De pårørende har ordet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De pårørende har ordet"

Transkript

1 De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Sjælland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Februar 2010

2 De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit Region Sjælland 2009 Undersøgelsen er iværksat af Danske Regioner. Undersøgelseskonceptet og rapporten er udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Udover de regionale rapporter, er der udarbejdet en landsdækkende rapport med titlen Patienterne og de pårørende har ordet. Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Rapporten kan læses på og kan rekvireres hos Danske Regioner på Der findes mere information om undersøgelserne på: Henvendelse vedrørende undersøgelsen: Niels Bruhn Christensen, Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Telefon: ISBN-nr Pris: Kr. 85,00 (ekskl. moms og forsendelse) Omslagsillustration: Annette Windfeld, Gigraf Tryk: Danske Regioner Center for Kvalitetsudvikling, februar 2010 Brug af uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse.

3 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater fra pårørendeundersøgelsen i Danmark Hovedresultater fra pårørendeundersøgelsen i Region Sjælland Resultater fra pårørendeundersøgelsen i Region Sjælland Oversigt over deltagende afsnit Undersøgelsens datagrundlag i Region Sjælland Undersøgelsesmetode og organisering...69 Bilag A. De pårørendes svar opdelt på baggrundsvariable...75 B. De pårørendes skriftlige kommentarer...97 C. Spørgeskema til de pårørende D. Signalement af svarpersoner E. Oversigt over spørgsmål der er med i Den Danske Kvalitetsmodel

4

5 1. Introduktion til undersøgelsen De landsdækkende psykiatriundersøgelser giver viden om de pårørendes oplevelser og vurdering af psykiatrien. Med undersøgelserne kan man afdække, hvor der er behov for kvalitetsforbedringer lokalt og lave sammenligninger inden for og på tværs af regioner. Ved anden undersøgelsesrunde er der desuden mulighed for systematisk opfølgning på udviklingen i pårørendetilfredsheden fra 2005 til Det er håbet, at undersøgelsen kan danne afsæt for lokal kvalitetsudvikling på de psykiatriske sengeafsnit. Denne rapport Denne rapport indeholder anden runde af de landsdækkende psykiatriundersøgelser for pårørende til patienter på de psykiatriske sengeafsnit i Region Sjælland. Undersøgelsen blev gennemført fra 1. januar 2009 til 31. maj Der er udarbejdet en tilsvarende regional rapport med patientundersøgelsens resultater. Udover de regionale rapporter er der udarbejdet en landsrapport, hvor hovedresultaterne fra patient- og pårørendeundersøgelsen fremstilles således, at det er muligt at sammenligne de enkelte regioner med hinanden. Resumé fra landsrapporten er indsat som kapitel 2 i denne rapport. Temaer i undersøgelsen Undersøgelsen afdækker, hvordan de pårørende opfatter temaerne: Den faglige indsats i undersøgelser og behandling Kommunikation mellem personale og patienter/pårørende Information om sygdommen, behandlingen m.v. Pårørendeindflydelse og -inddragelse Inddragelse af det professionelle netværk Koordination og kontinuitet i behandlingen og i de forskellige tilbud De fysiske rammer på sengeafsnittene Spørgsmålene er rettet mod områder, som tidligere undersøgelser har vist, at både pårørende, ledelse og personale finder grundlæggende for en god pårørendeoplevelse. Den Danske Kvalitetsmodel Undersøgelserne dækker relevante standarder i Den Danske Kvalitetsmodel. I bilag A kan der ses en oversigt over, hvilke spørgsmål, der dækker hvilke standarder i Den Danske Kvalitetsmodel. Flere slags kvalitet Undersøgelsesresultaterne kan benyttes som dokumentation for de pårørendes oplevelser den brugeroplevede kvalitet. Resultaterne kan indgå i psykiatriens arbejde med at forbedre kvaliteten, men undersøgelsen kan ikke stå alene som kvalitetsmål. Den skal ses i sammenhæng med andre kvalitetsmål. De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit; Region Sjælland 2009 Side 1

6 Anvendelse af resultaterne Undersøgelser som disse kan give et generelt overblik over, hvilke områder der kan kvalitetsudvikles. Med henblik på nøjere identifikation af problemer kan der være behov for, at de enkelte regioner efterfølgende foretager supplerende undersøgelser af områder, som landsundersøgelsen har vist er problematiske. Det er centralt, at det enkelte afsnit og dets ledelse selv arbejder videre med rapporten og ser undersøgelsesresultaterne i lyset af de målsætninger og den faglige viden, man i øvrigt har om, hvad der er god og dårlig kvalitet inden for hospitalspsykiatrien. Rapportens opbygning Kapitel 2 fremstiller hovedresultaterne fra landsrapporten. Kapitel 3 fremstiller hovedresultaterne fra de lokale resultater for Region Sjælland. Kapitel 4 fremstiller undersøgelsesresultaterne for Region Sjælland i søjlediagrammer og tabeller, der gør det muligt at sammenligne de lokale resultater både på enhedsniveau og med landsresultaterne samt med resultater fra 2005 undersøgelsen. Kapitel 5 giver et overblik over de deltagende afsnit og drøfter muligheden for at lave sammenligninger. Kapitel 6 beskriver undersøgelsens datagrundlag, svarprocenter, resultater af bortfaldsanalyser, repræsentativitet, signalement af svarpersonerne m.m. i Region Sjælland. Kapitel 7 omhandler undersøgelsesmetoden og viser undersøgelsernes organisering. Bilag A indeholder tabeller, hvoraf man kan se, om der er tendens til, at bestemte pårørendegrupper besvarer undersøgelsens spørgsmål anderledes end andre. Bilag B indeholder de pårørendes skriftlige kommentarer. Bilag C indeholder spørgeskemaet til de pårørende. Bilag D indeholder signalement af svarpersonerne. Bilag E indeholder en oversigt over de spørgsmål, der er med i Den Danske Kvalitetsmodel. Der kan læses mere om de landsdækkende undersøgelser i psykiatrien på Side 2 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

7 2. Hovedresultater fra pårørendeundersøgelsen i Danmark I dette kapitel præsenteres hovedresultaterne fra pårørendeundersøgelsen i Danmark. Mere uddybende resultater kan læses af landsrapporten. Undersøgelsens datagrundlag Fra 1. januar 2009 til 31. maj 2009 fik 2698 pårørende fra 174 psykiatriske sengeafsnit i Danmark udleveret et spørgeskema pårørende besvarede skemaet. På landsplan er undersøgelsens svarprocent dermed på 46. Svarprocenten fordeler sig således: Tabel 2.1 Svarprocent pårørendeundersøgelsen Tilsendte spørgeskemaer Besvarede spørgeskemaer Svarprocent Region Hovedstaden % Region Midtjylland % Region Nordjylland % Region Sjælland % Region Syddanmark % Hele landet % Repræsenta-tivitet En bortfaldsanalyse blandt de pårørende viser, at svarpersonerne er repræsentative for de pårørende, der fik tilbudt et spørgeskema. Bortfaldsanalysen kan ses i kapitel 6. Svarpersonerne har følgende baggrund: De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit; Region Sjælland 2009 Side 3

8 Tabel 2.2 Svarpersonernes karakteristika Hele landet 1250 besvarelser Den pårørendes køn Den pårørendes alder Den pårørendes modersmål Den pårørendes relation til patienten Den pårørendes belastning af patientens sygdom Procent Mand 35 Kvinde 64 Uoplyst år og derover 61 Uoplyst 1 Dansk 97 Ikke dansk 3 Uoplyst 1 Ægtefælle/samlever 35 Mor/far 34 Andet 31 Uoplyst 1 Meget/en del belastet 81 Lidt/slet ikke belastet 17 Uoplyst 2 Længde på den 0-12 måneder 42 pårørendes kontakt med det psykiatriske Over 1 år 48 system Uoplyst 10 Antal samtaler med personalet ved denne indlæggelse Patientens indlæggelseslængde Ingen samtaler samtaler 61 Over 5 samtaler 15 Uoplyst 5 Under 1 uge uger 36 Over 1 måned 45 Uoplyst 2 Side 4 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

9 De pårørendes samlede vurdering af sengeafsnittets kontakt med dem De pårørende bliver bedt om at give deres samlede indtryk af sengeafsnittets kontakt til dem gennem tildeling af 1-5 stjerner. 5 stjerner (enestående) 4 stjerner (godt) 3 stjerner (både godt og dårligt) 2 stjerner (dårligt) 1 stjerne (uacceptabelt) Figuren nedenfor viser de pårørendes samlede vurdering i 2009 og Figur 2.1: Hvad er dit samlede indtryk af sengeafsnittets kontakt med dig? Hele landet 2009 (1148) Hele landet 2005 (881) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Syddanmark 2009 (325) Region Syddanmark 2005 (270) Region Sjælland 2009 (176) Region Sjællland 2005 (127) Region Nordjylland 2009 (113) Region Nordjylland 2005 (89) Region Midtjylland 2009 (230) Region Midtjylland 2005 (206) Region Hovedstaden 2009 (304) Region Hovedstaden 2005 (189) 5 stjerner (enestående) og 4 stjerner (godt) 3 stjerner (både godt og dårligt), 2 stjerner (dårligt) og 1 stjerne (uacceptabelt) Figuren viser, at de pårørende samlet set er blevet mere tilfredse med sengeafsnittets kontakt til dem i 2009 i forhold til I de tre afsnit i landet, hvor der er relativt flest tilfredse pårørende, giver 72 % af de pårørende 5 eller 4 stjerner. I de tre afsnit i landet, der har den laveste tilfredshed, giver 22 % af de pårørende 5 eller 4 stjerner. De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit; Region Sjælland 2009 Side 5

10 Forskel mellem pårørendegrupper Blandt besvarelserne fra alle afsnit er det analyseret, hvordan de pårørendes alder, køn, modersmål, relation til patienten, hvor belastet de føler sig af patientens sygdom, hvor længe de har haft kontakt med det psykiatriske system og hvor mange samtaler de har haft med personalet under denne indlæggelse påvirker deres samlede vurdering af afsnittet. Baggrundsforholdene er taget i betragtning samtidig i én samlet analyse. Analysen kan læses i landsrapporten. Tilfredshed med kontakten med sengeafsnittet og det psykiatriske system som helhed I figur 2.2 nedenfor vises landsresultatet for de øvrige spørgsmål, der vedrører de pårørendes kontakt med sengeafsnittet og med psykiatrien som helhed. Spørgsmålene er sorteret efter tilfredshed. Spørgsmålenes fulde ordlyd kan læses af spørgeskemaet i bilag C. Figur 2.2: Syv spørgsmål vedr. kvaliteten af information og kontakt 1) 14. Samme oplysn. fra forsk. Instanser 2) Samme oplysn. fra forsk. Instanser 2) % 20% 40% 60% 80% 100% 12. Information om sygdommen Information om sygdommen Interesse for pårørendes viden 3) Interesse for pårørendes viden 3) Støtte til pårørende Støtte til pårørende Information om behandlingen Information om behandlingen Pårørende som samarbejdspartner Pårørende som samarbejdspartner Medinddragelse af pårørende Medinddragelse af pårørende 2005 "Ja, i høj grad" og "Ja, i nogen grad" "Nej, kun i mindre grad" og "Nej, slet ikke" 1) Spørgsmål 6-9 drejer sig om sengeafsnittene, mens spørgsmål vedrører psykiatrien som helhed. 2) Pårørende, der kun har haft kontakt med et enkelt sted, bliver opfordret til at svare Ved ikke/ej relevant. 3) Pårørende, der ikke mener, at de har nogen erfaring eller viden, som personalet bør kende, bliver opfordret til at svare Ved ikke/ej relevant. Side 6 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

11 Variation i besvarelserne Figuren nedenfor viser variationen i besvarelserne på afsnitsniveau for tilfredshedsspørgsmålene. Hver bjælke i figuren viser antal procentpoints forskel mellem de tre afsnit, hvor andelen af tilfredse pårørende er størst og de tre afsnit, hvor andelen af tilfredse pårørende er lavest. Som det fremgår af figuren, er der på flere spørgsmål store forskelle på de afsnit, hvor der er størst tilfredshed og de afsnit, hvor der er lavest tilfredshed. Figur 2.3 Variation mellem afsnit Procentpointforskel mellem de tre afsnit med relativt flest tilfredse pårørende og de tre afsnit med relativt færrest tilfredse pårørende 8. Pårørende som samarbejdspartner Medinddragelse af pårørende Interesse for pårørendes viden Støtte til pårørende Spørgsmålene er sorteret efter variationens størrelse. De to positive svarkategorier er lagt sammen, og de to negative svarkategorier er lagt sammen, før variationen er beregnet. Forskellen mellem andelen af tilfredse pårørende i afsnit, hvor tilfredsheden er størst og i afsnit, hvor den er mindst, er udregnet efter sammenlægning af de tre afsnit, hvor tilfredsheden er størst og de tre afsnit, hvor tilfredsheden er mindst. Herved undgås det, at meget små afsnit, hvor helt specielle forhold måske gør sig gældende, alene kommer til at udgøre yderpunkterne. Hvis forskellene var beregnet med udgangspunkt i én enhed med relativt flest tilfredse pårørende og én enhed med relativt færrest tilfredse pårørende, ville variationen være lidt større. De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit; Region Sjælland 2009 Side 7

12 Faktuelle spørgsmål De pårørende bliver spurgt om otte faktuelle spørgsmål, der vedrører deres mulighed for at tale uforstyrret med patienten på sengeafsnittet, deres kontakt personalet, om de er blevet tilbudt undervisning om psykiske sygdomme og informeret om nogle pårørende rådgivninger og endelig, om de savnede tilbud til dem som pårørende i psykiatrien. Til spørgsmålet om de pårørende er blevet tilbudt undervisning om psykiske sygdomme, knytter der sig et tillægsspørgsmål. Dette fokuserer på, hvorvidt de pårørende havde brug for undervisning, hvis ikke de modtog undervisning. Spørgsmålet fremstilles også i figur 2.4 blot i dikotomiseret form, således at de to positive svarkategorier og de to negative svarkategorier er lagt sammen. Figur 2.4: 8 faktuelle spørgsmål 1. Uforstyrret samtale med patienten Uforstyrret samtale med patienten % 20% 40% 60% 80% 100% 2. Ved hvem patientens kontaktpersoner er Ved hvem patientens kontaktpersoner er Blev inviteret til møde i begyndelsen Blev inviteret til møde i begyndelsen Personalet tog initiativ til kontakt Personalet tog initiativ til kontakt Talt om forventninger til kontakten Talt om forventninger til kontakten Tilbudt psykoedukation Tilbudt psykoedukation a. Behov for psykoedukation a. Behov for psykoedukation Informeret om pårørenderådgivninger Informeret om pårørenderådgivninger Mangler tilbud Mangler tilbud 2005 Andel tilfredse Andel utilfredse Side 8 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

13 Variation i besvarelserne Figuren nedenfor viser variationen i besvarelserne på afsnitsniveau for de faktuelle spørgsmål. Hver bjælke i figuren viser antal procentpoints forskel mellem de tre afsnit, hvor andelen af tilfredse pårørende er størst og de tre afsnit, hvor andelen af tilfredse pårørende er lavest. Som det fremgår af figuren, er der på flere spørgsmål store forskelle på de afsnit, hvor der er størst tilfredshed og de afsnit, hvor der er lavest tilfredshed. Figur 2.5 Variation mellem afsnit Procentpointforskel mellem de tre afsnit med relativt flest tilfredse pårørende og de tre afsnit med relativt færrest tilfredse pårørende 1. Uforstyrret samtale med patienten Blev inviteret til møde i begyndelsen Ved hvem patientens kontaktpersoner er Talt om forventninger til kontakten Personalet tog initiativ til kontakt Spørgsmålene er sorteret efter variationens størrelse. De to positive svarkategorier er lagt sammen, og de to negative svarkategorier er lagt sammen, før variationen er beregnet. Forskellen mellem andelen af tilfredse pårørende i afsnit, hvor tilfredsheden er størst og i afsnit, hvor den er mindst, er udregnet efter sammenlægning af de tre afsnit, hvor tilfredsheden er størst og de tre afsnit, hvor tilfredsheden er mindst. Herved undgås det, at meget små afsnit, hvor helt specielle forhold måske gør sig gældende, alene kommer til at udgøre yderpunkterne. Hvis forskellene var beregnet med udgangspunkt i én enhed med relativt flest tilfredse pårørende og én enhed med relativt færrest tilfredse pårørende, ville variationen være lidt større. De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit; Region Sjælland 2009 Side 9

14 Den pårørendes vurdering af psykiatriens behandling af patienten I figur 2.6 fremstilles svarene på de to holdningsspørgsmål, der vedrører den pårørendes oplevelse af behandlingen af patienten i psykiatrien som helhed. Spørgsmålenes fulde ordlyd kan læses i spørgeskemaet i bilag C. Figur 2.6: To spørgsmål vedr. psykiatriens behandling af patienten 19. Pt. støttes i pårørendekontakt Pt. støttes i pårørendekontakt % 20% 40% 60% 80% 100% 18. Rette psyk. behandling af patienten Rette psyk. behandling af patienten 2005 "Ja, i høj grad" og "Ja, i nogen grad" "Nej, kun i mindre grad" og "Nej, slet ikke" Kommentarer De pårørende bliver bedt om med egne ord at begrunde deres tildeling af antal stjerner, hvad der havde størst betydning for dem i deres kontakt med sengeafsnittet, hvilke tilbud de savner til dem selv i psykiatrien samt deres indtryk af psykiatriens behandling af patienten som helhed. De lokale svar kan læses i bilag C. Side 10 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

15 3. Hovedresultater fra pårørendeundersøgelsen i Region Sjælland Undersøgelsens datagrundlag I dette kapitel præsenteres hovedresultaterne for pårørendeundersøgelsen i Region Sjælland. De uddybende resultater kan ses i kapitel 4. I undersøgelsesperioden fra 1. januar 2009 til 31. maj 2009 fik i alt 343 pårørende fra 21 psykiatriske sengeafsnit i Region Sjælland udleveret et spørgeskema. 186 besvarede skemaet. Undersøgelsens svarprocent er dermed på 54. Baggrundsoplysninger De pårørende, der har besvaret et spørgeskema i Region Sjælland, har følgende baggrund: Tabel 3.1 Svarpersonernes karakteristika Region Sjælland 186 besvarelser Den pårørendes køn Den pårørendes alder Den pårørendes modersmål Den pårørendes relation til patienten Den pårørendes belastning af patientens sygdom Procent Mand 35 Kvinde 64 Uoplyst år og derover 60 Uoplyst 1 Dansk 98 Ikke dansk 2 Uoplyst 0 Ægtefælle/samlever 34 Mor/far 30 Andet 36 Uoplyst 0 Meget/en del belastet 81 Lidt/slet ikke belastet 18 Uoplyst 1 Længde på den 0-12 måneder 42 pårørendes kontakt med det psykiatriske Over 1 år 48 system Uoplyst 10 Antal samtaler med personalet ved denne indlæggelse Patientens indlæggelseslængde Ingen samtaler samtaler 63 Over 5 samtaler 15 Uoplyst 5 Under 1 uge uger 32 Over 1 måned 49 Uoplyst 2 De pårørendes samlede vurdering af sengeafsnittets kontakt med dem De pårørende bliver bedt om at give deres samlede indtryk af sengeafsnittets kontakt til dem gennem tildeling af 1-5 stjerner. 5 stjerner (enestående) 4 stjerner (godt) 3 stjerner (både godt og dårligt) 2 stjerner (dårligt) 1 stjerne (uacceptabelt) De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit; Region Sjælland 2009 Side 11

16 Figur 3.1: Hvad er dit samlede indtryk af sengeafsnittets kontakt med dig? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet 2009 Hele landet 2005 Region Sjælland 2009 Region Sjælland 2005 Distrikt Roskilde 2009 Distrikt Roskilde 2005 Distrikt Maribo 2009 Distrikt Maribo 2005 Distrikt Næstved 2009 Distrikt Næstved 2005 Regionsfunktioner 2009 Regionsfunktioner 2005 Distrikt Slagelse 2009 Distrikt Slagelse 2005 Distrikt Holbæk 2009 Distrikt Holbæk stjerner (enestående) og 4 stjerner (godt) 3 stjerner (både godt og dårligt), 2 stjerner (dårligt) og 1 stjerne (uacceptabelt) Figuren viser, at de pårørende samlet set er blevet mere tilfredse med sengeafsnittets kontakt til dem i 2009 i forhold til I de tre afsnit i Region Sjælland, hvor der er relativt flest tilfredse pårørende, giver 64 % af de pårørende 5 eller 4 stjerner. I de tre afsnit i Region Sjælland, der har den laveste tilfredshed, giver 37 % af de pårørende 5 eller 4 stjerner. Forskel mellem pårørendegrupper Blandt besvarelserne fra alle afsnit er det analyseret, hvordan de pårørendes alder, køn, modersmål, relation til patienten, hvor belastet de føler sig af patientens sygdom, hvor længe de har haft kontakt med det psykiatriske system og hvor mange samtaler de har haft med personalet under denne indlæggelse påvirker deres samlede vurdering af afsnittet. Baggrundsforholdene er taget i betragtning samtidig i én samlet analyse. Analysen kan læses i landsrapporten. Side 12 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

17 Tilfredshed med kontakten med sengeafsnittet og det psykiatriske system som helhed I figur 3.2 nedenfor vises regionsresultatet for de øvrige spørgsmål, der vedrører de pårørendes kontakt med sengeafsnittet og med psykiatrien som helhed. Spørgsmålene er sorteret efter tilfredshed. Spørgsmålenes fulde ordlyd kan læses af spørgeskemaet i bilag C. Figur 3.2: Syv spørgsmål vedr. kvaliteten af information og kontakt 1) 9. Støtte til pårørende Støtte til pårørende % 20% 40% 60% 80% 100% 6. Interesse for pårørendes viden 2) Interesse for pårørendes viden 2) Samme oplysn. fra forsk. instanser 3) Samme oplysn. fra forsk. instanser 3) Pårørende som samarbejdspartner Pårørende som samarbejdspartner Information om sygdommen Information om sygdommen Information om behandlingen Information om behandlingen Medinddragelse af pårørende Medinddragelse af pårørende 2005 "Ja, i høj grad" og "Ja, i nogen grad" "Nej, kun i mindre grad" og "Nej, slet ikke" 1) Spørgsmål 6-9 drejer sig om sengeafsnittene, mens spørgsmål vedrører psykiatrien som helhed. 2) Pårørende, der kun har haft kontakt med et enkelt sted, bliver opfordret til at svare Ved ikke/ej relevant. 3) Pårørende, der ikke mener, at de har nogen erfaring eller viden, som personalet bør kende, bliver opfordret til at svare Ved ikke/ej relevant. Faktuelle spørgsmål De pårørende bliver spurgt om otte faktuelle spørgsmål, der vedrører deres mulighed for at tale uforstyrret med patienten på sengeafsnittet, deres kontakt personalet, om de er blevet tilbudt undervisning om psykiske sygdomme og informeret om nogle pårørende rådgivninger og endelig, om de savnede tilbud til dem som pårørende i psykiatrien. Til spørgsmålet om de pårørende er blevet tilbudt undervisning om psykiske sygdomme, knytter der sig et tillægsspørgsmål. Dette fokuserer på, hvorvidt de pårørende havde brug for undervisning, hvis ikke de modtog undervisning. Spørgsmålet fremstilles også i figur 3.3 blot i dikotomiseret form, således at de to positive svarkategorier og de to negative svarkategorier er lagt sammen. De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit; Region Sjælland 2009 Side 13

18 Figur 3.3: 8 faktuelle spørgsmål 1. Uforstyrret samtale med patienten Uforstyrret samtale med patienten % 20% 40% 60% 80% 100% 2. Ved hvem patientens kontaktpersoner er Ved hvem patientens kontaktpersoner er Blev inviteret til møde i begyndelsen Blev inviteret til møde i begyndelsen Personalet tog initiativ til kontakt Personalet tog initiativ til kontakt Talt om forventninger til kontakten Talt om forventninger til kontakten Tilbudt psykoedukation Tilbudt psykoedukation a. Behov for psykoedukation a. Behov for psykoedukation Informeret om pårørenderådgivninger Informeret om pårørenderådgivninger Mangler tilbud Mangler tilbud 2005 Andel tilfredse Andel utilfredse Den pårørendes vurdering af psykiatriens behandling af patienten I figur 3.4 fremstilles svarene på de to holdningsspørgsmål, der vedrører den pårørendes oplevelse af behandlingen af patienten i psykiatrien som helhed. Spørgsmålenes fulde ordlyd kan læses i spørgeskemaet i bilag C. Figur 3.4: To spørgsmål vedr. psykiatriens behandling af patienten 19. Pt. støttes i pårørendekontakt Pt. støttes i pårørendekontakt % 20% 40% 60% 80% 100% 18. Rette psyk. behandling af patienten Rette psyk. behandling af patienten 2005 "Ja, i høj grad" og "Ja, i nogen grad" "Nej, kun i mindre grad" og "Nej, slet ikke" Kommentarer De pårørende bliver bedt om med egne ord at begrunde deres tildeling af antal stjerner, hvad der havde størst betydning for dem i deres kontakt med sengeafsnittet, hvilke tilbud de savner til dem selv i psykiatrien samt deres indtryk af psykiatriens behandling af patienten som helhed. De lokale svar kan læses i bilag C. Side 14 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

19 4. Resultater fra pårørendeundersøgelsen i Region Sjælland I dette kapitel fremstilles resultaterne fra pårørendeundersøgelsen i Region Sjælland. Først fremstilles de pårørendes svar på det enkelte spørgsmål i undersøgelsen i søjlediagrammer, som giver mulighed for et hurtigt overblik. Dernæst vises resultaterne i tabelform opgjort på de enkelte afsnit med mulighed for sammenligning regionalt, på landsplan og i forhold til resultaterne fra 2005 undersøgelsen. I kapitel 5 er der beskrevet en række kommentarer vedrørende organisering og afvikling af undersøgelsen på de enkelte afsnit. De er vigtige at være opmærksomme på ved læsningen af søjlediagrammerne. Søjlediagrammer - venstre side Søjlediagrammerne er opstillet på følgende måde: 1. søjle viser landsresultater for søjle viser Region Sjællands samlede resultater for søjle viser områderesultaterne Søjlerne derunder viser resultaterne fra de enkelte afsnit fra 2009 Tal i parentes viser, hvor mange pårørende der besvarede spørgsmålet. Spørgsmålsformuleringen fremgår øverst af søjlediagrammet. Hele spørgeskemaet kan ses i bilag C. Tabeller - højre side Af højresiden fremgår procenttallene fordelt på de enkelte afsnit med mulighed for sammenligning med aggregerede niveauer. I 3. sidste kolonne angives antallet af svar, der ligger bag procentberegningen. I nogle tilfælde er der tale om ret små absolutte tal. Derfor bør man være opmærksom på, om talmaterialet er tilstrækkelig stort til, at der kan drages sikre konklusioner. De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit; Region Sjælland 2009 Side 15

20 Udvikling mellem 2005 og 2009 De to kolonner yderst til højre i tabellerne angiver andelen af pårørende, der har svaret bekræftende på spørgsmålet i henholdsvis 2009 og Ved at sammenligne disse to kolonner kan man se, om der har været en positiv eller negativ udvikling i tilfredsheden mellem 2005 og Til alle spørgsmål er der dog ikke 2005 tal, hvilket skyldes, at spørgsmålet ikke var med i spørgeskemaet i første runde af undersøgelsen. Ej heller er der 2005 tal for alle afsnit. Dette skyldes enten, at det ikke har været muligt at sammenligne afsnittets resultater i denne rundes med dets resultater fra 2005 eller, at afsnittet i 2005 havde for få svarpersoner til at få opgjort egne resultater. Resultaterne er ikke signifikanstestet. Derfor bør antallet af svarpersoner og ændringens størrelse ved fortolkning af udviklingen tages med i betragtning. De detaljerede opgørelser over resultaterne i 2005 kan findes i amtsrapporterne, som kan downloades på Antal svarpersoner Ved læsningen af søjlediagrammerne og tabellerne er det vigtigt at huske på, at der ikke skal meget til at rykke tilfredshedsprocenterne op eller ned i de afsnit, der har få svarpersoner. Hvis årsagen til det begrænsede antal svarpersoner er en lav patientnormering og dermed en lille pårørendedeltagelse, og hvis afsnittets svarprocent i øvrigt er acceptabel, kan man regne med, at svarfordelingen afspejler virkeligheden, selvom der ikke skal meget til at rykke procenterne. Bunder det begrænsede antal svarpersoner imidlertid i, at svarprocenten er for lav, bør resultaterne tages med forbehold. Ved ikke/ ikke relevant I den indledende tekst på forsiden af spørgeskemaet bliver de pårørende opfordret til at krydse af i svarkategorien "Ved ikke/ikke relevant", når spørgsmålene ikke passer på deres situation. Svarpersoner, der har svaret Ved ikke/ikke relevant, er frasorteret i figurerne i dette kapitel, hvilket er forklaringen på, at antallet af svarpersoner varierer fra spørgsmål til spørgsmål. Skriftlige kommentarer Opsamlende kan svarpersonerne begrunde deres stjernetildeling. De bliver også spurgt om, hvad der har haft størst betydning for dem i deres kontakt med sengeafsnittet, hvilke tilbud de savner til dem selv i psykiatrien samt deres indtryk af psykiatriens behandling af patienten som helhed. De lokale svar kan læses i bilag C. Side 16 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

21 De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit; Region Sjælland 2009 Side 17

22 Hele landet (1202) Figur 4.1: Havde du og patienten mulighed for at tale uforstyrret sammen, når du besøgte patienten på dette sengeafsnit? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Sjælland (175) Distrikt Roskilde (46) Distrikt Maribo (15) Distrikt Næstved (11) Regionsfunktioner (28) Distrikt Slagelse (39) Distrikt Holbæk (29) 21/22, Toftehus (19) 31, Birkehus (17) Distrikt Maribo (15) Distrikt Næstved (11) Regionsfunktioner (28) Dianalund A,B,C,E (20) C1, Slagelse (19) Nykøbing Sj. (22) Ja Nej Side 18 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

23 Havde du og patienten mulighed for at tale uforstyrret sammen, når du besøgte patienten på dette sengeafsnit? Region Sjælland, Spørgsmål 1 Ja Nej Antal Ja 2009 Ja 2005 % % % % Hele landet Region Sjælland Afdeling Distrikt Roskilde Distrikt Maribo Distrikt Næstved Regionsfunktioner Distrikt Slagelse Distrikt Holbæk Afsnit 21/22, Toftehus , Birkehus Distrikt Maribo Distrikt Næstved Regionsfunktioner Dianalund A,B,C,E C1, Slagelse Nykøbing Sj De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit; Region Sjælland 2009 Side 19

24 Figur 4.2: Vidste du, hvem der var patientens kontaktperson(er) på sengeafsnittet? Hele landet (1195) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Sjælland (179) Distrikt Roskilde (48) Distrikt Maribo (15) Distrikt Næstved (13) Regionsfunktioner (29) Distrikt Slagelse (39) Distrikt Holbæk (29) 21/22, Toftehus (19) 31, Birkehus (18) Distrikt Maribo (15) Distrikt Næstved (13) Regionsfunktioner (29) Dianalund A,B,C,E (21) C1, Slagelse (18) Nykøbing Sj. (22) Ja Nej Side 20 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

25 Vidste du, hvem der var patientens kontaktperson(er) på sengeafsnittet? Region Sjælland, Spørgsmål 2 Ja Nej Antal Ja 2009 Ja 2005 % % % % Hele landet Region Sjælland Afdeling Distrikt Roskilde Distrikt Maribo Distrikt Næstved Regionsfunktioner Distrikt Slagelse Distrikt Holbæk Afsnit 21/22, Toftehus , Birkehus Distrikt Maribo Distrikt Næstved Regionsfunktioner Dianalund A,B,C,E C1, Slagelse Nykøbing Sj De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit; Region Sjælland 2009 Side 21

26 Hele landet (1184) Figur 4.3: Blev du inviteret til et møde i begyndelsen af patientens indlæggelse på sengeafsnittet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Sjælland (177) Distrikt Roskilde (48) Distrikt Maribo (15) Distrikt Næstved (13) Regionsfunktioner (29) Distrikt Slagelse (39) Distrikt Holbæk (26) 21/22, Toftehus (19) 31, Birkehus (18) Distrikt Maribo (15) Distrikt Næstved (13) Regionsfunktioner (29) Dianalund A,B,C,E (19) C1, Slagelse (20) Nykøbing Sj. (19) Ja Nej Side 22 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

27 Blev du inviteret til et møde i begyndelsen af patientens indlæggelse på sengeafsnittet? Region Sjælland, Spørgsmål 3 Ja Nej Antal Ja 2009 Ja 2005 % % % % Hele landet Region Sjælland Afdeling Distrikt Roskilde Distrikt Maribo Distrikt Næstved Regionsfunktioner Distrikt Slagelse Distrikt Holbæk Afsnit 21/22, Toftehus , Birkehus Distrikt Maribo Distrikt Næstved Regionsfunktioner Dianalund A,B,C,E C1, Slagelse Nykøbing Sj De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit; Region Sjælland 2009 Side 23

28 Figur 4.4: Tog personalet selv initiativ til kontakt med dig? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (1179) Region Sjælland (178) Distrikt Roskilde (49) Distrikt Maribo (15) Distrikt Næstved (13) Regionsfunktioner (28) Distrikt Slagelse (38) Distrikt Holbæk (29) 21/22, Toftehus (19) 31, Birkehus (18) Distrikt Maribo (15) Distrikt Næstved (13) Regionsfunktioner (28) Dianalund A,B,C,E (19) C1, Slagelse (19) Nykøbing Sj. (22) Ja Nej Side 24 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

29 Tog personalet selv initiativ til kontakt med dig? Region Sjælland, Spørgsmål 4 Ja Nej Antal Ja 2009 Ja 2005 % % % % Hele landet Region Sjælland Afdeling Distrikt Roskilde Distrikt Maribo Distrikt Næstved Regionsfunktioner Distrikt Slagelse Distrikt Holbæk Afsnit 21/22, Toftehus , Birkehus Distrikt Maribo Distrikt Næstved Regionsfunktioner Dianalund A,B,C,E C1, Slagelse Nykøbing Sj De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit; Region Sjælland 2009 Side 25

30 Hele landet (1005) Figur 4.5: Havde du mulighed for at tale med personalet på sengeafsnittet om dine forventninger til din kontakt med dem? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Sjælland (154) Distrikt Roskilde (42) Distrikt Maribo (12) Distrikt Næstved (13) Regionsfunktioner (25) Distrikt Slagelse (32) Distrikt Holbæk (25) 21/22, Toftehus (17) 31, Birkehus (16) Distrikt Maribo (12) Distrikt Næstved (13) Regionsfunktioner (25) Dianalund A,B,C,E (15) C1, Slagelse (17) Nykøbing Sj. (19) Ja Nej Side 26 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

31 Havde du mulighed for at tale med personalet på sengeafsnittet om dine forventninger til din kontakt med dem? Region Sjælland, Spørgsmål 5 Ja Nej Antal Ja 2009 Ja 2005 % % % % Hele landet Region Sjælland Afdeling Distrikt Roskilde Distrikt Maribo Distrikt Næstved Regionsfunktioner Distrikt Slagelse Distrikt Holbæk Afsnit 21/22, Toftehus , Birkehus Distrikt Maribo Distrikt Næstved Regionsfunktioner Dianalund A,B,C,E C1, Slagelse Nykøbing Sj De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit; Region Sjælland 2009 Side 27

32 Hele landet (1062) Figur 4.6: Var personalet på sengeafsnittet interesseret i din erfaring og viden som pårørende? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Sjælland (161) Distrikt Roskilde (42) Distrikt Maribo (12) Distrikt Næstved (13) Regionsfunktioner (24) Distrikt Slagelse (38) Distrikt Holbæk (25) 21/22, Toftehus (15) 31, Birkehus (17) Distrikt Maribo (12) Distrikt Næstved (13) Regionsfunktioner (24) Dianalund A,B,C,E (19) C1, Slagelse (19) Nykøbing Sj. (20) Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Side 28 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

33 Var personalet på sengeafsnittet interesseret i din erfaring og viden som pårørende? Region Sjælland, Spørgsmål 6 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2009 Samlet Ja 2005 % % % % % % Hele landet Region Sjælland Afdeling Distrikt Roskilde Distrikt Maribo Distrikt Næstved Regionsfunktioner Distrikt Slagelse Distrikt Holbæk Afsnit 21/22, Toftehus , Birkehus Distrikt Maribo Distrikt Næstved Regionsfunktioner Dianalund A,B,C,E C1, Slagelse Nykøbing Sj De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit; Region Sjælland 2009 Side 29

34 Figur 4.7: Blev du medinddraget af personalet på sengeafsnittet? Hele landet (1160) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Sjælland (174) Distrikt Roskilde (50) Distrikt Maribo (14) Distrikt Næstved (12) Regionsfunktioner (26) Distrikt Slagelse (39) Distrikt Holbæk (26) 21/22, Toftehus (19) 31, Birkehus (19) Distrikt Maribo (14) Distrikt Næstved (12) Regionsfunktioner (26) Dianalund A,B,C,E (20) C1, Slagelse (19) Nykøbing Sj. (20) Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Side 30 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

35 Blev du medinddraget af personalet på sengeafsnittet? Region Sjælland, Spørgsmål 7 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2009 Samlet Ja 2005 % % % % % % Hele landet Region Sjælland Afdeling Distrikt Roskilde Distrikt Maribo Distrikt Næstved Regionsfunktioner Distrikt Slagelse Distrikt Holbæk Afsnit 21/22, Toftehus , Birkehus Distrikt Maribo Distrikt Næstved Regionsfunktioner Dianalund A,B,C,E C1, Slagelse Nykøbing Sj De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit; Region Sjælland 2009 Side 31

36 Hele landet (1149) Figur 4.8: Var det dit indtryk, at personalet på sengeafsnittet betragtede dig som samarbejdspartner (medspiller) i patientens behandlingsforløb? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Sjælland (170) Distrikt Roskilde (49) Distrikt Maribo (14) Distrikt Næstved (12) Regionsfunktioner (25) Distrikt Slagelse (37) Distrikt Holbæk (26) 21/22, Toftehus (18) 31, Birkehus (19) Distrikt Maribo (14) Distrikt Næstved (12) Regionsfunktioner (25) Dianalund A,B,C,E (18) C1, Slagelse (19) Nykøbing Sj. (20) Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Side 32 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

37 Var det dit indtryk, at personalet på sengeafsnittet betragtede dig som samarbejdspartner (medspiller) i patientens behandlingsforløb? Region Sjælland, Spørgsmål 8 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2009 Samlet Ja 2005 % % % % % % Hele landet Region Sjælland Afdeling Distrikt Roskilde Distrikt Maribo Distrikt Næstved Regionsfunktioner Distrikt Slagelse Distrikt Holbæk Afsnit 21/22, Toftehus , Birkehus Distrikt Maribo Distrikt Næstved Regionsfunktioner Dianalund A,B,C,E C1, Slagelse Nykøbing Sj De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit; Region Sjælland 2009 Side 33

38 Figur 4.9: Fik du den støtte og opbakning fra personalet på sengeafsnittet, som du havde brug for? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (1095) Region Sjælland (163) Distrikt Roskilde (43) Distrikt Maribo (13) Distrikt Næstved (13) Regionsfunktioner (26) Distrikt Slagelse (36) Distrikt Holbæk (25) 21/22, Toftehus (16) 31, Birkehus (17) Distrikt Maribo (13) Distrikt Næstved (13) Regionsfunktioner (26) Dianalund A,B,C,E (18) C1, Slagelse (18) Nykøbing Sj. (19) Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Side 34 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

39 Fik du den støtte og opbakning fra personalet på sengeafsnittet, som du havde brug for? Region Sjælland, Spørgsmål 9 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2009 Samlet Ja 2005 % % % % % % Hele landet Region Sjælland Afdeling Distrikt Roskilde Distrikt Maribo Distrikt Næstved Regionsfunktioner Distrikt Slagelse Distrikt Holbæk Afsnit 21/22, Toftehus , Birkehus Distrikt Maribo Distrikt Næstved Regionsfunktioner Dianalund A,B,C,E C1, Slagelse Nykøbing Sj De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit; Region Sjælland 2009 Side 35

40 Figur 4.10: Hvad er dit samlede indtryk af sengeafsnittets kontakt med dig? Hele landet (1148) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Sjælland (176) Distrikt Roskilde (48) Distrikt Maribo (15) Distrikt Næstved (13) Regionsfunktioner (27) Distrikt Slagelse (39) Distrikt Holbæk (27) 21/22, Toftehus (17) 31, Birkehus (19) Distrikt Maribo (15) Distrikt Næstved (13) Regionsfunktioner (27) Dianalund A,B,C,E (19) C1, Slagelse (20) Nykøbing Sj. (20) 5 stjerner 4 stjerner 3 stjerner 2 stjerner 1 stjerne Side 36 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

41 Hvad er dit samlede indtryk af sengeafsnittets kontakt med dig? Region Sjælland, Spørgsmål 10 5 stjerner 4 stjerner 3 stjerner 2 stjerner 1 stjerne Antal Samlet 5+4 stjerner 2009 Samlet 5+4 stjerner 2005 % % % % % % % Hele landet Region Sjælland Afdeling Distrikt Roskilde Distrikt Maribo Distrikt Næstved Regionsfunktioner Distrikt Slagelse Distrikt Holbæk Afsnit 21/22, Toftehus , Birkehus Distrikt Maribo Distrikt Næstved Regionsfunktioner Dianalund A,B,C,E C1, Slagelse Nykøbing Sj De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit; Region Sjælland 2009 Side 37

42 Hele landet (1201) Figur 4.12: Har du fået de informationer om patientens sygdom, som du har haft brug for? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Sjælland (183) Distrikt Roskilde (49) Distrikt Maribo (15) Distrikt Næstved (12) Regionsfunktioner (29) Distrikt Slagelse (42) Distrikt Holbæk (29) 21/22, Toftehus (18) 31, Birkehus (19) Distrikt Maribo (15) Distrikt Næstved (12) Regionsfunktioner (29) Dianalund A,B,C,E (22) C1, Slagelse (20) Nykøbing Sj. (22) Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Side 38 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

43 Har du fået de informationer om patientens sygdom, som du har haft brug for? Region Sjælland, Spørgsmål 12 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2009 Samlet Ja 2005 % % % % % % Hele landet Region Sjælland Afdeling Distrikt Roskilde Distrikt Maribo Distrikt Næstved Regionsfunktioner Distrikt Slagelse Distrikt Holbæk Afsnit 21/22, Toftehus , Birkehus Distrikt Maribo Distrikt Næstved Regionsfunktioner Dianalund A,B,C,E C1, Slagelse Nykøbing Sj De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit; Region Sjælland 2009 Side 39

44 Figur 4.13: Har du fået de informationer om patientens behandling, som du har haft brug for? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (1197) Region Sjælland (179) Distrikt Roskilde (46) Distrikt Maribo (15) Distrikt Næstved (12) Regionsfunktioner (29) Distrikt Slagelse (42) Distrikt Holbæk (28) 21/22, Toftehus (16) 31, Birkehus (18) Distrikt Maribo (15) Distrikt Næstved (12) Regionsfunktioner (29) Dianalund A,B,C,E (22) C1, Slagelse (20) Nykøbing Sj. (22) Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Side 40 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

45 Har du fået de informationer om patientens behandling, som du har haft brug for? Region Sjælland, Spørgsmål 13 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2009 Samlet Ja 2005 % % % % % % Hele landet Region Sjælland Afdeling Distrikt Roskilde Distrikt Maribo Distrikt Næstved Regionsfunktioner Distrikt Slagelse Distrikt Holbæk Afsnit 21/22, Toftehus , Birkehus Distrikt Maribo Distrikt Næstved Regionsfunktioner Dianalund A,B,C,E C1, Slagelse Nykøbing Sj De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit; Region Sjælland 2009 Side 41

46 Hele landet (674) Figur 4.14: Har der været overensstemmelse mellem de oplysninger, du har fået af behandlere forskellige steder i psykiatrien? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Sjælland (94) Distrikt Roskilde (26) Distrikt Maribo (8) Distrikt Næstved (8) Regionsfunktioner (9) Distrikt Slagelse (19) Distrikt Holbæk (18) 21/22, Toftehus (8) 31, Birkehus (13) Distrikt Maribo (8) Distrikt Næstved (8) Regionsfunktioner (9) Dianalund A,B,C,E (12) C1, Slagelse (7) Nykøbing Sj. (13) Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Side 42 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

47 Har der været overensstemmelse mellem de oplysninger, du har fået af behandlere forskellige steder i psykiatrien? Region Sjælland, Spørgsmål 14 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2009 Samlet Ja 2005 % % % % % % Hele landet Region Sjælland Afdeling Distrikt Roskilde Distrikt Maribo Distrikt Næstved Regionsfunktioner Distrikt Slagelse Distrikt Holbæk Afsnit 21/22, Toftehus , Birkehus Distrikt Maribo Distrikt Næstved Regionsfunktioner Dianalund A,B,C,E C1, Slagelse Nykøbing Sj De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit; Region Sjælland 2009 Side 43

48 Figur 4.15: Er du blevet tilbudt undervisning om psykiske sygdomme og behandling? Hele landet (1135) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Sjælland (168) Distrikt Roskilde (45) Distrikt Maribo (13) Distrikt Næstved (12) Regionsfunktioner (24) Distrikt Slagelse (40) Distrikt Holbæk (27) 21/22, Toftehus (18) 31, Birkehus (16) Distrikt Maribo (13) Distrikt Næstved (12) Regionsfunktioner (24) Dianalund A,B,C,E (20) C1, Slagelse (20) Nykøbing Sj. (21) Ja Nej Side 44 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

49 Er du blevet tilbudt undervisning om psykiske sygdomme og behandling? Region Sjælland, Spørgsmål 15 Ja Nej Antal Ja 2009 Ja 2005 % % % % Hele landet Region Sjælland Afdeling Distrikt Roskilde Distrikt Maribo Distrikt Næstved Regionsfunktioner Distrikt Slagelse Distrikt Holbæk Afsnit 21/22, Toftehus , Birkehus Distrikt Maribo Distrikt Næstved Regionsfunktioner Dianalund A,B,C,E C1, Slagelse Nykøbing Sj De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit; Region Sjælland 2009 Side 45

50 Figur 4.15a: Hvis nej: Har du haft brug for undervisning? Hele landet (828) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Sjælland (133) Distrikt Roskilde (35) Distrikt Maribo (11) Distrikt Næstved (7) Regionsfunktioner (15) Distrikt Slagelse (34) Distrikt Holbæk (25) 21/22, Toftehus (13) 31, Birkehus (15) Distrikt Maribo (11) Distrikt Næstved (7) Regionsfunktioner (15) Dianalund A,B,C,E (15) C1, Slagelse (19) Nykøbing Sj. (19) Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Side 46 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

51 Hvis nej: Har du haft brug for undervisning? Region Sjælland, Spørgsmål 15a Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2009 Samlet Ja 2005 % % % % % % Hele landet Region Sjælland Afdeling Distrikt Roskilde Distrikt Maribo Distrikt Næstved Regionsfunktioner Distrikt Slagelse Distrikt Holbæk Afsnit 21/22, Toftehus , Birkehus Distrikt Maribo Distrikt Næstved Regionsfunktioner Dianalund A,B,C,E C1, Slagelse Nykøbing Sj De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit; Region Sjælland 2009 Side 47

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Midtjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Hovedstaden, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Sjælland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Midtjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Syddanmark 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Danmark 2010 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Patienterne og deres forældre har ordet

Patienterne og deres forældre har ordet Patienterne og deres forældre har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Danmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne og deres forældre

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sydjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden,

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Beboerne og de pårørende har ordet

Beboerne og de pårørende har ordet Beboerne og de pårørende har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010 Brugerne har ordet Landsrapport Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009 Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Region Syddanmark Pårørendeundersøgelse på boformer for voksne personer med handicap Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden Region

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland Dato: 25-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Randers kommune Pårørendeundersøgelse på boformer for voksne og på døgninstitutioner for børn med handicap Juni 2010 Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling for Randers Kommune

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Nordjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Forældrene har ordet

Forældrene har ordet Forældrene har ordet Landsrapport Landsdækkende forældreundersøgelse i regionernes døgninstitutioner for børn og unge Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Syddanmark 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden.

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Midtjylland Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

Evalueringsrapport. Pårørende i Psykiatrien

Evalueringsrapport. Pårørende i Psykiatrien Evalueringsrapport Pårørende i Psykiatrien Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet i psykiatrien Maj 2009 "Pårørende i Psykiatrien" Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Landsrapport Landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne personer med handicap Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Nordjylland Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Hovedstaden Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Beboerne og de pårørende har ordet

Beboerne og de pårørende har ordet Beboerne og de pårørende har ordet Landsrapport Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2009 Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden Region

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Landsrapport Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for voksne personer med handicap,

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Nordjylland 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

De pårørende og beboerne har ordet

De pårørende og beboerne har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende og beboerne har ordet Randers kommune Pårørendeundersøgelse på botilbud for voksne personer med handicap og socialpsykiatriske

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på M3 Medicinsk Sengeafsnit Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark 2007-08

Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark 2007-08 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere