Your Gateway To To Europe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Your Gateway To To Europe"

Transkript

1

2 Kolofon Your Gateway To To Europe We We create partnerships to to build build long- long- lasting relationships with with our our customers Oversat og bearbejdet fra Dr. Martin Mendelsohns bog How to Buy a Franchise 2. udgave - Oplag Udgivet af: PS4 - Franchisepartner - Oversat af Signe Nymann Eriksen Bearbejdet af Bo Zoffmann Annoncesalg: PS4 - Franchisepartner Grafisk Produktion: GrafiCom ApS Trykning: Tryk Team Svendborg A/S 2

3 Hvad skal der til for at blive virksomhedsejer? gode råd om franchising Ønsker du gode råd om franchising, så er Jyske Bank et godt valg. Det mener flere af vores kunder, heriblandt Bianco Footwear: Jyske Bank har været en betydelig hjørnesten i Bianco Footwears etableringsfase samt efterfølgende vækstfase. Vi har været meget tilfredse med samarbejdet både i med- og modvind, udtaler direktør René Piper Laursen. Vi har rådgivet og finansieret franchisetager/-giver i mere end ti år. Så vores erhvervsteam har stor erfaring med franchise og kan give dig kompetent sparring. Vores decentrale organisation gør, at den lokale afdeling selv kan træffe vigtige beslutninger. Samtidig giver vores størrelse os de nødvendige ressourcer til at skræddersy tidssvarende individuelle løsninger til vores kunder.

4 Franchising + advokat = Paul Neale Ring Paul Neale har arbejdet med franchising i mere end 20 år og er formentlig den advokat i Danmark, der har den største erfaring inden for området. Paul Neale har arbejdet med alle juridiske aspekter af franchising, herunder masterfranchise forhold, franchisegiver-franchisetager relationer og jointventures. Han har bistået vordende og bestående franchisetagere og holder foredrag om franchising. Paul Neale repræsenterer adskillige danske og udenlandske virksomheder, der driver eller planlægger at drive virksomhed gennem franchising i bl.a. Danmark, Norge og Sverige. Paul Neale arbejder også med kollektiv arbejdsret, særligt med hensyn til rådgivning, forhandling og førelse af sager for franchisegivere i fagretslige emner, herunder kollektive overenskomster og andre aftaler med relevante fagforbund. Prøv selv - en indledende drøftelse og gennemgang koster ikke noget. Paul Neale Advokat Møderet for Højesteret Niels Hemmingsens Gade 10 - DK-1153 København K Telefon: (+ 45) Telefax: (+ 45) Mobil: (+ 45)

5 Indholdsfortegnelse INDHOLD Forord 7 Vær din egen chef 9 Forklaring af franchising konceptet 13 Fordelene ved at købe en franchise frem for 15 at starte egen virksomhed Sådan finder du den rigtige franchisegiver 19 Vurdering af de mulige franchise 25 Hvad vil det koste? 29 Fremskaffelsen af pengene 33 Franchisekontrakten 43 Endelig opstart 49 Fremtiden 51 Appendiks 1 Yderligere læsning 55 Appendiks 2 DFF Franchise etiske regler 56 Appendiks 3 Forsikring mod arbejdsløshed 60 Appendiks 4 Relevante adresser 64 5

6

7 Forord Forord Jeg har i de mange år, jeg har arbejdet med franchising - herunder med rekruttering af franchisetagere ment, at der manglede noget skriftligt materiale, som kommende franchisetagere kunne læse for at forberede sig på de mange spørgsmål og krav, som franchisegivere vil stille i løbet af en rekrutteringsproces. Det var derfor oplagt, at jeg bad Martin Mendelsohn om lov til at oversætte og bearbejde hans bog How to Buy a Franchise. Denne bog giver en kvik og let indføring i, hvad det vil sige at være franchisetager. Det er vigtig information at være i besiddelse af, inden det besluttes at indgå i et franchisesystem. Bogen gennemgår mange forhold, bl.a. det forhold, som etableres mellem franchisetager og franchisegiver. Når dette forhold er godt, skabes der forretninger, som er stærke, innovative, overordentligt profitable og endeligt sjove at være del af. Når forholdet er anstrengt og præget af mistillid og egoisme, bliver virksomhederne svage, uprofitable, ufleksible og sidst men ikke mindst - meget trættende at arbejde i. Det fremgår flere steder, at franchisetagere skal indstille sig på at arbejde hårdt, og at pengene ikke bliver tjent let. Det er i høj grad også erfaringerne fra franchisesystemer i Danmark, og når vi skal arbejde hårdt, er det vigtigt, at det samtidig er sjovt og profitabelt. Det er derfor vigtigt at beslutte, om du som selvstændig vil acceptere, at du ikke selv kan træffe alle beslutninger, at ikke alle reklamekampagner vil være optimale for netop din forretning, at du vil blive kontrolleret og assisteret, at beslutninger, som du oprindelig var modstander af, viser sig at være dårlige, og at de muligvis koster dig nogle penge, og endelig at du skal dele dine erfaringer og ideer med andre. Hvis du allerede nu kan sige, at det vil du ikke deltage i, så kan du lige så godt lægge denne bog fra dig nu. Franchisetagere har ikke samme frihedsgrader som helt selvstændige erhvervsdrivende har, og det er nødvendigt at erkende, at fordelene ved at være en del af et system overstiger generne ved at have en begrænset frihed. Sluttelig vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke Martin Mendelsohn, fordi jeg har fået lov til at oversætte bogen, og i øvrigt for den støtte, som Martin yder i arbejdet med international franchising. Bo Zoffmann 7

8 FRANCHISING Firmaets franchise-afdeling har en betydelig ekspertise indenfor rådgivning om franchising og rådgiver såvel danske som internationale klienter og samarbejder med de mest kvalificerede advokater indenfor franchising i USA og Europa. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere er et internationalt orienteret advokatfirma der yder rådgivning til erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner. Firmaets målsætning er at yde klienter professionel bistand som afspejler en kreativ og progressiv holdning der i enhver henseende modsvarer nationale og internationale klienters krav til innovative og kommercielle løsninger på komplekse problemstillinger. Firmaet deltager i formaliseret internationalt samarbejde og har adgang til advokatforbindelser i samtlige kontinenter. St. Kongensgade 69, 1264 København K Tlf Fax Franchising: advokat Kirsten Frijs

9 Vær din egen chef Vær din egen chef Da denne bog omhandler fremgangsmåden ved køb af en franchise, vil alle, der vælger at forfølge denne retning, ende med at have grundlagt sin egen forretning. Det første du derfor bør overveje er, om du er i stand til at påtage dig en lederrolle og om du vil kunne arbejde som selvstændig. Der eksisterer forskellige strukturer herfor, hvoraf de mest velkendte er: Enkeltmandsvirksomheden: Her opstarter en person virksomheden på egen hånd, ejer alle aktiver, risikerer sin kapital - herunder sine personlige aktiver som bil og bolig - og tjener hele profitten eller lider hele tabet. Interessentskabet: Her opstarter to eller flere personer eller virksomheder sammen og deler aktiverne, de risikerer deres samlede kapital og alle deres aktiver, og de deler profitten og/eller tabet. Nogle gange indledes interessentskaber mellem den person, der ønsker at arbejde i virksomheden, og en investor, der kan fremskaffe kapitalen. I sådanne tilfælde vil den ikke-aktive investor kunne begrænse sit ansvar ved en selskabskonstruktion eller via et kommanditselskab. Selskabet med begrænset ansvar: (aktie- eller anpartsselskab) Her danner de involverede parter et selskab med begrænset hæftelse. I teorien er ejerne (aktionærerne eller anpartshaverne) beskyttet mod et personligt erstatningsansvar i forhold til virksomhedens gæld og forpligtelser. I realiteten vil banker eller andre finansielle udbydere kræve sikkerhed og personlig garanti fra aktionærerne. Udlejere vil kræve personlig garanti, og leverandører kan også efterspørge en garanti - i det mindste indtil en række betalinger over en given periode er indbetalt rettidigt. Hovedaktionærerne underlægges således en række personlige forpligtelser, som de kan drages til ansvar for. I valget af den mest hensigtsmæssige virksomhedsstruktur er det fornuftigt at søge professionel rådgivning. Mange af dem, der etablerer nye virksomheder (ikke-franchise virksomheder) gennemgår en række klassiske problemer. Et betydningsfuldt antal går konkurs inden for de første to års levetid og endnu flere inden for de første fem år. Risikoen for at blive en del af denne triste statistik kan reduceres ved at anerkende årsagerne til fiasko og ved at søge rådgivning. Franchising er en anerkendt måde, hvorpå disse risici kan reduceres. Dette sker, fordi der gennem franchising netop kan gives den viden og erfaring, som en nystartet erhvervsdrivende ofte mangler. For at afdække, om en franchise vil være rigtig for dig, er det nødvendigt at forestille sig, hvordan forholdene ser ud uden franchising. Ved etableringen af en ny virksomhed har den nystartede erhvervsdrivende utvivlsomt 9

10 Drømmer du om at blive selvstændig? Du er: En ildsjæl med energi, engagement og virkelyst. Motiveret af sko og mode og følger tidens trends. Kontaktskabende med lyst til at sælge uden nødvendigvis at have brancheerfaring. Selvstændig af natur, har orden i økonomien, og lyst til at investere i dit drømmejob. Er du interesseret og har lyst til at høre mere om mulighederne, så læs mere på Bianco Footwear er et unikt franchisekoncept, som i fællesskab med 1000 dygtige og motiverede indehavere og medarbejdere sikrer konkurrencedygtige butikker. Vi har gennem de senere år positioneret os markant og er i dag repræsenteret i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Tyskland og Rusland. Bianco Footwear A/S Jernet 4F 6000 Kolding Tlf:

11 udviklet en ny forretningsidé, som enten er baseret på tidligere erfaringer og færdigheder eller som er et forsøg på at realisere en drøm. Ved etableringen af virksomheden er der behov for startkapital til de investeringer, som er nødvendige for at åbne virksomheden. Der er endvidere behov for en vis driftskapital til at dække behovet for likviditet, indtil virksomhedens drift frembringer et positivt cash flow, som på sigt vil sikre virksomhedens lønsomhed. Disse behov udgør den første forhindring og kan benævnes den risikable udviklingsperiode. Der sker mange fejl i denne periode, da den nystartede erhvervsdrivendes finansielle ressourcer slipper op, inden problemerne når at blive løst. Andre, der klarer sig igennem perioden, er ikke i stand til at fastholde likviditeten, indtil virksomheden bliver tilstrækkelig rentabel. En let konjunkturnedgang på markedet eller uventede angreb fra konkurrenter kan her afgøre forskellen. Inden du starter med at overveje de mange udfordringer, der er forbundet med at etablere din egen virksomhed, bør du først se dig selv i spejlet og gennemgå nedenstående checkliste: 1. Er du fordomsfri og besidder du evnen til at være fleksibel ved håndtering af udfordringer? 2. Er du sund og rask? 3. Kan du leve med risikoen, ansvaret, presset fra familien og det stress, som følger med? 4. Kan du leve med ikke at modtage en månedlig lønseddel, indtil der frembringes et overskud? 5. Besidder du de nødvendige færdigheder og den rette indstilling? Kan du f.eks. sælge? Har du ledererfaring, og har du evnerne til at betjene kunder og leverandører? 6. Vil du ærligt indrømme, hvis du ikke egner dig som chef til trods for store drømme og høje ambitioner? Der er mange aspekter, som du skal evne at håndtere. Disse vil indbefatte følgende (ikke i den givne rækkefølge): 1. Ledelse af virksomheden 2. Eventuel udvælgelse af lokaler/beliggenhed 3. Indretning af lokalerne 4. Det finansielle set-up af virksomheden 5. Valg af leverandør og logistik 6. Skabelsen af produkt- og servicesortimentet 7. Kalkulation af salgspriserne 8. Udarbejdelse af budget og cash flow prognoser 9. Udarbejdelse og analyse af de interne regnskaber 10. Etablering af et regnskabssystem, der kan håndtere moms, lønninger, a-skat o.s.v. 11. Ekspedition af checks og kreditkort Vær din egen chef 11

12 Vær din egen chef 12. Opkrævning af gæld 13. Udvælgelse af rådgivere: advokater revisorer konsulenter inden for dette område er mundtlige anbefalinger at foretrække, men enkelte vil besidde specialiseret viden og erfaring, som er nyttig at trække på. 14. Indhente finansiel assistance og udarbejdelse af forretningsplaner 15. Valg af navn og beskyttelse af dette navn samt øvrig ejendomsret 16. Finde frem til, hvor meget den fremtidige virksomhed har råd til at betale i leje og andre faste udgifter 17. Planlægge og eksekvere marketing og reklame 18. Skaffe relevant viden om f.eks. virksomhedslovgivning, herunder især ansættelseslovgivning. Det faktum, at det er de færreste, som har viden og ekspertise til at klare alle de ovenstående opgaver, og at franchisegiver netop hjælper den nystartede erhvervsdrivende med at se realiteterne i øjnene og hjælper ham, hvor han mangler viden, er den største årsag til, at franchising er så succesfuld. 12

13 Forklaring af franchise konceptet Forklaring af franchise konceptet Franchising er mest udbredt inden for detailbranchen, men det er afgjort ikke kun inden for detailbranchen, at franchising er succesfuld. Denne beskrivelse kan nu og da give det indtryk, at det blot gælder for detailvirksomheder, hvilket bestemt ikke er tilsigtet. Mange af udfordringerne er de helt samme uanset branche og virksomhedstype. Franchising er en metode til markedsføring af varer og tjenester, hvor franchisegiverens evner, erfaring, systemer og ejendomsret blandes med en franchisetagers arbejdskraft, ressourcer og iværksætterevner. Franchising i sin nuværende form har eksisteret i størstedelen af det sidste århundrede. Konceptet blev udviklet, fordi erhvervsdrivende søgte svaret på en række problemer. De havde udviklet en succesfuld forretning, som de ønskede at udvide mere, end deres kapitale ressourcer tillod dem. I mange af de tidligste franchisesystemer udbredtes metoden gennem venner eller forretningens kunder, der forespurgte franchisegiveren, om han ville lære dem at drive en lignende virksomhed. Disse erhvervsdrivende, der kan betegnes som de tidligste pionerer inden for franchising i 1940 erne og 1950 erne i USA, anerkendte den mulighed, de var stillet overfor. De gik med til at lade franchisetagerne bruge deres navn og videregav mod betaling og en række særlige vilkår deres forretningshemmeligheder. Ud fra dette simple koncept har franchising udviklet sig til et globalt fænomen, der nu eksisterer i 140 lande. Franchising indbefatter ikke blot, at andre får mulighed for at drage fordel af en allerede bevist succes. Der er en række yderligere faktorer, som bør tages i betragtning. Mange franchisetagere har ikke erfaring med at drive en virksomhed, og de ved derfor ikke, hvordan de skal drive en af franchisegivers virksomheder. De kender ikke engang til de grundlæggende principper for at opstarte en virksomhed, herunder at finde lokaler og forhandle lejen hvor skal det ligge, hvor meget skal der anvendes, og hvad er en fornuftig pris? Det er derfor nødvendigt, at en franchisegiver rekrutterer de franchisetagere, der er egnede til hans særlige virksomhed, hjælper dem i gang med virksomheden og ser efter dem, når de er etablerede franchisetagere. Forestil dig den type forretning, der appellerer til dig hvad behøver du for at kunne drive en sådan forretning? Dette bringer os frem til en af de mange tekniker, som en franchisegiver må udvikle for at kunne skaffe sine franchisetagere og etablere og fastholde dem i systemet. Franchisegiveren er nødsaget til at gennemgå følgende: 1. etablere udvælgelses-procedurer for franchisetagerne 13

14 Forklaring af franchise konceptet 2. oplære franchisetageren i at drive forretningen (se kapitel 1 for listen over de områder, som en franchisetager skal have viden om for at kunne etablere og drive en forretning) 3. give vedvarende støtte og stille en række serviceydelser til rådighed. I kapitel 3 gennemgås disse områder mere detaljeret. Ligesom franchisegivere skal udvise forsigtighed i udvælgelsen af deres franchisetagere, så gælder dette også i det omvendte tilfælde. Som en mulig franchisetager er du ligeledes nødsaget til at være påpasselig i dit valg af franchisegiver. Vi ser således, at franchising - på trods af dets simple kernekoncept - kræver en betydelig infrastruktur for at fungere. Målet er at knytte en person til virksomheden, som ikke har nogen som helst erfaring med at drive en sådan virksomhed, gøre dem i stand til at drive virksomheden lige så godt eller bedre end den virksomhed som franchisegiveren selv driver, stille hjælp og assistance til rådighed og på denne måde hjælpe franchisetageren til at opnå succes. En franchisetager må derfor acceptere, at der er indbygget kontrol i systemet, som følger med de mange fordele. Denne kontrol skal afdække, om franchisetageren driver sin forretning ud fra den fremgangsmåde, som franchisegiveren fremlægger. Dette er nødvendigt for at beskytte logo og forretningsnavn (mærket) og for at sikre, at kunderne opnår et ensartet serviceniveau, som gradvist er blevet forbundet med virksomheden, uanset hos hvilken franchisetager kunderne vælger at handle. Hvis du ikke kan acceptere at blive pålagt denne form for kontrol i din drift af virksomheden, er franchising ikke noget for dig. 14

15 Fordelene ved at købe en franchise frem for at åbne egen virksomhed Fordelene ved at købe en franchise frem for at åbne egen virksomhed I kapitel 1 har vi diskuteret nogle af de problemer, en nystartet franchisetager konfronteres med. Der er en stor risiko forbundet med udviklingen af en ny virksomhed, og det er derfor relevant at finde måder, hvorpå denne kan minimeres. Det er vanskeligt at finde og betale for den rette rådgivning. Den høje risiko sammenholdt med, at banker og andre finansieringskilder stiller krav om sikkerhed, kan ikke kun medføre tab af virksomheden, men kan også føre til økonomisk ruin, herunder tab af den private bolig. Dette skal ikke forstås på den måde, at ingen nystartede virksomheder kan opnå succes. Der findes mange solstrålehistorier, men desværre er de i undertal. I overvejelsen om etablering af virksomhed er det derfor nødvendigt at erkende sin egen manglende viden og erfaring samt de begrænsede økonomiske ressourcer. I forfølgelsen af en livsdrøm er det vigtigt at anerkende risikoen forbundet hermed, således at drømmen ikke ender som et mareridt. Inden vi gennemgår fordelene ved franchising, skal det påpeges, at der er en ulempe boende i franchise-modellen, som ikke optræder i andre virksomheder. Ulempen er franchisegiveren. Du vil få tilladelse til at bruge hans navn og forretningsmetoder, men inden for kontrollerede omgivelser. Du vil blive opkrævet en pris for at benytte franchisesystemet, hvilket eventuelt vil få dig til at spekulere på, om servicen er så god og pålidelig, som der gives udtryk for. Har franchisegiver de økonomiske ressourcer, som det kræver for at finansiere virksomheden? Eftersom din drift af virksomheden kontrolleres, hvad vil der da ske, hvis franchisegiveren laver en række fejl, og hvordan beskytter du i det hele taget dig selv? Det er derfor afgørende, at du føler dig overbevist om franchisegivers evner, og at du mener I vil kunne oparbejde et positivt samarbejde. Vi vil behandle dette aspekt mere detaljeret i kapitel 5. Nogle ville fremføre: Når franchising er et så succesfuldt og udbredt koncept, som det er tilfældet, må der også være en lang række fordele ved at være en del af klubben og ved at udnytte de mange muligheder. Dette er naturligvis et fornuftigt ræsonnement, og ulemperne gennemgås her, fordi de er vigtige at anerkende. Det er nemlig nemmere at undgå de potentielle problemer, der kan opstå, hvis de på forhånd anerkendes og eventuelt drøftes. Hvis du har betænkeligheder ved en given franchisegiver, er det vigtigt at få afklaret, hvor det kan gå galt. Hvis der er tale om en ny franchise, der endnu ikke er veletableret på markedet, er det nødvendigt at undersøge grundigt, hvor godt franchisegiveren har 15

16 Fordelene ved at købe en franchise frem for at åbne egen virksomhed pilot-testet og udviklet sit forretningskoncept. Det er ifølge de franchise-etiske regler et krav, at franchisegiver selv etablerer og driver et antal enheder. På denne måde sikres det, at virksomheden har det forretningsmæssige grundlag for at kunne overleve. Igennem pilotfasen skal franchisegiveren lære af sine fejltagelser og sørge for at tilpasse forretningskonceptet, så disse fejl ikke gentages. Hvis du ikke mener, dette er sket, bør du forkaste tilbuddet. Desværre er mange franchisetagere så forblændet af forretnings-ideen og tanken om de mange penge, de kan komme til at tjene, at de er uforsigtige og springer til (ofte på trods af advarsel), selv om de burde springe fra. Hvis der er tale om en etableret franchise, forholder det sig noget nemmere, da du vil kunne tale med allerede eksisterende franchisetagere om franchisegiverens kunnen. Det er her vigtigt, at du er realistisk i din bedømmelse af kommentarerne. Nogle gange kan en svær overgangsperiode, som gennemleves af mange virksomheder, eller personlige sammenstød mellem franchisetageren og franchisegiverens supportmedarbejdere føre til et misvisende indtryk. Det kan skyldes, at det ofte er svært at rekruttere franchisetagere især i begyndelsen, hvor de ikke har erfaring med at foretage disse udvælgelser, og hvor franchisesystemet er ukendt. Du bør være tryg ved, at din franchisegiver har tilstrækkeligt med økonomiske ressourcer til at opretholde og udvikle franchisesystemet. Om dette er tilfældet vil kræve en professionel rådgivers vurdering. Der er betydelige fordele forbundet med at deltage i et franchisesystem, som du ikke vil nyde godt af i en ikke-franchise virksomhed. Lad os tage disse i betragtning: 1. Franchisegiveren udvikler et brand, som franchisegiver og franchisetager drager fordel af. Jo mere systemet vokser og mærkerne udbredes, des flere fordele tilfalder franchisetageren. 2. Franchisegiveren oplærer franchisetageren (og hvis passende hans medarbejderstab) i at drive virksomheden. Oplæringen kan sammenlignes med et kursus i virksomhedsledelse, der udelukkende er fokuseret på den viden, en franchisetager behøver for at kunne lede sin franchise. 3. Den enkelte franchisetager skal som minimum klare sig lige så godt, som en gennemsnitligt franchisetager klarer sig i systemet. Hvis du besidder de rette evner og den rigtige energi, kan du imidlertid udrette meget mere. Der er mange, der har startet ud som franchisetager og siden har sluttet sig til franchisegiverens team eller etableret sit eget franchisesystem inden for et helt nyt forretningsområde. Deres erfaringer som franchisetagere har således hjulpet dem til større præstationer. 4. Franchisegiverens erfaringer bør hjælpe franchisetageren til at bruge sine finansielle ressourcer optimalt i den indledende fase. Erfaringerne er kommet ved at anvende viden fra udviklingsfasen samt ved brugen af netværkets samlede erfaringer. 5. Franchisegiveren vil stille en række tjenester til rådighed, som udstyrer franchisetageren med den fornødne information, rådgivning, viden og erfaring, som identificeredes i kapitel 1. 16

17 Fordelene ved at købe en franchise frem for at åbne egen virksomhed 6. Franchisetageren får glæde af systemets samlede ressourcer, hvilket betyder: - en mere effektiv udførelse af reklame og salgsfremmende aktiviteter - at netværket kan udnytte de samlede franchisetageres massive købekraft. Mange virksomheder køber stærkere og kan derfor opnå lavere priser og bedre leveringsaftaler, end en enkelt virksomhed kan. 7. De fleste franchisegivere giver vedvarende støtte fra deres support-team, der er specialiseret i driften af systemet, og som har den rette viden og erfaring. Eksempler herpå er interne driftskonsulenter, medarbejdere, der er beskæftiget med produkt- og serviceinnovation f.eks. på baggrund af markedsundersøgelser. 8. Et konkurrerende marked mellem bankerne om at levere finansieringen til franchisetagere, der er langt bedre end de traditionelle lån med selvskyldnerkaution, som ikke-franchisetagerne optager ved etableringen af en virksomhed (se kapitel 7). 9. En franchisetager bør i det hele taget modtage en masse assistance og fordele til en økonomisk fordelagtig pris, som ingen anden erhvervsdrivende vil kunne opnå. Ud fra disse mange fordele vil du måske mene, at du nu kun behøver at underskrive kontrakten for at opnå rigdom, der overstiger dine drømme. Denne antagelse er helt forkert! Det er rigtig nok bevist, at franchising er en effektiv måde at reducere risikoen ved etableringen af en virksomhed, men fremgangsmåden eliminerer bestemt ikke hele risikoen, og den er ingen garanti for succes. Du er nødt til at arbejde hårdt, for at din franchise bliver en succes. I arbejdet mod succes vil du skulle foretage vurderinger og skøn, som kan vise sig at være forkerte. Et godt eksempel er ansættelse af de rigtige medarbejdere, som altid er en udfordring, og som kan være kilden til store økonomiske tab. Et godt gennemprøvet og testet system, en god franchisegiver og en hårdtarbejdende franchisetager er imidlertid en god begyndelse. 17

18 1234 ann. 125x215 15/11/04 13:58 Side 1 Franchise Hos Lund Elmer Sandager har vi i mange år rådgivet franchisetager om rækkevidden af franchiseaftaler med henblik på at sikre franchisetageren det bedst mulige grundlag. Vor rådgivning omfatter en gennemgang af budgetter, krav til sortiment, ejerskab/lejeret til forretningslokalerne, konkurrencebegrænsninger for franchisetageren, muligheden for og konsekvenserne af en udtræden. Få det bedste grundlag for din beslutning om at indtræde i et franchiseforhold. Kontakt den ansvarlige partner, advokat Mads Gierding, Lund Elmer Sandager beskæftiger 70 medarbejdere, hvoraf de 30 er jurister. Vi er et full-service advokatfirma med fokus på rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Vi tilbyder vore klienter en bred vifte af juridisk rådgivning, hvori vi lægger vægt på at udarbejde individuelle løsninger og samtidig skabe resultater for klienterne. Kalvebod Brygge DK 1560 København V Telefon: Fax:

19 Sådan finder du den rigtige franchisegiver Sådan finder du den rigtige franchisegiver Vi har allerede diskuteret, hvad en franchise er, men der findes også andre former for erhvervsmæssig aktivitet, som ikke er franchising, men som ofte beskrives som værende franchising. Det er meget vigtigt at anerkende, hvad der ikke er franchising. Det er svært, da det ikke kun er dem, som ønsker at misbruge navnet, der bruger termen franchising, men også reportere i medierne og forretningsfolk bruger ofte navnet uden at være sikker på betegnelsen. Vi vil her gennemgå nogle af advarselssignalerne. 1. Distributionssystemer, som ikke er franchising Der er mange distributionssystemer, som ikke er franchising, og i mange varianter. Der udbydes lovlige distributionssystemer, men de systemer, som er tvivlsomme, er de, der hentyder til eller beskriver tilbudet som værende franchising uden i virkeligheden at være det. Systemerne tilbyder territoriale enerettigheder til forhandling af et produkt for en betydelig investering. Produktet er ofte helt ukendt, og det er ikke særlig sandsynligt, at der er en efterspørgsel eller et marked for produktet. Det forudsættes, at der ved opstarten skal investeres i en dyr lagerbeholdning. Herefter er leverandørerne kun interesserede i at tvinge forhandleren til at købe endnu flere produkter. Vær aldrig den første i et foretagende, der indeholder sådanne elementer. Hvis du bliver fristet af tilbudet, spørg da altid efter en liste over alle forhandlerne med kontaktadresser og telefonnumre. Herved kan du selv tilfældigt udvælge navne fra listen og tale med så mange som muligt om deres oplevelser. Lad ikke leverandørerne udvælge navnene for dig. Vær sikker på. at du kommer til at tale med forhandlere, der har arbejdet inden for systemet i en længerevarende periode - minimum et til to år. Hvis der ikke er nogle, bør det undre dig. Det kan skyldes, at systemet lige er startet op, og du risikerer derved at blive et tidligt offer, eller måske hænger det sammen med, at ingen er blevet inden for systemet, fordi det reelt er et dårligt tilbud. 2. Pyramidesalg, hvor marketing foregår via netværk Pyramidesalg er ikke franchising, men forveksles ofte bevidst hermed. Salgsmetoderne bygger på et grådigt instinkt, som vækkes hos mange mennesker, når de tror, de kan opnå let tjente penge. Metoderne involverer ofte præsentationsmøder, hvor succesfulde deltagere fortæller om de mange penge, de har tjent inden for en kort tidsperiode. Problemet ved disse projekter er, at de få medlemmer, som kommer ind i starten, tjener deres penge på bekostning af de medlemmer, der optages senere, som derfor med en vis sandsynlighed taber deres penge. Et andet karakteristisk træk ved disse møder er, at de deltagende anmodes om at underskrive kontrakten med det samme. Det er ikke tilladt at bringe kontrakten eller andet materiale med sig hjem for nærmere over- 19

20 Sådan finder du den rigtige franchisegiver vejelse. Uden den euforiske stemning til møderne og med rådgivning udefra er det nemlig ikke særlig sandsynligt, at der er nogen, der vil lade sig hverve. Pyramidesalget involverer forhandling af produkter på forskellige niveauer (heraf beskrivelsen). De, der introducerer nye forhandlere, modtager en del af det gebyr, som de nye forhandlere betaler. Det system, som skabes, kan have mange niveauer mellem producenten eller stifteren og forbrugeren jo flere niveauer der er, des mere fløde kan der skummes. Målet er at skabe en salgsstyrke, der vil sælge produkter fra dør til dør eller til pårørende, venner og kollegaer. I praksis er det svært at få solgt produkterne. Priserne er normalt sat urealistisk højt, og der eksisterer muligvis slet ikke noget marked for produkterne. Salget af de rettigheder, som kræves for at blive forhandler, er langt mere indbringende end salget af selve produkterne, så alle i systemet sigter derfor efter at sælge rettigheder frem for selve produktet. Bortset fra den betaling, der udstedes ved rekruttering, er der også andre indtjeningsmuligheder såsom fortjeneste og kommission for salg af produktet. Det skal bemærkes, at der er seriøse og velfungerende salgssystemer, der ofte betegnes network marketing eller multi level marketing. Problemet er, at betegnelserne anvendes i flæng, og det er nødvendigt at undersøge det enkelte system nøje for at afgøre, om der er tale om et ulovligt pyramidesalgssystem eller et lovligt og seriøst multi level marketing system. Der er ingen klare linier og krav om definitioner. Læren må derfor være, at der bør indhentes professionelle råd, før der investeres i sådanne systemer, og hvis du bliver bekymret over omkostningen ved at få dette råd, så tænk over, hvad det kan koste dig, hvis du investerer i et useriøst system og taber pengene. 3. Tilbud om hurtig rigdom Hvis du står over for et forretningstilbud, hvad enten det er udformet som franchising eller ej, der lægger op til, at du kan tjene en masse penge hurtigt og uden at du behøver at arbejde for det, så GLEM DET disse systemer er aldrig, hvad de giver udtryk for at være. Alle de tre ovenstående eksempler spiller på mange menneskers ønske om at blive hurtigt rige. Disse fremgangsmåder samt ethvert andet tilbud, der indeholder elementet om hurtigt tjente penge, SKAL undgås medmindre du ønsker at tabe dine penge. De eneste forretningstilbud, der bør overvejes, er de, der anerkender muligheden for succes, men som understreger, at det vil kræve hårdt arbejde. Efter at have overvejet de tilbud, der kan forveksles med franchising - og som bør undgås - vil vi nu behandle, hvordan du finder den rette franchise. Vi ved nu, hvad en franchise er (se kapitel 2). Hvordan kommer du så i gang? En god start er at kontakte Dansk Franchise Forening (DFF), Lyngbyvej 20, DK 2100 København Ø, tlf.: , fax: , Dansk Franchise Forening har medlemmer, som dels er franchisegivere, dels er virksom- 20

Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder ... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier

Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder ... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier Marketing Manager er certificeret FRANCHISE Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder..... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier 1www.marketing-manager.dk

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Kom indenfor i GRAY.DK

Kom indenfor i GRAY.DK Kom indenfor i GRAY.DK Vi hjælper med alt indenfor Bogføring Budget Regnskab Revision Økonomistyring Administration Velkommen Du sidder nu med en bred vifte af tilbud til dig. Er du en enkeltmandsvirksomhed,

Læs mere

VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik

VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik Oplev forskellen! HVEM ER SCHMIDT? Schmidt er Europas største køkkenkæde med mere end 700 franchisebutikker. Schmidt er en del af den franske

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Fordelene ved at være franchisetager i REMA1000

Fordelene ved at være franchisetager i REMA1000 Købmand i Del 1 Hvad er franchising? Et franchise er en tilladelse en tilladelse til at andre bruger ens navn eller brand til at tjene deres egne penge. I en franchiseløsning er der i bund og grund kun

Læs mere

Fordelene ved at være franchisetager i REMA 1000

Fordelene ved at være franchisetager i REMA 1000 1 Hvad er franchising? En franchise er en tilladelse en tilladelse til at andre bruger ens navn eller brand til at tjene deres egne penge. I en franchiseløsning er der i bund og grund kun to parter: franchisegiver

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

en rejse, der kræver god rådgivning

en rejse, der kræver god rådgivning Ejerskifte en rejse, der kræver god rådgivning På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvem skal overtage efter dig? 2. Hvad kan virksomheden tilbyde en køber? 3. Hvad er din virksomhed værd?

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET:

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Carsted Rosenberg LLP Advokatfirma er et internationalt arbejdende advokatfirma med kontorer i København og Frankfurt am Main med stærke internationale relationer.

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt.

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt. Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Messedeltagelse Et led i salgs- og marketingstrategien Indledning Deltagelse i vinmesser er et spørgsmål om strategi og follow-up for at tage nogle af yderpunkterne. Hvis salgs-

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Rekruttering Try & Hire Vikar din medspiller på arbejdsmarkedet Dialog skaber kontakt Kontakt knytter mennesker Medarbejderne ApS er et landsdækkende

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C EN HJÆLPENDE HÅND til køb af din drømmebolig! KROMANN advokatfirma Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C Skal jeg gøre brug af en advokat? Svaret på ovenstående

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til

ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til bedre betalingsbetingelser hos leverandører bedre likviditet billigt, hurtigt, effektivt og nemt lavere omkostninger til finansiering øget økonomiske råderum

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED

Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED På hvilket trin i konkurrencen er dette dokument nyttigt? Her vil du finde en række aktiviteter,

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Afsnit Lidt om akkordaftalens forhandling. a. Forhandlingsteknik. b. Forhandlingsreferat afsnit 8

Afsnit Lidt om akkordaftalens forhandling. a. Forhandlingsteknik. b. Forhandlingsreferat afsnit 8 Afsnit 8 1. Lidt om akkordaftalens forhandling a. Forhandlingsteknik b. Forhandlingsreferat Forhandlingsteknik Indledningsvis tror jeg ikke på, at der findes nogen nem metode til at få sin vilje sat igennem

Læs mere

Forum for Virksomhedsmæglere

Forum for Virksomhedsmæglere BRANCHEKODEKS 1. Præambel Medlemmerne af Forum for Virksomhedsmæglere (herefter FVM) er forpligtede til at følge og markedsføre nærværende branchekodeks. Branchekodeks indeholder betragtninger om almindelig

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere

RÅDGIVNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners April 2016 Rådgivning - økonomisk vejledning Digitalisering

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

InnovationX. 29. November 2012

InnovationX. 29. November 2012 InnovationX 29. November 2012 Finansieringskilder Vækstfonden Ventureselskaber Innovationsmiljøer Egenfinansiering Pengeinstitutter Business Angel 1 Bank og investorer lægger vægt på, at virksomheden -

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Om kun 3 dage kan du sige goddag til 3 højt kvalificerede kandidater

Om kun 3 dage kan du sige goddag til 3 højt kvalificerede kandidater Om kun 3 dage kan du sige goddag til 3 højt kvalificerede kandidater Få en erfaren ny medarbejder på rekordtid Medarbejdere over 40 år har viden og erfaringer, som dansk økonomi og velfærd har brug for,

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Tjekliste ved start af virksomhed. krifaerhverv.dk

Tjekliste ved start af virksomhed. krifaerhverv.dk Tjekliste ved start af virksomhed krifaerhverv.dk Tjekliste ved start af virksomhed Husk, du hæfter personligt for en enkeltmandsvirksomhed Du skal være minimum 18 år Du skal have et CPR-nummer Du skal

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Spørgsmål og svar. ATP udbud af juridisk bistand

Spørgsmål og svar. ATP udbud af juridisk bistand Spørgsmål og svar ATP udbud af juridisk bistand ID Modtaget Spørgsmål Svar 1 27. marts 2012 I punkt 8.1 af materialet står der "Tilbuddet skal afleveres som en præsentation". Hvordan skal udtrykket "præsentation"

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk Praktisk Ledelse Uddrag af artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 Selvstændig i CA En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 5 % er selvstændige 20 % vil gerne I øjeblikket er 3,3 % af CAs medlemmer selvstændige erhvervsdrivende. 1,7 % har en selvstændig bibeskæftigelse.

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

GRENKE: Større fleksibilitet for virksomheden Leasing ganske enkelt

GRENKE: Større fleksibilitet for virksomheden Leasing ganske enkelt GRENKE: Større fleksibilitet for virksomheden Leasing ganske enkelt Vi hjælper dig til at opnå succes Virksomhederne har brug for fleksibilitet. Og fleksibilitet kræver et ægte partnerskab. Det har vi

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Find vej til det tyrkiske marked

Find vej til det tyrkiske marked Find vej til det tyrkiske marked Praktiske råd og værktøjer krydret med oplevede erfaringer fra danske virksomheder på det tyrkiske marked 1 HD i Regnskab og økonomistyring fra CBS. Revisor Nordisk CFO

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

Kaarde & Erland. Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem. EDC Kaarde & Erland. Ahlgade 3 4300 Holbæk. Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450

Kaarde & Erland. Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem. EDC Kaarde & Erland. Ahlgade 3 4300 Holbæk. Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450 Kaarde & Erland Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem EDC Kaarde & Erland Ahlgade 3 4300 Holbæk Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450 430@edc.dk www.edc.dk udstillinger Vores udstilling på hovedgaden

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune 22. oktober 203 Jeg har valgt at fokusere på krydsreferencerne ifht. antallet af ansatte i virksomheden og branche, da jeg mener disse giver

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

CUSTOM GROUP Freelance salg, salgsledelse eller salgstræning

CUSTOM GROUP Freelance salg, salgsledelse eller salgstræning CUSTOM GROUP Freelance salg, salgsledelse eller salgstræning Introduktion til en styrket og stigende omsætning i din virksomhed. Tak for din interesse for at møde os. Jeg har hermed fornøjelsen af at præsentere

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

VIKARER & KONSULENTER

VIKARER & KONSULENTER VIKARER & KONSULENTER FÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT OG BETAL KUN FOR DE TIMER DER ARBEJDES! Vikarer & Konsulenter Dette servicekatalog beskriver, hvordan du kan benytte os, når du har brug for vikarer,

Læs mere

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T Sælg mere Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg EKF kan skaffe din kunde et lån, som udelukkende kan bruges til at købe dine varer Foto: AAlborg

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED DANISH DESK TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED Tyskland er Danmarks største handelspartner. Ca. en femtedel af både den danske import og eksport sker inden for rammerne af den dansk-tyske samhandel. (kilde: Udenrigsministeriet

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

FÅ DIN EGEN PERSONALEAFDELING ANSÆTTELSESFORHOLD & PERSONALEJURA

FÅ DIN EGEN PERSONALEAFDELING ANSÆTTELSESFORHOLD & PERSONALEJURA FÅ DIN EGEN PERSONALEAFDELING ANSÆTTELSESFORHOLD & PERSONALEJURA Få din egen personaleafdeling Dette servicekatalog beskriver, hvordan du og din virksomhed kan bruge os som din helt egen personaleafdeling,

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Bliv franchisetager. Køb din egen food truck og bliv en del af en kæde i vækst FOOD TRUCK

Bliv franchisetager. Køb din egen food truck og bliv en del af en kæde i vækst FOOD TRUCK Bliv franchisetager Køb din egen food truck og bliv en del af en kæde i vækst FOOD TRUCK Salg af spydstegte BBQ kyllinger, sandwich og tilbehør Salg af frisksmurte sandwich, friskbrygget kaffe og kage

Læs mere