medlemssucces rekruttering og fastholdelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "medlemssucces rekruttering og fastholdelse"

Transkript

1 medlemssucces rekruttering og fastholdelse

2 XXXXXX 3 Indhold Delit do odit del dolore dunt illa feugue do lorer il inim ilum ercillum uzrit quipis augue modolore volore. Indledning... 4 Hvad er frafald?... 5 Motiver og behov... 6 Behovsanalyse Frafaldsskema (Metode A) Hvad synes du? (Metode B) Foreningsprofil (Metode C) Klubhøring (Metode D) Klubanalyse Kerne- og perifere medlemmer (Metode E) Klubhjulet (Metode F) Interessentmodel (Metode G) Imageprofilskema (Metode H) Medlemsanalyse (Metode I) Målgrupper og aktiviteter (Metode J) Er din klub medlemsorienteret? (Metode K) Indsatsfelter (Metode L) Omverdenen ekstern analyse (Metode M) Modtagelse af nye medlemmer Det første skridt... 22

3 4 indledning indledning Mange idrætsforeninger bruger meget tid på at diskutere, hvorfor man mister medlemmer. Det er dog sjældent, at foreningerne stiller spørgsmålet: Hvordan kan vi fastholde vore medlemmer? altså bruger tid på at analysere og udarbejde en strategi for at modvirke frafaldet. Årsagen til, at spørgsmålet ikke stilles er gerne, at det samlede medlemstal i foreningen ikke falder katastrofalt, da der sideløbende med frafaldet hele tiden kommer nye medlemmer. Der er tale om en gennemstrømning af medlemmer. Det, der ofte optager lederne i idrætsforeningerne, er et andet spørgsmål: Hvordan skaffer vi nye medlemmer? Der bruges tilsyneladende mere tid på at skaffe nye medlemmer end på at mindske eller forhindre frafaldet. Da man ikke har en garanti for, at nye medlemmer har samme behov som de gamle, er der måske oven i købet risiko for, at de hurtigt melder sig ud igen. Dette hæfte giver eksempler på, hvordan du og din klub gennem analyse af mål, idégrundlag, image, aktiviteter, medlemmernes forventninger og behov kan mindske frafald og øge rekruttering. Analyser og undersøgelser Frafald Definition Frafald i din klub betyder, at medlemmer melder sig ud. Dette viser sig i praksis ved, at man bliver væk uden udmeldelse, lader være med at betale kontingent eller formelt melder sig ud. Det kan gøres på forskellig vis. Spørgeskemaundersøgelser i hård kopi, via hjemmesiden, via mail mv. Der kan laves kvalitative interview-undersøgelser, fokusgruppemøder osv. Du får ideer og inspiration til at skabe motiverende rammer for såvel nuværende som kommende medlemmer. Samtidig får du kendskab til metoder til udarbejdelse af strategier vedrørende fastholdelse af medlemmer. I hæftet behandles kun frafald blandt de aktive idrætsudøvere, men der er mange paralleller til ledere, dommere, trænere og andre. Rekruttering Definition Rekruttering betyder, at din klub får nye medlemmer.

4 hvad er frafald? 5 hvad er frafald? FORMER FOR FRAFALD Frafald i en klubs medlemmer af idrætsudøvere kan inddeles i seks typer: 1. Fra én idrætsforening til en anden idrætsforening 2. Fra én idrætsgren til en anden idrætsgren 3. Fra idræt i idrætsforeningen til idræt uden for idrætsforeningen. a. Organiseret i fx boligforeninger, firmaregi og aftenskoler. b. Uorganiseret idræt som fx selvmotion, helseinstitut, gade- og strandleg. 4. Fra aktiv idrætsudøver i idrætsforening til anden fritidsudfoldelse. Eksempler: Spejder, ungdomsskole, musikskole og lignende. 5. Ophører med at være aktiv i sin fritid. 6. Fra aktiv idrætsudøver i en idrætsforening til aktivt idrætsarbejde som leder, træner, dommer og lignende. Der kan naturligvis være mange forskellige årsager til, at et medlem melder sig ud af en klub. I mange tilfælde skyldes det også summen af en række oplevelser og årsager, at medlemskabet droppes. Før hæftet sætter fokus på en mere systematisk behandling af frafaldsproblematikken, kan du ved at besvare følgende spørgsmål, få dine egne umiddelbare vurderinger frem og dermed sætte dig selv og din klub i centrum, i relation til hæftets øvrige opgaver og metoder. Opgave 1 a) Hvorfra kommer de nye medlemmer i din klub? b) Hvilke behov og forventninger tror du, de har? Opgave 2 Hvorfor tror du, din klub mister medlemmer?

5 6 motiver og behov forventninger MOTIVER OG BEHOV forventninger En af hovedårsagerne til at der sker frafald at medlemmer melder sig ud, er, at de ikke har fået deres forventninger indfriet. Idrætsforeningernes tilbud er ofte traditionelt og historisk betingede og stemmer derfor ikke altid overens med medlemmernes behov. Klubbens aktiviteter ê ê é é Medlemmernes behov Som illustrationen viser, betyder det i praksis, at der udbydes nogle tilbud, der ikke er behov for, hvilket er ensbetydende med spild af idrætsforeningens ressourcer, såvel menneskelige som økonomiske. Som det også fremgår, er der behov, der ikke bliver dækket, og dette kan medføre utilfredshed hos medlemmerne med efterfølgende udmeldelse som resultat. DRIVKRAFTEN Hvorfor ønsker en person at blive medlem af en idrætsklub? Hvilke forventninger, ønsker, motiver og/eller behov er drivkraften bag indmeldelsen? En persons årsag til handling kan tage afsæt i mange forskellige behov eller motiver, for eksempel: Kammeratskab, tryghed, udfordring, nysgerrighed, afkobling, succes, påskønnelse, fællesskab, selvhævdelse, magt, indflydelse, medbestemmelse, selvrealisering, konkurrence, spænding, berømmelse, kedsomhed, komme hjemmefra, motion, fysisk aktivitet, skabertrang, legetrang, ligeværd, sikkerhed, samarbejde, ros, initiativ, dygtiggøre sig, profit, bryde grænser, udvikle sig, kontakt med andre, finde sig selv, samhørighed, få ansvar, kæmpe og have det sjovt. Opgave 3 Skal din klub for enhver pris rette sig efter alle idrætsudøvernes behov? Begrund hvorfor!

6 motiver og behov forventninger 7 Idrætsforeningernes tilbud er ofte traditionelt og historisk betingede og stemmer derfor ikke altid overens med medlemmernes behov Som konkrete eksempler på, hvorfor jeg dyrker idræt i en klub, kan nævnes: Tennisspilleren: Højdespringeren: Jeg spiller tennis, fordi hver bold er en ny situation. Højdespring er lige sagen for mig. Præstationen afhænger alene af mig og kun mig. Jeg ønsker at perfektionere selve springet. Håndboldspilleren: Jeg spiller sammen med mine bedste veninder. Vi er et hold både på banen og uden for. Badmintonspilleren: Selv om jeg er 42 år, er det aldrig for sent at begynde at lære noget nyt. Karateudøveren: Fodboldspilleren: Sejleren: Sejleren: Roeren: Gymnasten: Det er blevet en hel livsstil for mig. Jeg elsker at spille! Livet i klubben og i havnen er lige noget for mig. Vi er én stor familie. Det er bare råhygge! På vandet kan jeg vise, at jeg bare er den bedste. Kan sejle i al slags vejr. Jeg er en egoist, der elsker, at vi fungerer i vores team. Vi fire er i båden som én. Mandagsholdet er mit andet hjem. Klubben bruger mig til at løse opgaver. Det er sjovt, men også tidskrævende. Basketballspilleren: Jeg skiftede klub for at udvikle mig som spiller.

7 8 behovsanalyse BEHOVSANALYSE Hvad tror vi? Hvad ved vi? Vigtigt at spørge den enkelte Metode a Da frafaldet er forskelligt for de enkelte idrætsgrene og idrætsforeninger, må den enkelte forening selv finde årsagerne til dette. Den reelle viden om, hvorfor medlemmerne melder sig ud, kan kun opnås ved at spørge dem selv. Dette kan eventuelt gennemføres ved udfyldelse af spørgekemaer, som de frafaldne bedes om at udfylde. Efterfølgende spørgeskema er et konkret eksempel på, hvorledes en fodboldklub har arbejdet med problemet i forhold til frafald i ungdomsafdelingen. Vær bl.a. opmærksom på forskellen mellem holdidræt og individuel idræt, når du udarbejder spørgeskemaet. frafaldsskema 1. Alder (fødselsår) 2. Hvor længe spillede du i klubben? 3. Hvad kunne du bedst lide ved at spille fodbold? (Skriv 1 ud for det du syntes bedst om 2 ud for det næstbedste osv.) At komme ud at spille kampe At vinde kampene Kammeratskabet Passede tidsmæssigt At komme på 1. holdet At komme i god form At komme til træning At komme på ture/rejser Andet Kamptidspunkterne passede mig dårligt Jeg kom ikke på det hold, jeg gerne ville Vi tabte for mange kampe Jeg skulle passe skolen Jeg fik arbejde Træningstiderne passede mig dårligt Der var for langt at køre til træning Kammeratskabet var for dårligt Jeg begyndte at spille fodbold i en anden klub Jeg begyndte på en anden idrætsgren Jeg er begyndt på noget, der ikke har med idræt at gøre (skriv evt. hvad:) 4. Hvorfor er du holdt op med at spille fodbold i klubben? (Hvis du sætter flere krydser, skal du skrive 1 ud for det vigtigste, 2 for det næstvigtigste osv.) Jeg rykkede op i en ny afd. Det blev for dyrt Jeg blev skadet Jeg havde dårlige trænere Jeg er flyttet 5. Hvor ofte overværede dine forældre de kampe, du var med i, da du spillede i klubben? (kun ét kryds) Næsten alle kampe i sæsonen 5-6 kampe pr. sæson 1-2 kampe pr. sæson Aldrig (meget sjældent)

8 behovsanalyse 9 Den reelle viden om, hvorfor medlemmerne melder sig ud, kan kun opnås ved at spørge dem selv 6. Nævn 5 forhold/stærke sider, du godt kunne lide ved klubben 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ Sådanne besvarelser er selvfølgelig vigtige, da de kan påvise forhold/ting, der ikke fungerer hensigtsmæssigt i klubben. Besvarelserne viser naturligvis også, hvad der fungerer tilfredsstillende. De bør dog ikke stå alene, da de kun giver udtryk for en lille gruppes meninger. 7. Nævn 5 forhold/dårlige sider, som du har oplevet i klubben 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 8. Hvad skulle klubben have gjort, hvis du i givet fald skulle have forsat der? _ Tak for din hjælp!

9 10 behovsanalyse Da det trods alt er medlemmernes interesser, din forening skal varetage, er det vigtigt at kende deres mening Metode B Da det trods alt er medlemmernes interesser din forening skal varetage, er det vigtigt at kende deres mening om foreningen og aktiviteterne i denne. Dette kan gøres helt enkelt ved at stille følgende spørgsmål: HVAD SYNES DU? Hvad synes du fungerer godt i foreningen? Hvad synes du, vi kan gøre bedre i foreningen? Hvad ville du straks tage fat på, hvis du bestemte? _ En anden måde at spørge medlemmerne på er at bede dem om at udfylde et profilskema.

10 behovsanalyse 11 Metode C FORENINGSPROFIL Tilfreds Utilfreds Meget Lidt Lidt Meget Hvordan trives du i klubben som helhed? Hvordan trives du i din afdeling/på dit hold? Hvordan synes du kammeratskabet er på dit hold? Hvordan synes du kammeratskabet er i klubben generelt? Hvordan er tilbudet til dig ift. træningstimer? Hvordan er tilbudet til dig ift. konkurrencedeltagelse? Hvad synes du om din træners dygtighed? Hvad synes du om trænernes dygtighed generelt i klubben? Føler du, at du får nok for dit kontingent? Hvordan oplever du samarbejdet mellem trænerne? Hvordan oplever du samarbejdet mellem lederne? Hvordan oplever du samarbejdet mellem lederne og trænerne? Hvordan er dine muligheder for at blive uddannet som træner? Hvordan er dine muligheder for at blive uddannet som leder? Hvordan synes du, klubbens image er i forhold til andre klubber i lokalområdet? Hvad synes du om klubbens forhold omkring klubhus/klublokale/kiosk/restaurant? Hvad mener du om klubbens ikke-sportslige aktiviteter (fester, temaaftener og lign.)? Hvad mener du om klubbens interne information? Hvad mener du om klubbens modtagelse af nye medlemmer? Hvordan oplever du det administrative serviceniveau? Hvad mener du om bestyrelsens evne til at samarbejde med medlemmerne generelt? Hvordan oplever du sammenhæng ml. målsætning (mål), ressourcefordeling og handling? Synes du, at klubben når målene? Hvordan synes du klubbens evne til at styre økonomien er? I hvor høj grad har du indflydelse på, hvad der sker i klubben? Hvis spørgeskemaet følges op med en personlig kontakt, er der mulighed for en nærmere uddybning af svarene. Metode D KLUBHØRING En tredje måde, hvorpå foreningen kan få medlemmernes mening at vide, er at holde et møde med deltagelse af bestyrelsen, udvalg, aktivrepræsentanter, forældrerepræsentanter, sponsorer og andre nøglepersoner.

11 12 klubanalyse KLUBANALYSE Det er en naturlig ledelsesopgave løbende at forholde sig til klubbens virksomhed Opgave 4 Hvor mange og hvem i din klub, tror du, er henholdsvis perifere og kernemedlemmer? Metode E For at få et bedre overblik over de rette handlinger for at få medlemssucces, kan alle de følgende metoder bruges som et værktøj til at analysere din klub med. Opgave 5 Er det bestemte grupper? I givet fald, hvorfor tror du det? Kernemedlem Kommer meget i klubben. Er fuldt engageret i klubarbejdet. Deltager i næsten alle arrangementer og er ofte med til at planlægge og gennemføre disse arrangementer. Ved hvad der sker i klubben - og interesserer sig for det. Føler medansvar med hensyn til klubbens omdømme. Perifert medlem Kan ofte betragtes som en kunde, der betaler sit kontingent og forventer at få en modydelse i klubben for pengene. Deltager i den sportslige aktivitet, men næsten aldrig i det almindelige klubliv. IMAGE Idrætsforeningens handlinger er grundlaget for det image eller omdømme, som man ønsker at have i lokalområdet. Før foreningen laver PR for at få flere medlemmer, er det vigtigt at finde ud af omverdenens kendskab til den. Dette kan gøres ved at spørge foreningens interessenter om hvilket billede, de har af foreningen. En interessent er en person eller en gruppe af personer, som foreningen er i samspil med.

12 KLUbanalyse 13 Metode F KLUBHJUL I klubhjulet er aktiviteten i centrum (her tennis). Andre forhold (fx klubliv, serviceydelser) danner tilsammen egerne i hjulet. Ledelse Træning Tennis Sociale aktiviteter Kammeratskab Opgave 6 Sæt din klubs idrætsgren og aktiviteter i centrum og fyld hjulet ud med ydelser og forhold, der er forbundet med deltagelse i aktiviteten. Klubhus Kiosk Metode G INTERESSENTMODEL Opgave 7 Hvem er din klubs interessenter? Trænere Andre klubber Forældreforening Tøjsponsorer Klubben/ bestyrelsen Banken Turneringstilbud Omklædningsfaciliteter Kommunen Medlemmer

13 14 klubanalyse For yderligere at forbedre udgangspunktet og målrette sine handlinger i relation til at fastholde og/eller rekruttere medlemmer, er en basal viden om, HVEM man tænker på og snakker om altafgørende metode h IMAGEPROFILSKEMA Eksempel Enig Delvis Delvis Uenig enig uenig Foreningen er seriøs Foreningen tilgodeser alle medlemmer Foreningen har en god økonomi Der er administrativ styr på foreningen Foreningen har dygtige trænere Foreningen er åben for nye muligheder Foreningen har dygtige ledere Der er et godt klubliv Eliteidræt har høj prioritet Foreningen satser på breddeidræt Foreningen er kendt for sit gode sociale arbejde i lokalområdet Foreningen er troværdig MÅLGRUPPER OG MEDLEMMER For yderligere at forbedre udgangspunktet og målrette sine handlinger i relation til at fastholde og/eller rekruttere medlemmer, er en basal viden om, HVEM man tænker på og snakker om altafgørende.

14 klubanalyse 15 MEtode I MEDLEMSANALYSE a) Hvem er medlemmer i dag? Metode J MÅLGRUPPER OG AKTIVITEteR Eksempel Aldersgruppe Antal Piger Drenge 8 år 9 10 år år osv. Hvilke aktiviteter tilbyder din forening de respektive målgrupper? Målgruppe: Aktivitet: Her er vist et eksempel for at vise sammenhæng mellem alder og køn. Men diverse statistiske opgørelser skal naturligvis relateres til din klubs virkelighed. Som mulige parametre kan bl.a. nævnes elite, motionisten, børn, ældre, nybegyndere, øvede, familie, handicappede, indvandrere, gamle medlemmer (over 5 års medlemskab) og nye medlemmer, social status, bopælstype, uddannelsesmæssig baggrund, job/erhverv, aktivitetstimer, kontingenttyper osv. Målgruppe: Aktivitet: b) Hvem vil I gerne have som medlemmer? 1. Hvem er den primære målgruppe? Målgruppe: Aktivitet: 2. Har I medlemmer i dag, som ikke tilhører foreningens primære målgruppe? I givet fald, hvem? Målgruppe: Aktivitet: Målgruppe: Aktivitet:

15 16 klubanalyse Metode K Er din klub medlemsorienteret? KVALITETSCHECK for ledere Er din forening medlemsorienteret? Tag stilling til nedenstående 14 udsagn. Ja Nej 1. Vi praktiserer systematisk tilbagemelding fra medlemmerne på deres oplevelser af foreningens aktiviteter og tilbud. 2. I vores forening har det tydelige konsekvenser at miste medlemmer. Vi følger op på udmeldelser for at opfange utilfredshed. 3. Vores ledere er uddannet til at finde (kreative) løsninger på pludseligt opståede problemer. 4. Hos os sætter medlemmernes behov retningslinierne for udviklingen af aktiviteterne og tilbuddene i foreningen. 5. Vores leder er uddannet til at fokusere på medlemmerne i alle sammenhænge. 6. Alle vores ledere er altid entusiastiske og lydhøre over for medlemmerne. 7. Vores måde at kommunikere på i foreningen garanterer tilfredse medlemmer. 8. Foreningens kendte og accepterede mål og handlingsplaner hjælper os med at prioritere opgaverne i dagligdagen. 9. Hos os gælder reglen Lad aldrig et utilfreds medlem melde sig ud. 10. Vi prioriterer og viser i alle vores aktiviteter, at vores nuværende medlemmer er de vigtigste. 11. Vores målsætning og mål er kendt og accepterede af medlemmerne. 12. Vi er gode til at uddelegere opgaver til medlemmerne. 13. Vi følger systematisk op på afviklingen af alle aktiviteter. 14. Hvis der opstår problemer, reagerer vi hurtigt og effektivt for at finde årsagen og forsøger at fjerne den.

16 klubanalyse 17 Metode K Opgaver Opgave 8 Anvend førnævnte metode på din egen klub. De spørgsmål, du har sagt nej til, viser nogle områder, hvor foreningens største ressource, medlemmerne, ikke serviceres og bruges optimalt. Opgave 9 Har du svaret ja til flere af spørgsmålene, så begrund dine svar. Hvad gør I og hvordan? Opgave 10 Hvad vil du gøre for, at du og din forening kan svare ja til alle spørgsmålene?

17 18 klubanalyse Metode L Indsatsfelter For at få overblikket i forbindelse med fastholdelses- og/eller rekrutteringsarbejde kan nedenstående figur anvendes. Figuren er specielt velegnet til at give overblik i relation til analyse og beskriverarbejdet i de foranstående metoder. nuværende medlemmer Nye medlemmer Nuværende 1 2 aktiviteter Nye aktiviteter 3 4 Eksempel Felt nr. 2: Her skal de nuværende aktiviteter præsenteres for de potentielle medlemmer. Felt nr. 3: Såfremt de nuværende aktiviteter ikke dækker de nuværende medlemmers behov, skal de, for at fastholdes, tilbydes nye aktiviteter. Det er tilrådeligt, at foreningen koncentrerer sig om at arbejde i et felt ad gangen. Vælger man at arbejde med flere felter på en gang, bør det være forskellige personer, der gør det. Det skal så ske i et tæt samarbejde. Opgave 11 Udfyld skemaet i relation til din klub. Vælger foreningen at udarbejde en rekrutteringsstrategi, er det, som tidligere nævnt, vigtigt at vide, hvad foreningen rekrutterer til - altså hvad kan vi tilbyde? For at danne sig et billede af rekrutteringsgrundlaget, kan foreningen udføre en ekstern analyse som vist efterfølgende.

18 klubanalyse 19 Metode M Omverdenen - ekstern analyse Billede af kommunen Antal indbyggere? Hvordan har udviklingen været? Hvad siger prognoserne? Aldersfordeling? Hvordan ser den ud i dag? Hvad siger prognoserne? Beskæftigelsen? Hvor mange arbejder i kommunen? Hvor mange pendler? Hvor mange er arbejdsledige? Fritidstilbud i kommunen? Idrætsklubber Musik Spejdere Ungdomsklubber Andet Hvilke foreninger har succes? Udvikling i medlemstal

19 20 klubanalyse Går interessen mod holdsport eller individuel sport? Hvordan opfatter du tendenserne i samfundet? Din idrætsgrens placering: Går interessen mod holdsport eller individuel sport? Hvilken betydning har den grønne tankegang (økologi, miljø)? Hvordan vil mængden af passiv underholdning (TV, video m.m.) påvirke klubbernes dagligdag? Hvilken betydning får udviklingen i familiemønstret? Hvordan vil de økonomiske tilskud fra det offentlige udvikle sig? Vil vi få mere fritid eller fri på andre tidspunkter? Er der andre forhold, som kan påvirke klubberne?

20 modtagelse af nye medlemmer 21 Modtagelse af nye medlemmer Når idrætsforeningerne får nye medlemmer, begynder en anden og ikke mindre vigtig fase i rekrutteringsarbejdet nemlig, hvordan modtages og integreres de i klubben? Opgave 12 Hvordan modtager din klub de nye medlemmer? Beskriv hvilke strategier og handlinger I udfører. Enhver klub kan med fordel have faste rutiner, der medfører, at nye medlemmer føler sig godt modtaget, informeret og dermed integreret i klubbens kultur og dagligdag. Som eksempler på rutiner kan nævnes følordning, introduktionsuge, opslag på tavlen, præsentation i klubblad, velkomstpjece, rundvisning og konkrete opgaver. HUSK! Sæt medlemmerne i centrum, vær opmærksom på klubbens aktiviteter og virksomhed i relation til medlemmernes behov. Vejen til succes er konstant under ombygning!

21 22 det første skridt / DIf's udd.materiale det første skridt Emnehæftet 'Medlemssucces' har forhåbentlig givet inspiration til at se på sin klub som en dynamisk organisation med medlemmer som det bærende omdrejningspunkt HVAD NU? Næste skridt for dig og din forening kunne være, at I opstiller en handlingsplan for, hvordan I vil arbejde videre med medlemsrekruttering og fastholdelse. Udvælg de metoder og opgaver, der kan være brugbare for dig/din klub. Opstil en handlingsplan for at få styr på: Hvad skal gøres? Hvem skal gøre det? Hvornår skal det gøres? Ønsker I en spørgeundersøgelse blandt ledere, trænere og andre nøglepersoner, kan DIF tilbyde en mailbaseret undersøgelse "Er din klub i form?". God arbejdslyst! DIFs uddannelsesmateriale Danmarks Idræts-Forbund har udgivet en lang række emnehæfter, bøger og videoer inden for ledelse, træning, idrætsskader, psykologi etc. Nyttig viden og inspiration i relation til idrætsskader, træningsplanlægning og andet kan bl.a. hentes på Danmarks Idræts-Forbunds hjemmeside Forside/Udgivelser.aspx Bestilling af materialer samt gratis brochurer og pjecer vedrørende DIFs uddannelsesvirksomhed kan ske hos Danmarks Idræts-Forbund, Post & Print, telefon eller på

22 24 XXXXXX DIFs specialforbund Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF) Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) Dansk Atletik Forbund (DAF) Dansk Automobil Sports Union (DASU) Danmarks Badminton Forbund (DBF) Danmarks Basketball-Forbund (DBBF) Danmarks Bokse-Union (DaBu) Dansk Boldspil-Union (DBU) Dansk BordTennis Union (DBTU) Danmarks Bowling Forbund (DBwF) Danmarks Brydeforbund (DB) Dansk Bueskytteforbund (DBSF) Dansk Cricket-Forbund (DCF) Dansk Curling Forbund (DCuF) Danmarks Cykle Union (DCU) Dansk Dart Union (DDarU) Dansk Faldskærms Union (DFU) Dansk Floorball Union (DaFU) Dansk Forening for Rosport (DFfR) Dansk Fægte-Forbund (DFF) Dansk Golf Union (DGU) Danmarks Gymnastik Forbund.. (DGF) Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) Dansk Hanggliding og Paragliding Union (DHPU) Dansk Hockey Union (DHU) Dansk Håndbold Forbund (DHF) Danmarks Ishockey Union (DIU) Dansk Judo og Ju-Jitsu Union (DJU) Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Dansk Karate Forbund (DKarF) Dansk Kegle Forbund (DKeF) Dansk Kick- og Thaiboxing Forbund (DKTF) Dansk Klatreforbund (DKlaF) Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) Dansk Minigolf Union (DMgU) Danmarks Motor Union (DMU) Dansk MultiSport Forbund (DMSF) Dansk Orienterings-Forbund (DOF) Dansk Petanque Forbund (DPF) Dansk Ride Forbund (DRF) Dansk Rugby Union (DRU) Danmarks Rulleskøjte Union (DRSU) Dansk Sejlunion (DSejlU) Danmarks Skiforbund (DSkiF) Dansk Skytte Union (DSkyU) Dansk Skøjte Union (DSkøU) Dansk Softball Forbund (DSoF) Danmarks Sportsdanserforbund (DS) Dansk Sportsdykker Forbund (DSpF) Dansk Squash Forbund (DSqF) Dansk Styrkeløft Forbund (DSF) Dansk Svæveflyver Union (DSvU) Dansk Svømmeunion (SVØM) Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) Dansk Tennis Forbund (DTF) Dansk Vandski Forbund (DVSF) Dansk Volleyball Forbund (DVBF) Dansk Vægtløftnings-Forbund (DVF) Den Danske Billard Union (DDBU) KFUMs Idrætsforbund (KFUM) Udgiver Danmarks Idræts-Forbund Faglig bearbejdelse Torben Bundgaard John Aage Petersen Pædagogisk bearbejdelse Torben Bundgaard Foto Graae, Armgaard & Bangsbo Photography Layout Formegon ApS Tryk Formegon ApS Salg og distribution Danmarks Idræts-Forbund Post & Print Idrættens Hus 2605 Brøndby Telefon (man.-tor , fre ) Mail: Internet Danmarks Idræts-Forbund 2010 Kopiering ikke tilladt 2. udgave 1. oplag 2010 ISBN Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby

LEDERREKRUTTERING flere gør mindre

LEDERREKRUTTERING flere gør mindre LEDERREKRUTTERING flere gør mindre XXXXXX 3 INDHOLD Lederrekruttering.... 4 Anerkendelse.... 5 Hvorfor leder?....... 6 Hvorfor siger man nej?.... 7 Succeskriterier.... 8 Klubmagnetisme.... 10 Klubbens

Læs mere

Klubbens årsplan. drift og styring

Klubbens årsplan. drift og styring Klubbens årsplan drift og styring XXXXXX 3 Indhold Delit do odit del dolore dunt illa feugue do lorer il inim ilum ercillum uzrit quipis augue modolore volore. Hvorfor årsplan?.... 4 Hvad er en årsplan?....

Læs mere

projekter fra idé til handling

projekter fra idé til handling projekter fra idé til handling 3 Godt møde Indhold e. Forord.... 4 Introduktion hvad er et projekt?.... 5 Projektets grundelementer.... 6 Projektmetoden.... 7 Nogle vigtige pointer omkring projektarbejde....

Læs mere

Godt møde. effektiv mødeledelse aktive deltagere

Godt møde. effektiv mødeledelse aktive deltagere Godt møde effektiv mødeledelse aktive deltagere XXXXXX 3 Indhold e. Godt møde.... 4 Mødeformål... 5 Mødetyper.... 6 Møde hvordan.... 8 Dagsorden.... 9 Mødedeltagere.... 10 Mødeledelse.... 12 Under mødet....

Læs mere

- en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte. af Henning Hansen. November, 1998 DBU-Træner

- en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte. af Henning Hansen. November, 1998 DBU-Træner - en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte af Henning Hansen November, 1998 DBU-Træner Indholdsfortegnelse Beskrivelse af projektet...3 Projektets

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Bliv klogere på de unge

Bliv klogere på de unge Bliv klogere på de unge og bliv en endnu bedre træner En håndbog til dig der træner 13-18-årige i foreningsidrætten Forord Når kampen eller konkurrencen er i gang, er der ingen tvivl om, hvad der er det

Læs mere

ULN-træf i vejle 21. - 22. November 2009.

ULN-træf i vejle 21. - 22. November 2009. ULN-træf i vejle 21. - 22. November 2009. Lørdag 21 nov. 13.30-14.30 Hvorfor har påfuglehannen 155 fjer, som er 90 cm lang? Den har den store flotte pagt for at score damer, foruden det har den et stort

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Dommeranalyse! De bedste har et smil på læben!

Dommeranalyse! De bedste har et smil på læben! Dommeranalyse! De bedste har et smil på læben! Baggrundsrapport udarbejdet af Danmarks Idræts-Forbund for Dansk Boldspil-Union og Dansk Fodbolddommer-Union Oktober 2001 Indhold Forord Baggrund og kommissorium

Læs mere

Tennis i Danmark. En medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund. Karsten Østerlund

Tennis i Danmark. En medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund. Karsten Østerlund Tennis i Danmark En medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund Karsten Østerlund Titel Tennis i Danmark en medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund Forfatter Karsten Østerlund Research og analyse Peter

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

klub-building Håndboldklubbens frivillighedsstrategi Lav en plan og få flere frivillige hænder i din håndboldklub. Temahæfte 2 - frivillighed

klub-building Håndboldklubbens frivillighedsstrategi Lav en plan og få flere frivillige hænder i din håndboldklub. Temahæfte 2 - frivillighed klub-building Temahæfte 2 - frivillighed Håndboldklubbens frivillighedsstrategi Lav en plan og få flere frivillige hænder i din håndboldklub. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne 2 INDHOLD

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse... 10 Fælles afsæt... 10 SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER...

Læs mere

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt December 2012 Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt Rapporten udarbejdet af:

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER CASA Oktober 2012 Marianne Malmgren, Karl Vogt Nielsen, Henning Hansen & Carina Børgesen 1 Forord CASA har initieret og gennemført denne undersøgelse af unges brug og barrierer

Læs mere