Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet"

Transkript

1 Effektrapport pr. april 2017 Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet

2 INDHOLD OVERBLIK Side 03 INDLEDNING Side 06 ALLE YDELSER Side 07 KONTANT- OG UDDANNELSESHJÆLP Side 08 A-DAGPENGE Side 11 LANGTIDSLEDIGE Side 12 SYGEDAGPENGE Side 13 RESSOURCE- OG JOBAFKLARINGSFORLØB Side 15 LEDIGHEDSYDELSE Side 16 JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR Side 17 FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Side 18 REVALIDERING Side 19 INTEGRATIONSINDSATSEN Side 20 SIDE 2 / EFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

3 OVERBLIK 1:3 Tabel 1: Tabellen viser dels målene på arbejdsmarkedsområdet i 2017 og de foreløbige resultater Mål Alle ydelser Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen Resultater Andelen af ydelsesmodtagere i procent af befolkningen er 10,9 % i Frederiksberg Kommune (feb. 2017), hvilket er 1,6% - points lavere end klyngegennemsnittet Positiv Kontanthjælp Maksimalt fuldtidspersoner på kontanthjælp i 2017 Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen Marts 2016: fuldtidspersoner Marts 2017: fuldtidspersoner Andelen af kontanthjælpsmodtagere i procent af arbejdsstyrken er 1,9 pct. i Frederiksberg Kommune, hvilket er 1,0 pct. point lavere end klyngegennemsnittet Positiv Uddannelseshjælp Maksimalt 343 på uddannelseshjælp i 2017 Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen A-dagpenge Maksimalt fuldtidspersoner på dagpenge i 2017 Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen Marts 2016: 400 fuldtidspersoner Marts 2017: 306 fuldtidspersoner Andelen af uddannelseshjælpsmodtagere i procent af arbejdsstyrken er 0,6 pct. i Frederiksberg Kommune, hvilket er 0,9 pct. point lavere end klyngegennemsnittet Marts 2016: fuldtidspersoner Marts 2017: fuldtidspersoner Andelen af dagpengemodtagere i procent af arbejdsstyrken er 3,2 % i Frederiksberg Kommune, hvilket er 0,3 %-point højere end klyngegennemsnittet Positiv Opmærksomhed SIDE 3 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

4 OVERBLIK 2:3 Tabel 1 fortsat: Tabellen viser dels målene på arbejdsmarkedsområdet i 2017 og de foreløbige resultater Mål Langtidsledighed Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen Sygedagpengemodtagere Maksimalt 854 fuldtidspersoner på sygedagpengemodtagere i 2017 Maksimalt 100 langvarige sygedagpengesager Resultater Andelen af langtidsledige i procent af arbejdsstyrken er 1,1 % i Frederiksberg Kommune, hvilket er 0,5 %-point højere end klyngegennemsnittet Marts 2016: 910 fuldtidspersoner Marts 2017: 876 fuldtidspersoner Februar 2017: 137 fuldtidspersoner Opmærksomhed Opmærksomhed Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen Andelen af sygedagpengemodtagere i procent af arbejdsstyrken er 1,7% i Frederiksberg Kommune, hvilket stort set er på niveau med klyngegennemsnittet Positivs Ressource- og jobafklaringsforløb 314 fuldtidspersoner i ressourceforløb 177 fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Maksimalt 136 fuldtidspersoner Job på særlige vilkår At bibeholde styrkepositionen på området Marts 2016: 292 fuldtidspersoner Marts 2017: 314 fuldtidspersoner Marts 2016: 131 fuldtidspersoner Marts 2017: 177 fuldtidspersoner Marts 2016: 132 fuldtidspersoner Marts 2017: 125 fuldtidspersoner Andelen i målgruppen til job på særlige vilkår udgør 1,5% af befolkningen år i Frederiksberg Kommune, hvilket er 1 %-point lavere end klyngegennemsnittet Positiv Positiv Positiv SIDE 4 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

5 OVERBLIK 3:3 Tabel 1 fortsat: Tabellen viser dels målene på arbejdsmarkedsområdet i 2017 og de foreløbige resultater Mål Fleksjob Antal personer i fleksjob Revalidering Maksimalt 68 fuldtidspersoner Førtidspension Antal personer på førtidspension Integration 319 integrationsydelsesmodtagere Andelen af selvforsørgede flygtninge og familiesammenførte skal være mindst 40 % Resultater Marts 2016: 388 fuldtidspersoner Marts 2017: 424 fuldtidspersoner Marts 2016: 78 fuldtidspersoner Marts 2017: 63 fuldtidspersoner December 2016: fuldtidspersoner December 2017: fuldtidspersoner Marts 2016: 177 fuldtidspersoner Marts 2017: 237 fuldtidspersoner 49 % af de flygtninge og familiesammenførte til flygtninge som ankom i kvoteåret 2014 er selvforsørgende Positiv Positiv Positiv Positiv SIDE 5 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

6 INDLEDNING Dette er Frederiksberg Kommunes effektrapport på arbejdsmarkedsområdet. Rapporten udarbejdes 4 gange årligt og forelægges Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget. I denne rapport kigges der nærmere på udviklingen i 1. kvartal Rapporten tager så vidt muligt udgangspunkt i de samme mål, som der figurerede i rapporten fra 2016 samt i det omfang, det er muligt, mål fra Beskæftigelsesplanen for Dermed bevares der en kontinuitet i mål og rapporten over tid. Beskæftigelsesplanen er Frederiksberg Kommunes ramme for beskæftigelsesindsatsen, og fungerer som overlæggeren for planerne Vækst og Jobskabelse og Unge godt på vej. Der følges særskilt op på ungeindsatsen i to halvårlige opfølgninger, som sætter fokus på mål, resultater og effekter af de indsatser der er på ungeområdet. I Beskæftigelsesplanen for 2017 er mål for alle ydelsesgrupper, at: 1. Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen inden for alle ydelsesgrupper 2. Besparelsespotentialet skal være negativt for alle ydelser De områder, der især prioriteres i 2017 er: Dagpengeområdet, Sygedagpengeområdet, Langtidsledighed, Job på særlige vilkår samt integrationsområdet. Datagrundlaget i effektrapporten er primært data fra den nationale statistikdatabase jobindsats.dk, fagsystemet Fasit og egne registreringer i jobcentret. Besparelsespotentialet opgøres ikke længere i jobindsats.dk for de enkelte ydelsesgrupper, hvorfor det ikke er muligt at følge op herpå. Opfølgningen giver mulighed for at justere og videreudvikle kommunens aktiviteter og indsatser for borgerne. SIDE 6 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

7 Udviklingen i antal og andel af befolkningen år på alle ydelser Mål Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen Der er ydelsesmodtagere i Frederiksberg Kommune. Antallet af ydelsesmodtagere er faldende og på et års sigt (fra februar 2016 til februar 2017) er antallet faldet med 3,3%. Alle ydelser dækker over både de midlertidige forsørgelsesydelser, som eksempelvis a-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp og sygedagpenge, men også mere varige forsørgelsesydelser som fleksjob og førtidspension. Andelen af ydelsesmodtagere i procent af befolkningen er 10,9 % i Frederiksberg Kommune, hvilket er 1,6% - points lavere end klyngegennemsnittet og 6,4% - points lavere end landsgennemsnittet. Andelen af ydelsesmodtagere ift befolkningen er lavt, både ift. sammenlignelige kommuner, men især ift. niveauet for hele landet. Målet er opfyldt. Figur 1: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på alle ydelser Figur 2: Figuren viser udviklingen i andel af befolkningen år på alle ydelser ANTAL Faktisk ANDEL 20,0 Frederiksberg Klyngegns. (ekskl. Frederiksberg) Hele landet , , , , , ,0 SIDE 7 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

8 Udviklingen i antal og andel af arbejdsstyrken kontanthjælpsmodtagere Mål Maksimalt fuldtidspersoner på kontanthjælp Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen Der var i marts fuldtidspersoner på kontanthjælp Andelen af kontanthjælpsmodtagere i procent af arbejdsstyrken er 1,9 pct. i Frederiksberg Kommune, hvilket er 1,0 pct. point lavere end klyngegennemsnittet, og 1,2 pct. points lavere end landsgennemsnittet. Som det er muligt at se af figur 3 er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet. På et års sigt er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet med 26,2%. Som det er muligt at se af figur 4 ligger andelen af kontanthjælpsmodtagere ift. arbejdsstyrken i Frederiksberg Kommune markant under gennemsnittet for både klyngen og hele landet. Målet er opfyldt. Figur 3: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på kontanthjælp Figur 4: Figuren viser udviklingen i andel af arbejdsstyrken på kontanthjælp ANTAL Figur 1: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på kontanthjælp Faktisk Måltal ANDEL Frederiksberg Klyngegns. (ekskl. Frederiksberg) Hele landet 4, ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 SIDE 8 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

9 Udviklingen i antal og andel af arbejdsstyrken uddannelseshjælpsmodtagere Mål Maksimalt 343 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen Der var i marts fuldtidspersoner på uddannelseshjælp Andelen af uddannelseshjælpsmodtagere i procent af arbejdsstyrken er 0,6 pct. i Frederiksberg Kommune, hvilket er 0,9 pct. point lavere end klyngegennemsnittet, og 0,8 pct. points lavere end landsgennemsnittet. Som det er muligt at se af figur 5 er antallet af uddannelseshjælpsmodtagere faldet. På et års sigt er antallet af uddannelseshjælps er faldet med 23,5%. Som det er muligt at se af figur 6 ligger andelen af uddannelseshjælpsmodtagere ift. arbejdsstyrken i Frederiksberg Kommune markant under gennemsnittet for både klyngen og hele landet. Målet er opfyldt Figur 5: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på uddannelseshjælp Figur 6: Figuren viser udviklingen i andel af arbejdsstyrken på uddannelseshjælp ANTAL 500 Faktisk Måltal ANDEL 2,0 Frederiksberg Klyngegns. (ekskl. Frederiksberg) Hele landet 450 1,8 1, ,4 1, , ,8 0, ,4 0, ,0 SIDE 9 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

10 Udviklingen i antal kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Som det var muligt at se af de to foregående plancher (kontant- og uddannelseshjælp (1:3 og 2:3) er antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere faldet markant på 1 års sigt i Frederiksberg Kommune. Blandt kontanthjælpsmodtagere er det især antallet af jobparate, der er blevet færre af. Ift. uddannelseshjælpsmodtagerne er det især antallet af uddannelsesparate, som er faldet. Af nedenstående tabel for kontanthjælpsmodtagere, fremgår det, at der er færre påbegyndte forløb sammenholdt med sidste år. Og dermed en faldende tilgang. For kontanthjælpsmodtagere er der også flere afsluttede i år sammenholdt med sidste år, dvs. en højere afgang. Hvad der er behov for opmærksomhed omkring, er de unge uddannelseshjælpsmodtagere, hvor der er en stigende tilgang og en faldende afgang. Se tabel 3. Området for kontant- og uddannelseshjælp har i 2016 været præget af relativt store lovgivningsmæssige ændringer, idet jobreformens fase 1 igangsattes. Jobreformen indebærer bl.a. et kontanthjælpsloft og en 225 timers regel. Reformens mål er at flere i kontanthjælpssystemet skal i arbejde. Med kontanthjælpsloftet blev der lagt et loft over, hvor meget en kontanthjælpsmodtager kan modtage i offentlige ydelser. 225-timers-reglen indebar, at kontanthjælpsmodtagere, der kan, skal arbejde mindst 225 timer inden for et år for at fastholde retten til den fulde kontanthjælp. Kravet skal understøtte, at kontanthjælpsmodtagere løbende har incitament til at bibeholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. En væsentlig årsag til det store fald i Frederiksberg Kommune blandt kontanthjælpsmodtagere er dog især udvidelsen af målgruppen for integrationsydelse fra juli Fra juli 2016 overgik kontanthjælpsmodtagere, der ikke har boet i Danmark (eller Grønland og Færøerne) i mindst 7 ud af 8 år til integrationsydelse. For at få et samlet overblik over udviklingen af kontanthjælp og integrationsydelse henvises til figur 21. Tabel 2: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på kontanthjælp, samt hvordan borgerne er fordelt på visitationskategorierne Tabel 3: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på uddannelseshjælp, samt hvordan borgerne er fordelt på visitationskategorierne Marts 2016 Marts 2017 Udvikling Antal fuldtidspersoner i alt heraf jobparate heraf aktivitetsparate Påbegyndte forløb 85* 73* Afsluttede forløb 88* 106* Bemærk: Da der endnu ikke foreligger tal for antal påbegyndte og afsluttede forløb i marts 2017, er de listede tal for februar Marts 2016 Marts 2017 Udvikling Antal fuldtidspersoner i alt heraf uddannelsesparate heraf åbenlys uddannelsesparate heraf aktivitetsparate Påbegyndte forløb 41* 51* Afsluttede forløb 37* 31* Bemærk: Da der endnu ikke foreligger tal for antal påbegyndte og afsluttede forløb i marts 2017, er de listede tal for februar SIDE 10 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

11 Udviklingen i antal og andel af arbejdsstyrken på A-dagpenge Mål Maksimalt fuldtidspersoner på A-dagpenge Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen Der var i februar fuldtidspersoner på a-dagpenge Andelen af dagpengemodtagere i procent af arbejdsstyrken er 3,2 % i Frederiksberg Kommune, hvilket er 0,3 %-point højere end klyngegennemsnittet, men 0,1 %-points lavere end landsgennemsnittet fuldtidspersoner er på dagpenge i Frederiksberg Kommune. Som det er muligt at se af figur 7 er antallet af dagpengemodtagere svagt faldende. Antallet af dagpengemodtagere er faldet med 2,8 % på et års sigt. Andelen af dagpengemodtagere ift. arbejdsstyrken er 3,2%. Frederiksberg Kommune adskiller sig på dagpengeområdet fra både klynge og hele landet. Der er nemlig relativt mange akademikere og dimittender. Halvdelen af de ledige dagpengemodtagere i Frederiksberg tilhører én af de akademiske a-kasser. For klyngen i øvrigt udgør andelen af akademikere 17% af de ledige dagpengemodtagere, mens det tilsvarende tal på landsplan er 20%. Sammensætningen af dagpengegruppen er med til at forklare den lidt højere ledighed. Ledighedsudviklingen i de akademiske a-kasser viser dog en faldende tendens på Frederiksberg og en bedre udvikling ift. klyngen. Vigtigt er at udviklingen i det samlede antal dagpengemodtagere går den rigtige vej, idet der er færre dagpengemodtagere sammenholdt med sidste år. Ud fra en samlet vurdering er området et opmærksomhedsområde. Figur 7: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på A-dagpenge Figur 8: Figuren viser udviklingen i andel af arbejdsstyrken på A-dagpenge ANTAL Figur 1: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på kontanthjælp Faktisk Måltal ANDEL Frederiksberg Klyngegns. (ekskl. Frederiksberg) Hele landet , , , , , ,5 SIDE 11 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

12 Udviklingen i antal og andel af arbejdsstyrken som er langtidsledige Mål Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen Andelen af langtidsledige i procent af arbejdsstyrken er 1,1 % i Frederiksberg Kommune, hvilket er 0,5 %-point højere end klyngegennemsnittet, men 2,0 %- points lavere end landsgennemsnittet. Der var i marts langtidsledige. Det er et markant fald på et års sigt svarende til 18,3%. Antallet af langtidsledige dækker over dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige i 80% af tiden inden for de seneste 52 uger. At nedbringe langtidsledigheden er et nationalt såvel som et lokalt mål på Frederiksberg og indsatsen ift. de jobparate er højt prioriteret. Arbejdsmarkedsafdelingen arbejder som nævnt ud fra strategien om job i fokus, hvor den kortest mulige vej til beskæftigelse og virksomhedernes behov for arbejdskraft er i centrum. Ved at flere jobparate ledige kommer hurtigere i beskæftigelse, må det forventes at færre på sigt er længerevarende ledige. Derudover er andelen af kontanthjælpsmodtagere meget lav på Frederiksberg, hvorfor den tilbageværende gruppe alt andet lige kan have vanskeligere ved at finde beskæftigelse. Tilbud til langtidsledige kan være branchepakker og udlagte værksteder. Andelen af langtidsledige er 1,1%. Målet er et opmærksomhedsområde. Figur 9: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner som er langtidsledig Figur 10: Figuren viser udviklingen i andel af arbejdsstyrken som er langtidsledige ANTAL Figur 1: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på kontanthjælp Faktisk ANDEL Frederiksberg Klyngegns. (ekskl. Frederiksberg) Hele landet 900 4, , , , , , , , ,5 SIDE 12 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

13 Udviklingen i antal sygedagpengemodtagere og langvarige sygedagpengesager Mål Maksimalt 854 fuldtidspersoner på sygedagpengemodtagere Maksimalt 100 langvarige sygedagpengesager Antallet af sygedagpengemodtagere var i marts Antallet af langvarige sygedagpengemodtagere var i februar Antallet af sygedagpengemodtagere er steget på et års sigt med 3,8%. Der er samtidig sket en stigning i antallet af langvarige sygedagpengesager over 52 uger. Samtidig er den gennemsnitlige varighed steget på et års sigt, hvorfor der er opmærksomhed på dette område. (Nedenstående figurer viser ikke den gennemsnitlige varighed, kilden hertil er jobindsats.dk) Udgangspunktet er dog, at der er en meget lav andel af sygedagpengemodtagere i kommunen (Se: Sygedagpenge 2:2). Figur 11: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge Figur 12: Figuren viser udviklingen i antal langvarige sygedagpengesager (over 52 uger) ANTAL Figur 1: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på kontanthjælp Faktisk Måltal ANTAL 150 Faktisk Måltal , Note: På sygedagpengeområdet vil der være efterregistreringer ift. den seneste måned, marts SIDE 13 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

14 Udviklingen i andel af befolkningen på sygedagpenge Mål Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen Som det var muligt at se af de to foregående diagrammer har der været en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere i Frederiksberg Kommune. Men andelen af sygedagpengemodtagere er 0,1% point højere end klyngegennemsnittet, hvilket må vurderes at være på niveau med gennemsnittet, og fortsat væsentligt lavere end landsgennemsnittet, der er 2,4% af arbejdsstyrken. Andelen af sygedagpengemodtagere i procent af arbejdsstyrken er 1,7% i Frederiksberg Kommune, hvilket er på niveau med klyngegennemsnittet, og 0,9% point lavere end landsgennemsnittet. Jobcenter Frederiksberg har den næstlaveste andel af sygedagpengemodtagere i hele landet og udgangspunktet for stigningen i antallet af sygedagpengemodtagere er et lavt udgangspunkt. Målopfyldelsen her er derfor tvedelt, idet der er et godt udgangspunkt og et lavt niveau af sygedagpengemodtagere, men opmærksomhed ift. udviklingen i antal og i det langvarige sygefravær. Figur 13: Figuren viser udviklingen i andel af arbejdsstyrken på sygedagpenge Figur 1: Figuren viser udviklingen i antal Frederiksberg fuldtidspersoner Klyngegns. ANDEL på kontanthjælp (ekskl. Frederiksberg) Hele landet 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 SIDE 14 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

15 Udviklingen i antal ressource- og jobafklaringsforløb Mål Maksimalt 314 fuldtidspersoner i ressourceforløb Maksimalt 177 fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb Der var i marts fuldtidspersoner i ressourceforløb Der var i marts 177 fuldtidspersoner i ressourceforløb Som det er muligt at se af figur 12 klinger stigningen i antallet af fuldtidspersoner i ressourceforløb af. Ressourceforløb er en del af Reformen om førtidspension og fleksjob fra 2013, og består af en tidlig, sammenhængende og tværfaglig indsats og er målrettet borgere med andre udfordringer ledighed. I takt med implementeringen af reformen har der været en stigning af forløb, men denne er aftagende ligesom der også er en afgang fra forløb Målgruppen for jobafklaringsforløb har været svagt stigende, og består af sygemeldte, der efter fem måneder ikke kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesmulighederne. I et jobafklaringsforløb vil borgerne uden tidsbegrænsning modtage en ydelse på kontanthjælpsniveau, som er uafhængig af både ægtefælles og samlevers indkomst og formue. Målet med forløbene er, at indsatsen på sigt skal bringe den sygemeldte i arbejde eller i gang med en uddannelse. Jobafklaringsforløb blev indført med sygedagpengereformen, der trådte i kraft i Målet er opfyldt Figur 14: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner i ressource- og jobafklaringsforløb ANTAL Figur 1: Figuren Faktiske viser udviklingen jobafklaringsforløb i antal fuldtidspersoner på kontanthjælp Antal budgetterede jobafklaringsforløbssager 350 Faktiske ressourceforløb Antal budgetterede ressourceforløbssager SIDE 15 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

16 Udviklingen i antal ledighedsydelsesmodtagere og langvarige sager Mål Maksimalt 136 fuldtidspersoner på ledighedsydelsesmodtagere Antallet af ledighedsydelsesmodtagere var 125 i marts 2017 Antallet af ledighedsydelsesmodtagere er faldet med 5,3% fra marts 2016 til marts Det er lavere end måltallet. Der er dog fortsat behov for fokus på udviklingen i langvarige ledighedsydelsessager, der ikke er faldet i samme omfang. Det er ambitionen, at antallet af langvarige ledighedsydelsesmodtagere er så lavt som muligt. Reform af førtidspension og fleksjob har betydet en vis ændring i målgruppen, men målet er fortsat at målgruppen kommer hurtigst muligt i fleksjob. Center for Job på særlige vilkår er etableret med henblik på blandt andet et etablere fleksjob. Målet er udfra en samlet vurdering opfyldt. Figur 15: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse Figur 16: Figuren viser udviklingen i antal langvarige ledighedsydelsessager (over 52 uger) ANTAL Figur 1: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på kontanthjælp 160 Faktisk Måltal ANTAL 70 Faktisk SIDE 16 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

17 Udviklingen i andel for målgruppen til job på særlige vilkår Mål At bibeholde styrkepositionen på området Målgruppen for en indsats overfor borgere, der kan have behov for job på særlige vilkår er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, (for)revalidender og borgere i ressourceforløb. Andelen i målgruppen til job på særlige vilkår udgør 1,5% af befolkningen år i Frederiksberg Kommune, hvilket er 1 %-point lavere end landsgennemsnittet Andelen i befolkningen som er i målgruppen for job på særlige vilkår er i Frederiksberg Kommune 1,5%. Det er 1 %-point lavere end gennemsnittet for hele landet. (For god ordens skyld bemærkes, at det store fald i andel fra juni til juli 2016 skyldes udvidelsen af målgruppe for integrationsydelse). Som det er muligt at se af nedenstående er målet opfyldt, idet Frederiksberg Kommune har bibeholdt sin styrkeposition. Figur 17: Figuren viser udviklingen i andel af befolkning år for målgrupper til job på særlige vilkår ANDEL 3,5 Frederiksberg Hele landet 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 SIDE 17 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

18 Udviklingen i antal på førtidspension Udviklingen i antal i fleksjob Som det er muligt at se af nedenstående er antallet af fuldtidspersoner på førtidspension faldet med 4,4% fra marts 2016 til marts 2017 på Frederiksberg. Fødekilderne til førtidspension vil især være fra ressource- og jobafklaringsforløb, sygedagpenge og de langvarige kontanthjælpsmodtagere. Som det er muligt at se af nedenstående figur stiger antallet af fuldtidspersoner i fleksjob. På et års sigt er der en stigning svarende til 8,5% og der er nu 424 fuldtidspersoner i fleksjob. Derudover er der en svagt stigende tilgang til ordningen og en svagt faldende afgang sammenholdt med samme tidspunkt sidste år. I februar 2016 var der 6, der påbegyndte i fleksjob i februar 2017 var tallet 7. Tilsvarende var afgangen 8 i 2016 og 7 i ,8% af alle forløb er under 10 timer. Seneste data viser, at ift. de forløb, der er og som har haft en varighed af mindst 6 måneder, er der af dem 17,7%, hvor det ugentlige timetal er øget på et års sigt. Dvs. der etableres fleksjob og der sker en gradvis udvidelse af det ugentlige timetal. Figur 18: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på førtidspension Figur 19: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner i fleksjob ANTAL Figur 1: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på kontanthjælp Antal fuldtidspersoner ANTAL Antal fuldtidspersoner SIDE 18 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

19 Udviklingen i antal revalideringsmodtagere Mål Maksimalt 68 fuldtidspersoner på revalidering Antallet af revalidender har været faldende på et års sigt. Som det er muligt at se af figur 20 er antallet faldet med 19,2%. Målgruppen for revalidender er personer med begrænsning i erhvervsevnen og der er mulighed for uddannelsesrevalidering og virksomhedsrevalidering. Der var i marts fuldtidspersoner i revalidering Det er generelt i hele landet, at der har været et fald i anvendelsen af revalidering, hvilket dels kan hænge sammen med at de indsatser man har anvendt i ordningen også er tilgængelige på andre ordninger. Ud fra en samlet vurdering er målet opfyldt Figur 20: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på revalidering ANTAL Figur 1: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på kontanthjælp 120 Faktisk Måltal SIDE 19 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

20 Aktivering af flygtninge og familiesammenførte Udviklingen i antal og andel selvforsørgende Tabel 4 viser aktiveringsstatus for flygtninge og familiesammenførte, som ankom i kvoteåret fra 2014 til % er i aktivering, og som det er muligt at se er en høj andel i branchepakkeforløb, hvad enten det er introduktionsforløb eller i egentlige virksomhedsforløb. Derudover er 16 personer ansat med løntilskud. I Beskæftigelsesplanen for 2017 fremgår der 3 mål på integrationsområdet: 1. For Integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet skal Frederiksberg som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen for andelen i beskæftigelse. 2. For Integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet skal Frederiksberg som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen for andelen i beskæftigelse 12 måneder efter afsluttet aktivering 3. Andelen i beskæftigelse af Integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet 3 måneder afsluttet integrationsprogram skal være på mindst 40%. Det er ikke muligt i jobindsats.dk at følge op på ovenstående mål for integrationsydelsesmodtagere, som er den ydelse borgere omfattet af integrationsprogrammet kan modtage. Frederiksberg Kommune foretager dog en aktuel status på selvforsørgelse for voksne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Heraf fremgår det, at andelene af selvforsørgede stiger i takt med hvor længe de har været omfattet af integrationsprogrammet. Disse andele har siden seneste effektrapport været stigende, hvilket kan hænge sammen med indførelsen af integrationsgrunduddannelsen (IGU). Af de voksne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der ankom i kvoteåret 2014 er knapt halvdelen i selvforsørgelse Tabel 4: Tabellen viser antal aktuelle aktiveringer/placeringer indenfor den seneste måned pr. 9/ Aktivitet Ankommet kvoteår Danskuddannelse 149 Højskole 0 Tilknyttet mentor 28 Branchepakke introduktionsforløb 31 Branchepakke 1. virksomhedsforløb samt øvrig virksomhedspraktik 63 Vejl. og opkv.: Aktiv Integration 28 Ansættelse med løntilskud 16 Velkomst for nye flygtninge 15 Øvrige 29 Antal aktiveringer/ placeringer i alt 359 Antal unikke personer omfattet af aktiveringerne/ placeringerne 173 I alt antal voksne flygtninge og familiesammenførte på Frederiksberg, der ikke er selvforsørgende, pr. 11/ Tabel 5: Tabellen viser aktuel status på selvforsørgelse og ydelsestyper for voksne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge opdelt på ankomst i kvoteår Marts 2014 Marts 2015 Marts 2016 Marts 2017 feb feb feb maj 2017 Selvforsørgende Integrationsydelsesmodtagere under integrationsprogrammet år Uddannelseshjælp Sygedagpenge Jobrotation år I alt aktuelt antal voksne flygtninge og familiesammenførte Andel selvforsørgende voksne flygtninge og familiesammenførte år % 39% 14% 0% Andel voksne flygtninge og familiesammenførte i aktivering/ placering 91% Kilde: Flygtningeoversigten og Fasit Kilde: Flygtningeoversigten og Fasit SIDE 20 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

21 Udviklingen i antal integrationsydelsesmodtagere Mål Maksimalt 319 fuldtidspersoner på integrationsydelse Der var i marts på integrationsydelse Folketinget indførte en særlig integrationsydelse med virkning fra 1. september 2015 for alle nytilkomne til landet. Fra 1. juli 2016 blev målgruppen for integrationsydelse udvidet, således at borgere på kontanthjælp, der ikke opfylder et såkaldt opholdskrav er overgået til integrationsydelse. Figur 21 illustrerer udviklingen i antallet af integrationsydelsesborgere. Målet er opfyldt. Som nævnt på den foregående planche er det ikke muligt at følge op på Beskæftigelsesplanens mål for integration i jobindsats.dk Figur 21: Tabellen viser udviklingen i antal Integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelsesmodtagere ANTAL 350 Integrationsydelsesmodtagere Ikke i integrationsprogram Integrationsydelsesmodtagere i integrationsprogram Kontanthjælpsmodtagere i integrationsprogram SIDE 21 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet...

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet... Beskæftigelsesplan 2017 Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet...5 Beskrivelse af principper bag indsatser...6

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 4/2014 Indledende kommentarer Hermed følger resultatrapporten for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende: Udviklingen i Jobcentrets målgrupper i 3. Kvartal 215 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 215. et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 3/2014 Indledende kommentarer Hermed følger den tredje resultatrapport for effektstyring på

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Indledende kommentarer Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 1/2015 Hermed følger resultatrapporten for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen)

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. Kontor Aktivitetsparate og sygedagpengemodtagere NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Status på udvidelsen af personkredsen

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015 Glostrup, den 23. februar 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 212 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord september 2016 Status på unge RAR Nordjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016 Analyse: Unge i Midtjylland AMK Midt-Nord Oktober 2016 Indhold Hovedkonklusioner: Antallet af unge på en offentlig forsørgelsesydelse i Midtjylland har været stigende, og har i de senere år ligget på et

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016 RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate

Læs mere

Glostrup, den 11. august Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2011 maj/juni 2014

Glostrup, den 11. august Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2011 maj/juni 2014 Glostrup, den 11. august 214 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 211 maj/juni 214 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

B i l a g 1 b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2017

B i l a g 1 b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2017 B i l a g 1 b Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2017 25. oktober 2017 J.nr. Arbejdsmarkedsfastholdelse Sociale Ydelser Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner:

Læs mere

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland AMK-Midt-Nord September 2016 Status på unge Midtjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun. 16.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 1/14 Indledende kommentarer Hermed følger den første resultatrapport for effektstyring på

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017 Vedrørende Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgsmøde Dato: 1.6. Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper fordelt på følgende områder: Sygedagpenge/jobafklaringsforløb

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 21-06-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Unge godt på vej 5 1.2 Vækst og jobskabelse 5 1.3 Den brede beskæftigelsesindsats 6 1.4 Ministermål 6 2. Forudsætningerne for indsatsen 7 2.1 Frederiksberg

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

5. Særlig rapport på beskæftigelsesområdet

5. Særlig rapport på beskæftigelsesområdet Økonomirapport April Den samlede Økonomirapport er forelagt ØU på mødet 3. maj 2016. Her bringes det, der vedrører beskæftigelsesområdet. 5. Særlig rapport på beskæftigelsesområdet Samlet set forventer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Unge godt på vej 4 1.2 Vækst og jobskabelse 5 1.3 Den brede beskæftigelsesindsats 5 1.4 Ministermål 6 2. Forudsætningerne for indsatsen 7 2.1 Frederiksberg

Læs mere

Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2014

Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2014 Kvartalsstatistik for 4. kvartal 214 Rødovre Jobcenter 23-2-215 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 4. KVARTAL 214 Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 5 Udvikling

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret - januar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 2. kvartal Rødovre Jobcenter 27-8- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 2. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udgifter til forsørgelse... 6 Udviklingen på arbejdsmarkedet...

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016?

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Jakob Næsager, MB E-mail: Jakob_naesager@br.kk.dk Kære Jakob Næsager 03-05-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-15

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Hvad er på STARs program i 2015 for de udsatte Implementering!: Reform af førtidspension og fleksjob (Januar 2013) Kontanthjælpsreformen

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

RESULTATRAPPORT 2.KVARTAL 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 25. SEPTEMBER 2017

RESULTATRAPPORT 2.KVARTAL 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 25. SEPTEMBER 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 5. SEPTEMBER 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur a: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsløshedsforsikrede, akademikere Figur b: Dagpengemodtagere

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere