Vejledning til Debitor Light.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til Debitor Light."

Transkript

1 Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse af en ny adresse på en debitor.. 5 Oprettelse af en ny debitor/dansk. 7 Oprettelse af en ny debitor/engelsk... 9 Oprettelse af almindelig faktura (UK 10-90) RF-Light Oprettelse af Udenlandsk faktura (UK 10-90) RF-Light. 17 Oprettelse af FIK-faktura (UK 95-97) FIK- Light Søgning i Fakturaindtastning Kontodetaljer: Betalingsstatus på en bestående faktura 24 Dokumentportalen: Fremsøgning af en udskrevet faktura.. 27 Handlinger som ikke kan/må udføres i Debitor Light Termin En periodes salg og andre tilgodehavender faktureres snarest og senest den sidste arbejdsdag i måneden med henblik på at få posterne med i korrekt periode. (Det er vigtigt at sikre at der udstedes faktura umiddelbart efter at indtægten er berettiget) Det indskærpes, at der i forbindelse med fakturering af indtægtsdækket virksomhed sker korrekt placering af egen- og fremmedfinansiering inden en periodes afslutning. 1

2 Debitor Light Oprettelse/ændring af debitorer og Oprettelse af fakturaer Log ind i ØSS. Vælg ansvarsområde: Decentral Debitorbruger -- Debitor Light. Skærmbilledet Debitor Light åbner sig. Vælg Menupunkt: Fakturaindtastning. 2

3 Alle indtastninger i Debitor Light sker i dette skærmbillede. Start fakturering med enten fremsøgning af en eksisterende debitor, og evt. ajourføring af denne eller oprettelse af en ny debitor. 3

4 Fremsøgning af en eksisterende debitor: Åben værdilisten til højre i feltet Kundenavn. Indtast debitornavn -- eller søg på en del af det ved hjælp af søgetegnet (%). Vær opmærksom på at f.eks. Aarhus Universitet er med Aa og ikke Å. Der fremkommer nu den del af kundelisten du har søgt på. Find den pågældende debitor (findes denne ikke så Annuller) og tryk på knappen Ny kunde Se side 7 eller 9. NB. NB. Debitornr. Der starter med S og B henholdsvis STADS og AUB debitorer MÅ KUN BRUGES AF STADS OG AUB 4

5 Oprettelse af ny adresse Tryk på de 3 prikker og dette skærmbillede fremkommer. EAN Nr. Er adressen ikke korrekt -- Åben adresselisten (til højre i Adresselinje 1). Vælg fra adresselisten hvis der er flere adresser -- og tryk OK. Eller tryk på knappen Ny adr. hvis der skal oprettes en ny adresse. (vær opmærksom på, hvis det er en udenlandsk kunde se side 9 Et nyt billede bliver aktiveret, måske skal det findes på Proceslinjen nederste på skærmen. 5

6 Skriv den evt. nye adresse og postnummer, vælg sprog Dansk eller Engelsk. Boxen med EAN nr. MÅ IKKE BRUGES!! (EAN nr. skal påføres ved oprettelsen af fakturaen) Til alle offentlige kunder skal der sendes Elektronisk-Faktura. I disse tilfælde påføres EAN nr. ved oprettelsen af fakturaen, se side 11. Sæt hak i Primær og tryk på færdig 6

7 Oprettelse af en ny debitor: Søg først om kunden er der, hvis kunden ikke er der, Tryk på knappen: Ny kunde i feltet Kundenavn. Et nyt billede bliver aktiveret, måske skal det findes på Proceslinjen nederste på skærmen. 7

8 Udfyld evt. Navn og CVR. nr / VAT nr. Profilklasse skal altid være Alm.debitorer. Udfyld adr. og sprogkode. Sæt hak i Primær. Tryk derefter på Gem og Tilføj detaljer. Denne funktion findes både øverst og nederst på skærmbilledet. Boxen med EAN nr. MÅ IKKE BRUGES!! (EAN nr. skal påføres ved oprettelsen af fakturaen) 8

9 Engelsksproget Debitor. Udfyld evt. Navn og VAT nr.(skal udfyldes til kunder i EU-lande) Profilklasse skal altid være Alm.debitorer. Danmark skal i første omgang blive stående. Udfyld adr. og vælg sprogkode engelsk også selvom, det er til Norge eller Sverige. Sæt hak i Primær. Tryk derefter på Gem og Tilføj detaljer. Denne funktion findes både øverst og nederst på skærmbilledet. 9

10 Tryk derefter på detaljer. Ændre nu Danmark til det ønskede Land og tryk derefter på Gem. 10

11 Oprettelse af dansk faktura: Søg den aktuelle debitor frem -- eller opret en ny jvf. tidligere. EAN nr. Udfyld evt. Attention person. -- og tab videre, et billede åbner sig og der kan udfyldes EAN nr. Man kan også Trykke på det lille [ ] felt til højre for Attention person og billedet åbner sig. Udfyld det der skal udfyldes og Tryk på ok. Feltet [] udfyldes med EAN nr., når fakturaen så bliver udskrevet, sendes der automatisk en elektronisk faktura til kunden og der kommer ikke en faktura ud til sælger, men den kan findes i dokumentportalen og udskrives derfra. Har du glemt at påfører EAN nr. kan du sende en mail til: hvor du skriver, hvilket faktura nr. det drejer sig om og EAN nr. som skal påføres. Til alle offentlige kunder skal der sendes E-Faktura - derfor er det meget vigtigt, at EAN nr. i dette felt er korrekt, så fakturaen bliver sendt til den rette debitor! 11

12 Tab. Videre til adresse oplysninger -- kontroller om adressen er korrekt --eller opret ny. Jvf. tidligere. Hvis kunden har flere adresser, tryk på de 3 og vælg en anden adr. Tab til Fakturaheader: I Trans.kilde vælges RF Light -- I Trans.type vælges RF Light. (Hvis det er FIK-faktura se s. 21) Skal fakturaen udstedes i en anden valuta -- ændres i feltet valuta til den pågældende valutakode. Tab videre til Kontaktperson og fremsøge dig selv, ved at skrive dit fornavn og derefter % og tab. Husk at der altid skal være en kontaktperson. Hvis dit navn ikke er der, så send mail til: 12

13 Tab. -- og udfyld Kontostrengen -- NB husk der bruges indtægtskonti: til UK10 bruges 21xxx eller 29xxx, til Uk 90 bruges indtægtskonto Fin. kilde skal udfyldes -- tryk OK. Når du har trykket OK til konteringen fremkommer automatisk Editor. Her kan du vælge at skrive det, som skal stå i Fakturalinjer eller bare trykke OK. 13

14 Fakturalinien færdiggøres med antal og pris -- der vælges ja/nej til moms. Skal der skrives flere fakturalinier brug piletasterne ned til linje 2. 14

15 Tryk på Opret faktura og tryk OK. Der er nu Automatisk tildelt et fakturanummer. Tryk OK 15

16 Fakturaen er oprettet -- læg mærke til den ændrede status i feltet Status: Oprettet. Fakturaen udskrives ved at trykke på Udskriv faktura, ellers kommer fakturaen ikke ind i dokumentportalen. Der kan gå ca. 10 minutter før fakturaen bliver udskrevet og kommer ind i dokumentportalen. Brug piletast ned for at oprette næste faktura. 16

17 Oprettelse af udenlandsk faktura: Søg den aktuelle debitor frem eller opret en ny se side 9. Husk at udfylde kundens vat nr. Tryk ok Tab videre til Fakturaheader: I Trans.kilde vælges RF Light -- I Trans.type vælges RF Light. (Hvis det er FIK-faktura se s. 21) Skal fakturaen udstedes i en anden valuta -- ændres i feltet valuta til den pågældende valutakode. Tab videre til Kontaktperson og fremsøge dig selv, ved at skrive dit fornavn og derefter % og tab. Husk at der altid skal være en kontaktperson. Hvis dit navn ikke er der, så send mail til: Tab videre Tryk OK til denne boks 17

18 Tryk ok Tab. -- og udfyld Kontostrengen -- NB husk der bruges indtægtskonti: til UK10 bruges 21xxx eller 29xxx, til Uk 90 bruges indtægtskonto Fin. kilde skal udfyldes -- tryk OK. Når du har trykket OK til konteringen fremkommer automatisk Editor. Her kan du vælge at skrive det, som skal stå i Fakturalinjer eller bare trykke OK. 18

19 Fakturalinjen færdiggøres med antal og pris -- der vælges ja/nej til moms. Skal der skrives flere fakturalinjer brug piletasterne ned til linje 2. Husk altid VAT nr. på, hvis det er til en kunde i et andet EU land. Derefter tryk på Opret faktura og OK. 19

20 Der er nu Automatisk tildelt et fakturanummer. Tryk OK Fakturaen er oprettet -- læg mærke til den ændrede status i feltet Status: Oprettet. Fakturaen udskrives ved at trykke på Udskriv faktura. Der kan gå ca. 10 minutter før fakturaen bliver udskrevet og kommer ind i dokumentportalen. Brug piletast ned for at oprette næste faktura. 20

21 Oprettelse af en FIK-FAKTURA UK (Fakturering til et projekt) Samme fremgangsmåde som ved en almindelig faktura. Undtaget: Trans.kilde: FIK Light og Trans.type: FIK Light. Kontostreng udfyldes altid med UK 10 og artskonto resten skal være nuller. -- Tab.videre. Feltet Projektnr. som nu fremkommer, udfyldes med det aktuelle projektnummer. HUSK at der kun må faktureres til bevillingsgiveren. 21

22 Husk at undersøge om projektet er momspligtigt eller ej inden fakturaen oprettes. Fakturaen gøres færdig -- jvf. Almindelig faktura -- oprettes og udskrives. 22

23 Fremsøge en faktura i Fakturaindtastning: (f.eks. hvis der blev glemt at trykke på udskriv under oprettelse). Vælg menulinien: Fakturaindtastning. Stå i Kundenavn og tryk F7 indtast Faktura nr., navn, eller en del af det med søgetegn (%) -- derefter F8. Kundens fakturaer kommer nu frem, og du kan bladre frem og tilbage med piletasterne. Ved brug af søgetasterne F7 og F8 kan der på samme måde søges i andre felter (f.eks. kundenr. faktura nr. eller kontaktperson). Her kan Trykkes på Udskriv faktura, hvis dette blev glemt, da fakturaen blev oprettet. Der kan gå ca. 10 minutter før fakturaen bliver udskrevet og kommer ind i dokumentportalen. 23

24 Fremsøge en debitor: se hvilke fakturaer + status på fakturaer den pågældende debitor har: (kontrol af betalingsstatus). Vælg Kontodetaljer. 24

25 Skriv fakturanummer i feltet Transaktionsnr. tryk Søg Du kan nu se om fakturaen er betalt. Er den betalt eller krediteret skal saldoen være på 0,00 og Status Lukket. Er du i tvivl om faktura er krediteret eller betalt, kan du vælge Aktiviteter. 25

26 I Type vil der stå MANUELLE INDBETALINGER/KASSE hvis den er betalt og RF Kreditnota hvis den er krediteret. 26

27 Fremsøgning af en tidligere udprintet faktura i Dokumentportalen. Hvis dokumentportalen se sådan ud, når den bliver åbnet, tryk på Faktura lige over Log på. Udfyld Fakturanr. og tryk på knappen: Fremsøg bilag eller Enter. Det er kun fakturaer, som er blevet udskrevet, man kan søge i Dokumentportalen. Har man glemt at trykke på udskriv (se side 23) 27

28 Fakturaen kan udskrives igen, ved at trykke på printer Ikonet. Denne boks fremkommer når du trækker cursor henover skærmbilledet. Hvis fakturaen skal sendes pr. mail, vælg der Adobe Acrobat tegnet. Vælg kuverten og derefter Attach, der kommer nu en boks frem vælg Send Copy. 28

29 Handlinger som ikke kan/må udføres i Debitor Light Frikøb (løn refusion) Projekter som ikke er oprettet endnu, men har fået et RF nr. fra Projektøkonomi Vedrørende ovenstående skal der udfyldes en Debitor følgeseddel (findes på vores hjemmesidde) og sendes til Bogholderiet Lene Søndergaard. Ved Bestilling af Kreditnotaer 2 underskrifter I henhold til krav fra revisor og almindelig regnskabspraksis skal der nu være to personer til at godkende udstedelse af kreditnota ved fremsendelse til udfærdigelse til ØA. Kreditnota Hvis der skal laves en Kreditnota, skal der i henhold til krav fra revisor og alm regnskabspraksis sendes en mail til bestilling af Kreditnota som følger: o Sekretær skal sende mail - indeholdende faktura nr., årsag til krediteringen og om kreditnotaen skal sende ud til en anden anvisningsbemyndiget medarbejder. (her skal ikke med på CC). o Denne anvisnings bemyndiget medarbejder skal sende mail med besked ok (godkendt) videre til og CC: til den udstedende Sekretær. 29

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering Juli 2014 Indhold 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 I gang med e-conomic 1.1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Opbygning...3 Opsætning...4 Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 e-conomic er som ASP-løsning et økonomisystem,

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

SIMU-Post Afsend elektronisk faktura

SIMU-Post Afsend elektronisk faktura Indhold Afsend elektronisk faktura... 1 Uoverensstemmelse imellem Elektronisk faktura og økonomifaktura.... 2 Kreditnota i forbindelse med returvarer fra kunder... 3 Kunden returnerer varerne, modtagelse

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Startside, navigationsrude og områdeside... 4 Startsiden... 4 Navigationsruden... 5 Foretrukne... 8 Områdesiden...

Indholdsfortegnelse. Startside, navigationsrude og områdeside... 4 Startsiden... 4 Navigationsruden... 5 Foretrukne... 8 Områdesiden... Grundkursus 2009 Indholdsfortegnelse Startside, navigationsrude og områdeside... 4 Startsiden... 4 Navigationsruden... 5 Foretrukne... 8 Områdesiden... 11 Opsætning af skærmbilleder... 12 Søgning... 15

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk Quickguide til www.erhvervskvinder.dk ErhvervsKvinders hjemmeside er opdelt i en del, som er åben for alle og en del, der er forbeholdt medlemmerne. Viden om ErhvervsKvinder: Vil du vide noget om ErhvervsKvinder?

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration ERP INTEGRATION - e-conomic Version 4.0 december 2011 Formålet med ERP integrationsmodulet er, at gøre det muligt for organisationer i webcrm at blive integreret med debitorer i e-conomic. Bemærk: ERP-integration

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Ø90 Online, Fakturering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk service og vejledning Ø90

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere