INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO"

Transkript

1 Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1

2 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med overbygning... 6 Prøvetræning... 6 Børneattester og pædofili... 6 Alkohol... 7 Rygning... 8 Doping, mobning og racisme... 8 Trænermøder... 8 Trænerpakke... 8 Forældre/spillermøde... 9 Bookning af mødelokale i hallen... 9 Printer til rådighed... 9 PR m.m... 9 Sociale medier Uddannelse Forsikring Tyveri Rejseforsikring Nøgler Bolde til kamp og træning Spillertøj, klubdragt og udstyr Sponsor Bane/banefordeling Træningen Ind- og udmeldelsesblanketter Kontingenter Spillercertifikat Kampkort Udskiftningsspillere Elektronisk Holdkort og indberetning af kampresultat Dommere/dommerafregning

3 Holdgebyr udendørs DBU- turnering Stævner Særligt om støtte til stævner: Udlandsture: Støtte til holdarrangementer i Hørning IF FODBOLD Kørselstilskud Turnering Tordenvejr Protester Bøder Sponsorer Anbefalede trænerkurser for trænere i Hørning IF FODBOLD Den RØDE tråd i træningen: Træningens omfang: Forventninger til træneren: Forventninger og mulige opgaver til Holdlederen: Forventninger til spillerne: U6 til U8: U 9 U11: U12 U13: U14 U15: U17: U19: Vejen til at blive en top fodboldspiller er hårdt arbejde Søvn anbefaling Kost og væske efter træningen Forventninger til forældre samarbejde I Hørning IF FODBOLD Forældrepligter: Forældre opgaver: Supplerende oplysninger Bane oversigt Trænerenes kopiark Spillerprofil

4 Kamprapport Opvarmningsprogram til kamp

5 VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD På vegne af Hørning IF FODBOLD - byder bestyrelsen dig velkommen som træner eller holdleder i Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD har gennem årene udviklet sig til en succesfuld forening, hvor vi hele tiden søger at skabe et bæredygtigt værdigrundlag, der favner om såvel bredde- som elitefodbold, Børne-, ungdoms- og seniorfodbold for såvel drenge og piger. Det er vigtigt for Hørning IF FODBOLD, at nye spillere og familien modtages i en klub, hvor glæden ved at spille fodbold er i absolut fokus. For de mindste er boldspil lig med leg, ledet af engagerede trænere og ledere. Med alderen fokuseres mere på teknik, målrettet træning og resultater, men det er vigtigt, at det er glæden, der driver værket. Glæden og det sociale samvær opnås også ved, at forældre og familie engagerer sig i aktiviteterne i klubben. I Hørning IF FODBOLD, lægger vi vægt på at børnefodbold skal spilles på børnenes præmisser, hvor det er den gode stemning, der er essentiel ikke resultatet. Hensigten med denne trænerfolder er at den både skal være en praktisk opslagsfolder, men også en hjælp til at kunne arbejde efter klubbens Den RØDE tråd De vigtigste oplysninger er beskrevet i folderen, men har du spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at tage kontakt til en fra bestyrelsen, ungdomsudvalget eller en af klubbens andre trænere. Detaljerede oplysninger finder du på klubbens hjemmeside: Vi i Hørning IF FODBOLD håber naturligvis at du vil være træner/holdleder for dit hold i de kommende år, både udendørs og indendørs og ser frem til et godt og professionelt samarbejde. Har du forslag til forandring eller nye initiativer, er du meget velkommen til at fremlægge det for bestyrelsen eller ungdomsudvalget. Vi er altid modtagelige for gode forslag. Endnu engang velkommen til Hørning IF FODBOLD og rigtig god læselyst. Bestyrelsen Hørning IF FODBOLD 5

6 Vision/Mission Hørning IF FODBOLD er en klub, hvor det skal være sjovt og trygt at spille fodbold. Derfor bør alle spillere få de samme muligheder for at udvikle sig, uanset spillerstyrke. Vi vil gerne sikre, at alle trives i klubben. Vi lægger vægt på, bredde, elite og at den fodboldmæssig og social udvikling går hånd i hånd. Holdsamarbejde og samarbejde med overbygning Da vores formål er at holde så mange spillere som muligt i klubben så længe som muligt, har vi som udgangspunkt ikke holdsamarbejde med andre klubber. Såfremt en årgang ikke har mulighed for at stille hold, kan holdsamarbejde komme på tale. Hvis et hold har ønske om holdsamarbejde, så kontaktes bestyrelsen, og det er bestyrelsen, som træffer endelig beslutning om eventuel indledning af samarbejde. Hørning IF FODBOLD deltager i AGF Talentfodbold (for drenge), hvor spillere med lyst og talent for mere kan prøve kræfter og udvikle deres talent sammen med spillere fra områdets andre klubber. Læs mere herom på På pige siden har Hørning IF FODBOLD samarbejde med følgende Klubber: FC Horsens og Skovbakken. Prøvetræning Får man henvendelse fra en spiller fra en anden klub der ønsker at prøve træne i Hørning IF FODBOLD skal dette drøftes med bestyrelsen og den anden klub. En spiller fra en anden klub har ret til 4 prøve træninger i Hørning IF FODBOLD, hvorefter vedkommende skal beslutte om han/hun ønsker at fortsætte. Efterfølgende skal den givne spiller melde sig ud af sin egen klub og ind i klubben (Hørning IF FODBOLD) før træningen i Hørning IF FODBOLD kan fortsættes. Hørning IF FODBOLD har den holdning at man ikke stjæler spillere fra andre klubber. En spiller kan skifte årgang mellem årgange for at hjælpe andre hold til at stille hold, men kan ikke skifte permanent uden bestyrelsens samtykke. Børneattester og pædofili Som udgangspunkt skal en børneattest indhentes på alle trænere, instruktører og holdledere, før de ansættes til at have direkte kontakt med børn under 15 år. Det spiller ingen rolle, om funktionen er lønnet eller frivillig. Ved trænerstart udleveres blanketten Børneattest, som kommende træner eller leder udfylder og returnerer til formanden, som udfylder klubdelen og indsender den til Det Centrale Kriminalregister. Svar modtaget normalt indenfor 10 dage. Børneattester skal indhentes for alle trænere og holdledere i Hørning IF FODBOLD. Undtaget er dog hjælpetrænere/ledere under 15 år. Undtaget er forældre og andre hjælpere som kører til stævner/kampe, eller kortvarig hjælper til på en lejr eller ved et stævne. Børneattesten skal indhentes inden ansættelse. 6

7 Der skal ikke på ny indhentes attest for træner/holdleder der skifter job (f. eks. træner for andet hold) i Hørning IF FODBOLD. Børneattester skal fornyes hvert år. Før udfyldelse af rekvisitionen, som skal sendes til Det Centrale Kriminalregister, skal lederen give tilladelse til, ved underskrift af samtykkeerklæring, at vi indhenter børneattesten. Hvis træner/holdleder ikke giver samtykke til, at der bliver indhentet børneattest, må vedkommende ikke ansættes. Udvalgt bestyrelsesmedlem har ansvaret for udfyldelse af rekvisitionen, med navn, adresse og personnummer samt træner/holdlederens underskrift på samtykkeerklæringen, og løbende aflevere disse til udvalgt bestyrelsesmedlem i Hørning IF FODBOLD. Sammen med underskrift på samtykkeerklæringen, skal træner/holdleder have udleveret 1 stk. eksemplar af Uddrag af bekendtgørelse for det Centrale Kriminalregister Rekvisitionen skal udfyldes tydeligt med blokbogstaver. Udvalgt bestyrelsesmedlem i Hørning IF FODBOLD, underskriver rekvisitionerne, samt indsender disse, til Det Centrale Kriminalregister. Vedkommende har ansvaret for: At vi får attesterne fra Kriminalregisteret. At attesterne destrueres eller arkiveres forsvarligt. Bekendtgørelsen om børneattester, tillader klubben at tjekke, hvorvidt trænere og holdledere er anmeldt eller dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn under 15 år. Generelt kan det anbefales at være opmærksom på følgende retningslinjer: Alkohol Vær altid to trænere (voksne) om et hold, så der undgås misforståelser. Gå ikke i bad med, eller vær selv med et barn i et omklædningsrum. Der IKKE medtages elektronisk eller andet udstyr der kan tage billeder/film i omklædningsrummet. Brug din sunde fornuft. Fodbold og alkohol hører ikke sammen. Derfor er det ikke tilladt for spillere at drikke alkohol ved banerne, ligesom unge under 18 år IKKE må nyde alkohol i omklædningsrummene eller i øvrige faciliteter i tilknytning til træningsanlægget, dette gælder såvel som ved hjemme og udestævner samt ved udlandsture. 7

8 Overtrædelse af klubbens alkohol politik for unge under det fyldte 18 år, medfører øjeblikkelig hjemsendelse på forældrenes regning. Derudover forventer klubben, at voksne kun i meget begrænset omfang nyder alkohol i omklædningsrummene - og aldrig samtidig med, at der er børn til stede, at medlemmer ikke optræder synlig påvirket i klubtøj i cafeteriet eller på sportsområdet, trænere aldrig drikker alkohol sammen med ungdomsspillere, at det på udenlandsture på ingen måde kan accepteres at der nydes nogen form for alkohol, dette forbud er gældende for både spillere og ledere/trænere. Bestyrelsen kan iværksætte sanktioner overfor trænere der ikke overholder disse grænser. Rygning Rygning er heller ikke sundt og fremmer ikke fodboldspillet. Derfor må der ikke ryges i omklædningsrummene, ligesom ledere/trænere og spillere ikke må ryge på og ved banerne. Der må endvidere ikke ryges i forbindelse med klubbens mødevirksomhed. Doping, mobning og racisme Hørning IF FODBOLD accepterer på ingen måde doping, mobning og racisme. Vi forventer at alle spillere, trænere og forældre medvirker til en åben dialog. Det gælder både internt i klubben, men også overfor modstandere, dommere osv. Trænermøder Der afholdes i løbet af året minimum 1 trænermøde. Mødet afholdes i august måned, hvor trænere, materiale-repræsentant og bestyrelses-repræsentanter samles for at planlægge og koordinere den kommende sæson. Emner der eks. vil blive behandlet på møderne kan bl.a. være: Status på sæsonen. Aktuel trænersituation. (Holdtilmeldinger.) Mål og rammer. Forbedringer/nye tiltag. Erfaringsudveksling. Trænerhåndbogen. Kurser samt indslag til glæde for trænere/holdledere. Etc. Trænerpakke Alle trænere/holdleder får som startpakke udleveret en træningsdragt, et sæt regntøj, en personlig licenskode til programmet Hjemmebanen og DBU s Fodbold APP samt en lægetaske (holdet har selv ansvaret for at få denne fyldt hvis der mangles noget, dette sker ved henvendelse til klubbens materialemand) dette er kun til låns og skal leveres tilbage når man stopper som træner/holdleder. Tøjet bruges, når træneren repræsenterer Hørning IF FODBOLD, og sættet skal holdes rent og pænt, så klubben repræsenteres på en pæn måde. Ved sæsonstart efter andet år som træner/holdleder har man mulighed for at vælge andre beklædningsgenstande via et point system klubben bestræber sig på dette udsendes pr. mail i forbindelse med trænermødet i august. 8

9 Forældre/spillermøde Det er vigtig at inddrage forældrene i samarbejdet omkring deres børns fritidsinteresser og de opgaver, der påhviler forældrene. Det er vigtigt, at de ikke opfatter klubben som en børnepasningsordning. Derfor bør der afholdes forældre/spiller møde min. 1 (gerne 2) gange om året, der skal altid deltage en fra klubbens ungdomsudvalg til disse møder når de afholdes i alle årgange op til U19. Desuden kan en bestyrelsesrepræsentant også deltage, hvis dette ønskes. Det anbefales, at mødet ikke arrangeres til den første træning, men i god tid mindst 2 uger før eller efter turneringsstart. Mødet bør afholdes i mødelokalet i hallen, så alle spillere og forældre føler det naturligt at komme der senere. Ved disse møder vil klubben være vært med kaffe/the og vand. Emner der kan blive behandlet på møderne kan bl.a. være: Introduktion til sæsonen. Praktiske oplysninger. Holdsammensætning/træningen. Planlagte aktiviteter/stævner/turnering/juletræs salg inde og udendørs cup. Forventninger til spillere og forældre. Forældre pligter/opgaver. Sociale arrangementer. Etc. Husk, at det er vigtigt at få involveret forældrene aktivt i arbejdet omkring holdet og klubben! Bookning af mødelokale i hallen Ønsker man at afholde et møde i hallen kan bookning ske på en af følgende måder: Kontakt hal inspektørerne (Lars) oppe i hallen, eller på Tlf Sende en mail til følgende adresse: Printer til rådighed Har man materiale der skal udskrives, kopieres og bruges til træning, møder (ej privat) så findes der en oppe i hallen en stor printer og fotokopierings maskine der frit kan benyttes til det formål, denne findes ved kontoret i hallen lige ved indgangen (se kort for placering) PR m.m Det er i klubbens interesse at få så megen omtale som muligt, derfor vil vi i bestyrelsen gerne opfordre de enkelte trænere/holdledere til at komme med indslag/artikler på såvel klubbens og holdets hjemmeside samt i de lokale aviser! Opslag/artikler der ønskes offentligt gjort på klubbens hjemmeside kan sendes til klubbens Webmaster på følgende mail adresse: Artikler til Uge-Bladet Skanderborg kan sendes til følgende mail adresse: Artikler til Lokalavisen Skanderborg kan sendes til følgende mail adresse: 9

10 Husk at der IKKE må medsendes/offentliggøres profilbilleder af klubbens spillere med mindre spiller/forældre har givet tilladelse herom. Sociale medier Ønsker træner/holdleder at informere holdets spillere via et eller flere sociale medier så som f.eks. Facebook, Twitter eller andet, ser bestyrelsen i Hørning IF FODBOLD ikke dette som noget problem, dog er det VIGTIGT at understrege følgende: At der IKKE må offentliggøres profilbilleder af klubbens spillere med mindre spiller/forældre har underskrevet en Tilladelse vedr. billeder internettet blanket. At bestyrelsen i Hørning IF FODBOLD, som klub IKKE kan drages til ansvar for billeder, tekst, udtaleser, holdninger o. lign. på diverse sociale medier det er udelukkende den enkelte blokker/tekst ansvarlige holdninger der kommer til udtryk. At man overholder god takt og tone i disse sociale medier. Uddannelse Det er i Hørning IF FODBOLD interesse at have gode og veluddannede ledere, trænere og dommere. Derfor er det klubbens forventning, at trænere og ledere dygtiggør sig løbende og deltager i relevante kurser. Oversigt over relevante kurser kan findes på dbu.dk og dgi.dk. Kursusudgifter der ikke overstiger kr ,00 afholdes af klubben, dog skal kurset forinden være godkendt af bestyrelsen. Kursusudgifter over kr ,00 drøftes af klubbens bestyrelse og et evt. tilskud til det givne kursus tilbydes. Kurser kan også afholdes for holdet, spillere og forældre eller sammen med øvrige trænere. Dette koordineres i samarbejde med bestyrelsen, ungdoms-og eventudvalget. Hvis der er ønske om kurser og tilmelding, kontaktes bestyrelsen. Der er også mulighed for at få afholdt et kursus i vores egen klub krav er dog min. 12 deltagere. Vedr. hvordan man tilmelder sig et kursus, se vejledningen på klubbens hjemmeside. ** Se side 16 i denne folder for de kurser bestyrelsen i Hørning IF FODBOLD anbefaler klubbens trænere og holdledere deltager i. Forsikring Hørning IF FODBOLD har ingen særskilt forsikring, der dækker ting- og/eller personskader. Det er den skadesramtes egen ulykkesforsikring, der skal dække skaden, hvis uheldet er ude. Ved kørsel i egne biler er det førerens egen bil-/passagerforsikring, der gælder. Klubben påtager sig ikke ansvar i forbindelse med transport. Der forventes dog, at alle forældre/førere af biler overholder gældende færdselslov, herunder fartbegrænsninger, antal passagerer i hver bil og brugen af sikkerhedsseler. Træner/leder der er under arbejde for klubben er omfattet af den lovpligtige ulykkesforsikring via Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) har i forsikringsselskabet Tryg - Læs evt. om aftalen på 10

11 Hvis uheldet er ude og skulle en spiller eller træner komme til skade under kamp, træning eller transport til eller fra kampe, og transport til skadestue eller hospital er nødvendig, tilkaldes Falck. Ring rekvirer hjælp. Præsenter dig fra Hørning IF FODBOLD afdelingen. Abonnements nr NB: Husk at præcisere adressen, du skal bruge hjælpen til. Det er især vigtigt ved udekampe. Tyveri Ved tyveri fra omklædningsrum eller fra spillepladsen er det medlemmets egen forsikring som skal dække. Tilbyd at samle spillernes værdigenstande sammen før træning og kampe. Rejseforsikring Det er vigtigt, at der ved stævner uden for landets grænser tegnes en sportsrejseforsikring, da det ikke altid er det gule sygesikringsbevis som dækker. DGI har i samarbejde med Europæiske rejseforsikring en meget billig forsikring. Denne kan rekvireres på DGI s hovedkontor. Henvend jer altid til bestyrelsen, hvis der er tvivlsspørgsmål. Nøgler Alle nøgler til boldrum/container, boldskabe m.m. udleveres og styres af klubbens materialemand. Bolde til kamp og træning Før sæsonstart tildeles der boldskabe i boldrummet eller en sort affaldscontainer i containeren til de enkelte trænere/hold. Alle bolde er af en standard, så de kan bruges til både kamp og træning. Det er trænerens/holdlederens opgave at sørge for, at linjevogterflag (som er et krav til 11 mands kampe), hjørneflag (i containeren) og bolde er klar til kampen. Det anbefales, at der tages 6 bolde med til kamp (3 til henholdsvis ude- og hjemmehold). Sørg for at samle boldene inden kampen starter, da det er her vi ofte mister mange bolde. Træner og holdleder har ansvaret for bolde, overtræksveste og små kegler der er udleveret ved sæsonstarten. Der er regnet med en bold til hver spiller i alle rækker/årgange. Vær omhyggelig med at få alle bolde med ned efter træning. Er der bolde, der er blevet ødelagt, så meddel det til materialemand. Spillertøj, klubdragt og udstyr Træningsdragt og andet sportsudstyr til spillere kan frit købes dog opfordre Hørning IF FODBOLD at vores sponsor SPORTMASTER i Skanderborg støttes i det omfang det er muligt. Første gang du stifter bekendtskab med klubben, og aldrig har spillet fodbold før, er du velkommen til at møde op "som du er", dog gerne i et par fritidssko. Det vil dog hurtigt vise sig, at det vil være en fordel med et par fodboldstøvler, der kan købes i alle prisklasser. Vi anbefaler, at spillerne medbringer spillertøj, benskinner (under strømperne), fodboldstøvler og drikkedunk til træning Det enkelte medlem skal selv købe klubbens kampdragt. Hjemmebane dragten består af følgende: Trøje, bukser og strømper. Udebane dragten består af følgende: Trøje og strømper (bukser fra hjemmebane dragten) 11

12 Alt klubbens tøj er af mærket NIKE den enkelte spiller kan frit vælge navn og nr. ved bestillingen af tøjet. Prisen på tøjet er følgende: Hjemmebane kr. 250,00 Udebane kr. 150,00 Hørning IF FODBOLDs medlemmer er forpligtet til at spille i klubbens spillertøj (minimums krav er klubbens hjemmebane spillertøj), når man repræsenterer klubben. Træner/holdleder er forpligtet til at bære klubbens klubdragt, når man repræsenterer klubben (ved ude og hjemmekampe, turneringer ovs. dog er det frivilligt om den bæres til træningen) Hørning IF FODBOLDs spillere skal selv anskaffe sig klubbens spillertøj (minimums krav er klubbens hjemmebane spillertøj) i henhold til klubbens retningslinjer for tøjfabrikat, farve og model. Klubben forpligter sig til at være behjælpelig med formidling af aktuelt spillertøj. Hørning IF FODBOLD har retten til annoncering på alt spillertøj og klubdragter m.v. Der må derfor ikke forekomme ikke godkendte reklamer, sponsortryk eller lignende på spillertøj eller klubdragt. Omkostninger i forbindelse med reklamer og sponsortryk m.v. påhviler Hørning IF FODBOLD. Det enkelte medlem er forpligtet til at rengøre og vedligeholde sit eget tøj, samt har samtidig fuld rådighed over tøjet. Spillertøjet skal dog være pænt og i rimelig stand i forbindelse med brugen i klubbens regi. Spillerne skal selv medbringe benskinner, fodboldstøvler, tøj efter vejret og en drikkedunk. Til hvert hold udleveres træningsbolde efter princippet én bold pr. spiller, overtræksveste og et sæt små kegler. Andre materialer som kegler, stænger, små mål etc. opbevares i materialecontaineren til fælles afbenyttelse. HUSK at sætte materialer på plads efter brug. Det er trænerens/holdlederens ansvar at holde styr på egne materialer, herunder vedligeholdelse, samt være med til at holde orden i boldrum/containeren. Husk at låse containeren hvis du er den sidste. Sponsor Sponsorudvalget består pr. 1. januar 2015 af Jan Høgholm og Torben Madsen. Sponsoraftaler indgås KUN til glæde for alle i Hørning IF FODBOLD IKKE til glæde for et enkelt hold. Det er KUN Sponsorudvalget der kan indgå sponsoraftaler uanset størrelsen. Dersom en mulig sponsoraftale, der bringes til sponsorudvalgets kendskab, er i modstrid med klubbens etiske interesser, eller modarbejder tiltag og initativer taget af sponsorudvalget, har sponsorudvalget ret til at afvise eller annullere aftalen. 12

13 Bane/banefordeling Man skal respektere evt. lukning af baner specielt ved sæsonstart, hvor enkelte baner kan være lukket for at beskytte dem mod unødvendig hårdhændet behandling. Der forventes, at holdene indbyrdes afklarer kampafvikling. Da baner bruges både til træning og til kampe, skal det understreges, at kampe har første prioritet. Det er kampfordeleren der styrer dette samt banenumre, dette skal respekteres. Øvrige spørgsmål vedr. banerne kan rettes til kampfordeleren, der er ansvarlig for banefordelingen. Træningen Før træningen: Husk at møde op i god tid (15-20 min. før), så du kan være klar på banen når spillerne møder op. Start altid træningen med en grundig opvarmning, og gerne med bolden involveret. Under træningen: Se afsnittet Den RØDE Tråd der overordnet fortæller om de generelle retningslinjer for træningen og de enkelte aldersgrupper. Inspiration kan findes på dbu.dk og dgi.dk. (HUSK bolden ) Ind- og udmeldelsesblanketter En måned efter sæsonstart skal der, på baggrund af en udskrift fra sidste års medlemsliste, udarbejdes en ajourført liste med både gamle og nye medlemmer. Alle nye medlemmer skal desuden udfylde indmeldelsesblanketten. Indmeldelsesblanketten skal udfyldes online på klubbens hjemmeside og bliver automatisk sendt til klubbens kontingent ansvarlige. På hjemmesiden findes også en udmeldelsesblanket, ønsker du at stoppe med at spille fodbold i Hørning IF FODBOLD så skal du huske at udfylde denne blanket Hørning IF FODBOLD betragter dig ikke som udmeldt af klubben før denne er udfyldt. Kontingent ansvarlige undersøger status for kontingentbetaling og eventuelle karantæner samt fremsender spillercertifikat, hvis dette ønskes. Kontingenter Opkræves 1 gang om året, pr. 15. marts. Opkrævningen sker pr. giro eller PBS og foretages på baggrund af opdaterede medlemslister. Inden udsendelse af girokort skal hvert hold (træner) tjekke sin medlemsliste og indsende en opdateret liste til klubbens kontingent ansvarlige. Der bliver udsendt information fra klubben herom inden opdateringen. Hvis en spiller ikke betaler kontingent, vil klubbens kontingent ansvarlige kontakte holdets trænere, der herefter har pligt til at kontakte vedkommende spiller/forældre. En spiller betegnes IKKE som udmeldt af klubben før en udmeldelsesblanket er udfyldt og indsendt til klubbens kampfordeler. 13

14 Manglende betaling udelukker som hovedregel (skal drøftes mellem træner og bestyrelsen da der i enkelte tilfælde kan gives dispensation) spilleren fra deltagelse i både træning og kamp. Kontingentet dækker et helt kalenderår og som bonus kan man deltage i indendørstræning/turnering. Dette i modsætning til andre klubber der separat betaling for ude og inde. En spiller kan få dispensation (skal drøftes mellem træner og bestyrelsen) til kun at betale ½ kontingent hvis vedkommende f.eks. går på Efterskole og derfor ikke har mulighed for at deltage i holdets træning men godt kan spille kampe for holdet. Spillercertifikat Såfremt nye spillere, der har spillet i en tidligere klub, kommer til klubben, er det trænernes ansvar at sørge for, at spillerens certifikat er i orden og at dette afleveres til klubbens kontingent ansvarlige. Husk, at nye spillere ikke må spille kamp for Hørning IF FODBOLD, før vi har spillerens certifikat, da det kan medføre, at holdet bliver taberdømt, og klubben får en bøde. DBU s vejledende bøder kan ses her: plinaere%20forhold/boedekatalog.aspx For at få udleveret spiller certifikat ved udmeldelse, skal det ske skriftligt til klubbens kontingent ansvarlige. Som derefter tjekket om der er skyldigt kontingent. Derefter sender han besked til Hørning IF Fodbolds kasserer, som i løbet af 3-5 dage sender certifikatet til spilleren. Kampkort Træneren/holdlederen har alene ansvaret for udtagelse af holdet til kampe. De skal sørge for at spillerne bliver underrettet om, at de skal møde til kamp. Det anbefales, at alle spillere får udleveret en oversigt over sæsonens kampe (gerne indeholdende vaske og køreplan), og at de til hver kamp får udleveret et kampkort/mail (i god tid). Kampkort og vaske og køreplan kan downloades fra klubbens hjemmeside. Udskiftningsspillere Det er klubbens holdning, at udskiftningsspillere er med for at blive brugt. Det anbefales at der spilles efter HAK-princip halvdelen af kampen i de mindste rækker op til U-11/12. Alle spillere på et hold bør mindst spille halvdelen af kampen. ** HUSK det er vigtigt, at alle kommer til at spille kamp!! * * Elektronisk Holdkort og indberetning af kampresultat Det er træneren/holdlederens opgave at sørge for, at det elektroniske holdkort bliver udfyldt senest 7 timer efter kampstart. Kun spillere der er oprettet hos DBU (indmeldt i klubben) kan deltage i kamp for Hørning IF FODBOLD. Efter hjemmekampen sendes resultatet til DBU senest en time efter kampen via DBU s APP, ellers risikerer klubben en bøde (telefonnummer og anvisning står på holdkortet). Dommere/dommerafregning Dommere er en vigtig del af fodboldkampen. Det er vores opgave at sikre, at dommere føler sig godt behandlet, når Hørning IF FODBOLD er den ene part i en fodboldkamp. 14

15 Til alle 8 og 11 mandskampe kommer der automatisk en dommer fra Dommerklubben. Såfremt en bestilt dommer ikke møder op til kamp, har hjemmeholdet pligt til at vente i mindst 30 minutter, så der skabes mulighed for at fremskaffe en anden dommer. 5-8 min. før ved weekendkampe må man godt ringe til Dommervagten på tlf Kampen skal afvikles med den fremskaffede dommer. Når kampen er sat i gang, er dommererhvervet at betragte som anerkendt af begge parter, og der kan ikke protesteres, medmindre protesten er nedlagt før kampen. Til 5 mandskampe skal træneren selv sørge for en kampleder, som kan være en forælder eller anden træner, der har tilstrækkelig kendskab til reglerne. Det er i Hørning IF FODBOLD bestemt at, til klubbens 8 mandskampe på hjemmebane bestilles der en dommer fra Dommerklubben til at dømme kampen, dette på trods af at man godt må bruge en kampleder. Det er vigtigt, at man både som træner og som lokal dommer holder sig ajourført med reglerne. Der sker altid regelændringer, små eller store, ved turneringsstart. Reglerne kan findes via dbu.dk. Det er i klubbens interesse og holdlederens ansvar at dommer, ude hold, forældre til spillere ovs. kommer fra Hørning IF FODBOLD med en god oplevelse, sørg derfor at hjælpe med anvisning til omklædningsrum, bane anlæg og andre praktiske ting. Holdgebyr udendørs DBU- turnering Betaling af holdgebyr sker automatisk af klubben. Vedrørende kørselsudgifter se afsnittet om kørselstilskud. Stævner Alle trænere/holdledere skal selv tage stilling til om de vil have tilsendt informer vedr. de stævner klubben bliver inviteret til, til deres mail dette sker ved at kontakte klubbens kampfordeler. Det er herefter trænerens ansvar i tide at tilmelde det/de hold til de stævner de ønsker at deltage i. Udgiften betales af holdet. Bestyrelsen i Hørning IF FODBOLD forventer at ALLE årgange deltager i mindst et stævne og at man fra U14-15 årgangen deltager i et stævne uden for landets grænser, dette til dels for at kunne give de unge spillere en gulerod der bidrager til ikke mindst at fast holde interessen for at blive i klubben Hørning IF FODBOLD. Hvis holdet af en eller anden grund er nødsaget til at melde afbud, så husk at gøre det så hurtigt som muligt, da klubben ellers bliver tildelt en bøde. Kørselsudgifter godtgøres ikke til stævner (hverken udendørs eller indendørs). Særligt om støtte til stævner: Det er gratis for alle Hørning IF FODBOLD hold at deltage i klubbens egne stævner/cup, dette dog med et men forstået på den måde, at hvert hold skal betale via frivillig arbejdskraft, typisk forældre hjælp, som tidstager ved dommerbord, kampleder og andet. Til andre stævner ydes der normalt ikke tilskud til. Holdene kan dog søge bestyrelsen eller Støtteforeningen Fodboldmålet om tilskud ved deltagelse i særlige stævner. Der kan ikke søges tilskud til kørselsgodtgørelse. 15

16 Ansøgningsskema til Støtteforeningen Fodboldmålet findes på klubbens hjemmeside. Man skal påregne at der skal ydes lidt for at få støtte. Udlandsture: Udlandsture er kun for fuldgyldige medlemmer af Hørning IF FODBOLD. Undtagelser/tvivlsspørgsmål skal vendes med bestyrelsen. Planlægning af udlandsture skal ske i samarbejde med bestyrelsen. Støtte til holdarrangementer i Hørning IF FODBOLD Der ydes ikke klubstøtte til holdarrangementer, dog kan holdene søge Støtteforeningen Fodboldmålet om tilskud ved særlige arrangementer. Kørselstilskud Kørsel til kampe foregår som regel i private biler. Der opfordres til, at fordelingen af kørsel planlægges for en halv sæson af gangen. Lav eventuelt en liste til udlevering til samtlige forældre, som skal køre og angiv samtidigt, at den enkelte forælder herefter selv er ansvarlig for at finde en afløser, hvis man bliver forhindret den pågældende dag. Hørning IF FODBOLD betaler ikke kørselsgodtgørelser til forældre/trænere. Hvert enkelt hold kan aftale individuelle kørselsordninger, hvor spillerne yder bidrag til dækning af omkostningerne ved transport. Turnering Tilmelding til turneringen foretages af bestyrelsen og sker i samråd med de involverede trænere. Det er vigtigt, at holdene placeres i de rigtige rækker. Kampene tilrettelægges inden turneringsstart af kampfordeleren for hjemmekampe og i samråd med trænerne for udekampe. Inden sæsonstart udleveres turneringsplan over kampene til trænerne. I den plan vil dato, tidspunkt og spillested for samtlige ude- og hjemmekampe være oplyst. Såfremt man bliver nødsaget til at flytte en hjemmekamp, skal kampfordeleren kontaktes. HUSK at dette skal gøres i god tid (min 10 dage inden kampdatoen). Hvis holdet af en eller anden grund er nødsaget til at melde afbud så husk at gøre det så hurtigt som muligt, da klubben ellers bliver tildelt en bøde. Bødens størrelse er betydelig mindre hvis afbuddet sker min. 4 dage før kamp dato. Tordenvejr Der må ikke spilles kampe, eller trænes på banerne i tordenvejr, på grund af fare for lynnedslag. Protester Protester mod dommerkendelser er nyttesløse og spil af tid. Det er vigtigere at lære spillere og specielt tilskuere (forældre) at holde mund og ikke kritisere dommerkendelser. Skulle der opstå en situation, der er helt uacceptabel, så skal en protest mod dommerkendelsen oplyses til dommeren straks efter kampen for at være gyldig. Skriftlige protester mod andre klubber betragtes som unødvendige, og det bedste er, at man henvender sig til modstanderen efter kampen, hvis man mener, der er ulovlighed i forbindelse med kampen. Men der kan forekomme episoder, hvor det kan være nødvendigt at nedlægge protest, dette kan gøres igennem klubbens bestyrelse. Bemærk: Protesten skal af klubben indsendes senest 2 dage efter kampen og med gebyr på pt. 500 kr. Gebyret returneres dog, hvis klubben får medhold i protesten. 16

17 Bøder Bliver en af klubbens trænere, ledere eller spillere indberettet til DBU s Disciplinærudvalg for usportslig optræden og dette straffes med bøde, betales bøden af klubben hvis dette er en første gangs forseelse. Anden gang betales bøden selv af den indberettede træner, leder eller spiller, og den indberettede træner, leder eller spiller bliver snarest indkaldt til et møde med klubbens bestyrelse, hvor sagens omfang vil blive drøftet. Klubbens bestyrelse vil her efter tage stilling til den enkelte sags betydning for den indberettedes fremtid i Hørning IF FODBOLD. Sponsorer Alle aftaler om sponsorstøtte SKAL henvises til klubbens sponsor udvalg. På klubbens hjemmeside: findes en komplet liste over de sponsorer der yder Hørning IF FODBOLD støtte. Anbefalede trænerkurser for trænere i Hørning IF FODBOLD 17

18 Den RØDE tråd i træningen: Generelle retningslinjer for træningen i de enkelte årgange (aldersgrupper). I det efterfølgende er kort beskrevet, hvad Hørning IF FODBOLD forventer, at spillerne på de respektive årgange minimum formår såvel teknisk, taktisk og fysisk. 18

19 Træningens omfang: U6 U9 U10-U12 U13 Sæson længde August - Juni August - Juni August Juni Lektioner pr. uge Maximum pr. lektion 60 minutter 60/90 minutter 90 minutter Antal spiller pr. hold 3 og 5 mands hold 5/8 mands hold 8 og 11 mands hold Træningskampe Arrangeres selv DBU Træningskampe DBU Træningskampe Turneringskampe Træner Træner Træner Stævner Tilmeldes selv Tilmeldes selv Tilmeldes selv Indendørsfodbold Oktober Marts Oktober Marts Oktober - Marts U14-U15 U17 U19 Sæson længde August Juni August Juni August Juni Lektioner pr. uge 2 2 (3) 2 (3) Maximum pr. lektion 90 minutter 90 minutter 90 minutter Antal spiller pr. hold 8 og 11 mands hold 8 og 11 mands hold 8 og 11 mands hold Træningskampe DBU Træningskampe DBU Træningskampe DBU Træningskampe Turneringskampe Træner Træner Træner Stævner Tilmeldes selv Tilmeldes selv Tilmeldes selv Indendørsfodbold Oktober Marts Oktober Marts Oktober Marts Se under Hold på klubbens hjemmeside for yderligere oplysninger. I vinterhalvåret (fra 1/11 ca. 15/4) trænes indendørs i Hørning Hallen, Borgernes Hus i Veng og udendørs på kunststofbanen det er dog kun fra og med U10 og opefter der får tildelt træningstider på kunststofbanen. Træning på græs om foråret starter, alt efter vejret som regel fast ca. 15/4. (Når kommunen giver lov) Forventninger til træneren: Planlægge og gennemføre inspirerende og udviklende træning. Møde til tiden og have alt klar til træning. Sørge for en tryg og motiverende atmosfære såvel på som uden for banen. 19

20 Gribe hurtigt og resolut ind overfor mobning. Løse op for problemer/konflikter evt. i samarbejde med bestyrelsen og forældre. Informere ærligt, åbent og med hensyntagen til den enkelte spiller. Have ansvar for børnenes sikkerhed under træning og kamp. Udvikler spillerne sportsligt og socialt. Medvirke til at holde orden i materialerummet. Deltage i relevante møder, kurser m.v.. Være et godt forbillede for spiller og forældre. Udvise anstændig optræden overfor såvel dommer som modstander. Der opfordres til, at hvert hold udpeger en holdleder, som kan virke som praktisk/administrativ leder for holdet. Formålet med en holdleder er at aflaste træneren og dermed sikre, at træneren kan fokusere på holdets træning, udvikling og kampe. Forventninger og mulige opgaver til Holdlederen: Have ansvar for det praktiske omkring spilledragter. Arrangere tøjvask, så dette går på skift mellem spillerne. Arrangere transport til udekampe. Medvirke til at holde orden i materialerummet. Udfylder holdkort, indrapportere resultat, aflevere holdkortet i postkassen umiddelbart efter kampen. Registrere ind- og udmeldelser og give dette videre til klubbens kontingent ansvarlig. Afregne med kasserer. Deltage i relevante møder, kurser m.v. Bidrage aktivt til en god stemning omkring holdet. Bidrage aktivt til at løse op for problemer og konflikter i samarbejde med træneren. Være et godt forbillede for spillere. Udvise anstændig optræden overfor dommer og modspillere. Sørge for information til forældre. Lave PR for holdet f.eks. til klubbens hjemmeside og de lokale aviser (se afsnittet PR m.m.) Forventninger til spillerne: Møder op til den fastlagte tid til træning og kamp. Melder afbud til træning og kamp i god tid. Accepterer træneres og lederes dispositioner. Bidrager med god opførsel både på og udenfor banen over for såvel med- og modspillere, trænere, ledere, tilskuere og dommere. Tager et medansvar for både holdet, træningen og kampe, skabe et godt klubmiljø, hvor alle kan trives. Benytter benskinner (under strømpen)til udendørs træning og kampe (krav). Efterlader omklædningsrummet i ordentlig stand dette både ved hjemme og ude kampe. At man fra U10 og op efter bader efter endt udekampe. (Der skal ALTID være 2 voksne tilstede) Viser hensyn og er en god kammerat. Er kendetegnende for at være hjælpsom på tværs af årgange. Betaler kontingent rettidigt. Retter sig efter de love og regler som er gældende for fodboldklubben Hørning IF FODBOLD. U6 til U8: Træneren skal i træningen ligge vægt på 3 ting: Glæde, Tryghed og Bevægelse. 20

21 Glæde: Tryghed: Bevægelse: Børnenes umiddelbare glæde ved spillet. De er meget motiveret, en glæde som træneren skal bygge videre på. Der stilles store krav til træneren, bl.a. omsorgsfuld behandling af børnene træneren skal forstå at vinde børnenes tillid have gode tid det skal være sjovt og foregå i trygge rammer husk små grupper. Fodbolden bruges som leg legene/øvelserne skal være med få regler og lette at organisere, opbygge øvelserne så alle er aktive og tilrettelagt med højt aktivitetsniveau. Målet med træningen er at gøre spilleren ven med bolden dvs. i en træningsenhed foregår træningen med 1 bold pr. spiller i mindst halvdelen af tiden. Teknisk: Indøve spark og løb med bolden (driblinger) Indøve at stoppe bolden (tæmninger med fodsål og inderside) Indøve skudformer (vristspark, indersidespark sidst i perioden) Indøve gribeteknik (målmand) Indøve indkast (rigtig kasteteknik, bestilling) Fysik: Psykisk: Øvelser: Ingen speciel fysisk træning men løbeskoling, koordination, bevægelighed, smidighed og balance. Lære at følge trænerens anvisninger. Der henstilles til at de øvelser der er udarbejdet i samarbejde mellem Hørning IF FODBOLD bestyrelse, klubbens trænere og Peter Pedersen indgår i træningen da de danner grundlæg for Hørning IF FODBOLD Den RØDE tråd. U 9 U11: Træningen skal tage udgangspunkt i aldersgruppens perceptionelle og motoriske udvikling, hvor det indøvede fra U6-U8 afdelingen videreudvikles. Teknisk (1 del): 21

22 Lære at behandle en bold med begge ben (sparkeformer). Lære at behandle en bold med hovedet (headning). Lære at aflevere en bold: Ved skud på mål (forsøge at score). Ved at skille sig hensigtsmæssigt af med bolden (fart, retning og præcision). Lære at modtage en bold: Uden pres. Under pres. I from at retningsbestemt tæmning. Teknisk (2 del): Lære at erobre bolden (tackling). Lære driblinger/finter. Lære at drible vende. Lære at tæmme drible. Lære at drible finte. Øvelser: Der henstilles til at de øvelser der er udarbejdet i samarbejde mellem Hørning IF FODBOLD bestyrelse, klubbens trænere og Peter Pedersen indgår i træningen da de danner grundlæg for Hørning IF FODBOLD Den RØDE tråd. U12 U13: Børn i alderen år kan lære alt med en bold. Derfor har trænerne i denne aldersgruppe et stort ansvar med hensyn til udvikling af spillerne: Teknisk: Videreudvikling af grundteknik. Introduktion og træning i alle tekniske øvelser. 22

23 Taktisk (generelt): Taktisk (individuelt): Stor vægt på fart, retning, præcision og hovedvægt på afleveringer i fart samt retningsbestemte tæmninger i fart. Indøve sparkeformer (spark med vægt på hårdhed i indersidespark samt halvt liggende vristspark m.v. (husk begge ben). Videreudvikle driblinger/finter. Videreudvikle hovedstød (med vægt på springkraft). Indøve skud på mål under passende modstand (husk begge ben). Begyndende systematisk specialtræning af målmænd. Indøve faste opstillinger og lære at kende de forskellige pladser. Begynde orientering om systemer og taktik (oplæg til kamp). Udbygge forsvars-, midtbane- og angrebsprincipper (opdækning, opbakning, bandespil, overlap, krydsløb og boldovertagelser). Udvikle forståelse for effektiv udnyttelse af hele banen (bredde og dybde). Begyndende træning af dødboldsituationer (målspark, frispark, straffespark, hjørnespark og indkast). Angrebsmæssigt; Spil med bold (præcision, timing). Spil uden bold (vinkle nærme/fjerne sig rykke fri). Vende spillet. Afslutninger. Vinde 1:1 (dribling / finte) Forsvarsmæssigt: Vinde 1:1 (komme først dække på rigtig side skærme af). Forhindre sammenspil. Fysik: Løbeskoling, hurtighed, smidighed, bevægelighed, balance og koordinationstræning. Psykisk: Koncentration, vilje, mod og disciplin, herunder mht. tøj, støvler o. lign. Sørge for at pleje kammeratskabet. 23

24 Sørge for at spillerne opdrages til at føre en god tone overfor dommer, ledere, med- og modspillere. Øvelser: Der henstilles til at de øvelser der er udarbejdet i samarbejde mellem Hørning IF FODBOLD bestyrelse, klubbens trænere og Peter Pedersen indgår i træningen da de danner grundlæg for Hørning IF FODBOLD Den RØDE tråd. U14 U15: Aldersgruppe år er fodboldens guldalder, hvorfor trænerne i denne aldersgruppe har et stort ansvar mht. udvikling af spillere. Under træning skal detaljerne læres korrekt og gentages så alt kommer til at sidde på rygmarven. Teknisk: 24

25 Taktisk: Repetition og kvalitetsforbedring af grundteknikken og detaljer i kamplignende situationer og under pres (alle sparkeformer, halv og helflugtninger, tæmninger, hovedstød, driblinger, finter, tacklinger, afleveringer, skille sig af med bolden, modtage bolden, skud på mål). Øget tempo og intensitet. Indøve afleveringer over lange afstande. Specialtræning for målmænd. Specialtræning i dødboldsituationer (frispark, straffespark). Der arbejdes med begge ben. Angrebsmæssigt: Spil med bold (afleveringsteknik). Spil uden bold (bevægelse foran/bagved boldholder skabe og udnytte plads). Bredde og dybde i spillet. Vende spillet. Skabe 2:1 situationer (bandespil overlap krydsløb boldovertagelse). Vinde 1:1 situation (med modstander i ryggen). Indlæg. Afslutninger. Dødboldsituationer. Forsvarsmæssigt: Vinde 1:1. Pres (individuelt gruppe). Områdedækning, markering opbakning. Samarbejde mellem målmand og forsvar. Samarbejde mellem 3 zoner. Brug af offside. Fysik: Løbeteknik. hurtighed, smidighed, bevægelighed, balance, koordination og styrketræning (som forebyggende træning og kun med egen kropsvægt) Psykisk: Andet: Koncentration, vilje, mod, ansvar, motivation, og pos. psyke (puberteten er en svær tid som de unge skal hjælpes igennem). 25

26 Håndhæv disciplin. Definerer anførererhvervets forpligtigelse. Øvelser: Der henstilles til at de øvelser der er udarbejdet i samarbejde mellem Hørning IF FODBOLD bestyrelse, klubbens trænere og Peter Pedersen indgår i træningen da de danner grundlæg for Hørning IF FODBOLD Den RØDE tråd. U17: Når spilleren når junioralderen skal alle tekniske-, taktiske-, og fysiske grundbegreber være kendte og indøvede. Teknisk: 26

27 Taktisk: Taktisk Videreudvikling og kvalitetsforbedring af alle tekniske færdigheder i komplekse øvelser og kampsituationer i højt tempo med større og større belastning/pres. Driblinger/finter (ryk med bolden). Afleveringsteknik (præcist hurtigt kort/langt). Sparketeknik (afslutninger). Retningsbestemte tæmninger. Headninger. Nærkampteknik (på jorden og i luften). Udvikling af specialiteter. Specialtræning af målmænd. Der arbejdes med begge ben. Overblik, perception og kommunikation. Udbygge kendskabet til systemer. Udbygge kendskabet til angrebs- og forsvarsprincipper, især forståelsen for at udnytte frie område og gøre sig spilbar. Angrebsmæssigt: Spil med bold. Spil uden bold (modløb/dybdeløb krydsløb indløb til indlæg returbolde). Bredde og dybde. Vende spillet (kort- langt). Hurtige kombinationsspil (få berøringer). Skabe og udnytte 2:1 situationer. Vinde 1:1 situationer. Afslutninger. Dødbolde. Forsvarsmæssigt: Vinde 1:1 situationer. Pres (individuelt gruppe). Zone-/områdeopdækning mandsopdækning. Sideforskydning. Opbakning, dybde og push up. Samarbejde mellem kæderne. Omstilling og fleksibilitet (overtage hinandens pladser). Dødbolde. 27

28 Fysisk: Pysisk: Andet: Forebyggende træning indeholdende smidighed, bevægelighed, balance, koordination, løbeskoling og styrketræning med egen kropsvægt for hele kroppen og med henblik på: Hurtighed. Hurtighedstræning. Påbegyndende distance- og intervaltræning (evt. springtræning). Koncentration, vilje, mod, ansvar (selvkritik), levevis, indre motivation, (træning og kampe) + psyke, disciplin (selvkontrol) og tålmodighed. Faste spillemøder. Fuldstændigt kendskab til fodboldregler. Øvelser: Der henstilles til at de øvelser der er udarbejdet i samarbejde mellem Hørning IF FODBOLD bestyrelse, klubbens trænere og Peter Pedersen indgår i træningen da de danner grundlæg for Hørning IF FODBOLD Den RØDE tråd. U19: Træning som hos juniorafdelingen men med mere krævende og seniorpræget træning både teknisk, taktisk og fysisk. Teknisk: 28

29 Taktisk: Fysisk: Pysisk: Videreudvikling af de tekniske detaljer under øget modstand og øget tempo. Videreudvikling af specialiteter. Der arbejdes med begge ben. Overblik, perception, kommunikation og tålmodighed. Videreudvikling af de angrebs- og forsvarsmæssige taktiske principper. Distance og intervaltræning. Styrketræning for hele kroppen (gerne med vægt på). Hurtighedstræning. Smidighed, bevægelighed, balance og koordinationstræning. Koncentration, vilje, mod, ansvar, motivation, disciplin, + psyke og accept af rollefordeling, tålmodighed (have realistiske mål). Øvelser: Der henstilles til at de øvelser der er udarbejdet i samarbejde mellem Hørning IF FODBOLD bestyrelse, klubbens trænere og Peter Pedersen indgår i træningen da de danner grundlæg for Hørning IF FODBOLD Den RØDE tråd. Vejen til at blive en top fodboldspiller er hårdt arbejde Især på det mentale område kræver det træning. KIG HER: En fodboldspiller, der skal præstere, bør altid gøre sig mentalt klar. Du kan have nok så god teknik eller en 29

30 imponerende fysik, men fungerer det ikke mentalt, tror du ikke på dig selv, så lykkedes tingene ikke. Der er imidlertid ingen let genvej til at blive mentalt stærkere. Øvelserne skal trænes mange gange, før du kan kontrollere dine tanker - og dermed optimere din præstation. Det skal tages præcist lige så seriøst som de øvrige tre grundlæggende parametre i fodbold, den fysiske, tekniske og taktiske del. Mental træning er ekstremt vigtigt for dit kropsprog, der påvirker din underbevidsthed. Derfor er det vigtigt, at du kontrollerer dit kropsprog i en fodboldkamp. En spiller, som hænger med hovedet efter en dårlig aflevering, har allerede opgivet den næste aktion kampen qua sit kropsprog, og vil formentlig også lave fejl næste gang, han får bolden. Man kan heldigvis ændre adfærd på et sekund, og kunsten er at lægge vægt på de positive elementer i kampen, sørge for at tænke konstruktivt, proaktivt og vise overskud i dit kropsprog. Hjemmetræning (to-tre gange ugentligt) Åndedrættet: Læg dig ned i et stille rum og tag en dyb indånding. Hold vejret, mens du langsomt tæller Ånd ud, mens du igen tæller til 4 og ret hele din opmærksomhed mod åndedrættet, mens du puster ud (øvelsen skal tage ca. 30 sek.) Visualisering: Se dig selv på fodboldbanen, se dig selv lykkes med et skud, en aflevering, dribling, osv. Se det samme billede for dig selv, evt. fra en tidligere kamp, hvor du spillede fantastisk. Fremkald billedet igen og igen (øvelsen skal tage ca. 45 sek.) Nøgleord: Luk øjnene, og gentag for dig selv i samme rækkefølge: Jeg kan, jeg tør, jeg vil, jeg føler mig godt spillende (øvelsen varer ca. 45 sek.) Tilbage til åndedrættet, mærk din vejrtrækning (øvelsen varer ca. 15 sek.) Før kamp rutine Kroppen ved nu, hvad der skal ske. Du har gennemført din hjemmetræning, og nu skal du sætte dig op til selve kampen. Du går i gang på banen med den fysiske opvarmning, og under hele opvarmningen bruges hjemmerutinen i hovedet til at fokusere på åndedrættet og på visualiseringen. Visualiser din første præstation i kampen, se dig selv lykkes. Fremkald følelsen af lykke og succes. Nøgleord: Jeg føler mig klar til kamp, jeg glæder mig til kampen. Udvikl eventuelt dine egne ord. Gentag dette mange gange for dig selv. Efter kamp rutine Komme ned: Læg eller sæt dig godt til rette, slap af og træk vejret helt ned i maven. Lyt til åndedrættet, mens du puster langsomt ud. Se for dig, med lukkede øjne, en eller flere af de ting, der lykkedes for dig i kampen (øvelsen varer i ca. 30 sek.). Kort evaluering af præstationen. Hvad gik godt, hvad skal jeg træne og forbedre til næste gang? Denne evaluering er mest brugbar i hjemmet, når pulsen er faldet ned og der er fred og ro omkring dig, så vent til du er kommet hjem fra kampen. Søvn anbefaling Teenagerne har behov for 9 10 timers søvn hver nat. Det er vigtigt, at man møder udhvilet op til træning og kamp. Kost og væske efter træningen HVORFOR? 30

31 Din krop udsættes for stor belastning når du træner hårdt og ofte. Efter træningen er det vigtigt at få tilført kulhydrater, proteiner samt væske, så kroppen har optimale betingelser for at: HVORNÅR? Genopfylde kulhydratdepoterne og dermed afkorte restitutionstiden Genopbygge beskadiget muskelvæv og fremme øgning af muskelmasse Genetablere din væske- og saltbalance Det er vigtigt at indtage et restitutionsmåltid så hurtigt som muligt efter træning. Eventuelt samtidig med din udstrækning og helst inden for 30 min i følgende situationer: Når du træner mere end to gange dagligt Når du har hårde træningspas af 60 minutters varighed eller derover Efter styrketræning Hvis du kan indtage et hovedmåltid inden for 30 min efter afsluttet træning, kan restitutionsmåltidet naturligvis undlades. HVORDAN? Et optimalt restitutionsmåltid indeholder: 0,25 gram protein pr. kilo kropsvægt 1 gram kulhydrat pr. kilo kropsvægt I nedenstående tabel er der fire forslag til restitutionsmåltider, der passer til fire forskellige vægttabeller og indeholder såvel kulhydrat som protein kg Anbefales: 60 gram kulhydrat 15 gram protein 500 ml drikkeyoghurt/mælk Og 2 frugtstænger (2 x 25 g) 2 x 200 ml kakaoskummetmælk og 1 frugtstang (25 g) 1 proteinbar (ca. 50 g med g protein) og 2 frugtstænger (2 x 25 g) 80 gram brød med 40 g magert kg Anbefales: 70 gram kulhydrat 18 gram protein 500 ml drikkeyoghurt/mælk og 3 frugtstænger (3 x 25 g) 500 ml kakaoskummetmælk og 1 frugtstang (25 g) 1 proteinbar (ca. 50 g med g protein) og 80 g lyst brød 100 gram brød med 45 g magert kg Anbefales: 80 gram kulhydrat 20 gram protein 500 ml drikkeyoghurt/mælk og 1 banan og 40 g rosiner 500 ml kakaoskummetmælk og 40 g rosiner 1 proteinbar (50 g med g protein) og 80 g lyst brød med 1 spsk honning/syltetøj 120 gram brød med 50 g magert kg Anbefales: 90 gram kulhydrat 23 gram protein 500 ml drikkeyoghurt/mælk og 1 banan og 40 g rosiner 500 ml kakaoskummetmælk og 50 g brød med 1 spsk honning/syltetøj 2 proteinbarer (2 x 50 g i alt ca. 25 g protein) og 500 ml sportsdrik 140 gram brød med 55 g magert kg Anbefales: 100 gram kulhydrat 25 gram protein 500 ml drikkeyoghurt/mælk og 3 frugtstænger og 100 g brød med 2 spsk honning/syltetøj 500 ml kakaoskummetmælk og 70 g lyst brød med 1 spsk honning/syltetøj 2 proteinbarer (2 x 50 g i alt 25 g protein) og 750 ml sportsdrik 160 gram brød med 60 g magert 31

32 pålæg/ost og 1 banan 40 g proteinpulver 50/50 og 60 g lyst brød med 1 spsk honning/syltetøj pålæg/ost og 1 banan 45 g proteinpulver 50/50 og 70 g lyst brød med 1 spsk honning/syltetøj pålæg/ost og 1 banan 50 g proteinpulver 50/50 og 70 g lyst brød med 2 spsk honning/syltetøj pålæg/ost og 1 banan 50 g proteinpulver 50/50 og 80 g lyst brød med 2 spsk honning/syltetøj pålæg/ost og 1 banan 50 g proteinpulver 50/50 og 80 g lyst brød med 2 spsk honning/syltetøj og 2 frugtstænger HVORDAN MED VÆSKE? Efter træning bør du indtage en væskemængde, der erstatter dit svedtab med ca. 1.5 gang. Har du under dit træningspas tabt en liter, bør du i de efterfølgende 0-4 timer indtage halanden liter for at komme i væskebalance igen. Råd om væske (link til TEAM DANMARK) ER DETNØDVENDIGT MED SPORTSPRODUKTER? Sportsprodukter (barer, proteinpulver, sportsdrik med videre) er ikke nødvendige for at opnå tilstrækkelig respons på træning almindelig mad kan sagtens tilføre kroppen tilstrækkelig og relevant ernæring. Men sportsprodukter kan være relevante under særlige omstændigheder, hvor det af praktiske årsager vil være besværligt at indtage almindelig mad. Det kan eksempel være i forbindelse med konkurrencer, rejser eller for at undgå at skulle indtage en lunken madpakke efter det sene træningspas. Forventninger til forældre samarbejde I Hørning IF FODBOLD Hørning IF FODBOLD forventer, at forældre hjælper til med at med skabe rammerne omkring deres barns fritidsinteresse. Forældrene forventes at påtage sig nogle af de praktiske opgaver/pligter omkring holdet, ligesom det forventes, at Hørning IF FODBOLD ikke betragtes som en børnepasningsordning. 32

33 Forældrepligter: Være behjælpelig med transport. Være behjælpelig med trøjevask. Være behjælpelig ved forskellige arrangementer (f.eks. ved juletræs salg, Cups ovs.) Sørge for at mødetider bliver overholdt (yngre årgange). Sørge for at melde afbud (yngre årgange). Være positiv overfor med- og modspillere, trænere, ledere, tilskuere og dommere. Respektere og acceptere træner og leders dispositioner (evt. kritik skal være konstruktivt). Deltager i forældrearrangementer og møder. Støtte deres barn i positiv retning at -overvære træning og kampe af og til. Repræsenterer Hørning IF FODBOLD på bedste måde. Parat til at give en hjælpende hånd med, når det er nødvendigt. Sørge for rette påklædning af deres barn til træningen (yngre årgange). Sørge for at barnet har en dunk med væske med til træningen (yngre årgange). Foruden de ovenstående pligter, der påhviler forældrene, er der også behov for, at nogle påtager sig de opgaver, som skal udføres for, at klubben kan fungere. Vi vil derfor opfordre forældre til aktivt at gå ind i klubarbejdet. Forældre opgaver: At påtage sig trænerjobbet. Være hjælpetræner. Være holdleder for et hold. Være dommer. Deltage i bestyrelse og udvalgsarbejde. Deltage i klubarbejde (påtage sig opgaver der giver indtjening til barnets hold, afdeling og klub) Være behjælpelig ved arrangementer, herunder stævner. Supplerende oplysninger Vedr. inspiration til træningsøvelser kan der henvises til følgende hjemmesider: DBU: DGI: 33

34 samt på klubbens hjemmeside under Dokumenter. Ellers spørg en af dine træner kollager, de ligger sikkert inde med en masse gode øvelser. En sikker vinder er desuden at arrangere træningskampe med de årgange der ligger på +/- siden af din egen årgang eks. den sidste ½ time den sidste trænings dag i mdr. ( reglen) 34

35 Bane oversigt 35

36 Trænerenes kopiark til udskrivning for brug i praksis 36

37 37

38 Træningsforberedelse Dato: Træningstemaer: Instruktionsmomenter: Spillere: Materialer: 38

39 Udvalgte træningsøvelser 39

40 Den: / Træningsplanlægning Dagens program 40

41 Udviklingsskema Med fokus på "Den hele fodboldspiller" og "Aldersrelateret træning" Navn: Fødselsdato: Årgang: U- U- U- U- Tekniske færdigheder Vægt Max Q1 Q2 Q3 Q4 Fodboldkoordination 80% 3,2 Lodret vristspark (Højre) 80% 3,2 Lodret vristspark (Venstre) 80% 3,2 Indersidespark (Højre) 80% 3,2 Halvtliggende vristspark (Højre) 80% 3,2 Halvtliggende vristspark (Venstre) 80% 3,2 1. berøring 80% 3,2 Boldsikkerhed 80% 3,2 Driblinger 80% 3,2 Vendinger 80% 3,2 Finter 80% 3,2 Hovedstød (Offensiv) 80% 3,2 Hovedstød (Defensiv) 80% 3,2 Afleveringer 80% 3,2 Afslutninger 80% 3,2 Indlæg 80% 3,2 Samlet vurdering 51,2 Udviklingsområder U- U- U- U- Taktiske færdigheder Vægt Max Q1 Q2 Q3 Q4 1v1 Retvendt 100% 4,0 1v1 Sidevendt 100% 4,0 1v1 Rygvendt 80% 3,2 1v1 Defensivt 80% 3,2 2v1 100% 4,0 Spilforståelse (Opbygning) 80% 3,2 Spilforståelse (Afslutning) 100% 4,0 Sammenspil 100% 4,0 Gør sig spilbar (placering på banen) 100% 4,0 Omstillingsevne 100% 4,0 Samlet vurdering 37,6 U- U- U- U- Fysiske færdigheder Vægt Max Q1 Q2 Q3 Q4 Koordination og motorik 100% 4,0 Løbeskoling 100% 4,0 Agility (Behændighedstræning) 100% 4,0 Fysik 80% 3,2 Hurtighed med bold 80% 3,2 Hurtighed uden bold 80% 3,2 Frekvenstræning (hurtige fødder) 100% 4,0 Udholdenhed (kondition) 100% 4,0 Sprintstyrke 100% 4,0 Samlet vurdering 33,6 U- U- U- U- Mentale færdigheder Vægt Max Q1 Q2 Q3 Q4 Indre motivation 100% 4,0 Glæde og trives 100% 4,0 Parathed (træning) 100% 4,0 Fokusering 100% 4,0 Indre dialog 60% 2,4 Selvtillid 100% 4,0 Fysisk mod 80% 3,2 Koncentrationsevne 100% 4,0 Vinder psyke 80% 3,2 Kommunikationsevne 80% 3,2 Kan takle modstand og nederlag 100% 4,0 Håndtere stress 100% 4,0 Samlet vurdering 44,0 U- U- U- U- Sociale færdigheder Vægt Max Q1 Q2 Q3 Q4 Opsøger kammerater 100% 4,0 Føler sig som en del af holdet 100% 4,0 Hjælper sine kammerater 100% 4,0 Lederskab / tager ansvar (på banen) 100% 4,0 Lederskab / tager ansvar udenfor banen 100% 4,0 Disciplin 100% 4,0 Fair Play 100% 4,0 Opførsel på banen 100% 4,0 Opførsel udenfor banen 100% 4,0 Opførsel ovf. Dommer 100% 4,0 Samlet vurdering 40,0 Færdigheder i alt 4: Super god (Meget få udviklingsområder) 3: God (Enkelte udviklingsområder) 2: Rimelig (Flere udviklingsomroder) 1: Mindre godt (Stort udviklingsområde) 41

42 Styrke Talent Udvikling Styrke Talent Udvikling Hørning IF FODBOLD INSIDE Iagttagelse - Målmand Målmand: Alder: Vægt: Højde: Hold niveau: Diverse Noter Udgangsstilling: Når bolden er langt væk Når bolden er tæt på Dribler mod målmand Bold mellem MM og angreb Fodskifte: Fremad Sidelæns Baglæns Afsæt: Et-bens fremad Et-bens venstre Et-bens højre Gribning: Bolde langs jorden Bolde i mave højde Overhånds Overhånds efter afsæt Faldteknik: Fremad Til højre Til venstre Afvikling ved 1. berøring: En-hånds boksning To-hånds boksning Fistning Spil med fødder: Højre fod Venstre fod Generelt Udkast: Underhåndskast Slyngkast Stødkast Udspark: Dødbold Halvflugtning Helflugtning Placering: Ved skud på mål Ved angreb dribler mod MM Ved bold mellem MM og angriber Ved indlæg fra siden Ved standard situationer Når eget hold har bolden Vejledning: Bold i spil Standard situationer Fysik: Sprint hurtighed Reaktionsevne Bevægelighed Udholdenhed Træningstilstand/Kropsfitness Psykisk: Fysisk mod Koncentrationsevne Vinder psyke Kommunikationsevne Personlig udstråling 42

43 Navn Alder: Fødselsdag: Øgenavn: Favoritnummer på trøje: Andre sportsgrene: Antal år jeg har spillet fodbold: Favoritben: Spillerprofil Min favoritplads som spiller: Jeg syntes selv, at jeg er god til: Jeg vil gerne selv blive bedre til: Vurder dig selv fra 1 til 5 (1 er dårlig, 5 er super god) Hvor god er du i modgang / når det ikke går godt?: Hvor god er du til at blive ved, selvom det er hårdt?: Hvor god er du til at placere dig rigtigt på banen?: Hvor god er du til at drible?: Hvor god er du til at forsvare?: Hvor god er du til at rose og tale positivt til andre?: Hvor god er du teknisk (tæmme, aflevere ovs.)?: Hvor god er du til at tænke klogt under spillet?: Årgang: Hvor god er du til at lære og koncentrere dig?: Dato: Hvad betyder ros for dig som fodboldspiller?: 43

44 Spillerprofil s. 2 Hvorfor spiller du fodbold?: Hvilket hold forventer du at spille på i denne sæson?: Hvad er godt ved at gå til fodbold i Hørning?: Hvad kan være træls ved at gå til fodbold i Hørning?: Hvad er den bedste oplevelse du har haft med fodbold i Hørning?: Hvad er en god træner?: 1. _ 2. _ 3. _ 4. _ Hvad kunne hjælpe dig til at blive en bedre fodboldspiller?: Har du et råd til dine trænere?: Er der andet om dig, som dine trænere bør vide?: 44

45 HØRNING IF FODBOLD Kamprapport Dato: / Årgang: Række: Kamp nr: Resultat: - 45

46 Holdopstilling: mand 13. mand 14. mand Skriv spillers navn og nr. 46

47 Strategi for kampen: Kampens forløb: Udskiftninger: Nr. for i minut Nr. for i minut Nr. for i minut Nr. for i minut Nr. for i minut Nr. for i minut Målscorere: Nr. i minut Nr. i minut Nr. i minut Nr. i minut Nr. i minut Nr. i minut Nr. i minut Nr. i minut Nr. i minut 47

48 Hvad kan vi tage med fra kampen: Spiller evaluering: Spiller Nr Navn Kort beskrivelse af dennes præstation Point* *Point skala 1 5 hvor 5 er bedst. 48

49 Analyse af modstanderen: Dato: / Klub: Årgang: Spillesystem: Spillestil: Nøglespillere: Styrke: Svagheder: Dødboldsituationer: Andet: 49

50 Noter: Modstanderens opstilling:

51 Opvarmningsprogram til kamp Opvarmning til kamp er ikke blot for, at varme led og muskler op for at undgå skader i stive ikke smurte led og kolde muskelfibre. Det er også en indikator for holdets beredthed hvem er klar, ukoncentreret eller nervøs! Der er altså mentale aspekter, som skal observeres under opvarmningen. Hvis noget ikke spiller er det vigtigt for alle omkring holdet, at tage hånd om det. Dette kan gøres vha. en effektiv og motiverende opvarmning, hvor træner og spiller bliver gjort opmærksom på vigtigheden ved hinandens tilstedeværelse og fulde fokus. Som træner kan du alliere dig med en karismatisk spiller (typisk holdets anføre), som kan træde i karakter under opvarmningen. Første øvelse under opvarmningen er meget simpel og går ud på, at få kroppen parat- altså få de fysiologiske aspekter på plads. Del holdet op i to grupper (minus målmand og udskifterne) lav to løbebaner, en til hver gruppe. Begge hold løber frem og tilbage på denne løbebane. Instruer holdet i de følgende øvelser og få herefter anføre til at overtage rollen som instruktør af øvelser i øvelsen. Løb på en 12 meter lang bane. Alm. løb x 2 Side step x 1 Fra side til side forlæns x 1 Fra side til side baglæns x 1 Høje knæløftninger x 1 Spark bagi x 1 Gadedrenge løb (fokus på højde) x 1 Opvarmning af lysken x 1 (Ud og Ind) Pause Lad spillerne udstrække (både for og bag) og læg mens banen gøres 5 meter længere. Alm. løb x 2 Kryds løb x 1 Baglæns løb x 1 Tempo øges x 1 Tempo øges x1 Sprint x 1 10 armbøjninger og 15 mave + ryg bøjninger. Disse er for at varme core muskulaturen op (mave/ryg bæltet som er meget vigtig for balance evnen). Grunden til spillerne ikke har rørt en bold endnu skyldes behovet for en effektiv opvarmning uden hurtige retningsskift og hårde nærkampe, som kan forårsage skader op til kampen. Endvidere er det bevist, at aktivering af kredsløbet får kroppen til at frigive hormoner og stoffer som skærper fokus og motivationen hos udøveren. Så sørg for at ramme den rette intensitet. Indtil videre skal opvarmningen have varet minutter, hvor der er ca. 15 minutter til kampstart. 51

52 Lav en cirkel med alle spillere (minus målmand) for at spille 8 mod 2 med en til to berøringer alt efter niveau. Gør samtidig opmærksom på symbolet ved at stå i en cirkel. Alle skal kunne se hinanden i øjnene efter kampen, dette er en holdindsats. Evt. implementere denne form for håndtering af spillerne med cirklen til træning, hvor disse værdier bliver dyrket således, at træneren blot skal påminde spillerne om hvorfor der spilles i en cirkel. Grunden til en forholdsvis nem øvelse for dem med bolden er for at give dem succesoplevelse inden kampen går i gang, så de føler sig trykke med bolden. Dette er for at forebygge eventuel nervøsitet. Samtidig med det bliver man straffet ved uopmærksomhed, hvilket kan skærpe spillernes fokus for at undgå midten af cirklen. Denne øvelse skal vare 5-6 minutter. Spil på bane hvor størrelsen bestemmes alt efter ønsket effekt med to berøringer eller fri berøring. To hold skal holde bolden i egne rækker og sørge for at det andet hold ikke har nogen boldbesiddelse. De to hold kan evt. være angreb mod forsvar. To reserver skal stå i hver ende af banen som bander, de har også to berøringer men må ikke slippe baglinjen. Banens størrelse skal bestemmes ud fra ønsket effekt. Med en lille bane vil spillerne komme i langt flere nærkampe, hvilket betyder der stort set ikke bliver tid til mere end en boldberøring. Dette fordre ikke til sideskift, da der ofte ikke er tid og mulighed for det. Til gengæld kan det virkelig tænde et hold med mange nærkampe og kort reaktionstid. Med en større bane vil spillet kunne flyde bedre, da der er større frirum spillerne kan løbe i. Dette kan fordre en anden form for intensitet og fokusere mere på opdækning, sideskift, taktiske placeringer og løb i det frie rum. Kør denne øvelse over to intervaller eller flere for at holde intensiteten og kvaliteten høj. Det er en hård øvelse da det er på et forholdsvis lille område hvor ingen kan stå og slappe af. Under øvelsen kan det ofte observeres hvor motiveret reserverne er da deres indsats som bande vil afspejle dette. For at undgå et lavt niveau skal det gøres klart, at trænerne ikke har nogen intentioner om at sætte demotiverede spillere på banen. Deres indsats påvirker direkte spillet i firkanten de kan altså afgøre om det bliver en god opvarmning eller ej. Endnu en gang kan symbolismen omkring det, at fodbold er en holdindsats blive fremhævet. Denne øvelse kører indtil kort tid før kampstart. 52

53 Støt vores sponsorer De støtter Os! VI SES PÅ BANERNE!! 53

Velkommen til TEAM HØRNING FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO. TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej 53 8362 Hørning www.teamhif.

Velkommen til TEAM HØRNING FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO. TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej 53 8362 Hørning www.teamhif. Velkommen til TEAM HØRNING FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej 53 8362 Hørning www.teamhif.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL TEAM HØRNING FODBOLD...

Læs mere

Nord-Als Boldklub s Ungdomsledervejledning

Nord-Als Boldklub s Ungdomsledervejledning Nord-Als Boldklub s Ungdomsledervejledning 2002 PRAKTISKE OPLYSNINGER: Bolde til kamp og træning Boldene ligger i materialerummet i kælderen. Alle bolde er af den standard, at de kan bruges til både kamp

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

Randers Sportsklub Freja Fodbold

Randers Sportsklub Freja Fodbold Randers Sportsklub Freja Fodbold April 2009 Overordnet målsætning: Randers Freja Fodbold At spille kombinationsfodbold på et så højt teknisk niveau, som spillermaterialet og spillernes alder tillader det.

Læs mere

Holsted fb - Trænervejledning

Holsted fb - Trænervejledning 1.0. Indledning Velkommen som træner i HFB. Vejledningen er lavet som et opslagsværk, hvor du kan finde de oplysninger du skal bruge som træner. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er der en kontakt

Læs mere

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen Jeg håber den røde tråd kan virke til inspiration for alle eksisterende, såvel som kommende trænere i Foulum IF. Jeg har bevidst ikke fortalt hvilke øvelser der skal udføres, men appellere til, at alle

Læs mere

Kibæk IF trænervejledning fodbold

Kibæk IF trænervejledning fodbold Velkommen side 2 Fodboldudvalget side 3 Baneoversigt og banefordeling side 4 Etisk regelsæt gældende for KIF s fodboldafdeling side 5 Praktiske oplysninger Bolde til kamp og træning side 6 Spilletøj side

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... - 3 - Klubbens organisation... - 4 - Faste aktiviteter... - 5 - Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... - 6 - De 10 trænerbud

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

Varde IF Den lille hvide tråd. MÅLSÆTNING for Ungdomsafdelingen i Varde IF

Varde IF Den lille hvide tråd. MÅLSÆTNING for Ungdomsafdelingen i Varde IF Varde IF Den lille hvide tråd Denne manual giver en beskrivelse af, hvordan Varde IF ønsker, at klubbens ungdomsspillere skal udvikle sig. Manualen skal også give ny inspiration til ungdomstræningen i

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION Velkommen til Karlslunde Fodbold Tak fordi du har meldt dig som træner og leder i Karlslunde Fodbold. Med denne folder vil vi sørge for, at du kommer godt

Læs mere

Fodboldklubben BNS. Den Lilla Tråd. Januar 2008

Fodboldklubben BNS. Den Lilla Tråd. Januar 2008 1 Fodboldklubben BNS Den Lilla Tråd Januar 2008 Formål At udbrede og fremme interessen for fodboldspillet i Sundeved ved at give medlemmerne mulighed for et aktivt klubliv med kammeratligt samvær. Og at

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

M.U.I.F. 2014 Velkommen i klubben. Trænerguide

M.U.I.F. 2014 Velkommen i klubben. Trænerguide 1923 UNGDOMS- & IDRÆTSFORENING MØGELTØNDER M.U.I.F. 2014 Velkommen i klubben Trænerguide Trænerguide 2 VELKOMMEN Dette løsblads hæfte er tænkt som et hjælpemiddel til vore ungdomstrænere i Møgeltønder

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Hvem er det for? alle friske piger og drenge med lyst til fodbold, sjov og en masse venner. Træner Vejledning

Hvem er det for? alle friske piger og drenge med lyst til fodbold, sjov og en masse venner. Træner Vejledning Hvem er det for? alle friske piger og drenge med lyst til fodbold, sjov og en masse venner Træner Vejledning FK Sydsjælland 05 Trænervejledning fodbold Velkommen side 2 Fodboldudvalget side 3 Her spiller

Læs mere

Træner manual for Tarp Boldklub

Træner manual for Tarp Boldklub 2014 Træner manual for Tarp Boldklub Bestyrelsen Tarp Boldklub 10-04-2014 Tarp Boldklub Den røde tråd Denne manual giver en beskrivelse af, hvordan Tarp Boldklub forventer, at klubbens ungdomsspillere

Læs mere

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner i Aabenraa Boldklub. Som ny træner har du helt sikkert en lang række spørgsmål, som vi med dette velkomstbrev

Læs mere

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde.

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde. Forord Denne håndbog er et arbejdsredskab for samarbejdsklubberne og Team Ø udvalget. Det er lavet som en vejledning og hjælp til alle der måtte have brug for dette! Håndbogen tænkes mere som en guide

Læs mere

Den Blå Tråd. Ringsted IF. Version 0.3 januar 2010. Den Blå Tråd Ringsted IF - version 03. - Januar 2010 1

Den Blå Tråd. Ringsted IF. Version 0.3 januar 2010. Den Blå Tråd Ringsted IF - version 03. - Januar 2010 1 Den Blå Tråd Ringsted IF Version 0.3 januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formålet med Den blå Tråd... 3 Målsætningen med Den blå Tråd... 3 Klubbens overordnede sportslige mål...

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Den hvid-blå tråd, en guide til børne/ungdomsfodbold i RB 1906

Den hvid-blå tråd, en guide til børne/ungdomsfodbold i RB 1906 Den hvid-blå tråd, en guide til børne/ungdomsfodbold i RB 1906 1 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Generelle RB 1906 informationer... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling...

Læs mere

Kære instruktører i gymnastikafdelingen

Kære instruktører i gymnastikafdelingen GYMNASTIK Kære instruktører i gymnastikafdelingen Gymnastikafdelingen har lavet denne praktiske guideline, for at klæde dig på til de opgaver, der er tilknyttet jobbet og for at værne om de værdier og

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 U7-fodbold AAIF forår 2011 Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 Agenda Træner team Spillere Træning Kampe Projekt nye spilletrøjer Forældre www.aabybrofodbold.dk Praktiske informationer Støt klubben Evt.

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Fodboldsæsonen 12/13 Vi vil gerne byde alle spillere og forældre velkommen til en ny fodboldsæson i Stilling IF Fodbold. Træningstider: Se

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Holdninger til børnefodbold

Holdninger til børnefodbold Holdninger til børnefodbold Information Holdninger til Børnefodbold i KHIF Forord I KHIF er børne- og ungdomsfodbold højt prioriteret og ungdomsudvalget har derfor udarbejdet en børne- og ungdomspolitik,

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF

Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF Ringsted Idrætsforening 2 Formålet med Den blå tråd Formålet er at skabe en ungdomsafdeling som har gjort sig nogle overvejelser; overvejelser

Læs mere

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19 UNGDOMS FODBOLD U13 - U19 Samspil og relationer 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Ungdomsfodbolden i Odense Boldklub vil gerne byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Velkommen. T- tanke- P- personlighed I integritet

Velkommen. T- tanke- P- personlighed I integritet T- tanke- P- personlighed I integritet Sammen kan vi skabe en god klub Vi har i denne folder, givet en masse oplysninger om TPI fodbold, hvis der skulle være spørgsmål til nogle af disse mange informationer

Læs mere

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub Fra Ælling til Svane Børneafdelingen Køge Boldklub 1 Indholdsfortegnelse Værdier og målsætninger... 3 Rammer og organisation... 4 Legepladsen... 5 Byggepladsen 3:3... 5 Forældreopgaver... 6 Principper

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Info-folder til trænere

Info-folder til trænere Info-folder til trænere - med svar på alt vedrørende trænergerningen i TIF. TIF info-folder for trænere Denne info-folder er blevet til i håbet om, at den kan være med til at lette det daglige arbejde

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

TRÆNERMANUAL FOR BOV IF FODBOLD

TRÆNERMANUAL FOR BOV IF FODBOLD TRÆNERMANUAL FOR BOV IF FODBOLD Bov IF ungdomsafdeling Bov IF fodbolds formål er at udvikle, vedligeholde og styrke glæden for piger og drenge ved at spille fodbold på alle niveauer. Målet skal nås ved

Læs mere

Ungdomsleder vejledning Fodboldafdelingen

Ungdomsleder vejledning Fodboldafdelingen Ungdomsleder vejledning Fodboldafdelingen Denne ungdomsleder vejledning skulle gerne bruges af trænere og andre som opslagsværk. Er svaret ikke at finde i vejledningen, skal du ikke tøve med at kontakte

Læs mere

Den røde tråd. Indholdsfortegnelse.

Den røde tråd. Indholdsfortegnelse. Den røde tråd Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Formålet med ungdomsfodbold i HIF...2 Miniput 8-10 år...3 Mål...3 Spillerforudsætninger...3 Træningsindhold generelt...3 Træningsindhold teknik...3 Træningsindhold

Læs mere

Håndbog til trænere m.fl. i GIF Fodbold Indholdsfortegnelse

Håndbog til trænere m.fl. i GIF Fodbold Indholdsfortegnelse Håndbog til trænere m.fl. i GIF Fodbold Indholdsfortegnelse Banefordeling... 2 Børneattester... 2 Foreningsportalen... 2 Foreningsservice... 3 Forplejning... 3 Genbrugsbutik DSUK... 3 Holdopdeling/niveaudeling...

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

1. Indledning. 2. TRIF-fodbold værdigrundlag

1. Indledning. 2. TRIF-fodbold værdigrundlag Træningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. TRIF-fodbold værdigrundlag... 3 3. Generelt om udviklingen i ungdomsfodbold... 4 4. Vejledning i tilmelding af hold til turneringer og stævner...

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING

TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 300 aktive spillere

Læs mere

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden dvs. der en bold pr spiller. Det er vigtigt at spilleren har

Læs mere

Holdninger til børneidræt

Holdninger til børneidræt Thyholm Idrætsforening Holdninger til børneidræt 3-10 år Forord Denne folder er ment som en vejledning til forældre, for at tilkendegive klubbens holdninger og give informationer om børneidræt 3-10 årige.

Læs mere

V.I.F. Fodboldafdelingen

V.I.F. Fodboldafdelingen Referat af træner-/ledermødet mandag den 24. august 2015 Dagsorden 1. Nyt fra bestyrelsen v/jesper 2. Nyt fra ungdomsudvalget a. Hvad har vi indtil nu arbejdet med i ungdomsudvalget: i. Status (Allan)

Læs mere

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære.

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. DEN GRØNNE TRÅD 1 BØRNEFODBOLD U9-10 Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. At lære nyt bliver motiverende for spillerne og den fysiske opbygning af kroppen begynder,

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK Trænermappen r Г Vision Ungdomsudvalget vil gerne med denne trænermappe prøve at gøre dagligdagen nemmere for alle Jer trænere, der gør et fantastisk stykke arbejde med klubbens ungdomsspillere. Vi håber

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD.

DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD. DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD. DE FEM FINGRE: TEKNISK TAKTISK FYSISK PSYKISK SOCIALT MOTTO: SÅ MANGE SOM MULIGT, SÅ LÆNGE SOM MULIGT. Glæde, tryghed og bevægelse. Koordination.

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12 BØRNE FODBOLD U9 - U12 Fra leg til træning 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Børnefodbolden i Odense Boldklub vil gern byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt netop

Læs mere

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc FC Øresund Håndbog 2010-2011 Ver 0.11 c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc Indhold Table of Contents Indhold... 2 Formål:... 3 FCØ er et samarbejde, der har til formål at skabe

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Ungdomskonsulent(erne)...2 Pædofili-attester...2 Ind- og udmeldelse...3 Indmeldelse...3

Læs mere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Badminton Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Velkommen i TRIF TRIF fodbold byder dit barn velkommen i TRIF fodbold. TRIF fodbold er en klub i positiv udvikling, som er fundamenteret i følgende

Velkommen i TRIF TRIF fodbold byder dit barn velkommen i TRIF fodbold. TRIF fodbold er en klub i positiv udvikling, som er fundamenteret i følgende Forældreinformation Velkommen i TRIF TRIF fodbold byder dit barn velkommen i TRIF fodbold. TRIF fodbold er en klub i positiv udvikling, som er fundamenteret i følgende grundlæggende værdier: Loyalitet

Læs mere

Rishøj Boldklub Tråden

Rishøj Boldklub Tråden Rishøj Boldklub Tråden DEN GODE TRÆNER SPORTSUDVALGET 2016 Side 1 af 23 Indhold Den gode træner... 4 Rishøj Boldklub Tråden U5 U8... 5 Indholdet i Rishøj Boldklubs børnetræning... 6 Rishøj - Boldklubs

Læs mere

Informationshæfte Sommer Camps 2012

Informationshæfte Sommer Camps 2012 Informationshæfte Sommer Camps 2012 Indledning Formålet med at lave dette informationshæfte til vores camps, er at sikre at afholdelsen kommer til at foregå i en god atmosfære, og at alle, deltagere, trænere

Læs mere

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?hånden. Denne folder skal være med til at skabe DBU Sjællands arbejde består blandt andet i at støtte den gode adfærd og tone på og udenfor fodboldbanerne,

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Kontor og kasserer...2 Stamkort...2 Børne-attester...3 Ind- og udmeldelse...3

Læs mere

Indhold Basisteknisk træning: Fodboldkoordination Lodret vristspark Løb med bolden Modtagelse

Indhold Basisteknisk træning: Fodboldkoordination Lodret vristspark Løb med bolden Modtagelse U5 U11: Tilvænningsperioden FUN-damentals Spillerne udvikler de vigtigste basale bevægelsesfærdigheder, der danner fundamentet for yderligere udvikling. Fun-damentals udtrykker både, at træningen skal

Læs mere

- ved træningen skal træneren lægge vægt på tre ting: Glæde, Tryghed og Bevægelse.

- ved træningen skal træneren lægge vægt på tre ting: Glæde, Tryghed og Bevægelse. Trænings ABC U6 og U7 Glæde: Tryghed: - ved træningen skal træneren lægge vægt på tre ting: Glæde, Tryghed og Bevægelse. - børnenes umiddelbare glæde ved spillet, de er meget motiverede, en glæde, som

Læs mere

Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej Ansager Tlf

Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej Ansager Tlf Sæson 2015-2016 Bestyrelsen: Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej 38 6823 Ansager Tlf. 27147834 mj0908@hotmail.com Ulla Dahlmann Åparken 34 6823 Ansager Tlf. 53300566 dahlmann2212@gmail.com Klaus Balling

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Afleveringer og modtagninger (Receiving og passing) Moves 1:1 Hurtighed (Speed) Afslutninger

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Alder afdeling (skoleåret fra august til juni) 4/5/6 år U6 3-mands Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Fodbold Træning og opdeling Kamp og opdeling Værdier 6/7 år U7 3-mands 7/8 år U8 5-mands Fællestræning

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Husmands-rytme/Husmands-finte

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Speed- (hurtighed) Afslutninger. Gruppetræning 4:4, 8:8, 10:6 Mål for afdelingen: Der arbejdes

Læs mere

Træner og holdleder ABC

Træner og holdleder ABC Træner og holdleder ABC Dig som træner og holdleder Velkommen til Tune Håndbold. Her i ABC en får du de første informationer om klubben og dét, der er vigtigt at vide, når du er træner eller holdleder

Læs mere

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog En attraktiv klub i en attraktiv by FU-håndbog 2016-17 Visioner Fodbold-ungdomsafdelingens visioner er følgende: At skabe gode og trygge rammer for børn, hvor breddeidrætten tilgodeser børnene i form af

Læs mere

DBU KØBENHAVN BØRNESTÆVNER DBU KØBENHAVN EN DEL AF NOGET STØRRE WWW.DBUKOEBENHAVN.DK

DBU KØBENHAVN BØRNESTÆVNER DBU KØBENHAVN EN DEL AF NOGET STØRRE WWW.DBUKOEBENHAVN.DK DBU KØBENHAVN BØRNESTÆVNER WWW.DBUKOEBENHAVN.DK DBU KØBENHAVN EN DEL AF NOGET STØRRE INDHOLD 03 Introduktion DBU København og medlemsklubberne skal i fællesskab skabe de bedste rammer om DBU Københavns

Læs mere

Trivselsregler og funktioner for ETT

Trivselsregler og funktioner for ETT Version 2 december 2012 Følgende generelle opgaver og ansvarsområder har en træner i ETT 1.0 Træner i ETT 1.1 De 10 bud for vore trænere : 1 Se hver konkurrenceudøver. 2 Lyt med opmærksomhed. 3 Skab tryghed,

Læs mere

HIF Fodbold Ungdomsleder vejledning. Praktiske oplysninger Klubhuset side 5 Bolde og rekvisitter side 6 Spilletøj side 7

HIF Fodbold Ungdomsleder vejledning. Praktiske oplysninger Klubhuset side 5 Bolde og rekvisitter side 6 Spilletøj side 7 Indholdsfortegnelse side 1 Forord side 3 Organisation side 4 Praktiske oplysninger Klubhuset side 5 Bolde og rekvisitter side 6 Spilletøj side 7 Kampafvikling Fastlæggelse af kamptidspunkter side 8 Ændring

Læs mere