(-( (-0!),!=/)!)=*> 6 9) /5-5) 6/*(-- (6

25 ),!= )) / C)< :0C)> * /.)!, 1+)*, ) */D ) )(-0/=>!)==),/! )=/*) *=)/ 2 1+)!)=> =)* ) ))/) =))==, )> = )/* ):) ) )))/2+!))> =) ) )))/ && ) ))* ), *!)**/$ 9) = *=/,)! ) > ))!, )> ) )!*/ *,)!=)!)!> / 2 1+)* =))! )!) / &* ) +% ) )/'0 $ *)! *) )> ) )! *,/ $)))*)!) )> )9< Management Medarbejderne Der er én ansat hos Harald Skov. Medarbejderen er ved at uddanne sig til faglært landmand og forventes i år at starte på Modul 1B. Harald Skov forsøger selv at holde sig fagligt opdateret ved at deltage i relevante ERFA-grupper. (5

26 Beredskabsplan Der er udarbejdet en beredskabsplan for ejendommen, og der er ophængt beredskabsplancher i forrummet, hvor procedurer for eventuelle uheld samt telefonnumrene til de relevante kontaktmyndigheder er nedskrevet. Plancherne og procedurerne er kendt af Harald Skovs medarbejder, således at han kan agere i tilfælde af uheld., såfremt Harald Skov ikke skulle befinde sig på ejendommen. Dagligt tilsyn Bedriften og produktionen har en størrelse, der gør det nemt og overskueligt at tilse dyr og produktionsanlæg hver dag. Der udføres småreparationer, når det er nødvendigt, og såfremt der er behov for det, bliver der tilkaldt service. Der eksisterer tre cirkulationspumper på ejendommen, og de er alle nyinstallerede. Det tilstræbes, at ejendommene fremtræder pænt i landskabet, og derfor holdes områderne omkring anlæggene rene og ryddelige, ligesom der etableres beplantninger rundt om alle nyetableringer. Opsyn med ressourceforbrug Energiforbruget bliver aflæst dagligt og logget i fjernjournal hos Energiselskabet. Harald Skov har et system, hvor han har mulighed for at få en udskrift af en dag-til-dag opgørelse over energiforbruget. Derudover får han tilsendt en månedlig opgørelse over energiforbruget, og generelt har Harald Skov stor fokus på ejendommens energiforbrug. Der bliver ikke aflæst vandforbrug på ejendommen, hvilket skyldes, at der er egen vandboring på ejendommen. Der forefindes derfor ingen separat journal over vandbruget. Hvert år udarbejdes der mark- og gødningsplaner for hele bedriften. Der føres E-kontrol med svineholdet med fokus på at optimere i forhold til foderforbrug og den almene produktion. Samlet BAT indenfor management på Ildvedvej 6 Det vurderes, at Harald Skov anvender bedst tilgængelig teknik indenfor management, jf. referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker vedr. intensiv fjerkræ- og svineproduktion, på følgende punkter: Medarbejderens individuelle og faglige behov er identificeret og forsøges opfyldt, Der foretages daglige tilsyn og løbende service og vedligehold på anlæggene, Der årligt udarbejdes mark- og gødningsplaner, der sikrer, at mængden af tilført gødning tilpasses afgrødernes aktuelle behov, Der er fokus på at optimere foderforbrug og produktionen ved hjælp af E-kontrol, Der aflæses jævnligt energiforbrug, og der føres journal over forbruget. Der bliver ikke aflæst vandforbrug eller ført separat journal i forhold til vandforbruget. Staldindretning Fuldspaltegulv i oprindelige stalde I de oprindelige staldbygninger er der indrettet med fuldspaltegulve i alle sektioner. Drænet gulv + spalter i den projekterede stald + i stald fra 2000/2003 Der er indrettet med drænet gulve + spalter i alle sektioner i den eksisterende stald fra 2000/2003. I den nyeste stald er der projekteret med drænet gulv + spalter, som er bedre end referencen fuldspaltegulv, men ikke bedst tilgængelig gulvtype jf. BAT Byggebladene og BREF- referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker vedr. intensiv fjerkræ- og svineproduktion. (

27 Gyllekøling Der vil i den nye stald blive etableret gyllekøling. Gyllekøling giver en lavere temperatur i gyllen, hvilket kan reducere ammoniakfordampningen med op til 40 %, forudsat at gyllekølingen etableres som foreskrevet i BAT Byggeblad Gr.nr Dette vil dog ikke blive tilfældet i den projekterede stald hos Harald Skov, hvor gyllekølingen vil blive etableret i en stald med drænet gulv + spalter. Gyllekølingen vil dog alligevel have en reducerende effekt på ammoniakfordampningen fra staldanlægget. Antallet af driftstimer, som gyllekølingen skal køre med, vil være afhængig af behovet for varmegenindvinding på ejendommen. Gyllekølingen vil reducere ammoniakfordampningen fra staldanlægget, men effekten af gyllekølingen er ikke indsat i det elektroniske ansøgningssystem, idet antallet af driftstimer og derfor effekten vil være bestemt af varmebehovet. Derudover er det generelle krav om reduktion af ammoniakfordampningen opnået ved fodertiltag, hvor indholdet af råprotein i foderet er sænket. Der er derfor tale om et frivilligt BAT-tiltag. Genindvinding af overskudsvarme (renere teknologi) Der er allerede på nuværende tidspunkt etableret varmegenindvinding på ejendommen i form af genindvinding af varme fra kølingen af afgangsluften fra det oprindelige staldanlæg. Genindvindingen af varme fra kølingen af afgangsluften bliver anvendt til opvarmning af stuehuset, værkstedet, garagen, og et rum i maskinhuset. Fremadrettet skal gyllekølingen supplere dette varmebehov, samt eventuelt bidrage til opvarmningen af brugsvandet på ejendommen. Alternativer til staldindretning Gulvtype I de eksisterende stalde regner Harald Skov med fremadrettet at foretage den lovpligtige ændring af fuldspalterne i stierne til smågrise og slagtesvin, hvor mindst 1/3 af det til enhver tid gældende minimumsarealkrav skal være fast, med drænet gulv eller en kombination heraf. Harald Skov regner med at ændre til drænet gulv + spalter inden kravets ikrafttrædelse pr. 1. september I den nyeste stald er der projekteret med drænet gulv + spalter. Delvis spaltegulv har som norm en lavere fordampning af ammoniak og afgivelse af lugt end systemer med fuldspaltegulv som følge af en relativ mindre gylleoverflade. Men imidlertid er ansøger ikke indstillet på at anvende delvist spaltegulv, da praktiske erfaringer hermed giver store problemer med forkert gødeadfærd hos grisene især om sommeren. Forkert gødeadfærd på det faste gulv vil være med til at øge lugt og ammoniakudviklingen. Biologisk/kemisk luftrensning Biologisk luftrensning Biologisk luftrensning som ammoniak- og lugtreducerende tiltag er fravalgt, idet ansøger har valgt at satse på en løsning, der kan effektueres hurtigt, nemt og uden store konstruktionsændringer vedrørende det eksisterende anlæg. I forhold til ammoniakreducerende tiltag vælger ansøger i ansøgt drift at reducere indholdet af råprotein i foderet, samt at etablere gyllekøling i den projekterede stald som et frivilligt BATtiltag, som ikke indgår i opfyldelsen af det generelle ammoniakreduktionskrav. Ved at reducere indholdet af råprotein sker der en reduktion af ammoniakfordampningen direkte på kildeniveau, hvilket er et godt alternativ i forhold til biologisk luftrensning. (

28 I forhold til lugtreducerende tiltag vælger ansøger i ansøgt drift at isætte miljømoduler og hæve alle eksisterende og projekterede afkast med 1 meter. Dette medfører, at luften afsættes højere oppe med den effekt, at nedfaldet både sker længere væk i ansøgt drift i forhold til den nuværende situation, og at der sker en fortynding af afkastluftens lugtkoncentration. Derudover kan miljømoduler og hævet afkast anvendes direkte på de ældre afkast i de oprindelige stalde nr. 1, 2, 3, og 4, hvor det vil være både problematisk at opsætte et biologisk luftrensningsanlæg i forhold til den eksisterende ventilation og i forhold til pladsen omkring staldene. Enten skulle de gamle afkast i de oprindelige stalde nr. 1, 2, 3, og 4 samles centralt med udblæsning til et biologisk luftrensningsmodul, hvilket givetvis ville være både dyrt og kompliceret i de ældre stalde, eller alternativt skulle der opsættes et luftrensningsmodul for hvert afkast, hvilket ikke kun ville være uproportionalt omkostningsfuldt, men også en meget dårlig udnyttelse af de pågældende luftrensningsmodulers effektivitet. Dertil kommer, at der i så fald skulle findes plads til hvert miljømodul, hvilket kunne blive en udfordring omkring de ældre bygninger. Et luftrensningsanlæg ville eventuelt kunne opsættes til afkast nr for gavlen af staldbygning nr. 6 mod øst, men dette ville kræve en central samling af afgangsluften fra stalden og muligvis medfølgende ændring af spærkonstruktionen i den forholdsvis nye stald, da alle afkast er decentrale. Dette ville være både omstendigt og dyrt. Det er derfor langt mere proportionalt at vælge miljømodulerne og forhøjede afkast for alle eksisterende og projekterede afkast frem for biologisk luftrensning. Miljømodulerne og forhøjede afkast er en lugtreducerende løsning, der både hurtigt og nemt kan effektueres direkte på de ældre og lidt udfordrende afkast, samt på resten af de eksisterende afkast og de projekterede afkast. Kemisk luftrensning Luftvasker med syre vil som oftest kræve en samling af luften i langsgående kanaler i loftrummet, hvilket ofte vil kræve en egentlig ændring af spærkonstruktionerne. Det er muligt at etablere luftvaskere på decentrale afkast, men da der ikke forligger definitive konklusioner på brugen og effekten ved decentrale anlæg, er denne mulighed fra start fravalgt. Udover de opsætnings- og konstruktionsmæssige forhold omkring luftvaskeren skal afgangsluften befugtes, hvorfor der skal tilkobles vand til luftvaskeren, hvilket vil øge vandforbruget på ejendommen. Da alle luftafkast i driftsbygningerne på Ildvedvej 6 er decentrale, vil anvendelse af luftvasker med syre kunne kræve en central samling af afgangsluften i langsgående kanaler. Det vurderes derfor, at anvendelse af luftvasker med syre vil være meget dyrt at etablere i de eksisterende stalde og grundet ovenstående forhold, samt at der vil blive foretaget ammoniakreducerende fodertiltag og gyllekøling i den projekterede stald, er det fravalgt at investere i luftrensning som ammoniakreducerende alternativ til ændret gulvtype. Gylleforsuring Harald Skov har undersøgt gylleforsuring, og tiltaget er fravalgt på grund af de store mængder energi, der bliver brugt til at pumpe den ikke-forsurede og den forsurede gylle rundt i systemet. Harald Skov har særlig fokus på energiforbruget på ejendommen, og en væsentlig forøgelse af energiforbruget ved en eventuel etablering af gylleforsuring vil derfor ikke være kohærent med den særlige fokus på ejendommens energiforbrug, som Harald Skov praktiserer. Tiltaget er derfor fravalgt. Samlet BAT indenfor staldindretning på Ildvedvej 6 Det er vurderet, at Harald Skov anvender bedst tilgængelig teknik indenfor staldindretning på følgende punkter: Gyllekøling vil fremadrettet blive etableret i den projekterede stald. (4

29 Derudover anvendes der på nuværende tidspunkt renere teknologi i form af varmegenindvinding fra køling af afgangsluften i eksisterende bygninger, samt at der i ansøgt drift vil blive isat miljømoduler og hævet afkast for alle eksisterende og projekterede afkast. Fodring Råprotein Der er foretaget en reduktion i indholdet af råprotein pr. FE SV i foderet i ansøgt drift i forhold til nudrift. Indholdet af råprotein i foderet er sænket til 153 gram råprotein pr. FE SV. Ved at reducere indholdet af råprotein i foderet til slagtesvinene er det muligt at mindske udledningen af kvælstof med urinen. Det gøres i praksis ved at sænke foderets indhold af råprotein (og fordøjeligt råprotein) samtidig med, at der tilsættes industrielt fremstillede aminosyrer. Derved opnår man, at dyrets aminosyrebehov bliver dækket ved et mindre proteinoverskud i foderet. Der opstår derfor ikke et overskud af tildelte aminosyrer, som efterfølgende omdannes til urinstof, hvilket resulterer i et tab af kvælstof. Udledningen af kvælstof med husdyrgødningen bliver derfor reduceret ved at reducere indholdet af råprotein i foderet. Desuden vil fodringen være enkel med korn og sojaskrå. Alternativer til korrektioner i foder Benzoesyre Der er ikke tilsat benzoesyre til foderet, idet det generelle reduktionskrav til ammoniakfordampningen fra anlægget er opnået ved fodertilpasninger i forhold til indholdet af råprotein i foderet. Derudover er der anvendt frivillig BATtiltag i form af gyllekøling i den projekterede stald, hvilket også vil reducere ammoniakfordampningen. Fytase Der er fravalgt fytase som korrektion og virkemiddel til fodring, fosfortilførslen til egne og forpagtede arealer ellers bliver mindre end bortførslen. Vandforbrug I alle staldanlæg til svin er der installeret overbrusning. Overbrusning bliver anvendt både til køling af dyrene og til at styre deres gødeadfærd. Overbrusningen imødekommer et dyrevelfærdsmæssigt krav, hvilket dog medfører et øget vandforbrug. Derfor er der foretaget følgende vandbesparende foranstaltninger: Drikkevand Der er installeret drikkenipler i krybberne, og den ekstra drikkevandstildeling i det oprindelige anlæg er drikkekopper, hvilket giver mindre spild end frithængende drikkenipler. Vaskevand Staldene rengøres efter hvert hold grise for hver 3. måned. Der bliver anvendt et iblødsætningsanlæg i den eksisterende stald fra 2000/2003, som bliver anvendt til iblødsætning, mens overbrusningsanlægget i de oprindelige staldbygninger bliver anvendt til iblødsætningen ved, at dysserne skiftes fra overbrusning til iblødsætning og tilbage igen efterfølgende. Rengøringen er total, dvs. at spalterne og inventar bliver højtryksrenset efter iblødsætningen dagen i forvejen. Desuden højtryksrenses vægge og lofter samt ventilationsskakterne. Dermed vil der ikke være gammelt snavs, som kan under forgæring mv. kan afgive lugtstoffer til ventilationsluften. Både iblødsætning og vask med højtryksrenser er vandbesparende. (;

30 Samlet BAT i forhold til vandforbrug på Ildvedvej 6 Det vurderes, at Harald Skov anvender bedst tilgængelig teknik på følgende punkter: Drikkekopper, der giver lavere vandspild, Der anvendes iblødsætning før vask og vask med højtryksrenser og koldt vand, Der mangler BAT i forhold til vandforbrug på følgende punkter ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker vedr. intensiv fjerkræ- og svineproduktion, da der ikke; udføres regelmæssig kalibrering af drikkevandsanlæggene for at undgå spild, aflæses vandforbrug og føres journal over det aflæste forbrug, idet der er tale om egen drikkevandsboring. Energiforbrug Ventilation Ventilationsanlægget er automatisk styret i forhold til temperaturen. Til hver sektion er der 2 ventilatorer, betegnet som multistep ventilation. Princippet er energisparende, da kun 1 ventilator kører det meste af tiden kun ved stort ventilationsbehov start ventilator nr. 2 op. Dette muliggør, at ventilationsmængden er tilpasset temperaturen i stalden, og at strømforbruget er optimeret i forhold til behovet. Belysning Lyset i eksisterende stalde er med manuel tænd/sluk-funktion. Belysningen er tændt i forbindelse med arbejde i stalden, og i vintermånederne er lyset desuden tændt i et omfang, så kravene til dyrevelfærd er overholdt (8 timer i døgnet med mindst 40 LUX). Samlet BAT i forhold til energiforbrug på Ildvedvej 6 Det vurderes, at Harald Skov anvender bedst tilgængelig teknik på følgende punkter ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker vedr. intensiv fjerkræ- og svineproduktion er BAT: Der sker rengøring af ventilationssystemerne i forbindelse med almen vask og rengøring efter hvert hold, hvilket begrænser modstanden, Al ventilation er styret af et temperaturreguleret styringssystem, Der foretages jævnlig aflæsning af energiforbruget, og der føres en separat journal over forbruget. Opbevaring af husdyrgødning To eksisterende gyllebeholdere De to eksisterende gyllebeholdere er underlagt 10-årskontrol og er under dagligt opsyn. Gyllebeholderne er begge med flydelag af snittet halm, og der føres logbog over flydelaget. Der foretages løbende eftersyn og vedligeholdelse af gyllebeholderne. Begge gyllebeholdere er med omfangsdræn og kontrolbrønd. Alle ovenstående foranstaltninger er BAT ifølge referencedokument for bedste tilgængelige opbevaringsteknikker (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion. Flydelag Der føres logbog over flydelaget på de to eksisterende beholdere. Logbogen er udarbejdet af Skov- og Naturstyrelsen og består af tre dele: Vejledning i at føre logbogen korrekt, at vurdere flydelagets tilstand og tæthed samt en vejledning i at udbedre et utilstrækkeligt flydelag. Skema 1 skal føres med maksimum 1 måneds mellemrum. I skemaet skal noteres en vurdering af flydelagets tilstand. 0-

31 Skema 2 udfyldes ved aktiviteter i beholderen. Anfør dato i rubrikkerne for omrøring, udbringning, tømning og tiltag til etablering/supplering af den tætte overdækning. Ny gyllebeholder Den nye gyllebeholder vil blive etableret med overdækning i form af teltdug og vil i lighed med de eksisterende gyllebeholdere have omfangsdræn og kontrolbrønd. Dette gør det muligt at opdage eventuelt udslip igennem revner i beholderens bund. Igennem pejlebrønden vil det desuden være muligt at opsuge en del af den gyllemængde, der ved eventuel lækning er løbet ud under beholderen. Teltdugen vil have en reducerende effekt i forhold til ammoniakfordampningen fra gyllebeholderen. Udbringning af husdyrgødning Påfyldning Gyllen påfyldes med en traktordrevet pumpe ved hjælp af traktorens hydraulik. Traktoren er kun forspændt pumpen ved udkørsel, så derfor kan der ikke ske udpumpning uden opsyn, da traktoren kun står forspændt pumpen under udkørsel. Udbringning Husdyrgødningen bliver udbragt i henhold til godt landmandskab og foregår i videst mulig omfang under hensynstagen til naboer, byområder, nærliggende naturområder m.m.. Ovenstående er i overensstemmelse med generelle regler, jævnfør BEK af 19/ , Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage, m.v., hvilket i vid udstrækning er vurderet som bedst tilgængelig udspredningsteknik ifølge referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion. Der køres aldrig på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket areal. Ingen af Harald Skovs udbringningsarealer hælder mere end 12 grader, og der holdes som minimum 2 meters bræmmer til vandløb. Fra 1. januar 2011 foretages nedfældning på al sort jord og alle græsmarker uanset afstand til 7 beskyttede naturtyper. Når der foretages sprøjtning med kemiske bekæmpelsesmidler, tages der hensyn til naboer, der bor op ad dyrkningsarealerne. Harald Skov får hvert år udarbejdet en mark- og gødningsplan af en planteavlskonsulent, hvorved det sikres, at mængden af gødning bliver tilpasset afgrødernes forventede behov. I planen bliver der taget hensyn til bl.a. jordbundstype, sædskifte, vanding, planternes udbytte, og kvælstofudnyttelsen. Ifølge referencedokumentet (BREF) er det bedst tilgængelig udbringningsteknik at afbalancere mængden af gødning til afgrødernes forventede behov i forhold til kvælstof, fosfor, m.v. 2 G,*)) ) )) 9),1+)! * ) 9*, ) )* > /8 )) )/$ * )*) =) > 9*) / 0

32 &- ) ( 1 **)*,,)> )*) ),)/9 ))* )/->! *) ))*/ C=2+)/0 / ))*, ))= )1) *=/.=!) =/. ))/.$4!)) ) *)>==!,*,)! *>!) =/)) *,/ 2 ))))! )! *) = =))*/1+ )! * ))) ))*! / 1+)), =*)/ &12,. 3 $*))!)!)!)) *)> < Ophør Såfremt driften af virksomheden skulle ophøre ved overdragelse, tvangslukning, bortforpagtning eller udlejning, vil ansøger overholde de alment gældende regler for ophør af udøvelse af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, Bekendtgørelse nr. 850 af 16/12/2007. Bygningerne og gødningslagrerne vil blive tømt for husdyrgødning, foderrester vil blive fjernet, staldene vil blive rengjort, og olietanke vil blive tømt og eventuelt fjernet i overensstemmelse med det til enhver tid gældende regulativ for erhvervsmæssigt affald i Hedensted Kommune. Ændringer i ejerforhold af produktionen og ejendommen, der vil medføre overdragelse af ansvarlighed for driften og dyrene samt vedligeholdelse af ejendommen, vil straks blive meddelt til tilsynsmyndigheden. Alternativ Det er overvejet, men fravalgt af logistiske årsager, at forlænge stald nr. 6 svarende til den ansøgte projekterede stald parallelt med stald nr. 6. Logistisk vil en forlængelse af stald nr. 6 besværliggøre arbejdsgangen i stalden betydeligt og unødigt, og derudover vil stalden syne betragtelig mere i landskabet end alternativet, som er valgt. Derfor er det fravalgt at etablere den projekterede stald som en forlængelse af stald nr alternativ 0-alternativet for produktionen er, at nudriften fastholdes, og der køres nedslidningsstrategi på anlægget. Dette vil på sigt betyde, at produktionen på ejendommen lukkes og skal flyttes andetsteds hen. En alternativ placering på f.eks. en anden ejendom er ikke overvejet, 0(

33 idet det eksisterende oprindelige anlæg er i driftssikker og udmærket stand, samt at den nyere stald nr. 6 er af nyere dato og derfor i rigtig god stand. 1+))!)> =!))=/!/> ))!)!) *)/ &435 1+!))! *!) ))) * *= )) *=)! *), ),,,! /1 *!)))) ) ) )**=) )!=))) )/!),)))) =*)=)*, * / *26 *3 1 * )) //)! */ D*) )! > */ //)! */5() (-/> *(--.* * /5) ((/> *(-- 1 **! * >! 0!! )//*> /;5) ;/*(--=/ 1+)!) ) 9/500) 4/(--0=*=> 3)(--5 2 *#37 * *,1+!> D*)/0/)(--;/ 8),).)=) ))*>!)))!!)=> ) ) /1 :46>4/ 00

34 7)).)=3> 4(6--+*!)C21+ ) >-,)< R!/ +) 6 )!* ) ))=1+!=(4/)(--;/ 5/ +*) ) *).)=)) ) )),> )*/) *,*,> ))/ &,))=!!:;-1 /D>, )/ 7)!)=,).)=*) /: 41 '/ ) ) > ), ))/)*=> ) ),))= )!)=!=) / *! ( ) 8=) 0/)(--;/=!!,), ),)))!*)=,!)!=/ 8* ), 6, ) ) *)!))) )> /,*!,= 6, ) / 1!)=! 0,!)>,* ))!)=> 0,/D) )> *)*/ *&35 1+)), > *4, /1 :6/0!,/$ )//*(--0/ )) ) / /D)) )))* * * *=, ) )) /1)=) (-/ 06

35 C,,/!/,< )))= *! '> *! *, ) ),> *!) )'*)*> ))) 9/!= +)/5.*> )/*(--0/ ))))= ),(-/ **!* = )*>! *! 0!! > )/9/C/;5) ;/(/(--'/!))) )),=> *) ))!/ =,))!))) )!> )% ) //* )/ 05

36 +)< 3A+<9C*R/.+.! R/ C)*<E 1)HGHF$4F- 2+)/) R/ $)>9)+)/)R)>*)/.N!<R))//. <R/ ))C) <R/M)* 1< +)<!)R)!/ A3,<! R/ &! 7*=. )<R/ ))D <)R / )) *<R */M)> <)R / )D< R /M)=)<!> R / D) ))<*R ) / D,< R ))/MD,+<!)> R ))/ 9) ) < 7) )))< E ))E)+)) )F$0F->.)E&))0--E )))G8=-4C/& G*8=04C/& &)*)8GD6-72* 9)(4C/& 7) ) )))<!& GFC *5F- 1))!GE! 9*GFA) (F--2F G2G1)602 1).)D4-0

37 ''28 0

38 2" ' 2" ' 04

39 !2"'2" $)>9)+ 2+ 7)) D))) 8 ) ))) $ 0;

40 6-

41 6

42 6(

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj Management Bedriften drives ud fra et højt fagligt niveau. Ejer deltager således i ERFA-gruppe med andre svineproducenter.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Sendt til mail: Ove Johansen, jojoh@assens.dk Odense, den 8. februar 2017 Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej 18,

Læs mere

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Henrik Solgård, Skovsbovej 55, 5690 Tommerup, søger om udvidelse af smågrise- og slagtesvineholdet i eksisterende og ny stald på Holtevej 74, 5620 Glamsbjerg. Nudrift: 13.720

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Miljøgodkendelse 11. af svinebruget på Vidtskuegaard. Gl. Stillingvej 4. 8660 Skanderborg

Miljøgodkendelse 11. af svinebruget på Vidtskuegaard. Gl. Stillingvej 4. 8660 Skanderborg Miljøgodkendelse 11 af svinebruget på Vidtskuegaard Gl. Stillingvej 4 8660 Skanderborg Registreringsblad - Miljøgodkendelse Landbrugets navn og beliggenhed Vidtskuegaard, Gl. Stillingvej 4, 8660 Skanderborg

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009 v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus 1 Disposition Husdyraftalen - Rejseholdene Husdyraftalen BAT-sekretariat

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

BAT og Miljøgodkendelser WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Ved Chefkonsulent Per Tybirk Projektchef Poul Pedersen

BAT og Miljøgodkendelser WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Ved Chefkonsulent Per Tybirk Projektchef Poul Pedersen BAT og Miljøgodkendelser WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Ved Chefkonsulent Per Tybirk Projektchef Poul Pedersen Disposition Miljøgodkendelse, BAT og teknologibeskrivelser Hvem, hvad og

Læs mere

Hvad påvirker tørstofindhold i svinegylle. Møde 19. august 2013 Chefkonsulent Per Tybirk

Hvad påvirker tørstofindhold i svinegylle. Møde 19. august 2013 Chefkonsulent Per Tybirk Hvad påvirker tørstofindhold i svinegylle Møde 19. august 2013 Chefkonsulent Per Tybirk Oversigt, forhold Fodersammensætning og foderforbrug Foderblanding: FEsv pr kg tørstof, dvs. fordøjelighed Højt/lavt

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6338 Version 2 Dato 08-04-2009 Navn I/S Ny Odgaard v. Niels og Karl Georg Lyngs Adresse Torpvej 6, 7790 Thyholm Telefon 97878067

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse på Gadekæret 22, 7860 Spøttrup

Revurdering af miljøgodkendelse på Gadekæret 22, 7860 Spøttrup Revurdering af miljøgodkendelse på Gadekæret 22, 7860 Spøttrup Den oprindelige godkendelse er meddelt i februar 2003 med tillæg meddelt i juni 2004. Næste regelmæssige revurdering: 2023 Vedr.: Revurdering

Læs mere

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010 Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår Dialogmøder marts 2010 1 Dagens emner Husdyraftalen BAT - Standardvilkår Metode til fastlæggelse af emissionsgrænseværdier Proportionalitet BAT- standardvilkår for slagtesvin

Læs mere

I/S Lundegaard, Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup, ansøger om udvidelse af svineproduktionen på Kirkevej 16, 5683 Haarby, i eksisterende stalde.

I/S Lundegaard, Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup, ansøger om udvidelse af svineproduktionen på Kirkevej 16, 5683 Haarby, i eksisterende stalde. 12-miljøansøgning på Kirkevej 16, 5683 Haarby I/S Lundegaard, Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup, ansøger om udvidelse af svineproduktionen på Kirkevej 16, 5683 Haarby, i eksisterende stalde. 10.700 slagtesvin

Læs mere

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Nye tider for revurderinger - Praksis i Esbjerg Kommune - Praksis i Hedensted Kommune - Diskussion af specifikke emner: - Generelle forhold -

Læs mere

Grøn Viden. Delrensning af ammoniak i staldluft A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Grøn Viden. Delrensning af ammoniak i staldluft A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Grøn Viden Delrensning af ammoniak i staldluft Peter Kai, Jan S. Strøm & Britt-Ea Jensen A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet DJ F H usdy r b r u g n r. 47 s e p tember

Læs mere

Sådan reduceres staldemissionen billigst

Sådan reduceres staldemissionen billigst Sådan reduceres staldemissionen billigst Anders Leegaard Riis, projektchef Rune Røjgaard Andreasen, projektleder Foredrag nr. 54, Kongres for svineproducenter 2014 1 Disposition Miljøregulering i DK Miljøteknologier

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

Anlæggets beliggenhed

Anlæggets beliggenhed Ansøgning om tillæg til eks. 11 godkendelse. Ansøger: AXEL MÅNSSON ØKO-ÆGGET ApS Grarupvej 15 7330 Brande Anlægget: Adresse: Thyregodvej 88, 7361 Ejstrupholm Ejendomsnummer: 7560000864 Matrikelnummer:

Læs mere

Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer

Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer 6. februar 2012 Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer Indhold Indledning... 2 Teknikker og teknologier... 2 Foder... 3 Staldteknologi... 3 Lager...

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

Bilag 1: Lokalisering af husdyrbruget

Bilag 1: Lokalisering af husdyrbruget Bilag 1: Lokalisering af husdyrbruget Bilag 2: Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bilag 3: Kvægbrug - Checkskema for på: Fittingvej 19, 6623 Vorbasse Checkskema vedr. ansøgning om godkendelse

Læs mere

Under tilsynet deltog Jan Jacobsen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.

Under tilsynet deltog Jan Jacobsen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune. Jan og Johanne Jacobsen Overgårdsvej 2 8970 Havndal Miljø og Teknik Landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 8915 1843 Anni.Nielsen@Randers.dk www.randers.dk 10-07-2015 / 09.17.60-K08-23-15

Læs mere

marts 2009 Miljøkonsulent Lene Jultved

marts 2009 Miljøkonsulent Lene Jultved BAT på kvægbrug Miljøgodkendelse / Kvæg Kursus marts 2009 Miljøkonsulent Lene Jultved Indhold Definition og gennemgang af de 6 delelementer for BAT: Management Foder Staldindretning (dyrevelfærd) Forbrug

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse af en svineproduktion på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse af en svineproduktion på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. november 2012 J.nr.: NMK-132-00352 (tidl. MKN-130-01083) Ref.: JANBN/ANCHE AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne.

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne. Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne. Bilag 2. Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bilag 3. Tjekskema for på: Gilbjergvej 51 Tjekskema vedr. ansøgning efter

Læs mere

Dato for gyldighed 8. januar 2014

Dato for gyldighed 8. januar 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Rævdalvej 11A 9900 Frederikshavn * 12,stk. 3 Lovbekg. nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 8. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG NOTAT NR. 1540 I notatet forklares regler og regnearkets beregningsforudsætninger ud fra de vejledende BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak og fosfor.

Læs mere

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Mette Thorsen Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Mette Thorsen Miljøstyrelsen Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår Mette Thorsen Miljøstyrelsen 1 Dagens emner Hvad er BAT Hvorfor skal min bedrift anvende BAT BAT og Husdyraftalen Hvordan er BAT-kravene fastlagt Hvordan kan BAT-kravene

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 Silkeborg Kommune Søften 8. december 2014 Direkte tlf. 8728 2265 Mobil 2047 9620 Mail kje@lmo.dk Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 På vegne af Carsten Jacobsen, Pinnebjergvej

Læs mere

FOREDRAG 12: NYE MILJØTEKNOLOGIER BILLIGE TILTAG SOM VIRKER

FOREDRAG 12: NYE MILJØTEKNOLOGIER BILLIGE TILTAG SOM VIRKER FOREDRAG 12: NYE MILJØTEKNOLOGIER BILLIGE TILTAG SOM VIRKER Michael Holm, Chefforsker, Innovation Malene Jørgensen, Seniorkonsulent, Innovation Herning, DISPOSITION Miljøregulering i DK Miljøtiltag til

Læs mere

Byggemanagement. Byggemanagement Dato:

Byggemanagement. Byggemanagement Dato: Byggemanagement Tjekliste udarbejdet af: Merete Studnitz, Torben Jensen, Jan Brochstedt Olsen, Joachim Gleerup Andersen, Josva Møller Jensen, Cathrine Margrethe Bak Pedersen og Laust Skov 1 2.4 Staldindretning

Læs mere

Fordeling af dyr Antal, alder, staldsystem Planlagt 875- søer (244 stipladser), farestald, kassestier, delvis spaltegulv

Fordeling af dyr Antal, alder, staldsystem Planlagt 875- søer (244 stipladser), farestald, kassestier, delvis spaltegulv 74506417, I/S Skovgård Skovgårdvej 15, 6500 Vojens Miljørådgiver Marina Berndt Opdateret, den 25. august 2014 Bygning Stald 1 ST-235154 Nu 875- søer (244 stipladser), farestald, kassestier, delvis spaltegulv

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE, HILTVEJ 4, 4891 TOREBY L. GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2014 SAGSNR.:14/11732 Tillæg til miljøgodkendelse til svinebesætning på Hiltvej 4, 4891

Læs mere

Nye miljøregler på ammoniak og lugtområdet. v/specialkonsulent Arne Grønkjær Hansen Landscentret, Plan & Miljø

Nye miljøregler på ammoniak og lugtområdet. v/specialkonsulent Arne Grønkjær Hansen Landscentret, Plan & Miljø Nye miljøregler på ammoniak og lugtområdet v/specialkonsulent Arne Grønkjær Hansen Landscentret, Plan & Miljø Nye regler for lugt Maksimal koncentration og hyppighed ved naboer Kategori, nabohuse Eksisterende

Læs mere

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af svinebruget Hulbækvej 33, 8830 Tjele

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af svinebruget Hulbækvej 33, 8830 Tjele Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af svinebruget Hulbækvej 33, 8830 Tjele 12 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug V i b o r g K o m m u n e, T e k n i k &

Læs mere

Miljøgodkendelse af. Slagtesvineproduktion Gl. Tøndervej 1, 6360 Tinglev 23.12.2009

Miljøgodkendelse af. Slagtesvineproduktion Gl. Tøndervej 1, 6360 Tinglev 23.12.2009 Miljøgodkendelse af Slagtesvineproduktion Gl. Tøndervej 1, 6360 Tinglev 23.12.2009 Aabenraa Kommune Teknik & Miljø Miljø & Natur Plantagevej 4, Bov 6330 Padborg Tlf. 73 76 76 76 Miljøgodkendelse udarbejdet

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 68203 Version 1 Dato 15 09 2014 00:00:00 Navn Harald Skov Adresse Ildvedvej 6 Telefon 75802223 Mobil 20872322 E Mail mgskov@skov.mail.dk

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Christian Jebsen Løjt Sønderskovvej 75 6200 Aabenraa Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Jørgen P. Felstedt Vestergade 51 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Husk at få ændret staldsystem i gødningsregnskabet, idet der er angivet fuldspaltestald og det er forbud på. 1-7-2015.

Husk at få ændret staldsystem i gødningsregnskabet, idet der er angivet fuldspaltestald og det er forbud på. 1-7-2015. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Ejendommen er placeret i god afstand fra naboer, fælles vandindvindingsanlæg, enkelt vandindvindingsanlæg, vandløb, offentlig vej og naboskel.

Ejendommen er placeret i god afstand fra naboer, fælles vandindvindingsanlæg, enkelt vandindvindingsanlæg, vandløb, offentlig vej og naboskel. KORT BESKRIVELSE AF DET ANSØGTE PROJEKT: Sønderborg Kommune har den 13. juli 2007 modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelse af ejendommen på Nørre Landevej 42-44. Godkendelsen er udarbejdet

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup.

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. KHL/LEA/2016-11-09 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. Der ansøges om tillæg ift. gældende miljøgodkendelse fra den 23. august 2010, samt tillæg fra den

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00 Navn Per Andersen Adresse Bjergbyvej 5 Telefon 59264375 Mobil 21265861 E Mail uhrslunde@adr.dk

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Miljøansøgning for Vedøvej 7, 8560 Kolind

Miljøansøgning for Vedøvej 7, 8560 Kolind 1 of 10 Miljøansøgning for Vedøvej 7, 8560 Kolind 1.2. Godkendelsespligt Der ansøges om en udvidelse af dyreholdet på adressen Vedøvej 7, 8560 Kolind. Bedriften ejes af ansøger Niels Arve Pedersen. Der

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 58647 Version 1 Dato 12-11-2013 00:00:00 Navn Henrik Terkelsen Adresse Bøllemosevej 21 Telefon 62262910 Mobil 20896407 E-Mail terkelsen.dairy@gmail.com

Læs mere

NY MILJØLOV. Chefkonsulent Bent Ib Hansen. 22. september 2017 Munkebjerg, Vejle

NY MILJØLOV. Chefkonsulent Bent Ib Hansen. 22. september 2017 Munkebjerg, Vejle NY MILJØLOV Chefkonsulent Bent Ib Hansen 22. september 2017 Munkebjerg, Vejle Ny husdyrregulering august 2017 Ændringslov ikke en ny lov Uændret beskyttelsesniveau Fleksibilitet (bedre kunne indrette sig)

Læs mere

Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår.

Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 12 stk. 3 på Nedervej 16, 6430 Nordborg til udvidelse af dyreholdet til en årlig produktion

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse til Edelgundegård, Edelgundegårdsvej 6, 4330 Hvalsø. Peter Kjær Knudsen/ Birgitte Israelsen Knudsen

Revurdering af miljøgodkendelse til Edelgundegård, Edelgundegårdsvej 6, 4330 Hvalsø. Peter Kjær Knudsen/ Birgitte Israelsen Knudsen Revurdering af miljøgodkendelse på Edelgundegårdsvej 6, 4330 Hvalsø Efter husdyrgodkendelseslovens 11 Holbæk Kommune [Vælg en dato] Datablad Revurdering af miljøgodkendelse til Edelgundegård, Edelgundegårdsvej

Læs mere

Optimering af miljø, dyrevelfærd og klima på samme tid

Optimering af miljø, dyrevelfærd og klima på samme tid Tema 12: Driv kvægbrug i en miljøtid Dansk Kvægs Kongres 2009 Optimering af miljø, dyrevelfærd og klima på samme tid Kvægpolitisk chef, Arne Munk Disposition Miljøgodkendelse af husdyrbrug Kvægbrugerens

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Rømøvej 10 og 12 6520 Toftlund

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Rømøvej 10 og 12 6520 Toftlund 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Rømøvej 10 og 12 6520 Toftlund INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE... 5 3 VILKÅR... 6 3.1. GRUNDFORHOLD... 6 3.1.1. Generelle forhold...

Læs mere

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 2. Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bygningsnr. Beskrivelse Størrelse m 2 /m 3 1 Plads til kalvehytter 480

Læs mere

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006. Tillæg til godkendelse af svineproduktion på virksomheden Andivej 30,

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Lovgrundlag Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 497 af 15. maj 2013.

Lovgrundlag Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 497 af 15. maj 2013. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 11173 Version 1 Dato 31-08-2009 Navn Anders Andersen Adresse Bække 5, 5471 Søndersø Telefon 64861635 Mobil xxx E-Mail mode18@post8.tele.dk

Læs mere

Teknologiudredning Version 2 Dato: 08.03.2011 Side: 1 af 5. Andel fast gulv i smågrisestalde

Teknologiudredning Version 2 Dato: 08.03.2011 Side: 1 af 5. Andel fast gulv i smågrisestalde Teknologiudredning Version 2 Dato: 08.03.2011 Side: 1 af 5 Andel fast gulv i smågrisestalde Resumé Ammoniakfordampning Delvist fast gulv reducerer ammoniakfordampningen med henholdsvist med 57 % og 62

Læs mere

Dato for gyldighed 25. november 2013

Dato for gyldighed 25. november 2013 Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Gadholtvej 36 9300 Sæby I medfør af Lovbekg. nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug * Dato for gyldighed 25. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Revurdering Ribevej 4, 7171 Uldum. Materiale udarbejdet af LMO. Annette Pihl Pedersen. app@lmo.dk

Revurdering Ribevej 4, 7171 Uldum. Materiale udarbejdet af LMO. Annette Pihl Pedersen. app@lmo.dk Revurdering Ribevej 4, 7171 Uldum 2014 Materiale udarbejdet af LMO Annette Pihl Pedersen 23316380 app@lmo.dk 1 REDEGØRELSE TIL BRUG VED REVURDERING AF Ribevej 4 Husdyrbrugets indretning og drift Til brug

Læs mere

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Tillægsgodkendelse -nye fodervilkår Samt anmeldelse af udskiftning af arealer Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Stamoplysninger Virksomhedens navn: Virksomhedens placering: Matrikel nr. Virksomhedens art:

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Affaldssortering i landbruget

Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk. Men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver

Læs mere

SÆT FOKUS PÅ DIT VENTILATIONSANLÆG OG ENERGIFORBRUG

SÆT FOKUS PÅ DIT VENTILATIONSANLÆG OG ENERGIFORBRUG SÆT FOKUS PÅ DIT VENTILATIONSANLÆG OG ENERGIFORBRUG Erik Damsted & Michael J. Hansen Miljøteknologi, SEGES Videncenter for Svineproduktion Svinekongres 20. oktober 2015 SÆT FOKUS PÅ: Dimensionering af

Læs mere

OBS Sønderborg Kommune har egen forside.

OBS Sønderborg Kommune har egen forside. OBS Sønderborg Kommune har egen forside. Sort tekst = fast tekst Blå tekst = hjælpetekst Rød tekst = eksempeltekst, der skal tilrettes Send billede i JPEG format til Tine Natur 1 Version 2 Kommunens afgørelse

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Den Økologiske Landbrugsskole Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon Mobil 0

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Den Økologiske Landbrugsskole Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon Mobil 0 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 6937 Version 1 Dato 07-02-2008 Navn Den Økologiske Landbrugsskole Adresse Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon 96966666 Mobil 0 E-Mail

Læs mere

10-tilladelse til genoptagelse af. husdyrproduktionen på. Vollingvej 5, 7860 Spøttrup

10-tilladelse til genoptagelse af. husdyrproduktionen på. Vollingvej 5, 7860 Spøttrup 10-tilladelse til genoptagelse af husdyrproduktionen på Vollingvej 5, 7860 Spøttrup 12. marts 2015 1 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lbk. nr. 1486 af 04. december 2009) og Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 på Overblåkrog 3

Tilsynsrapport 2015 på Overblåkrog 3 Tilsynsrapport 2015 på Overblåkrog 3 Denne tilsynsrapport vil i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.aabenraa.dk under erhverv på landet, landbrug

Læs mere

ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN

ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN NOTAT NR. 1722 Hvis foderforbrug og/eller fosforindhold er lavere end landsgennemsnittet, kan der udbringes gødning fra flere slagtesvin

Læs mere

FORBRUGSOMKOSTNINGER FOR KEMISK LUFTRENSER FRA MUNTERS A/S I EN SLAGTESVINESTALD

FORBRUGSOMKOSTNINGER FOR KEMISK LUFTRENSER FRA MUNTERS A/S I EN SLAGTESVINESTALD Støttet af: FORBRUGSOMKOSTNINGER FOR KEMISK LUFTRENSER FRA MUNTERS A/S I EN SLAGTESVINESTALD ERFARING NR. 1513 Den kemiske luftrenser MAC 2.0 havde et el-, syre- og vandforbrug på henholdsvis 18,2 kwh,

Læs mere

Godkendelse af svineproduktion på Bremerskovvej 132, 5550 Langeskov

Godkendelse af svineproduktion på Bremerskovvej 132, 5550 Langeskov Godkendelse af svineproduktion på Bremerskovvej 132, 5550 Langeskov 132 14a Den 3. juli 2012 BREMERSKOVVEJ Godkendelse af slagtesvineproduktion... 1. Ansøgning om miljøgodkendelse... 4 2. Afgørelse...

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer 6940

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer 6940 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6940 Version 3 Dato 03-05-2010 Navn Kim Blaudzun Adresse Lambjergvej 15, 6470 Sydals Telefon 74468949 Mobil 40438949 E-Mail kimblaudzun@yahoo.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse til fremtidens mælkeproduktion v/ Miljøkonsulent Hanne Bang

Miljøgodkendelse til fremtidens mælkeproduktion v/ Miljøkonsulent Hanne Bang Miljøgodkendelse til fremtidens mælkeproduktion v/ Miljøkonsulent Hanne Bang GRÅKJÆR MILJØCENTER Gråkjær Miljøcenter tilbyder en bred vifte af miljørådgivning til landbrugserhvervet Vi rådgiver alle typer

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Flemming Risbjerg Egebjergvej 3, 4050 Skibby Telefon Mobil

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Flemming Risbjerg Egebjergvej 3, 4050 Skibby Telefon Mobil husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 12374 Version 3 Dato 11-01-2010 Navn Flemming Risbjerg Adresse Egebjergvej 3, 4050 Skibby Telefon 47511012 Mobil 21286212 E-Mail

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Brandstrup Søvej 9, 14 og 15 8840 Rødkærsbro efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1486 af 4. december 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens

Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens Jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 29. november 2013 Haderslev

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg.

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Til Silkeborg Kommune Att Anders Aahave Viborg 7. juni 2016 Direkte tlf. 8728 2532 Mobil 2999 5719 Mail hep@lmo.dk Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Den 21. november 2012 blev der meddelt miljøgodkendelse.

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006. Godkendelse af svineproduktionen på virksomheden Sivestedodde 5, 8560 Kolind Virksomhedens

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget på Frenderupvej 1, Sorø

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget på Frenderupvej 1, Sorø af svinebruget på Frenderupvej 1, Sorø 41 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Dato for gyldighed 6. december 2016 Teknik, Miljø og Drift Rådhusvej 8 4180 Sorø Telefon

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bjerring Hede 48, 8850 Bjerringbro

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bjerring Hede 48, 8850 Bjerringbro 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bjerring Hede 48, 8850 Bjerringbro INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Datablad... 3 1 Resumé og samlet vurdering... 4 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse...

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse. på Thinggarden. v/bent Hjort Knudsen Næsborgvej 24 Næsborg 9670 Løgstør

Revurdering af miljøgodkendelse. på Thinggarden. v/bent Hjort Knudsen Næsborgvej 24 Næsborg 9670 Løgstør Revurdering af miljøgodkendelse på Thinggarden v/bent Hjort Knudsen Næsborgvej 24 Næsborg 9670 Løgstør Revurderingsdato: 16. juli 2014 Revurdering af miljøgodkendelse på Thinggarden, Bent Hjort Knudsen,

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Slangerup. Efter 12 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Slangerup. Efter 12 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Miljøgodkendelsesansøgning sansøgning for kvægbruget på Manderupvej 2, 3550 Slangerup Efter 12 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Indsendt 28.09.2009 Frederikssund

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30

Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30 Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30 Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 1. Ejendommen Navn: Landbrug Plus APS. Kontaktperson:

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Oluf Martin Martensen Hejselvej 7 6372 Bylderup-Bov Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Jørgen Birkbak birkbak@besked.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 16. oktober 2015 Center for

Læs mere