ramt af ludomani Sygelig trang til at spille poker og andre spil på internettet koster flere ansatte i finanssektoren jobbet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ramt af ludomani Sygelig trang til at spille poker og andre spil på internettet koster flere ansatte i finanssektoren jobbet"

Transkript

1 Finansforbundets magasin nr. 1, 2008 ramt af ludomani Sygelig trang til at spille poker og andre spil på internettet koster flere ansatte i finanssektoren jobbet Læs side 10

2 FSP Pension ønsker alle et godt nytår I 2007 har vi passet og plejet din pension resultatet er 6 % i depotrente Med en depotrente på 6 % efter skat i 2007 placerer FSP Pension sig fortsat i toppen af markedet til gavn for dig som kunde hos FSP Pension. FSP Pension er kundeejet, og vi har derfor ingen aktionærer, der skal have udbytte. Pensionsformuen tilhører vores kunder, og overskuddet kommer kun dig og vores andre kunder til gode. I 2008 vil vi fortsat passe og pleje din pension, så du kan få en attraktiv forrentning, og vi kan leve op til vores løfte til kunderne om bedre råd, bedre liv. Det er jo din fremtid, det handler om! Godt nytår og velkommen til 2008 uanset om du er kunde hos FSP Pension eller bare gerne vil være det. Læs mere om fordelene på www. fsp.dk

3 indhold Nyheder Bankrådgivere er i høj kurs Leder Kundetilfredsheden med bankrådgivere skal endnu højere op Besat af gambling Bankmand gamblede for tusindvis af kroner 5 skarpe Poul Nyrup Rasmussen om kapitalfonde Er det normalt at søge rådgivning hos sin fagforening? Rapport fra landsretten Globalt Mobil-banking vinder frem i Afrika Tusind års kamp for tryghed Ny bog om forsikringshistorie Læserbrev Klage over beregning af pension Flere tillidsmænd skal i bestyrelserne Det styrker medarbejderne Spørgehjørnet Plejeorlov til pasning af døende Feriehuse Bestil din sommerferiebolig nu Medlemsservice Guide til bedre jobsøgning Medlemsservice Indkaldelse til kredsgeneralforsamlinger Medlemsservice FTF-A's kontingent- og dagpengesatser Finansjob Få gode og gratis råd om din karriere Tema: Islamisk finans English is my best Café-stil trækker kunder til banken Tusindvis af danske finansfolk taler engelsk på deres arbejdsplads Reportage fra Jyske Banks afdeling i Esbjerg, som har fordoblet kundetilvæksten det seneste år. Om kort tid åbner finansieringsinstituttet Amanah, som tilbyder tusindvis af danske muslimer mulighed for at optage boliglån uden at betale renter. Finans januar

4 Nyheder Banker bag ny pengetank En ny forening under Finansrådet har oprettet et privat beredskab, der skal træde til med penge, hvis en bank er nødlidende. Det nye tiltag er en konsekvens af ændrede EU-regler, der har sat en stopper for en tidligere model, der betød, at staten kunne gå ind og yde hjælp. Navnet på foreningen bliver Det Private Beredskab til Afvikling af Nødlidende Banker, Sparekasser og andelskasser og får en garanti fra bankerne på 750 millioner kroner om året med mulighed for en udvidelse til det dobbelte. Få sygedage Danske finansansattes sygefravær er i bund i sammenligning med finansansatte fra Sverige, Norge og Finland. Sygefraværet er på ca. 2,5 procent af arbejdstiden, mens Norge har et sygefravær, der er dobbelt så højt ifølge Nordisk Bank Statistik fra Europamestre i pension En ny rapport fra European Pensions Barometer 2007 viser, at Danmark er det land i EU, som står bedst rustet til fremtidens udfordringer, hvor en stadig større del af befolkningen bliver pensionister. Danmarks placering som nummer et skyldes i høj grad, at langt de fleste danskere har en arbejdsmarkedspension, hvor de sammen med bidrag fra arbejdsgiveren selv sparer op til deres pension. I gennemsnit har danskerne 75 procent af deres lønindkomst at leve for, når de går på pension. Det er markant over EU-gennemsnittet, hvor tallet er 58,7 procent. Danmarks topplacering er dog i risiko for at smuldre, hvis ikke den danske velfærdsreform bliver gennemført effektivt, og pensionsalderen bliver justeret, påpeger rapporten. Danmark og de øvrige EU-lande er i undersøgelsen blevet sammenlignet på parametrene: Udbredelsen af arbejdsmarkedspensioner, levestandarden for pensionister, der kun har pension fra det offentlige, landets offentlige udgifter til pension nu og fremover samt befolkningssammensætning. (Kilde: European Pensions Barometer 2006, Aon Consulting) Foto: Scanpix Foto: Scanpix Rekordlav ledighedom tobak Ledigheden rasler ned i finanssektoren. Ifølge den nyeste opgørelse fra FTF-A, som er a-kasse for Finansforbundets medlemmer, var blot 193 mænd og 446 kvinder berørt af ledighed 1. oktober Det er 16 procent færre end 1. august 2007, hvor 739 personer var berørt af ledighed. Ledighedsprocenten på 1,45 har aldrig været lavere. For to år siden i 2005 var den således over tre procent. Tallene viser, at der er stor efterspørgsel efter arbejdskraft i finanssektoren. Det er glædeligt, hvis de sidste ledige også kunne komme i job, siger Kent Petersen, formand for FTF-A. Opgørelsen fra FTF-A viser, at det fortsat er de ældste medarbejdergrupper, som er hårdest ramt af ledighed. 71 procent af de ledige medlemmer af Finansforbundet 1. oktober var således mellem 50 og 60 år. Den gennemsnitlige ledighed for finansfolk i oktober var knap 17 måneder, men også her er der markante forskelle mellem yngre og ældre. For personer over 55 år var den gennemsnitlige ledighed 24,5 måned, mens den for personer under 55 år lå på 14,5 måned. 4 Finans januar 2008

5 nyheder Foto: Lene Esthave Bankrådgivere er i høj kurs 77 procent af kunderne er tilfredse eller meget tilfredse med den rådgivning, de får i deres bank eller sparekasse, viser en undersøgelse blandt kunder, som Zapera har foretaget for Finansrådet Danskernes tillid til deres bankrådgiver er stor, viser en ny spørgeundersøgelse blandt kunder, som analyseinstituttet Zapera har gennemført for Finansrådet. 91 procent af de adspurgte opfatter deres primære bankrådgiver som kvalificeret i høj grad eller i nogen grad, mens blot fem procent svarer enten slet ikke eller i mindre grad til spørgsmålet. Og når det gælder tilfredsheden med den rådgivning, man får i sin bank eller i sin sparekasse, svarer 33 procent, at de er meget tilfredse. 44 procent er tilfredse, 15 procent hverken tilfredse eller utilfredse, tre procent utilfredse, og tre procent meget utilfredse. Resultaterne af undersøgelsen finder jeg meget tilfredsstillende på medlemmernes vegne, for de viser jo, at kunderne værdsætter deres bankrådgivere. Rådgiveren er bankens daglige ansigt udadtil i forhold til kunderne, og det at være kunde i en bank handler meget om tillid til sin rådgiver, siger Finansforbundets formand, Allan Bang. Svarene fra de repræsentativt udvalgte bankkunder harmonerer ikke alt for godt med en række artikler i dagbladene de seneste par år, hvor bankrådgivere over en bred kam anklages for kun at tænke på at sælge så mange som muligt af bankens produkter til kunderne i stedet for at yde dem kvalificeret rådgivning. På spørgsmålet, I hvilken grad fortæller din primære bankrådgiver om fordele og ulemper ved forskellige løsninger/produkter?, svarer 43 procent i høj grad, og 40 procent i nogen grad. 10 procent svarer i mindre grad, og fra blot fire procent er svaret slet ikke. Det er vigtigt, at kunderne kommer derfra med det, de har brug for. De produkter, bankrådgiveren afsætter til kunden, skal være en win-win-situation, og derfor er det vigtigt, at man yder god rådgivning. Vi er som forbund imod kanonsalg, og hvis det er det, man som pengeinstitut satser på, vil man næppe have langvarige kundeforhold. Hvis man kun kører med slagtilbud eller ikke giver kunderne det, de har brug for, får man ikke folk til at blive som kunder i mange år, mener Allan Bang. I et andet spørgsmål i undersøgelsen skal kunderne vurdere, hvilken rolle, deres primære bankrådgiver har? Her svarer 56 procent, at bankrådgiveren både er sælger og rådgiver. Ifølge 20 procent er deres bankrådgiver overvejende rådgiver. 12 procent svarer overvejende sælger, syv procent svarer udelukkende rådgiver, og blot to procent udelukkende sælger. Kontorchef Jeanne Blyt fra Finansrådet er glad for, at et markant flertal af de adspurgte vurderer, at deres bankrådgiver ikke bare er sælger. Undersøgelsen bekræfter det, vi dybest set selv har vidst hele tiden, nemlig at bankerne har masser af tilfredse kunder. Og tilfredse kunder får man kun, hvis man leverer en ordentlig vare. I bankerne er en ordentlig vare dels et bredt produktsortiment, dels en god rådgivning. Begge dele skal tilpasses den enkelte kundes behov, siger hun. /CJO Hele undersøgelsen kan læses på finansraadet.dk. Finans januar

6 nyheder Klar til OK-forhandlinger De indledende arbejdsgrupper med FA om konkrete emner i den nye overenskomst har afsløret stor uenighed om kravene om kompetenceudvikling men velvilje til at opnå resultater på andre områder. De centrale forhandlinger indledes mandag den 14. januar. Foto: Jakob Mark Siden 29. oktober har tre arbejdsgrupper med repræsentanter fra Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) behandlet en række konkrete emner om blandt andet løn, arbejdstid, kompetenceudvikling og sociale ordninger og en særskilt gruppe har beskæftiget sig med assurandørområdet. Arbejdsgrupperne sluttede deres arbejde mandag den 20. december, hvorefter næste skridt i processen mod en ny overenskomst bliver centrale forhandlinger mellem FA og finansforbundet fra mandag den 14. januar. På nogle områder er der i arbejdsgrupperne udvist en stor velvilje til at nå frem til resultater, men man kan også konstatere, at vi står meget langt fra hinanden på et emne som kompetenceudvikling, vurderer Kent Petersen, næstformand i Finansforbundet. På dette område har Finansforbundet to overordnede krav: Medlemmerne skal have ret til individuel kompetenceafklaring, og medlemmerne skal have ret til selv at vælge kompetencegivende uddannelser, som tages i arbejdstiden og betales af virksomhederne. Møderne i arbejdsgrupperne har ikke kredset synderligt om lønstigninger, hvilket heller ikke har været forventet. Arbejdsgiverne har brugt en del tid på at beskrive, hvorfor det er meget svært at give reelle lønstigninger. Hertil kan siges, at de sidste tre års regnskaber ikke lyver. Der har som bekendt været en rekordhøj indtjening i sektoren, siger Kent Petersen, som ikke kan forestille sig, at medarbejderne i finanssektoren skal have mindre lønstigninger end dem, privatansatte på LO-området forhandlede sig til i foråret Her landede man på fire procent om året. Der skal bøjes lidt af hos arbejdsgiverne for at opnå et resultat, men jeg håber, at vi får en god dialog under de direkte forhandlinger med FA fra den 14. januar, siger Kent Petersen. Du kan læse nyt om overenskomstforhandlingerne på finansforbundet.dk /CJO 86 procent får årlig bonus Hvis du er ansat i en finansiel virksomhed, har du med stor sandsynlighed en bonusordning udover din løn. Ifølge en undersøgelse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), hvor ni forsikringsselskaber og 35 penge- og realkreditinstitutter har medvirket, er 86 procent af medarbejderne omfattet af nye lønformer. De mest brugte nye lønformer er medarbejderobligationer eller medarbejderaktier til alle medarbejdere samt bonusordninger rettet mod den enkeltes eller gruppens præstation. Ifølge FA udgør udgifterne til de nye lønformer 6,7 procent af den samlede lønsum. Selvom finanssektoren kun udgør to procent af samtlige virksomheder i Danmark, udbetaler den 11 procent af den samlede bonusmasse. Et kvindefag 53,5 procent af medarbejderne i den danske finanssektor er kvinder, men i sammenligning med de øvrige nordiske lande er det få. I Finland er godt 79 procent af de ansatte i bankerne kvinder, I Sverige 58 procent, mens kvindelige finansansatte i Norge udgør 54,5 procent ifølge Nordisk Bankstatistik for Provisionsløn fredes Kunderne skal ikke have assurandørernes provision oplyst, når de indgår en forsikringshandel, men i stedet de generelle salgsomkostninger. Det blev konklusionen på arbejdet med en indstilling til Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) i forbindelse med en revidering af lov om forsikringsselskabers oplysningspligt. Ifølge Carsten Nielsen, der har repræsenteret Finansforbundet i arbejdsgruppen, og som er formand for assurandørerne i SEB Pension, har udfaldet af den endelige indstilling stor betydning for assurandørerne, fordi en provisionsoplysning kan være med til at give et forkert sammenligningsgrundlag i vurderingen af flere assurandører, da de er aflønnet meget forskelligt. 6 Finans januar 2008

7 leder Tilfredsheden skal endnu højere op Kunderne i de danske banker og sparekasser er bevidste, kritiske og i høj grad tilfredse. Det fremgår af en undersøgelse om kunde/rådgiverforholdet, som Finansrådet offentliggjorde i december, og som omtales andetsteds her i bladet. Bankrådgiverne har i de senere år stået model til en del. De har været udsat for en urimelig og ofte usaglig kritik. Ikke mindst Forbrugerrådet har igennem medierne gang på gang angrebet rådgiverne for at tænke mere på salg af produkter end på at give kunden en god rådgivning. Det er kommet så vidt, at nogle aviser er begyndt at sætte rådgiver i anførselstegn. Derfor skal Finansrådet have ros for at tage fat om kritikkens rod og spørge dem, det handler om, nemlig kunderne, hvad de mener. I Finansforbundet er vi meget tilfredse med, at undersøgelsen slår fast, at 77 procent af kunderne enten er tilfredse eller meget tilfredse med rådgivningen. Bankrådgivning handler om at give de bedste forudsætninger for at træffe de rigtige valg i nogle af livets vigtigste forhold: nnår familien skal købe bolig, når opsparingen skal investeres, eller pensionen sikres. Derfor er kundeforholdene langvarige, og gensidig tillid nødvendig. Det handler også om salg. Salg bliver ind i mellem gjort til noget odiøst. Det er noget vrøvl. Salg er en naturlig og nødvendig del af rådgivningen, for eksempel når pensionsopsparingen skal investeres. Det er rådgiverens ansvar at rådgive økonomisk forsvarligt og etisk korrekt samt ikke at oversælge virksomhedens produkter. Det er en balancegang, som i de fleste tilfælde ikke giver skyggen af problemer. Tre ud af fire kunder er da også tilfredse. Og det er godt. Men det er ikke godt nok. Tilfredsheden skal endnu højere op. Vi ved, at der er virksomheder, hvor balancen tipper, hvor det bliver vigtigere at tjene på produkterne end at varetage kundens interesser. Her er bonus ofte en alt for stor del af lønnen, og konkurrence vigtigere end etikken og loyaliteten over for kunderne. En sådan forretningsmoral, eller mangel på samme, vil vi ikke acceptere. Hverken hos virksomhederne eller rådgiverne. Det er ikke bare dårlig behandling af kunderne. Det giver også hele sektoren et dårligt ry. Derfor har vi sat en undersøgelse af sælger/rådgiverproblemstillingen i gang. Når den er færdig, vil vi beslutte, hvad vi så skal gøre. Vi ser også gerne, at Finansrådet følger sit udmærkede initiativ til en undersøgelse op med konkrete handlinger. Så kan vi måske i fællesskab få hævet tilfredsheden og give sektoren det ry, som den fortjener. Næstformand Kent Petersen, formand Allan Bang og næstformand Michael Budolfsen Finans januar

8 nyheder sharialån kan fremme integrationen Når finansieringsinstituttet Amanah, der specialiserer sig i islamisk långivning, om kort tid åbner i København, vil mange herboende muslimer ifølge en fremtrædende imam få mulighed for at optage lån til køb af ejerbolig uden at betale renter, som er i strid med sharia-lovgivningen Muligheden for at finansiere et boligkøb med et boliglån, som er i overensstemmelse med islam, kan ifølge den danske imam Abdul Wahid Pedersen betyde en forbedret integration. Flere muslimer får ikke købt fast ejendom, men bliver i ghettoerne, fordi de er bange for den skyld, der ligger i at handle med renter. Det er et helt reelt problem. De er bange for at gå ind og lave noget, der religiøst set er forkert, ved at købe en rentebelagt bolig. Hvis de får en mulighed for at købe en bolig på vilkår, der gør, at de religiøst set føler sig godt tilpas med det, tror jeg også, de vil gøre det. Og det vil være en styrkelse af spredningen af indvandrere ud i større områder i Danmark og dermed en styrkelse af integrationen, påpeger Abdul Wahid Pedersen, som selv har problematikken tæt inde på livet: Jeg har ikke fast ejendom, fordi jeg ikke vil tage rentebelagte lån. Og jeg tvivler på, at jeg nogensinde får fast ejendom, da jeg er ved at være oppe i årerne. Men havde jeg haft muligheden for et rentefrit lån, ville jeg for flere år siden have købt en lejlighed eller et hus og ville i dag have haft en friværdi, der ville have givet mig et råderum, jeg ikke har. Professor i offentlig politik Peter Nannestad, som blandt andet forsker i integrationspolitik på Aarhus Universitet, stiller spørgsmålstegn ved, om islamisk finansiering kan fremme integrationen. At flytte ind i et dansk parcelhuskvarter med anden etnisk baggrund betyder ikke nødvendigvis, at man får kontakter og bliver integreret. Det kan også virke modsat, at man bliver yderligere isoleret, fordi man ikke har et netværk til at støtte op omkring en. Undersøgelser viser, at en god kontakt med folk med ens egen etniske baggrund generelt er afgørende for sociale relationer og netværk med danskere, siger Peter Nannestad. Ifølge professoren viser erfaringer fra USA, at integration er en tosidet proces. Her er ejendomsværdierne i flere rent hvide boligkvarterer faldet, som følge af at der er flyttet sorte amerikanere ind i kvarteret, og flere hvide amerikanere valgte efterfølgende at flytte væk. Det handler i høj grad også om lav social status, og det ændrer sig ikke ved, at indvandrerne får råd til at købe et hus, men i stedet mere uddannelse. Alle undersøgelser viser, at jo bedre uddannet folk med anden etnisk baggrund end dansk er, jo bedre bliver de accepteret blandt etniske danskere. Så hvis man sætter ind på flere fronter, kan islamisk finansiering måske være et skridt på vejen, påpeger Peter Nannestad. /BV Læs tema side Abdul Wahid Pedersen Finans, Finansforbundets Magasin Medlem af Dansk Fagpresseforening ISSN Nr. 1, januar 2008, 17. årgang Næste nummer 1. februar 2008 Udgiver: Finansforbundet, Applebys Plads 5 Postboks 1960, 1411 Kbh. K telefon telefax Redaktion: Yvonne Schantz (DJ), ansvarshavende, Carsten Jørgensen (DJ), redaktionsleder, Carsten Rasmussen (DJ), Elisabeth Teisen (DJ), Berit Villadsen (DJ), Sabina Furbo (DJ), Mads Anker (DJ), Annoncer: DG Media, Gammeltorv 18, 1457 København K, telefon , fax , Læserindlæg: Senest 14. januar. Synspunkter i bladet afspejler ikke nødvendigvis Finansforbundets holdning. Oplag: Design og tryk: Datagraf Forsidefoto: Territorium 8 Finans januar 2008

9 Hvad med en tv-reklame for Bankpension? Der er to grunde til, at du ikke ser tv-reklamer for Bankpension. For det første synes de fleste, at pensionsreklamer er mere kedelige end at se maling tørre. Og for det andet koster selv kedelige reklamer penge. Derfor sparer vi på reklamebudgettet. Så vi stadig kan holde en af branchens laveste omkostningsprocenter. Det giver flere penge til vores medlemmers pension. Og det er i virkeligheden sjovere end en tv-reklame. Vi tager os af det kedelige, så din pension bliver sjovere

10 ludomani af Besat gambling Inderst inde vidste Rasmus godt, at han brugte for mange penge på spil. Men det var, som om det ikke var ham, der gamblede for tusindvis af kroner i poker på nettet. Han gjorde det bare Af Henrik Stanek, freelancejournalist Foto: Territorium Rasmus havde ingen anelse om, hvad der stod på dagsordenen, da han blev kaldt til møde med personalechefen og sin tillidsrepræsentant. Først da han blev præsenteret for en opgørelse over, hvor mange penge han havde brugt på netpoker, gik det op for ham, hvad det handlede om. Og så alligevel ikke. Jeg syntes ikke, det var så slemt. Jeg så poker som en hobby, men banken havde gjort op, hvor meget jeg havde spillet for. Den havde ganske vist ikke taget gevinsterne med, men der var et samlet underskud, erkender Rasmus, der er elev i banktrelleborg. Han førte ikke selv regnskab over sit forbrug på poker. Det gør man ikke, især ikke når man taber, som han siger. Jeg havde spillet for flere tusinde kroner. Jeg husker ikke beløbet præcist. Jeg har sikkert fortrængt det, siger Rasmus med et skævt grin. Med sit korte hår, pæne lyse skjorte og venlige fremtoning ligner han enhver anden bankelev. Han er dygtig og kan se frem til at gøre karriere i banken, så da personalechefen stillede ham et ultimatum om at gå i behandling, kunne han ikke afslå. Lige på det tidspunkt følte jeg ikke, at jeg havde et problem. Jeg forstod ikke, hvorfor banken skulle blande sig i mit privatliv. Hvorfor skulle den bestemme, hvad jeg brugte mine penge til? Men inderst inde vidste jeg, at personalechefen havde ret. Rasmus har netop afsluttet seks ugers behandling for ludomani. Tre gange om ugen har han været til samtaler og foredrag med andre ludomaner, om hvad de kan sætte i stedet for deres spillelidenskab. Min trang til at spille er aftaget. Jeg kan godt se, at jeg både har brugt for mange penge og for megen tid på poker. En turnering tager fem-seks timer, hvis man når langt. Nu er jeg glad for, at banken blandede sig i mit privatliv, siger bankeleven. Spilledjævlen svarede igen Rasmus fik øje på poker for omkring tre år siden, da TV2 Zulu begyndte at sende fra store turneringer. Jeg mødtes med mine venner og spillede om en 50 er, men så opdagede vi, at vi kunne spille på nettet. Jeg vandt lidt, og så blev 50'eren skiftet ud med 500 kroner. Som de fleste andre drømte Rasmus om den store gevinst. Jeg spillede for at vinde en stor turnering. Poker er en blanding af penge og macho. Nettet er fyldt med ranglister. Man kan skabe sig et navn i den verden, men i dag spørger jeg: 10 Finans januar 2008

11 ludomani Jeg mødtes med mine venner og spillede om en 50 er, men så opdagede vi, at vi kunne spille på nettet. Jeg vandt lidt, og så blev 50'eren skiftet ud med 500 kroner. Finans januar

12 ludomani Hvor fedt er det? Ud over at man kan tjene kassen, vinder man en masse tom respekt. Jo, man er god til at trykke på musen og spille kort, lyder det hånligt fra Rasmus. Inderst inde sagde hans fornuft: Lad nu være. Men spilledjævlen svarede igen med et, Du kan godt. Men hvad er det, der er så fascinerende ved poker? Det er jo det, jeg ikke skal tale om, griner Rasmus. Jeg prøver jo at komme væk fra det. I poker skal man være heldig, men man har stadig indflydelse, og hvis man er god, kan man slå de andre. En hjælp at miste Visakortet Banken sendte ikke kun Rasmus i behandling. Den tog også Visa/Dankortet fra ham for at forhindre ham i at overføre penge til spillekonsoller. Det er nok det, jeg blev mest ked af, men det har været en hjælp for mig, for i begyndelsen havde jeg vildt lyst til at spille. Jeg kan anbefale andre banker at tage Visakortet, selv om det er irriterende, at jeg altid skal have penge på mig. Det er kun dårlige kunder, der ikke har Visa, så det er mærkeligt, at jeg ikke har det som bankmand. Men jeg får det nok tilbage om et års tid, trøster Rasmus sig. Forældrene vidste godt, at han spillede. De havde flere gange spurgt, om det ikke var for meget, men Rasmus sagde bare, at det skulle de ikke tænke på. Derfor blev de glade, da de hørte, at banken ville hjælpe ham ud af det. Også kollegerne i hans afdeling har støttet ham. Folk bliver imponeret, når en ryger har holdt sig fra smøger i ti dage, men de færreste bliver imponeret over, at jeg ikke har spillet. Derfor har det været godt, at kollegerne har spurgt interesseret til, hvad behandlingen gik ud på. Rasmus er overrasket over, at han ikke indså, at han ikke kunne styre sit forbrug. Jeg kan lide at have kontrol, derfor er det skræmmende at opdage, at der var noget, jeg ikke havde kontrol over. Rasmus har valgt at være anonym og hedder i virkeligheden noget andet. n Bank afslører fire unge ludomaner På blot 14 måneder har banktrelleborg opdaget fire unge medarbejdere, der gamblede deres løn væk. Nu holder banken særligt øje med, hvad mandlige kolleger under 30 år bruger deres penge til, for at beskytte dem mod dårlig økonomi og kriminalitet Af Henrik Stanek, freelancejournalist Foto: Stig Stasig Nå ja, så har vi også prøvet det, tænkte personalechef Annette Bach Laursen, da kreditchefen for nogle år siden opdagede en ludoman blandt medarbejderne i banktrelleborg. Manden kom i behandling og er stadig i banken. I dag har Annette Bach Laursen et andet syn på ludomani. På blot 14 måneder har banket afsløret fire ansatte under 25 år, som har brugt store summer på poker og Oddset. To har banken i Slagelse været nødt til at skille sig af med, mens to andre har indvilliget i at gå i behandling. I ingen af tilfældene har vi tænkt fejlrekruttering. Det er dygtige unge kolleger, som vi gerne vil udvikle i banken. De er hurtige til at lære og tror måske, at de kan regne spillesystemerne ud, siger personalechefen. Den første ludoman afdækkede banken i sommeren For at finansiere sin gambling for flere hundrede tusind kroner havde han begået kriminalitet. Banken fik øje på ham, da han kom i et mindre overtræk. Da to andre senere skulle have bevilget overtræk, var bankens kreditchef i alarmberedskab. Han scrollede ned over deres konti og så næsten daglige 12 Finans januar 2008

13 ludomani "Det er dygtige unge kolleger, som vi gerne vil udvikle i banken. De er hurtige til at lære og tror måske, at de kan regne spillesystemerne ud Personalechef Annette Bach Laursen overførsler til en udenlandsk spillekonsol. Selvfølgelig vandt de også en gang imellem, men de tabte langt mere, fortæller Annette Bach Laursen. Afsløringen af endnu to ludomaner fik revisionen til at gennemgå konti med Visa/Dankort hos alle mandlige kolleger under 30 år. Her dukkede endnu én op uden overtræk, men med et stort spilleforbrug. Selvfølgelig må de købe en lottokupon, men de skal holde indsatserne på et rimeligt niveau, uden at vi vil definere, hvad det præcist er. Men hvis de bruger halvdelen af deres nettoløn på at spille, har de vist et misbrug, siger Annette Bach Laursen. En elev havde spillet for kroner på ti måneder. Ud af en månedlig bruttoløn på kroner, vel at mærke. Gevinster giver prestige Personalechefen og lederne taler løbende med de unge om, at banken følger med i deres adfærd. De kan sagtens forstå det, men de opfatter sig ikke selv som ludomaner. De spiller poker og Oddset på nettet og ser ned på folk, der spiller på enarmede tyveknægte. Det er som alkoholikeren, der drikker derhjemme. Han betragter heller ikke sig selv som alkoholiker, for han sidder jo ikke nede på bænken sammen med de andre, siger Annette Bach Laursen. Tre af de fire vedkendte sig deres forbrug, da hun konfronterede dem med kontoudtoget. Den fjerde kom længere og længere ud i sine løgnehistorier. Til sidst var vi nødt til at afskedige ham, for vi kunne ikke længere stole på ham, siger Annette Bach Laursen. Så længe de hverken lyver eller har begået kriminalitet, er banken parat til at hjælpe. Og pakken ligger klar: De skal aflevere deres Visa/Dankort, de skal fortælle det til deres forældre, og de skal gå i behandling. De kan ikke lide noget af det, men det er betingelsen for at blive i jobbet. Jeg siger til dem, at de ikke behøver være enige med mig, og at de gerne må synes, at jeg er både urimelig, og at jeg overreagerer. Så griner de, for det er det, de tænker, siger Annette Bach Laursen. Kolleger får besked Forældrene skal på banen, fordi de unge ludomaner har brug for opbakning. Også afdelingen skal have besked. Blandt andet fordi behandlingen foregår i arbejdstiden. Ludomani må ikke være tabu, for så bliver det sværere for misbrugeren. Desuden kan man ikke forlade jobbet tre gange om ugen i seks uger uden at fortælle, hvad man er væk til. Fællestillidsmand Gitte Demant bakker op om bankens kurs over for de unge ludomaner. Det gør jeg, fordi banken er villig til at hjælpe dem. Det er selvfølgelig deres egne penge, men det kan gå over gevind, og det er bedre at forebygge end at skulle behandle, siger hun. De fleste synker en klump, når de får at vide, at kollegerne skal have det at vide. Det er hård kost, men det kommer kun ud i afdelingen, ikke i hele banken. Åbenhed over for de nærmeste kolleger gør det nemmere at afhjælpe problemet, siger Gitte Demant. Annette Bach Laursen tror ikke, bankfolk er særligt udsatte for ludomani. Men der kan være en særlig risiko for, at de beriger sig på en kundes konto. Vi skal sørge for, at de ikke kommer derud, for konsekvensen af kriminalitet er meget større i vores branche end i mange andre fag, siger personalechefen. Ud af 260 ansatte i banktrelleborg er 35 unge mænd under 30 år. n Personalechef Annette Bach Laursen (th.) tror ikke, bankfolk er særligt udsatte for ludomani. Fællestillidsmand Gitte Demant (tv.): Åbenhed over for de nærmeste kolleger gør det nemmere at afhjælpe problemet. Finans januar

14 ludomani Nu er det snart min tur til at vinde Ludomaner bliver ved med at spille, fordi de har en meget stærk tro på, at før eller siden vender lykken. Men der findes ingen retfærdighed i spil Af Henrik Stanek, freelancejournalist Ludomaner begynder med at spille, fordi det er sjovt. De bliver grebet af det og ender med at spille for langt flere penge, end de har råd til at tabe. Men tabe gør de, og så spiller de videre for at vinde pengene ind igen. De er overbeviste om, at der er en større retfærdighed i spil, så i takt med at de taber, vokser troen på, at det snart er deres tur til at vinde. Samtidig anser de sig selv for at være lidt bedre end andre gamblere, og de er formidable til at bilde sig selv ind, at ganske vist har de tabt, men de var tæt på at vinde, siger Michael Bay Jørsel, leder af Center for Ludomani. Ludomanen satser måske på nummer 14 på rouletten. Men kuglen lander langt derfra i nummer 24. Alligevel fastholder han, at han var lige ved at vinde. Forklaring: Begge tal ender på fire. Hvert år behandler centret 800 mennesker med ustyrlig spilletrang. Det er ikke udsædvanligt, at der er bankfolk iblandt, men de er ikke mere udsatte end andre mennesker. Ludomani foregår i alle miljøer, og internettet har øget omfanget. Spil på nettet har åbent 24 timer i døgnet, og du behøver hverken børste tænder eller frisere håret, for du kan spille i dit eget selskab derhjemme. Tidligere skulle man forlade sit hus. Nu kommer spillekonsollerne til os. Der er over spillesteder på nettet, og der kommer hele tiden flere til. Samtidig bliver poker lanceret på tv som et trendy spil, siger Michael Bay Jørsel. Den typiske pokerspiller er en intelligent, talentfuld og veluddannet mand mellem 21 og 29 år. Nogle få kan leve af det, men det sker på bekostning af de mange, der taber. Og de bliver ikke interviewet og kommer på tv. 80 procent kureres i første hug Center for Ludomani ligger i Odense og har filialer i København og Århus. Alle tre steder kan ludomanerne komme i behandling. Metoderne varierer fra telefonisk rådgivning over intensive forløb på 14 dage til otte strukturerede samtaler med opfølgningsmøder i det følgende knap halve år. Test dig selv Du kan finde ud af, om du er ludoman eller i fare for at blive det ved at svare på disse ti spørgsmål fra Center for Ludomani. Husk at være ærlig: Er du stærkt optaget af spil. Bliver du fraværende, når du spiller eller tænker på spil? Har du behov for at øge indsatsen for at opnå spænding? Bliver du rastløs eller irriteret, når du er nødt til at forlade spillet? Spiller du for at slippe for at tænke på dagligdagens problemer? Vender du tilbage til spillestedet for at vinde det tabte tilbage? Lyver du over for familie og omgangskreds for at skjule din deltagelse i spil? Har du begået kriminalitet, for eksempel checkrytteri, tyveri eller underslæb for at kunne spille? Har du mistet eller bragt venskaber, job eller uddannelse i fare på grund af spil? Har du overladt det til andre, familie eller institutioner at redde dig ud af økonomiske problemer, som du ude lukkende er havnet i på grund af spil? Har du gentagne gange forsøgt at bringe din spillelidenskab under kontrol eller forsøgt helt at stoppe dit spil uden held? Se resultatet af testen på side Finans januar 2008

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET I SPORTSVERDENEN

LUDOMANI TAL OM DET I SPORTSVERDENEN LUDOMANI TAL OM DET I SPORTSVERDENEN 3 Hvad tænker jeg på om morgenen? A. Første tanke er, at jeg gerne vil spille. B. Jeg vågner stille og roligt og tænker ikke på spil. C. Jeg tænker på, hvad jeg skal

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET PÅ ARBEJDSPLADSEN BANKANSAT FÆNGS

LUDOMANI TAL OM DET PÅ ARBEJDSPLADSEN BANKANSAT FÆNGS LUDOMANI TAL OM DET PÅ ARBEJDSPLADSEN BANKANSAT FÆNGS IGT SOCIALFAGLIGT BANKANSAT DERFOR ER ARBEJDSPLADSEN SÅ VIGTIG Du har som leder, kollega eller tillidsrepræsentant mulighed for at hjælpe med at løse

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET TIL FINANSIELLE RÅDGIVERE L U GÆLDD O ØKONOMIM A N I

LUDOMANI TAL OM DET TIL FINANSIELLE RÅDGIVERE L U GÆLDD O ØKONOMIM A N I LUDOMANI TAL OM DET TIL FINANSIELLE RÅDGIVERE L U GÆLDD O ØKONOMIM A N I DERFOR ER DU SÅ VIGTIG Som finansiel rådgiver kan du følge dine kunders økonomi og transaktioner. Det giver dig en særlig mulighed

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

t spi der ikke kan vinde$

t spi der ikke kan vinde$ t spil der ikke t spi der ikke kan vinde$ AF Mathias Skov Rasch kan vinde$ t spi der Flere og flere danskere kommer i berøring med ludomani enten som pårørende eller ludoman. Hos Center for Ludomani mærker

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af dit arbejdsliv i den finansielle sektor. Vi er fagforbundet for hele sektoren, og det betyder,

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene

Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene Lær her hvordan du undgår, at dine børn kaster sig ud i voksenlivet med overforbrug og gæld Af Louise Kastberg, 06. november 2012 03 Lær dine børn at

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Konkursen i Tønder Bank kom som et lyn fra en klar himmel. Hvor stor er sandsynligheden for, at det sker for din bank? Af Louise Kastberg, 12. november 2012 03 Bliver

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service TDC Contact Center Europe - fordi dine kunder fortjener den bedste service Din succes er vores mål ompetent kundeservice er et afgørende parameter for, hvilke virksomheder K der klarer sig bedst. TDC Contact

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET TIL FÆNGSELS PERSONALE

LUDOMANI TAL OM DET TIL FÆNGSELS PERSONALE LUDOMANI TAL OM DET TIL FÆNGSELS PERSONALE DERFOR ER DU SÅ VIGTIG Som fængsels personale kan du hjælpe mennesker med spilleproblemer. Der spilles meget i fængslerne, og det kan føre til ludomani og andre

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED CENTER FOR LUDOMANI // ODENSE, KØBENHAVN & ÅRHUS // TLF. 7011 1810 // INFO@LUDOMANI.DK // LUDOMANI.DK INTRODUKTION Selvhjælpsguiden er

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk på ret kurs FINANSFORBUNDETS forslag til regulering af den finansielle sektor i Danmark på ret kurs Finanskrisen har været øverst på dagsordenen det sidste års tid. Både i medier, på den politiske scene,

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Om at gå efter drømmen

Om at gå efter drømmen Om at gå efter drømmen Hvad laver du?, bliver jeg spurgt. Jeg rådgiver om indretning. Mange nikker, når jeg siger det de ved nemlig godt, hvad det er. En slags styling. Det er en udbredt opfattelse, at

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Spilder vi tiden med MU-Samtaler 1 - Giv plads til de uformelle samtaler 4 - Tillid kan give usikkerhed 5 2015-2. SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? Undersøgelser,

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE 90% GENVINDER KONTROL OVER SPILLET.

LUDOMANI TAL OM DET TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE 90% GENVINDER KONTROL OVER SPILLET. LUDOMANI TAL OM DET TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE 90% GENVINDER KONTROL OVER SPILLET. DERFOR ER DU SÅ VIGTIG Gennem dit arbejde får du viden om menneskers livsforhold og helbred. Du kan sætte fokus på

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

LUDOM ANI TAL OM DET

LUDOM ANI TAL OM DET LUDOMANI TAL OM DET DERFOR ER FAGPERSONER SÅ VIGTIGE Ludomani kaldes ofte det skjulte misbrug. Det skyldes, at de fleste tegn på misbruget ikke er lette at se og nemt kan forveksles med andre problemer.

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET TIL SOCIALFAGLIGE MEDARBEJDERE

LUDOMANI TAL OM DET TIL SOCIALFAGLIGE MEDARBEJDERE LUDOMANI TAL OM DET TIL SOCIALFAGLIGE MEDARBEJDERE DERFOR ER DU SÅ VIGTIG Du har mulighed for at hjælpe en borger med at erkende et misbrug og gøre noget ved det. Dermed kan du løfte en voldsom social

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Indhold: 1) Forslag til nyt punkt 4 i Handlingsplanen 2) Forslag til finansiering samt motivation 3) Alternativt budgetforslag 1) Forslag til nyt punkt

Læs mere

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Uddannelsesudvalget (2. samling) B 61 - Bilag 4 Offentligt Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Frisørkæder bag korte diplomuddannelser med ringe fagligt niveau og dårlige jobudsigter - frisørmestre

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed.

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Værdigrundlag Nærhed Tillid Troværdighed Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Dette gælder i forhold til kunder og i forhold til medarbejdere. Derfor er værdigrundlaget

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285 Aktionsgruppens mailservice nr. 72 Indhold 1. Støtte. 2. En opfordring til pressen. 3. Læserbreve, meninger og debat. 4. Nyhedskilder. 5. Arbejdsgrupper.(en gentagelse fra i går med rettet tekst, vi mangler

Læs mere