"^M 1 TJERWE. t > %/ p./; ^1 zi. l/'l. I 1. fkiober *^»k* C 1«? '**' æ*^-? 4:, :t!t' l 1 fbh IH \» *& i 1 i. fe-- > -iw' 1 25.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""^M 1 TJERWE. t > %/ p./; ^1 zi. l/'l. I 1. fkiober 1976. *^»k* C 1«? '**' æ*^-? 4:, :t!t' l 1 fbh IH \» *& i 1 i. fe-- > -iw' 1 25."

Transkript

1 l - ' S.: : / MM f -w' C 1«? '**' æ*^-? : " -'-Sk ^ -S^BtaK -v-^*h..9 9 " fe-- > "^M 1 1 *^»k* ;-. l/'l. I 1 l 1 fbh IH \» *& w9 xi ^1 z t > %/ p./; 1 :t!t' JF 4:, ** * TJERWE fkober årgang, Nummer 10

2 Brockbank famlen. velfærdstjenesten. nærheden. STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Oktober årgang, Nummer 10 Det øverste Præsdentskab Spencer W. Kmball N. Eldon Tanner Maron G. Romney De Tolvs råd Ezra Taft Benson Thomas S. Monson Mark E. Petersen Boyd K. Packer Delbert L. Stapley Marvn J. Ashton LeGrand Rchards Bruce R. McConke Howard W. Hunter L. Tom Perry Gordon B. Hnckley Davd B. Haght Rådgvende komté Howard W. Hunter Robert D. Hales L. Tom Perry O. Lesle Stone Redaktør af krkens magasner Dean L. Larsen Internatonal Magaznes redakton Larry A. Hller, chefredaktør Carol Larsen, medredaktør Roger Gyllng, desgner Den danske Stjernes redakton Jørgen Ljungstrøm, Translaton Servces Vodroffsvej 7, DK 1900 København V Peter Berkhahn, Nyt om Krken Porthstr. 5-7, D-6000 Frankfurt/Man 50 Harry Bohler, layout Tryk Paul Gese KG, Offenbach/Man Korrespondenter Københavns Stav: Den danske Msson: Abonnement Tegnes gennem wards/grensrepræsentanten: 12 numre dkr. 42,00 Nævnte prser er ncl. moms og porto. Betalng over gro tl Dstrbutons Centret, Smedevangen 9, 3540 Lynge. Unted States and Canada: $8.00 (surface mal) 1976 by the Corporaton of the Presdent of The Church of Jesus Chrst of Latter-day Sants. All rghts reserved. INDHOLDSFORTEGNELSE Stenen, der blev revet løs uden hænders hjælp. Spencer W. K m bal I 2 Håbløst daggry frydefuld morgen. Thomas S. Monson 7 Lamanterne skal hæve sg storhed og magt. J. Thomas Fyans 10 Elas budskap. Mark E. Petersen 12 Han erguds Søn. Davd B. Haght 15 Den stlle, sagte stemme. S. Dlworth Young 17 Du er dn kostbareste ejendom. John H. Vandenberg 19 Vsdomsordet. Theodore M. Burton 21 Åndelge krokodller. Boyd K. Packer 23 Præstedommet Myndghed og styrke. H. Burke Peterson. 25 Søg kke efter rgdom men eftervsdom. Frankln D. Rchards 27 En lejlghed tl at mssonere. Carlos E. Asay 30 Læer lydghed og tjeneste. M. Russell Ballard jr 31 Om at acceptere kaldelsen. John H. Groberg 32 Råb det ud fra hustagene. Jacob D. Jager 33 Tager du dt præstedømme forgvet? N. Eldon Tanner 35 Drenge har brug for helte Spencer W. Kmball Hvs blot devl tjene landets Gud. N. Eldon Tanner 40 Kommunkaton Marvn J. Ashton 44 Dér jeg mdt blandt dem. Joseph B. Wrthln 47 Dsse fre tng. Robert L. Smpson 49,,En ærlg mand Guds ædleste værk" Gordon B. Hnckley 52,,Som et menneske sår" R. Tom Perry 54 En levende profet. Loren C. Dunn 57 Hvem er Jesus: Eld red G. Smth 58 Vort forhold tl hnanden. Wllam Grant 60 Retten tl at vælge. Henry D. Taylor 62,, Bladene begynder at vse sg på fgentræet" Bernhard P. 63 Påske, tanker. Delbert L. Stapley 65 Lvets gang. Maron G. Romney 68 Værden af hel lge skrfter. LeGrand Rchards 70 Mormons Bog. James A. Cul lmore 73 Spørgsmål, et om et personlgt vdnesbyrd. Joseph Anderson 75 Menneskers værd. Charles A. Dder 77 Joseph Smth Genoprettelsens mægtge profet. Bruce McConke 79 Følgerv Krst monster. Wllam R. Bradford 82 Velsgnelserne ved at bygge et tempel. Adney Y. Komatsu Er du medlem mssonær. Gene R. Cook 85 At v må være ét. Howard W. Hunter 87 At søge evgt varende rgdomme. Spencer W. Kmball 89 Krken og famlen Vctor L. Brown 92 Krkens arbejdsanvsnngs system. H. Burke Peterson Opbevarng af fødevarer. Vaughn J. Featherstone 97 Lær SDH-kvnderat blve selvforsynende. Barbara B. Smth Grundprncpperne krkens velfærdstjeneste. Maron G. Romney 102 Famleberedskab. SpencerW. Kmball 105 Skrft-tekster tl åbenbarnger ttføjet Den kostelge Perle Statstsk rapport for

3 den 146. Rapport over årlge generalkonference Jesu Krst Krke af Sdste Dages Hellge Taler og begvenheder den 3., 4. og 6. aprl Tabernaklet på Tempelpladsen Salt Lake Cty, Utah Herren har sagt, at skrfterne ndeholder Herrens,, vlje, snd, ord og røst" og Guds kraft tl salggørelse" (L.&P. 68:4). Medlemmer af krken, som overværede aprl-generalkonferencen 1976, fk den ekstraordnære oplevelse at støtte og godkende det ntatv, som Det øverste Præsdentskab og De tolvs Råd havde taget med hensyn tl at tlføje to åbenbarnger tl Den kostege Perle og således offcelt øge ndholdet krkens standardværker. De to åbenbarnger er den om det celestale rge, der blev gvet tl Joseph Smth 1836, og åbenbarngen af de døde, gvet tl præsdent Joseph F. Smth Åbenbarngen tl profeten Joseph Smth drejer sg om frelsen for dem, som dør uden kundskab om evangelet, og åbenbarngen tl præsdent Smth drejer sg om Frelserens besøg åndeverdenen mellem hans korsfæstelse og opstandelse og fremsætter lærdommen om forløsnng af de døde. Begge åbenbarnger understreger høj grad den opfordrng, som øjeblkket stærkt fremhæves af Brødrene, om at medlemmer bør arbejde langt stærkere på at vende,, børnenes hjerter.. tl fædrene". (Joseph Smth 2:39). (Den fulde tekst af dsse åbenbarnger fndes på sderne 108.) Ved mødet lørdag eftermddag præsenterede førsterådgver Det øverste Præsdentskab præsdent N. Eldon Tanner, Det øverste Præsdentskab og De tolvs Råds ntatv med hensyn tl nkluderng af de to åbenbarnger Den kostelge Perle og bad de tlstedeværende ledere og medlemmer af De halvfjerds' første Kvorum ældsteme Carlos E. Asay fra Provo, Utah; M. Russell Ballard, jr. for tden præsdent for Canada Toronto Msson; John H. Groberg fra Idaho Falls Idaho; og Jacob de Jager fra Njmagen Holland. Dermed er der alt 54 generalautorteter krken. <<L

4 I februar at de stand Japan 1938, Sao staten Braslen, hjemmet, Mne elskede brødre og søstre her er v gen det hstorske Tabernakel på Tempelpladsen Salt Lake Cty for at overveje spørgsmål af betydnng for verden, for vore medlemmer og for os selv. De sdste par måneder har været særdeles nteressant for os. og nogle få dage marts måned gennemrejste v landene det sydlge Stllehav. En stor delegaton fra krken hvorblandt nogle af de højeste myndgheder, rejste tl den sydlge halvkugle og tlbragte en kort td de evgtvoksende og hurtgtvoksende samfund Stllehavet. Da en meget stor del af vore medlemmer dér, over mennesker det område, aldrg vlle blve tl at komme tl Salt Lake Cty tl en generalkonference, blev det besluttet at holde en område-konference hos dem. Derfor holdt v New Zealand, tre store byer Australen, på Samoa, Tonga, Fj og Taht, konferencer for de hellge, hvor de kunne mødes med generalautorteterne, få lejlghed tl at stemme på deres ledere og høre prædkener fra krkens ledende myndgheder. V blev godt behandlet og vendte tlbage opfyldt af stor kærlghed tl dsse gode mennesker sydlge lande. I vl være nteresseret erfare, at krken vokser hurtgt mange fremmede lande, såvel som her vort eget. V har nu medlemmer af krken 66 lande, og v forkynder evangelet de fleste af dsse lande. V har noget over mssonærer og deraf er mere Gennem opfylelse af Danels profet spredes evangelet dag for at fylde hele jorden Stenen, der blev revet løs uden hænders hjælp PRÆSIDENT SPENCER W. KIMBALL end 2000 lokale unge mænd og kvnder fra de natoner, hvor de undervser. Da jeg blev kaldet tl stavspræsdent var det den 124. stav verden, hvormod v nu har 750 stave. Og dengang jeg udførte mn msson, havde v kun et par og tyve mssoner, hvormod v nu har 134. V omfatter meget af den store verden, som v lever, med mengheder Sydamerka, Orenten, Stllehavet, Stllehavet, Sydafrka, Europa og mange andre steder. Der er talrge tusnder af mennesker, som hvert år opdager, at evangelet tlfredsstller deres åndelge behov, og v omvender et meget stort antal mennesker. Vore generalautorteter rejser ustandselgt tl de forskellge dele af verden og bruger deres kræfter og energ på at brnge den oplærng og belærng, som er nødvendg for krkens nye medlemmer dsse områder. Vort arbejde for de døde er stærk fremgang, og med 16 templer går arbejdet fremad med fuld kraft og stadg større målestok. Nye templer er planlagt Paulo Tokyo og Seatle Washngton. Der vl blve bygget endnu flere templer for at fortsætte dette store arbejde for de levende og de døde. V er meget taknemmelge for den storartede måde, hvorpå vore medlemmer har reageret over for vor opfordrng t! at anlægge nyttehaver og plante frugttræer, og tl at rydde op og gøre stand. Overalt, hvor v kommer, ser v baghaver med nytteurter, nogle få rækker majs, nogle gulerødder, kartofler, løg, kål, og nogle steder er blomsterhaver blevet forandret tl nyttehaver, eller man har lagt en del af dem ud tl køkkenhaver. En anden prsværdg sde af havearbejdet er udvekslngen af planter og produkter mellem naboer tl fremme af venskabelge nabo forbndelser. Hvs enhver famle havde en have, og famler, hvor det er tlladelgt, havde en ko og nogle høns, nogle frugttræer og en køkkenhave, er det forbløffende, hvor nær v vlle være ved, at famlen kunne brødfødes med deres egne produkter. V tror på formålet med at arbejde for os selv og for vore børn. V deltager velfærdsprojekter med vore arbejdstmer for at få produktonsbehovet opfyldt. V bør oplære vore børn tl arbejde, og de bør lære at deltage opgaverne nkluderende haven. De bør have opgaver med at holde hjemmet pænt og rent, selv om det er al beskedenhed. Børn kan også få tl opgave at passe haven, og det vl være langt bedre for dem, end at de tmevs sdder foran tv-apparatet. For megen ledggang får børnene tl at kede sg, og det blver naturlgt for dem at ønske flere og flere kostbare remeder at underholde sg med. V må gøre arbejde tl noget respektabelt ved at dele ansvaret for opgaverne hjemmet. Der kom dette brev fra en skovfoged:,,på én dag samlede 500 af vore unge affald, sten, papr og glas og malede mere end 400 lejr- og rasteborde, broer og toletter. Syvogtyve stave deltog dette projekt. Det var en kolosal succes. Den begejstrng, vtaltet og lyst tl at yde, som denne gruppe hårdtarbejdende unge mennesker udvste, er et eksempel på de bedste tradtoner og belærnger af Jesu Krst Krke af Sdste Dages Hellge." Det er forbløffende, hvad vore unge kan gøre, når de får en opgave og vejlednng. Præsdent Brgham Young sagde: Mn tro får mg kke tl at mene, at Herren vl forsyne os med stegtegrse, brød, der allerede er smurt smør på, osv.; han vl gve os mulghed for at dyrke korn, for at høste jordens frugter, at bygge huse, at skaffe os nogle brædder tl at lave en kasse af,

5 selv I 1830 en deres et Lære havnen. hele mg og når høstens td er nde gve os kornet men det er op tl os at bevare det at gemme hveden, ndtl v har ét, to, fem eller syv års forsynnger oplagret, ndtl folk har oplagret hvede nok tl at forsyne sg selv med brød, foruden de som måtte søge tlflugt her...",,lad kke noget gå tl splde", opfor drede han. Tag det hele nøgternt og rolgt, saml altng op og lad ntet gå tl splde... Vær kloge, spar sammen, og får I mere, end I kan spse kan I dele med jeres naboer. Lad jer aldrg frstes tl at mene, at I har brød nok tl at kunne tllade jeres børn at splde en krumme af det. Selvom en mand er mlloner af tønder hvede og majs værd, så er han kke rg nok tl at kunne tllade sn hushjælp at feje en enkelt kærne nd lden. Lad den blve spst af en eller anden og gen bragt tlbage tl jorden og derved opfylde det formål, hvortl den er bestemt. Husk det, lad ntet gå tl splde men brug det hele. Der fndes kke en famle denne by, hvor der er to, tre, fre eller fem personer, som kke ved ndsamlng af det spld, som forårsages af børnene eller fejes nd lden og ud af døren, kan føde et svn, som kan gve kød tl et helt år eller det mndste, så meget, som dé burde spse. Gå tl den fattgste famle dette samfund, og jeg vl vove at påstå, at de smder så mange klude væk hvert eneste år, at de kunne købe skolebøger for beløbet tl deres børn, og endnu mere. Hvs I ønsker at blve rge, så spar op, hvad I kan. Enhver tåbe kan tjene penge, men det kræver en klog mand at spare op og bruge dem tl sn egen fordel. Det er tl gavn for os at sørge godt for de velsgnelser, som Gud har gvet os. Hvs v følger den modsatte kurs, afskærer v os fråden kraft og herlghed, som Gud har tl hensgt, v skal arve. Det er formedelst vor egen omhu, sparsommelghed og dømmekraft, som Gud har gvet os, at v blver stand tl at bevare vort korn, vore flokke og hjorde, hustruer og børn, huse og landjord og forøge alt omkrng os, bestandgt øge vor magt og ndflydelse for os selv som enkeltpersoner og for Guds rge som et hele." ( Dscourses of Brgham Young", Salt Lake Cty 1966, pp ) Med hensyn tl gæld erklærede Brgham Young: Betal jeres gæld; v vl hjælpe jer med at gøre det, men kom aldrg mere gæld. Vær omhyggelg med altng, og ganske særlgt med hensyn tl at betale jeres gæld." ( Dscourses", p. 303) V plejede at tale meget om at betale vor gæld, men nu om dage er v kommet stuaton, hvor v opmuntres tl at bruge penge, købe på afbetalng, købe forud og betale tl næste år. gav Herren en åbenbarng tl Martn Harrs, som fndes og Pagter 19:35: Betal den gæld, som du har pådraget dg hos bogtrykkeren. Frgør dg for trældom". En mand, som brnger sg gæld, når han kke har mulghed for at tlbagebetale det lånte, forstår kke de prncpper, der bør herske ordnet samfund, eller også er han bevdst uærlg. En mand, som kke vl betale sn retfærdge gæld, hvs han har mulghed for at gøre det, er kke nogen sdste dages hellg. Det er slemt nok, temmelg slemt endda, at låne hos en uven og kke betale ham tlbage. At gøre det er under ethvert menneskes værdghed. Men enhver, som vl låne af en ven, og sær en fattg, fortjener kke de hellges fællesskab, hvs de kke betaler det lånte tlbage." ( Dscourses", pp ) I et brev angående sklsmssegodkendelse hedder det: Det synes, som om årsagen tl sklsmsse var økonomsk upåldelghed hos manden og dårlg økonomsk styrng for både mandens og hustruens vedkommende. Ansøgeren sger, at hun kke har kundskab om nogen form for utroskab hos manden. Han har bedyret, at han aldrg har været sn hustru utro ægteskab." Og allgevel havde de så svært ved at komme overens økonomsk, at de søgte deres ægteskab opløst. Her er en famle, som kunne være forblevet ntakt og lykkelg sammen, hvs det kke havde været for mangelen på et budget, omhyggelgt udarbejdet og omhyggelgt efterlevet. V talte ved forrge konference tl jer om et omhyggelgt lagt budget for enhver famle. Det vl forebygge mangen et famleskænder og megen uoverensstemmelse. Men hvorfor kalder I, Herre, Herre!', når I kke gør, hvad jeg sger?" (Lukas 6:46) Dette, et spørgsmål fra Herren selv, er meget stærkt og af stor betydnng for os. Nogle vl måske undre sg over, at generalautorteterne taler om det samme ved hver eneste konference. Når jeg studerer det, som profeterne gennem århundrederne, så er har talt mønsteret meget tydelgt. V søger, med Almas ord, at lære folk evgt had tl synd og ugudelghed". V prædker omvendelse, og tro på den Herre Jesus Krstus" (Alma 37:33). V lovprser ydmyghed. V søger at lære folk at modstå alle djævelens frstelser ved deres tro på den Herre Jesus Krstus" (Alma 37:33) V lærer vore medlemmer aldrg at blve trætte af at gøre det gode" (Alma 37:34). Profeter sger det samme, ford v det store og hele står over for de samme problemer. Brødre og søstre, løsnngen på dsse problemer er kke blevet forandret. Det vlle være et dårlgt fyrtårn, der gav et nyt sgnal, hver gang et nyt skb skal nd Det vlle være en dårlg bjergbestgnngsfører, som, selvom han kendte den skre rute op ad bjerget, tog sne betroede turster op ad upåldelge og farefulde ster, hvorfra ngen rejsende vender tlbage. Jeg føler mg sær tlskyndet tl at ndbyde alle mennesker verden tl at undersøge Jesu Krst gengvne evangelum med dets lærdomme om frelse og ophøjelse. Tl alle, som hører mn stemme dag, erklærer jeg al oprgtghed og sandhed, at Jesu Krst Krke af Sdste Dages Hellge, bogstavelg talt erguds bemyndgede rge på jorden dag. Herren og Frelseren, Mesteren Jesu Krstus selv, står som hoved for denne krke al sn majestæt og herlghed. Han leder den gennem sne guddommelgt udpegede og opretholdte profeter og apostle.

6 I vl I Krst rger bestemmer de.. Deres den et hele stand Som en af de ydmygste af dsse, hæver jeg mn stemme fra det allerøverste af dsse smukke bjerge for at forkynde, at denne Jesu Krst Krke, som almndelgvs benævnes Mormonsmen", er Guds kraft tl frelse. sandhed lover jeg jer alle, at en af de allervgtgste dage jeres tlværelse vl blve den dag, da I jer tl at undersøge det gengvne evangelum. Den afgørelse vl for jer åbne umådelge klder tl de gengvne evangelske sandheder og talløse måder, hvorpå I kan udvkle åndelghed og fred. bedre kunne forstå jeres forhold tl Guddommen. I vl få svar på de vgtgste spørgsmål om, hvorfra I kom, hvorfor I er her, og hvor I vl gå hen herfra. Dåb nd sande krke gennem passende myndghed åbner dørene for ophøjelse af evgtvarende herlghed, ophøjelse, der kan fortjenes ved omvendelse, ved et retskaffent levned, ved at efterleve Herrens befalnger og ved at tjene sne medmennesker. Jesu Krst evangelum er et evangelum for hele verden og for alle mennesker. V forkynder Guds faderskab og broderskab tl hele menneskeheden. V forkynder Jesu Krst guddommelge sønneforhold og hans korsfæstelse. At hans guddommelge offer var en løsesum for hele menneskeheden. V bærer vdnesbyrd om hans opstandelse, og at han lever dag, stående ved Guds højre hånd for at lede styret af hans jordske rge. Når De undersøger Jesu Krst Krke, vl De opdage, at det kke er en relgon, der hævder afstamnng fra dem, som var med under Krst jordske msson. Det er heller kke en protestantsk (luthersk) relgon. Det er en guddommelg genoprettelse af Krst jordske rge, organseret på samme måde, som hans oprndelge krke med apostle, profeter, præster, lærere, evangelster, o.s.v." ( Sjette trosartkel") Når De studerer denne genoprettede krke, vl De her fnde de guddommelgt gengvne kræfter og myndgheder, tlhørende det hellge præstedømme. Gennem denne guddommelge myndghed og på ngen anden måde udføres de frelsende evangelske ordnanserog gøres bndende for td og al evghed. Jeg vdner om dette for alle jer, som hører mn stemme. I vl opdage, at den såkaldte mormonsme" er en voksende, levende, dynamsk og udfordrende krke, ja en lvsform, der berører enhver fase af lvet. Efter guddommelg befalng er v en opsøgende krke. Mere end mssonærer vrker mssonsmarken, hvor de uselvsk gver af deres td, mdler og talenter for at sprede dette budskab om genoprettelsen. De fndes fleste lande fre verden. Deres budskab er tl alle mennesker, hvorsomhelst tl de katolske lande, de protestantske, hele den såkaldte krstne verden; tl hnduerne, buddhsterne, muhamedanerne, jøderne, og kung-fu-tse-tlhængernes verden tl alle mennesker af enhver race og tro. V ndbyder alle tl at lytte tl de sdste dages hellges mssonærers budskab. Intet budskab, som De nogensnde vl komme tl at høre, vl have større ndflydelse tl det bedre tlværelse, og det gælder både her jordelvet og lvet herefter. Belønnngerne er ubetalelge for de oprgtge af hjertet, som søger sandheden. Herren sagde: Hør, o, mn krkes folk, tl hvem rget er gvet. Lyt og hør ham, som har lagt jordens grundvold, som skabte hmlen og alle dens hærskarer og ved hvem alt, som lever og rører sg og er tl, blev skabt. Og atter sger jeg: Hør mn røst, så døden kke skal overraske jer pået tdspunkt, da I kke mener, sommeren er forb, høsten overstået og jeres sjæle kke frelst. Lyt tl ham, som er jeres talsmand hos Faderen, og som taler jeres sag for ham. Således har jeg sendt mn evge pagt tl verden, som et lys for verden og et bannerfor mt folk, for at kke-jøderne kan søge tl den, og for at den kan være et sendebud tl at gå foran og berede vejen. Kom derfor tl den, og med den, der kommer, vl jeg gå rette, som med menneskene fordum, og jeg vl vse jer mn stærke bevsførelse." (L.&P. 45:1-3, 9, 10) Dette er den genoprettede krke. Dette erguds rge på jorden, fordet er Jesus Krstus, som organserede dette rge. I vl huske den begvenhed, da hstoren endnu var ung, da den var sn vorden. Dettevgtge afsntaf hstoren begyndte blot 600 eller 700 år før Krstus, og Herren fandt tdspunktet nde tl på en temmelg usædvanlg måde at åbenbare, hvad der skulle ske på et senere tdspunkt. Kong Nebukadnezar, Babylonens konge, hvad besejret Jerusalem og taget dens ndbyggere tl fange. Blandt de fangne var Danel og hans brødre. De holdt deres standarder højt og nægtede at drkke sammen med kongen og hans folk. Og når som helst kongen spurgte dem om noget, der krævede vsdom og ndsgt, fandt han dem t gange dygtgere end alle drømmetydere og manere rget." (Danel 1 :20) Kong Nebukadnezar havde en drøm, som han forlangte, hans magkere og astrologer og drømmetydere skulle gengve og derpå tyde. Straffen for kke at være t! at gøre det, var ganske enkelt døden. De bad om henstand for at få td tl at overbevse kongen om, at ntet levende menneske kunne brnge drømmen tlbage og derpå udtyde den. Kong Nebukadnezar var rasende og forlangte, at dsse kloge mænd Babylon skulle tlntetgøres. Den nsprerede Danel bad kongen tlstå ham ldt td, for så vlle han, Danel, udtyde drømmen. Og derefter sger han: Da blev hemmelgheden åbenbaret Danel nattesyn; og Danel prste Hmmelens Gud." (Danel 2:19) Og Danel, den nsprerede, prste Herren og sagde: Lovet være Guds navn fra evghed og tl evghed, th ham tlhører vsdom og styrke! Han lader tder og stunder skfte, afsætter og ndsætter konger, gver de vse deres vsdom og de ndsgtsfulde deres vden; han åbenbarer det dybe og lønlge; han ved, hvad mørket gemmer, og lyset bor hos ham. Dg, mne fædres Gud, takker og prser jeg, ford du gav mg vsdom og styrke, og nu har du kundgjort mg,

7 hne dsse 1830 hvad v bad dg om; th hvad kongen vl vde,, har du kundgjort os!" (Danel 2:20-23) Og med kundskab om fremtden, som var blevet afsløret for ham, bad Danel for sandsgernes og de vses lv. Da han stod foran kongen, blev han spurgt: Er du stand tl at kundgøre mg den drøm, jeg har haft, og tyde den?" (Danel 2:26) Og Danel sagde, at kongens hemmelghed kke kunne åbenbares af de vse mænd og sandsgere: Men der er en Gud Hmmelen, som åbenbarer hemmelgheder, og han har kundgjort kong Nebukadnezar, hvad der skal ske de sdste dage." (Danel 2:28) Danel sagde tl kongen, at hans drøm var et bllede af verdens hstore. Derefter kom blledet af en blledstøtte med et hoved af fnt guld, og bryst og arme af sølv, bug og lænder af kobber, benene af jern og fødderne halvt af jern og halvt af ler. (se Danel 2:32, 33) Og så fortsatte åbenbarngen : Således skuede du, ndtl en sten reves løs, dog kke ved menneskehænder, og ramte blledstøttens jern- og lerfødder og knuste dem." (Danel 2:34) Og de forskellge elementer, hvoraf blledstøtten var lavet, splttedes og blev som avner fra sommerens tærskepladser, og vnden bar det sporløst bort". Vnden havde ført de ødelagte elementer bort, men stenen, som ramte blledstøtten, blev tl et stort bjerg, der fyldte hele jorden" (Danel 2:35). Og derpå fulgte tydnngen. Nebukadnezar repræsenterede kongernes konge, en verdslg magt og blev sammenlgnet med hovedet af guld. Et andet rge vlle opstå og overtage verdensherredømmet. Tydnngen omfattede andre kongedømmers domnans. Kyrus den Store vlle med sne meder og persere blve erstattet af det græske eller det makedonske rge under Flp og Alexander. Den verdslge magt vlle blve erstattet af det romerske kejserrge. Og Rom vlle blve erstattet af en gruppe europæske natoner, der repræsenteredes af blledstøttens tæer. Og med verdenshstoren skldret så kortfattet, kom nu den egentlge åbenbarng. Danel sagde: Men kongers dage (dvs. gruppen af europæske natoner) vl Hmmelens Gud oprette et rge, som aldrg evghed skal forgå, og herredømmet skal kke gå over tl noget andet folk; det skal knuse og tlntetgøre alle hne rger, men selv stå al evghed; th du så jo, at en sten reves løs fra klppen, dog kke ved menneskehænder, og knuste jern, ler, kobber, sølv og guld. En stor Gud har kundgjort kongen, hvad der skal ske herefter; og drømmen er sand og tydnngen troværdg." (Danel 2:44-45) Dette er en åbenbarng om verdens hstore, om hvordan den ene magt vl efterfølge den anden, ndtl der vl være talrge mndre kongedømmer, der skal deles om magten på jorden. Og det var kongers dage, at magt kke vlle blve gvet tl mennesker, men at Hmmelens Gud vlle opbygge et rge Guds rge på jorden, der aldrg skulle forgå eller blve overdraget andre mennesker. Jesu Krst Krke af Sdste Dages Hellge blev genoprettet efter talrge åbenbarnger fra den guddom- / Tabernaklet: Præsdent Tanner taler

8 kort en forenng lunden luften. dens deres melge klde; og dette er det kongerge, der skulle opbygges af hmmelens Gud, som aldrg vlle forgå eller efterfølges, og stenen, der blev revet løs fra bjerget uden hænders hjælp, som vlle blve tl et stort bjerg og opfylde hele jorden. Hstoren udfoldede sg, og verdslge magter kom og gk efter at have regeret verden td, men tdlgt det nttende århundrede kom dagen. Amerkas nye verden var blevet opdaget, kolonseret og beboet. Frhed var opnået, en grundlov vedtaget, som gav frhed tl alle, og folk var nu så oplyste, at sandheden nu fk lov tl at blve oprettet og vrke Ingen konge eller kombnaton af regenter kunne forudse denne hstorens gang; men en ung, ren og værdg profet, Danel, kunne modtage en åbenbarng fra Gud. Der var et formål med denne afslørng af et stykke verdenshstore, så de ærlge af hjertet kunne glæde sg tl rgets oprettelse, og talrge gode mænd og kvnder, der kendte Guds åbenbarnger og udsgterne for fremtden, har glædet sg tl denne dag. Den kom på en sædvanlg, normal måde. En nspreret, fjorten-årg dreng havde vanskelgt ved at forstå ud fra skrfterne alene, hvad fremtden vlle brnge. I tyknng søgte han Herren bøn og bad om vsdom. Tden var kommet, og selvom arvefjenden, Satan, der var klar over, at alle evghedens magter vlle blve åbenbaret med evangelet, af al magt prøvede at ødelægge mulghederne for genoprettelsen vste der sg et strålende og storslået syn for denne rene, vdebegærlge dreng. Udøvende al sn styrke med Herrens styrke, skltes mørket. Satan veg bort, og synet fortsatte med at en søjle af lys stod lge over drengens hoved et lys, der overgk solens klarhed, og som sænkedes, ndtl det faldt lge på ham. Den unge Joseph Smth fortsætter:,,lkke så snart havde den vst sg, førend jeg følte mg befret fra den fjende, som holdt mg bunden. Da lyset hvlede på mg, så jeg to personer, hvs glans og herlghed trodser enhver beskrvelse, stående over mg Den ene af dem talte tl mg, kaldte mg ved navn og sagde, det han pegede på den anden : Denne er mn elskede Søn. Hør ham!" {Joseph Smth 2:17) Denne Faderens formelle præsentaton af Sønnen var yderst vgtg, for dette skulle blve Jesu Krst verden og Jesu Krst Krke og Jesu Krst kongerge. Spørgsmål blev stllet og besvaret, og evge sandheder blev åbenbaret. Det blev gjort helt klart for den unge, uspolerede Joseph, at hvs han bevarede sn værdghed og holdt sg ren for Herren, vlle han få betroet genoprettelsen af krken og evangelet og Guds magt og myndghet. Efterhånden som den unge mand nåede modenhed, modtog han også en strøm af oplysnnger og undervsnng fra Hmlen. Overdragelser fandt sted; myndghed blev gvet; og åbenbarngerne fra det høje fortsatte næsten uden afbyrdelse, for tden var kommet. Betngelserne var tlstede; mange mennesker var rede tl at modtage sandheden fylde. Hurtgt efter hnanden kom andre besøgende. Peter, Jakob og Johannes mænd, som sdst var besddelse af rgets nøgler, præstedømmets myndghed og evghedensvelsgnelser vste sg for den unge mand og gengav den magt og myndghed, som de havde haft på jorden. Johannes Døberen, der var blevet halshugget af Herodes, men nu var et opstandent væsen, vendte tlbage t! jorden og lagde hænderne på profeten Joseph og overdrog ham Det aronske Præstedømme. Moses fra Det gamle Testamente vendte tlbage tl jorden som et hmmelsk væsen og gengav nøglerne tl Israels ndsamlng. Elas, profeten for det evgtvarende arbejde for de døde, vendte tlbage for at forberede tempelarbejdet og gengvelsen af evangelet tl dem, der var døde uden mulghed for at høre det. De, der organserede krken, fk af Herren at vde, at:,, Ingen skal udpeges tl at modtage befalnger og åbenbarnger denne krke uden mn tjener Joseph Smth, jr., th han modtager dem lgesom Moses." (L.&P. 28:2) Og profeten Moron vste sg for Joseph og brugte mange tmer med at forklare, hvordan Amerka var blevet befolket af Leh og hans efterkommere, og om Mormons Bog, der vlle blve draget frem af jorden og oversat. Denne bog vlle blve et yderlgere vdnesbyrd om Krst besøg Amerka og vlle vdne om, at Jesus er Krstus, den evge Gud for både jøde og kkejøde. Denne optegnelse, Mormons Bog, vlle være en hjælp tl at fastslå Herren Jesu Krst guddommelghed. Dette var begyndelsen tl fuldendelsen. Og evangelet blev åbenbaret, lne på lne og bud på bud. Sandheder blev gengvet, og magt overdraget og myndghed åbenbaret. Efterhånden var der oplysnng og mennesker nok tl organserngen af Guds rge som Danel så to tusnde år tdlgere. Krken blev oprettet. Llle, som den var med kun seks medlemmer, lgesom den sten, der blev revet løs fra bjerget uden hænders hjælp, som skulle tubryde andre natoner og rulle fremad og udfylde hele jorden. Hårde tder lå forud for det llle rge. Profeten blev myrdet. Forfølgelser og uddrvnnger forekom og forurolgede den hurtgtvoksende llle krke. En stor udvandrng tl de vestlge bjerge blev ledet gennem åbenbarng. Kolonsatonen af Vesten skete. Store ldelser måtte gennemgås. Blod blev udgydt. Hungersnøden tog sn told, men dag ruller stenen fremad for at opfylde jorden. Treogtyve tusnde unge mssonærer forkynder dsse sandheder tl tusnder af mennesker hjemlande. Evangelet spredes tl jordens natoner på vej mod det løfte, som Gud gav Danel om opfyldelse af hele jorden, og talløse mennesker af alle natonalteter og tungemål accepterer evangelet mange lande. Krken og rget vokser og udvkles, og v sger tl jer, at den med Danels ord aldrg evghed skal forgå, og herredømmet skal kke gå over tl noget andet folk... men selv stå al evghed" (Danel 2:44). Utallge åbenbarnger har gjort det klart for medlemmerne, at deres mål, det evge lv, kan opnåes ved at få ordnanserne udført og derefter leve henhold tl Guds befalnger.

9 dyb Jesu sandhed Pars. I vrkelgheden sn tanke V tlbyder jer dsse sandheder, kke på grund af bedrevden eller verdslg stolthed, men oprgtghed og som et venlgt tlbud evangelet uden prs, sandhedens evangelum, frelsens og ophøjelsens evangelum. Jeg ved, det er sandt. Jeg ved, det er guddommelgt. Jeg ved, at det er den llle sten, som blev revet løs fra bjerget uden hænders hjælp. Jeg ved at v skat opfyldejorden som profeteret og befalet af Frelseren Jesus Krstus, da han sne sdste stunder på jorden sagde tl sne elleve apostle,,gå ud al verden og forkynd evangelet for al skabnngen! tl enhver naton, slægt, tungemål og folk (se Markus 16:15). Jeg ved, at det var sandt lge fra Adams fødsel tl Danels dage, tl Joseph Smths td og tl dag. Jeg ved, at det er sandt og guddommelgt. V tlbyder det tl jer uden omkostnn- ger. V lover jerevgt lv, hvs I vl følge dets forskrfter punktlgt. Og jeg bærer dette vdnesbyrd for jer Krst navn. Amen. Motv fra lørdag aftens møde for præstedømmet er meget beæret over som taler at Jeg skulle følge efter krkens præsdent, ja, Guds profet, Spencer W. Kmball. Mne tanker har dag været koncentreret om hans forfædres land, Storbrtannen. Byen London er fuld af hstore. Hvem har kke hørt om Trafalgar Square, Buckngham Palace, Bg Ben, Westmnster Abbey eller Themsen? Mndre kendt er måske de storslåede kunstmuseer med uvurderlge kunstskatte mdt dette kulturcenter. En grå, vnterlg eftermddag besøgte jeg det berømte Tate Gallery, beundrede Gansboroughs landskabsblleder, Rembrandts portrætter og Constables stormomsuste skyer. Gemt bort en stlle krog på anden sal fandt jeg et mesterværk, der kke blot fangede mn opmærksomhed, men som også greb mg om hjertet. Kunstneren, Frank Bramley, havde malet en ydmyg rønne, lggende ud mod et stormomsust hav. Ved sden af en ældre kvnde knælede en sorgbetynget ung hustru, som begræd tabet af sn mand på havet. Det næsten udbrændte tællelys vnduet fortalteom hendes nyttesløse nattelange vågen. De kæmpestore grå skyer var alt, der var tlbage af nattens stormvejr. Jeg kunne fornemme hendes ensomhedsfølelse. Jeg følte hendes fortvvlelse. Den uforglemmelge lvagtge ttel, som kunstneren havde gvet st bllede, fortalte den tragske hstore. Jeg læste: Håbløst daggry". Hvor længtes kke denne enke efter Herren har gvet os sandheden som en trøst sorgens stunder for at brnge os fra skyggerne nd lyset Håbløst daggry frydefuld morgen ÆLDSTE THOMAS S. MONSON af De tolvs Råd trøst, ja, blot vrkelghed efter Robert Lous Stevensons Requm": Hjemme er sømanden, hjemme fra havet, og jægeren hjemme fra jagten skoven." For hende og for mange andre, som har elsket og mstet deres kære, er hvert eneste daggry håbløst. Det er vlkårene for dem, der betragter graven som afslutnngen og udødelghed blot som fantas. Den berømte vdenskabsmand, madame Mare Cure, vendte tlbage tl st hjem den aften, da hendes mand, Perre Cure, var blevet begravet efter at være dræbt ved en færdselsulykke Hun skrev dagbog:,,de fyldte graven og lagde blomsterkranse på den. Alt er forb. Perre sover sn sdste søvn jorden. Dette er slutnngen på alt, alt, alt." {Madame Cure: En bograf af Eve Cure, New York 1943, p. 249) Atesten Bertrand Russell skrver st testamente:,, Ingen ld, ngen heltedåd, ngen oprgtghed og følelse kan bevare et menneskes lv ud over graven". Og Schopenhauer, den tyske flosof og pessmst ( ), var endnu mere btter, Han skrev:,,at ønske sg udødelghed er at ønske sg den evgtvarende fortsættelse af en stor fejltagelse". har ethvert tænkende menneske stllet sg det unverselle spørgsmål, der bedst udformedes af den respekterede, fuldkomne og

10 det skrfterne. særlge Krstus".... hvor dne velstand I lve, dødens retskafne mand ved navn Job, som for mange århundreder sden spurgte: Om manden dog døde for atter at leve?" (Job 14:14) Ved nspraton fra det høje, besvarede Job st eget spørgsmål:,,ak, gd mne ord blev skrevet op, blev tegnet op en bog, med grffel af jern, med bly ndrstet klppen for evgt! Men jeg ved, at mn forløser lever, over støvet vl en forsvarer stå frem. Når mn søndersldte hud er borte, skal jeg ud fra mt kød skue Gud" Kun få udtalelser skrften afslører så tydelgt en guddommelg sandhed som Paulus' brev tl kornterne: Th lgesom alle dør Adam, således skal også alle levendegøres (1 Kor. 15:22). Ofte kommer døden som en tyv om natten. Det er en fjende, som pludselg vser sg mdt festlge lv, slukker lyset og lystgheden. Døden besøger den gamle, som går med vaklende skrdt. Dens kalden høres af nogle, som knapt nok har nået mdtvejs på lvsrejsen, og ofte stlner den små børns latter. Døden lægger sn kolde hånd på dem, v holder af, og sommetder efterlader den os forvrrede og undrende. I stuatoner, som f.eks. ved ldelser og sygdom, kommer døden som en befrende enge!. Men for det meste tænker v på døden som en fjende af menneskelg lykke. Enkens sorg er for eksempel et gennemgående tema Vor medldenhed følger enken fra Zarepta. Borte var manden. Opbrugt var hendes sparsomme lager af fødevarer. Sult og død ventede. Så kom Elas, Guds profet, som formedelst hendes tro bragte hende hmmelsk fred. V husker også enken fra Nan. Hun sørgede over tabet af sn søn. Hendes urokkelge tro og hendes oprgtge bøn frembragte en guddommelg gave. Herren Jesus Krstus bragte hendes højtelskede søn tlbage tl hende og tl lvet Men hvordan med dag? Er der trøst for det sørgende hjerte? Tænker Gud endnu på enken hendes prøvelser? Ikke langt fra dette Tabernakel boede der to søstre. Begge havde de to nydelge sønner. Begge havde de en kærlg mand. Begge levede og kunne glæde sg over et godt helbred. Men så besøgte manden med leen deres hjem. Først mstede begge en søn. Derpå mand og fader. Venner kom på besøg. Ordene bragte en vs grad af trøst. Men sorgen forblev utrøstelg. Årene gk. Hjerterne var stadg åbne sår. De to søstre søgte ensomhed og opnåede den. De lukkede sg ude fra verden, der omgav dem. Alene forblev de med deres sorg. Så fk en sdste dages Gud profet, som kendte dsse to søstre godt, nspraton fra Herren tl at tage sg af dem. Ældste Harold B. Lee forlod st travle kontor og besøgte de enlge enkers lejlghed. Han lyttede tl deres beklagelser. Han følte deres hjerters sorg. Derpå kaldte han dem tl tjeneste for Gud og mennesker. Begge vendte deres tanker udad mod andre menneskers tlværelse og opad mod Guds ansgt. Fred erstattede nedbøjethet. Tlld spredte msmodet. Gud havde endnu engang erndret sg enken og gennem en profet bragt hmmelsk trøst. Dødens mørke kan altd spredes af den åbenbarede sandheds lys. Jeg er opstandelsen og lvet", sagde Mesteren. Den, som tror på mg, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mg, skal al evghed kke dø." (Johannes 1 1 : 25-26) Denne forskrng, ja, hellge bekræftelse, på lvet udover graven, kan udmærket være den fred, som Frelseren lovede, da han forskrede sne dscple: Fred efterlader jeg jer, mn fred gver jeg jer; jeg gver jer kke, som verden gver. Jeres hjerter forfærdes kke og være kke modløst!" (Johannes 14:27) I mn Faders hus er der mange bolger. Hvs kke, havde jeg sagt jer det; th jeg går bort for at gøre en plads rede for jer... jeg er, dér skal I også være." (Johannes 14:2-3) Ud fra mørket og rædslen ved Golgata lyder Lammets stemme, der sger: Fader! I hænder betror jeg mn ånd". (Lukas 23:46) Og mørket var kke længere tæt, for han var hos sn Fader. Han var kommet fra Gud, og tl Gud var han vendt tlbage. Således ved også de, der vandrer med Gud under denne jordske plgrmsrejse udfra velsgnede erfarnger, at han kke v forsage sne børn, når de sætter deres ld tl ham. I nat vl hans nærvær være bedre end et lys og skrere end nogen kendt vej" (Fra God knows" af Mnne Louse Haskns) Opstandelsens vrkelghed udtryktes af martyren Stefanus, da han så opad og råbte: Se, jeg skuer Hmlene åbne og Menneskesønnen stående ved Guds højre hånd" (Ap. Gern. 7:56). Da Saul var på vej tl Damaskus, modtog han et syn, hvor han så den opstandne Krstus. Senere bar han som Paulus, forkæmperen for sandheden og uforfærdet mssonær tjeneste for Herren, vdnesbyrd om den opstandne Frelser, det han over for de hellge Kornt erklærede: Krstus døde for vore synder, efter skrfterne, og han blev begravet; og at han er opstået på den trede dag, efter skrfterne, og at han blev set af Kefas, derefter af de tolv; derefter blev han set af over fem hundrede brødre på én gang, af hvlke de fleste endnu er hensovede; men nogle er derefter blev han set af Jakob, dernæst af alle apostlene; men sdst af alle blev han set også af mg." (1. Kor. 15:3-8) vor uddelng blev det samme vdnesbyrd frmodgt båret af profeten Joseph Smth, da han og Sdney Rgdon vdnede: Og nu, efter de mange vdnesbyrd, som er blevet gvet om ham, er dette det vdnesbyrd, som v gver om ham: at han lever! Th v så ham ved Guds højre hånd, og v hørte røsten, som vdnede, at han er Faderens enbårne, at ved ham, gennem ham og af ham, ekssterer og skabtes verdenerne, og at deres ndbyggere er sønner og døtre, født af Gud." (L.&P. 76:22-24) Det er den vden, der støtter én. Dette er den sandhed, der trøster. Dette er den forskrng, der leder de, der er nedbøjede af sorg og fører dem ud af skyggerne og nd lyset. 8

11 hendes sn. I Jesu En sådan hjælp er kke begrænset tl de ældre, de veluddannede eller nogle få udvalgte. Den er tl rådghed for alle. For en del år sden bragte avserne Salt Lake Cty en nekrolog over en nær ven en mor og hustru, der var revet bort mdt bedste år. Jeg var med tl begravelsen og sluttede mg tl en mængde mennesker, dervar samlet for at udtrykke deres medfølelse med den stærkt nedbøjede mand og hans moderløse børn. Pludselg genkendte det yngste barn, Kelly, mg og hun tog mn hånd Kom med mg", sagde hun og førte mg hen t! ksten, hvor hendes elskede mors legeme lå. Jeg græder kke", sagde hun, og det må du heller kke. Mn mor har mange gange fortalt mg om døden og lvet sammen med vor hmmelske Fader. Jeg tlhører mn mor og mn far. V skal allesammen være sammen engang gen." Jeg genkaldte mg salmstens ord: Af spædes og dendes mund har du rejst dg et værn" (Salm. 8:3). Gennem tårefyldte øjne så jeg mn unge venndes smukke og troskyldge sml. For hende, hvs llle hånd trykkede mn, vlle der aldrg blve et håbløst daggry. Støttet af st urokkelge vdnesbyrd og vdende at lvet fortsætter ud over graven, kan hun, hendes far, hendes brødre, hendes søstre og sandelg enhver, som deler denne kundskab om guddommelg sandhed, erklære over for verden : Om aftenen gæster os gråd, om morgenen frydesang" (Salm. 30:6). Med al mn sjæls styrke vdner jeg, at Gud lever, at hans elskede Søn er opstandelsens førstegrøde, at Jesu Krst evangelum er det gennemtrængende lys, der gør ethvert håbløst daggry tl en frydefuld morgen. Krst navn. Amen. Ældste Alma Sonne, assstent tl De tolvs Råd, tlhøjre, taler med venner.

12 I en den Nord- en vor Jesu Mexco storhed storhed", dag Mexco krken v lyttede tl profetens åbnngs- ved denne konference, blev jeg Datale mndet om at profeternes nspraton og ledelse gennem årene har gvet os forudkenskab tl det, som skulle ske fremtden. Under denne uddelng egen td er en bog med profetske udtalelser kommet tl os. Profeten Joseph Smth sagde:,,et af de vgtgste punkter Krst Krke af Sdste Dages Hellges tro, formedelst opfyldelsen af det evgtvarende evangelum, er ndsamlngen af Israel (af hvem lamanterne udgør en del)". ( Hstory of The Church of Jesus Chrst of Latter-day Sants", 2:357) proklamaton udsendt af De tolv Apostle genoprettede krke 1845, får v at vde omtale af lamanterne og Sydamerka,,De vl også komme tl kundskab om deres forfædre og om evangelets fylde; og de vl antage det og blve en retfærdg gren af Israels hus". (,,Proclamaton of thetwelve Apostles of the Church of Jesus Chrst of Latter-day Sants", New York,,,Prophet" Offce, apr. 6, 1845, p. 3) Præsdent Brgham Young sagdej en tale om lamanternes omvendelse:,, Betragt dem, og du vl fnde dem som en ldsøjle, en vældg frembrusende strøm, som en fremmarch af engle". (,, Young Woman's Journal", May 1890, p. 263) John Taylor udtrykte denne tanke:,,den samme organsaton af præstedømmet må ndføres hos og opret- Krkens fantastske vækst Mexco og Mellemamerka som opfyldelse af en profet Lamanterne skal hæve sg storhed og magt ÆLDSTE J. THOMAS FYANS Assstent tl De tolvs Råd holdes Leh's hus lge som blandt de sraelter, der er blevet ndsamlet fra de kke-jødske natoner". (Brev tl A. Carrngton, Lverpool, Oct. 18, 1882) Præsdent Wlford Woodruff så ud fremtden og åbenbarede:,,zon er bestemt tl at skulle hæve sg op og blomstre. Lamanterne vl blomstre som en rose på bjergene... Ethvert ord, som Gud har sagt om dem, vl blve opfyldt, og de vl, ldt efter ldt, modtage evangelet. Det vl blve en dag med Guds magt blandt dem, og en naton vl blve født på én dag". (,.Journal of Dscourses", 15:282) Lad os nu se på åbenbarngerne fra vor td, således som de er forkyndt os af vor nuværende profet, præsdent Spencer W. Kmball: Lamanterne skal hæve sg og magt". ( Conference Reports", Oct. 1974, p. 22) Denne profetske udtalelse fremkom den 3. oktober 1947, da v Mellemamerka havde mndre end 100 med- lemmer og færre end 5000, hvoraf halvdelen af medlemmerne boede mormonkolonerne. Lamanterne skal hæve sg gentager jeg. De mndre end 100 medlemmer Mellemamerka da dsse profetske ord blev udtalt, er blomstret op tl flere end dag. De mndre end Mexco dengang er blev tl en rg høst på over fra den mark, der allerede er hvd tl høsten. Det samlede antal medlemmer 1947 (5000) udgør kun, hvad v dag får af nye medlemmer dér på to måneder. V fortsætter med præsdent Kmballs forudsgelse:,,v kan glæde os tl den dag... da de vl have økonomsk skkerhed, kultur, dannelse og uddannelse; da de vl drve deres landbrug, forretnnger og ndustr og være beskæftget alle professoner" (samme). Da sådanne ord nåede vore øren 1947, vlle det kke have krævet flere end fngrene på én hånd at tælle de uddannede mennesker Mexco og Mellemamerka eller antallet af bler, de ejede, eller antallet af hjem med moderne ndretnnger.,,de skal drve deres egne landbrug", sagde præsdent Kmball. En stavspræsdent drver et kompleks af syv landbrug med mere end høns. Præsdent Kmball fortsatte:,,. for-.. retnnger og ndustr og... beskæftget med alle professoner og under- vsnng". Lyt tl denne lste, der beskrver stavspræsdenter, høj rådsmedlemmer og bskopper Cty området: Arktekter, sagførere og ngenører ndenfor landbrug, bokem, teknk, luftfart, ole, topograf, samt cvl- og elektrongenører; læger, ndbefattet krurger og fodspecalster; tandlæger; sygeplejersker; forretnngsbestyrere; tømrere; entreprenører; lærere; skolenspektører; automekankere; reperatører af kontormaskner; smede; forskrngsagenter; landmænd nogle af dem af meget beskedent format... og lsten fortsætter det uendelge. At betragte denne lste er at se en naton opstå. Et af de største rafnaderer Latnamerka lgger nden for synsvdde af Toltec-monumentet, parat tl at behandle nddæmmede floder af ole, der sendes hundredevs af klometre over bjerge og gennem dale. Et elektrctetsværksnet, der er stort nok tl at producere behagelghed, moderne leveform for mange byer, rejser sg ved sden af levnngerne af gamle cvlsatoner, der nåede en højde af fred og hvs lge v nu stræber hen mod. Og præsdent Kmball fortsatte: da de skal organseres ward og Zons stave" (samme). Femten stave blev organseret den samme 10

13 forbndelse sandet, denne Jesu gamle dag. Mange flere venter fløjene på at nå standarden og få endelg godkendelse. Vl alle brødre fra Mexco og Mellemamerka være så venlg at rejse sg. Dsse brødre repræsenterer ledelsen af 31 stave og 171 ward og grene. Hvs v dertl skulle føje de 9 mssoner, 38 dskrkterog 215 grene, vlle v have et samlet antal på 456 enheder af krken ene del (Mexco og Mellemamerka) af Herrens vngård, som frembrnger en overdådghed af frugter. Ja, omkrng evge ånder klædt jordske legemer. Her er levende bevs på en profet, der er ved at blve opfyldt. Tak, brødre, I kan sætte jer gen. Da jeg fornylg stod ved bredden af Det ndske Ocean, betragtede jeg nogle øjeblkke bølgerne og tdevandet, der hævede sg op mod de dele af stranden, som havde lgget uberørt sden gårsdagens tdevand. Ved ndtrykket af de kræfter havet, som tvang vandet højere og højere op kom tankerne om løfter tl børn, hvs erndrnger er sløvede af afstand og td, som også strækker sg, længes mod og fortjener at nå højder, som endnu kke er nået sden mange,, gårsdage", men som nu, som svar på løfter, der drves frem af en ndre magt, lge så uophørlgt som bølgerne og tdevandet, med rette gennem utrættelg tjeneste vl blve løftet tlbage tl gårsdagens højder tl mål, der aldrg før er nået, undtagen erndrngen. Præsdent Kmball, Herren har velsgnet dne profetske udtalelser med opfyldelse. Hvordan vdste han det? Hvem gav ham magt tl at skue gennem fremtden? Hvad løsnede frygtens bånd om hans tunge? Profeter forståes kke ved ntellektuelle metoder. Mne udtalelser dag fremsættes kke for at bevse, at præsdent Kmball er en profet. De er kun udvortes bevser på en ndre styrke nej, kke bevs for, men et vdnesbyrd om guddommelge kræfter med klden tl al evgtvarende sandhed. Herren nstruerede Abraham, Isak og Jakob og deres nspraton er blevet bevaret for vor td ford Jeremas, Esajas, Malakas og andre nedskrev den hellge skrft; og en profet dag taler på nøjagtg samme måde. Jeg bærer vdnesbyrd om, at der er en Herrens profet her landet, kke meget anderledes end de fra gamle dage Ældste Marvn J. Ashton fra De tolvs Råd. kke klædt sandaler og lange kapper som dage, men med kraft, udsyn og fremsyn for dag og morgen. Herren er vores lys, og det lys kommer gennem profeterne. Om det vdner jeg Krst navn. Amen. 11

14 denne I århundredernes tden de snde vrkelgheden færd vrkelgheden.. Herrens som Gud holder enhver af os ansvarlg for at frelse vor egen slægt sær vor lge lne Elas' budskab ÆLDSTE MARK E. PETERSEN af De tolvs Råd T7 sdste dages hellge har et gud- * dommelgt budskab for verden. Det er det at Gud gen har talt fra Hmlene dsse sdste dage og endnu engang har gvet os Jesu Krst evangelum ved en storslået ny åbenbarng af hans vlje. Er I overraskede over, at Gud vlle tale tdsalder? Er v, som lever dag, mndre betydnngsfulde for ham end de, som levede for to tusnde år sden? Nej, hos ham er der ngen personsanseelse. (se L.&P. 1 :35) Kræves der kke det samme evangelum for vor frelse, som behøvedes på Peters og Paulus' td? Der fndes kun ét evangelum. Der er kun én Frelser, og han gav os kun én lge og snæver vej tl frelse, selvom der ulykkelgvs kun erfå, der fnder den" (Matt 7:14) løb er der sket en gennemført afvgelse fra den oprndelge krstne lære og det er resulteret mange forskellge trosretnnger og bekendelser. Men Krstus selv er kke splttet kke den sande Krstus. Det blev tydelgt forklaret af apostlen Paulus, da han skrev tl kornterne og rettesatte dem for den splttelse, der var blandt dem.,,er Krstus da delt?", spurgte han dem.,,blev Paulus korsfæstet for jer? Eller blev I døbt (1. Kor. 1 :13). tl Paulus' navn?" Derfor udfordrede han dem og sagde:,,l sger hver sær: jeg er tlhænger af Paulus, jeg af Apollos, jeg af Kefas, jeg af Krstus" (1. Kor. 1:12), hvorved de afslørede den uenghed, der var brudt ud mellem dsse mennesker, som Paulus havde omvendt så kort td forvejen. Men det var et af symptomerne dengang bevs på at allerede på Paulus' td begyndte krstendommen at gå opløsnng. Det er helt klart ud fra skrfterne, at formedelst Guds forudkendskab blev de gamle apostle gjort bekendt med, at krstendommen vlle blve splntret, at den enhed, som Krstus havde bedt om, vlle blve tlntetgjort, og at der derved vlle komme et almndelgt frafald fra den oprndelge sandhed. Men Herren havde kke at opgve en splttet krstendom. Han var stadg besluttet på at frelse menneskeheden, hvs de vlle adlyde ham. Derfor sørgede han for bevdstheden om det kommende frafald, at der vlle ske en genoprettelse af den oprndelge sandhed sdste dage. Dette blev udtrykt af apostlen Peter, da han en dag talte om Herrensandet komme. Han forklarede, at Herrens andet komme de sdste dage vlle tlbagebrnge alt, hvad Gud havde talt gennem sne hellge profeter lge fra verdens begyndelse. (Se Ap. Gern. 3:21) Men hvordan skulle dette ske? Fortæller skrfterne os det? Vst gør de det, for de sger, at evangelet skulle brnges tlbage tl jorden ved at en engel skulle flyve mdt oppe under hmmelen" før Guds dom, så hans sandheder kunne blve prædket for alle folkeslag og stammer og tungemål og folk" (Johs. Åb. 14:6). Men skrfterne sger også, at en anden engel vlle komme som en del af denne Guds store nye åbenbarng. De kaldte ham endog ved navn og sagde, at denne anden guddommelge person skulle være den gamle Elas, som var blevet taget op t! Hmlen uden at smage døden. Ganske bemærkelsesværdgt, kke sandt? V bærer vdnesbyrd om, at den første engel allerede er kommet, og at han overdrog evangelet tl profeten Joseph Smth for halvandet århundrede sden. V sdste dages hellge er bestyrere af det evangelum, og v er nu med at brnge det ud tl hele den fre verden. Men hvad så med den anden engel? Hvs den første bragte evangelet, hvlket formål var der så med, at den anden skulle komme? Hvorfor skulle Elas sendes tl jorden gen dsse sdste dage? Profeten Malakas forklarede det. Elas, sagde han, vlle komme tl jorden før. store og frygtelge dag kommer. Han skal vende fædrenes hjerte tl sønnerne og sønnernes tl fædrene, at jeg kke skal komme og så landet med band" (Mal. 4:5-6). Dette er et ctat fra skrften, høj grad har forbavset de bbel lærde. De kan kke sge, hvad det betyder. Mange har gættet og spekuleret, men ngen har været skker på det. Hvad betyder det skrftsted? Hvorfor skulle Elas komme tlbage tl jorden? Tydelgvs var det noget' med et famleskab, sden han skulle vende fædrenes hjerter tl deres børn, og børnenes hjerter t! fædrene. Hvad kunne det betyde? Betydnngen af det skrftsted blev kke bekendtgjort, før den første engel havde gengvet evangelet. Ja, det var det gengvne evangelum, der åbnede vore snd for formålet med Elas' komme. Skrftstedets store budskab var, at frelse kan komme tl alle, som har levet på jorden, også de døde helt tlbage tl Adams td, hvs blot de vl tro på Herren Jesus Krstus. Både de levende og de døde vl blve frelst. Men hvordan kan det gå tl? Jesus forklarede, at han er Gud for både de levende og de døde, og at de døde er levende for ham (se Luk. 20:38). 12

15 ånden, opfyldelse lve stand vand tden, verden, orden, krken, krken. Han har mdlertd kun ét evangelum; og da levende og døde er det samme for ham, må både levende og døde frelses gennem de samme evangelske prncpper. Hos Herren er der ngen personsanseelse. Frelse kommer kun ved tro på Herren Jesus Krstus, omvendelse fra synd, og dåb ved nedsænknng tl syndernes forladelse og udført af én, som har myndghed dertl. Men kan de døde respektere dsse betngelser? Jo, det kan de, hvs de vl. Men hvordan er det mulgt? Peter lærte, at mens Krst legeme lå graven efter korsfæstelsen, drog hans evgtvarende ånd tl de dødes rge, hvor de døde var og bevdste en åndelg tlværelse. Enhver var stadg sg selv. Alle kunne de lytte og lære og det gjorde de, for Jesus forkyndte dem st evangelum, lge som han havde forkyndt det her på jorden, (se 1. Peter 3) Peter sagde yderlgere: Th derfor blev evangelet forkyndt også for døde, for at de vel skulle dømmes på legemet, som mennesker dømmes, men leve (1. Peter 4:6). lgesom Gud lever" Vlle Jesus have prædket for dem, hvs de kke kunne høre og forstå? Vlle han have prædket tro og omvendelse, hvs de kke var tl at tro og omvende sg? Er Frelseren kke praktsk og realstsk? Men hvad med dåb og andre frelsende ordnanser? Her kommer Paulus tl hjælp. Han gjorde det klart, at den tdlge krke fandtes der et arrangement, hvorved de levende kunne blve døbt for og på deres dødes vegne, og således vlle dåb blve tlvejebragt for deres hedengangne. Men hvem kan gøre dette og med hvlken myndghed? På hvlke måder kan v dentfcere de døde, så v kan vde, for hvem arbejdet udføres? Det er på grund af dsse spørgsmål, at Elas kom af Malakas' profet. Og v vdner om, at han er kommet, at han vste sg Krtland templet den 3. aprl 1836 for ét hundrede og fyrretyve år sden netop dag. Han kom for at belære os, de levende, om, at de døde kan frelses, og at v skal være redskaber Guds hænder tl at hjælpe med at tlvejebrnge dette. På den måde vender hans komme vore hjerter tl vore afdøde slægtnnge. De døde hører nu evangelet dér, hvor de lever, og da de ved, at deres frelsende ordnanser må udføres stedfortrædende af os, vender de af nød deres hjerter tl os, det de håber, at v vl udføre denne gernng for dem. Og således opfyldes Elas' msson. V sdste dages hellge har påtaget os vor del af dette store arbejde. V har bygget hellge templer, hvor dsse stedfortrædende ordnanser udføres. V har oprettet det bedste genealogske bblotek hvor v kan søge de dentfcerende oplysnnger om vore afdøde slægtnnge. Men allgevel er der mange, som endnu kke kan forstå denne lærdom, og heller kke forstår deres ansvar derfor. Lad det være sagt, at ethvert levende menneske er ansvarlg for at hjælpe sne egne afdøde slægtnnge tl frelse. Vor egen frelse er høj grad afhængg af det. V kan kke gøres fuldkomne uden vore forfædre, og de kan kke gøres fuldkomne uden os. (Se Heb. 11 :40) Og hvorfor? Herrens krav er, at hvert enkelt par må blve gft for evgheden, og hvert barn må blve beseglet tl sne forældre med det hellge præstedømmes kraft. Denne proces må udføres så langt tlbage som v kan fnde genealogske oplysnnger tl at retfærdggøre det. Dette bør udføres tlgft tl de dåbshandlnger, som v må udføre for vore døde. Hvs v undlader at gøre dette arbejde, brnger v vor egen frelse fare. Hvad er da vor plgt? Enhver af os hvs v da foregver overhovedet at efterleve evangelet må fnde vore døde og lade frelsende ordnanser udføre for dem. Mange mener, at de opfylder deres forplgtelse ved smpelthen at udføre arbejde templet. Men det er kke helt rgtgt. V skal selvfølgelg besøge templet, og gøre det ofte. Hvs v endnu kke har vore optegnelser over vore afdøde slægtnnge bør v under vor efterforsknng med alle mdler også hjælpe andre med at fnde deres. Men det er underforstået, at v kun udfører en del af vores plgt hvs v besøger templet og kke udfører arbejde for vore egne afdøde, for det er specelt blevet forlangt os, at v skal frelse vore egne afdøde slægtnnge og bnde de forskellge generatoner sammen med præstedømmets hellge kraft. V må se at komme ud af den vldfarelse, at selve det at,,gå gennem templet" er fuld opfyldelse af vore plgter, for det er det kke. Det er kk nok. Lad os se kendsgernngerne øjnene og udføre arbejdet for vore egne afdøde forfædre. Gud holder enhver af os ansvarlg for at frelse vore egne slægtnnge sær vor lge lne. Præsdent Joseph Feldng Smth sagde engang, da han talte om dette emne:,,det betyder kke noget, hvad v ellers er blevet kaldet tl at gøre, eller hvlken stllng v har krken, eller hvor trofast v har arbejdet Ingen er undtaget fra denne store forplgtelse: (Udførelse af tempelarbejde for de døde). Det kræves af apostlen såvel som af den nyeste ældste. Sted, eller rang eller lang tjeneste mssonsmarken, eller hvor det nu kan være, gver kke nogen ret tl at se bort fra frelsen af vore afdøde. Nogle vl måske mene, at hvs de betaler deres tende, går tl deres møder og passer deres andre forplgtelser, gver af deres mdler tl hjælp for de fattge, måske bruger et eller to år tl at prædke evangelet for verden, at de så er frtaget for yderlgere plgter. Men den største og vdunderlgste plgt af alle er at arbejde for de døde. V kan og bør udføre alt det andet, og v vl få vor belønnng derfor, men hvs v tlsdesætter det større prvlegum og denne befalng, så vl v, uden hensyn tl alt det andet gode arbejde, fnde os selv under fordømmelse." ( Seekng after Our Dead", GenealogcalSocjety, Utah 1928, sderne 35-36) Når v sger, at v skal gøre arbejdet specelt for vore egne kødlge slægtnnge, hvad mener v så? V mener, at v først må gøre genealogsk arbejde for at fnde vore egne, forfædre og deres famlemedlemmer 13

16 en templerne, den vor.. for Derefter må v drage t! templet for at udføre det ordnanse-arbejde, der kræves for dsse vore egne, afdøde slægtnnge, som v har fundet frem ved vor genealogske eftersøgnng. V skal besegles særlg præstedømmelg lne tl vore egne, forfædre, og de skal helt nøjagtgt besegles tl os. Men husk at v kke på den måde kan bnde generatonerne sammen vor egen blodlne, medmndre v helt nøjagtgt først dentfcerer dsse mennesker. Derfor er der et overvældende behov for et vel-styret genealogsk program enhver famle. Jeg håber, I vl tlgve mg for at være så nøjagtg vedrørende dette punkt, men jeg kender kke tl nogen anden måde at forklare dsse særlge punkter, som jeg har tankerne. Profeten Joseph Smth sagde, at det er nødvendgt, at de som har levet før os, og de, som kommer efter os, skal opnå frelse sammen med os. Han sagde, at uden dsse ordnanser, der udføres kan hverken v eller vore døde opnå evg udvklng. (Se Profeten Joseph Smths Lærdomme" s. 430) Profeten Joseph Smth sagde, at enhver, som ønsker at modtage den højeste frelse, må,, særsklt gå gennem alle forordnnger for hver enkelt af dem, akkurat som for sg selv, fra dåb tl ordnaton... og modtage alle præstedømmets nøgler, magter og kræfter, som for sg selv" ( Lærdomme", s. 439). Han sagde også: Dersom I vl tage mod det, er det Elas' ånd, at v forløser vore døde og står forbndelse med vore fædre,... og besegler vore døde tl at komme frem første opstandelse" ( Lærdomme" s. 407 Fremhævelse tlføjet). Og gen tlføjede han: Hvordan skal de (de hellge) blve frelsere på Zons bjerg?" Han besvarede selv st spørgsmål, da han sagde: Ved at bygge deres templer opføre deres døbefonter og ved at gå frem og modtage alle forordnngerne. alle deres forfædre, som er døde" ( Lærdomme", s. 398). Hvs v overhovedet tror på evangelets gengvelse, må v også tro på Elas' msson. V erklærer, at han er kommet tl jorden og har afleveret forkyndelsens nøgler tl profeten Joseph Smth. Som resultat af hans arbejde vendes nu fædrenes hjerter tl børnene og børnenes hjerter tl fædrene. Men enhver af os må gøre sn del for vore egne afdøde slægtnnge. Det er så lvsvgtgt, at det afgjort bør have forrang tlværelse. Og at v vrkelg må gøre det er mn ydmyge bøn Jesu Krst hellge navn. Amen. Rækker af mænd, der håber på at kunne få plads Tabernaklet 14

17 staten mødelokalet bevægelse, ^ '' K, netop : fnde mn skal I skal I kan I kun kommer.... forøg.. du skal.. Jeg **np s By ««* JH l' '.^ håber, at I alle følte den dejlge ånd, som dette prmary-kor velsgnede dette møde med. Hørte I deres budskab? Hørte I, hvad de sagde? Når Jesus atter kommer her, vl vl jeg så være der? han så kærlgt se på mg, og vl v sammen be'? Når Jesus atter kommer" Profeten Alma sagde, at små børn ofte får ord gvet, som mange gange beskæmmer de vse og de lærde (se Alma 32:23). Jeg er skker på, at v har set et eksempel herpå dag. Nogle få tmer efter at præsdent Kmball havde ordneret og ndsat mg, rejste jeg tl et møde Norfolk Vrgna. Mt snd var endnu fyldt med undren. Men da jeg kom nd tl en regonalkonference for GIF ungdomsgruppen, sang de,,jeg trænger tl dn trøst". De havde hørt om mn kaldelse. Dsse unge mennesker kendte mt behov vdste hvor meget jeg behøvede Herrens hjælp. Mt hjerte strømmede over da jeg prøvede at synge sammen med dem:,,hen tl dg, o hen tl dg, ja, jeg søger tl dg. Velsgn mg nu, mn Frelser, tag du mod mg" ( Sange" nr. 36). Tyngden af denne nye kaldelse og det ansvar, hvortl I har opretholdt mg, vlle blve så overvældende, hvs det kke var for mt kendskab tl Frelseren. Jeg har daglg bedt om en dybere forståelse af Mesteren, når jeg bereder mg tl det hellge ansvar at være et særlgt vdne for hele verden. Han er Guds Søn ÆLDSTE DAVID B. HAIGHT af De tolvs Råd Hans ord synes nu tydelgere for mg. Han sagde: Lær af mg og lyt tl mne ord. Vandre Ånds sagtmodghed, så skal du have fred mg Du skal forkynde omvendelse og tro på Frelseren", sagde han, og syndsforladelse gennem dåb og ld, ja, den Hellgånd." (L.&P. 19:23, 31) Frelseren sagde: Stå op, omgjord jeres lænder, tag jeres kors op, følg mg og vogt mne får" (L.&P. 112:14). Frelserens erklærng: Og dette er det evge lv, at de kender dg, den eneste sande Gud, og ham, som du har sendt, Jesus Krstus" (Johs. 17:3) har nu en stærkere menng for mg. Det er kke blot mt ønske men mn hellge forplgtelse at hjælpe andre tl at vde og forstå dette. Tderne er anderledes, end dengang Krst sande og eneste krke blev gengvet tl jorden, men dag er behovene de samme, og løftet skkert. Lyt tl dette: Hold jer nær tl mg, og jeg vl holde mg nær tl jer. Søg mg flttgt, så skal I mg, bed, og I få, bank på. så skal der lukkes op for jer" (L.&P. 88:63). Vor udfordrng er den samme: Du skal prædke mt evangelums fylde, som jeg har sendt dsse sdste dage, ja, den pagt... for at genoprette mt folk" (L.&P. 39:11). Og atter sger jeg : Gv agt og hør og adlyd den lov, som jeg skal gve jer" (L.&P. 42:2). Mesterens nstruktoner tl os, som dengang blev gvet, er de samme dag: Og se, nu gver jeg jer en befalng: Når I sammen, skal I belære og opbygge hnanden, for at I kan vde, hvorledes I mn krke. ordne og lede blve undervst fra det høje." Han fortsatte med at sge: Hellg jer, og I skal blve udrustet med kraft, så gve netop det, som jeg har sagt" (L.&P. 43:8, 16). Hans løfter er tydelge for os dag. Om du beder, skal du modtage åbenbarng på åbenbarng, kundskab på kundskab" (L.&P. 42:61). Og derpå det store løfte: Og dersom har øje for mn ære, skal jeres hele legeme blve opfyldt med lys, og der skal ntet mørke være jer, og det legeme, der er fyldt med lys, fatter alle tng" (L.&P. 88:67). Lgesom jeg er blevet nstrueret og rådgvet af præsdent Kmball, er andre gennem årene blevet nstrueret og rådgvet. For ethundrede seksogfyrre år sden, da krken blev genoprettet, nstruerede Det øverste Præsdentskab Parley P. Pratt, et nykaldt medlem af De Tolv: O, Herre, sml fra Hmlen tl denne dn tjener; tlgv hans synder, hellggør hans hjerte og bered ham tl at modtage velsgnelsen. hans ntellgens, overlad ham al den vsdom, fornuft og forståelse, han behøver som forkynder af retskaffenhed, og for at ære det apostelskab hvortl han er kaldet." Og derefter fortsatte Det øverste Præsdentskab: Du er blevet kaldet tl en sag, der kræver hele dn opmærksomhed... Blv en glat og sleben pl. må udholde megen besvær, meget arbejde og mange prøvelser for at blve fuldkomment poleret... Dt arbejde må være ntenst og dn anstrengelse stor; du må gå ud og arbejde, t! værket er udført... Dn hmmelske Fader kræver det; marken er hans; arbejdet er hans; og han vl... opmuntre dg... og opbygge dg... Pas på stolthed", fortsatte de. Pas på det onde; sky selve tlstedeværelsen af det... Du vl se tusnder, som, første gang de ser dg, ntet vl kende tl frelse ved Jesus Krstus, men kun lægge mærke tl, hvordan du ser ud og gebærder dg. Prøv at udvkle stor ydmyghed... pas 15

18 form Lad.... I husker, dag,.. Det Jesus : på verdens smgrere. dn forkyndelse komme først dn tlværelse. Husk, menneskers sjæle er blevet dg betroet.".. De fortsatte med at sge tl Parley P. Pratt: Det er nødvendgt, at du modtager et vdnesbyrd fra Hmlen... så du kan bære vdensbyrd om sandheden af Mormons Bog... Styrk dn tro... Du er kaldet tl at prædke Guds Søns evangelum for jordens natoner; det er vor hmmelske Faders vlje, at du forkynder hans evangelum tl jordens natoner; det er dn hmmelske Faders vlje, at du forkynder hans evangelum tl jordens ender og tl havets øer. Vær tl enhver td beredt tl at yde et offer af dt lv, om Herren skulle kræve det... Vær altd ydmyg; vær altd på vagt. Dette evangelum må rulle fremad og vl rule fremad, ndtl det opfylder hele jorden. Du vl få brug for en klde af vsdom, kundskab og ntellgens, som du aldrg før har haft... Gud kan velsgne dg uden verdslg pomp og pragt. Du må forkynde evangelet dets enkelthed og renhed." ( Autobography of Parley P. Pratt", Salt Lake Cty 1961, sderne ) Nu ved jeg gennem Åndens kraft, at denne nstrukton og rådgvnng, der blev gvet af profeten Joseph Smth og beregnet for brødrene på den td, også gælder for os. Dsse elleve udvalgte tjenere, som jeg nu har den ære af være knyttet tl, har kke alene lovet alt, hvad de har, tl opbygnng af rget, men også at leve en retskaffen tlværelse fuldstændg opofrelse. Jeg håber at følge dem og at kunne efterlgne deres eksempel. Jeg elsker hver enkelt af dem. Jeg elsker Det øverste Præsdentskab og alle generalautorteterne. Jeg føler en varme gennemstrømme mn sjæl, når jeg er sammen med dem. Om De Tolv sagde præsdent Joseph F. Smth: Dsse tolv Krst dscple skal være de seende og hørende vdner om Jesu Krst guddommelge msson. Det er kke tlladelgt for dem af sge Jeg tror... jeg har accepteret det, smpelthen ford jeg tror det... Herren fortæller os, at de skal vde. De skal selv opnå denne kundskab. Det må være for dem, som om de havde set med deres øjne og hørt med deres øren; de kender sandheden. Det er deres msson at vdne om Jesus Krstus, at han er korsfæstet og oprejst fra de døde og nu klædt almægtg kraft ved Guds højre hånd og at han er verdens Frelser. er læren og sandheden, som det er deres plgt at sørge for at prædke og forkynde for hele verden... at Joseph Smth er en Guds profet og blev bemyndget og kvalfceret tl at lægge grundlaget for Guds rge" (Gospel Doctrne", sde 178). Jeg ved, at åbenbarngens ånd er lge så vgtg for os som den var for De Tolv under Frelserens jordske msson. Der forekom en begvenhed, som nogle skrbenter betragter som kulmnaton af Frelserens msson. at han stllede De Tolv to centrale spørgsmål. Først spurgte han: Hvem sger folk, at Menneskesønnen er?" (Matt. 16:13). Apostlene talte fornuftgt og sandt om emnet, men ndrømmede, at Messas endnu kke var blever anerkendt af den verden, som han var kommet for at frelse. Apostlene gentog folkets gætter. Nogle sagde, at han var Johannes Døberen; nogle sagde, at han var en ny Elas; andre så ham Jeremas og mente, at han var kommet. Og mange betragtede ham som en profet. Lyset havde sknnet mørket, men mørket havde kke fået bugt med det (se Johs. 1 :5). V kan kun forestlle os skuffelsen, da Frelseren stllede det andet spørgsmål tl apostlene og sagde: Men hvem sger I, at jeg er?" (Matt. 16:15). Frelseren var nødt t! at omvende dem, og de var nødt tl at omvende verden. Svaret kom. Peter fk den udødelge ære at gve udtryk for dem alle: Du er Krstus, den levende Guds Søn." (Matt. 16:16) Dette svar kom fra senor-apostlen. Apostlene erkendte nu fra Nazaret den lovende Messas for deres naton og en søn af Davd; men han var mere end det han var selveste den levende Guds Søn". Da svarede Jesus og sagde tl ham, Salg erdu Smon Jonas' søn! th det har køb og blod kke åbenbaret dg, men mn Fader, som er Hmlene. Så sger jeg også tl dg, at du er Petrus, og på den klppe vl jeg bygge mn krke, og Dødsrgets porte skal kke få magt over den. Og jeg vl gve dg Hmmergets nøgler, og hvad du bnder på jorden, det 16

19 Hmlene.'"(Matt os vor sn vejret. lden. tordenen og snde 1829, 1832, form skal være bundet Hmlene, og hvad du løser på jorden, det skal være løst 16:17-19) Denne bekræftelse af Peter var også og et Jesu vdnesbyrd om ham selv løfte om, at v, som således kan erkende ham, er velsgnede, når v ledes af Guds Ånd. Her var løftet om, at hans krke, bygget på nspreret åbenbarngs klppe, skulle forblve ubesejret af alle helvedets kræfter. Her fk hans krke overdraget magten tl at åbne og lukke, tl at bnde og løse, og løftet om at præstedømmets nøgler, rettelgt anvendt på jorden, vlle blve respekteret Hmlen. Gud velsgne os med tro på Krstus den tro, som Krstus fremhævede, da han vste sg for de elleve. Thomas, husker I, ønskede bevs ønskede personlgt at se, hvad der var blevet fortalt ham. Frelseren sagde:,, Ford du har set mg, tror du; salge er de, som kke har set og dog tror" (Johs. 20:29). Jeg har kke set, men jeg ved. Jeg har altd vdst, men nu har jeg modtaget større forskrng og beder, at jeg altd vl vde, at dette er Jesu Krst, vor Herres evangelum, at det er blevet gengvet td, at Gud er vrkelg. Jeg ved, at han lever, at mennesker blev skabt hans bllede og lgnelse. Jeg ved, at Jesus fra Nazaret, født af Mara, er Krstus, Guds Søn, og at der kke fndes noget andet navn under Hmlen, hvorunder mennesker kan frelses. Jeg ved, at han lever nu dag og at frelse kun kommer gennem ham; at han, hvs v er værdge, vl brnge os tlbage, tl Guds vor evge Faders nærvær. Jeg beder om, at den guddommelge gnst vl udvkle sg tl en sold vden og overbevsnng hos enhver af os, og at v gennem personlg åbenbarng vl vde, at Jesus er Søn af den levende Gud, at præsdent Kmball er den eneste på jorden, som retfærdghed ndehaver og anvender nøglerne tl rget og er Guds talerør på jorden. Velsgn os med hmmelsk nspraton tl at kende sandheden og være beredt tl Jesu komme som Kongernes konge for at regere for td og al evghed. Det vdner jeg om for jer, det jeg beder hans hellge navn. Amen. T7" byder de fre nye medlemmer af * De halvfjerds øverste Kvorum velkomne og forskrer dem om vor kærlghed, vor fuldstændge støtte og vor godkendelse af deres udnævnelse samtdg med løftet om at gøre vort yderste for at samarbejde med dem deres arbejde. Jeg vl læse en oplevelse, Elas havde, som jeg fnder Første kongebog, det nttende kaptel.,,da sagde han:,gå ud og stl dg på bjerget for Herrens åsyn!' Og se, Herren gk forb, og et stort og stærkt vejr, der sønderrev bjerge og sprængte klpper, gk foran Herren, men Herren var kke Efter vejret kom der et jordskælv, men Herren var kke jordskælvet. Efter jordskælvet kom der ld, men Herren var kke Men efter lden kom der en stlle, sagte susen, og da Elas hørte den, hyllede han st hoved kappe og gk ud og stllede sg ved ndgangen tl hulen : se, en røst lød tl ham:,hvad er du her efter, forbndelse Elas?'" (1. Kongebog 19:11-13) Da Elas vdste, at han var med Herren, fortalte han ham om sne alvorlge vanskelgheder, og om hvorfor han havde skjult sg hulen. Han fk derefter nstruktoner om, hvad han skulle gøre Syvogtyve hundrede år senere har v fået gengvet de mdler, hvorved v kan høre Herrens stemme. Som Elas opdagede, vl den kke være hvrvelvnden eller eller lynlden eller noget andet storslået udslag af naturkræfter. Den vl komme, som For at høre den stlle, sagte stemme må v være retskafne og værdge Den stlle, stemme sagte ÆLDSTE S. DILWORTH YOUNG af De halvfjerds' øverste Råd den gjorde tl Elas, med,,en stlle sagte stemme" (vers 12). Jeg skal kke gve det udseende af, at jeg vl lave en lste over alle de måder, hvorpå Herren vl vælge at tale tl sn udvalgte profet. V kunne nævne adskllge personlge tlsynekomster, stemmer fra en sky og selvfølgelg den, jeg lge har nævnt. Men for krkens medlemmer, der har at holde budene, og som har brug for personlg vejlednng daglglvet for at kunne bede for sn hustrus eller barns lv, når de er alvorlgt syge, har Herren mange gange antydet, at svaret vl komme af den stlle, sagte stemme". Hvordan kan jeg så vde, hvordan jeg skal modtage, og hvad jeg kan forvente? Først vl Herren tale ved sn Ånd, der er Hellgånden. Da han talte tl de Tolv sagde Herren med hensyn tl de ord, han havde gvet:,,th det er mn røst, som kundgør jer dem, og de gves jer ved mn Ånd" (L.&P. 18:35). Senere, nstruerede han ældsterne:,,jeg taler gennem mn Ånds røst..." (L.&P. 75:1). Det er vgtgt, at v lærer at forstå, når Herren taler tl os gennem sn Ånd, for det er skkert, at han vl gøre det tl de retskafne og værdge. For det andet vl det påvrke modtagerens snd. For eksempel bad profeten Enos tl Herren og beskrev sn oplevelse sådan:,,og medens jeg således kæmpede ånden, se, da kom Herrens røst gen tl mt snd og sagde.".. (Enos 10 17

20 dt dt har dg, heller dsharmon, modstrd mt henhold harmon den ordret oversættelse efter den engelske udgave. O.a.) Hvad han fortalte Enos nteresserer mg kke øjeblkket, men de mdler, han benyttede, er beskrevet her. Herrens ord kom tl hans snd. For det trede kan v lytte tl Herrens nstrukton tl Olver Cowdery, som ønskede at oversætte og fk at vde, at han kunne gøre det.,,ja, se, jeg vl tale tl dg dn sjæl og dt hjerte gennem den Hellgånd, der skal komme over dg, og som skal bo hjerte." Og derefter yderlgere for at erklære dens sande kraft, hvs det skulle hænde for os:,,se, dette er åbenbarngens Ånd, den Ånd, ved hvlken Moses førte Israels børn gennem Det røde Hav på tør bund" (L.&P. 8:2-3). Her har v altså fået en tlføjelse tl det, Enos sagde: snd og hjerte kke det hjerte, der banker, men det hjerte, der,, føler". Olver Cowdery prøvede, men det mslykkedes, og han fk at vde:,,men se, jeg sgerdg: du må udtænke det eget snd, og da må du adspørge mg, om det er rgtgt; og dersom det er rgtgt, vl jeg bevrke, at dt hjerte brænder og derved skal du fornemme, at det er rgtgt Men er det kke rgtgt, skal du kke have en sådan følelse, men dne tanker skal være så uklare, at du glemmer det, der var urgtgt. Derfor kan du kke skrve det, der er hellgt, uden det blver gvet dg af mg." (L.&P. 9:8-9) Og jeg kan tlføje, at I kke kan tænke det på den samme måde. At få hjertet tl at brænde er en anden måde at forklare, hvordan følelsen er en vgtg del af åbenbarngens proces. For det fjerde sagde Neph sn frygtelge tlrettevsnng af sne brødre med hensyn tl deres morderske planer:,,l er raske tl at gøre det onde, men langsomme tl at hukomme Herren, jeres Gud. I set en engel, og han talte tl jer; ja, I har hørt hans røst gang på gang, og han har talt tl jer med en stlle, sagte stemme, men I har mstet evnen tl at fornemme, så I kke kan føle hans ord; derfor har han talt tl jer som med en tordenrøst, hvad der fk jorden tl at skælve, som om den skulle søndersplttes" (1. Neph 17:45 ordret oversættelse efter den engelske udgave. O.a.) Jeg gentager:,,han har talt tl jer med en stlle, sagte stemme, men I har mstet evnen tl at fornemme, så I kke kan føle hans ord" (fremhævelser tlføjet).,,l har mstet evnen tl at høre, så I kke kan høre hans ord. Ford bekræftelsen kommer gennem følelse. Hvs jeg skal modtage åbenbarng fra Herren, må jeg være med ham ved at holde hans befalnger. Dereftervl hans ord tl hans vsdom komme nd snd gennem mne tanker, fulgt af en følelse brystet. Det er en følelse, som kke kan beskrves, men det nærmeste v kan komme det er ordet,,brænden". Samtdg med dette kommer der altd en følelse af fred, et yderlgere vdnesbyrd om, at det, der er blevet hørt, er rgtgt. Når først man erkender denne brænden, denne følelse, denne fred, behvøver man aldrg at lade sg drage på afveje daglglvet eller vejlednng, man måtte få. Man kan også vde, at hvs denne åbenbarng er harmon med åbenbarede prncpper, så er den rgtg, og at den, hvs den er kke kommer fra Herren. Herren er kke med sg selv. Det er vgtgt for enhver at forstå, at ngen nogensnde vl modtage åbenbarng, der er modstrd med det ord, der er gvet tl den levende profet. Anvendelsen af dette prncp vl forebygge mange af de skuffelser, der opleves hverdagen. De fleste af os her har oplevet det mange gange, men der er en forfærdelg stor del af vore børn, som kke har det, og som har brug for at blve ledet tl at forstå. Hvornår bør v forkynde dette prncp? Når v blver klar over stuatoner, der vser behovet for dets anvendelse. Ved en bestemt lejlghed, da en llle dreng blev vred på en legekammerat, kom han nd huset og sagde, at han aldrg mere vlle lege med den dreng eller lade ham komme nd st hjem. Moderen en klog kvnde holdt samme øjeblk op med det, hun var beskæftget med og sagde:,,søn, v er nødt tl at gå nd soveværelset og knæle ned og tale med vor hmmelske Fader". Dérforklarede hun drengen, at han havde brug for at lære, hvordan man tlgver, og sagde, at han burde bede om det. Hun bad først og hjalp derpå ham gang. Da de kom ud fra soveværelset, så drengen op på sn mor og sagde: Jeg tror nok, jeg vl lege med ham gen. Jeg tror også at han kan komme hjem tl os gen." Svaret på en bøn vl I måske sge. Ja, men det var også begyndelsen tl, at den dreng kunne høre Herrens stemme, og det er vgtgt. Det sker ofte, når vore unge vokser op, at de får brug for at søge Åndens vejlednng for at vde nøjagtgt, hvad de skal gøre. Hvornår begynder alle forældre at undervse dem? Hvor? Famlehjemmeaftener? Ja, men langt vgtgere, når behovet opstår. Så forstår de, at hvs de er retskafne, kommer Herrens stemme nd deres snd med en bestemt følelse brystet, ledsaget af fred. De modtager Herrens ord. På den måde modtog profeten Joseph Smth åbenbarng, således som også de har gjort det, som er fulgt efter ham som præsdenter for krken. Og på den måde holder krken sg harmon med Herrens vlje gennem præsdent Spencer W. Kmball. På den måde kan v engang fnde vor vej nd tl evgt lv, og jeg beder, at v må forstå det. Jeg bærer vdnesbyrd om dets sandhed og om den kendsgernng, at præsdent Spencer W. Kmball er en profet, Jesu Krst navn. Amen. / bøn. 18

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE lt ø- 4 det Independence, gang Krkens at søgen hmmelen en Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE RICHARD L. EVANS af De Tolvs Råd Der er frstelser overalt. Mulghederne for at øve det onde eller for at gøre godt

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116.

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116. MAJ 116. DEN NR. 3 STJERNE 1967 ÅRG. D 20 686 E hmlen. I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 3- Maj 1967-116. Arg. INDHOLD Det ædleste kald lvet. Af Præsdent

Læs mere

DEN STJERNE. Ingen apostle kan komme længere i. evigheden, end en trofast. ældste, som efterlever evangeliets lovs fylde. Bruce R. McConkie.

DEN STJERNE. Ingen apostle kan komme længere i. evigheden, end en trofast. ældste, som efterlever evangeliets lovs fylde. Bruce R. McConkie. Nummer DEN STJERNE Jun 1975 124. Årgang 6 Ingen apostle kan komme længere evgheden, end en trofast ældste, som efterlever evangelets lovs fylde. Bruce R. McConke Nummer det '' ' :. ' I DEM danske. ST JE

Læs mere

DEN S T J E R JU E. April 1972-121. Årgang Nummer 4

DEN S T J E R JU E. April 1972-121. Årgang Nummer 4 DEN S T J E R JU E Aprl 1972-121. Årgang Nummer 4 I enhver I Hans en Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB Af Maron D. Hanks, assstent tl De Tolvs Råd DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

DEN. is 1 w ML MM il mli. Nummer. Oktober 1977 126. årgang 10

DEN. is 1 w ML MM il mli. Nummer. Oktober 1977 126. årgang 10 Nummer Oktober 1977 126. årgang 10 DEN S 1 w ML MM l ml Præsdent lgefremhed, ordets Stapley Eldon 1H&N dcmsae. STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Oktober 1977 126. årgang Nummer

Læs mere

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW. mmmuum ;/****.** jé«# **-*» 'T^' :,.';,. ,/l, : u^ - '..' 6HN* ,! : DEN STJERNE Februar 1977 126. årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m: JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang DEN STJERNE Nr. 7 Jul 1970 119. Årgang og deres Asen Asen. Evangelets Asen. sn dets Det nsprerende budskab af ÆLDSTE MARK E. PETERSEN, medlem af De Tolvs Råd. D~E~NdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI

Læs mere

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11 Nummer DEV STJERNE November 1975 124. årgang 11 WElxdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE November 1975 124. årgang Nummer 11 Det første Præsdentskab Spencer W. Kmball N. Eldon

Læs mere

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an ;..... ' an IWMMh f,, N DEI STJERNE Jul 1972 121. Årgang Nummer 7 I det fængsel dag de langt Guds stedet stedet krg Nummer Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE WILLIAM H. BENNETT, assstent tl De Tolvs Råd

Læs mere

%j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMieSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG

%j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMieSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG %j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMeSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG verden, værdfulde..... løssalg DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF PRÆSIDENT N. ELDON TANNER Anden rådgver Det første Præsdentskab Mange hævder, at

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4 ApH..,zs 127^ årgang, Nummer 4 D E! don STJEHW . Organ AprU978 for Jesu Krst Krke af 127. årgang Sdste Dages Hellge Nummer 4 Det øverste Præsdentskab: Spencer W. Kmball, N. Eldon Tanner, Maron G. Romney.

Læs mere

STJERNE J*' Nr. 6. Juni 1970 119. Årgang. j fj

STJERNE J*' Nr. 6. Juni 1970 119. Årgang. j fj J*' j fj STJERNE Nr. 6 Jun 1970 119. Årgang radoprogrammer dag vor.. Dsse den.. vore sex-perverstet mt Krkens andre såkaldt kan TV,.. Det nsprerende budskab AF EZRA TAFT BENSON af de tolv apostles råd

Læs mere

MZNdcmsAe STJERNE. Februar 1974. .123. Årgang Nummer 2

MZNdcmsAe STJERNE. Februar 1974. .123. Årgang Nummer 2 MZNdcmsAe TJERNE Februar 1974.12. Årgang Nummer 2 &* Abrahams TJERNE rgan for JEU KRITI KIRKE AF IDTE DAGE HELLIGE Februar 1974 12. Årgang, Nummer 2 DET FØRTE PRÆIDENTKAB pencer W. Kmball N. Eldon Tanner

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

Nummer 4. April 1970 119. Årgang DEH STJERNE

Nummer 4. April 1970 119. Årgang DEH STJERNE Nummer 4 Aprl 1970 119. Årgang DEH STJERNE ^ ^ dag dn dag, dg." st januar barndommen går Krken ens morgen. dette løssalg Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE HAROLD B. LEE, af De Tolvs Råd DEN STJERNE Organ

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

D 20686 E. m:.\ S I II IC N I. lust 1967-116. Årgang

D 20686 E. m:.\ S I II IC N I. lust 1967-116. Årgang m:.\ D 20686 E S I II IC N I lust 1967-116. Årgang August vore I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 6 1967 116. Årg. INDHOLD Det onde dage og en advarsel

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

/ie-i. DE tf. Juni 1976 125. årgaf*»mer $

/ie-i. DE tf. Juni 1976 125. årgaf*»mer $ /E- l DE tf Jun 1976 125. årgaf*»mer $ y" 5 Nummer mundansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Jun 1976 125. årgang 6 Det første Præsdentskab Spencer W. Kmball N. Eldon Tanner

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016 Kl. 10.00 Burkal Sognehus Kl. 14.00 Tinglev Kirke Tema: Bekendelse - fornægtelse Salmer: 318, (398,) 332; 54, 345 Evangelium: Matt. 16,13-26 I dagens tekst har vi vi den ældste kristne trosbekendelse:

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19)

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Skriv det, du har set, Synet af Kristus Kapitel 1 og det, som er, De Syv Menigheder Kapitel 2-3 og det, som siden skal ske. Det der kommer efter Menighederne Kapitel 4-22

Læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59.

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. 1 Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. Åbningshilsen Med denne søndag er vi kommet til den sidste søndag efter helligtrekonger.

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Krkeblad Krkelg vejvser Vestre krke Graver krketjener: Morten Gert Hansen Krkevej 18, 7560 tlf. 21 20 27 43 mal: hjermvkrkegaard@gmal.com Snepræst: Jonas Serner-Pedersen Krkevej 9, 7560 tlf. 97 46 41 14

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Påskemorgen. Liturgi. Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3. Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op...

Påskemorgen. Liturgi. Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3. Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op... Påskemorgen Liturgi Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3 Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op... STILHED Jesus Kristus er verdens lys *Et lys som intet mørke kan udslukke

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

2. påskedag. Salmevalg

2. påskedag. Salmevalg 2. påskedag Salmevalg Tag det sorte kors fra graven Jesus lever, graven brast Opstandne Herre, du vil gå Hvad er det at møde den opstandne mester Tænk, at livet koster livet Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

NR. 2 ^108. ÅRGANG. (J&rtlG FEBRUAR 1959 % -

NR. 2 ^108. ÅRGANG. (J&rtlG FEBRUAR 1959 % - en NR. 2 ^108. ÅRGANG (J&rtlG FEBRUAR 1959 % - DEN danske HT STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 2 108. årg. FEBRUAR 1959 Indhold Fra mssonens præsdentskab 39 Den danske msson

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 Herre, giv mig mod til at slippe det, som plager mig ved mig selv. Giv mig tillid til og tro på, at din tro og din kærlighed også kan virke

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003 Kirkens historie Oprettet: 31. oktober 2003 På denne side findes links til den dansksprogede del af www.mormon.org, hvor der findes detaljeret og dybtgående information om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

DEN. !9 1 (I JBi MM> il MJÅ. Nr, 6. Juni 1969-118. Årgang. wf^' -'

DEN. !9 1 (I JBi MM> il MJÅ. Nr, 6. Juni 1969-118. Årgang. wf^' -' ' DEN!9 1 (I JB MM> l MJÅ Nr, 6 Jun 1969-118. Årgang wf^' -' % V M de stlhed Hans løssalg Det nsprerende budskab DEIV STJERWE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE AF STERLING W. SILL, assstent

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Frygt er ikke i kærligheden, men den fuldkomne kærlighed driver frygten ud. Så bliver da tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden

Frygt er ikke i kærligheden, men den fuldkomne kærlighed driver frygten ud. Så bliver da tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden Øjet er legemets lys. Er dit øje klart, er hele dit legeme lyst; men er dit øje mat, er hele dit legeme mørkt. Hvis nu lyset i dig er mørke - hvilket mørke! Matthæus 6,22 - fra Jesu bjergprædiken Hvorfor

Læs mere

19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30.

19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30. 19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 332-347/ 348-62 Vinderslev kl.10.30: 332-347- 337/ 348-477- 62 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født?

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? MENNESKESØNNEN Kapitel 1 Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? Hvad viste sig på himlen, da Jesus blev født? Hvem kom for at fejre hans fødsel? Hvordan

Læs mere

Jeg ser ham, dog ikke nu. kasperbergholt.dk/jesus

Jeg ser ham, dog ikke nu. kasperbergholt.dk/jesus Jeg ser ham, dog ikke nu Jeg ser ham, dog ikke nu Agenda 1. Introduktion 2. Del I: Skabelse og patriarkerne 3. Del II: Udvandring og indvandring 4. Del III: Dommere og konger 5. Del IV: Eksil og tilbagekomst

Læs mere

Statuen og Stenen Daniel 2:1-6 I sit andet regeringsår havde Nebukadnezar en drøm, han blev grebet af uro og kunne ikke falde i søvn igen. Så befalede kongen at mirakelmagerne, besværgerne, troldmændene

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Prædiken tl påskedag 2016. Salmer: 408 218 224 // 228 236 v. 5 234. Livet og opstandelsen

Prædiken tl påskedag 2016. Salmer: 408 218 224 // 228 236 v. 5 234. Livet og opstandelsen Prædiken tl påskedag 2016 Salmer: 408 218 224 // 228 236 v. 5 234 Livet og opstandelsen 1. Hvordan og hvorfor begyndte det? Hvordan gik det for sig? Den slags spørgsmål kan man slet ikke lade være med

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22.

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 1 Dagens tekst er hentet fra Jesu afskedstale den sidste aften, han er sammen med sine disciple inden sin tilfangetagelse, lidelse, død og opstandelse. Han forudsiger,

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

1.Mos.1.v.1. Gud sagde:»der skal være lys!«og der blev lys.

1.Mos.1.v.1. Gud sagde:»der skal være lys!«og der blev lys. 1.Mos.1.v.1 Gud sagde:»der skal være lys!«og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen,

Læs mere

Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN

Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN 2. Påskedag 2015, Hurup og Gettrup Lukas 24, 13-35 Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN Har du oplevet, at det hele bare er gået i stå? Det, som du sådan havde regnet

Læs mere