Inklusion: Fællesskaber for alle. Nu er hele 0-18 års området med. oktober budget: balanceakt giver ro side 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inklusion: Fællesskaber for alle. Nu er hele 0-18 års området med. oktober 2012. budget: balanceakt giver ro side 2"

Transkript

1 nr. 17 oktober 2012 BU nyt budget: balanceakt giver ro side 2 børn og unge-byråd: hjælp til bedre seksualundervisning side 3 dagplejere: praksisfortællinger giver ny viden side 4 skolefusioner: ledelsesteams er udpeget side 9 17 BU nyt oktober 2012 Inklusion: Fællesskaber for alle Nu er hele 0-18 års området med Læs artiklen på side 6

2 budget Budget 2013 Ro til at løse vores kerneopgave Af Kristian Würtz, rådmand for Børn og Unge At være rådmand kan være en balanceakt: Hvordan stå på det ene ben og barbere 151 millioner kroner af Aarhus Kommunes budget og samtidig stå på det andet og være nogenlunde tilfreds med det? Grundlæggende har ingen jo lyst til at spare. Heller ikke jeg. Men når nu den økonomiske krise og en stram, statslig styring af økonomien betyder besparelser så er jeg glad for at kunne sige, at årets budgetforlig skaber ro om kerneopgaven. Budgetforliget, som er indgået mellem S, SF, Radikale, V og K, holder kerneopgaven på skoler, dagtilbud og fritids- og ungdomsskoleområdet fri for besparelser. Det betyder, at vi heldigvis ikke skal ud i en omfattende runde med udpegning og eventuel afskedigelse af medarbejdere. I stedet får vi ro til at koncentrere os om de opgaver, vi kender. Det gælder for eksempel det store inklusionsprojekt Fællesskaber for Alle, og det gælder i særlig grad den indsats, som hver dag ydes i hele vores organisation. Med forliget venter en besparelse på kommunens administration i Den afklares nærmere i forbindelse med den analyse af kommunens fremtidige struktur, der er i gang i øjeblikket, og som præsenteres for byrådet i I den forbindelse er det vigtigt, at der er respekt for alle hænder overalt i organisationen. Jeg køber ikke det kunstige skel mellem kolde og varme hænder, som ofte bliver sat op. I Børn og Unge hænger tingene sammen. Administrative medarbejdere er med til at øge kvaliteten af den service, vi leverer. En god og ordentlig sagsbehandling, styr på Rådmand Kristian Würtz økonomien - det er også en offentlig opgave. Med til billedet hører, at mange af vores administrative medarbejdere ikke sidder bag et skrivebord, men har direkte kontakt til børn, unge og forældre. Jeg ville gerne have flere penge til det vigtige arbejde med børn og unge. Med den trange økonomiske situation i betragtning er vi heldigvis landet på begge ben. Kolofon Download BUnyt App Ansvarshavende: Henrik Vinther Olesen HR- og Kommunikationschef Redaktør: Birgitte Dalum kommunikationsmedarbejder Kontakt: Næste nr.: 25. oktober 2012 Forsiden: Fra venstre: Morten Obel, Dagtilbuddet Langenæsstien, Tina Skaarup Olesen, DII Elverhøj, Holme, Birte Raaby, Holme Dagtilbud 2 BU Nyt Oktober 2012

3 kvalitet Børn og Unge-byrådet bag bedre seksualundervisning Børnene og de unge har selv banet vej for mere hjælp til skolernes seksualundervisning. Nye materialer og et samarbejde med Sex og Samfund er på vej. Aarhus Byråd vil sikre lærere og elever hjælp til at kvalificere seksualundervisningen på skolerne. Det sker efter at Børn og Ungebyrådet har sat faget på dagsordenen og inspireret til en plan for fremtidens seksualundervisning. Kvalitetsrapport som værktøj Med planen får skolernes kvalitetsrapporter en vigtig rolle i at gøre faget synligt og skabe dialog. I år har skolerne for første gang beskrevet seksualundervisningen i rapporterne, med henvisning til kravene for det timeløse fag Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Det har givet nye indsigter, blandt andet hos skoleleder Torben Antonsen fra Jellebakkeskolen: Vores ledelsesteam har længe ønsket at inddrage faget i vores sparring og brugte kvalitetsrapporten som anledning. Da jeg skrev ud til vores klasseteams på intra for at samle materiale, væltede det ind med eksempler og det var positivt at se, hvor seriøst og moderne, emnet blev grebet an i både klasse- og årgangsteams, fortæller skolelederen. Fælles temadag for 8. og 9. klasser Bill Vernegren fra Jellebakkeskolen er biologi-, matematik- og klasselærer i udskolingen. Han er også uformel motor i et lærersamarbejde om udskolingens seksualundervisning. På en fast temadag inviteres alle 8. og 9. klasser til oplæg med eksterne oplægsholdere og aktiviteter, teater og diskussioner. Vi budgetterer med dagen, for det koster nogle tusind kroner at arrangere. I år samarbejder vi med frivillige medicinstuderende fra Sexekspressen, som tager fat de personlige vinkler på sex. Som eksterne giver de undervisningen en ekstra dimension og matcher eleverne aldersmæssigt. Det tager presset af klasselæreren, der i hverdagen tager aktuelle sager op som konflikter eller følelser, mens jeg som biologilærer kan fokusere på det fysiske, for eksempel med udgangspunkt i en ny undersøgelse om Klamydia, forklarer han. Bill Vernegren oplever en udfordring i at finde tiden til seksualundervisning. Den skal prioriteres i tæt konkurrence med for eksempel færdselslære og uddannelsesorientering. Der kunne flere ret retningslinjer eller faste traditioner måske hjælpe, siger han. Om fremtidens seksualundervisning i Aarhus Indsatsen tager udgangspunkt i Faghæfte 21 og har fokus på at give eleverne handlekompetencer. Blandt de tiltag, som Børn og Unge-byrådets oplæg har inspireret til er: Tilbud om ung-yngre undervisning til 8.klasserne - En ny aftale med Sex og Samfund Læseplaner og materialer, udviklet af Pædagogisk Afdeling, SKOLF og Sex og Samfund Opfordring til alle skoler om at melde sig til den gratis kampagne Uge Sex En organisering af samarbejdet om seksualundervisningen - skole og sundhedspleje Læs: Børn og Unge-byrådet inspirerer til hjælp med at kvalificere seksualundervisning Kontakt: Skoleleder Torben Antonsen, Jellebakkeskolen. Mail: Konsulent Karen Mette Hansen, Sundhed og Trivsel. Mail: BU Nyt Oktober

4 kompetencer Dagplejere uddanner sig via praksisfortællinger Pædagogisk leder for Dagplejen Bente Nørgaard har dagplejere og børn tæt på, når de besøger legestuen, og arbejder med praksisfortællinger. Her med Karen, der rutcher, og Liv i det sorte rør. I Hjortshøj sætter dagplejerne ord på deres fag, stolthed og forældresamarbejde. Redskabet er praksisfortællinger og refleksion. Hver uge samles de 19 dagplejere i fra Hjortshøj, Hårup og Mejlby i grupper på deres fælles mødested: Legestuen i Hjortshøj. Her er der lege- og aktivitetsmuligheder på tværs af børnegrupper og mulighed for at planlægge fælles aktiviteter. De ugentlige møder har siden sommer været omdrejningspunkt for en fælles kompetenceudvikling, hvor dagplejerne efter dagens aktiviteter beskriver dem i praksisfortællinger og bruger dem i en fælles refleksion. Vi har udviklet modellen sammen med en konsulent, Mette Mors, fortæller pædagogisk leder for dagplejen Bente Nørgaard, som via sit kontor i Legestuen har nær kontakt til alle 19 dagplejere. Fortsættes 4 BU Nyt Oktober 2012

5 kompetencer En praksisfortælling Dagplejere Rikke Lading og Vibeke Knoth mødes i legestuen - her med Jonas til venstre og Lukas til højre. Dagplejere har en masse værdifuld tavs viden, som vi nu forsøger at sætte ord på og udbrede. Vi binder praksisfortællingerne op på de seks læreplanstemaer og sætter ord på fagligheden. På den måde vil vi også understøtte den kollegiale dialog og styrke selvtilliden. Det er vigtigt, for der findes næsten ingen pædagogisk litteratur eller forskning inden for deres felt, forklarer Bente Nørgaard. Fortællingerne gav mening Praksisfortællingerne har gjort os mere opmærksomme på at tale om de ting, som vi gør sammen med børnene. Det fortæller Rikke Lading, dagplejer i Hårup-Mejlby. Når hun og kollegaen Vibeke Knoth tænker tilbage, var de skeptiske ved introduktionen af praksisfortællinger. Vi var lidt bange for, at det var en slags eksamen. Hvem dokumenterede vi for? Samtidig syntes vi, at vi med de seks læreplaner i forvejen bruger ressourcer på låste opgaver. Men vi mødtes nogle gange med konsulent Trine Mors og fandt på være sammen om at skrive fortællingerne og reflektere. Nu kan vi se en mening med det, forklarer Vibeke Knoth. For Rikke Lading er metoden blevet et supplement til hendes gode samarbejde med kollegerne og til hendes egne mål om at børnene udvikler sig til selvhjulpne og glade børn, der kan klare sig selv når de kommer i børnehave. Mere opmærksomme på at dokumentere over for forældre De to dagplejere har også fået større bevidsthed om at dokumentere deres arbejde over for forældrene for eksempel ved at lægge flere billeder på ForældreIntra. Det er forældrene rigtig glade for. Nu vil vi til at lægge tekster ud om vores hensigt og oplevelser med aktiviteterne, fortæller Rikke Lading. Kurset fortsætter For leder Bente Nørgaard er metoden først lige ved at folde sig ud: På sigt håber jeg, at dagplejerne vil bruge en endnu mere derhjemme. Derfor er det min holdning, at vi fortsætter længe endnu, siger hun. Kontakt: Pædagogisk leder for dagplejen Bente Nørgaard. Mail: Læreplanstemaet Krop og Bevægelse: Vi havde planlagt gymnastik ude i legestuens have. Vi rullede på bakken, gik på line på balancebom og susede rundt på cykler og scootere på grusbanen. Lærke ville ikke gå på line til at starte med, indtil vi fandt på en cirkussang, der handlede om en prinsesse - sangen blev sunget når børnene var på linen. Så ville Lærke gerne være med. En spørgeguide: Hvad sker der i praxisfortællingen Hvad er det mest interessante? Hvad lærer barnet? Hvad gør den voksne? En refleksion: Barnet oplever at blive lyttet til, at blive taget alvorligt, som styrker selvtilliden og at barnet lærer at sætte grænser. Barnet oplever at hun sagtens kunne klare udfordringen. Fakta: Praksisfortællingerne fra de 19 dagplejere i Dagplejen Hjortshøj, Hårup og Mejlby vil på blive samlet i en folder, som de kan give til forældrene og beholde selv. Den offentlige dagpleje startede i 60 erne som et midlertidigt supplement til daginstitutioner, med kompetente mødre samt sygeplejersker som tilsynsførende. I dag er dagplejen underlagt samme krav som daginstitutioner blandt andet via arbejdet med læreplaner. Læs mere: om dagplejens historie i bogen Dagplejeren af Jytte Høj Hammer, Dafolo 1999 BU Nyt Oktober

6 inklusion Inklusion Fællesskaber for Alle Børn og Unge Nyt tager temperaturen på projektet Fællesskaber for Alle : Et af de største kompetenceudviklingsprojekter i Aarhus Kommunes historie. I løbet af fire år deltager medarbejdere og ledere fra alle kommunens skoler, dagtilbud og fritids- og ungdomsskoletilbud. I 2011 besluttede Aarhus Byråd at styrke arbejdet med inklusion i de aarhusianske skoler og pasnings- samt fritidstilbuddene for børn og unge. Kort efter rullede de første kompetenceudviklingsforløb i projekt Fællesskaber for Alle over rampen. Dengang under navnet Folkeskolens Fællesskaber og med skolernes medarbejdere som piloter. Siden september i år har også dagtilbuddenes og FU-områdets medarbejdere være med på Fællesskaber for Alles kompetenceudviklingsforløb. Børn og Unge Nyt har stillet tre spørgsmål til ankermand på projektet, Jan Kirkegaard. Han er leder af PPR og Specialpædagogik i Børn og Unge og leder af projektets styregruppe. Hvad er idéen bag Fællesskaber for Alle? Hensigten er at styrke inklusionsarbejdet i dagtilbud, skoler og i fritids- og ungdomstilbud. Vi vil øge kvaliteten i hele spektret af arbejdet med børn fra 0-18 år. Forløbene i Fællesskaber for Alle tager afsæt i den kæmpe fond af viden og erfaringer, som allerede findes hos medarbejderne, uanset om de har 1 eller 28 års erfaring. I fællesskab har vi et unikt udviklingspotentiale, som vi kan bruge til at styrke en samlet medarbejderskares kvalifikationer og kompetencer. Hvilke udfordringer giver det, at det af nogle kan opleves som et skoleprojekt, der nu udbredes til dagtilbud og FU? Det havde været hensigtsmæssigt, hvis vi fra starten kunne tilbyde kompetenceudviklingsforløb for alle i 0-18 års spektret. Af mange årsager blev forløbene forskudt. Men både tænkning og metode i Fællesskaber for Alle gælder alle fagområder. Indholdet på hver læringsuge skabes af deltagerne selv og deltagernes opgaver og pædagogik fylder 100 procent. Vi skaber bare rammen og processen. Vi har forsøgt at lave en inddragende proces i forhold til dagtilbud og FU, men den er ikke er slået igennem som ønsket. Derfor er jeg glad for, at projektet nu har fået en styregruppe med repræsentanter for alle parter, som kan følge det tæt og sikre en forstærket inddragelse. I har kørt nogle forløb for dagtilbuddenes pædagoger og ledere. Hvad har I lært? Vi har været spændte. Evalueringer af de første fire forløb med dagtilbuddenes medarbejdere og ledere viser, at deltagerne vurderer, at de får et udbytte. De er generelt meget positive. Vi er jo først lige startet, men har fået nogle væsentlige pejlemærker på, at deltagerne bringer deres egen faglige substans ind i forløbet på en konstruktiv måde og det er jo essensen i metoden. Samlet evaluering efter de første fire hold pædagogiske ledere fra dagtilbuddene d besvarelser ud af 121 tilmeldte Pædagogiske ledere: Tilfredshed med dagene 78% 1% Positiv Middel Negativ 21% Dagtilbudsleder Morten Berg, medlem af styregruppen bag projektet: Ideerne i Fællesskaber for Alle ligger godt i tråd med vores egne lokale overvejelser. Omfanget af kurset kunne jeg godt have ønsket noget større, da for eksempel inklusionsvejlederens funktion er central i forhold til vores opgaveløsning. Derfor har vi valgt at bruge tilbuddet som afsæt for en lokal kompetenceudviklingsplan for vores inklusionsvejledere. Ærgerligt at man var nødsaget til at forcere processen igennem, da det er min klare oplevelse at det kommer i konflikt med allerede planlagte lokale kompetenceforløb. Det skabte frustration hos pædagogerne og dermed modstand på et ellers godt projekt. Fremadrettet kunne man med fordel inddrage aktørerne i procesplanlægningen. Fortsættes 6 BU Nyt Oktober 2012

7 inklusion De sparker dørene ind I 2011 besluttede lederteamet på N.J. Fjordsgades Skole at sende alle lærere på skolens mellemtrin på kompetenceudvikling. Anledningen var projekt Fællesskaber for Alle. Tanken var at skabe et fælles sprog og en fælles måde at tale sammen på. Forløbet byggede på en anerkendende tilgang og det var vi glade for, fortæller Gitte Baggesen, der er pædagogisk leder på N.J. Fjordsgades Skole. Det bedste var at sparre Mathias Ystrøm, en ung lærer på mellemtrinnet, oplevede en læringsuge på Engdalskolen. Vi var et hold på 20 lærere, der fik inspirerende oplæg fra Engdalskolens erfarne undervisere. For eksempel om AKT, fortæller han. Et besøg hos en kollega i dennes praksis oplevede han som lidt svært, fordi der skulle bruges en anerkendende tilgang i deres samspi l. Til gengæld fik vi som hold meget ud af at sidde i samme rum og snakke, høre og sparre. Vi fik virkelig åbnet os for hinanden, fortæller han. Kollegaen Christian Norved deltog i et læringsforløb på Lisbjergskolen. For mig var vores to skoler svære at sammenligne, fortæller han. Lisbjerg var en ny skole med få børn. På vores skole vælter det med børn. Men vi havde en knalddygtig procesleder, som kunne motivere os. Det jeg fik mest ud af var dog et senere besøg på min egen hjemmebane. Her fik jeg god feedback på min tosprogsundervisning, fortæller han. Deltagere i Fællesskaber for Alle, lærere Christian Norved, Matrhias Ystrøm og pædagogisk leder Gitte Baggesen. Ledelsen følger op De to lærere har ikke mærket de store ændringer i kommunikation eller praksis i forhold til inklusion. Det mener de skyldes, at lærerne har været af sted i forskellige uger. Til gengæld har ledelsen på N.J. Fjordsgades Skole fulgt op og sat fokus på den åbne dør : Vi kan mærke mere åbenhed for at gå ind og besøge hinanden, selvom det er en langsom proces. I ledelsen har vi derfor besluttet at følge op med en systematisk skolevandring, hvor vi besøger alle lærere. Vi vil her have fokus på anerkendelse og det, der virker, fortæller Gitte Baggesen. Kontakt: Chefpsykolog Jan Kirkegaard, PPR og Specialpædagogik. Mail: Om Fællesskaber for Alle Fællesskaber for Alle løber fra Et forløb består af en læringsuge og en opfølgning. I læringsugen besøger kolleger fra forskellige arbejdspladser hinanden og følger kollegernes praksis for med en anerkendende tilgang at synliggøre den. Det giver anledning til fælles inspiration og refleksion om ledelse, relationer, pædagogik og didaktik samt forældresamarbejde. Ud over den de generelle læringsforløb for medarbejdere, uddannes der inklusionsvejledere, som kan sparre med kolleger om inklusion i deres hverdag, lige som alle ledere får tilbudt at deltage i forløb. Der følges op på alle forløb med pædagogiske dage og besøg af inklusionsvejledere. I alt er der afsat 12 mio. kr. til forløbet. Læs også: Fællesskaber for Alles hjemmeside: Se video: Med pædagogers og pædagogiske lederes udtalelser om kurset på BUnyt App BU Nyt Oktober

8 kurser Aktuelle kurser Find alle kurser: På BUportalen: ww.buportalen.dk. Find oversigt over kurser: Vælg Kurser og Arrangementer på BUportalens forside Tilmeld dig på Kursusbasen: Tryk på kursus-ikonet (vist her). Kursus-basen åbner lis kurser Kursus for ledere og administrativt driftspersonale i anvendelse af Børn og Unges Ledelsesinformationssystem LIS. Der udbydes et intro kursus for alle områder - og der udbydes kurser, der er målrettet bestemte områder: Introduktionskursus den , kl Kursus for dagtilbud den og , kl Kursus for forvaltningen den , kl Kursus for SFO og FU den , kl Kursus for skoler den , kl Tilmelding i kursusbasen Find dit kursus under kategorien, LIS Sprogvejlederuddannelsen ved Aarhus Kommune Modul 1: Børns sprogtilegnelse, den 2. april 17. maj Modul 2: Andetsprogspædagogik, den 2. september 11. oktober Tilmelding i kursusbasen og direkte hos VIA Find uddannelsen på kursusbasen under Sprogvejlederuddannelsen REMINDER Årskonference for ledere i dagtilbud Innovativ ledelse Vi samler for første gang det store fantastiske hold af leder-kolleger til en sjov og forunderlig dag om den innovative leder. På dagen finder du din egen innovative skaberkraft og lærer en enkel metodik til, hvordan du selv udvikler stærke, innovative ledelsesvaner til brug i hverdagen. DTLÅ og Pædagogisk Afdeling glæder sig til at se dig mandag den 5. november fra kl. 8:28-20:02 i Scandinavian Center. HUSK at alle dagtilbudsledere og pædagogiske ledere skal tilmelde sig i kursusbasen også selvom man allerede er indkaldt til konferencen i kalenderen! Tilmelding i kursusbasen SENEST mandag den 15. oktober - Find konferencen under Årskonference Vi har stiftet bekendtskab med sprogvurderingsmaterialet i praksis, hvilket har givet os en større sikkerhed i implementeringen af det. På den måde har det også givet mig mere overskuelighed over, hvad vi skal arbejde med. Dalal Amin, 33, børnehaveklasseleder på Tovshøjskolen. Deltager i kurset Det nye Sprogvurderingsmateriale Børn og Unges Kursusadministration Tlf.: BU Nyt Oktober 2012

9 skolestruktur Fusionsskolernes ledelsesteam er udpeget De ledelsesteam, som skal planlægge næste års skolefusioner, er i dag blevet udpeget. Samtidig er der blevet udpeget ledere til ledige stillinger på en række skoler. I alt er 22 ledere blevet udpeget til stillinger tilsvarende dem, de i dag bestrider. Udpegningen sker under forudsætning af, at byrådet i december endeligt vedtager forslaget om en ny skolestruktur i Aarhus Kommune. Udpegningen er foretaget af Børn og Unge-chef Ole Kiil Jacobsen og de områdechefer samt fusionsledere og skoleledere, som har ledige stillinger i deres ledelsesteam. Det er stillingerne som pædagogiske leder, administrativ leder og SFO-leder, der er udpeget til. Alle de udpegede ledere har i løbet af den sidste uge været til samtale med udpegningsudvalget, ligesom de har haft mulighed for at tilkendegive, hvilke skole de ønsker ansættelse på til næste skoleår. I udpegningen af ledelsesteamet til fusionsskolerne er der blandt andet lagt vægt på princippet om ligeværdige processer. Byrådet har i deres forslag om skolefusioner lagt vægt på, at det bliver ligeværdige processer, hvilket afspejler sig i sammensætningen af fusionsskolernes ledelsesteam. Vi har ønsket at sammensætte gode ledelsesteams, som udover at have de faglige kompetencer også så vidt muligt ligeværdigt repræsenterer fusionsskolernes forskellige kulturer og profiler. Med det vil vi opnå et ligeværdigt udgangspunkt for fusionen, hvis byrådet i december endelig vedtager forslaget om ny skolestruktur, siger Børn og Unge-chef Ole Kiil Jacobsen. I alt er der blevet udpeget seks SFO-ledere, otte pædagogiske ledere og otte administrative ledere. Udover de femten ledere, som er udpeget til fusionsskolernes ledelsesteams, er der udpeget seks ledere til vakante stillinger på forskellige skoler, mens en enkelt leder tiltræder en stilling i FU område Silkeborgvej. Der er tale om ledelsesmæssige udpegninger og ikke ansættelser, og alle tiltræder deres nye job efter nærmere aftale Oversigt over udpegninger Ledere til Vejby Skole Jellebakkeskolen Fusionsleder Torben Antonsen Pædagogisk leder: Marianne Bach (Vejlby Skole) Administrativ leder: Mikkel Als (Jellebakken) SFO-leder: Ole Bro (Jellebakken) Ledere til Rosenvangskolen - Rundhøjskolen Fusionsleder Eva Vilsgaard Pædagogisk leder: Dorte K. Christensen (Rundhøjskolen) Administrativ leder: Torben H. Frederiksen (Rosenvangskolen) SFO-leder: Joan Friis Frausing (Rosenvangskolen) Ledere til Holme Skole Rundhøjskolen Fusionsleder Mogens Toustrup Pædagogisk leder: Lars Lykkegaard (Rosenvangskolen) Administrativ leder: Klaus J. Sørensen (Holme Skole) SFO-leder: Marc Nøddesbo (Holme Skole) Ledere til Kolt Skole Hasselager Skole Fusionsleder Birgitte J. Rasmussen Pædagogisk leder: Anne-Dorte Frandsen (Jellebakkeskolen) Administrativ leder: Birgitte Bjerregaard (Hasselager Skole) SFO-leder: Anni T. Rodsted (Grønløkkeskolen) Ledere til Tranbjerg Skole Grønløkkeskolen Fusionsleder Stefan Møller Christiansen Pædagogisk leder: Pia Tøttrup (Tranbjerg Skole) og Lene D. Rasmussen (Grønløkkeskolen) Administrativ leder: Bo Jensen Kjelde (Grønløkkeskolen) SFO-leder: Karen Hauge (Tranbjerg Skole) Leder til Solbjergskolen Skoleleder Jens Kristensen Pædagogisk leder: Lisbeth S. Andersen (Hasselager Skole) Leder til Virupskolen Skoleleder Merete Langeland Pædagogisk leder: Helle M. Pedersen (Kolt Skole) Leder til Næshøjskolen Skoleleder Lars Mølgaard SFO-leder: Merete Milvertz (Kolt Skole) Leder til Søndervangsskolen Skoleleder Rani Hørlyck Socialpædagogisk leder: Lise Meyer (Rundhøjskolen) Leder til FU område Silkeborgvej FU-leder Jette Dahl Fritidsleder: Keld Vestergaard (Hasselager Skole) Leder til Sabro-Korsvejens Skole Skoleleder Carsten Aude Administrativ leder: Rikke Sørensen Kofod (Rundhøjskolen) BU Nyt Oktober

10 kort nyt UngiAarhus giver sit bud på Den samarbejdende by til årets Kulturnat UngiAarhus har været initiativtager til et nyt kursusforløb, der giver medarbejdere i Fritids- og Ungdomsskolen mulighed for at opøve en række kompetencer og færdigheder indenfor projektmageri og inddragelse af unge fra 7. klasse til 18 år. Kurset munder ud i en event til Kulturnatten, som 14 medarbejdere og ca. 47 unge har brugt de seneste par uger på at udarbejde. Hvor: Godsbanen, bygning F Hvornår: Fredag den 12. oktober kl Se mere: Kontakt: Astrid Moth, projektkoordinator DE NYE UNGE, Fritids- og Ungdomsskolen Grenåvej Øst. Mail: Der var tegn på sprog i Aarhus Onsdag den 10. oktober mødtes undervisere, vejledere og koordinatorer, konsulenter og lærerstuderende fra hele landet på Søndervangskolen til konferencen Tegn på sprog tosprogede børn lærer at læse og skrive. Deltagerne mødtes som led i forskningsprojektet Tegn på Sprog, som Søndervangskolens undervisere og elever er involverede i. På dagen delte deltagerne erfaringer og viden ved workshops og foredrag ved blandt andet Line Møller Daugaard fra VIA University College samt Charmian Kenner fra Goldsmith University of London. For eksempel bød workshoppen Læseoplevelser på erfaringer med at arbejde med lærebøger, skrevet på elevernes modersmål som Pashto og kinesisk. Gæstetaler Charmian Kenner fra Goldsmiths Univeristy of London bidrog med international viden og fortalte om sin bog Becoming Biliterate samt erfaringer fra tidligere forskningsprojekter om sprog. Kontakt: Karsten Balterzen, Pædagogik og Integration. Tlf.: Mail: Ungdommens Vårsalon 2013 Tirsdag den 19. februar 2013 kl byder vi velkommen til fernisering af Ungdommens Vårsalong 2013 i Trafikhallen på Aarhus Rådhus. En jury bestående af 3 lokale kunstnere vil udvælge de kunstværker, der skal med på udstillingen. Årets tema er Se lyset Hvad betyder det for dig? Er du mellem 12 og 18 år inviterer Fritidscentrene i Aarhus dig til at fortolke budskabet : Se lyset og vise os, hvordan det kommer til udtryk i din kunst.. Kontakt: Kai Pedersen. Mail: Læs mere: BU Nyt: er et personalenyhedsbrev for de ansatte i Børn og Unge, Aarhus Kommune 10 BU Nyt Oktober 2012

11 kort nyt Analysen af Aarhus Kommunes struktur begyndt Styreforms- og strukturudvalget har besluttet designet på den analyse, der skal belyse mulighederne for en evt. ny struktur i Aarhus Kommune. Analysen udføres af konsulentfirmaet Deloitte. Samtidig har Styreforms- og strukturudvalget præciseret retningen for sit arbejde ved at opstille fire pejlemærker, der skal fungere som overligger for den samlede proces. Læs mere: På MedarbejderPortalen Vild med bæredygtighed LANGENÆSSTIEN dagtilbud inviterede den 12. september børnenes familier samt dagtilbud, klub og skole i området til en temadag om bæredygtighed. Dagen bød på et væld af spændende aktiviteter, der omhandlede forskellige vinkler på bæredygtighed, lige fra anvendelse af genbrugs- og naturmaterialer til læren om kredsløb. Formålet med dagen var at dele begejstringen for bæredygtighed med gæsterne samt at inspirere og blive inspireret til udvikling af bæredygtige initiativer. Kontakt: Ruth Theilmann. Mail: Indvielse af Børneby Ellekær Da 500 farvestrålende balloner fløj mod himlen blev det tydeligt Børneby Ellekær er i luften. Ballonerne blev sendt af sted af rådmand Kristian Würtz. Han fik hjælp af Ahmed fra Tumlehøjen. Ahmed på 5 år klippede snoren, mens rådmanden talte ned fra 5. Der var fællessang i børnehøjde med Ellekærsangen og BoogieWoogie. Stemningen blev løftet da rapgruppen Wonderboys 8210 fra Børnebyens SFO gav et nummer. De både rappede og dansede og der var stor jubel efter deres nummer. Der blev talt prisværdigt kort, af nogle af deltagerne i processen med at skabe Børneby Ellekær. Blandt andet fortalte en forældrerepræsentant meget flot om, hvordan Børneby Ellekær gjorde ham stolt af at komme fra Børneby Ellekær er et udvidet samarbejde mellem daginstitutioner, skolen og klubben i Ellekærskolens distrikt. Konceptet dækker både over institutionernes fysiske nærhed, tæt personalesamarbejde mellem skole og dagtilbud, ledelsessamarbejde og forældreengagement. Børneby Ellekær arbejder tæt sammen med Østjysk Bolig i hele forløbet. Med Ellekær Børneby får Dagtilbud Ellekær og Ellekærskolen mulighed for at afprøve og udvikle nye rammer for et nytænkende tilbud for børn og unge i skole, dagtilbud og fritid. Kontakt: skoleleder Morten Dam Madsen, Ellekærskolen. Mail: Annabella Rose fra Langenæsstiens dagtilbud BU Nyt Oktober

12 Forældre stemmer elektronisk Alle skoler i Aarhus Kommune kan vælge at afholde årets bestyrelsesvalg elektronisk eller som brevafstemning. N.J. Fjordsgades Skole er blandt de skoler, der afholder et elektronisk valg: Vi er glade for vores valg og særligt for de elektroniske, siger skolens leder Jette Bjørn Hansen. Hun fortæller, at skolen har lagt sig i selen for at fremprovokere et kampvalg: Vi har fået vores undervisere og pædagoger til at præsentere valget på de første forældremøder og har givet dem et talepapir og en dagsorden med til mødet. Vi har også skrevet til forældrene om muligheden for at stille op, for et kampvalg giver en operationel bestyrelse med en klar rollefordeling, fortæller skolelederen. Hun forventer at kun få forældre henter valgmaterialet i papirform, fordi N.J. Fjordsgades Skole er en digital skole og forældrene vant til at få materiale elektronisk. Rent it-mæssigt er valget let at håndtere. Samtidig fungerer valghåndbogen fra 2010 godt og vi lægger den på Intra i light-udgave, forklarer skoleleder Jette Bjørn Hansen. Også Åby Skole afholder elektronisk valg: Vi har varslet valget på skolens hjemmeside. Når det elektroniske valg starter den 12. oktober, skriver jeg ud til alle forældre via Intra og opfordrer dem til at stemme, fortæller skoleleder på Åby Skole, Ole Buskbjerg Thomasen. Skolen har valgt en elektronisk afstemning, selvom et lille antal af kandidater kunne have betydet fredsvalg: Jeg tror på, at et afstemningen giver en tydelighed omkring engagementet i skolen og danner fortællingen om forældre, der engagerer sig og inddrages via skolebestyrelsesarbejdet, siger Ole Buskbjerg Thomasen. Pr. 10. Oktober har 6 skoler valgt at afholde valg med afstemning. Otte skoler har på grund af arbejdet med skolestruktur valgt at udskyde valget til skolebestyrelserne. Og 36 afholder valg uden afstemning, mens en er uafklaret. Kontakt: Konsulent Jan Iburg, Pædagogik og Integration. Mail: RULL rullede til København kort nyt Der var stor interesse fra blandt andet Københavns Kommune, Odense Kommune og Bygherreforeningen, da RULL, Børn og Unges program til at sikre fremtidssikrede læringsrum i skoler, dag- og fritidstilbud, den 3. oktober blev præsenteret ved en stor konference. Projektleder i RULL, Lene Vestervang Olsen præsenterede RULL som en model for at inddrage interessenter og brugere og medtænke pædagogiske perspektiver i byggeprocesser. Det gjorde hun ved konferencen Nohr-Con, hvor temaet var byggeri af fremtidens skole. Hun fik mange henvendelser om RULLs samarbejde med interessenter og brugere i en proces med fem faser: Visionsfasen, Analyse- og designfasen, Gennemførelsesfasen og Ibrugtagningen samt Evalueringsfasen. Tilhørerne var interesserede i det overblik og det grundlag for at prioritere projekter, som RULL har skabt via arbejdet med workshops og dokumentation i form af visionsprogrammer og pædagogiske inspirationskataloger. De oplevede det som unikt, at alt materiale tager udgangspunkt i tilbuddenes og skolernes egne tanker, fortæller hun. Alle interesserede har på konferencen fået invitation til at udveksle materialer. Blandt andet RULLs Areal- og funktionsprogram for børn fra 0-18 år i Aarhus Kommune for henholdsvis folkeskoler og dagtilbud. Læs mere: Og find alle materialer på Kontakt: Projektleder Lene Vestervang Olsen, Planlægning. Mail: Tandplejerprisen til medarbejder i Tandplejen Aarhus Dansk Tandplejerforening uddeler hvert år, efter indstilling, en pris til en tandplejer, som har ydet en særlig indsats for faget. Tandplejer Sabine Zielke, Tandplejen Aarhus, fik fredag d. 28. september tildelt Tandplejerprisen 2012 for sin mangeårige indsats som tillidsrepræsentant, for indsatsen som en af pionererne i det opsøgende tandteam for socialt udsatte og hjemløse voksne og for sit arbejde i Tandplejens Ide & Udlån med rådgivning om forebyggende tandpleje for børn og unge i Aarhus. Stort tillykke til Sabine med den velfortjente pris. 12 BU Nyt Oktober 2012

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18 Dårlig økonomi presser ledere Side 6 Trusler og vold i skolen Midtersider Vores skole & Marienborgmøde

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Indhold 03 Leder 04 Hvad betyder Rundhøjskolen for dig?

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S.

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 5 MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 3 LEDER SKOLENS VÆRDIER TIL DEBAT INDHOLD AF BENEDIKTE

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Skole-hjemsamarbejde i praksis

Skole-hjemsamarbejde i praksis Skole-hjemsamarbejde i praksis Idéer og eksempler fra skole-hjemvejledere Forældrene er uhyre betydningsfulde for deres børns læring og udvikling, og den eneste empirisk underbyggede konklusion må være

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 18. marts, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: OK 2015 - status

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN MEDLEMSBLAD FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2014 UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN Erhvervsrådgiverne Jesper Dyekær og Mads Lindskov fra Middelfart Sparekasse bruger i gennemsnit

Læs mere

Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge

Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge Formålet med Messen er at synliggøre og anerkende det fantastiske arbejde, der udføres på området for børn og unge med særlige behov.

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år skab RUM TIL DIALOG Skab rum til dialog Indledning: Skab rum til dialog RULL RUm til Leg og Læring Hvad mener vi med dialog? Skab rum til dialog med tydelige aftaler og

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere