Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner"

Transkript

1 3 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2005 Budget 2005 Tillægsbevilling A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 02 Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Social- og sundhedsvæsen Heraf refusion Administration m.v Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Social- og sundhedsvæsen Administration m.v. B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( + ) / forbrug( - ) Af likvide aktiver(08.22) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT A + B + C + D + E F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Udligning af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

2 11 Tværgående artsoversigt 1 Lønninger * Lønninger Løn udenom lbn Pensionsforsikringspræmie Indtægter fra dagpengefonden Varekøb * Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser m.v * Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til amtskommuner Øvrige tjenesteydelser m.v Tilskud og overførsler * Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter * Renteudgifter Kurstab Afdrag på lån Kommunalt tilsvar Tilbagebetalte skatter Finansforskydninger Regnskab 2005 Udgifter Indtægter 7 Indtægter * Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra amtskommuner Øvrige indtægter Finansindtægter * Finansindtægter * Renteindtægter Kursgevinster Låneoptagelse Refusioner Kommunalt tilskud Statstilskud Skatteindtægter Finansforskydninger Interne udgifter og indtægter * 1 Overførte lønninger Overførte varekøb Overførte tjenesteydelser Interne indtægter BALANCE *

3 17 Økonomiudvalg Jordforsyning og beboelsesejendomme Økonomiudvalg Jordforsyning og Bevilling beboelsesejendomme 1 Drift * Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning *. * * Erhvervsformål * * HØJE-TAASTRUP OMRÅDET, * ETAPE 031 Skatter og afgifter HØJE-TAASTRUP GODSBANEGÅRD * OG OMLIGGENDE AREALER 030 Forsikringer Skatter og afgifter Vejfond Indtægter Faste ejendomme *. * * Beboelse * * FÆLLESUDGIFTER- OG * INDTÆGTER 022 Personale * Arbejdsskadeforsikring Vaskerier * Anskaffelser Salg af printkort ØVRIGE BEBOELSESEJENDOMME * Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Opvarmning El Skatter og afgifter Vand Indtægter * Leje af beboelse Varmebidrag FLØNG BYVEJ * Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Opvarmning El Skatter og afgifter Sanitet Vand Øvrige ejendomsudgifter Rengøring * Vinduespolering Indtægter * Leje af beboelse Varmebidrag MAJGÅRDEN * Personale * Vicevært

4 18 Økonomiudvalg Jordforsyning og beboelsesejendomme 028 Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Opvarmning El Skatter og afgifter Sanitet Vand Arealer og pladser * Vedligeholdelse Rengøring * Personale Rengøringsmidler Indtægter * Leje af beboelse Varmebidrag LANGAGERHUS * Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Opvarmning El Skatter og afgifter Sanitet Vand Arealer og pladser * Vedligeholdelse Rengøring * Personale Rengøringsmidler Indtægter * Leje af beboelse Varmebidrag HULKÆRVEJ * Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Opvarmning El Skatter og afgifter Sanitet Vand Indtægter * Leje af beboelse Varmebidrag HULKÆRVEJ * Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Opvarmning El Skatter og afgifter Sanitet Vand Arealer og pladser * Vedligeholdelse Rengøring * Personale Rengøringsmidler Indtægter * Leje af beboelse

5 19 Økonomiudvalg Jordforsyning og beboelsesejendomme 15 Varmebidrag MIDTERVEJ * Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Opvarmning El Skatter og afgifter Vand Indtægter * Leje af beboelse Varmebidrag KLEVEHØJVEJ * Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Indtægter * Leje af beboelse Erhvervsejendomme * * TRANSPORTCENTER * Ejendomsskat Administration Forretningsføreropgaver Indtægter Andre faste ejendomme * * FÆLLESUDGIFTER- OG * INDTÆGTER 022 Personale * Fast løn Arbejdsskadeforsikringer Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Husleje Sanitet Arealer og pladser * Vedligeholdelse Strømførende hegn Udgifter ved årlig bygningssyn af kommunens ejendomme 084 Indtægter * Leje af beboelse Leje af jord Varmebidrag Andet ERIK HUSFELDTSVEJ * Personale * Fast løn Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Opvarmning El Vand Skatter og afgifter

6 20 Økonomiudvalg Jordforsyning og beboelsesejendomme 22 Husleje Sanitet Inventar Administration Løsøreforsikring Driftsudgifter overført til: * Klasse-skole Sprogskole Erhvervscenter Administrationsbygninger Erhvervsrådet Anlæg * Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning *. * * Boligformål * * HØJE-TAASTRUP LANDSBY VEST..... Rådighed Omkostninger BYGGEMODNING VED Rådighed BALDERSBUEN ETAPE Veje Kloakering Projektering Omkostninger * Øvrige omkostninger Salgsindtægter * Råjord Byggemodning BYGGEMODNING VED Rådighed BALDERSBUEN ETAPE Arealerhvervelser Projektering Omkostninger PULJE TIL UFORUDSETE Rådighed ANLÆGSUDGIFTER Erhvervsformål * * HØJE-TAASTRUP PLANEN, Rådighed PLANLÆGNING HØJE-TAASTRUP PLANEN, PLANLÆGNING 060 Omkostninger * Øvrige omkostninger HØJE-TAASTRUP Rådighed ERHVERVSOMRÅDE ETAPE Veje Faste ejendomme *. * * Andre faste ejendomme * * FLYTNING AF PÆDAGOGISK Rådighed UDVIKLINGS- CENTER 030 Håndværkerudgifter Inventar og apparatur Omkostninger KØB/SALG AF DIVERSE Rådighed EJENDOMME 2004

7 21 Økonomiudvalg Jordforsyning og beboelsesejendomme 060 Omkostninger KØB/SALG AF DIVERSE Rådighed EJENDOMME I KØB/SALG AF DIVERSE EJENDOMME I Køb af jord Håndværkerudgifter Omkostninger Byfornyelse og boligforbedring * * TAASTRUP BYMIDTE, Rådighed HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE, UDGIFTER MED 50 % REFUSION TAASTRUP BYMIDTE, HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE, UDGIFTER MED 50 % REFUSION 060 Omkostninger Statstilskud TAASTRUP BYMIDTE, Rådighed HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE, UDGIFTER MED 20% REFUSION 060 Omkostninger Statstilskud Redningsberedskab Bevilling Drift * Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab *. * * Redningsberedskab * * REDNINGSBEREDSKAB: FRED * Personale * Løn til beredskabschef m.fl Refusion til/fra kommuner Arbejdsskadeforsikringer Uddannelse Udgifter til redningskorps Tjenestevogne * Vedligeholdelse Drift Forsikring Vandforsyningsanlæg Tilskud til Beredskabsforbundet Beredskabsplanlægning Gebyr for "blinde" alarmer Andet Refusion fra kommuner REDNINGSBEREDSKAB: KRISE/ * KRIG 030 Høje-Taastrup kommune, * egenudgifter 01 Beredskab Storkøbenhavn Fællesudgifter med Vallensbæk * og Ishøj 00 Forsikringer

8 22 Økonomiudvalg Redningsberedskab 01 Husleje, kommandocentral Husleje,materiel,bunker og øvelser 03 Refusion fra kommuner Politisk organisation Bevilling Drift * Undervisning og kultur Kulturel virksomhed *. * * Andre kulturelle opgaver * * FÆLLESUDGIFTER- OG * INDTÆGTER 025 Udvalgspuljer * Børneudvalget Fritid- og Kulturudvalget Venskabsbyer Social- og sundhedsvæsen Øvrige sociale formål *. * * Øvrige sociale formål * * Udvalgspuljer * Socialudvalget Ældreudvalget Administration m.v Politisk organisation *. * * Fælles formål * * Udvalgspuljer * Socialudvalget Fritids- og kulturudvalget Ældreudvalg Børne- og ungdomsudvalget Venskabsbyer Partistøtte Kommunalbestyrelses- og * * amtsrådsmedlemmer 001 Vederlag til borgmester og viceborgmester 002 Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd 003 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag 004 Fast vederlag Pension Telefon Kilometergodtgørelse Uddannelse Blade, tidsskrifter, håndbøger m.v. 058 IT-løsninger til byrådet Møder, rejser og repræsentation Kommissioner, råd og nævn * * Kommissioner, råd og nævn vedr * hovedkonto Andre Kommissioner, råd og nævn vedr * hovedkonto 01

9 23 Økonomiudvalg Politisk organisation 01 Andre Kommissioner, råd og nævn vedr * hovedkonto Fællesudgifter Folkeoplysningsudvalget Taastrup ungdomsskole Hedehusene ungdomsskole Valg/uddannelse til skolebestyrelser 10 Skolebestyrelse, Parkskolen Skolebestyrelse, Hedehusene skole 12 Skolebestyrelse, Borgerskolen Skolebestyrelse, Rønnevangsskolen 14 Skolebestyrelse, Selsmoseskolen Skolebestyrelse, Reerslev skole Skolebestyrelse, Fløng skole Skolebestyrelse, Gadehaveskolen Skolebestyrelse, Grønhøjskolen Skolebestyrelse, Sengeløse skole 20 Skolebestyrelse, Charlotteskolen 21 Skolebestyrelse, Torstorp skole Skolebestyrelse, musikskolen Skolebestyrelse, klassecenter 24 Skolebestyrelse, Øtofteskolen Samrådet for øvrige foreninger Samrådet for kulturelle foreninger 32 Idrættens samråd Voksenundervisningens samråd Børne- og ungdomsorganisationernes samråd 40 Andre Kommissioner, råd og nævn vedr * hovedkonto Koordinationsudvalget Ældrerådet Klageråd på hjemmehjælpsområdet Brugerråd på hjemmehjælpsområdet 07 Ældrerådsvalg Integrationsråd Handicapråd Kommissioner, råd og nævn vedr * hovedkonto Skatteankenævn Huslejenævn Bevillingsnævn Beboerklagenævn Hegnssyn Valg m.v * * Fælles formål * Stemmebokse og stemmekasser Udarbejdelse af valglister Annoncer om valglisters fremlæggelse 002 Folketingsvalg *

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4)

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) 2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) Indholdsfortegnelse 10xxxx - Indbetalinger og tilskud Side 2 11xxxx - Salg af varer og tjenesteydelser Side 2 16xxxx - Huslejeudgifter Side 4 18xxxx -

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg Bemærkninger til driftsbudgetoplæg 2011 Indholdsfortegnelse. Serviceudgifter: Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde... 1-2 Bygningsvedligeholdelse... 3 Tunø teltplads... 4 Driftscentret...

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere