Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer"

Transkript

1 Til grundskolens lærere, ledelse og skolebestyrelse: Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011

2 Danske børn starter for tidligt med at drikke alkohol og de drikker sig ofte fulde Der er også stadig mange børn og unge, der ryger. Og det er blandt dem, der i en ung alder både ryger og drikker, at vi senere finder dem, der eksperimenterer med stoffer. Der er flere grunde til, at skole og forældre i fællesskab bør arbejde på at bremse denne udvikling i samarbejde med eleverne, fx: Lovgivningen signalerer, at børn under 16 år ikke bør drikke alkohol, og at unge under 18 år ikke bør ryge. Alkohol påvirker børnenes hjerner, der er under udvikling. Børn, der ikke drikker alkohol, vil sjældnere begynde at ryge og eksperimentere med andre stoffer. Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Sundhedsstyrelsen, 2011 Manuskript Kit Broholm, Sundhedsstyrelsen Jørgen Falk, Sundhedsstyrelsen Anne Marie Sindballe, Sundhedsstyrelsen Redaktion Birgitte Dansgaard, Komiteen for Sundhedsoplysning Grafisk tilrettelæggelse Peter Dyrvig Grafisk Design Illustrationer Mikael Rieck Kan downloades fra: 2

3 Myter om unge, rusmidler og rygning Her er eksempler på myter, som de fleste af os kender fra dagligdagen. Myterne har stor indflydelse på de rammer, vi sætter for de unge. Desværre er myterne uden hold i virkeligheden: Børn skal lære at drikke hjemme. Så får de et naturligt forhold til alkohol og lærer deres grænse at kende. faktum: Børn, der får tilbudt alkohol derhjemme af deres forældre, begynder at drikke tidligere, og de drikker mere, når de er ude sammenlignet med børn, som ikke har fået alkohol hjemme. Hvis man forbyder unge noget, så bliver det først rigtig interessant. faktum: Børn drikker mindre, hvis deres forældre tydeligt siger, at de først kan drikke alkohol, når de bliver 16 år sammenlignet med børn, hvis forældre accepterer, at de drikker tidligere. Men det er vigtigt, at det formuleres som omsorg og ikke som en indiskutabel regel. Det er bedre, at lade de unge drikke alkohol, så de ikke i stedet tager stoffer. faktum: Det er blandt de unge, der ryger og ofte drikker sig fulde, at man finder de unge, der eksperimenterer med andre stoffer. Det gælder både hash og stimulerende stoffer. Alle andre unge drikker alkohol. faktum: Nye undersøgelser af skolebørns dagligliv viser, at knapt halvdelen af de 15-årige aldrig har prøvet at være fulde. Hash er ikke vanedannende. faktum: Hash er et stof, man kan blive afhængig af. Men afhængigheden kommer gradvist. Den unge, der ryger hash dagligt, kan virke rolig og nem, om end noget sløv og uden initiativ. Mens stop med hash giver abstinenssymptomer som søvnløshed, nattesved, angst, irritation og koncentrationsbesvær, der kan fejltolkes som stress. Rygning af vandpibe er ikke farligt. faktum: Vandpiberygning er lige så sundhedsskadelig som al anden tobaksrygning. Hvis man kun er festryger, er det ikke et problem. faktum: Nikotin er stærkt afhængighedsskabende, og at unge er særlig følsomme over for at udvikle afhængighed. 3

4 Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer I grundskolen tillader man ikke, at elever ryger eller drikker alkohol. Alligevel har skolen en vigtig oplysende og normsættende rolle over for eleverne på dette område. Sammen med forældrene kan skolen skabe rum for diskussioner og fælles indsats, der kan begrænse elevers brug af alkohol, tobak og stoffer. for, hvordan man arbejder med alkohol, tobak og stoffer. Man kan gennemføre en kvalificeret undervisning på området, fx på baggrund af undervisningsmaterialet Tackling. Arbejdet med alkohol, tobak og stoffer kan også integreres i andre fag som dansk, samfundsfag, biologi og matematik. Med afsæt i loven kan skolen skabe rum for forældresamarbejde om: hvordan man taler med børn om alkohol, tobak og stoffer hvordan man kan forebygge rygning hvordan man kan udskyde børns alkoholdebut hvordan man arrangerer fester, der sætter fokus på musik, dans og sjov uden alkohol og tobak. Skolen kan på baggrund af de bindende mål samt læseplanen for det obligatoriske emne Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab lave en plan lovgivning I Danmark er der indført følgende aldersgrænser vedr. salg af alkohol og tobak til unge: Under 16 år: Kan hverken købe alkohol eller tobak år: Kan købe alkohol, fx øl og vin, der indeholder op til 16,5 % alkohol. Kan ikke købe tobak. 18 år og opefter: Kan købe alkohol, også spiritus over 16,5 %. Kan købe tobak. 4

5 Hvad betyder alkohol, tobak og stoffer for de unges sundhed? Alkohol Alkohol påvirker og skader navnlig den unge hjerne under udvikling. Et forbrug på 20 genstande om måneden over en periode på 1-2 år kan ses på scanninger og påvirker det område i hjernen, der har at gøre med hukommelse og indlæring, navnlig hvis man drikker meget på en gang. Hvis man drikker meget på én gang dvs. 5 genstande eller mere er det særlig skadeligt for både hjerne og krop. Desværre er denne type alkoholforbrug den mest udbredte blandt unge: Først når de unge har drukket 10 genstande, synes de selv, at de har drukket sig meget fulde. 68 % af drengene og 58 % af pigerne på år har drukket mere end 10 genstande mindst én gang inden for den seneste måned. Alkohol er vanedannende og udvikling af afhængighed sker særlig hurtigt hos de unge. Alkohol øger risikoen for omkring 60 sygdomme. Selv i meget små doser øger alkohol risikoen for kræft. Der er ingen forbrugsgrænse under hvilken, alkoholen ikke øger risikoen for kræft. Derfor har Folketinget også besluttet, at der ikke må sælges alkohol til unge under 16 år, og ikke alkohol over 16,5 % til unge under 18 år. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel, som er opløseligt i både fedt og vand. Det betyder, at alkohol uhindret kan trænge ind i alle celler. Alkohol virker bedøvende på navnlig den del af hjernen, der ikke er færdigudviklet, og som har at gøre med risikovurdering og impulskontrol. Det øger børnenes risiko for at komme ud for ulykker og forgiftninger unge mellem 15 og 29 år har hvert år kontakt med hospitalet pga. akut beruselse eller alkoholforgiftninger. Hvert år er der 3-4 dødsfald blandt de årige pga. alkohol. Det er vigtigt for unge piger at vide, at alkohol er et stærkt fosterskadende stof, og at der er mistanke om, at alkohol også skader de æg, som fostrene senere dannes af. Drenge bør vide, at et stort alkoholforbrug øger mængden af kvindelige kønshormoner, hvilket kan give en mere kvindelig fedtfordeling på kroppen. Desuden bør unge vide, at alkohol feder næsten lige så meget som fedt. VIDSTE DU, AT? Sen alkoholdebut beskytter eleverne: Sen alkoholdebut nedsætter risikoen for, at den unge senere får et stort alkoholforbrug og udvikler alkoholproblemer. Unge, der ikke drikker alkohol, har mindre risiko for at begynde at ryge og eksperimentere med stoffer Unge, der ikke drikker alkohol, er mindre udsatte for ulykker, slagsmål, konflikter og andre negative hændelser i festmiljøer. Rygning Al tobak indeholder nikotin, som er et stof, der skaber stærk afhængighed. Afhængigheden opstår, fordi nikotin skaber varige ændringer i hjernen og centralnervesystemet. Hos de fleste fører rygning meget hurtigt til afhængighed. Det sker umærkeligt også selv om man i starten kun ryger til fester. Det gælder også, hvis man ryger vandpibe. Hvis man ryger til fester, er der meget stor risiko for, at man i løbet af få måneder begynder at ryge dagligt. Foruden nikotin indeholder tobaksrøg ca. 200 andre stoffer, som er sundhedsskadelige for mennesker. Af disse er mindst 40 kræftfremkaldende. Det er virkningen af de mange skadelige stoffer, der på sigt 5

6 giver rygere skader på næsten alle organer i kroppen. Det medfører større risiko for at få kræft, lungesygdomme og hjerte-kar-sygdomme. Halvdelen af alle livstidsrygere dør af en sygdom, de har fået af at ryge. I gennemsnit lever rygere 8-10 år kortere end ikkerygere. Rygning påvirker hurtigt kroppen i negativ retning også for de helt unge. Rygning giver grimmere hud, dårligere kondition og dårligere sårheling, ligesom rygning hæmmer evnen til at få børn. Og så har rygere ofte dårlig kropslugt og ånde. Hash Hash er langt mindre udbredt end alkohol og langt mere almindeligt end andre illegale stoffer: Omkring 15 % af de 15-årige skolebørn har prøvet hash mindst 1 gang (2010). Hash (marihuana, pot) giver en sløvende rusvirkning. Hash virker først og fremmest på de områder af hjernen, der spiller en rolle for følelseslivet, for hukommelse og indlæring og for koordinering af bevægelser. I op til 24 timer efter indtagelse af hash har man svært ved at koncentrere sig, koordinere sine bevægelser, løse komplekse opgaver og tilegne sig ny viden. Hash er et stof, man kan blive afhængig af, og der skal hurtigt en større dosis til for at opnå en rus. Efter ca. 1 måneds hyppig brug, giver det ubehag at stoppe (abstinenssymptomer). Det skønnes, at 10 % af de unge, der bruger hash, kommer til at bruge stoffet dagligt, i hvert fald i en periode. Et dagligt forbrug gør den unge træt og initiativløs. Det betyder, at den unge får en konstant nedsættelse af sin evne til at lære og fungere i det hele taget. En ung, der ryger hash, vil få koncentrations- og hukommelsesproblemer og mangle engagement i skolen og undervisningen. Den unge vil typisk komme for sent og vil generelt have meget fravær. Danske undersøgelser viser, at unge, der bruger hash, pjækker markant mere end andre unge. Brug af hash indebærer akut risiko for at få angstog panikoplevelser. Der er tale om en forgiftningsreaktion, men man kan ikke dø af en hashforgiftning. Et hyppigt forbrug af hash øger også risikoen for længerevarende psykiske lidelser, især hos sårbare unge. Hashrygning er fysisk skadelig. Det skønnes, at 3-4 marihuanacigaretter gør lige så stor skade på lungerne som 20 stk. cigaretter. Risikoen forøges, hvis en person både ryger hash/marihuana og tobak og det gør de fleste hashbrugere. Andre stoffer De stimulerende stoffer (amfetamin, kokain, ecstasy) har en direkte opkvikkende rusvirkning, men efter rusen giver stofferne det modsatte: træthed og tristhed. De indgår ofte i et blandet brug af alkohol, hash og evt. forskellige stimulerende stoffer. At indtage stimulerende stoffer giver akut risiko for ulykker, involvering i vold (amfetamin, kokain) og forgiftning, der kan have dødelig udgang, Stofferne skaber hurtigt afhængighed, og de indlæringsmæssige og sociale virkninger af et forbrug vil ofte være mere tydelige end ved forbrug af alkohol og hash. (Se flere fakta om stoffer i Sundhedsstyrelsens lille pjece: Stoffer hvordan virker de og hvordan ser de ud). 6

7 Hvad betyder alkohol, tobak og stoffer for de unges sociale liv? Danske børn og unge er udsat for et stort forventningspres i forhold til alkohol. Vi har en alkoholkultur, hvor mange stadig betragter konfirmationen som det naturlige tidspunkt for at begynde at drikke alkohol. Der er også almindeligt, at voksne forventer, at de unge drikker sig fulde til festerne. Derfor lærer mange forældre deres børn at drikke derhjemme, og endda hvor meget de kan drikke, inden de kaster op. På den måde bidrager voksne til forventningen om, at børn og unge skal drikke og først stoppe umiddelbart før, de skal kaste op. Disse forventninger bliver nemt afgørende for, at unge i års-alderen føler en opbakning til at drikke alkohol og til at betragte de unge, der ikke drikker, som umodne og barnlige. Voksensamfundet er altså med til at støtte børn og unge i at starte tidligt med at drikke alkohol og samtidig lægge et drikkepres på dem, der ikke drikker alkohol. Det er uhensigtsmæssigt for børnenes faglige og sociale udvikling. Skolen og forældrene kan i stedet markere tydeligt, at det ikke er acceptabelt, at børn drikker alkohol, og at fester skal være uden alkohol. På den måde kan skole og forældre i fællesskab skabe de bedste muligheder for, at børn ikke drikker alkohol og dermed, at de får en fredeligere og mindre risikabel teenageperiode. Fest med og uden alkohol Hvad bruger eleverne alkohol og rygning til? Alkohol bruges som en modenhedsmarkør og som et redskab til at skabe den særlige stemning, der gør aftenen til en fest. Pigerne drikker, så de kommer af med genertheden og bedre tør flirte med drengene, og drengene drikker for at vise deres maskulinitet og hævde sig i drengegruppen. Selv om det i dag er et lille mindretal blandt de årige, der ryger, så bruges rygning stadig som en markering af, at man ikke er barn længere. Hvad er udfordringen hos lærere og forældre? At skabe rammer, hvor feststemning kan opstå uden alkohol, fx temafester, se nedenfor At arbejde med at udvikle de unges sociale kompetencer, så de kan tackle genertheden på en anden måde end ved at drikke alkohol, fx ved træning og dans At markere, at man ikke signalerer modenhed og maskulinitet ved at drikke og ryge, men snarere usikkerhed og svaghed. Hvordan kan vi skabe fest uden alkohol? Et tema for sammenkomsten kan skabe et andet fokus end alkohol og dermed gøre det mindre oplagt at drikke. Lav en brainstorm med de unge om temaer. Her kan eksempelvis nævnes: zumbaskole, x- factor, punker-fest og filmfestival. Det er en god idé at træne i at lave sammenkomster og fester, som ikke er en kopi af voksenfester. Så er det nemmere at fortsætte senere hen. 7

8 Om børn, der starter tidligt med at drikke, ved vi: at de har flere konflikter med venner og forældre at de er involveret i flere slagsmål at de i højere grad kommer ud for uønsket og usikker sex at de i højere grad kommer på skadestuen, udsættes for forgiftninger, kommer i kontakt med politiet og kører spirituskørsel. Unge har øget risiko for at blive rygere og få et stort alkoholforbrug: hvis de ikke trives i skolen hvis de klarer sig dårligt fagligt hvis de har dårlig kontakt til forældre og lærere. At hjælpe børn og unge til bedre skoletrivsel virker altså forebyggende også på risikoen for at få misbrugsproblemer senere i livet. 8

9 Hvornår skal skolen forholde sig til alkohol, tobak og stoffer? Skolen er et naturligt rum for forældres samtaler og samarbejde om deres børns trivsel og udvikling. Hvis man i de små klasser giver forældre muligheder for at tale om fælles regler og normer for fødselsdage, mobning o.l., så er grunden lagt til, at forældregruppen i fællesskab kan arbejde for, at deres børn ikke begynder at ryge eller drikke alkohol. På forældremøder i de små klasser På forældremøderne i de små klasser skal det drøftes med forældrene, at de både i forhold til rygning og alkohol er rollemodeller, og at det fx er bedre tydeligt at sige, at børn og alkohol ikke hører sammen end at lade børnene smage. Man ved, at børn, der ikke må drikke alkohol og ikke får alkohol derhjemme, starter senere med at drikke og drikker mindre end børn med forældrene, der lærer børn at drikke alkohol derhjemme. Forældrenes tydelige normsætning er meget væsentlig for børnene også når det gælder rygning. Når børn ikke trives pga. forældres alkoholforbrug Skolen bør informere forældre om: at det er en stor belastning for børnene, hvis deres forældre drikker for meget at skolen er forpligtet til at være opmærksom på og tage fat i problemer med børn, der ikke trives på grund af forældrenes alkoholforbrug. På forældremøder i klasse Tag spørgsmålet om rygning og alkohol op på et forældremøde i klasse, hvor alkohol og rygning endnu ikke er aktuelt for børnene. Forsøg at lave en aftale om helt at undgå rygning og udskyde alkoholdebuten, indtil børnene bliver 16 år. Det vil virke meget stærkt, hvis forældrene kan blive enige. En fælles holdning blandt forældrene, der er nedskrevet og understøttet af skolen, vil modvirke, at forældrene kan spilles ud mod hinanden. Fx vil en aftale om, at forældrene skal henvende sig til hinanden, hvis de oplever noget i børnegruppen, som de undrer sig over, gøre det nemmere for forældre at Forældreaftalen om rygning og alkohol Det er mest effektivt, hvis forældrene i en klasse kan diskutere sig frem til en fælles holdning til rygning og alkohol og står sammen om de aftaler, der indgås vedr. rammerne for fester. Eksempel Følgende er aftalt vedr. fester i skolen eller hjemme: Der må ikke drikkes alkohol, ryges eller indtages andre rusmidler til klassefester. Alle forældre taler med deres børn før festen om deres forventninger vedr. alkohol og rygning. Der skal altid være voksne i nærheden til festerne. Fester slutter ikke senere end kl. 24. Hvis vi ser eller hører noget om vores børn, der vækker bekymring, kontakter vi de pågældende forældre. Denne aftale revideres hvert år på det første forældremøde efter sommerferien. 9

10 ringe til hinanden og snakke om deres evt. vanskeligheder med at overholde aftalen. På forældremøder i de ældste klasser Ved forældremøder i klasse er det hensigtsmæssigt, at man hvert år drøfter spørgsmålet om alkohol, rygning og evt. hash eller andre stoffer. I 7. klasse kan eleverne inddrages i at formulere ryge- og alkoholaftaler for klassen. Hvert år fra 7. til 10. klasse skal aftalen om rygning, alkohol og stoffer tages op til revision på forældremøder. Se mere om dette arbejde side xx. I samarbejdet med ungdomsklubben Skolen kan tage kontakt med ungdomsklubben med henblik på at koordinere rammerne for de unges festkultur. Det er mest effektivt, hvis rammerne er de samme, uanset om festerne foregår i skolen, hjemme eller i ungdomsklubben. Mange fester finder sted i ungdomsklubben. Selv om det er forbudt at udskænke alkohol til unge under 18 år, bliver det flere steder accepteret, at de unge har varmet op og møder berusede op til klubfester. Skolen og forældre kan derfor have en interesse i at sikre, at de aftaler, de har indgået om børn og unges fester, også kommer til at gælde i ungdomsklubben. Her kan læreren, kontaktforældrene eller evt. repræsentanter for skolebestyrelsen etablere kontakt til ungdomsklubben med henblik på at diskutere og koordinere rammer for fester. 10

11 Hvordan laver man en politik om alkohol, tobak og stoffer? Overordnet kan skolen formulere en rusmiddelog rygepolitik som en del af sundhedspolitikken. De vigtigste elementer i skolens politik kan være: Skolens forventning til eleverne i forhold til alkohol, tobak og stoffer Skolens forventning til samarbejdet med forældrene omkring forældreaftalerne Skolens forventning til lærernes omgang med alkohol og tobak på skolen Skolens oplysende opgave vedr. alkohol, tobak og stoffer Skolens rådgivende rolle ved problemer med alkohol, tobak og stoffer. Find ud af, hvad der foregår Det er et godt udgangspunkt at kende den alkoholog rygekultur, som eksisterer blandt eleverne lige nu. Elevernes brug af alkohol, tobak og evt. stoffer kan afdækkes med interviews af elever og ansatte på skolen. En sådan undersøgelse kan medvirke til at sætte fokus på alkohol, tobak og stoffer og motivere for diskussioner og rammesætning. Undersøgelsen giver desuden et konkret billede af, hvilke problemer skole og forældre står over for og kan bruges som fælles baggrund for diskussionerne i skolens forskellige fora. Alle skal inddrages Arbejdet med skolens politik for tobak, alkohol og stoffer diskuteres i alle relevante fora: skolebestyrel- sen, pædagogisk råd, elevrådet, forældreråd i klasserne og på forældremøder. Hvis man er igennem en proces, hvor gruppernes holdninger er blevet hørt og drøftet, vil det medvirke til at skabe fælles ejerskab for de regler og rammer, som besluttes. Tag referat af møderne, og lad referaterne danne baggrund for udformningen af reglerne. Processen skal styres Der skal være en styregruppe og en tovholder med viden om alkohol. Det kan være sundhedsplejersken, en AKT-lærer eller SSP-konsulenten. Det er vigtigt, at diskussionerne baserer sig på faktuel viden både om alkohol, tobak og stoffer, om de unges fest- og alkoholkultur og om, hvilke metoder der virker. Vigtigt med holdningsdiskussioner Der er mange myter om alkohol og tobak, og hvordan børnene introduceres til det. Især myterne om alkohol er ofte uden bund i virkeligheden. Grundige holdningsdiskussioner både blandt lærere og forældre på forældremøderne, hvor alle disse myter erstattes med faktuel viden, er afgørende for, at både lærere, forældre og elever kommer til at stole på og bruge de nye regler. Samarbejdet mellem skole og forældre Det vigtigste værktøj for at undgå alkohol, rygning og hash i grundskolen er forældreaftalen i klasserne, se side xx. Den skal helst vedtages på et forældremøde, før alkohol og rygning er blevet aktuelt for børnene. Aftalen skal tages op og justeres mindst en gang om året, og jo ældre børnene bliver, jo større er behovet for, at forældre mødes flere gange om året for at kunne tale om deres tvivl og for at kunne holde fast i aftalen. Kontaktforældrene må være opmærksomme på behovet for at mødes. 11

12 Rammer for alkohol, tobak og stoffer gælder også forældre og lærere 1. Skolen som arbejdsplads Skolen er en særlig arbejdsplads, hvor lærerne er rollemodeller for eleverne. Det gør det særlig vigtigt, at lærerne som udgangspunkt ikke ryger eller drikker alkohol på skolen heller ikke uden for arbejdstiden, hvor børn og unge ofte færdes på skolens område. 2. Forældresammenkomster Til forældresammenkomster med elever er det vigtigt, at der ikke udskænkes alkohol. Men også til forældresammenkomster uden elever vil det være relevant at bidrage til en kultur, der ikke inkluderer alkohol ved alle sociale sammenkomster. 3. Alkoholproblemer Skolen bør have en plan for, hvad man gør, hvis man oplever: elever med et bekymrende forbrug af alkohol, tobak eller andre rusmidler børn der ikke trives på grund af forældres alkoholforbrug lærere med et alkoholproblem eller andet rusmiddelproblem. 12

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre med børn i grundskolen: Dit barns festkultur sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager Gode råd

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der

Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der Det virker som om der hver uge udkommer en ny undersøgelse, der viser at danske unge i dag enten drikker mere end nogensinde, drikker

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Gode råd til dig, der har en teenager

Gode råd til dig, der har en teenager Gode råd til dig, der har en teenager Indhold Vær enige... 3 Brug hinanden... 3 Alle de andre må!... 4 Sladder... 5 Rygter... 5 Nu vi taler om aftaler... 6 Aftaler mellem forældre i klassen... 6 Klasseaftaler

Læs mere

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 1. udgave, august 2009 Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen Rapporten

Læs mere

Videnspapir om alkohol og stoffer 1

Videnspapir om alkohol og stoffer 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen November 2014 Videnspapir om alkohol og stoffer 1 Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholkultur, forbrug

Læs mere

Hash som pædagogisk problem

Hash som pædagogisk problem Hash som pædagogisk problem Birgitte Simonsen i ungdomsuddannelserne SIMONSEN & ILLERIS Hash som pædagogisk problem Birgitte Simonsen i ungdomsuddannelserne Hash som pædagogisk problem i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

INFORMATION BØRN, UNGE OG ALKOHOL. til ELEVER. om ALKOHOL

INFORMATION BØRN, UNGE OG ALKOHOL. til ELEVER. om ALKOHOL BØRN, UNGE OG ALKOHOL INFORMATION til ELEVER om ALKOHOL ALKOHOL Jeg vil gerne brokke mig over alkohol! For er der noget, jeg synes, er irriterende, så er det den måde, vi overdriver dét med druk. 1500

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer

SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer Skab en sund arbejdsplads uden passiv rygning! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer Sundhedsstyrelsen Center for

Læs mere

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Side 1 af 7 Forord Hvordan være sikker på, at en medarbejder har et problem med alkohol, medicin eller stoffer? Det kan være svært at vurdere,

Læs mere

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde U D V I K L I N G S H Æ M M E D E O G M I S B R U G Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde Et hæfte for behandlere, konsulenter og andre ansatte i alkoholbehandlings- og forebyggelsestilbud.

Læs mere

4 december 2000. Tidsskrift om forebyggelse. Tema: Store børn og unge

4 december 2000. Tidsskrift om forebyggelse. Tema: Store børn og unge 4 december 2000 Tema: Store børn og unge Tidsskrift om forebyggelse 6 12 18 8 14 20 Tema: Store børn og unge Leder...s. 3 Tema: Store børn og unge Den sundhedsfremmede skole? Børns sundhedsadfærd er ikke

Læs mere

Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN

Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN Vejledning for modelkommunerne i Narkoen ud af byen Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, maj 2005 1. udgave,

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere