Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet..."

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2017

2 Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet...5 Beskrivelse af principper bag indsatser...6 Politisk vedtagne forandringer...7 Udvikling af indsats og resultater på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet...7 Forebyggende og intensiveret indsats på sygedagpengeområdet...8 Flere flygtninge (hurtigt) i arbejde/uddannelse som fundament for vellykket integration...8 Lokalt fastsatte mål...9 A-dagpenge...10 Integrationsydelse...11 Jobparate kontanthjælpsmodtagere...12 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere...13 Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere...14 Sygedagpengemodtagere...15 Jobafklaringsforløb...16 Ressourceforløb...17 Jobparat ledighedsydelse...18 Aktivitetsparat ledighedsydelse...19 Beskæftigelsesministerens mål for

3 Forord Jobcenter Skanderborgs primære opgave er dels at hjælpe ledige og sygemeldte borgere med at opnå eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet og dels at tilgodese virksomhedernes behov for velkvalificeret arbejdskraft på såvel kort som længere sigt. I forhold til fremtidens velfærd er det afgørende, at så mange borgere som muligt hurtigst muligt bliver i stand til at klare sig selv. I Skanderborg Kommune er der derfor fokus på en tidlig og aktiv indsats over for ledige og sygemeldte i alle målgrupper. Dette er til gavn både for den enkelte borger, for kommunen, for virksomhederne og for vækstbetingelserne i området. Beskæftigelsesplanen afspejler de væsentligste udfordringer på beskæftigelsesområdet i Skanderborg Kommune og er med til at sikre sammenhængen mellem de nationalt fastlagte mål, de lokalt politisk fastsatte forandringer og jobcenter Skanderborgs fastlagte målsætninger. Dermed er det muligt for politikere, borgere samt ansatte i Skanderborg Kommune, at få et samlet overblik over udfordringerne på beskæftigelsesområdet samt retningen i beskæftigelsesindsatsen. Skanderborg Kommune vedtog ultimo 2014 som politisk forandring, at antallet af borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres. Det er opfyldelsen af denne overordnede målsætning, som de resterende politiske forandringer, de nationalt fastsatte ministermål samt Jobcenter Skanderborgs egne fastsatte målsætninger peger hen imod. Hvis Jobcenter Skanderborg opfylder de fastsatte målsætninger, så vil antallet af borgere på offentlig forsørgelse falde og dermed vil den politiske forandring også blive opfyldt. Hvor det er muligt, holdes målsætningerne op imod udviklingen i kommuner med samme rammevilkår. Dette gøres for at sikre, at Skanderborg Kommune udvikler sig bedre end de kommuner, som Skanderborg Kommune normalt sammenligner sig med. Beskæftigelsesplanen udarbejdes af Jobcentret, men resultaterne i beskæftigelsesindsatsen skabes i et tæt samspil med interne og centrale aktører som Ungdommens Uddannelsescenter Odder/Skanderborg, Sundhedsfremme Skanderborg samt Kompetencecenter Skanderborg, der er den primære leverandør af aktiviteter til de ledige og sygemeldte. Eksternt er det et tæt samarbejde med bl.a. virksomheder, uddannelsesinstitutioner, fagforeninger, a-kasser og læger. Først gennemgås resultaterne i beskæftigelsesindsatsen i 2015 og udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg Kommune. Derefter præsenteres de politiske forandringer. Efterfølgende de underliggende resultatmål samt ministermålene. 3

4 Resultater i beskæftigelsesindsatsen I afsnittene nedefor gennemgås udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg Kommune samt besparelsespotentialet. Afsnittet om udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg Kommune giver et overblik over den langsigtede udvikling i arbejdsstyrken og ledigheden i Skanderborg Kommune, mens besparelsespotentialet viser hvor Skanderborg Kommune har højere udgifter til forsørgelse end kommunens rammevilkår siger. Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg Arbejdsmarkedet i Skanderborg kendetegnes ved indgangen til 2017 med faldende og lav ledighed for mange faggrupper, men dog også et mindre fald i beskæftigelsen. På sigt forventes der dog en mere positiv beskæftigelsesudvikling, hvilket vil medføre behov for at øge arbejdsstyrken i Skanderborg. Set over en årrække er arbejdsmarkedet i Skanderborg generelt karakteriseret ved at være i en stabil og positiv udvikling. Udvikling i borgere i den erhvervsaktive alder I perioden er befolkningen i den erhvervsaktive alder i Skanderborg Kommune steget med 413 personer, hvilket svarer til en stigning på 1,2 % Fra 2016 og frem mod 2020 forventes der en fortsat stigning i befolkningen i den erhvervsaktive alder på 327 personer, hvilket svarer til en stigning på 0,9 % Udviklingen i beskæftigelsen I perioden er antallet af beskæftigede med bopæl i Skanderborg Kommune steget med 428 personer, hvilket svarer til en stigning på 1,5 % Til sammenligning er antallet af beskæftigede med bopæl i RAR Østjylland steget med personer, hvilket svarer til en stigning på 2,5 % Udviklingen i ledigheden I januar 2010 var ledigheden i Skanderborg Kommune på 4,3 %, mens den i RAR Østjylland var 5,6 % I januar 2016 var ledigheden i Skanderborg Kommune faldet til 2,5 %, mens den i RAR Østjylland var faldet til 4,0 % Udviklingen i langtidsledigheden I perioden januar 2010-januar 2016 er antallet af langtidsledige A-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere i Skanderborg Kommune faldet med 107 personer, hvilket svarer til et fald på 45,3 % o I januar 2010 var 15,7 % af alle A-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere i Skanderborg Kommune langtidsledige. I januar 2016 var denne andel faldet til 14,2 % I perioden januar 2010-januar 2016 er langtidsledigheden i RAR Østjylland faldet med 683 personer, hvilket svarer til et fald på 14,4 % o I januar 2010 var 17,8 % af alle A-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere i RAR Østjylland langtidsledige. I januar 2016 var denne andel steget til 20,5 % 4

5 Besparelsespotentialet Besparelsespotentialet giver viden om, hvor meget der kan spares på forsørgelse ved at borgerne hurtigst muligt bliver selvforsørgende. Hvis der alene udregnes for de forsørgelsesgrupper, hvor Skanderborg har et højere udgiftsniveau end rammevilkårene tilsiger, havde Skanderborg Kommune i 2014 et besparelsespotentiale på 29,5 mio. kr. I 2015 var dette faldet til 27,3 mio. kr. Pga. refusionsreformen som trådte i kraft 1. januar 2016, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre udviklingen i besparelsespotentialet for Tabellen nedenfor viser fordelingen på hhv. sygedagpenge og de permanente ydelser. Tabel 1 - besparelsespotentiale i 2014 og i 2015 (i mio. kr.) Ydelse Sygedagpenge 13,1 7,3 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og 16,4 19,9 førtidspension) I alt 29,5 27,3 5

6 Beskrivelse af principper bag indsatser Indsatsen over for de ledige og sygemeldte deles op i et jobrettet og et tværfagligt spor. Det jobrettede spor er rettet mod de jobparate ledige og sygemeldte, hvor der forventes en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Det tværfaglige spor er rettet mod de aktivitetsparate ledige og sygemeldte, hvor det er uklart om vedkommende kan vende tilbage til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Jobrettet spor Den primære indsats i det jobrettede spor er jobrettede samtaler og en virksomhedsrettet indsats. Dette skal sikre, at den ledige eller sygemeldte hurtigst muligt vender tilbage til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. I et begrænset omfang kan der gives supplerende indsatser, hvis det vurderes at dette vil bringe den ledige eller sygemeldte hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Tværfagligt spor Den primære indsats på det tværfaglige spor er den koordinerende sagsbehandler, en virksomhedsrettet indsats samt supplerende indsatser som f.eks. mentor. I de tilfælde hvor det ikke er muligt at finde en virksomhedspraktik, kan indsatsen foregå i et virksomhedsrettet miljø. Samtidig øges fokus i højere grad på effekten af indsatsen, så der sikres progression i den ledige eller sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet. Dermed er det muligt at afgøre, om den ledige eller sygemeldte er i stand til at træde helt eller delvist tilbage på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår eller om der er behov for særlige vilkår for at borgeren opnår tilknytning til arbejdsmarkedet. Figuren nedenfor illustrerer principperne bag indsatserne og giver nogle eksempler på supplerende indsatser. Supplerende indsats Mentor Supplerende indsats Træning Primær indsats Jobrettede samtaler Koordinerende sagsbehandler Virksomhedsrettede forløb Supplerende indsats Ydelser efter sundhedsloven Supplerende indsats Smertehåndtering 6

7 Politisk vedtagne forandringer Nedenfor beskrives de politisk vedtagne forandringer i Skanderborg Kommune for beskæftigelsesområdet. I Skanderborg Kommune er forandringerne er en fællesbetegnelse for Byrådets konkrete beskeder til organisationen om at løse en opgave der fører til en forandring. En politisk besluttet forandring kan have form af et anlægsprojekt, men det kan også være et projekt der indebærer forandringer i driften. Forandringen er, som ordet antyder, en midlertidig tilstand. Forandringen kan eventuelt medføre en varig ændring i de politisk besluttede standarder. Udvikling af indsats og resultater på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet Skanderborg Kommune vil sikre en fortsat udvikling af indsats og resultater på beskæftigelsesområdet via en tidlig og aktiv indsats, som skal bidrage til at reducere andelen af personer på offentlig forsørgelse. Tabellen nedenfor sammenligner udviklingen i antallet af offentligt forsørgede i Skanderborg Kommune med klyngekommunerne. Klyngekommunerne har samme rammevilkår som Skanderborg Kommune og derfor er det muligt at sammenligne. Tabellen viser, at blandt klyngekommunerne er antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse faldet med 0,7 % når perioden januar-august 2015 sammenlignes med januaraugust I Skanderborg Kommune er antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse steget med 1,7 % i samme periode. Ses der bort fra integrationsområdet, er antallet af offentlig forsørgede faldet med 0,9 % i Skanderborg Kommune, mens faldet er 1,7 % blandt klyngekommunerne. Forskellen mellem Skanderborg Kommune og klyngekommunerne skyldes at Skanderborg Kommune har oplevet en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Ydelse Fuldtidspersoner Udvikling i antallet af fuldtidspersoner som andel af arbejdsstyrken Januar-august 2015 Januar-august 2016 Jan-august 2016 Klynge I alt Skanderborg Kommune Klynge I alt Skanderborg Kommune 7 Udvikling i klyngen i % Udvikling i Skanderborg Kommune i % Klynge Gennemsnit Skanderborg Kommune A-dagpenge og midlertidige ydelser ,6-15,0 2,4 2,1 Kontanthjælp ,2-5,8 1,9 1,2 Uddannelseshjælp ,5 5,6 0,7 1,1 Ledighedsydelse ,1 22,9 0,6 0,7 Sygedagpenge og jobafklaringsforløb ,7 6,8 2,8 3,3 Ressourceforløb ,9 5 0,3 0,3 Revalidering og forrevalidering ,9-9,1 0,2 0,3 Fleksjob ,5 4,6 2,5 3,0 Førtidspension ,8-5,2 6,7 5,8 Kontanthjælp under integrationsprogram ,6 67,2 1,1 1,2 og integrationsydelse I alt ,7 1,7 19,2 19,0 I alt uden ,7-0,9 18,2 17,8 integrationsområdet

8 Forebyggende og intensiveret indsats på sygedagpengeområdet Skanderborg Kommune har i forhold til landstallene en større andel af arbejdsstyrken som modtager sygedagpenge. På landsplan modtog 2,6 % af arbejdsstyrken sygedagpenge i 1. kvartal 2016, mens andelen var 2,9 % i Skanderborg Kommune. En forebyggende og intensiveret indsats på sygedagpengeområdet skal sikre, at den gennemsnitlige periode hvor de sygemeldte modtager sygedagpenge reduceres. Indsatsen vil kræve ansættelsen af yderligere to medarbejdere i administrationen. Der forventes en reduktion i udgifterne til sygedagpenge på 2 mio. kr. i 2017 og 3 mio. kr. i 2018 og fremefter. Med ansættelsen af de to medarbejdere bliver resultatet en nettobesparelse på 1 mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. i 2018 og fremefter. Flere flygtninge (hurtigt) i arbejde/uddannelse som fundament for vellykket integration Der foretages en resultatopfølgning på nuværende indsatsstrategi samt en analyse af nye jobog uddannelsesveje i samarbejde med virksomhederne. 8

9 Lokalt fastsatte mål I de følgende afsnit gennemgås de lokalt fastsatte mål. Målene fokuserer på den gennemsnitlige varighed, som de ledige eller sygemeldte modtager offentlig forsørgelse og hvordan Skanderborg Kommune præsterer i forhold til sammenlignelige kommuner i klyngen. Ved at fokusere på den gennemsnitlige varighed lægger opfølgningen på måltallene sig op af refusionsreformen som trådte i kraft 1. januar Med refusionsreformen reduceres kommunernes refusion på forsørgelsesudgifterne jo længere tid den ledige eller sygemeldte har modtaget offentlig forsørgelse. Nedenfor ses de forskellige varigheder og refusionssatser: 0-4 ugers varighed: 80% refusion 5-26 ugers varighed: 40% refusion ugers varighed: 30 % refusion Over 52 ugers varighed: 20 % refusion Dermed har Skanderborg Kommune et incitament til at sikre, at de ledige eller sygemeldte kommer tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Inddragelsen af klyngekommunerne i sikrer, at der i målopfølgningen også tages højde for hvordan antallet af ledige og sygemeldte udvikler sig i sammenlignelige kommuner. Hvis f.eks. ledigheden blandt A-dagpengemodtagere stiger i sammenlignelige kommuner, så vil det stadig være en succes for Skanderborg Kommune, hvis ledigheden stiger mindre i Skanderborg end blandt de sammenlignelige kommuner. 9

10 A-dagpenge Tabellen neden for viser, at i det løbende år 4. kvartal kvartal 2016 modtog A- dagpengesmodtagerne i Skanderborg Kommune gennemsnitligt ydelsen i 13,8 uger. Dermed havde Skanderborg Kommune i perioden havde den korteste gennemsnitlige ledighed blandt klyngekommunerne. Gennemsnitlig varighed i uger, løbende år Område 2kv15-1kv16 3kv15-2kv16 4kv15-3kv16 Favrskov 14,1 14,1 13,9 Fredensborg 16,8 16,4 15,8 Odder 14,5 14,5 14,6 Roskilde 15,5 15,8 15,9 Skanderborg 13,9 13,9 13,8 Solrød 16,0 16,4 16,2 Struer 14,1 14,5 14,2 Syddjurs 14,4 14,5 14,5 Gennemsnit klynge 14,9 15,0 14,9 Figuren nedenfor viser den gennemsnitlige varighed i forhold til ledige i % af arbejdsstyrken. Gennemsnitlig varighed i uger og fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken 4. kvartal kvartal A-dagpenge 16,5 3,0 16,0 15,5 15,0 14,5 2,5 2,0 1,5 14,0 13,5 13,0 12,5 Favrskov Fredensborg Odder Roskilde Skanderborg Solrød Struer Syddjurs Gnsn. varighed, uger Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken år 1,0 0,5 Målsætningen for 2017: Skanderborg Kommune skal ved udgangen af 2017 stadig have den korteste gennemsnitlige ledighed for A-dagpengemodtagere blandt klyngekommunerne. 10

11 Integrationsydelse Integrationsydelsen blev indført i september 2015 og derfor er det kun muligt at opgøre den gennemsnitlige varighed for ét løbende år. På grund af opholdskravet som trådte i kraft pr. 1. juli 2016, er det vanskeligt at forudsige udviklingen i den gennemsnitlige varighed, da der ikke er særlig meget historik at bygge forudsigelserne på. Tabellen neden for viser, at i perioden 4. kvartal 2015 til 3. kvartal 2016 modtog integrationsydelsesmodtagerne i Skanderborg Kommune gennemsnitligt ydelsen i 18,3 uger. Dermed var det kun Hørsholm som havde en højere gennemsnitlig varighed end Skanderborg Kommune blandt integrationsydelsesmodtagerne. Gennemsnitlig varighed i uger, løbende år Kommune 4kv15-3kv16 Allerød 18,1 Dragør 18,0 Egedal 17,1 Favrskov 18,0 Gentofte 15,6 Hørsholm 19,2 Lejre 17,0 Skanderborg 18,3 Solrød 16,7 Gennemsnit klynge 17,6 Figuren nedenfor viser den gennemsnitlige varighed i forhold til ledige i % af arbejdsstyrken. Gennemsnitlig varighed i uger og fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken 4. kvartal kvartal integrationsydelse 2 18,0 16,0 14,0 12,0 1 8,0 6,0 4,0 2,0 Allerød Dragør Egedal Favrskov Gentofte Hørsholm Lejre Skanderborg Solrød Gnsn. varighed, uger Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken år 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Målsætningen for 2017: Skanderborg Kommune skal ved udgangen af 2017 ikke længere have den længste gennemsnitlige ledighed for integrationsydelsesmodtagere blandt klyngekommunerne 11

12 Jobparate kontanthjælpsmodtagere Tabellen neden for viser, at i det løbende år 4. kvartal kvartal 2016 modtog jobparate kontanthjælpsmodtagere i Skanderborg Kommune gennemsnitligt ydelsen i 24,8 uger. Dermed havde Skanderborg Kommune i perioden den tredje korteste gennemsnitlige varighed, kun overgået af Allerød og Favrskov. Gennemsnitlig varighed i uger, løbende år Kommune 2kv15-1kv16 3kv15-2kv16 4kv15-3kv16 Allerød 18,7 22,6 20,7 Dragør 29,5 31,4 32,3 Egedal 25,8 34,5 30,5 Favrskov 19,1 20,6 19,9 Gentofte 27,5 27,9 27,1 Hørsholm 24,3 24,7 28,1 Lejre 34,1 35,9 30,7 Skanderborg 23,8 25,5 24,8 Solrød 26,7 27,5 25,9 Gennemsnit klynge 25,5 27,8 26,7 Figuren nedenfor viser den gennemsnitlige varighed i forhold til ledige i % af arbejdsstyrken. Gennemsnitlig varighed i uger og fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken 4. kvartal kvartal jobparat kontanthjælp 35,0 1,2 3 1,0 25,0 2 15,0 1 0,8 0,6 0,4 5,0 0,2 Allerød Dragør Egedal Favrskov Gentofte Hørsholm Lejre Skanderborg Solrød Gnsn. varighed, uger Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken år Målsætningen for 2017: Skanderborg Kommune skal ved udgangen af 2017 stadig have den tredje korteste gennemsnitlige ledighed for jobparate kontanthjælpsmodtagere blandt klyngekommunerne 12

13 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Tabellen neden for viser, at i det løbende år 4. kvartal kvartal 2016 modtog aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Skanderborg Kommune gennemsnitligt ydelsen i 39,1 uger. Dermed havde Skanderborg Kommune i perioden den tredje højeste gennemsnitlige varighed, kun overgået af Hørsholm og Solrød. Gennemsnitlig varighed i uger, løbende år Kommune 2kv15-1kv16 3kv15-2kv16 4kv15-3kv16 Allerød 42,1 42,4 36,2 Dragør 43,2 40,8 36,3 Egedal 41,4 39,4 35,2 Favrskov 4 42,1 36,6 Gentofte 40,7 41,2 38,8 Hørsholm 40,1 40,7 39,2 Lejre 31,7 32,3 33,3 Skanderborg 42,2 44,5 39,1 Solrød 45,0 45,7 39,4 Gennemsnit klynge 40,7 41,0 37,1 Figuren nedenfor viser den gennemsnitlige varighed i forhold til ledige i % af arbejdsstyrken. Gennemsnitlig varighed i uger og fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken 4. kvartal kvartal aktivitetsparat kontanthjælp 4 39,0 38,0 37,0 36,0 35,0 34,0 33,0 32,0 31,0 Allerød Dragør Egedal Favrskov Gentofte Hørsholm Lejre Skanderborg Solrød Gnsn. varighed, uger Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken år 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Målsætningen for 2017: Skanderborg Kommune skal ved udgangen af 2017 have den fjerde højeste gennemsnitlige varighed for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere blandt klyngekommunerne. 13

14 Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere Tabellen neden for viser, at i det løbende år 4. kvartal kvartal 2016 modtog aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere i Skanderborg Kommune gennemsnitligt ydelsen i 38,7 uger. Dermed havde Skanderborg Kommune i perioden den tredje højeste gennemsnitlige varighed, kun overgået af Hørsholm og Solrød. Gennemsnitlig varighed i uger, løbende år Kommune 2kv15-1kv16 3kv15-2kv16 4kv15-3kv16 Allerød 39,1 39,8 38,2 Dragør 34,9 34,5 31,6 Egedal 32,0 33,0 32,9 Favrskov 37,6 37,8 36,8 Gentofte 32,5 32,5 33,2 Hørsholm 38,0 38,8 39,5 Lejre 29,2 29,5 28,5 Skanderborg 37,7 38,9 38,7 Solrød 38,3 38,7 39,1 Klynge gennemsnit 35,5 35,9 35,4 Figuren nedenfor viser den gennemsnitlige varighed i forhold til ledige i % af arbejdsstyrken. Gennemsnitlig varighed i uger og fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken 4. kvartal kvartal aktivitetsparat uddannelseshjælp 45,0 4 35,0 3 25,0 2 15,0 1 5,0 Allerød Dragør Egedal Favrskov Gentofte Hørsholm Lejre Skanderborg Solrød Gnsn. varighed, uger Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken år 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Målsætningen for 2017: Skanderborg Kommune skal ved udgangen af 2017 have den fjerde højeste gennemsnitlige varighed for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere blandt klyngekommunerne 14

15 Sygedagpengemodtagere Tabellen neden for viser, at i det løbende år 4. kvartal kvartal 2016 modtog sygedagpengemodtagere i Skanderborg Kommune gennemsnitligt ydelsen i 10,8 uger. Dermed havde Skanderborg Kommune den højeste gennemsnitlige varighed i perioden. Gennemsnitlig varighed i uger, løbende år Kommune 2kv15-1kv16 3kv15-2kv16 4kv15-3kv16 Albertslund 10,6 10,6 10,7 Brøndby 8,9 8,7 8,6 Dragør 10,7 10,7 10,5 Egedal 9,9 1 10,1 Fanø 8,2 8,2 8,7 Glostrup 8,8 9,0 8,9 Herlev 8,3 8,5 8,4 Høje-Tåstrup 8,8 8,8 8,8 Lejre 8,7 8,8 9,1 Odense 9,5 9,6 1 Skanderborg 10,2 10,5 10,8 Vallensbæk 8,8 8,5 8,4 Aalborg 10,1 9,8 9,5 Klynge gennemsnit 9,3 9,4 9,4 Figuren nedenfor viser den gennemsnitlige varighed i forhold til ledige i % af arbejdsstyrken. Gennemsnitlig varighed i uger og fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken 4. kvartal kvartal aktivitetsparat uddannelseshjælp 12,0 3,5 1 3,0 8,0 2,5 6,0 2,0 1,5 4,0 1,0 2,0 0,5 Albertslund Brøndby Dragør Egedal Fanø Glostrup Herlev Høje-Tåstrup Lejre Odense Skanderborg Vallensbæk Aalborg Gnsn. varighed, uger Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken år Målsætningen for 2017: Skanderborg Kommune skal ved udgangen af 2017 ikke længere have den længste gennemsnitlige ledighed for sygedagpengemodtagere blandt klyngekommunerne. 15

16 Jobafklaringsforløb Tabellen neden for viser, at i det løbende år 4. kvartal kvartal 2016 modtog sygemeldte i jobafklaringsforløb i Skanderborg Kommune gennemsnitligt ydelsen i 28,6 uger. Dermed havde Skanderborg Kommune i perioden den fjerde korteste gennemsnitlige varighed. Kun Brøndby, Lejre og Vallensbæk kommune havde en lavere gennemsnitlig varighed. Gennemsnitlig varighed i uger, løbende år Kommune 2kv15-1kv16 3kv15-2kv16 4kv15-3kv16 Albertslund 31,3 29,9 31,1 Brøndby 25,0 25,7 25,5 Dragør 29,0 31,9 32,0 Egedal 29,5 28,5 31,5 Fanø Glostrup 26,5 30,3 29,9 Herlev 26,6 29,2 29,6 Høje-Tåstrup 27,4 29,0 30,5 Lejre 30,3 27,5 24,4 Odense 29,3 30,4 32,3 Skanderborg 27,5 28,2 28,6 Vallensbæk 21,8 22,3 25,3 Aalborg 25,6 27,3 29,5 Klynge gennemsnit 25,4 26,2 26,9 Figuren nedenfor viser den gennemsnitlige varighed i forhold til ledige i % af arbejdsstyrken. Gennemsnitlig varighed i uger og fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken 4. kvartal kvartal Jobafklaringsforløb 35,0 3 25,0 2 15,0 1 5,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Albertslund Brøndby Dragør Egedal Fanø Glostrup Herlev Høje-Tåstrup Lejre Odense Skanderborg Vallensbæk Aalborg Gnsn. varighed, uger Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken år Målsætningen for 2017: Skanderborg Kommune skal ved udgangen af 2017 stadig have den fjerde korteste gennemsnitlige ledighed for jobafklaringsforløb blandt klyngekommunerne. 16

17 Ressourceforløb Tabellen neden for viser, at i det løbende år 4. kvartal kvartal 2016 modtog borgere i ressourceforløb i Skanderborg Kommune gennemsnitligt ydelsen i 41,2 uger. Dermed havde Skanderborg Kommune i perioden den fjerde højeste gennemsnitlige varighed. Kun Dragør, Favrskov og Solrød har en højere gennemsnitlig varighed. Resten af klyngekommunerne havde en lavere gennemsnitlig varighed end Skanderborg Kommune. Gennemsnitlig varighed i uger, løbende måneder Kommune 1kv15-4kv15 2kv15-1kv16 3kv15-2kv16 Allerød 39,2 39,2 39,8 Dragør 29,4 34,5 46,4 Egedal 35,6 34,0 35,3 Favrskov 37,8 40,8 41,8 Gentofte 35,2 32,6 32,0 Hørsholm 35,6 34,0 36,1 Lejre 38,6 39,9 38,3 Skanderborg 39,0 40,4 41,2 Solrød 42,1 42,6 41,4 Klynge gennemsnit 36,9 37,6 39,1 Figuren nedenfor viser den gennemsnitlige varighed i forhold til ledige i % af arbejdsstyrken. Gennemsnitlig varighed i uger og fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken 4. kvartal kvartal ressourceforløb 5 45,0 4 35,0 3 25,0 2 15,0 1 5,0 Allerød Dragør Egedal Favrskov Gentofte Hørsholm Lejre Skanderborg Solrød Gnsn. varighed, uger Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken år 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Målsætningen for 2017: Skanderborg Kommune skal ved udgangen af 2017 stadig have den fjerde højeste gennemsnitlige varighed for ressourceforløb blandt klyngekommunerne 17

18 Jobparat ledighedsydelse Tabellen neden for viser, at i det løbende år 4. kvartal kvartal 2016 modtog jobparate ledighedsydelsesmodtagere i Skanderborg Kommune gennemsnitligt ydelsen i 19,5 uger. Dermed havde Skanderborg Kommune i perioden den fjerde laveste gennemsnitlige varighed. Kun Hedensted, Hvidovre og Rebild kommune havde en lavere gennemsnitlig varighed. Resten af klyngekommunerne havde en højere gennemsnitlig varighed end Skanderborg Kommune. Gennemsnitlig varighed i uger, løbende år Kommune 2kv15-1kv16 3kv15-2kv16 4kv15-3kv16 Fredensborg 23,3 24,5 26,2 Gladsaxe 24,0 23,3 22,7 Hedensted 19,2 19,0 17,5 Hvidovre 15,5 15,4 17,7 Odder 20,3 22,2 23,0 Rebild 19,4 18,3 18,0 Ringsted 24,9 24,7 24,1 Skanderborg 18,6 18,0 19,5 Tårnby 25,4 26,0 26,0 Aarhus 22,2 21,6 22,6 Klyngegennemsnit 21,3 21,3 21,7 Figuren nedenfor viser den gennemsnitlige varighed i forhold til ledige i % af arbejdsstyrken. Gennemsnitlig varighed i uger og fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken 4. kvartal kvartal jobparat ledighedsydelse 3 25,0 2 15,0 1 5,0 Fredensborg Gladsaxe Hedensted Hvidovre Odder Rebild Ringsted Skanderborg Tårnby Aarhus Gnsn. varighed, uger Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken år 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Målsætningen for 2017: Skanderborg Kommune skal ved udgangen af 2017 stadig have den fjerde korteste gennemsnitlige ledighed for jobparate ledighedsydelsesmodtagere blandt klyngekommunerne. 18

19 Aktivitetsparat ledighedsydelse Tabellen neden for viser, at i det løbende år 4. kvartal kvartal 2016 modtog borgere i ressourceforløb i Skanderborg Kommune gennemsnitligt ydelsen i 34,1 uger. Dermed havde Skanderborg Kommune i perioden den tredje laveste gennemsnitlige varighed. Kun Hedensted og Odder Kommune havde en lavere gennemsnitlig varighed. Resten af klyngekommunerne havde en højere gennemsnitlig varighed end Skanderborg Kommune. Gennemsnitlig varighed i uger, løbende år Kommune 2kv15-1kv16 3kv15-2kv16 4kv15-3kv16 Fredensborg 34,1 34,6 34,5 Gladsaxe 41,8 44,6 48,2 Hedensted 36,4 33,1 32,0 Hvidovre 42,6 41,8 40,3 Odder 30,5 31,9 33,3 Rebild 33,7 35,5 35,5 Ringsted 43,2 44,2 42,1 Skanderborg 34,2 33,9 34,1 Tårnby 42,1 43,4 44,9 Aarhus 40,1 40,3 41,4 Klyngegennemsnit 37,9 38,3 38,6 Figuren nedenfor viser den gennemsnitlige varighed i forhold til ledige i % af arbejdsstyrken. Gennemsnitlig varighed i uger og fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken 4. kvartal kvartal jobparat ledighedsydelse Fredensborg Gladsaxe Hedensted Hvidovre Odder Rebild Ringsted Skanderborg Tårnby Aarhus Gnsn. varighed, uger Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken år 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Målsætningen for 2017: Skanderborg Kommune skal ved udgangen af 2017 stadig have den tredje korteste gennemsnitlige ledighed for aktivitetsparate ledighedsydelsesmodtagere blandt klyngekommunerne. 19

20 Beskæftigelsesministerens mål for 2017 For at understøtte en styrket indsats for borgere som er langt fra arbejdsmarkedet og sikre, at virksomhederne får adgang til den kvalificerede arbejdskraft som de efterspørger, har Beskæftigelsesministeren udmeldt nedenstående mål for 2017: 1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft 2. Flere unge skal have en uddannelse 3. Borgere på kanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet. 4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende Det er muligt at følge udviklingen i ministermålene via jobindsats.dk. Medio september er det endnu ikke muligt at følge ministermålene via jobindsats.dk og derfor er det ikke muligt at vurdere, hvordan Skanderborg Kommune præsterer ift. klyngekommunerne. Når dette er muligt, fastsættes målsætningerne for ministermålene. 20

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Udvikling i antallet af offentligt

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Udvikling i antallet af offentligt Beskæftigelsesplan 2018 Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Udvikling i antallet af offentligt forsørgede i Skanderborg Kommune,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Resultatrevision 2018

Resultatrevision 2018 Resultatrevision 2018 Jobcenter Frederikssund maj 2019 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats Østjylland Februar 2016 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Resultatrevision 2015 Jobcenter Frederikssund maj 2016 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg September 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 3. november 2015 November 2015 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 16.02.2018/ANNORS Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. kvartal 2017 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 05.10.2017/ANNORS Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. kvartal 2017 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 18.4./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring /SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. kvartal 2018 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse,

Læs mere

Udvikling i perioden

Udvikling i perioden GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 24.11.2017/ANNORS Gladsaxe Kommune Udvikling i perioden 2014-2017 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget I dette udvidede tema til kvartalsstatistikken for 3. kvartal

Læs mere

AMK-Øst. Status på indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst. Status på indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst Status på indsats RAR Hovedstaden August 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 24. maj 2016 Titel: Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Det nye kvartalsvise statusopfølgningskoncept

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Effektrapport pr. april 2017 Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet INDHOLD OVERBLIK Side 03 INDLEDNING Side 06 ALLE YDELSER Side 07 KONTANT- OG UDDANNELSESHJÆLP Side 08 A-DAGPENGE Side 11 LANGTIDSLEDIGE

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Resultatrevision 2016

Resultatrevision 2016 Resultatrevision 2016 Jobcenter Frederikssund maj 2017 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Halvår / Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Halvår / Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 1. Halvår / Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats (Synopsis for) Beskæftigelsesplan 2019 Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats Udarbejdet af: Center for Arbejdsmarked Udgivelsesdato: 15.12.2018 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Det formelle grundlag...3

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

AMK Øst / 25. maj 201. Status på indsats RAR Hovedstaden

AMK Øst / 25. maj 201. Status på indsats RAR Hovedstaden AMK Øst / 25. maj 201 Status på indsats RAR Hovedstaden Maj 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles videns grundlag for RAR-medlemmerne.

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune April 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 11.05./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 18.1./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 217 mål og resultatkrav Vækstudvalget i Frederikssund Kommune har prioriteret de fire beskæftigelses-politiske mål, der er udmeldt af Beskæftigelsesministeren samt

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Østjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Østjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Østjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 2. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 2. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 2. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 25.5./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 7.7.216/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal 216 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2018 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Resultatrapport 2017/2. Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Resultatrapport 2017/2. Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Resultatrapport 2017/2 Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet INDLEDNING Dette er Frederiksberg Kommunes resultatrapport på arbejdsmarkedsområdet. Rapporten udarbejdes 4 gange årligt og forelægges Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst Marts 2017 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Maj Indhold Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 11.2.216/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats Vestjylland Marts 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. Afslutning 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. Afslutning 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET Afslutning 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst Marts 2017 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data for,

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 18. november 2016 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland August 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Februar 2019 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Resultatrapport kvt. Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Resultatrapport kvt. Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Resultatrapport 2017 4. kvt. Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet INDLEDNING Dette er Frederiksberg Kommunes resultatrapport på arbejdsmarkedsområdet. Rapporten udarbejdes som udgangspunkt en gang

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland November 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune August 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 Maj 2013 Jun 2013 Jul 2013 Aug 2013 Sep 2013 Okt 2013 Nov 2013 Dec 2013 Jan 2014 Feb 2014 Mar 2014 Apr 2014 Maj 2014 Jun 2014 Jul

Læs mere

Resultatrevision Syddjurs Kommune Erhverv og Beskæftigelse

Resultatrevision Syddjurs Kommune Erhverv og Beskæftigelse Syddjurs Kommune Erhverv og Beskæftigelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...1 Resumé...2 Syddjurs Kommunes mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs...2

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland AMK-Øst Status på indsats RAR Sjælland Februar 2019 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OKTOBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I REBILD

OKTOBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I REBILD OKTOBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I REBILD Overblik og udvikling, REBILD OKTOBER 2017 Jobcenteroverblik NR. 7 AF 12 JOBCENTRE I KLYNGEN Reform af førtidspension og fleksjob: Flest muligt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Udkast juni 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Februar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen JAN2013 FEB2013 MAR2013 APR2013 MAY2013 JUN2013 JUL2013 AUG2013 SEP2013 OCT2013 NOV2013 DEC2013 JAN2014 FEB2014 MAR2014 APR2014 MAY2014 JUN2014 JUL2014 AUG2014 SEP2014

Læs mere

Effektrapport 1. kvt Effektopfølgning på Arbejdsmarkedsområdet

Effektrapport 1. kvt Effektopfølgning på Arbejdsmarkedsområdet Effektrapport 1. kvt. 2018 Effektopfølgning på Arbejdsmarkedsområdet INDLEDNING Dette er Frederiksberg Kommunes effektrapport på arbejdsmarkedsområdet. Rapporten udarbejdes som udgangspunkt én gang i kvartalet

Læs mere