Your Gateway To To Europe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Your Gateway To To Europe"

Transkript

1

2 Kolofon Your Gateway To To Europe We We create partnerships to to build build long- long- lasting relationships with with our our customers Oversat og bearbejdet fra Dr. Martin Mendelsohns bog How to Buy a Franchise 2. udgave - Oplag Udgivet af: PS4 - Franchisepartner - Oversat af Signe Nymann Eriksen Bearbejdet af Bo Zoffmann Annoncesalg: PS4 - Franchisepartner Grafisk Produktion: GrafiCom ApS Trykning: Tryk Team Svendborg A/S 2

3 Hvad skal der til for at blive virksomhedsejer? gode råd om franchising Ønsker du gode råd om franchising, så er Jyske Bank et godt valg. Det mener flere af vores kunder, heriblandt Bianco Footwear: Jyske Bank har været en betydelig hjørnesten i Bianco Footwears etableringsfase samt efterfølgende vækstfase. Vi har været meget tilfredse med samarbejdet både i med- og modvind, udtaler direktør René Piper Laursen. Vi har rådgivet og finansieret franchisetager/-giver i mere end ti år. Så vores erhvervsteam har stor erfaring med franchise og kan give dig kompetent sparring. Vores decentrale organisation gør, at den lokale afdeling selv kan træffe vigtige beslutninger. Samtidig giver vores størrelse os de nødvendige ressourcer til at skræddersy tidssvarende individuelle løsninger til vores kunder.

4 Franchising + advokat = Paul Neale Ring Paul Neale har arbejdet med franchising i mere end 20 år og er formentlig den advokat i Danmark, der har den største erfaring inden for området. Paul Neale har arbejdet med alle juridiske aspekter af franchising, herunder masterfranchise forhold, franchisegiver-franchisetager relationer og jointventures. Han har bistået vordende og bestående franchisetagere og holder foredrag om franchising. Paul Neale repræsenterer adskillige danske og udenlandske virksomheder, der driver eller planlægger at drive virksomhed gennem franchising i bl.a. Danmark, Norge og Sverige. Paul Neale arbejder også med kollektiv arbejdsret, særligt med hensyn til rådgivning, forhandling og førelse af sager for franchisegivere i fagretslige emner, herunder kollektive overenskomster og andre aftaler med relevante fagforbund. Prøv selv - en indledende drøftelse og gennemgang koster ikke noget. Paul Neale Advokat Møderet for Højesteret Niels Hemmingsens Gade 10 - DK-1153 København K Telefon: (+ 45) Telefax: (+ 45) Mobil: (+ 45)

5 Indholdsfortegnelse INDHOLD Forord 7 Vær din egen chef 9 Forklaring af franchising konceptet 13 Fordelene ved at købe en franchise frem for 15 at starte egen virksomhed Sådan finder du den rigtige franchisegiver 19 Vurdering af de mulige franchise 25 Hvad vil det koste? 29 Fremskaffelsen af pengene 33 Franchisekontrakten 43 Endelig opstart 49 Fremtiden 51 Appendiks 1 Yderligere læsning 55 Appendiks 2 DFF Franchise etiske regler 56 Appendiks 3 Forsikring mod arbejdsløshed 60 Appendiks 4 Relevante adresser 64 5

6

7 Forord Forord Jeg har i de mange år, jeg har arbejdet med franchising - herunder med rekruttering af franchisetagere ment, at der manglede noget skriftligt materiale, som kommende franchisetagere kunne læse for at forberede sig på de mange spørgsmål og krav, som franchisegivere vil stille i løbet af en rekrutteringsproces. Det var derfor oplagt, at jeg bad Martin Mendelsohn om lov til at oversætte og bearbejde hans bog How to Buy a Franchise. Denne bog giver en kvik og let indføring i, hvad det vil sige at være franchisetager. Det er vigtig information at være i besiddelse af, inden det besluttes at indgå i et franchisesystem. Bogen gennemgår mange forhold, bl.a. det forhold, som etableres mellem franchisetager og franchisegiver. Når dette forhold er godt, skabes der forretninger, som er stærke, innovative, overordentligt profitable og endeligt sjove at være del af. Når forholdet er anstrengt og præget af mistillid og egoisme, bliver virksomhederne svage, uprofitable, ufleksible og sidst men ikke mindst - meget trættende at arbejde i. Det fremgår flere steder, at franchisetagere skal indstille sig på at arbejde hårdt, og at pengene ikke bliver tjent let. Det er i høj grad også erfaringerne fra franchisesystemer i Danmark, og når vi skal arbejde hårdt, er det vigtigt, at det samtidig er sjovt og profitabelt. Det er derfor vigtigt at beslutte, om du som selvstændig vil acceptere, at du ikke selv kan træffe alle beslutninger, at ikke alle reklamekampagner vil være optimale for netop din forretning, at du vil blive kontrolleret og assisteret, at beslutninger, som du oprindelig var modstander af, viser sig at være dårlige, og at de muligvis koster dig nogle penge, og endelig at du skal dele dine erfaringer og ideer med andre. Hvis du allerede nu kan sige, at det vil du ikke deltage i, så kan du lige så godt lægge denne bog fra dig nu. Franchisetagere har ikke samme frihedsgrader som helt selvstændige erhvervsdrivende har, og det er nødvendigt at erkende, at fordelene ved at være en del af et system overstiger generne ved at have en begrænset frihed. Sluttelig vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke Martin Mendelsohn, fordi jeg har fået lov til at oversætte bogen, og i øvrigt for den støtte, som Martin yder i arbejdet med international franchising. Bo Zoffmann 7

8 FRANCHISING Firmaets franchise-afdeling har en betydelig ekspertise indenfor rådgivning om franchising og rådgiver såvel danske som internationale klienter og samarbejder med de mest kvalificerede advokater indenfor franchising i USA og Europa. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere er et internationalt orienteret advokatfirma der yder rådgivning til erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner. Firmaets målsætning er at yde klienter professionel bistand som afspejler en kreativ og progressiv holdning der i enhver henseende modsvarer nationale og internationale klienters krav til innovative og kommercielle løsninger på komplekse problemstillinger. Firmaet deltager i formaliseret internationalt samarbejde og har adgang til advokatforbindelser i samtlige kontinenter. St. Kongensgade 69, 1264 København K Tlf Fax Franchising: advokat Kirsten Frijs

9 Vær din egen chef Vær din egen chef Da denne bog omhandler fremgangsmåden ved køb af en franchise, vil alle, der vælger at forfølge denne retning, ende med at have grundlagt sin egen forretning. Det første du derfor bør overveje er, om du er i stand til at påtage dig en lederrolle og om du vil kunne arbejde som selvstændig. Der eksisterer forskellige strukturer herfor, hvoraf de mest velkendte er: Enkeltmandsvirksomheden: Her opstarter en person virksomheden på egen hånd, ejer alle aktiver, risikerer sin kapital - herunder sine personlige aktiver som bil og bolig - og tjener hele profitten eller lider hele tabet. Interessentskabet: Her opstarter to eller flere personer eller virksomheder sammen og deler aktiverne, de risikerer deres samlede kapital og alle deres aktiver, og de deler profitten og/eller tabet. Nogle gange indledes interessentskaber mellem den person, der ønsker at arbejde i virksomheden, og en investor, der kan fremskaffe kapitalen. I sådanne tilfælde vil den ikke-aktive investor kunne begrænse sit ansvar ved en selskabskonstruktion eller via et kommanditselskab. Selskabet med begrænset ansvar: (aktie- eller anpartsselskab) Her danner de involverede parter et selskab med begrænset hæftelse. I teorien er ejerne (aktionærerne eller anpartshaverne) beskyttet mod et personligt erstatningsansvar i forhold til virksomhedens gæld og forpligtelser. I realiteten vil banker eller andre finansielle udbydere kræve sikkerhed og personlig garanti fra aktionærerne. Udlejere vil kræve personlig garanti, og leverandører kan også efterspørge en garanti - i det mindste indtil en række betalinger over en given periode er indbetalt rettidigt. Hovedaktionærerne underlægges således en række personlige forpligtelser, som de kan drages til ansvar for. I valget af den mest hensigtsmæssige virksomhedsstruktur er det fornuftigt at søge professionel rådgivning. Mange af dem, der etablerer nye virksomheder (ikke-franchise virksomheder) gennemgår en række klassiske problemer. Et betydningsfuldt antal går konkurs inden for de første to års levetid og endnu flere inden for de første fem år. Risikoen for at blive en del af denne triste statistik kan reduceres ved at anerkende årsagerne til fiasko og ved at søge rådgivning. Franchising er en anerkendt måde, hvorpå disse risici kan reduceres. Dette sker, fordi der gennem franchising netop kan gives den viden og erfaring, som en nystartet erhvervsdrivende ofte mangler. For at afdække, om en franchise vil være rigtig for dig, er det nødvendigt at forestille sig, hvordan forholdene ser ud uden franchising. Ved etableringen af en ny virksomhed har den nystartede erhvervsdrivende utvivlsomt 9

10 Drømmer du om at blive selvstændig? Du er: En ildsjæl med energi, engagement og virkelyst. Motiveret af sko og mode og følger tidens trends. Kontaktskabende med lyst til at sælge uden nødvendigvis at have brancheerfaring. Selvstændig af natur, har orden i økonomien, og lyst til at investere i dit drømmejob. Er du interesseret og har lyst til at høre mere om mulighederne, så læs mere på Bianco Footwear er et unikt franchisekoncept, som i fællesskab med 1000 dygtige og motiverede indehavere og medarbejdere sikrer konkurrencedygtige butikker. Vi har gennem de senere år positioneret os markant og er i dag repræsenteret i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Tyskland og Rusland. Bianco Footwear A/S Jernet 4F 6000 Kolding Tlf:

11 udviklet en ny forretningsidé, som enten er baseret på tidligere erfaringer og færdigheder eller som er et forsøg på at realisere en drøm. Ved etableringen af virksomheden er der behov for startkapital til de investeringer, som er nødvendige for at åbne virksomheden. Der er endvidere behov for en vis driftskapital til at dække behovet for likviditet, indtil virksomhedens drift frembringer et positivt cash flow, som på sigt vil sikre virksomhedens lønsomhed. Disse behov udgør den første forhindring og kan benævnes den risikable udviklingsperiode. Der sker mange fejl i denne periode, da den nystartede erhvervsdrivendes finansielle ressourcer slipper op, inden problemerne når at blive løst. Andre, der klarer sig igennem perioden, er ikke i stand til at fastholde likviditeten, indtil virksomheden bliver tilstrækkelig rentabel. En let konjunkturnedgang på markedet eller uventede angreb fra konkurrenter kan her afgøre forskellen. Inden du starter med at overveje de mange udfordringer, der er forbundet med at etablere din egen virksomhed, bør du først se dig selv i spejlet og gennemgå nedenstående checkliste: 1. Er du fordomsfri og besidder du evnen til at være fleksibel ved håndtering af udfordringer? 2. Er du sund og rask? 3. Kan du leve med risikoen, ansvaret, presset fra familien og det stress, som følger med? 4. Kan du leve med ikke at modtage en månedlig lønseddel, indtil der frembringes et overskud? 5. Besidder du de nødvendige færdigheder og den rette indstilling? Kan du f.eks. sælge? Har du ledererfaring, og har du evnerne til at betjene kunder og leverandører? 6. Vil du ærligt indrømme, hvis du ikke egner dig som chef til trods for store drømme og høje ambitioner? Der er mange aspekter, som du skal evne at håndtere. Disse vil indbefatte følgende (ikke i den givne rækkefølge): 1. Ledelse af virksomheden 2. Eventuel udvælgelse af lokaler/beliggenhed 3. Indretning af lokalerne 4. Det finansielle set-up af virksomheden 5. Valg af leverandør og logistik 6. Skabelsen af produkt- og servicesortimentet 7. Kalkulation af salgspriserne 8. Udarbejdelse af budget og cash flow prognoser 9. Udarbejdelse og analyse af de interne regnskaber 10. Etablering af et regnskabssystem, der kan håndtere moms, lønninger, a-skat o.s.v. 11. Ekspedition af checks og kreditkort Vær din egen chef 11

12 Vær din egen chef 12. Opkrævning af gæld 13. Udvælgelse af rådgivere: advokater revisorer konsulenter inden for dette område er mundtlige anbefalinger at foretrække, men enkelte vil besidde specialiseret viden og erfaring, som er nyttig at trække på. 14. Indhente finansiel assistance og udarbejdelse af forretningsplaner 15. Valg af navn og beskyttelse af dette navn samt øvrig ejendomsret 16. Finde frem til, hvor meget den fremtidige virksomhed har råd til at betale i leje og andre faste udgifter 17. Planlægge og eksekvere marketing og reklame 18. Skaffe relevant viden om f.eks. virksomhedslovgivning, herunder især ansættelseslovgivning. Det faktum, at det er de færreste, som har viden og ekspertise til at klare alle de ovenstående opgaver, og at franchisegiver netop hjælper den nystartede erhvervsdrivende med at se realiteterne i øjnene og hjælper ham, hvor han mangler viden, er den største årsag til, at franchising er så succesfuld. 12

13 Forklaring af franchise konceptet Forklaring af franchise konceptet Franchising er mest udbredt inden for detailbranchen, men det er afgjort ikke kun inden for detailbranchen, at franchising er succesfuld. Denne beskrivelse kan nu og da give det indtryk, at det blot gælder for detailvirksomheder, hvilket bestemt ikke er tilsigtet. Mange af udfordringerne er de helt samme uanset branche og virksomhedstype. Franchising er en metode til markedsføring af varer og tjenester, hvor franchisegiverens evner, erfaring, systemer og ejendomsret blandes med en franchisetagers arbejdskraft, ressourcer og iværksætterevner. Franchising i sin nuværende form har eksisteret i størstedelen af det sidste århundrede. Konceptet blev udviklet, fordi erhvervsdrivende søgte svaret på en række problemer. De havde udviklet en succesfuld forretning, som de ønskede at udvide mere, end deres kapitale ressourcer tillod dem. I mange af de tidligste franchisesystemer udbredtes metoden gennem venner eller forretningens kunder, der forespurgte franchisegiveren, om han ville lære dem at drive en lignende virksomhed. Disse erhvervsdrivende, der kan betegnes som de tidligste pionerer inden for franchising i 1940 erne og 1950 erne i USA, anerkendte den mulighed, de var stillet overfor. De gik med til at lade franchisetagerne bruge deres navn og videregav mod betaling og en række særlige vilkår deres forretningshemmeligheder. Ud fra dette simple koncept har franchising udviklet sig til et globalt fænomen, der nu eksisterer i 140 lande. Franchising indbefatter ikke blot, at andre får mulighed for at drage fordel af en allerede bevist succes. Der er en række yderligere faktorer, som bør tages i betragtning. Mange franchisetagere har ikke erfaring med at drive en virksomhed, og de ved derfor ikke, hvordan de skal drive en af franchisegivers virksomheder. De kender ikke engang til de grundlæggende principper for at opstarte en virksomhed, herunder at finde lokaler og forhandle lejen hvor skal det ligge, hvor meget skal der anvendes, og hvad er en fornuftig pris? Det er derfor nødvendigt, at en franchisegiver rekrutterer de franchisetagere, der er egnede til hans særlige virksomhed, hjælper dem i gang med virksomheden og ser efter dem, når de er etablerede franchisetagere. Forestil dig den type forretning, der appellerer til dig hvad behøver du for at kunne drive en sådan forretning? Dette bringer os frem til en af de mange tekniker, som en franchisegiver må udvikle for at kunne skaffe sine franchisetagere og etablere og fastholde dem i systemet. Franchisegiveren er nødsaget til at gennemgå følgende: 1. etablere udvælgelses-procedurer for franchisetagerne 13

14 Forklaring af franchise konceptet 2. oplære franchisetageren i at drive forretningen (se kapitel 1 for listen over de områder, som en franchisetager skal have viden om for at kunne etablere og drive en forretning) 3. give vedvarende støtte og stille en række serviceydelser til rådighed. I kapitel 3 gennemgås disse områder mere detaljeret. Ligesom franchisegivere skal udvise forsigtighed i udvælgelsen af deres franchisetagere, så gælder dette også i det omvendte tilfælde. Som en mulig franchisetager er du ligeledes nødsaget til at være påpasselig i dit valg af franchisegiver. Vi ser således, at franchising - på trods af dets simple kernekoncept - kræver en betydelig infrastruktur for at fungere. Målet er at knytte en person til virksomheden, som ikke har nogen som helst erfaring med at drive en sådan virksomhed, gøre dem i stand til at drive virksomheden lige så godt eller bedre end den virksomhed som franchisegiveren selv driver, stille hjælp og assistance til rådighed og på denne måde hjælpe franchisetageren til at opnå succes. En franchisetager må derfor acceptere, at der er indbygget kontrol i systemet, som følger med de mange fordele. Denne kontrol skal afdække, om franchisetageren driver sin forretning ud fra den fremgangsmåde, som franchisegiveren fremlægger. Dette er nødvendigt for at beskytte logo og forretningsnavn (mærket) og for at sikre, at kunderne opnår et ensartet serviceniveau, som gradvist er blevet forbundet med virksomheden, uanset hos hvilken franchisetager kunderne vælger at handle. Hvis du ikke kan acceptere at blive pålagt denne form for kontrol i din drift af virksomheden, er franchising ikke noget for dig. 14

15 Fordelene ved at købe en franchise frem for at åbne egen virksomhed Fordelene ved at købe en franchise frem for at åbne egen virksomhed I kapitel 1 har vi diskuteret nogle af de problemer, en nystartet franchisetager konfronteres med. Der er en stor risiko forbundet med udviklingen af en ny virksomhed, og det er derfor relevant at finde måder, hvorpå denne kan minimeres. Det er vanskeligt at finde og betale for den rette rådgivning. Den høje risiko sammenholdt med, at banker og andre finansieringskilder stiller krav om sikkerhed, kan ikke kun medføre tab af virksomheden, men kan også føre til økonomisk ruin, herunder tab af den private bolig. Dette skal ikke forstås på den måde, at ingen nystartede virksomheder kan opnå succes. Der findes mange solstrålehistorier, men desværre er de i undertal. I overvejelsen om etablering af virksomhed er det derfor nødvendigt at erkende sin egen manglende viden og erfaring samt de begrænsede økonomiske ressourcer. I forfølgelsen af en livsdrøm er det vigtigt at anerkende risikoen forbundet hermed, således at drømmen ikke ender som et mareridt. Inden vi gennemgår fordelene ved franchising, skal det påpeges, at der er en ulempe boende i franchise-modellen, som ikke optræder i andre virksomheder. Ulempen er franchisegiveren. Du vil få tilladelse til at bruge hans navn og forretningsmetoder, men inden for kontrollerede omgivelser. Du vil blive opkrævet en pris for at benytte franchisesystemet, hvilket eventuelt vil få dig til at spekulere på, om servicen er så god og pålidelig, som der gives udtryk for. Har franchisegiver de økonomiske ressourcer, som det kræver for at finansiere virksomheden? Eftersom din drift af virksomheden kontrolleres, hvad vil der da ske, hvis franchisegiveren laver en række fejl, og hvordan beskytter du i det hele taget dig selv? Det er derfor afgørende, at du føler dig overbevist om franchisegivers evner, og at du mener I vil kunne oparbejde et positivt samarbejde. Vi vil behandle dette aspekt mere detaljeret i kapitel 5. Nogle ville fremføre: Når franchising er et så succesfuldt og udbredt koncept, som det er tilfældet, må der også være en lang række fordele ved at være en del af klubben og ved at udnytte de mange muligheder. Dette er naturligvis et fornuftigt ræsonnement, og ulemperne gennemgås her, fordi de er vigtige at anerkende. Det er nemlig nemmere at undgå de potentielle problemer, der kan opstå, hvis de på forhånd anerkendes og eventuelt drøftes. Hvis du har betænkeligheder ved en given franchisegiver, er det vigtigt at få afklaret, hvor det kan gå galt. Hvis der er tale om en ny franchise, der endnu ikke er veletableret på markedet, er det nødvendigt at undersøge grundigt, hvor godt franchisegiveren har 15

16 Fordelene ved at købe en franchise frem for at åbne egen virksomhed pilot-testet og udviklet sit forretningskoncept. Det er ifølge de franchise-etiske regler et krav, at franchisegiver selv etablerer og driver et antal enheder. På denne måde sikres det, at virksomheden har det forretningsmæssige grundlag for at kunne overleve. Igennem pilotfasen skal franchisegiveren lære af sine fejltagelser og sørge for at tilpasse forretningskonceptet, så disse fejl ikke gentages. Hvis du ikke mener, dette er sket, bør du forkaste tilbuddet. Desværre er mange franchisetagere så forblændet af forretnings-ideen og tanken om de mange penge, de kan komme til at tjene, at de er uforsigtige og springer til (ofte på trods af advarsel), selv om de burde springe fra. Hvis der er tale om en etableret franchise, forholder det sig noget nemmere, da du vil kunne tale med allerede eksisterende franchisetagere om franchisegiverens kunnen. Det er her vigtigt, at du er realistisk i din bedømmelse af kommentarerne. Nogle gange kan en svær overgangsperiode, som gennemleves af mange virksomheder, eller personlige sammenstød mellem franchisetageren og franchisegiverens supportmedarbejdere føre til et misvisende indtryk. Det kan skyldes, at det ofte er svært at rekruttere franchisetagere især i begyndelsen, hvor de ikke har erfaring med at foretage disse udvælgelser, og hvor franchisesystemet er ukendt. Du bør være tryg ved, at din franchisegiver har tilstrækkeligt med økonomiske ressourcer til at opretholde og udvikle franchisesystemet. Om dette er tilfældet vil kræve en professionel rådgivers vurdering. Der er betydelige fordele forbundet med at deltage i et franchisesystem, som du ikke vil nyde godt af i en ikke-franchise virksomhed. Lad os tage disse i betragtning: 1. Franchisegiveren udvikler et brand, som franchisegiver og franchisetager drager fordel af. Jo mere systemet vokser og mærkerne udbredes, des flere fordele tilfalder franchisetageren. 2. Franchisegiveren oplærer franchisetageren (og hvis passende hans medarbejderstab) i at drive virksomheden. Oplæringen kan sammenlignes med et kursus i virksomhedsledelse, der udelukkende er fokuseret på den viden, en franchisetager behøver for at kunne lede sin franchise. 3. Den enkelte franchisetager skal som minimum klare sig lige så godt, som en gennemsnitligt franchisetager klarer sig i systemet. Hvis du besidder de rette evner og den rigtige energi, kan du imidlertid udrette meget mere. Der er mange, der har startet ud som franchisetager og siden har sluttet sig til franchisegiverens team eller etableret sit eget franchisesystem inden for et helt nyt forretningsområde. Deres erfaringer som franchisetagere har således hjulpet dem til større præstationer. 4. Franchisegiverens erfaringer bør hjælpe franchisetageren til at bruge sine finansielle ressourcer optimalt i den indledende fase. Erfaringerne er kommet ved at anvende viden fra udviklingsfasen samt ved brugen af netværkets samlede erfaringer. 5. Franchisegiveren vil stille en række tjenester til rådighed, som udstyrer franchisetageren med den fornødne information, rådgivning, viden og erfaring, som identificeredes i kapitel 1. 16

17 Fordelene ved at købe en franchise frem for at åbne egen virksomhed 6. Franchisetageren får glæde af systemets samlede ressourcer, hvilket betyder: - en mere effektiv udførelse af reklame og salgsfremmende aktiviteter - at netværket kan udnytte de samlede franchisetageres massive købekraft. Mange virksomheder køber stærkere og kan derfor opnå lavere priser og bedre leveringsaftaler, end en enkelt virksomhed kan. 7. De fleste franchisegivere giver vedvarende støtte fra deres support-team, der er specialiseret i driften af systemet, og som har den rette viden og erfaring. Eksempler herpå er interne driftskonsulenter, medarbejdere, der er beskæftiget med produkt- og serviceinnovation f.eks. på baggrund af markedsundersøgelser. 8. Et konkurrerende marked mellem bankerne om at levere finansieringen til franchisetagere, der er langt bedre end de traditionelle lån med selvskyldnerkaution, som ikke-franchisetagerne optager ved etableringen af en virksomhed (se kapitel 7). 9. En franchisetager bør i det hele taget modtage en masse assistance og fordele til en økonomisk fordelagtig pris, som ingen anden erhvervsdrivende vil kunne opnå. Ud fra disse mange fordele vil du måske mene, at du nu kun behøver at underskrive kontrakten for at opnå rigdom, der overstiger dine drømme. Denne antagelse er helt forkert! Det er rigtig nok bevist, at franchising er en effektiv måde at reducere risikoen ved etableringen af en virksomhed, men fremgangsmåden eliminerer bestemt ikke hele risikoen, og den er ingen garanti for succes. Du er nødt til at arbejde hårdt, for at din franchise bliver en succes. I arbejdet mod succes vil du skulle foretage vurderinger og skøn, som kan vise sig at være forkerte. Et godt eksempel er ansættelse af de rigtige medarbejdere, som altid er en udfordring, og som kan være kilden til store økonomiske tab. Et godt gennemprøvet og testet system, en god franchisegiver og en hårdtarbejdende franchisetager er imidlertid en god begyndelse. 17

18 1234 ann. 125x215 15/11/04 13:58 Side 1 Franchise Hos Lund Elmer Sandager har vi i mange år rådgivet franchisetager om rækkevidden af franchiseaftaler med henblik på at sikre franchisetageren det bedst mulige grundlag. Vor rådgivning omfatter en gennemgang af budgetter, krav til sortiment, ejerskab/lejeret til forretningslokalerne, konkurrencebegrænsninger for franchisetageren, muligheden for og konsekvenserne af en udtræden. Få det bedste grundlag for din beslutning om at indtræde i et franchiseforhold. Kontakt den ansvarlige partner, advokat Mads Gierding, Lund Elmer Sandager beskæftiger 70 medarbejdere, hvoraf de 30 er jurister. Vi er et full-service advokatfirma med fokus på rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Vi tilbyder vore klienter en bred vifte af juridisk rådgivning, hvori vi lægger vægt på at udarbejde individuelle løsninger og samtidig skabe resultater for klienterne. Kalvebod Brygge DK 1560 København V Telefon: Fax:

19 Sådan finder du den rigtige franchisegiver Sådan finder du den rigtige franchisegiver Vi har allerede diskuteret, hvad en franchise er, men der findes også andre former for erhvervsmæssig aktivitet, som ikke er franchising, men som ofte beskrives som værende franchising. Det er meget vigtigt at anerkende, hvad der ikke er franchising. Det er svært, da det ikke kun er dem, som ønsker at misbruge navnet, der bruger termen franchising, men også reportere i medierne og forretningsfolk bruger ofte navnet uden at være sikker på betegnelsen. Vi vil her gennemgå nogle af advarselssignalerne. 1. Distributionssystemer, som ikke er franchising Der er mange distributionssystemer, som ikke er franchising, og i mange varianter. Der udbydes lovlige distributionssystemer, men de systemer, som er tvivlsomme, er de, der hentyder til eller beskriver tilbudet som værende franchising uden i virkeligheden at være det. Systemerne tilbyder territoriale enerettigheder til forhandling af et produkt for en betydelig investering. Produktet er ofte helt ukendt, og det er ikke særlig sandsynligt, at der er en efterspørgsel eller et marked for produktet. Det forudsættes, at der ved opstarten skal investeres i en dyr lagerbeholdning. Herefter er leverandørerne kun interesserede i at tvinge forhandleren til at købe endnu flere produkter. Vær aldrig den første i et foretagende, der indeholder sådanne elementer. Hvis du bliver fristet af tilbudet, spørg da altid efter en liste over alle forhandlerne med kontaktadresser og telefonnumre. Herved kan du selv tilfældigt udvælge navne fra listen og tale med så mange som muligt om deres oplevelser. Lad ikke leverandørerne udvælge navnene for dig. Vær sikker på. at du kommer til at tale med forhandlere, der har arbejdet inden for systemet i en længerevarende periode - minimum et til to år. Hvis der ikke er nogle, bør det undre dig. Det kan skyldes, at systemet lige er startet op, og du risikerer derved at blive et tidligt offer, eller måske hænger det sammen med, at ingen er blevet inden for systemet, fordi det reelt er et dårligt tilbud. 2. Pyramidesalg, hvor marketing foregår via netværk Pyramidesalg er ikke franchising, men forveksles ofte bevidst hermed. Salgsmetoderne bygger på et grådigt instinkt, som vækkes hos mange mennesker, når de tror, de kan opnå let tjente penge. Metoderne involverer ofte præsentationsmøder, hvor succesfulde deltagere fortæller om de mange penge, de har tjent inden for en kort tidsperiode. Problemet ved disse projekter er, at de få medlemmer, som kommer ind i starten, tjener deres penge på bekostning af de medlemmer, der optages senere, som derfor med en vis sandsynlighed taber deres penge. Et andet karakteristisk træk ved disse møder er, at de deltagende anmodes om at underskrive kontrakten med det samme. Det er ikke tilladt at bringe kontrakten eller andet materiale med sig hjem for nærmere over- 19

20 Sådan finder du den rigtige franchisegiver vejelse. Uden den euforiske stemning til møderne og med rådgivning udefra er det nemlig ikke særlig sandsynligt, at der er nogen, der vil lade sig hverve. Pyramidesalget involverer forhandling af produkter på forskellige niveauer (heraf beskrivelsen). De, der introducerer nye forhandlere, modtager en del af det gebyr, som de nye forhandlere betaler. Det system, som skabes, kan have mange niveauer mellem producenten eller stifteren og forbrugeren jo flere niveauer der er, des mere fløde kan der skummes. Målet er at skabe en salgsstyrke, der vil sælge produkter fra dør til dør eller til pårørende, venner og kollegaer. I praksis er det svært at få solgt produkterne. Priserne er normalt sat urealistisk højt, og der eksisterer muligvis slet ikke noget marked for produkterne. Salget af de rettigheder, som kræves for at blive forhandler, er langt mere indbringende end salget af selve produkterne, så alle i systemet sigter derfor efter at sælge rettigheder frem for selve produktet. Bortset fra den betaling, der udstedes ved rekruttering, er der også andre indtjeningsmuligheder såsom fortjeneste og kommission for salg af produktet. Det skal bemærkes, at der er seriøse og velfungerende salgssystemer, der ofte betegnes network marketing eller multi level marketing. Problemet er, at betegnelserne anvendes i flæng, og det er nødvendigt at undersøge det enkelte system nøje for at afgøre, om der er tale om et ulovligt pyramidesalgssystem eller et lovligt og seriøst multi level marketing system. Der er ingen klare linier og krav om definitioner. Læren må derfor være, at der bør indhentes professionelle råd, før der investeres i sådanne systemer, og hvis du bliver bekymret over omkostningen ved at få dette råd, så tænk over, hvad det kan koste dig, hvis du investerer i et useriøst system og taber pengene. 3. Tilbud om hurtig rigdom Hvis du står over for et forretningstilbud, hvad enten det er udformet som franchising eller ej, der lægger op til, at du kan tjene en masse penge hurtigt og uden at du behøver at arbejde for det, så GLEM DET disse systemer er aldrig, hvad de giver udtryk for at være. Alle de tre ovenstående eksempler spiller på mange menneskers ønske om at blive hurtigt rige. Disse fremgangsmåder samt ethvert andet tilbud, der indeholder elementet om hurtigt tjente penge, SKAL undgås medmindre du ønsker at tabe dine penge. De eneste forretningstilbud, der bør overvejes, er de, der anerkender muligheden for succes, men som understreger, at det vil kræve hårdt arbejde. Efter at have overvejet de tilbud, der kan forveksles med franchising - og som bør undgås - vil vi nu behandle, hvordan du finder den rette franchise. Vi ved nu, hvad en franchise er (se kapitel 2). Hvordan kommer du så i gang? En god start er at kontakte Dansk Franchise Forening (DFF), Lyngbyvej 20, DK 2100 København Ø, tlf.: , fax: , Dansk Franchise Forening har medlemmer, som dels er franchisegivere, dels er virksom- 20

Fordelene ved at være franchisetager i REMA1000

Fordelene ved at være franchisetager i REMA1000 Købmand i Del 1 Hvad er franchising? Et franchise er en tilladelse en tilladelse til at andre bruger ens navn eller brand til at tjene deres egne penge. I en franchiseløsning er der i bund og grund kun

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

Kom indenfor i GRAY.DK

Kom indenfor i GRAY.DK Kom indenfor i GRAY.DK Vi hjælper med alt indenfor Bogføring Budget Regnskab Revision Økonomistyring Administration Velkommen Du sidder nu med en bred vifte af tilbud til dig. Er du en enkeltmandsvirksomhed,

Læs mere

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET:

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Carsted Rosenberg LLP Advokatfirma er et internationalt arbejdende advokatfirma med kontorer i København og Frankfurt am Main med stærke internationale relationer.

Læs mere

en rejse, der kræver god rådgivning

en rejse, der kræver god rådgivning Ejerskifte en rejse, der kræver god rådgivning På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvem skal overtage efter dig? 2. Hvad kan virksomheden tilbyde en køber? 3. Hvad er din virksomhed værd?

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Rekruttering Try & Hire Vikar din medspiller på arbejdsmarkedet Dialog skaber kontakt Kontakt knytter mennesker Medarbejderne ApS er et landsdækkende

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk. Vejledning til privatpraktiserende psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer

Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk. Vejledning til privatpraktiserende psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk Vejledning til privatpraktiserende psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer Dansk Psykolog Forening Marts 2015 Når privatpraktiserende

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Lønområder Inden for det danske overenskomstforhold findes to lønområder: normallønsområdet og minimallønsområdet.

Lønområder Inden for det danske overenskomstforhold findes to lønområder: normallønsområdet og minimallønsområdet. Tidløn Tidløn er en fast løn pr. tidenhed. Medarbejderen får altid den samme løn, uanset hvor meget han/hun laver. Akkordløn Akkordløn er aflønning i forhold til den ydede præstation. Lønnen stiger i takt

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Handel med omtanke.. Bliv selvstændig RealMægler

Handel med omtanke.. Bliv selvstændig RealMægler Handel med omtanke.. Bliv selvstændig RealMægler RealMæglerne -handler med omtanke! Hvem er RealMæglerne? Grundstenen til det, der skulle blive til RealMæglerne, blev lagt i 1988 under navnet foreningen

Læs mere

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG?

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? Det kræver ikke meget at nedsætte sig som handelsagent. Som regel kan man klare sig med en telefon, en computer, et skrivebord og måske en bil til at besøge kunderne

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

InnovationX. 29. November 2012

InnovationX. 29. November 2012 InnovationX 29. November 2012 Finansieringskilder Vækstfonden Ventureselskaber Innovationsmiljøer Egenfinansiering Pengeinstitutter Business Angel 1 Bank og investorer lægger vægt på, at virksomheden -

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt.

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt. Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Messedeltagelse Et led i salgs- og marketingstrategien Indledning Deltagelse i vinmesser er et spørgsmål om strategi og follow-up for at tage nogle af yderpunkterne. Hvis salgs-

Læs mere

Om kun 3 dage kan du sige goddag til 3 højt kvalificerede kandidater

Om kun 3 dage kan du sige goddag til 3 højt kvalificerede kandidater Om kun 3 dage kan du sige goddag til 3 højt kvalificerede kandidater Få en erfaren ny medarbejder på rekordtid Medarbejdere over 40 år har viden og erfaringer, som dansk økonomi og velfærd har brug for,

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 172 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager I ønsket om at tilslutte sig bestræbelserne

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

En del af holdet med det samme

En del af holdet med det samme 2 En del af holdet med det samme Som kunde hos har du adgang til dygtige medarbejdere og til en lang række opgaver og funktioner på kontoret. Det kan være, når du skal bruge flere ressourcer i forbindelse

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

HYPPIGE SPØRGSMÅL VED TILMELDING

HYPPIGE SPØRGSMÅL VED TILMELDING HYPPIGE SPØRGSMÅL VED TILMELDING Hvem kan være medlem af foreningen? Kun investorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer (JIHMO) kan være medlem af foreningen. Kan man være medlem selv om

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Nyd livet hele livet. Bliv selvstændig franchisetager

Nyd livet hele livet. Bliv selvstændig franchisetager Nyd livet hele livet Bliv selvstændig franchisetager Om JobTeam JobTeam er et særdeles velkonsolideret, danskejet Vikar- og Rekrutteringsbureau, der siden 1997 har drevet virksomhed med hovedkontor i Esbjerg.

Læs mere

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED DANISH DESK TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED Tyskland er Danmarks største handelspartner. Ca. en femtedel af både den danske import og eksport sker inden for rammerne af den dansk-tyske samhandel. (kilde: Udenrigsministeriet

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

VIRKSOMHEDSTJEK. Få styr på de juridiske forhold i virksomheden

VIRKSOMHEDSTJEK. Få styr på de juridiske forhold i virksomheden VIRKSOMHEDSTJEK Få styr på de juridiske forhold i virksomheden 73% ERKENDER AT DERES JURIDISKE FORRETNINGS- GRUNDLAG ER MANGELFULDT OG DERMED SÅRBART TAG SKRIDTET NU Som virksomhedsejer/direktør sætter

Læs mere

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C EN HJÆLPENDE HÅND til køb af din drømmebolig! KROMANN advokatfirma Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C Skal jeg gøre brug af en advokat? Svaret på ovenstående

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

KAPITAL- OG VENTUREFONDE

KAPITAL- OG VENTUREFONDE KAPITAL- OG VENTUREFONDE NÅR INVESTORER MISLIGHOLDER Af advokat Rebecca Vikjær Sandholt og advokat Jakob Mosegaard Larsen, Nielsen Nør ager 1. INTRODUKTION Kapital- og venturefonde opererer således, at

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden!

Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden! Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden! Nøgleydelser: Køb og salg af ejendomme Asset management - Ejendomsadministration (kontakt til lejere, myndigheder, udlejning etc.) - Selskabsadministration

Læs mere

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik Side: [1] Indledning I henhold til Lov om Finansiel virksomhed 70 stk. 1, nr. 4 skal bestyrelsen fastlægge en mangfoldighedspolitik for bestyrelsen, til fremme af en tilstrækkelig mangfoldighed i kvalifikationer

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13 11

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Præsentation. www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net

Præsentation. www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net Præsentation Niels Jørgen Sørensen www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net Program for 13. februar 2007 i Bodø Projekt FIRMAOVERTAGELSE 1. Baggrund 2. Projektplan 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed Indholdsfortegnelse 1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed 2. Virksomhedsidéen 3. Produktet eller ydelsen 4. Markedet 5. Salg og markedsføring 6. Personlige ressourcer og kompetencer 7. Netværk

Læs mere

MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb

MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb Kl. 13.00: Intro v. advokat Bo Vilsgaard Kl. 13.15: Overvejelser og proces v. advokat Bo Vilsgaard Kl. 14.00: Værdiansættelse og finansiering

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3 Indhold I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning............................... 3 1 Awesome Consulting 4 1.1 Om Awesome Consulting...................... 4 1.2 Mission og vision........................... 4 1.2.1

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk FORRETNINGSPLAN FOR Nordlys.dk 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

Vi vil være din fokuserede leverandør

Vi vil være din fokuserede leverandør Fusion og ny struktur hos din kontorforsyning og emballageleverandør Vi vil være din fokuserede leverandør OneCompany A/S Det handler om at fokusere - og blive dygtigere Både Redoffice I.K. og KD Gruppen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere