Velkommen til TEAM HØRNING FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO. TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej Hørning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til TEAM HØRNING FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO. TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej 53 8362 Hørning www.teamhif."

Transkript

1 Velkommen til TEAM HØRNING FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej Hørning 1

2 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL TEAM HØRNING FODBOLD... 4 Vision/Mission... 5 Holdsamarbejde og samarbejde med overbygning... 5 Prøvetræning:... 5 Børneattester og pædofili... 5 Alkohol... 6 Rygning... 7 Doping, mobning og racisme... 7 Trænermøder... 7 Trænerpakke... 7 Forældre/spillermøde... 8 Bookning af mødelokale i hallen... 8 Printer til rådighed... 8 PR m.m... 8 Sociale medier... 9 Uddannelse... 9 Forsikring... 9 Nøgler Bolde til kamp og træning Spillertøj og udstyr Bane/banefordeling Træningen Ind- og udmeldelsesblanketter Kontingenter Spillercertifikat Kampkort Udskiftningsspillere Holdkort/indberetning af kampresultat Dommere/dommerafregning Holdgebyr udendørs DBU- turnering Stævner Særligt om støtte til stævner: TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej Hørning 2

3 Udlandsture: Støtte til holdarrangementer i TEAM HØRNING FODBOLD Kørselstilskud Turnering Tordenvejr Protester Sponsorer Anbefalede trænerkurser for trænere i TEAM HØRNING FODBOLD Den RØDE tråd i træningen: Træningens omfang: Forventninger til træneren: Forventninger og mulige opgaver til Holdlederen: Forventninger til spillerne: U6 til U8: U 9 U11: U12 U13: U14 U15: U17: U19: Forventninger til forældre samarbejde I TEAM HØRNING FODBOLD Forældrepligter: Forældre opgaver: Supplerende oplysninger Bane oversigt Det er ikke tilladt at kopiere eller på anden måde gengive materialet i denne folder uden skriftlig tilladelse fra TEAM HØRNING FODBOLD bestyrelse. TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej Hørning 3

4 VELKOMMEN TIL TEAM HØRNING FODBOLD På vegne af TEAM HØRNING FODBOLD - byder bestyrelsen dig velkommen som træner eller holdleder i TEAM HØRNING FODBOLD. TEAM HØRNING FODBOLD har gennem årene udviklet sig til en succesfuld forening, hvor vi hele tiden søger at skabe et bæredygtigt værdigrundlag, der favner om såvel bredde- som elitefodbold, Børne-, ungdomsog seniorfodbold for såvel drenge og piger. Det er vigtigt for TEAM HØRNING FODBOLD, at nye spillere og familien modtages i en klub, hvor glæden ved at spille fodbold er i absolut fokus. For de mindste er boldspil lig med leg, ledet af engagerede trænere og ledere. Med alderen fokuseres mere på teknik, målrettet træning og resultater, men det er vigtigt, at det er glæden, der driver værket. Glæden og det sociale samvær opnås også ved, at forældre og familie engagerer sig i aktiviteterne i klubben. I TEAM HØRNING FODBOLD, lægger vi vægt på at børnefodbold skal spilles på børnenes præmisser, hvor det er den gode stemning, der er essentiel ikke resultatet. Hensigten med denne trænerfolder er at den både skal være en praktisk opslagsfolder, men også en hjælp til at kunne arbejde efter klubbens Den RØDE tråd De vigtigste oplysninger er beskrevet i folderen, men har du spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at tage kontakt til en fra bestyrelsen, ungdomsudvalget eller en af klubbens andre trænere. Detaljerede oplysninger finder du på klubbens hjemmeside: Vi i TEAM HØRNING FODBOLD håber naturligvis at du vil være træner/holdleder for dit hold i de kommende år, både udendørs og indendørs og ser frem til et godt og professionelt samarbejde. Har du forslag til forandring eller nye initiativer, er du meget velkommen til at fremlægge det for bestyrelsen eller ungdomsudvalget. Vi er altid modtagelige for gode forslag. Endnu engang velkommen til TEAM HØRNING FODBOLD og rigtig god læselyst. Bestyrelsen TEAM HØRNING FODBOLD TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej Hørning 4

5 Vision/Mission TEAM HØRNING FODBOLD er en klub, hvor det skal være sjovt og trygt at spille fodbold. Derfor bør alle spillere få de samme muligheder for at udvikle sig, uanset spillerstyrke. Vi vil gerne sikre, at alle trives i klubben. Vi lægger vægt på, bredde, elite og at den fodboldmæssig og social udvikling går hånd i hånd. Holdsamarbejde og samarbejde med overbygning Da vores formål er at holde så mange spillere som muligt i klubben så længe som muligt, har vi som udgangspunkt ikke holdsamarbejde med andre klubber. Såfremt en årgang ikke har mulighed for at stille hold, kan holdsamarbejde komme på tale. Hvis et hold har ønske om holdsamarbejde, så kontaktes bestyrelsen, og det er bestyrelsen, som træffer endelig beslutning om eventuel indledning af samarbejde. TEAM HØRNING FODBOLD deltager i AGF Talentfodbold (for drenge), hvor spillere med lyst og talent for mere kan prøve kræfter og udvikle deres talent sammen med spillere fra områdets andre klubber. Læs mere herom på På pige siden har TEAM HØRNING FODBOLD samarbejde med følgende Klubber: FC Horsens og Skovbakken. Prøvetræning Får man henvendelse fra en spiller fra en anden klub der ønsker at prøve træne i TEAM HØRNING FODBOLD skal dette drøftes med bestyrelsen og den anden klub. En spiller fra en anden klub har ret til 4 prøve træninger i TEAM HØRNING FODBOLD, hvorefter vedkommende skal beslutte om han/hun ønsker at fortsætte. Efterfølgende skal den givne spiller melde sig ud af sin egen klub og ind i klubben (TEAM HØRNING FODBOLD) før træningen i TEAM HØRNING FODBOLD kan fortsættes. TEAM HØRNING FODBOLD har den holdning at man ikke stjæler spillere fra andre klubber. En spiller kan skifte årgang mellem årgange for at hjælpe andre hold til at stille hold, men kan ikke skifte permanent uden bestyrelsens samtykke. Børneattester og pædofili Som udgangspunkt skal en børneattest indhentes på alle trænere, instruktører og holdledere, før de ansættes til at have direkte kontakt med børn under 15 år. Det spiller ingen rolle, om funktionen er lønnet eller frivillig. Ved trænerstart udleveres blanketten Børneattest, som kommende træner eller leder udfylder og returnerer til formanden, som udfylder klubdelen og indsender den til Det Centrale Kriminalregister. Svar modtaget normalt indenfor 10 dage. Børneattester skal indhentes for alle trænere og holdledere i Team Hørning Fodbold. Undtaget er dog hjælpetrænere/ledere under 15 år. Undtaget er forældre og andre hjælpere som kører til stævner/kampe, eller kortvarig hjælper til på en lejr eller ved et stævne. Børneattesten skal indhentes inden ansættelse. TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej Hørning 5

6 Der skal ikke på ny indhentes attest for træner/holdleder der skifter job (f. eks. træner for andet hold) i Team Hørning Fodbold. Børneattester skal fornyes hvert år. Før udfyldelse af rekvisitionen, som skal sendes til Det Centrale Kriminalregister, skal lederen give tilladelse til, ved underskrift af samtykkeerklæring, at vi indhenter børneattesten. Hvis træner/holdleder ikke giver samtykke til, at der bliver indhentet børneattest, må vedkommende ikke ansættes. Udvalgt bestyrelsesmedlem har ansvaret for udfyldelse af rekvisitionen, med navn, adresse og personnummer samt træner/holdlederens underskrift på samtykkeerklæringen, og løbende aflevere disse til udvalgt bestyrelsesmedlem i Team Hørning Fodbold. Sammen med underskrift på samtykkeerklæringen, skal træner/holdleder have udleveret 1 stk. eksemplar af Uddrag af bekendtgørelse for det Centrale Kriminalregister Rekvisitionen skal udfyldes tydeligt med blokbogstaver. Udvalgt bestyrelsesmedlem i Team Hørning Fodbold, underskriver rekvisitionerne, samt indsender disse, til Det Centrale Kriminalregister. Vedkommende har ansvaret for: At vi får attesterne fra Kriminalregisteret. At attesterne destrueres eller arkiveres forsvarligt. Bekendtgørelsen om børneattester, tillader klubben at tjekke, hvorvidt trænere og holdledere er anmeldt eller dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn under 15 år. Generelt kan det anbefales at være opmærksom på følgende retningslinjer: Alkohol Vær altid to trænere (voksne) om et hold, så der undgås misforståelser. Gå ikke i bad med, eller vær selv med et barn i et omklædningsrum. Der IKKE medtages elektronisk eller andet udstyr der kan tage billeder/film i omklædningsrummet. Brug din sunde fornuft. Fodbold og alkohol hører ikke sammen. Derfor er det ikke tilladt for spillere at drikke alkohol ved banerne, ligesom unge under 18 år IKKE må nyde alkohol i omklædningsrummene eller i øvrige faciliteter i tilknytning til træningsanlægget, dette gælder såvel som ved hjemme og udestævner samt ved udlandsture. TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej Hørning 6

7 Overtrædelse af klubbens alkohol politik for unge under det fyldte 18 år, medfører øjeblikkelig hjemsendelse på forældrenes regning. Derudover forventer klubben, at voksne kun i meget begrænset omfang nyder alkohol i omklædningsrummene - og aldrig samtidig med, at der er børn til stede, at medlemmer ikke optræder synlig påvirket i klubtøj i cafeteriet eller på sportsområdet, trænere aldrig drikker alkohol sammen med ungdomsspillere, at det på udenlandsture på ingen måde kan accepteres at der nydes nogen form for alkohol, dette forbud er gældende for både spillere og ledere/trænere. Bestyrelsen kan iværksætte sanktioner overfor trænere der ikke overholder disse grænser. Rygning Rygning er heller ikke sundt og fremmer ikke fodboldspillet. Derfor må der ikke ryges i omklædningsrummene, ligesom ledere/trænere og spillere ikke må ryge på og ved banerne. Der må endvidere ikke ryges i forbindelse med klubbens mødevirksomhed. Doping, mobning og racisme TEAM HØRNING FODBOLD accepterer på ingen måde doping, mobning og racisme. Vi forventer at alle spillere, trænere og forældre medvirker til en åben dialog. Det gælder både internt i klubben, men også overfor modstandere, dommere osv. Trænermøder Der afholdes i løbet af året minimum 1 trænermøde. Mødet afholdes i august måned, hvor trænere, materiale-repræsentant og bestyrelses-repræsentanter samles for at planlægge og koordinere den kommende sæson. Emner der eks. vil blive behandlet på møderne kan bl.a. være: Status på sæsonen. Aktuel trænersituation. (Holdtilmeldinger.) Mål og rammer. Forbedringer/nye tiltag. Erfaringsudveksling. Trænerhåndbogen. Kurser samt indslag til glæde for trænere/holdledere. Etc. Trænerpakke Alle trænere/holdleder får som startpakke udleveret en træningsdragt, et sæt regntøj, en personlig licenskode til programmet Hjemmebanen samt en lægetaske (holdet har selv ansvaret for at få denne fyldt hvis der mangles noget, dette sker ved henvendelse til klubbens materialemand) dette er kun til låns og skal leveres tilbage når man stopper som træner/holdleder. Tøjet bruges, når træneren repræsenterer TEAM HØRNING FODBOLD, og sættet skal holdes rent og pænt, så klubben repræsenteres på en pæn måde. Ved sæsonstart efter andet år som træner/holdleder har man mulighed for at vælge andre beklædningsgenstande via et point system klubben bestræber sig på dette udsendes pr. mail i forbindelse med trænermødet i august. TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej Hørning 7

8 Forældre/spillermøde Det er vigtig at inddrage forældrene i samarbejdet omkring deres børns fritidsinteresser og de opgaver, der påhviler forældrene. Det er vigtigt, at de ikke opfatter klubben som en børnepasningsordning. Derfor bør der afholdes forældre/spiller møde min. 1 (gerne 2) gange om året, der skal altid deltage en fra klubbens ungdomsudvalg til disse møder når de afholdes i alle årgange op til U19. Desuden kan en bestyrelsesrepræsentant også deltage, hvis dette ønskes. Det anbefales, at mødet ikke arrangeres til den første træning, men i god tid mindst 2 uger før eller efter turneringsstart. Mødet bør afholdes i mødelokalet i hallen, så alle spillere og forældre føler det naturligt at komme der senere. Ved disse møder vil klubben være vært med kaffe/the og vand. Emner der kan blive behandlet på møderne kan bl.a. være: Introduktion til sæsonen. Praktiske oplysninger. Holdsammensætning/træningen. Planlagte aktiviteter/stævner/turnering/juletræs salg inde og udendørs cup. Forventninger til spillere og forældre. Forældre pligter/opgaver. Sociale arrangementer. Etc. Husk, at det er vigtigt at få involveret forældrene aktivt i arbejdet omkring holdet og klubben! Bookning af mødelokale i hallen Ønsker man at afholde et møde i hallen kan bookning ske på en af følgende måder: At kontakte en af hal inspektørerne (Lars eller Frank) oppe i hallen, eller på Tlf Sende en mail til følgende adresse: Printer til rådighed Har man materiale der skal udskrives, kopieres og bruges til træning, møder (ej privat) så findes der en oppe i hallen en stor printer og fotokopierings maskine der frit kan benyttes til det formål, denne findes ved kontoret i hallen lige ved indgangen (se kort for placering) PR m.m Det er i klubbens interesse at få så megen omtale som muligt, derfor vil vi i bestyrelsen gerne opfordre de enkelte trænere/holdledere til at komme med indslag/artikler på såvel klubbens og holdets hjemmeside samt i de lokale aviser! Opslag/artikler der ønskes offentligt gjort på klubbens hjemmeside kan sendes til klubbens Webmaster Leif Kjær Hansen på følgende mail adresse: Artikler til Uge-Bladet Skanderborg kan sendes til følgende mail adresse: Artikler til Lokalavisen Skanderborg kan sendes til følgende mail adresse: TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej Hørning 8

9 Husk at der IKKE må medsendes/offentliggøres profilbilleder af klubbens spillere med mindre spiller/forældre har underskrevet en Tilladelse vedr. billeder internettet blanket. Sociale medier Ønsker træner/holdleder at informere holdets spillere via et eller flere sociale medier så som f.eks. Facebook, Twitter eller andet, ser bestyrelsen i TEAM HØRNING FODBOLD ikke dette som noget problem, dog er det VIGTIGT at understrege følgende: At der IKKE må offentliggøres profilbilleder af klubbens spillere med mindre spiller/forældre har underskrevet en Tilladelse vedr. billeder internettet blanket. At bestyrelsen i TEAM HØRNING FODBOLD, som klub IKKE kan drages til ansvar for billeder, tekst, udtaleser, holdninger o. lign. på diverse sociale medier det er udelukkende den enkelte blokker/tekst ansvarlige holdninger der kommer til udtryk. At man overholder god takt og tone i disse sociale medier. Uddannelse Det er i TEAM HØRNING FODBOLD interesse at have gode og veluddannede ledere, trænere og dommere. Derfor er det klubbens forventning, at trænere og ledere dygtiggør sig løbende og deltager i relevante kurser. Oversigt over relevante kurser kan findes på dbu.dk og dgi.dk. Kursusudgifter der ikke overstiger kr ,00 afholdes af klubben, dog skal kurset forinden være godkendt af bestyrelsen. Kursusudgifter over kr ,00 drøftes af klubbens bestyrelse og et evt. tilskud til det givne kursus tilbydes. Kurser kan også afholdes for holdet, spillere og forældre eller sammen med øvrige trænere. Dette koordineres i samarbejde med bestyrelsen, ungdoms-og eventudvalget. Hvis der er ønske om kurser og tilmelding, kontaktes bestyrelsen. Der er også mulighed for at få afholdt et kursus i vores egen klub krav er dog min. 12 deltagere. Vedr. hvordan man tilmelder sig et kursus, se vejledningen på klubbens hjemmeside. ** Se side 14 i denne folder for de kurser bestyrelsen i TEAM HØRNING FODBOLD anbefaler klubbens trænere og holdledere deltager i. Forsikring TEAM HØRNING FODBOLD har ingen særskilt forsikring, der dækker ting- og/eller personskader. Det er den skadesramtes egen ulykkesforsikring, der skal dække skaden, hvis uheldet er ude. Ved kørsel i egne biler er det førerens egen bil-/passagerforsikring, der gælder. Klubben påtager sig ikke ansvar i forbindelse med transport. Der forventes dog, at alle forældre/førere af biler overholder gældende færdselslov, herunder fartbegrænsninger, antal passagerer i hver bil og brugen af sikkerhedsseler. Træner/leder der er under arbejde for klubben er omfattet af den lovpligtige ulykkesforsikring via Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) har i forsikringsselskabet Tryg - Læs evt. om aftalen på TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej Hørning 9

10 Hvis uheldet er ude og skulle en spiller eller træner komme til skade under kamp, træning eller transport til eller fra kampe, og transport til skadestue eller hospital er nødvendig, tilkaldes Falck. Ring rekvirer hjælp. Præsenter dig fra HIF fodboldafdelingen. Abonnementsnr NB: Husk at præcisere adressen, du skal bruge hjælpen til. Det er især vigtigt ved udekampe. Nøgler Alle nøgler til boldrum/container, boldskabe m.m. udleveres og styres af klubbens materialemand. Bolde til kamp og træning Før sæsonstart tildeles der boldskabe i boldrummet eller en sort affaldscontainer i containeren til de enkelte trænere/hold. Alle bolde er af en standard, så de kan bruges til både kamp og træning. Det er trænerens/holdlederens opgave at sørge for, at linjevogterflag (som er et krav til 11 mands kampe), hjørneflag (i containeren) og bolde er klar til kampen. Det anbefales, at der tages 6 bolde med til kamp (3 til henholdsvis ude- og hjemmehold). Sørg for at samle boldene inden kampen starter, da det er her vi ofte mister mange bolde. Træner og holdleder har ansvaret for bolde, overtræksveste og små kegler der er udleveret ved sæsonstarten. Der er regnet med en bold til hver spiller i alle rækker/årgange. Vær omhyggelig med at få alle bolde med ned efter træning. Er der bolde, der er blevet ødelagt, så meddel det til materialemand. Spillertøj og udstyr Træningsdragt og andet sportsudstyr til spillere kan frit købes dog opfordre TEAM HØRNING FODBOLD at vores sponsor SPORTMASTER i Skanderborg støttes i det omfang det er muligt. For alle hold stilles der et sæt spillertøj til rådighed af klubben der skal benyttes ved ude og hjemmekampe. Spillersættet består af trøjer, shorts og strømper (inkl. målmandsbluse, bukser, strømper og handsker). Det forventes, at alt spillertøj minimum har en levetid på 2 år. Til hvert hold udleveres træningsbolde efter princippet én bold pr. spiller, overtræksveste og et sæt små kegler. Andre materialer som kegler, stænger, små mål etc. opbevares i materialecontaineren til fælles afbenyttelse. HUSK at sætte materialer på plads efter brug. Det er trænerens/holdlederens ansvar at holde styr på egne spilledragter og materialer, herunder vedligeholdelse, samt være med til at holde orden i boldrum/containeren. Bane/banefordeling Man skal respektere evt. lukning af baner specielt ved sæsonstart, hvor enkelte baner kan være lukket for at beskytte dem mod unødvendig hårdhændet behandling. Der forventes, at holdene indbyrdes afklarer kampafvikling. TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej Hørning 10

11 Da baner bruges både til træning og til kampe, skal det understreges, at kampe har første prioritet. Det er kampfordeleren der styrer dette samt banenumre, dette skal respekteres. Øvrige spørgsmål vedr. banerne kan rettes til kampfordeleren, der er ansvarlig for banefordelingen. Træningen Før træningen: Husk at møde op i god tid (15-20 min. før), så du kan være klar på banen når spillerne møder op. Start altid træningen med en grundig opvarmning, og gerne med bolden involveret. Under træningen: Se afsnittet Den RØDE Tråd der overordnet fortæller om de generelle retningslinjer for træningen og de enkelte aldersgrupper. Inspiration kan findes på dbu.dk og dgi.dk. (HUSK bolden..) Ind- og udmeldelsesblanketter En måned efter sæsonstart skal der, på baggrund af en udskrift fra sidste års medlemsliste, udarbejdes en ajourført liste med både gamle og nye medlemmer. Alle nye medlemmer skal desuden udfylde indmeldelsesblanketten. Vi henstiller til, at spillere får udleveret indmeldelsesblanket, når de har prøvespillet to til tre uger. Indmeldelsesblanketten kan downloades fra klubbens hjemmeside og skal afleveres til klubbens kontingent ansvarlige eller sendes på følgende mail: Udmeldelse foretages via udmeldelsesblanketten og indberettes til klubbens kontingent ansvarlige. Såfremt der sker tilgang/afgang af spillere, skal klubbens kontingent ansvarlige underrettes skriftligt. Kontingent ansvarlige undersøger status for kontingentbetaling og eventuelle karantæner samt fremsender spillercertifikat, hvis dette ønskes. Kontingenter Opkræves 1 gang om året, pr. 15. marts. Opkrævningen sker pr. giro eller PBS og foretages på baggrund af opdaterede medlemslister. Inden udsendelse af girokort skal hvert hold (træner) tjekke sin medlemsliste og indsende en opdateret liste til klubbens kontingent ansvarlige. Der bliver udsendt information fra klubben herom inden opdateringen. Hvis en spiller ikke betaler kontingent, vil klubbens kontingent ansvarlige kontakte holdets trænere, der herefter har pligt til at kontakte vedkommende spiller/forældre. En spiller betegnes IKKE som udmeldt af klubben før en udmeldelsesblanket er udfyldt og indsendt til klubbens kampfordeler. Manglende betaling udelukker som hovedregel (skal drøftes mellem træner og bestyrelsen da der i enkelte tilfælde kan gives dispensation) spilleren fra deltagelse i både træning og kamp. Kontingentet dækker et helt kalenderår og som bonus kan man deltage i indendørstræning/turnering. Dette i modsætning til andre klubber der separat betaling for ude og inde. En spiller kan få dispensation (skal drøftes mellem træner og bestyrelsen) til kun at betale ½ kontingent hvis vedkommende f.eks. går på Efterskole og derfor ikke har mulighed for at deltage i holdets træning men godt kan spille kampe for holdet. TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej Hørning 11

12 Spillercertifikat Såfremt nye spillere, der har spillet i en tidligere klub, kommer til klubben, er det trænernes ansvar at sørge for, at spillerens certifikat er i orden og at dette afleveres til klubbens kontingent ansvarlige. Husk, at nye spillere ikke må spille kamp for TEAM HØRNING FODBOLD, før vi har spillerens certifikat, da det kan medføre, at holdet bliver taberdømt, og klubben får en bøde. DBU s vejledende bøder kan ses her: plinaere%20forhold/boedekatalog.aspx For at få udleveret spiller certifikat ved udmeldelse, skal det ske skriftligt til den kontingent ansvarlige. Som derefter tjekket om der er skyldigt kontingent. Derefter sender han besked til TEAM Hørnings Fodbolds kasserer, som i løbet af 3-5 dage sender certifikatet til spilleren. Kampkort Træneren/holdlederen har alene ansvaret for udtagelse af holdet til kampe. De skal sørge for at spillerne bliver underrettet om, at de skal møde til kamp. Det anbefales, at alle spillere får udleveret en oversigt over sæsonens kampe (gerne indeholdende vaske og køreplan), og at de til hver kamp får udleveret et kampkort/mail (i god tid). Kampkort og vaske og køreplan kan downloades fra klubbens hjemmeside. Udskiftningsspillere Det er klubbens holdning, at udskiftningsspillere er med for at blive brugt. Det anbefales at der spilles efter HAK-princip halvdelen af kampen i de mindste rækker op til U-11/12. Alle spillere på et hold bør mindst spille halvdelen af kampen. ** HUSK det er vigtigt, at alle kommer til at spille kamp!! * * Holdkort/indberetning af kampresultat DBU tilsender holdkort/stævneindberetning, som udleveres i april. Det er træneren/holdlederens opgave at sørge for, dels at holdets spillere bliver skrevet på og dels at udeholdets træner/holdleder får påført deres spillere. Husk, at alle spillere skal være lovlige, og at holdkort/stævneindberetning udfyldes med korrekt navn og fødselsdag. Efter hjemmekampen påføres resultatet og indtelefoneres til DBU senest en time efter kampen, ellers risikerer klubben en bøde (telefonnummer og anvisning står på holdkortet). Kun ved holdkort: Kopi afleveres til modstanderen efter at resultat er påført. HUSK også at få kopi ved udekampe og at aflevere dem i postkassen i boldrummet. Når dette er gjort, lægges holdkortet i kampfordelerens postkasse, som forefindes i boldrummet. Dommere/dommerafregning Dommere er en vigtig del af fodboldkampen. Det er vores opgave at sikre, at dommere føler sig godt behandlet, når TEAM HØRNING FODBOLD er den ene part i en fodboldkamp. Til alle 7 og 11 mandskampe kommer der automatisk en dommer fra Dommerklubben. Såfremt en bestilt dommer ikke møder op til kamp, har hjemmeholdet pligt til at vente i mindst 30 minutter, så der skabes mulighed for at fremskaffe en anden dommer. 5-8 min. før ved weekendkampe må man godt ringe til Dommervagten på tlf Kampen skal afvikles med den fremskaffede dommer. Når kampen er sat TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej Hørning 12

13 i gang, er dommererhvervet at betragte som anerkendt af begge parter, og der kan ikke protesteres, medmindre protesten er nedlagt før kampen. Til 5 mandskampe skal træneren selv sørge for en kampleder, som kan være en forælder eller anden træner, der har tilstrækkelig kendskab til reglerne. Det er i TEAM HØRNING FODBOLD bestemt at, til klubbens 7 mandskampe på hjemmebane bestilles der en dommer fra Dommerklubben til at dømme kampen, dette på trods af at man godt må bruge en kampleder. Det er vigtigt, at man både som træner og som lokal dommer holder sig ajourført med reglerne. Der sker altid regelændringer, små eller store, ved turneringsstart. Reglerne kan findes via dbu.dk. Det er i klubbens interesse og holdlederens ansvar at dommer, ude hold, forældre til spillere ovs. kommer fra TEAM HØRNING FODBOLD med en god oplevelse, sørg derfor at hjælpe med anvisning til omklædningsrum, bane anlæg og andre praktiske ting. Holdgebyr udendørs DBU- turnering Betaling af holdgebyr sker automatisk af klubben. Vedrørende kørselsudgifter se afsnittet om kørselstilskud. Stævner Alle trænere/holdledere skal selv tage stilling til om de vil have tilsendt informer vedr. de stævner klubben bliver inviteret til, til deres mail dette sker ved at kontakte klubbens kampfordeler. Det er herefter trænerens ansvar i tide at tilmelde det/de hold til de stævner de ønsker at deltage i. Udgiften betales af holdet. Bestyrelsen i TEAM HØRNING FODBOLD ser gerne at ALLE årgange deltager i mindst et stævne og at man fra U14-15 årgangen deltager i et stævne uden for landets grænser, dette til dels for at kunne give de unge spillere en gulerod der bidrager til ikke mindst at fast holde interessen for at blive i klubben TEAM HØRNING FODBOLD. Hvis holdet af en eller anden grund er nødsaget til at melde afbud, så husk at gøre det så hurtigt som muligt, da klubben ellers bliver tildelt en bøde. Kørselsudgifter godtgøres ikke til stævner (hverken udendørs eller indendørs). Særligt om støtte til stævner: Det er gratis for alle TEAM HØRNING FODBOLD hold at deltage i klubbens egne stævner Profil Optik Cup og Danske Bank Cup, dette dog med et men forstået på den måde, at hvert hold skal betale via frivillig arbejdskraft, typisk forældre hjælp, som tidstager ved dommerbord, kampleder og andet. Til andre stævner ydes der normalt ikke tilskud til. Holdene kan dog søge bestyrelsen eller Støtteforeningen Fodboldmålet om tilskud ved deltagelse i særlige stævner. Der kan ikke søges tilskud til kørselsgodtgørelse. Ansøgningsskema til Støtteforeningen Fodboldmålet findes på klubbens hjemmeside. Man skal påregne at der skal ydes lidt for at få støtte. TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej Hørning 13

14 Udlandsture: Udlandsture er kun for fuldgyldige medlemmer af TEAM HØRNING FODBOLD. Undtagelser/tvivlsspørgsmål skal vendes med bestyrelsen. Planlægning af udlandsture skal ske i samarbejde med bestyrelsen. Støtte til holdarrangementer i TEAM HØRNING FODBOLD Der ydes ikke klubstøtte til holdarrangementer, dog kan holdene søge Støtteforeningen Fodboldmålet om tilskud ved særlige arrangementer. Kørselstilskud Kørsel til kampe foregår som regel i private biler. Der opfordres til, at fordelingen af kørsel planlægges for en halv sæson af gangen. Lav eventuelt en liste til udlevering til samtlige forældre, som skal køre og angiv samtidigt, at den enkelte forælder herefter selv er ansvarlig for at finde en afløser, hvis man bliver forhindret den pågældende dag. TEAM HØRNING FODBOLD betaler ikke kørselsgodtgørelser til forældre. Hvert enkelt hold kan aftale individuelle kørselsordninger, hvor spillerne yder bidrag til dækning af omkostningerne ved transport. Turnering Tilmelding til turneringen foretages af bestyrelsen og sker i samråd med de involverede trænere. Det er vigtigt, at holdene placeres i de rigtige rækker. Kampene tilrettelægges inden turneringsstart af kampfordeleren for hjemmekampe og i samråd med trænerne for udekampe. Inden sæsonstart udleveres turneringsplan over kampene til trænerne. I den plan vil dato, tidspunkt og spillested for samtlige ude- og hjemmekampe være oplyst. Såfremt man bliver nødsaget til at flytte en hjemmekamp, skal kampfordeleren kontaktes. HUSK at dette skal gøres i god tid (min 10 dage inden kampdatoen). Hvis holdet af en eller anden grund er nødsaget til at melde afbud så husk at gøre det så hurtigt som muligt, da klubben ellers bliver tildelt en bøde. Bødens størrelse er betydelig mindre hvis afbuddet sker min. 4 dage før kamp dato. Tordenvejr Der må ikke spilles kampe, eller trænes på banerne i tordenvejr, på grund af fare for lynnedslag. Protester Protester mod dommerkendelser er nyttesløse og spil af tid. Det er vigtigere at lære spillere og specielt tilskuere (forældre) at holde mund og ikke kritisere dommerkendelser. Skulle der opstå en situation, der er helt uacceptabel, så skal en protest mod dommerkendelsen oplyses til dommeren straks efter kampen for at være gyldig. Skriftlige protester mod andre klubber betragtes som unødvendige, og det bedste er, at man henvender sig til modstanderen efter kampen, hvis man mener, der er ulovlighed i forbindelse med kampen. Men der kan forekomme episoder, hvor det kan være nødvendigt at nedlægge protest, dette kan gøres igennem klubbens bestyrelse. Bemærk: Protesten skal af klubben indsendes senest 2 dage efter kampen og med gebyr på pt. 500 kr. Gebyret returneres dog, hvis klubben får medhold i protesten. Sponsorer Alle aftaler om sponsorstøtte SKAL henvises til TEAM HØRNING. TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej Hørning 14

15 På TEAM HØRNINGs hjemmeside: findes en komplet liste over de sponsorer der yder TEAM HØRNING FODBOLD støtte. Anbefalede trænerkurser for trænere i TEAM HØRNING FODBOLD Den RØDE tråd i træningen: Generelle retningslinjer for træningen i de enkelte årgange (aldersgrupper). I det efterfølgende er kort beskrevet, hvad TEAM HØRNING FODBOLD forventer, at spillerne på de respektive årgange minimum formår såvel teknisk, taktisk og fysisk. Træningens omfang: U6 U9 U10-U12 U13 TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej Hørning 15

16 Sæson længde August - Juni August - Juni August Juni Lektioner pr. uge Maximum pr. lektion 60 minutter 60/90 minutter 90 minutter Antal spiller pr. hold 3 og 5 mands hold 7 mands hold 7 og 11 mands hold Træningskampe Arrangeres selv DBU Træningskampe DBU Træningskampe Turneringskampe Træner Træner Træner Stævner Tilmeldes selv Tilmeldes selv Tilmeldes selv Indendørsfodbold Oktober Marts Oktober Marts Oktober - Marts U14-U15 U17 U19 Sæson længde August Juni August Juni August Juni Lektioner pr. uge 2 2 (3) 2 (3) Maximum pr. lektion 90 minutter 90 minutter 90 minutter Antal spiller pr. hold 7 og 11 mands hold 7 og 11 mands hold 7 og 11 mands hold Træningskampe DBU Træningskampe DBU Træningskampe DBU Træningskampe Turneringskampe Træner Træner Træner Stævner Tilmeldes selv Tilmeldes selv Tilmeldes selv Indendørsfodbold Oktober Marts Oktober Marts Oktober Marts Se under T H Fodbold -> Træningstider på klubbens hjemmeside for yderligere oplysninger. I vinterhalvåret (fra 1/11 ca. 15/4) trænes indendørs i Hørning Hallen, Borgernes Hus i Veng og udendørs på grusbanen det er dog kun fra og med U10 og opefter der får tildelt træningstider på grusbanen. Træning på græs om foråret starter, alt efter vejret som regel fast ca. 15/4. Forventninger til træneren: Planlægge og gennemføre inspirerende og udviklende træning. Møde til tiden og have alt klar til træning. Sørge for en tryg og motiverende atmosfære såvel på som uden for banen. Gribe hurtigt og resolut ind overfor mobning. Løse op for problemer/konflikter evt. i samarbejde med bestyrelsen og forældre. Informere ærligt, åbent og med hensyntagen til den enkelte spiller. TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej Hørning 16

17 Have ansvar for børnenes sikkerhed under træning og kamp. Udvikler spillerne sportsligt og socialt. Medvirke til at holde orden i materialerummet. Deltage i relevante møder, kurser m.v.. Være et godt forbillede for spiller og forældre. Udvise anstændig optræden overfor såvel dommer som modstander. Der opfordres til, at hvert hold udpeger en holdleder, som kan virke som praktisk/administrativ leder for holdet. Formålet med en holdleder er at aflaste træneren og dermed sikre, at træneren kan fokusere på holdets træning, udvikling og kampe. Forventninger og mulige opgaver til Holdlederen: Have ansvar for det praktiske omkring spilledragter. Arrangere tøjvask, så dette går på skift mellem spillerne. Arrangere transport til udekampe. Medvirke til at holde orden i materialerummet. Udfylder holdkort, indrapportere resultat, aflevere holdkortet i postkassen umiddelbart efter kampen. Registrere ind- og udmeldelser og give dette videre til klubbens kontingent ansvarlig. Afregne med kasserer. Deltage i relevante møder, kurser m.v. Bidrage aktivt til en god stemning omkring holdet. Bidrage aktivt til at løse op for problemer og konflikter i samarbejde med træneren. Være et godt forbillede for spillere. Udvise anstændig optræden overfor dommer og modspillere. Sørge for information til forældre. Lave PR for holdet f.eks. til klubbens hjemmeside og de lokale aviser (se afsnittet PR m.m.) Forventninger til spillerne: Møder op til den fastlagte tid til træning og kamp. Melder afbud til træning og kamp i god tid. Accepterer træneres og lederes dispositioner. Bidrager med god opførsel både på og udenfor banen over for såvel med- og modspillere, trænere, ledere, tilskuere og dommere. Tager et medansvar for både holdet, træningen og kampe, skabe et godt klubmiljø, hvor alle kan trives. Benytter benskinner (under strømpen)til udendørs træning og kampe (krav). Efterlader omklædningsrummet i ordentlig stand dette både ved hjemme og ude kampe. At man fra U10 og op efter bader efter endt udekampe. (Der skal ALTID være 2 voksne tilstede) Viser hensyn og er en god kammerat. Er kendetegnende for at være hjælpsom på tværs af årgange. Betaler kontingent rettidigt. Retter sig efter de love og regler som er gældende for fodboldklubben TEAM HØRNING FODBOLD. U6 til U8: Træneren skal i træningen ligge vægt på 3 ting: Glæde, Tryghed og Bevægelse. Glæde: Børnenes umiddelbare glæde ved spillet. De er meget motiveret, en glæde som træneren skal bygge videre på. TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej Hørning 17

18 Tryghed: Bevægelse: Der stilles store krav til træneren, bl.a. omsorgsfuld behandling af børnene træneren skal forstå at vinde børnenes tillid have gode tid det skal være sjovt og foregå i trygge rammer husk små grupper. Fodbolden bruges som leg legene/øvelserne skal være med få regler og lette at organisere, opbygge øvelserne så alle er aktive og tilrettelagt med højt aktivitetsniveau. Målet med træningen er at gøre spilleren ven med bolden dvs. i en træningsenhed foregår træningen med 1 bold pr. spiller i mindst halvdelen af tiden. Teknisk: Indøve spark og løb med bolden (driblinger) Indøve at stoppe bolden (tæmninger med fodsål og inderside) Indøve skudformer (vristspark, indersidespark sidst i perioden) Indøve gribeteknik (målmand) Indøve indkast (rigtig kasteteknik, bestilling) Fysik: Psykisk: Øvelser: Ingen speciel fysisk træning men løbeskoling, koordination, bevægelighed, smidighed og balance. Lære at følge trænerens anvisninger. Der henstilles til at de øvelser der er udarbejdet i samarbejde mellem TEAM HØRNING FODBOLD bestyrelse, klubbens trænere og Peter Pedersen indgår i træningen da de danner grundlæg for TEAM HØRNING FODBOLD Den RØDE tråd. U 9 U11: Træningen skal tage udgangspunkt i aldersgruppens perceptionelle og motoriske udvikling, hvor det indøvede fra U6-U8 afdelingen videreudvikles. Teknisk (1 del): Lære at behandle en bold med begge ben (sparkeformer). Lære at behandle en bold med hovedet (headning). TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej Hørning 18

19 Lære at aflevere en bold: Ved skud på mål (forsøge at score). Ved at skille sig hensigtsmæssigt af med bolden (fart, retning og præcision). Lære at modtage en bold: Uden pres. Under pres. I from at retningsbestemt tæmning. Teknisk (2 del): Lære at erobre bolden (tackling). Lære driblinger/finter. Lære at drible vende. Lære at tæmme drible. Lære at drible finte. Øvelser: Der henstilles til at de øvelser der er udarbejdet i samarbejde mellem TEAM HØRNING FODBOLD bestyrelse, klubbens trænere og Peter Pedersen indgår i træningen da de danner grundlæg for TEAM HØRNING FODBOLD Den RØDE tråd. U12 U13: Børn i alderen år kan lære alt med en bold. Derfor har trænerne i denne aldersgruppe et stort ansvar med hensyn til udvikling af spillerne: Teknisk: Videreudvikling af grundteknik. Introduktion og træning i alle tekniske øvelser. Stor vægt på fart, retning, præcision og hovedvægt på afleveringer i fart samt retningsbestemte tæmninger i fart. TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej Hørning 19

20 Taktisk (generelt): Taktisk (individuelt): Indøve sparkeformer (spark med vægt på hårdhed i indersidespark samt halvt liggende vristspark m.v. (husk begge ben). Videreudvikle driblinger/finter. Videreudvikle hovedstød (med vægt på springkraft). Indøve skud på mål under passende modstand (husk begge ben). Begyndende systematisk specialtræning af målmænd. Indøve faste opstillinger og lære at kende de forskellige pladser. Begynde orientering om systemer og taktik (oplæg til kamp). Udbygge forsvars-, midtbane- og angrebsprincipper (opdækning, opbakning, bandespil, overlap, krydsløb og boldovertagelser). Udvikle forståelse for effektiv udnyttelse af hele banen (bredde og dybde). Begyndende træning af dødboldsituationer (målspark, frispark, straffespark, hjørnespark og indkast). Angrebsmæssigt; Spil med bold (præcision, timing). Spil uden bold (vinkle nærme/fjerne sig rykke fri). Vende spillet. Afslutninger. Vinde 1:1 (dribling / finte) Forsvarsmæssigt: Vinde 1:1 (komme først dække på rigtig side skærme af). Forhindre sammenspil. Fysik: Psykisk: Løbeskoling, hurtighed, smidighed, bevægelighed, balance og koordinationstræning. Koncentration, vilje, mod og disciplin, herunder mht. tøj, støvler o. lign. Sørge for at pleje kammeratskabet. Sørge for at spillerne opdrages til at føre en god tone overfor dommer, ledere, med- og modspillere. TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej Hørning 20

21 Øvelser: Der henstilles til at de øvelser der er udarbejdet i samarbejde mellem TEAM HØRNING FODBOLD bestyrelse, klubbens trænere og Peter Pedersen indgår i træningen da de danner grundlæg for TEAM HØRNING FODBOLD Den RØDE tråd. U14 U15: Aldersgruppe år er fodboldens guldalder, hvorfor trænerne i denne aldersgruppe har et stort ansvar mht. udvikling af spillere. Under træning skal detaljerne læres korrekt og gentages så alt kommer til at sidde på rygmarven. Teknisk: Repetition og kvalitetsforbedring af grundteknikken og detaljer i kamplignende situationer og under pres (alle sparkeformer, halv og helflugtninger, tæmninger, hovedstød, driblinger, finter, tacklinger, afleveringer, skille sig af med bolden, modtage bolden, skud på mål). Øget tempo og intensitet. TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej Hørning 21

22 Indøve afleveringer over lange afstande. Specialtræning for målmænd. Specialtræning i dødboldsituationer (frispark, straffespark). Der arbejdes med begge ben. Taktisk: Angrebsmæssigt: Spil med bold (afleveringsteknik). Spil uden bold (bevægelse foran/bagved boldholder skabe og udnytte plads). Bredde og dybde i spillet. Vende spillet. Skabe 2:1 situationer (bandespil overlap krydsløb boldovertagelse). Vinde 1:1 situation (med modstander i ryggen). Indlæg. Afslutninger. Dødboldsituationer. Forsvarsmæssigt: Vinde 1:1. Pres (individuelt gruppe). Områdedækning, markering opbakning. Samarbejde mellem målmand og forsvar. Samarbejde mellem 3 zoner. Brug af offside. Fysik: Løbeteknik. hurtighed, smidighed, bevægelighed, balance, koordination og styrketræning (som forebyggende træning og kun med egen kropsvægt) Psykisk: Koncentration, vilje, mod, ansvar, motivation, og pos. psyke (puberteten er en svær tid som de unge skal hjælpes igennem). Andet: Håndhæv disciplin. Definerer anførererhvervets forpligtigelse. TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej Hørning 22

23 Øvelser: Der henstilles til at de øvelser der er udarbejdet i samarbejde mellem TEAM HØRNING FODBOLD bestyrelse, klubbens trænere og Peter Pedersen indgår i træningen da de danner grundlæg for TEAM HØRNING FODBOLD Den RØDE tråd. U17: Når spilleren når junioralderen skal alle tekniske-, taktiske-, og fysiske grundbegreber være kendte og indøvede. Teknisk: Videreudvikling og kvalitetsforbedring af alle tekniske færdigheder i komplekse øvelser og kampsituationer i højt tempo med større og større belastning/pres. Driblinger/finter (ryk med bolden). TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej Hørning 23

24 Afleveringsteknik (præcist hurtigt kort/langt). Sparketeknik (afslutninger). Retningsbestemte tæmninger. Headninger. Nærkampteknik (på jorden og i luften). Udvikling af specialiteter. Specialtræning af målmænd. Der arbejdes med begge ben. Taktisk: Overblik, perception og kommunikation. Udbygge kendskabet til systemer. Udbygge kendskabet til angrebs- og forsvarsprincipper, især forståelsen for at udnytte frie område og gøre sig spilbar. Taktisk Angrebsmæssigt: Spil med bold. Spil uden bold (modløb/dybdeløb krydsløb indløb til indlæg returbolde). Bredde og dybde. Vende spillet (kort- langt). Hurtige kombinationsspil (få berøringer). Skabe og udnytte 2:1 situationer. Vinde 1:1 situationer. Afslutninger. Dødbolde. Forsvarsmæssigt: Vinde 1:1 situationer. Pres (individuelt gruppe). Zone-/områdeopdækning mandsopdækning. Sideforskydning. Opbakning, dybde og push up. Samarbejde mellem kæderne. Omstilling og fleksibilitet (overtage hinandens pladser). Dødbolde. Fysisk: Forebyggende træning indeholdende smidighed, bevægelighed, balance, koordination, løbeskoling og styrketræning med egen kropsvægt for hele kroppen og med henblik på: TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej Hørning 24

25 Hurtighed. Hurtighedstræning. Påbegyndende distance- og intervaltræning (evt. springtræning). Pysisk: Koncentration, vilje, mod, ansvar (selvkritik), levevis, indre motivation, (træning og kampe) + psyke, disciplin (selvkontrol) og tålmodighed. Andet: Faste spillemøder. Fuldstændigt kendskab til fodboldregler. Øvelser: Der henstilles til at de øvelser der er udarbejdet i samarbejde mellem TEAM HØRNING FODBOLD bestyrelse, klubbens trænere og Peter Pedersen indgår i træningen da de danner grundlæg for TEAM HØRNING FODBOLD Den RØDE tråd. U19: Træning som hos juniorafdelingen men med mere krævende og seniorpræget træning både teknisk, taktisk og fysisk. Teknisk: Videreudvikling af de tekniske detaljer under øget modstand og øget tempo. Videreudvikling af specialiteter. Der arbejdes med begge ben. TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej Hørning 25

26 Taktisk: Overblik, perception, kommunikation og tålmodighed. Videreudvikling af de angrebs- og forsvarsmæssige taktiske principper. Fysisk: Distance og intervaltræning. Styrketræning for hele kroppen (gerne med vægt på). Hurtighedstræning. Smidighed, bevægelighed, balance og koordinationstræning. Pysisk: Koncentration, vilje, mod, ansvar, motivation, disciplin, + psyke og accept af rollefordeling, tålmodighed (have realistiske mål). Øvelser: Der henstilles til at de øvelser der er udarbejdet i samarbejde mellem TEAM HØRNING FODBOLD bestyrelse, klubbens trænere og Peter Pedersen indgår i træningen da de danner grundlæg for TEAM HØRNING FODBOLD Den RØDE tråd. Forventninger til forældre samarbejde I TEAM HØRNING FODBOLD TEAM HØRNING FODBOLD forventer, at forældre hjælper til med at med skabe rammerne omkring deres barns fritidsinteresse. Forældrene forventes at påtage sig nogle af de praktiske opgaver/pligter omkring holdet, ligesom det forventes, at TEAM HØRNING FODBOLD ikke betragtes som en børnepasningsordning. Forældrepligter: Være behjælpelig med transport. Være behjælpelig med trøjevask. Være behjælpelig ved forskellige arrangementer (f.eks. ved juletræs salg, Cups ovs.) Sørge for at mødetider bliver overholdt (yngre årgange). TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej Hørning 26

27 Sørge for at melde afbud (yngre årgange). Være positiv overfor med- og modspillere, trænere, ledere, tilskuere og dommere. Respektere og acceptere træner og leders dispositioner (evt. kritik skal være konstruktivt). Deltager i forældrearrangementer og møder. Støtte deres barn i positiv retning at -overvære træning og kampe af og til. Repræsenterer TEAM HØRNING FODBOLD på bedste måde. Parat til at give en hjælpende hånd med, når det er nødvendigt. Sørge for rette påklædning af deres barn til træningen (yngre årgange). Sørge for at barnet har en dunk med væske med til træningen (yngre årgange). Foruden de ovenstående pligter, der påhviler forældrene, er der også behov for, at nogle påtager sig de opgaver, som skal udføres for, at klubben kan fungere. Vi vil derfor opfordre forældre til aktivt at gå ind i klubarbejdet. Forældre opgaver: Påtage sig trænerjobbet. Være hjælpetræner. Være holdleder for et hold. Være dommer. Deltage i bestyrelse og udvalgsarbejde. Deltage i klubarbejde (påtage sig opgaver der giver indtjening til barnets hold, afdeling og klub) Være behjælpelig ved arrangementer, herunder stævner. TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej Hørning 27

28 Supplerende oplysninger Vedr. inspiration til træningsøvelser kan der henvises til følgende hjemmesider: DBU: DGI: Det vil også være en god ide at læse DBU s Aldersrelateret træning denne folder findes i PDF format via dette link: samt på klubbens hjemmeside under Trænermappen. Ellers spørg en af dine træner kollager, de ligger sikkert inde med en masse gode øvelser. En sikker vinder er desuden at arrangere træningskampe med de årgange der ligger på +/- siden af din egen årgang eks. den sidste ½ time den sidste trænings dag i mdr. Bane oversigt TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej Hørning 28

29 Støt vores sponsorer De støtter Os! TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej Hørning 29

30 VI SES PÅ BANERNE!! TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej Hørning 30

Nord-Als Boldklub s Ungdomsledervejledning

Nord-Als Boldklub s Ungdomsledervejledning Nord-Als Boldklub s Ungdomsledervejledning 2002 PRAKTISKE OPLYSNINGER: Bolde til kamp og træning Boldene ligger i materialerummet i kælderen. Alle bolde er af den standard, at de kan bruges til både kamp

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

Randers Sportsklub Freja Fodbold

Randers Sportsklub Freja Fodbold Randers Sportsklub Freja Fodbold April 2009 Overordnet målsætning: Randers Freja Fodbold At spille kombinationsfodbold på et så højt teknisk niveau, som spillermaterialet og spillernes alder tillader det.

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Holsted fb - Trænervejledning

Holsted fb - Trænervejledning 1.0. Indledning Velkommen som træner i HFB. Vejledningen er lavet som et opslagsværk, hvor du kan finde de oplysninger du skal bruge som træner. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er der en kontakt

Læs mere

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen Jeg håber den røde tråd kan virke til inspiration for alle eksisterende, såvel som kommende trænere i Foulum IF. Jeg har bevidst ikke fortalt hvilke øvelser der skal udføres, men appellere til, at alle

Læs mere

Kibæk IF trænervejledning fodbold

Kibæk IF trænervejledning fodbold Velkommen side 2 Fodboldudvalget side 3 Baneoversigt og banefordeling side 4 Etisk regelsæt gældende for KIF s fodboldafdeling side 5 Praktiske oplysninger Bolde til kamp og træning side 6 Spilletøj side

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Fodboldklubben BNS. Den Lilla Tråd. Januar 2008

Fodboldklubben BNS. Den Lilla Tråd. Januar 2008 1 Fodboldklubben BNS Den Lilla Tråd Januar 2008 Formål At udbrede og fremme interessen for fodboldspillet i Sundeved ved at give medlemmerne mulighed for et aktivt klubliv med kammeratligt samvær. Og at

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... - 3 - Klubbens organisation... - 4 - Faste aktiviteter... - 5 - Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... - 6 - De 10 trænerbud

Læs mere

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION Velkommen til Karlslunde Fodbold Tak fordi du har meldt dig som træner og leder i Karlslunde Fodbold. Med denne folder vil vi sørge for, at du kommer godt

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

M.U.I.F. 2014 Velkommen i klubben. Trænerguide

M.U.I.F. 2014 Velkommen i klubben. Trænerguide 1923 UNGDOMS- & IDRÆTSFORENING MØGELTØNDER M.U.I.F. 2014 Velkommen i klubben Trænerguide Trænerguide 2 VELKOMMEN Dette løsblads hæfte er tænkt som et hjælpemiddel til vore ungdomstrænere i Møgeltønder

Læs mere

Hvem er det for? alle friske piger og drenge med lyst til fodbold, sjov og en masse venner. Træner Vejledning

Hvem er det for? alle friske piger og drenge med lyst til fodbold, sjov og en masse venner. Træner Vejledning Hvem er det for? alle friske piger og drenge med lyst til fodbold, sjov og en masse venner Træner Vejledning FK Sydsjælland 05 Trænervejledning fodbold Velkommen side 2 Fodboldudvalget side 3 Her spiller

Læs mere

Varde IF Den lille hvide tråd. MÅLSÆTNING for Ungdomsafdelingen i Varde IF

Varde IF Den lille hvide tråd. MÅLSÆTNING for Ungdomsafdelingen i Varde IF Varde IF Den lille hvide tråd Denne manual giver en beskrivelse af, hvordan Varde IF ønsker, at klubbens ungdomsspillere skal udvikle sig. Manualen skal også give ny inspiration til ungdomstræningen i

Læs mere

Træner manual for Tarp Boldklub

Træner manual for Tarp Boldklub 2014 Træner manual for Tarp Boldklub Bestyrelsen Tarp Boldklub 10-04-2014 Tarp Boldklub Den røde tråd Denne manual giver en beskrivelse af, hvordan Tarp Boldklub forventer, at klubbens ungdomsspillere

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Den Blå Tråd. Ringsted IF. Version 0.3 januar 2010. Den Blå Tråd Ringsted IF - version 03. - Januar 2010 1

Den Blå Tråd. Ringsted IF. Version 0.3 januar 2010. Den Blå Tråd Ringsted IF - version 03. - Januar 2010 1 Den Blå Tråd Ringsted IF Version 0.3 januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formålet med Den blå Tråd... 3 Målsætningen med Den blå Tråd... 3 Klubbens overordnede sportslige mål...

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

Den hvid-blå tråd, en guide til børne/ungdomsfodbold i RB 1906

Den hvid-blå tråd, en guide til børne/ungdomsfodbold i RB 1906 Den hvid-blå tråd, en guide til børne/ungdomsfodbold i RB 1906 1 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Generelle RB 1906 informationer... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling...

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner i Aabenraa Boldklub. Som ny træner har du helt sikkert en lang række spørgsmål, som vi med dette velkomstbrev

Læs mere

Ungdomsleder vejledning Fodboldafdelingen

Ungdomsleder vejledning Fodboldafdelingen Ungdomsleder vejledning Fodboldafdelingen Denne ungdomsleder vejledning skulle gerne bruges af trænere og andre som opslagsværk. Er svaret ikke at finde i vejledningen, skal du ikke tøve med at kontakte

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Kære instruktører i gymnastikafdelingen

Kære instruktører i gymnastikafdelingen GYMNASTIK Kære instruktører i gymnastikafdelingen Gymnastikafdelingen har lavet denne praktiske guideline, for at klæde dig på til de opgaver, der er tilknyttet jobbet og for at værne om de værdier og

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Velkommen. T- tanke- P- personlighed I integritet

Velkommen. T- tanke- P- personlighed I integritet T- tanke- P- personlighed I integritet Sammen kan vi skabe en god klub Vi har i denne folder, givet en masse oplysninger om TPI fodbold, hvis der skulle være spørgsmål til nogle af disse mange informationer

Læs mere

TRÆNERMANUAL FOR BOV IF FODBOLD

TRÆNERMANUAL FOR BOV IF FODBOLD TRÆNERMANUAL FOR BOV IF FODBOLD Bov IF ungdomsafdeling Bov IF fodbolds formål er at udvikle, vedligeholde og styrke glæden for piger og drenge ved at spille fodbold på alle niveauer. Målet skal nås ved

Læs mere

Holdninger til børnefodbold

Holdninger til børnefodbold Holdninger til børnefodbold Information Holdninger til Børnefodbold i KHIF Forord I KHIF er børne- og ungdomsfodbold højt prioriteret og ungdomsudvalget har derfor udarbejdet en børne- og ungdomspolitik,

Læs mere

Den røde tråd. Indholdsfortegnelse.

Den røde tråd. Indholdsfortegnelse. Den røde tråd Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Formålet med ungdomsfodbold i HIF...2 Miniput 8-10 år...3 Mål...3 Spillerforudsætninger...3 Træningsindhold generelt...3 Træningsindhold teknik...3 Træningsindhold

Læs mere

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Fodboldsæsonen 12/13 Vi vil gerne byde alle spillere og forældre velkommen til en ny fodboldsæson i Stilling IF Fodbold. Træningstider: Se

Læs mere

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde.

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde. Forord Denne håndbog er et arbejdsredskab for samarbejdsklubberne og Team Ø udvalget. Det er lavet som en vejledning og hjælp til alle der måtte have brug for dette! Håndbogen tænkes mere som en guide

Læs mere

Håndbog til trænere m.fl. i GIF Fodbold Indholdsfortegnelse

Håndbog til trænere m.fl. i GIF Fodbold Indholdsfortegnelse Håndbog til trænere m.fl. i GIF Fodbold Indholdsfortegnelse Banefordeling... 2 Børneattester... 2 Foreningsportalen... 2 Foreningsservice... 3 Forplejning... 3 Genbrugsbutik DSUK... 3 Holdopdeling/niveaudeling...

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Ungdomskonsulent(erne)...2 Pædofili-attester...2 Ind- og udmeldelse...3 Indmeldelse...3

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 U7-fodbold AAIF forår 2011 Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 Agenda Træner team Spillere Træning Kampe Projekt nye spilletrøjer Forældre www.aabybrofodbold.dk Praktiske informationer Støt klubben Evt.

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

HIF Fodbold Ungdomsleder vejledning. Praktiske oplysninger Klubhuset side 5 Bolde og rekvisitter side 6 Spilletøj side 7

HIF Fodbold Ungdomsleder vejledning. Praktiske oplysninger Klubhuset side 5 Bolde og rekvisitter side 6 Spilletøj side 7 Indholdsfortegnelse side 1 Forord side 3 Organisation side 4 Praktiske oplysninger Klubhuset side 5 Bolde og rekvisitter side 6 Spilletøj side 7 Kampafvikling Fastlæggelse af kamptidspunkter side 8 Ændring

Læs mere

Rishøj Boldklub Tråden

Rishøj Boldklub Tråden Rishøj Boldklub Tråden DEN GODE TRÆNER SPORTSUDVALGET 2016 Side 1 af 23 Indhold Den gode træner... 4 Rishøj Boldklub Tråden U5 U8... 5 Indholdet i Rishøj Boldklubs børnetræning... 6 Rishøj - Boldklubs

Læs mere

- ved træningen skal træneren lægge vægt på tre ting: Glæde, Tryghed og Bevægelse.

- ved træningen skal træneren lægge vægt på tre ting: Glæde, Tryghed og Bevægelse. Trænings ABC U6 og U7 Glæde: Tryghed: - ved træningen skal træneren lægge vægt på tre ting: Glæde, Tryghed og Bevægelse. - børnenes umiddelbare glæde ved spillet, de er meget motiverede, en glæde, som

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

1. Indledning. 2. TRIF-fodbold værdigrundlag

1. Indledning. 2. TRIF-fodbold værdigrundlag Træningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. TRIF-fodbold værdigrundlag... 3 3. Generelt om udviklingen i ungdomsfodbold... 4 4. Vejledning i tilmelding af hold til turneringer og stævner...

Læs mere

Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF

Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF Ringsted Idrætsforening 2 Formålet med Den blå tråd Formålet er at skabe en ungdomsafdeling som har gjort sig nogle overvejelser; overvejelser

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19 UNGDOMS FODBOLD U13 - U19 Samspil og relationer 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Ungdomsfodbolden i Odense Boldklub vil gerne byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Kontor og kasserer...2 Stamkort...2 Børne-attester...3 Ind- og udmeldelse...3

Læs mere

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære.

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. DEN GRØNNE TRÅD 1 BØRNEFODBOLD U9-10 Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. At lære nyt bliver motiverende for spillerne og den fysiske opbygning af kroppen begynder,

Læs mere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Badminton Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

Holdninger til børneidræt

Holdninger til børneidræt Thyholm Idrætsforening Holdninger til børneidræt 3-10 år Forord Denne folder er ment som en vejledning til forældre, for at tilkendegive klubbens holdninger og give informationer om børneidræt 3-10 årige.

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub Fra Ælling til Svane Børneafdelingen Køge Boldklub 1 Indholdsfortegnelse Værdier og målsætninger... 3 Rammer og organisation... 4 Legepladsen... 5 Byggepladsen 3:3... 5 Forældreopgaver... 6 Principper

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Alder afdeling (skoleåret fra august til juni) 4/5/6 år U6 3-mands Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Fodbold Træning og opdeling Kamp og opdeling Værdier 6/7 år U7 3-mands 7/8 år U8 5-mands Fællestræning

Læs mere

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc FC Øresund Håndbog 2010-2011 Ver 0.11 c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc Indhold Table of Contents Indhold... 2 Formål:... 3 FCØ er et samarbejde, der har til formål at skabe

Læs mere

Info-folder til trænere

Info-folder til trænere Info-folder til trænere - med svar på alt vedrørende trænergerningen i TIF. TIF info-folder for trænere Denne info-folder er blevet til i håbet om, at den kan være med til at lette det daglige arbejde

Læs mere

DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD.

DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD. DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD. DE FEM FINGRE: TEKNISK TAKTISK FYSISK PSYKISK SOCIALT MOTTO: SÅ MANGE SOM MULIGT, SÅ LÆNGE SOM MULIGT. Glæde, tryghed og bevægelse. Koordination.

Læs mere

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden dvs. der en bold pr spiller. Det er vigtigt at spilleren har

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING

TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 300 aktive spillere

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER

VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER Maj 2016 VELKOMST FRA FORMANDEN På vegne af Lundtofte Boldklub byder jeg nye spillere og deres familie velkommen til klubben!

Læs mere

Indhold Basisteknisk træning: Fodboldkoordination Lodret vristspark Løb med bolden Modtagelse

Indhold Basisteknisk træning: Fodboldkoordination Lodret vristspark Løb med bolden Modtagelse U5 U11: Tilvænningsperioden FUN-damentals Spillerne udvikler de vigtigste basale bevægelsesfærdigheder, der danner fundamentet for yderligere udvikling. Fun-damentals udtrykker både, at træningen skal

Læs mere

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK Trænermappen r Г Vision Ungdomsudvalget vil gerne med denne trænermappe prøve at gøre dagligdagen nemmere for alle Jer trænere, der gør et fantastisk stykke arbejde med klubbens ungdomsspillere. Vi håber

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Træner manual SUB 88

Træner manual SUB 88 Træner manual SUB 88 3. revideret udgave, februar 2011 Velkommen som træner i SUB 88. Vi i SUB 88 udvalget ønsker jer en god og fremgangsrig sæson. For at træningen i de respektive klubber kan foregå på

Læs mere

Den lille trænerhjælper

Den lille trænerhjælper KIMBRERKIDS en del af Aars IK Aars IK Lyngsøvej 2b 9600 Aars Telefon: 9862 2197 Mail: info@kimbrerkids.dk www.kimbrerkids.dk Den lille trænerhjælper Velkommen som træner i Aars IK For at give dig en lettere

Læs mere

Trænerhåndbog Grenaa IF 2011. Trænerhåndbog. Børne & Ungdomstrænere

Trænerhåndbog Grenaa IF 2011. Trænerhåndbog. Børne & Ungdomstrænere 1 Trænerhåndbog Børne & Ungdomstrænere 2 Indhold Indledning 3 Målsætning for Grenaa IF ungdomsafdeling...4 Værdier i Grenaa IF.5 Sportslige mål..7 Ungdomsudvalgene for Grenaa IF...8 Træneren..9 Årgangsansvarlig/koordinator.....10

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016. Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016. Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18 Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016 Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18 Trænere Gustavo Molina Preben Holm Nielsen Mobil: 20677759 E-Mail:

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

Trænermappe med øvelser

Trænermappe med øvelser Trænermappe med øvelser Aaif s værdigrundlag Værdigrundlag: Aaif s værdigrundlag - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på barnets spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig

Læs mere

DBU KØBENHAVN BØRNESTÆVNER DBU KØBENHAVN EN DEL AF NOGET STØRRE WWW.DBUKOEBENHAVN.DK

DBU KØBENHAVN BØRNESTÆVNER DBU KØBENHAVN EN DEL AF NOGET STØRRE WWW.DBUKOEBENHAVN.DK DBU KØBENHAVN BØRNESTÆVNER WWW.DBUKOEBENHAVN.DK DBU KØBENHAVN EN DEL AF NOGET STØRRE INDHOLD 03 Introduktion DBU København og medlemsklubberne skal i fællesskab skabe de bedste rammer om DBU Københavns

Læs mere

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12 BØRNE FODBOLD U9 - U12 Fra leg til træning 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Børnefodbolden i Odense Boldklub vil gern byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt netop

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Afleveringer og modtagninger (Receiving og passing) Moves 1:1 Hurtighed (Speed) Afslutninger

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Speed- (hurtighed) Afslutninger. Gruppetræning 4:4, 8:8, 10:6 Mål for afdelingen: Der arbejdes

Læs mere

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT AF Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Formål... 3 2 Referencer... 3 3 Definitioner... 3 4 Ansvar... 3 5

Læs mere

AFK - storegruppen piger målsætninger

AFK - storegruppen piger målsætninger Vision Visionen for AFK pige/ kvindefodbold er at skabe Danmarks bedste tilbud til piger/ kvinder der gerne vil spille fodbold. Det gælder både for fodboldspillere der er eliteog breddeorienterede. Fodbold

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen!

Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen! Praktiske informationer Velkommen! TAK fordi DU i den kommende periode er ungdomstræner i Brabrand IF s fodboldafdeling. Vi er helt sikre på, at du får en af de bedste perioder i dit liv, og vi er ligeledes

Læs mere

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer.

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. DHF fodboldudvalg 2015 Indholdsfortegnelse HVAD ER DHF

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere