Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner"

Transkript

1 3 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2005 Budget 2005 Tillægsbevilling A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 02 Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Social- og sundhedsvæsen Heraf refusion Administration m.v Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Social- og sundhedsvæsen Administration m.v. B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( + ) / forbrug( - ) Af likvide aktiver(08.22) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT A + B + C + D + E F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Udligning af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

2 11 Tværgående artsoversigt 1 Lønninger * Lønninger Løn udenom lbn Pensionsforsikringspræmie Indtægter fra dagpengefonden Varekøb * Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser m.v * Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til amtskommuner Øvrige tjenesteydelser m.v Tilskud og overførsler * Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter * Renteudgifter Kurstab Afdrag på lån Kommunalt tilsvar Tilbagebetalte skatter Finansforskydninger Regnskab 2005 Udgifter Indtægter 7 Indtægter * Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra amtskommuner Øvrige indtægter Finansindtægter * Finansindtægter * Renteindtægter Kursgevinster Låneoptagelse Refusioner Kommunalt tilskud Statstilskud Skatteindtægter Finansforskydninger Interne udgifter og indtægter * 1 Overførte lønninger Overførte varekøb Overførte tjenesteydelser Interne indtægter BALANCE *

3 17 Økonomiudvalg Jordforsyning og beboelsesejendomme Økonomiudvalg Jordforsyning og Bevilling beboelsesejendomme 1 Drift * Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning *. * * Erhvervsformål * * HØJE-TAASTRUP OMRÅDET, * ETAPE 031 Skatter og afgifter HØJE-TAASTRUP GODSBANEGÅRD * OG OMLIGGENDE AREALER 030 Forsikringer Skatter og afgifter Vejfond Indtægter Faste ejendomme *. * * Beboelse * * FÆLLESUDGIFTER- OG * INDTÆGTER 022 Personale * Arbejdsskadeforsikring Vaskerier * Anskaffelser Salg af printkort ØVRIGE BEBOELSESEJENDOMME * Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Opvarmning El Skatter og afgifter Vand Indtægter * Leje af beboelse Varmebidrag FLØNG BYVEJ * Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Opvarmning El Skatter og afgifter Sanitet Vand Øvrige ejendomsudgifter Rengøring * Vinduespolering Indtægter * Leje af beboelse Varmebidrag MAJGÅRDEN * Personale * Vicevært

4 18 Økonomiudvalg Jordforsyning og beboelsesejendomme 028 Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Opvarmning El Skatter og afgifter Sanitet Vand Arealer og pladser * Vedligeholdelse Rengøring * Personale Rengøringsmidler Indtægter * Leje af beboelse Varmebidrag LANGAGERHUS * Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Opvarmning El Skatter og afgifter Sanitet Vand Arealer og pladser * Vedligeholdelse Rengøring * Personale Rengøringsmidler Indtægter * Leje af beboelse Varmebidrag HULKÆRVEJ * Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Opvarmning El Skatter og afgifter Sanitet Vand Indtægter * Leje af beboelse Varmebidrag HULKÆRVEJ * Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Opvarmning El Skatter og afgifter Sanitet Vand Arealer og pladser * Vedligeholdelse Rengøring * Personale Rengøringsmidler Indtægter * Leje af beboelse

5 19 Økonomiudvalg Jordforsyning og beboelsesejendomme 15 Varmebidrag MIDTERVEJ * Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Opvarmning El Skatter og afgifter Vand Indtægter * Leje af beboelse Varmebidrag KLEVEHØJVEJ * Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Indtægter * Leje af beboelse Erhvervsejendomme * * TRANSPORTCENTER * Ejendomsskat Administration Forretningsføreropgaver Indtægter Andre faste ejendomme * * FÆLLESUDGIFTER- OG * INDTÆGTER 022 Personale * Fast løn Arbejdsskadeforsikringer Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Husleje Sanitet Arealer og pladser * Vedligeholdelse Strømførende hegn Udgifter ved årlig bygningssyn af kommunens ejendomme 084 Indtægter * Leje af beboelse Leje af jord Varmebidrag Andet ERIK HUSFELDTSVEJ * Personale * Fast løn Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Opvarmning El Vand Skatter og afgifter

6 20 Økonomiudvalg Jordforsyning og beboelsesejendomme 22 Husleje Sanitet Inventar Administration Løsøreforsikring Driftsudgifter overført til: * Klasse-skole Sprogskole Erhvervscenter Administrationsbygninger Erhvervsrådet Anlæg * Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning *. * * Boligformål * * HØJE-TAASTRUP LANDSBY VEST..... Rådighed Omkostninger BYGGEMODNING VED Rådighed BALDERSBUEN ETAPE Veje Kloakering Projektering Omkostninger * Øvrige omkostninger Salgsindtægter * Råjord Byggemodning BYGGEMODNING VED Rådighed BALDERSBUEN ETAPE Arealerhvervelser Projektering Omkostninger PULJE TIL UFORUDSETE Rådighed ANLÆGSUDGIFTER Erhvervsformål * * HØJE-TAASTRUP PLANEN, Rådighed PLANLÆGNING HØJE-TAASTRUP PLANEN, PLANLÆGNING 060 Omkostninger * Øvrige omkostninger HØJE-TAASTRUP Rådighed ERHVERVSOMRÅDE ETAPE Veje Faste ejendomme *. * * Andre faste ejendomme * * FLYTNING AF PÆDAGOGISK Rådighed UDVIKLINGS- CENTER 030 Håndværkerudgifter Inventar og apparatur Omkostninger KØB/SALG AF DIVERSE Rådighed EJENDOMME 2004

7 21 Økonomiudvalg Jordforsyning og beboelsesejendomme 060 Omkostninger KØB/SALG AF DIVERSE Rådighed EJENDOMME I KØB/SALG AF DIVERSE EJENDOMME I Køb af jord Håndværkerudgifter Omkostninger Byfornyelse og boligforbedring * * TAASTRUP BYMIDTE, Rådighed HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE, UDGIFTER MED 50 % REFUSION TAASTRUP BYMIDTE, HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE, UDGIFTER MED 50 % REFUSION 060 Omkostninger Statstilskud TAASTRUP BYMIDTE, Rådighed HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE, UDGIFTER MED 20% REFUSION 060 Omkostninger Statstilskud Redningsberedskab Bevilling Drift * Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab *. * * Redningsberedskab * * REDNINGSBEREDSKAB: FRED * Personale * Løn til beredskabschef m.fl Refusion til/fra kommuner Arbejdsskadeforsikringer Uddannelse Udgifter til redningskorps Tjenestevogne * Vedligeholdelse Drift Forsikring Vandforsyningsanlæg Tilskud til Beredskabsforbundet Beredskabsplanlægning Gebyr for "blinde" alarmer Andet Refusion fra kommuner REDNINGSBEREDSKAB: KRISE/ * KRIG 030 Høje-Taastrup kommune, * egenudgifter 01 Beredskab Storkøbenhavn Fællesudgifter med Vallensbæk * og Ishøj 00 Forsikringer

8 22 Økonomiudvalg Redningsberedskab 01 Husleje, kommandocentral Husleje,materiel,bunker og øvelser 03 Refusion fra kommuner Politisk organisation Bevilling Drift * Undervisning og kultur Kulturel virksomhed *. * * Andre kulturelle opgaver * * FÆLLESUDGIFTER- OG * INDTÆGTER 025 Udvalgspuljer * Børneudvalget Fritid- og Kulturudvalget Venskabsbyer Social- og sundhedsvæsen Øvrige sociale formål *. * * Øvrige sociale formål * * Udvalgspuljer * Socialudvalget Ældreudvalget Administration m.v Politisk organisation *. * * Fælles formål * * Udvalgspuljer * Socialudvalget Fritids- og kulturudvalget Ældreudvalg Børne- og ungdomsudvalget Venskabsbyer Partistøtte Kommunalbestyrelses- og * * amtsrådsmedlemmer 001 Vederlag til borgmester og viceborgmester 002 Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd 003 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag 004 Fast vederlag Pension Telefon Kilometergodtgørelse Uddannelse Blade, tidsskrifter, håndbøger m.v. 058 IT-løsninger til byrådet Møder, rejser og repræsentation Kommissioner, råd og nævn * * Kommissioner, råd og nævn vedr * hovedkonto Andre Kommissioner, råd og nævn vedr * hovedkonto 01

9 23 Økonomiudvalg Politisk organisation 01 Andre Kommissioner, råd og nævn vedr * hovedkonto Fællesudgifter Folkeoplysningsudvalget Taastrup ungdomsskole Hedehusene ungdomsskole Valg/uddannelse til skolebestyrelser 10 Skolebestyrelse, Parkskolen Skolebestyrelse, Hedehusene skole 12 Skolebestyrelse, Borgerskolen Skolebestyrelse, Rønnevangsskolen 14 Skolebestyrelse, Selsmoseskolen Skolebestyrelse, Reerslev skole Skolebestyrelse, Fløng skole Skolebestyrelse, Gadehaveskolen Skolebestyrelse, Grønhøjskolen Skolebestyrelse, Sengeløse skole 20 Skolebestyrelse, Charlotteskolen 21 Skolebestyrelse, Torstorp skole Skolebestyrelse, musikskolen Skolebestyrelse, klassecenter 24 Skolebestyrelse, Øtofteskolen Samrådet for øvrige foreninger Samrådet for kulturelle foreninger 32 Idrættens samråd Voksenundervisningens samråd Børne- og ungdomsorganisationernes samråd 40 Andre Kommissioner, råd og nævn vedr * hovedkonto Koordinationsudvalget Ældrerådet Klageråd på hjemmehjælpsområdet Brugerråd på hjemmehjælpsområdet 07 Ældrerådsvalg Integrationsråd Handicapråd Kommissioner, råd og nævn vedr * hovedkonto Skatteankenævn Huslejenævn Bevillingsnævn Beboerklagenævn Hegnssyn Valg m.v * * Fælles formål * Stemmebokse og stemmekasser Udarbejdelse af valglister Annoncer om valglisters fremlæggelse 002 Folketingsvalg *

10 24 Økonomiudvalg Politisk organisation 01 Valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede vælgere 02 Annoncer Valgkort Valgbehandlingen og opgørelse af valget 05 Kommunens andel af opstillingskredsens udgifter 003 Kommunale valg * Valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede vælgere 03 Valgkort Stemmesedler, plakater m.v Valgbehandlingen og opgørelse af valget Administrativ organisation.... Bevilling Drift * Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme *. * * Andre faste ejendomme * * FÆLLESUDGIFTER- OG * INDTÆGTER 038 Rengøring * Rengøringsafdelingens interne regningsarbejder (uden moms) 03 Rengøringspatrulje Faste afløser Rengøringsafdelingens biler Konsulentbistand * Teknisk planafsnit Teknisk driftsafd./ forretningsfører 046 Energistyring * Energisekretariat Energibank Udviklingskonto * Fælles ERIK HUSFELDTSVEJ * Rengøring * Personale Rengøringsmidler Vinduespolering og vask Rengøringsmaskiner og lign Kantine * Personale Maskiner og inventar Vask m.v Varekøb og -salg til møder Varekøb og -salg til kunder RISIKOSTYRING * 061 Forsikringsmoms Risikotiltag Leasing Fysiske sikringstiltag af ejendomme omkring Selsmosesskolen

11 25 Økonomiudvalg Administrativ organisation TILSYNSAFSNITTET * Personale * Fast løn Inventar * Anskaffelser Veldigholdelse Drift Festvagt Indtægter Trafik og infrastruktur Fælles funktioner *. * * Øvrige fælles funktioner * * Gartnerelever Social- og sundhedsvæsen Boliger og institutioner samt *. * * pleje og omsorg for ældre 32 Pleje og omsorg mv. af ældre * * og handicappede 000 FÆLLES * FÆLLESUDGIFTER- OG * INDTÆGTER 022 Personale * Køkkenassistentelever Sundhedsudgifter m.v *. * * Kommunal tandpleje * * Institutionspersonale * Tandklinikassistentelever Administration m.v Administrativ organisation *. * * Administrationsbygninger * * RÅDHUSET, BYGADEN * Fast ejendom * Husleje Vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af friarealer Indendørs beplantning Sanitet Opvarmning El Skatter og afgifter Bygningsbrandforsikring Vand Tagrenovering Overført fra Erik Husfeldtsvej Rengøring * Gåtid Vakance Personale Rengøringsmidler Vinduespolering og vask Rengøringsmaskiner og lign Serviceopgaver Inventar Løsøreforsikring

12 26 Økonomiudvalg Administrativ organisation 088 Huslejeindtægter * Husleje El, vand og varme Rengøring LOKALCENTERET I * TAASTRUPGÅRD 028 Fast ejendom * Vedligeholdelse af bygninger Tekniske installationer Opvarmning El Skatter og afgifter Bygningsbrandforsikring Vand Rengøring * Personale Rengøringsmidler Vinduespolering og vask Inventar Løsøreforsikring Sekretariat og forvaltninger * * Personaletilpasning * Sparemål for konto Normering- og løndifference i forbindelse med centerdannelsen 03 Omstillingspulje fra 2005 konto Realiserede besparelser Kommunaldirektør * Direktion Byrådscenter Informationsafdeling Økonomicenter Løn- og personaleafdeling Kantinen Teknisk direktør * Sekretariatet Teknisk drift Teknik- og Miljøcenter Ejendomscenter Rengøringsafsnittet 04 Ejendomscenter - Bygnings- og anlægsafsnittet 05 Ejendomscenter Projekteringsteamet 06 Ejendomscenter - Risikostyring og administrationsafsnittet 07 Borgerservicecenter - Teknisk Servicemedarbejder 023 Socialdirektør * Sekretariatet Famile- og Socialcenter Lægekonsulenter Ældre- og Handicapcenter * Central Boligsocial afdeling Borgerservice Hjemmeplejen * Central Regresmedarbejder Lokalcenter i Taastrupgård

13 27 Økonomiudvalg Administrativ organisation 14 Udlån af personale arb. til erhvervs 15 Undervisning af lægestudende i FSC 024 Børne- og Kulturdirektør * Pædagogisk Udviklingscenter PUC 02 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 03 Institutions- og Skolecenter Fritid og Kultur Pulje: Forvaltningen * Permanente tillæg Lønsumsreduktion Økonomidirektør * Inkasso- og Kontrolcenter Løn- og Personalecenter Økonomi- og Analysecenter Økonomiudvalgets bevilling 98 Flex-/skånejob Arbejdsskadeforsikring, personale 029 Overarbejde * Kantine Øvrige Elever og praktikanter Selskabsligning * Lønninger Vikarer * Fælles Kantine Dagpengeindtægter * Barsel, graviditetsgener og adoption 03 Sygdom Pension * Egenpension Ægtefællepension Børnepension Udgifter ved pensionsoverførsler 05 Indtægter ved pensionsoverførsler 06 Vedr. nedlagte funktioner Pensionsforsikring * Udgifter Indtægter Særlige lønomkostninger * Jubilæumsgratiale Pulje til fratrædelsesgodtgørelser ved åremålsansættelse 043 Tjenestekørsel m.m * Rammebudget til tjenestekørsel Telefongodtgørelse Beklædning * Betjente Kvikservice Diverse udgifter og indtægter * i.f.m. personale 01 Helbredsattester Gebyr til helbredsnævnet

14 28 Økonomiudvalg Administrativ organisation 03 Indtægter fra AER Indtægter fra AKUT-fonden Personaleydelser, receptioner * og møder 01 Personaleydelser Jubilæumsreceptioner Afskedsreceptioner m.m Administrative møder med externe kontakter 05 Psykologbistand/ alkoholbehandling 048 Uddannelse * Rådighedsbeløb Chefsekretærkurser Ledelses- og kvalitetsudvikling MED-kurser Eksterne/interne kurser * Socialdirektørens område * Efteruddannelse v/ indvandrerundervis 06 Intern uddannelse Anskaffelse af inventar * Rammebeløb Vedligeholdelse og drift af * inventar og maskiner 07 Inventar Kontormaskiner Kopimaskiner Kontorhold * Kontorartikler Blanketter Porto, gebyr, depotafgifter, tingbogsattester m.v. 05 Telefon Indtægter ved salg af fotokopier m.v 07 Telefonomkostninger til hjemmearbejdspladser m.v. 08 Salg af telekort Telefoncentral: leasing Telefoncentral: besparelse TDC-rabat (incl. moms) Institutionernes andel af de samlede telefonudgifter (- debetering) 14 Servicekontrakt, Flextronics Mobiltelefoni rådhus Trykkeri * Anskaffelse af maskiner Vedligeholdelse af maskiner Forbrugsstoffer Opgaver købt i byen Indtægt Annoncer * Information Stillingsannoncer * Direktøren for børn, fritid og * kulturs område 04 Fritid- og kulturafdelingen Direktionens dispositionspulje IT-projekter * Docs Open *

15 29 Økonomiudvalg Administrativ organisation 1 Møder, forplejning m.m Digitalt valg Specielle EDB-opgaver * Socialdirektørens område Teknisk direktørs område Kommunaldirektørens område IT-systemafgifter m.m * Sygesikring Folkeregister System E-FAS KMD-Essentia, sygedagpenge Skat og restance, andre end KMD Elektronisk posteringsarkiv WEB-betaling/bestilling Indskanningssystem Vejmand Miljøinformationssystem Vedligeholdelsessystemet Caretake 30 Docs Open KMD Booking KMD SiteCore Performance Guard Enalyser KMD Essentia, Komma Opkrævning af skorstensfejning Betalingsaftale IT-drift/vedligeholdelse * Køb Leasing Service, vedligeholdelsesaftaler m.m 04 Salg Reparationer Licenser E.D.B.-administration Kantinen - HTK KMD, IT-drift * Faste månedlige vederlag (Bilag A) 1 Bibliotek (Bilag 6f) Katastrofeplan (Bilag 6f) Vederlag for overdragelsesperioden (Bilag 6E) 4 Overdragelse af medarbejdere (Bilag 17) 7 Telefonsystemet (Bilag 6f) Bod vedr. IT-drift Puljebiler Effektivisering af indkøb * Ny Kommunerabat (bonus) Forsikringer * Selvrisiko, erhvervsforsikring Andre forsikringer Puljebilforsikringer Ansvarsforsikring for plejeanbragte børn og unge 09 AES (arbejdsbetingede lidelser) Pulje til præmiestigninger Revision Advokatomkostninger *

16 30 Økonomiudvalg Administrativ organisation 01 Fælles Konsulentbistand * Direktøren for børn, fritid og kulturs område 05 Energisekretariatet Teknisk planafsnit Erhvervspolitik Teknisk driftsafd./ forretningsfører 19 KL-tilskudmodel og benchmarkings- samarbejde 067 Udviklingskonto * Fælles Centernes rammebudget * Direktion Borgerservice Byrådscenter Driftsbyen Ejendomscenter Erhvervscenter Familie- og Socialcenter Fritid og Kultur Hjemmeplejen Inkasso- og Kontrolcenter Institutions- og Skolecenter Lokalcenter Taastrupgård Løn- og Personalecenter Teknik- og Miljøcenter Ældre og Handicap Økonomi- og Analysecenter Bedriftsværn Udgifter i.h.t. lov om * sikkerheds- og sundhedsarbejde 01 BST BST-frivillig Kurser Skærmbriller Abonnementer Håndbøger Krisepsykolog Diverse Lønadministration * I/S Hedeland Administrationsvederlag * Plejehjemsforeninger Vagtordning: Albertslund, Glostrup, Ishøj og Høje- Taastrup 03 Plejehjemsforeninger i.f.m børn med psykiske handicaps 075 Lægeerklæringer * Vedr. offentlige pensioner Arbejdsmarkedsafd., lægeerkl aktivering 03 Vedr. hjælpemidler Buerne Vedr. visitation til plejehjem Vedr. integration Indtægter ved Skattecenter * København Vest 01 Indtægter lønadministration Indtægter økonomifunktion

17 31 Økonomiudvalg Administrativ organisation 03 Huslejeindtægter Indtægter IT-service Indtægter posthåndtering Bidrag til PUC's genhusning Udgifter til Skattecenter * København Vest 01 HTKæs driftsbidrag til Skattecenter København Vest 080 Tolkebistand * Buerne Socialafdeling Daginstitutionsafdelingen Projekter * Den effektive kommune Kanalstrategi Arkivarbejde Task Force-projekt Administrationsudgifter i.f.m A.K.B.-boliganvisning 085 Regnskabsafdelingen * Uindløste checks Kassedifferencer Systemdifferencer og øredifferencer 086 Kantine * Maskiner og inventar Vask m.v Øvrige varekøb Aviser Salg af aviser Varekøb til videresalg Salg til personale Salg til interne møder Diverse udgifter * Kontingent til bogtrykfagets sociale fond 05 Miljøbutik, husleje m.m Agenda Diverse indtægter * Rykkergebyr i.f.m debitorsystemet 02 Gebyrer vedr. skat Administrationsgebyr for lønindeholdelse 05 Gebyr for tabte nøgler Vielsesgebyr Gebyr vedr folkeregisterattester 15 BBR: ejer- og lejermeddelelser Administrationsgebyr for opkrævning af skorstensfejerbidrag 21 Gebyr for ungdomskort Andet Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne 097 Gebyrer for byggesagsbehandling

18 32 Økonomiudvalg Administrativ organisation 48 Diverse udgifter og indtægter *. * * Indtægter efter forskellige * * love 022 Afgift for spilleautomater Erhvervsfremme og turisme * * Erhvervsrådet HTK'S medlemstilskud til Erhvervsknudepunktet 025 Kontaktpunkt:Vestegnens iværksættere 026 Turismehandlingsplan Særlige udgifter * * Kontingent til kommunale sammenslutninger 022 Administrative årsmøder Personale * Arbejdsskadeforsikring Pulje til energisparebelønning Energibank Risikostyring 02 Forsikringsmoms 052 Tilsynsafsnittet * Inventar, redskaber og værktøj * Drift Indtægter Festvagt Rengøringsafdelingens sparepulje 059 Rengøringspatrulje og faste * afløsere 22 Rengøringspatrulje Faste afløsere Bil Foreningstrykkeri Rengøringsafdelingens arbejde * for fremmede (med moms) 01 Øvrige Vestforbrænding Grafisk arbejdsstation Informationsafdelingens salg Omsorgsarbejde Omsorgsarbejde Projekt vedr. sundhedsklinik Lederkursus (Hoved MED) Kvalitetsudviklingsprojekt Seniorprojekt Ledelsesudvikling * Lederforum Lønpuljer Bevilling Drift * Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

19 33 Økonomiudvalg Lønpuljer 25 Faste ejendomme *. * * Andre faste ejendomme * * FÆLLESUDGIFTER- OG * INDTÆGTER 024 Rengøringsafdelingens lønpuljer * Lønpulje til barsel- og vikar Lønpulje til omsorgs- og fraværs- politik 03 Lønpulje til feriefridage Trafik og infrastruktur Fælles funktioner *. * * Øvrige fælles funktioner * * Lønpulje Undervisning og kultur Folkeskolen *. * * Folkeskoler * * Lønpulje Social- og sundhedsvæsen Dagpleje, daginstitutioner og *. * * klubber for børn og unge 10 Fælles formål * * Lønpulje Boliger og institutioner samt *. * * pleje og omsorg for ældre 32 Pleje og omsorg mv. af ældre * * og handicappede 000 FÆLLES * FÆLLESUDGIFTER- OG * INDTÆGTER 023 Lønpulje Administration m.v Lønpuljer *. * * Lønpuljer * * LBN-korrektioner Pulje til flex-.senior- og skånejobs 028 Fælles puljer * Den digetale kommune Omstillingepulje Omsorgsdage Uforudsete behov (KTO-pulje) Seniorpolitiske initiativer Omsorgs- og fraværspolitik Start den Digetale Kommune Lønopsamlingspulje, Direktionen Pulje til kvalitetsudvikling Pulje til MED-uddannelse Puljer: feriefridage * Til udbetaling Puljer * Forvaltningspuljer *

20 34 Økonomiudvalg Lønpuljer 1 Børne- og kulturdirektør Puljer * Kommunepuljer * KTO-pulje Forvaltningspuljer * Teknisk direktør Puljer * Kommunepuljer * Central pulje Puljer * Kommunepuljer * Centralpulje Renter Bevilling Renter * Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 22 Renter af likvide aktiver *. * * Indskud i pengeinstitutter m v. 08 Realkreditobligationer Statsobligationer m.v Renter af kortfristede *. * * tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 32 Renter af langfristede *. * * tilgodehavender 20 Pantebreve Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud * * Boliglån: pligtlån flygtninge 022 Boliglån: pligtlån Kautionslån Andre langfristede udlån og tilgodehavender 35 Renter af udlæg vedrørende *. * * forsyningsvirksomheder 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 34 Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder * * Renovation

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT 7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV... * 269.401.731 2378.480.498-267.478 2.374.484-1.856 5.836-70 RENTER AF LIKVIDE AKTIVER... * 347 3.966.837-3.800- SKATTER M.V... * 347 3.966.837-3.800-22 RENTER

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget

Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 1 Økonomi- og planudvalget Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 58 Redningsberedskab (brandvæsen og tidligere

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Forbrug 2008 pr

Forbrug 2008 pr pr 3 Direktør for Social og Arbejdsmarked 09 Balance 25 Tilgodehavender hos staten 12 Refusionstilgodehavender 912100 Refusion, Socialministeriet 912 100 00-05 695.091,00-13.157.227,00-12.462.136,00 ok

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

EAN- Afdeling lokationsnummer Beskrivelse Beskrivelse Adresse Postnr By Telefon

EAN- Afdeling lokationsnummer Beskrivelse Beskrivelse Adresse Postnr By Telefon Afdeling EANlokationsnummer Beskrivelse Beskrivelse Adresse Postnr By Telefon 331116 5790001123277 10.klasse skole Linie 10 Parkvej 76 2630 Taastrup 43 35 38 80 331468 5790000401536 Bakketoppen Bakketoppen

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER 998 RESULTATOPGØRELSE 1000 CAMPINGGEBYRER m.v. Overskrift 1010 Turister Resultat 1020 Fastliggere Resultat 1030 Gæster Resultat 1040 Udlejning campingvogne Resultat 1050 Udlejning hytter Resultat 1060

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Budget 2017 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2017 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2017 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER 1 2 Indholdsfortegnelse BEMÆRKNINGER TIL FINANSERINGSKONTIENE Side Økonomi- og Erhvervsudvalget... 5 21 Renteindtægter...

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Budget- og regnskabssystem 4.7 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Kontoplanens hovedkonto 0-6 omfatter kommunens egentlige drifts-

Læs mere

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel Beskæftigelsesråd resultat Løntilskud 115,1 170,6 55,4 Beskæftigelsesordnin 105,8 160,7

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

OBS: Afdelinger med mindre end 5 ansatte er skjult i nedenstående liste Center Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 3 Fuldtids ansatte

OBS: Afdelinger med mindre end 5 ansatte er skjult i nedenstående liste Center Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 3 Fuldtids ansatte Fraværsstistik OBS: Afdelinger med mindre end 5 er skjult i nedenstående liste Anste AMC Jobafklaring - Jobcentret AC - Job og Fremtid 21,39 21,86 4,4 Side 1/8 Sum Sum 21,39 21,86 4,4 AC - Arbejdsmarkedssekretariet

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Handels- og servicevirksomhed

Handels- og servicevirksomhed Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1010 Varesalg indland U 1020 Varesalg EU 1030 Varesalg andre land 1190 OMSÆTNING I ALT

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 23. marts 2015 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2010-2014. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti 1. Generelt Statuskonti skal som minimum afstemmes i henhold til oversigt over afstemningsterminer. (se oversigt på side 3-4) Afstemningerne opbevares

Læs mere