Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner"

Transkript

1 3 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2005 Budget 2005 Tillægsbevilling A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 02 Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Social- og sundhedsvæsen Heraf refusion Administration m.v Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Social- og sundhedsvæsen Administration m.v. B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( + ) / forbrug( - ) Af likvide aktiver(08.22) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT A + B + C + D + E F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Udligning af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

2 11 Tværgående artsoversigt 1 Lønninger * Lønninger Løn udenom lbn Pensionsforsikringspræmie Indtægter fra dagpengefonden Varekøb * Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser m.v * Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til amtskommuner Øvrige tjenesteydelser m.v Tilskud og overførsler * Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter * Renteudgifter Kurstab Afdrag på lån Kommunalt tilsvar Tilbagebetalte skatter Finansforskydninger Regnskab 2005 Udgifter Indtægter 7 Indtægter * Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra amtskommuner Øvrige indtægter Finansindtægter * Finansindtægter * Renteindtægter Kursgevinster Låneoptagelse Refusioner Kommunalt tilskud Statstilskud Skatteindtægter Finansforskydninger Interne udgifter og indtægter * 1 Overførte lønninger Overførte varekøb Overførte tjenesteydelser Interne indtægter BALANCE *

3 17 Økonomiudvalg Jordforsyning og beboelsesejendomme Økonomiudvalg Jordforsyning og Bevilling beboelsesejendomme 1 Drift * Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning *. * * Erhvervsformål * * HØJE-TAASTRUP OMRÅDET, * ETAPE 031 Skatter og afgifter HØJE-TAASTRUP GODSBANEGÅRD * OG OMLIGGENDE AREALER 030 Forsikringer Skatter og afgifter Vejfond Indtægter Faste ejendomme *. * * Beboelse * * FÆLLESUDGIFTER- OG * INDTÆGTER 022 Personale * Arbejdsskadeforsikring Vaskerier * Anskaffelser Salg af printkort ØVRIGE BEBOELSESEJENDOMME * Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Opvarmning El Skatter og afgifter Vand Indtægter * Leje af beboelse Varmebidrag FLØNG BYVEJ * Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Opvarmning El Skatter og afgifter Sanitet Vand Øvrige ejendomsudgifter Rengøring * Vinduespolering Indtægter * Leje af beboelse Varmebidrag MAJGÅRDEN * Personale * Vicevært

4 18 Økonomiudvalg Jordforsyning og beboelsesejendomme 028 Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Opvarmning El Skatter og afgifter Sanitet Vand Arealer og pladser * Vedligeholdelse Rengøring * Personale Rengøringsmidler Indtægter * Leje af beboelse Varmebidrag LANGAGERHUS * Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Opvarmning El Skatter og afgifter Sanitet Vand Arealer og pladser * Vedligeholdelse Rengøring * Personale Rengøringsmidler Indtægter * Leje af beboelse Varmebidrag HULKÆRVEJ * Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Opvarmning El Skatter og afgifter Sanitet Vand Indtægter * Leje af beboelse Varmebidrag HULKÆRVEJ * Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Opvarmning El Skatter og afgifter Sanitet Vand Arealer og pladser * Vedligeholdelse Rengøring * Personale Rengøringsmidler Indtægter * Leje af beboelse

5 19 Økonomiudvalg Jordforsyning og beboelsesejendomme 15 Varmebidrag MIDTERVEJ * Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Opvarmning El Skatter og afgifter Vand Indtægter * Leje af beboelse Varmebidrag KLEVEHØJVEJ * Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Indtægter * Leje af beboelse Erhvervsejendomme * * TRANSPORTCENTER * Ejendomsskat Administration Forretningsføreropgaver Indtægter Andre faste ejendomme * * FÆLLESUDGIFTER- OG * INDTÆGTER 022 Personale * Fast løn Arbejdsskadeforsikringer Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Husleje Sanitet Arealer og pladser * Vedligeholdelse Strømførende hegn Udgifter ved årlig bygningssyn af kommunens ejendomme 084 Indtægter * Leje af beboelse Leje af jord Varmebidrag Andet ERIK HUSFELDTSVEJ * Personale * Fast løn Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Opvarmning El Vand Skatter og afgifter

6 20 Økonomiudvalg Jordforsyning og beboelsesejendomme 22 Husleje Sanitet Inventar Administration Løsøreforsikring Driftsudgifter overført til: * Klasse-skole Sprogskole Erhvervscenter Administrationsbygninger Erhvervsrådet Anlæg * Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning *. * * Boligformål * * HØJE-TAASTRUP LANDSBY VEST..... Rådighed Omkostninger BYGGEMODNING VED Rådighed BALDERSBUEN ETAPE Veje Kloakering Projektering Omkostninger * Øvrige omkostninger Salgsindtægter * Råjord Byggemodning BYGGEMODNING VED Rådighed BALDERSBUEN ETAPE Arealerhvervelser Projektering Omkostninger PULJE TIL UFORUDSETE Rådighed ANLÆGSUDGIFTER Erhvervsformål * * HØJE-TAASTRUP PLANEN, Rådighed PLANLÆGNING HØJE-TAASTRUP PLANEN, PLANLÆGNING 060 Omkostninger * Øvrige omkostninger HØJE-TAASTRUP Rådighed ERHVERVSOMRÅDE ETAPE Veje Faste ejendomme *. * * Andre faste ejendomme * * FLYTNING AF PÆDAGOGISK Rådighed UDVIKLINGS- CENTER 030 Håndværkerudgifter Inventar og apparatur Omkostninger KØB/SALG AF DIVERSE Rådighed EJENDOMME 2004

7 21 Økonomiudvalg Jordforsyning og beboelsesejendomme 060 Omkostninger KØB/SALG AF DIVERSE Rådighed EJENDOMME I KØB/SALG AF DIVERSE EJENDOMME I Køb af jord Håndværkerudgifter Omkostninger Byfornyelse og boligforbedring * * TAASTRUP BYMIDTE, Rådighed HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE, UDGIFTER MED 50 % REFUSION TAASTRUP BYMIDTE, HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE, UDGIFTER MED 50 % REFUSION 060 Omkostninger Statstilskud TAASTRUP BYMIDTE, Rådighed HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE, UDGIFTER MED 20% REFUSION 060 Omkostninger Statstilskud Redningsberedskab Bevilling Drift * Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab *. * * Redningsberedskab * * REDNINGSBEREDSKAB: FRED * Personale * Løn til beredskabschef m.fl Refusion til/fra kommuner Arbejdsskadeforsikringer Uddannelse Udgifter til redningskorps Tjenestevogne * Vedligeholdelse Drift Forsikring Vandforsyningsanlæg Tilskud til Beredskabsforbundet Beredskabsplanlægning Gebyr for "blinde" alarmer Andet Refusion fra kommuner REDNINGSBEREDSKAB: KRISE/ * KRIG 030 Høje-Taastrup kommune, * egenudgifter 01 Beredskab Storkøbenhavn Fællesudgifter med Vallensbæk * og Ishøj 00 Forsikringer

8 22 Økonomiudvalg Redningsberedskab 01 Husleje, kommandocentral Husleje,materiel,bunker og øvelser 03 Refusion fra kommuner Politisk organisation Bevilling Drift * Undervisning og kultur Kulturel virksomhed *. * * Andre kulturelle opgaver * * FÆLLESUDGIFTER- OG * INDTÆGTER 025 Udvalgspuljer * Børneudvalget Fritid- og Kulturudvalget Venskabsbyer Social- og sundhedsvæsen Øvrige sociale formål *. * * Øvrige sociale formål * * Udvalgspuljer * Socialudvalget Ældreudvalget Administration m.v Politisk organisation *. * * Fælles formål * * Udvalgspuljer * Socialudvalget Fritids- og kulturudvalget Ældreudvalg Børne- og ungdomsudvalget Venskabsbyer Partistøtte Kommunalbestyrelses- og * * amtsrådsmedlemmer 001 Vederlag til borgmester og viceborgmester 002 Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd 003 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag 004 Fast vederlag Pension Telefon Kilometergodtgørelse Uddannelse Blade, tidsskrifter, håndbøger m.v. 058 IT-løsninger til byrådet Møder, rejser og repræsentation Kommissioner, råd og nævn * * Kommissioner, råd og nævn vedr * hovedkonto Andre Kommissioner, råd og nævn vedr * hovedkonto 01

9 23 Økonomiudvalg Politisk organisation 01 Andre Kommissioner, råd og nævn vedr * hovedkonto Fællesudgifter Folkeoplysningsudvalget Taastrup ungdomsskole Hedehusene ungdomsskole Valg/uddannelse til skolebestyrelser 10 Skolebestyrelse, Parkskolen Skolebestyrelse, Hedehusene skole 12 Skolebestyrelse, Borgerskolen Skolebestyrelse, Rønnevangsskolen 14 Skolebestyrelse, Selsmoseskolen Skolebestyrelse, Reerslev skole Skolebestyrelse, Fløng skole Skolebestyrelse, Gadehaveskolen Skolebestyrelse, Grønhøjskolen Skolebestyrelse, Sengeløse skole 20 Skolebestyrelse, Charlotteskolen 21 Skolebestyrelse, Torstorp skole Skolebestyrelse, musikskolen Skolebestyrelse, klassecenter 24 Skolebestyrelse, Øtofteskolen Samrådet for øvrige foreninger Samrådet for kulturelle foreninger 32 Idrættens samråd Voksenundervisningens samråd Børne- og ungdomsorganisationernes samråd 40 Andre Kommissioner, råd og nævn vedr * hovedkonto Koordinationsudvalget Ældrerådet Klageråd på hjemmehjælpsområdet Brugerråd på hjemmehjælpsområdet 07 Ældrerådsvalg Integrationsråd Handicapråd Kommissioner, råd og nævn vedr * hovedkonto Skatteankenævn Huslejenævn Bevillingsnævn Beboerklagenævn Hegnssyn Valg m.v * * Fælles formål * Stemmebokse og stemmekasser Udarbejdelse af valglister Annoncer om valglisters fremlæggelse 002 Folketingsvalg *

10 24 Økonomiudvalg Politisk organisation 01 Valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede vælgere 02 Annoncer Valgkort Valgbehandlingen og opgørelse af valget 05 Kommunens andel af opstillingskredsens udgifter 003 Kommunale valg * Valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede vælgere 03 Valgkort Stemmesedler, plakater m.v Valgbehandlingen og opgørelse af valget Administrativ organisation.... Bevilling Drift * Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme *. * * Andre faste ejendomme * * FÆLLESUDGIFTER- OG * INDTÆGTER 038 Rengøring * Rengøringsafdelingens interne regningsarbejder (uden moms) 03 Rengøringspatrulje Faste afløser Rengøringsafdelingens biler Konsulentbistand * Teknisk planafsnit Teknisk driftsafd./ forretningsfører 046 Energistyring * Energisekretariat Energibank Udviklingskonto * Fælles ERIK HUSFELDTSVEJ * Rengøring * Personale Rengøringsmidler Vinduespolering og vask Rengøringsmaskiner og lign Kantine * Personale Maskiner og inventar Vask m.v Varekøb og -salg til møder Varekøb og -salg til kunder RISIKOSTYRING * 061 Forsikringsmoms Risikotiltag Leasing Fysiske sikringstiltag af ejendomme omkring Selsmosesskolen

11 25 Økonomiudvalg Administrativ organisation TILSYNSAFSNITTET * Personale * Fast løn Inventar * Anskaffelser Veldigholdelse Drift Festvagt Indtægter Trafik og infrastruktur Fælles funktioner *. * * Øvrige fælles funktioner * * Gartnerelever Social- og sundhedsvæsen Boliger og institutioner samt *. * * pleje og omsorg for ældre 32 Pleje og omsorg mv. af ældre * * og handicappede 000 FÆLLES * FÆLLESUDGIFTER- OG * INDTÆGTER 022 Personale * Køkkenassistentelever Sundhedsudgifter m.v *. * * Kommunal tandpleje * * Institutionspersonale * Tandklinikassistentelever Administration m.v Administrativ organisation *. * * Administrationsbygninger * * RÅDHUSET, BYGADEN * Fast ejendom * Husleje Vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af friarealer Indendørs beplantning Sanitet Opvarmning El Skatter og afgifter Bygningsbrandforsikring Vand Tagrenovering Overført fra Erik Husfeldtsvej Rengøring * Gåtid Vakance Personale Rengøringsmidler Vinduespolering og vask Rengøringsmaskiner og lign Serviceopgaver Inventar Løsøreforsikring

12 26 Økonomiudvalg Administrativ organisation 088 Huslejeindtægter * Husleje El, vand og varme Rengøring LOKALCENTERET I * TAASTRUPGÅRD 028 Fast ejendom * Vedligeholdelse af bygninger Tekniske installationer Opvarmning El Skatter og afgifter Bygningsbrandforsikring Vand Rengøring * Personale Rengøringsmidler Vinduespolering og vask Inventar Løsøreforsikring Sekretariat og forvaltninger * * Personaletilpasning * Sparemål for konto Normering- og løndifference i forbindelse med centerdannelsen 03 Omstillingspulje fra 2005 konto Realiserede besparelser Kommunaldirektør * Direktion Byrådscenter Informationsafdeling Økonomicenter Løn- og personaleafdeling Kantinen Teknisk direktør * Sekretariatet Teknisk drift Teknik- og Miljøcenter Ejendomscenter Rengøringsafsnittet 04 Ejendomscenter - Bygnings- og anlægsafsnittet 05 Ejendomscenter Projekteringsteamet 06 Ejendomscenter - Risikostyring og administrationsafsnittet 07 Borgerservicecenter - Teknisk Servicemedarbejder 023 Socialdirektør * Sekretariatet Famile- og Socialcenter Lægekonsulenter Ældre- og Handicapcenter * Central Boligsocial afdeling Borgerservice Hjemmeplejen * Central Regresmedarbejder Lokalcenter i Taastrupgård

13 27 Økonomiudvalg Administrativ organisation 14 Udlån af personale arb. til erhvervs 15 Undervisning af lægestudende i FSC 024 Børne- og Kulturdirektør * Pædagogisk Udviklingscenter PUC 02 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 03 Institutions- og Skolecenter Fritid og Kultur Pulje: Forvaltningen * Permanente tillæg Lønsumsreduktion Økonomidirektør * Inkasso- og Kontrolcenter Løn- og Personalecenter Økonomi- og Analysecenter Økonomiudvalgets bevilling 98 Flex-/skånejob Arbejdsskadeforsikring, personale 029 Overarbejde * Kantine Øvrige Elever og praktikanter Selskabsligning * Lønninger Vikarer * Fælles Kantine Dagpengeindtægter * Barsel, graviditetsgener og adoption 03 Sygdom Pension * Egenpension Ægtefællepension Børnepension Udgifter ved pensionsoverførsler 05 Indtægter ved pensionsoverførsler 06 Vedr. nedlagte funktioner Pensionsforsikring * Udgifter Indtægter Særlige lønomkostninger * Jubilæumsgratiale Pulje til fratrædelsesgodtgørelser ved åremålsansættelse 043 Tjenestekørsel m.m * Rammebudget til tjenestekørsel Telefongodtgørelse Beklædning * Betjente Kvikservice Diverse udgifter og indtægter * i.f.m. personale 01 Helbredsattester Gebyr til helbredsnævnet

14 28 Økonomiudvalg Administrativ organisation 03 Indtægter fra AER Indtægter fra AKUT-fonden Personaleydelser, receptioner * og møder 01 Personaleydelser Jubilæumsreceptioner Afskedsreceptioner m.m Administrative møder med externe kontakter 05 Psykologbistand/ alkoholbehandling 048 Uddannelse * Rådighedsbeløb Chefsekretærkurser Ledelses- og kvalitetsudvikling MED-kurser Eksterne/interne kurser * Socialdirektørens område * Efteruddannelse v/ indvandrerundervis 06 Intern uddannelse Anskaffelse af inventar * Rammebeløb Vedligeholdelse og drift af * inventar og maskiner 07 Inventar Kontormaskiner Kopimaskiner Kontorhold * Kontorartikler Blanketter Porto, gebyr, depotafgifter, tingbogsattester m.v. 05 Telefon Indtægter ved salg af fotokopier m.v 07 Telefonomkostninger til hjemmearbejdspladser m.v. 08 Salg af telekort Telefoncentral: leasing Telefoncentral: besparelse TDC-rabat (incl. moms) Institutionernes andel af de samlede telefonudgifter (- debetering) 14 Servicekontrakt, Flextronics Mobiltelefoni rådhus Trykkeri * Anskaffelse af maskiner Vedligeholdelse af maskiner Forbrugsstoffer Opgaver købt i byen Indtægt Annoncer * Information Stillingsannoncer * Direktøren for børn, fritid og * kulturs område 04 Fritid- og kulturafdelingen Direktionens dispositionspulje IT-projekter * Docs Open *

15 29 Økonomiudvalg Administrativ organisation 1 Møder, forplejning m.m Digitalt valg Specielle EDB-opgaver * Socialdirektørens område Teknisk direktørs område Kommunaldirektørens område IT-systemafgifter m.m * Sygesikring Folkeregister System E-FAS KMD-Essentia, sygedagpenge Skat og restance, andre end KMD Elektronisk posteringsarkiv WEB-betaling/bestilling Indskanningssystem Vejmand Miljøinformationssystem Vedligeholdelsessystemet Caretake 30 Docs Open KMD Booking KMD SiteCore Performance Guard Enalyser KMD Essentia, Komma Opkrævning af skorstensfejning Betalingsaftale IT-drift/vedligeholdelse * Køb Leasing Service, vedligeholdelsesaftaler m.m 04 Salg Reparationer Licenser E.D.B.-administration Kantinen - HTK KMD, IT-drift * Faste månedlige vederlag (Bilag A) 1 Bibliotek (Bilag 6f) Katastrofeplan (Bilag 6f) Vederlag for overdragelsesperioden (Bilag 6E) 4 Overdragelse af medarbejdere (Bilag 17) 7 Telefonsystemet (Bilag 6f) Bod vedr. IT-drift Puljebiler Effektivisering af indkøb * Ny Kommunerabat (bonus) Forsikringer * Selvrisiko, erhvervsforsikring Andre forsikringer Puljebilforsikringer Ansvarsforsikring for plejeanbragte børn og unge 09 AES (arbejdsbetingede lidelser) Pulje til præmiestigninger Revision Advokatomkostninger *

16 30 Økonomiudvalg Administrativ organisation 01 Fælles Konsulentbistand * Direktøren for børn, fritid og kulturs område 05 Energisekretariatet Teknisk planafsnit Erhvervspolitik Teknisk driftsafd./ forretningsfører 19 KL-tilskudmodel og benchmarkings- samarbejde 067 Udviklingskonto * Fælles Centernes rammebudget * Direktion Borgerservice Byrådscenter Driftsbyen Ejendomscenter Erhvervscenter Familie- og Socialcenter Fritid og Kultur Hjemmeplejen Inkasso- og Kontrolcenter Institutions- og Skolecenter Lokalcenter Taastrupgård Løn- og Personalecenter Teknik- og Miljøcenter Ældre og Handicap Økonomi- og Analysecenter Bedriftsværn Udgifter i.h.t. lov om * sikkerheds- og sundhedsarbejde 01 BST BST-frivillig Kurser Skærmbriller Abonnementer Håndbøger Krisepsykolog Diverse Lønadministration * I/S Hedeland Administrationsvederlag * Plejehjemsforeninger Vagtordning: Albertslund, Glostrup, Ishøj og Høje- Taastrup 03 Plejehjemsforeninger i.f.m børn med psykiske handicaps 075 Lægeerklæringer * Vedr. offentlige pensioner Arbejdsmarkedsafd., lægeerkl aktivering 03 Vedr. hjælpemidler Buerne Vedr. visitation til plejehjem Vedr. integration Indtægter ved Skattecenter * København Vest 01 Indtægter lønadministration Indtægter økonomifunktion

17 31 Økonomiudvalg Administrativ organisation 03 Huslejeindtægter Indtægter IT-service Indtægter posthåndtering Bidrag til PUC's genhusning Udgifter til Skattecenter * København Vest 01 HTKæs driftsbidrag til Skattecenter København Vest 080 Tolkebistand * Buerne Socialafdeling Daginstitutionsafdelingen Projekter * Den effektive kommune Kanalstrategi Arkivarbejde Task Force-projekt Administrationsudgifter i.f.m A.K.B.-boliganvisning 085 Regnskabsafdelingen * Uindløste checks Kassedifferencer Systemdifferencer og øredifferencer 086 Kantine * Maskiner og inventar Vask m.v Øvrige varekøb Aviser Salg af aviser Varekøb til videresalg Salg til personale Salg til interne møder Diverse udgifter * Kontingent til bogtrykfagets sociale fond 05 Miljøbutik, husleje m.m Agenda Diverse indtægter * Rykkergebyr i.f.m debitorsystemet 02 Gebyrer vedr. skat Administrationsgebyr for lønindeholdelse 05 Gebyr for tabte nøgler Vielsesgebyr Gebyr vedr folkeregisterattester 15 BBR: ejer- og lejermeddelelser Administrationsgebyr for opkrævning af skorstensfejerbidrag 21 Gebyr for ungdomskort Andet Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne 097 Gebyrer for byggesagsbehandling

18 32 Økonomiudvalg Administrativ organisation 48 Diverse udgifter og indtægter *. * * Indtægter efter forskellige * * love 022 Afgift for spilleautomater Erhvervsfremme og turisme * * Erhvervsrådet HTK'S medlemstilskud til Erhvervsknudepunktet 025 Kontaktpunkt:Vestegnens iværksættere 026 Turismehandlingsplan Særlige udgifter * * Kontingent til kommunale sammenslutninger 022 Administrative årsmøder Personale * Arbejdsskadeforsikring Pulje til energisparebelønning Energibank Risikostyring 02 Forsikringsmoms 052 Tilsynsafsnittet * Inventar, redskaber og værktøj * Drift Indtægter Festvagt Rengøringsafdelingens sparepulje 059 Rengøringspatrulje og faste * afløsere 22 Rengøringspatrulje Faste afløsere Bil Foreningstrykkeri Rengøringsafdelingens arbejde * for fremmede (med moms) 01 Øvrige Vestforbrænding Grafisk arbejdsstation Informationsafdelingens salg Omsorgsarbejde Omsorgsarbejde Projekt vedr. sundhedsklinik Lederkursus (Hoved MED) Kvalitetsudviklingsprojekt Seniorprojekt Ledelsesudvikling * Lederforum Lønpuljer Bevilling Drift * Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

19 33 Økonomiudvalg Lønpuljer 25 Faste ejendomme *. * * Andre faste ejendomme * * FÆLLESUDGIFTER- OG * INDTÆGTER 024 Rengøringsafdelingens lønpuljer * Lønpulje til barsel- og vikar Lønpulje til omsorgs- og fraværs- politik 03 Lønpulje til feriefridage Trafik og infrastruktur Fælles funktioner *. * * Øvrige fælles funktioner * * Lønpulje Undervisning og kultur Folkeskolen *. * * Folkeskoler * * Lønpulje Social- og sundhedsvæsen Dagpleje, daginstitutioner og *. * * klubber for børn og unge 10 Fælles formål * * Lønpulje Boliger og institutioner samt *. * * pleje og omsorg for ældre 32 Pleje og omsorg mv. af ældre * * og handicappede 000 FÆLLES * FÆLLESUDGIFTER- OG * INDTÆGTER 023 Lønpulje Administration m.v Lønpuljer *. * * Lønpuljer * * LBN-korrektioner Pulje til flex-.senior- og skånejobs 028 Fælles puljer * Den digetale kommune Omstillingepulje Omsorgsdage Uforudsete behov (KTO-pulje) Seniorpolitiske initiativer Omsorgs- og fraværspolitik Start den Digetale Kommune Lønopsamlingspulje, Direktionen Pulje til kvalitetsudvikling Pulje til MED-uddannelse Puljer: feriefridage * Til udbetaling Puljer * Forvaltningspuljer *

20 34 Økonomiudvalg Lønpuljer 1 Børne- og kulturdirektør Puljer * Kommunepuljer * KTO-pulje Forvaltningspuljer * Teknisk direktør Puljer * Kommunepuljer * Central pulje Puljer * Kommunepuljer * Centralpulje Renter Bevilling Renter * Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 22 Renter af likvide aktiver *. * * Indskud i pengeinstitutter m v. 08 Realkreditobligationer Statsobligationer m.v Renter af kortfristede *. * * tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 32 Renter af langfristede *. * * tilgodehavender 20 Pantebreve Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud * * Boliglån: pligtlån flygtninge 022 Boliglån: pligtlån Kautionslån Andre langfristede udlån og tilgodehavender 35 Renter af udlæg vedrørende *. * * forsyningsvirksomheder 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 34 Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder * * Renovation

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel Beskæftigelsesråd resultat Løntilskud 115,1 170,6 55,4 Beskæftigelsesordnin 105,8 160,7

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Budget- og regnskabssystem 4.7 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Kontoplanens hovedkonto 0-6 omfatter kommunens egentlige drifts-

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Handels- og servicevirksomhed

Handels- og servicevirksomhed Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1010 Varesalg indland U 1020 Varesalg EU 1030 Varesalg andre land 1190 OMSÆTNING I ALT

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti 1. Generelt Statuskonti skal som minimum afstemmes i henhold til oversigt over afstemningsterminer. (se oversigt på side 3-4) Afstemningerne opbevares

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.7 - side 1 Dato: September 2009 Ikrafttrædelsesår: Budget 2010 De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Kontoplanens hovedkonto 0-6 omfatter kommunens egentlige

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

V A R E F O R B R U G I A L T

V A R E F O R B R U G I A L T Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1100 OMSÆTNING REGNINGSARBEJDE 1110 Regningsarbejde - materialer U 1120 Regningsarbejde

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 1. april 2014 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2009-2013. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter. 13 Driftsområde Børne- og familiecentret 4063015 3901010004 Børne- og familiecentret administration (064551) Administrationsudgifter i f m drift af børne- og familiecentret Lønudgiften udgør 3885254 Budgettet

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 320 - Afskrivning

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter hallen 2.012 2013 2013 2.014 INDTÆGTER 1000 Kontingent

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.4 - side 1 Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 2.4 Gruppering Grupperingerne på kontonummerets 12-14. ciffer anvendes til en yderligere opdeling af

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 330 - Afskrivning

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=...

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=... 1 af 7 06-05-2015 14:02 Rapporter» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.10.14-06.05.15 Konto: 1-26000 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden År til dato

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

2010 KR. 2009 KR. Note INDTÆGTER:

2010 KR. 2009 KR. Note INDTÆGTER: 5 RESULTATOPGØRELSE Note INDTÆGTER: Kontingenter 1 1.206.400 1.211.550 Kommunale tilskud 2 692.110 590.468 Sponsorer/reklame mv. 3 67.285 76.122 Arrangementer 4 123.404 98.870 Indtægter i alt 2.089.199

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ 10 BYGGERI OG MILJØ....................... 58.131 50.459 50.433 45.642............................................. 19.309-19.309-19.309-19.309-00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG.............. 58.131 50.459

Læs mere

Bilag 1 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT. Beløb i hele kr. Regnskab 2011 Budget 2011 UDGIFTSARTER

Bilag 1 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT. Beløb i hele kr. Regnskab 2011 Budget 2011 UDGIFTSARTER BILAG TIL REGNSKAB 2011 Bilag 1 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Beløb i hele kr. Regnskab 2011 Budget 2011 UDGIFTSARTER 0 Arter til omkostningsregnskab 0 0 0.0 omkonteringer til status 0 0 0.1 Afskrivninger 0

Læs mere

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 1. Kontingentindtægter m.m. 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter -356.020-359 -352 3. Mødeudgifter m.m. -486.319-464 -403 4. Sekretariatslønninger

Læs mere

Orientering om Budget- og regnskabssystem for kommuner 2007, samt 1. omgang rettelsessider

Orientering om Budget- og regnskabssystem for kommuner 2007, samt 1. omgang rettelsessider Til alle kommuner og sammenlægningsudvalg Dato: 18. oktober 2006 Kontor: Kmadm. J.nr.: 2005-2540-22 Sagsbeh.: SNW Fil-navn: Orienteringsskriv_1.omgang Orientering om Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 28-10-2014 BUDGETTET ER IKKE I NUL!!! Periode: 1. januar - 31. december 2015 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Conventus Finans Hadsund Roklub (HRK) Kontingenter i alt -304.383,00. Kommunale tilskud i alt -103.630,33. Gæsteroere Ialt -13.

Conventus Finans Hadsund Roklub (HRK) Kontingenter i alt -304.383,00. Kommunale tilskud i alt -103.630,33. Gæsteroere Ialt -13. Regnskab: Hadsund Roklub Dato: 01-01-2013-31-12-2013 Page 1 of 5 Hadsund Roklub Kontingenter 1010 0-18 år -39.850,00 1020 19-24 år -11.900,00 1030 25 og derover -252.633,00 1050 Andre kontingenter 0,00

Læs mere

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Side 1 af 9 sider Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Denne vejledning viser de almindeligt brugte arter - arter som kun bruges i specialtilfælde kan findes via transaktion KAH3 Eksempel: Artsgruppe

Læs mere