8 Distrikt Rødby 260 DISTRIKT RØDBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8 Distrikt Rødby 260 DISTRIKT RØDBY"

Transkript

1 8 Distrikt Rødby 260 DISTRIKT RØDBY

2 8.1 Centerby - Rødby DISTRIKT RØDBY 261

3 Rammenr.: 360-C3 Rammenavn: Bymidte i Rødby ved Østre Allé Generelle anvendelsesbestemmelser: Bymidte - centeområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige formål, privat- og offentlig service samt erhverv i kategori A - miljøklasse 1-2. Max. størrelse på den enkelte butik: Dagligvarebutikker max m², udvalgsvarebutikker max m² og pladskrævende butikker max m². Max. 30 for den enkelte ejendom. Max. etager: 1 Rammenr.: Rammenavn: Bymidteområde i Rødby Generelle anvendelsesbestemmelser: Bymidte - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige formål, privat- og offentlig service samt erhverv i kategori A - miljøklasse 1-2. Max. størrelse på den enkelte butik: Dagligvarebutikker max m², udvalgsvarebutikker max m² og pladskrævende butikker max m². Max. 90 for den enkelte ejendom. Sluttet facadebebyggelse opført i vejskel. Butikker og andre erhvervsvirksomheder i tilknytning hertil skal fortrinsvis placeres med adgang til Østergade. Ny bebyggelse skal opføres i blank mur eller tegl pudset eller vandskuret i indfarvede materialer eller malet eller kalket i faver efter Byrådets godkendelse. Ny bebyggelse skal opføres med symmetriske teglhængte sadeltage med taghældning på 40 til 50 grader. Max. etager: 2,5 Forandringer på bebyggelsens udseende skal ske i overensstemmelse med byggestilen på opførelsestidspunktet. Det gamle pakhus og Willersgård er fredede. Der er fredskovspligt på et areal syd for Lystskoven. Max. bebyggelseshøjde: 11,5 meter. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 383-8, , , , , og DISTRIKT RØDBY

4 Rammenr.: 360-BE12 Rammenavn: Blandede byområde ved Nebbelundevej i Rødby Generelle anvendelsesbestemmelser: Blandet byområde - boliger til helårsbeboelse, blandet med offentlig og privat service samt erhverv i kategori A - miljøklasse 1-2. Boliger max. 35 for den enkelte ejendom. Erhverv og andet max. 45 for den enkelte ejendom. Max. etager: 2 Ved boligbyggeri, skal der etableres støjvolde mod eksisterende erhverv for at sikre disse fortsatte eksistens. Rammenr.: Rammenavn: Blandet byområde ved Vestergade og Søndergade i Rødby Generelle anvendelsesbestemmelser: Blandet byområde - boliger til helårsbeboelse, blandet med offentlig og privat service samt erhverv i kategori A - miljøklasse 1-2. Max. 40 for den enkelte ejendom. Sluttet facadebebyggelse opført i vejskel i den ældste bydel, samt åben-lav bebyggelse i området i øvrigt. Facadebebyggelse skal opføres med symmetriske sadeltage og taghældning på 40 til 50 grader. En mere detaljeret planlægning for området skal indeholde bestemmelser om bevaring af bebyggelse og købstadsmiljø. Præstegårdslunden udlægges til offentligt tilgængeligt område. 1 asketræ, 2 ege og 3 elme er fredede. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan , og DISTRIKT RØDBY 263

5 Rammenr.: Rammenavn: Blandet byområde ved kommunekontoret i Rødby Generelle anvendelsesbestemmelser: Blandet byområde - boliger til helårsbeboelse, blandet med offentlig og privat service samt erhverv i kategori A - miljøklasse 1-2. Max. 40 for den enkelte ejendom. Max. etager: 2 Rammenr.: 360-B1 Rammenavn: Boligområde og grønt område ved Østre Allé i Rødby Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse samt grønt område. Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggesesprocent: Max. 30 for den enkelte ejendom. Max. etager: 1 Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan DISTRIKT RØDBY

6 Rammenr.: 360-B5 Rammenavn: Boligområde ved Vestergade i Rødby Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom: Max. 30 for åben-lav bebyggelse og max. 40 for tæt-lav bebyggelse. Zone: Landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning. Rammenr.: Rammenavn: Boligområde ved Strandvejen i Rødby Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - etageboligbebyggelse. Max. 50 for den enkelte ejendom. Max. etager: 2 DISTRIKT RØDBY 265

7 Rammenr.: Rammenavn: Boligområde og bypark i Rødby Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - tæt-lav og åben-lav bebyggelse samt bypark. Max. 40 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Trafiksystemet i området skal udføres i henhold til færdselslovens 40. Rammenr.: Rammenavn: Boligområde ved Møllevej i Rødby Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - åben-lav og tæt-lav bebyggelse samt kollektive anlæg for området. Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom: Max. 30 for åben-lav bebyggelse og max. 40 for tæt-lav bebyggelse. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Der er tinglyst deklaration vedrørende antennemast på området. 266 DISTRIKT RØDBY

8 Rammenr.: Rammenavn: Boligområde i nordøst i Rødby Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - åben-lav bebyggelse. Max. 25 for den enkelte ejendom. Zone: Byzone og landzone. Landzonearealer overføres til byzone ved lokalplanlægning. Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 383- BPN1, 383-BPR1 og lokalplan Rammenr.: Rammenavn: Boligområde i Rødby syd Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - åben-lav bebyggelse og institutionsbebyggelse. Max. 25 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan De på Kirkealle beliggende dobbelthuse ønskes bevaret som sådanne. DISTRIKT RØDBY 267

9 Rammenr.: Rammenavn: Boligområde ABE-kvarteret i Rødby Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - åben-lav bebyggelse. Max. 25 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 383- BPB4. Bebyggelse må ikke opføres nærmere vejmidte end 10 meter, dog mindst 5 meter fra vejskel. De eksisterende stier gennem området fastholdes. Rammenr.: Rammenavn: Boligområde Lindevangskvarteret i Rødby Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde åbenlav bebyggelse til helårsbeboelse. Max. 25 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Der skal mod syd planlægges et byafgrænsende beplantningsbælte i stedstypisk træbeplantning. 268 DISTRIKT RØDBY

10 Rammenr.: 360-E14 Rammenavn: Erhvervsområde nord for Strandvejen i Rødby Generelle anvendelsesbestemmelser: Erhvervsområde på kanten af byen - kategori C - miljøklasse 3-7 samt pladskrævende butikker med max. størrelse på den enkelte butik på m². Dagligvare- og udvalgsvarebutikker er ikke tilladt. Max. 40 for den enkelte ejendom. Max. etager: - Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan I områdets nordlige udkant skal planlægges et byafgrænsende beplantningsbælte i stedstypiske træbeplantning. Alleen langs landevejen skal bibeholdes. En del af området er omfattet af å-beskyttelseslinje. Rammenr.: Rammenavn: Erhvervsområde ved Vestergade vest i Rødby Generelle anvendelsesbestemmelser: Erhvervsområde i byen - kategori B - miljøklasse 1-3 samt enkelte boliger til helårsbeboelse. Max. 33 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Der skal planlægges byafgrænsende beplantningsbælte i stedstypisk træbeplantning i områdets vestlige udkant. DISTRIKT RØDBY 269

11 Rammenr.: Rammenavn: Erhvervsområde ved Ringsebøllevej i Rødby Generelle anvendelsesbestemmelser: Erhvervsområde i byen - kategori B - miljøklasse 1-3 samt enkelte boliger til helårsbeboelse. Max. 40 for den enkelte ejendom. Max. etager: - Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Der etableres portdannelse til Rødby. Virksomhed skal ved sin skiltning mv. underordne sig denne. Rammenr.: Rammenavn: Offentligt område omkring Byskolen i Rødby Generelle anvendelsesbestemmelser: Offentligt område - skole, idræts- og sportsformål. Max. 40 for den enkelte ejendom. Max. etager: 2 Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan I områdets nordlige og vestlige udkand skal planlægges etableret et byafgrænsende beplantningsbælte med stedstypisk træbeplantning. 270 DISTRIKT RØDBY

12 Rammenr.: Rammenavn: Offentligt område ved kirken i Rødby Generelle anvendelsesbestemmelser: Offentligt område - kirke med tilhørende faciliteter. Bebyggelsens omfang og udformning: Ingen bestemmelser. Max. etager: - Max. bebyggelseshøjde: - Et område nord for kirken er fredet. Rammenr.: Rammenavn: Offentligt område til ældrecenter i Rødby Generelle anvendelsesbestemmelser: Offentligt område - ældreboliger, plejeboliger, herunder dagcenter, hjemmepleje og tilknyttede funktioner, daginstitioner for børn og unge, samt offentligt grønt område. Max. 40 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan og DISTRIKT RØDBY 271

13 Rammenr.: Rammenavn: Offentligt område til kirkegård i Rødby Generelle anvendelsesbestemmelser: Offentligt område - kirkegård. Bebyggelsens omfang og udformning: Den for kirkegården nødvendige bebyggelse. Max. etager: 1 Max. bebyggelseshøjde: 4 meter. Rammenr.: Rammenavn: Rekreativt område ved lystskoven i Rødby Generelle anvendelsesbestemmelser: Rekreativt grønt skovområde med offentlig adgang og campingplads til max. 53 enheder, samt mindre butikker til brug for områdets kunder. Campingpladsen må højst udgøre 1/3 af det samlede areal. Max. 2 for området under et. Der må kun opføres bebyggelse, som er nødvendig for områdets drift som campingplads. Der er mulighed for at opføre ialt 10 campinghytter. Max. etager: 1 Max. bebyggelseshøjde: 5 meter. Der er fredsskovspligt på skoven. Ny bebyggelse skal afstemmes med omgivelserne. Ændringer skal have fredningsnævnets godkendelse. 272 DISTRIKT RØDBY

14 Rammenr.: Rammenavn: Rekreativt område ved stadion i Rødby Generelle anvendelsesbestemmelser: Rekreativt område - idrætsanlæg med dertil naturligt hørende funktioner. Bebyggelsens omfang og udformning: Den for sportsudøvelse nødvendige bebyggelse, herunder klubhuse, redskabs-, toilet-, og omklædningsbebyggelse, tribuner mv. Max. etager: 2 Offentlig sti fra Stadionalle langs områdets vestskel til Møllevej. Rammenr.: Rammenavn: Fjernvarmecentralen i Rødby Generelle anvendelsesbestemmelser: Teknisk anlæg - fjernvarmecentral. Max. 40 for den enkelte ejendom. Særlige bygninger kan gives større højde end 9,5 meter. Max. etager: - Max. bebyggelseshøjde: 9,5 meter. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Udendørs oplag må kun forekomme i begrænset omfang og med byrådets godkendelse. DISTRIKT RØDBY 273

15 8.2 Centerby - Rødbyhavn 274 DISTRIKT RØDBY

16 Rammenr.: Rammenavn: Lokalcenter i Rødbyhavn omkring Havnegade Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige formål, privat- og offentlig service samt erhverv i kategori A - miljøklasse 1-2. Max. størrelse på den enkelte butik: Dagligvarebutikker max m², udvalgsvarebutikker max. 500 m². Pladskrævende butikker er ikke tilladt. Samlet ramme til dagligvare- og udvalgsvarebutikker: Max m². Max. 40 for den enkelte ejendom. Sluttet bebyggelse med facade i vejskel. Max. etager: 2,5 Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 383- B5. Rammenr.: 360-BE11 Rammenavn: Blandet byområde, Skippergården i Rødbyhavn Generelle anvendelsesbestemmelser: Blandet byområde - boliger til helårsbeboelse, offentlige formål, administration, privat- og offentligservice samt erhverv i kategori A - miljøklasse 1-2, dog ikke butikker. Max. 50 for den enkelte ejendom. Max. etager: 2,5 Max. bebyggelseshøjde: 10 meter. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Der skal indarbejdes bestemmelser om bevaring. DISTRIKT RØDBY 275

17 Rammenr.: 360-B4 Rammenavn: Boligområde i Rødbyhavn vest Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom: Max. 40 for tæt-lav bebyggelse og max. 30 for åben-lav bebyggelse. Zone: Landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning. Rammenr.: 360-B11 Rammenavn: Boligområde ved Strandagervejskvarteret i Rødbyhavn Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - åben-lav bebyggelse. Max. 30 for den enkelte ejendom. Zone: Landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning. 276 DISTRIKT RØDBY

18 Rammenr.: Rammenavn: Boligområde Kongeleddet i Rødbyhavn Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - tæt-lav og etagebebyggelse. Max 50 for den enkelte ejendom. Max. etager: 4 Max. bebyggelseshøjde: - Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 383- BPE1. Interne veje udføres i overensstemmelse med færdselslovens 40. Rammenr.: Rammenavn: Boligområde Syltholmsparken i Rødbyhavn Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligbebyggelse til helårsbeboelse samt bygninger til fællesfunktioner for områdets beboere. Max. 50 for den enkelte ejendom. Max. etager: 2 Der må ikke bygges yderligere boliger i området. Der må eventuelt opføres mindre faste anlæg til fælles anvendelse for områdets beboere. DISTRIKT RØDBY 277

19 Rammenr.: Rammenavn: Boligområde ved Torvegade i Rødbyhavn Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde - tætlav bebyggelse til helårsbeboelse. Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom: Max. 30 for åben-lav bebyggelse og max. 40 for tæt-lav bebyggelse. Bygningshøjde må ikke overstige 3,6 meter hvor tagflade og facade mødes. Taghældning mellem 45 og 52 grader. Områdets bebyggelse er bevaringsværdig, især dobbelthusbebyggelsen nord for Syltholmsgade. Der er i lokalplanen særlige regler for bygningernes placering, udformning samt farve- og materealevalg. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Rammenr.: Rammenavn: Boligområde ved Lindsgade i Rødbyhavn Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde - åbenlav bebyggelse til helårsbeboelse. Max. 30 for den enkelte ejendom. 278 DISTRIKT RØDBY

20 Rammenr.: Rammenavn: Boligområde ved Egeparken i Rødbyhavn Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde - tætlav bebyggelse til helårsbeboelse, samt bebyggelse til fællesfunktioner for områdets beboere. Max. 25 for den enkelte ejendom. Max. etager: 2 Max. bebyggelseshøjde: - Vejareal ligger i landzone. Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 383- BPV1 og lokalplan Interne veje skal udformes i overensstemmelse med færdselslovens 40. De enkelte enklaver er ved internt stisystem tilsluttet den øst-vestgående hovedsti, der indgår i et samlet stinet i bydelen. Rammenr.: Rammenavn: Boligområde ved Karlstoftevænget i Rødbyhavn Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde - åbenlav bebyggelse til helårsbeboelse. Max 25 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 383- BPV1. DISTRIKT RØDBY 279

21 Rammenr.: Rammenavn: Boligområderne nord for Færgevej i Rødbyhavn Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - åben-lav bebyggelse samt butikker til områdets forsyning: Dagligvarebutikker max m² og udvalgsvarebutikker max. 250 m². Pladskrævende butikker er ikke tilladt. Max. 25 for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 383- BPV1. Rammenr.: 360-E5 Rammenavn: Erhvervsområde ved Gl. Badevej i Rødbyhavn Generelle anvendelsesbestemmelser: Transporttungt erhvervsområde - kategori D - miljøklasse 2-6. Max. 50 for den enkelte ejendom. Max. etager: - Max. bebyggelseshøjde: 16 meter. Zone: Landzone. Ved lokalplanlægning overføres området til byzone. 280 DISTRIKT RØDBY

22 Rammenr.: Rammenavn: Erhvervsområdet vest for motorvejen i Rødbyhavn Generelle anvendelsesbestemmelser: Erhvervsområde i byen - kategori B - miljøklasse 1-3 samt pladskrævende butikker med max. størrelse på den enkelte butik på m². Dagligvare- og udvalgsvarebutikker er ikke tilladt. Max. 33 for den enkelte ejendom. I forbindelse med varmeværket må opføres højere bebyggelse nødvendig for værkets drift. Max. etager: - Der er fredsskovspligtigt areal i området. Rammenr.: Rammenavn: Erhvervsområde øst for havnen i Rødbyhavn Generelle anvendelsesbestemmelser: Transporttungt erhvervsområde - kategori D - miljøklasse 2-6. Der må ikke indrettes boliger i området. Max. 33 for den enkelte ejendom. Skorstene og siloer kan opføres med større højde. Siloers højde må dog ikke overstige 16 meter. Max. etager: - Max. bebyggelseshøjde: 13 meter. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan og Dele af området er omfattet af strand-, skov- og søbeskyttelseslinje. Der sikres adgangsvej til renseanlægget og havneområdet fra Gl. Badevej. Eksisterende stier skal fastholdes. DISTRIKT RØDBY 281

23 Rammenr.: Rammenavn: Industriområdet vest for Syltholm Vindmøllepark Generelle anvendelsesbestemmelser: Transporttungt erhvervsområde - kategori D - miljøklasse 2-6. Der må ikke indrettes boliger i området. Max. 33 for den enkelte ejendom. Byggelovens bestemmelser om bebyggelsesprocenter kan anvendes efter konkret vurdering. Der kan gives tilladelse til at særlige konstruktioner gives en større højde. Max. etager: - Zone: Landzone og byzone. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Området er omfattet af strandbeskyttelseslinje. Området ligger i reservationszonen til Femern Bælt forbindelsen. Da området ligger i kystnærhedszonen skal der ved lokalplanlægning foretages visualisering af de planlagte anlæg. Rammenr.: Rammenavn: Erhvervsområde for den vestlige del af havnen i Rødbyhavn Generelle anvendelsesbestemmelser: Transporttungt erhvervsområde - kategori D -miljøklasse forbeholdt havnerelaterede erhverv samt mindre butikker til brug for områdets kunder. Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom: Max. 90 på den østlige mole og max. 40 for resten af området. Bebyggelse på den østlige mole, hvor siloerne ligger, må opføres i en højde op til 45 meter. Max. etager: - Max. bebyggelseshøjde: 45 meter. Zone: Byzone og landzone. 282 DISTRIKT RØDBY

24 Rammenr.: 360-O7 Rammenavn: Offentligt område ved Rødbygård i Rødbyhavn Generelle anvendelsesbestemmelser: Offentlige formål - institutioner, uddannelsesformål, kursuscenter el.lign samt boliger til helårsbeboelse. Max 50 for den enkelte ejendom. Etageantal: Max. 2,5, dog mod Koefoedsvej max. 1,5. Max. etager: 2,5 Max. bebyggelseshøjde: 10 meter. Zone: Byzone og landzone. Området i landzone overføres til byzone ved lokalplanlægning. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan og Rammenr.: Rammenavn: Offentligt område ved Havneskolen i Rødbyhavn Generelle anvendelsesbestemmelser: Offentlige formål - skole, sportshal og kirke med tilhørende nødvendige servicebygninger. Max. 15 for den enkelte ejendom. Max. etager: 2 DISTRIKT RØDBY 283

25 Rammenr.: Rammenavn: Offentligt område ved Karlstoftevænget i Rødbyhavn Generelle anvendelsesbestemmelser: Offentlige formål, herunder rekreative formål, kolonihaver og børnehave. Bebyggelsens omfang og udformning: På hver kolonihaveparcel må ikke opføres mere end 25 m² bygning. Bebyggelsesprocent for området med børnehave: Max. 10 for den enkelte ejendom. Området med fredsskov må ikke bebygges. Facadehøjde: Max. 2,7 meter i område til kolonihaver og max. 4,5 meter i område til børnehave. Max. etager: 1 Max. bebyggelseshøjde: - Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 383- BPV1, 383-BPB2 og lokalplan Byplanvedtægt 383-BPB2, der udlægger en del af arealet til serviceformål (butikker) ønskes ophævet, idet området ønskes udlagt til rekreative formål. En del af området er fredsskovspligtigt areal. Kolonihaveforeningen ved Karlstoftevej. Kolonihavehusene må ikke anvendes til overnatning. Rammenr.: Rammenavn: Bindernæs Efterskole Generelle anvendelsesbestemmelser: Offentlige og private formål - efterskole, uddannelses- og kursusformål eventuelt kombineret med ferieophold. Max. 15 for den enkelte ejendom. Ny bebyggelse skal i fremtræden tilpasses den eksisterende efterskolebebyggelse. Enkelte bygninger med speciel funktion kan opføres i op til 11,5 meter højde. Zone: Byzone og landzone. Ved lokalplanlægning overføres hele området til byzone. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan og DISTRIKT RØDBY

26 Rammenr.: A Rammenavn: Feriecentret Lalandia, centerområdet. Generelle anvendelsesbestemmelser: Rekreativt område - feriecenter, centerformål som badelandsbebyggelse, sportshal og centerbebyggelse for ferieboligerne, herunder mindre butikker til brug for områdets kunder. Max. 40 for den enkelte ejendom. Badelandet kan opføres i en højde op til 22 meter. Max. etager: 2 Max. bebyggelseshøjde: 12 meter. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Der skal sikres offentlig adgang til stranden. Rammenr.: B Rammenavn: Feriecentret Lalandia, ferieboligområde Generelle anvendelsesbestemmelser: Rekreativt område - feriecenter, ferieboliger samt fælles- og personalefaciliteter. Max. 10 for området under et. Bebyggelsen skal opføres som klynger. Max. bebyggelseshøjde: 6,5 meter. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan og Offentligheden skal sikres gode adgangsmuligheder til stranden. DISTRIKT RØDBY 285

27 Rammenr.: C Rammenavn: Feriehotel vest for Rødbyhavn Generelle anvendelsesbestemmelser: Rekreativt område - feriehotel til max. 200 enheder samt rekreative formål samt mindre butikker til brug for områdets kunder. Max. 40 for den enkelte ejendom. Max. etager: 2 Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Offentligheden skal sikres gode adgangsmuligheder til stranden. Rammenr.: D Rammenavn: Grønt område omkring Lalandia Generelle anvendelsesbestemmelser: Rekreativt område - feriecenter og offentligt tilgængeligt naturområde. Bebyggelsens omfang og udformning: Området må ikke bebygges. Max. etager: - Max. bebyggelseshøjde: - Zone: Byzone og landzone. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan og DISTRIKT RØDBY

28 Rammenr.: Rammenavn: Sommerhusområde syd for Lalandia Generelle anvendelsesbestemmelser: Sommerhusområde. Max. 10 for den enkelte ejendom. Facadehøjde: Max. 3 meter. Sommerhusenes størrelse skal være mindst 35 m². Max. etager: 1 Max. bebyggelseshøjde: - Zone: Sommerhusområde. Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 383- BPS4. Offentlighedens adgang til stranden skal sikres. Der er i området udlagt stier til dette formål i øst og vest. Rammenr.: Rammenavn: Færgehavn og station i Rødbyhavn Generelle anvendelsesbestemmelser: Tekniske anlæg - havneformål, herunder station og færgehavn med tilhørende administration samt havnerelateret erhverv. Bebyggelsens omfang og udformning: Byggelovens bestemmelser om bebyggelsesprocenter kan anvendes efter konkret vurdering. Enkelte bygninger/bygningsdele og master kan tillades i større højde end 8,5 meter. Max. etager: 2 Zone: Byzone og landzone. Området i landzone overføres til byzone ved lokalplanlægning. Der er fredsskovsspligtigte arealer i området. Der er indenfor området observeret insekter, som er opført på habitatdirektivets bilag IV. DISTRIKT RØDBY 287

29 8.3 Øvrige Rammenr.: Rammenavn: Landsby Vester-Tirsted og Brandstrup Generelle anvendelsesbestemmelser: Landsbyområde - boligformål og landbrugserhverv, offentlige formål, samt øvrige erhverv, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Butikker til områdets forsyning: Dagligvarebutikker max m² og udvalgsvarebutikker max. 250 m². Pladskrævende butikker er ikke tilladt. Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom: Max. 30 for åben-lav bebyggelse og max. 40 for tæt-lav bebyggelse. Zone: Landzone. Bebyggelsens særlige landsbykarakter ønskes fastholdt. Præstegårdshaven er omfattet af skovbyggelinje. Rammenr.: Rammenavn: Landsby Tågerup og Hyldtofte Generelle anvendelsesbestemmelser: Landsbyområde - boligformål og landbrugserhverv, offentlige formål, samt øvrige erhverv, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Butikker til områdets forsyning: Dagligvarebutikker max m² og udvalgsvarebutikker max. 250 m². Pladskrævende butikker er ikke tilladt. Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom: Max. 30 for åben-lav bebyggelse og max. 40 for tæt-lav bebyggelse. Zone: Landzone. Bebyggelsens særlige landskabskarakter ønskes fastholdt. I den nordlige del af Tågerup er lyst en kirkeomgivelsesfredning. 288 DISTRIKT RØDBY

30 Rammenr.: Rammenavn: Landsby Sædinge Generelle anvendelsesbestemmelser: Landsbyområde - boligformål og landbrugserhverv, offentlige formål, samt øvrige erhverv, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Butikker til områdets forsyning: Dagligvarebutikker max m² og udvalgsvarebutikker max. 250 m². Pladskrævende butikker er ikke tilladt. Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom: Max. 30 for åben-lav bebyggelse og max. 40 for tæt-lav bebyggelse. Zone: Landzone. Sædinge Kirke er omgivet af kirkeomgivelsesfredning. Bebyggelsens særlige landsbykarakter ønskes fastholdt. Rammenr.: Rammenavn: Landsby Øster Skørringe Generelle anvendelsesbestemmelser: Landsbyområde - boligformål og landbrugserhverv, offentlige formål, samt øvrige erhverv, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Butikker til områdets forsyning: Dagligvarebutikker max m² og udvalgsvarebutikker max. 250 m². Pladskrævende butikker er ikke tilladt. Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom: Max. 30 for åben-lav bebyggelse og max. 40 for tæt-lav bebyggelse. Zone: Landzone. Bebyggelsens særlige landskabskarakter ønskes fastholdt. Skørringe og Vejleby kirker er omfattet af kirkeomgivelsesfredninger. DISTRIKT RØDBY 289

31 Rammenr.: Rammenavn: Landsby Nebbelunde Generelle anvendelsesbestemmelser: Landsbyområde - boligformål og landbrugserhverv, offentlige formål, samt øvrige erhverv, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Butikker til områdets forsyning: Dagligvarebutikker max m² og udvalgsvarebutikker max. 250 m². Pladskrævende butikker er ikke tilladt. Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom: Max. 30 for åben-lav bebyggelse og max. 40 for tæt-lav bebyggelse. Zone: Landzone. Bebyggelsens særlige landsbykarakter ønskes fastholdt. Nebbelunde Kirke er omgivet af kirkeomgivelsesfredning. Voldstedet i præstegårdshaven er omfattet af 100 meter bekyttelseslinje. Rammenr.: Rammenavn: Sommerhusområde ved Bredfjed Generelle anvendelsesbestemmelser: Sommerhusområde og butikker til områdets forsyning. Dagligvarebutikker max m² og udvalgsvarebutikker max. 250 m². Pladskrævende butikker er ikke tilladt. Max. 10 for den enkelte ejendom. Sommerhusenes størrelse skal være mindst 35 m². Facadehøjden må ikke overstige 3 meter. Max. etager: 1 Max. bebyggelseshøjde: - Zone: Sommerhusområde. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Offentlighedens adgang til stranden skal sikres. På hver ejendom må kun indrettes en bolig, således må der ikke indrettes kolonier o.lign. 290 DISTRIKT RØDBY

32 Rammenr.: Rammenavn: Sommerhusområde, Bredfjed II Generelle anvendelsesbestemmelser: Sommerhusområde til max. 160 grunde og butikker til områdets forsyning. Dagligvarebutikker max m² og udvalgsvarebutikker max. 250 m². Pladskrævende butikker er ikke tilladt. Max. 15 for den enkelte ejendom. På fællesarealer må der ikke opføres bebyggelse. Der må dog opføres en kioskbygning. Zone: Sommerhusområde. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan På hver ejendom må kun indrettes en fritidsbolig. Der må således ikke indrettes kolonier eller lignende. Grunde til sommerhusformål må ikke udstykkes mindre end 1000 m². Rammenr.: Rammenavn: Område til affaldsdeponering ved Gerringe Generelle anvendelsesbestemmelser: Teknisk anlæg - affaldsdeponering. Området kan efter endt opfyldning overgå til rekreative formål. Bebyggelsens omfang og udformning: Der må kun opføres bebyggelse der er fornøden for områdets drift som losseplads. Bebyggelse, der skal forblive efter opfyldning skal fremstå harmonisk. Max. etager: - Max. bebyggelseshøjde: - Zone: Landzone. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan DISTRIKT RØDBY 291

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

6 Distrikt Ravnsborg 194 DISTRIKT RAVNSBORG

6 Distrikt Ravnsborg 194 DISTRIKT RAVNSBORG 6 Distrikt Ravnsborg 194 DISTRIKT RAVNSBORG 6.1 Centerby - Horslunde DISTRIKT RAVNSBORG 195 Rammenr.: 379-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Horslunde Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde,

Læs mere

7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG

7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG 7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG 7.1 Centerby - Dannemare DISTRIKT RUDBJERG 231 Rammenr.: 381-C1.1 Rammenavn: Lokalcenter i Dannemare Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde,

Læs mere

4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO

4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO 4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO 77 4.1 Hovedby - Maribo Vest 78 DISTRIKT MARIBO 4.1 Hovedby - Maribo Øst DISTRIKT MARIBO 79 Rammenr.: 360-C2 Rammenavn: Bymidte Ved Åen i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser:

Læs mere

5 Distrikt Nakskov DISTRIKT NAKSKOV 131

5 Distrikt Nakskov DISTRIKT NAKSKOV 131 5 Distrikt Nakskov DISTRIKT NAKSKOV 131 5.1 Hovedby - Nakskov Vest 132 DISTRIKT NAKSKOV 5.1 Hovedby - Nakskov Øst DISTRIKT NAKSKOV 133 Rammenr.: 367-C1A Rammenavn: Bymidteområde i Nakskov vest Generelle

Læs mere

3 Distrikt Højreby 46 DISTRIKT HØJREBY

3 Distrikt Højreby 46 DISTRIKT HØJREBY 3 Distrikt Højreby 46 DISTRIKT HØJREBY 3.1 Centerby - Søllested DISTRIKT HØJREBY 47 Rammenr.: 359-1.C.1 Rammenavn: Lokalcenter i Søllested Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde,

Læs mere

10 Ændringer i forhold til tidligere kommuneplaner

10 Ændringer i forhold til tidligere kommuneplaner 10 Ændringer i forhold til tidligere er I dette afsnit beskrives hvilke ændringer i rammerne der er foretaget i forhold til de 7 tidligere er. De nye rammer til nyudlæg og rammer der er vedtaget, er der

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Boligområde der føres tilbage til landzone

Boligområde der føres tilbage til landzone Boligområde der føres tilbage til landzone Plannummer 14.B01 Boligområde Ved åben lav bebyggelse gælder, når ikke andet er angivet, følgende: Grunde skal have et grundareal på min. 700 m². Den bebyggelige

Læs mere

Havndal - lokalplanrammer

Havndal - lokalplanrammer Havndal - lokalplanrammer Industriområde Sommerhusområde Teknisk anlæg Byudviklingsområde I.1 O.1 E.3 R.1 E.1 B.1 B.4 O.2 E.2 B.2 C.1 B.3 B.5 O.3 R.2 90 H.C.1 Centerområde Fra Jydestien til Vellinggårdsvej

Læs mere

7. Martofte Boligområder/1. Martofte

7. Martofte Boligområder/1. Martofte 7. Martofte Boligområder/1. Martofte gader som huludfyldning, hvor det passer naturligt i landsbymiljøet. Bebyggelsesprocent for åben-lav max. 25. Bebyggelsesprocent for tætlav max. 35. Anden bebyggelse

Læs mere

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro Tillæg nr. 35 Kommuneplan 2009 Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillægget Byrådet

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Centerområder 1.C.1 Torvet Østergade Fremtidig anvendelse Butikker til detailhandel, liberalt erhverv, hotel og restaurationsvirksomhed, håndværksmæssige

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr. 37. RØdvig. Ple jeboliger

Stevns kommune. Lokalplan nr. 37. RØdvig. Ple jeboliger Stevns kommune Lokalplan nr. 37 Ple jeboliger i RØdvig 1 STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 # Lokalplan for en bebyggelse af pleje- og andre boliger i RØdvig. INDHOLDSFORTEGNELSE. Lokalplanens område og formål

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

Sebbersund Valsted Barmer

Sebbersund Valsted Barmer Sebbersund Valsted Barmer OVERSIGTSKORT OVER RAMMEOMRÅDER 3.T.2 Barmer 3.B.5 3.BE.5 3.B.7 3.OF.4 3.BE.4 Valsted 3.B.6 3.S.4 Sebbersund 3.F.3 1:25.000 Rammeområderne forudsættes overført til byzone gennem

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Rammer for område 50

Rammer for område 50 Rammer for område 50 Lildstrand, Nørklit-Kæret, Bjerget m.m. LILDSTRAND B 1 Strandvejen, Sandnæshagevej, Rørslettevej, Strandkærvej m.fl. Lokalplan 5.0-5.2-5.4 alle Lildstrand, er ophævet ved lokalplan

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne i Lejre Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne i Lejre Kommune Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne i Lejre Kommune Baggrund To virksomheder i Lejre Kommune ønsker mulighed for at udvide på steder, som i øjeblikket ikke er udlagt til erhvervsformål.

Læs mere

10E 1.11. Bestemmelser. Status 2 / 395. Vedtaget. Plannummer 10E 1.11. Plannavn Lemvig Kommuneplan 2013-25. Anvendelse generelt.

10E 1.11. Bestemmelser. Status 2 / 395. Vedtaget. Plannummer 10E 1.11. Plannavn Lemvig Kommuneplan 2013-25. Anvendelse generelt. 10E 1.11 Plannummer 10E 1.11 Plannavn Lemvig Kommuneplan 2013-25 specifik Erhvervsområde Erhvervsområde Erhvervsområde Bebyggelsesprocent 50 Max. bygningshøjde 9,5 Forslag 2 / 395 10C 1.7 Plannummer 10C

Læs mere

Kvæ.B.1. Boligområde i Kværndrup Generel anvendelse Boligområde

Kvæ.B.1. Boligområde i Kværndrup Generel anvendelse Boligområde Kvæ.B.1 Kvæ.B.1 Kværndrup Boligområde i Kværndrup Generel Boligområde Fremtidig zonestatus Specifik Åben lav boligbebyggelse Bebyggelse Maks. bebyggelsesprocent: 30 Bygningshøjde Maks. 8,5 m målt fra naturligt

Læs mere

Rammer. I menuen til venstre kan du klikke på de enkelte distrikter for rammer.

Rammer. I menuen til venstre kan du klikke på de enkelte distrikter for rammer. Rammer Rammerne indeholder de grundlæggende bestemmelser for de enkelte områder i kommunen. Det er zonestatus, anvendelsen af området, mindstegrundstørrelse ved udstykning, maksimal bebyggelsesprocent,

Læs mere

Byplanrammer Vaarst Illustrationsplan

Byplanrammer Vaarst Illustrationsplan Vaarst Vaarst... 1 Illustrationsplan... 2 Rammeområder... 3 B1, Vaarst... 5 B2, Vaarst... 7 H1, Vaarst... 9 H2, Vaarst... 11 H3, Vaarst... 13 O1, Vaarst... 15 O2, Vaarst... 17 R1, Vaarst... 19 R2, Vaarst...

Læs mere

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger fra den

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Kommuneplan 2010-2022. Rammer for lokalplanlægning

Kommuneplan 2010-2022. Rammer for lokalplanlægning Kommuneplan 2010-2022 Rammer for lokalplanlægning Lolland Kommuneplan 2010-2022 Rapport 2 - Rammer for lokalplanlægning 2. udgave, 1. oplag 150 stk. Redaktion, layout & kort: Tryk: Foto: Kort: Planteam,

Læs mere

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone Greve Kommuneplan 2005-2017 Vis byzone opdater 1B5, NORDLIGE DEL AF HUNDIGE STRANDOMRÅDE Åben/lav boligbebyggelse og grønne områder samt nærmere fastlagt butiks- og erhvervsformål. for delområde: 1: Butikker

Læs mere

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden.

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 14. Rammer, set fra sydøst. set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 93 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde Rekreation /fritidsformål Sommerhusområde

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Max. bruttoetagearel kvm. Max. butiksstørrelse 750 kvm.

Max. bruttoetagearel kvm. Max. butiksstørrelse 750 kvm. Greve Kommuneplan 2005-2017 Vis byzone opdater 2B12, SYDLIGE DEL AF GREVE STRANDOMRÅDE Åben/lav boligbebyggelse og grønne områder samt nærmere fastlagt butiks- og erhvervsformål. for delområde: 1: Butikker

Læs mere

Kommuneplan for Langeland Kommune

Kommuneplan for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Havneområder 1.H.1 Lystbådehavnen 1.H.2 Trafikhavnen Fremtidig anvendelse Bebyggelsens art og ydre fremtræden Lystbåde og fiskerihavn med faciliteter

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.2 5 TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 V E J L E K O M M U N E FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 Forslag godkendt i Byrådet d. 20.08.2008 Offentligt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred

Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred I C H J N F A L K G B M D E Delområde 6 med angivelse af kortudsnit for byområder (A-B) og landområder (C-N) 386 6 Delområde 6 - Byområder Jægerspris

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Delområde 3 - Slangerup og den østlige del af kommunen

Delområde 3 - Slangerup og den østlige del af kommunen Delområde 3 - Slangerup og den østlige del af kommunen I F G H Delområde 3 med angivelse af kortudsnit for byområder (A-D) og landområder (E-N) 300 3 E A L M B K D J C N 301 Delområde 3 - Byområder Slangerup

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Forslag til up Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Stevnstrup Assentoft Langå Værum Haslund Randers

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m.

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m. Dato 06.02.2015 Dok.nr. 17244/15 Sagsnr. 11/886 Ref. ANBC Resumé af indkomne bemærkninger forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2013 og lokalplan 05.01.L02 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand,

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr. 36. Ple jeboliger. Klippinge

Stevns kommune. Lokalplan nr. 36. Ple jeboliger. Klippinge Stevns kommune Lokalplan nr. 36 O 1- a 3- Ple jeboliger i Klippinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLANNR. 36 Lokalplan for en bebyggelse af plejeboliger i Klippinge. INDHOLDSFORTEGNELSE. Lokalplanens område og formbl

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE. Lokalplan for et område ved Kirkegade. Vedtaget af byrådet den 3. juli LOKALPLAN nr.29

FREDERIKSSUND KOMMUNE. Lokalplan for et område ved Kirkegade. Vedtaget af byrådet den 3. juli LOKALPLAN nr.29 FREDERIKSSUND KOMMUNE Lokalplan for et område ved Kirkegade Vedtaget af byrådet den 3. juli 1984 LOKALPLAN nr.29 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Første del, REDEGØRELSE A Indledning B B 1 B 2 B 3 B 4 C D Forholdet

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

Mejlby. 14. Rammer, Mejlby. Mejlby set fra vest med Hadsundvej og det kommende nye skovområde i forgrunden. Mejlby set fra sydvest.

Mejlby. 14. Rammer, Mejlby. Mejlby set fra vest med Hadsundvej og det kommende nye skovområde i forgrunden. Mejlby set fra sydvest. 14. Rammer, set fra vest med Hadsundvej og det kommende nye skovområde i forgrunden. set fra sydvest. 115 14. Rammer, N Andet Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde

Læs mere

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet i forbindelse med Lokalplan nr. 541 for tre områder i Kirke Helsinge 1. Indledning Ejendommen Østergade

Læs mere

LOKAL PLAN 03-020 FEBRUAR 1991

LOKAL PLAN 03-020 FEBRUAR 1991 . LOKAL PLAN 03-020 FEBRUAR 1991 GISTRUP OMRADET GISTRUP LANDOMRADE.d BOLIGER PA LANDBRuGSPARCELLER I VAARST MAGISTRATENS 2.AFD. AALBORG KOMMUNE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Område

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 32 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Plan- Miljø- og Klimaudvalget 13. juni 2016 Offentliggjort 15. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 32 Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Kommuneplantillæg nr. 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...3 Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til anden planlægning...5

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

1. Rudkøbing Bolig og erhvervsområder

1. Rudkøbing Bolig og erhvervsområder Kommuneplan 2009-2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Bolig og erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.D.1 Havnepladsen Bolig og erhvervsformål: Boliger, erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-2, rekreative

Læs mere

kommuneplantillæg nr Bolig- og erhvervsområde ved Saltebakken

kommuneplantillæg nr Bolig- og erhvervsområde ved Saltebakken kommuneplantillæg nr. 15.13 Bolig- og erhvervsområde ved Saltebakken Søndergade Europavejen Thodesvej Lisborgvej Nyborgvej Rønnestvej Juni 2016 DDO, Copyright COWI Kolofon Udarbejdet af Center for Teknik

Læs mere

Kortudsnit genereres

Kortudsnit genereres 3B17, LANGAGERGÅRD Boligformål, center, offentlige formål og friareal - naturfælled. for delområde: 1: Boligformål og fælles friareal. 2: Center og erhvervsformål - butikker, kontorer, offentlige formål

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

1. Rudkøbing Erhvervsområder

1. Rudkøbing Erhvervsområder 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og kontorvirksomheder samt butikker med særligt

Læs mere

Lokalplan nr. 265 samt Tillæg nr. 81 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune

Lokalplan nr. 265 samt Tillæg nr. 81 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 30. november 2009 Sagsnummer 2009032800A Lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025

Kommuneplantillæg nr. 3 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025 4.1-6 Hotel på Lille Rådhusgade > Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg nr. 3 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025 Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre en ændring af ramme 4.1.013.C i Plandistrikt

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan Vedtaget Morsø Kommune -

KOMMUNEPLANTILLÆG. Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan Vedtaget Morsø Kommune - KOMMUNEPLANTILLÆG Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan 2009-2021 Vedtaget 29.10.2012 Morsø Kommune - www.morsoe.dk ? Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre kommuneplanen kan have baggrund

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Nr. 21

KOMMUNEPLANTILLÆG. Nr. 21 KOMMUNEPLANTILLÆG Nr. 21 Kommuneplantillæg nr. 21 I henhold til planloven fastsættes herved følgende rammer for indholdet af lokalplaner, som tilvejebringes inden for kommuneplanens rammeområde nr. 01-T-01.

Læs mere

Thorup Strand. Plannummer 01.B1. Anvendelse generelt. Boligområde. Fremtidig Zonestatus. Byzone. Bebyggelsesprocent 30% Max. antal etager.

Thorup Strand. Plannummer 01.B1. Anvendelse generelt. Boligområde. Fremtidig Zonestatus. Byzone. Bebyggelsesprocent 30% Max. antal etager. Thorup Strand Plannummer 01.B1 Boligområde Byzone Bebyggelsesprocent 30% Max. miljøklasse 2 Ved åben lav bebyggelse gælder, når ikke andet er angivet, følgende: Grunde skal have et grundareal på min. 700

Læs mere

4. Rækkefølgebestemmelser for boligudbygning I rækkefølgebestemmelserne fastlægges principper for udbygningen af boligog erhvervsområder.

4. Rækkefølgebestemmelser for boligudbygning I rækkefølgebestemmelserne fastlægges principper for udbygningen af boligog erhvervsområder. 1.2 Arealudlæg til nye boliger og erhverv 1. Der er udlagt areal til byudvikling i alle kommunens byer. Arealet svarer til det forventede behov i planperioden. Arealudlæggene fremgår af Rammer for lokalplanlægning.

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo FORSLAG Kommuneplantillæg 22 Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo Juni 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk tirsdag den 2. juli 2013 Offentlig høring fra den 2. juli 2013 til den 27. august 2013

Læs mere

BILAG 1 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-05 SKANDERBORG KOMMUNE

BILAG 1 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-05 SKANDERBORG KOMMUNE Bilag 1 MA BILAG 1 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-05 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 30. APRIL 2014 EMNE: Ændring af: - 51.R.01 Idrætshal og idrætsanlæg - 51.B.11 Øst for og

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

TILLÆG NR. 01 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 01 TIL KOMMUNEPLAN BLAABJERG KOMMUNE TILLÆG NR. 01 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 BLAABJERG KOMMUNE TILLÆG NR. 01 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 RAMMEBESTEMMELSER Erhvervsområde Outrup område 02E2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Formål 21

Læs mere

LOKALPLAN 2-05 Lyngvejens stadion

LOKALPLAN 2-05 Lyngvejens stadion LOKALPLAN 2-05 Lyngvejens stadion KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 2-05 LYNGVEJENS STADION REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING I OMRÅDET Områdets beliggenhed Dispositionsplan

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Ændring af rammeområder Råstof- og festivalområdet

Ændring af rammeområder Råstof- og festivalområdet Ændring af rammeområder Råstof- og festivalområdet Tillæg 7 til Kommuneplan 2009/forslag udkast Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg H olbæ k moto pv e j K a ller u B æks tien Område 3831 r v e je n Kommuneplantillæg Tillæg nr 19 til Kommuneplan 2014 U Indledning Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis der i den mellemliggende

Læs mere

Købmandsgården. Nyråd Hovedgade er præget af store markante bygningsværker som købmandsgården. 1880, bryggeriet fra 1930.

Købmandsgården. Nyråd Hovedgade er præget af store markante bygningsværker som købmandsgården. 1880, bryggeriet fra 1930. Nyråd lokalområde 98 Kulturmiljøer Udover de her nævnte kulturmiljøer, henvises også til kulturmiljøet Herregårdslandskab om Vordingborg i bind 2 for Vordingborg, delvist beliggende i Nyråd lokalområde.

Læs mere

Forslag til Svendborg Kommuneplan Oversigt over ændringer i rammeområder

Forslag til Svendborg Kommuneplan Oversigt over ændringer i rammeområder Forslag til Svendborg Kommuneplan 201325 Oversigt over ændringer i rammeområder 05.03.R7.961 05.03.R7.961 Rekreativt område campingudvidelse ved Øgavl Rekreative formål i form af campingplads Eksisterende:

Læs mere

Forslag til bebyggelse på: FUGLEKÆRVEJ I KOLT. ved Aarhus. 2. september 2016

Forslag til bebyggelse på: FUGLEKÆRVEJ I KOLT. ved Aarhus. 2. september 2016 Forslag til bebyggelse på: FUGLEKÆRVEJ I KOLT ved Aarhus 2. september 2016 Matrikel 2z, Kunnerup by, Ormslev Bygherre og projektudvikler: TreeBo v/ Asger Møller. Rosensgade 24 Aarhus C. tlf. 60 22 11 12

Læs mere

4. Rammeområderne for Tune Bydel

4. Rammeområderne for Tune Bydel 4. rne for Tune Bydel Planområde tematiseret på anvendelse Center, butik og kontor Fælles friareal og rekreativ anvendelse Industri, lager og værksted Servicefunktioner Tæt/lav boligbebyggelse Åben/lav

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere