Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post"

Transkript

1 Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af juridiske enheder med et CVRnummer for tilslutning til den fællesoffentlige digitale postløsning, Digital Post. Der vil typisk være tale om erhvervsvirksomheder, men også foreninger og øvrige organisationer med et CVRnummer er omfattet. Version: 2.0 Udarbejdet: oktober 2013 Udarbejdet af: KL, Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og læsevejledning Målgruppe for vejledningen Yderligere hjælp Sagsbehandling af anmodninger Vigtige fakta om fritagelse Arbejdsgangsbeskrivelse for sagsbehandling af anmodning om fritagelse Er blanketten FD 005 udfyldt? Har den fremmødte gyldig legitimation? (Tegningsberettiget) Er FD 005 korrekt udfyldt? (Tegningsberettiget) Har den fremmødte gyldig legitimation? (Fuldmagtshaver) Er FD 005 korrekt udfyldt? (Fuldmagtshaver) Tildel eller afvis fritagelse Udfyld de dele af FD 005, der er forbeholdt kommunen Fritagelse registreres i Digital Post Uåbnet post Aflever afgørelseskvittering og vigtige meddelelser Arkivér den underskrevne blanket FD Registrering af virksomheder, der har opnået fritagelse Registrering af fritagelsen i Digital Post Forudsætninger for at få adgang til Digital Post Administrationsportalen Log på Administrationsportalen Administrationsportalen Fritagelsesmodulet opret fritagelse Fritagelsesmodulet forlæng fritagelse Fritagelsesmodulet udskriv ny kvittering til en fritaget virksomhed Håndtering af uåbnet post Bilag I FD FD 005 side FD 005 side Bilag II indhold af kvittering ved tildeling af fritagelse Bilag III indhold af kvittering ved afslag på tildeling af fritagelse S i d e 1

3 1. Indledning og læsevejledning Som et led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har Folketinget vedtaget Lov om Offentlig Digital Post. Loven betyder, at alle juridiske enheder med et CVR-nummer fra 1. november 2013 er forpligtet til at have en digital postkasse tilknyttet CVR-nummeret, hvor de kan modtage post fra offentlige myndigheder via den fællesoffentlige digitale postløsning, Digital Post. Juridiske enheder med CVR-nummer er typisk erhvervsvirksomheder, men kan også være foreninger og øvrige organisationer, herunder offentlige myndigheder. I det følgende vil begrebet virksomheder blive anvendt til at betegne alle juridiske enheder med et CVR-nummer. Loven giver de berørte virksomheder mulighed for at anmode om fritagelse ved personligt fremmøde i den kommune, hvor virksomheden har hjemstedsadresse. Det forventes, at mindre end virksomheder vil være berettiget til fritagelse for Digital Post, men det er selvsagt umuligt at sige, hvor mange der vil anmode om fritagelse. Denne vejledning har til formål at beskrive, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at virksomheden kan fritages for tilslutning til Digital Post, proceduren for behandling af ansøgningen, samt hvordan en fritagelse registreres. I forhold til første version af vejledningen er de væsentligste tilføjelser i denne version: Henvisning til Erhvervsstyrelsen, hvis virksomhedens ejer eller ledelsesmedlem er handicappet eller sidder i fængsel. Se afsnit 2.1 Beskrivelse af, hvordan fritagne virksomheders uåbnede post kan videresendes. Se afsnit Forlængelse af fritagelse. Se afsnit Udlevering af ny kvittering til fritagne virksomheder. Se afsnit Vejledningen er inddelt i tre hovedafsnit: Sagsbehandling af anmodninger: Afsnittet beskriver trin for trin, hvordan ansøgninger om fritagelse skal sagsbehandles. Registrering af virksomheder, der har opnået fritagelse: Afsnittet beskriver, hvordan man registrerer de virksomheder, der måtte opnå fritagelse. Håndterning af uåbnet post: Afsnittet beskriver, hvordan man fremsender evt. uåbnet post i virksomhedens digitale postkasse med fysisk brev via fjernprint. Den funktionalitet der skal håndtere en sådan fremsendelse er dog ikke udviklet endnu. Afsnittet vil blive opdateret i en senere version af denne vejledning Målgruppe for vejledningen Vejledningen er udarbejdet til brug for det personale, der skal behandle virksomheders ansøgninger om fritagelse for obligatorisk Digital Post. S i d e 2

4 1.2. Yderligere hjælp Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til kommunerne, som gengiver og uddyber bestemmelserne i bekendtgørelsen om fritagelse. Vejledningen har titlen: Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post. Desuden har Erhvervsstyrelsen udarbejdet en vejledning til virksomheder, som forklarer betingelserne for fritagelse og fremgangsmåden ved anmodning om fritagelse mm. Vejledningen har titlen: Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post. Du finder begge vejledninger her: Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til projektledere, der skal sikre, at kommunen bliver klar til at håndtere fritagelsesopgaven. Vejledningen er ikke et PDFdokument, men er oprettet som html-sider på Du finder vejledningen her: S i d e 3

5 2. Sagsbehandling af anmodninger Virksomheder har fra d. 1. september 2013 kunnet anmode om fritagelse for tilslutning til Digital Post. I dette afsnit beskrives trin for trin, hvordan anmodninger om fritagelse sagsbehandles Vigtige fakta om fritagelse Hvad dækker begrebet virksomheder i denne vejledning? Det dækker alle juridiske enheder erhvervsvirksomheder, foreninger og øvrige organisationer med CVR-nummer. Hvem kan anmode om fritagelse? Det kan en tegningsberettiget repræsentant for virksomheden, som er en person i virksomhedens ledelse, der kan skrive under med bindende virkning for virksomheden. Det kan fx være en direktør for et selskab, en ejer af en enkeltmandsvirksomhed eller en formand for en forening. Hvad er betingelsen for fritagelse? Virksomheden kan kun blive fritaget i kommunens borgerservice, hvis det ikke er muligt at få etableret en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s (0,5Mbit/s) via fastnet eller trådløst net for max kr. på virksomhedens hjemstedsadresse. Hvis én af teleudbyderne i området kan levere dette, kan virksomheden ikke blive fritaget. Borgerservicemedarbejderen skal henvise den fremmødte til at kontakte Erhvervsstyrelsen, hvis den fremmødte oplyser, at virksomhedens ejer eller ledelsesmedlem har et handicap, som bevirker, at den pågældende ikke kan anvende en computer, og der er ingen andre, der kan modtage posten digitalt for virksomheden. Det samme gælder, hvis virksomhedens ejer eller ledelsesmedlem er indsat i et fængsel, hvor den pågældende ikke har adgang til computer med internetforbindelse, og der er ingen andre, der kan modtage posten digitalt for virksomheden. Hvordan kan virksomheder undersøge, om det er muligt at få internetforbindelse på virksomhedens adresse? Man går ind på følgende link: Her klikker man på "Søg på bredbånd". Man kommer nu ind på en hjemmeside, hvor man kan finde teleudbyderne i et givent område. Her angiver virksomheden sit postnummer under "Dækning". Derefter vises udbydere af bredbånd i området, og hvad oprettelsesprisen er. Virksomheden skal herefter kontakte teleudbyderne og spørge, om de kan levere 512 kbit/s (0,5 Mbit/s) på virksomhedens adresse. S i d e 4

6 I vejledningen: Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post er det også forklaret, hvordan man kan finde frem til teleudbyderne i et givent område. Du kan finde en henvisning til, hvor denne vejledning ligger i afsnit 1.2. Hvem kan aflevere blanketten med fritagelsesanmodningen i borgerservice? Blanketten skal afleveres ved personligt fremmøde i borgerservice i den kommune, hvor virksomheden har hjemstedsadresse. Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune bestemmer, hvor i kommunen anmodninger om fritagelse kan afleveres og behandles. Den tegningsberettigede kan selv aflevere blanketten, eller den tegningsberettigede kan give fuldmagt til en tredjemand til at aflevere blanketten. Fuldmagtshaveren kan fx være en medarbejder i virksomheden, eller det kan være en person eller et firma uden for virksomheden (fx en advokat eller et advokatfirma) Arbejdsgangsbeskrivelse for sagsbehandling af anmodning om fritagelse Der er følgende trin i sagsbehandlingen af virksomheders anmodninger om fritagelse for obligatorisk tilslutning til Digital Post. Nedenfor gennemgås de enkelte trin i detaljer. S i d e 5

7 Er blanketten FD 005 udfyldt? En tegningsberettiget repræsentant (se afsnit 2.1.) for den virksomhed, der ønsker at anmode om fritagelse, eller en fuldmagtshaver (se afsnit 2.1.) møder personligt frem på den eller en af de adresser, hvor kommunen har valgt, at anmodninger kan sagsbehandles. Herefter i vejledningen betegnes den fremmødte tegningsberettigede repræsentant for virksomheden eller fuldmagtshaver blot fremmødte. Spørg den fremmødte, om blanketten til anmodning om fritagelse FD 005 (herefter betegnet FD 005) allerede er udfyldt Hvis FD 005 ikke er udfyldt Oplys om reglerne for fritagelse. Se reglerne i afsnit 2.1. Spørg, om virksomheden har undersøgt, om virksomheden er berettiget til fritagelse. Se, hvordan dette undersøges, i afsnit 2.1. Hvis fremmødte stadig fastholder at ville anmode om fritagelse, så udleverer du FD 005 Anmodning om fritagelse for Digital Post for virksomheder. Du kan hente blanketten på KL s hjemmeside under området Fællesoffentlig Digitalisering. Efter publicering senest 1. september 2013 vil blanketten blive medtaget i kommunernes blanketsystemer. Udlevér evt. også: Vejledning om fritagelse af virksomheder mv., der har et CVR-nummer, for tilslutning til den fællesoffentlige digitale postløsning Digital Post. Du kan finde en henvisning til, hvor denne vejledning ligger i afsnit Hvis FD 005 er udfyldt Start sagsbehandlingen. Spørg, om fremmødte er: tegningsberettiget repræsentant for virksomheden gå til afsnit eller tredjemand (fuldmagtshaver) gå til afsnit Har den fremmødte gyldig legitimation? (Tegningsberettiget) Hvis den fremmødte er en tegningsberettiget repræsentant for virksomheden, skal den pågældende dokumentere sin identitet, som den fremgår af den udfyldte blanket, fx. ved forevisning af sundhedskort, pas eller kørekort. Den pågældende skal ikke forevise dokumentation for at være tegningsberettiget for virksomheden, men skal i blanketten skrive under på at være tegningsberettiget og på at være berettiget til at anmode om fritagelse på virksomhedens vegne. S i d e 6

8 Hvis den fremmødte ikke har gyldig legitimation, afviser du anmodningen og beder den fremmødte om at bringe dette forhold i orden, før anmodningen kan sagsbehandles. Hvis fremmødte har gyldig legitimation, går du videre med sagsbehandlingen. Gå til afsnit Er FD 005 korrekt udfyldt? (Tegningsberettiget) Når du har fastslået, at den fremmødte person har gyldig legitimation, gennemgås FD 005 for at sikre, at den er korrekt udfyldt og underskrevet. Hvis den fremmødte er en tegningsberettiget repræsentant for virksomheden, udfyldes kun den nederste del erklæring og underskrift på første side af FD 005. Se afsnit 5.1 bilag I. Sektionen er markeret med rød. Du undersøger, om følgende oplysninger er korrekt angivet: Navnet på den virksomhed, der anmoder om fritagelse. Det skal være samme navn, som optræder i CVR-registeret. CVR-nummeret på den virksomhed, der anmoder om fritagelse. Dette tjekkes ved at indtaste CVR-nummeret i fritagelsesmodulet i Digital Post Administrationsportalen og se, om det virksomhedsnavn, som fremgår heraf, stemmer overens med det virksomhedsnavn, der er angivet i blanketten. Se afsnit Fornavn og efternavn på den fremmødte. Oplys om, at det skal være samme navne, som optræder i Folkeregistret. Du behøver dog ikke tjekke, om dette er tilfældet. Der skal være angivet en dato for udfyldningen af blanketten. Den fremmødte persons underskrift. Hvis FD 005 er korrekt udfyldt, gå til afsnit Hvis FD 005 ikke er korrekt udfyldt, vil den muligvis kunne rettes på stedet. Hvis dette er tilfældet, rettes oplysningerne, så FD 005 bliver korrekt udfyldt, Sagsbehandlingen fortsættes. Hvis du vurderer, at FD 005 ikke kan rettes på stedet, afviser du anmodningen og beder fremmødte om at bringe dette forhold i orden, før anmodningen sagsbehandles yderligere. Hvis fremmødte ikke under strafansvar kan erklære at leve op til fritagelseskriteriet, gå til afsnit Har den fremmødte gyldig legitimation? (Fuldmagtshaver) Hvis den fremmødte er en tredjemand (fuldmagtshaver), skal personen dokumentere sin identitet, som den fremgår af den udfyldte blanket. Det kan fx. ske ved forevisning af sundhedskort, pas eller kørekort. S i d e 7

9 Hvis fuldmagtshaver er en virksomhed (fx en advokatvirksomhed) 1, skal den fremmødte person tillige forevise dokumentation for sit tilhørsforhold til denne virksomhed. Følgende dokumentation accepteres: Visitkort eller adgangskort til virksomheden, hvis dette indeholder: o navn på den fremmødte person (fx en advokat) og o virksomhedens navn, som det fremtræder i CVR-registeret. Du behøver dog ikke tjekke, om dette er tilfældet. Hvis den fremmødte ikke har gyldig legitimation, afviser du anmodningen og beder den fremmødte om at bringe dette forhold i orden, før anmodningen sagsbehandles. Hvis fremmødte har gyldig legitimation, går du videre med sagsbehandlingen. Gå til afsnit Er FD 005 korrekt udfyldt? (Fuldmagtshaver) Når du har fastslået, at den fremmødte person har gyldig legitimation, gennemgås FD 005 for at sikre, at den er korrekt udfyldt og underskrevet. Hvis den fremmødte er fuldmagtshaver, udfyldes kun anden side af FD 005. Se afsnit 5.2 bilag I. Side to af FD 005 består af to dele: Første del, som udfyldes af en tegningsberettiget repræsentant for den virksomhed, der søger fritagelse. Første del skal i sagens natur være udfyldt før fuldmagtshaverens personlige fremmøde. Se afsnit 5.2 bilag I. Den relevante sektion er markeret med blå. Anden del, som udfyldes af fuldmagtshaver. Se afsnit 5.2 bilag I. Den relevante sektion er markeret med grøn. I første del undersøger du, om følgende oplysninger er korrekt angivet: Navnet på fuldmagtshaver. Dette kan enten være et personnavn eller et virksomhedsnavn: o Hvis der er tale om en person, skal der opgives fornavn og efternavn. Du oplyser, at det skal være samme navne, som optræder i Folkeregistret. Du behøver dog ikke tjekke, om dette er tilfældet. o Hvis der er tale om en virksomhed, skal virksomhedens navn opgives. Du oplyser, at det skal være samme navn, som optræder i CVR-registeret. Du behøver dog ikke tjekke, om dette er tilfældet. 1 Hermed menes, at virksomhed A kan give fuldmagt til, at virksomhed B indleverer anmodningen om fritagelse på virksomhed A s vegne. Et eksempel på dette kunne være en andelsforening, der overlader indgivelsen af anmodningen til et advokatselskab eller et administrationsselskab. Den fremmødte fysiske person skal derfor dokumentere sit tilhørsforhold til den virksomhed (fx advokatselskabet eller administrationsselskabet), der har fået fuldmagt til at indlevere anmodningen. S i d e 8

10 o Hvis der er tale om en virksomhed, skal virksomhedens CVR-nummer opgives. Du behøver dog ikke tjekke CVR-nummeret. Adresse på fuldmagtshaver. Navnet på den virksomhed, der anmoder om fritagelse. Det skal være samme navn, som optræder i CVR-registeret. CVR-nummeret på den virksomhed, der anmoder om fritagelse. Dette tjekkes ved at indtaste CVR-nummeret i Digital Post Administrationsportalen og se, om det virksomhedsnavn, som fremgår heraf, stemmer overens med det virksomhedsnavn, der er angivet i blanketten. Se afsnit Fornavn og efternavn på den person (fuldmagtsgiveren), som giver fuldmagt til fuldmagtshaveren. Fuldmagtsgiveren skal være tegningsberettiget for den virksomhed, der ønskes fritaget, og det skal være samme navne, som optræder i Folkeregisteret. Du skal ikke tjekke, om navnet er korrekt, og om personen er tegningsberettiget for virksomheden, men blot tjekke, at personen har angivet fornavn og efternavn og skrevet under i blanketten på at være tegningsberettiget. Der skal være opgivet en dato for udfyldningen af denne del af blanketten. Indleveringen af blanketten kan godt ske på en senere dato. Underskriften fra den person, som giver fuldmagt til fuldmagtshaveren. Hvis denne del af FD 005 ikke er korrekt udfyldt, afviser du anmodningen og beder fremmødte om at bringe dette forhold i orden, før anmodningen sagsbehandles yderligere. I anden del undersøger du, om følgende oplysninger er korrekt angivet: Navnet på den virksomhed, der anmoder om fritagelse. Det skal være det samme navn, som optræder i CVR-registeret. Dette tjekkes under registrering af en evt. fritagelse. Se afsnit Fornavn og efternavn på den fremmødte fuldmagtshaver eller person fra den fuldmagtshavende virksomhed (fx en advokat fra en advokatvirksomhed). Det skal være samme navne, som optræder i Folkeregisteret. Du behøver dog ikke tjekke, om dette er tilfældet. Der skal være angivet en dato for udfyldningen af denne del af blanketten. Fuldmagtshavers underskrift eller underskrift fra den fremmødte person fra den fuldmagtshavende virksomhed. Hvis hele FD 005 er korrekt udfyldt gå til afsnit Hvis anden del af FD 005 ikke er korrekt udfyldt, vil den muligvis kunne rettes på stedet. Hvis dette er tilfældet, rettes oplysningerne, så FD 005 bliver korrekt udfyldt. Sagsbehandlingen fortsættes. Hvis du vurderer, at anden del af FD 005 ikke kan rettes på stedet, afviser du anmodningen og beder fremmødte om at bringe dette forhold i orden, før anmodningen sagsbehandles yderligere. Hvis den tegningsberettigede for den virksomhed, som ønskes fritaget, ikke under strafansvar har erklæret at leve op til fritagelseskriteriet, gå til afsnit S i d e 9

11 Tildel eller afvis fritagelse Tildel fritagelse Du understreger, at oplysningerne i blanketten er givet under strafansvar, og fortæller, at det kan føre til politianmeldelse, hvis der er afgivet urigtig erklæring i blanketten. Du fortæller, at Erhvervsstyrelsen fører kontrol med, om de fritagne virksomheder opfylder betingelserne for fritagelse. Det vil navnlig ske, hvis der er givet fritagelse til virksomheder i et område, hvor undersøgelser har vist, at der ikke er problemer med internetdækningen. Du spørger, om virksomheden har undersøgt, om det er muligt at få etableret en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s (0,5Mbit/s) via fastnet eller trådløst internet for max kr. på virksomhedens hjemstedsadresse. Hvis én af udbyderne i området kan levere dette, kan virksomheden ikke blive fritaget. Hvis fremmødte meddeler, at man ikke har undersøgt dette, afbrydes sagsbehandlingen, så virksomheden kan undersøge dette. I afsnit 2.1 ovenfor er det forklaret, hvordan man kan finde frem til teleudbyderne og etableringspriser mv. i virksomhedens område. Hvis FD 005 er korrekt udfyldt som beskrevet i afsnit og 2.2.5, og den fremmødte oplyser, at virksomheden har sikret sig, at den opfylder betingelserne for fritagelse, tildeles fritagelse uden yderligere prøvning i kommunen. Du meddeler fremmødte, at virksomheden har fået tildelt fritagelse. Se yderligere meddelelse i Gå til afsnit Afslå fritagelse Hvis den virksomhed, som ønskes fritaget, ikke under strafansvar kan erklære at leve op til fritagelseskriteriet, kan virksomheden ikke opnå fritagelse. Dette afslag kan på begæring meddeles skriftligt. Dette forventes dog normalt ikke at være nødvendigt, da ansøgningsprocessen typisk kan afbrydes på det tidspunkt, hvor det viser sig, at den virksomhed, som ønskes fritaget, ikke lever op til fritagelseskriteriet. Du meddeler fremmødte, at: Fritagelse ikke kan tildeles, og hvorfor dette er tilfældet. Afgørelsen ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed Udfyld de dele af FD 005, der er forbeholdt kommunen Fritagelse tildeles Hvis fritagelse tildeles, udfylder du de dele af FD 005, der er forbeholdt kommunen. S i d e 10

12 Hvis anmodningen om fritagelse er sket via en tegningsberettiget, udfyldes det område, der er forbeholdt kommunen på side 1 i FD 005. Se lilla markering i afsnit 5.1 i bilag I. Hvis anmodningen om fritagelse er sket via en fuldmagtshaver, udfyldes det område, der er forbeholdt kommunen på side 2 i FD 005. Se lilla markering i afsnit 5.2 i bilag I.. Du tilføjer følgende oplysninger: Kommunens navn og adresse. Dato for modtagelsen af anmodningen. Sæt flueben ved at ID er forevist Dine initialer. Sagsidentifikation (journalnummer). Gå til afsnit Fritagelse afslås Hvis fritagelse afslås, og fremmødte, insisterer på at få et skriftligt afslag, udfylder du de dele af FD 005, der er forbeholdt kommunen. Du følger i så fald beskrivelsen i Hvis fritagelse afslås, og fremmødte ikke ønsker et skriftligt afslag, gemmes FD 005 ikke, og du behøver derfor ikke udfylde de dele af blanketten, der er forbeholdt kommunen. Gå til afsnit Fritagelse registreres i Digital Post Hvis fritagelse tildeles, registreres fritagelsen i Digital Post. De trin, du skal igennem for at foretage denne registrering, er beskrevet i afsnit Uåbnet post Efter 1. november 2013 vil de virksomheder, der ikke allerede selv har oprettet en digital postkasse på Virk.dk, blive tildelt en sådan automatisk. Derefter vil virksomheden begynde at modtage post fra det offentlige digitalt. Hvis virksomheden opnår fritagelse efter 1. november, vil der derfor kunne ligge uåbnet post i den digitale postkasse. Er dette tilfældet, skal du oplyse den fremmødte om, at: Der på tidspunktet for registrering af fritagelsen for tilslutning til Digital Post er uåbnet post i den fritagne virksomheds digitale postkasse Det er muligt at få den uåbnede post videresendt på papir til virksomhedens adresse. Den uåbnede post kan indeholde et brev med en frist, som er begyndt at løbe fra det tidspunkt, hvor brevet blev modtaget i virksomhedens digitale postkasse. Hvis det er tilfældet, kan det være nødvendigt, at virksomheden kontakter den myndighed, som har afsendt brevet. S i d e 11

13 Du skal herefter spørge virksomheden, om denne ønsker at få videresendt den uåbnede post på papir til virksomhedens adresse. Hvordan dette gøres, er beskrevet i afsnit og 4. Gå til afsnit Aflever afgørelseskvittering og vigtige meddelelser Afgørelse tildeles - afgørelseskvittering Afgørelsen om fritagelse udleverer du skriftligt til den fremmødte person på en af følgende måder: Print en afgørelseskvittering i forbindelse med registreringen af fritagelsen i Digital Post, og udlevér denne. Se afsnit Udlevér afgørelseskvitteringen på anden måde efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse. Anvendes denne måde, skal afgørelseskvitteringen som minimum indeholde de oplysninger, der er angivet i afsnit 6 bilag II. Husk at informere den fremmødte om følgende: Fritagelsen gælder fra registreringsdatoen til d. 1. november i det 2. kalenderår efter registreringen. Den eksakte udløbsdato for fritagelsen står i afgørelseskvitteringen. Forud for den 1. november, i det år hvor virksomhedens fritagelse udløber, vil virksomheden modtage besked om udløb af fritagelsesperioden. Det er endnu ikke besluttet, hvordan denne underretning vil ske. Erhvervsstyrelsen fører kontrol med fritagelser. Hvis der er afgivet urigtig erklæring i blanketten til anmodning om fritagelse, indgiver Erhvervsstyrelsen politianmeldelse for at få de pågældende straffet, jf. straffelovens 163. Desuden kan fritagelsen til enhver tid inddrages, hvis Erhvervsstyrelsen konstaterer, at forudsætningerne for fritagelsen ikke var til stede på anmodningstidspunktet. Myndigheder kan sende post til virksomhedens digitale postkasse, når udløbsdatoen er overskredet, med mindre virksomheden har ansøgt om og opnået forlængelse af fritagelsen. Det er virksomheden selv, der har ansvaret for at forny fritagelsen. Hvorvidt der ligger uåbnet post i den fritagne virksomheds digitale postkasse på registreringstidspunktet. Se afsnit Gå til afsnit Fritagelse afslås evt. afgørelseskvittering Hvis fritagelse afslås, og virksomheden ønsker at få udleveret et skriftligt afslag, gives dette. Udlevér det skriftlige afslag efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse. Afgørelseskvitteringen skal som minimum indeholde de oplysninger, der er angivet i afsnit 7 bilag III. S i d e 12

14 Gå til afsnit Arkivér den underskrevne blanket FD Fritagelse tildeles - arkivering Hvis fritagelse tildeles, gemmer du den underskrevne blanket FD 005. Det er vigtigt, at den underskrevne blanket arkiveres, så den senere let kan fremfindes. Dette vil være vigtigt i forbindelse med Erhvervsstyrelsens kontrol med fritagelserne, hvor Erhvervsstyrelsen kan anmode om en kopi af blanketten fx til brug for en evt. politianmeldelse. Det er op til den enkelte kommune at fastlægge lokale procedurer, der sikrer dette Fritagelse afslås evt. arkivering Hvis virksomheden har fået en afgørelseskvittering om afslag på anmodningen, gemmes en kopi af afgørelseskvitteringen og den underskrevne blanket FD 005. Hvis der ikke gives en skriftlig afgørelseskvittering om afslag på anmodningen, gemmes FD 005 ikke. Det er op til den enkelte kommune at fastlægge lokale procedurer, der sikrer dette. S i d e 13

15 3. Registrering af virksomheder, der har opnået fritagelse Hvis en virksomhed har opnået fritagelse, skal fritagelsen registreres elektronisk i Digital Post, og en kopi af den underskrevne blanket til anmodning om fritagelse skal arkiveres efter kommunens nærmere retningslinjer Registrering af fritagelsen i Digital Post Forudsætninger for at få adgang til Digital Post Administrationsportalen For at kunne registrere fritagelsen elektronisk i Digital Post, skal du have en medarbejdersignatur og være oprettet som bruger med rollen Myndighedsmedarbejder i Digital Post Administrationsportalen (herefter blot Administrationsportalen ). Du kan let finde ud af, om disse forudsætninger er til stede, ved at prøve at logge på Administrationsportalen: Hvis systemet ikke kan finde en medarbejdersignatur, er det fordi du ikke har en sådan. Bed om at få tildelt en medarbejdersignatur og blive oprettet som bruger i Administrationsportalen med rollen Myndighedsmedarbejder. Hvis du har en medarbejdersignatur, men Administrationsportalen ikke giver dig adgang, er det, fordi du ikke er oprettet som bruger. Bed om at blive oprettet som bruger med rollen Myndighedsmedarbejder Log på Administrationsportalen Du logger på Administrationsportalen via dette link: https://ekstranet.e-boks.dk Du logger ind med din medarbejdersignatur og får adgang til Administrationsportalen Administrationsportalen S i d e 14

16 Figur 6. Figur 6 viser de dele af Administrationsportalen, du kan se med rollen Myndighedsmedarbejder. Hvis du kan se flere faneblade end de to, der er vist i figur 6 ( Forside og Sagsbehandling ), har du fået tildelt en anden rolle. Som myndighedsmedarbejder har du mulighed for at foretage en række handlinger vedr. adgange, NemSMS og fritagelse. I denne vejledning vil vi fokusere på fritagelse. Klik på linket Gå til fritagelse, som er markeret med rød boks i figur 6. Det modul, du skal registrere fritagelse i, kommer nu frem Fritagelsesmodulet opret fritagelse Trin ét i registreringen - Søg S i d e 15

17 Figur 7. Rød markering i figur 7: Vælg Virksomhed (CVR-nr.) Blå markering i figur 7: Skriv CVR-nummeret på den virksomhed, der skal fritages i dette eksempel er Digitaliseringsstyrelsens CVR-nummer indtastet. Grøn markering i figur 7: Hvis der er tale om fritagelse via fuldmagt, sættes der flueben her. Du går til næste trin ved at klikke på knappen Næste markeret med lilla i figur Trin to i registreringen Fritag S i d e 16

18 Figur 8. Orange markering i figur 8: Hvis den virksomhed, der har opnået fritagelse, har uåbnet post liggende i sin digitale postkasse, vil der komme en advarsel herom. Sker dette, tilbyder du, at denne post fremsendes som papirpost. Dette gøres ved at sætte flueben ved fremsend post. Se også afsnit 4 om håndtering af uåbnet post. Rød markering i figur 8: Det virksomhedsnavn, der er knyttet til det CVR-nummer, som blev opgivet i trin ét, vises. Tjek, at dette navn stemmer overens med det navn, der er angivet i FD 005. Hvis der er uåbnet post i virksomhedens digitale postkasse på fritagelsestidspunktet, vil Uåbnet post være sat til Ja, og der vil, som nævnt ovenfor, ligeledes komme en tydelig advarsel herom. Se også afsnit 4 om håndtering af uåbnet post. Blå markering i figur 8: Hvis der er tale om fritagelse via fuldmagt, vil der stå Ja her. Grøn markering i figur 8: Under Fritagelse vises, om der findes en nuværende fritagelse eller ej. Hvis nej vil du skulle markere Opret midlertidig fritagelse. Du går til næste trin ved at klikke på knappen Næste markeret med lilla i figur Trin tre i registreringen Godkendelse S i d e 17

19 Figur 9. Grøn markering i figur 9: Under virksomhed fremgår det, hvilken virksomhed der er ved at blive fritaget. Hvis der er uåbnet post, vil dette være markeret som Der er ulæst post/post på vej: Ja. Orange markering i figur 9: Hvis der er uåbnet post, og der er sat flueben ved fremsend post, vil denne boks blive vist. Fremsendes posten ikke, vil boksen ikke blive vist. Blå markering i figur 9: Her vil det fremgå, om anmodningen om fritagelse er foretaget ved fuldmagt eller ej. Rød markering i figur 9: Under Fritagelse viser datoen, hvornår fritagelsen udløber. Fritagelsen bliver registret, når du klikker på knappen Godkend, markeret med lilla i figur Kvitteringsside S i d e 18

20 Figur 10. Når fritagelsen er registeret, vises en kvitteringsside som illustreret i figur 10. Du kan printe en kvittering (se også afsnit ) ved at klikke på linket Kvittering, som vist med rød markering i figur 10. Figur 11. S i d e 19

21 Figur 11 viser et eksempel på en kvitteringsside. Kvitteringen dannes i PDF-format. I eksemplet står Digitaliseringsstyrelsen som afsender, men det vil selvsagt være den registrerende kommune, der står som afsender, når registreringen sker i virkeligheden Fritagelsesmodulet forlæng fritagelse Hvis en fritagelse skal forlænges gøres det på stort set samme måde, som når der skal oprettes en fritagelse. Du følger altså vejledningen i afsnit Den eneste afvigelse fra denne vejledning er, at det i trin to i registreringen, Fritag, nu er forlængelse, der skal tildeles, og ikke fritagelse. Dette er illustreret i figur 12. Figur 12. Grøn markering i figur 12: Som det ses i figur 12, er der for dette CVR-nummer allerede oprettet en fritagelse (sammenlign evt. med figur 8). Skal fritagelsen forlænges, sættes der flueben ved Forlæng midlertidig fritagelse. Ellers foregår oprettelsen af forlængelse på samme måde som oprettelsen af fritagelse Fritagelsesmodulet udskriv ny kvittering til en fritaget virksomhed Hvis en virksomhed allerede er blevet fritaget og møder op for at få en (ny) kvittering - evt. fordi virksomheden har forlagt den kvittering, virksomheden fik ved oprettelsen af fritagel- S i d e 20

22 sen - gøres det indledningsvist på samme måde, som når der skal oprettes en fritagelse. Du følger altså vejledningen i afsnit Når du når til i trin to i registreringen Fritag, kommer der et link til kvitteringssiden frem. Dette er illustreret med lilla markering i figur 12. Du klikker på dette link og får adgang til samme kvitteringsside som vist i figur 11. Når kvitteringen er udskrevet og afleveret, lukkes registreringsmodulet ved at klikke på knappen Annuller. S i d e 21

23 4. Håndtering af uåbnet post Efter 1. november 2013 vil de virksomheder, der ikke allerede selv har oprettet en digital postkasse på Virk.dk, blive tildelt en sådan automatisk. Derefter vil virksomheden begynde at modtage post fra det offentlige digitalt. Hvis virksomheden efter 1. november opnår fritagelse, vil der derfor kunne ligge uåbnet post i den digitale postkasse. Se afsnit Er dette tilfældet, skal du oplyse den fremmødte om, at: Der på tidspunktet for registrering af fritagelsen for tilslutning til Digital Post er uåbnet post i virksomhedens digitale postkasse. Det er muligt at få den uåbnede post videresendt på papir til virksomhedens adresse. Du skal dernæst spørge fremmødte, om virksomheden ønsker at få videresendt den uåbnede post til virksomhedens adresse. Videreforsendelse sker via en fjernprintløsning, hvor posten printes og kuverteres i et centralt printcenter, hvorefter den sendes med papirpost til virksomheden. Fremsendelsen er en del af fritagelsesregistreringsforløbet, som er beskrevet i afsnit S i d e 22

24 5. Bilag I FD FD 005 side 1 S i d e 23

25 5.2. FD 005 side 2 S i d e 24

26 6. Bilag II indhold af kvittering ved tildeling af fritagelse Udleveres en afgørelseskvitteringen efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse, skal denne indeholde følgende oplysninger: Dato for registrering af fritagelsen. Den fritagne virksomheds navn og CVR-nummer. At virksomheden er fritaget for tilslutning til Digital Post i henhold til Bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post. At fritagelsen løber fra den [indsæt dato] og udløber den 1. november [indsæt årstal]. Fritagelsen udløber 1. november i det andet kalenderår efter datoen for registrering af fritagelsen. At virksomheden forud for den 1. november i det år, hvor virksomhedens fritagelse udløber, vil modtage besked om udløb af fritagelsesperioden. At fritagelsen ikke omfatter post, som ifølge anden lovgivning skal sendes med Digital Post. I de tilfælde, hvor fritagelsen ikke gælder, vil afsenderen af posten informere herom. At myndigheder kan sende post til virksomhedens digitale postkasse, når fritagelsesperioden er udløbet, medmindre virksomheden inden da har ansøgt om og opnået forlængelse af fritagelsen. Det er virksomhedens eget ansvar at få fornyet fritagelsen. Sagsbehandlerens navn og underskrift (kommunen bestemmer, hvordan sagsbehandlerens underskrift skal gives). S i d e 25

27 7. Bilag III indhold af kvittering ved afslag på tildeling af fritagelse Afleveres en skriftlig afslag til fremmødte, skal afslaget som minimum indeholde følgende oplysninger: Dato for afgørelsen. Virksomhedens navn og CVR-nummer. At virksomheden ikke kan fritages for tilslutning til Digital Post i henhold til Bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post. Begrundelsen for afslaget. Sagsbehandlerens navn og underskrift (kommunen bestemmer, på hvilken måde sagsbehandlerens underskrift skal gives). S i d e 26

Vejledning til kommunerne om

Vejledning til kommunerne om Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVRnummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post Erhvervsstyrelsen, version 2,

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf: 9945 4545 Service Borgerservice Anmodningen skal afleveres personligt i kommunen Fritagelsesanmoders kommune Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for

Læs mere

I medfør af 2, stk. 1, 5, stk. 1, 2 og 7, 6, stk. 2 og 11, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post, jf. lov nr. 528 af 11. juni 2012 fastsættes:

I medfør af 2, stk. 1, 5, stk. 1, 2 og 7, 6, stk. 2 og 11, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post, jf. lov nr. 528 af 11. juni 2012 fastsættes: Digitaliseringsstyrelsen/BIL 3. juni 2013 UDKAST til Bekendtgørelse om fritagelse af borgere for tilslutning til og om etablering af læseadgang. til Offentlig Digital Post samt om sletning af indhold i

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1. Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.1 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er udarbejdet til det

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Digital Post og særligt svage borgergrupper

Digital Post og særligt svage borgergrupper Digital Post og særligt svage borgergrupper Vejledning til kommunerne om håndtering af svage borgergrupper i forbindelse med indførelsen af Offentlig Digital Post. Version: 1.0 Udarbejdet: april 2014 Udarbejdet

Læs mere

Vejledning til fritagelse af borgere for Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen. Version 8

Vejledning til fritagelse af borgere for Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen. Version 8 Vejledning til fritagelse af borgere for Digital Post September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen. Version 8 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er primært udarbejdet til brug for det

Læs mere

De overordnede regler om Digital Post er fastsat i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016.

De overordnede regler om Digital Post er fastsat i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016. 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1094 af 13. september 2017 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. BEK nr 1553 af 18/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen, j.nr. 2013-6211-331 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 3-2014 Opdateret 3-11-2014 Indholdsfortegnelse DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE... 3 Lov om Digital Post i 2014... 3 Automatisk tilmelding...

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2015 1 2 Alle borgere over 15 år har siden d. 1. november 2014 som udgangspunkt skulle modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger?

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Hvis du skal handle på en andens vegne i en digital selvbetjeningsløsning, kan du anmode personen om en digital fuldmagt. Det kan eksempelvis være, at

Læs mere

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte og modtagne meddelelser i Digital Post Administrationsportalen, samt hvilke forudsætninger

Læs mere

Håndtering af enkeltsager efter 1. november

Håndtering af enkeltsager efter 1. november Håndtering af enkeltsager efter 1. november Denne vejledning beskriver faktuelle forhold samt håndteringsforslag i forbindelse med sager, hvor borgere har overset eller ikke har åbnet deres digitale post

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3.

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3. Mit Sygefravær Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær December 2015 Version 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Ændringerne

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt.

Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt. Vil du give en digital fuldmagt? Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt. Det kan eksempelvis være, at du skal ud at rejse, og

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen

Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post Administrationsportalen Version: 1.1 Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet af:

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post 23. marts 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne af overgangen til obligatorisk Digital Post for borgerne

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt)

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) 1 - Relevans - Afklarende spørgsmål 1. På den første side, skal du svare på et afklarende spørgsmål. 2. Du skal kunne svare 'Ja'

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik I medfør af 3 b, stk. 1 og 2, 3 c, stk. 1 og 2, og 3 d, stk. 1 og 2, i lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 26. oktober 2016 Indhold: 1. Hvordan sendes en ansøgning? 2. Overblik over ansøgning og kommunikation

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016 Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal fremsøge meddelelser i Digital Post. Du skal have én

Læs mere

Pensioneringsprocessen for institutioner

Pensioneringsprocessen for institutioner Public Release PENSAB Pensioneringsprocessen for institutioner Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Start en pensioneringssag for en tjenestemand... 3 2.1 Udfyld pensionsskemaet... 3 2.2

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Guide til foreningsportalen Oprettelse eller ændring af foreningsoplysninger

Guide til foreningsportalen Oprettelse eller ændring af foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Her har den enkelte forening mulighed for at ændre og vedligeholde relevante oplysninger om foreningen. Det kan f.eks. være ny formand, ændrede adresser, tlf.nr. m.m. Da det er disse

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Fremsøg sendte meddelelser

Fremsøg sendte meddelelser Fremsøg sendte meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte meddelelser i Digital Post Administrationsportalen. Version: 3.0 Udarbejdet: September 2013 Udarbejdet

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig,

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger. Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice

Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger. Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger Med en digital fuldmagt kan et familiemedlem

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation... 4 2. Afgiv tilbud... Error!

Læs mere

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver Elektronisk udbudssystem Quick Guide Tilbudsgiver Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation... 3 2. Afgiv tilbud... 5 2.1

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Indhold Generelt... 2 Hvor finder jeg skemaet, og hvornår skal jeg bruge det?... 2 Hvad skal jeg udfylde?... 2 Du kan gemme undervejs... 2 Du kan stadig bruge

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 30. juni 2016 Indhold: 1. Hvordan sendes en ansøgning? 2. Overblik over ansøgning og kommunikation

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik BEK nr 19 af 10/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., Danmarks Statistik, j.nr. 13/01519 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Vejledning Post modul

Vejledning Post modul Vejledning Post modul Post modulet ligger under rapporter, men først skal man sørge for at man har rettigheder til dette modul. Den rettighedsansvarlige skal ind under rettigheder og tildele POST til relevante

Læs mere

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Til alle foreninger/aftenskoler I Aalborg Kommune 14-10-2013 Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Folketinget har besluttet, at alle virksomheder og frivillige foreninger

Læs mere

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk Indhold 1. Log på vores hjemmeside 2. Sådan finder dagpengekort, efterlønskort og øvrige blanketter 3. Bekræft dine kontaktoplysninger

Læs mere

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Vejledning om sammenhængen mellem Digital Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål Vejledning til Køreprøvebooking FAQ Ofte stillede spørgsmål Indhold 1 Indledning... 3 2 Generelle spørgsmål... 3 3 Kørelærer... 4 4 Borgerservice... 6 5 Politiadministrator... 10 6 Køreprøvesagkyndig...

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Kommuner skal bruge webankeskemaet, når de videresender klager i sociale og beskæftigelsesmæssige sager til Ankestyrelsen. Her finder du dels en generel vejledning,

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i sikkerhedsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende roller

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Bestil digital signatur på virk.dk Installer digital signatur Log på virk.dk Tildel rettigheder til efteruddannelse.dk på virk.dk. Se side

Læs mere

Sådan udfylder du Ankestyrelsens ankeskema

Sådan udfylder du Ankestyrelsens ankeskema Sådan udfylder du Ankestyrelsens ankeskema Udbetaling Danmark skal bruge et ankeskema, når de videresender klager i sociale og beskæftigelsesmæssige sager til Ankestyrelsen. Her finder du dels en generel

Læs mere

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT Indhold Introduktion... 2 Velkommen... 2 Lyd... 2 Om guiden (vises under Hjælp til guide knappen)... 2 Spørgsmål... 2 Computer... 2 NemID...

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 2. Svar på en offentlig annonce/bekendtgørelse... 4 2.1 Udfyld svar og afgiv

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning

Brugervejledning. Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning 18. marts 2013 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVILKE RETTIGHEDER SKAL JEG HAVE I OPTAGELSE.DK?... 4 1.3 VIGTIGE

Læs mere

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk 1. Log-in på www.virk.dk ved at bruge administrator-medarbejdersignaturen til selskabet. Det skal være selskabets administrator for nem-id, der logger på, tilsvarende den administratorsignatur, der anvendes

Læs mere

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009 SÆRLIGT SUNDHEDSKORT NOTUS Kommunal Den 07.09 2009 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS Til vejledning af den mindre virksomhed eller forening i digital kontakt med det offentlige Registrere virksomhed (starte, ændre, lukke) Indberette moms Registrere Frivillig

Læs mere