Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring"

Transkript

1 Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Bilagskompendium Undersøgelse og analyse af nærværsfaktorer blandt langtidsfriske i Region Sjælland Februar 2014 Seniorkonsulent Anette Hansen og seniorkonsulent Kim Madsen

2 Bilagsoversigt Bilag 1: Mail og spørgeskema til medarbejdere... 3 Bilag 2: Besvarelser langtidsfriske medarbejdere Bilag 3: Mail og spørgeskema til lederne Bilag 4: Besvarelser ledere med personaleansvar

3 Bilag 1: Mail og spørgeskema til medarbejdere Kære medarbejder Vi har brug for din hjælp til at gøre os klogere på, hvad der gør medarbejdere som dig i Region Sjælland langtidsfriske. Ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse blandt regionens langtidsfriske medarbejdere vil vi finde ud af, hvordan vi som arbejdsplads kan styrke indsatsen for at øge trivslen, og dermed gøre mere for, at flere medarbejdere bliver langtidsfriske og vedbliver at være det. Du har en særlig viden, og derfor spørger vi dig. Du er en af de medarbejdere i Region Sjælland, der i perioden fra juli 2011 til juni 2013, var registreret i vores lønsystem som langtidsfrisk. Det vil sige, at du højst har haft fem dages sygefravær om året i de seneste to år. Vi har indgået en aftale med Cabi om at gennemføre undersøgelsen. I morgen, den 2. oktober 2013 modtager du derfor et elektronisk spørgeskema fra Cabi pr. mail, som vi håber, du vil besvare senest den 11. oktober Din besvarelse er anonym, og det er udelukkende Cabi, der får adgang til dine svar. Du kan læse mere om hele undersøgelsen på intranettet. Her kan du også følge undersøgelsen undervejs og læse den afsluttende rapport, som udkommer i midten af februar Har du spørgsmål til undersøgelsen kan du kontakte HR- og arbejdsmiljøkonsulent Lene Winther Grøndahl på mail eller telefon Det er helt afgørende, at dine svar kommer med, for at undersøgelsen giver et godt billede af, hvad vi i regionen kan gøre for fortsat at arbejde aktivt med at forbedre vores fælles arbejdsplads. På forhånd tak for din hjælp. 3

4 Din viden er til gavn for din arbejdsplads, dine kolleger og dig. Venlig hilsen Marianne Evers HR-direktør Region Sjælland HR Alleen Sorø 4

5 Spørgeskema til medarbejdere Velkommen til undersøgelsen blandt Region Sjællands langtidsfriske medarbejdere. Din besvarelse er med til at give Region Sjælland viden om, hvordan regionen som arbejdsplads kan gøre mere for, at medarbejderne bliver langtidsfriske og vedbliver at være det. Den viden skal være med til at styrke indsatsen for at øge trivslen på regionens arbejdspladser. Din besvarelse er til gavn for din arbejdsplads, dine kolleger og dig. 1. Køn: Mand Kvinde 2. Hvad var din alder pr. 30. juni 2013? Under 30 år år år år 60 år eller over 3. Hvilken uddannelse er din sidst afsluttede? Grundskole (folkeskole eller tilsvarende) Gymnasial uddannelse Erhvervsuddannelse (fx sosu-assistent/-hjælper, ernæringsassistent, håndværker, kontorassistent eller lignende) Kort videregående uddannelse (fx datamatiker, tandplejer eller lignende) Mellemlang videregående uddannelse (fx pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver eller lignende) Lang videregående uddannelse (fx læge, jurist eller lignende) Andet 4. Hvor var du ansat pr. 30. juni 2013? Holbæk Sygehus Køge eller Roskilde Sygehus Nykøbing F. Sygehus Næstved, Ringsted eller Slagelse Sygehus Psykiatrien Socialområdet Koncernservice Koncern IT Koncern HR Koncern Økonomi Regional Udvikling Kvalitet og Udvikling 5

6 Ledelsessekretariatet Primær Sundhed Præhospitalt Center Sygehusapoteket Andet, hvor 5. Var du pr. 30. juni 2013 ansat på deltid eller på fuld tid? Deltid (under 37 timer om ugen) Fuldtid (37 timer om ugen eller mere) 6. Har du ledelsesopgaver med personaleansvar? Ja Nej 7. Hvad mener du selv, er de 2 væsentligste faktorer for, at du har så få sygedage? (Du kan max markere 2) At der er god ledelse på min arbejdsplads At jeg går på arbejde, selv om jeg er syg At jeg er i god fysisk form At jeg trives godt med det arbejde, jeg har At jeg har en høj arbejdsmoral At jeg er engageret i mit arbejde At jeg ikke tør melde mig syg At jeg har indflydelse på, hvordan jeg tilrettelægger mit daglige arbejde At jeg sjældent er syg At det går ud over kollegerne, hvis jeg sygemelder mig At jeg har en sund livsstil Andet - hvad fx 6

7 8. De følgende spørgsmål bygger på faktorer, som forskningen viser, har betydning for, om man har få sygedage. Besvar venligst spørgsmålene på en skala fra 1-7, hvor 1 betyder slet ikke og 7 betyder i meget høj grad. 1 - slet ikke i meget høj grad Er du glad for dit arbejde? Føler du tryghed i din ansættelse? Oplever du, at du har udviklingsmuligheder i dit arbejde? Oplever du, at du bliver betragtet som en god og kompetent medarbejder Oplever du at få god støtte fra din nærmeste leder, når du har en særlig svær arbejdsopgave? Føler du dig stolt over dit arbejde? Oplever du, at du er på din rette arbejdsmæssige hylde? Oplever du, at du har nære relationer i dit familieliv og i din vennekreds? Synes du, at din økonomiske situation er god? Føler du, at der er balance mellem dit privatliv og dit arbejdsliv? Oplever du at have et tilfredsstillende fritidsliv? 7

8 9. De følgende spørgsmål svarer til nogle af dem, du kender fra regionens trivselsmåling. De er udvalgt, da de kommer ind på faktorer, der kan have betydning for, om man har få sygedage. Besvar venligst spørgsmålene på en skala fra 1-7, hvor 1 betyder slet ikke og 7 betyder i meget høj grad. 1 - slet ikke i meget høj grad Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er du tilfreds med det arbejde, du udfører? Har du indflydelse på beslutninger om dit arbejde? Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine kolleger? Har du gode muligheder for efter- og videreuddannelse? Skal du overskue mange ting på en gang i dit arbejde? Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? 8

9 10. Hvilke 2 af nedenstående faktorer betyder mest for, at du er tilfreds med dit arbejde? (Du kan max markere 2) At jeg har gode kolleger At jeg får faglige udfordringer At jeg får god løn At jeg får anerkendelse At jeg har tid til at udføre mit arbejde godt At jeg har indflydelse på, hvordan jeg udfører mit arbejde At jeg kan levere god kvalitet At jeg får ledelsesmæssig opbakning At mit arbejde er meningsfuldt At min arbejdsplads har høje faglige ambitioner At jeg løbende får feedback fra mine kolleger og min ledelse At jeg har et godt socialt fællesskab på min arbejdsplads 11. Hvor ofte har du inden for det seneste år gået på arbejde, selv om du var syg? Aldrig 1-2 gange 3-4 gange 5-6 gange Mere end 6 gange 12. Hvilke 2 af nedenstående faktorer har haft størst betydning for, at du har gået på arbejde, selv om du var syg? (Du kan max markere 2) Af hensyn til mine kolleger Af hensyn til vores patienter, brugere og beboere At jeg sætter en ære i ikke at have noget sygefravær At mit arbejde ellers hober sig op Af hensyn til min karriere Af frygt for, at mine kolleger bliver sure på mig Af frygt for at blive fyret Af økonomiske årsager 13. Har du i øvrigt kommentarer i forbindelse med undersøgelsen, er du velkommen til at skrive det her. Kommentarerne vil blive videresendt anonymt til Koncern HR. Tak fordi du gav dig tid til at besvare spørgeskemaet. Din besvarelse bidrager til den vigtige viden, der skal bruges i indsatsen for at øge trivslen på jeres arbejdsplads. 9

10 Bilag 2: Besvarelser langtidsfriske medarbejdere 1 Lokale svarprocenter Figur A nedenfor viser svarprocenten i de lokale enheder. Som det fremgår, er der opnået en lidt lavere svarprocent i to enheder, nemlig Socialområdet og Koncernservice på henholdsvis 69 og 52. Figur A: Svarprocent i de lokale enheder I alt 77% Sygehusapoteket Regional Udvikling Præhospitalt Center Koncern HR Ledelsessekretariatet Kvalitet og Udvikling Primær Sundhed Koncern Økonomi Psykiatrien Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Holbæk Sygehus Roskilde og Køge sygehuse Koncern IT Nykøbing F. Sygehus 95% 9 90% 89% 88% 86% 85% 84% 82% 80% 79% 79% 78% 78% Socialområdet 69% Koncernservice 52% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 10

11 2 Undersøgelsens repræsentativitet Figur B nedenfor viser, hvordan de langtidsfriske medarbejdere, der har besvaret undersøgelsen (3.151), fordeler sig på køn, aldersgrupper og fuldtids-/deltidsansættelse sammenlignet med den samlede population af langtidsfriske medarbejdere i Region Sjælland (4.169). Den liggende søjle, der er benævnt Alle langtidsfriske, er baseret på data fra Region Sjælland. Den liggende søjle, der er benævnt Respondenter, er baseret på undersøgelsesdeltagernes egne svar i undersøgelsen. Det fremgår heraf, at de, der har besvaret undersøgelsen, i høj grad fordeler sig som den samlede population af langtidsfriske medarbejdere i Region Sjælland med hensyn til køn, alder og deltids-/fuldtidsansættelse. Dette betyder med andre ord, at de, der har besvaret undersøgelsen, med stor sikkerhed kan antages at udgøre et repræsentativt udsnit af alle langtidsfriske medarbejdere. Figur B: Respondenterne sammenlignet med alle langtidsfriske medarbejdere i Region Sjælland Alle langtidsfriske (4.169) 2 79% Mand Respondenter (3.151) 19% 8 Kvinde 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alle langtidsfriske (4.169) 4% 18% 29% 34% 15% Under 30 år år år Respondenter (3.151) 3% 16% 30% 36% 15% år 60 år eller over 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alle langtidsfriske (4.169) 39% 6 Deltid Respondenter (3.151) 37% 63% Fuldtid 0% 20% 40% 60% 80% 100% 11

12 Som vist tidligere er der opnået en noget lavere svarprocent i to enheder, nemlig Socialområdet og Koncernservice med svarprocenter på henholdsvis 69 og 52. Respondenterne fra disse to enheder fordeler sig stort set som alle langtidsfriske medarbejdere i disse to enheder med hensyn til køn og alder. Derimod er deltidsansatte lidt underrepræsenteret blandt deltagerne i undersøgelsen fra disse to enheder. Således har omkring 15 procent af undersøgelsens deltagere fra disse to enheder angivet, at de er ansat på deltid, mens Region Sjællands egne tal viser, at procent af de langtidsfriske i disse to enheder er ansat på deltid. I hver af de øvrige enheder fordeler de langtidsfriske, der har besvaret undersøgelsen, sig i meget høj grad som alle langtidsfriske i den enkelte enhed med hensyn til køn, alder og deltids-/ fuldtidsansættelse. Deltagerne i undersøgelsen er altså med andre ord i høj grad repræsentative for samtlige langtidsfriske i disse enheder med hensyn til køn, alder og deltids- /fuldtids-ansættelse. 3 Statistisk vægtning af undersøgelsens data Analysen i det foregående afsnit viser, at der er en skævhed i, hvem der har svaret på undersøgelsen sammenlignet med, hvordan samtlige langtidsfriske fordeler sig på enheder og på deltids-/fuldtidsansættelse, når det gælder de to enheder, der er underrepræsenteret blandt de deltagende langtidsfriske, nemlig Socialområdet og Koncernservice. Af denne grund er der foretaget en statistisk vægtning af de indsamlede data. Denne vægtning gør dels, at de enkelte enheder kommer til at fylde lige så meget i resultaterne, som de gør i virkeligheden. Og dels at deltidsansatte kommer til at fylde lige så meget i resultaterne, som de gør i virkeligheden i de to enheder Socialområdet og Koncernservice. Alt i alt betyder den statistiske vægtning, at resultaterne bliver mere repræsentative for den samlede population af langtidsfriske i Region Sjælland. De efterfølgende resultater er således alle underlagt denne statistiske vægtning med mindre andet er angivet. 12

13 4 Resultatfigurer Spørgsmål 1 Respondenternes fordeling på køn (ikke vægtet) n = % 8 Mand Kvinde 0% 20% 40% 60% 80% 100% a. Figuren ovenfor viser respondenternes egen angivelse af deres køn. Spørgsmål 2 Respondenternes fordeling på alderskategorier per 30. juni 2013 (ikke vægtet) n = Under 30 år år 3% 16% 30% 36% 15% år år 60 år eller over 0% 20% 40% 60% 80% 100% a. Figuren ovenfor viser respondenternes egen angivelse af deres alder. 13

14 Spørgsmål 3 Respondenternes fordeling på senest afsluttede uddannelse (ikke vægtet) n = Grundskole 2% Gymnasial uddannelse Erhvervsuddannelse 23% Kort videregående uddannelse 4% Mellemlang videregående uddannelse 49% Lang videregående uddannelse 18% Andet 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% a. Figuren ovenfor viser respondenternes egen angivelse af, hvad der er deres senest afsluttede uddannelse. 14

15 Spørgsmål 4 Respondenternes fordeling på virksomhedsområder og tværgående centre per 30. juni 2013 (ikke vægtet) Næstved, Ringsted eller Slagelse Sygehus 27% Køge eller Roskilde Sygehus 24% Holbæk Sygehus 13% Psykiatrien 9% Nykøbing F. Sygehus 9% Koncernservice 5% Socialområdet 5% Koncern IT 2% Sygehusapoteket Kvalitet og Udvikling Koncern HR Regional Udvikling Koncern Økonomi Præhospitalt Center Ledelsessekretatriatet 0% Primær Sundhed 0% n = % 5% 10% 15% 20% 25% 30% a. Figuren ovenfor viser respondenternes fordeling baseret på Region Sjællands registrering af, hvor den enkelte langtidsfriske medarbejder var ansat per 30. juni

16 Spørgsmål 5 Respondenternes fordeling på, hvorvidt de var ansat på deltid eller fuldtid per 30. juni 2013 (ikke vægtet) n = % 63% Deltid Fuldtid 0% 20% 40% 60% 80% 100% a. Figuren ovenfor viser respondenternes egen angivelse af, om de var ansat på deltid eller fuldtid per 30. juni b. Deltid er defineret som under 37 timer om ugen. Spørgsmål 6 Respondenternes fordeling på, hvorvidt de har ledelsesopgaver med personaleansvar eller ej (ikke vægtet) n = % 8 Har ledelsesopgaver med personaleansvar Har ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% a. Figuren ovenfor viser respondenternes egen angivelse af, om de har ledelsesopgaver med personaleansvar eller ej. 16

17 Spørgsmål 7 De langtidsfriske medarbejderes bud på, hvad der er de væsentligste faktorer for, at de har så få sygedage n = At jeg sjældent er syg 48% At jeg har en høj arbejdsmoral 42% At jeg trives godt med det arbejde, jeg har 29% At jeg er engageret i mit arbejde 2 At jeg har indflydelse på, hvordan jeg tilrettelægger mit daglige arbejde At jeg har en sund livsstil 14% 13% At jeg er i god fysisk form 1 At det går ud over kollegerne, hvis jeg sygemelder mig 8% At jeg går på arbejde, selv om jeg er syg 5% At der er god ledelse på min arbejdsplads 3% At jeg ikke tør melde mig syg 0% Andet 3% a. Figuren ovenfor viser, hvor stor en andel af de langtidsfriske medarbejdere, der peger på hver enkelt af de viste faktorer. b. Spørgsmålet, de har svaret på: Hvad mener du selv, er de 2 væsentligste faktorer for, at du har så få sygedage? c. Hver respondent har højst kunnet angive to faktorer. d. Respondenterne har kunnet vælge mellem de 11 foruddefinerede faktorer, og med mulighed for at vælge Andet og selv anføre, hvad de mener, er væsentligst. 17

18 Spørgsmål 8 Langtidsfriske medarbejderes vurdering af faktorer, som forskning viser, har betydning for, om medarbejdere har få sygedage n = Oplever du, at du har nære relationer i dit familieliv og i din vennekreds? 2% 5% % Er du glad for dit arbejde? % 3% 7% 16% 43% 3 Oplever du, at du bliver betragtet som en god og kompetent medarbejder % 2% 6% 16% 45% 29% Oplever du at have et tilfredsstillende fritidsliv? % 3% 7% 18% 38% 33% Oplever du, at du er på din rette arbejdsmæssige hylde? 2% 3% 8% 18% 37% 3 Føler du dig stolt over dit arbejde? % 3% 9% 20% 40% 27% Føler du tryghed i din ansættelse? 3% 4% 10% 20% 37% 26% Synes du, at din økonomiske situation er god? 3% 4% 13% 25% 36% 17% Føler du, at der er balance mellem dit privatliv og dit arbejdsliv? % 3% 6% 13% 24% 36% 19% Oplever du, at du har udviklingsmuligheder i dit arbejde? 2% 4% 7% 16% 25% 32% 15% Oplever du at få god støtte fra din nærmeste leder, når du har en særlig svær arbejdsopgave? 3% 6% 7% 15% % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - slet ikke i meget høj grad a. Figuren ovenfor viser for hver enkelt faktor, hvordan de langtidsfriske medarbejderes svar fordeler sig på skalaen. b. Spørgsmålet, de har svaret på: De følgende spørgsmål bygger på faktorer, som forskningen viser, har betydning for, om man har få sygedage. Besvar venligst spørgsmålene på en skala fra 1-7, hvor 1 betyder slet ikke og 7 betyder i meget høj grad. 18

19 Spørgsmål 9 Langtidsfriske medarbejderes vurdering af udvalgte faktorer fra Region Sjællands trivselsmåling n = Skal du overskue mange ting på en gang i dit arbejde? 0% 5% 17% 40% 36% Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? 0% 6% 17% 44% 3 Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 0% 2% 6% 18% 45% 28% Er du tilfreds med det arbejde, du udfører? 0% 2% 6% 22% 49% 22% Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? 0% 3% 8% 22% 43% 22% Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? 0% 4% 12% 25% 37% 22% Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine kolleger? 0% 3% 1 27% 4 18% Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 3% 4% 10% 22% 39% 20% Har du indflydelse på beslutninger om dit arbejde? 2% 4% 6% 17% 29% 30% 12% Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? 3% 5% 7% 17% 24% 29% 14% Har du gode muligheder for efter- og videreuddannelse? 3% 8% 10% 19% 24% 25% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - slet ikke i meget høj grad a. Figuren ovenfor viser for hver enkelt faktor, hvordan de langtidsfriske medarbejderes svar fordeler sig på skalaen. b. Spørgsmålet, de har svaret på: De følgende spørgsmål svarer til nogle af dem, du kender fra regionens trivselsmåling. De er udvalgt, da de kommer ind på faktorer, der kan have betydning for, om man har få sygedage. Besvar venligst spørgsmålene på en skala fra 1-7, hvor 1 betyder slet ikke og 7 betyder i meget høj grad. 19

20 Spørgsmål 10 De langtidsfriske medarbejderes vurdering af, hvilke faktorer der betyder mest for, at de er tilfredse med deres arbejde n = At mit arbejde er meningsfuldt 39% At jeg har gode kolleger 32% At jeg har indflydelse på, hvordan jeg udfører mit arbejde 29% At jeg kan levere god kvalitet 22% At jeg har et godt socialt fællesskab på min arbejdsplads 19% At jeg får faglige udfordringer 18% At jeg har tid til at udføre mit arbejde godt 1 At jeg får anerkendelse 8% At jeg får ledelsesmæssig opbakning 7% At min arbejdsplads har høje faglige ambitioner 6% At jeg løbende får feedback fra mine kolleger og min ledelse 4% At jeg får god løn 4% a. Figuren ovenfor viser, hvor stor en andel af de langtidsfriske medarbejdere, der peger på hver enkelt af de viste faktorer. b. Spørgsmålet, de har svaret på: Hvilke 2 af nedenstående faktorer betyder mest for, at du er tilfreds med dit arbejde? c. Hver respondent har højst kunnet angive to faktorer d. Respondenterne har kunnet vælge mellem de 12 foruddefinerede faktorer. 20

21 Spørgsmål 11 Hvor ofte inden for det seneste år har de langtidsfriske medarbejdere gået på arbejde, selvom de har været syge Aldrig 39% 1-2 gange 50% 3-4 gange 8% 5-6 gange Mere end 6 gange 2% n = a. Figuren ovenfor viser fordelingen af langtidsfriske medarbejderes svar på nedenstående spørgsmål. b. Spørgsmålet, de har svaret på: Hvor ofte har du inden for det seneste år gået på arbejde, selvom du var syg? 21

22 Spørgsmål 12 De langtidsfriske medarbejderes vurdering af, hvilke faktorer, der har haft størst betydning for, at de har gået på arbejde, selvom de har været syge n = Af hensyn til mine kolleger 68% Af hensyn til vores patienter, brugere og beboere 33% At mit arbejde ellers hober sig op 32% At jeg sætter en ære i ikke at have noget sygefravær 28% Af hensyn til min karriere 3% Af frygt for at blive fyret 2% Af frygt for, at mine kolleger bliver sure på mig Af økonomiske årsager a. Figuren ovenfor viser, hvor stor en andel af de langtidsfriske medarbejdere, der har gået på arbejde, selvom de har været syge, som peger på de enkelte faktorer. b. Spørgsmålet, de har svaret på: Hvilke 2 af nedenstående faktorer har haft størst betydning for, at du har gået på arbejde, selvom du var syg? c. Hver respondent har højst kunnet angive to faktorer. d. Respondenterne har kunnet vælge mellem de 8 foruddefinerede faktorer. 22

23 Bilag 3: Mail og spørgeskema til lederne Emnefelt: Information om spørgeskemaundersøgelse blandt ledere med personaleansvar Kære leder Vi har brug for din hjælp som leder med personaleansvar til at gøre os klogere på, hvordan vi ledelsesmæssigt understøtter, at medarbejderne i Region Sjælland kan være og vedbliver at være langtidsfriske. Ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse blandt regionens ledere med personaleansvar vil vi finde ud af, hvad du og de øvrige ledere vurderer, kan være med til at styrke, at medarbejderne er langtidsfriske. Vi spørger dig, fordi vi har brug for din viden, erfaring og ideer til at styrke indsatsen for at øge trivslen på vores arbejdspladser. Vi har allerede iværksat en undersøgelse blandt regionens langtidsfriske medarbejdere med henblik på at få viden fra medarbejderne selv. Du har måske også modtaget dette spørgeskema, hvis du i perioden juli 2011 til juni 2013, var langtidsfrisk (højst fem sygefraværsdage om året to år i træk). I denne omgang spørger vi dig som leder med personaleansvar. Vi vil gerne vide, hvilke faktorer, du som leder mener, er med til at øge medarbejdernes nærvær, og hvad du ser af udfordringer i den forbindelse. Vi har indgået en aftale med Cabi om at gennemføre undersøgelsen. I morgen den 22. oktober 2013 modtager du derfor et elektronisk spørgeskema fra Cabi pr. mail, som vi håber, du vil besvare senest den 30. oktober Din besvarelse er anonym, og det er udelukkende Cabi, der får adgang til dine svar. Du kan læse mere om hele undersøgelsen på intranettet. Her kan du også følge undersøgelsen undervejs og læse den afsluttende rapport, som udkommer i midten af februar Har du spørgsmål til undersøgelsen kan du kontakte HR- og arbejdsmiljøkonsulent Lene Winther Grøndahl på mail eller telefon Det er helt afgørende, at dine svar kommer med, for at undersøgelsen giver et godt billede af, hvad vi i regionen kan gøre, for fortsat at arbejde aktivt med at forbedre vores fælles arbejdsplads. 23

24 På forhånd tak for din hjælp. Din viden er til gavn for din arbejdsplads, dine kolleger, dine medarbejdere og dig. Baggrund: Regionsrådet har i budgetaftalen 2014 udtrykt ønske om at styrke indsatsen for at gøre regionens medarbejdere mere langtidsfriske. Undersøgelsen af, hvad der gør medarbejderne i Region Sjælland langtidsfriske, skal understøtte de øvrige initiativer, som regionen har iværksat i forbindelse med Regionsrådets målsætning om at reducere sygefraværet. Venlig hilsen Koncern HR HR direktør Marianne Evers 24

25 Spørgeskema til ledere med personaleansvar Velkommen til undersøgelsen blandt Region Sjællands ledere med personaleansvar. Din besvarelse er med til at give Region Sjælland viden om, hvordan regionen ledelsesmæssigt understøtter, at medarbejderne kan være langtidsfriske og vedblive at være det. Den viden skal være med til at styrke indsatsen for at øge trivslen på regionens arbejdspladser. Din besvarelse er til gavn for din arbejdsplads, dine kolleger, dine medarbejdere og dig. 1. Køn Mand Kvinde 2. Hvilken arbejdsplads var du per 30. juni 2013 leder på? Holbæk Sygehus Køge og Roskilde Sygehuse Nykøbing F. Sygehus Næstved, Ringsted og Slagelse Sygehuse Psykiatrien Socialområdet Koncernservice Koncern IT Koncern HR Koncern Økonomi Regional Udvikling Kvalitet og Udvikling Ledelsessekretariatet Primær Sundhed Præhospitalt Center Sygehusapoteket Andet, hvor 3. Hvor mange medarbejdere var du per 30. juni 2013 nærmeste personaleleder for? Under eller flere 25

26 4. I hvor mange år har du været leder med personaleansvar? Under 1 år 1-3 år 4-6 år 7-10 år Over Er du i gang med, eller har du gennemført en lederuddannelse? Nej Ja 6. Hvilken type lederuddannelse er du i gang med, eller har du senest gennemført? Grundlæggende lederkursus på AMU-niveau Lederuddannelse på akademi- eller merkonom-niveau Lederuddannelse på diplom-niveau Lederuddannelse på master-niveau Andet, hvad 7. Hvilke af nedenstående faktorer anser du for vigtigst i forhold til at understøtte, at dine medarbejdere er eller bliver langtidsfriske (højst har 5 dages sygefravær om året, to år i træk)? (Du kan max markere 2) Forbedring af det fysiske arbejdsmiljø Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø Sundhedsfremmende aktiviteter fx frugtordning, motion i arbejdstiden el. lign. Dialog om fravær/nærvær med medarbejdergruppen Håndtering af konflikter Støtte til bedre at kunne overskue og håndtere arbejdsopgaver Øget medarbejderinddragelse Samtaler med den enkelte om trivsel Kompetent og konstruktiv håndtering af svære samtaler Dialog om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Initiativer til forebyggelse af stress Støtte i forbindelse med private problemer fx skilsmisse, problemer med børn, dødsfald eller alvorlig sygdom i familien Sociale aktiviteter Mening i arbejdet 26

27 8. Hvad mener du som leder, er de 2 væsentligste årsager til, at nogle medarbejdere er langtidsfriske? (Du kan max markere 2) At der er god ledelse på arbejdspladsen At de går på arbejde, selv om de er syge At de er i god fysisk form At de trives godt med det arbejde, de har At de har en høj arbejdsmoral At de er engagerede i deres arbejde At de ikke tør melde sig syge At de har indflydelse på, hvordan de tilrettelægger deres daglige arbejde At de sjældent er syge At det går ud over kollegerne, hvis de sygemelder sig At de har en sund livsstil Andet hvad fx 9. Oplever du at have udfordringer med for meget sygefravær blandt dine medarbejdere? Ja Nej 10. Hvilke af nedenstående lidelser, vurder du, oftest er årsag til sygefravær blandt dine medarbejdere? (Du kan max markere 2) Depression, stress, angst og lignende Fysiske lidelser i øvre bevægeapparat (skulder, nakke, ryg og lignende) Fysiske lidelser i nedre bevægeapparat (ben, knæ, ankler og lignende) Kritiske lidelser som kræft, blodprop og lignende Infektionssygdomme som influenza, lungebetændelse, maveonde og lignende Fravær som følge af trusler, vold eller andre overgreb Private udfordringer, som fx manglende overskud, handicappede børn, syge pårørende, skilsmisse Mistrivsel på arbejdspladsen på grund af fx dårligt arbejdsmiljø, for stort arbejdspres, mobning og lignende Arbejdsulykker Gener udløst af gentagne fysiske belastninger i arbejdet Operation inkl. genoptræning og evt. komplikationer Knoglebrud Fertilitetsbehandling og evt. gener ifm. graviditet Andet, hvad 11. I hvilket omfang oplever du at have medarbejdere, der går på arbejde, selv om de er syge? Aldrig En gang imellem Jævnligt Hyppigt 27

28 12. Hvilke af nedenstående faktorer, tror du, er de væsentligste i forhold til, at nogle af dine medarbejdere går på arbejde, selv om de er syge? (Du kan max markere 2) Af hensyn til kolleger Af hensyn til patienter, brugere og beboere At de sætter en ære i ikke at have noget sygefravær At deres arbejde ellers hober sig op Af hensyn til deres karriere Af frygt for at deres kolleger bliver sure Af frygt for at blive fyret Af økonomiske årsager 13. De følgende spørgsmål handler om, hvordan du vurderer forskellige elementer af din rolle som leder. Besvar venligst spørgsmålene på en skala fra 1-7, hvor 1 er "slet ikke" og 7 er "i meget høj grad" 1 - slet ikke i meget høj grad Jeg prioriterer at være tilgængelig, hvis en af mine medarbejdere har brug for akut hjælp Mine medarbejdere oplever, at jeg udstikker tydelig retning for den enkelte medarbejders arbejde Jeg lader i videst muligt omfang den enkelte prioritere og tilrettelægge sine daglige arbejdsopgaver Mine medarbejdere oplever, at jeg prioriterer at reagere hurtigt, hvis en af medarbejderne ikke trives Jeg afsætter tid og ressourcer til at udvikle medarbejdernes faglighed Jeg ser det som en af mine opgaver at udfordre rutiner og normer, hvis de står i vejen for faglige resultater Mine medarbejdere oplever, at jeg er tryg ved at tage konfliktfyldte temaer op i den daglige dialog og på møder Jeg er bevidst om at sætte den enkelte medarbejders spidskompetencer i spil 28

29 1 - slet ikke i meget høj grad Jeg er opmærksom på de uformelle strukturer i afdelingen/enheden i min kommunikation med medarbejderne Mine medarbejdere oplever, at jeg stoler på, at de gør et godt stykke arbejde Jeg bruger bevidst situationsbestemt ledelse med udgangspunkt i den enkeltes medarbejders behov for ledelse 14. Hvad vil du gerne have mere hjælp til i din ledelse i forhold til at fremme, at dine medarbejdere er langtidsfriske og bliver ved med at være det? Udvikling af kompetencer i forbindelse med afholdelse af svære samtaler med medarbejderne Sygefraværsstatistik Dialog med medarbejdergruppen om fx hvornår er man syg/rask Udvikling af mine dialogkompetencer Dialog med medarbejdergruppen om nærværets betydning for arbejdsmiljøet og den enkelte medarbejder Støtte i forbindelse med samtaler om trivsel Overblik over forebyggende muligheder Dialog om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Viden om nærværsfaktorer og arbejdsmiljø Erfaringsudveksling med andre ledere ift. strategi for og udmøntning af Region Sjællands overordnede sygefraværspolitik Ingenting Andet, hvad 15. Har du i øvrigt kommentarer i forbindelse med undersøgelsen, er du velkommen til at skrive det her. Kommentarerne vil blive videresendt anonymt til Koncern HR Tak for din medvirken! 29

30 Bilag 4: Besvarelser ledere med personaleansvar 1 Lokale svarprocenter Figur A nedenfor viser svarprocenten i de lokale enheder. Som det fremgår, er der opnået en noget lavere svarprocent i tre enheder, nemlig Sygehusapoteket, Koncern IT og Koncern Økonomi på henholdsvis 61, 40 og 29. Der er i alt 40 ledere med personaleansvar i disse tre afdelinger, hvilket svarer til 5 procent af alle ledere med personaleansvar i Region Sjælland. Blandt de ledere med personaleansvar, der har besvaret undersøgelsen, udgør ledere fra disse tre afdelinger 3 procent af deltagerne. Den lavere svarprocent i disse tre enheder påvirker derfor ikke det samlede resultat på tværs af enheder i en grad, som stiller spørgsmålstegn ved undersøgelsens repræsentativitet. Figur A: Svarprocent i de lokale enheder I alt 74% Ledelsessekretariatet 100% Koncern HR Regional Udvikling 89% 89% Koncernservice Kvalitet og Udvikling Primær Sundhed Præhospitalt Center Socialområdet Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Roskilde og Køge sygehuse Holbæk Sygehus Nykøbing F. Sygehus Psykiatrien 8 80% 80% 80% 79% 77% 75% 75% 74% 69% Sygehusapoteket 6 Koncern IT 40% Koncern Økonomi 29% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 30

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Rapport og kvalitativt notat Undersøgelse og analyse af nærværsfaktorer blandt langtidsfriske i Region Sjælland Februar 2014 Seniorkonsulent Anette

Læs mere

Langtidsfrisk i Region Sjælland et grundlag for læring. kort FORTALT

Langtidsfrisk i Region Sjælland et grundlag for læring. kort FORTALT Langtidsfrisk i Region Sjælland et grundlag for læring kort FORTALT Titel:»Langtidsfrisk i Region Sjælland et grundlag for læring. Kort fortalt«udgivet: Februar 2014 Projektgruppe Region Sjælland, Koncern

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Nogle medarbejdere er mere syge end andre - Hvordan hjælper vi bedst de mest syge? Camilla Høholt Smith

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 342 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 74% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for Haderslev Kommune fremgår

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Trivsel og APV - 2012

Trivsel og APV - 2012 Trivsel og APV - 2012 Svar angivet i % med mindre andet er nævnt INDHOLD BG kort fortalt Trivsel overordnet og fordelt på områder APV Konklusioner SVARPROCENT - APV 2009 2012 Besvarelser - styk 57 (70

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012 Foto: Jørgen Diswal Nogle er mere syge end andre Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark September 2012 Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Anette Hansen

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Julsøvej Medarbejderrapport Julsøvej 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Pilehuset Medarbejderrapport Vuggestuen Pilehuset 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Navn: Tunge løft Deadline: 01-01-0001 ID: 2 Ansvarlig/ Afdeling: Administrator pvnj/ Produktionsskolen

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Overblik - her er vi nu Step 1 Afholdelse af kick off d. 21.maj 2013 Step 2 Emner og aktiviteter udvikles og planlægges på baggrund af tilbagemeldinger

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

Rapport om dbio s arbejdsmiljøundersøgelse 2013. Arbejdsmiljøundersøgelse 2013 Danske Bioanalytikere

Rapport om dbio s arbejdsmiljøundersøgelse 2013. Arbejdsmiljøundersøgelse 2013 Danske Bioanalytikere Arbejdsmiljøundersøgelse 2013 Danske Bioanalytikere 1 Arbejdsmiljøundersøgelse 2013 Danske Bioanalytikere er udarbejdet af Næstformand Camilla Bjerre Arbejdsmiljøkonsulent Hedvig Hasselbalch Arbejdsskadekonsulent

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Trivselsrapport for Rådhuset

Trivselsrapport for Rådhuset Trivselsrapport for Rådhuset Indledning Denne rapport viser det samlede resultat af besvarelserne for hele rådhuset. Hvordan skal rapporten bruges? Denne trivselsrapport sammenfatter resultaterne for rådhuset.

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse Standard Medarbejderundersøgelse Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse 2012 Medarbejderundersøgelse: Trivsel og ledervurdering I boligorganisationen vil vi gerne undersøge om vores

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere