Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi"

Transkript

1 Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Unge i alderen år Grafikrapport København, oktober 2011 Udarbejdet af: Pernille Jønsson Marie Christiansen krøyer YouGov Public 1

2 Metode 2

3 Metode I perioden den 23. september til den 11. oktober 2011 gennemførte Penge- og Pensionspanelet en elektronisk spørgeskemaundersøgelse via YouGov-panelet. Undersøgelsen havde til formål at afdække forskellige privatøkonomiske forhold blandt unge danskere. Målgruppe og antal interview Målgruppen for undersøgelsen var danskere i alderen år. I undersøgelsen er der i alt gennemført 749 besvarelser med unge i denne målgruppe. Vejning af data Data er vægtet på køn, alder, geografi på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik. Herudover er stikprøven afvejet i forhold til idealer fra Danmarks Statistik vedrørende højeste gennemførte uddannelse og nuværende uddannelse for unge i alderen år. Statistisk usikkerhed På næste side finder I en oversigt over den statistiske usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser. Via denne oversigt kan I få indblik den statistiske sikkerhed for de 749 besvarelser (stikprøven) i undersøgelsen og de forskellige basestørrelser i tabelmaterialet. 3

4 Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske usikkerheder) der er ved forskellige stikprøvestørrelser, når totalpopulationen er kendt. Det vil sige, at tabellen bruges til at finde ud af, hvor sikker man kan være på et givent resultat. Det er brugt et konfidensinterval på 95% (svarene er 95% sikre). Procent Stikprøvestørrelse (antal svar) eller 95% eller eller 85% eller eller 75% eller eller 65% eller eller 55% Eksempel på læsning af tabellen: Data i en given undersøgelse viser, at 75% ud af adspurgte borgere i en given kommune på et tidspunkt har besøgt den pågældende kommunes hjemmeside. Hvor sikkert svaret er, finder man ud af ved først at finde procentsatsen i tabellens venstre række at vælge linjen, dvs. i dette tilfælde rækken, hvor 75% indgår. Herefter kører man hen ad den vandrette linje, der kører ud fra de 75%, og finder i dette tilfælde stikprøvestørrelsen på de svar. Tallet, som i denne kolonne er 2,7, henviser til, at fejlmarginen/afvigelsen for procentsatsen på 75% er plus/minus 2,7. Det betyder, at den reelle andel af de respondenter, der har besøgt hjemmesiden ikke er præcis 75%, men kan svinge 2,7% til hver side. Således befinder den reelle andel af de borgere, der har besøgt hjemmesiden, sig med 95% sikkerhed mellem 72,3% og 77,7% (dvs. 75% plus/minus 2,7%). Det er med 95% s sikkerhed, fordi konfidensintervallet er 95%. 4

5 Tolkning af tabelmaterialet 5

6 Tolkning af data Talmaterialet i tabellerne er testet for signifikans ved hjælp af en Chi 2 -test. Nedenfor uddybes denne test, det anvendte konfidensinterval, de signifikante afvigelser i tabelmaterialet samt den på de følgende slides grafiske afbildning af hovedresultaterne i undersøgelsen. Den anvendte Chi 2 -test Denne testform er repræsenteret i de vedlagte tabeller ved henholdsvis + eller -. Hvis + er vist i tabellerne, er resultatet signifikant højere end totalen. Hvis - er vist i tabellerne, er resultatet signifikant lavere end totalen. Der er valgt et konfidensinterval på 95%. Konfidensinterval Et konfidensinterval på 95% betyder, at den sande værdi med 95% sandsynlighed ligger inden for plus minus 2,5% af den observerede værdi i undersøgelsen. Signifikante afvigelser I tabelmaterialet ses forskellige signifikante afvigelser. Signifikante afvigelser betyder, at der er forskel på, hvordan f.eks. mænd og kvinder og forskellige aldersgrupper har besvaret de enkelte spørgsmål. Disse signifikante afvigelser er fremhævet i tabelmaterialet via + og -. I mange tilfælde har de signifikante afvigelser i undersøgelsen en naturlig forklaring, mens andre er baseret på små eller meget små baser, hvorfor der primært kan tales om indikationer frem for egentlige statistiske sikkerheder. Flere steder i rapporten fremhæves relevante signifikante afvigelser fra tabelmaterialet for at uddybe svarene til de enkelte spørgsmål. Grafisk fremstilling af resultater Graferne i rapporten afbilder hovedresultatet for det givne spørgsmål. Flere af graferne er desuden krydset med forskellige baggrundsoplysninger og/eller andre spørgsmål efter Penge- og Pensionspanelets ønske. 6

7 Grafer 7

8 Sp.4 Kender du størrelsen på din månedlige indkomst? Base: (n=749) Ja (NET): 85% % 4 35% % 3% Ja, ret præcist Ja, men ikke altid Nej, aldrig Ved ikke 8

9 "Sp.4 Kender du størrelsen på din månedlige indkomst?" krydset med "Sp.6 Har du lagt et budget for din privatøkonomi?" % Der er signifikant flere af dem, der har lagt et budget for deres privatøkonomi (Sp.6: Ja (NET)), der også kender størrelsen på deres månedlige indkomst (Sp.4: Ja (NET)), nemlig 91% mod kun 82% blandt dem, der ikke har lagt et budget. Der er signifikant flere, der kender størrelsen på deres månedlige udgifter (sp.5: Ja (NET)), der også kender størrelsen på deres månedlige indkomst (Sp.4: Ja (NET)), nemlig 91% mod kun 67% blandt dem, der ikke kender deres månedlige udgifter. Signifikant flere årige kender deres månedlige indkomst (9 Ja (NET)) mod de årige, hvor tallet er 82% for Ja (NET). 5 44% 4 32% 38% 33% 36% % 16% 15% 1 Sp.6: 7% 2% 3% Ja (5) (n=378) Sp.6: Nej (47%) (n=355) Sp.6: Ved ikke (2%) (n=17) Sp.4: Ja, ret præcist Sp.4: Ja, men ikke altid Sp.4: Nej, aldrig Sp.4: Ved ikke 9

10 Sp.5 Kender du størrelsen på dine månedlige udgifter? Base: (n=749) Ja (NET): 82% % % 1 Ja, ret præcist Ja, men ikke altid Nej, aldrig Ved ikke 3% 10

11 "Sp.5 Kender du størrelsen på dine månedlige udgifter?" krydset med "Sp.6 Har du lagt et budget for din privatøkonomi?" Signifikant flere af dem, der har lagt et budget for deres privatøkonomi (sp.6: Ja (NET)) kender også størrelsen på deres månedlige udgifter, nemlig 96%, mod kun 68% blandt dem, der ikke har lagt et budget for deres privatøkonomi. Signifikant flere af dem, der kender størrelsen på deres månedlige indkomst (sp.4: Ja (NET)) kender også størrelsen på deres månedlige udgifter, nemlig 87%, mod kun 51% blandt dem, der ikke kender størrelsen på deres månedlige indkomst. Signifikant flere årige kender størrelsen på deres månedlige udgifter (9 Ja (NET)) mod de årige, hvor tallet er 74% for Ja (NET). 5 48% 43% % 2 29% 33% 24% 1 Sp.6: 2% 3% 1% Ja (5) (n=378) Sp.6: Nej (47%) (n=355) Sp.6: Ved ikke (2%) (n=17) Sp.5: Ja, ret præcist Sp.5: Ja, men ikke altid Sp.5: Nej, aldrig Sp.5: Ved ikke 11

12 Sp.6 Har du lagt et budget for din privatøkonomi? Base: (n=749) % Ja Nej Ved ikke 2% 12

13 Sp.6 Har du lagt et budget for din privatøkonomi? 10 9 Der er signifikant flere blandt de årige, der har lagt et budget, 62% mod kun 39% blandt de årige % 65% 62% 54% 52% 62% 54% 63% 61% 69% % 3 35% 45% 45% 37% 42% 36% 39% 31% 2 1 3% år (NET) (n=385) 5% 4% 18 år (n=101) 19 år (n=111) 20 år (n=94) 21 år (n=79) år (NET) (n=364) 1% 3% 1% 3% 1% 22 år (n=90) 23 år (n=100) 24 år (n=85) 25 år (n=89) Ja Nej Ved ikke 13

14 Sp.7 Hvilke af følgende forbrugslån har du? Base: (n=749) Jeg har et forbrugslån i banken 11% Jeg har udnyttet en kassekredit i tilknytning til min bankkonto 12% Jeg har udnyttet kreditten på et kreditkort (fx MasterCard, Diners, American Express) Jeg skylder penge på et kontokort til en butik (fx til Magasin, H&M, Ikea o. lign.) Jeg skylder penge til et kontant udbetalt lån fra et finansieringsselskab 1% 1% 3% Jeg skylder penge pga. varer købt på afbetaling 5% Jeg skylder penge på et SMS-lån Venner/bekendte/familie har lånt mig penge til forbrug, og dem skylder jeg penge 1 Jeg har ikke noget forbrugslån 67% Ved ikke 3%

15 Sp.7 Hvilke af følgende forbrugslån har du? Jeg har et forbrugslån i banken Jeg har udnyttet en kassekredit i tilknytning til min bankkonto Jeg har udnyttet kreditten på et kreditkort (fx MasterCard, Diners, American Express) Jeg skylder penge på et kontokort til en butik (fx til Magasin, H&M, Ikea o. lign.) Jeg skylder penge til et kontant udbetalt lån fra et finansieringsselskab Jeg skylder penge pga. varer købt på afbetaling Jeg skylder penge på et SMS-lån Venner/bekendte/familie har lånt mig penge til forbrug, og dem skylder jeg penge 4% 6% 2% 5% 1% 1% 2% 4% 7% 9% 1 18% 17% Der er signifikant flere af de årige, der har et forbrugslån i banken, 18%, mod de årige, hvor det kun er 4%. Der er også signifikant flere med en erhvervsuddannelse, der har et forbrugslån ift. alle de andre uddannelser, både ved "Højeste gennemførte uddannelse" og "Nuværende uddannelse": Der er signifikant flere blandt de årige, der ikke har noget forbrugslån, 76%, mod de årige, hvor det er 58%. Jeg har ikke noget forbrugslån 58% 76% Ved ikke 4% 1% år (NET) (n=385) år (NET) (n=364) 15

16 Sp.8 Hvor meget skylder du på dine forbrugslån? (1/2) 10 9 Gns. (forbrugslån i banken): kr. Gns. (venne/bekendte/familie-lån): kr % % 2 17% 16% 18% 1 1 8% 7% 1 5% 3% kr kr kr kr kr kr. På mit forbrugslån i banken skylder jeg (n=80) På mit venne/bekendte/familie-lån skylder jeg (n=74) 16

17 % 10 Sp.8 Hvor meget skylder du på dine forbrugslån? (2/2) Gns. (kassekredit): kr. Gns. (kreditkort): kr.* Gns. (kontokort): kr.* Gns. (kontantlån hos finansieringsselskaber): kr.* Gns. (varer købt på afbetaling): kr.* Gns. (sms-lån): kr.* 6 52% % 29% 22% 19% 16% 13% 14% 11% 9% 6% 2% 3% 3% kr kr kr kr kr. * Bemærk! Små baser. På kassekredit skylder jeg (n=87) På kontokort skylder jeg (n=10)* For varer købt på afbetaling skylder jeg (n=40)* På kreditkort skylder jeg (n=23)* På mit kontantlån hos finansieringsselskaber (n=9)* På mit sms-lån skylder jeg (n=2)* 17

18 Sp.9 Kender du den præcise rente for dit/dine nuværende forbrugslån? Base (n=224): Har et forbrugslån Venne/bekendte/familie-lån (n=74) 82% 18% Kontantlån hos finansieringsselskab (n=9)* 51% 49% Varer købt på afbetaling (kreditkøb) (n=40)* 49% 51% Kontokort (fx til Magasin, H&M, Ikea o. lign.) (n=10)* 48% 52% Kassekredit (fx i tilknytning til dit dankort) (n=87) 46% 54% SMS-lån (n=2)* 41% 59% Forbrugslån i banken (n=80) 38% 62% Kreditkort (fx MasterCard, Diners, American Express) (n=23)* 33% 67% * Bemærk! Små baser. Ja Nej 18

19 Sp.10 Hvornår forventer du at have betalt dit/dine nuværende forbrugslån tilbage, inklusiv renter? Base (n=224): Har et forbrugslån % % 19% 1 4% 3% 1% 3% Om under 1 år Om 1-2 år Om 3-5 år Om 6-9 år Om år Om mere end 15 år Ved ikke 19

20 10 Sp.11 Har du indenfor de seneste 12 måneder, haft svært ved at få din sædvanlige indtægt til at dække dine faste udgifter og dit forbrug? (Base: (n=749) % 5 44% Ja Nej Ved ikke 3% 20

21 Sp.11 Har du indenfor de seneste 12 måneder, haft svært ved at få din sædvanlige indtægt til at dække dine faste udgifter og dit forbrug? Der er signifikant flere kvinder end mænd, der inden for de seneste 12 måneder har haft svært ved at få deres sædvanlige indtægt til at dække deres faste udgifter og forbrug % % 4 39% Ja Nej Ved ikke 3% 3% Kvinde (n=367) Mand (n=382) 21

22 Sp.12 Hvad gjorde du for at få din privatøkonomi til at hænge sammen sidst dette skete? Base: Har indenfor de seneste 12 måneder, haft svært ved at få indtægter til at dække faste udgifter og forbrug (n=333) Skar ned på udgifterne/brugte mindre/undværede ting Tog penge fra opsparingen Fik gratis mad fra familie eller venner Lånte penge fra familie eller venner Tog overarbejde/tjente ekstra penge Solgte noget, som jeg ejer Tog et SU-lån via SU-styrelsen Familie eller venner gav pengegave/betalte regninger som en gave Trak penge fra min kassekredit Overtrak min konto - udover størrelsen på min kredit Undlod at betale regninger eller betalte dem for sent Andet Trak penge fra kreditten på mit kreditkort Fik en ny kassekredit/forhøjet kassekredit hos banken Tog nyt lån i banken Lånte fra arbejdsgiver/fik løn på forhånd Ved ikke Ansøgte om at få udbetalt pensionspenge Tog nyt lån hos finansieringsselskab/købte varer på afbetaling Tog et SMS-lån Tog lån hos en uautoriseret "sort" pengeudlåner 3% 3% 2% 1% 1% 18% 14% 13% 12% 1 8% 8% 7% 26% 26% 3 45% "Tog penge fra opsparingen", her er der en signifikant forskel mellem kønnene, 35% kvinder gjorde det mod blot 24% af mænedene

23 Sp.13 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Base: (n=749) Uenig (NET): 73% Enig (NET): 24% Gennemsnit (1 4) Jeg bruger ofte flere penge end jeg tjener/har i indtægt 39% 34% 18% 6% 3% 1.91 Uenig (NET): 88% Enig (NET): 9% Jeg er ofte nødt til at låne penge eller købe på afbetaling 65% 23% 6% 3% 3% Meget uenig (1) Uenig (2) Enig (3) Meget enig (4) Ved ikke 23

24 "Sp.13 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg bruger ofte flere penge end jeg tjener/har i indtægt " krydset med "Sp.6 Har du lagt et budget for din privatøkonomi?" 10 9 Der er signifikant flere blandt dem, der har lagt et budget for deres privatøkonomi (Sp.6: Ja) der er uenige i at de ofte bruger flere penge end de tjener/har i indtægt, nemlig 78% mod kun 68% blandt dem, der ikke har lagt et budget % 68% Modsat er der signifikant flere blandt dem, der ikke har lagt et budget (Sp.6: Nej), der er enige i at de ofte bruger flere penge end de tjener/har i indtægt, nemlig 3 mod kun 19% blandt dem, der har lagt et budget. 6 58% % 21% 1 Sp.6: Ja (5) (n=378) Sp.6: Nej (47%) (n=355) Sp.6: Ved ikke (2%) (n=17) Sp.13: Uenig (NET) Sp.13: Enig (NET) 24

25 "Sp.13 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg er ofte nødt til at låne penge eller købe på afbetaling " krydset med "Sp.6 Har du lagt et budget for din privatøkonomi?" % Der er signifikant flere blandt dem, der ikke har lagt et budet (Sp.6: Nej), Der er enige i at de ofte er nødt til at låne penge eller købe på afbetaling, nemlig 12% mod kun 6% blandt dem, der har lagt et budget % % 2 1 6% 12% Sp.6: Ja (5) (n=378) Sp.6: Nej (47%) (n=355) Sp.6: Ved ikke (2%) (n=17) Sp.13: Uenig (NET) Sp.13: Enig (NET) 25

26 Sp.14 Har du indenfor de seneste 12 måneder optaget lån for at kunne betale dine regninger? Base (n=749) % Der er signifikant flere blandt de årige, der har optaget lån indenfor de seneste 12 måneder for at kunne betale deres regninger, nemlig 9%, mod kun 4% blandt de årige % Ja Nej Ved ikke 2% 26

27 Sp.15 Forestil dig, at du rigtig gerne vil have en ting, fx en ipad, et par designerjeans eller lign. Hvad vil du gøre for at få tingen(e)? Base (n=749) Vil spare op til tingen 84% Vil tage ekstra job 7% Vil tage et lån eller trække på min kassekredit Vil plage min familie om at forære mig det jeg vil have 3% 2% Der er signifikant færre i Hovedstaden,der vil spare op til tingen end dem, der bor i Syddanmark og Nordjylland. Der er også signifikant færre blandt dem, der er i gang med en erhvervsuddannelse, der vil spare op til tingen ift. de andre grupper. Vil stjæle tingen Andet 4%

28 Sp.16 Hvad tror du generelt det koster at købe en vare på afbetaling? Forestil dig at du køber møbler for kr. og låner pengene via møbelbutikkens låneudbyder, og betaler et fast beløb af hver måned i 5 år. Base: (n=749) Det samme som at betale kontant 4% Det er ca. 5 % dyrere end kontant 6% Det er ca. 13 % dyrere end kontant 23% Det er ca. 33 % dyrere end kontant 46% Det er ca. 53 % dyrere end kontant 21%

29 0 9 Sp.16 Hvad tror du generelt det koster at købe en vare på afbetaling? Forestil dig at du køber møbler for kr. og låner pengene via møbelbutikkens låneudbyder, og betaler et fast beløb af hver måned i 5 år. Der er signifikant flere blandt de årige, der kender det rigtige svar på sp.16 (53% dyrere end kontant), nemlig 29% mod kun 13% blandt de årige "53% dyrere end kontant" er det rigtige svar % 44% 3 27% 29% 2 19% 13% 1 5% 7% 4% 5% Det samme som at betale kontant Det er ca. 5 % dyrere end kontant Det er ca. 13 % dyrere end kontant Det er ca. 33 % dyrere end kontant Det er ca. 53 % dyrere end kontant år (NET) (n=385) år (NET) (n=364) 29

30 Sp.16 Hvad tror du generelt det koster at købe en vare på afbetaling? Forestil dig at du køber møbler for kr. og låner pengene via møbelbutikkens låneudbyder, og betaler et fast beløb af hver måned i 5 år. Der er signifikant flere med folkeskole som højeste gennemførte uddannelse, der mener at en vare på afbetaling koster det samme, som hvis man betaler for den kontant. Der er også signifikant flere blandt dem med højere uddannelser, såsom erhvervsuddannelse og kort-, mellemlang-, eller lang videregående udd./ bachelor/ forskeruddannelse, der ved at det er ca. 53% dyrere at købe en vare på afbetaling ift. at købe den kontant. 7 6 "53% dyrere end kontant" er det rigtige svar % 51% % 32% % 25% 2 23% 18% 15% 1 8% 8% 6% 3% 4% 5% 3% 3% Det samme som at betale kontant Det er ca. 5 % dyrere end kontant Det er ca. 13 % dyrere end kontant Det er ca. 33 % dyrere end kontant Det er ca. 53 % dyrere end kontant Højeste gennemførte uddannelse: Folkeskole (n=188) Studentereksamen/HF /HH /HG /HTX /HHX- eksamen (n=331) Erhvervsuddannelse (n=146) Kort-, mellemlang-, eller lang videregående udd./ bachelor/ forskeruddannelse (n=83) 30

31 Sp.17 Hvor ofte bruger du ca kr. på en aften i byen? Base: (n=749) 1 eller flere gange om ugen 2% Ca. 2-3 gange om måneden 4% Ca. 1 gang om måneden 5% Ca gange om året 4% Ca. 3-6 gange om året 7% Ca. 1-2 gange om året 1 Sjældnere end 1 gang om året 16% Har aldrig brugt 1000 kr. på en aften i byen 52%

32 Sp.17 Hvor ofte bruger du ca kr. på en aften i byen? % 6 Der er signifikant oftere flere mænd end kvinder der bruger kr. på en aften i byen og hele 68% af kvinderne har aldrig brugt kr. på en aften i byen mod kun 37% af mændene % % 5% 6% 3% 1% 2% 2% 3% 4% 1 eller flere gange om ugen Ca. 2-3 gange om måneden Ca. 1 gang om måneden Kvinde (n=367) Ca gange om året 1 Ca. 3-6 gange om året 7% 14% Ca. 1-2 gange om året Mand (n=382) 14% 18% Sjældnere end 1 gang om året Har aldrig brugt 1000 kr. på en aften i byen 32

33 Sp.17 Hvor ofte bruger du ca kr. på en aften i byen? Der er signifikant flere blandt de årige, der aldrig har brugt kr. på en aften i byen, nemlig 57% mod kun 46% blandt de årige % 5 46% % 3% 4% 3% 4% 4% 1% 1 eller flere gange om ugen Ca. 2-3 gange om måneden Ca. 1 gang om måneden 4% Ca gange om året 6% 8% Ca. 3-6 gange om året 8% 12% Ca. 1-2 gange om året år (NET) (n=385) år (NET) (n=364) 13% 2 Sjældnere end 1 gang om året Har aldrig brugt 1000 kr. på en aften i byen 33

34 Sp.18 Hvor meget sparer du op hver måned? Base: (n=749) 0 kr. 41% kr. 12% kr. 13% kr. 11% kr. 3% kr. 8% kr. 13%

35 Sp.18 Hvor meget sparer du op hver måned? Mændene sparer i gennemsnit signifikant mere op end kvinderne, ligesom der er signifikant flere mænd end kvinder, der sparer kr. eller mere op om måneden. Jo merer de unge tjener, jo mere sparer de også op om måneden og de hjemmeboende sparer i gennemsnit mere op end de udeboende. 7 6 Gns. kvinder: 946 kr. Gns. mænd: kr % 43% % 13% 14% 14% 11% 12% 1 8% 9% 7% 4% 2% 0 kr kr kr kr kr kr kr. Kvinde (n=367) Mand (n=382) 35

36 Sp.19 Forestil dig, at du pludselig får en frygtelig tandpine. Du tager til tandlæge, og tandlægen fortæller, at det koster 3000 kr. at få tanden lavet. Du kan ikke leve med tandpinen, så du er nødt til at få tanden lavet. Hvordan ville du finde pengene til det? Base: (n=749) Med kontanter fra min almindelige konto eller min opsparingskonto 51% Trække på min eksisterende kassekredit 5% Forhøje min kassekredit efter aftale med banken 2% Kontakte et finansieringsselskab og tage lån der 1% Jeg vil aftale afdragsordning med min tandlæge 15% Spørge venner/familie om de ville betale som en gave 4% Spørge venner/familie om de ville yde mig et lån 17% Andet 6%

37 Sp.19 Forestil dig, at du pludselig får en frygtelig tandpine. Du tager til tandlæge, og tandlægen fortæller, at det koster 3000 kr. at få tanden lavet. Du kan ikke leve med tandpinen, så du er nødt til at få tanden lavet. Hvordan ville du finde pengene til det? Med kontanter fra min almindelige konto eller min opsparingskonto 52% 5 Trække på min eksisterende kassekredit 2% 8% Forhøje min kassekredit efter aftale med banken 1% 3% Kontakte et finansieringsselskab og tage lån der 1% 1% Jeg vil aftale afdragsordning med min tandlæge 13% 17% Spørge venner/familie om de ville betale som en gave 4% 3% De årige vil i højere grad end de årige spørge venner/familie om de ville yde dem et lån. Spørge venner/familie om de ville yde mig et lån 14% 2 Det samme gælder kvinderne, der også i højere grad end mændene vil spørge venner/familie om de vil yde et lån. Andet 6% 6% år (NET) (n=385) år (NET) (n=364) 37

38 Sp.20 Hvad gjorde du, da du senest skulle skaffe penge til fx en rejse eller en større koncert/festival, som du rigtig gerne ville med på? Base (n=749) Jeg tog kontanter fra min almindelige konto eller min opsparingskonto 54% Jeg tog midlertidigt job/ekstra arbejde/ekstra timer på eksisterende job 11% Jeg lånte pengene hos venner/familie Jeg fik pengene af venner/familie, som en gave Jeg trak på min eksisterende kassekredit 5% 4% 7% Signifikant flere blandt de årige trak på deres eksisterende kassekredit, nemlig 7%, mod kun 2% blandt de årige. Signifikant flere blandt de årige tog midlertidigt job/ekstra arbejde/ekstra timer på eksisterende job, nemlig 14%, mod kun 9% blandt de årige. Jeg forhøjede min kassekredit efter aftale med banken 1% Jeg kontaktede et finansieringsselskab og tog lån der 1% Jeg tog lån det sted, hvor jeg købte varen (benyttede deres finansieringsselskab) Andet 16%

39 Sp.21 Forestil dig at du kun har 1000 kr. til at leve for på en måned. Alle faste udgifter som fx husleje, forsikring, el, varme, telefon, internet, tog/buskort er betalt. Hvordan ville du prioritere de 1000 kr.? Base: (n=749) Gennemsnit ( kr.) Dagligvarer 7% 5% 4% 8% 7% 23% 11% 8% 12% 4% 11% 542 Fornøjelser (fx cafe/restaurant/biograf/koncert) 43% 29% 22% 4% 1% 1% 89 Fest og bytur (fx øl, spiritus, entre) 48% 2 18% 8% 2% 2% 1% 105 Taxa 95% 4% 1% 9 Personlig pleje (fx make-up/frisør) 6 3 7% 1% 1% 51 Cigaretter eller anden tobak 78% 7% 5% 4% 2% 2% 1% 57 Tøj 55% 2 17% 5% 1% 2% 82 Sko/tasker mm. 85% 12% 1% 3% 19 Andet 77% 11% 6% 1% 2% 1% Kr

40 Sp.21 Forestil dig at du kun har 1000 kr. til at leve for på en måned. Alle faste udgifter som fx husleje, forsikring, el, varme, telefon, internet, tog/buskort er betalt. Hvordan ville du prioritere de 1000 kr.? Dagligvarer Fornøjelser (fx cafe/restaurant/biograf/koncert) Fest og bytur (fx øl, spiritus, entre) Taxa Personlig pleje (fx make-up/frisør) Cigaretter eller anden tobak Tøj Sko/tasker mm. Andet Kvinderne ville bruge signifikant flere penge på dagligvarer end mændene og mændene ville bruge signifikant flere penge på fester og byture end kvinderne, hvis de kun havde kr. at leve for på en måned, når de faste udgifter var betalt. De årige vil bruge signifikant flere penge på dagligvarer end de årige. De årige vil til gengæld bruge signifikant flere penge på fornøjelser, fester og byture, tøj og sko/tasker mm Kr. Kvinde (n=367) Mand (n=382) år (NET) (n=385) år (NET) (n=364) 40

41 Sp.22 Hvor meget tror du ca. at unge mellem år generelt har til forbrug pr måned? Base: (n=749) kr. 5% kr. 22% kr. 31% kr. 17% kr. 25%

42 Sp.22 Hvor meget tror du ca. at unge mellem år generelt har til forbrug pr måned? Mændene mener at unge mellem år i gennemsnit har et signifikant højere forbrug (nemlig kr) end kvinderne mener (nemlig kr.). De årige mener at unge mellem år i gennemsnit har et signifikant højere forbrug (nemlig kr) end de årige mener (nemlig kr.). De udeboende mener også at de unge mellem år har et højere månedligt forbrug end de hjemmeboende mener. Det samme gør sig gældende blandt dem med de høje årlige lønninger. 6 5 Gns. kvinder: kr. Gns. mænd: kr % 18% 28% 33% 2 15% 22% 29% 1 5% 5% kr kr kr kr kr. Kvinde (n=367) Mand (n=382) 42

43 10 9 "Sp.22 Hvor meget tror du ca. at unge mellem år generelt har til forbrug pr måned?" krydset med "Sp.23 Hvor meget har du ca. til forbrug pr måned efter at faste udgifter som husleje, forsikring, el, varme, telefon, internet, tog/buskort mm. er betalt?" 8 7 De unge tror at andres forbrug er lig deres eget, dvs. dem med højt forbrug mener andre unge har et tilsvarende højt forbrug og dem med lavt forbrug mener at andre unge har et tilsvarende lavt forbrug % 26% 23% 4% 35% 31% 15% 16% 15% 11% kr. (13%) (n=99) kr. (23%) (n=176) 23% 36% 14% 26% 14% 33% 31% 29% 3 25% 25% 1% 1% kr. (21%) (n=157) kr. (15%) (n=111) 12% 12% kr. (8%) (n=60) 3% 28% 18% 39% kr. (19%) (n=145) Sp.22: kr. Sp.22: kr. Sp.22: kr. Sp.22: kr. Sp.22: kr. 43

44 Sp.23 Hvor meget har du ca. til forbrug pr måned efter at faste udgifter som husleje, forsikring, el, varme, telefon, internet, tog/buskort mm. er betalt? Base: (n=749) kr. 13% kr. 23% kr. 21% kr. 15% kr. 8% kr. 19%

45 Sp.23 Hvor meget har du ca. til forbrug pr måned efter at faste udgifter som husleje, forsikring, el, varme, telefon, internet, tog/buskort mm. er betalt? Mændene har gennemsnitligt signifikant flere penge end kvinderne til forbrug pr. måned. De årige har også gennemsnitligt signifikant flere penge end de årige til forbrug pr. måned. Dem der ikke er i gang med en uddannelse har også gennemsnitligt signifikant flere penge end dem, der er i gang med en uddannelse. Gns. kvinder: kr. Gns. mænd: kr. Gns år: kr. Gns år: kr % 14% 13% 11% 3 25% 22% 17% 23% 22% 19% 2 16% 16% 14% 14% 8% 8% 1 7% 27% 23% 16% 12% kr kr kr kr kr kr. Kvinde (n=367) Mand (n=382) år (NET) (n=385) år (NET) (n=364) 45

46 Sp.24 Er du hjemmeboende eller udeboende? Base: (n=749) % % Hjemmeboende Udeboende 46

47 Sp.24 Er du hjemmeboende eller udeboende? 10 9 Der er signifikant flere udeboende blandt de årige, nemlig 93%, mod kun 43% blandt de årige. 93% 89% 95% 92% 95% 8 81% 72% 73% % 61% % 39% 3 28% 27% 2 19% 1 7% 11% 5% 8% 5% år (NET) (n=385) 18 år (n=101) 19 år (n=111) 20 år (n=94) 21 år (n=79) år (NET) (n=364) 22 år (n=90) 23 år (n=100) 24 år (n=85) 25 år (n=89) Hjemmeboende Udeboende 47

48 Sp.25 Hvor meget var dine samlede udgifter ca., i forbindelse med at du flyttede hjemmefra for at stifte dit eget første hjem? Base: Udeboende (n=504) kr. 22% kr. 13% kr. 28% kr. 21% kr. 16%

49 Sp.25 Hvor meget var dine samlede udgifter ca., i forbindelse med at du flyttede hjemmefra for at stifte dit eget første hjem? Base: Udeboende 10 9 De årige havde signifikant flere samlede udgifter i forbindelse med de flyttede hjemmefra for at stifte deres eget første hjem, nemlig kr. mod kun kr. blandt de årige Gns. kvinder: kr. Gns. mænd: kr. Gns år: kr. Gns år: kr % 27% 29% 21% 14% 12% 17% 11% 31% 24% 26% 28% 19% 22% 19% 21% 15% 15% 1 18% kr kr kr kr kr. Kvinde (n=259) Mand (n=245) år (NET) (n=165) år (NET) (n=339) 49

50 Køn Base. (n=749) % 51% Kvinde Mand 50

51 Alder Base: (n=749) år (NET): 51% 22 25år (NET): 49% % 15% 13% 11% 12% 13% 11% 12% 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år 51

52 Geografi Base: (n=749) % 12% 21% 24% 11% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 52

53 Sp.1 Hvilken af følgende passer bedst med din seneste afsluttede uddannelse? Base (n=749) Folkeskole 25% Studentereksamen/HF/HH/HG/HTX/HHXeksamen 44% Erhvervsuddannelse 2 Kort-, mellemlang-, eller lang videregående udd./bachelor/forskeruddannelse 11%

54 Sp.2 Hvilken af følgende uddannelser er du i gang med? Base (n=749) Folkeskole/Studentereksamen/HF/HH/HG/HTX/ HHX-eksamen 2 Erhvervsuddannelse 9% Kort eller mellemlang videregående uddannelse 15% Lang videregående uddannelse/ bachelor/ forskeruddannelse 18% Ingen igangværende uddannelse 38%

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, juni 2011 Udarbejdet af: Marie Christiansen Krøyer Ida Mørch Pernille Jønsson

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17 Danske Erhvervsskoler Undersøgelse blandt unge, forældre og virksomheder Opfølgning på undersøgelse fra 2009 Samlet summary rapport - grafer og kommentarer på hovedresultater København, maj 2010 Marie

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

SINGLER NY Aldersfordeling

SINGLER NY Aldersfordeling SINGLER NY Aldersfordeling Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 28. november- 1. december 2014 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Målgruppe:

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskernes forbrug af stearinlys Minirapport fra Bolius, november 2014 1 Et helejet Realdaniaselskab Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Læs mere

Bilag 13: Meningskondensering af interview 2 med ung pige, udeboende

Bilag 13: Meningskondensering af interview 2 med ung pige, udeboende Bilag 13: Meningskondensering af interview 2 med ung pige, udeboende Overordnet kløft Viden Penge Konkret kløft Nutid hvordan bridger IP? Fortid hvilke erfaringer har IP med sig? Hvem kan IP tale økonomi

Læs mere

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009 Ældre Sagen Pensionsforhold Jobno. DK2009-373 22. maj 13. juni 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Summary Tabeller Spørgeskema 2009 YouGov Zapera A/S Ryesgade 3 DK-2200 København N - Tel 70 27

Læs mere

Gallup om juridisk abort

Gallup om juridisk abort TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. dec. 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere

Rejsevaner. Rejsevaner. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Rejsevaner. Rejsevaner. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

guide få en stærk økonomi hele livet Slår pengene til? December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide få en stærk økonomi hele livet Slår pengene til? December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 få en stærk Slår pengene til? økonomi hele livet Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 STÆRK ØKONOMI HELE LIVET INDHOLD SIDE 4 Ændrer din livssituation sig pludselig dramatisk,

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Omnibusundersøgelse om pårørende

Omnibusundersøgelse om pårørende Omnibusundersøgelse om pårørende Gennemført af CEM Institute Voxmeter for November 2014 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om pårørende er gennemført i forbindelse med Voxmeters ugentlige telefoniske

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt medlemmer af DK-Panelet i alderen 18 år+ Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Gallup om SU. Gallup om SU. TNS Dato: 20. februar 2013 Projekt: 59146

Gallup om SU. Gallup om SU. TNS Dato: 20. februar 2013 Projekt: 59146 Feltperiode: Den 19.-20. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.004 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

Noget om lån. Lisbeth Lund-Hansen 2010. www.citykirken.dk

Noget om lån. Lisbeth Lund-Hansen 2010. www.citykirken.dk Noget om lån Der er mange forskellige priser på lån alt efter hvem du er, hvor meget du ejer, hvad pengene skal bruges til og hvem du låner af. Helt generelt afhænger prisen på et lån ofte af, hvor stor

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 7: Spørgeguide til brug for interview Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Gode råd til en sund økonomi. Mette Reissmann MF for Socialdemokraterne Vært på Luksusfælden

Gode råd til en sund økonomi. Mette Reissmann MF for Socialdemokraterne Vært på Luksusfælden Gode råd til en sund økonomi Mette Reissmann MF for Socialdemokraterne Vært på Luksusfælden Betalingsvilje og evne At være kreditværdig betyder rigtig meget for den enkelte At skylde penge væk føles byrdefuldt

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Gallup om skolen og børn

Gallup om skolen og børn Gallup om skolen og børn Gallup om skolen og børn Feltperiode: Den 26 juli til 31 juli 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Overordnet kløft Viden Konkret kløft Nutid hvordan bridger IP? Fortid hvilke erfaringer har IP med sig? Hvem kan IP tale økonomi med?

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 6: Spørgeguide inklusiv forskningsspørgsmål Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Gallup om SKAT. Gallup om SKAT. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451

Gallup om SKAT. Gallup om SKAT. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451 Feltperiode: Den 27. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.037 personer Stikprøven er vejet på

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

60% 50% 40% 30% 20% 10%

60% 50% 40% 30% 20% 10% Køn 6 5 4 51% 4 Mand 524 4 Kvinde 550 51% Total 1074 10 3 2 1 Mand Kvinde Alder: 3 2 25% 2 25% 2 15-25 105 1 26-34 120 11% 35-49 280 2 50-64 269 25% 65+ 300 2 Total 1074 10 1 1 11% 5% 15-25 26-34 35-49

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Spilomfang udbydere uden dansk licens Sportsvæddemål. Danish Online Gambling Association 26/2 2015

Spilomfang udbydere uden dansk licens Sportsvæddemål. Danish Online Gambling Association 26/2 2015 Spilomfang udbydere uden dansk licens Sportsvæddemål Danish Online Gambling Association 26/2 2015 Formål og metode Formål Afdække spilomfanget af sportsvæddemål blandt udbydere som ikke har dansk licens.

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed D offtlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægels Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed Kun af de unge på landets ungdomsr vil arbejde i d offtlige sektor efter dt. 6 mer,

Læs mere

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN Formål Måle hvor mange der kigger på siderne med rubrikannoncer Måle hvor længe de kigger på siderne Måle om de på siderne finder information de ikke ser andre steder Måle

Læs mere

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry SVT Sydnytt & Tv2/Lorry Integration i Øresund Gennemført i August/september 2004 Udarbejdet af Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. JYSK ANALYSEINSTITUT A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål

Læs mere

DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE

DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE INDHOLD METODE TRE IKKE-LÆSER -SEGMENTER SEGMENTERNE PROFIL LÆSEADFÆRD BESLUTNINGSPROCES DRIVERS OG BARRIERER SEGMENTERNE FORDELT PÅ REGIONER METODE 1 Fokusgruppe 2 Segmenteringsstudie

Læs mere

Gallup om skolereform. 10. juni 2013. Gallup om skolereform. TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348

Gallup om skolereform. 10. juni 2013. Gallup om skolereform. TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348 10. juni 2013 Feltperiode: Den 7. til 10. juni 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.030 personer Stikprøven

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Lyngallup om doggybags Dato: 27. marts 2012

Lyngallup om doggybags Dato: 27. marts 2012 Lyngallup om doggybags Dato: 27. marts 2012 Metode Feltperiode: 22. 27. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10 november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere I på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø ... unge på sabbatår 15 Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Key findings... 7 Temaer Intentioner for sabbatår og fremtid... 8 Indflydelse på og holdning til sabbatår... 11 Information om job- og uddannelsesmuligheder...

Læs mere

sparbank free du er kun ung én gang

sparbank free du er kun ung én gang sparbank free du er kun ung én gang DU ER KUN UNG ÉN GANG Som ung står du over for en verden af muligheder. Du kan vælge at få en uddannelse, arbejde eller rejse jorden rundt. Du kan gå til fodbold, på

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Sådan slipper du af med din gæld

Sådan slipper du af med din gæld Sådan slipper du af med din gæld Rigtig mange danskere er alvorligt gældsplagede. En opgørelse fra Debitor Registret, Danmarks næststørste skyldnerregister, viste i 2010, at problemet aldrig har været

Læs mere

Evaluering af kampagnen Think before you ink. Notat

Evaluering af kampagnen Think before you ink. Notat Evaluering af kampagnen Think before you ink Notat December 2013 1. Indledning og metode I efteråret 2013 gennemførte Miljøstyrelsen kampagnen Think before you ink. Kampagnen er en informationskampagne

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

BORGER- PANEL. At blive selvstændig lokker økonomien skræmmer. Maj 2015

BORGER- PANEL. At blive selvstændig lokker økonomien skræmmer. Maj 2015 BORGER- PANEL Maj 2015 At blive selvstændig lokker økonomien skræmmer Iværksætterkultur. Interesse, livsstil og frihed er de største motivationsfaktorer for at blive selvstændig kun få starter egen virksomhed

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

4 ud af 10 på efteruddannelse

4 ud af 10 på efteruddannelse 4 ud af 10 på efteruddannelse Region Syddanmarks borgerpanel om efteruddannelse. Fire ud af ti borgere har deltaget i efteruddannelse i det seneste år. Ikke alle, der har ønsket sig efteruddannelse, har

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Operate Miljøundersøgelse Jobno. DK2009-1136 20. februar 3. marts 2009

Operate Miljøundersøgelse Jobno. DK2009-1136 20. februar 3. marts 2009 Jobno. DK2009-1136 20. februar 3. marts 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller Spørgeskema 2009 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København N - Tel 70 27 22 24 - Fax 70 27 22 25 - info@zapera.com

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Gallup om dagpenge. Gallup om dagpenge. TNS Maj 2013 Projekt: 59297

Gallup om dagpenge. Gallup om dagpenge. TNS Maj 2013 Projekt: 59297 Feltperiode: Den 14. -15. maj 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.243 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

BESLUTNINGSTAGERNES MEDIE

BESLUTNINGSTAGERNES MEDIE VELKOMMEN MEDIEINFORMATION 2014 DET NYE ANNONCEMEDIE I KLASSEN: BESLUTNINGSTAGERNES MEDIE Altinget.dk er med 14 år på bagen og hen ved 20 netaviser i luften et etableret annoncemedium i krydsfeltet politik,

Læs mere

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier Sociale medier 2013 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Agenda Baggrund og metode Brugen af sociale medier De forskellige tjenester Segmentering Kommerciel involvering på sociale medier Fremtiden

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse

Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse Oplæg 2 til konference 13. september om Matematikkens Dag Louise Skjødsholm, Sociolog Penge- og Pensionspanelets

Læs mere

Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015 Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom En dansk husstand vil i snit bruge 12.590 kr. på sommerferien i år eller 1 pct. mere end i fjor Hvor meget

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 1 af 12 Spørgeskemaundersøgelser og databehandling Disse noter er udarbejdet i forbindelse med et tværfagligt samarbejde mellem matematik og samfundsfag

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Lyngallup om kongehuset. Dato: 15. december 2010

Lyngallup om kongehuset. Dato: 15. december 2010 Lyngallup om kongehuset Dato: 15. december 2010 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om kongehuset Dato: 15. december 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

YouGov undersøgelse af den danske bankbranche oktober 2014 - SUMMARY

YouGov undersøgelse af den danske bankbranche oktober 2014 - SUMMARY YouGov undersøgelse af den danske bankbranche oktober 2014 - SUMMARY Kortlægning af forbrugernes holdninger til deres banker og af mulige ændringer i forbrugsmønstre Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse

Læs mere

Finanskrisen kløver Danmark i to

Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen påvirker danskerne vidt forskelligt. Mens nogle er hårdt ramt via tab af job og formue, har et flertal slet ikke mærket den økonomisk. Det viser undersøgelse

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Få styr på dine penge

Få styr på dine penge DINE PENGE 1 Få styr på dine penge Alle har brug for en bankkonto. De fleste banker tilbyder en ungdomskonto. Du kan prøve at søge på ungdomskonto på nettet for at se mere. Når du har en bankkonto, kan

Læs mere