Delområde 3 - Slangerup og den østlige del af kommunen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delområde 3 - Slangerup og den østlige del af kommunen"

Transkript

1 Delområde 3 - Slangerup og den østlige del af kommunen I F G H Delområde 3 med angivelse af kortudsnit for byområder (A-D) og landområder (E-N) 300

2 3 E A L M B K D J C N 301

3 Delområde 3 - Byområder Slangerup By (kortudsnit A) 302

4 3 Slangerup Bymidte (kortudsnit B) 303

5 Rappendamsvej, Nytoften mv. (kortudsnit C) Jørlunde (kortudsnit D) 304

6 3 Delområde 3 - Boligområder Rammenavn Anvendelse B 3.1 Slangerup Nord B 3.2 Hovmandsvej og Morelvang B 3.3 Bakkebo Syd Åben-lav bolig med mulighed for tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere, herunder vandværk. Tæt-lav bolig med mulighed for tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere. Tæt-lav bolig med mulighed for tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere. 30 1½ 8,5 m Eksisterende friarealer skal bevares til rekreative formål. 40 1½ 8,5 m Eksisterende friarealer skal bevares til rekreative formål. 40 1½ 8,5 m Eksisterende friarealer skal bevares til rekreative formål. B 3.4 Agervej Tæt-lav bolig m Eksisterende friarealer skal bevares til rekreative formål. B 3.5 Kongshøjparken Tæt-lav bolig ,5 m Eksisterende friarealer skal bevares til rekreative formål. B 3.6 Slangerupgård Tæt-lav bolig og bolig. 40 1½ 8,5 m Eksisterende friarealer skal bevares til rekreative formål. B 3.7 Fuglekvarteret Åben-lav bolig. 30 1½ 8,5 m Eksisterende friarealer skal bevares til rekreative formål. B 3.8 Hestetorvet, Svaldergade Åben-lav bolig og tæt-lav bolig. Endvidere et det tilladt indenfor området at der sker anvendelse til Aktivitetshuset. 45 1½ 8,5 m B 3.9 Klostergården Nord B 3.10 Klostergården Syd Etagebolig m Tæt-lav bolig. 35 1½ 8,5 m B 3.11 Boligformål; åben-lav bolig og 30 for åben- 2 8,5 m Eksisterende friarealer skal Hauge Møllegård- tæt-lav bolig. lav og 40 for bevares til rekreative formål. området tæt-lav B 3.12 Toften, Åvej, Birkemosevej Åben-lav bolig. 30 1½ 8,5 m B 3.13 Birkemosevej Tæt-lav bolig ,5 m B 3.14 Omkring Københavnsvej og Slangslundevej Åben-lav bolig. 30 1½ 8,5 m Eksisterende friarealer skal bevares til rekreative formål. B 3.15 Sønderparken Tæt-lav bolig. 40 1½ 8,5 m Eksisterende friarealer skal bevares til rekreative formål. B 3.16 Åben-lav bolig og tæt-lav bolig. 30 for åben- 1½ 8,5 m Eksisterende friarealer skal Lindegårdskvarteret lav og 40 for bevares til rekreative formål. tæt-lav 305

7 Rammenavn Anvendelse B 3.17 Øparken Tæt-lav bolig med mulighed for tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere. 40 1½ 8,5 m B 3.18 Banevænget Tæt-lav bolig. 40 1½ 8,5 m B 3.19 ved Hillerødvej Åben-lav bolig og tæt-lav bolig 30 for åben- 1½ 8,5 m Grundstørrelserne fastsæt- med mulighed for tilhørende lav og 40 for tes til min. 300 m2 for tæt-lav kollektive anlæg til brug for tæt-lav bebyggelse og min. 700 m2 for områdets beboere. åben-lav bebyggelse. Grundstørrelse inkl. andel i Det fastsættes at ca. 1/3 af boli- fællesarealer skal være min. gerne skal opføres som tæt-lave 550 m2 for tæt-lav bebyggelse boliger og ca. 2/3 af boligerne og min. 850 m2 for åben-lav skal opføres som åben-lave bo- bebyggelse. Fællesarealer liger. beregnes her inkl. vejareal. Mindst 10 af områderne skal anvendes til samlede friarealer. B 3.20 Åben-lav bolig og tæt-lav bolig 30 for åben- 1½ 8,5 m Fremtidig byzone. Området ved Slagslundevej med mulighed for tilhørende lav og 40 for Dog er der overføres med lokalplan til kollektive anlæg til brug for tæt-lav mulighed byzone. områdets beboere. for, efter nærmere Grundstørrelserne fastsæt- Det fastsættes at ca. 1/3 af boli- vurdering og tes til min. 300 m2 for tæt-lav gerne skal opføres som tæt-lave planlægning bebyggelse og min. 700 m2 for boliger og ca. 2/3 af boligerne at tillade, at åben-lav bebyggelse. skal opføres som åben-lave bo- en del af om- Grundstørrelse inkl. andel i liger. rådet opføres fællesarealer skal være min. med boliger i 550 m2 for tæt-lav bebyggelse 2 r og min. 850 m2 for åben-lav bebyggelse. Fællesarealer beregnes her inkl. vejareal. Mindst 10 af områderne skal anvendes til samlede friarealer. Grænsen mellem by og land skal bearbejdes med udgangspunkt i de landskabelige kvaliteter. 306

8 3 Rammenavn Anvendelse B 3.21 ved Mosebuen Åben-lav bolig. 30 1½ 8,5 m Fremtidig byzone. Området overføres med lokalplan til byzone. B 3.22 ved Ny Øvej Åben-lav bolig. 30 1½ 8,5 m Fremtidig byzone. Området overføres med lokalplan til byzone. B 3.23 Omkring Bygaden og Sundbylillevej Åben-lav bolig med mulighed for tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere 30 1½ 8,5 m Ved udstykning og lokalplanlægning skal der tages hensyn til kirkens nærvirkning og indsigtszone. B 3.24 Lundehusene Åben-lav bolig og tæt-lav bolig. 30 for åben- 1½ 8,5 m og Hasselvej lav og 40 for tæt-lav B 3.25 ved Rappendam Have B 3.26 Rappendamsvej, Nytoften m.m. Åben-lav bolig. 30 1½ 8,5 m Åben-lav bolig. 30 1½ 8,5 m B 3.27 Nord for Åben-lav bolig og tæt-lav bolig. 30 for åben- 1½ 8,5 m Bygaden lav og 40 for tæt-lav B 3.28 ved Lystrupvej Åben-lav bolig og tæt-lav bolig. Rækkefølgebestemmelserne fastsætter at området kan frigives i perioden Nærmere rammebestemmelser fastsættes i forbindelse med Kommuneplan Fremtidig byzone. Området overføres med lokalplan til byzone. 307

9 Rammenavn Anvendelse B 3.29 ved Kroghøj Åben-lav bolig og tæt-lav bolig. Rækkefølgebestemmelserne fastsætter at området kan frigives i perioden Nærmere rammebestemmelser fastsættes i forbindelse med Kommuneplan Der skal etableres foranstaltninger til sikring mod støjgener fra Slangerup Speedway Klub, jf. støjkonsekvenszonen i kommuneplanens retningslinjer for støjende anlæg. Fremtidig byzone. Området overføres med lokalplan til byzone. B 3.30 ved Højagergård Åben-lav bolig og tæt-lav bolig samt offentlig og privat service såsom institution, forening, beredskab, lokaler til undervisning, jobcenter og lign. Rækkefølgebestemmelserne fastsætter at området kan frigives i perioden Nærmere rammebestemmelser fastsættes i forbindelse med Kommuneplan Boligområdet skal udformes med udgangspunkt i terrænforholdene og den eksisterende bebyggelse. Det er vigtigt at have for øje, at området ligger højt og vil kunne ses langt fra. Der skal sikres rekreative forbindelser til Lystrup Skov og muligheden for at opleve skovbrynene omkring Lystrup Skov skal bevares. Fremtidig byzone. Området overføres med lokalplan til byzone. 308

10 3 Rammenavn Anvendelse B 3.31 vest for Hillerødvej Åben-lav bolig og tæt-lav bolig. Rækkefølgebestemmelserne fastsætter at området kan frigives i perioden Nærmere rammebestemmelser fastsættes i forbindelse med Kommuneplan Boligområdet skal udformes med udgangspunkt i terrænforholdene og den eksisterende bebyggelse. Det er vigtigt at have for øje, at området ligger højt og vil kunne ses langt fra. Der skal sikres rekreative forbindelser til Lystrup Skov og muligheden for at opleve skovbrynene omkring Lystrup Skov skal bevares. Fremtidig byzone. Området overføres med lokalplan til byzone. B 3.32 syd for Ny Øvej Åben-lav bolig og tæt-lav bolig. Rækkefølgebestemmelserne fastsætter at området kan frigives i perioden Nærmere rammebestemmelser fastsættes i forbindelse med Kommuneplan Fremtidig byzone. Området overføres med lokalplan til byzone. 309

11 Delområde 3 - Blandede byområder og centerområder Rammenavn Anvendelse BB 3.1 ved Kongensgade Blandet byområde. Tankstation med butik og bolig. 30 1½ 8,5 m BB 3.2 ved Bygaden, Blandet byområde. 30 for boliger 1½ 8,5 m Jørlunde Åben-lav bolig, liberalt erhverv, og 45 for anden hotel og lign. anvendelse C 3.1 Kongensgade, Centerområde. 70 for området 2½ 12 m Bebyggelse langs Kongensgade Brobæksgade Blandet bolig og erhvervsbebyg- under ét og Brobæksgade skal fortrins- gelse med detailhandel, kontorer, vist opføres som sluttet bebyg- liberalt erhverv, restaurant, gelse i vejskel. Se kort med klinikker og kulturelle formål og bevaringsværdig bystruktur og lign. erhvervstyper der kan ind- kort med princip- passes uden væsentlige genevirk- per under de generelle rammer. ninger i forhold til omgivelserne. Lokalplaner for facadebebyg- Stuen langs Kongens- gelsen langs Kongensgade og gade skal primært anvendes til Brobæksgade skal indeholde publikumsorienteret handel og bestemmelser om butiksfaca- service. De øvrige r skal ders orientering i forhold til anvendes til kontorer, liberalt gaden og bestemmelser for erhverv og klinikker. skiltning og reklamering. I bygninger med mere end 1½ skal mindst én så vidt muligt anvendes til beboelse. C 3.2 Kongensgade, Centerområde. 70 for området 1½ dog 2½ for 8,5 m, dog Bebyggelse langs Kongensgade Brobæksgade Blandet bolig og erhvervsbebyg- under ét Slangerup 12 m for og Brobæksgade skal fortrins- gelse med detailhandel, kontorer, Rådhus, Slangerup vist opføres som sluttet bebyg- liberalt erhverv, restaurant, kli- matr.nr. 11cl, Rådhus gelse i vejskel. Se kort med nikker, offentlig og privat service 11e og 8g. bevaringsværdig bystruktur og som administration, brandsta- kort med princip- tion, institutioner og kulturelle per under de generelle rammer. formål og lign. erhvervstyper der kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. C 3.3 ved Centerområde. 70 for området 1½ 8,5 m Se kort med bevaringsværdig Kirketorvet Blandet bolig og erhvervsbebyg- under ét bystruktur under de generelle gelse med detailhandel, kontorer, rammer liberalt erhverv, restaurant, klinikker og kulturelle formål og lign. erhvervstyper der kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. 310

12 3 Rammenavn Anvendelse C 3.4 Områder i Centerområde. 55 for hvert 1½ 8,5 m Se kort med bevaringsværdig Slangerup bymidte Blandet bolig og erhvervsbebyg- område under bystruktur under de generelle gelse med detailhandel, kontorer, ét rammer liberalt erhverv, restaurant, klinikker og kulturelle formål og lign. erhvervstyper der kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. C 3.5 Områder ved Kongshøjparken Centerområde. Boliger. 40 1½ 8,5 m C 3.6 Områder ved Kingovej, Stationsvej og Nybrovænge Centerområde. Boliger. 55 1½ 8,5 m C 3.7 ved Kingovej Centerområde. 55 for området 1½ 8,5 m Boliger. under ét C 3.8 ved Roskildevej, Slagslundevej C 3.9 Slangerup Kirke Centerområde. Boliger. Centerområde. Kirke, kirkegård og byggeri med tilknytning til kirken. 30 1½ 8,5 m C 3.10 Centerområde. 65 for området 1½ 8,5 m ved Kingovej Institutionsformål. under ét C 3.11 Grønt område ved Kingovej Offentligt grønt område. Området må ikke bebygges bortset fra mindre bygninger der er nødvendige for områdets anvendelse som rekreativt område, herunder forskellige friluftsaktiviteter. 311

13 Rammenavn Anvendelse C 3.12 Nord for Centerområde. 100 for områ- 1½ 8,5 m Møllestræde Blandet bolig og erhvervsbebyg- det under ét gelse med detailhandel, kontorer, liberalt erhverv, restaurant, klinikker og kulturelle formål og lign. erhvervstyper der kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. Stuen langs Kongensgade skal primært anvendes til publikumsorienteret handel og service. De øvrige r skal anvendes til kontorer, liberalt erhverv og klinikker. I bygninger med mere end 1½ skal mindst én så vidt muligt anvendes til beboelse. 312

14 3 Delområde 3 - Offentlige områder Rammenavn Anvendelse D 3.1 Idræts- og Offentlig og privat service såsom 55 for området 2 12 m Kulturcenter institution, idræts- og kulturcen- under ét ter, hal, idrætsanlæg, selskabslokaler og cafeteria med tilhørende servicevirksomhed f.eks. diner transportable D 3.2 Skole og Offentlig og privat service såsom 45 for området 2 12 m idrætsområde skole, institutioner, klubtilbud, under ét idrætsanlæg, varmecentral og grønne områder. D 3.3 Offentlig og privat service såsom 55 for området 2 10 m Sundhedscentret plejehjem, ældreboliger, beskyt- under ét tede boliger og lign. D 3.4 ved Slangerup Offentlig og privat service såsom Kirke (ny kirkegård) kirkegård eller offentlige grønne områder, friarealer og lign. D 3.5 Offentlig og privat service såsom 45 for området 2 10 m Lindegårdskolen skole, institutioner, klubtilbud, under ét idrætsanlæg og grønne områder. D 3.6 Slangerup Renseanlæg D 3.7 Jørlunde Kirke D 3.8 Institutionsområde ved Hauge Møllevej Offentlig og privat service såsom rensningsanlæg, slammineraliseringsanlæg, oplag. Offentlig og privat service såsom kirke, kirkegård, offentlige grønne områder, friarealer og lign. Daginstitution, døgninstitution m Området skal friholdes for bebyggelse udover enkelte bygninger, som er nødvendige for områdets anvendelse til rensningsanlæg. 313

15 Delområde 3 - Erhvervsområder Rammenavn Anvendelse E 3.1 ved Fabriksvangen og Raasigvangen Erhverv såsom værksteds-, håndværks-, engros-, lager-, servicevirksomhed eller lettere industri, liberalt erhverv, kontor og administration. Butiksareal til salg af egne produkter maks. 100 m ,5 m Såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det, kan byrådet tillade en større bygnings af enkelte bygninger eller bygningsdele. Der må ikke etableres boliger. E 3.2 ved Strandstræde Butikker til særligt pladskrævende udvalgsvarer. Erhverv såsom værksteds-, håndværks-, engros-, lager-, servicevirksomhed eller lettere industri, liberalt erhverv, kontor og administration. Butiksareal til salg af egne produkter maks. 100 m2. Butikker til særligt pladskrævende udvalgsvarer. Klasse 1-5 iht. zoneringskort, se de generelle rammer vedr. zonering ,5 m Såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det, kan byrådet tillade en større bygnings af enkelte bygninger eller bygningsdele. Området er i landzone og kan overføres til byzone med lokalplan. Der må ikke etableres boliger og eksisterende boliger må ikke udvides. E 3.3 ved Industrivej og Banegraven Erhverv såsom værksteds-, håndværks-, engros-, lager-, servicevirksomhed eller lettere industri, liberalt erhverv, kontor og administration. Butiksareal til salg af egne produkter maks. 100 m2. Klasse 1-5 iht. zoneringskort, se de generelle rammer vedr. zonering ,5 m Såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det, kan byrådet tillade en større bygnings af enkelte bygninger eller bygningsdele. Der må ikke etableres boliger og eksisterende boliger må ikke udvides. Klasse 1-4 iht. zoneringskort, se de generelle rammer vedr. zonering 314

16 3 Rammenavn Anvendelse E 3.4 ved Stationsvej og Københavnsvej Erhverv såsom værksteds-, håndværks-, engros-, lager-, servicevirksomhed eller lettere industri, liberalt erhverv, kontor og administration. Butiksareal til salg af egne produkter maks. 100 m ,5 m Såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det, kan byrådet tillade en større bygnings af enkelte bygninger eller bygningsdele Der må ikke etableres boliger. Klasse 1-3 iht. zoneringskort, se de generelle rammer vedr. zonering E 3.5 ved Københavnsvej og Banegraven Erhverv, såsom værksteds-, håndværks-, engros-, lager- og servicevirksomhed eller lettere industri, liberalt erhverv, kontor og administration samt publikumsorienterede virksomheder inden for forlystelse, sport, motion, fritidsudøvelse og lign ,5 m Såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det, kan byrådet tillade en større bygnings af enkelte bygninger eller bygningsdele Der må ikke etableres boliger. E 3.6 ved Fabriksvangen og Raasingvang Butiksareal til salg af egne produkter maks. 100 m2 Erhverv, såsom værksteds-, håndværks-, engros-, lager- og servicevirksomhed eller lettere industri, liberalt erhverv, kontor og administration. Butiksareal til salg af egne produkter maks. 100 m2 Klasse 1-2 iht. zoneringskort, se de generelle rammer vedr. zonering ,5 m Såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det, kan byrådet tillade en større bygnings af enkelte bygninger eller bygningsdele Der må ikke etableres boliger. Butikker til særligt pladskrævende udvalgsvarer. Klasse 1-5 iht. zoneringskort, se de generelle rammer vedr. zonering 315

17 Zoneringskort for E 3.1, E 3.2, E 3.6, H 3.2 og D

18 3 Zoneringskort for E 3.3, E 3.4, E 3.5 og H

19 Delområde 3 - Håndværksområder Rammenavn Anvendelse H 3.1 Bolig- og erhverv. 30 ved bolig- 1½ 8,5 m Nye boliger må kun etableres Håndværksområde Lettere erhverv såsom hånd- bebyggelse og i form af parcelhuse og der må ved Banegraven værks-, service- og lagervirk- 45 ved anden kun være en bolig pr. ejendom. somhed, samt kontor og liberalt bebyggelse erhverv. Boliger må ikke frastykkes erhvervsdelen. Butiksareal til salg af egne produkter maks. 50 m2. Klasse 1-2 iht. zoneringskort, se de generelle rammer vedr. zonering H 3.2 Bolig- og erhverv. 30 ved boliger 1½ 8,5 m Nye boliger må kun etableres Håndværksområde Lettere erhverv såsom hånd- og 45 ved i form af parcelhuse og der må ved Håndværkervan- værks-, service- og lagervirk- anden bebyg- kun være en bolig pr. ejendom. gen somhed, samt kontor og liberalt gelse erhverv. Boliger må ikke frastykkes erhvervsdelen. Butiksareal til salg af egne produkter maks. 50 m2. Klasse 1-2 iht. zoneringskort, se de generelle rammer vedr. zonering 318

20 3 319

21 Delområde 3 - Landsbyer og landområder LB 3.4 Kvinderup (kortudsnit E) LB 3.2 LL 3.0 LB 3.5 Græse (kortudsnit G) LL 1.0 LE 3.2 LL 3.0 Strandvænget (kortudsnit F) LL 3.0 LB 3.1 LB 3.3 LL 3.0 Hørup (kortudsnit H) Sigerslevvester (kortudsnit I) 320

22 3 S 3.1 LE 3.1 S 3.1 LL 3.0 Slangerup Foderstofforretning (kortudsnit J) LL 3.0 LL 2.0 LL 3.0 LE 3.3 S 3.2 Jørlunde Maskinforretning (kortudsnit K) Sommerhusområder ved Lystrupvej S 3.1 og Borgmarken S 3.2 (kortudsnit L) Boldbaner ved Jordhøjvej LF 3.1 og kolonihaver ved Haugemøllevej LK 3.1 (kortudsnit M) Metalskolen og sommerhusområde ved Buresø (kortudsnit N) 321

23 Delområde 3 - Landsbyer Rammenavn Anvendelse LB 3.1 Sigerslevvester Landsby. Bolig- og erhvervsområde, offentligt formål, med tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere. Der må kun drives landbrugserhverv, samt sådanne erhverv som ikke medfører gener for de omkringboende og ændrer områdets bevaringsværdige landsbypræg. 30 1½ 8,5 m Særlig landsby. Lokalplanlægning skal sikre at bevaringsværdige og miljøstøttende bygninger bevares og ikke må ombygges eller på anden måde ændres uden Byrådets særlige godkendelse. Det skal sikres at ny bebyggelse samt om- og tilbygninger gives en placering, udformning og et materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige bebyggelse. Ligeledes at plantninger, stengærder, stier og lignende karakteristiske byelementer ikke må ændres eller fjernes uden Byrådets særlige godkendelse. Ved udstykning og lokalplanlægning skal der tages hensyn til kirkens nærvirkning og indsigtszone. Ejendomme må ikke udstykkes med mindre grundstørrelser end 700 m2 uden Byrådets særlige godkendelse. 322

24 3 Rammenavn Anvendelse LB 3.2 Græse Landsby. Bolig- og erhvervsområde, offentligt formål, med tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere. Der må kun drives landbrugserhverv, samt sådanne erhverv som ikke medfører gener for de omkringboende og ændrer områdets landsbypræg. 30 1½ 8,5 m Lokalplanlægning skal sikre at bevaringsværdige og miljøstøttende bygninger bevares og ikke må ombygges eller på anden måde ændres uden Byrådets særlige godkendelse. Det skal sikres at ny bebyggelse samt om- og tilbygninger gives en placering, udformning og et materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige bebyggelse. Ligeledes at plantninger, stengærder, stier og lignende karakteristiske byelementer ikke må ændres eller fjernes uden Byrådets særlige godkendelse. LB 3.3 Hørup Landsby. Bolig- og erhvervsområde, offentligt formål, med tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere. Der må kun drives landbrugserhverv, samt sådanne erhverv som ikke medfører gener for de omkringboende og ændrer områdets bevaringsværdige landsbypræg. Ejendomme må ikke udstykkes med mindre grundstørrelser end 700 m2 uden Byrådets særlige godkendelse. 30 1½ 8,5 m Lokalplanlægning skal sikre at bevaringsværdige og miljøstøttende bygninger bevares og ikke må ombygges eller på anden måde ændres uden Byrådets særlige godkendelse. Det skal sikres at ny bebyggelse samt om- og tilbygninger gives en placering, udformning og et materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige bebyggelse. Ligeledes at plantninger, stengærder, stier og lignende karakteristiske byelementer ikke må ændres eller fjernes uden Byrådets særlige godkendelse. Ejendomme må ikke udstykkes med mindre grundstørrelser end 700 m2 uden Byrådets særlige godkendelse. 323

25 Rammenavn Anvendelse LB 3.4 Kvinderup Landsby. Bolig- og erhvervsområde, offentligt formål, med tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere. Der må kun drives landbrugserhverv, samt sådanne erhverv som ikke medfører gener for de omkringboende og ændrer områdets bevaringsværdige landsbypræg. 30 1½ 8,5 m Særlig landsby. Lokalplanlægning skal sikre at bevaringsværdige og miljøstøttende bygninger bevares og ikke må ombygges eller på anden måde ændres uden Byrådets særlige godkendelse. Det skal sikres at ny bebyggelse samt om- og tilbygninger gives en placering, udformning og et materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige bebyggelse. Ligeledes at plantninger, stengærder, stier og lignende karakteristiske byelementer ikke må ændres eller fjernes uden Byrådets særlige godkendelse. Ejendomme må ikke udstykkes med mindre grundstørrelser end 700 m2 uden Byrådets særlige godkendelse. LB 3.5 Strandvænget Åben-lav bolig og tæt-lav bolig 30 for åben- 1½ 8,5 m Området skal forblive i land- med mulighed for tilhørende lav og 40 for zone. kollektive anlæg til brug for tæt-lav områdets beboere. 324

26 3 Delområde 3 - Rammeområder i landområdet Rammenavn Anvendelse LE 3.1 Slangerup Erhvervsformål såsom grovvare m med Området skal forblive i land- foderstofforretning forretning samt dertil hørende mindre sær- zone. administration og detailhandel. lige hensyn til virksom- I forbindelse med lokalplan- hedens drift lægning skal det sikres at der nødvendig- etableres beplantningsbælter gør en større mod de tilstødende veje og det af åbne land. enkelte bygninger eller Klasse 1-5 iht. zoneringskort, bygnings- se de generelle rammer vedr. dele. zonering LE 3.2 Frederikssund Erhvervsformål såsom have- Området skal forblive i land- Planteskole ved center og planteskole samt zone. Strandvænget dertil hørende administration og detailhandel. Klasse 1-3 iht. zoneringskort, se de generelle rammer vedr. zonering LE 3.3 Erhvervsformål såsom maskin- Området skal forblive i land- Jørlunde Maskin- forretning samt dertil hørende zone. forretning ved administration og detailhandel. Roskildevej Klasse 1-3 iht. zoneringskort, se de generelle rammer vedr. zonering LF 3.1 Boldbaner ved Rekreativt område med boldba- Området skal forblive i land- Jordhøjvej ner samt beplantning. zone. Området skal friholdes for bebyggelse. LK 3.1 Kolonihaver, Haugemøllevej Kolonihaveområde. 8 m2 på det enkelte havelod 1 3 m Daghaver. Området skal forblive i landzone. Området skal fastholdes som kolonihaveområde (iht. lov om kolonihaver). Området skal friholdes for anden bebyggelse end mindre bygninger i forbindelse med områdets anvendelse (f.eks. toiletbygninger, redskabs- og oplagsbygninger). 325

27 Delområde 3 - Øvrigt landområde og sommerhusområder Rammenavn Anvendelse LL 3.0 Anvendelsen fastlægges primært Boligbebyg- Boligbebyg- Etablering af bebyggelse og Landområdet i til jordbrugsformål (landbrug, gelse maks. gelse maks. anlæg i det åbne land skal ske område 3 gartneri og skovbrug). 1½ 8,5 m i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og de beskrevne beskyttelsesinteresser. Der må primært opføres og indrettes bebyggelse og anlæg, der er nødvendige for jordbrugserhvervet samt boliger for indehavere og ansatte i jordbruget. Der åbnes mulighed for placering af fritidsaktiviteter, der efter byrådets skøn kan indpasses i landområderne. LL 3.1 Metalskolen Undervisning og kursus med 16 for området Området skal forblive i land- tilhørende funktioner og park. under ét zone. Bebyggelse må kun finde sted i tilknytning til eksisterende bebyggelse. S 3.1 ved Lystrupvej Sommerhusområde m Områdets grønne karakter med åben og meget lav bebyggelse ønskes fastholdt. S 3.2 Borgmarken Sommerhusområde m Områdets grønne karakter med åben og meget lav bebyggelse ønskes fastholdt. S 3.3 ved Buresøen Sommerhusområde m Områdets grønne karakter med åben og meget lav bebyggelse ønskes fastholdt. Lokalplanlægning skal sikre at områdets anvendelse skal ske med hensyntagen til den omkringliggende natur ved Buresø og landskabsfredningen for området. 326

28 3 Zoneringskort for LE 3.2 Zoneringskort for LE 3.3 Zoneringskort for LE

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere

Delområde 2 - Vinge og Store Rørbæk

Delområde 2 - Vinge og Store Rørbæk Delområde 2 - Vinge og Store Rørbæk D B A C D Delområde 2 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-E) 280 2 Delområde 2 - Byområder Vinge og Store Rørbæk (kortudsnit A) 281 Delområde

Læs mere

Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred

Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred I C H J N F A L K G B M D E Delområde 6 med angivelse af kortudsnit for byområder (A-B) og landområder (C-N) 386 6 Delområde 6 - Byområder Jægerspris

Læs mere

Delområde 4. Skibby og den sydøstlige del af Hornsherred. 210 Rammer

Delområde 4. Skibby og den sydøstlige del af Hornsherred. 210 Rammer Delområde 4 Skibby og den sydøstlige del af Hornsherred D E C J F B G K H L I M A N Delområde 4 med angivelse af kortudsnit for byområder (A - D) og landområder (E - N) 210 Rammer 4 Delområde 4 l Byområder

Læs mere

Delområde 6. Jægerspris og den nordlige del af Hornsherred. 262 Rammer

Delområde 6. Jægerspris og den nordlige del af Hornsherred. 262 Rammer Delområde 6 Jægerspris og den nordlige del af Hornsherred I H C J F L A K G D B M E Delområde 6 med angivelse af kortudsnit for byområder (A - B) og landområder (C - M) 262 Rammer 6 Delområde 6 l Byområder

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG

7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG 7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG 7.1 Centerby - Dannemare DISTRIKT RUDBJERG 231 Rammenr.: 381-C1.1 Rammenavn: Lokalcenter i Dannemare Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde,

Læs mere

6 Distrikt Ravnsborg 194 DISTRIKT RAVNSBORG

6 Distrikt Ravnsborg 194 DISTRIKT RAVNSBORG 6 Distrikt Ravnsborg 194 DISTRIKT RAVNSBORG 6.1 Centerby - Horslunde DISTRIKT RAVNSBORG 195 Rammenr.: 379-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Horslunde Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde,

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Ændring af rammeområder Råstof- og festivalområdet

Ændring af rammeområder Råstof- og festivalområdet Ændring af rammeområder Råstof- og festivalområdet Tillæg 7 til Kommuneplan 2009/forslag udkast Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018 Tillæg til Kommuneplan 2009 2021 for Frederikssund Kommune For rammeområde E 3.6 Offentligt fremlagt i perioden den xxx til og med den xxxx Rammeområde E 3.6 Redegørelse

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

10E 1.11. Bestemmelser. Status 2 / 395. Vedtaget. Plannummer 10E 1.11. Plannavn Lemvig Kommuneplan 2013-25. Anvendelse generelt.

10E 1.11. Bestemmelser. Status 2 / 395. Vedtaget. Plannummer 10E 1.11. Plannavn Lemvig Kommuneplan 2013-25. Anvendelse generelt. 10E 1.11 Plannummer 10E 1.11 Plannavn Lemvig Kommuneplan 2013-25 specifik Erhvervsområde Erhvervsområde Erhvervsområde Bebyggelsesprocent 50 Max. bygningshøjde 9,5 Forslag 2 / 395 10C 1.7 Plannummer 10C

Læs mere

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 23. november 2009 Sagsnummer 2008121247A Forslag

Læs mere

4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO

4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO 4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO 77 4.1 Hovedby - Maribo Vest 78 DISTRIKT MARIBO 4.1 Hovedby - Maribo Øst DISTRIKT MARIBO 79 Rammenr.: 360-C2 Rammenavn: Bymidte Ved Åen i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser:

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

3 Distrikt Højreby 46 DISTRIKT HØJREBY

3 Distrikt Højreby 46 DISTRIKT HØJREBY 3 Distrikt Højreby 46 DISTRIKT HØJREBY 3.1 Centerby - Søllested DISTRIKT HØJREBY 47 Rammenr.: 359-1.C.1 Rammenavn: Lokalcenter i Søllested Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde,

Læs mere

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone Greve Kommuneplan 2005-2017 Vis byzone opdater 1B5, NORDLIGE DEL AF HUNDIGE STRANDOMRÅDE Åben/lav boligbebyggelse og grønne områder samt nærmere fastlagt butiks- og erhvervsformål. for delområde: 1: Butikker

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 26. MARTS 2014 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - etablering af et nyt rammeområde 12.E.03 omfattende erhvervsejendomme

Læs mere

Havndal - lokalplanrammer

Havndal - lokalplanrammer Havndal - lokalplanrammer Industriområde Sommerhusområde Teknisk anlæg Byudviklingsområde I.1 O.1 E.3 R.1 E.1 B.1 B.4 O.2 E.2 B.2 C.1 B.3 B.5 O.3 R.2 90 H.C.1 Centerområde Fra Jydestien til Vellinggårdsvej

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Max. bruttoetagearel kvm. Max. butiksstørrelse 750 kvm.

Max. bruttoetagearel kvm. Max. butiksstørrelse 750 kvm. Greve Kommuneplan 2005-2017 Vis byzone opdater 2B12, SYDLIGE DEL AF GREVE STRANDOMRÅDE Åben/lav boligbebyggelse og grønne områder samt nærmere fastlagt butiks- og erhvervsformål. for delområde: 1: Butikker

Læs mere

selvbetjeningsvaskeri og lign.) anden detailhandelslignende funktion (apotek, bank og lign.) hotel, restaurant og forlystelser. Liberalt erhverv: klin

selvbetjeningsvaskeri og lign.) anden detailhandelslignende funktion (apotek, bank og lign.) hotel, restaurant og forlystelser. Liberalt erhverv: klin 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 generelt specifik Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Bebyggelsesprocent 45% Bebyggelsesprocent af Max. antal etager Max. bygningshøjde rammeområde

Læs mere

4. Rammeområderne for Tune Bydel

4. Rammeområderne for Tune Bydel 4. rne for Tune Bydel Planområde tematiseret på anvendelse Center, butik og kontor Fælles friareal og rekreativ anvendelse Industri, lager og værksted Servicefunktioner Tæt/lav boligbebyggelse Åben/lav

Læs mere

Boligområde der føres tilbage til landzone

Boligområde der føres tilbage til landzone Boligområde der føres tilbage til landzone Plannummer 14.B01 Boligområde Ved åben lav bebyggelse gælder, når ikke andet er angivet, følgende: Grunde skal have et grundareal på min. 700 m². Den bebyggelige

Læs mere

Kortudsnit genereres

Kortudsnit genereres 3B17, LANGAGERGÅRD Boligformål, center, offentlige formål og friareal - naturfælled. for delområde: 1: Boligformål og fælles friareal. 2: Center og erhvervsformål - butikker, kontorer, offentlige formål

Læs mere

Rammer. I menuen til venstre kan du klikke på de enkelte distrikter for rammer.

Rammer. I menuen til venstre kan du klikke på de enkelte distrikter for rammer. Rammer Rammerne indeholder de grundlæggende bestemmelser for de enkelte områder i kommunen. Det er zonestatus, anvendelsen af området, mindstegrundstørrelse ved udstykning, maksimal bebyggelsesprocent,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne i Lejre Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne i Lejre Kommune Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne i Lejre Kommune Baggrund To virksomheder i Lejre Kommune ønsker mulighed for at udvide på steder, som i øjeblikket ikke er udlagt til erhvervsformål.

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden.

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 14. Rammer, set fra sydøst. set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 93 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde Rekreation /fritidsformål Sommerhusområde

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser og rammeområde 3B10

Ændring af rammebestemmelser og rammeområde 3B10 Kommuneplantillæg nr. 18 Ændring af rammebestemmelser og rammeområde 3B10 Hvad er et kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan for hele kommunen. Den beskriver retningslinjer og rammer for udviklingen

Læs mere

Lokalplan 4.5. For dele af Sejerby. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 07.05.1990 3011501L40500

Lokalplan 4.5. For dele af Sejerby. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 07.05.1990 3011501L40500 Lokalplan 4.5 For dele af Sejerby Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 07.05.1990 3011501L40500 BJERGSTED KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.5 FOR DELE AF SEJERBY samt tillæg nr, 4 til kommuneplanen. Teknisk

Læs mere

Rammernes opbygning. Rammerne er plangrundlaget for udarbejdelse af lokalplaner. Der er udarbejdet rammer for alle geografi ske dele af Greve Kommune.

Rammernes opbygning. Rammerne er plangrundlaget for udarbejdelse af lokalplaner. Der er udarbejdet rammer for alle geografi ske dele af Greve Kommune. 8. Rammer 179 Rammernes opbygning Rammerne er plangrundlaget for udarbejdelse af lokalplaner. Der er udarbejdet rammer for alle geografi ske dele af Greve Kommune. Rammerne for lokalplanlægning er i Greve

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse.

Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse. Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse. Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde E 1.18, Pedersholmparken i Frederikssund. Endeligt vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

5 Distrikt Nakskov DISTRIKT NAKSKOV 131

5 Distrikt Nakskov DISTRIKT NAKSKOV 131 5 Distrikt Nakskov DISTRIKT NAKSKOV 131 5.1 Hovedby - Nakskov Vest 132 DISTRIKT NAKSKOV 5.1 Hovedby - Nakskov Øst DISTRIKT NAKSKOV 133 Rammenr.: 367-C1A Rammenavn: Bymidteområde i Nakskov vest Generelle

Læs mere

26 Kommuneplanrammer. Redegørelse

26 Kommuneplanrammer. Redegørelse 26 Kommuneplanrammer Redegørelse Med Kommuneplan 2001 overgik arealerne vest og sydvest for Lisbjerg fra perspektivarealer til blandede bolig og erhvervsformål, mens arealerne sydøst for Lisbjerg og omkring

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Centerområder 1.C.1 Torvet Østergade Fremtidig anvendelse Butikker til detailhandel, liberalt erhverv, hotel og restaurationsvirksomhed, håndværksmæssige

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 004

Kommuneplantillæg nr. 004 Kommuneplantillæg nr. 004 Cleantech Erhvervsområde Ny By (etape 1 - syd for Strandvangen) Vedtaget af Frederikssund Byråd den xx. xxxx 2011 Tillæg til Kommuneplan 2009-2021 Redegørelse Kommuneplantillæggets

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet i forbindelse med Lokalplan nr. 541 for tre områder i Kirke Helsinge 1. Indledning Ejendommen Østergade

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Sebbersund Valsted Barmer

Sebbersund Valsted Barmer Sebbersund Valsted Barmer OVERSIGTSKORT OVER RAMMEOMRÅDER 3.T.2 Barmer 3.B.5 3.BE.5 3.B.7 3.OF.4 3.BE.4 Valsted 3.B.6 3.S.4 Sebbersund 3.F.3 1:25.000 Rammeområderne forudsættes overført til byzone gennem

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Tillæg til Kommuneplan 1998-2009 Kultur- og forlystelsesaktiviteter Ballerup Kommunalbestyrelse maj 2003 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 1998-2009 2 Dette tillæg nr. 3 til Kommuneplan

Læs mere

8 Distrikt Rødby 260 DISTRIKT RØDBY

8 Distrikt Rødby 260 DISTRIKT RØDBY 8 Distrikt Rødby 260 DISTRIKT RØDBY 8.1 Centerby - Rødby DISTRIKT RØDBY 261 Rammenr.: 360-C3 Rammenavn: Bymidte i Rødby ved Østre Allé Generelle anvendelsesbestemmelser: Bymidte - centeområde, butikker,

Læs mere

Byplanrammer Vaarst Illustrationsplan

Byplanrammer Vaarst Illustrationsplan Vaarst Vaarst... 1 Illustrationsplan... 2 Rammeområder... 3 B1, Vaarst... 5 B2, Vaarst... 7 H1, Vaarst... 9 H2, Vaarst... 11 H3, Vaarst... 13 O1, Vaarst... 15 O2, Vaarst... 17 R1, Vaarst... 19 R2, Vaarst...

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 1 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 Tillæg til Kommuneplan 1998-2009 Ballerup Idrætsby Ballerup Kommunalbestyrelse juni 2004 Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 1998-2009 2 Dette forslag til Tillæg

Læs mere

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8.

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8. Paradigme 018 Håndværksområde ved Skuldelev Status Plannavn VVM offentliggørelse af forslag Vedtaget Håndværksområde ved Skuldelev Kommuneplantillæg uden VVM 8. maj 2015 Høring start 8. maj 2015 Høring

Læs mere

4. Rækkefølgebestemmelser for boligudbygning I rækkefølgebestemmelserne fastlægges principper for udbygningen af boligog erhvervsområder.

4. Rækkefølgebestemmelser for boligudbygning I rækkefølgebestemmelserne fastlægges principper for udbygningen af boligog erhvervsområder. 1.2 Arealudlæg til nye boliger og erhverv 1. Der er udlagt areal til byudvikling i alle kommunens byer. Arealet svarer til det forventede behov i planperioden. Arealudlæggene fremgår af Rammer for lokalplanlægning.

Læs mere

Rammer for lokalplanlægning, ændringer i forbindelse med revision af kommuneplan 2013 2025

Rammer for lokalplanlægning, ændringer i forbindelse med revision af kommuneplan 2013 2025 Rammer for lokalplanlægning, ændringer i forbindelse med revision af kommuneplan 2013 2025 Logbog: udførte ændring af rammer i gis modul Rammerne er opdelt i 4 byområder og 1 landområde: 1 Hundige Bydel

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

7. Martofte Boligområder/1. Martofte

7. Martofte Boligområder/1. Martofte 7. Martofte Boligområder/1. Martofte gader som huludfyldning, hvor det passer naturligt i landsbymiljøet. Bebyggelsesprocent for åben-lav max. 25. Bebyggelsesprocent for tætlav max. 35. Anden bebyggelse

Læs mere

Forslag til Svendborg Kommuneplan Oversigt over ændringer i rammeområder

Forslag til Svendborg Kommuneplan Oversigt over ændringer i rammeområder Forslag til Svendborg Kommuneplan 201325 Oversigt over ændringer i rammeområder 05.03.R7.961 05.03.R7.961 Rekreativt område campingudvidelse ved Øgavl Rekreative formål i form af campingplads Eksisterende:

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg Område til offentlige formål ved Kirkevej i Sommersted. Måned 20xx UDKAST. Til politisk behandling

Forslag til Kommuneplantillæg Område til offentlige formål ved Kirkevej i Sommersted. Måned 20xx UDKAST. Til politisk behandling Forslag til Kommuneplantillæg 16-2009 Område til offentlige formål ved Kirkevej i Sommersted UDKAST Til politisk behandling Måned 20xx Forslag til Kommuneplantillæg 16-2009 for Haderslev Kommune. Udarbejdet

Læs mere

Købmandsgården. Nyråd Hovedgade er præget af store markante bygningsværker som købmandsgården. 1880, bryggeriet fra 1930.

Købmandsgården. Nyråd Hovedgade er præget af store markante bygningsværker som købmandsgården. 1880, bryggeriet fra 1930. Nyråd lokalområde 98 Kulturmiljøer Udover de her nævnte kulturmiljøer, henvises også til kulturmiljøet Herregårdslandskab om Vordingborg i bind 2 for Vordingborg, delvist beliggende i Nyråd lokalområde.

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Frederikssund Kommune Kommuneplan

Frederikssund Kommune Kommuneplan Forslag Frederikssund Kommune Kommuneplan 2009-2021 Kolofon Forslag til Frederikssund Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet for Frederikssund Kommune af By og Land. Layout: By og Land Tryk: PrintfoParitas

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Kvæ.B.1. Boligområde i Kværndrup Generel anvendelse Boligområde

Kvæ.B.1. Boligområde i Kværndrup Generel anvendelse Boligområde Kvæ.B.1 Kvæ.B.1 Kværndrup Boligområde i Kværndrup Generel Boligområde Fremtidig zonestatus Specifik Åben lav boligbebyggelse Bebyggelse Maks. bebyggelsesprocent: 30 Bygningshøjde Maks. 8,5 m målt fra naturligt

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025

Kommuneplantillæg nr. 3 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025 4.1-6 Hotel på Lille Rådhusgade > Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg nr. 3 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025 Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre en ændring af ramme 4.1.013.C i Plandistrikt

Læs mere

Side 1 Udkast til øvrige rammeændringer (version af den ) bilag til punktet Kommuneplan Ændring fra (i Forslag til kommuneplan 13):

Side 1 Udkast til øvrige rammeændringer (version af den ) bilag til punktet Kommuneplan Ændring fra (i Forslag til kommuneplan 13): Side 1 Udkast til øvrige rammeændringer (version af den 31.01.2013) bilag til punktet Kommuneplan 13 De viste kort er kortudsnit fra Forslag til kommuneplan 13. 01 Ændring fra (i Forslag til kommuneplan

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 1 Centerområde ved Nyborgvej / Ejbygade Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde ENKELTOMRÅDE 23.02.B38 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2013 for et område til

Læs mere

Tillæg nr. 39. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Områder til boligformål og offentligt formål ved Vanting Sø, Ølstrup

Tillæg nr. 39. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Områder til boligformål og offentligt formål ved Vanting Sø, Ølstrup Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, Områder til boligformål og offentligt formål ved Vanting Sø, Ølstrup Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 12. maj 2015 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY TEKNISK FORVALTNING XXX 200X Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Gedved Kommune. Områdets beliggenhed og status Området,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr Erhvervsområde Falkevej 1, Dybvad

Kommuneplantillæg nr Erhvervsområde Falkevej 1, Dybvad Kommuneplantillæg nr. 09.33 Erhvervsområde Falkevej 1, Dybvad August 2012 DDO, Copyright COWI Kolofon Udarbejdet af Center for Teknik og Miljø, Frederikshavn Kommune i samarbejde med Landinspektørfirmaet

Læs mere

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.2 5 TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 V E J L E K O M M U N E FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 Forslag godkendt i Byrådet d. 20.08.2008 Offentligt

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

kommuneplantillæg nr Bolig- og erhvervsområde ved Saltebakken

kommuneplantillæg nr Bolig- og erhvervsområde ved Saltebakken kommuneplantillæg nr. 15.13 Bolig- og erhvervsområde ved Saltebakken Søndergade Europavejen Thodesvej Lisborgvej Nyborgvej Rønnestvej Juni 2016 DDO, Copyright COWI Kolofon Udarbejdet af Center for Teknik

Læs mere

Skibinge-Allerslev lokalområde

Skibinge-Allerslev lokalområde Skibinge-Allerslev lokalområde 33 Kulturmiljøer Mønvej gennem Allerslev set mod nord Allerslev Landskab: Ager og bakkeland Tema: Skoler, rekreation og fritid Emne: Skole, beboerhus, sport m.v. Tid: 1680

Læs mere

5. Rammeområderne for Det Åbne Land

5. Rammeområderne for Det Åbne Land 5. rne for Det Åbne Land Planområde tematiseret på anvendelse Fælles friareal og rekreativ anvendelse Jordbrug Servicefunktioner Teknisk anlæg Åben/lav boligbebyggelse Byggeforhold 5B13, KILDEBRØNDE LANDSBY

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

Forslag til lokalplaner

Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplan nr. 1019 og tillæg nr. 6 For jordbrugsparceller ved Tøsby Mose, Gadbjerg. Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til jordbrugsparceller, hvor der

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 2-05 Lyngvejens stadion

LOKALPLAN 2-05 Lyngvejens stadion LOKALPLAN 2-05 Lyngvejens stadion KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 2-05 LYNGVEJENS STADION REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING I OMRÅDET Områdets beliggenhed Dispositionsplan

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Notat om muligheder for placering af flygtningecenter i Faaborg-Midtfyn Kommune

Notat om muligheder for placering af flygtningecenter i Faaborg-Midtfyn Kommune Notat om muligheder for placering af flygtningecenter i Faaborg-Midtfyn Kommune Der er kommet flere forslag til eventuel placering af et flygtninge-/asylcenter i kommunen. Placeringerne er fremkommet fra

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere