Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004"

Transkript

1 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København V. Omkring afholdelsen af generalforsamlingen vil bestyrelsen gerne bemærke, at der er lagt et stort arbejde i forberedelsen af denne. Bestyrelsen vil derfor bede ejerforeningens medlemmer gennemlæse nærværende indkaldelse grundigt, og herunder gerne forberede konkrete spørgsmål til de enkelte punkter. Bestyrelsen vil bede medlemmerne fokusere på en kort, saglig debat, så den givne tidsramme kan overholdes. Såfremt et medlem måtte være forhindret i personligt fremmøde, vil bestyrelsen bede vedkommende fremsende underskrevet fuldmagt i vedlagte frankerede svarkuvert. Side 1 af 12

2 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 2 Dagsorden 1 VALG AF DIRIGENT VALG AF REFERENT BESTYRELSENS BERETNING FOR GENNEMGANG AF PROJEKTER AFSLUTTEDE PROJEKTER Reparation af murværk over porten til skralderummet Svampeskade og utæt stigestreng Salg af loftlokalet Krusågade 35, 5.sal Omfangsdræn / forsikring Restaurering af nedre facade Renovering af trappeopgange IGANGVÆRENDE PROJEKTER Forbedret trappevask Udskiftning af låse og nøgler til ejendommens hoveddøre Overdragelse af affaldsrum NYE PROJEKTER Projekt A : Installation af fælles adgang til Internet Projekt B : Restaurering af øvre facade Afstemning om igangsættelse af projekt A og B Maling af bagtrapperne / opgangene Opsætning af altaner, Krusågade 35, tv FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF REGNSKAB FOR FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF BUDGET FOR EVENTUEL REDUKTION AF FÆLLESBIDRAGET VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN VALG AF SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN EVENTUELT FULDMAGT / STEMMESEDDEL Side 2 af 12

3 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 3 Generalforsamlingen indkaldes i henhold til Normalvedtægtens bestemmelser. 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Michael Wichmann Pedersen som dirigent. 2 Valg af referent Bestyrelsen foreslår Ole Mortensen, Vest Administrationen A/S, som referent. 3 Bestyrelsens beretning for 2003 Det forgangne år har været knap så hektisk som det foregående, dermed ikke sagt, at der ikke har været noget at se til. Bestyrelsen har sagt farvel til bestyrelsesformand Peter Christiansen og bestyrelsesmedlem Ole Gert Vangsgaard Nielsen. Begge har udført et stort stykke arbejde for foreningen, som den nuværende bestyrelse hermed gerne vil sige mange tak for. Mikkel Veis Feld og Michael Wichmann Pedersen blevet valgt på sidste ordinære generalforsamling, og dette må siges at være et godt valg. Begge har tidligere været engageret i bestyrelsesarbejde, og er ikke bange for at yde en indsats. Bestyrelsesarbejdet i efteråret har primært drejet sig om at få afsluttet handlen med salg af tagetagen. Det har rent juridisk være ret kringlet, da de arealer som vi havde købt af Sortex, ikke nåede at blive tinglyst i foreningens navn, inden disse blev videre solgt til Thomas Smedegaard. Han prøvede efterfølgende, at få tinglyst de nye skøder, hvilket jo ikke kunne lade sig gøre, da Sortex jo stadig stod som ejer af arealerne osv. Dog er der nu kommet styr på tingene. Alt i alt mener bestyrelsen, at der er endnu engang er opnået gode resultater i det forgangne år. Side 3 af 12

4 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 4 4 Gennemgang af projekter De enkelte projekter vil her blive kort beskrevet. 4.1 Afsluttede projekter Reparation af murværk over porten til skralderummet I forbindelse med beboernes udskiftning af vinduer på 2. og 4. sal i Krusågade 35 var der opsat stillads. I den forbindelse bemærkede Ejerforeningens rådgivende ingeniør, Kurt Nicolaisen, at murværket i facaden mod gården mellem Krusågade 35 1.tv og 2.tv var i meget dårlig stand. Problemet har været noteret tidligere, men først efter, at der er blevet opsat stillads, har det været muligt, at inspicere skaden nøjere. Det viste sig, at revnerne var så dybe og sætningerne så store, at muren krævede forstærkning. Skaden menes at stamme fra sætningsskader omkring 1990, hvilket vil sige før pælefunderingen. Under udbedringen blev der også udskiftet 6 defekte sålbænke samt repareret en skade under taget. Projektet blev finansieret over det almindelige vedligeholdelsesbudget, og har således ikke krævet ekstraordinære indbetalinger fra beboerne. Det er selvfølgelig ærgerlige penge at miste men på den anden side er det godt, at skaden blev opdaget, mens reparationen endnu var overskuelig Svampeskade og utæt stigestreng Ole Holm Præst har I forbindelse med renovering af kælderlejligheden bemærket at der i etageadskillelsen mellem kælder og stueetagen i det gamle badeværelse var noget der mindede om trænedbrydende svampe. Hvorefter bestyrelsen straks kontaktede Goritas Bygningsundersøgelser som kunne konstatere at der var tale om Gul Tømmersvamp. Iflg. Goritas var tale om ældre angreb, hvor der oprindeligt har været tale om kraftig og hurtig nedbrydning. Da Gul Tømmersvamp er afhængig af en konstant fugttilførsel for at kunne forårsage en hurtig nedbrydning, var det endnu engang tale om at handle hurtigt, idet bestyrelsen og Ole Holm Præst blev gjort bekendt med, at der gennem nogen tid var kommet fugt fra et utæt koldtvandsstigerør i lejlighederne ovenfor, netop der hvor svampeskaden var opstået. Side 4 af 12

5 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 5 Derfor iværksatte bestyrelsen en reparation af røret så hurtigt som overhovedet muligt (med assistance fra Østberg VVS og Ole Holm Præst). Det er selvfølgelig også ærgerlige penge at miste men også her er det godt, at skaden er opdaget, mens reparationen endnu var overskuelig Salg af loftlokalet Krusågade 35, 5.sal Som nævnt tidligere er der blevet arbejdet intenst på, at gennemføre et salg af loftlokalet gennem det meste af efteråret. Det er nu med glæde, at vi kan meddele, at salget også juridisk snart er færdigt. Vi siger velkommen til de nye beboere Omfangsdræn / forsikring Som tidligere nævnt er der blevet etableret omfangsdræn omkring hele matriklen. Projektet er afsluttet til bestyrelsens tilfredshed, og vi er glade og stolte over resultatet. Ejerforeningen har nu en velholdt og knastør bygning, og dette til trods for, at kælderen tidligere var så fugtig, at fugtmåling ikke var mulig. Foreningens rådgivende ingeniør, Kurt Nicolaisen, har derfor indstillet overfor vort forsikringsselskab, at forbehold for svamp skal ophæves. Denne henstilling har forsikringsselskabet taget til efterretning, og vi kan derfor med glæde meddele, at skader fra alle bygningsdele under niveau, der dannes af stueetagens gulv / gulvbjælkelag og skade på bygningsdele under terrænniveau nu dækkes af vores forsikring. Det eneste forbehold vi nu har tilbage er et generelt forbehold som alle forsikringsselskaber benytter, nemlig: at forsikringen ikke dækker svampeskader på gulve og paneler i kældre. Dette er helt fint i forhold til vores kælder, idet vi ingen paneler har, og gulvet kun er af beton e.l Billigere forsikring / Merværdikunde Generelt set har forsikringsselskaber og forsikringsmæglere i mange år forsømt, at yde merværdi til sine kunder. Dette er dog ikke tilfældet med vores forsikringsmægler, Aon, der nemlig efter sigende er en af dem der gør mest på dette område. For at yde merværdi til sine ejendomskunder har Aon indført et merværdiprogram, som vi er blevet tilmeldt i forbindelse med renoveringen af kælderen. For at holde styr på tingene indplacerer Aon ejendommene i et trinsystem i relation til forsikringen. Dette bevirker, at når særlige faktorer er opfyldt, og risikoen for forsikringsselskabet derved falder (f.eks. ved etablering af omfangsdræn), så falder forsikringspræmien til et lavere trin der passer til den nye risiko. Side 5 af 12

6 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 6 I forbindelse med den kommende gennemgang af vores ejendommens vedligeholdelsesstand, vil der ske en vurdering af ejendommens bygningsdele og en vurdering af nødvendige tiltag / renoveringsarbejder. Herunder forhold vedr. ejendommens tag, kælder, facader, vinduer, døre, trapper, indvendige VVSinstallationer samt fælles elforsyning. Arbejderne bliver prioriteret efter en fagmæssig vurdering, der udover at vægte ejendommens værdi og niveau for vedligeholdsomkostninger, også indeholder vurdering af risiko for forsikringsskader. Ovennævnte skulle gerne resultere i en billigere forsikring, og at ejendommen forbliver i god stand Restaurering af nedre facade Foreningen er færdig med restaureringen af den nedre facade. Arbejdet bestod i en del pudsreparationer, samt malerarbejde. Langs facaden er der etableret 9 blomsterbede, hvorover der er monteret espalier af stål med efeu og clematis beplantning. Der er ligeledes monteret 3 cykelstativer, således at facaden nu fremstår ordentlig, mondæn og velholdt Renovering af trappeopgange I januar 2003 blev alle vinduer i trappeopgangene udskiftet, hvilket har givet bygningen et løft. Endvidere fik vi i løbet af sensommeren malet de to hovedtrapper / opgange, og disse fremtræder nu lyse og imødekommende. Malerarbejdet er blevet udført af FJ Malerservice fra Tureby, til bestyrelsens fulde tilfredshed. Farverne er valgt af bestyrelsen, efter besigtigelse af en række farveprøver på vægge og træværk. Bestyrelsen valgte at lægge vægt på, at opgangene skulle fremtræde lyse, og at farverne kunne være pæne og acceptable i mange år frem. 4.2 Igangværende projekter Forbedret trappevask Da der gennem nogen tid har været udtrykt utilfredshed med trappevasken besluttede bestyrelsen at opsige samarbejdet med Ray Kenny med udgangen af januar 2004 og i stedet ansætte privat trappevask. Side 6 af 12

7 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 7 Denne aftale måtte desværre annulleres pga. sygdom, hvorfor bestyrelsen har indhentet forskellige tilbud på arbejdet. Det er med glæde, at vi kan meddele, at ejerforeningen for ganske nylig har indgået kontrakt med firmaet Gentofte Ejendoms Service ApS, som fremtræder yderst professionelt og konkurrencedygtigt. Udover vask af trapperne, vil Gentofte Ejendoms Service ApS sørge for, at vinduerne i opgangene bliver pudset halvårligt og at trappernes linoleum bliver behandlet med polish årligt Udskiftning af låse og nøgler til ejendommens hoveddøre Der er gennem tiden taget et ukendt antal mere eller mindre præcise kopier af ejendommens hoveddørsnøgler, som er udleveret til et ukendt (stort) antal personer. Bestyrelsen har derfor besluttet at gennemføre en udskiftning af i alt 9 låse til - døre i ejendommen. Låsene bliver af høj standard, og de tilhørende nøgler kan ikke umiddelbart kopieres. Hver lejlighed får udleveret 3 nøgler. Beboerne får dog forinden mulighed for at bestille yderligere kopier for en pris på omkring kr. 75,- pr. stk. Nøglerne vil blive udleveret ca. 2 uger før låsene bliver skiftet. Den samlede udgift for ejerforeningen bliver af størrelsesordenen kr , Overdragelse af affaldsrum På et bestyrelsesmøde blev det bestemt at kontakte gårdlavet Yrsaro med hensyn til vores skralderum. Skralderummet ligger så at sige i vores ejerforening, og vi stiller os undrende over hvorfor hele karreens beboere kan benytte en del af vores fællesareal uden at betale nogen form for leje. Sagen er ikke kommet meget længere end, at vi har afsendt et brev til gårdlavet. Om vi skal leje ud eller sælge er således uklart, men bestyrelsen vil gerne have en godkendelse til at udleje eller sælge på denne generalforsamling Afstemning Der stemmes om hvorvidt bestyrelsen kan bemyndiges til at udleje eller evt. sælge skralderummet til gårdlavet Yrsaro. Bestyrelsen bemyndiges ved forslagets vedtagelse til, på vegne af ejerforeningen, at underskrive alle de for projektets gennemførelse nødvendige papirer mm. Bestyrelsen anbefaler at der stemmes ja til forslaget. Side 7 af 12

8 1386 Udenbys Vester Kvarter Side Nye projekter Projekt A: Installation af fælles adgang til Internet Bestyrelsen har indhentet to forskellige tilbud på installation af bredbånd i ejendommen. Det ene er et trådløst netværk, mens det andet omfatter kabling til hver enkelt lejlighed. Priserne på de to tilbud er næsten identiske, omkring kr ,- excl. moms for enkleste konfiguration. Begge tilbud omfatter valgfri leverandør af bredbåndsforbindelse og begge tilbud kan udvides med eventuel server til bruger-administration og/eller fælles firewall. Bestyrelsen anbefaler installation af trådløst netværk. Bestyrelsen anbefaler at projektet gennemføres efter den model, som blev fremlagt på sidste års generalforsamling; at ejerforeningen betaler for opsætning af basisstationer og etablering af internetadgang mv., og at hver enkelt lejlighed, som ønsker at benytte anlægget, betaler for anskaffelse af de nødvendige netkort til den eller de tilsluttede PC er. Se vedlagte bilag Projekt B: Restaurering af øvre facade Arbejdet vil i grove træk bestå af: Udkradsning af alle fuger til en dybde på mellem 20 og 22 mm. Fugerne renses og vandes, herefter udfuges til færdig skrabefuge. Udskiftning af ca. 200 sten. Defekte murerstik over vinduer ommures. Reparation af pudsede overflader, facadebånd og andre udsmykninger på facade fra 1 sal og op. Restaureringen forventes at koste foreningen ca ,- inkl. moms. Se vedlagte bilag Afstemning om igangsættelse af projekt A og B Ejerforeningens midler rækker ikke til at gennemføre projekt B uden ekstra låne-baseret finansiering, slet ikke hvis også projekt A ønskes gennemført. Bestyrelsen foreslår imidlertid begge projekter gennemført alligevel; Projekt A finansieres over driften via foreningens opsparede kapital, mens projekt B kan finansieres på 2 forskellige måder: 1. Finansiering via drift og fælles lån; så meget som muligt tages fra driften og resten finansieres via fælles lån. Lånet afdrages ved tilbageholdelse af for Side 8 af 12

9 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 9 meget betalt vandafgift, således at det nuværende ejerforeningsbidrag ikke forøges. 2. Finansiering via individuelle lån; der optages et fælles lån til finansiering af hele projektet efter samme model, som ved finansieringen af tidligere, større projekter (fjernvarme og omfangsdræn), hvor hver ejer frit kan indbetale sin andel eller lade opkrævning ske løbende via ejerforeningsbidraget. I denne situation skal der ske reduktion af fællesbidraget for for meget indbetalt vandafgift Afstemning A. Der stemmes om hvorvidt projekt A ønskes igangsat snarest mulig (i indeværende foreningsår / senest inden april 2005) B. Der stemmes om hvorvidt projekt B ønskes igangsat snarest mulig (i indeværende foreningsår / senest inden april 2005) a) Hvis pkt. B bliver vedtaget: Der stemmes om hvorvidt projekt B skal finansieres over driften ved tilbageholdelse af for meget betalt vandafgift (alternativet er individuelle lån jf. ovenstående pkt. 2) Maling af bagtrapperne / opgangene Bagtrapperne trænger til en renovering. Dette arbejde bør kunne udføres af beboerne selv. Bestyrelsen ønsker hermed at nedsætte et aktivitetsudvalgt som skal tage aktion på denne opgave Opsætning af altaner, Krusågade 35, tv. Flere beboere i Krusågade 35, tv. har henvendt sig til bestyrelsesformanden med en forespørgsel om montering af altaner mod gaden. Et sådant projekt skal dog godkendes af ejerforeningens generalforsamling. Bestyrelsen vil ikke stå i vejen for dette ønske, men vil dog kræve følgende: Udseende på altanerne / den fremtidige facade skal godkendes af ejerforeningens bestyrelse og af Københavns Kommune v/ Plan og Arkitektur. Altanerne skal opsættes sammenhængende (der må ikke mangle en eller flere etager i lodret række). Al fremtidig vedligeholdelse af altanerne af enhver art skal varetages af de enkelte lejligheder og for deres regning. Sagkyndig vurdering af om facaden kan bære denne ekstra belastning skal betales af de berørte lejligheder og godkendelse forevises bestyrelsen og Københavns Kommune inden arbejdet igangsættes. Side 9 af 12

10 1386 Udenbys Vester Kvarter Side Afstemning Der stemmes om hvorvidt generalforsamlingen kan give tilladelse til, at beboerne i Krusågade 35, tv. kan etablere altaner såfremt øvrige nødvendige tilladelser hertil foreligger. Bestyrelsen anbefaler at der stemmes ja til forslaget. 5 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2003 Årsregnskabet vil blive gennemgået af foreningens revisor Jørn Idziak. 6 Fremlæggelse og godkendelse af budget for Eventuel reduktion af fællesbidraget Betaling for koldt vand har hidtil været inkluderet i fællesbidraget, men vil i fremtiden blive opkrævet efter det faktiske forbrug for hver enkelt lejlighed. Beløbet udgør pt. ca. 250,-/måned for en lejlighed med fordelingstal 12. Generalforsamlingen kan vedtage at fællesbidraget skal reduceres med forholdsmæssig andel af budgetteret vandafgift, se ovenstående forslag. 7 Valg af medlemmer til bestyrelsen Michael Brun Halfter Er ikke på valg Mikkel Veis Feld Michael Wichmann Pedersen Er ikke på valg Ønsker genvalg 8 Valg af suppleanter til bestyrelsen Ronnie Gryberg På valg 9 Eventuelt Såfremt et medlem måtte være forhindret i personligt fremmøde, vil bestyrelsen bede vedkommende fremsende underskrevet fuldmagt i vedlagte svarkuvert, da det er vigtigt, at så mange som muligt får afgivet deres stemme. Eventuelle spørgsmål kan stilles til bestyrelsen ved fremsendelse af elektronisk post til Side 10 af 12

11 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 11 Med venlig hilsen f/ Bestyrelsen Thomas Sørensen PS. Referater fra tidligere afholdte generalforsamlinger kan findes på ejerforeningens hjemmeside Side 11 af 12

12 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 12 Fuldmagt / stemmeseddel Undertegnede fulde navn Som er indehaver af ejerlejlighed nr. Giver hermed bestyrelsen for Ejerforeningen Krusågade 35 og Ingerslevsgade 108, bemyndigelse til på mine vegne at afgive stemme som følger: Dagsordenens punkt FOR IMOD BLANK Overdragelse af affaldsrum A Igangsættelse af projekt A B Igangsættelse af projekt B B.a Finansiering af projekt B over driften Tilladelse til opsætning af altaner Dato: Underskrift: Fuldmagten / stemmeseddelen skal være Vest Administrationen i hænde senest 14. april 2004 kl. 12:00 Side 12 af 12

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 2005

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 2005 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 2005 Dato og tid: tirsdag den 15. februar 2005 kl. 19 30-20 30 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2005. Dagsorden

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2005. Dagsorden 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2005 Dato og tid: Onsdag den 29. juni 2005 kl. 19:00 21:00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2006. Dagsorden

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2006. Dagsorden 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2006 Dato og tid: Onsdag den 26. april 2006 kl. 19:00 21:00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 5. april 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 5. april 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde Hvor: Hos Peter C Dato: Lørdag d. 5. april Klokken: 10.00 13.00 Hvem: Michael Brun Halfter Thomas Sørensen Peter Christiansen Dagsorden

Læs mere

Dato for referat: 10. juni 2003

Dato for referat: 10. juni 2003 Side 1 af 5 Dato for referat: 10. juni 2003 Referat fra: Ordinær generalforsamling for Forening: Sted: Navernes lokale, Ingerslevsgade 108, kld. Tv. Dato: Mandag, den 2. juni 2003 Kl.: 18.30 Dagsorden

Læs mere

Dato for indkaldelse : 27-01-2004

Dato for indkaldelse : 27-01-2004 Side 1 af 1 Dato for indkaldelse : 27-01-2004 Indkaldelse til Ekstra-ordinær generalforsamling for Forening: Sted: Vest Administrationen A/S, Westend 12-14 Dato: onsdag den 4. februar 2004 Kl.: 16.00 Dagsorden

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde Hvor: Hos Peter C Dato: Lørdag d. 8. februar Klokken: 10.00 Hvem: Ole Gert Vangsgaard Nielsen Michael Brun Halfter Thomas Sørensen Peter

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Generalforsamlingsreferat Side 1 af 5 16. april 2010 Referat fra Ordinær generalforsamling Forening E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 Sted Navernes lokale, Ingerslevsgade 108, kld. tv.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 6 E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108/Krusågade 35, d. 25-03-2009

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 6 E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108/Krusågade 35, d. 25-03-2009 Generalforsamlingsreferat Side 1 af 6 Dato: 26. marts 2009 Referat fra Ordinær generalforsamling Forening E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108/Krusågade 35 Sted Navernes lokale, Ingerslevsgade 108, kld.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedr. salg af cykelkælder i Ingerslevsgade

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedr. salg af cykelkælder i Ingerslevsgade Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Side 1 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedr. salg af cykelkælder i Ingerslevsgade Dato: Mandag den 5. december 2005 klokken 19:30 Sted:

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Side 1 af 5 Dato : 8. maj 2000 Referat fra : Ordinær generalforsamling for Forening : Sted : Navernes lokale Dato : Onsdag d. 26. April 2000 Kl : 19,00 Dagsorden var : Punkt Vedrørende Bilag 1. Valg af

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling E/F Krusågade 35 / Ingerslevsgade 108, matrikel 1386

Indkaldelse til generalforsamling E/F Krusågade 35 / Ingerslevsgade 108, matrikel 1386 Side 1 af 1 København V d. Februar 2002 Indkaldelse til generalforsamling E/F Krusågade 35 / Ingerslevsgade 108, matrikel 1386 Sted: Navernes lokaler, Ingerslevsgade 108, kld, tv. Dato: Den 6. marts 2002

Læs mere

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende:

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Odinsvej 1,1A og 1B. Generalforsamlingen afholdes enten søndag den 7. december

Læs mere

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING --oo0oo-- LØRDAG DEN 19. SEPTEMBER 2015, KL. 15,00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M --oo0oo-- Projekt: istandsættelse af trappeopgange

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2003

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2003 Dato og tid: Mandag d. 2. juni 2003 kl. 18:30-21:00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld.tv 1705 København V Omkring

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19. Frederiksberg den 20 marts 2008 Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.30 Generalforsamlingen afholdes på Frøbel Seminarium Henrik Steffens Vej 8. Indgang over gården

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Side 1 af 6 Dato for referat: 22. april 2004 Referat fra: Ordinær generalforsamling for Forening: Sted: Navernes lokale, Ingerslevsgade 108, kld. Tv. Dato: Onsdag, den 14. april 2004 Kl.: 18.30 Dagsorden

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Generalforsamlingsreferat Side 1 af 5 Dato : 04. juli 2005 Referat fra Ordinær generalforsamling Forening E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108/Krusågade 35 Sted Navernes lokale, Ingerslevsgade 108, kld.

Læs mere

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent.

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent. Dagsorden: 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens årsberegning v. Formanden 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2014 v. administrator Spar Nord

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014, KL. 18.00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M Projekt: vinduer og døre i ejendommen Med afsæt i ønsker

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45. Til medlemmerne af 8. april 2013 J.nr. 61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45 i selskabslokalet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

DAGSORDEN / HUSKELISTE

DAGSORDEN / HUSKELISTE 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Opstarts- / gennemgangsmøde Sag: Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108, etablering af omfangsdræn / etablering af pulterrum i nedre kælder. Tidspunkt: 22.10.2002,

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. 3. april 2004/cfa Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Årsberetning 2. Gennemgang af regnskab for 03/04 3. Gennemgang af budget

Læs mere

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Bestyrelsesformand Lars Christensen byder velkommen til aftenens generalforsamling. Valg af dirigent Ingen af fremmødte melder

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING --oo0oo-- ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014, KL. 18.00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M --oo0oo-- Projekt: vinduer og døre i ejendommen Med

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2008 1.Valg af dirigent og referent 2.Bestyrelsens beretning 3.Fremlæggelse af årsrapport 4.Vedligeholdelsesplan 5.Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat for E/F Rosagården 1-5

Referat for E/F Rosagården 1-5 Referat for E/F Rosagården 1-5 Der blev afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rosagården 1 5, den 30. april 2015 kl. 19:00, på Østervangsskolen, biologilokale, Astersvej 15, 4000 Roskilde

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

ÅRSREGNSKAB FOR 2002. Ejerlejlighedsforeningen Krusågade 35/Ingerslevsgade 108 1705 København V.

ÅRSREGNSKAB FOR 2002. Ejerlejlighedsforeningen Krusågade 35/Ingerslevsgade 108 1705 København V. ÅRSREGNSKAB FOR 2002 Ejerlejlighedsforeningen Krusågade 35/Ingerslevsgade 108 1705 København V. Indholdsfortegnelse Bestyrelses- og revisionspåtegning side 3 Opgørelse af fællesudgifter for 2002 side 4

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 17. april 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling År 2013, den 16. april 2013,

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Side 1 af 6 REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG DEN 23. JUNI 2014, KL. 17,30 i BUTIKKEN Projekt udskiftning af vinduer og døre samt istandsættelse af trappeopgange Referat iht. dagsorden: På

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat Generalforsamling 2013:

Referat Generalforsamling 2013: Referat Generalforsamling 2013: Tilstedeværende: Kasper Skovning, Henrik Sørensen, Morten Rolsing, Marie Kristensen, Knud Hansen, Hanne Bjørnhart, Tommy Nagel, Dennis Andersen. Valg af dirigent: Henrik

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger Spørgsmål og svar Sidst redigeret: maj 2012, version 2.0 Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger. Svarene

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ad. 1. Valg af dirigent Niels Jørgensen blev valgt som dirigent. Ad. 2. Valg af referent Helle Birch Schmidt blev valgt som referent.

Ad. 1. Valg af dirigent Niels Jørgensen blev valgt som dirigent. Ad. 2. Valg af referent Helle Birch Schmidt blev valgt som referent. Referat fra ekstraordinær generalforsamling om vedligeholdelse af vinduer Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Onsdag den 2.september 2015 kl. 19.00 DAGSORDEN FOR DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Under henvisning til A/B Jægers vedtægter 26 indkaldes hermed på vegne af bestyrelsen til ordinær generalforsamling, som afholdes: mandag den 15. juni

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Tilstede: Tanja, Ditte, Camilla, René, Mikkel, Thomas og Finn Referent: Finn 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev

Læs mere

Tilstedeværende: Lejlighed 1: Jette og Leif Rasmussen fordelingstal 0,09. Lejlighed 2: Tage Balle fordelingstal 0,06

Tilstedeværende: Lejlighed 1: Jette og Leif Rasmussen fordelingstal 0,09. Lejlighed 2: Tage Balle fordelingstal 0,06 Tilstedeværende: Lejlighed 1: Jette og Leif Rasmussen fordelingstal 0,09 Lejlighed 2: Tage Balle fordelingstal 0,06 Lejlighed 3: Birte Iversen fordelingstal 0,09 Lejlighed 4: Mogens L Jensen fordelingstal

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 Referat af ekstraordinær generalforsamling, der blev afholdt den 4. april 2006 i A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 i Niels Steensens Gymnasiums kantine, Australiensvej 38, 2100 København Ø. Der var følgende

Læs mere

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup Vedtægter for Grundejerforeningen Blåmejsen 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen hedder Grundejerforeningen Blåmejsen. 1.2 Foreningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Århus. FORENINGENS

Læs mere

BELLEVUE I. Referat fra ordinær generalforsamling i AB Bellevue I torsdag, den 12. april 2007

BELLEVUE I. Referat fra ordinær generalforsamling i AB Bellevue I torsdag, den 12. april 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i AB Bellevue I torsdag, den 12. april 2007 Som dirigent blev valgt Jesper Bladt Jørgensen og han konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

EF Krusågade 35 - Ingerslevgade 108 v/ Thomas Sørensen Krusågade 35 1 tv. 1719 København V. Vedr.: Krusågade 35, 1719 København V.

EF Krusågade 35 - Ingerslevgade 108 v/ Thomas Sørensen Krusågade 35 1 tv. 1719 København V. Vedr.: Krusågade 35, 1719 København V. Herlev Hovedgade 119 DK 2730 Herlev SBR/xx Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 Email: goritas@goritas.dk EF Krusågade 35 - Ingerslevgade 108 v/ Thomas Sørensen Krusågade 35 1 tv. 1719 København

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th. 22. marts 2005 Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Til stede: Lina, Tom, Bo, Kristian, Thor og Jørgen. Afbud: Ida Marie Dagsorden 1. Informationer til bestyrelsen og indkomne mails 2. Status på

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling, Ejerforeningen Kantorparken d. 29. september 2016.

Generalforsamling, Ejerforeningen Kantorparken d. 29. september 2016. Referat Generalforsamling, Ejerforeningen Kantorparken 10-16 d. 29. september 2016. Forud for generalforsamlingens start blev bestyrelsens nuværende medlemmer præsenteret. Velkomst ved formanden. Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse at referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Økonomi. Indeståender. Restancer. Meddelelser. Valuar 4. Meddelelser

Læs mere

Referat for E/F Rosagården 1-5

Referat for E/F Rosagården 1-5 Referat for E/F Rosagården 1-5 Der blev afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rosagården 1 5, den 14. april 2016 kl. 19:00, på Østervangsskolen, biologilokale, Astersvej 15, 4000 Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. Beboerrepræsentationen navn er Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park.

Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. Beboerrepræsentationen navn er Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. 1 OPLÆG Vedtægter for Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Beboerrepræsentationen navn er Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. Stk. 2. Beboerrepræsentationen har

Læs mere

Ejerforeningen Åhavnen II

Ejerforeningen Åhavnen II Ejerforeningen Åhavnen II 30. marts 2015 Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Åhavnen II Onsdag, den 25. marts 2015, kl. 19.00 i Fiskerhytten Fremmøde: 26 ejerlejligheder (ud af 48 mulige), heraf

Læs mere

Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27

Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27 Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ejerforeningen - onsdag d.27.05 2009 k1.19 i Caf6 Fortegården, Femmøllervej 10 med indgang ved nye hvide

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling DAGSORDEN

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling DAGSORDEN EJERFORENINGEN MATR. NR. 1386 Krusågade 35 og Ingerslevsgade 108, København V. www.ef1386.dk Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling Til: Beboerne i ejerforeningen Dato: 2. oktober 2002 kl. 19:00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Ejerforeningen Viborgparken, Pebermyntevej 1, 8800 Viborg Forslag 4a: Forslag om brug af overskud fra udlejning af carporte Villy Hoffmann foreslår at man drøfter hvordan overskuddet fra udlejning af carporte

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Ekstraordinær rdinær generalforsamling

Ekstraordinær rdinær generalforsamling A/B STILLINGEHUS - REFERAT AF Ekstraordinær rdinær generalforsamling Mødet afholdt: 2. juni 2008 Sted: i Aalholm Kirke, Bramslykkevej 18A, 2500 Valby Referent: Annika Mønster Pedersen D ahler upsgade 1-3

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Orienteringsmøde. Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014

Orienteringsmøde. Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014 Orienteringsmøde Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014 Orienteringsmøde Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering om klimasikring, Lokal Afledning af Regnvand

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2014

Ordinær Generalforsamling 2014 Ordinær Generalforsamling 2014 8. maj 2014 Dagsorden Dagsorden i henhold til vedtægternes 9, stk. 1. 1) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab. 3)

Læs mere

Mødt var 16 ejere, heraf 1 ved fuldmagt. Endvidere deltog administrationschef Lisbeth Bayer fra B&T Administration.

Mødt var 16 ejere, heraf 1 ved fuldmagt. Endvidere deltog administrationschef Lisbeth Bayer fra B&T Administration. Referat ordinær generalforsamling for E/F Øresund År 2014 onsdag den 9. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for E/F Øresund i Allehelgens Kirke, Krypten i kælderen, Ungarnsgade 43, 2300

Læs mere

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse. År 2002, tirsdag, den 29. oktober kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde. Tilstede på generalforsamlingen var

Læs mere