Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring"

Transkript

1 Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Bilagskompendium Undersøgelse og analyse af nærværsfaktorer blandt langtidsfriske i Region Sjælland Februar 2014 Seniorkonsulent Anette Hansen og seniorkonsulent Kim Madsen

2 Bilagsoversigt Bilag 1: Mail og spørgeskema til medarbejdere... 3 Bilag 2: Besvarelser langtidsfriske medarbejdere Bilag 3: Mail og spørgeskema til lederne Bilag 4: Besvarelser ledere med personaleansvar

3 Bilag 1: Mail og spørgeskema til medarbejdere Kære medarbejder Vi har brug for din hjælp til at gøre os klogere på, hvad der gør medarbejdere som dig i Region Sjælland langtidsfriske. Ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse blandt regionens langtidsfriske medarbejdere vil vi finde ud af, hvordan vi som arbejdsplads kan styrke indsatsen for at øge trivslen, og dermed gøre mere for, at flere medarbejdere bliver langtidsfriske og vedbliver at være det. Du har en særlig viden, og derfor spørger vi dig. Du er en af de medarbejdere i Region Sjælland, der i perioden fra juli 2011 til juni 2013, var registreret i vores lønsystem som langtidsfrisk. Det vil sige, at du højst har haft fem dages sygefravær om året i de seneste to år. Vi har indgået en aftale med Cabi om at gennemføre undersøgelsen. I morgen, den 2. oktober 2013 modtager du derfor et elektronisk spørgeskema fra Cabi pr. mail, som vi håber, du vil besvare senest den 11. oktober Din besvarelse er anonym, og det er udelukkende Cabi, der får adgang til dine svar. Du kan læse mere om hele undersøgelsen på intranettet. Her kan du også følge undersøgelsen undervejs og læse den afsluttende rapport, som udkommer i midten af februar Har du spørgsmål til undersøgelsen kan du kontakte HR- og arbejdsmiljøkonsulent Lene Winther Grøndahl på mail eller telefon Det er helt afgørende, at dine svar kommer med, for at undersøgelsen giver et godt billede af, hvad vi i regionen kan gøre for fortsat at arbejde aktivt med at forbedre vores fælles arbejdsplads. På forhånd tak for din hjælp. 3

4 Din viden er til gavn for din arbejdsplads, dine kolleger og dig. Venlig hilsen Marianne Evers HR-direktør Region Sjælland HR Alleen Sorø 4

5 Spørgeskema til medarbejdere Velkommen til undersøgelsen blandt Region Sjællands langtidsfriske medarbejdere. Din besvarelse er med til at give Region Sjælland viden om, hvordan regionen som arbejdsplads kan gøre mere for, at medarbejderne bliver langtidsfriske og vedbliver at være det. Den viden skal være med til at styrke indsatsen for at øge trivslen på regionens arbejdspladser. Din besvarelse er til gavn for din arbejdsplads, dine kolleger og dig. 1. Køn: Mand Kvinde 2. Hvad var din alder pr. 30. juni 2013? Under 30 år år år år 60 år eller over 3. Hvilken uddannelse er din sidst afsluttede? Grundskole (folkeskole eller tilsvarende) Gymnasial uddannelse Erhvervsuddannelse (fx sosu-assistent/-hjælper, ernæringsassistent, håndværker, kontorassistent eller lignende) Kort videregående uddannelse (fx datamatiker, tandplejer eller lignende) Mellemlang videregående uddannelse (fx pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver eller lignende) Lang videregående uddannelse (fx læge, jurist eller lignende) Andet 4. Hvor var du ansat pr. 30. juni 2013? Holbæk Sygehus Køge eller Roskilde Sygehus Nykøbing F. Sygehus Næstved, Ringsted eller Slagelse Sygehus Psykiatrien Socialområdet Koncernservice Koncern IT Koncern HR Koncern Økonomi Regional Udvikling Kvalitet og Udvikling 5

6 Ledelsessekretariatet Primær Sundhed Præhospitalt Center Sygehusapoteket Andet, hvor 5. Var du pr. 30. juni 2013 ansat på deltid eller på fuld tid? Deltid (under 37 timer om ugen) Fuldtid (37 timer om ugen eller mere) 6. Har du ledelsesopgaver med personaleansvar? Ja Nej 7. Hvad mener du selv, er de 2 væsentligste faktorer for, at du har så få sygedage? (Du kan max markere 2) At der er god ledelse på min arbejdsplads At jeg går på arbejde, selv om jeg er syg At jeg er i god fysisk form At jeg trives godt med det arbejde, jeg har At jeg har en høj arbejdsmoral At jeg er engageret i mit arbejde At jeg ikke tør melde mig syg At jeg har indflydelse på, hvordan jeg tilrettelægger mit daglige arbejde At jeg sjældent er syg At det går ud over kollegerne, hvis jeg sygemelder mig At jeg har en sund livsstil Andet - hvad fx 6

7 8. De følgende spørgsmål bygger på faktorer, som forskningen viser, har betydning for, om man har få sygedage. Besvar venligst spørgsmålene på en skala fra 1-7, hvor 1 betyder slet ikke og 7 betyder i meget høj grad. 1 - slet ikke i meget høj grad Er du glad for dit arbejde? Føler du tryghed i din ansættelse? Oplever du, at du har udviklingsmuligheder i dit arbejde? Oplever du, at du bliver betragtet som en god og kompetent medarbejder Oplever du at få god støtte fra din nærmeste leder, når du har en særlig svær arbejdsopgave? Føler du dig stolt over dit arbejde? Oplever du, at du er på din rette arbejdsmæssige hylde? Oplever du, at du har nære relationer i dit familieliv og i din vennekreds? Synes du, at din økonomiske situation er god? Føler du, at der er balance mellem dit privatliv og dit arbejdsliv? Oplever du at have et tilfredsstillende fritidsliv? 7

8 9. De følgende spørgsmål svarer til nogle af dem, du kender fra regionens trivselsmåling. De er udvalgt, da de kommer ind på faktorer, der kan have betydning for, om man har få sygedage. Besvar venligst spørgsmålene på en skala fra 1-7, hvor 1 betyder slet ikke og 7 betyder i meget høj grad. 1 - slet ikke i meget høj grad Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er du tilfreds med det arbejde, du udfører? Har du indflydelse på beslutninger om dit arbejde? Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine kolleger? Har du gode muligheder for efter- og videreuddannelse? Skal du overskue mange ting på en gang i dit arbejde? Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? 8

9 10. Hvilke 2 af nedenstående faktorer betyder mest for, at du er tilfreds med dit arbejde? (Du kan max markere 2) At jeg har gode kolleger At jeg får faglige udfordringer At jeg får god løn At jeg får anerkendelse At jeg har tid til at udføre mit arbejde godt At jeg har indflydelse på, hvordan jeg udfører mit arbejde At jeg kan levere god kvalitet At jeg får ledelsesmæssig opbakning At mit arbejde er meningsfuldt At min arbejdsplads har høje faglige ambitioner At jeg løbende får feedback fra mine kolleger og min ledelse At jeg har et godt socialt fællesskab på min arbejdsplads 11. Hvor ofte har du inden for det seneste år gået på arbejde, selv om du var syg? Aldrig 1-2 gange 3-4 gange 5-6 gange Mere end 6 gange 12. Hvilke 2 af nedenstående faktorer har haft størst betydning for, at du har gået på arbejde, selv om du var syg? (Du kan max markere 2) Af hensyn til mine kolleger Af hensyn til vores patienter, brugere og beboere At jeg sætter en ære i ikke at have noget sygefravær At mit arbejde ellers hober sig op Af hensyn til min karriere Af frygt for, at mine kolleger bliver sure på mig Af frygt for at blive fyret Af økonomiske årsager 13. Har du i øvrigt kommentarer i forbindelse med undersøgelsen, er du velkommen til at skrive det her. Kommentarerne vil blive videresendt anonymt til Koncern HR. Tak fordi du gav dig tid til at besvare spørgeskemaet. Din besvarelse bidrager til den vigtige viden, der skal bruges i indsatsen for at øge trivslen på jeres arbejdsplads. 9

10 Bilag 2: Besvarelser langtidsfriske medarbejdere 1 Lokale svarprocenter Figur A nedenfor viser svarprocenten i de lokale enheder. Som det fremgår, er der opnået en lidt lavere svarprocent i to enheder, nemlig Socialområdet og Koncernservice på henholdsvis 69 og 52. Figur A: Svarprocent i de lokale enheder I alt 77% Sygehusapoteket Regional Udvikling Præhospitalt Center Koncern HR Ledelsessekretariatet Kvalitet og Udvikling Primær Sundhed Koncern Økonomi Psykiatrien Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Holbæk Sygehus Roskilde og Køge sygehuse Koncern IT Nykøbing F. Sygehus 95% 9 90% 89% 88% 86% 85% 84% 82% 80% 79% 79% 78% 78% Socialområdet 69% Koncernservice 52% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 10

11 2 Undersøgelsens repræsentativitet Figur B nedenfor viser, hvordan de langtidsfriske medarbejdere, der har besvaret undersøgelsen (3.151), fordeler sig på køn, aldersgrupper og fuldtids-/deltidsansættelse sammenlignet med den samlede population af langtidsfriske medarbejdere i Region Sjælland (4.169). Den liggende søjle, der er benævnt Alle langtidsfriske, er baseret på data fra Region Sjælland. Den liggende søjle, der er benævnt Respondenter, er baseret på undersøgelsesdeltagernes egne svar i undersøgelsen. Det fremgår heraf, at de, der har besvaret undersøgelsen, i høj grad fordeler sig som den samlede population af langtidsfriske medarbejdere i Region Sjælland med hensyn til køn, alder og deltids-/fuldtidsansættelse. Dette betyder med andre ord, at de, der har besvaret undersøgelsen, med stor sikkerhed kan antages at udgøre et repræsentativt udsnit af alle langtidsfriske medarbejdere. Figur B: Respondenterne sammenlignet med alle langtidsfriske medarbejdere i Region Sjælland Alle langtidsfriske (4.169) 2 79% Mand Respondenter (3.151) 19% 8 Kvinde 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alle langtidsfriske (4.169) 4% 18% 29% 34% 15% Under 30 år år år Respondenter (3.151) 3% 16% 30% 36% 15% år 60 år eller over 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alle langtidsfriske (4.169) 39% 6 Deltid Respondenter (3.151) 37% 63% Fuldtid 0% 20% 40% 60% 80% 100% 11

12 Som vist tidligere er der opnået en noget lavere svarprocent i to enheder, nemlig Socialområdet og Koncernservice med svarprocenter på henholdsvis 69 og 52. Respondenterne fra disse to enheder fordeler sig stort set som alle langtidsfriske medarbejdere i disse to enheder med hensyn til køn og alder. Derimod er deltidsansatte lidt underrepræsenteret blandt deltagerne i undersøgelsen fra disse to enheder. Således har omkring 15 procent af undersøgelsens deltagere fra disse to enheder angivet, at de er ansat på deltid, mens Region Sjællands egne tal viser, at procent af de langtidsfriske i disse to enheder er ansat på deltid. I hver af de øvrige enheder fordeler de langtidsfriske, der har besvaret undersøgelsen, sig i meget høj grad som alle langtidsfriske i den enkelte enhed med hensyn til køn, alder og deltids-/ fuldtidsansættelse. Deltagerne i undersøgelsen er altså med andre ord i høj grad repræsentative for samtlige langtidsfriske i disse enheder med hensyn til køn, alder og deltids- /fuldtids-ansættelse. 3 Statistisk vægtning af undersøgelsens data Analysen i det foregående afsnit viser, at der er en skævhed i, hvem der har svaret på undersøgelsen sammenlignet med, hvordan samtlige langtidsfriske fordeler sig på enheder og på deltids-/fuldtidsansættelse, når det gælder de to enheder, der er underrepræsenteret blandt de deltagende langtidsfriske, nemlig Socialområdet og Koncernservice. Af denne grund er der foretaget en statistisk vægtning af de indsamlede data. Denne vægtning gør dels, at de enkelte enheder kommer til at fylde lige så meget i resultaterne, som de gør i virkeligheden. Og dels at deltidsansatte kommer til at fylde lige så meget i resultaterne, som de gør i virkeligheden i de to enheder Socialområdet og Koncernservice. Alt i alt betyder den statistiske vægtning, at resultaterne bliver mere repræsentative for den samlede population af langtidsfriske i Region Sjælland. De efterfølgende resultater er således alle underlagt denne statistiske vægtning med mindre andet er angivet. 12

13 4 Resultatfigurer Spørgsmål 1 Respondenternes fordeling på køn (ikke vægtet) n = % 8 Mand Kvinde 0% 20% 40% 60% 80% 100% a. Figuren ovenfor viser respondenternes egen angivelse af deres køn. Spørgsmål 2 Respondenternes fordeling på alderskategorier per 30. juni 2013 (ikke vægtet) n = Under 30 år år 3% 16% 30% 36% 15% år år 60 år eller over 0% 20% 40% 60% 80% 100% a. Figuren ovenfor viser respondenternes egen angivelse af deres alder. 13

14 Spørgsmål 3 Respondenternes fordeling på senest afsluttede uddannelse (ikke vægtet) n = Grundskole 2% Gymnasial uddannelse Erhvervsuddannelse 23% Kort videregående uddannelse 4% Mellemlang videregående uddannelse 49% Lang videregående uddannelse 18% Andet 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% a. Figuren ovenfor viser respondenternes egen angivelse af, hvad der er deres senest afsluttede uddannelse. 14

15 Spørgsmål 4 Respondenternes fordeling på virksomhedsområder og tværgående centre per 30. juni 2013 (ikke vægtet) Næstved, Ringsted eller Slagelse Sygehus 27% Køge eller Roskilde Sygehus 24% Holbæk Sygehus 13% Psykiatrien 9% Nykøbing F. Sygehus 9% Koncernservice 5% Socialområdet 5% Koncern IT 2% Sygehusapoteket Kvalitet og Udvikling Koncern HR Regional Udvikling Koncern Økonomi Præhospitalt Center Ledelsessekretatriatet 0% Primær Sundhed 0% n = % 5% 10% 15% 20% 25% 30% a. Figuren ovenfor viser respondenternes fordeling baseret på Region Sjællands registrering af, hvor den enkelte langtidsfriske medarbejder var ansat per 30. juni

16 Spørgsmål 5 Respondenternes fordeling på, hvorvidt de var ansat på deltid eller fuldtid per 30. juni 2013 (ikke vægtet) n = % 63% Deltid Fuldtid 0% 20% 40% 60% 80% 100% a. Figuren ovenfor viser respondenternes egen angivelse af, om de var ansat på deltid eller fuldtid per 30. juni b. Deltid er defineret som under 37 timer om ugen. Spørgsmål 6 Respondenternes fordeling på, hvorvidt de har ledelsesopgaver med personaleansvar eller ej (ikke vægtet) n = % 8 Har ledelsesopgaver med personaleansvar Har ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% a. Figuren ovenfor viser respondenternes egen angivelse af, om de har ledelsesopgaver med personaleansvar eller ej. 16

17 Spørgsmål 7 De langtidsfriske medarbejderes bud på, hvad der er de væsentligste faktorer for, at de har så få sygedage n = At jeg sjældent er syg 48% At jeg har en høj arbejdsmoral 42% At jeg trives godt med det arbejde, jeg har 29% At jeg er engageret i mit arbejde 2 At jeg har indflydelse på, hvordan jeg tilrettelægger mit daglige arbejde At jeg har en sund livsstil 14% 13% At jeg er i god fysisk form 1 At det går ud over kollegerne, hvis jeg sygemelder mig 8% At jeg går på arbejde, selv om jeg er syg 5% At der er god ledelse på min arbejdsplads 3% At jeg ikke tør melde mig syg 0% Andet 3% a. Figuren ovenfor viser, hvor stor en andel af de langtidsfriske medarbejdere, der peger på hver enkelt af de viste faktorer. b. Spørgsmålet, de har svaret på: Hvad mener du selv, er de 2 væsentligste faktorer for, at du har så få sygedage? c. Hver respondent har højst kunnet angive to faktorer. d. Respondenterne har kunnet vælge mellem de 11 foruddefinerede faktorer, og med mulighed for at vælge Andet og selv anføre, hvad de mener, er væsentligst. 17

18 Spørgsmål 8 Langtidsfriske medarbejderes vurdering af faktorer, som forskning viser, har betydning for, om medarbejdere har få sygedage n = Oplever du, at du har nære relationer i dit familieliv og i din vennekreds? 2% 5% % Er du glad for dit arbejde? % 3% 7% 16% 43% 3 Oplever du, at du bliver betragtet som en god og kompetent medarbejder % 2% 6% 16% 45% 29% Oplever du at have et tilfredsstillende fritidsliv? % 3% 7% 18% 38% 33% Oplever du, at du er på din rette arbejdsmæssige hylde? 2% 3% 8% 18% 37% 3 Føler du dig stolt over dit arbejde? % 3% 9% 20% 40% 27% Føler du tryghed i din ansættelse? 3% 4% 10% 20% 37% 26% Synes du, at din økonomiske situation er god? 3% 4% 13% 25% 36% 17% Føler du, at der er balance mellem dit privatliv og dit arbejdsliv? % 3% 6% 13% 24% 36% 19% Oplever du, at du har udviklingsmuligheder i dit arbejde? 2% 4% 7% 16% 25% 32% 15% Oplever du at få god støtte fra din nærmeste leder, når du har en særlig svær arbejdsopgave? 3% 6% 7% 15% % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - slet ikke i meget høj grad a. Figuren ovenfor viser for hver enkelt faktor, hvordan de langtidsfriske medarbejderes svar fordeler sig på skalaen. b. Spørgsmålet, de har svaret på: De følgende spørgsmål bygger på faktorer, som forskningen viser, har betydning for, om man har få sygedage. Besvar venligst spørgsmålene på en skala fra 1-7, hvor 1 betyder slet ikke og 7 betyder i meget høj grad. 18

19 Spørgsmål 9 Langtidsfriske medarbejderes vurdering af udvalgte faktorer fra Region Sjællands trivselsmåling n = Skal du overskue mange ting på en gang i dit arbejde? 0% 5% 17% 40% 36% Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? 0% 6% 17% 44% 3 Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 0% 2% 6% 18% 45% 28% Er du tilfreds med det arbejde, du udfører? 0% 2% 6% 22% 49% 22% Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? 0% 3% 8% 22% 43% 22% Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? 0% 4% 12% 25% 37% 22% Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine kolleger? 0% 3% 1 27% 4 18% Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 3% 4% 10% 22% 39% 20% Har du indflydelse på beslutninger om dit arbejde? 2% 4% 6% 17% 29% 30% 12% Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? 3% 5% 7% 17% 24% 29% 14% Har du gode muligheder for efter- og videreuddannelse? 3% 8% 10% 19% 24% 25% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - slet ikke i meget høj grad a. Figuren ovenfor viser for hver enkelt faktor, hvordan de langtidsfriske medarbejderes svar fordeler sig på skalaen. b. Spørgsmålet, de har svaret på: De følgende spørgsmål svarer til nogle af dem, du kender fra regionens trivselsmåling. De er udvalgt, da de kommer ind på faktorer, der kan have betydning for, om man har få sygedage. Besvar venligst spørgsmålene på en skala fra 1-7, hvor 1 betyder slet ikke og 7 betyder i meget høj grad. 19

20 Spørgsmål 10 De langtidsfriske medarbejderes vurdering af, hvilke faktorer der betyder mest for, at de er tilfredse med deres arbejde n = At mit arbejde er meningsfuldt 39% At jeg har gode kolleger 32% At jeg har indflydelse på, hvordan jeg udfører mit arbejde 29% At jeg kan levere god kvalitet 22% At jeg har et godt socialt fællesskab på min arbejdsplads 19% At jeg får faglige udfordringer 18% At jeg har tid til at udføre mit arbejde godt 1 At jeg får anerkendelse 8% At jeg får ledelsesmæssig opbakning 7% At min arbejdsplads har høje faglige ambitioner 6% At jeg løbende får feedback fra mine kolleger og min ledelse 4% At jeg får god løn 4% a. Figuren ovenfor viser, hvor stor en andel af de langtidsfriske medarbejdere, der peger på hver enkelt af de viste faktorer. b. Spørgsmålet, de har svaret på: Hvilke 2 af nedenstående faktorer betyder mest for, at du er tilfreds med dit arbejde? c. Hver respondent har højst kunnet angive to faktorer d. Respondenterne har kunnet vælge mellem de 12 foruddefinerede faktorer. 20

21 Spørgsmål 11 Hvor ofte inden for det seneste år har de langtidsfriske medarbejdere gået på arbejde, selvom de har været syge Aldrig 39% 1-2 gange 50% 3-4 gange 8% 5-6 gange Mere end 6 gange 2% n = a. Figuren ovenfor viser fordelingen af langtidsfriske medarbejderes svar på nedenstående spørgsmål. b. Spørgsmålet, de har svaret på: Hvor ofte har du inden for det seneste år gået på arbejde, selvom du var syg? 21

22 Spørgsmål 12 De langtidsfriske medarbejderes vurdering af, hvilke faktorer, der har haft størst betydning for, at de har gået på arbejde, selvom de har været syge n = Af hensyn til mine kolleger 68% Af hensyn til vores patienter, brugere og beboere 33% At mit arbejde ellers hober sig op 32% At jeg sætter en ære i ikke at have noget sygefravær 28% Af hensyn til min karriere 3% Af frygt for at blive fyret 2% Af frygt for, at mine kolleger bliver sure på mig Af økonomiske årsager a. Figuren ovenfor viser, hvor stor en andel af de langtidsfriske medarbejdere, der har gået på arbejde, selvom de har været syge, som peger på de enkelte faktorer. b. Spørgsmålet, de har svaret på: Hvilke 2 af nedenstående faktorer har haft størst betydning for, at du har gået på arbejde, selvom du var syg? c. Hver respondent har højst kunnet angive to faktorer. d. Respondenterne har kunnet vælge mellem de 8 foruddefinerede faktorer. 22

23 Bilag 3: Mail og spørgeskema til lederne Emnefelt: Information om spørgeskemaundersøgelse blandt ledere med personaleansvar Kære leder Vi har brug for din hjælp som leder med personaleansvar til at gøre os klogere på, hvordan vi ledelsesmæssigt understøtter, at medarbejderne i Region Sjælland kan være og vedbliver at være langtidsfriske. Ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse blandt regionens ledere med personaleansvar vil vi finde ud af, hvad du og de øvrige ledere vurderer, kan være med til at styrke, at medarbejderne er langtidsfriske. Vi spørger dig, fordi vi har brug for din viden, erfaring og ideer til at styrke indsatsen for at øge trivslen på vores arbejdspladser. Vi har allerede iværksat en undersøgelse blandt regionens langtidsfriske medarbejdere med henblik på at få viden fra medarbejderne selv. Du har måske også modtaget dette spørgeskema, hvis du i perioden juli 2011 til juni 2013, var langtidsfrisk (højst fem sygefraværsdage om året to år i træk). I denne omgang spørger vi dig som leder med personaleansvar. Vi vil gerne vide, hvilke faktorer, du som leder mener, er med til at øge medarbejdernes nærvær, og hvad du ser af udfordringer i den forbindelse. Vi har indgået en aftale med Cabi om at gennemføre undersøgelsen. I morgen den 22. oktober 2013 modtager du derfor et elektronisk spørgeskema fra Cabi pr. mail, som vi håber, du vil besvare senest den 30. oktober Din besvarelse er anonym, og det er udelukkende Cabi, der får adgang til dine svar. Du kan læse mere om hele undersøgelsen på intranettet. Her kan du også følge undersøgelsen undervejs og læse den afsluttende rapport, som udkommer i midten af februar Har du spørgsmål til undersøgelsen kan du kontakte HR- og arbejdsmiljøkonsulent Lene Winther Grøndahl på mail eller telefon Det er helt afgørende, at dine svar kommer med, for at undersøgelsen giver et godt billede af, hvad vi i regionen kan gøre, for fortsat at arbejde aktivt med at forbedre vores fælles arbejdsplads. 23

24 På forhånd tak for din hjælp. Din viden er til gavn for din arbejdsplads, dine kolleger, dine medarbejdere og dig. Baggrund: Regionsrådet har i budgetaftalen 2014 udtrykt ønske om at styrke indsatsen for at gøre regionens medarbejdere mere langtidsfriske. Undersøgelsen af, hvad der gør medarbejderne i Region Sjælland langtidsfriske, skal understøtte de øvrige initiativer, som regionen har iværksat i forbindelse med Regionsrådets målsætning om at reducere sygefraværet. Venlig hilsen Koncern HR HR direktør Marianne Evers 24

25 Spørgeskema til ledere med personaleansvar Velkommen til undersøgelsen blandt Region Sjællands ledere med personaleansvar. Din besvarelse er med til at give Region Sjælland viden om, hvordan regionen ledelsesmæssigt understøtter, at medarbejderne kan være langtidsfriske og vedblive at være det. Den viden skal være med til at styrke indsatsen for at øge trivslen på regionens arbejdspladser. Din besvarelse er til gavn for din arbejdsplads, dine kolleger, dine medarbejdere og dig. 1. Køn Mand Kvinde 2. Hvilken arbejdsplads var du per 30. juni 2013 leder på? Holbæk Sygehus Køge og Roskilde Sygehuse Nykøbing F. Sygehus Næstved, Ringsted og Slagelse Sygehuse Psykiatrien Socialområdet Koncernservice Koncern IT Koncern HR Koncern Økonomi Regional Udvikling Kvalitet og Udvikling Ledelsessekretariatet Primær Sundhed Præhospitalt Center Sygehusapoteket Andet, hvor 3. Hvor mange medarbejdere var du per 30. juni 2013 nærmeste personaleleder for? Under eller flere 25

26 4. I hvor mange år har du været leder med personaleansvar? Under 1 år 1-3 år 4-6 år 7-10 år Over Er du i gang med, eller har du gennemført en lederuddannelse? Nej Ja 6. Hvilken type lederuddannelse er du i gang med, eller har du senest gennemført? Grundlæggende lederkursus på AMU-niveau Lederuddannelse på akademi- eller merkonom-niveau Lederuddannelse på diplom-niveau Lederuddannelse på master-niveau Andet, hvad 7. Hvilke af nedenstående faktorer anser du for vigtigst i forhold til at understøtte, at dine medarbejdere er eller bliver langtidsfriske (højst har 5 dages sygefravær om året, to år i træk)? (Du kan max markere 2) Forbedring af det fysiske arbejdsmiljø Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø Sundhedsfremmende aktiviteter fx frugtordning, motion i arbejdstiden el. lign. Dialog om fravær/nærvær med medarbejdergruppen Håndtering af konflikter Støtte til bedre at kunne overskue og håndtere arbejdsopgaver Øget medarbejderinddragelse Samtaler med den enkelte om trivsel Kompetent og konstruktiv håndtering af svære samtaler Dialog om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Initiativer til forebyggelse af stress Støtte i forbindelse med private problemer fx skilsmisse, problemer med børn, dødsfald eller alvorlig sygdom i familien Sociale aktiviteter Mening i arbejdet 26

27 8. Hvad mener du som leder, er de 2 væsentligste årsager til, at nogle medarbejdere er langtidsfriske? (Du kan max markere 2) At der er god ledelse på arbejdspladsen At de går på arbejde, selv om de er syge At de er i god fysisk form At de trives godt med det arbejde, de har At de har en høj arbejdsmoral At de er engagerede i deres arbejde At de ikke tør melde sig syge At de har indflydelse på, hvordan de tilrettelægger deres daglige arbejde At de sjældent er syge At det går ud over kollegerne, hvis de sygemelder sig At de har en sund livsstil Andet hvad fx 9. Oplever du at have udfordringer med for meget sygefravær blandt dine medarbejdere? Ja Nej 10. Hvilke af nedenstående lidelser, vurder du, oftest er årsag til sygefravær blandt dine medarbejdere? (Du kan max markere 2) Depression, stress, angst og lignende Fysiske lidelser i øvre bevægeapparat (skulder, nakke, ryg og lignende) Fysiske lidelser i nedre bevægeapparat (ben, knæ, ankler og lignende) Kritiske lidelser som kræft, blodprop og lignende Infektionssygdomme som influenza, lungebetændelse, maveonde og lignende Fravær som følge af trusler, vold eller andre overgreb Private udfordringer, som fx manglende overskud, handicappede børn, syge pårørende, skilsmisse Mistrivsel på arbejdspladsen på grund af fx dårligt arbejdsmiljø, for stort arbejdspres, mobning og lignende Arbejdsulykker Gener udløst af gentagne fysiske belastninger i arbejdet Operation inkl. genoptræning og evt. komplikationer Knoglebrud Fertilitetsbehandling og evt. gener ifm. graviditet Andet, hvad 11. I hvilket omfang oplever du at have medarbejdere, der går på arbejde, selv om de er syge? Aldrig En gang imellem Jævnligt Hyppigt 27

28 12. Hvilke af nedenstående faktorer, tror du, er de væsentligste i forhold til, at nogle af dine medarbejdere går på arbejde, selv om de er syge? (Du kan max markere 2) Af hensyn til kolleger Af hensyn til patienter, brugere og beboere At de sætter en ære i ikke at have noget sygefravær At deres arbejde ellers hober sig op Af hensyn til deres karriere Af frygt for at deres kolleger bliver sure Af frygt for at blive fyret Af økonomiske årsager 13. De følgende spørgsmål handler om, hvordan du vurderer forskellige elementer af din rolle som leder. Besvar venligst spørgsmålene på en skala fra 1-7, hvor 1 er "slet ikke" og 7 er "i meget høj grad" 1 - slet ikke i meget høj grad Jeg prioriterer at være tilgængelig, hvis en af mine medarbejdere har brug for akut hjælp Mine medarbejdere oplever, at jeg udstikker tydelig retning for den enkelte medarbejders arbejde Jeg lader i videst muligt omfang den enkelte prioritere og tilrettelægge sine daglige arbejdsopgaver Mine medarbejdere oplever, at jeg prioriterer at reagere hurtigt, hvis en af medarbejderne ikke trives Jeg afsætter tid og ressourcer til at udvikle medarbejdernes faglighed Jeg ser det som en af mine opgaver at udfordre rutiner og normer, hvis de står i vejen for faglige resultater Mine medarbejdere oplever, at jeg er tryg ved at tage konfliktfyldte temaer op i den daglige dialog og på møder Jeg er bevidst om at sætte den enkelte medarbejders spidskompetencer i spil 28

29 1 - slet ikke i meget høj grad Jeg er opmærksom på de uformelle strukturer i afdelingen/enheden i min kommunikation med medarbejderne Mine medarbejdere oplever, at jeg stoler på, at de gør et godt stykke arbejde Jeg bruger bevidst situationsbestemt ledelse med udgangspunkt i den enkeltes medarbejders behov for ledelse 14. Hvad vil du gerne have mere hjælp til i din ledelse i forhold til at fremme, at dine medarbejdere er langtidsfriske og bliver ved med at være det? Udvikling af kompetencer i forbindelse med afholdelse af svære samtaler med medarbejderne Sygefraværsstatistik Dialog med medarbejdergruppen om fx hvornår er man syg/rask Udvikling af mine dialogkompetencer Dialog med medarbejdergruppen om nærværets betydning for arbejdsmiljøet og den enkelte medarbejder Støtte i forbindelse med samtaler om trivsel Overblik over forebyggende muligheder Dialog om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Viden om nærværsfaktorer og arbejdsmiljø Erfaringsudveksling med andre ledere ift. strategi for og udmøntning af Region Sjællands overordnede sygefraværspolitik Ingenting Andet, hvad 15. Har du i øvrigt kommentarer i forbindelse med undersøgelsen, er du velkommen til at skrive det her. Kommentarerne vil blive videresendt anonymt til Koncern HR Tak for din medvirken! 29

30 Bilag 4: Besvarelser ledere med personaleansvar 1 Lokale svarprocenter Figur A nedenfor viser svarprocenten i de lokale enheder. Som det fremgår, er der opnået en noget lavere svarprocent i tre enheder, nemlig Sygehusapoteket, Koncern IT og Koncern Økonomi på henholdsvis 61, 40 og 29. Der er i alt 40 ledere med personaleansvar i disse tre afdelinger, hvilket svarer til 5 procent af alle ledere med personaleansvar i Region Sjælland. Blandt de ledere med personaleansvar, der har besvaret undersøgelsen, udgør ledere fra disse tre afdelinger 3 procent af deltagerne. Den lavere svarprocent i disse tre enheder påvirker derfor ikke det samlede resultat på tværs af enheder i en grad, som stiller spørgsmålstegn ved undersøgelsens repræsentativitet. Figur A: Svarprocent i de lokale enheder I alt 74% Ledelsessekretariatet 100% Koncern HR Regional Udvikling 89% 89% Koncernservice Kvalitet og Udvikling Primær Sundhed Præhospitalt Center Socialområdet Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Roskilde og Køge sygehuse Holbæk Sygehus Nykøbing F. Sygehus Psykiatrien 8 80% 80% 80% 79% 77% 75% 75% 74% 69% Sygehusapoteket 6 Koncern IT 40% Koncern Økonomi 29% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 30

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012 Foto: Jørgen Diswal Nogle er mere syge end andre Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark September 2012 Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Anette Hansen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012

Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012 Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og Studentermedhjælp Christian Thornfeldt December

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere