Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017"

Transkript

1 Budgetbemærkninger til budget # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renteudgifter Renter af kortfristet gæld til staten Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster Afdrag på udlån Forskydninger i langfristede tilgodehavender Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder Afdrag på optagne lån Forskydninger i langfristet gæld Tilskud og udligning, herunder udligning af købsmoms Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Skatter Optagelse af lån Forskydninger i langfristet gæld Forskydninger Forskydninger i likvide aktiver #I/T Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

2 Renter Renter af likvide aktiver Realkreditobligationer Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Renter af langfristede tilgodehavender Pantebreve Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Varmeforsyning Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Renter 08 Realkreditinstitutter, Renter af den likvide kassebeholdning, portefølgeaftaler 14 Tilgodehavender i betalingskontrol, Renter af restancer i debitorsystemet 15 Andre tilgodehavender vedr. hovedkonto 0-8, Renter af for sent betalte ejendomsskatter 20 Pantebreve, Renter af pantebreve 23 Udlån til beboerindskud, Renter af udlån til beboerindskud 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender, Renter af udlån til betaling af ejendomsskat 27 Deponerede beløb for lån mv., Renter af deponerede midler vedr. salg af Roskilde El-forsyning i 2010, samt øvrige deponeringer i henhold til lånebekendtgørelsen 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt, 33 Varmeforsyning, 34 Vandforsyning, 35 Andre forsyningsområder, For alle områder gælder det tilgodehavende hos Roskilde Forsyning i forbindelse med selskabsdannelsen pr. 1. januar Der er udstedt gældsbreve på annuitetsvilkår. Andre forsyningsområder omfatter desuden mellemværende med renovationsområdet. 08 Realkreditinstitutter, Budgettet er udfra den nominelle beholdning på 430 mio. kr. med en anslået forrentning på 2 %. 14 Tilgodehavender i betalingskontrol, Budget er fastsat udfra 2012-regnskab. 15 Andre tilgodehavender vedr. hovedkonto 0-8, Budget er fastsat udfra 2012-regnskab.

3 20 Pantebreve, Renter af pantebrev i matr. nr. 23b og 23c Jyllinge. Hovedstol kr., restgæld pr ,83 kr., forrentes med 6 %. Der tilskrives renter på pantebrev vedr. Viby Friskole, er ikke budgetlagt. Forfalder ved indfrielse i Udlån til beboerindskud, Budget er fastsat udfra 2011-regnskab 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender, Renten er beregnet udfra en restgæld på kr. med en anslået rente på 2 %. Renten for 2013 er fastsat til 2,23 %. 27 Deponerede beløb for lån mv., Deponering vedr. salg af Roskilde El-forsyning er anbragt i formuepleje i Nordea og frigives med 1/10 årligt. Renter i 2013 er anslået til 2 % udfra en beholdning på 88,6 mio. kr. primo Øvrige deponeringer udgør 5,8 mio. kr., hvor der ligeledes er anslået 2 % i afkast. 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt, restgæld pr kr. 33 Varmeforsyning, tilgodehavendet er indfriet pr Vandforsyning, restgæld pr kr. 35 Andre forsyningsområder, restgæld vedr. Roskilde Forsyning kr., efter betaling af ekstraordinært afdrag på kr. i Gæld til renovationsområdet er pr ,6 mio. kr. Forrentning er budgetteret til 0 da diskotoen er Renter af likvide aktiver, Jf. Lov om Kommunernes Styrelse skal midler som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, indsættes i pengeinstitut eller anbringes i obligationer eller investeringsbeviser. 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavneder, Lov nr af om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskat. Lånebeløb forrentes med en årlig rente der svarer til et gennemsnit af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år. 35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder, Renten er fastsat til 3,22 % svarende til markedsrente ved i krafttræden af bekendtgørelse nr. 319 / 2010 om afvikling af mellemværende mellem kommuner og vandselskaber.

4 Renteudgifter Renter af kortfristet gæld til staten Anden gæld Renter af kortfristet gæld i øvrigt Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Renter af langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Andre kommuner og regioner Realkredit Kommunekreditforeningen Kurstab og kursgevinster Garantiprovision Renter 52 Anden gæld, Beløb afsat til renter af eventuel for sent betalte beløb til offentlige myndigheder. 56 Anden kortfristet gæld, Afsat til rentegodtgørelse i forbindelse med kendelser fra SKAT som udløser tilbagebetaling 55 Renter af langfristet af grundskyld gæld, og dækningsafgift. Lån ydet Økonomistyrelsen, Region Sjælland, Realkreditinstitutter og Kommunekredit. 79 Garantiprovision, Opkræves i forbindelse med ydelse af kommunegaranti til Roskilde Forsyning. 52 Anden gæld, Budgettet er videreført uændret. 56 Anden kortfristet gæld, Budgettet er i 2014 videreført på tidligere niveau, efter at være ekstraordinært forhøjet i 2013 på grund af kendelser fra SKAT. 55 Renter af langfristet gæld, Lån med variabel rente er skønnet til 3 %, ydelse på swapaftaler er ikke særskilt budgetteret og skal derfor dækkes af den anslåede rente på lån. I forbindelse med en eventuel rentestigning vil udgifterne til swapaftalerne falde så den samlede udgift forbliver nogenlunde uændret. Der er beregnet renter af nye lån ligeledes med 3 % således, forventet låneoptagelse i december 2013 som beregnet udfra forventet regnskab 2013, i alt 58,4 mio. kr., bestående af energi incl. overført fra 2012 til 2013, 32,0 mio. kr., lånedispensationer incl. overført fra 2012 til ,0 mio. kr. og regulering vedr. ejendomsskat 3,4 mio. 79 Garantiprovision, Byrådet har den besluttet at 0,5 % i garantiprovision ved ydelse af kommunegaranti til Roskilde Forsyning.

5 Afdrag på udlån Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt Varmeforsyning Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Afdrag på udlån 20 Pantebreve, Afdrag vedr. pantebreve. 23 Udlån til beboerindskud, Afdrag på bestående eller ydelse af nye beboerindskud. 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender, Afdrag på bestående eller ydelse af lån til betaling af ejendomsskat 27 Deponerede beløb for lån mv., Frigivelse af deponerede midler 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt, 33 Varmeforsyning, 34 Vandforsyning, 35 Andre forsyningsområder, for alle områder er der tale om tilgodehavender hos Roskilde Forsyning i forbindelse med selskabsdannelsen pr. 1. januar Der er udstedt gældsbreve på annuitetsvilkår. 25 Andre forsyningsområder omfatter desuden mellemværende med renovationsområdet. 20 Pantebreve, Afdrag på pantebrev i matr. nr. 23b og 23c Jyllinge. Hovedstol kr., restgæld pr ,83 kr., forrentes med 6 %., Ørsted Forsamlingshus, restgæld pr ,47 kr. rentefrit årligt afdrag kr. Dåstrup Forsamlingshus, restgæld pr ,60 kr. rentefrit årligt afdrag kr. Ramsøhallen, restgæld pr ,64 kr., rentefrit årligt afdrag kr. Ramsøhallen, restgæld kr. rentefrit årligt afdrag kr. 23 Udlån til beboerindskud, Budget er fastsat udfra 2011-regnskab 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender, Nettoudlån til betaling af ejendomsskat er nedsat med 8 mio. kr. til 12 mio. kr. som følge af fortsat fald i nettoudlånet efter ændret højere renteberegning fra Afdrag på gældsbrev i Trekroner Kollgiet kr., restgæld kr. Gældsbrev i Duebrødre Kollegiet kr., restgæld kr. 27 Deponerede beløb for lån mv., Frigivelse af deponering vedr. Roskilde El-forsyning med 1/10 årligt, svarende til kr., frem til Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt, restgæld pr kr., afdrag i kr., udløb i Varmeforsyning, gældsbrev er indfriet pr Vandforsyning, restgæld pr kr., afdrag i kr., udløb i Andre forsyningsområder, restgæld pr kr., efter ekstra ordinært afdrag i 2012 på kr. afdrag i kr., udløb i Brugerbetaling og tekster Fuld overførselsadgang.

6 Afdrag på optagne lån Forskydninger i langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Andre kommuner og regioner Realkredit Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Serviceudgift 55 Forskydninger i langfristet gæld, Afdrag på lån ydet af Økonomistyrelsen, Region Sjælland, Realkreditinstitutter og Kommunekredit. 55 Forskydninger i langfristet gæld, Der er beregnet afdrag af bestående lån samt den budgettede låneoptagelse i 2013, bestående af forventet låneoptagelse decmber 2013 på 58,4 mio. kr., bestående af energi incl. overførsel fra ,0 mio. kr., lånedispensationer incl. overførsel fra ,0 mio. kr. samt regulering lån til betaling af ejendomsskat 3,4 mio. kr.

7 Tilskud og udligning, herunder udligning af købsmoms Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Finansiering 62 Tilskud og udligning. Den enkelte kommune kan under dette vælge om den vil budgettere med et statsgaranteret eller selvbudgetteret skat, tilskud og udligning. For tilskud og udligning gælder det at området er opdelt i 3 forskellige hovedtyper udligning kommunerne imellem, statstilskud og et udviklingsbidrag til Der sker en udligning kommunerne imellem for at gøre serviceniveauet mere ensartet over hele landet. Udligningen sker iht. til loven og ift. kommunernes beskatningsgrundlag samt udgiftsbehov. I udligningen opgøres det i hvor høj grad kommunen selv kan dække sit udgiftsbehov. Udligningen er opdelt i en landsudligning samt en hovedstadsudligning. For landsudligningen finansieres en stor del af midlerne af staten, hvorimod hovedstadsudligningen er mellemkommunal. Det vil sige at udligningen mellem hovedstadskommunerne giver 0. Statstilskuddet bliver beregnet ud fra den andel af den samlede befolkning som Roskilde repræsentere. Tilskuddet gives som kompensation for opgaver m.v. som staten påfører kommunerne at løse. Størrelsen på den samlede pulje til fordeling reguleres hvert år for nye love, budgetgarantier m.m. Kommunerne betaler hvert år et bidrag til udvikling til regionerne. Bidraget er udregnet ved en takst pr. indbygger. For Roskilde Kommune har beregningen for 2013 vist at det er mest hensigtmæssigt at vælge Statsgaranteret tilskud og udligning. Det betyder følgende: ( i kr ) Nettoudligning på landsplan Nettoudligning på hovedstadsområdet Statstilskud Korrektion for overudligning Udligning af selskabsskat Udligning og generelle tilskud i alt

8 Skatter Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom #I/T #I/T #I/T #I/T Finansiering. Området omfatter de forskellige former for skat, herunder indkomstskat, forskerskat, dødsbobeskatning, grundskyld, dækningsafgift, selskabsskat m.m. For visse dele af skatten er der sammenhæng til tilskud og udligning på den måde at hvis der vælges statsgaranti så ligger indkomstskatten fast til det niveau som der indgår i IM's beregning for statsgarantien. De andre dele af skatten holdes udenfor statsgaranti og skal derfor særskilt beregnes. Kommunal indkomstskat. Der er foretaget en manuel beregning ud fra skats statistikker fra 2010 og Beregningen tager udgangspunkt i hvor meget indkomstskat man fik i de år pr. skattebidrager hvorefter tallet fremskrives til niveau og ganges op med forventede antal skatteydere. Selskabsskatten omfatter skat af selskaber hjemmehørende i kommunen samt afregning af selskabsskat overfor andre kommuner. Afregningen overfor andre kommuner indgår i beregningen af tilskud og udligning hvorimod den forventede modtagne selskabsskat udmeldes af skat. Anden skat pålignet visse indkomster. Herunder ligger forskerskatten samt dødsbobeskatningen. For begge indkomsttyper tages tidligere års indkomst da det er meget svært at anslå hvor stor en andel der kan forventes i f.eks. dødsbobeskatning. Grundskylden beregnes ud fra skats statistikker, den forventede ejendomsværdi samt den fastsatte promille. Anden skat på fast ejendom indeholder dækningsafgiften som beregnes ud fra de fastsatte ejendomsværdier. Under dækningsafgiften er der en tre deling på Dækningsafgift pålignet offentlige ejendomme, Dækningsafgift pålignet forskelsværdi på offentlige ejendomme og Dækningsafgift pålignet erhevervsejendomme. Brugerbetaling og tekster

9 Optagelse af lån Forskydninger i langfristet gæld Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Finansiering 55 Forskydninger i langfristet gæld, Optagelse af langfristet gæld i henhold til lånebekendtgørelsen, lånedispensationer eller ældreboliglån. 55 Forskydninger i langfristet gæld, Der er budgetteret låneoptagelse med den ordinære låneramme på 12,0 mio. kr. afsat til lån til betaling af ejendomsskat. 5,0 mio. kr. til forventede lånedispensationer samt 25,0 mio. kr. til energiinvesteringer Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier

10 Forskydninger Forskydninger i likvide aktiver Kontante beholdninger Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut Kassekreditter og byggelån Forskydninger i kortfristet gæld til staten Anden gæld Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Mellemregningskonto Finansforskydninger 22 Forskydninger i likvide aktiver, består af den budgettede ændring i den disponible kassebeholdning 45 Forskydninger i passiver, 50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter, 22 Forskydninger i likvide aktiver, fastsættes ved endelig vedtagelse af budgettet. 45 Forskydninger i passiver, 50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter,

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger Renter, finansiering og finansforskydninger Indholdsfortegnelse Oversigt over politikområder... 320 Generelt... 320 Renter... 321 Tilskud, udligning og skatter m.v.... 324 Forskydninger

Læs mere

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Renter, finansiering og balanceforskydninger Renter og finansiering mv. Området renter, tilskud, udligning og skatter mv. er opdelt på følgende områder: (netto) Andel i pct. Renter af likvide aktiver -5.169 0,2 Renter af kortfristede tilgodehavender

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering...

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering... Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2014... 4 Regnskab 2014... 10 Regnskabsopgørelse 2014... 11 Finansieringsoversigt / Finansiel status... 12 Balance... 13 Noter...

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.8 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Hovedkonto 8 omfatter: Finansforskydning (funktionerne 8.22.01-8.52.62)

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Økonomiudvalget. 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab 60.62 Den centrale administrative funktion 60.64 Politiske organer, valg

Økonomiudvalget. 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab 60.62 Den centrale administrative funktion 60.64 Politiske organer, valg Økonomiudvalget 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab 60.62 Den centrale administrative funktion 60.64 Politiske organer, valg BEVILLINGSOMRÅDE 60.60 Bevillingsområde 60.60 Jordforsyning,

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere