Sociale forhold, baggrund og levevaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sociale forhold, baggrund og levevaner"

Transkript

1 Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse klasse 0. klasse Realeksamen / præliminæreksamen 4 HF / studentereksamen / HTX / HHX / FUU 5 Anden skoleuddannelse, skriv hvilken: 6 Under uddannelse, skriv hvilken: 7 4. Hvilken erhvervsuddannelse har De? Ingen erhvervsuddannelse Indtil års uddannelse Faglært (EFG eller mesterlære) -4 års teoretisk / praktisk uddannelse (mellemtekniker, laborant, sygeplejerske el.lign.) 4-4 års teoretisk uddannelse (folkeskolelærer el.lign.) 5 Lang videregående uddannelse (over 4 år), skriv hvilken: 6 Anden uddannelse, skriv hvilken: 7 Under uddannelse, skriv hvilken: 8

2 5. Bor De sammen med nogen? Ja, jeg bor sammen med ægtefælle / samlever Ja, jeg bor sammen med andre end ægtefælle / samlever Ja, jeg bor hos mine forældre Nej, jeg bor alene - er enke / enkemand 4 Nej, jeg bor alene - er skilt / separeret / forholdet er opløst 5 Nej, jeg har altid boet alene 6 Andet: 7 6. Hvor mange hjemmeboende børn har De? Antal: Hvor mange af disse er under 6 år? Antal: Helbred og trivsel De næste spørgsmål handler om Deres helbred og personlige velbefindende 7. Hvordan synes De, at Deres helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt 4 Dårligt 5

3 8. Sammenlignet med for ét år siden, hvordan er Deres helbred alt i alt? Meget bedre nu end for ét år siden Noget bedre nu end for ét år siden Nogenlunde det samme Noget dårligere nu end for ét år siden 4 Meget dårligere nu end for ét år siden 5 9. Tag stilling til hver enkelt udsagn og sæt kryds ud for, hvor godt det har passet på Dem i de sidste 4 uger! (Tag venligst stilling til alle udsagn og sæt kun ét kryds ud for hvert udsagn) a. Jeg har ikke haft lyst til at tale med nogen mennesker / har trukket mig tilbage fra andre b. Jeg har ikke orket at beskæftige mig med andre c. Jeg har ikke haft tid til afslapning eller fornøjelser d. Jeg har haft svært ved at opleve glæde e. Jeg har trøstespist f. Jeg har været lettere irritabel g. Jeg har været initiativløs h. Jeg har været forjaget Passer Passer Passer ganske nogen- Passer Passer præcis godt lunde lidt ikke

4 0. Disse spørgsmål handler om, hvordan De har haft det i de sidste 4 uger. Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger - (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) Det En hel Hele meste del af Noget Lidt På intet tiden af tiden tiden af tiden af tiden tidspunkt a. - har De følt Dem veloplagt og fuld af liv? b. - har De været meget nervøs? 6 6 c. - har De været så langt nede, at intet kunne opmuntre Dem? 6 d. - har De følt Dem rolig og afslappet? e. - har De været fuld af energi? f. - har De været trist til mode? g. - har De følt Dem udslidt? h. - har De været glad og tilfreds? i. - har De følt Dem træt? Hvor rigtige eller forkerte er de følgende udsagn for Deres vedkommende. (Tag venligst stilling til alle udsagn og sæt kun ét kryds ud for hvert udsagn) Over- Over- Helt vejende vejende Helt rigtigt rigtigt Ved ikke forkert forkert a. Jeg bliver nok lidt lettere syg end andre b. Jeg er lige så rask som enhver anden, jeg kender c. Jeg forventer, at mit helbred bliver dårligere d. Mit helbred er fremragende 4

5 . Har De inden for de sidste måneder brugt - (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) til flere til flere gange gange om Sjældnere Dagligt om ugen måneden eller aldrig a. - smertestillende midler, herunder hovedpinepiller? b. - beroligende midler, herunder nervemedicin? c. - sovemedicin? Hvor ofte har De i de sidste 4 uger - (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) Aldrig/ Somme næsten Altid Ofte tider Sjældent aldrig a. - haft ondt i maven eller problemer med maven? b. - haft trykken for brystet eller brystsmerter? c. - haft hjertebanken? d. - været stakåndet? e. - været svimmel? f. - haft spændinger i forskellige muskler? g. - haft svedtendens? h. - haft koncentrationsbesvær? i. - haft svært ved at tage beslutninger? j. - haft svært ved at huske? k. - haft svært ved at tænke klart? 5

6 4. Ryger De dagligt? Ja Nej, men jeg har røget Nej, jeg har aldrig røget Hvis ja: hvor meget ryger De normalt på en dag? Cirka: cigaretter Cirka: gram tobak Cirka: cerutter Cirka: cigarer 5. Hvordan opfatter De Dem selv? (Tag venligst stilling til hver enkelt udsagn og sæt kun ét kryds ud for hvert udsagn) a. Jeg tror, at jeg vil kunne håndtere de fleste situationer, som man kommer ud for i livet b. Mit liv har indtil nu ikke haft nogen klare mål eller formål c. Jeg tror ikke, at jeg kan påvirke min fremtid i større omfang d. Jeg oplever, at det, jeg gør i min hverdag, er meningsfuldt e. Der sker ofte ting i mine omgivelser, som jeg ikke forstår f. Jeg synes, at jeg i høj grad har noget at leve for g. Jeg ved, hvad jeg burde gøre i mit liv, men jeg tror ikke på, at jeg er i stand til det h. Jeg har svært ved at se sammenhængen i mit liv og forstå, hvordan tingene hænger sammen i. Jeg synes, at jeg forstår det meste af det, der foregår i min hverdag Passer Passer Passer ganske nogen- Passer Passer præcist godt lunde lidt ikke 6

7 Tilknytning til arbejdsmarkedet Hvis De har været i arbejde inden for de sidste måneder, angiv da venligst Deres seneste stilling ved at sætte ét kryds ved nummer Hvis De ikke har arbejdet de sidste måneder sæt da venligst ét kryds ved nummer Hvad er Deres erhvervsmæssige stilling inden for de sidste måneder? Selvstændig landmand - Hvor mange ansatte har De? 0 Selvstændig i øvrigt - Hvor mange ansatte har De? 0 Medhjælpende ægtefælle 0 Faglært arbejder 04 Ufaglært arbejder 05 Ledende funktionær, tjenestemand - Hvor mange underordnede har De? 06 Funktionær, tjenestemand, lønmodtager 07 Andet arbejde: 08 Har De sat kryds ved nummer 0-08, gå da videre til spørgsmål 7 på næste side Under uddannelse i mere end måneder Værnepligtig i mere end måneder Hjemmegående i mere end måneder Arbejdsløs i mere end måneder Langtidssyg i mere end måneder På bistandshjælp i mere end måneder Pensionist i mere end måneder På orlov i mere end måneder Andet (der ikke er arbejde): Har De sat kryds ved nummer 09-7, skal De ikke besvare resten af spørgsmålene. Vi takker for Deres indsats, som vil være til stor hjælp. 7

8 Ansættelsesforhold De næste spørgsmål bedes De besvare, hvis De er i arbejde eller har haft arbejde inden for de sidste måneder 7. Hvilken type arbejdsplads arbejder De på? (F.eks.: maskinfabrik, møbelforretning, folkeskole, revisorfirma, hospital m.m.) 8. Hvad laver man på arbejdspladsen? (Det vigtigste i virksomhedens arbejde, f.eks.: fremstiller haveredskaber, handler med møbler, underviser, behandler skattesager, passer børn eller syge mennesker m.m.) 9. Hvad er Deres eget arbejde? (Hvad er det vigtigste i Deres arbejde, f.eks.: arbejder ved drejebænk, ekspederer i forretning, underviser børn, leder arbejdet på lageret m.m.) 0. Hvad er Deres nuværende stilling mere præcist? (F.eks.: finmekaniker, kassedame, skolelærer, kontorchef, politibetjent, rengøringsassistent, læge m.m.). Er De medlem af en fagforening / et fagforbund? Ja hvilken: Nej. Hvor længe har De været ansat på Deres nuværende arbejdsplads? Cirka: år og måneder. Hvor mange timer plejer De at arbejde om ugen? Antal timer i hovedjob: Antal timer i evt. bijob: 8

9 4. På hvilke tidspunkter i døgnet arbejder De sædvanligvis? Fast dagarbejde (overvejende mellem kl. 06 og 8) Fast aftenarbejde (overvejende mellem kl. 5 og 4) Fast natarbejde (overvejende mellem kl. og 06) Skiftende arbejdstider uden natarbejde 4 Skiftende arbejdstider med natarbejde 5 Andet: 6 5. På hvilke ugedage arbejder De sædvanligvis? På hverdage I weekenden (mellem fredag kl.5.00 og mandag morgen kl. 7.00) Både på hverdage og i weekenden 6. Hvordan ser Deres arbejdstid sædvanligvis ud? Regelmæssig (foregår efter et bestemt mønster, der normalt gentager sig efter en bestemt periode) Uregelmæssig (skifter uden noget bestemt mønster og gentages ikke efter en bestemt periode) 7. Hvordan er De lønnet? (Sæt gerne flere krydser) Fast løn (time-, uge- eller månedsløn) Gruppebonus Enkeltmandsbonus Gruppeakkord Enkeltmandsakkord Andet, skriv hvordan: 9

10 8. Hvor mange sygedage har De haft på Deres arbejde inden for de sidste måneder? Antal dage, cirka: 9. Hvor mange sygeperioder har De haft inden for de sidste måneder? Antal perioder, cirka: Arbejde og privatliv De næste spørgsmål handler om, hvordan arbejde og privatliv hænger sammen 0. Sker det, at der er konflikt mellem Deres arbejde og privatliv, sådan at De helst ville være begge steder på én gang? Ja, ofte Ja, jævnligt Sjældent Nej, aldrig 4. Ville De foretrække kortere arbejdstid for at kunne være mere sammen med Deres familie? (Sæt gerne flere krydser) Ja, jeg ville foretrække en arbejdsdag på timer Ja, jeg ville foretrække en arbejdsuge på dage Ja, jeg ville gerne kunne tage en dag fri indimellem Nej Har ingen familie 0

11 . Ville det være lettere at have både arbejde og privatliv, hvis De selv havde større indflydelse på, hvornår Deres arbejdstid skulle ligge? Ja, helt sikkert Ja, til en vis grad Ja, men kun lidt Nej, slet ikke 4. Føler De, at Deres arbejde tager så meget af Deres energi, at det går ud over Deres privatliv? Ja, helt sikkert Ja, til en vis grad Ja, men kun lidt Nej, slet ikke 4 4. Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kryds ud for, i hvor høj grad de passer på Dem selv. (Sæt kryds i kolonnen ikke relevant, hvis De ikke har nogen ægtefælle / samlever / børn) a. Har De tilstrækkelig tid til hjem og familie? b. Føler De Dem presset af de krav, der stilles til Dem hjemme? c. Ville De ønske, at kontakten med Deres barn / børn var bedre? d. Oplever De, at De fungerer godt som forælder? I meget I høj I ringe I meget Ikke høj grad grad Delvist grad ringe grad relevant Har De nogen kommentarer, kan De skrive her:

12 Psykisk arbejdsmiljø Nogle af spørgsmålene passer bedre til Dem og Deres arbejde end andre, men besvar venligst alle spørgsmålene af hensyn til undersøgelsens resultater og sæt kryds ud for det, der passer bedst på Deres arbejde 5. Disse spørgsmål handler om, hvordan Deres arbejde er organiseret. (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) Aldrig/ Somme næsten Altid Ofte tider Sjældent aldrig a. Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? b. Er Deres arbejde ujævnt fordelt, så at det hober sig op? c. Hvor ofte sker det, at De ikke når alle Deres arbejdsopgaver? d. Har De for lidt at lave på Deres arbejde? e. Kommer De bagud med Deres arbejde? f. Hvor ofte kan De tage det stille og roligt og alligevel nå Deres arbejde? g. Er Deres arbejde varieret? h. Har De tid nok til Deres arbejdsopgaver? i. Hvor ofte opstår der vanskelige problemer i Deres arbejde? j. Kan det skade andre mennesker, hvis De begår fejl i Deres arbejde? k. Kan det medføre økonomiske tab, hvis De begår fejl i Deres arbejde? l. Kræver Deres arbejde en høj grad af kunnen eller færdigheder?

13 6. Disse spørgsmål handler om, hvilke krav Deres arbejde stiller til Dem. (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) Aldrig/ Somme næsten Altid Ofte tider Sjældent aldrig a. Er det nødvendigt at arbejde meget koncentreret? b. Medfører Deres arbejde, at De skal se meget tydeligt og præcist? c. Skal De overskue mange ting på én gang i Deres arbejde? d. Bringer Deres arbejde Dem i følelsesmæssigt belastende situationer? e. Er det nødvendigt at arbejde over? f. Medfører Deres arbejde, at De skal lytte nøje efter lyde fra en maskine, en proces eller en samtale? g. Kræver Deres arbejde, at De husker meget? h. Kræver Deres arbejde, at De er god til at få ideer? i. Kræver Deres arbejde, at De tager hurtige beslutninger? j. Medfører Deres arbejde, at De skal styrer Deres bevægelser f.eks. af arme eller hænder bevidst? k. Kræver Deres arbejde, at De tager svære beslutninger? l. Kræver Deres arbejde konstant opmærksomhed? m. Skal De træffe beslutninger af stor betydning for Deres arbejdsplads? n. Kræver Deres arbejde stor præcision? o. Har Deres arbejde betydning for andres trivsel? p. Kræver Deres arbejde, at De lader være med at sige Deres mening? q. Er det nødvendigt at gøre det samme igen og igen?

14 7. Disse spørgsmål handler om indflydelse i arbejdet. (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) Aldrig/ Somme næsten Altid Ofte tider Sjældent aldrig a. Tager andre beslutninger om Deres arbejde? b. Har De stor indflydelse på beslutninger om Deres arbejde? c. Har De indflydelse på Deres arbejdstempo? d. Har De indflydelse på, hvem De arbejder sammen med? e. Er Deres arbejde ansvarsfuldt? f. Har De indflydelse på mængden af Deres arbejde? g. Har De indflydelse på placeringen af Deres arbejdstid? h. Kan De bestemme, hvornår De holder pauser? i. Kan De stort set tage Deres ferie, som det passer Dem? j. Kan De gå hen til en kollega for at snakke? k. Hvis De har brug for at gå et privat ærinde, kan De så forlade arbejdspladsen i en halv time uden at få særlig tilladelse? l. Har De indflydelse på, HVORDAN De udfører Deres arbejde? m. Har De indflydelse på, HVAD De laver på Deres arbejde? n. Har De indflydelse på Deres arbejdsmiljø? o. Har De indflydelse på kvaliteten af Deres arbejde? 4

15 8. Disse spørgsmål handler om engagement og mening i arbejdet. (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) I meget I høj I ringe I meget høj grad grad Delvist grad ringe grad a. Er Deres arbejde følelsesmæssigt belastende? b. Kræver Deres arbejde, at De engagerer Dem personligt? c. Kræver Deres arbejde, at De er initiativrig? d. Har De mulighed for at lære noget nyt gennem Deres arbejde? e. Bliver De følelsesmæssigt berørt af Deres arbejde? f. Kan De bruge Deres kunnen eller færdigheder i Deres arbejde? g. Giver Deres arbejde Dem mulighed for at udvikle Deres evner? h. Er Deres arbejdsopgaver meningsfulde? i. Kræver Deres arbejde, at De skjuler Deres følelser? j. Er Deres arbejde til gavn for brugerne? k. Er Deres arbejde en del af en større helhed? l. Føler De, at De yder en vigtig arbejdsindsats? m. Føler De Dem motiveret og engageret i Deres arbejde? n. Kunne De tænke Dem at være på Deres nuværende arbejdsplads resten af Deres arbejdsliv? o. Nyder De at fortælle om Deres arbejdsplads til andre mennesker? p. Føler De, at arbejdspladsens problemer også er Deres? q. Synes De, at Deres arbejdsplads har stor personlig betydning for Dem? 5

16 9. Disse spørgsmål handler om information, mål og rammer i arbejdet. (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) I meget I høj I ringe I meget høj grad grad Delvist grad ringe grad a. Får De på Deres arbejdsplads information om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? b. Får De al den information, De behøver, for at klare Deres arbejde godt? c. Får De ofte modstridende information på Deres arbejdsplads? d. Er målsætningen med virksomhedens arbejde klar og kendt? e. Har De de hjælpemidler, metoder og værktøjer, som De har brug for i Deres daglige arbejde? f. Synes De, at f.eks. teknologi og andre arbejdsredskaber fungerer tilfredsstillende? g. Kræver Deres arbejde stor viden? 40. Er der ansat nok personer på Deres arbejdsplads til at klare det daglige arbejde? Der er ansat alt for mange Der er ansat lidt for mange Det er et tilpas antal ansatte Der er ansat lidt for få 4 Der er ansat alt for få 5 4. Er De bekymret for, at - (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) Ja a. - blive arbejdsløs? b. - De på grund af "ny teknik" bliver overflødig? c. - De får svært ved at finde nyt job, hvis De bliver arbejdsløs? d. - De må opgive Deres arbejde på grund af helbredet? e. - De mod Deres vilje forflyttes til andet arbejde? Nej 6

17 4. Disse spørgsmål handler om krav og ansvar i arbejdet. (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) a. Ved De præcist, hvor megen selvbestemmelse De har i Deres arbejde? I meget I høj I ringe I meget høj grad grad Delvist grad ringe grad b. Foretager De Dem noget i Deres arbejde, som bliver accepteret af nogle personer, men ikke af andre? c. Er der klare mål for Deres eget arbejde? d. Ved De helt klart, hvad der er Deres ansvarsområder? e. Bliver der stillet modstridende krav til Dem i Deres arbejde? f. Ved De nøjagtigt, hvad der forventes af Dem i Deres arbejde? g. Må De somme tider gøre noget, der egentlig skulle have været gjort anderledes? h. Må De somme tider foretage Dem ting i Deres arbejde, som forekommer Dem unødvendige? Konflikter og lignende i arbejdet Aldrig/ Somme Sjæl- næsten Altid Ofte tider dent aldrig 4. Hvor ofte er der de sidste måneder forekommet sladder og bagtalelse på Deres arbejdsplads? 7

18 44. Har De selv inden for de sidste måneder været udsat for sladder og bagtalelse på Deres arbejdsplads? (Sæt gerne flere krydser) Ja, fra kolleger Ja, fra en leder Ja, fra underordnede Ja, fra klienter / kunder / patienter Nej / ved ikke Aldrig/ Somme Sjæl- næsten Altid Ofte tider dent aldrig 45. Hvor ofte er der de sidste måneder forekommet skænderier eller konflikter på Deres arbejdsplads? 46. Har De selv været involveret i skænderier eller konflikter på Deres arbejdsplads inden for de sidste måneder? (Sæt gerne flere krydser) Ja, med kolleger Ja, med en leder Ja, med underordnede Ja, med klienter / kunder / patienter Nej 47. Har De selv inden for de sidste måneder været udsat for ubehagelige drillerier på Deres arbejdsplads? (Sæt gerne flere krydser) Ja, fra kolleger Ja, fra en leder Ja, fra underordnede Ja, fra klienter / kunder / patienter Nej 8

19 48. Har De inden for de sidste måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på Deres arbejdsplads? (Sæt gerne flere krydser) Ja, fra kolleger Ja, fra en leder Ja, fra underordnede Ja, fra klienter / kunder / patienter Nej 49. Har en eller flere af Deres kolleger været udsat for trusler om vold på arbejdspladsen inden for de sidste måneder? (Sæt gerne flere krydser) Ja, fra andre kolleger Ja, fra en leder Ja, fra underordnede Ja, fra klienter / kunder / patienter Nej / ved ikke 50. Har De selv inden for de sidste måneder været udsat for trusler om vold på Deres arbejdsplads? (Sæt gerne flere krydser) Ja, fra kolleger Ja, fra en leder Ja, fra underordnede Ja, fra klienter / kunder / patienter Nej 9

20 5. Har en eller flere af Deres kolleger været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen inden for de sidste måneder? (Sæt gerne flere krydser) Ja, fra andre kolleger Ja, fra en leder Ja, fra underordnede Ja, fra klienter / kunder / patienter Nej / ved ikke 5. Har De selv inden for de sidste måneder været udsat for fysisk vold på Deres arbejdsplads? (Sæt gerne flere krydser) Ja, fra kolleger Ja, fra en leder Ja, fra underordnede Ja, fra klienter / kunder / patienter Nej Har De nogen kommentarer, kan De skrive her: 0

21 Kolleger og ledelse 5. Følgende spørgsmål handler om situationer, hvor De har brug for hjælp eller støtte i Deres arbejde. (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål. Hvis De ikke har kolleger eller en overordnet / leder, bedes De sætte kryds i ikke relevant ) a. Hvor ofte får De hjælp og støtte fra Deres kolleger? b. Hvor ofte er Deres kolleger villige til at lytte til Deres problemer med arbejdet? c. Hvor ofte får De hjælp og støtte fra Deres nærmeste overordnede? d. Hvor ofte er Deres nærmeste overordnede villig til at lytte til Deres problemer med arbejdet? e. Hvor ofte taler De med Deres overordnede om, hvor godt De udfører Deres arbejde? f. Hvor ofte taler De med Deres kolleger om, hvor godt De udfører Deres arbejde? g. Hvor ofte kan De få støtte fra Deres tillidsrepræsentant? Aldrig/ Somme næsten Ikke Altid Ofte tider Sjældent aldrig relevant Hvor mange på Deres arbejdsplads kan De tale med om noget personligt, som er vigtigt for Dem? Antal personer:

22 55. Følgende spørgsmål handler om forhold til kolleger. (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål. Hvis De ikke har kolleger, bedes De sætte kryds i ikke relevant,) Aldrig/ Somme næsten Ikke Altid Ofte tider Sjældent aldrig relevant a. Arbejder De isoleret fra Deres kolleger? b. Har De mulighed for at tale med Deres kolleger under arbejdet? c. Er der en god stemning mellem Dem og Deres kolleger? d. Er De med i en arbejdsgruppe på Deres arbejdsplads? e. Er der et godt samarbejde blandt kollegerne på Deres arbejdsplads? f. Føler De Dem som en del af et fællesskab på Deres arbejdsplads? I hvor høj grad kan man sige, at den nærmeste ledelse på Deres arbejdsplads - (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål. Hvis De ikke har en ledelse, bedes De sætte kryds i ikke relevant ) a. - værdsætter medarbejderne og tager personlige hensyn? b. - sørger for, at den enkelte medarbejder har gode udviklingsmuligheder? c. - prioriterer uddannelses- og personaleplanlægning højt? d. - prioriterer trivslen på arbejdspladsen højt? e. - er god til at planlægge arbejdet? f. - er god til at fordele arbejdet? g. - er god til at løse konflikter? h. - er god til at kommunikere med medarbejderne? I meget I høj I ringe I meget Ikke høj grad grad Delvist grad ringe grad relevant

23 57. Hvad beskriver bedst Deres forhold til ledelsen på arbejdspladsen? Ledelsen og jeg har fælles interesser i at få virksomheden til at køre Ledelsen og jeg har kun delvist fælles interesser Ledelsen og jeg har ingen fælles interesser Har ingen ledelse Angående Deres job I almindelighed. Hvor tilfreds er De med - (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke passer til Deres arbejde, bedes De sætte kryds i ikke relevant ) Meget Meget Ikke tilfreds Tilfreds Utilfreds utilfreds relevant a. - Deres normale løn? b. - Deres fremtidsudsigter i arbejdet? c. - de mennesker, De arbejder sammen med? d. - det fysiske arbejdsmiljø? e. - måden, Deres afdeling ledes på? f. - måden, Deres evner bruges på? g. - de udfordringer og færdigheder, som Deres arbejde indebærer? h. - Deres job som helhed, alt taget i betragtning?

24 De fleste mennesker oplever, at der en gang imellem opstår problemer eller stressfyldte situationer på deres arbejdsplads. Vi kan håndtere disse situationer på mange forskellige måder. 59. Hvad plejer De at gøre, når der opstår problemer i Deres arbejde? (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) a. Forsøger De at finde ud af, hvad De måske kan gøre for at løse problemet? b. Henvender De Dem til en person, som De tror kan løse problemet? c. Prøver De at tænke på noget andet eller gøre noget, De godt kan lide? d. Koncentrerer De Dem om ting ved arbejdet, hvor der ikke er problemer? e. Gør De noget for at løse problemet? f. Siger De til Dem selv, at det kunne være meget værre? g. Accepterer De situationen, fordi der alligevel ikke er noget at gøre? h. Fortsætter De arbejdet og lader, som om problemet ikke eksisterer? i. Taler De med en af Deres kolleger om, hvad De føler? j. Prøver De at se det humoristiske i situationen? Aldrig/ Somme næsten Altid Ofte tider Sjældent aldrig Andre måder: 4

25 Har De flere kommentarer om Deres arbejde eller helbred - eller til skemaet? Skriv venligst her: Tak for hjælpen! 5

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dato Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere