PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver"

Transkript

1 PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver Vejledende løsninger Løsninger til opgave Hvad er PRINCE2 s definitionen på et projekt? I kapitel 1.3 står: Et projekt er en midlertidig organisation, der etableres for at levere ét eller flere forretningsprodukter i henhold til en aftalt Business Case. Det vil sige et projekt er en opgave som er tilpas stor eller forskellig at det mest effektive er at oprette en separat organisation til at tage sig af den, snarere end at lade den daglige driftsorganisation løse det som en opgave. Det projektet gør er at levere et eller andet. Det er det PRINCE2 kalder produkter, eller nærmere bestemt specialistprodukter. Projektets samlede leverance, eller output, hedder slutprodukt. I vores case er slutproduktet et bryggeri. Efter projektet skal slutproduktet bruges til at skabe resultater. I vores case er resultaterne bl.a. at der bliver lavet aftaler med købmænd, supermarkeder og restauranter om at sælge øl. Resultaterne fører til udbytter, i vores case indtjening fra salg af øl. Og udbyttet beskrives i Business Casen og det er udbyttet, set i relation til omkostninger og risici, som begrunder projektet. Det vil sige i PRINCE2 s forstand er et projekt en investering som vi foretager fordi vi vil opnå et udbytte. 2 Hvad karakteriserer et projekt i forhold til daglig drift? Dette behandles i kapitel 1.3, hvor der står: En af de største udfordringer for organisationer i dag er at afveje to parallelle, konkurrerende behov i forhold til hinanden: At fastholde virksomhedens drift på områder som: rentabilitet, serviceniveau, kunderelationer, loyalitet over for brands, produktivitet, markedets tillid osv. Det, der kaldes business as usual (daglig drift) At forandre virksomheden, så den kan overleve og fortsat være konkurrencedygtig i fremtiden, at se fremad og beslutte, hvordan forandringer bedst kan introduceres i organisationen.

2 Det vil sige at hver en virksomheds aktiviteter kan inddeles i to områder: Daglig drift (business as usual) Forandring Forandring (Projekter) Daglig drift Projekter hører ind under forandring. Forandringsdelen består dog ikke kun af projekter. Der vil også være mindre opgaver, som ikke er store nok at blive til projekter og andre fortløbende initiativer, som ikke passer ind på PRINCE2 s definition af et projekt. Videre giver PRINCE2 fem kendetegn som gælder for projekter: Forandring: Projektet er et middel til at indføre forandring Midlertidigt: Projektet har et start og et slut Tværfunktionelt: Projekter involverer teams med forskellige kompetencer og færdigheder Unik: Hvert projekt er unikt Usikkerhed: Der er større usikkerhed i projekter end i daglig drift I vores bryggeriprojekt er projektet et middel til at indføre en forandring, nemlig at skabe en ny forretning for gården Projektet er midlertidigt, det har et klart slut, nemlig når bryggeriet er bygget og klart til produktion. Det er tværfunktionelt, da det involverer bryggerieksperter, byggearbejdere, grafiker, m.fl. Det er unikt, ingen har tidligere bygget et bryggeri på den gård. Og selvfølgelig er det mere usikkert at bygge et bryggeri end bare at blive ved med at gøre det man altid har gjort på gården. Til sidst, ordet projekt bruges til mange ting rundt omkring i samfundet. PRINCE2 metoden er tilpasset denne type projekter. Hvis du har gang i et projekt som ikke passer ind på disse kendetegn bør du regne med at PRINCE2 ikke passer 100 %. F.eks., hvis du har et projekt som ikke har en defineret afslutning, men som kører

3 som en slags løbende aktivitet i virksomheden, så er det ikke helt, hvad PRINCE2 mener med et projekt. 3 Overvej hvorfor det er centralt for PRINCE2, at projekter laves af en midlertidig projektorganisation som udnævnes til projektet, i stedet for blot at lade linjeledelsen lave projekterne I kapitel 5.1 står: PRINCE2 er baseret på et kunde-/leverandørmiljø. Det antages, at der vil være en kunde, som specificerer det ønskede resultat og sandsynligvis betaler for projektet, samt en leverandør, der vil stille de ressourcer og kompetencer til rådighed, der skal til for at levere resultatet. Der vil altså være en kunde og mindst en leverandør, der ikke er vant til at arbejde sammen. Videre står i kapitel 2.3: Et projekt er normalt tværfunktionelt, kan involvere flere forskellige organisationer og kan inddrage en blanding af fuldtids- og deltidsressourcer. De forskellige involverede parter vil sandsynligvis have forskellige ledelsesstrukturer med forskellige prioriteringer, målsætninger og interesser at beskytte. Den daglige linjeledelsesstruktur er ikke nødvendigvis udviklet til eller egnet til projektarbejde. Det vil sige, projektet stiller nogle krav til placering af ansvar og fordeling af roller som linjeorganisationen ikke er bygget til at tage sig af. Derfor oprettes et projekt. 4 Hvilke 6 præstationsmål har PRINCE2 fokus på? Kapitel beskriver Hvad er det, der skal styres Her gennemgås et projekts seks præstationsmål, som også beskrives som En plans mål for tid, omkostning, kvalitet, omfang, udbytte og risiko.

4 UDBYTTE OMKOSTNINGER Projektledelse drejer sig om at ramme præstationsmålene. I vores case betyder det at bryggeriet står færdigt til aftalt tid og at budgettet ikke er overskredet (omkostning). Videre at leverancen omfatter alt det aftalte (omfang) og at bryggeriet kan det vi har aftalt (kvalitet). Undervejs skal projektet ikke tage risici der ikke er aftal (risiko) og projektet skal hele tiden have blikket rettet mod at det forventede udbytte kan opnås (udbytte). Løsninger til opgave Figur 11.2 PRINCE2 manualen er en oversigt over PRINCE2 s procesmodel. Sæt et faneblad ind på siden, så du hurtigt kan finde siden igen. 6 Find projektkommissoriet på PRINCE2 s procesmodel 7 Lav en kort sammenfatning over formålet med projektkommissoriet (1-2 sætninger) Formålet med projektkommissoriet kunne beskrives som At sætte virksomheds- eller programledelsen i stand til at beslutte om det er vigtigt nok til at der skal bruges ressourcer på Start af et Projekt

5 At sætte virksomheds- eller programledelsen i stand til at udpege en Styregruppeformand og en Projektleder At kunne vurdere om det er et projekt eller en opgave, eller måske et program Videre kan man bruge projektkommissoriet til at opsamle idéer, hvis man får indarbejdet i virksomheden at alle medarbejdere beskriver sine idéer i et projektkommissorium. 8 Hvilke oplysninger bør findes i projektkommissoriet? I kapitel 12.3 står: Projektkommissoriet bør indeholde krav og behov til projektet samt tilstrækkelig information til, at der som minimum kan udpeges en Styregruppeformand for projektet. Kommissoriet bliver videreudviklet til Projektgrundlaget. Man kan godt klare sig med meget lidt information i projektkommissoriet. Som nyudnævnt Projektleder og Styregruppeformand er det rart at få information serveret, men hvis informationen ikke står i projektkommissoriet så vil man afdække det i Start af et Projekt processen. Det gør start af et projekt nemmere, hvis der er oplysninger om: Baggrund Idéen Målet med projektet Hvilke interessenter er der Hvad er deres forventninger Udbytte Begrænsninger Omfang

6 Løsninger til opgave Skal projektets forventede udbytte altid kvantificeres? Ja! I kapitel står: Udbyttet kan være økonomisk eller ikke-økonomisk. Uanset om det er økonomisk eller ej, bør udbyttet: Være i overensstemmelse med virksomhedens målsætninger og strategi Stamme fra de outputs og resultater, projektet leverer Beskrives i tal (med tolerancer) Være målbare Være tildelt. 10 Skal projektets udbytter altid udtrykkes som økonomiske fordele? Nej! Udbytte defineres i ordlisten som: Den målbare forbedring, der følger af et resultat, der opfattes som fordelagtigt af én eller flere interessenter. Det behøver altså ikke være kroner og ører, men det skal være målbart. Løsning til opgave I Projektplanen angav vi detaljer omkring hvordan planen skal overvåges og styres. Bør vi efter din mening, tilføje flere detaljer? Hvis ja, hvilke? Projektsikring er ikke nævnt her. Der bør beskrives, hvordan de ansvarlige for projektsikring vil leve op til det ansvar.

7 Løsning til opgave Hvornår anvendes det ledelsesprodukt? Når der skal måles eller undersøges, om projektets forventede udbytte er realiseret. Det kan ske i løbet af projektet og også typisk efter projektet er afsluttet. I kapitel står: Plan for Udbyttereview opdateres med det realiserede udbytte, når hver fase nærmer sig sin afslutning, og planen revideres til brug for tilbageværende udbyttereviews, uanset om de bliver en del af projektet, eller de finder sted efter dets afslutning. Løsninger til opgave Lav en kort beskrivelse af formålet med at have en projektorganisation (1-5 linjer) Formålet er at definere og fastlægge projektets ansvarsmæssige struktur. Projektet er en helt nydannet organisation og som udgangspunkt ved ingen, hvem der gør hvad. 14 Er en projektorganisation midlertidig eller fast? Den er midlertidig. Et af kriterierne på et projekt er at der er en defineret start og afslutning. 15 Hvor mange niveauer indgår i en PRINCE2 projektorganisation? Hvilke? Tre niveauer i projektorganisationen. Ledelse Styregruppe, Styring Projektleder, Levering Teamleder Men i alt er der fire niveauer. På toppen er Virksomheds- eller programledelsen

8 Virksomheds- eller programledelse Ledelse Styregruppe Projektorganisation Styring Projektleder Levering Teamleder 16 Hvilke tre interesser indgår i et projekt, og hvilken rolle har fokus på at varetage forretningens interesse? Et projekts interessenter kan deles ind i tre grupper. De tre interessentgrupperinger vil altid være til stede i hvert et projekt og det er en forudsætning for et vellykket projekt at alle tre gruppers interesser repræsenteres i projektet. De tre interesser er: Forretning: Dem der investerer ressourcer i projektet for at opnå et forventet udbytte (der er større end de investerede ressourcer). Repræsenteres i Styregruppen af Styregruppeformanden. Bruger: Dem der skal anvende projektets slutprodukt til at realisere udbytte, dem der skal supportere og vedligeholde slutproduktet og også dem der bliver påvirkede af slutproduktet. Repræsenteres i Styregruppen af Seniorbrugeren. Leverandør: De specifikke kompetencer der kræves for at frembringe slutproduktet. Repræsenteres i Styregruppen af Seniorleverandøren.

9 Styregruppeformand Forretning Bruger Projekt Leverandør Seniorbruger Seniorleverandør 17 Hvilken rolle kan det være vanskeligt at fastsætte før projektfremgangsmåden er fastlagt? Seniorleverandøren. Før vi ved om vi skal købe og implementere et hyldevare eller udvikle et produkt fra bunden er det umuligt at pege på en Seniorleverandør, fordi at de to forskellige fremgangsmåder vil kræve forskellige specialistkompetencer. 18 Hvor mange personer er der mindst involveret i et PRINCE2 projekt? Tja, godt spørgsmål Det hurtige svar er 2, men rigtig så enkelt er det ikke. PRINCE2 manualen siger: Roller kan deles eller kombineres, når et projekt har behov for det, men ansvar skal altid placeres entydigt. Lidt længere ned står: Nogle af PRINCE2 s ansvarsområder kan ikke deles eller uddelegeres, hvis de skal håndteres effektivt: Projektlederens og Styregruppeformandens roller kan ikke deles. Der kan derfor ikke være mere end én Styregruppeformand og ikke mere end én Projektleder. Projektleder og Styregruppeformand kan heller ikke være den samme person Det er princippet om afvigelsesstyring der kræver en opdeling mellem de to ledelsesniveauer ledelse og styring. Ledelse varetages af Styregruppen og styring varetages af Projektlederen. Dermed kan alle roller i projektorganisationen ikke

10 varetages af den samme person. Men samtlige Styregrupperoller, inklusive projektsikring, kan varetages af en person. Projektlederrollen, Teamlederrollen og Projektsupportrollen kan varetages af en anden person. Der har vi en projektorganisation på 2 personer. Men, før man går i gang med at sætte en PRINCE2 projektorganisation op med kun 2 personer bør man kraftigt overveje om det kan betale sig. Er det virkelig et projekt eller er det bare en opgave. Hvis en person kan varetage alle tre projektinteresser, forretning, bruger og leverandør, lugter det hele betænkeligt af en opgave som den eksisterende linjeorganisation snildt kan håndtere. Så er der ikke nogen grund til at oprette en projektorganisation, tværtimod vil det bare føles tilgjort og enten vil man slet ikke bruge den eller så vil det føre til unødvendig bureaukrati. 19 En kommune skal have nye PC ere på deres skoler. Du er blevet bedt om at være Projektleder, og møder for første gang Styregruppen, som omfatter 23 personer. Hvad vil du anbefale Styregruppen? For at Styregruppen skal kunne fungere som det den er, et beslutningsorgan, er det vigtigt at begrænse antallet personer der deltager så meget det kan lade sig gøre, når det samtidig sikres, at den stadig repræsenterer alle forretnings-, brugerog leverandørinteresser. En løsning er at oprette bruger- og leverandørgrupper. De fungerer som Seniorbrugerens og Seniorleverandørens respektive bagland som kan bruges til at få input til projektet og at sikre opbakning til projektet hos vigtige interessenter. Løsninger til opgave Hvad bruges Kvalitetsregisteret til under Planlægge den næste fase? Til at dokumentere planlagte kvalitetskontroller. 21 I hvilken proces udarbejdes projektets Slutproduktbeskrivelse? I Start af et Projekt 22 Hvornår udarbejdes Produktbeskrivelserne? Produktbeskrivelsen til et produkt udarbejdes samen med den plan der indeholder produktion af produktet. Det vil sige, hvis et specialistprodukt skal produceres i fase 4, vil Produktbeskrivelsen til det specialistprodukt udarbejdes i slutningen af fase 3 (i processen Ledelse af en Faseovergang) som en del af Faseplanen for Fase 4.

11 Selvfølgelig vil Projektplanen indeholde Produktbeskrivelser til produkter der produceres i alle projektets faser, men typisk vil de produkter blive brudt ned yderligere, i delprodukter, og beskrevet hver for sig. Løsninger til opgave Hvor er Kvalitetstolerancerne beskrevet? På projektniveau i Slutproduktbeskrivelsen På produktniveau i Produktbeskrivelserne 24 Hvor er Kvalitetskriterierne beskrevet? I Produktbeskrivelserne Løsninger til opgave Hvad anvender man Slutproduktbeskrivelsen til? Forventningsafstemning. Projektets interessenter kan på et meget tidligt stadie forholde sig til den og se hvad der kommer ud af projektet. De kan sammenligne produktbeskrivelsen med deres forventninger og råbe op, hvis noget mangler. Enten kan man så få det med, som en del af projektet, eller, i det mindste, er interessenten helt fra starten bevist om at lige den forventning ikke bliver opfyldt. Desuden er Slutproduktbeskrivelsen grundlag for at beslutte projektfremgangsmåden. I Initiering af et Projekt udgør Slutproduktbeskrivelsen og projektfremgangsmåden grundlaget for udarbejdelse af Projektplanen. 26 Kan man ændre i Slutproduktbeskrivelsen, efter Start af et Projekt processen og i givet fald, hvem kan godkende ændringer? Ja, det er helt naturligt at slutproduktbeskrivelsen vil blive ændret/opdateret/udbygget i Initiering af et Projekt når Projektplanen udarbejdes. Hvis der efterfølgende opstår behov at ændre Slutproduktbeskrivelsen vil det kræve godkendelse fra Styregruppen eller Ændringsmyndigheden. I kapitel står: Slutproduktbeskrivelsen udarbejdes i processen Start af et Projekt. Den er en del af den første aktivitet til afgrænsning af projektets omfang, og kan udbygges i løbet af processen Initiering af et Projekt, når Projektplanen udarbejdes. Den er underlagt

12 formel ændringsstyring, og ved faseovergange, i processen Ledelse af en Faseovergang, bør det undersøges, om det er nødvendigt at ændre den. 27 Hvorfor skal projektfremgangsmåden bestemmes allerede i Start af et Projekt? Kan man ikke vente med at definere fremgangsmåden, når man laver Projektplanen i Initiering af et Projekt processen? Hvis Styregruppen ikke har truffet et valg om projektfremgangsmåde bliver det nærmest umuligt at udarbejde Projektplanen. 28 Hvor er detaljerne omkring datoer, omkostninger og milepæle beskrevet? I planerne, samt i Arbejdspakkerne. Løsninger til opgave Hvorfor er det vigtigt at have taget stilling til Risikostyringsstrategien for et projekt? Det er vigtigt at være klar over Styregruppens risikovillighed. Både at Styregruppen selv er det og at der er en forståelse mellem Styregruppe og Projektleder. Videre er det her, i Risikostyringsstrategien, som man aftaler hvordan, og hvor meget, risikostyring der skal bygges ind i projektledelsesaktiviteterne. Og man aftaler, hvordan Projektlederen skal håndtere de risici der senere vil identificeres. Desuden aftaler man rent praktiske ting, som hvilke skalaer man vil bruge for sandsynlighed, konsekvens og nærhed. 30 Hvad har man i virkeligheden besluttet, hvis man ikke vil anvende ressourcer til risikostyring? Man har accepteret alle trusler og afvist alle muligheder. I realiteten har man underfinansieret/underbemandet projektet. Risici vil indtræffe og de vil koste tid, penge og ressourcer. Hvis man sparer på risikostyring fra starten vil man på et tidspunkt skulle betale tilbage, med høj rente.

13 Løsninger til opgave Hvad skal Teamlederen gøre så snart han/hun bliver bekendt med at de planlagte produkter ikke kan afleveres indenfor tolerancerne? Eskalere til Projektlederen. Eksakt hvordan og hvorledes vil være beskrevet i Arbejdspakken under: Håndtering og eskalering af problemer 32 Hvor er detaljerne omkring disse tolerancer beskrevet? I Arbejdspakken 33 Hvad skal Teamlederen gøre så snart han/hun bliver bekendt med at de planlagte produkter ikke kan leveres i henhold til forventningerne? Eskalere til Projektlederen. Forventninger er et vidt begreb. For at gøre det håndterbart bruger PRINCE2 seks præstationsmål (udbytte, tid, risiko, omkostning, kvalitet og omfang), hvilke defineres for hver plan. En plans tolerancer gælder de samme præstationsmål. På sådan vis er forventningerne gjort konkrete i form af præstationsmål og tolerancer. 34 Hvad er PRINCE2 termen for disse forventninger og hvor er de beskrevet? Se tabel 10.1, for en god oversigt over, hvor de er beskrevet. Løsninger til opgave Hvad er de 4 karakteristika som alle medlemmer af Styregruppen bør besidde? I kapitel står: En god Styregruppe bør kendetegnes ved disse fire egenskaber: Myndighed Troværdighed Evne til at uddelegere Tilgængelighed

14 36 Vi hører ofte fra organisationer, at det hos dem er det projektlederen, der har det overordnede ansvar for projektet. Kan dette være en god idé, eller er det uhensigtsmæssigt? Begrund dit svar. For en opgave kan det være hensigtsmæssigt, men for et projekt er det uhensigtsmæssigt. For at et projekt skal fungere effektivt, kræver det en opdeling mellem beslutningstagning og udføring. Selvfølgelig kan Projektlederen tage masser af beslutninger i løbet af et projekt, men projektet skal være forankret hos forretnings-, bruger- og leverandørinteresserne og de repræsenteres bedst i en Styregruppe. Hvis du står med et projekt, hvor det føles fristende at lade Projektlederen klare det hele, bør du overveje om det virkelig er et projekt i PRINCE2 s forstand, eller snarere en opgave. Løsninger til opgave Hvilke 3 registre oprettes i initieringsfasen? Emneregister Risikoregister Kvalitetsregister 38 Hvilket budget er tæt forbundet med konfigurationsstyring? Begrund dit svar. Ændringsbudgettet, der er til for at finansiere ændringer til baselinede produkter. Konfigurationsstyring beskriver bl.a. hvordan produkter baselines.

15 Løsninger til opgave Hvilket ledelsesprodukt anvendes til at registrere gennemførte kvalitetsaktiviteter? Kvalitetsregistret 40 Hvornår registreres planlagte kvalitetssikringsaktiviteter? Når Faseplanen udarbejdes Løsning til opgave Hvornår begynder Styregruppens arbejde i projektet: Før eller efter beslutningen om at godkende initiering? Begrund dit svar. Styregruppens arbejde begynder i processen Start af et Projekt, dvs. før beslutningen om at godkende initiering. En fælles forståelse af projektet er afgørende for at få succes og hvis den fælles forståelse ikke er til stede allerede fra starten, vil den aldrig indfinde sig. Derfor er det vigtigt at Styregruppen og Projektlederen arbejder sammen i Start af et Projekt. Løsninger til opgave Hvornår kan Styregruppen afslutte et projekt? Når som helst. 43 Giv nogle begrundelse for hvorfor en Styregruppe kan vælge at afslutte et projekt før tid. Den fortsatte forretningsbegrundelsen er ikke til stede. Det vil sige at projektets forventede udbytte vejer ikke tungere end dets omkostninger, negative udbytte og risici. Det kunne være fordi arbejdet viser sig have været underestimeret og en justering af planen giver betydeligt højere omkostninger.

16 Det kan også være at en konkurrents agerende på markedet fjerner en del af det forventede udbytte. 44 Hvad skal der ske når et PRINCE2 projekt afsluttes, uanset om det afsluttes i utide eller i henhold til planen? Processen Afslutning af et Projekt skal gennemføres. Løsninger til opgave På et møde i jeres virksomhed diskuterer I at implementere PRINCE2 i afdelingen, men flere udtrykker bekymring over, at man får et stort og besværligt projektbureaukrati. Derfor bliver det besluttet at indføre en PRINCE light version. Hvad er din kommentar til dette? I kapitel 19.2 står: Nogle kan påstå, at de ikke har brug for hele PRINCE2 og derfor kun har indført dele af metoden. Det kan tyde på en mangelfuld forståelse af PRINCE2, da metoden er designet til at skulle tilpasses. Den rette tilpasning af PRINCE2 er derfor netop hele PRINCE2. Tilpasning består ikke i at udelade dele af PRINCE2. Metoden er ikke en række isolerede kasser, hvor der bare kan udelades et element, uden det får betydning for de andre elementer. PRINCE2 er et netværk af sammenkædede elementer: Temaerne anvendes i processerne; teknikkerne udføres for at føre temaerne ud i livet, og personer varetager projektroller og udarbejder ledelsesprodukter. Hvis man udelader et element, svækkes projektstyringen for hele projektet Den eneste grund til at bruge PRINCE2 er at det giver bedre projekter. Man bliver hurtigere færdig, holder omkostninger nede, rammer forventninger og har styr på risici, hvis man bruger PRINCE2. Hvis der var noget i PRINCE2 der kunne skæres væk, så ville det være blevet skåret væk for længst. Dog er det afgørende at PRINCE2 tilpasses projektmiljøet. Efter at have sat sig ind i PRINCE2 første gang, kan man godt synes at: - PRINCE2 må være lavet til andre typer af projekter og organisationer end lige vores Men nej! Ingen kan tage PRINCE2 direkte fra manualen og bare bruge den. PRINCE2 skal altid tilpasses. 46 Hvor i projektets dokumentation beskriver man, hvorledes PRINCE2 er tilpasset det pågældende projekt? (Tip: se kapitel 2.7 nederst)

17 I kapitel 2.7 står: For at sikre, at alle projektets deltagere forstår, hvordan PRINCE2 skal anvendes i projektet, bør Projektinitieringsdokumentationen gøre rede for, hvordan metoden tilpasses det pågældende projekt. Der er et afsnit i Projektinitieringsdokumentationen der behandler tilpasning: Tilpasning af PRINCE2: Resumé af, hvordan PRINCE2 bliver tilpasset projektet.

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver Opgave 1 4 1 Hvad er PRINCE2 s definition på et projekt? 2 Hvad karakteriserer et projekt i forhold til daglig drift? 3 Overvej hvorfor det er centralt for PRINCE2,

Læs mere

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver Opgave 1 4 1 Hvad er PRINCE2 s definition på et projekt? 2 Hvad karakteriserer et projekt i forhold til daglig drift? 3 Overvej hvorfor det er centralt for PRINCE2,

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

Nr. Spørgsmål Begrundelse 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter?

Nr. Spørgsmål Begrundelse 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter? 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter? PRINCE2 adskiller projektarbejdets ledelsesaspekter fra dets specialistbidrag som f.eks. design, fremstilling osv. Specialistaspekterne ved enhver

Læs mere

Case: Ekspertbud. 1) Øget konkurrence som følge af flere aktører på markedet, 2) Koordineringsproblemer af egne ressourcer.

Case: Ekspertbud. 1) Øget konkurrence som følge af flere aktører på markedet, 2) Koordineringsproblemer af egne ressourcer. Case: Ekspertbud Ekspertbud A/S er et succesfuldt firma inden for budforsendelser. Firmaet har 600 ansatte, hvoraf 500 er chauffører. Firmaet blev etableret i 1989, og er vokset stærkt siden. Firmaet oplever

Læs mere

Foundation-eksamen. 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret.

Foundation-eksamen. 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret. Foundation-eksamen Sample Paper 1 September 2013 Multiple Choice 1 times besvarelse Vejledning 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret. 2. 5 af de 75 spørgsmål er spørgsmål, der afprøves. Disse 5 vil

Læs mere

PRINCE2 Foundation testspørgsmål

PRINCE2 Foundation testspørgsmål PRINCE2 Foundation testspørgsmål Nr. Spørgsmål Dit svar 1 Hvordan løser PRINCE2 problemet med planlægningshorisonten? a) Gennem fokus på produkter b) Gennem afvigelsesstyring c) Gennem fastlagte roller

Læs mere

INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER

INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER IT SERVICES PROJEKTMODEL H T T P : / / P R O J E K T M O D E L. I T S. A A U. D K F Å H J Æ L P P R O J E K T K O N T O R @ I T S. A A U. D K INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER BESLUTNINGS- OG STYRINGSSTRUKTUR

Læs mere

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS Business Case Alle rettigheder ejes af PR2 - Projekter - Rådgivning Resultater. www.pr2.dk. Enhver anvendelse eller videreudvikling og editering, inklusive editering af dokumenter, som tidligere er blevet

Læs mere

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 med tusind ord Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Indhold 1 Hvad er PRINCE2? 3 2 Fordele ved PRINCE2 3 3 Principper

Læs mere

Foundation-eksamen. 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret.

Foundation-eksamen. 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret. Foundation-eksamen Opgave Multiple Choice 1 times besvarelse Vejledning 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret. 2. 5 af de 75 spørgsmål er spørgsmål, der afprøves. Disse 5 vil ikke tælle med i beregningen

Læs mere

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE IT PROJEKTLEDELSE 14. marts 2014 Princip 1: Fortsat forretningsbegrundelse Ingen projekter gennemføres, med mindre der foreligger en godkendt Business Case! Styregruppeformanden

Læs mere

Nr. Spørgsmål Dit svar. 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter? A Ja, fordi PRINCE2 benytter en komplet række værktøjer

Nr. Spørgsmål Dit svar. 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter? A Ja, fordi PRINCE2 benytter en komplet række værktøjer Nr. Spørgsmål Dit svar 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter? A Ja, fordi PRINCE2 benytter en komplet række værktøjer B Ja, fordi PRINCE2 har fast forankrede principper C Nej, det kan

Læs mere

PRINCE2 Glossary of Terms Danish

PRINCE2 Glossary of Terms Danish acceptere (risikoreaktion) afhængighed (planlægning) afvigelse afvigelse fra specifikation Afvigelsesplan (ledelsesprodukt plan) Afvigelsesrapport afvigelsesvurdering afvise (risikoreaktion) En reaktion

Læs mere

Velkommen til Introduktion til PRINCE2

Velkommen til Introduktion til PRINCE2 Velkommen til Introduktion til PRINCE2 1 Om Mannaz Mannaz er internationalt førende i kompetenceudvikling og en af de største udbydere af organisationsudvikling, ledelsesudvikling, talentudvikling og forandringsledelse.

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Hvad er en risiko og hvad er Management of Risks... 3 3. Introduktion til M_o_R Management of Risk... 3

Læs mere

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS Projektinitieringsdokumentation Alle rettigheder ejes af PR2 - Projekter - Rådgivning Resultater. www.pr2.dk. Enhver anvendelse eller videreudvikling og editering, inklusive editering af dokumenter, som

Læs mere

Webinar: PRINCE2 - info og overblik

Webinar: PRINCE2 - info og overblik Velkommen til webinar hos Teknologisk Institut: PRINCE2 - info og overblik PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited Partner John A. Hunderup, EPM Group 1 Agenda Indblik i hvad PRINCE2 metoden

Læs mere

Vejledning: PR2 Skabelonværktøj

Vejledning: PR2 Skabelonværktøj Vejledning: Skabelonværktøj PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Skabelonerne Sættet består af skabeloner svarende til alle

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Jobcentrets VITAS business case

Jobcentrets VITAS business case Jobcentrets VITAS business case Lavet med udgangspunkt i en kommune med 50-80.000 borgere 15. december 2015 Jobcenter business casens indhold Formål med jobcenter business casen og STAR anbefaling Side

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆSNING AF PRINCE2 MANUAL

VEJLEDNING TIL LÆSNING AF PRINCE2 MANUAL Om denne vejledning EPM Groups undervisere har gennemført kurset for mange tusinde PRINCE2-kursister. Flere af vores undervisere har undervist på de første PRINCE2- kurser i Danmark fra 2002. EPM Groups

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Programpræciseringsdokument (PPD) (Programme Definition) - Vejledning

Programpræciseringsdokument (PPD) (Programme Definition) - Vejledning Programpræciseringsdokument (PPD) (Programme Definition) - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. CENTRALE BEGREBER... 1 2. HVAD ER PROGRAMPRÆCISERINGSDOKUMENT (PROGRAMME DEFINITION)... 1 3. FORMÅLET MED PROGRAMPRÆCISERINGSDOKUMENTET...

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET

KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 2 2 Konstitution

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Velkommen Projektledelse med PRINCE2 Principper PRINCE2 Fortsat forretningsbegrundelse Tage ved lære af erfaringer Fastlagte roller og ansvar Faseopdeling Afvigelsesstyring

Læs mere

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering.

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering. Projektmodel i FA Overordnet projektmodel: Tid: Før Under Efter Fase: Prejekt Fase Delfase: Idé Analyse/ design Prioritering overgang Projektstart Projekt Fase overgang Delfaser afhænger af projektets

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Velkommen Program 9:00 Velkommen v. Anders Murmann, Seniorrådgiver og underviser i PRINCE2 & Agile Project Management 9:10 9:30 Projektledelse med PRINCE2 Hvad

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 PRINCE2 2009 Hvad er nyt? Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 Baggrund for ny version Projekt & Program Forum - 21-05-2010 2 Baggrund Refresh Project startede i 2006 Mere end 170 organisationer og individer

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Kaizenevent En introduktion til metoden

Kaizenevent En introduktion til metoden : LEANREJSEN - Kaizenevent En introduktion til metoden Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup PRINCE2 Posters 29. November 2013, Hellerup Projektledelse og -kontor Topledelse En model for implementering af strategien via projekter Prioritér projektporteføljen Værdi for: 1. Kunder 2. Medarbejdere

Læs mere

PRINCE2 Foundation Eksamensvejledning til kursister. 1 Din profil på eksamensportalen. 2 Eksamensformål. 3 Eksamensopbygning

PRINCE2 Foundation Eksamensvejledning til kursister. 1 Din profil på eksamensportalen. 2 Eksamensformål. 3 Eksamensopbygning PRINCE2 Foundation Eksamensvejledning til kursister 1 Din profil på eksamensportalen... 1 2 Eksamensformål... 1 3 Eksamensopbygning... 1 4 Spørgsmålstyper... 2 5 Redaktionelle bemærkninger... 2 6 Tidsstyring...

Læs mere

Programgrundlag (Programme Brief) - Vejledning

Programgrundlag (Programme Brief) - Vejledning Programgrundlag (Programme Brief) - Vejledning December 2015 er med Budgetvejledning 2016 frivillig at bruge for statslige myndigheder. Opdelingen i frivillige og obligatoriske faser, ledelsesprodukter,

Læs mere

Salgsledelse den 9. maj 2012

Salgsledelse den 9. maj 2012 Salgsledelse den 9. maj 2012 Hvem er ham der? Mads Skibdal, Partner, medejer af Key Learning A/S Managementkonsulent (15 år) med Mening-gitis Salgsledelse og salgsudvikling, Projektledelse, Ledelse, Profiler

Læs mere

Projektforstoppelse. - Styring af den kommunale udviklingsaktivitet. skal blive til virkelighed. Resultatet af de mange krav til forandring

Projektforstoppelse. - Styring af den kommunale udviklingsaktivitet. skal blive til virkelighed. Resultatet af de mange krav til forandring 1 Projektforstoppelse - Styring af den kommunale udviklingsaktivitet Projektmylderet De danske kommuner er under konstante krav om omstilling og forandring. Borgerne efterspørger mere velfærd og højere

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Sund fornuft på flaske i Amager Strandpark?

Sund fornuft på flaske i Amager Strandpark? PRINCE2 I PRAKSIS Sund fornuft på flaske i Amager Strandpark? ARTIKEL Af Søren Beck og Anette Kristensen Forestil dig, at en af dine bekendte vil have dig med på en ny idé han har fået. Det du skal bidrage

Læs mere

Introduktion til PRINCE2

Introduktion til PRINCE2 logo er et varemærke tilhørende OGC. Introduktion til PRINCE2 Særtryk af de to første kapitler i PRINCE2 manualen Kopiering er ikke tilladt 1 INTRODUKTION PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) er

Læs mere

Modenhedsmåling af danske organisationers udviklingsevne

Modenhedsmåling af danske organisationers udviklingsevne Modenhedsmåling af danske organisationers udviklingsevne Posters Michael Ehlers 29. november 2013, Hellerup Projektledelse og -kontor Topledelse En model for implementering af strategien via projekter

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Januar 2014 Indhold 1. CENTRALE BEGREBER... 3 2. HVAD ER ET GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4 3. FORMÅL MED GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Guide til den fællesoffentlige projektmodel

Guide til den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til den fællesoffentlige projektmodel Dato: 17.06.2015 Version: 1.0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Idéfasen... 3 3. Analysefase... 5 4. Anskaffelsesfasesfase... 8

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Capacent oplæg på Dansk Projektledelses seminar Senior Manager, Jesper Lind Capacent A/S 0Capacent 28. Januar 2011 Indhold Typer af projektopgaver Perspektiv som projektleder

Læs mere

Spil om LEDELSE. Rigtig god fornøjelse!

Spil om LEDELSE. Rigtig god fornøjelse! Alle virksomheder har medarbejdere, som ledes af ledere. Derfor spørger både ledere og medarbejdere sig selv, hvad effektiv ledelse egentlig er og hvad det består af. Undersøgelser har samtidig vist, at

Læs mere

Vejledning til den fællesstatslige itprojektmodel

Vejledning til den fællesstatslige itprojektmodel Vejledning til den fællesstatslige itprojektmodel December 2015 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 6 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 8 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Baggrund

Projektbeskrivelse. 1. Baggrund Projektbeskrivelse Projektnavn: Tilbud til demente borgere med særlige behov og kapacitetsanalyse af plejepladser Projektleder: Tenna Arevad Larsen Projektejer: Birgit Gundorph-Malling Udarbejdet dato:

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler December 2015 Den fællesstatslige programmodel er med Budgetvejledning 2016 frivillig at bruge for statslige myndigheder. Opdelingen i frivillige og obligatoriske

Læs mere

PRINCE2 metoden Introduktion

PRINCE2 metoden Introduktion PRINCE2 - Projektledelse med succes OGC/APM Group akkrediteret kursus UKAS/APMG Certificate 001 PRINCE2 metoden Introduktion September 2009 Ref: HO0339_DK_1v1 20100729.doc 2009 SPOCE Project Management

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

Den fællesstatslige it-projektmodel

Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel består af: En model for faseopdeling af projektforløbet Principper for overgang fra en fase til næste fase Et antal ledelsesprodukter

Læs mere

Udlicitering i krydsild gode råd om risikostyring

Udlicitering i krydsild gode råd om risikostyring Udlicitering i krydsild gode råd om risikostyring November 2005 Udlicitering i krydsild gode råd om risikostyring November 2005 Udlicitering i krydsild gode råd om risikostyring November 2005 I tabeller

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

De nationale test - status for udviklingen og forslag til plan for ibrugtagning af testene

De nationale test - status for udviklingen og forslag til plan for ibrugtagning af testene Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Snaregade 10A 1205 København K. Tlf. 3392 6200 Fax 3392 6182 E-mail skolestyrelsen@skolestyrelsen.dk De nationale test - status for udviklingen

Læs mere

Undersøgelse om arbejdstid

Undersøgelse om arbejdstid Undersøgelse om arbejdstid Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i begyndelsen af september måned 2014 gennemført en undersøgelse blandt lederne på efterskolerne. Formålet har været at danne

Læs mere

Projekter uden læring kuldsejler

Projekter uden læring kuldsejler Projekter uden læring kuldsejler Vi lader billedet stå et øjeblik Kenny Munck, ID4Real kmu@id4real.dk Om Kenny Munck Stifter af ID4Real i Danmark og medstifter af Projektkontoret et samarbejde med KompetenceKompagniet

Læs mere

Opgave, projekt, eller?

Opgave, projekt, eller? Opgave, projekt, eller? Problemstillingen Baggrunden for denne artikel er erfaringer, som jeg har gjort over en årrække i så forskelligeartede organisationer som it-virksomheder og it-afdelinger, eldistributionsselskaber

Læs mere

Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED

Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED På hvilket trin i konkurrencen er dette dokument nyttigt? Her vil du finde en række aktiviteter,

Læs mere

Socialøkonomisk virksomhed

Socialøkonomisk virksomhed Socialøkonomisk virksomhed Case - Magneten René Risom Johansen & Jens Christian Kobberø 50i180 i Frederiksberg Kommune Marts 2015 Indledning Denne rapport er blevet til under projektet 50 akademikere i

Læs mere

Lessons learned ved indføring af PRINCE2 i Pentia Ny projektmetode i Pentia baseret på PRINCE2.

Lessons learned ved indføring af PRINCE2 i Pentia Ny projektmetode i Pentia baseret på PRINCE2. Lessons learned ved indføring af PRINCE2 i Pentia Ny projektmetode i Pentia baseret på PRINCE2. Forventet udbytte (opnået pr d.d.) At skabe en fælles ramme for gennemførelse af alle slags projekter I Pentia.

Læs mere

DISCUS A/S. Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats

DISCUS A/S. Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats Evaluering af EVU/Socialfondens integrationsindsats August 2006 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og konklusioner 4 3. De fire ansøgningsrunder

Læs mere

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7 PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7 Udfordringen Udfordringerne skabt af den globale økonomiske situation, kræver ansvarlighed for og overblik over investeringer som aldrig før. IT styring, investeringsplanlægning

Læs mere

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer Cases til Projektlederens roller og kompetencer Palle Ragn 1/9 Bibliografiske oplysninger Kursus: Lokalitet: Afgangsprojekt, Diplom uddannelsen i ledelse JCVU, Århus, Danmark Forfatter: Palle Ragn, 160364

Læs mere

Baggrund Region Sjælland har afsat puljemidler i 2016 til finansiering af de prioriterede indsatsområder på arbejdsmiljøområdet.

Baggrund Region Sjælland har afsat puljemidler i 2016 til finansiering af de prioriterede indsatsområder på arbejdsmiljøområdet. Vejledning til ansøgning til Arbejdsmiljøpuljen i 2016 Baggrund Region Sjælland har afsat puljemidler i 2016 til finansiering af de prioriterede indsatsområder på arbejdsmiljøområdet. Ansøgninger til puljen

Læs mere

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK Modellen Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

Notat. Brug personas til at leve dig ind i brugernes liv

Notat. Brug personas til at leve dig ind i brugernes liv Notat SEGES P/S Koncern Digital Datadreven informationsformidling, personas og personalisering Ansvarlig JUPO Oprettet 17-03-2016 Projekt: 7464, Digitale relationer og datadreven informationsformidling

Læs mere

Aktivt projektejerskab

Aktivt projektejerskab Aktivt projektejerskab Juni 2017 Aktivt Projektejerskab understøttes af stærk rolle- og ansvarsfordeling i projektets øverste ledelse 1. Bestem, hvordan projektorganisationen skal se ud Topledelse/direktion

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Manual til national 2011 benchmarkingundersøgelse Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Indholdsfortegnelse Kort om benchmarking Praktisk om undersøgelsen

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

Sammenhæng i opgaveløsningen

Sammenhæng i opgaveløsningen Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Sammenhæng i opgaveløsningen Processen trin for trin Processen trin for trin Processen trin for trin Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Projektledelse Gode råd til succes

Projektledelse Gode råd til succes Projektledelse Gode råd til succes Organisér Styr projektet Høst gevinsterne Orkestrér ændringer Behersk projektets risici Vær troværdig Kommunikér med interessenterne Projektledelse - gode råd til succes

Læs mere

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER Træd i karakter som projektejer/styregruppedeltager Artiklen opstiller en række ansvarsområder, der er vigtige at være sig bevidst i styregruppearbejde

Læs mere

The Battery Replacement Programme

The Battery Replacement Programme Vores vision Gør batteriskift nemmere for vores kunder...din fremtid Nye kunder, bedre indtjening og udvikling i takt med markedet Synergy Battery Replacement Programme The Battery Replacement Programme

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Styrings- og rapporteringsmodel - Rigspolitiets IT og Tele

Styrings- og rapporteringsmodel - Rigspolitiets IT og Tele Styrings- og rapporteringsmodel - Rigspolitiets IT og Tele itsmf PRINCE2 interessegruppe 14. Januar 2009 TIDLIGERE INITIATIV - Power Projektet Formål: Implementering af PR2 i Rigspolitiets IT og Tele Opgaven:

Læs mere

Energisparesekretariatet

Energisparesekretariatet Energisparesekretariatet Morten Pedersen Energisparerådet 16. April 2015 Trin 1: Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug (Viegand & Maagøe januar 2015) Trin 2: Kortlægning af energisparepotentialer

Læs mere

Denne artikel tager dig igennem de grundliggende teorier bag ABC Analyzer og introducerer dig til 80/20 Analytics.

Denne artikel tager dig igennem de grundliggende teorier bag ABC Analyzer og introducerer dig til 80/20 Analytics. Evnen til at prioritere tid og ressourcer bygger på, at noget er vigtigere end andet. Dvs. at dine produkter, kunder og leverandører ikke er lige vigtige: De bidrager ikke lige meget til bundlinjen i din

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Chr. Hansen. virksomheden.

Chr. Hansen. virksomheden. Chr. Hansen Gennem konkrete use cases har man i Chr. Hansen løbende opbygget virksomhedens Big data-kapacitet og samtidig skabt forretningsmæssige resultater. Visionen er at favne alle data i og uden for

Læs mere

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att.: Tina Hansen. 21. januar 2015

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att.: Tina Hansen. 21. januar 2015 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att.: Tina Hansen 21. januar 2015 Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale

Læs mere