Inklusion: Fællesskaber for alle. Nu er hele 0-18 års området med. oktober budget: balanceakt giver ro side 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inklusion: Fællesskaber for alle. Nu er hele 0-18 års området med. oktober 2012. budget: balanceakt giver ro side 2"

Transkript

1 nr. 17 oktober 2012 BU nyt budget: balanceakt giver ro side 2 børn og unge-byråd: hjælp til bedre seksualundervisning side 3 dagplejere: praksisfortællinger giver ny viden side 4 skolefusioner: ledelsesteams er udpeget side 9 17 BU nyt oktober 2012 Inklusion: Fællesskaber for alle Nu er hele 0-18 års området med Læs artiklen på side 6

2 budget Budget 2013 Ro til at løse vores kerneopgave Af Kristian Würtz, rådmand for Børn og Unge At være rådmand kan være en balanceakt: Hvordan stå på det ene ben og barbere 151 millioner kroner af Aarhus Kommunes budget og samtidig stå på det andet og være nogenlunde tilfreds med det? Grundlæggende har ingen jo lyst til at spare. Heller ikke jeg. Men når nu den økonomiske krise og en stram, statslig styring af økonomien betyder besparelser så er jeg glad for at kunne sige, at årets budgetforlig skaber ro om kerneopgaven. Budgetforliget, som er indgået mellem S, SF, Radikale, V og K, holder kerneopgaven på skoler, dagtilbud og fritids- og ungdomsskoleområdet fri for besparelser. Det betyder, at vi heldigvis ikke skal ud i en omfattende runde med udpegning og eventuel afskedigelse af medarbejdere. I stedet får vi ro til at koncentrere os om de opgaver, vi kender. Det gælder for eksempel det store inklusionsprojekt Fællesskaber for Alle, og det gælder i særlig grad den indsats, som hver dag ydes i hele vores organisation. Med forliget venter en besparelse på kommunens administration i Den afklares nærmere i forbindelse med den analyse af kommunens fremtidige struktur, der er i gang i øjeblikket, og som præsenteres for byrådet i I den forbindelse er det vigtigt, at der er respekt for alle hænder overalt i organisationen. Jeg køber ikke det kunstige skel mellem kolde og varme hænder, som ofte bliver sat op. I Børn og Unge hænger tingene sammen. Administrative medarbejdere er med til at øge kvaliteten af den service, vi leverer. En god og ordentlig sagsbehandling, styr på Rådmand Kristian Würtz økonomien - det er også en offentlig opgave. Med til billedet hører, at mange af vores administrative medarbejdere ikke sidder bag et skrivebord, men har direkte kontakt til børn, unge og forældre. Jeg ville gerne have flere penge til det vigtige arbejde med børn og unge. Med den trange økonomiske situation i betragtning er vi heldigvis landet på begge ben. Kolofon Download BUnyt App Ansvarshavende: Henrik Vinther Olesen HR- og Kommunikationschef Redaktør: Birgitte Dalum kommunikationsmedarbejder Kontakt: Næste nr.: 25. oktober 2012 Forsiden: Fra venstre: Morten Obel, Dagtilbuddet Langenæsstien, Tina Skaarup Olesen, DII Elverhøj, Holme, Birte Raaby, Holme Dagtilbud 2 BU Nyt Oktober 2012

3 kvalitet Børn og Unge-byrådet bag bedre seksualundervisning Børnene og de unge har selv banet vej for mere hjælp til skolernes seksualundervisning. Nye materialer og et samarbejde med Sex og Samfund er på vej. Aarhus Byråd vil sikre lærere og elever hjælp til at kvalificere seksualundervisningen på skolerne. Det sker efter at Børn og Ungebyrådet har sat faget på dagsordenen og inspireret til en plan for fremtidens seksualundervisning. Kvalitetsrapport som værktøj Med planen får skolernes kvalitetsrapporter en vigtig rolle i at gøre faget synligt og skabe dialog. I år har skolerne for første gang beskrevet seksualundervisningen i rapporterne, med henvisning til kravene for det timeløse fag Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Det har givet nye indsigter, blandt andet hos skoleleder Torben Antonsen fra Jellebakkeskolen: Vores ledelsesteam har længe ønsket at inddrage faget i vores sparring og brugte kvalitetsrapporten som anledning. Da jeg skrev ud til vores klasseteams på intra for at samle materiale, væltede det ind med eksempler og det var positivt at se, hvor seriøst og moderne, emnet blev grebet an i både klasse- og årgangsteams, fortæller skolelederen. Fælles temadag for 8. og 9. klasser Bill Vernegren fra Jellebakkeskolen er biologi-, matematik- og klasselærer i udskolingen. Han er også uformel motor i et lærersamarbejde om udskolingens seksualundervisning. På en fast temadag inviteres alle 8. og 9. klasser til oplæg med eksterne oplægsholdere og aktiviteter, teater og diskussioner. Vi budgetterer med dagen, for det koster nogle tusind kroner at arrangere. I år samarbejder vi med frivillige medicinstuderende fra Sexekspressen, som tager fat de personlige vinkler på sex. Som eksterne giver de undervisningen en ekstra dimension og matcher eleverne aldersmæssigt. Det tager presset af klasselæreren, der i hverdagen tager aktuelle sager op som konflikter eller følelser, mens jeg som biologilærer kan fokusere på det fysiske, for eksempel med udgangspunkt i en ny undersøgelse om Klamydia, forklarer han. Bill Vernegren oplever en udfordring i at finde tiden til seksualundervisning. Den skal prioriteres i tæt konkurrence med for eksempel færdselslære og uddannelsesorientering. Der kunne flere ret retningslinjer eller faste traditioner måske hjælpe, siger han. Om fremtidens seksualundervisning i Aarhus Indsatsen tager udgangspunkt i Faghæfte 21 og har fokus på at give eleverne handlekompetencer. Blandt de tiltag, som Børn og Unge-byrådets oplæg har inspireret til er: Tilbud om ung-yngre undervisning til 8.klasserne - En ny aftale med Sex og Samfund Læseplaner og materialer, udviklet af Pædagogisk Afdeling, SKOLF og Sex og Samfund Opfordring til alle skoler om at melde sig til den gratis kampagne Uge Sex En organisering af samarbejdet om seksualundervisningen - skole og sundhedspleje Læs: Børn og Unge-byrådet inspirerer til hjælp med at kvalificere seksualundervisning Kontakt: Skoleleder Torben Antonsen, Jellebakkeskolen. Mail: Konsulent Karen Mette Hansen, Sundhed og Trivsel. Mail: BU Nyt Oktober

4 kompetencer Dagplejere uddanner sig via praksisfortællinger Pædagogisk leder for Dagplejen Bente Nørgaard har dagplejere og børn tæt på, når de besøger legestuen, og arbejder med praksisfortællinger. Her med Karen, der rutcher, og Liv i det sorte rør. I Hjortshøj sætter dagplejerne ord på deres fag, stolthed og forældresamarbejde. Redskabet er praksisfortællinger og refleksion. Hver uge samles de 19 dagplejere i fra Hjortshøj, Hårup og Mejlby i grupper på deres fælles mødested: Legestuen i Hjortshøj. Her er der lege- og aktivitetsmuligheder på tværs af børnegrupper og mulighed for at planlægge fælles aktiviteter. De ugentlige møder har siden sommer været omdrejningspunkt for en fælles kompetenceudvikling, hvor dagplejerne efter dagens aktiviteter beskriver dem i praksisfortællinger og bruger dem i en fælles refleksion. Vi har udviklet modellen sammen med en konsulent, Mette Mors, fortæller pædagogisk leder for dagplejen Bente Nørgaard, som via sit kontor i Legestuen har nær kontakt til alle 19 dagplejere. Fortsættes 4 BU Nyt Oktober 2012

5 kompetencer En praksisfortælling Dagplejere Rikke Lading og Vibeke Knoth mødes i legestuen - her med Jonas til venstre og Lukas til højre. Dagplejere har en masse værdifuld tavs viden, som vi nu forsøger at sætte ord på og udbrede. Vi binder praksisfortællingerne op på de seks læreplanstemaer og sætter ord på fagligheden. På den måde vil vi også understøtte den kollegiale dialog og styrke selvtilliden. Det er vigtigt, for der findes næsten ingen pædagogisk litteratur eller forskning inden for deres felt, forklarer Bente Nørgaard. Fortællingerne gav mening Praksisfortællingerne har gjort os mere opmærksomme på at tale om de ting, som vi gør sammen med børnene. Det fortæller Rikke Lading, dagplejer i Hårup-Mejlby. Når hun og kollegaen Vibeke Knoth tænker tilbage, var de skeptiske ved introduktionen af praksisfortællinger. Vi var lidt bange for, at det var en slags eksamen. Hvem dokumenterede vi for? Samtidig syntes vi, at vi med de seks læreplaner i forvejen bruger ressourcer på låste opgaver. Men vi mødtes nogle gange med konsulent Trine Mors og fandt på være sammen om at skrive fortællingerne og reflektere. Nu kan vi se en mening med det, forklarer Vibeke Knoth. For Rikke Lading er metoden blevet et supplement til hendes gode samarbejde med kollegerne og til hendes egne mål om at børnene udvikler sig til selvhjulpne og glade børn, der kan klare sig selv når de kommer i børnehave. Mere opmærksomme på at dokumentere over for forældre De to dagplejere har også fået større bevidsthed om at dokumentere deres arbejde over for forældrene for eksempel ved at lægge flere billeder på ForældreIntra. Det er forældrene rigtig glade for. Nu vil vi til at lægge tekster ud om vores hensigt og oplevelser med aktiviteterne, fortæller Rikke Lading. Kurset fortsætter For leder Bente Nørgaard er metoden først lige ved at folde sig ud: På sigt håber jeg, at dagplejerne vil bruge en endnu mere derhjemme. Derfor er det min holdning, at vi fortsætter længe endnu, siger hun. Kontakt: Pædagogisk leder for dagplejen Bente Nørgaard. Mail: Læreplanstemaet Krop og Bevægelse: Vi havde planlagt gymnastik ude i legestuens have. Vi rullede på bakken, gik på line på balancebom og susede rundt på cykler og scootere på grusbanen. Lærke ville ikke gå på line til at starte med, indtil vi fandt på en cirkussang, der handlede om en prinsesse - sangen blev sunget når børnene var på linen. Så ville Lærke gerne være med. En spørgeguide: Hvad sker der i praxisfortællingen Hvad er det mest interessante? Hvad lærer barnet? Hvad gør den voksne? En refleksion: Barnet oplever at blive lyttet til, at blive taget alvorligt, som styrker selvtilliden og at barnet lærer at sætte grænser. Barnet oplever at hun sagtens kunne klare udfordringen. Fakta: Praksisfortællingerne fra de 19 dagplejere i Dagplejen Hjortshøj, Hårup og Mejlby vil på blive samlet i en folder, som de kan give til forældrene og beholde selv. Den offentlige dagpleje startede i 60 erne som et midlertidigt supplement til daginstitutioner, med kompetente mødre samt sygeplejersker som tilsynsførende. I dag er dagplejen underlagt samme krav som daginstitutioner blandt andet via arbejdet med læreplaner. Læs mere: om dagplejens historie i bogen Dagplejeren af Jytte Høj Hammer, Dafolo 1999 BU Nyt Oktober

6 inklusion Inklusion Fællesskaber for Alle Børn og Unge Nyt tager temperaturen på projektet Fællesskaber for Alle : Et af de største kompetenceudviklingsprojekter i Aarhus Kommunes historie. I løbet af fire år deltager medarbejdere og ledere fra alle kommunens skoler, dagtilbud og fritids- og ungdomsskoletilbud. I 2011 besluttede Aarhus Byråd at styrke arbejdet med inklusion i de aarhusianske skoler og pasnings- samt fritidstilbuddene for børn og unge. Kort efter rullede de første kompetenceudviklingsforløb i projekt Fællesskaber for Alle over rampen. Dengang under navnet Folkeskolens Fællesskaber og med skolernes medarbejdere som piloter. Siden september i år har også dagtilbuddenes og FU-områdets medarbejdere være med på Fællesskaber for Alles kompetenceudviklingsforløb. Børn og Unge Nyt har stillet tre spørgsmål til ankermand på projektet, Jan Kirkegaard. Han er leder af PPR og Specialpædagogik i Børn og Unge og leder af projektets styregruppe. Hvad er idéen bag Fællesskaber for Alle? Hensigten er at styrke inklusionsarbejdet i dagtilbud, skoler og i fritids- og ungdomstilbud. Vi vil øge kvaliteten i hele spektret af arbejdet med børn fra 0-18 år. Forløbene i Fællesskaber for Alle tager afsæt i den kæmpe fond af viden og erfaringer, som allerede findes hos medarbejderne, uanset om de har 1 eller 28 års erfaring. I fællesskab har vi et unikt udviklingspotentiale, som vi kan bruge til at styrke en samlet medarbejderskares kvalifikationer og kompetencer. Hvilke udfordringer giver det, at det af nogle kan opleves som et skoleprojekt, der nu udbredes til dagtilbud og FU? Det havde været hensigtsmæssigt, hvis vi fra starten kunne tilbyde kompetenceudviklingsforløb for alle i 0-18 års spektret. Af mange årsager blev forløbene forskudt. Men både tænkning og metode i Fællesskaber for Alle gælder alle fagområder. Indholdet på hver læringsuge skabes af deltagerne selv og deltagernes opgaver og pædagogik fylder 100 procent. Vi skaber bare rammen og processen. Vi har forsøgt at lave en inddragende proces i forhold til dagtilbud og FU, men den er ikke er slået igennem som ønsket. Derfor er jeg glad for, at projektet nu har fået en styregruppe med repræsentanter for alle parter, som kan følge det tæt og sikre en forstærket inddragelse. I har kørt nogle forløb for dagtilbuddenes pædagoger og ledere. Hvad har I lært? Vi har været spændte. Evalueringer af de første fire forløb med dagtilbuddenes medarbejdere og ledere viser, at deltagerne vurderer, at de får et udbytte. De er generelt meget positive. Vi er jo først lige startet, men har fået nogle væsentlige pejlemærker på, at deltagerne bringer deres egen faglige substans ind i forløbet på en konstruktiv måde og det er jo essensen i metoden. Samlet evaluering efter de første fire hold pædagogiske ledere fra dagtilbuddene d besvarelser ud af 121 tilmeldte Pædagogiske ledere: Tilfredshed med dagene 78% 1% Positiv Middel Negativ 21% Dagtilbudsleder Morten Berg, medlem af styregruppen bag projektet: Ideerne i Fællesskaber for Alle ligger godt i tråd med vores egne lokale overvejelser. Omfanget af kurset kunne jeg godt have ønsket noget større, da for eksempel inklusionsvejlederens funktion er central i forhold til vores opgaveløsning. Derfor har vi valgt at bruge tilbuddet som afsæt for en lokal kompetenceudviklingsplan for vores inklusionsvejledere. Ærgerligt at man var nødsaget til at forcere processen igennem, da det er min klare oplevelse at det kommer i konflikt med allerede planlagte lokale kompetenceforløb. Det skabte frustration hos pædagogerne og dermed modstand på et ellers godt projekt. Fremadrettet kunne man med fordel inddrage aktørerne i procesplanlægningen. Fortsættes 6 BU Nyt Oktober 2012

7 inklusion De sparker dørene ind I 2011 besluttede lederteamet på N.J. Fjordsgades Skole at sende alle lærere på skolens mellemtrin på kompetenceudvikling. Anledningen var projekt Fællesskaber for Alle. Tanken var at skabe et fælles sprog og en fælles måde at tale sammen på. Forløbet byggede på en anerkendende tilgang og det var vi glade for, fortæller Gitte Baggesen, der er pædagogisk leder på N.J. Fjordsgades Skole. Det bedste var at sparre Mathias Ystrøm, en ung lærer på mellemtrinnet, oplevede en læringsuge på Engdalskolen. Vi var et hold på 20 lærere, der fik inspirerende oplæg fra Engdalskolens erfarne undervisere. For eksempel om AKT, fortæller han. Et besøg hos en kollega i dennes praksis oplevede han som lidt svært, fordi der skulle bruges en anerkendende tilgang i deres samspi l. Til gengæld fik vi som hold meget ud af at sidde i samme rum og snakke, høre og sparre. Vi fik virkelig åbnet os for hinanden, fortæller han. Kollegaen Christian Norved deltog i et læringsforløb på Lisbjergskolen. For mig var vores to skoler svære at sammenligne, fortæller han. Lisbjerg var en ny skole med få børn. På vores skole vælter det med børn. Men vi havde en knalddygtig procesleder, som kunne motivere os. Det jeg fik mest ud af var dog et senere besøg på min egen hjemmebane. Her fik jeg god feedback på min tosprogsundervisning, fortæller han. Deltagere i Fællesskaber for Alle, lærere Christian Norved, Matrhias Ystrøm og pædagogisk leder Gitte Baggesen. Ledelsen følger op De to lærere har ikke mærket de store ændringer i kommunikation eller praksis i forhold til inklusion. Det mener de skyldes, at lærerne har været af sted i forskellige uger. Til gengæld har ledelsen på N.J. Fjordsgades Skole fulgt op og sat fokus på den åbne dør : Vi kan mærke mere åbenhed for at gå ind og besøge hinanden, selvom det er en langsom proces. I ledelsen har vi derfor besluttet at følge op med en systematisk skolevandring, hvor vi besøger alle lærere. Vi vil her have fokus på anerkendelse og det, der virker, fortæller Gitte Baggesen. Kontakt: Chefpsykolog Jan Kirkegaard, PPR og Specialpædagogik. Mail: Om Fællesskaber for Alle Fællesskaber for Alle løber fra Et forløb består af en læringsuge og en opfølgning. I læringsugen besøger kolleger fra forskellige arbejdspladser hinanden og følger kollegernes praksis for med en anerkendende tilgang at synliggøre den. Det giver anledning til fælles inspiration og refleksion om ledelse, relationer, pædagogik og didaktik samt forældresamarbejde. Ud over den de generelle læringsforløb for medarbejdere, uddannes der inklusionsvejledere, som kan sparre med kolleger om inklusion i deres hverdag, lige som alle ledere får tilbudt at deltage i forløb. Der følges op på alle forløb med pædagogiske dage og besøg af inklusionsvejledere. I alt er der afsat 12 mio. kr. til forløbet. Læs også: Fællesskaber for Alles hjemmeside: Se video: Med pædagogers og pædagogiske lederes udtalelser om kurset på BUnyt App BU Nyt Oktober

8 kurser Aktuelle kurser Find alle kurser: På BUportalen: ww.buportalen.dk. Find oversigt over kurser: Vælg Kurser og Arrangementer på BUportalens forside Tilmeld dig på Kursusbasen: Tryk på kursus-ikonet (vist her). Kursus-basen åbner lis kurser Kursus for ledere og administrativt driftspersonale i anvendelse af Børn og Unges Ledelsesinformationssystem LIS. Der udbydes et intro kursus for alle områder - og der udbydes kurser, der er målrettet bestemte områder: Introduktionskursus den , kl Kursus for dagtilbud den og , kl Kursus for forvaltningen den , kl Kursus for SFO og FU den , kl Kursus for skoler den , kl Tilmelding i kursusbasen Find dit kursus under kategorien, LIS Sprogvejlederuddannelsen ved Aarhus Kommune Modul 1: Børns sprogtilegnelse, den 2. april 17. maj Modul 2: Andetsprogspædagogik, den 2. september 11. oktober Tilmelding i kursusbasen og direkte hos VIA Find uddannelsen på kursusbasen under Sprogvejlederuddannelsen REMINDER Årskonference for ledere i dagtilbud Innovativ ledelse Vi samler for første gang det store fantastiske hold af leder-kolleger til en sjov og forunderlig dag om den innovative leder. På dagen finder du din egen innovative skaberkraft og lærer en enkel metodik til, hvordan du selv udvikler stærke, innovative ledelsesvaner til brug i hverdagen. DTLÅ og Pædagogisk Afdeling glæder sig til at se dig mandag den 5. november fra kl. 8:28-20:02 i Scandinavian Center. HUSK at alle dagtilbudsledere og pædagogiske ledere skal tilmelde sig i kursusbasen også selvom man allerede er indkaldt til konferencen i kalenderen! Tilmelding i kursusbasen SENEST mandag den 15. oktober - Find konferencen under Årskonference Vi har stiftet bekendtskab med sprogvurderingsmaterialet i praksis, hvilket har givet os en større sikkerhed i implementeringen af det. På den måde har det også givet mig mere overskuelighed over, hvad vi skal arbejde med. Dalal Amin, 33, børnehaveklasseleder på Tovshøjskolen. Deltager i kurset Det nye Sprogvurderingsmateriale Børn og Unges Kursusadministration Tlf.: BU Nyt Oktober 2012

9 skolestruktur Fusionsskolernes ledelsesteam er udpeget De ledelsesteam, som skal planlægge næste års skolefusioner, er i dag blevet udpeget. Samtidig er der blevet udpeget ledere til ledige stillinger på en række skoler. I alt er 22 ledere blevet udpeget til stillinger tilsvarende dem, de i dag bestrider. Udpegningen sker under forudsætning af, at byrådet i december endeligt vedtager forslaget om en ny skolestruktur i Aarhus Kommune. Udpegningen er foretaget af Børn og Unge-chef Ole Kiil Jacobsen og de områdechefer samt fusionsledere og skoleledere, som har ledige stillinger i deres ledelsesteam. Det er stillingerne som pædagogiske leder, administrativ leder og SFO-leder, der er udpeget til. Alle de udpegede ledere har i løbet af den sidste uge været til samtale med udpegningsudvalget, ligesom de har haft mulighed for at tilkendegive, hvilke skole de ønsker ansættelse på til næste skoleår. I udpegningen af ledelsesteamet til fusionsskolerne er der blandt andet lagt vægt på princippet om ligeværdige processer. Byrådet har i deres forslag om skolefusioner lagt vægt på, at det bliver ligeværdige processer, hvilket afspejler sig i sammensætningen af fusionsskolernes ledelsesteam. Vi har ønsket at sammensætte gode ledelsesteams, som udover at have de faglige kompetencer også så vidt muligt ligeværdigt repræsenterer fusionsskolernes forskellige kulturer og profiler. Med det vil vi opnå et ligeværdigt udgangspunkt for fusionen, hvis byrådet i december endelig vedtager forslaget om ny skolestruktur, siger Børn og Unge-chef Ole Kiil Jacobsen. I alt er der blevet udpeget seks SFO-ledere, otte pædagogiske ledere og otte administrative ledere. Udover de femten ledere, som er udpeget til fusionsskolernes ledelsesteams, er der udpeget seks ledere til vakante stillinger på forskellige skoler, mens en enkelt leder tiltræder en stilling i FU område Silkeborgvej. Der er tale om ledelsesmæssige udpegninger og ikke ansættelser, og alle tiltræder deres nye job efter nærmere aftale Oversigt over udpegninger Ledere til Vejby Skole Jellebakkeskolen Fusionsleder Torben Antonsen Pædagogisk leder: Marianne Bach (Vejlby Skole) Administrativ leder: Mikkel Als (Jellebakken) SFO-leder: Ole Bro (Jellebakken) Ledere til Rosenvangskolen - Rundhøjskolen Fusionsleder Eva Vilsgaard Pædagogisk leder: Dorte K. Christensen (Rundhøjskolen) Administrativ leder: Torben H. Frederiksen (Rosenvangskolen) SFO-leder: Joan Friis Frausing (Rosenvangskolen) Ledere til Holme Skole Rundhøjskolen Fusionsleder Mogens Toustrup Pædagogisk leder: Lars Lykkegaard (Rosenvangskolen) Administrativ leder: Klaus J. Sørensen (Holme Skole) SFO-leder: Marc Nøddesbo (Holme Skole) Ledere til Kolt Skole Hasselager Skole Fusionsleder Birgitte J. Rasmussen Pædagogisk leder: Anne-Dorte Frandsen (Jellebakkeskolen) Administrativ leder: Birgitte Bjerregaard (Hasselager Skole) SFO-leder: Anni T. Rodsted (Grønløkkeskolen) Ledere til Tranbjerg Skole Grønløkkeskolen Fusionsleder Stefan Møller Christiansen Pædagogisk leder: Pia Tøttrup (Tranbjerg Skole) og Lene D. Rasmussen (Grønløkkeskolen) Administrativ leder: Bo Jensen Kjelde (Grønløkkeskolen) SFO-leder: Karen Hauge (Tranbjerg Skole) Leder til Solbjergskolen Skoleleder Jens Kristensen Pædagogisk leder: Lisbeth S. Andersen (Hasselager Skole) Leder til Virupskolen Skoleleder Merete Langeland Pædagogisk leder: Helle M. Pedersen (Kolt Skole) Leder til Næshøjskolen Skoleleder Lars Mølgaard SFO-leder: Merete Milvertz (Kolt Skole) Leder til Søndervangsskolen Skoleleder Rani Hørlyck Socialpædagogisk leder: Lise Meyer (Rundhøjskolen) Leder til FU område Silkeborgvej FU-leder Jette Dahl Fritidsleder: Keld Vestergaard (Hasselager Skole) Leder til Sabro-Korsvejens Skole Skoleleder Carsten Aude Administrativ leder: Rikke Sørensen Kofod (Rundhøjskolen) BU Nyt Oktober

10 kort nyt UngiAarhus giver sit bud på Den samarbejdende by til årets Kulturnat UngiAarhus har været initiativtager til et nyt kursusforløb, der giver medarbejdere i Fritids- og Ungdomsskolen mulighed for at opøve en række kompetencer og færdigheder indenfor projektmageri og inddragelse af unge fra 7. klasse til 18 år. Kurset munder ud i en event til Kulturnatten, som 14 medarbejdere og ca. 47 unge har brugt de seneste par uger på at udarbejde. Hvor: Godsbanen, bygning F Hvornår: Fredag den 12. oktober kl Se mere: Kontakt: Astrid Moth, projektkoordinator DE NYE UNGE, Fritids- og Ungdomsskolen Grenåvej Øst. Mail: Der var tegn på sprog i Aarhus Onsdag den 10. oktober mødtes undervisere, vejledere og koordinatorer, konsulenter og lærerstuderende fra hele landet på Søndervangskolen til konferencen Tegn på sprog tosprogede børn lærer at læse og skrive. Deltagerne mødtes som led i forskningsprojektet Tegn på Sprog, som Søndervangskolens undervisere og elever er involverede i. På dagen delte deltagerne erfaringer og viden ved workshops og foredrag ved blandt andet Line Møller Daugaard fra VIA University College samt Charmian Kenner fra Goldsmith University of London. For eksempel bød workshoppen Læseoplevelser på erfaringer med at arbejde med lærebøger, skrevet på elevernes modersmål som Pashto og kinesisk. Gæstetaler Charmian Kenner fra Goldsmiths Univeristy of London bidrog med international viden og fortalte om sin bog Becoming Biliterate samt erfaringer fra tidligere forskningsprojekter om sprog. Kontakt: Karsten Balterzen, Pædagogik og Integration. Tlf.: Mail: Ungdommens Vårsalon 2013 Tirsdag den 19. februar 2013 kl byder vi velkommen til fernisering af Ungdommens Vårsalong 2013 i Trafikhallen på Aarhus Rådhus. En jury bestående af 3 lokale kunstnere vil udvælge de kunstværker, der skal med på udstillingen. Årets tema er Se lyset Hvad betyder det for dig? Er du mellem 12 og 18 år inviterer Fritidscentrene i Aarhus dig til at fortolke budskabet : Se lyset og vise os, hvordan det kommer til udtryk i din kunst.. Kontakt: Kai Pedersen. Mail: Læs mere: BU Nyt: er et personalenyhedsbrev for de ansatte i Børn og Unge, Aarhus Kommune 10 BU Nyt Oktober 2012

11 kort nyt Analysen af Aarhus Kommunes struktur begyndt Styreforms- og strukturudvalget har besluttet designet på den analyse, der skal belyse mulighederne for en evt. ny struktur i Aarhus Kommune. Analysen udføres af konsulentfirmaet Deloitte. Samtidig har Styreforms- og strukturudvalget præciseret retningen for sit arbejde ved at opstille fire pejlemærker, der skal fungere som overligger for den samlede proces. Læs mere: På MedarbejderPortalen Vild med bæredygtighed LANGENÆSSTIEN dagtilbud inviterede den 12. september børnenes familier samt dagtilbud, klub og skole i området til en temadag om bæredygtighed. Dagen bød på et væld af spændende aktiviteter, der omhandlede forskellige vinkler på bæredygtighed, lige fra anvendelse af genbrugs- og naturmaterialer til læren om kredsløb. Formålet med dagen var at dele begejstringen for bæredygtighed med gæsterne samt at inspirere og blive inspireret til udvikling af bæredygtige initiativer. Kontakt: Ruth Theilmann. Mail: Indvielse af Børneby Ellekær Da 500 farvestrålende balloner fløj mod himlen blev det tydeligt Børneby Ellekær er i luften. Ballonerne blev sendt af sted af rådmand Kristian Würtz. Han fik hjælp af Ahmed fra Tumlehøjen. Ahmed på 5 år klippede snoren, mens rådmanden talte ned fra 5. Der var fællessang i børnehøjde med Ellekærsangen og BoogieWoogie. Stemningen blev løftet da rapgruppen Wonderboys 8210 fra Børnebyens SFO gav et nummer. De både rappede og dansede og der var stor jubel efter deres nummer. Der blev talt prisværdigt kort, af nogle af deltagerne i processen med at skabe Børneby Ellekær. Blandt andet fortalte en forældrerepræsentant meget flot om, hvordan Børneby Ellekær gjorde ham stolt af at komme fra Børneby Ellekær er et udvidet samarbejde mellem daginstitutioner, skolen og klubben i Ellekærskolens distrikt. Konceptet dækker både over institutionernes fysiske nærhed, tæt personalesamarbejde mellem skole og dagtilbud, ledelsessamarbejde og forældreengagement. Børneby Ellekær arbejder tæt sammen med Østjysk Bolig i hele forløbet. Med Ellekær Børneby får Dagtilbud Ellekær og Ellekærskolen mulighed for at afprøve og udvikle nye rammer for et nytænkende tilbud for børn og unge i skole, dagtilbud og fritid. Kontakt: skoleleder Morten Dam Madsen, Ellekærskolen. Mail: Annabella Rose fra Langenæsstiens dagtilbud BU Nyt Oktober

12 Forældre stemmer elektronisk Alle skoler i Aarhus Kommune kan vælge at afholde årets bestyrelsesvalg elektronisk eller som brevafstemning. N.J. Fjordsgades Skole er blandt de skoler, der afholder et elektronisk valg: Vi er glade for vores valg og særligt for de elektroniske, siger skolens leder Jette Bjørn Hansen. Hun fortæller, at skolen har lagt sig i selen for at fremprovokere et kampvalg: Vi har fået vores undervisere og pædagoger til at præsentere valget på de første forældremøder og har givet dem et talepapir og en dagsorden med til mødet. Vi har også skrevet til forældrene om muligheden for at stille op, for et kampvalg giver en operationel bestyrelse med en klar rollefordeling, fortæller skolelederen. Hun forventer at kun få forældre henter valgmaterialet i papirform, fordi N.J. Fjordsgades Skole er en digital skole og forældrene vant til at få materiale elektronisk. Rent it-mæssigt er valget let at håndtere. Samtidig fungerer valghåndbogen fra 2010 godt og vi lægger den på Intra i light-udgave, forklarer skoleleder Jette Bjørn Hansen. Også Åby Skole afholder elektronisk valg: Vi har varslet valget på skolens hjemmeside. Når det elektroniske valg starter den 12. oktober, skriver jeg ud til alle forældre via Intra og opfordrer dem til at stemme, fortæller skoleleder på Åby Skole, Ole Buskbjerg Thomasen. Skolen har valgt en elektronisk afstemning, selvom et lille antal af kandidater kunne have betydet fredsvalg: Jeg tror på, at et afstemningen giver en tydelighed omkring engagementet i skolen og danner fortællingen om forældre, der engagerer sig og inddrages via skolebestyrelsesarbejdet, siger Ole Buskbjerg Thomasen. Pr. 10. Oktober har 6 skoler valgt at afholde valg med afstemning. Otte skoler har på grund af arbejdet med skolestruktur valgt at udskyde valget til skolebestyrelserne. Og 36 afholder valg uden afstemning, mens en er uafklaret. Kontakt: Konsulent Jan Iburg, Pædagogik og Integration. Mail: RULL rullede til København kort nyt Der var stor interesse fra blandt andet Københavns Kommune, Odense Kommune og Bygherreforeningen, da RULL, Børn og Unges program til at sikre fremtidssikrede læringsrum i skoler, dag- og fritidstilbud, den 3. oktober blev præsenteret ved en stor konference. Projektleder i RULL, Lene Vestervang Olsen præsenterede RULL som en model for at inddrage interessenter og brugere og medtænke pædagogiske perspektiver i byggeprocesser. Det gjorde hun ved konferencen Nohr-Con, hvor temaet var byggeri af fremtidens skole. Hun fik mange henvendelser om RULLs samarbejde med interessenter og brugere i en proces med fem faser: Visionsfasen, Analyse- og designfasen, Gennemførelsesfasen og Ibrugtagningen samt Evalueringsfasen. Tilhørerne var interesserede i det overblik og det grundlag for at prioritere projekter, som RULL har skabt via arbejdet med workshops og dokumentation i form af visionsprogrammer og pædagogiske inspirationskataloger. De oplevede det som unikt, at alt materiale tager udgangspunkt i tilbuddenes og skolernes egne tanker, fortæller hun. Alle interesserede har på konferencen fået invitation til at udveksle materialer. Blandt andet RULLs Areal- og funktionsprogram for børn fra 0-18 år i Aarhus Kommune for henholdsvis folkeskoler og dagtilbud. Læs mere: Og find alle materialer på Kontakt: Projektleder Lene Vestervang Olsen, Planlægning. Mail: Tandplejerprisen til medarbejder i Tandplejen Aarhus Dansk Tandplejerforening uddeler hvert år, efter indstilling, en pris til en tandplejer, som har ydet en særlig indsats for faget. Tandplejer Sabine Zielke, Tandplejen Aarhus, fik fredag d. 28. september tildelt Tandplejerprisen 2012 for sin mangeårige indsats som tillidsrepræsentant, for indsatsen som en af pionererne i det opsøgende tandteam for socialt udsatte og hjemløse voksne og for sit arbejde i Tandplejens Ide & Udlån med rådgivning om forebyggende tandpleje for børn og unge i Aarhus. Stort tillykke til Sabine med den velfortjente pris. 12 BU Nyt Oktober 2012

Sådan startede de en skilsmissegruppe

Sådan startede de en skilsmissegruppe Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Oplæg gør viden til læring Skilsmissegruppe hjælper børn Et spadsetik dybere : Rådmanden om 95 pct.-målsætningen Læringsstile

Læs mere

Vejlby Skole/Jellebakkeskolen. Børn og Unge-udvalget Februar 2013

Vejlby Skole/Jellebakkeskolen. Børn og Unge-udvalget Februar 2013 Vejlby Skole/Jellebakkeskolen Børn og Unge-udvalget Februar 2013 Oversigt 1. Optakt og afsæt 2. Overordnede beslutninger ift. den nye skole A. Indflytning af SFO på skolen B. Skolens struktur C. Rammer

Læs mere

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Udviklingskonsulent Trine Rose Center for Skole Slagelse Kommune Knap 80.000 indbyggere Sundhedstilstand og adfærd generelt dårligere end landsgennemsnittet. Dog

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 4. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 4 August 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Kære alle Velkommen tilbage efter sommerferien sikke

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

PPR som kompetenceudvikler

PPR som kompetenceudvikler PPR som kompetenceudvikler Dato: Torsdag den 18. juni 2015 kl. 10.00-16.00 Sted: Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem KL og Landssamrådet

Læs mere

Kompetenceudviklingsmidler

Kompetenceudviklingsmidler Til skoleledelsen Den 19. maj 2014 Kompetenceudviklingsmidler Yderligere midler til vikardækning Rådmanden har indstillet til byrådet om afsættelse af yderligere 6 mio.kr. til at dække vikaromkostninger

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag 13. August 2014 Klokken 13.00-16.00 Pilegårdsvej 95, Hasselager 1) Nyt fra: a) Formanden Der er ansat ny dagtilbudsleder i Lystrup: Bente

Læs mere

Rudkøbing den 1. juni 2011

Rudkøbing den 1. juni 2011 Referat til forældrebestyrelsesmøde Dagplejen Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 6150 E-mail: børnogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Rudkøbing den 1. juni 2011 Sted Langeland Rådhus,

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Kommunalt er ikke kedeligt. Vind julepræmier med App Man. rull lab: til nye idéer side 3. skolestruktur: nyt scenarie side 8

Kommunalt er ikke kedeligt. Vind julepræmier med App Man. rull lab: til nye idéer side 3. skolestruktur: nyt scenarie side 8 nr. 20 november 2012 BU nyt rull lab: til nye idéer side 3 Skoleindskrivning: NemID erstatter kuglepen side 4 MINI League: Sengehælder og Energikrans side 6 skolestruktur: nyt scenarie side 8 20 BU nyt

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2015-2016 TEMADAG FOR ALLE PÅ SKOLEOMRÅDET PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE FOR ALLE INKLUSIONSVEJLEDERE SPECIALPÆDAGOGIK I PRAKSIS FOR INDSKOLINGEN OG MELLEMTRINNET

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Børns første sprog åbner undervisningen. Søndervangskolen bidrager til forskning. oktober 2012 BYGGERI & PÆDAGOGIK: sammen om Møllevang side 3

Børns første sprog åbner undervisningen. Søndervangskolen bidrager til forskning. oktober 2012 BYGGERI & PÆDAGOGIK: sammen om Møllevang side 3 nr. 18 oktober 2012 BU nyt FÆLLESSKABER: sammen om Møllevang side 3 NEMMERE BEDRE BILLIGERE: Indkøb er også pædagogik side 6 BYGGERI & PÆDAGOGIK: Se RULL på film side 7 KURSUS: frisættende ledelse side

Læs mere

Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger

Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger Af Merete Milvertz, SFO-leder og Vibeke Dilling Hermansen, Skoleleder Lærere og pædagoger løser to ligeværdige, men væsensforskellige opgaver I

Læs mere

Om Fremtidens Dagtilbud

Om Fremtidens Dagtilbud Et konsortium bestående af Institut for Pædagogik og Læring ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting samarbejder med 14 kommuner om at udvikle

Læs mere

Sødalskolen Louisevej 29 8220 Brabrand

Sødalskolen Louisevej 29 8220 Brabrand Sødalen den 9. juni 2011 Referat Skolebestyrelsesmøde nr. 07 2010/11 Dato: Torsdag den 16. juni 2010, kl. 16.30-19.00 Sted: Skolebestyrelsesmedlemmer: C4 (kontorgangen) servering: kaffe og smørrebrød Forældrerepræsentanter:

Læs mere

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidsområdet i lyset af folkeskolereformen

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidsområdet i lyset af folkeskolereformen Notat Side 1 af 6 Til Børn og Unge-udvalget Til Drøftelse Kopi til Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidst i lyset af folkeskolereformen Baggrund SF har ultimo april 2015 fremsat et byrådsforslag

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Program: Organisering af projektet Projektets mål og formål Projektets

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..!

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..! 2012 NUMMER 1 MAJ NY HED SBREV Første nyhedsbrev i den nye skole..! Den nye skoles ledelse har besluttet at udsende nyhedsbreve til elever, forældre og personale vedr. den ny skole. Vi håber, at de ERRITSØ

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Åbningsoversigt. sæson 2014-2015. Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade 55, 2. sal, 8000 Aarhus C

Åbningsoversigt. sæson 2014-2015. Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade 55, 2. sal, 8000 Aarhus C Aarhus Kommunes LokaleBooking Lån Kommunens lokaler og anlæg til fritids- og idrætsaktiviteter Åbningsoversigt sæson 2014-2015 Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade

Læs mere

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner:

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Kære forældre Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Nyt fra ledelsen: Bavnehøj Skoles pædagogiske leder Anne-Dorte Frandsen

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag den 26. Marts 2015

Referat af generalforsamling Torsdag den 26. Marts 2015 Referat af generalforsamling Torsdag den 26. Marts 2015 1. Valg af dirigent Erik blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. 2. Valg af stemmetællere og referent Lone blev

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2 nr. 2 januar 2013 BU nyt Innovation: Vi tager fat nu side 2 Fusion: Vi skal tænke højt side 4 Skills : Vi har seks hold med side 11 HMU: Vi måler trivsel digitalt side 13 2 BU nyt januar 20 13 Planlægning

Læs mere

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Formål Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Når vi skal sikre børn og unges læring, dannelse og udvikling, trivsel og sundhed, rummelighed og et godt forældresamarbejde, kræver det et godt, tillidsfuld

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder

Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder Af Mette Molbæk, lektor Denne artikel er skrevet på baggrund af et igangværende projekt; Pædagogen i skolen fritidslærer eller skolepædagog?, som griber

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Job- og personprofil Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Ansøgning om at Gylling Skole og Gylling Børnehus drives efter landsbymodellen/ordningen.

Ansøgning om at Gylling Skole og Gylling Børnehus drives efter landsbymodellen/ordningen. 1 Gylling d. 25. april 2012 Til Børn, Unge og kulturudvalget og Odder Byråd Ansøgning om at Gylling Skole og Gylling Børnehus drives efter landsbymodellen/ordningen. Lidt om baggrunden for ansøgningen:

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m.

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. REFERAT Tirsdag den 12. august 2014 kl. 18.00 21.00 på skolens kontor Skolebestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen)

Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen) Referat Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen) Indkaldt af: Maria Tørnsø Østergaard Indkaldt: Ida Rønne Antonsen, Maria Tørnsø Østergaard,

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Lederne i Distrikt Syd

Lederne i Distrikt Syd Information til medarbejdere og forældre Vi er i vores ledelsesteam godt i gang med samarbejdet og første opgave for teamet har været at fordele personaleansvaret i distriktet. Den overordnede ledelsesfordeling

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Sag: 13-8191 Dok: 169951-13 NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Indledning For at kunne håndtere de massive forandringer i fremtidens folkeskole - med krav om en mere ledende ledelse

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Centrumpladsen 7, 1. sal tv. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk December 2014 Sagsid:

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde

Referat fra skolebestyrelsesmøde Referat fra skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 18. september 2012 kl. 17.00 19.30 i Personalerummet Forældrerepræsentanter: Anders Frey Birkmose (formand) (2010-2012), Helle Nyholm (næstformand) (2010-2012),

Læs mere