Sociale forhold, baggrund og levevaner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sociale forhold, baggrund og levevaner"

Transkript

1 Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse klasse 0. klasse Realeksamen / præliminæreksamen 4 HF / studentereksamen / HTX / HHX / FUU 5 Anden skoleuddannelse, skriv hvilken: 6 Under uddannelse, skriv hvilken: 7 4. Hvilken erhvervsuddannelse har De? Ingen erhvervsuddannelse Indtil års uddannelse Faglært (EFG eller mesterlære) -4 års teoretisk / praktisk uddannelse (mellemtekniker, laborant, sygeplejerske el.lign.) 4-4 års teoretisk uddannelse (folkeskolelærer el.lign.) 5 Lang videregående uddannelse (over 4 år), skriv hvilken: 6 Anden uddannelse, skriv hvilken: 7 Under uddannelse, skriv hvilken: 8

2 5. Bor De sammen med nogen? Ja, jeg bor sammen med ægtefælle / samlever Ja, jeg bor sammen med andre end ægtefælle / samlever Ja, jeg bor hos mine forældre Nej, jeg bor alene - er enke / enkemand 4 Nej, jeg bor alene - er skilt / separeret / forholdet er opløst 5 Nej, jeg har altid boet alene 6 Andet: 7 6. Hvor mange hjemmeboende børn har De? Antal: Hvor mange af disse er under 6 år? Antal: Helbred og trivsel De næste spørgsmål handler om Deres helbred og personlige velbefindende 7. Hvordan synes De, at Deres helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt 4 Dårligt 5

3 8. Sammenlignet med for ét år siden, hvordan er Deres helbred alt i alt? Meget bedre nu end for ét år siden Noget bedre nu end for ét år siden Nogenlunde det samme Noget dårligere nu end for ét år siden 4 Meget dårligere nu end for ét år siden 5 9. Tag stilling til hver enkelt udsagn og sæt kryds ud for, hvor godt det har passet på Dem i de sidste 4 uger! (Tag venligst stilling til alle udsagn og sæt kun ét kryds ud for hvert udsagn) a. Jeg har ikke haft lyst til at tale med nogen mennesker / har trukket mig tilbage fra andre b. Jeg har ikke orket at beskæftige mig med andre c. Jeg har ikke haft tid til afslapning eller fornøjelser d. Jeg har haft svært ved at opleve glæde e. Jeg har trøstespist f. Jeg har været lettere irritabel g. Jeg har været initiativløs h. Jeg har været forjaget Passer Passer Passer ganske nogen- Passer Passer præcis godt lunde lidt ikke

4 0. Disse spørgsmål handler om, hvordan De har haft det i de sidste 4 uger. Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger - (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) Det En hel Hele meste del af Noget Lidt På intet tiden af tiden tiden af tiden af tiden tidspunkt a. - har De følt Dem veloplagt og fuld af liv? b. - har De været meget nervøs? 6 6 c. - har De været så langt nede, at intet kunne opmuntre Dem? 6 d. - har De følt Dem rolig og afslappet? e. - har De været fuld af energi? f. - har De været trist til mode? g. - har De følt Dem udslidt? h. - har De været glad og tilfreds? i. - har De følt Dem træt? Hvor rigtige eller forkerte er de følgende udsagn for Deres vedkommende. (Tag venligst stilling til alle udsagn og sæt kun ét kryds ud for hvert udsagn) Over- Over- Helt vejende vejende Helt rigtigt rigtigt Ved ikke forkert forkert a. Jeg bliver nok lidt lettere syg end andre b. Jeg er lige så rask som enhver anden, jeg kender c. Jeg forventer, at mit helbred bliver dårligere d. Mit helbred er fremragende 4

5 . Har De inden for de sidste måneder brugt - (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) til flere til flere gange gange om Sjældnere Dagligt om ugen måneden eller aldrig a. - smertestillende midler, herunder hovedpinepiller? b. - beroligende midler, herunder nervemedicin? c. - sovemedicin? Hvor ofte har De i de sidste 4 uger - (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) Aldrig/ Somme næsten Altid Ofte tider Sjældent aldrig a. - haft ondt i maven eller problemer med maven? b. - haft trykken for brystet eller brystsmerter? c. - haft hjertebanken? d. - været stakåndet? e. - været svimmel? f. - haft spændinger i forskellige muskler? g. - haft svedtendens? h. - haft koncentrationsbesvær? i. - haft svært ved at tage beslutninger? j. - haft svært ved at huske? k. - haft svært ved at tænke klart? 5

6 4. Ryger De dagligt? Ja Nej, men jeg har røget Nej, jeg har aldrig røget Hvis ja: hvor meget ryger De normalt på en dag? Cirka: cigaretter Cirka: gram tobak Cirka: cerutter Cirka: cigarer 5. Hvordan opfatter De Dem selv? (Tag venligst stilling til hver enkelt udsagn og sæt kun ét kryds ud for hvert udsagn) a. Jeg tror, at jeg vil kunne håndtere de fleste situationer, som man kommer ud for i livet b. Mit liv har indtil nu ikke haft nogen klare mål eller formål c. Jeg tror ikke, at jeg kan påvirke min fremtid i større omfang d. Jeg oplever, at det, jeg gør i min hverdag, er meningsfuldt e. Der sker ofte ting i mine omgivelser, som jeg ikke forstår f. Jeg synes, at jeg i høj grad har noget at leve for g. Jeg ved, hvad jeg burde gøre i mit liv, men jeg tror ikke på, at jeg er i stand til det h. Jeg har svært ved at se sammenhængen i mit liv og forstå, hvordan tingene hænger sammen i. Jeg synes, at jeg forstår det meste af det, der foregår i min hverdag Passer Passer Passer ganske nogen- Passer Passer præcist godt lunde lidt ikke 6

7 Tilknytning til arbejdsmarkedet Hvis De har været i arbejde inden for de sidste måneder, angiv da venligst Deres seneste stilling ved at sætte ét kryds ved nummer Hvis De ikke har arbejdet de sidste måneder sæt da venligst ét kryds ved nummer Hvad er Deres erhvervsmæssige stilling inden for de sidste måneder? Selvstændig landmand - Hvor mange ansatte har De? 0 Selvstændig i øvrigt - Hvor mange ansatte har De? 0 Medhjælpende ægtefælle 0 Faglært arbejder 04 Ufaglært arbejder 05 Ledende funktionær, tjenestemand - Hvor mange underordnede har De? 06 Funktionær, tjenestemand, lønmodtager 07 Andet arbejde: 08 Har De sat kryds ved nummer 0-08, gå da videre til spørgsmål 7 på næste side Under uddannelse i mere end måneder Værnepligtig i mere end måneder Hjemmegående i mere end måneder Arbejdsløs i mere end måneder Langtidssyg i mere end måneder På bistandshjælp i mere end måneder Pensionist i mere end måneder På orlov i mere end måneder Andet (der ikke er arbejde): Har De sat kryds ved nummer 09-7, skal De ikke besvare resten af spørgsmålene. Vi takker for Deres indsats, som vil være til stor hjælp. 7

8 Ansættelsesforhold De næste spørgsmål bedes De besvare, hvis De er i arbejde eller har haft arbejde inden for de sidste måneder 7. Hvilken type arbejdsplads arbejder De på? (F.eks.: maskinfabrik, møbelforretning, folkeskole, revisorfirma, hospital m.m.) 8. Hvad laver man på arbejdspladsen? (Det vigtigste i virksomhedens arbejde, f.eks.: fremstiller haveredskaber, handler med møbler, underviser, behandler skattesager, passer børn eller syge mennesker m.m.) 9. Hvad er Deres eget arbejde? (Hvad er det vigtigste i Deres arbejde, f.eks.: arbejder ved drejebænk, ekspederer i forretning, underviser børn, leder arbejdet på lageret m.m.) 0. Hvad er Deres nuværende stilling mere præcist? (F.eks.: finmekaniker, kassedame, skolelærer, kontorchef, politibetjent, rengøringsassistent, læge m.m.). Er De medlem af en fagforening / et fagforbund? Ja hvilken: Nej. Hvor længe har De været ansat på Deres nuværende arbejdsplads? Cirka: år og måneder. Hvor mange timer plejer De at arbejde om ugen? Antal timer i hovedjob: Antal timer i evt. bijob: 8

9 4. På hvilke tidspunkter i døgnet arbejder De sædvanligvis? Fast dagarbejde (overvejende mellem kl. 06 og 8) Fast aftenarbejde (overvejende mellem kl. 5 og 4) Fast natarbejde (overvejende mellem kl. og 06) Skiftende arbejdstider uden natarbejde 4 Skiftende arbejdstider med natarbejde 5 Andet: 6 5. På hvilke ugedage arbejder De sædvanligvis? På hverdage I weekenden (mellem fredag kl.5.00 og mandag morgen kl. 7.00) Både på hverdage og i weekenden 6. Hvordan ser Deres arbejdstid sædvanligvis ud? Regelmæssig (foregår efter et bestemt mønster, der normalt gentager sig efter en bestemt periode) Uregelmæssig (skifter uden noget bestemt mønster og gentages ikke efter en bestemt periode) 7. Hvordan er De lønnet? (Sæt gerne flere krydser) Fast løn (time-, uge- eller månedsløn) Gruppebonus Enkeltmandsbonus Gruppeakkord Enkeltmandsakkord Andet, skriv hvordan: 9

10 8. Hvor mange sygedage har De haft på Deres arbejde inden for de sidste måneder? Antal dage, cirka: 9. Hvor mange sygeperioder har De haft inden for de sidste måneder? Antal perioder, cirka: Arbejde og privatliv De næste spørgsmål handler om, hvordan arbejde og privatliv hænger sammen 0. Sker det, at der er konflikt mellem Deres arbejde og privatliv, sådan at De helst ville være begge steder på én gang? Ja, ofte Ja, jævnligt Sjældent Nej, aldrig 4. Ville De foretrække kortere arbejdstid for at kunne være mere sammen med Deres familie? (Sæt gerne flere krydser) Ja, jeg ville foretrække en arbejdsdag på timer Ja, jeg ville foretrække en arbejdsuge på dage Ja, jeg ville gerne kunne tage en dag fri indimellem Nej Har ingen familie 0

11 . Ville det være lettere at have både arbejde og privatliv, hvis De selv havde større indflydelse på, hvornår Deres arbejdstid skulle ligge? Ja, helt sikkert Ja, til en vis grad Ja, men kun lidt Nej, slet ikke 4. Føler De, at Deres arbejde tager så meget af Deres energi, at det går ud over Deres privatliv? Ja, helt sikkert Ja, til en vis grad Ja, men kun lidt Nej, slet ikke 4 4. Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kryds ud for, i hvor høj grad de passer på Dem selv. (Sæt kryds i kolonnen ikke relevant, hvis De ikke har nogen ægtefælle / samlever / børn) a. Har De tilstrækkelig tid til hjem og familie? b. Føler De Dem presset af de krav, der stilles til Dem hjemme? c. Ville De ønske, at kontakten med Deres barn / børn var bedre? d. Oplever De, at De fungerer godt som forælder? I meget I høj I ringe I meget Ikke høj grad grad Delvist grad ringe grad relevant Har De nogen kommentarer, kan De skrive her:

12 Psykisk arbejdsmiljø Nogle af spørgsmålene passer bedre til Dem og Deres arbejde end andre, men besvar venligst alle spørgsmålene af hensyn til undersøgelsens resultater og sæt kryds ud for det, der passer bedst på Deres arbejde 5. Disse spørgsmål handler om, hvordan Deres arbejde er organiseret. (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) Aldrig/ Somme næsten Altid Ofte tider Sjældent aldrig a. Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? b. Er Deres arbejde ujævnt fordelt, så at det hober sig op? c. Hvor ofte sker det, at De ikke når alle Deres arbejdsopgaver? d. Har De for lidt at lave på Deres arbejde? e. Kommer De bagud med Deres arbejde? f. Hvor ofte kan De tage det stille og roligt og alligevel nå Deres arbejde? g. Er Deres arbejde varieret? h. Har De tid nok til Deres arbejdsopgaver? i. Hvor ofte opstår der vanskelige problemer i Deres arbejde? j. Kan det skade andre mennesker, hvis De begår fejl i Deres arbejde? k. Kan det medføre økonomiske tab, hvis De begår fejl i Deres arbejde? l. Kræver Deres arbejde en høj grad af kunnen eller færdigheder?

13 6. Disse spørgsmål handler om, hvilke krav Deres arbejde stiller til Dem. (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) Aldrig/ Somme næsten Altid Ofte tider Sjældent aldrig a. Er det nødvendigt at arbejde meget koncentreret? b. Medfører Deres arbejde, at De skal se meget tydeligt og præcist? c. Skal De overskue mange ting på én gang i Deres arbejde? d. Bringer Deres arbejde Dem i følelsesmæssigt belastende situationer? e. Er det nødvendigt at arbejde over? f. Medfører Deres arbejde, at De skal lytte nøje efter lyde fra en maskine, en proces eller en samtale? g. Kræver Deres arbejde, at De husker meget? h. Kræver Deres arbejde, at De er god til at få ideer? i. Kræver Deres arbejde, at De tager hurtige beslutninger? j. Medfører Deres arbejde, at De skal styrer Deres bevægelser f.eks. af arme eller hænder bevidst? k. Kræver Deres arbejde, at De tager svære beslutninger? l. Kræver Deres arbejde konstant opmærksomhed? m. Skal De træffe beslutninger af stor betydning for Deres arbejdsplads? n. Kræver Deres arbejde stor præcision? o. Har Deres arbejde betydning for andres trivsel? p. Kræver Deres arbejde, at De lader være med at sige Deres mening? q. Er det nødvendigt at gøre det samme igen og igen?

14 7. Disse spørgsmål handler om indflydelse i arbejdet. (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) Aldrig/ Somme næsten Altid Ofte tider Sjældent aldrig a. Tager andre beslutninger om Deres arbejde? b. Har De stor indflydelse på beslutninger om Deres arbejde? c. Har De indflydelse på Deres arbejdstempo? d. Har De indflydelse på, hvem De arbejder sammen med? e. Er Deres arbejde ansvarsfuldt? f. Har De indflydelse på mængden af Deres arbejde? g. Har De indflydelse på placeringen af Deres arbejdstid? h. Kan De bestemme, hvornår De holder pauser? i. Kan De stort set tage Deres ferie, som det passer Dem? j. Kan De gå hen til en kollega for at snakke? k. Hvis De har brug for at gå et privat ærinde, kan De så forlade arbejdspladsen i en halv time uden at få særlig tilladelse? l. Har De indflydelse på, HVORDAN De udfører Deres arbejde? m. Har De indflydelse på, HVAD De laver på Deres arbejde? n. Har De indflydelse på Deres arbejdsmiljø? o. Har De indflydelse på kvaliteten af Deres arbejde? 4

15 8. Disse spørgsmål handler om engagement og mening i arbejdet. (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) I meget I høj I ringe I meget høj grad grad Delvist grad ringe grad a. Er Deres arbejde følelsesmæssigt belastende? b. Kræver Deres arbejde, at De engagerer Dem personligt? c. Kræver Deres arbejde, at De er initiativrig? d. Har De mulighed for at lære noget nyt gennem Deres arbejde? e. Bliver De følelsesmæssigt berørt af Deres arbejde? f. Kan De bruge Deres kunnen eller færdigheder i Deres arbejde? g. Giver Deres arbejde Dem mulighed for at udvikle Deres evner? h. Er Deres arbejdsopgaver meningsfulde? i. Kræver Deres arbejde, at De skjuler Deres følelser? j. Er Deres arbejde til gavn for brugerne? k. Er Deres arbejde en del af en større helhed? l. Føler De, at De yder en vigtig arbejdsindsats? m. Føler De Dem motiveret og engageret i Deres arbejde? n. Kunne De tænke Dem at være på Deres nuværende arbejdsplads resten af Deres arbejdsliv? o. Nyder De at fortælle om Deres arbejdsplads til andre mennesker? p. Føler De, at arbejdspladsens problemer også er Deres? q. Synes De, at Deres arbejdsplads har stor personlig betydning for Dem? 5

16 9. Disse spørgsmål handler om information, mål og rammer i arbejdet. (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) I meget I høj I ringe I meget høj grad grad Delvist grad ringe grad a. Får De på Deres arbejdsplads information om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? b. Får De al den information, De behøver, for at klare Deres arbejde godt? c. Får De ofte modstridende information på Deres arbejdsplads? d. Er målsætningen med virksomhedens arbejde klar og kendt? e. Har De de hjælpemidler, metoder og værktøjer, som De har brug for i Deres daglige arbejde? f. Synes De, at f.eks. teknologi og andre arbejdsredskaber fungerer tilfredsstillende? g. Kræver Deres arbejde stor viden? 40. Er der ansat nok personer på Deres arbejdsplads til at klare det daglige arbejde? Der er ansat alt for mange Der er ansat lidt for mange Det er et tilpas antal ansatte Der er ansat lidt for få 4 Der er ansat alt for få 5 4. Er De bekymret for, at - (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) Ja a. - blive arbejdsløs? b. - De på grund af "ny teknik" bliver overflødig? c. - De får svært ved at finde nyt job, hvis De bliver arbejdsløs? d. - De må opgive Deres arbejde på grund af helbredet? e. - De mod Deres vilje forflyttes til andet arbejde? Nej 6

17 4. Disse spørgsmål handler om krav og ansvar i arbejdet. (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) a. Ved De præcist, hvor megen selvbestemmelse De har i Deres arbejde? I meget I høj I ringe I meget høj grad grad Delvist grad ringe grad b. Foretager De Dem noget i Deres arbejde, som bliver accepteret af nogle personer, men ikke af andre? c. Er der klare mål for Deres eget arbejde? d. Ved De helt klart, hvad der er Deres ansvarsområder? e. Bliver der stillet modstridende krav til Dem i Deres arbejde? f. Ved De nøjagtigt, hvad der forventes af Dem i Deres arbejde? g. Må De somme tider gøre noget, der egentlig skulle have været gjort anderledes? h. Må De somme tider foretage Dem ting i Deres arbejde, som forekommer Dem unødvendige? Konflikter og lignende i arbejdet Aldrig/ Somme Sjæl- næsten Altid Ofte tider dent aldrig 4. Hvor ofte er der de sidste måneder forekommet sladder og bagtalelse på Deres arbejdsplads? 7

18 44. Har De selv inden for de sidste måneder været udsat for sladder og bagtalelse på Deres arbejdsplads? (Sæt gerne flere krydser) Ja, fra kolleger Ja, fra en leder Ja, fra underordnede Ja, fra klienter / kunder / patienter Nej / ved ikke Aldrig/ Somme Sjæl- næsten Altid Ofte tider dent aldrig 45. Hvor ofte er der de sidste måneder forekommet skænderier eller konflikter på Deres arbejdsplads? 46. Har De selv været involveret i skænderier eller konflikter på Deres arbejdsplads inden for de sidste måneder? (Sæt gerne flere krydser) Ja, med kolleger Ja, med en leder Ja, med underordnede Ja, med klienter / kunder / patienter Nej 47. Har De selv inden for de sidste måneder været udsat for ubehagelige drillerier på Deres arbejdsplads? (Sæt gerne flere krydser) Ja, fra kolleger Ja, fra en leder Ja, fra underordnede Ja, fra klienter / kunder / patienter Nej 8

19 48. Har De inden for de sidste måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på Deres arbejdsplads? (Sæt gerne flere krydser) Ja, fra kolleger Ja, fra en leder Ja, fra underordnede Ja, fra klienter / kunder / patienter Nej 49. Har en eller flere af Deres kolleger været udsat for trusler om vold på arbejdspladsen inden for de sidste måneder? (Sæt gerne flere krydser) Ja, fra andre kolleger Ja, fra en leder Ja, fra underordnede Ja, fra klienter / kunder / patienter Nej / ved ikke 50. Har De selv inden for de sidste måneder været udsat for trusler om vold på Deres arbejdsplads? (Sæt gerne flere krydser) Ja, fra kolleger Ja, fra en leder Ja, fra underordnede Ja, fra klienter / kunder / patienter Nej 9

20 5. Har en eller flere af Deres kolleger været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen inden for de sidste måneder? (Sæt gerne flere krydser) Ja, fra andre kolleger Ja, fra en leder Ja, fra underordnede Ja, fra klienter / kunder / patienter Nej / ved ikke 5. Har De selv inden for de sidste måneder været udsat for fysisk vold på Deres arbejdsplads? (Sæt gerne flere krydser) Ja, fra kolleger Ja, fra en leder Ja, fra underordnede Ja, fra klienter / kunder / patienter Nej Har De nogen kommentarer, kan De skrive her: 0

21 Kolleger og ledelse 5. Følgende spørgsmål handler om situationer, hvor De har brug for hjælp eller støtte i Deres arbejde. (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål. Hvis De ikke har kolleger eller en overordnet / leder, bedes De sætte kryds i ikke relevant ) a. Hvor ofte får De hjælp og støtte fra Deres kolleger? b. Hvor ofte er Deres kolleger villige til at lytte til Deres problemer med arbejdet? c. Hvor ofte får De hjælp og støtte fra Deres nærmeste overordnede? d. Hvor ofte er Deres nærmeste overordnede villig til at lytte til Deres problemer med arbejdet? e. Hvor ofte taler De med Deres overordnede om, hvor godt De udfører Deres arbejde? f. Hvor ofte taler De med Deres kolleger om, hvor godt De udfører Deres arbejde? g. Hvor ofte kan De få støtte fra Deres tillidsrepræsentant? Aldrig/ Somme næsten Ikke Altid Ofte tider Sjældent aldrig relevant Hvor mange på Deres arbejdsplads kan De tale med om noget personligt, som er vigtigt for Dem? Antal personer:

22 55. Følgende spørgsmål handler om forhold til kolleger. (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål. Hvis De ikke har kolleger, bedes De sætte kryds i ikke relevant,) Aldrig/ Somme næsten Ikke Altid Ofte tider Sjældent aldrig relevant a. Arbejder De isoleret fra Deres kolleger? b. Har De mulighed for at tale med Deres kolleger under arbejdet? c. Er der en god stemning mellem Dem og Deres kolleger? d. Er De med i en arbejdsgruppe på Deres arbejdsplads? e. Er der et godt samarbejde blandt kollegerne på Deres arbejdsplads? f. Føler De Dem som en del af et fællesskab på Deres arbejdsplads? I hvor høj grad kan man sige, at den nærmeste ledelse på Deres arbejdsplads - (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål. Hvis De ikke har en ledelse, bedes De sætte kryds i ikke relevant ) a. - værdsætter medarbejderne og tager personlige hensyn? b. - sørger for, at den enkelte medarbejder har gode udviklingsmuligheder? c. - prioriterer uddannelses- og personaleplanlægning højt? d. - prioriterer trivslen på arbejdspladsen højt? e. - er god til at planlægge arbejdet? f. - er god til at fordele arbejdet? g. - er god til at løse konflikter? h. - er god til at kommunikere med medarbejderne? I meget I høj I ringe I meget Ikke høj grad grad Delvist grad ringe grad relevant

23 57. Hvad beskriver bedst Deres forhold til ledelsen på arbejdspladsen? Ledelsen og jeg har fælles interesser i at få virksomheden til at køre Ledelsen og jeg har kun delvist fælles interesser Ledelsen og jeg har ingen fælles interesser Har ingen ledelse Angående Deres job I almindelighed. Hvor tilfreds er De med - (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke passer til Deres arbejde, bedes De sætte kryds i ikke relevant ) Meget Meget Ikke tilfreds Tilfreds Utilfreds utilfreds relevant a. - Deres normale løn? b. - Deres fremtidsudsigter i arbejdet? c. - de mennesker, De arbejder sammen med? d. - det fysiske arbejdsmiljø? e. - måden, Deres afdeling ledes på? f. - måden, Deres evner bruges på? g. - de udfordringer og færdigheder, som Deres arbejde indebærer? h. - Deres job som helhed, alt taget i betragtning?

24 De fleste mennesker oplever, at der en gang imellem opstår problemer eller stressfyldte situationer på deres arbejdsplads. Vi kan håndtere disse situationer på mange forskellige måder. 59. Hvad plejer De at gøre, når der opstår problemer i Deres arbejde? (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) a. Forsøger De at finde ud af, hvad De måske kan gøre for at løse problemet? b. Henvender De Dem til en person, som De tror kan løse problemet? c. Prøver De at tænke på noget andet eller gøre noget, De godt kan lide? d. Koncentrerer De Dem om ting ved arbejdet, hvor der ikke er problemer? e. Gør De noget for at løse problemet? f. Siger De til Dem selv, at det kunne være meget værre? g. Accepterer De situationen, fordi der alligevel ikke er noget at gøre? h. Fortsætter De arbejdet og lader, som om problemet ikke eksisterer? i. Taler De med en af Deres kolleger om, hvad De føler? j. Prøver De at se det humoristiske i situationen? Aldrig/ Somme næsten Altid Ofte tider Sjældent aldrig Andre måder: 4

25 Har De flere kommentarer om Deres arbejde eller helbred - eller til skemaet? Skriv venligst her: Tak for hjælpen! 5

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema.

Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema. Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema. A. SKALAER FOR ARBEJDSRELATEREDE FAKTORER. Kvantitative krav. Den lange skala for kvantitative krav omfatter syv spørgsmål: 35a. Er det

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

PUMA. Modelspørgeskema. Besvarelser fra 1. spørgeskemarunde i

PUMA. Modelspørgeskema. Besvarelser fra 1. spørgeskemarunde i PUMA Modelspørgeskema Besvarelser fra 1. spørgeskemarunde i 1999-2000 Arbejdsmiljøinstituttet 2001 Forord I 1999-2000 udsendte Arbejdsmiljøinstituttet det første spørgeskema i forskningsprojektet PUMA

Læs mere

Løbenummer: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Løbenummer: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Løbenummer: Instruktion Spørgsmålene i dette skema handler mest om helbred, trivsel og arbejdsforhold. Hvis du ikke er i arbejde, skal du udfylde de første 9 sider i skemaet. Skemaet handler om dine forhold

Læs mere

Instruktion. Med venlig hilsen

Instruktion. Med venlig hilsen Instruktion Spørgsmålene i dette skema handler mest om helbred, trivsel og arbejdsforhold. Hvis du ikke er i arbejde, skal du udfylde de første 9 sider i skemaet. Skemaet handler om dine forhold og din

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø + Spørgeskema Vi håber, at du vil deltage i undersøgelsen ved at besvare dette spørgeskema og sende det tilbage til Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital i vedlagte

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark

Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark Arbejdsliv Indhold Indledning... 2 Definition af værdiskala... 3 1. Kvantitative krav... 5 2. Emotionelle krav... 6 3. Krav om at skjule følelser... 7 4. Sensoriske

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

62.) Er dit arbejde ujævnt fordelt,så det hober sig op? Altid (4): 5 (8.62 %) Ofte (3): 27 (46.55 %)

62.) Er dit arbejde ujævnt fordelt,så det hober sig op? Altid (4): 5 (8.62 %) Ofte (3): 27 (46.55 %) APV kun for medarbejdere Svarene uden kommentarfelterne. Det samlede materiale skal nu bearbejdes i sikkerhedsudvalget (MJ og GE), og der vil blive udarbejder en handleplan på baggrund af dette. Krav i

Læs mere

Arbejdspladsskemaet Det korte skema.

Arbejdspladsskemaet Det korte skema. Arbejdspladsskemaet Det korte skema. I det korte skema ønskede vi både at reducere antallet af skalaer og antallet af spørgsmål i forhold til det mellemlange skema. Vi startede derfor på en frisk med at

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede i virksomheder i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold i det firma, du er ansat i:

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom X - COBASIS Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Spørgeskema regionmidtjylland Basis HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Instruktion. Spørgsmålene i dette skema handler om arbejdsforhold, helbred og trivsel blandt medarbejderne i ældreplejen.

Instruktion. Spørgsmålene i dette skema handler om arbejdsforhold, helbred og trivsel blandt medarbejderne i ældreplejen. Instruktion Spørgsmålene i dette skema handler om arbejdsforhold, helbred og trivsel blandt medarbejderne i ældreplejen. Skemaet handler om dine forhold og din mening. Der er ingen rigtige eller forkerte

Læs mere

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende.

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende. Arbejdsmiljøundersøgelse Arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (APV). Undersøgelsen er rettet mod hele medarbejderstaben (lærere, pedeller, rengøring og teknisk adm. personale),

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede på byggepladser i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold på den byggeplads, du i øjeblikket

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

APV og Trivselsundersøgelsen 2015

APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Rapporten er lavet d.31-01-2015 APV og Trivselsundersøgelsen 2015 02 Afgrænsninger Skabelon: Kronologisk rapport Områder: APV Kortlægning: APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Denne rapport: Borgmesterkontoret

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

Instruktion. Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Instruktion. Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred. Instruktion Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred. De fleste spørgsmål kan besvares ved blot at sætte et kryds. Ved nogle spørgsmål skal du skrive et tal eller

Læs mere

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner?

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner? Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Hvad betyder de forskellige dimensioner? Formålet med dette papir er at give en kort beskrivelse af dimensionerne

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Pensioner '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERN OG ENHEDSSPØRGSMÅL I MTU 2014 Sygehus Lillebælt Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Læs mere

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet.

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Kære deltager Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Hvad spørger vi om? Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Læs mere

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 13. april Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille

Læs mere

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 13. april Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 2. maj Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål

Læs mere

12. april Kriminalforsorgen '11

12. april Kriminalforsorgen '11 12. april 2011 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved

Læs mere

Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse smetode

Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse smetode Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse Støj og vibrationer i arbejdsmiljøet Høj støj Høreskadende støj

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

APV 2008 APV-HANDLINGSPLAN. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Natur og miljøafdelingen Teknik- og Miljø Norddjurs Kommune

APV 2008 APV-HANDLINGSPLAN. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Natur og miljøafdelingen Teknik- og Miljø Norddjurs Kommune APV 2008 APV-HANDLINGSPLAN Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Natur og miljøafdelingen Teknik- og Miljø Norddjurs Kommune APV-handlingsplan (På baggrund af APV gennemført i april 2008) Senest revideret dato:

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

SundBus Spørgeskema. Kontakt SundBus ved at ringe på telefon 39 16 54 69 eller skriv til os på vores e-mailadresse: sundbus@ami.dk

SundBus Spørgeskema. Kontakt SundBus ved at ringe på telefon 39 16 54 69 eller skriv til os på vores e-mailadresse: sundbus@ami.dk Spørgeskema Sådan gør du: Tag skemaet med hjem og udfyld det i fred og ro. Du skal regne med, at det tager mellem ½ time og tre kvarter. Spørgsmålene drejer sig om din mening om dine arbejds- og livsforhold.

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet.

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Kære deltager Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Hvad spørger vi om? Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Læs mere

Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010

Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010 Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010 I forbindelse med mit HD studie i organisation er jeg ved at skrive en afhandling med titlen Trivsel i ABB Og i den forbindelse skal jeg lave en spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014 Arbejdsmiljøundersøgelsen Udviklingen af arbejdsmiljøet fra - blandt læger med klinisk ansættelse på onkologiske afdelinger i Danmark - baseret på spørgeskemabaseret tværsnitsundersøgelser Baggrund FYO

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom U - FU Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Opfølgningsskema regionmidtjylland FU HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

1. Generelle spørgsmål om dig og din tilknytning til den danske handelsflåde.

1. Generelle spørgsmål om dig og din tilknytning til den danske handelsflåde. Velkommen til s spørgeskemaundersøgelse om trivslen til søs. Spørgeskemaundersøgelsen er helt anonym, og dit rederi vil kunne få adgang til din specif besvarelse. Spørgeskemaet indledes med en række faktuelle

Læs mere

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred Resumé af tidsudvikling (2012-2014) i Arbejdsmiljø og Helbred Undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2014 er baseret på en stikprøve på 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark mellem 18 og 64 år. Disse

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Bilag 1 til redegørelse i AT-sag: 20110009553/3 MSE A/S Entreprenørfirma Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø 21. Marts 2011 Mads Bendixen Psykolog Artur Meinild Arbejdsmiljøkonsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Spørgeskema side 1 Dato: SF-36 Spørgeskema om helbredstilstand

Spørgeskema side 1 Dato: SF-36 Spørgeskema om helbredstilstand side 1 SF-36 om helbredstilstand Vejledning: Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen 26. juni 2009 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre dine daglige gøremål.

Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre dine daglige gøremål. Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre dine daglige gøremål. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

Dit Helbred og Velbefindende

Dit Helbred og Velbefindende Løbe-nummer: Opstart Afslutning Dit Helbred og Velbefindende Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Stress på arbejdspladsen

Stress på arbejdspladsen Stress på arbejdspladsen Introduktion Velkommen til medlemsundersøgelse omkring stress på arbejdspladsen. Her kommer nogle spørgsmål om dit nuværende arbejde. Hvis du har flere job, skal du besvare spørgsmålene

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERNSPØRGSMÅL I MTU 2014 Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Hvor u er du i følgende udsagn:

Læs mere

Baggrundsoplysninger. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Hvad er din civile status? (sæt kun ét kryds) Enke/ enkemand.

Baggrundsoplysninger. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Hvad er din civile status? (sæt kun ét kryds) Enke/ enkemand. Dagens dato Dato Måned 2 0 År Baggrundsoplysninger 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Hvad er din civile status? Ugift Gift/ samlevende Separeret/ skilt Enke/ enkemand 3. Har du børn? Hvor mange

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken

Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken Bilag til Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 af Oxford Research A/S, Great Place to Work og Luama, september

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 156 MTU 2015 Svarprocent: 9 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 9. juni 2009 j.nr. 08-633-2 Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 1. Anerkendelse 1. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 2. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af

Læs mere

FORÆLDER. Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling

FORÆLDER. Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling FORÆLDER Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af Funktionel Familieterapi (FFT). I spørgeskemaet bliver du spurgt til dit barn og jeres familie.

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet behandlet med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i opfølgningen på behandlingen har vi brug for nogle oplysninger

Læs mere