Sociale forhold, baggrund og levevaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sociale forhold, baggrund og levevaner"

Transkript

1 Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse klasse 0. klasse Realeksamen / præliminæreksamen 4 HF / studentereksamen / HTX / HHX / FUU 5 Anden skoleuddannelse, skriv hvilken: 6 Under uddannelse, skriv hvilken: 7 4. Hvilken erhvervsuddannelse har De? Ingen erhvervsuddannelse Indtil års uddannelse Faglært (EFG eller mesterlære) -4 års teoretisk / praktisk uddannelse (mellemtekniker, laborant, sygeplejerske el.lign.) 4-4 års teoretisk uddannelse (folkeskolelærer el.lign.) 5 Lang videregående uddannelse (over 4 år), skriv hvilken: 6 Anden uddannelse, skriv hvilken: 7 Under uddannelse, skriv hvilken: 8

2 5. Bor De sammen med nogen? Ja, jeg bor sammen med ægtefælle / samlever Ja, jeg bor sammen med andre end ægtefælle / samlever Ja, jeg bor hos mine forældre Nej, jeg bor alene - er enke / enkemand 4 Nej, jeg bor alene - er skilt / separeret / forholdet er opløst 5 Nej, jeg har altid boet alene 6 Andet: 7 6. Hvor mange hjemmeboende børn har De? Antal: Hvor mange af disse er under 6 år? Antal: Helbred og trivsel De næste spørgsmål handler om Deres helbred og personlige velbefindende 7. Hvordan synes De, at Deres helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt 4 Dårligt 5

3 8. Sammenlignet med for ét år siden, hvordan er Deres helbred alt i alt? Meget bedre nu end for ét år siden Noget bedre nu end for ét år siden Nogenlunde det samme Noget dårligere nu end for ét år siden 4 Meget dårligere nu end for ét år siden 5 9. Tag stilling til hver enkelt udsagn og sæt kryds ud for, hvor godt det har passet på Dem i de sidste 4 uger! (Tag venligst stilling til alle udsagn og sæt kun ét kryds ud for hvert udsagn) a. Jeg har ikke haft lyst til at tale med nogen mennesker / har trukket mig tilbage fra andre b. Jeg har ikke orket at beskæftige mig med andre c. Jeg har ikke haft tid til afslapning eller fornøjelser d. Jeg har haft svært ved at opleve glæde e. Jeg har trøstespist f. Jeg har været lettere irritabel g. Jeg har været initiativløs h. Jeg har været forjaget Passer Passer Passer ganske nogen- Passer Passer præcis godt lunde lidt ikke

4 0. Disse spørgsmål handler om, hvordan De har haft det i de sidste 4 uger. Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger - (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) Det En hel Hele meste del af Noget Lidt På intet tiden af tiden tiden af tiden af tiden tidspunkt a. - har De følt Dem veloplagt og fuld af liv? b. - har De været meget nervøs? 6 6 c. - har De været så langt nede, at intet kunne opmuntre Dem? 6 d. - har De følt Dem rolig og afslappet? e. - har De været fuld af energi? f. - har De været trist til mode? g. - har De følt Dem udslidt? h. - har De været glad og tilfreds? i. - har De følt Dem træt? Hvor rigtige eller forkerte er de følgende udsagn for Deres vedkommende. (Tag venligst stilling til alle udsagn og sæt kun ét kryds ud for hvert udsagn) Over- Over- Helt vejende vejende Helt rigtigt rigtigt Ved ikke forkert forkert a. Jeg bliver nok lidt lettere syg end andre b. Jeg er lige så rask som enhver anden, jeg kender c. Jeg forventer, at mit helbred bliver dårligere d. Mit helbred er fremragende 4

5 . Har De inden for de sidste måneder brugt - (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) til flere til flere gange gange om Sjældnere Dagligt om ugen måneden eller aldrig a. - smertestillende midler, herunder hovedpinepiller? b. - beroligende midler, herunder nervemedicin? c. - sovemedicin? Hvor ofte har De i de sidste 4 uger - (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) Aldrig/ Somme næsten Altid Ofte tider Sjældent aldrig a. - haft ondt i maven eller problemer med maven? b. - haft trykken for brystet eller brystsmerter? c. - haft hjertebanken? d. - været stakåndet? e. - været svimmel? f. - haft spændinger i forskellige muskler? g. - haft svedtendens? h. - haft koncentrationsbesvær? i. - haft svært ved at tage beslutninger? j. - haft svært ved at huske? k. - haft svært ved at tænke klart? 5

6 4. Ryger De dagligt? Ja Nej, men jeg har røget Nej, jeg har aldrig røget Hvis ja: hvor meget ryger De normalt på en dag? Cirka: cigaretter Cirka: gram tobak Cirka: cerutter Cirka: cigarer 5. Hvordan opfatter De Dem selv? (Tag venligst stilling til hver enkelt udsagn og sæt kun ét kryds ud for hvert udsagn) a. Jeg tror, at jeg vil kunne håndtere de fleste situationer, som man kommer ud for i livet b. Mit liv har indtil nu ikke haft nogen klare mål eller formål c. Jeg tror ikke, at jeg kan påvirke min fremtid i større omfang d. Jeg oplever, at det, jeg gør i min hverdag, er meningsfuldt e. Der sker ofte ting i mine omgivelser, som jeg ikke forstår f. Jeg synes, at jeg i høj grad har noget at leve for g. Jeg ved, hvad jeg burde gøre i mit liv, men jeg tror ikke på, at jeg er i stand til det h. Jeg har svært ved at se sammenhængen i mit liv og forstå, hvordan tingene hænger sammen i. Jeg synes, at jeg forstår det meste af det, der foregår i min hverdag Passer Passer Passer ganske nogen- Passer Passer præcist godt lunde lidt ikke 6

7 Tilknytning til arbejdsmarkedet Hvis De har været i arbejde inden for de sidste måneder, angiv da venligst Deres seneste stilling ved at sætte ét kryds ved nummer Hvis De ikke har arbejdet de sidste måneder sæt da venligst ét kryds ved nummer Hvad er Deres erhvervsmæssige stilling inden for de sidste måneder? Selvstændig landmand - Hvor mange ansatte har De? 0 Selvstændig i øvrigt - Hvor mange ansatte har De? 0 Medhjælpende ægtefælle 0 Faglært arbejder 04 Ufaglært arbejder 05 Ledende funktionær, tjenestemand - Hvor mange underordnede har De? 06 Funktionær, tjenestemand, lønmodtager 07 Andet arbejde: 08 Har De sat kryds ved nummer 0-08, gå da videre til spørgsmål 7 på næste side Under uddannelse i mere end måneder Værnepligtig i mere end måneder Hjemmegående i mere end måneder Arbejdsløs i mere end måneder Langtidssyg i mere end måneder På bistandshjælp i mere end måneder Pensionist i mere end måneder På orlov i mere end måneder Andet (der ikke er arbejde): Har De sat kryds ved nummer 09-7, skal De ikke besvare resten af spørgsmålene. Vi takker for Deres indsats, som vil være til stor hjælp. 7

8 Ansættelsesforhold De næste spørgsmål bedes De besvare, hvis De er i arbejde eller har haft arbejde inden for de sidste måneder 7. Hvilken type arbejdsplads arbejder De på? (F.eks.: maskinfabrik, møbelforretning, folkeskole, revisorfirma, hospital m.m.) 8. Hvad laver man på arbejdspladsen? (Det vigtigste i virksomhedens arbejde, f.eks.: fremstiller haveredskaber, handler med møbler, underviser, behandler skattesager, passer børn eller syge mennesker m.m.) 9. Hvad er Deres eget arbejde? (Hvad er det vigtigste i Deres arbejde, f.eks.: arbejder ved drejebænk, ekspederer i forretning, underviser børn, leder arbejdet på lageret m.m.) 0. Hvad er Deres nuværende stilling mere præcist? (F.eks.: finmekaniker, kassedame, skolelærer, kontorchef, politibetjent, rengøringsassistent, læge m.m.). Er De medlem af en fagforening / et fagforbund? Ja hvilken: Nej. Hvor længe har De været ansat på Deres nuværende arbejdsplads? Cirka: år og måneder. Hvor mange timer plejer De at arbejde om ugen? Antal timer i hovedjob: Antal timer i evt. bijob: 8

9 4. På hvilke tidspunkter i døgnet arbejder De sædvanligvis? Fast dagarbejde (overvejende mellem kl. 06 og 8) Fast aftenarbejde (overvejende mellem kl. 5 og 4) Fast natarbejde (overvejende mellem kl. og 06) Skiftende arbejdstider uden natarbejde 4 Skiftende arbejdstider med natarbejde 5 Andet: 6 5. På hvilke ugedage arbejder De sædvanligvis? På hverdage I weekenden (mellem fredag kl.5.00 og mandag morgen kl. 7.00) Både på hverdage og i weekenden 6. Hvordan ser Deres arbejdstid sædvanligvis ud? Regelmæssig (foregår efter et bestemt mønster, der normalt gentager sig efter en bestemt periode) Uregelmæssig (skifter uden noget bestemt mønster og gentages ikke efter en bestemt periode) 7. Hvordan er De lønnet? (Sæt gerne flere krydser) Fast løn (time-, uge- eller månedsløn) Gruppebonus Enkeltmandsbonus Gruppeakkord Enkeltmandsakkord Andet, skriv hvordan: 9

10 8. Hvor mange sygedage har De haft på Deres arbejde inden for de sidste måneder? Antal dage, cirka: 9. Hvor mange sygeperioder har De haft inden for de sidste måneder? Antal perioder, cirka: Arbejde og privatliv De næste spørgsmål handler om, hvordan arbejde og privatliv hænger sammen 0. Sker det, at der er konflikt mellem Deres arbejde og privatliv, sådan at De helst ville være begge steder på én gang? Ja, ofte Ja, jævnligt Sjældent Nej, aldrig 4. Ville De foretrække kortere arbejdstid for at kunne være mere sammen med Deres familie? (Sæt gerne flere krydser) Ja, jeg ville foretrække en arbejdsdag på timer Ja, jeg ville foretrække en arbejdsuge på dage Ja, jeg ville gerne kunne tage en dag fri indimellem Nej Har ingen familie 0

11 . Ville det være lettere at have både arbejde og privatliv, hvis De selv havde større indflydelse på, hvornår Deres arbejdstid skulle ligge? Ja, helt sikkert Ja, til en vis grad Ja, men kun lidt Nej, slet ikke 4. Føler De, at Deres arbejde tager så meget af Deres energi, at det går ud over Deres privatliv? Ja, helt sikkert Ja, til en vis grad Ja, men kun lidt Nej, slet ikke 4 4. Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kryds ud for, i hvor høj grad de passer på Dem selv. (Sæt kryds i kolonnen ikke relevant, hvis De ikke har nogen ægtefælle / samlever / børn) a. Har De tilstrækkelig tid til hjem og familie? b. Føler De Dem presset af de krav, der stilles til Dem hjemme? c. Ville De ønske, at kontakten med Deres barn / børn var bedre? d. Oplever De, at De fungerer godt som forælder? I meget I høj I ringe I meget Ikke høj grad grad Delvist grad ringe grad relevant Har De nogen kommentarer, kan De skrive her:

12 Psykisk arbejdsmiljø Nogle af spørgsmålene passer bedre til Dem og Deres arbejde end andre, men besvar venligst alle spørgsmålene af hensyn til undersøgelsens resultater og sæt kryds ud for det, der passer bedst på Deres arbejde 5. Disse spørgsmål handler om, hvordan Deres arbejde er organiseret. (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) Aldrig/ Somme næsten Altid Ofte tider Sjældent aldrig a. Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? b. Er Deres arbejde ujævnt fordelt, så at det hober sig op? c. Hvor ofte sker det, at De ikke når alle Deres arbejdsopgaver? d. Har De for lidt at lave på Deres arbejde? e. Kommer De bagud med Deres arbejde? f. Hvor ofte kan De tage det stille og roligt og alligevel nå Deres arbejde? g. Er Deres arbejde varieret? h. Har De tid nok til Deres arbejdsopgaver? i. Hvor ofte opstår der vanskelige problemer i Deres arbejde? j. Kan det skade andre mennesker, hvis De begår fejl i Deres arbejde? k. Kan det medføre økonomiske tab, hvis De begår fejl i Deres arbejde? l. Kræver Deres arbejde en høj grad af kunnen eller færdigheder?

13 6. Disse spørgsmål handler om, hvilke krav Deres arbejde stiller til Dem. (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) Aldrig/ Somme næsten Altid Ofte tider Sjældent aldrig a. Er det nødvendigt at arbejde meget koncentreret? b. Medfører Deres arbejde, at De skal se meget tydeligt og præcist? c. Skal De overskue mange ting på én gang i Deres arbejde? d. Bringer Deres arbejde Dem i følelsesmæssigt belastende situationer? e. Er det nødvendigt at arbejde over? f. Medfører Deres arbejde, at De skal lytte nøje efter lyde fra en maskine, en proces eller en samtale? g. Kræver Deres arbejde, at De husker meget? h. Kræver Deres arbejde, at De er god til at få ideer? i. Kræver Deres arbejde, at De tager hurtige beslutninger? j. Medfører Deres arbejde, at De skal styrer Deres bevægelser f.eks. af arme eller hænder bevidst? k. Kræver Deres arbejde, at De tager svære beslutninger? l. Kræver Deres arbejde konstant opmærksomhed? m. Skal De træffe beslutninger af stor betydning for Deres arbejdsplads? n. Kræver Deres arbejde stor præcision? o. Har Deres arbejde betydning for andres trivsel? p. Kræver Deres arbejde, at De lader være med at sige Deres mening? q. Er det nødvendigt at gøre det samme igen og igen?

14 7. Disse spørgsmål handler om indflydelse i arbejdet. (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) Aldrig/ Somme næsten Altid Ofte tider Sjældent aldrig a. Tager andre beslutninger om Deres arbejde? b. Har De stor indflydelse på beslutninger om Deres arbejde? c. Har De indflydelse på Deres arbejdstempo? d. Har De indflydelse på, hvem De arbejder sammen med? e. Er Deres arbejde ansvarsfuldt? f. Har De indflydelse på mængden af Deres arbejde? g. Har De indflydelse på placeringen af Deres arbejdstid? h. Kan De bestemme, hvornår De holder pauser? i. Kan De stort set tage Deres ferie, som det passer Dem? j. Kan De gå hen til en kollega for at snakke? k. Hvis De har brug for at gå et privat ærinde, kan De så forlade arbejdspladsen i en halv time uden at få særlig tilladelse? l. Har De indflydelse på, HVORDAN De udfører Deres arbejde? m. Har De indflydelse på, HVAD De laver på Deres arbejde? n. Har De indflydelse på Deres arbejdsmiljø? o. Har De indflydelse på kvaliteten af Deres arbejde? 4

15 8. Disse spørgsmål handler om engagement og mening i arbejdet. (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) I meget I høj I ringe I meget høj grad grad Delvist grad ringe grad a. Er Deres arbejde følelsesmæssigt belastende? b. Kræver Deres arbejde, at De engagerer Dem personligt? c. Kræver Deres arbejde, at De er initiativrig? d. Har De mulighed for at lære noget nyt gennem Deres arbejde? e. Bliver De følelsesmæssigt berørt af Deres arbejde? f. Kan De bruge Deres kunnen eller færdigheder i Deres arbejde? g. Giver Deres arbejde Dem mulighed for at udvikle Deres evner? h. Er Deres arbejdsopgaver meningsfulde? i. Kræver Deres arbejde, at De skjuler Deres følelser? j. Er Deres arbejde til gavn for brugerne? k. Er Deres arbejde en del af en større helhed? l. Føler De, at De yder en vigtig arbejdsindsats? m. Føler De Dem motiveret og engageret i Deres arbejde? n. Kunne De tænke Dem at være på Deres nuværende arbejdsplads resten af Deres arbejdsliv? o. Nyder De at fortælle om Deres arbejdsplads til andre mennesker? p. Føler De, at arbejdspladsens problemer også er Deres? q. Synes De, at Deres arbejdsplads har stor personlig betydning for Dem? 5

16 9. Disse spørgsmål handler om information, mål og rammer i arbejdet. (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) I meget I høj I ringe I meget høj grad grad Delvist grad ringe grad a. Får De på Deres arbejdsplads information om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? b. Får De al den information, De behøver, for at klare Deres arbejde godt? c. Får De ofte modstridende information på Deres arbejdsplads? d. Er målsætningen med virksomhedens arbejde klar og kendt? e. Har De de hjælpemidler, metoder og værktøjer, som De har brug for i Deres daglige arbejde? f. Synes De, at f.eks. teknologi og andre arbejdsredskaber fungerer tilfredsstillende? g. Kræver Deres arbejde stor viden? 40. Er der ansat nok personer på Deres arbejdsplads til at klare det daglige arbejde? Der er ansat alt for mange Der er ansat lidt for mange Det er et tilpas antal ansatte Der er ansat lidt for få 4 Der er ansat alt for få 5 4. Er De bekymret for, at - (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) Ja a. - blive arbejdsløs? b. - De på grund af "ny teknik" bliver overflødig? c. - De får svært ved at finde nyt job, hvis De bliver arbejdsløs? d. - De må opgive Deres arbejde på grund af helbredet? e. - De mod Deres vilje forflyttes til andet arbejde? Nej 6

17 4. Disse spørgsmål handler om krav og ansvar i arbejdet. (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) a. Ved De præcist, hvor megen selvbestemmelse De har i Deres arbejde? I meget I høj I ringe I meget høj grad grad Delvist grad ringe grad b. Foretager De Dem noget i Deres arbejde, som bliver accepteret af nogle personer, men ikke af andre? c. Er der klare mål for Deres eget arbejde? d. Ved De helt klart, hvad der er Deres ansvarsområder? e. Bliver der stillet modstridende krav til Dem i Deres arbejde? f. Ved De nøjagtigt, hvad der forventes af Dem i Deres arbejde? g. Må De somme tider gøre noget, der egentlig skulle have været gjort anderledes? h. Må De somme tider foretage Dem ting i Deres arbejde, som forekommer Dem unødvendige? Konflikter og lignende i arbejdet Aldrig/ Somme Sjæl- næsten Altid Ofte tider dent aldrig 4. Hvor ofte er der de sidste måneder forekommet sladder og bagtalelse på Deres arbejdsplads? 7

18 44. Har De selv inden for de sidste måneder været udsat for sladder og bagtalelse på Deres arbejdsplads? (Sæt gerne flere krydser) Ja, fra kolleger Ja, fra en leder Ja, fra underordnede Ja, fra klienter / kunder / patienter Nej / ved ikke Aldrig/ Somme Sjæl- næsten Altid Ofte tider dent aldrig 45. Hvor ofte er der de sidste måneder forekommet skænderier eller konflikter på Deres arbejdsplads? 46. Har De selv været involveret i skænderier eller konflikter på Deres arbejdsplads inden for de sidste måneder? (Sæt gerne flere krydser) Ja, med kolleger Ja, med en leder Ja, med underordnede Ja, med klienter / kunder / patienter Nej 47. Har De selv inden for de sidste måneder været udsat for ubehagelige drillerier på Deres arbejdsplads? (Sæt gerne flere krydser) Ja, fra kolleger Ja, fra en leder Ja, fra underordnede Ja, fra klienter / kunder / patienter Nej 8

19 48. Har De inden for de sidste måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på Deres arbejdsplads? (Sæt gerne flere krydser) Ja, fra kolleger Ja, fra en leder Ja, fra underordnede Ja, fra klienter / kunder / patienter Nej 49. Har en eller flere af Deres kolleger været udsat for trusler om vold på arbejdspladsen inden for de sidste måneder? (Sæt gerne flere krydser) Ja, fra andre kolleger Ja, fra en leder Ja, fra underordnede Ja, fra klienter / kunder / patienter Nej / ved ikke 50. Har De selv inden for de sidste måneder været udsat for trusler om vold på Deres arbejdsplads? (Sæt gerne flere krydser) Ja, fra kolleger Ja, fra en leder Ja, fra underordnede Ja, fra klienter / kunder / patienter Nej 9

20 5. Har en eller flere af Deres kolleger været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen inden for de sidste måneder? (Sæt gerne flere krydser) Ja, fra andre kolleger Ja, fra en leder Ja, fra underordnede Ja, fra klienter / kunder / patienter Nej / ved ikke 5. Har De selv inden for de sidste måneder været udsat for fysisk vold på Deres arbejdsplads? (Sæt gerne flere krydser) Ja, fra kolleger Ja, fra en leder Ja, fra underordnede Ja, fra klienter / kunder / patienter Nej Har De nogen kommentarer, kan De skrive her: 0

21 Kolleger og ledelse 5. Følgende spørgsmål handler om situationer, hvor De har brug for hjælp eller støtte i Deres arbejde. (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål. Hvis De ikke har kolleger eller en overordnet / leder, bedes De sætte kryds i ikke relevant ) a. Hvor ofte får De hjælp og støtte fra Deres kolleger? b. Hvor ofte er Deres kolleger villige til at lytte til Deres problemer med arbejdet? c. Hvor ofte får De hjælp og støtte fra Deres nærmeste overordnede? d. Hvor ofte er Deres nærmeste overordnede villig til at lytte til Deres problemer med arbejdet? e. Hvor ofte taler De med Deres overordnede om, hvor godt De udfører Deres arbejde? f. Hvor ofte taler De med Deres kolleger om, hvor godt De udfører Deres arbejde? g. Hvor ofte kan De få støtte fra Deres tillidsrepræsentant? Aldrig/ Somme næsten Ikke Altid Ofte tider Sjældent aldrig relevant Hvor mange på Deres arbejdsplads kan De tale med om noget personligt, som er vigtigt for Dem? Antal personer:

22 55. Følgende spørgsmål handler om forhold til kolleger. (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål. Hvis De ikke har kolleger, bedes De sætte kryds i ikke relevant,) Aldrig/ Somme næsten Ikke Altid Ofte tider Sjældent aldrig relevant a. Arbejder De isoleret fra Deres kolleger? b. Har De mulighed for at tale med Deres kolleger under arbejdet? c. Er der en god stemning mellem Dem og Deres kolleger? d. Er De med i en arbejdsgruppe på Deres arbejdsplads? e. Er der et godt samarbejde blandt kollegerne på Deres arbejdsplads? f. Føler De Dem som en del af et fællesskab på Deres arbejdsplads? I hvor høj grad kan man sige, at den nærmeste ledelse på Deres arbejdsplads - (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål. Hvis De ikke har en ledelse, bedes De sætte kryds i ikke relevant ) a. - værdsætter medarbejderne og tager personlige hensyn? b. - sørger for, at den enkelte medarbejder har gode udviklingsmuligheder? c. - prioriterer uddannelses- og personaleplanlægning højt? d. - prioriterer trivslen på arbejdspladsen højt? e. - er god til at planlægge arbejdet? f. - er god til at fordele arbejdet? g. - er god til at løse konflikter? h. - er god til at kommunikere med medarbejderne? I meget I høj I ringe I meget Ikke høj grad grad Delvist grad ringe grad relevant

23 57. Hvad beskriver bedst Deres forhold til ledelsen på arbejdspladsen? Ledelsen og jeg har fælles interesser i at få virksomheden til at køre Ledelsen og jeg har kun delvist fælles interesser Ledelsen og jeg har ingen fælles interesser Har ingen ledelse Angående Deres job I almindelighed. Hvor tilfreds er De med - (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke passer til Deres arbejde, bedes De sætte kryds i ikke relevant ) Meget Meget Ikke tilfreds Tilfreds Utilfreds utilfreds relevant a. - Deres normale løn? b. - Deres fremtidsudsigter i arbejdet? c. - de mennesker, De arbejder sammen med? d. - det fysiske arbejdsmiljø? e. - måden, Deres afdeling ledes på? f. - måden, Deres evner bruges på? g. - de udfordringer og færdigheder, som Deres arbejde indebærer? h. - Deres job som helhed, alt taget i betragtning?

24 De fleste mennesker oplever, at der en gang imellem opstår problemer eller stressfyldte situationer på deres arbejdsplads. Vi kan håndtere disse situationer på mange forskellige måder. 59. Hvad plejer De at gøre, når der opstår problemer i Deres arbejde? (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) a. Forsøger De at finde ud af, hvad De måske kan gøre for at løse problemet? b. Henvender De Dem til en person, som De tror kan løse problemet? c. Prøver De at tænke på noget andet eller gøre noget, De godt kan lide? d. Koncentrerer De Dem om ting ved arbejdet, hvor der ikke er problemer? e. Gør De noget for at løse problemet? f. Siger De til Dem selv, at det kunne være meget værre? g. Accepterer De situationen, fordi der alligevel ikke er noget at gøre? h. Fortsætter De arbejdet og lader, som om problemet ikke eksisterer? i. Taler De med en af Deres kolleger om, hvad De føler? j. Prøver De at se det humoristiske i situationen? Aldrig/ Somme næsten Altid Ofte tider Sjældent aldrig Andre måder: 4

25 Har De flere kommentarer om Deres arbejde eller helbred - eller til skemaet? Skriv venligst her: Tak for hjælpen! 5

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Løbenummer: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Løbenummer: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Løbenummer: Instruktion Spørgsmålene i dette skema handler mest om helbred, trivsel og arbejdsforhold. Hvis du ikke er i arbejde, skal du udfylde de første 9 sider i skemaet. Skemaet handler om dine forhold

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Instruktion. Med venlig hilsen

Instruktion. Med venlig hilsen Instruktion Spørgsmålene i dette skema handler mest om helbred, trivsel og arbejdsforhold. Hvis du ikke er i arbejde, skal du udfylde de første 9 sider i skemaet. Skemaet handler om dine forhold og din

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom X - COBASIS Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Spørgeskema regionmidtjylland Basis HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet.

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Kære deltager Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Hvad spørger vi om? Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Baggrundsoplysninger. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Hvad er din civile status? (sæt kun ét kryds) Enke/ enkemand.

Baggrundsoplysninger. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Hvad er din civile status? (sæt kun ét kryds) Enke/ enkemand. Dagens dato Dato Måned 2 0 År Baggrundsoplysninger 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Hvad er din civile status? Ugift Gift/ samlevende Separeret/ skilt Enke/ enkemand 3. Har du børn? Hvor mange

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Navn: Tunge løft Deadline: 01-01-0001 ID: 2 Ansvarlig/ Afdeling: Administrator pvnj/ Produktionsskolen

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Stress på arbejdspladsen

Stress på arbejdspladsen Stress på arbejdspladsen Introduktion Velkommen til medlemsundersøgelse omkring stress på arbejdspladsen. Her kommer nogle spørgsmål om dit nuværende arbejde. Hvis du har flere job, skal du besvare spørgsmålene

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Julsøvej Medarbejderrapport Julsøvej 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Pilehuset Medarbejderrapport Vuggestuen Pilehuset 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Arbejdsmiljø for de sociale klasser

Arbejdsmiljø for de sociale klasser Arbejdsmiljø for de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I analysen er der fokus på både det fysiske og psykiske

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 342 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 74% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for Haderslev Kommune fremgår

Læs mere

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Tilrettet af TAMU på baggrund af Spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 13-1-2014 BJERGET EFTERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 Udarbejdet af Kurt Jensen og Steffen Krøyer Indledning Arbejdspladsvurderingen på Bjerget Efterskole udarbejdes af ArbejdsMiljøOrganisationen,

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES VIA University College Totalrapport Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 1608 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dato Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Spørgeskema om Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH)

Spørgeskema om Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 1 Spørgeskema om Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) Dansk Sygeplejeråd og Arbejdsmiljøinstituttet, 2002 04.02.02 2 Stor undersøgelse af sygeplejerskers arbejdsmiljø Du er en af de

Læs mere

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner Helbredskontrol af natarbejdere Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner 2003 1 Helbredskontrol af natarbejdere Formålet med spørgeskemaet Natarbejde kan være forbundet med helbredsproblemer. De

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Pårørende, tabu og arbejdsmarked

Pårørende, tabu og arbejdsmarked Pårørende, tabu og arbejdsmarked 1. Jeg oplever, at andre synes: Det er mere acceptabelt at have en fysisk sygdom end en psykisk sygdom 85,5% 437 Det er mere acceptabelt at have en psykisk sygdom end en

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af et godt arbejdsliv Vi har i dag stor viden om stressende og nedslidende

Læs mere

Eurostat ad hoc modul

Eurostat ad hoc modul Eurostat ad hoc modul BXPARHAT_. Har en af dine forældre en videregående uddannelse? Fx universitet, handelshøjskole, folkeskolelærer, sygeplejerske, pædagog eller andre kortere videregående uddannelser:

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af mobning

Forebyggelse og håndtering af mobning Til medarbejdere Forebyggelse og håndtering af mobning Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er mobning? Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

TRIVSELSMÅLING 2014. CUP Engelsborgskolen Enhedsrapport. Antal besvarelser: 25. Svarprocent: 36% LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

TRIVSELSMÅLING 2014. CUP Engelsborgskolen Enhedsrapport. Antal besvarelser: 25. Svarprocent: 36% LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE CUP Antal besvarelser: 25 TRIVSELSMÅLING 214 Svarprocent: 36% INDLEDNING 1 er en måling af trivsel og psykisk arbejdsmiljø blandt alle ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune. I denne rapport fremlægges enhedens

Læs mere

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema til patienten Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Patientlabel Vejledning Du bedes venligst udfylde spørgeskemaet

Læs mere

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Løbenummer: GRASS Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Dette spørgeskema drejer sig om, hvordan det har påvirket dig at have forhøjet stofskifte. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

Trivsel og APV - 2012

Trivsel og APV - 2012 Trivsel og APV - 2012 Svar angivet i % med mindre andet er nævnt INDHOLD BG kort fortalt Trivsel overordnet og fordelt på områder APV Konklusioner SVARPROCENT - APV 2009 2012 Besvarelser - styk 57 (70

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011 ESS DOCUMENT DATE: 15.09.2010 Forevisningskort til hovedskema ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: 2010-2011 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015 Sunde arbejdsrytmer bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. 24.-25. MARTS 2015. Karen Albertsen; kal@teamarbejdsliv.dk. PUBLIKATION FRA BAR SOSU Fokus er ikke så

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på golfbanen

Psykisk arbejdsmiljø på golfbanen Psykisk arbejdsmiljø på golfbanen - en kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø for ansatte beskæftiget med pleje og vedligeholdelse af golfbaner. September 2008 Arbejds- og organisationspsykologerne Tina

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Arbejdsmedicinsk Afdeling Lykkebækvej 1 4600 Køge Tlf.: 5663 1500 sghnord@regionsjaelland.dk Direkte tlf.: 4732 2900 Fax: 4632 2073 E-Mail: koe-arbmed@regionsjaelland.dk

Læs mere

Ledelsespolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek

Ledelsespolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek Ledelsespolitik Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og 2013 Indhold Side Forord... 3 1. Lederstillinger... 4 2. Samarbejde i ledelsen... 5 3. God ledelse på Det Kongelige Bibliotek... 5 3.1. Fokus

Læs mere

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014 Spørgeskema til udfyldelse ved start Randomiseringsnummer: Initialer for forsøgsdeltager: CPR: - Dato for udfyldelse af skema: / - 20 Navn: Hvad er din civilstand? (1) Gift / samlevende (2) Enke / enkemand

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner:

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner: 29 BILAG C CHECKLISTE Checkskema handlingsplan Checklisten indeholder en række spørgsmål, som tilsammen dækker en væsentlig del af det psykiske arbejdsmiljø. Spørgsmålene er tænkt som et oplæg til virksomhedens

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Selvvurderet helbred et spørgeskema

Selvvurderet helbred et spørgeskema Green Network Selvvurderet helbred et spørgeskema Uddrag af Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 - Statens Institut for Folkesundhed, august 2006 Juli 2010. Selvvurderet helbred Spørgeskema Generelt:

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APP-1001. En spørgesskemaundersøgelse

APP-1001. En spørgesskemaundersøgelse APP-1001 E En spørgesskemaundersøgelse OM DIT HELBRED SIDE 1 Disse fem udsagn handler om, hvordan du har haft det gennem de seneste 14 dage. Sæt venligst kryds i den kasse, der passer bedst. Hvor stor

Læs mere

spørgeskema om din epilepsi

spørgeskema om din epilepsi AER-1001 spørgeskema om din epilepsi Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. du kan læse mere i det vedlagte brev. på forhånd tak! neurologisk ambulatorium OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18% Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter,

Læs mere

Trivselsrapport for Rådhuset

Trivselsrapport for Rådhuset Trivselsrapport for Rådhuset Indledning Denne rapport viser det samlede resultat af besvarelserne for hele rådhuset. Hvordan skal rapporten bruges? Denne trivselsrapport sammenfatter resultaterne for rådhuset.

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere