Kommuneplan for Langeland Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune"

Transkript

1 Kommuneplan for Langeland Kommune

2 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og kontorvirksomheder samt butikker med særligt pladskrævende varer. 1.E.2 Fredensvej Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-2, herunder f.eks. kontorvirksomheder og liberale erhverv, samt offentlige formål, herunder f.eks. sygehus og uddannelsesinstitutioner. Bebyggelsens art og ydre fremtræden Bebyggelsen skal udgøre en helhed, der harmonerer med havnemiljøet og bevaringsværdige bygninger. Bebyggelsen skal udgøre en helhed med hensyn til placering, formgivning, materialer og farver. Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent maks. 50 for den enkelte Rumfanget af bygninger på den enkelte ejendom må ikke overstige 3 m 3 pr. m 2 grundareal. Bebyggelsesprocent maks. 70 for området som helhed. Bebyggelsens etageantal og højde Maks. 2 etager. Kan fraviges for enkelte bygningsdele, der er nødvendige for en virksomheds drift. Maks. 3 etager. Maks. 12,5 m bygningshøjde. Opholds- og friarealer Veje, stier og parkering Parkeringspladser: Min. 1 pr. 25 m 2 butiksareal. Min. 1 pr.50 m 2 erhvervsareal i øvrigt. Parkeringspladser: Min. 1 pr. 50 m 2 etageareal. Kollektiv forsyning og tekniske anlæg Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmeforsyning fra Midtlangeland Fjernvarme. Forbud mod el-opvarmning. Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmeforsyning fra Midtlangeland Fjernvarme. Forbud mod el-opvarmning. Beplantning og hegn Der skal fastholdes en passende afskærmende beplantning langs områdets afgrænsning mod kirkegården (område 1.O.1). Eksisterende beplantning skal så vidt muligt bevares. Der skal ved beplantning sikres en passende afskærmning mod tilgrænsende områder. Beskyttelse af kulturmiljø og natur Særlige bestemmelser Zoneforhold Lokalplaner og byplanvedtægter 160 Det gamle pakhus på matr. nr. 374 er omfattet af kommuneplanens foreløbige udpegning af bevaringsværdig bebyggelse og må ikke nedrives uden kommunalbestyrelsens tilladelse, jf. reglerne i bygningsfredningsloven kap. 5. Bygninger og friarealer med særlig værdi på grund af alder, arkitektur, kulturhistorie eller betydning for miljøet skal bevares.

3 1. Rudkøbing Erhvervsområder 1.E.3 Humblevej Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks lager og servicevirksomheder. På den enkelte ejendom skal bebyggelsen udgøre en harmonisk helhed. Bebyggelsesprocent maks. 35 for den enkelte Rumfanget af bygninger på den enkelte ejendom må ikke overstige 2 m 3 pr. m 2 grundareal. 1.E.1 Maks. 1½ etage. Kan fraviges for enkelte bygningsdele, der er nødvendige for en virksomheds drift. Parkeringspladser: Min. 1 pr. 50 m 2 etageareal. 1.E.2 Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmeforsyning fra Midtlangeland Fjernvarme. Forbud mod el-opvarmning. Der skal fastholdes en passende afskærmende beplantning mod tilgrænsende boligområder for at forebygge visuelle gener. Lokalplan 29: For industriareal ved Humblevej. 1:E.3 161

4 1. Rudkøbing Erhvervsområder 1.E.4 Schnohrsvej Fremtidig anvendelse Bebyggelsens art og ydre fremtræden Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-6, industri-, håndværks-, lager-, transport og kontorvirksomheder samt butikker med særligt pladskrævende varer. Pladskrævende varer (biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten og betonvarer samt møbelbutikker) kan placeres i erhvervsområdet. Møbelbutikker kan kun placeres uden for bymidten efter særligt planmæssig begrundelse efter planlovens regler. På den enkelte ejendom skal bebyggelsen udgøre en harmonisk helhed. Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent maks. 50 for den enkelte Rumfanget af bygninger på den enkelte ejendom må ikke overstige 3 m 3 pr. m 2 grundareal. Bebyggelsens etageantal og højde Maks. 2 etager. Kan fraviges for enkelte bygningsdele, der er nødvendige for en virksomheds drift. Opholds- og friarealer Veje, stier og parkering Parkeringspladser: Min. 1 pr. 50 m 2 etageareal. Kollektiv forsyning og tekniske anlæg Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmeforsyning fra Midtlangeland Fjernvarme. Forbud mod el-opvarmning. Beplantning og hegn Beskyttelse af kulturmiljø og natur Særlige bestemmelser Zoneforhold Lokalplaner og byplanvedtægter 162 Området er opdelt i 5 zoner til virksomheder med forskellig miljøbelastning, jf. oversigtskortet og de generelle rammebestemmelser. Der er registreret en forurenet grund i området (Spodsbjergvej 147B).

5 1. Rudkøbing Erhvervsområder 1.E.4 163

6 1. Rudkøbing Erhvervsområder 1.E.5 Omfartsvejen Fremtidig anvendelse Bebyggelsens art og ydre fremtræden Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-6, industri-, håndværks-, lager-, transport og kontorvirksomheder samt butikker med særligt pladskrævende varer. Pladskrævende varer (biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten og betonvarer samt møbelbutikker) kan placeres i erhvervsområdet. Møbelbutikker kan kun placeres uden for bymidten efter særligt planmæssig begrundelse efter planlovens regler. På den enkelte ejendom skal bebyggelsen udgøre en harmonisk helhed. Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent maks. 50 for den enkelte Bebyggelsens etageantal og højde Maks. 2 etager. Maks. 13 m bygningshøjde. Kan fraviges for enkelte bygningsdele, der er nødvendige for en virksomheds drift. Opholds- og friarealer Veje, stier og parkering Området skal trafikbetjenes fra Omfartsvejen. Parkeringspladser: Min. 1 pr. 50 m 2 etageareal. Kollektiv forsyning og tekniske anlæg Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmeforsyning fra Midtlangeland Fjernvarme. Forbud mod el-opvarmning. Beplantning og hegn Beskyttelse af kulturmiljø og natur Særlige bestemmelser Zoneforhold Lokalplaner og byplanvedtægter 164 Området er opdelt i 5 zoner til virksomheder med forskellig miljøbelastning, jf. oversigtskortet og de generelle rammebestemmelser. Byzone: Området langs Omfartsvejen. Landzone: Den nordøstlige del. Skal ved lokalplan overføres til byzone. Lokalplan 68: Erhvervsområde ved Omfartsvejen.

7 1. Rudkøbing Erhvervsområder 1.E.5 165

8 1. Rudkøbing Erhvervsområder 1.E.6 Simmerbølle Kirkevej 1.E.7 Kassebøllevejen Fremtidig anvendelse Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder kontorvirksomheder, lette produktionsvirksomheder, håndværks-, lager og servicevirksomheder. Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder kontorvirksomheder, lette produktionsvirksomheder, håndværks-, lager og servicevirksomheder. Bebyggelsens art og ydre fremtræden På den enkelte ejendom skal bebyggelsen udgøre en harmonisk helhed. På den enkelte ejendom skal bebyggelsen udgøre en harmonisk helhed. Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent maks. 50 for den enkelte Bebyggelsesprocent maks. 50 for den enkelte Bebyggelsens etageantal og højde Maks. 2 etager. Kan fraviges for enkelte bygningsdele, der er nødvendige for en virksomheds drift. Maks. 1 etage. Kan fraviges for enkelte bygningsdele, der er nødvendige for en virksomheds drift. Opholds- og friarealer Veje, stier og parkering Parkeringspladser: Min. 1 pr. 50 m 2 etageareal. Parkeringspladser: Min. 1 pr. 50 m 2 etageareal. Kollektiv forsyning og tekniske anlæg Beplantning og hegn Der skal ved beplantning sikres en passende afskærmning mod tilgrænsende områder. Der skal ved beplantning sikres en passende afskærmning mod tilgrænsende områder. Beskyttelse af kulturmiljø og natur Særlige bestemmelser Zoneforhold Lokalplaner og byplanvedtægter 166 Delvis by og landzone. Lokalplan 81: For område til erhvervsformål ved Simmerbølle. Lokalplan 53: Erhvervsgrund på Kassebøllevejen.

9 1. Rudkøbing Erhvervsområder 1.E.8 Omfartsvejen Nord Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-6, industri, håndværks-, lager-, transport og kontorvirksomheder samt butikker med særligt pladskrævende varer. På den enkelte ejendom skal bebyggelsen udgøre en harmonisk helhed. Bebyggelsesprocent maks. 50 for den enkelte 1.E.6 1.E.7 Maks. 2 etager. Maks. 13 m bygningshøjde. Kan fraviges for enkelte bygningsdele, der er nødvendige for en virksomheds drift. Området skal trafikbetjenes fra Omfartsvejen. Parkeringspladser: Min. 1 pr. 50 m 2 etageareal. Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmeforsyning fra Midtlangeland Fjernvarme. Forbud mod el-opvarmning. Området skal opdeles i 5 zoner til virksomheder med forskellig miljøbelastning i kommende lokalplan. Landzone: Skal ved lokalplan overføres til byzone. 1.E.8 167

10 2. Lohals Erhvervsområder 2.E.1 Bræmlevænget Fremtidig anvendelse Lettere industri, værksteds og lagervirksomheder, fjernvarmeværk, genbrugsstation, vinterstandplads for både samt forretningsvirksomheder med tilhørende beboelseslejlighed. Bebyggelsens art og ydre fremtræden Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent maks. 40 for den enkelte Bebyggelsens etageantal og højde Opholds- og friarealer Veje, stier og parkering Kollektiv forsyning og tekniske anlæg Beplantning og hegn Beskyttelse af kulturmiljø og natur Særlige bestemmelser Zoneforhold Lokalplaner og byplanvedtægter 168 Lokalplan 2.01: For Lohals by.

11 2. Lohals Erhvervsområder 2.E.1 169

12 4. Lejbølle Erhvervsområder 4.E.1 Lejbøllevej Fremtidig anvendelse Lettere industri, værksteds og lagervirksomheder samt forretningsvirksomheder. Bebyggelsens art og ydre fremtræden Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent maks. 40 for den enkelte Bebyggelsens etageantal og højde Opholds- og friarealer Veje, stier og parkering Kollektiv forsyning og tekniske anlæg Beplantning og hegn Beskyttelse af kulturmiljø og natur Særlige bestemmelser Zoneforhold Lokalplaner og byplanvedtægter 170 Områdets nordlige del kan ikke udnyttes/ bebygges med anlæg, som medfører afledning af spildevand før området er inddraget i en godkendt spildevandsplan. Byzone/landzone. Lokalplan 5.02: Lejbølle. (Gældende for den sydlige del).

13 4. Lejbølle Erhvervsområder 4.E.1 171

14 6 Tullebølle Erhvervsområder 6.E.1 Ndr. Løkkebyvej 6.E.2 Industrivej Fremtidig anvendelse Lettere industri, værksteds og lagervirksomheder samt forretningsvirksomheder. På hver ejendom må der opføres/beboelseslejlighed i tilknytning til erhvervsvirksomheden. Mindre håndværks- og serviceprægede virksomheder inden for håndværk, byggeri og anlæg, engroshandel og transport, der ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af røg, støj, lugt eller rystelser. Bebyggelsens art og ydre fremtræden Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent maks. 40 for den enkelte Bebyggelsesprocent maks. 40 for den enkelte Bebyggelsens etageantal og højde Dispensation gives hvis virksomhedens drift er afhængig af en større højde, dog maks. 15 m. Opholds- og friarealer Veje, stier og parkering Kollektiv forsyning og tekniske anlæg Beplantning og hegn Området skal mod syd og øst afgrænses af en støjvold. Beskyttelse af kulturmiljø og natur Særlige bestemmelser Zoneforhold Lokalplaner og byplanvedtægter 172 Opstilling af tankanlæg kan kun ske efter særskilt vurdering i hvert enkelt tilfælde. Der foretages evt. særlige foranstaltninger efter nærmere vurdering. Lokalplan 1.01: Industriområde ved Skebjergvej og Ndr. Løkkebyvej. (gældende for den sydlige del af området). Opstilling af tankanlæg kan kun ske efter særskilt vurdering i hvert enkelt tilfælde. Der foretages evt. særlige foranstaltninger efter nærmere vurdering. Lokalplan 1.02: Industriområde i Tullebølle.

15 6. Tullebølle Erhvervsområder 6.E.3 Bygaden Lettere industri, værksteds og lagervirksomheder samt forretningsvirksomheder. På hver ejendom må der opføres/beboelseslejlighed i tilknytning til erhvervsvirksomheden. Bebyggelsesprocent maks. 40 for den enkelte 6.E.1 6.E.2 Lokalplan 1.10: For et fritidsområde i Tullebølle. 6.E.3 173

16 7. Spodsbjerg Erhvervsområder 7.E.1 Sdr. Longelse Fremtidig anvendelse Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder kontorvirksomheder, lette produktionsvirksomheder, håndværks-, lager og servicevirksomheder. Bebyggelsens art og ydre fremtræden På den enkelte ejendom skal bebyggelsen udgøre en harmonisk helhed. Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent maks. 50 for den enkelte Rumfanget af bygninger på den enkelte ejendom må ikke overstige 3 m 3 pr. m 2 grundareal. Bebyggelsens etageantal og højde Maks. 1 etage. Kan fraviges for enkelte bygningsdele, der er nødvendige for en virksomheds drift. Opholds- og friarealer Veje, stier og parkering Parkeringspladser: Min. 1 pr. 50 m 2 etageareal. Kollektiv forsyning og tekniske anlæg Beplantning og hegn Der skal ved beplantning sikres en passende afskærmning mod tilgrænsende områder. Beskyttelse af kulturmiljø og natur Særlige bestemmelser Zoneforhold Lokalplaner og byplanvedtægter 174 Landzone. Lokalplan 78: Industriområde i Sdr. Longelse.

17 7. Spodsbjerg Erhvervsområder 7.E.1 175

18 8. Lindelse Erhvervsområder 8.E.1 Vævergyden 8.E.2 Lindegårdsvej Fremtidig anvendelse Lettere industri, lager og forretningsvirksomheder. Enkelte boliger i tilknytning til den pågældende virksomhed. Lettere industri, lager og forretningsvirksomheder. Enkelte boliger i tilknytning til den pågældende virksomhed. Bebyggelsens art og ydre fremtræden Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent maks. 33 for den enkelte Det samlede rumfang af bygninger på den enkelte ejendom må ikke overstige 2 m 3 pr. m 2 grundareal. Bebyggelsesprocent maks. 33 for den enkelte Det samlede rumfang af bygninger på den enkelte ejendom må ikke overstige 2 m 3 pr. m 2 grundareal. Bebyggelsens etageantal og højde Opholds- og friarealer Veje, stier og parkering Kollektiv forsyning og tekniske anlæg Beplantning og hegn Beskyttelse af kulturmiljø og natur Særlige bestemmelser Zoneforhold Lokalplaner og byplanvedtægter 176 Landzone.

19 8. Lindelse Erhvervsområder 8.E.3 Illebøllevej Lettere industri, lager og forretningsvirksomheder. Enkelte boliger i tilknytning til den pågældende virksomhed. Bebyggelsesprocent maks. 40 for området. Tilladelse til skorstene, siloer, ladebygninger og lign. opført i større højde kan søges. 8.E.1 8.E.2 Landzone. 8.E.3 177

20 9. Humble Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 9.E.1 Helsnedvej Lettere industri, lager og forretningsvirksomheder. Enkelte boliger i tilknytning til den pågældende virksomhed. 9.E.2 Gartnervænget Lettere industri, lager og forretningsvirksomheder. Enkelte boliger i tilknytning til den pågældende virksomhed. Bebyggelsens art og ydre fremtræden Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent maks. 40 for den enkelte Det samlede rumfang af bygninger på den enkelte ejendom må ikke overstige 3 m 3 pr. m 2 grundareal. Bebyggelsesprocent maks. 40 for den enkelte Det samlede rumfang af bygninger på den enkelte ejendom må ikke overstige 3 m 3 pr. m 2 grundareal. Bebyggelsens etageantal og højde Opholds- og friarealer Veje, stier og parkering Kollektiv forsyning og tekniske anlæg Beplantning og hegn Beskyttelse af kulturmiljø og natur Særlige bestemmelser Zoneforhold Lokalplaner og byplanvedtægter 178 Grunde må ikke udstykkes med et areal på mere end 3500 m 2. Området er omfattet af bygningsvedtægt for Sydlangeland kommune. Grunde må ikke udstykkes med et areal på mere end 3500 m 2. Lokalplan 2.05: Humble

21 9. Humble Erhvervsområder 9.E.1 9.E.2 179

22 9. Humble Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 9.E.3 Bagenkopvej Lettere industri, lager og forretningsvirksomheder. Enkelte boliger i tilknytning til den pågældende virksomhed. 9.E.4 Hallingade nord Lettere industri, lager og forretningsvirksomheder. Enkelte boliger i tilknytning til den pågældende virksomhed. Bebyggelsens art og ydre fremtræden Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent maks. 40 for den enkelte Det samlede rumfang af bygninger på den enkelte ejendom må ikke overstige 3 m 3 pr. m 2 grundareal. Bebyggelsesprocent maks. 40 for den enkelte Det samlede rumfang af bygninger på den enkelte ejendom må ikke overstige 3 m 3 pr. m 2 grundareal. Bebyggelsens etageantal og højde Opholds- og friarealer Veje, stier og parkering Kollektiv forsyning og tekniske anlæg Beplantning og hegn Beskyttelse af kulturmiljø og natur Særlige bestemmelser Zoneforhold Lokalplaner og byplanvedtægter 180 Grunde må ikke udstykkes med et areal på mere end 3500 m 2. Lokalplan 2.03: Humble Grunde må ikke udstykkes med et areal på mere end 3500 m 2. Landzone.

23 9. Humble Erhvervsområder 9.E.5 Hallingade syd Lettere industri, lager og forretningsvirksomheder. Enkelte boliger i tilknytning til den pågældende virksomhed. Bebyggelsesprocent maks. 40 for den enkelte Det samlede rumfang af bygninger på den enkelte ejendom må ikke overstige 3 m 3 pr. m 2 grundareal. 1 9.E.4 9.E.5 9.E.3 Grunde må ikke udstykkes med et areal på mere end 3500 m 2. Landzone. 181

24 9. Humble Erhvervsområder 9.E.6 Humblevej nord 9.E.7 Humblevej syd Fremtidig anvendelse Bebyggelsens art og ydre fremtræden Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent maks. 33 for den enkelte Det samlede rumfang af bygninger på den enkelte ejendom må ikke overstige 2 m 3 pr. m 2 grundareal. Bebyggelsesprocent maks. 33 for den enkelte Det samlede rumfang af bygninger på den enkelte ejendom må ikke overstige 2 m 3 pr. m 2 grundareal. Bebyggelsens etageantal og højde Enkelte bygningsdele såsom skorstene, siloer m.m. kan dog opføres i indtil 22 m. Enkelte bygningsdele såsom skorstene, siloer m.m. kan dog opføres i indtil 22 m. Opholds- og friarealer Veje, stier og parkering Kollektiv forsyning og tekniske anlæg Beplantning og hegn Beskyttelse af kulturmiljø og natur Særlige bestemmelser Zoneforhold Lokalplaner og byplanvedtægter 182 Lokalplan 2.04: Kædeby Lokalplan 2.10: Kædeby

25 9. Humble Erhvervsområder 9.E.6 9.E.7 183

26 10. Tryggelev Erhvervsområder 10.E.1 Varmeværk Tryggelev Fremtidig anvendelse Varmeværk med tilhørende administration, værksteds og lagerfaciliteter. Bebyggelsens art og ydre fremtræden Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent må ikke overstige 1/3 af grundarealet.. Bebyggelsens etageantal og højde Maks. 11 m bygningshøjde. Enkelte bygningsdele såsom skorstene, siloer m.m. kan dog opføres i større højde hvis tilladelse gives. Opholds- og friarealer Veje, stier og parkering Kollektiv forsyning og tekniske anlæg Beplantning og hegn Beskyttelse af kulturmiljø og natur Særlige bestemmelser Zoneforhold Lokalplaner og byplanvedtægter 184 Bebyggelsen skal placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse eller omgivelserne undgås. Landzone. Lokalplan 3.03.

27 10. Tryggelev Erhvervsområder 10.E.1 185

28 11. Bagenkop Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 11.E.1 Nordhavnsgade Lettere industri, lager og forretningsvirksomheder. Enkelte boliger i tilknytning til den pågældende virksomhed. 11.E.2 Værftsvej Lettere industri, lager og forretningsvirksomheder. Enkelte boliger i tilknytning til den pågældende virksomhed. Bebyggelsens art og ydre fremtræden Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent maks. 33 for den enkelte Det samlede rumfang af bygninger på den enkelte ejendom må ikke overstige 2 m 3 pr. m 2 grundareal. Bebyggelsesprocent maks. 33 for den enkelte Det samlede rumfang af bygninger på den enkelte ejendom må ikke overstige 2 m 3 pr. m 2 grundareal. Bebyggelsens etageantal og højde Skorstene m.m. maks. 22 m. Skorstene m.m. maks. 22 m. Opholds- og friarealer Veje, stier og parkering Kollektiv forsyning og tekniske anlæg Beplantning og hegn Beskyttelse af kulturmiljø og natur Særlige bestemmelser Zoneforhold Lokalplaner og byplanvedtægter 186 Grunde må ikke udstykkes med et areal på mere end 3500 m 2. Området er omfattet af bygningsvedtægt for Sydlangelands kommune. Grunde må ikke udstykkes med et areal på mere end 3500 m 2. Lokalplan 4.05: Bagenkop.

29 11. Bagenkop Erhvervsområder 11.E.3 Værftsvej vest Lettere industri, lager og forretningsvirksomheder. Enkelte boliger i tilknytning til den pågældende virksomhed. Bebyggelsesprocent maks. 33 for den enkelte Det samlede rumfang af bygninger på den enkelte ejendom må ikke overstige 2 m 3 pr. m 2 grundareal. Skorstene m.m. maks. 22 m. 11.E.1 11.E.3 11.E.2 Grunde må ikke udstykkes med et areal på mere end 3500 m 2. Området er omfattet af bygningsvedtægt for Sydlangeland kommune. 187

30 11. Bagenkop Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 11.E.4 Værftsvej Lettere industri, lager og forretningsvirksomheder. Enkelte boliger i tilknytning til den pågældende virksomhed. 11.E.5 Værftsvej Lettere industri, lager og forretningsvirksomheder. Enkelte boliger i tilknytning til den pågældende virksomhed. Bebyggelsens art og ydre fremtræden Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent maks. 33 for den enkelte Det samlede rumfang af bygninger på den enkelte ejendom må ikke overstige 2 m 3 pr. m 2 grundareal. Bebyggelsesprocent maks. 33 for den enkelte Det samlede rumfang af bygninger på den enkelte ejendom må ikke overstige 2 m 3 pr. m 2 grundareal. Bebyggelsens etageantal og højde Skorstene m.m. maks. 22 m. Skorstene m.m. maks. 22 m. Opholds- og friarealer Veje, stier og parkering Kollektiv forsyning og tekniske anlæg Beplantning og hegn Beskyttelse af kulturmiljø og natur Særlige bestemmelser Zoneforhold Lokalplaner og byplanvedtægter 188 Grunde må ikke udstykkes med et areal på mere end 3500 m 2. Lokalplan 4.09: For et område ved Bagenkop havn. Grunde må ikke udstykkes med et areal på mere end 3500 m 2. Området er omfattet af bygningsvedtægt for Sydlangeland kommune.

31 11. Bagenkop Erhvervsområder 11.E.6 Lystbådehavn Der må kun opføres bebyggelse til havneformål, herunder til fiskeri og sejlsport. Området omfatter et vandareal, der kan opfyldes med henblik på etablering af havnearealer og havneanlæg, hvis behovet opstår. Bebyggelsesprocent maks. 25 for den enkelte Bebyggelsesprocent maks E.4 Maks. 1 etage. Maks. 6,5 m bygningshøjde. 11.E.5 Parkeringsareal skal afstemmes efter antal bådpladser, idet samme areal skal kunne anvendes til vinteropbevaring af både. Der må ikke etableres miljøbelastede virksomheder i området. Der skal etableres bådebroer i området. Landzone. 11.E.6 11.E.9 11.E.3 189

32 11. Bagenkop Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 11.E.7 Vestervej Lettere industri, lager og forretningsvirksomheder. Enkelte boliger i tilknytning til den pågældende virksomhed. 11.E.8 Vostervej Lettere håndværk, lager og forretningsvirksomheder samt tankstation. Bebyggelsens art og ydre fremtræden Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent maks. 33 for den enkelte Det samlede rumfang af bygninger på den enkelte ejendom må ikke overstige 2 m 3 pr. m 2 grundareal. Bebyggelsesprocent maks. 33 for den enkelte Det samlede rumfang af bygninger på den enkelte ejendom må ikke overstige 2 m 3 pr. m 2 grundareal. Bebyggelsens etageantal og højde Skorstene m.m. maks. 22 m. Opholds- og friarealer Veje, stier og parkering Kollektiv forsyning og tekniske anlæg Beplantning og hegn Beskyttelse af kulturmiljø og natur Særlige bestemmelser Zoneforhold Lokalplaner og byplanvedtægter 190 Grunde må ikke udstykkes med et areal på mere end 3500 m 2. Landzone. Lokalplan 4.15: For område til erhvervsformål.

33 11. Bagenkop Erhvervsområder 11.E.9 Værftsvej vest Lettere industri, lager og forretningsvirksomheder, museum, besøgsområde, udstillingsbygning, butik og værelsesudlejning. Enkelt bolig i tilknytning til ejendommens drift. 11.E.7 Bebyggelsesprocent maks. 33 for den enkelte Det samlede rumfang af bygninger på den enkelte ejendom må ikke overstige 2 m 3 pr. m 2 grundareal. Skorstene m.m. maks. 22 m. 11.E.8 1 Der kan etableres værelses udlejning på 1. sal. Området er omfattet af bygningsvedtægt for Sydlangelands kommune. 11.E.9 191

34

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Kommuneplan 2010-2022. Rammer for lokalplanlægning

Kommuneplan 2010-2022. Rammer for lokalplanlægning Kommuneplan 2010-2022 Rammer for lokalplanlægning Lolland Kommuneplan 2010-2022 Rapport 2 - Rammer for lokalplanlægning 2. udgave, 1. oplag 150 stk. Redaktion, layout & kort: Tryk: Foto: Kort: Planteam,

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 206 For Helsingørsgadekarreen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007.

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. LOKALPLAN NR. 205 V E J L E K O M M U N E For et område ved Svineryggen, Vejle Juni 2006 Lokalplan nr. 205 Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. Tinglyst den xx.xx.xxxx. LOKALPLAN

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1 for Lundegård Oktober 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere