Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet"

Transkript

1 Effektrapport pr. april 2017 Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet

2 INDHOLD OVERBLIK Side 03 INDLEDNING Side 06 ALLE YDELSER Side 07 KONTANT- OG UDDANNELSESHJÆLP Side 08 A-DAGPENGE Side 11 LANGTIDSLEDIGE Side 12 SYGEDAGPENGE Side 13 RESSOURCE- OG JOBAFKLARINGSFORLØB Side 15 LEDIGHEDSYDELSE Side 16 JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR Side 17 FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Side 18 REVALIDERING Side 19 INTEGRATIONSINDSATSEN Side 20 SIDE 2 / EFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

3 OVERBLIK 1:3 Tabel 1: Tabellen viser dels målene på arbejdsmarkedsområdet i 2017 og de foreløbige resultater Mål Alle ydelser Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen Resultater Andelen af ydelsesmodtagere i procent af befolkningen er 10,9 % i Frederiksberg Kommune (feb. 2017), hvilket er 1,6% - points lavere end klyngegennemsnittet Positiv Kontanthjælp Maksimalt fuldtidspersoner på kontanthjælp i 2017 Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen Marts 2016: fuldtidspersoner Marts 2017: fuldtidspersoner Andelen af kontanthjælpsmodtagere i procent af arbejdsstyrken er 1,9 pct. i Frederiksberg Kommune, hvilket er 1,0 pct. point lavere end klyngegennemsnittet Positiv Uddannelseshjælp Maksimalt 343 på uddannelseshjælp i 2017 Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen A-dagpenge Maksimalt fuldtidspersoner på dagpenge i 2017 Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen Marts 2016: 400 fuldtidspersoner Marts 2017: 306 fuldtidspersoner Andelen af uddannelseshjælpsmodtagere i procent af arbejdsstyrken er 0,6 pct. i Frederiksberg Kommune, hvilket er 0,9 pct. point lavere end klyngegennemsnittet Marts 2016: fuldtidspersoner Marts 2017: fuldtidspersoner Andelen af dagpengemodtagere i procent af arbejdsstyrken er 3,2 % i Frederiksberg Kommune, hvilket er 0,3 %-point højere end klyngegennemsnittet Positiv Opmærksomhed SIDE 3 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

4 OVERBLIK 2:3 Tabel 1 fortsat: Tabellen viser dels målene på arbejdsmarkedsområdet i 2017 og de foreløbige resultater Mål Langtidsledighed Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen Sygedagpengemodtagere Maksimalt 854 fuldtidspersoner på sygedagpengemodtagere i 2017 Maksimalt 100 langvarige sygedagpengesager Resultater Andelen af langtidsledige i procent af arbejdsstyrken er 1,1 % i Frederiksberg Kommune, hvilket er 0,5 %-point højere end klyngegennemsnittet Marts 2016: 910 fuldtidspersoner Marts 2017: 876 fuldtidspersoner Februar 2017: 137 fuldtidspersoner Opmærksomhed Opmærksomhed Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen Andelen af sygedagpengemodtagere i procent af arbejdsstyrken er 1,7% i Frederiksberg Kommune, hvilket stort set er på niveau med klyngegennemsnittet Positivs Ressource- og jobafklaringsforløb 314 fuldtidspersoner i ressourceforløb 177 fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Maksimalt 136 fuldtidspersoner Job på særlige vilkår At bibeholde styrkepositionen på området Marts 2016: 292 fuldtidspersoner Marts 2017: 314 fuldtidspersoner Marts 2016: 131 fuldtidspersoner Marts 2017: 177 fuldtidspersoner Marts 2016: 132 fuldtidspersoner Marts 2017: 125 fuldtidspersoner Andelen i målgruppen til job på særlige vilkår udgør 1,5% af befolkningen år i Frederiksberg Kommune, hvilket er 1 %-point lavere end klyngegennemsnittet Positiv Positiv Positiv SIDE 4 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

5 OVERBLIK 3:3 Tabel 1 fortsat: Tabellen viser dels målene på arbejdsmarkedsområdet i 2017 og de foreløbige resultater Mål Fleksjob Antal personer i fleksjob Revalidering Maksimalt 68 fuldtidspersoner Førtidspension Antal personer på førtidspension Integration 319 integrationsydelsesmodtagere Andelen af selvforsørgede flygtninge og familiesammenførte skal være mindst 40 % Resultater Marts 2016: 388 fuldtidspersoner Marts 2017: 424 fuldtidspersoner Marts 2016: 78 fuldtidspersoner Marts 2017: 63 fuldtidspersoner December 2016: fuldtidspersoner December 2017: fuldtidspersoner Marts 2016: 177 fuldtidspersoner Marts 2017: 237 fuldtidspersoner 49 % af de flygtninge og familiesammenførte til flygtninge som ankom i kvoteåret 2014 er selvforsørgende Positiv Positiv Positiv Positiv SIDE 5 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

6 INDLEDNING Dette er Frederiksberg Kommunes effektrapport på arbejdsmarkedsområdet. Rapporten udarbejdes 4 gange årligt og forelægges Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget. I denne rapport kigges der nærmere på udviklingen i 1. kvartal Rapporten tager så vidt muligt udgangspunkt i de samme mål, som der figurerede i rapporten fra 2016 samt i det omfang, det er muligt, mål fra Beskæftigelsesplanen for Dermed bevares der en kontinuitet i mål og rapporten over tid. Beskæftigelsesplanen er Frederiksberg Kommunes ramme for beskæftigelsesindsatsen, og fungerer som overlæggeren for planerne Vækst og Jobskabelse og Unge godt på vej. Der følges særskilt op på ungeindsatsen i to halvårlige opfølgninger, som sætter fokus på mål, resultater og effekter af de indsatser der er på ungeområdet. I Beskæftigelsesplanen for 2017 er mål for alle ydelsesgrupper, at: 1. Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen inden for alle ydelsesgrupper 2. Besparelsespotentialet skal være negativt for alle ydelser De områder, der især prioriteres i 2017 er: Dagpengeområdet, Sygedagpengeområdet, Langtidsledighed, Job på særlige vilkår samt integrationsområdet. Datagrundlaget i effektrapporten er primært data fra den nationale statistikdatabase jobindsats.dk, fagsystemet Fasit og egne registreringer i jobcentret. Besparelsespotentialet opgøres ikke længere i jobindsats.dk for de enkelte ydelsesgrupper, hvorfor det ikke er muligt at følge op herpå. Opfølgningen giver mulighed for at justere og videreudvikle kommunens aktiviteter og indsatser for borgerne. SIDE 6 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

7 Udviklingen i antal og andel af befolkningen år på alle ydelser Mål Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen Der er ydelsesmodtagere i Frederiksberg Kommune. Antallet af ydelsesmodtagere er faldende og på et års sigt (fra februar 2016 til februar 2017) er antallet faldet med 3,3%. Alle ydelser dækker over både de midlertidige forsørgelsesydelser, som eksempelvis a-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp og sygedagpenge, men også mere varige forsørgelsesydelser som fleksjob og førtidspension. Andelen af ydelsesmodtagere i procent af befolkningen er 10,9 % i Frederiksberg Kommune, hvilket er 1,6% - points lavere end klyngegennemsnittet og 6,4% - points lavere end landsgennemsnittet. Andelen af ydelsesmodtagere ift befolkningen er lavt, både ift. sammenlignelige kommuner, men især ift. niveauet for hele landet. Målet er opfyldt. Figur 1: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på alle ydelser Figur 2: Figuren viser udviklingen i andel af befolkningen år på alle ydelser ANTAL Faktisk ANDEL 20,0 Frederiksberg Klyngegns. (ekskl. Frederiksberg) Hele landet , , , , , ,0 SIDE 7 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

8 Udviklingen i antal og andel af arbejdsstyrken kontanthjælpsmodtagere Mål Maksimalt fuldtidspersoner på kontanthjælp Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen Der var i marts fuldtidspersoner på kontanthjælp Andelen af kontanthjælpsmodtagere i procent af arbejdsstyrken er 1,9 pct. i Frederiksberg Kommune, hvilket er 1,0 pct. point lavere end klyngegennemsnittet, og 1,2 pct. points lavere end landsgennemsnittet. Som det er muligt at se af figur 3 er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet. På et års sigt er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet med 26,2%. Som det er muligt at se af figur 4 ligger andelen af kontanthjælpsmodtagere ift. arbejdsstyrken i Frederiksberg Kommune markant under gennemsnittet for både klyngen og hele landet. Målet er opfyldt. Figur 3: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på kontanthjælp Figur 4: Figuren viser udviklingen i andel af arbejdsstyrken på kontanthjælp ANTAL Figur 1: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på kontanthjælp Faktisk Måltal ANDEL Frederiksberg Klyngegns. (ekskl. Frederiksberg) Hele landet 4, ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 SIDE 8 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

9 Udviklingen i antal og andel af arbejdsstyrken uddannelseshjælpsmodtagere Mål Maksimalt 343 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen Der var i marts fuldtidspersoner på uddannelseshjælp Andelen af uddannelseshjælpsmodtagere i procent af arbejdsstyrken er 0,6 pct. i Frederiksberg Kommune, hvilket er 0,9 pct. point lavere end klyngegennemsnittet, og 0,8 pct. points lavere end landsgennemsnittet. Som det er muligt at se af figur 5 er antallet af uddannelseshjælpsmodtagere faldet. På et års sigt er antallet af uddannelseshjælps er faldet med 23,5%. Som det er muligt at se af figur 6 ligger andelen af uddannelseshjælpsmodtagere ift. arbejdsstyrken i Frederiksberg Kommune markant under gennemsnittet for både klyngen og hele landet. Målet er opfyldt Figur 5: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på uddannelseshjælp Figur 6: Figuren viser udviklingen i andel af arbejdsstyrken på uddannelseshjælp ANTAL 500 Faktisk Måltal ANDEL 2,0 Frederiksberg Klyngegns. (ekskl. Frederiksberg) Hele landet 450 1,8 1, ,4 1, , ,8 0, ,4 0, ,0 SIDE 9 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

10 Udviklingen i antal kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Som det var muligt at se af de to foregående plancher (kontant- og uddannelseshjælp (1:3 og 2:3) er antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere faldet markant på 1 års sigt i Frederiksberg Kommune. Blandt kontanthjælpsmodtagere er det især antallet af jobparate, der er blevet færre af. Ift. uddannelseshjælpsmodtagerne er det især antallet af uddannelsesparate, som er faldet. Af nedenstående tabel for kontanthjælpsmodtagere, fremgår det, at der er færre påbegyndte forløb sammenholdt med sidste år. Og dermed en faldende tilgang. For kontanthjælpsmodtagere er der også flere afsluttede i år sammenholdt med sidste år, dvs. en højere afgang. Hvad der er behov for opmærksomhed omkring, er de unge uddannelseshjælpsmodtagere, hvor der er en stigende tilgang og en faldende afgang. Se tabel 3. Området for kontant- og uddannelseshjælp har i 2016 været præget af relativt store lovgivningsmæssige ændringer, idet jobreformens fase 1 igangsattes. Jobreformen indebærer bl.a. et kontanthjælpsloft og en 225 timers regel. Reformens mål er at flere i kontanthjælpssystemet skal i arbejde. Med kontanthjælpsloftet blev der lagt et loft over, hvor meget en kontanthjælpsmodtager kan modtage i offentlige ydelser. 225-timers-reglen indebar, at kontanthjælpsmodtagere, der kan, skal arbejde mindst 225 timer inden for et år for at fastholde retten til den fulde kontanthjælp. Kravet skal understøtte, at kontanthjælpsmodtagere løbende har incitament til at bibeholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. En væsentlig årsag til det store fald i Frederiksberg Kommune blandt kontanthjælpsmodtagere er dog især udvidelsen af målgruppen for integrationsydelse fra juli Fra juli 2016 overgik kontanthjælpsmodtagere, der ikke har boet i Danmark (eller Grønland og Færøerne) i mindst 7 ud af 8 år til integrationsydelse. For at få et samlet overblik over udviklingen af kontanthjælp og integrationsydelse henvises til figur 21. Tabel 2: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på kontanthjælp, samt hvordan borgerne er fordelt på visitationskategorierne Tabel 3: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på uddannelseshjælp, samt hvordan borgerne er fordelt på visitationskategorierne Marts 2016 Marts 2017 Udvikling Antal fuldtidspersoner i alt heraf jobparate heraf aktivitetsparate Påbegyndte forløb 85* 73* Afsluttede forløb 88* 106* Bemærk: Da der endnu ikke foreligger tal for antal påbegyndte og afsluttede forløb i marts 2017, er de listede tal for februar Marts 2016 Marts 2017 Udvikling Antal fuldtidspersoner i alt heraf uddannelsesparate heraf åbenlys uddannelsesparate heraf aktivitetsparate Påbegyndte forløb 41* 51* Afsluttede forløb 37* 31* Bemærk: Da der endnu ikke foreligger tal for antal påbegyndte og afsluttede forløb i marts 2017, er de listede tal for februar SIDE 10 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

11 Udviklingen i antal og andel af arbejdsstyrken på A-dagpenge Mål Maksimalt fuldtidspersoner på A-dagpenge Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen Der var i februar fuldtidspersoner på a-dagpenge Andelen af dagpengemodtagere i procent af arbejdsstyrken er 3,2 % i Frederiksberg Kommune, hvilket er 0,3 %-point højere end klyngegennemsnittet, men 0,1 %-points lavere end landsgennemsnittet fuldtidspersoner er på dagpenge i Frederiksberg Kommune. Som det er muligt at se af figur 7 er antallet af dagpengemodtagere svagt faldende. Antallet af dagpengemodtagere er faldet med 2,8 % på et års sigt. Andelen af dagpengemodtagere ift. arbejdsstyrken er 3,2%. Frederiksberg Kommune adskiller sig på dagpengeområdet fra både klynge og hele landet. Der er nemlig relativt mange akademikere og dimittender. Halvdelen af de ledige dagpengemodtagere i Frederiksberg tilhører én af de akademiske a-kasser. For klyngen i øvrigt udgør andelen af akademikere 17% af de ledige dagpengemodtagere, mens det tilsvarende tal på landsplan er 20%. Sammensætningen af dagpengegruppen er med til at forklare den lidt højere ledighed. Ledighedsudviklingen i de akademiske a-kasser viser dog en faldende tendens på Frederiksberg og en bedre udvikling ift. klyngen. Vigtigt er at udviklingen i det samlede antal dagpengemodtagere går den rigtige vej, idet der er færre dagpengemodtagere sammenholdt med sidste år. Ud fra en samlet vurdering er området et opmærksomhedsområde. Figur 7: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på A-dagpenge Figur 8: Figuren viser udviklingen i andel af arbejdsstyrken på A-dagpenge ANTAL Figur 1: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på kontanthjælp Faktisk Måltal ANDEL Frederiksberg Klyngegns. (ekskl. Frederiksberg) Hele landet , , , , , ,5 SIDE 11 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

12 Udviklingen i antal og andel af arbejdsstyrken som er langtidsledige Mål Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen Andelen af langtidsledige i procent af arbejdsstyrken er 1,1 % i Frederiksberg Kommune, hvilket er 0,5 %-point højere end klyngegennemsnittet, men 2,0 %- points lavere end landsgennemsnittet. Der var i marts langtidsledige. Det er et markant fald på et års sigt svarende til 18,3%. Antallet af langtidsledige dækker over dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige i 80% af tiden inden for de seneste 52 uger. At nedbringe langtidsledigheden er et nationalt såvel som et lokalt mål på Frederiksberg og indsatsen ift. de jobparate er højt prioriteret. Arbejdsmarkedsafdelingen arbejder som nævnt ud fra strategien om job i fokus, hvor den kortest mulige vej til beskæftigelse og virksomhedernes behov for arbejdskraft er i centrum. Ved at flere jobparate ledige kommer hurtigere i beskæftigelse, må det forventes at færre på sigt er længerevarende ledige. Derudover er andelen af kontanthjælpsmodtagere meget lav på Frederiksberg, hvorfor den tilbageværende gruppe alt andet lige kan have vanskeligere ved at finde beskæftigelse. Tilbud til langtidsledige kan være branchepakker og udlagte værksteder. Andelen af langtidsledige er 1,1%. Målet er et opmærksomhedsområde. Figur 9: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner som er langtidsledig Figur 10: Figuren viser udviklingen i andel af arbejdsstyrken som er langtidsledige ANTAL Figur 1: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på kontanthjælp Faktisk ANDEL Frederiksberg Klyngegns. (ekskl. Frederiksberg) Hele landet 900 4, , , , , , , , ,5 SIDE 12 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

13 Udviklingen i antal sygedagpengemodtagere og langvarige sygedagpengesager Mål Maksimalt 854 fuldtidspersoner på sygedagpengemodtagere Maksimalt 100 langvarige sygedagpengesager Antallet af sygedagpengemodtagere var i marts Antallet af langvarige sygedagpengemodtagere var i februar Antallet af sygedagpengemodtagere er steget på et års sigt med 3,8%. Der er samtidig sket en stigning i antallet af langvarige sygedagpengesager over 52 uger. Samtidig er den gennemsnitlige varighed steget på et års sigt, hvorfor der er opmærksomhed på dette område. (Nedenstående figurer viser ikke den gennemsnitlige varighed, kilden hertil er jobindsats.dk) Udgangspunktet er dog, at der er en meget lav andel af sygedagpengemodtagere i kommunen (Se: Sygedagpenge 2:2). Figur 11: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge Figur 12: Figuren viser udviklingen i antal langvarige sygedagpengesager (over 52 uger) ANTAL Figur 1: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på kontanthjælp Faktisk Måltal ANTAL 150 Faktisk Måltal , Note: På sygedagpengeområdet vil der være efterregistreringer ift. den seneste måned, marts SIDE 13 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

14 Udviklingen i andel af befolkningen på sygedagpenge Mål Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen Som det var muligt at se af de to foregående diagrammer har der været en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere i Frederiksberg Kommune. Men andelen af sygedagpengemodtagere er 0,1% point højere end klyngegennemsnittet, hvilket må vurderes at være på niveau med gennemsnittet, og fortsat væsentligt lavere end landsgennemsnittet, der er 2,4% af arbejdsstyrken. Andelen af sygedagpengemodtagere i procent af arbejdsstyrken er 1,7% i Frederiksberg Kommune, hvilket er på niveau med klyngegennemsnittet, og 0,9% point lavere end landsgennemsnittet. Jobcenter Frederiksberg har den næstlaveste andel af sygedagpengemodtagere i hele landet og udgangspunktet for stigningen i antallet af sygedagpengemodtagere er et lavt udgangspunkt. Målopfyldelsen her er derfor tvedelt, idet der er et godt udgangspunkt og et lavt niveau af sygedagpengemodtagere, men opmærksomhed ift. udviklingen i antal og i det langvarige sygefravær. Figur 13: Figuren viser udviklingen i andel af arbejdsstyrken på sygedagpenge Figur 1: Figuren viser udviklingen i antal Frederiksberg fuldtidspersoner Klyngegns. ANDEL på kontanthjælp (ekskl. Frederiksberg) Hele landet 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 SIDE 14 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

15 Udviklingen i antal ressource- og jobafklaringsforløb Mål Maksimalt 314 fuldtidspersoner i ressourceforløb Maksimalt 177 fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb Der var i marts fuldtidspersoner i ressourceforløb Der var i marts 177 fuldtidspersoner i ressourceforløb Som det er muligt at se af figur 12 klinger stigningen i antallet af fuldtidspersoner i ressourceforløb af. Ressourceforløb er en del af Reformen om førtidspension og fleksjob fra 2013, og består af en tidlig, sammenhængende og tværfaglig indsats og er målrettet borgere med andre udfordringer ledighed. I takt med implementeringen af reformen har der været en stigning af forløb, men denne er aftagende ligesom der også er en afgang fra forløb Målgruppen for jobafklaringsforløb har været svagt stigende, og består af sygemeldte, der efter fem måneder ikke kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesmulighederne. I et jobafklaringsforløb vil borgerne uden tidsbegrænsning modtage en ydelse på kontanthjælpsniveau, som er uafhængig af både ægtefælles og samlevers indkomst og formue. Målet med forløbene er, at indsatsen på sigt skal bringe den sygemeldte i arbejde eller i gang med en uddannelse. Jobafklaringsforløb blev indført med sygedagpengereformen, der trådte i kraft i Målet er opfyldt Figur 14: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner i ressource- og jobafklaringsforløb ANTAL Figur 1: Figuren Faktiske viser udviklingen jobafklaringsforløb i antal fuldtidspersoner på kontanthjælp Antal budgetterede jobafklaringsforløbssager 350 Faktiske ressourceforløb Antal budgetterede ressourceforløbssager SIDE 15 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

16 Udviklingen i antal ledighedsydelsesmodtagere og langvarige sager Mål Maksimalt 136 fuldtidspersoner på ledighedsydelsesmodtagere Antallet af ledighedsydelsesmodtagere var 125 i marts 2017 Antallet af ledighedsydelsesmodtagere er faldet med 5,3% fra marts 2016 til marts Det er lavere end måltallet. Der er dog fortsat behov for fokus på udviklingen i langvarige ledighedsydelsessager, der ikke er faldet i samme omfang. Det er ambitionen, at antallet af langvarige ledighedsydelsesmodtagere er så lavt som muligt. Reform af førtidspension og fleksjob har betydet en vis ændring i målgruppen, men målet er fortsat at målgruppen kommer hurtigst muligt i fleksjob. Center for Job på særlige vilkår er etableret med henblik på blandt andet et etablere fleksjob. Målet er udfra en samlet vurdering opfyldt. Figur 15: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse Figur 16: Figuren viser udviklingen i antal langvarige ledighedsydelsessager (over 52 uger) ANTAL Figur 1: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på kontanthjælp 160 Faktisk Måltal ANTAL 70 Faktisk SIDE 16 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

17 Udviklingen i andel for målgruppen til job på særlige vilkår Mål At bibeholde styrkepositionen på området Målgruppen for en indsats overfor borgere, der kan have behov for job på særlige vilkår er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, (for)revalidender og borgere i ressourceforløb. Andelen i målgruppen til job på særlige vilkår udgør 1,5% af befolkningen år i Frederiksberg Kommune, hvilket er 1 %-point lavere end landsgennemsnittet Andelen i befolkningen som er i målgruppen for job på særlige vilkår er i Frederiksberg Kommune 1,5%. Det er 1 %-point lavere end gennemsnittet for hele landet. (For god ordens skyld bemærkes, at det store fald i andel fra juni til juli 2016 skyldes udvidelsen af målgruppe for integrationsydelse). Som det er muligt at se af nedenstående er målet opfyldt, idet Frederiksberg Kommune har bibeholdt sin styrkeposition. Figur 17: Figuren viser udviklingen i andel af befolkning år for målgrupper til job på særlige vilkår ANDEL 3,5 Frederiksberg Hele landet 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 SIDE 17 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

18 Udviklingen i antal på førtidspension Udviklingen i antal i fleksjob Som det er muligt at se af nedenstående er antallet af fuldtidspersoner på førtidspension faldet med 4,4% fra marts 2016 til marts 2017 på Frederiksberg. Fødekilderne til førtidspension vil især være fra ressource- og jobafklaringsforløb, sygedagpenge og de langvarige kontanthjælpsmodtagere. Som det er muligt at se af nedenstående figur stiger antallet af fuldtidspersoner i fleksjob. På et års sigt er der en stigning svarende til 8,5% og der er nu 424 fuldtidspersoner i fleksjob. Derudover er der en svagt stigende tilgang til ordningen og en svagt faldende afgang sammenholdt med samme tidspunkt sidste år. I februar 2016 var der 6, der påbegyndte i fleksjob i februar 2017 var tallet 7. Tilsvarende var afgangen 8 i 2016 og 7 i ,8% af alle forløb er under 10 timer. Seneste data viser, at ift. de forløb, der er og som har haft en varighed af mindst 6 måneder, er der af dem 17,7%, hvor det ugentlige timetal er øget på et års sigt. Dvs. der etableres fleksjob og der sker en gradvis udvidelse af det ugentlige timetal. Figur 18: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på førtidspension Figur 19: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner i fleksjob ANTAL Figur 1: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på kontanthjælp Antal fuldtidspersoner ANTAL Antal fuldtidspersoner SIDE 18 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

19 Udviklingen i antal revalideringsmodtagere Mål Maksimalt 68 fuldtidspersoner på revalidering Antallet af revalidender har været faldende på et års sigt. Som det er muligt at se af figur 20 er antallet faldet med 19,2%. Målgruppen for revalidender er personer med begrænsning i erhvervsevnen og der er mulighed for uddannelsesrevalidering og virksomhedsrevalidering. Der var i marts fuldtidspersoner i revalidering Det er generelt i hele landet, at der har været et fald i anvendelsen af revalidering, hvilket dels kan hænge sammen med at de indsatser man har anvendt i ordningen også er tilgængelige på andre ordninger. Ud fra en samlet vurdering er målet opfyldt Figur 20: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på revalidering ANTAL Figur 1: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på kontanthjælp 120 Faktisk Måltal SIDE 19 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

20 Aktivering af flygtninge og familiesammenførte Udviklingen i antal og andel selvforsørgende Tabel 4 viser aktiveringsstatus for flygtninge og familiesammenførte, som ankom i kvoteåret fra 2014 til % er i aktivering, og som det er muligt at se er en høj andel i branchepakkeforløb, hvad enten det er introduktionsforløb eller i egentlige virksomhedsforløb. Derudover er 16 personer ansat med løntilskud. I Beskæftigelsesplanen for 2017 fremgår der 3 mål på integrationsområdet: 1. For Integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet skal Frederiksberg som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen for andelen i beskæftigelse. 2. For Integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet skal Frederiksberg som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen for andelen i beskæftigelse 12 måneder efter afsluttet aktivering 3. Andelen i beskæftigelse af Integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet 3 måneder afsluttet integrationsprogram skal være på mindst 40%. Det er ikke muligt i jobindsats.dk at følge op på ovenstående mål for integrationsydelsesmodtagere, som er den ydelse borgere omfattet af integrationsprogrammet kan modtage. Frederiksberg Kommune foretager dog en aktuel status på selvforsørgelse for voksne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Heraf fremgår det, at andelene af selvforsørgede stiger i takt med hvor længe de har været omfattet af integrationsprogrammet. Disse andele har siden seneste effektrapport været stigende, hvilket kan hænge sammen med indførelsen af integrationsgrunduddannelsen (IGU). Af de voksne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der ankom i kvoteåret 2014 er knapt halvdelen i selvforsørgelse Tabel 4: Tabellen viser antal aktuelle aktiveringer/placeringer indenfor den seneste måned pr. 9/ Aktivitet Ankommet kvoteår Danskuddannelse 149 Højskole 0 Tilknyttet mentor 28 Branchepakke introduktionsforløb 31 Branchepakke 1. virksomhedsforløb samt øvrig virksomhedspraktik 63 Vejl. og opkv.: Aktiv Integration 28 Ansættelse med løntilskud 16 Velkomst for nye flygtninge 15 Øvrige 29 Antal aktiveringer/ placeringer i alt 359 Antal unikke personer omfattet af aktiveringerne/ placeringerne 173 I alt antal voksne flygtninge og familiesammenførte på Frederiksberg, der ikke er selvforsørgende, pr. 11/ Tabel 5: Tabellen viser aktuel status på selvforsørgelse og ydelsestyper for voksne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge opdelt på ankomst i kvoteår Marts 2014 Marts 2015 Marts 2016 Marts 2017 feb feb feb maj 2017 Selvforsørgende Integrationsydelsesmodtagere under integrationsprogrammet år Uddannelseshjælp Sygedagpenge Jobrotation år I alt aktuelt antal voksne flygtninge og familiesammenførte Andel selvforsørgende voksne flygtninge og familiesammenførte år % 39% 14% 0% Andel voksne flygtninge og familiesammenførte i aktivering/ placering 91% Kilde: Flygtningeoversigten og Fasit Kilde: Flygtningeoversigten og Fasit SIDE 20 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

21 Udviklingen i antal integrationsydelsesmodtagere Mål Maksimalt 319 fuldtidspersoner på integrationsydelse Der var i marts på integrationsydelse Folketinget indførte en særlig integrationsydelse med virkning fra 1. september 2015 for alle nytilkomne til landet. Fra 1. juli 2016 blev målgruppen for integrationsydelse udvidet, således at borgere på kontanthjælp, der ikke opfylder et såkaldt opholdskrav er overgået til integrationsydelse. Figur 21 illustrerer udviklingen i antallet af integrationsydelsesborgere. Målet er opfyldt. Som nævnt på den foregående planche er det ikke muligt at følge op på Beskæftigelsesplanens mål for integration i jobindsats.dk Figur 21: Tabellen viser udviklingen i antal Integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelsesmodtagere ANTAL 350 Integrationsydelsesmodtagere Ikke i integrationsprogram Integrationsydelsesmodtagere i integrationsprogram Kontanthjælpsmodtagere i integrationsprogram SIDE 21 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

Resultatrapport 2017/2. Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Resultatrapport 2017/2. Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Resultatrapport 2017/2 Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet INDLEDNING Dette er Frederiksberg Kommunes resultatrapport på arbejdsmarkedsområdet. Rapporten udarbejdes 4 gange årligt og forelægges Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Resultatrapport kvt. Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Resultatrapport kvt. Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Resultatrapport 2017 4. kvt. Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet INDLEDNING Dette er Frederiksberg Kommunes resultatrapport på arbejdsmarkedsområdet. Rapporten udarbejdes som udgangspunkt en gang

Læs mere

Effektrapport 1. kvt Effektopfølgning på Arbejdsmarkedsområdet

Effektrapport 1. kvt Effektopfølgning på Arbejdsmarkedsområdet Effektrapport 1. kvt. 2018 Effektopfølgning på Arbejdsmarkedsområdet INDLEDNING Dette er Frederiksberg Kommunes effektrapport på arbejdsmarkedsområdet. Rapporten udarbejdes som udgangspunkt én gang i kvartalet

Læs mere

Effektrapport 2. kvt Effektopfølgning på Arbejdsmarkedsområdet

Effektrapport 2. kvt Effektopfølgning på Arbejdsmarkedsområdet Effektrapport 2. kvt. 2018 Effektopfølgning på Arbejdsmarkedsområdet INDLEDNING Dette er Frederiksberg Kommunes effektrapport på arbejdsmarkedsområdet. Rapporten udarbejdes som udgangspunkt én gang i kvartalet

Læs mere

Effektrapport 3. kvt Effektopfølgning på Arbejdsmarkedsområdet

Effektrapport 3. kvt Effektopfølgning på Arbejdsmarkedsområdet Effektrapport 3. kvt. 2018 Effektopfølgning på Arbejdsmarkedsområdet INDLEDNING Dette er Frederiksberg Kommunes effektrapport på arbejdsmarkedsområdet. Rapporten udarbejdes som udgangspunkt én gang i kvartalet

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 24. maj 2016 Titel: Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Det nye kvartalsvise statusopfølgningskoncept

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 18. november 2016 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Halvårsstatus på Beskæftigelsesindsatsen 2017

Halvårsstatus på Beskæftigelsesindsatsen 2017 Halvårsstatus på 18-08- Beskæftigelsesindsatsen En opfølgning på de mål som er beskrevet i Beskæftigelsesplanen Dennis Mølgaard Hansen Nærværende halvårsstatus er en pixie udgave af den mere omfattende

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg September 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet...

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet... Beskæftigelsesplan 2017 Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet...5 Beskrivelse af principper bag indsatser...6

Læs mere

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 217 mål og resultatkrav Vækstudvalget i Frederikssund Kommune har prioriteret de fire beskæftigelses-politiske mål, der er udmeldt af Beskæftigelsesministeren samt

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 4/2014 Indledende kommentarer Hermed følger resultatrapporten for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Resultatrapport 1/2017

Resultatrapport 1/2017 Maj 2017 Resultatrapport 1/2017 Halvårlig opfølgning på ungeindsatsen Hermed følger den første af de halvårlige resultatrapporter for kommunens ungeindsats for året 2017. Resultatrapporterne bliver forelagt

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 3. november 2015 November 2015 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende: Udviklingen i Jobcentrets målgrupper i 3. Kvartal 215 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 215. et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Hovedkonklusioner - Udfordringer

Hovedkonklusioner - Udfordringer NØGLETAL FOR RESULTATER OG INDSATS Aalborg Alle ydelser Alle ydelser Dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Placering i Benchmark 73 76 81 17 Hovedkonklusioner - Udfordringer Notatet identificerer, at Aalborg

Læs mere

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på resultater og indsats RAR Fyn September 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7 Nøgletal

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2018 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 11.05./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp,

Læs mere

Bilag 1b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2018

Bilag 1b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2018 Bilag 1b Arbejdsmarkedsfastholdelse Sociale ydelser Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2018 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere...

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Målinger på fokusområde 1 om udsatte ledige. Bilag 1

Målinger på fokusområde 1 om udsatte ledige. Bilag 1 Målinger på fokusområde 1 om udsatte ledige Bilag 1 Udvikling i aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Figur 1. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i pct. af befolkningen 16-66 år 3,5 3,0 2,5 2,0

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i I denne kvartalsrapport beskrives den aktuelle

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Indledende kommentarer Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 1/2015 Hermed følger resultatrapporten for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 3/2014 Indledende kommentarer Hermed følger den tredje resultatrapport for effektstyring på

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats Vestjylland Marts 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen)

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. Kontor Aktivitetsparate og sygedagpengemodtagere NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Status på udvidelsen af personkredsen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland AMK-Øst Status på indsats RAR Sjælland Februar 2019 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 Arbejdsmarked i tal maj 216 Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Bruttoledigheden i Østdanmark...3 2. A-DAGPENGEMODTAGERE...4 Aktiveret A-dagpengemodtagere...4 3. Uddannelseshjælp...5

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats Østjylland Februar 2016 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Resultatmåls setup Politisk fokus på ydelsesgrupper Jobbarometer Horsens Politisk fokus på praksisnøgletal

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2014

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2014 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den aktuelle udvikling på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 Arbejdsmarkedet i tal Januar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i i forhold til hele landet... 5

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015 Glostrup, den 23. februar 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 212 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Graf 1a viser udviklingen af a-dagpenge modtagere i henholdsvis Ikast-Brande Kommune, på landsplan og i RAR Vest. Udviklingen af a-dagpenge modtagere

Graf 1a viser udviklingen af a-dagpenge modtagere i henholdsvis Ikast-Brande Kommune, på landsplan og i RAR Vest. Udviklingen af a-dagpenge modtagere Dette notat vil vise udviklingen på ydelsesmodtagere i perioden fra 24 til 29. Den angivne periode er valgt fordi flere ydelser først blev implementeret efter år 24 heriblandt uddannelseshjælp, jobafklaringsforløb,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 4. april 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden for

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 2/14 Indledende kommentarer Hermed følger den anden resultatrapport for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 4/2014 Indledende kommentarer Hermed følger den fjerde resultatrapport for effektstyring på

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 Arbejdsmarkedet i tal Februar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i Næstved i forhold til hele landet...

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst Marts 2017 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data for,

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling September. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling September. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 September 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politisk fokus på ydelsesgrupper Nøgletal for ydelsesgrupper i beskæftigelsessystemet 2018 Ændring

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet 3. kvartal 20 Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Østjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Østjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Østjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Status på indsats RAR Bornholm

Status på indsats RAR Bornholm Status på indsats RAR Bornholm Juni 2017 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med fordel

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland AMK-Øst Status på indsats RAR Sjælland August 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere