3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet"

Transkript

1 Dagens dato 2 0 Dato Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? Mor Far Stedmor/ farens samlever Stedfar/ morens samlever Andet Skriv 4. Hvem bor du sammen med? (sæt evt. flere kryds) Jeg bor alene Min ægtefælle/ kæreste/ partner Mit barn/ mine børn Stedbarn/ stedbørn Mine forældre/ svigerforældre I bofællesskab/ delt bolig Andre voksne Skriv antal Skriv antal 5. Bor du sammen med den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? Ja, hele tiden (også hvis han/hun går på efterskole for tiden) Det meste af tiden Halvdelen af tiden Regelmæssigt, men mindre end halvdelen af tiden I weekenderne Sommetider Sjældent/næsten aldrig Nej, jeg bor ikke sammen med ham/hende Andet, skriv:

2 6. Hvor mange børn har du selv i alt? (medregn ikke stedbørn) Flere end 6 7. Hvor gammel er dit ældste barn? år Dit 14/15-årige barn Vi vil gerne vide noget om dit 14/15-årige barn/stedbarn i tiden indtil nu, altså tiden indtil din søn/datter, der deltager i undersøgelsen, blev 14/15 år. 8. Hvad var barnets fødselsvægt? gram Ved ikke 9. Hvad var barnets fødselshøjde? cm Ved ikke 10. Blev han/hun født for tidligt? (sæt ét kryds) Nej Ja Hvor mange uger for tidligt blev barnet født? 1-2 uger 3-5 uger 6-8 uger 9 uger eller mere 11. Hvorledes vil du vurdere din 14/15-årige søns/datters helbredstilstand igennem hans/hendes liv? (sæt ét kryds i hver linje) a) Som spædbarn (de første 2 år i barnets liv) Rask bortset fra almene børnesygdomme, forkølelse, influenza m.v. Enkelte sygdomsepisoder, men ellers helt rask Enkelte sygdomsepisoder og skrantende/ sløj i mellemliggende tid Syg det meste af tiden b) Som småbarn (fra 2 6 år) c) I skolealderen (fra 7-14/15 år)

3 12. Hvordan vil du beskrive dit 14/15-årige barns helbred i dag alt i alt? (sæt ét kryds) Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 13. Har din 14/15-årige søn/datter nogle kroniske eller tilbagevendende sygdomme? Nej Ja Hvilken/hvilke sygdom(me) har en læge sagt, det drejer sig om? (sæt evt. flere kryds) Astma Høfeber/høsnue Eksem Sukkersyge/diabetes Epilepsi Psykisk sygdom (fx depression) Kræftsygdom Andre sygdomme, som ikke er nævnt Skriv hvad 14. Har dit 14/15-årige barn nogle fysiske, adfærdsmæssige eller mentale handicap/gener, som påvirker evnen til at lære (fx læse, skrive osv.) Nej Ja Skriv hvad 15. Hvor mange skoler har dit 14/15-årige barn gået på siden skolestart /børnehaveklasse? (Medregn efterskoler) eller flere

4 16. Vi vil bede dig vurdere, hvor godt hver beskrivelse i skemaet herunder passer til din 14/15-årige unges adfærd inden for de sidste 6 måneder. Det vil være os en stor hjælp, hvis du besvarer alle spørgsmål, også selv om du er i tvivl eller synes beskrivelsen ikke helt giver mening i forhold til den unges alder. Han/hun Passer ikke Passer delvist Passer godt a) er hensynsfuld og betænksom overfor andre b) er rastløs, overaktiv, har svært ved at holde sig i ro i længere tid c) klager ofte over hovedpine, ondt i maven eller kvalme d) er god til at dele med andre e) har ofte raserianfald eller bliver let hidsig f) er lidt af en enspænder, er mest alene g) gør for det meste, hvad der bliver sagt h) bekymrer sig om mange ting, virker ofte bekymret i) prøver at hjælpe, hvis nogen slår sig, er kede af det eller skidt tilpas j) sidder konstant uroligt på stolen, har svært ved at holde arme og ben i ro k) har mindst én god ven l) kommer ofte i slagsmål eller mobber andre unge m) er ofte ked af det, trist eller har let til gråd n) er generelt vellidt af andre unge o) er nem at distrahere, mister let koncentrationen p) er utryg i nye situationer, bliver nemt usikker på sig selv q) er god mod mindre børn r) lyver eller snyder ofte s) bliver mobbet eller drillet af andre unge t) tilbyder ofte af sig selv at hjælpe andre (forældre, lærere, andre unge) u) tænker sig om før han/hun handler v) stjæler fra hjemmet, i skolen eller andre steder w) kommer bedre ud af det med voksne end med andre unge x) er bange for mange ting, er nem at skræmme y) gør tingene færdige, er god til at koncentrere sig

5 Familieliv 17. Angiv hvor enig eller uenig du er i hvert af de følgende udsagn, når det gælder din familie. Der er ingen rigtige eller forkerte svar (sæt ét kryds i hver linje) Meget En hel del Lidt Aldrig a) Det er svært for os at planlægge familieaktiviteter b) Under kriser støtter vi hinanden c) Når vi er kede af det, kan vi ikke tale med hinanden om det d) I vores familie behandler vi hinanden, som de forskellige personer, vi er e) Vi undgår at tale om det, der bekymrer os eller gør os bange f) Vi udtrykker vores følelser for hinanden g) Der er en negative stemning i vores familie h) Vi bliver hver især accepteret, som vi er i) Det er svært at træffe fælles beslutninger i vores familie j) Vi er gode til at løse familieproblemer k) Vi kommer ikke godt ud af det med hinanden l) Vi betror os til hinanden 18. Hvor mange gange har familien flyttet siden dit 14/15-årige barn blev født? Antal gange 19. Hvilket sprog taler du mest sammen med dit 14/15-årige barn? Dansk Andet sprog Skriv hvilket sprog

6 Om dig selv 20. Hvilken skoleuddannelse har du senest afsluttet? 7.klasse 8.klasse 9.klasse 10.klasse/ Realeksamen/ Præliminæreksamen Studentereksamen/ HF/HHX/HTX Andet (fx HF-enkeltfag) 21. Har du fuldført eller er du i gang med en erhvervsuddannelse? Nej Ja gå til spørgsmål 23 Hvilke erhvervsuddannelse(r) har du fuldført og hvilken er du evt. i gang med lige nu? (sæt evt. flere kryds) Fuldført I gang med Handelsskolernes grunduddannelse (HG/HGS, dvs. uden praktikforløb) eller basisår i Efg-uddannelsen Lærlinge-, Efg- eller HG-uddannelsen, dvs. med praktikforløb (fx murer, frisør, kok, bankuddannelse, lægesekretær) Ét eller flere kortere kurser (fx specialarbejderkurser, arbejdsmarkedskurser) Anden faglig uddannelse (fx social- og sundhedsassistent, teknisk assistent, pædagogisk grunduddannelse, landmand med grønt bevis ) Kort videregående uddannelse, 2-3 år (fx biotekniker, merkonom, byggetekniker) Mellemlang videregående uddannelse 3-4 år (fx sygeplejerske, folkeskolelærer, pædagog, HA, HD) Lang videregående uddannelse, over 4 år (fx jurist, økonom, læge, tandlæge) Andet, skriv 22. Præcis hvilken uddannelse har du fuldført og/eller hvilken er du p.t. i gang med? (Skriv fx kandidatgrad fra et universitet, jurist, læser jura, kontorelev, læser til pædagog, i lære som elektriker ) Fuldført: I gang med:

7 23. Hvad er din erhvervsmæssige status for tiden? (hvis du er på orlov for tiden, bedes du svare ud fra den stilling du holder orlov fra) Lærling, elev Arbejder, ufaglært Arbejder, faglært Funktionær eller tjenestemand Selvstændig landmand Selvstændig i øvrigt Direktør Medhjælpende ægtefælle I flexjob/støttet beskæftigelse Studerende Efterlønsmodtager / folkepensionist Førtidspensionist Hjemmegående Arbejdsløs / under aktivering Langtidssygemeldt (3 måneder eller mere) På kontanthjælp / bistandshjælp Under revalidering el.lign. Andet, skriv 24. Hvis du er i arbejde for tiden, beskriv venligst så nøjagtig som muligt, hvad du arbejder som. Hvis du ikke har et arbejde for tiden, bedes du skrive, hvad du lavede i dit sidste arbejde (Skriv fx: lægesekretær i lægepraksis og ikke bare lægepraksis, eller fx butiksassistent i større supermarked og ikke bare butiksassistent ) Skriv Dit helbred 25. Hvordan synes du dit helbred er alt i alt? (sæt ét kryds) Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 26. Har du nogle kroniske eller tilbagevendende sygdomme? Nej Ja Hvilken/hvilke sygdom(me) har en læge sagt, det drejer sig om? (sæt evt. flere kryds) Astma Høfeber/høsnue Eksem Sukkersyge/diabetes Epilepsi Psykisk sygdom (fx depression) Lammelse i dele af kroppen Forhøjet blodtryk Migræne eller tilbagevendende hovedpine Blodprop i hjertet eller hjertekrampe Hjerneblødning/blodprop i hjernen Kronisk bronkitis Underlivssygdom Diskusprolaps Kræftsygdom Ledegigt Andre sygdomme, som ikke er nævnt Skriv hvad

8 De følgende spørgsmål handler om dine følelser og tanker i løbet af de sidste 4 uger 27. I løbet af de sidste 4 uger, hvor ofte? (sæt ét kryds i hver linje) a) har du været ked af det på grund af noget, som skete uventet? Aldrig Næsten aldrig Engang imellem Ret ofte Meget ofte b) har du følt dig uden indflydelse på væsentlige ting i dit liv? c) har du følt dig nervøs eller stresset? d) har du haft tillid til dine egne evner til at klare dine personlige problemer? e) har du oplevet medgang? f) har du følt at du ikke magtede alle de ting, som du skulle gøre? g) har du været i stand til at gøre noget ved de ting, som irriterer dig? h) har du følt dig ovenpå? i) har du været vred over ting, som var udenfor din kontrol? j) har du følt at vanskeligheder hobede sig op, så du ikke kunne overkomme dem? Dine vaner 28. Ryger du? Nej, jeg har aldrig røget Nej, men jeg har tidligere røget Ja, men sjældnere end hver uge Ja, ikke dagligt, men mindst én gang om ugen Ja, dagligt Hvor mange cigaretter ryger du sædvanligvis hver uge? Ca. cigaretter hver uge 29. Ryger din ægtefælle/partner? Jeg har ingen ægtefælle/ partner Nej, og han/hun har aldrig røget Nej, men han/hun har tidligere røget Ja, men sjældnere end hver uge Ja, ikke dagligt, men mindst én gang om ugen Ja, dagligt Hvor mange cigaretter ryger han/hun sædvanligvis hver uge? Ca. cigaretter hver uge Ved ikke

9 30. Hvor ofte drikker du følgende drikkevarer? (sæt ét kryds i hver linje) a) Øl Hver dag Hver uge Hver anden uge Hver måned Sjældnere Aldrig b) Vin c) Spiritus, fx whisky, vodka, snaps el. lign. 31. I de sidste 30 dage, på hvor mange dage har du drukket mindst 5 genstande i træk, dvs. inden for få timer? 0 dage 1 dag 2 dage 3 til 5 dage 6 til 9 dage 10 til 19 dage 20 dage eller mere 32. I din fritid, hvor mange timer om ugen plejer du at motionere eller dyrke sport, så du bliver forpustet eller kommer til at svede? (inkl. evt. cykeltur til/fra arbejde) Ingen Ca. ½ time Ca. 1 time Ca. 2 til 3 timer Ca. 4 til 6 timer 7 timer eller mere 33. Hvad var din egen indkomst og husstandens samlede indkomst i 2003 før skat? (inkl. diverse sociale ydelser og SU) (sæt ét kryds under både egen og husstandens indkomst) Ingen indkomst Mindre end kr. Mellem kr. Mellem kr. Mellem kr. Mellem kr. Mellem kr. Mellem kr. Mellem kr. Mellem kr. Mellem kr. Mellem kr. Mellem kr. Mellem kr. Mellem kr. Mellem kr. Mere end kr. Ved ikke Ønsker ikke at svare Egen bruttoindkomst Husstandens samlede bruttoindkomst

10 Der hvor du bor De følgende spørgsmål handler om dit lokalområde Lokalområdet kan defineres forskelligt (fx kommune, landsby, hele byen, et område af byen osv.), alt efter hvem man er. Svar på de næste spørgsmål ud fra hvad du sædvanligvis tænker på som dit lokalområde. 34. Hvor længe har du boet i det område, hvor du bor nu? (Hvis du tidligere har boet i samme område og har været væk i en periode, skal du kun svare for den nuværende periode) år og måneder 35. Bor du i: Lejebolig? Ejerbolig? 36. Vil du karakterisere mennesker, som du møder i lokalområdet som overvejende hjælpsomme/ betænksomme eller overvejende interesseret i deres eget? Giv dem en karakter fra 1 til 10 ved at sætte ét kryds herunder interesseret i deres eget... meget hjælpsomme/ betænksomme Mener du generelt, at man kan stole på de fleste mennesker i dit lokalområde, eller at man skal passe på? Giv dem en karakter fra 1 til 10 ved at sætte kryds herunder man skal passe på man kan stole på de fleste 38. Hvor mange af dine naboer kender du? De fleste Mange Nogle få Ingen 39. I de sidste 6 måneder, har du gjort en tjeneste for en nabo? Ja Nej Nej, jeg er lige flyttet til området

11 40. Hvor mange nære forhold har du til andre mennesker end dem du bor sammen med? På nær dem jeg bor sammen med, har jeg et nært forhold til: Ingen mennesker Ét eller to mennesker Nogle mennesker Mange mennesker Bor disse mennesker, som du har et nært forhold til, i eller uden for dit lokalområde? De fleste bor i lokalområdet De fleste bor uden for lokalområdet Lige mange i og uden for lokalområdet 41. Hvilke af de følgende typer af foreningsarbejde eller organiserede aktiviteter deltager du i regelmæssigt? (sæt evt. flere kryds) Politisk parti, fagforening, miljøaktiviteter Skoleråd/forældreråd, beboerforeninger, ejerforeningen, nabohjælp Ungdomsorganisationer, ældreråd, ældreforeninger Kirke- eller menighedsarbejde, eller velgørenhedsarbejde Aftenskole, kunst- eller musikgrupper Idrætsforeninger, sportsklubber, gymnastikhold, fitnesscenter eller Andre grupper eller organisationer Jeg deltager ikke i nogen organiserede aktiviteter eller foreningsarbejde De følgende 2 spørgsmål handler om, hvordan du ser dig selv i forhold til andre 42. Prøv at tænke på stigen herunder, som et billede af dit lokalsamfund. Øverst på stigen er de mennesker der har den højeste status Nederst er de mennesker der har den laveste status Sæt ét kryds på det trin på stigen, hvor du mener, at du befinder dig sammenlignet med andre i lokalsamfundet. Eksempel Sæt kryds på et trin på denne stige

12 43. Prøv at tænke på stigen herunder som et billede af den indbyrdes status, der findes i Danmark. Øverst på stigen er de mennesker som klarer sig bedst har flest penge, har de længste uddannelser og de mest respekterede jobs Nederst er de mennesker som klarer sig dårligst har færrest penge, korteste eller ingen uddannelse og de mindst ansete jobs Sæt ét kryds på det trin på stigen, hvor du mener at befinde dig for tiden, i forhold til resten af Danmarks befolkning. Eksempel Sæt kryds på et trin på denne stige Send venligst skemaet retur i den medsendte kuvert. Portoen er betalt Har du kommentarer til dine besvarelser, er du velkommen til at skrive dem herunder:

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Information: As we use CAPI, we have incorporated the changes in relation to the 9-10 and 11-16 yrs. in the same questionnaire.

Information: As we use CAPI, we have incorporated the changes in relation to the 9-10 and 11-16 yrs. in the same questionnaire. Information: s we use PI, we have incorporated the changes in relation to the 9-10 and 11-16 yrs. in the same questionnaire. EU Kids Online II 2/3/2010 PI QUESTIONNIRE 9-16 år SÅN UFYLES SKEMET I ENNE

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

Børn i deleordninger. Kort & klart

Børn i deleordninger. Kort & klart ørn i deleordninger Kort & klart 1 Kort & Klart om deleordninger 2 Når forældre går fra hinanden, tænker en del, at en deleordning vil være den bedste og nemmeste løsning for barnet. Ved at bo den ene

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der

Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der Det virker som om der hver uge udkommer en ny undersøgelse, der viser at danske unge i dag enten drikker mere end nogensinde, drikker

Læs mere

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune Projekt forebyggende hjemmebesøg Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektets formål...

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere