Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området"

Transkript

1 Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området

2 Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området 1. udgave December 2009 Udgivet af: Styrelsen for International Uddannelse Fiolstræde 44, 1171 København K Publikationen udleveres gratis, så længe lager haves, ved henvendelse til styrelsen. Publikationen kan også hentes på vores hjemmeside: Grafisk produktion: Trio Design ApS ISBN: Produceret som Svanemærket tryksag. Oplag: stk. Den 1. januar 2010 har CIRIUS skiftet navn til Styrelsen for International Uddannelse. Styrelsen har til opgave at fremme internationaliseringen af de danske uddannelser på alle niveauer.

3 Indhold Side 4 Studie- og praktikophold i udlandet hvorfor? Side 6 Arbejdsmarkedet Side 8 De studerende Side 12 Uddannelsesinstitutionerne Side 14 Styrelsen for International Uddannelse konkluderer Styrelsen for International Uddannelse (tidligere CIRIUS) har udarbejdet dette hæfte på baggrund af en række kvantitative og kvalitative undersøgelser foretaget af CIRIUS i 2008 og På de følgende sider opsummeres en række udvalgte betragtninger fra studerende på danske universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier samt ansatte på danske uddannelsesinstitutioner og i offentlige og private virksomheder. Publikationen retter sig primært mod videregående uddannelsesinstitutioner til brug i deres fremtidige arbejde med udgående mobilitet og internationalisering af uddannelserne.

4 Studie- og praktikophold i udlandet hvorfor? For få danske studerende på studie- eller praktikophold i udlandet Aldrig har mulighederne for at tage på studie- eller praktikophold i udlandet været bedre alligevel bliver langt de fleste danske studerende hjemme. Lige under en tredjedel af alle færdiguddannede universitetsstuderende har været i udlandet på et studie- eller praktikophold i løbet af deres uddannelse; for studerende på landets professionshøjskoler og erhvervsakademier er de tilsvarende tal kun knap 8 og 4 %. Det samlede antal af danske studerende, der tager på et studie- eller praktikophold i udlandet, er efter et par års stagnation nu svagt stigende. Det er dog stadig meget lavt i forhold til antallet af internationale studerende, der kommer til Danmark, og derfor er det ønskeligt, at flere danske studerende kommer på udlandsophold i løbet af deres studier. Der bliver talt og skrevet meget om vigtigheden af internationale kompetencer i en globaliseret verden, og både politikere, repræsentanter fra uddannelses- og forskningsverdenen og arbejdsmarkedet peger på, at der i dagens samfund er behov for borgere og medarbejdere med et internationalt udsyn og internationale kompetencer. Men hvad er det konkret, man Udvekslingsstuderende til og fra Danmark 1995/ / / / / / / / /08 som studerende kan få ved et studie- eller praktikophold i udlandet? Og hvorfor lytter de studerende ikke til disse budskaber hvorfor er der ikke flere, der tager af sted? Studerende, der ikke rejser ud, fortryder Til DK Fra DK CIRIUS gennemførte i 2008 og 2009 en række undersøgelser blandt studerende, arbejdsgivere og uddannelsesinstitutioner 4

5 om udbyttet af et studie- eller praktikophold i udlandet. Undersøgelserne kortlagde også årsagerne til, at mange studerende fravælger muligheden for at rejse ud. Undersøgelserne rummer en række interessante oplysninger om muligheder og barrierer for at få flere danske studerende på de videregående uddannelser til at tage på studie- eller praktikophold i udlandet, og resultaterne er således et godt afsæt for at styrke indsatsen på området. Særligt iøjnefaldende er, at 44 % af de universitetsstuderende, der ikke tog til udlandet, fortryder dette fravalg. Til gengæld fortryder blot 3 % af dem, der valgte at rejse ud, at de gjorde det. Behov for bred opbakning til flere studie- og praktikophold i udlandet I 2009 blev 46 europæiske uddannelsesansvarlige ministre i Bologna-processen enige om, at 20 % af alle færdiguddannede studerende på videregående uddannelser inden 2020 skal have et studie- eller praktikophold i udlandet med i bagagen. Endvidere vil den endelige version af Europa-Kommissionens grønbog Flere unge i læringsmobilitet, som ligger klar i 2010, levere inspiration og konkrete idéer til, hvordan man styrker den udgående mobilitet, eksempelvis via etablering af partnerskaber samt forberedelse og opfølgning af de studerendes studie- og praktikophold. Der er mange grunde til, at det er vigtigt at få flere studerende på studie- eller praktikophold i udlandet: Først og fremmest vil flere studerende få en oplevelse for livet, som styrker dem både fagligt og personligt. Også de danske uddannelsesinstitutioner vinder ved at sende flere studerende til udlandet, fordi høj studentermobilitet er med til at styrke institutionens internationale profil og højner kvaliteten i uddannelserne. Hvis flere danske studerende på de videregående uddannelser skal gennemføre et studie- eller praktikophold i udlandet, kræver det, at både ledere af uddannelsesinstitutioner, undervisere, vejledere og de studerendes kommende arbejdsgivere aktivt understøtter budskabet om, at et studie- eller praktikophold i udlandet er relevant og væsentligt for den studerende, både i forbindelse med selve uddannelsesforløbet, og når personen senere skal bestride et job. 5

6 Arbejdsmarkedet Udlandserfaringer efterspørges på det danske arbejdsmarked Er udlandserfaringer overhovedet relevante for mit drømmejob? Det spørgsmål stiller de fleste studerende sig selv, når de overvejer at tage på studie- eller praktikophold i udlandet. Svaret er JA det fremgår af 32 interviews, som CIRIUS har gennemført med chefer, HR-ansvarlige og medarbejdere i private virksomheder, interesseorganisationer og offentlige myndigheder. I interviewene vurderer arbejdsgiverne effekten af de studerendes udlandsophold, og i hvilken grad internationale erfaringer vægtes i ansættelsessituationen og smitter positivt af på opgaveløsningen. Hellere praktik end studieophold Direkte adspurgt om udbyttet af udlandsophold, peger de fleste arbejdsgivere på, at det særligt er de personlige kompetencer, som udvikles gennem et udlandsophold. Umiddelbart foretrækker arbejdsgiverne kandidater med praktikophold frem for studieophold i udlandet, fordi den studerende i praktik opnår konkret erhvervserfaring og en vifte af interkulturelle kompetencer, der i kombination anses for at være meget anvendelige på arbejdsmarkedet. Arbejdsgiverne påpeger, at studerende, der har været i praktik eller studeret i udlandet, udviser større åbenhed og fleksibilitet over for arbejdskultur og organisering, da de i kraft af deres udlandsophold har oplevet anderledes hierarkier, ledelsesstile og dialoger med undervisere. Arbejdsgiverne oplever gevinsten af medarbejderens udlandsophold, når virksomheden samarbejder og er i dialog med internationale parter, for eksempel under besøg fra udlandet og via konferencer, udstationering og lignende. Samtidig drager arbejdsgiverne nytte af medarbejdernes sproglige kompetencer og faglige nytænkning. Ligeledes kan en veludviklet kritisk sans, som opholdet i et fremmedartet lærings- og arbejdsmiljø ofte bidrager med, bruges i det daglige. De medarbejdere, som CIRIUS interviewede, støtter arbejdsgivernes udsagn og fremhæver, at praktikperioden har givet dem konkrete og erhvervsrelaterede, faglige kompetencer, 6

7 som de har kunnet anvende i jobmæssig henseende. 10 ud af 12 medarbejdere vurderer, at udlandsopholdet har været en positiv faktor for, at de blev ansat i virksomheden. At have interkulturelle kompetencer vil sige at være mere tolerant og mere åben over for andre. At have forståelse for, at mine normer ikke nødvendigvis er bedre end dine normer. Det er vigtigt for vores medarbejdere at kunne navigere rundt blandt mange kulturer hele tiden Internationale kompetencer en genvej til drømmejobbet arbejdsgiverne ikke selv bevidste om dette sammenfald. (HR-chef i privat virksomhed) Ved rekruttering af nye medarbejdere er arbejdsgiverne generelt positive over for internationale erfaringer, men disse erfaringer er sjældent afgørende for, om ansøger får jobbet - med mindre stillingen er international. Et studiejob i Danmark betragtes som ligeså relevant som et udlandsophold. Skal et udlandsophold vægte i rekrutteringen, er det helt afgørende, at ansøgeren formår at vise konkret, hvorfor udlandsopholdet er relevant i forhold til det aktuelle job, der søges. I CIRIUS undersøgelse sætter arbejdsgiverne ord på en række generelle kompetencer, der vejer tungt ved rekruttering af nyuddannet arbejdskraft. Tre af de fire oftest nævnte kompetencer: samarbejdsevne, god til at networke, og omstillingsparathed er samtidig personlige kompetencer, der blandt andre fremhæves som særligt kendetegnende for personer, der har været på et udlandsophold. Overraskende nok er Stigende behov for internationale kompetencer Selvom få af de interviewede arbejdsgivere bevidst lægger ansøgere med udlandsophold fra studietiden øverst i ansøgningsbunken, kan de ansøgere, der har været på udlandsophold, med fordel beskrive deres internationale kompetencer i CV og ansøgning, da disse vægter positivt i en ansættelsessituation. De fleste interviewede arbejdsgivere understreger, at behovet for internationalt erfarne medarbejdere er stigende. Det gælder både jobs inden for velfærdssektoren og i eksport- og importerhvervene, men også i de brancher, hvor produktionen flytter uden for Danmarks grænser. Såvel offentlige som private virksomheder ønsker i stigende grad medarbejdere i og uden for Danmark, som kan navigere internationalt og fungere optimalt i relationer med personer med en anden kulturel baggrund. 7

8 De studerende De vigtigste grunde til at studerende vælger et studie- eller praktikophold i udlandet 1. At studere eller arbejde i et udenlandsk miljø lyder interessant 2. At leve og bo i en anden kultur 3. At få afveksling i uddannelsen. Ønsket om en personlig og kulturel oplevelse Hvorfor rejse på studie- eller praktikophold i udlandet? CIRIUS har spurgt knap 4800 studerende på universiteter og godt 1800 på professionshøjskoler og erhvervsakademier om deres holdning til og erfaring med studie- og praktikophold i udlandet. Motivationen er den samme på tværs af alle uddannelsesinstitutioner og faggrupper. Det er den personlige og kulturelle oplevelse ved at rejse ud, der står i centrum. Selvom fokus i vid udstrækning er på den interkulturelle oplevelse, har de studerende ofte også gjort sig nøje overvejelser om, hvad de i øvrigt kan få ud af et studie- eller praktikophold i udlandet, for eksempel bedre sprogkundskaber, dybere faglig forståelse og andre kompetencer til brug i det fremti- dige arbejdsliv. Den mere faglige motivation er generelt stærk blandt studerende, der har været af sted i slutningen af deres studier. Når studerende vælger at tage til udlandet, har de også blikket rettet mod CV et. Udsigten til at forbedre sine karrieremuligheder både i Danmark og udlandet motiverer en del studerende til at tage af sted, og på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne ønsker hele tre ud af fire studerende at arbejde i udlandet på et tidspunkt i løbet af deres arbejdsliv. Styrket faglighed ved hjemkomsten Stort set alle studerende, som har været på studie- og praktikophold i udlandet, er meget tilfredse med udbyttet og er ikke i tvivl om, at det på sigt har forbedret deres chancer på arbejdsmarkedet. For de fleste har selve rejseoplevelsen og det at skulle begå sig i Jeg synes, det er vigtigt som sygeplejerske at have set andre kulturer og derved blive bedre til at forstå, hvilke værdier der er i andre dele af verden. Specielt fordi vi i Danmark har mange indvandrere. Jeg mener, at det er vigtigt at prøve at forstå deres værdigrundlag for at kunne give den bedste pleje. 8

9 en anden kultur givet dem et personligt løft, ligesom de har høstet givtige erfaringer ved at studere eller arbejde i et udenlandsk uddannelses- eller arbejdsmiljø. Samtidig har flertallet opnået bedre sprogkundskaber og praktisk arbejdserfaring inden for uddannelsesfeltet. Altså svarer deres udbytte godt til de forventninger, de havde, før de tog af sted. En markant iagttagelse er, at stort set alle studerende, som har været af sted, fortæller, at de har fået styrket deres faglige niveau, og hele tre ud af fire har senere i studiet kunnet bruge den faglige viden, de har tilegnet sig ved udlandsopholdet. Især studerende, der har været i praktik i udlandet, har kunnet bruge de erhvervede metodiske færdigheder i deres videre studier, mens studerende med et studieophold i bagagen i høj grad har brugt deres forbedrede sproglige kompetencer i de videre studier. Merit er mere reglen end undtagelsen Blandt de studerende, som vælger at blive hjemme i Danmark, hersker der en vis bekymring for, at et udlandsophold vil forlænge studietiden. Undersøgelserne viser, at denne frygt ofte er ubegrundet. De fleste studerende, der rejser ud, får deres udlandsophold meritoverført. Studieophold overføres oftere end praktikophold, og hele 96 % af de studerende, der har været på et studieophold gennem enten Erasmus- eller Nordplusprogrammet, fik fuld eller delvis merit for deres udlandsophold. Jeg fik en forståelse af, at der er andre måder at gøre tingene på. Når man er blevet skolet på en måde, så har man meget de briller på, at det er den eneste rigtige måde at gøre det på For de studerende, der ikke fik deres studie- eller praktikophold i udlandet meritoverført, vejer den positive oplevelse ved at være af sted alligevel ofte tungere end en eventuel studietidsforlængelse. Det er et spørgsmål, de studerende som regel forholder sig til, før de tager beslutningen om at tage ud eller ej. Det er almindeligt, at studerende afrapporterer til uddannelsesstedet efter hjemkomsten, men udover denne afrapportering er det de færreste, der har videreformidlet deres personlige og faglige udbytte af udlandsopholdet i undervisningen eller på informationsmøder om studie- og praktikophold i udlandet. I stedet videregives erfaringerne hovedsageligt fra mund til mund de studerende imellem. 9

10 > De studerende Personlige forhold holder de studerende hjemme Når mange studerende stadig vælger at blive hjemme, er det som regel af personlige grunde som familie, kærester og venner. Syv ud af ti af dem, der bliver hjemme, angiver først og fremmest personlige grunde, men også økonomiske forhold kan være en væsentlig barriere. Hertil kommer, at manglende vejledning og information fra den danske uddannelsesinstitution kan gøre det svært at organisere udlandsopholdet. I den forbindelse er det værd at bemærke, at omkring en tredjedel af de studerende på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne, som er blevet hjemme, ikke er blevet informeret om muligheden for at tage på et meritgivende praktikophold i udlandet, og at mere end halvdelen ikke vidste, at meritgivende studieophold var en mulighed. Nogle studerende nævner som forklaring, at de ikke vil undvære noget af uddannelsen hjemme, men også andre forhold spiller ind, for eksempel tabet af et godt studiejob i Danmark. Blandt dem som faktisk gerne ville have været af sted, er der mange, der mistede modet, fordi det var for svært at organisere. Svært at organisere dækker over alt fra udlejning af lejlighed, uigennemskuelige optagelsesregler, utilstrækkelig Fire typer, der bliver hjemme Type A ville gerne have været af sted og tror, at et studie- eller praktikophold i udlandet ville have tilført studiet noget ekstra, men som af forskellige praktiske årsager ikke kom af sted, for eksempel på grund af familieforpligtelser i Danmark. vejledning, forvirring omkring forhåndsgodkendelse og merit. Studerende på erhvervsakademierne og særligt professionshøjskolerne blev endvidere ofte bremset af, at de selv skulle skabe kontakt og sørge for optagelse på den ønskede udenlandske uddannelsesinstitution, fordi det danske uddannelsessted kun havde et begrænset antal udvekslingsaftaler. Studerende er de bedste ambassadører Type B har bevidst fravalgt et udlandsophold under studierne, fordi vedkommende oplever studierelaterede udlandsophold som useriøse og for meget fest. Når mange studerende ikke rejser ud, fordi de oplever, at et studie- eller praktikophold i udlandet er svært at organisere, er det oplagt at spørge til deres oplevelse af vejledningen på uddannelsesinstitution. Det viser sig, at de studerende er mest tilfredse med den vejledning, de får fra deres medstuderende og dernæst med vejledningen fra det internationale kontor. 10

11 En overordnet opdeling af de studerende Type C tror, at et studierelateret udlandsophold ikke fører noget med sig, som man ikke kan opnå herhjemme gennem andre studierelaterede aktiviteter, som for eksempel praktik og studiejob. Nogle mener desuden, at et udlandsophold er irrelevant, fordi uddannelsen er rettet mod det danske arbejdsmarked. Type D har aldrig overvejet et studieeller praktikophold i udlandet og er heller ikke stødt på information om det. De studerendes egne anbefalinger til, hvordan den udgående mobilitet kan øges Skab større interesse for udlandsophold blandt undervisere. Brug de studerende, der allerede har været på studierelateret udlandsophold i en mere formaliseret videndeling, for eksempel i undervisningen og på intranettet. Inddrag de studerende, som allerede har været i udlandet på studieophold eller i praktik, i informationsmøder om udlandsophold. Etablér en interaktiv informationsportal, hvor forskellige uddannelsesinstitutioner kan indgå i idé- og erfaringsudveksling. Her kan de studerende blogge om deres udlandsophold og inspirere andre til at tage af sted. Lav kompetenceafklaringskurser på uddannelsesinstitutionerne, så de studerende kan få vished om, hvordan et udlandsophold kan udnyttes i fremtiden. Få flere internationale studerende til Danmark. De vil bane vejen for større kontakt til udenlandske uddannelsesinstitutioner og inspirere de danske studerende til at tage ud. Etablér flere udvekslingsaftaler med et nemt og gennemskueligt meritoverførselssystem. Etablér korte praktikophold i udlandet, for eksempel i sommerferien, på de korte videregående uddannelser. Gør hele tiden information, administrative forhold og vejledning bedre. Indfør en mere enkel og fleksibel procedure omkring forhåndsgodkendelse og merit. Lad være med at lægge praktikmodulet i sidste semester lige før eksamen, så dem, der tager til udlandet, ikke kan nå at få en specialemakker. Gør mulighederne for økonomisk hjælp til udlandsophold, for eksempel lån og legatmuligheder, bedre. Informér om, hvilke universiteter i ikke-engelsksprogede lande, der tilbyder nok kurser på engelsk til at stykke et helt semester sammen. 11

12 Uddannelsesinstitutionerne Stor enighed med de studerende Ingen kan være i tvivl om, at institutionerne og deres ansatte spiller en vigtig rolle, når det drejer sig om at styrke det internationale element i de studerendes uddannelse. Men hvordan ser de ansatte, som ikke til daglig beskæftiger sig direkte med det internationale på uddannelsesinstitutionen, på internationalisering og studerendes udlandsophold? Det har CIRIUS undersøgt i en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af mere end 1500 undervisere, ledere og rektorer fra de danske professionshøjskoler og erhvervsakademier. Let for studerende at komme af sted De 1500 adspurgte er af den opfattelse, at det generelt er let for de studerende at arrangere et studie- eller praktikophold i udlandet, og de fleste antager, at studerende får den bedste information om mulighederne fra deres medstuderende. Der er endvidere bred enighed om, at studerende efter et udlandsophold vil være dem, der bedst motiverer andre studerende til at tage af sted. Adspurgt om udbyttet af et udlandsophold, svarer de fleste ansatte det samme som de studerende, der har været på udlandsophold, nemlig at de studerende får styrket deres personlige, sproglige og interkulturelle kompetencer. Samtidig mener mange, at det samlede udbytte af et udlandsophold ofte styrker den studerende rent fagligt. Isolerer man underviserne i undersøgelsen, svarer en femtedel nej til spørgsmålet, om de selv ville anbefale deres studerende at tage på et udlandsophold. Dette er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med en negativ holdning til udlandsophold, men er for nogle udtryk for, at de anser det som en opgave for andre personalegrupper. De ansatte blev ligesom de studerende spurgt om, hvad de mener, er de største barrierer for, at flere studerende tager på udlandsophold, og her minder svarene også om de studerendes. Dog er det interessant, at den årsag, som rangerer højest, er undervisernes begrænsede internationale erfaringer og først på andenpladsen kommer personlige forhold som familie, venner og kærester. 12

13 Undervisningen kunne være mere international En del af spørgeskemaundersøgelsen blandt professionshøjskolerne og erhvervsakademierne satte fokus på andre aspekter af internationalisering end studentermobilitet, og underviserne blev blandt andet spurgt om, hvorvidt de inddrager internationale perspektiver i deres undervisning. Et overvejende flertal bruger engelsksproget materiale i undervisningen, mens kun ca. en femtedel inddrager internationale gæsteundervisere i undervisningen. Adspurgt om underviserne aktivt inddrager internationale erfaringer fra studerende, der tidligere har været på et udlandsophold, svarer ca. halvdelen bekræftende. Oftest foregår det ved, at studerende bidrager med andre faglige vinkler i diskussionerne, mere sjældent ved, at de studerende holder oplæg. Det er interessant, at de undervisere, der selv har været på et udlandsophold enten i forbindelse med deres eget studie eller i deres job, i langt højere grad inddrager internationale perspektiver i undervisningen. Studentermobilitet er højt prioriteret ser arbejdet med studerendes og underviseres mobilitet som et vigtigt strategisk indsatsområde inden for det internationale arbejde. Generelt er de studerendes mobilitet prioriteret noget højere end undervisernes mobilitet, og det er også den oplevelse, de ansatte tilkendegiver. På mange institutioner prioriteres desuden deltagelse i internationale fora og tiltrækning af både internationale studerende og undervisere. Desuden ønsker over halvdelen af de deltagende institutioner i fremtiden at satse på virtuelt undervisningssamarbejde og på sommerskoler. Et udlandsophold giver generelt højere selvværd, refleksiv distance til dansk og egenpraksis, - og når det er opnået, fremtræder den studerende fagligt bedre funderet På professionshøjskolerne og erhvervsakademierne defineres internationalisering i høj grad som indgående og udgående mobilitet, og undersøgelsen viser, at stort set alle institutioner 13

14 Styrelsen for International Uddannelse konkluderer Hvordan får vi flere studerende til at tage ud? Alle CIRIUS undersøgelser viser, at der er meget at vinde både for den studerende, uddannelsesinstitutionen og en kommende arbejdsgiver, hver gang en studerende vælger et studierelateret udlandsophold. Når antallet af studerende, der tager af sted, alligevel ikke er steget nævneværdigt i de seneste mange år, kan det skyldes, at der mangler en sammenhængende indsats, der for alvor tydeliggør behovet for internationale kompetencer i Danmark. Skal der virkelig ske en fremgang i den udgående mobilitet, er der brug for en kombination af tiltag, der formuleres og gennemføres af såvel de ansvarlige ministerier som af uddannelsesinstitutionerne. Tiltagene skal rettes både mod arbejdsmarked, studerende og uddannelsesinstitutioner og vil derfor variere i form og indhold. Det er dog vigtigt at koordinere arbejdet og derigennem sikre, at alle trækker i samme retning. Herunder præsenteres en række eksempler på mulige indsatsområder. Større bevidsthed blandt arbejdsgiverne CIRIUS undersøgelser viser, at de adspurgte arbejdsgivere tit overser, at ansøgere, der har været på studie- eller praktikophold i udlandet, tilegner sig nogle af de personlige nøglekompetencer, som efterlyses i forbindelse med rekruttering også til jobs uden en umiddelbar international profil. Det er derfor særlig vigtigt at gøre arbejdsgiverne bevidste om udbyttet ved et udlandsophold, og derigennem motivere dem til at gå i brechen for en styrket indsats på området. Herudover skal der udvikles stadig tydeligere dokumentation for, at et udlandsophold har relevans og værdi for varetagelsen af et job senere hen. Det faglige udbytte skal dokumenteres Undersøgelserne viser et behov for at få understreget og dokumenteret det faglige udbytte ved at rejse ud. På listen over faktorer, der motiverer en studerende til at rejse ud, er det faglige udbytte lavt placeret. Spørger man derimod til de studerendes reelle udbytte af et udlandsophold, lyder svaret, at et udlandsophold klart resulterer i en styrket faglighed. 14

15 Det faglige udbytte skal derfor dokumenteres bedre, så det i fremtiden får plads på listen over motivationsfaktorer på linie med mere personlige bevæggrunde. Et første skridt på vejen kunne være, at studerende der allerede har været af sted, i højere grad end tilfældet er i dag, videreformidler deres faglige erfaringer til medstuderende, og at undervisere inddrager de studerendes faglige erfaringer i undervisningen for på den måde at give undervisningen et mere internationalt perspektiv. Nytænkning i informationsindsatsen Endvidere er der behov for, at institutionernes information og rådgivning om mulighederne for studie- og praktikophold styrkes og nytænkes. Det handler hovedsageligt om en varieret informationsindsats, gerne med afsæt i de fire typer af studerende, der er identificeret i undersøgelserne. Uddannelsesinstitutionerne bør sikre en variation af muligheder for studie- og praktikophold i udlandet, der kan tilgodese alle typer studerende, og samtidig så vidt muligt sikre, at deres strategiske uddannelsesalliancer gør studie- og praktikophold muligt. Indsatsen over for den store gruppe af studerende, som ikke opsøger information om mulighederne for studie- og praktikophold i udlandet, fordi familie- eller andre personlige forhold forhindrer dem i at tage af sted, bør få øget opmærksomhed, eksempelvis ved at institutionerne muliggør kortere udlandsophold. Underviseren som inspirator Ansatte på uddannelsesinstitutionerne anser det generelt som et aktiv, at studerende tager på studie- eller praktikophold, men samtidig viser CIRIUS undersøgelser, at mange ansatte ikke ser det som deres ansvar at informere om og påpege potentialet i et udlandsophold. Der ligger derfor en udfordring i at motivere alle ansatte ikke mindst underviserne til at videregive informationer om studie- og praktikophold i udlandet. Desuden viser undersøgelsen, at de fleste ansatte anser undervisernes manglende internationale erfaringer som den væsentligste årsag til, at studerende bliver hjemme. Det vil derfor i fremtiden være vigtigt at få flere undervisere til at arbejde med internationale projekter eller selv tage på udlandsophold. 15

16 Dette hæfte er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra følgende rapporter: Publikationer udgivet af CIRIUS Danske universitetsstuderendes udlandsophold Danske universitetsstuderendes udlandsophold fravalg og udbytte Betydningen af uddannelsesophold i udlandet en arbejdsmarkedsundersøgelse Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2007/08 Publikationer udgivet af CIRIUS og Undervisningsministeriet Danske professionshøjskole- og erhvervsakademistuderendes udlandsophold Danske professionshøjskole- og erhvervsakademistuderendes udlandsophold fravalg og udbytte Internationalisering på professionshøjskoler og erhvervsakademier Find rapporterne på Her finder du også links til Europa-Kommussionens grønbog Flere unge i læringsmobilitet og Bolognakommunikeet fra Leuven - Bologna 2020.

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

Danske professionshøjskoleog

Danske professionshøjskoleog Danske professionshøjskoleog erhvervsakademistuderendes UNI C juni 2009 Danske professionshøjskole- og erhvervsakademistuderendes UNI C juni 2009 Af Jeppe Krag og Bertel Ståhle Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA. Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University.

Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA. Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University. Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University Land: Island Periode: Fra: 25. august 2013 Til: 16. december 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet Faktaark: Praktik- og studieophold i Dette faktaark omhandler praktik- og studieophold i blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

Høringssvar vedrørende justering af tilskudsprincip i forhold til international studentermobilitet

Høringssvar vedrørende justering af tilskudsprincip i forhold til international studentermobilitet Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Bredgade 43 1260 København K 26. august 2013 Høringssvar vedrørende justering af tilskudsprincip i forhold til international studentermobilitet Danske

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Generelt. Svarprocent: 82 % (40 %) Studieglæde: 62 (72) Udbytte: 59 (65) Loyalitet: 74 (83)

Generelt. Svarprocent: 82 % (40 %) Studieglæde: 62 (72) Udbytte: 59 (65) Loyalitet: 74 (83) Indsatsområde Generelt Opmærksomhedspunkter Svarprocent: 82 % (40 %) Studieglæde: 62 (72) Udbytte: 59 (65) Loyalitet: 74 (83) Andel af studerende der bruger 36 timer om ugen eller mere på studiet: 50 %

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen En kvalitativ undersøgelse Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendens jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastning

Læs mere

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Internationalisering med indblik og udsyn 1. Indledning Internationalisering er et

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia Land: Australien Periode: Fra: Januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: KU Leuven Land: Belgien Periode: Fra: september 2013 Til: januar 2014 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

International strategi

International strategi INTERNATIONALISERING International strategi 2015-2020 Pædagoguddannelserne Odense, Svendborg og Jelling Muligheder og udfordringer i det multikulturelle samfund! Indhold 1. Indledning... 2 2. Vision...

Læs mere

2

2 1 2 3 Husk at selvom det er nærmest programmeret i os, at vi gerne vil svare, når vi bliver stillet et spørgsmål, så er det ok ikke at vide det! Og det der sker hvis du svarer på spørgsmål om adgangskrav

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne De videregående uddannelsesinstitutioner skal have strategisk fokus på at udvikle talenter på alle niveauer og i en langt bredere

Læs mere

Strategiplan for Internationalt Udvikling på DfL

Strategiplan for Internationalt Udvikling på DfL Strategiplan for Internationalt Udvikling på DfL Internationalt udvalget har udarbejdet følgende forslag, som er opdelt under to overskrifter: DFL ud i verden og Verden ind i DFL DFL ud i verden At udvide

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Reformarbejdet på de videregående uddannelser

Reformarbejdet på de videregående uddannelser Reformarbejdet på de videregående uddannelser De studerendes vilkår, erfaringer og vurderinger af bl.a. Uddannelsens kvalitet, deres egen indsats og forudsætninger Internationalisering og udlandsophold

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Oviedo Land: Spanien Periode: Fra: Januar

Læs mere

Flere studerende på studie- og praktikophold i udlandet. strategi for øget udgående mobilitet på erhvervsakademiog professionsbacheloruddannelserne

Flere studerende på studie- og praktikophold i udlandet. strategi for øget udgående mobilitet på erhvervsakademiog professionsbacheloruddannelserne Flere studerende på studie- og praktikophold i udlandet strategi for øget udgående mobilitet på erhvervsakademiog professionsbacheloruddannelserne Undervisningsministeriet 2009 Flere studerende på studie-

Læs mere

Belønnes studieophold i udlandet på arbejdsmarkedet?

Belønnes studieophold i udlandet på arbejdsmarkedet? Belønnes studieophold i udlandet på arbejdsmarkedet? Emil Regin Brodersen 1. oktober 2017 Indledning Formålet med dette notat er, at undersøge om nyuddannede akademikere belønnes på arbejdsmarkedet for,

Læs mere

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering 09-0371 - BORA - 16.11.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering Opsamling af de

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Historie. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Historie. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Historie Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo Land: Norge Periode: Fra: 01.01.2014 Til: 30.06.2014 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes de Politiques, Paris (Sciences Po, Paris) Land: Frankrig Periode: Fra: August

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

Bruxelles, den 13. maj 2011 - Flash Eurobarometerundersøgelse

Bruxelles, den 13. maj 2011 - Flash Eurobarometerundersøgelse MEMO/11/292 Bruxelles, den 13. maj 2011 Bruxelles, den 13. maj 2011 - Flash Eurobarometerundersøgelse om "Unge på vej" 53 % af de unge europæere er villige til at flytte for at få arbejde Mere end halvdelen

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Université Libre de Bruxelles Land: Belgien Periode: Fra: Januar 2012 Til:

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt.

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Indhold Hvor kan du komme hen?... 3 Hvornår kan du komme

Læs mere

Utreisende studenter: Alle skal ut! Praksismobilitet som forberedelse til arbeidslivet erfaringer fra Danmark

Utreisende studenter: Alle skal ut! Praksismobilitet som forberedelse til arbeidslivet erfaringer fra Danmark Utreisende studenter: Alle skal ut! Praksismobilitet som forberedelse til arbeidslivet erfaringer fra Danmark The Erasmus Impact Study. 2014 Et internationalt studie eller praktikophold resulterer i: Bedre

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 16/1/12 Til: 23/5/12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of East Anglia. Land: United Kingdom

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of East Anglia. Land: United Kingdom US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of East Anglia Land: United Kingdom Periode: Fra: 1. sept. 2011 Til: 31 dec. 2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Folkesundhedsvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Universitá di Bologna

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Folkesundhedsvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Universitá di Bologna US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Folkesundhedsvidenskab Navn på universitet i udlandet: Universitá di Bologna Land: Italien Periode: Fra: Februar 2014 Til: Juni 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: BA Fransk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Université de la Sorbonne Paris IV Land: Frankrig Periode: Fra: Januar

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Biologi Navn på universitet i udlandet: University of Washington Land: USA Periode: Fra: 29. september 2010 Til: 17. december 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen Land: Skotland Periode: Fra: 28.01.13 Til: 07.06.13 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

hvem, hvad, hvornår og hvordan?

hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studieophold i udlandet hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studievejledningen Psykologi, Øster Farimagsgade 5, 5.1.26, 1353 København K Tlf. 35 32 48 16 studievejl@psy.ku.dk Det er på mange måder givende

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på.

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Studiejob 1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Før Efter Ja 10 % 45 % Nej 90 % 55 % 35 % flere af deltagerne

Læs mere

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler Virksomhedstilfredshed 04 Erhvervsskoler KVU & MVU - Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på besvarelser fra i alt 129 samarbejdende virksomheder Deltagende skoler: Århus Tekniske Skole Odense Tekniske

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna Land: Italien Periode: Fra: september 2011 Til: Februar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

I. SU med til udlandet Der er mulighed for at få SU med til udlandet, både til en hel uddannelse, og til et studieophold.

I. SU med til udlandet Der er mulighed for at få SU med til udlandet, både til en hel uddannelse, og til et studieophold. DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om tilskudsmuligheder for danske elever,

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

US AARH. Architectural Engineering. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet:

US AARH. Architectural Engineering. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Architectural Engineering Navn på universitet i udlandet: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Land: Spanien Periode: Fra:17.09.13 Til:

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 Fiolstræde 44 1171 København K Tlf 3395 7000 Fax 3395 7001 cirius@ciriusmail.dk www.ciriusonline.dk CVR-nr. 11 85 20 25 Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 En opsummering af de unges evalueringer

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør Navn på universitet i udlandet: Universitat Politécnica de Catalunya, Barcelona Land: Spanien Periode: Fra: 17/09/13 Til: 27/01/14

Læs mere

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING Indledning KEA udarbejder hvert år en kvalitetsrapport. Rapporten er et tilbageblik på året 2012 og skal bruges som afsæt til at se fremad, sætte mål og

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds ingen problemer eller fortrydelser og kan kun anbefale andre at tage af sted.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds ingen problemer eller fortrydelser og kan kun anbefale andre at tage af sted. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør i Architectural Engineering (Byggeri på ASE) Navn på universitet i udlandet: University College London Land: London, England Periode:

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen. Land: Skotland, UK

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen. Land: Skotland, UK US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen Land: Skotland, UK Periode: Fra:29. januar 2012 Til: 8. juni 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Handlingsplan. Få tankerne ned VIA University College. Opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelsen ved VIA Bygningskonstruktør i Horsens E14

Handlingsplan. Få tankerne ned VIA University College. Opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelsen ved VIA Bygningskonstruktør i Horsens E14 Få tankerne ned VIA University College Dato: 22. april 2015 Handlingsplan Opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelsen ved VIA Bygningskonstruktør i Horsens E14 Deltagere: Uddannelses- og forskningschef

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie. Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie. Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi Land: Tyrkiet Periode: Fra:11-02-2014 Til:11-06-2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. 8. oktober 2013 ITT OG UDLANDSOPHOLD AU STUDIEADMINISTRATION ARTS

AARHUS UNIVERSITET. 8. oktober 2013 ITT OG UDLANDSOPHOLD AU STUDIEADMINISTRATION ARTS ITT OG UDLANDSOPHOLD AU STUDIEADMINISTRATION ARTS PROGRAM HVAD ER ITT? ITT OG UDLANDSOPHOLD SÅDAN GØR DU HJÆLP OG VEJLEDNING 2 FORVENTNINGER? Hvad vil jeg gerne have med hjem herfra i dag? Skriv et kort

Læs mere

Idestafet. Ja, og. Min ide: BC-Syd- 1. int. praktikdag i ugen i butik/flensborg. Og hvad hvis man

Idestafet. Ja, og. Min ide: BC-Syd- 1. int. praktikdag i ugen i butik/flensborg. Og hvad hvis man BC-Syd- 1. int. praktikdag i ugen i butik/flensborg KBH 1 praktikdag i Malmø Eller som en praktikuge, i et tæt på land. hvad med - EUREKA! PIU kontorer Materiale omkring i verden - Det kunne bemandes med

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Sunderland.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Sunderland. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Sunderland Land: England Periode: Fra: nuar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: Katholieke Universiteit Leuven

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: Katholieke Universiteit Leuven US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie Navn på universitet i udlandet: Katholieke Universiteit Leuven Land: Belgien Periode: Fra: September Til: Januar Udvekslingsprogram:

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie Navn på universitet i udlandet: KU Leuven Land: Belgien Periode: Fra: September 2013 Til: Februar 2014 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: 31% (317 besvarelser ud af 1.24 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Økonomi (cand.oecon) Navn på universitet i udlandet: Universidad Autónoma de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Økonomi (cand.oecon) Navn på universitet i udlandet: Universidad Autónoma de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Økonomi (cand.oecon) Navn på universitet i udlandet: Universidad Autónoma de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 01.02.2013 Til: 30.05.2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Forskning og udvikling på professionshøjskolerne som vej til uddannelseskvalitet Denne rapport beskriver de erfaringer, som medarbejdere og ledere på professionshøjskoler har med at koble forskning

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 22% (72 besvarelser ud af 328 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statistik, kandidat. Navn på universitet i udlandet: Universidad Complutense de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statistik, kandidat. Navn på universitet i udlandet: Universidad Complutense de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statistik, kandidat Navn på universitet i udlandet: Universidad Complutense de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: sep. 2013 Til: feb. 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

HURTIGERE IGENNEM UDEN FAGLIG ELLER SOCIAL SLAGSIDE

HURTIGERE IGENNEM UDEN FAGLIG ELLER SOCIAL SLAGSIDE Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf.: 33 37 50 80 Enhedslistens udspil til SU-forhandingerne HURTIGERE IGENNEM UDEN FAGLIG ELLER SOCIAL SLAGSIDE

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? Jeg vil gerne booste mit cv samtidig med, at jeg trængte til at få luft under vingerne

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? Jeg vil gerne booste mit cv samtidig med, at jeg trængte til at få luft under vingerne US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Gent Land: Belgien Periode: Fra: 6/2 2013 Til: 13/7 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor har du valgt

Læs mere