DEN STJERNE. Nummer 2. Februar årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*"

Transkript

1 ,! : DEN STJERNE Februar årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m:

2 JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Februar årgang Nummer 2 Det øverste Præsdentskab Spencer W. Kmball N. Eldon Tanner Maron G. Romney De Tolvs råd Ezra Taft Benson Thomas S. Monson Mark E. Petersen Boyd K. Packer Delbert L Stapley Marvn J. Ashton LeGrand Rchards Bruce R. McConke Howard W. Hunter L. Tom Perry Gordon B. Hnckley Davd B. Haght Rådgvende komté Howard W. Hunter L. Tom Perry Robert D. Hales O. Lesle Stone Redaktør af krkens magasner Dean L. Larsen Internatonal Magaznes redakton Larry A. Hller, chefredaktør Carol Larsen, medredaktør Roger Gyllng, desgner Den danske Stjernes redakton Jørgen Ljungstrøm, Translaton Servces Vodroffsvej 7, DK 1900 København V Peter Berkhahn, Nyt om Krken Porthstr. 5-7, D-6000 Frankfurt/Man 50 Harry Bohler, layout Tryk Paul Gese KG, Offenbach/Man Korrespondenter Københavns Stav: Den danske Msson: Abonnement Tegnes gennem wards/grensrepræsentanten: 12 numre dkr. 42,00 Nævnte prser er ncl. moms og porto. Betalng over gro tl Dstrbutons Centret, Smedevangen 9, 3540 Lynge. Unted States and Canada: $ 8.00 (surface mal) 1977 by the Corporaton of the Presdent of The Church of Jesus Chrst of Latter-day Sants. All rghts reserved. Indholdsfortegnelse 1 Den 2. områdekonference for Danmark, Norge og Sverge 2 V, og kun v, kan gve, af præsdent Spencer W. Kmball 6 Hold budene", af Evert W. Percwall 7 Tlld tl hnanden, af Johan Benthn 8 En advarselsrøst, af ældste Boyd Packer 10 Lvets msson, af ældste Thomas S. Monson 12 Den succesrge husmoder, af søster Camlla E. Kmball 14 Guds hånd er over alt, af søster Karl Brandvk 15 En kvndes ndflydelse, af præsdent N. Eldon Tanner 17 Retskaffenhedens kræfter, af ældste Boyd Packer 19 Ingen optegnelse om fasko, af ældste Joseph B. Wrthln 20 Gør dt præstedømme større! af præsdent Spencer W. Kmball 24 Trofaste ambassadører, af præsdent N. Eldon Tanner 35 Bedstefar Johansens eksempel, af ældste Rex D. Pnegar 36 Sdste dages hellge er krstne, af ældste Robert D. Hales 38 Sandhed, tjeneste, kærlghed, af ældste Thomas S. Monson 41 V går en ny td møde, af Bo G. Wennerlund 42 Hans Guddommelge påbud, af ældste Joseph Wrthln 44 Et vdnesbyrd tl mange lande, af Davd M. Kennedy 45 Faresgnaler, af præsdent Spencer W. Kmball 48 V bør være et ærbødgt folk, af præsdent Spencer W. Kmball 50 Fader Leh: Profet og patrark, af Marshall R. Crag 52 Neph en almen mand, af Allen E. Bergn 55 Vdnesbyrdets kraft, af ældste Mark E. Petersen 56 At undervse og lære evangelet, af Theo E. MacKean 58 Jesus Krstus gaver og forventnnger, af præsdent Ezra Taft Benson BØRNESTJERNEN: 27 De tavse klokker, af Hazel M. Thomson 30 Pennevennen blev omvendt, af Helen Patten 32 Klongmarkedet, af Sherre Johnson 34 Bare for sjov

3 Den 2. områdekonference for Danmark, Norge og Sverge Jesu Krst Krke af Sdste Dages Hellges 2. områdekonference for Danmark, Norge og Sverge blev afholdt trsdag d. 3. august, onsdag d. 4. og torsdag d. 5. Alle konferencens sessoner fandt sted Bella-center på Amager Konferencen omfattede følgende møder: Aktvtets program trsdag den 3. august kl. 19 Første konferencemøde onsdag den 4. august kl. 10 Mor/datter-møde onsdag den 4. august kl. 14 Far/søn-møde onsdag den 4. august kl Andet konferencemøde torsdag den 5. august kl. 10 Trede konferencemøde torsdag den 5. august kl. 14 Præsdent Spencer W. Kmball præsderede ved alle konferencens møder. Tlstede ved konferencen var endvdere: præsdent N. Eldon Tanner, Thomas S. Monson, Boyd K. Packer, Robert D. Hales, Joseph B. Wrthln, Rex D. Pnegar, Davd Kennedy. Endvdere medvrkede kombnerede kor fra Danmark, Norge og Sverge.

4 Jesu femoghalvfjerds vor København stand en England planlægnngen De M.ne elskede brødre og søstre, det er en glæde at være hos jer ved denne skelsættende lejlghed og byde velkommen tl den første områdekonference Krst Krke af Sdste Dages Hellge, der afholdes København. Dette er den anden sere af områdekonferencer, hvoraf den første blev afholdt Manchester Sden da er konferencer blevet holdt mange dele af verden. Tdlgere sommer holdtes en sere konferencer Storbrtannen. Og som mange af jer vl vde, er områdekonferencer som denne blevet holdt Pars og Helsngfors og efter denne vl konferencer blve holdt Amsterdam og Dortmund. Dsse nsprerende møder gør det mulgt for krkens ledere på personlg bass at gøre sg bekendt med medlemmer og ledere krken over hele verden. De vser også, mere end noget andet, krkens vrkelgt nternatonale karakter, det v nu er lovformelgt organseret lande. V glæder os med jer over den måde, hvorpå Herren har åbnet dørene tl forkyndelse af evangelet så mange lande og derved åbnet mulghed for, at evangelets frelsende prncpper kan brnges tl enhver naton, slægt, tungemål og folk. Det er vor bøn, at Herrens ånd vl være tl stede under alle denne konferences møder, og nsprere det, der sges og gøres, så v alle vl blve opbyggede tro og tl bedre at udføre de opgaver, der er blevet os gvet. Første konferencemødet den 4. august 1976 V, og kun v kan gve PRÆSIDENT SPENCER W. KIMBALL og underholdnngsprogram her I aftes blev der afvklet et aktvtets- bygnngen. Særlg underholdnng blev præsenteret af grupper fra Danmark, Norge og Sverge. Det var et dramatsk og meget muskalsk program og helt og fuldt godt tlrettelagt og fremragende udført. V prser enhver, som deltog den aktvtet og underholdnng og dem, som var ansvarlge for at arrangere og lede de storartede numre, v fk at se og høre. V står gæld tl de mange personer og komtéer, der har tlbragt mange tmer med forberedelse af denne konference. De er kke mulgt for os at nævne alle dem, som har deltaget og arrangementet, men v udtrykker vores hjertelge tak og påskønnelse tl hver eneste en af dem. Især vl v gerne nævne det arbejde, der er udført af præsdent Johan H. Benthn, Københavns stav, som koordnator af de mange detaljer, der hører med tl en konference af denne størrelse. V udtrykker oprgtg tak for det kammeratskab, der er blevet vst os af de trofaste ledere og medlemmer, der bor dette område. Der befnder sg blandt os dag syv af krkens generalautorteter, nkluderende to medlemmer af De tolv Apostle, broder Thomas S. Monson og broder Boyd K. Packer; to assstenter tl De Tolv, broder Hales og Broder Joseph Wrthln; og en af De halvfjerds' øverste Råd, broder Rex Pnegar. De øvrge af krkens generalautorteter vlle også gerne have overværet denne konference, men de verdensomspændende forplgtelser og opgaver krken gør det umulgt. De pålgnes opgaver og ndbydes tl deltagelse efter tur. De fraværende generalautorteter sender deres kærlghed og bedste ønsker tl alle de hellge, der er samlet tl denne konference. V takker også for tlstedeværelsen af ældste Bo G. Wennerlund, regonalrepræsentant for De tolv Apostle, og for tlstedeværelsen af stavs- og mssonsledere og andre krkelge embedsmænd. V lykønsker de af krkens medlemmer, som har arrangeret det sådan, at de kunne være her, mange af dem trods betydelge udgfter og store afstande. I er kommet efter store ofre, og v beder, at jeres ofre må blve belønnede, og at I vl blve opbygget åndelgt og motveret tl at overbrnge krkens medlemmer jeres hjemstavn de nstruktoner og den nspraton, som l modtager her. V udtrykker taknemmelghed for den venlghed og det samarbejde, der er blevet udvst af lokale, offentlge embedsmænd og af repræsentanterne for de offentlge meder. V takker for tlstedeværelsen af eventuelle besøgende myndgheder og cvle ledere, og v er også taknemmelge for blomsterne og alle andre udtryk for venlghed, der vses os. Kære brødre og søstre, det er en stor glæde at være sammen med jer på dette sted. Og v beder, at vore snd må forenes, at evangelet må blve forkyndt dsse dage, og at der må ske en fornyelse af krkens aktvteter dette område som følge af denne konference. Som I ved, var der engang, da det meste af krken fandtes Utah. Og Salt Lake Cty og der omkrng boede det store flertal af krkens medlemmer. Jeg husker dengang, da krken begyndte at spredes, og de første stave blev oprettet Calfornen. Jeg husker, da de begyndte at skyde op på den anden sde af Rocky Mountans og stave oprettedes Canada og Mexco. Og endelg nåede de også Amerkas østkyst. V var lykkelge ved tanken om, at de fleste af de større byer forenede Stater nu kunne have Zon stave. Søster Kmball og jeg var Europa 1955, hvor v sammen med mssonspræsdenterne gennemrejste næsten alle landene her. V holdt konferencer

5 I det Europa. dag, England 1955 Salt løbet Australen, Mexco dsse lande, Orenten, gør høj dette dag. dag, gang forsøg de stand Danmark, og møder med alle de hellge overalt. Efter hvad jeg husker, ndvede v seksten krkebygnnger Sverge alene. På grund af krgen var det temmelg længe sden, der havde været besøgende fra Salt Lake Cty. Der fandtes kke en eneste stav Europa, og heller kke noget tempel. Og folk måtte rejse helt tl De forenede Stater for at udføre deres tempelarbejde eller for at overvære en konference. Ved afslutnngen af den tur nvedes templet Schwetz og ltt senere templet England. V frydede os overmåde, da den første stav organseredes, og her tænker jeg på England. Nu har v mange stave, kke bare men også andre lande Og v forventer, at den dag vl komme, da der Skandnaven, vl være stave spredt overalt, ja, måske hundreder af dem. egentlge Salt Lake Cty har v en krkebygnng på næsten hvert eneste hjørne og et stort antal stave; sådan skal det også være rundt om hele verden. Og v kan se det komme. V håber, at også I ser det og vl sørge for, at det vrkelg kommer. For det afhænger næsten alene af jer og Herren, efter hvordan I vrker jeres mssonærprogram, og sær hvad I jeres egne enheder og jeres egne hjem. Når jeg ser denne storslåede forsamlng her føler jeg, at v har mulghederne foran os. Hvs enhver famle, der er her dag, af hele året bragte blot én famle mere nd krken, så vlle der snart kke fndes nogen bygnng, der vlle være stor nok tl at rumme os, og krken vlle hurtgt brede sg tl alle dele af verden. V er lykkelge ved tanken om, at der nu er stave Stllehavslandene, på New Zealand, og Sydamerka, og selvfølgelg, her Europa ja, det behager os grag. V kan kke se enden. V mener, at der er stor mulghed for, at v, medlemmerne af krken Lake Cty, og København og Stockholm og Oslo, kke helt har gjort alt, hvad v burde. I nogen grad har v forbgået vore naboer. Der er mlloner af storartede, vdunderlge katolkker og de ønsker evangelet. De ved kke, hvad de ønsker, men de ønsker det allgevel. Og v, kun v, kan gve dem det. Evangelet er uvurderlgt. Det er forbløffende, hvad små børn kan gøre for at sprede det. Små drenge og pger skolen lader ordet gå vdere tl deres venner. Og de unge, allesammen, har travlt med at fortælle deres kammerater om det kostelge evangelum, der betyder så meget for dem. Selvom mssonsarbejdet for de unge mænd og kvnder er uomgænglg nødvendgt, så er det dog kun en llle del af mssonerngsprogrammet. Herren har sagt, at når du er blevet advaret, skal du advare dn næste. Se, det er en befalng tl dg og tl mg. Det er kke noget, som er overladt tl vores valg og lyst. Enhver mand og kvnde burde forlade denne konference med en beslutnng om at vlle brnge evangelet ud tl deres slægtnnge og venner. Hvs de kke gør det, må de være klare over, at de kke helt er harmon med deres hmmelske Fader, for han har befalet os at gøre det. Herrens værk skrder frem, og det er v meget taknemmelge for. Broder Monson, som er formand for mssonærkomtéens eksekutv komté, fortæller os, at v har mere en nyomvendte ndtl nu dette år. Det betyder, at v vl have nden årets udgang. V håber, at det blver flere endnu, og v håber, at de vl blve rgtg omvendte og blve stålsatte medlemmer deres tjenestegernng. Det betyder, at v døber mere end om måneden, og måske mere end tre hundrede hver dag. Mens v befnder os møde vl vort antal måske forøges med så mange. Dette glæder os meget, men v kan kke være tlfredse. Medlemmernes mssonærarbejde må, som jeg allerede har nævnt, suppleres med de unge mssonærers arbejde. V kan kke tllade os at hvle på laurbærrene. Den evangelske sandhed er med os. Herren bemyndgede sne tolv apostle tdernes mdte. Han har gvet den samme befalng med en ny ordlyd tl de tolv apostle V har to af dem her dag. Og de er med at organsere mssonærtjenesteprogrammet. I husker det sdste, som Frelseren gjorde på jorden. Han kaldte sne apostle sammen på Olebjerget. Og som om det var det vgtgste af alt, sagde han: Gå ud al verden" (Mar. 16:15). Jeg kan forestlle mg hans arme strakt ud mod hele verden, tl mlloner af mennesker Sverge og Norge og de hundreder af mlloner Inden, Kna, Rusland og andre områder verden. Og han forudså den dag, da han vlle nsprere st folk, så de vlle tage ud og sprede evangelet tl dsse mennesker. V har allerede bedt jer om, og gentager nu dette ønske, at enhver famle hver aften og hver morgen, når de holder famlebøn, vl bede Herren om at åbne dørene tl de natoner, så også deres ndbyggere må blve tl at høre evangelet. Broder Kennedy, som er mod os dag, og som er ambassadør for os alle verdens natoner, arbejder dag og nat på at åbne de døre. Indtl v får tlladelse fra de poltske myndgheder, er v ude af stand tl at rejse nd noget land og hverve tlhængere. Og derfor beder v om, at Herren vl røre hjerterne hos konger og dronnnger, kejsere og præsdenter alle natoner over hele verden, så de vl gøre det mulgt for vore unge mssonærer at rejse ud tl dsse mssonsmarker. V har også opfordret tl, at enhver dreng krken regner med at skulle udføre en msson kke halvdelen af dem eller en trededel af dem, men alle drengene. V håber, at belærngen og opdragelsen ved famlehjemmeaftenerne og famlens hele tlværelse vl være af en sådan karakter, at den vl gøre drengene rene og værdge, for v kan kke have mssonærer der er demoralserede. Der er en anden grund tl, at v behøver lokale mssonærer. Den danske mssonær, den norske og den svenske mssonær kan være mere effektv, ford de kender deres folk, og de kender vanerne, og vgtgere end noget andet, de kender sproget godt. De er en del af samfundet. Og en anden god grund er, at dsse unge mssonærer får en optrænng to år, som hjælper dem med at berede sg tl at blve bskopper og højrådsmedlemmer og medlemmer af stavspræsdentskaberne de talrge stave, v skal tl at oprette dsse lande. Og endnu en årsag er den kendsgernng, at v kke kan sende vore amerkanske drenge nd lande uden et vsum; og j øjeblkket er der nogle lande, hvor v har mssoneret årevs, der har lukket deres døre, hovedsaglg

6 god verden, templet nadvermøderne Schwetz morges nu noget Herrens I I kan Europa. dette Sydafrka det de Orenten, af poltske grunde. Og det gør os trste, når v kke kan sende vore amerkanske unge mænd for at skabe grundlaget for mssonerngsprogrammet. Derfor håber v at have nok veluddannede, værdge lokale unge mænd tl at føre værket vdere, hvs dørene skulle blve lukket for amerkanerne. Så når alt kommet tl alt, er ansvaret jeres eget. Da v for omkrng 20 år sden drog rundt tl mange lande og talte om lokalmssonærer, blev der ofte sagt: Nej, det er de unge amerkaneres job. Det overlader v gerne tl ne amerkanske drenge." De amerkanske unge mænd har det samme evangelum, som de svenske, og ansvaret er det samme. Og de fleste unge mænd kan ordne deres forhold, hvs de blot planlægger td. Husker 1, hvad Herren sagde, da han talte om mssonsærarbejdet? Han sagde: Alle folkeslag, alle tungemål." (Se Joh. Åb. 14:6) Ethvert land, enhver mand og kvnde og barn må have evangelet forkyndt. Derpå er det deres ansvar efter at v har gjort vores plgt. Men der er en anden slags mssonærarbejde, v må udføre, og det er ansvaret for de gamle mennesker, de mdaldrende og de unge. Og det er ansvaret for de døde og for vore egne famler. Med allerede to templer Europa, er der ngen grænser for, hvad v kan gøre. V forventer, at enhver famle bestandgt vl tale om dette ved deres famlehjemmeaftener og de hyggelge stunder famlens skød. Og de vl få meget travlt. Der er mange krker, der har ekssteret her lang, lang td, og deres bbloteker er fulde af navnene på jeres forfædre. De er tl rådghed, hvs v får de rgtge kontakter. Enhver voksen burde have en mndebog. Abraham havde en, og Adam havde en. I tænker på dem som værende mndre uddannede end os, men de var vrkelg godt uddannede. Adam brugte megen td som sne børns skolelærere. Han og Eva belærte deres 32 sønner og døtre efter hvad den hebraske hstorker skrev. I hvert fald belærte han dem om evangelet ved deres famlehjemmeaftener, og han lærte dem at læse, skrve og regne. Og de ajourførte deres mndebøger. Hvordan tror 4 I ellers at Moses, mange hundrede år senere, fk sne oplysnnger? De optegnelser blev ført, og han henvste tl dem og fk kendskab tl verdenshstoren, som kke fandtes bblotek. Forstår I jeres ansvar? Jeg ved godt, at der er lang vej tl London og tl Schwetz. Jeg tror nok, det var præsdent Heber J. Grant, som sagde: En dreng og en pge vl vandre verden rundt for at blve gft templet." Og v kunne godt fremhæve det endnu mere: Det er et helt lvs vandrng værd at få sne beseglngsordnanser udført." V havde det prvlegum at overdrage den beseglende magt tl to skandnaver, som lejlghedsvs vl være for at gve beseglngsvelsgnelser tl mennesker fra dsse lande på deres eget sprog og af deres eget folk. Dette er Herrens værk. Som I ved, sagde røveren tl Herren, da han blev korsfæstet på Golgata: Jesus! Kom mg hu, når du kommer dt rge!" (Luk. 23:42) Og Herren sagde: I dag skal du være med mg Parads" (Luk. 23:43). Han sagde kke: Jeg tlgver dg alt det forkerte, du har gjort." Han sagde kke: Du er ren og uskyldg." Han sagde bare: Du kommer nd åndeverdenen, hvor du vl blve undervst om evangelet og om omvendelse." Og sådan vl v allesammen komme den åndeverden tlsdst alle nd dsse mlloner skandnaver og andre verden. Krkegårdene er fulde af deres legemer, og åndeverdenen er fyldt med mange menneskers ånder, som I aldrg har kendt. Så det er et kolossalt ansvar. Det er kke nok blot at gå søndagsskole og tl nadvermøde, lge så vgtgt det dog er. Vore børn må belæres om dsse vgtge prncpper. V talte om det at føre optegnelser. V håber, at I allesammen fører optegnelser, kke blot om jeres forfædre, men om jer selv bografer og selvbografer. Brødre og søstre, v har alvorlge forplgtelser, nar v lever her på jorden. V har forøget antallet af vore mssonærer fra tl næsten V har forøget vor deltagelse tl fra 19 tl 20% noget over 36%. Der er selvfølgelg kke nogen grund tl, at kke skulle komme op på 70, 80, eller 90% deltagelse. Alle mænd, kvnder og børn burde deltage deres møder hver eneste uge. Herren har sagt det. Det er helt afgjort. Og der er noget andet, jeg gerne vl nævne. Nemlg områdekonferencer. V har haft nogle vdunderlge konferencer med tlstedeværelse af måske en halv mllon mennesker Vesteropa, og mange andre lande. V er meget lykkelge over folks reakton, og v forventer, at hver gang v holder en områdekonference, vl der komme et rask opsvng værk område. V håber at komme her gen og måske tl en anden by store område, for at brnge evangelet tl alle mennesker krken. V har allerede nævnt de to templer V håber, at der en dag kan komme et tempel Skandnaven. V tøver kke med at love jer dette, men det afhænger fuldstændgt af jeres arbejde. V får brug for et eller medlemmer af krken, hvad der er absolut mulgt. Og så får v brug for en mllon navne at udføre arbejde for templet, eller måske endnu flere. har måske læst om den frygtelge katastrofe Idaho sden vores sdste konference. Broder Packer og jeg besøgte katastrofestedet. En stor dæmnng brød sammen, og vandet oversvømmede mange småbyer. Vandet, der bag dæmnngen stod så højt som mellem 20 og 30 meter, strømmede gennem huse og gårde og krkebygnnger og forårsagede store ødelæggelser. Tusndvs af kvæg og andre dyr blev dræbt. V var taknemmelge for, at forvarsler om katastrofen kom om dagen, så folk kunne blve advaret. Så vdt jeg ved, mstede kun elleve mennesker lvet, mens de materelle skader var frygtelge. V nævner bare dette, for at være beredt dette område. Der fndes hunger- og tørke- peroder. Der opstår jordskælv og orkaner og forskellge problemer forskellge dele av verden. Det, der tltalte os ved den lejlghed, var, at vore folk var delvs rede. Selvom deres egne personlge forsynnger blev skyllet bort, så havde v dog et ekstra lager vort forrådshus. Og næsten samme øjeblk, der kom besked, var vore last-

7 - f ' ; --\ Jesu hans y/;, bler på vej tl Idaho, fyldte med tonsvs af hjælpeforsynnger. Rcks Collge, der lgger netop over for det oversvømmede område, blev benyttet som hjemsted for bespsnng af mange mennesker, Der blev redt op overalt kolleget, og der blev sørget for mennesker. Jeg tror nok, at det blev mere end måltder. tl Da v for nylg besøgte De Forenede Staters præsdent, fortalte jeg ham, at v var beredte. Herren har sagt: Er I beredte, behøver I kke at frygte." (L. & P. 38:30) Vore hjælpeforenngs-organsatoner, vore bskopråd og vore stavspræsdenter vdste alle, hvad der skulle gøres. Og arbejdet blev straks sat gang, mens natonen prøvede at samle sg om at planlægge og organsere. V ønsker, at I skal være parate og have jeres personlge forrådshuse fyldte med mndst ét års forsynnger. Lad være med at sge, at det kke kan gøres. Læg bare planer for at få det gjort, og gør det så. Evangelet skrder fremad, og krken skrder fremad. Med tyve templer bygget eller planlagt, går værket fremad, og templerne vl blve bygget lge så hurtgt, som der er brug for dem. Men v kan kke bare bygge templer tl at se på. De skal benyttes helt og fuldt. Og nu, brødre og søstre, arbejdet behager vor hmmelsek Fader, som v gør det. Og v håber bestandgt at kunne behage ham ved den måde, hvorpå v udfører hans arbejde. Og v går nu vdere med konferencen og håber, at det, der sges, vl trænge dybt nd jer. Og som afslutnng på dsse bemærknnger bærer jeg vdnesbyrd om at dette er Herrens værk. Andre tror måske at de også har sandheden, men de har kun en del af den. Gud lever. V er skabte bllede. V har mulgheden for at blve guder, og v er gang med at fuldkommengøre os nu. Frelseren lever, og han sger os, hvad v skal gøre, det står hans hellge bøger og v får det at vde gennem åbenbarng fra ham og hans Fader. V bærer vdnesbyrd og beder jer lægge ryg tl værket. Gv det forøget fremdrft og styrke. Dsse velsgnelser beder v om Krst navn. Amen. t f- ;* "-tø" ; ;&::< :<T-- ;5///«:^>' ; h-ært? m m»r 8 m 3JBE- tsiw '11; fk X M:..f''

8 sandhed hjemmet. hjemmet stadg den rgt I en Jesu K.ære brødre og søstre! En gang for mange år sden, da en af krkens ledere havde besøgt Stockholm, samledes v en gruppe unge, ved toget for at tage afsked med ham. Inden toget skulle afgå blev han bedt om at sge nogle ord. Det var der kke td tl og han sagde bare to ord, Hold budene". Det var skkert den korteste tale han nogensnde har holdt, men allgevel sagde dsse to ord så meget. Al undervsnng, al uddannelse, ja alt arbejde krken har som målsætnng at lære os at leve efter Herrens bud. Præsdent Davd O. McKay sagde ved en bestemt lejlghed: Al undervsnng skal foregå }) Hold budene " EVERT W. PERCIWALL Stavspresdent, Stockholm stav, Sverge Det øvrge er bare et tllæg tl dette." Mange blev skkert overrasket over denne udtalelse, da de hørte den første gang. Men den er rgtg. Det er et prvllegum at få del vgtge undervsnng, som har tl formål at hjælpe os med at holde Guds bud og love, og forstå menngen med lvet. At kunne modtage undervsnng et hjem, hvor Hellgånden er tlstede mål, er en stor velsgnelse. Det kan kke ske noget bedre sted end hjemmet. V ser dag hvorledes samfundet ændres efter verdens mønster. V må kke sdde stlle og se på hvorledes samfundet og skolen højere grad overtager forældrenes rolle. V må kke følge det mønster, at begge forældre skal have erhvervsarbejde udenfor hjemmet og v må kke acceptere at famlefællesskabet splttes. V har fået så mange gode råd om hvorledes v skal holde vore famler sammen. Vor ældste datter sagde en gang, efter at hun vary blevet gft og selv havde fået børn. Der fndes kke noget sted, hvor jeg har lært så meget, som tl vore famlehjemmeaftener." Når man hører dette, får man denne tanke: Betyder vore små, enkle mandagsaftener vrkelgt så meget for børnene?" For nogen td sden lavede v den aftale vor famle, at v hver sær skulle studere daglgt skrften. Tl vore hjemmeaftener bruger v så nogle mnutter og fortæller hnanden, om det v har læst. Det har vst sg at være en god hjælp tl at komme gang med de daglge studer. Præsdent Kmball har opfordret os tl at holde knælende famlebøn hver morgen og aften. Det er en vdunderlg opfordrng. Alle famler burde ndrette sg efter dette mønster. Her er altså tre enkle, men gode bud v har fået: 1. Holde en menngsfyldt og hyggelg hjemmeaften hver uge. 2. Personlgt studere skrften hver dag. 3. Samle famlen tl knælende famlebøn hver morgen og aften. Hvs v følger dsse enkle, men vdunderlge råd, vl v opdage, at kløften mellem vor og verdens måde at leve på blver større og større. Lære og Pagter afsnt 64 sger Herren åbenbarng tl Joseph Smth: Jeg vl at I skal overvnde verden." V må med åbne øjne se, at uretfærdgheden vokser og derfor kræves det af os, at v overvnder verden. Der fndes kun een måde at gøre dette på, og det er ved at holde alle bud. Ikke bare de bud v synes om. Det er netop de bud, som er ldt vanskelge, v skal gå gang med. Jeg vl efterlade jer mt vdnesbyrd om, at jeg vrkelgt af hele mt hjerte ved, at dette er Jesu Krst Krke af Sdste Dages Hellge og at v har en levende profet, Spencer W. Kmball. Jeg har tænkt på hvorledes det vlle se ud, hvs lederne for verdens natoner vlle ndse, at en natons styrke består af retskafne famler. V som medlemmer Guds krke ved, hvad det betyder, og det er mn ydmyge bøn, at v alle må have en klar målsætnng om at styrke famlefællesskabet efter det mønster, som Herren har gvet os. Det beder jeg om Krst navn. Amen. 6

9 . dette Tlld tl hnanden JOHAN BENTHIN stavspresdent, Københavns stav, Danmark leg er meget taknemmelg, at jeg kan tale tl jer her på denne konference. Jeg er meget taknemmelg at vore autorteter er hos os dag, så v kan lytte tl dem. Jeg er meget taknemmelg, ford v er så mange sdste dages hellge samlet v har mange lghedspunkter v kan glædes over, og nogle ulghedspunkter, hvor v må bære over med hnanden. Jeg vl koncentrere mg om et af vore lghedspunkter- og hvad det kan føre tl. V er næsten alle omvendte tl krken og de fleste af os af mssonærerne. Derfor har mssonærerne en sådan stor plads vore hjerter de bragte os sandheden. Nu er v ved at vokse dvs- at nu er det vor tur at sende mssonærer ud! Nu kommer så spørgsmålet: Har dsse unge mennesker samme ndstllng tl Evangelet som v ja da, de har jo vort eksempel, kke! Men har de samme baggrund? Nej ofte har de kke - FOR DE ER IKKE OM- VENDTE SOM VI - DE ER VOKSET OP MED EVANGELIET! De står på langt de fleste punkter langt bedre rustet end deres forældre. De tager for gvet hvad forældrene ofte har måtte kæmpe sg tl. De har kke dårlge vaner fra verden de skal afvænne sg fra. Da har v som er omvendte en stor opgave v må forstå, at når de unge kke har samme baggrund, har de også andre forudsætnnger, SELV OM DET ER SAMME MÅL - da har de behov for at v forstår dem har tlld tl dem - tager den td der er nødvendg, for at skade denne tlld TID er en del af lvet vlle v kke gve vort lv for vore børn! (det er ofte sagt) Hvorfor så da kke gve blot ldt af vort lv = TID. TID er som penge, det er kke et mål; men et mddel tl at opnå et mål. Altså må v anvende den td v tager tl de unge (vore børn) så det skaber tlld. Tllden står meget tæt ved kærlgheden; Paulus udtrykker det; men også Moron der cterer sn far Mormon (Moron 7:46-47): Derfor mne elskede brødre, dersom I kke har kærlghed, er I ntet; th kærlgheden bortfalder aldrng. Hold derfor fast ved kærlghedn, som er det største af alt, th alt andet skal ophøre. Men den kærlghed som er Krst rene kærlghed, forblver evndelg; og den som på den yderste dag fndes besddelse af den, med ham er alt vel". Når jeg begyndte som jeg gjorde med generatonskløften, er for at v må se at v, kan lære mange tng af de unge og v må støtte dem for at de kan have tro for som Ether sger (12:12): Th dersom der kke fndes tro blandt menneskenes børn, kan Gud kke udføre noget mrakel blandt dem; derfor vser han sg kke for dem, førend de tror." Den hjælp de unge har behov er hjælpen tl at stå mod verden... Den %-v;se største påvrknng af dsse unge følsomme snd - kommer ude fra: Skolen TV Rado Arbejdspladsen. SDH er jo endnu en mnortet men vort budskab har mere vægt end alt andet tlsammen. Lærer v de unge at præstedømmet skal respekteres? og Guds love kke kan overtrædes uden følger... Men hvordan??? Tjen hverandre kærlghed" (Gaaterne 5:13) Så enkelt er det! Når v ved, hved der belæres om skolerne - TV eet. Så må v være forud for vor td og lære de unge det rette - før de får det forkerte. Så der er mulghed for dem at bedømme retfærdgt For ånden vl vdne om sandheden aldrg om vldfarelsen! Tænk på os selv da v var unge havde v den styrke de har? havde v de prøvelser fra verden? havde v klaret os lge så godt som de? Det er evg fremgang at stole på hnanden gve plads for andres omvendelse - og tage sg alvorlgt af sn egen! Jeg vdner for jer alle, at jeg ved at Jesu Krst Krke af Sdste Dages Hellge er vejen tl evg fremgang og jeg beder tl, at v må have tlld tl hnanden så v kan opbygge netop den kærlghed der kaldes: Krst rene kærlghed, der forblver evndelg og som den der besdder den på den yderste dag med ham er alt vel".

10 høj denne den en høj Danmark går Idaho. byen, deres hornene. En advarselsrøst ÆLDSTE BOYD K. PACKER af De tolvs Råd M.ne brødre og søstre, jeg ønsker grad at blve støttet af Herrens ånd opgave. I besøgte v Statens Museum for Kunst København. Jeg så et maler, som jeg mange år har ønsket at se. Det blev malet for 120 år sden af Chrstan Dalsgård, og dets ttel er: Tvende af Mormonernes saakaldte Apostler ere komne nd tl en Tømmermand på Landet det nordlge Jylland." Det vser meget detaljeret mssonær-ældsten, der prædker udfra Mormons Bog. Han står ved tømrerens tømmerstøtte som en mprovseret talerstol og belærer tømreren og hans famle. Den anden mssonær, en ældre mand, uden tvvl en lokal mssonær, står med et bundt traktater hånden. På gulvet lgger en høj hat, og er anbragt endnu en traktat. Ttlen er klart synlg: En Sandheds-Røst." Det var en traktat, som udkom på dansk allerede Den blev skrevet og udgvet af ældste Erastus Snow, medlem af De tolvs Råd, da mssonen åbnedes her. Han var blevet udsendt for at advare folket. Det maler forekommer mg meget smukt, og det rører ved noget mg. I omgvelser, der grad lgner dem, som maleret skldrer, belærte mssonærer en by ved navn Troense en anden famle, Andrew Peter Smon Jensen og hans svenske hustru, Amela Salen Anderson Jenson mne bedsteforældre. I 1882 sejlede bedstefar tl Amerka med et spædbarn og efterlod sn kone her med et andet. I Amerka arbejdede han ved en smelteovn for at skaffe penge tl at betale hendes bllet. Og så begyndte de deres tlværelse Amerka. Men hun skulle kke komme tl at leve ret længe. Hun døde under en tyfus-epdem. Hun blev begravet om vnteren umærket grav, og han var derefter alene med seks små børn. Mn mor, der var et af de ældste børn, var seks år. Famlen blev splttet, og mn mor kom tl at bo hos en adopteret bedstemor. Denne bedstemor kunne kke tale engelsk, så mn mor voksede op med det danske sprog. Når jeg som dreng sammen med mor besøgte bedstefar, foregk samtalen på dansk. Hvor er jeg taknemmelg for den bedstefar, som lyttede tl advarslens røst, og for mn kones bedsteforældre Ålborg, som også blev belært om evangelet og lyttede tl den advarselsrøst. Herren har sagt:.-... en advarselsrøst skal gå ud tl alle mennesker gennem mne dscples mund, som jeg har udvalgt dsse sdste dage" (L. & P. 1: 4). Og som præsdent Kmball har sagt gen og gen, er det vores plgt, alle v, som er blevet advaret, at advare vores næste. Det er en plgt, som påhvler os allesammen. Det er denne advarselsrøst, som jeg tale om. vl Jeg vl gerne sge noget mere om oversvømmelsen Præsdent Kmball har nævnt vores besøg dér. Da den jorddæmnng brød sammen, var der 25 km vand stemmet op bag ved den. Alt det vand løb ud over dalene nedenfor. Det var en stlle lørdag morgen, en smuk, solrg dag. Der boede mennesker det umddelbart oversvømmede område, og andre tl længere nede dalen. De var næsten allesammen sdste dages hellge. Wlford Ward, der lå canyon'ens mundng, blev skyllet helt væk alle husene, alle laderne, alle haverne, altsammen et helt ward var forsvundet. Krkebygnngen var væk. Et par klometer længere nede var Sugar Cty skyllet bort. Stavscentret og nogle få huse stod endnu, men de var forfærdelg ødelagt, alt alt blev 790 huse helt ødelagt. De fleste forsvandt uden at efterlade sg spor, undtagen betonfundamentet. Otte hundrede huse blev alvorlgt beskadget sammen med krker og skoler, forretnngs- og ndustrbygnnger. Præsdent Kmball har fortalt, hvad der skete med befolknngen. Af de få, som døde, var årsagen kun for seks menneskers vedkommende druknng seks ud af Hvordan kunne der forekomme en så frygtelg øgelæggelse med kun så få dødsfald? De kunne kke klatre op på taget og reddes på den måde, for husene blev skyllet væk. De fleste måtte gå adskllge ml for at komme tl højere lggende land. Så hvorfor lever de endnu? Ford de var advarede! De fk kke nogen td, men de blev advaret; og enhver, som blev advaret, advarede sn nabo. De gk kke stlfærdgt hen og bankede på fordøren og sagde: Har du lyst tl at gå over tl kolleget dag? Det lgger på en høj grund. Tænk over det, så vl jeg komme tlbage og hente dg senere på dagen, hvs du vl med." Nej, de gjorde det kke på den måde. Folk løb raskt fra nabo tl nabo. De hylede De kaldte og de råbte: Oversvømmelse, oversvømmelse!" Hvad med de seks som druknede? Den ene af dem befandt sg lge neden for dæmnngen og havde ngen chance. To af dem troede kke på advarslen, før det var for sent. Man fandt dem senere bl, men de havde kke lyttet tl advarslen. Tre af dem tog tlbage for at hente nogle af deres ejendele, og det kostede dem lvet. Men det var et mrakel af kæmpedmensoner, for som sdste dages hellge lærer v at lytte tl advarsler. Når der forekommer frygtelge ødelæggelser, vl v advare vores nabo. Sde efter sde beskrver mrakler, om hvordan en far hørte advarslen, mens hans børn var spredt over hele hans landbrug. Han var nde og hans kone havde ngen bl hjemme. Men de blev frelste. Mrakler om hvordan de gamle og sengelggende og børnene blev reddede. En ekspert sagde, at der burde have været dræbt mennesker. Men det blev kun tl seks, ford folk var blevet advarede, og de lyttede tl advarslen. Jeg ser et lghedstegn mellem den 8

11 I kke verden. en fare. denne hans England skulle templet. krken eller tl en konference, hører I oversvømmelse og så det, der sker verden bølge af ondskab og ugudelghed. Det sver nd omkrng os og blver dybere og dybere. Vor tlværelse er Vore ejendele er fare. Vor frhed er fare, og allgevel fortsætter v ubekymret vort arbejde, ude af stand tl at forstå, at det påhvler enhver, som er blevet advaret, at advare sn næste. Og hvlken advarsel har v så modtaget? Præsdent Kmball talte her tl morgen tl os om vore mssonærplgter at v skal prædke evangelet. Og hvordan skal v prædke det? V skal prædke evangelet ved at efterleve det. Hvlken del af evangelet skal v efterleve? V skal efterleve vsdomsordet ngen te, kaffe, sprtus eller tobak. Især vore unge mennesker må v lære dette prncp ved vort eksempel. V er blevet belært om en meget streng moralsk standard. V skal efterleve den standard. Verden ler ad os, når v taler om moraltet på den måde, men lad dem bare more sg. V holder os tl standarden, som Herren har sat, og v fravger den kke. Hvad gør v så tdsbølge af ugudelghed? Hvordan beskytter v os selv? Hvordan er v stand tl at efterleve evangelet? Herren har sagt, at alle vl fnde skkerhed krke, og han har sagt:... er I beredt, behøver at frygte" (L. & P. 38:30) For et par år sden var ældste Neal Maxwell og jeg Danmark. Han er en af assstenterne tl De tolvs Råd og var dengang krkens kommsonær for undervsnng. V besøgte Danmarks undervsnngsmnster. V dskuterede hvad der blev undervst om de offentlge skoler, hvordan det afveg fra de standarder, v forkynder krken, og hvad v skulle gøre ved det. Det er kke mulgt for os at udsklle os fra verden. Da Herren belærte sne dscple, bad han for dem. Og han sagde: Jeg beder kke om, at du vl tage dem ud af verden, men at de vl blve bevaret fra synd" (se Joh. 17:15). V har lge så megen forplgtelse tl at forblve verden, som v har tl at afholde os fra synd. Hvorfor? Ford v skal advare verden. V kan kke oprette krkeskoler overalt V har kke de nødvendge mdler. Der er smpelthen kke penge nok. Men hvad skal v så gøre? V skal undervse Jesu Krst evangelum derhjemme. V skal advare vore egne famler. V skal belære vore egne børn. Sørg for at jeres børn ved, at der kun er een standard for moral, og det er, at v holder os rene og kyske, at v holder os fr af al forkert tlfredsstllelse. Verden mener, at umoraltet er helt orden, men v er kke af verden. Dette er Jesu Krst Krke, den eneste sande og levende krke på hele jordens overflade. Og derfor, hvordan kan v rette os efter advarslen? V kan efterleve Jesu Krst evangelum, og v kan fortælle andre om det. Og v skal kke bare tlfældgt gå rundt og rnge på døre og sge: Ved en eller anden lejlghed har De måske lyst tl at gå krke sammen med mg. Hvs kke næste uge, så den næste gen. Og hvs kke da, så en gang med tden." RI STI KIRKE Da præsdent Hugh B. Brown var mssonær for omkrng tres år sden, havde han truffet en kvnde, som han gerne vlle belære om evangelet. Hun var kke nteresseret. Og på et bestemt tdspunkt skulle han rejse hjem. Inden da besøgte han hende endnu engang. Der var lys et sted huset, så han vdste, at hun var hjemme. Men hun besvarede kke hans banken. Hun vdste, at det var mssonærerne, og hun vlle kke lytte tl dem. I de dage gk de med stok. Ældste Brown gk omkrng huset tl bagdøren og bankede på dér. Der blev stadg kke svaret. Så bankede han hårdt på døren med stokken, så det bragede gennem huset. Tlsdst lukkede hun op, og han sagde: Jeg er kommet flere tusnde ml for at gve Dem dette budskab og advare Dem om de ulykker, der skal komme, og De skal høre mt budskab." Hun og hendes børn er medlemmer af krken, ford han opløftede en advarselsrøst. Præsdent Kmball nævnede arbejdet for vore afdøde slægtnnge. Vdste I, at det 124, afsnt af Lære og Pagter forklarer Herren, at v har fået gvet en bestemt tdsperode tl at gøre dette arbejde, og at han specelt nævner dåb for de døde? Og så sger Herren, at hvs kke v færdggør dette arbejde, vl v blve afvste som en krke og som et folk. V er blevet advaret om dette. Og hvad gør v så ved det? Igår besøgte v folkeregstret for at søge oplysnnger om mn kones forfædre. V fandt, hvad v søgte. Fører I optegnelser over jeres lv? I er blevet advaret af en profet om at gøre det. Vl I efterkomme denne advarsel? I fk I at vde, at sørge for, at jeres unge blver vet Det er det samme budskab, der gves overalt verden. I blev advaret af en profet. Vl I rette jer efter den advarsel, eller vl I være som de seks Idaho, der kke mente, at advarslen gjaldt dem? Når I sdder så budskabet men sger: Det er bare kedelgt, at bror Jakobsen kke er her. Han burde bestemt have hørt det." Eller gver du ham selv budskabet? V kan lære meget af det 26. kaptel Mattæus. Herren sagde:... en af jer vl forråde mg." Må jeg mnde jer om, 9

12 » :. I hotelfoyeren hallen. Tabernaklet hans en I søstre vanskelgheder. og dag." denne dag, at han var sammen med apostlene, De sagde kke: Jeg vl vædde på, at det er Judas. Han har været så underlg på det sdste." Skrften sger helt klart, at de sagde: Herre, det er dog vel kke mg?" (Matt. 26:21-22) Og nu mne brødre og søstre, v oplevede nu tl morgen at blve advaret af en profet. Hvem behøver den advarsel? Herre, det er dog vel kke mg? Jo, det er det... det er bror Packer, og det er søster Packer, og det er bror Benthn og søster Benthn og bror Wennerlund og søster Wennerlund og bror hvemsomhelst, og søster hvemsomhelst. Og det påhvler enhver af os, som er blevet advaret, at advare vore naboer. Og så slutter jeg mt vdnesbyrd. Jeg ved, at evangelet er sandt. Jeg ved, at Jesus er Krstus, at han lever, at han har et legeme af kød og ben. Verden lærer os, at han bare er en ndflydelse, eller at han bare er et deal. Men v ved, at han er Jesus Krstus, Guds Søn, Faderens Enbårne, og at dette er hans krke at han præsderer over den, og at han styrer den gennem sn jordske profet. Og når han taler tl krken, gør han det gennem sn profet. Og hans profet opløfter en advarselsrøst, og v er blevet advaret. Og det påhvler enhver, som er blevet advaret, at advare sn næste. At v vl blve velsgnede, når v gør det, beder jeg om Jesu Krst navn. Amen. J Ar-' 1 V -"'. "g -.** Æ^. f^^^^^6 8slll L mwl /f- :m wbbl. " mm* ": SRF'l ^ *A é r 7 t, ; Mor/datter-mødet den 4. august 1976 Lvets msson ÆLDSTE THOMAS S. MONSON af De tolvs Råd leg er meget beæret, mne kæreste søstre, over at have mulghed for at være sammen med jer ved denne lejlghed. Mnderne er fløjet gennem mt hoved dag og sær foranledget af de fremragende aktvteter går aftes. For næsten tretten år sden blev jeg kaldet tl medlem af De tolvs Råd. Den første opgave, jeg fk, kom fra præsdent N. Eldon Tanner. Han fortalte mg, at jeg skulle følge fodspor som vejleder for krkens G.U.F. Det er faldet mn turban at være nært knyttet tl krkens ungdomsprogrammer, lge fra dengang og tl nu. Jeg har set mange fremragende kulturaktvteter udført som den, v så aftes. De er blevet udført mange steder verden og også Salt Lake Cty. Men aldrg har jeg set noget så professonelt eller på anden måde, der kunne sammenlgnes med udførelsen aftes. I er de bedste og jeg er skker på, at Herren er opmærksom derpå. Jeg er også klar over, at ved sådanne begvenheder gør kvnderne det meste af arbejdet, og præstedømmet får det meste af æren. Derfor ønsker jeg at gve udtryk for vores hjertelgste tak og påskønnelse. I har sat en standard for os at følge. Jeg kan måske sge, at I på en måde er ponerer, for en poner er en, som går foran og vser andre den vej, de skal følge. aftes nævnede søster Monson, at hun traf nogle amerkanske turster. De var behagelgt overraskede over vore unge mennesker, som befandt sg De stllede et spørgsmål om, hvem dsse unge mennesker var. Søster Monson var lykkelg over at fortælle dem det. Og derpå fortalte hun tursterne, at der var hundreder som dem, der var med aktvtet aftenen før. Manden sagde: "Mn tro på den nye generaton er blevet fornyet." Jeg synes, det er nteressant, at han måtte rejse fra USA tl Skandnaven for at få den tro fornyet. Da v kom tl bygnngen her var jeg glad for at se vore landes flag vaje her uden for. V burde udvkle sand kærlghed tl vore lande. Derudover bør v være loyale mod vor hmmelske Fader og elske Herren, vor Gud af hele vort hjerte, og vor næste som os selv. husker måske med mg den begvenhed, der fandt sted på Kan og Abels td. Efter at Kan havde slået sn bror hjel, kom Herrens stemme tl ham: Hvor er dn broder Abel?" Og Kan svarede: Skal jeg vogte mn broder?" (1. Mos. 4:9; se også versene 1-8) I resten af dette skrftsted lærer v, at v vrkelg er vores brors vogter. Og hvs v er vores brors vogter, er v så kke også vores ægtefælles vogter? Og vore børns vogter? I søstre anslår den åndelge tone jeres hjem. Enhver mand blver bedre ved at have en god kvnde ved sn sde. Og I har evnen tl at genskabe gode følelser, når der hersker en dårlg ånd. For nogle år sden traf jeg en yndg kvnde på New Zealand. Hun syntes særlg lykkelg. Jeg spurgte hende, hvorfor hun var så glad. Hun sagde: Jeg er blevet kaldet på msson." Jeg sagde tl hende: Hvor skal du arbejde?" Hun sagde: Jeg skal hjem tl byen Hastngs, hvor jeg bor, for at begynde mssonærarbejde for mn mand." Hun havde haft en samtale med ældste Alma Sonne. Hendes ægteskab var Hun håbede på at kunne blve kaldt på msson for at prædke evangelet, og bror Sonne sagde tl hende: Jeg vl kalde dg tl en msson Og så fortalte han hende at hendes msson var at vende tlbage tl sn mand og brnge ham og sg selv et harmonsk forhold. Da I jeg deltager lvets sto- 10

13 dag. tanke og verden. har re msson, vl jeg gerne foreslå to prncpper, som det er værd at følge. De er ganske enkle. For det første, søg sandhed. Herren sagde:... søg vsdom de allerbedste bøger. Søg kundskab ved læsnng og ved tro." (L. & P. 88:118) Det er kke nok bare at føle evangelet. V må kende evangelet. Og de hellge skrfter forsyner os med den rettesnor, hvorved v kan kende sandheden. Enhver mor, kunne gve sn datter en ædel gave, hvs hun lærte og bbragte hende kærlghed tl Guds ord. Herren sagde også, at v skulle først søge Guds rge og hans retfærtghed, og at alt andet derpå vlle blve gvet os. (Matt. 6:33) Derfor vl jeg opfordre enhver af jer tl at søge sandheden. For det andet vl jeg opfordre jer allesammen her tl at have tlld tl Gud. Salomon, forfatteren tl Ordsprogenes Bog, gav os et klogt råd. Han sagde: Stol på Herren af hele dt hjerte, men forlad dg kke på dn forstand; hav ham på alle dne veje, så jævner han dne ster." (Ordspr. 3:5-6) Enhver af os vl komme tl at træffe mange afgørelser vor levetd. Det er Lucfers plan og flosof, at han vl lade sg præsentere for os, kamufleret som Guds sandhed (se Moses 4:1). Jeg læste for nogle år sden en udtalelse, som jeg gerne vl gøre jer bekendt med Der er megen sandhed der: Guds vsdom forekommer ofte at være menneskers dårskab. Men den største lekte, som I jeg kan lære dødelgheden, er, at når Gud taler, og et menneske adlyder, så vl det menneske altd gøre det rgtge." Og nu har Gud talt. V har mulgheden for at lytte. Det er vores ansvar at adlyde, og så vl altd gøre det rgtge. Lad os have tlld tl den levende Gud. For nogle år sden gav en patrark en velsgnelse tl en af vore unge pger på jeres alder, som boede Polen. I velsgnelsen følte han sg tlskyndet tl at sge, at hun vlle blve gft Herrens tempel. Han tøvede med at udtale det løfte, for der var absolut ngen mulghed for at forlade Polen, så hun kunne blve gft Guds tempel. Men han adlød Åndens hvsken og udtalte løftet tl den unge pge. Han kom nd på mt kontor og sagde: Gjorde jeg det rgtge?" Jeg anførte, v at et menneske altd gør det rgtge, når han adlyder Hellgåndens hvsken. Han sagde: Men jeg har udtalt et løfte, som kke kan opfyldes." Jeg svarede: Lad os af al vor magt stole på Herren", og v læste sammen det ordsprog, jeg nævnte. I løbet af de næste to år blev der tl hele verdens forbavselse sluttet en pagt mellem Polen og Tyskland, der gjorde det mulgt for beboerne af tysk afstamnng at komme tl Tyskland, og den søde unge pge fk mulghed for at komme tl Tyskland, hvorfra hun kunne komme tl Herrens tempel og der blve vet for td og al evghed. Det er kun, når v tvvler på Herren, at vore hjerter og snd blver formørkede. Når v fuldtud stoler på ham, vl vores vej fremad blve tydelg. Jeg er så taknemmelg for en svensk pge, der som den første af sn famle blev medlem af krken. Som på en måde blev en ponér, der beredte vejen for resten af sn famle tl at lytte og blve medlemmer. Hun søgte sandelg efter sandheden. Og hun stolede så sandelg på Herren. Og hun bragte en sød datter tl verden, som er mn hustru og lvsledsager og som jeg kan forskre jer om er sn mands og lge så høj grad sne børns vogter en ædel datter af vor hmmelske Fader. Jeg er taknemmelg, mne kære søstre, for den ndflydelse, som I på os. præstedømmet. Jeg er taknemmelg jeres over det eksempel på ædelhed og sandhed, som I udvser. Jeg beder vor hmmelske Fader velsgne jer meget betydnngsfulde opgave som hustru,mor, datter, tre af de skønneste ord Gud velsgne de mænd, der gør sg værdge tl at blve jeres partnere. Jeg bærer mt vdnesbyrd om, at dette er Herrens værk, og at v høj grad er prvlgerede ved at være modtagere af hans overdådge velsgnelser. Denne sandhed forkynder jeg for jer Jesu Krst navn. Amen. 11

14 stykker, stand stand krken Guds hjemmet.t tale tl krkens mødre og døtre er en dejlg mulghed og et stort ansvar. Dett er en dyrebar forbndelse. Jeg værdsætter mndet om mn mor og tænker ofte på hvad hun har betydet for mg. Jeg tænker også på den glæde, jeg vl få ved at træffe hende gen her efter. lvet Som medlemmer af Jesu Krst Krke af Sdste Dages Hellge har v allesammen fælles dealer og mål. Krken er et verdensomspændende Broderog søster- skab. V kender vgtgheden af famlen og er taknemmelge for det vdtspændende program, der er tlrettelagt for vores mandag-aften famlesammenkomster. Jeg er overbevst om, at v tænker på dette som en hellg evangelsk vejlednng og følger den lge så trofast som alle andre belærnger, der er beregnet på vores lykke og bedste. Det er nteressant at høre og læse om de verdensomspændende kommentarer, der fremsættes om betydnngen af famlen for vores cvlsatons succes. Jeg cterer: Gennem verdens hstore har natoner været Den succesrge husmoder AF SØSTER CAMILLA E. KIMBALL tl at overleve en mangfoldghed af katastrofer, nvasoner, hungersnød, jordskælv, epdemer, depressoner, men de har aldrg været tl at overleve opløsnng af famlen. I famlen udvkles grundlaget for økonomsk succes, pengevaner, ndstllng overfor arbejde og kunsten at gøre sg økonomsk uafhæng. Det er en stærkere undervsnngsnsttuton end skolen og stærkere relgøs oplærng end krken. Det, der styrker famlerne, styrker samfundet. Faderens, moderens og børnenes roller er det absolutte centrum samfundet. Hvs alt går godt for famlen, er lvet værd at leve. Når famlen går lvet." opløses selve (Klde ubekendt) V har den yderlge vden, at famlen kan blve en evgtarvende enhed, hvs ægteskabet besegles for evghed hellge tempel. Som følge deraf er det målet for os alle. Præsdent McKay asgde: Den kvnde, der opdrager en famle af sunde, værdge sønner og døtre, hvs ndflydelse vl mærkes gennem kommende generatoner, lever for evgt. Hun fortjener den højeste ære, en mand kan vse, og Guds rgeste velsgnelser. Den succesrge mors rolle er et lv opofrelse. Det er den mest krævende og vanskelge af alle professoner." (Klde ubekendt) Enhver, som undskyldende sger: Jeg er bare husmor", har kke helt fortstået betydnngen af og det vanskelge ved sn professon. Nogle af de krav, der stlles for at få succes, er: ubegrænset kærlghed og tålmodghed, uselvskhed og udholdenhed. En kvnde må være dygtg tl børneopdragelse, tl psykolog og socolog, tl økonom og ledelse, tl ernærngslære og barnepleje. Ja, en alsdg uddannelse vl være en stor hjælp opgaven med at sørge for og opdrage en flok børn. Der bør være kærlghed og harmon mellem mand og hustru. I er der mulghed for moderen tl at lære sne børn at ære og respektere deres far, som bærer Guds præstedømme. Det er ham, som på passende måde præsderer over og leder famlens aktvteter. Børn bør elskes med de stækest mulge følelsers bånd. Intet offer er for stort for at beskytte vores famle fra ondt og opdrage dem retskaffenhed. Vores bestandge håb er, at alle famlens medlemmer vl leve værdgt op tl de evgtvarende velsgnelser, der er lovet dem, som forblver trofaste tl enden. Hjemmets hellghed må vrgt forsvares, for det er her moral og retfærdge vaner skabes. Børn har også et ansvar for at bdrage tl bevarelsen af dette hmmerge af fred og tryghed. Der må være fuldstændg tlld mellem børn og forældre. Børnenes lydghed overfor forældrene er vgtg for freden hjemmet. Grundlaget for denne lykke er uselvskhed hos hvert enkelt medlem af famlen. Først og fremmest må en kvnde lære ntellgent moderskab. Det er mere end højt følelsesbetonet moderskab, der udøser kærlghed og hengvenhed over barnet tl et punkt, der næmer sg overdreven eftergvenhed. Hun må kke være blnd for de svagheder et barn har, for det kan føre tl, at hun støtter barnet det, det gør forkert. Hun må gøre sg klart, at barnets fremtd stor udstræknng udmåles gennem moderens evne tl at påvrke og lede barnet på en klog måde. I hjemmet må der læres tro, selvkontrol, ælghed og loyaltet. Arbejdets evangelum må læres som en del af barnets oplærng. Der må sørges for rette omgvelser for udvklng af barnet, både fyssk, moralsk, følelsesmæssgt og åndelgt. V må bestandgt lære barnet at yde st allerbedste. Den vrkelge moder tager sg td tl at nå ud over sne egne børn og forstå st ansvar for at hjælpe alle børn. Hvor der fndes frysende, sultne børn, der behøver pleje af enhver art, vl en god mor yde kærlghed og ntellgent opofrelse. En ntellgent og åndelgt stærk mor, udøver st hjem den stærkeste, enkle ndflydelse på sn famles åndelge og moralske styrke. Jeg vlle ønske, at enhver pge og kvnde her, vlle have ønske og ambtoner om at kvalfcere sg på to områder at lære at blve en god husmor, og at berede sg på at kunne tjene tl lvets ophold udenfor hjemmet, hvs og når omstændghederne kræver det. En ugft kvnde er altd lykkelgere, hvs hun kan et fag, hvor hun kan være socalt engageret og økonomsk uafhængg. I ntet tlfælde bør hun opfordres tl at acceptere en uværdg lvsledsager blot for at blve forsørget. Enhver gft kvnde kan blve enke uden advarsel. Rgdom kan forsvnde, lge så let som en mand kan dø. Derfor kan enhver kvnde komme ud for at skulle tjene tl st eget udkomme og hjælpe 12

15 ro, Jesu nøden. mere Jesu dette med tl at støtte afhængge børn. Er hun blevet uddannet tl de lvets plgter og nødstuatoner, som hun rskerer at komme ud for, vl hun blve meget lykkelgere og føle større grad af tryghed. En anden god grund tl at en kvnde bør berede sg tl at lære et erhverv, er, at hele hendes lv umulgt kan udfyldes af kravene fra en famle, hjem og børn. Kvndens senere år bør betragtes som et tdsrum, der kan blve socalt og professonelt produktvt. Når en mors børn er blevet voksne, eller en kvnde er barnløs, kan årene efter de fyrre eller halvtreds begynde at forkomme trste. Hendes vrkelge lv kan synes forb, mens det vrkelgheden kun er forandret. Den aktve kvnde kan kke holde sne hænder så hun ser sg om efter noget, der kan udfylde hendes frtd. Hvad skal det være? Barmhjertghed? Almndelg beskæftgelse? Skal hun blve en byrde eller skal hun nvolvere sg et nyt eventyr? Lykkelg den kvnde, som er forudseende nok tl at forstå, at gennem fyrretyve års erfarng har hun udvklet evne tl at påbegynde en storslået og nyttg anden del af st lv. Lad hende studere et fag eller optage en professon eller fnde et eller andet emne, der kan optage hende ved studum eller undersøgelse. Der fndes mange uddannelsesmulgheder for ældre medborgere. Der er en god mulghed for vderegående studer et eller andet emne, der har særlg nteresse. Der er kke plads eller td tl at retfærdggøre sg sg selv at sdde ørkesløst med hænderne skødet. At holde sg mentalt, fyssk og åndelgt stadg udvklng er måden at fortsætte det lykkelge, nyttge lv. Krken har sn særlge udfordrng tempel- eller mssonær-arbejde. Genealogsk arbejde er en udfordrende kaldelse for mange. Har man ltterært talent, hvad enten det er aktvt eller hvlende, så er dsse senere år ypperlge for produktvtet på dette område. Har I skrevet jeres egen selvbograf eller en bograf af en far, mor eller bedsteforældre, som kke fk dette vgtge arbejde gjort? Enhver af os skylder os selv, vore efterkommere og vore slægtnnge at efterlade en skreven beretnng om vort lvs aktvteter. Derudover er der mange mulgheder for at tjene andre, Verden er fuld af ensomme, bekymrede mennesker, som trænger tl en hjælpende hånd, som har brug for et lyttende øre, et hyggelgt besøg eller et trøstende brev. Vort løsen bør være: Stands aldrg dn udvklng eller tjenestegernng" V har talt om vgtgheden af gode forhold famlens medlemmer mellem, om vgtgheden af kvndens uddannelse, om ntellgent moderskab og om at gve sg selv tjeneste for andre. Og nogle vl måske spørge: Hvor kan jeg få hjælp tl at opnå alle dsse mål?" Søstre, v kvnder Krst Krke er lykkelge over, at v gennem en Guds profet har fået åbenbaret en organsaton, der er bergnet tl at hjælpe os med at opnå og opfylde alle vore grundlæggende behov. V har hjælpeforenngs-organsatonen, der specelt er blevet tl med dette formål for øje. Hvs der her er nogen, som kunne blve medlemmer af denne organsaton, men kke har draget fordel deraf, vl jeg opmuntre jer tl at benytte jer af denne mulghed. De afvekslende programmer er udarbejdede tl vort gavn, vor lykke og udvklng. Det er et vdunderlgt sted af træffe venner og være tl nytte. Jeg opfordrer jer tl at blve aktve verdensomspændende søsterskab nu. Besøgslærerndeprogrammet er udarbejdet for at gve os lejlghed tl at have og at være en ven Jeg vl gerne forælle jer, at det har været mt prvlegum at tjene end halvtreds år som besøgslærernde de ward, hvor jeg har boet. Og jeg fnder stor glæde og megen tlfredsstllelse ved dette kald. Jeg bærer jer mt vdnesbyrd om sandheden af Jesu Krst evangelum og udtrykker dyb taknemmelghed over for mn hmmelse Fader for medlemskabet af hans krke og rge. Jeg ved, at Krstus er vor Forløser, og jeg udtrykker mn kærlghed tl ham. Jeg beder om, at enhver af os må lære at kende glæden og tlfredsstllelsen ved at være medlem af og tjene hans krke. I Krst navn. Amen. 13

16 mange stand besddelse den mn stand deres det Guds hånd er over alt AF KARI BRANDVIK leg tror, at jeg har et budskab tl nogle af de kvnder, som er tl stede dag. Jeg håber, at det vl have betydnng for jer alle. Nogle af os, der blver mødre, vl få den oplevelse at gve fødsel tl et barn, der på en eller anden måde er anderledes. Det har jeg oplevet. Jeg har født syv børn, seks drenge og en pge, hvoraf de seks lever. Den yngste på fre er mongolod. Da de sagde det tl mg på hosptalet, var mn første tanke: Hvorfor skal jeg straffes på denne måde, Gud?" I dag skammer jeg mg over, at jeg kunne tænke sådan. Barnet har været en velsgnelse for vor famle og for mange andre mennesker. Da v skulle fortælle de andre børn om det, valgte v at gøre det på en famlehjemmeaften. V havde år holdt regelmæssge famlehjemmeaftener hver mandag. Derfor mente v, at det vlle være det rette tdspunkt at fortælle dem om det. V skabte en postv atmosfære. Bordet var dækket med en smuk dug, servetter og lys. V fk et godt måltd. Børnene stllede os mange spørgsmål, og v besvarede dem så godt, v kunne. Så talte v ldt om hver enkelt af børnene. V talte om de talenter som de hver sær havde. Og v talte om, hvordan de alle kunne hjælpe deres lllebror på deres egen særlge måde. Resultatet var, at de alle følte sg meget betydnngsfulde. V har senere mødt mange forældre, som har børn, der er anderledes. V har haft lejlghed tl at fortælle dem om famlehjemmeaftensprogrammet, og hvad det har betydet for os som en famle. V har haft mulghed for at bære vdnesbyrd for mennesker, som ellers aldrg vlle være kommet forbndelse med krken. V har været tl at hjælpe dsse mennesker vanskelge stuatoner. Jeg blev bedt om at skrve en artkel tl et norsk blad, som blver sendt tl alle forældre med mentalt handcappede børn. Artklen skulle handle om famlehjemmeaftensprogrammet. Senere blev jeg bedt om at tale norske rado og bruge femten mnutter tl at fortælle om famlehjemmeaften. Den artkel, som jeg skrev, er også blevet trykt tlsvarende danske blad. Hvordan kan jeg se Guds hånd alt dette? I patrarkalske velsgnelse står der, at mange skal se op tl dg og den bedre levemåde, som du er af", og du skal være tl at udtrykke dg på en god måde, og mange skal lytte tl dg." Før jeg fk mn llle, mongolode søn, havde jeg aldrg kontakt med andre mennesker end mn famle og krkens medlemmer. Med sådan en stor famle, som v har, og 6 7 stllnger krken, var der kke td tl andet. Men ford jeg fk en mongolod søn, blev denne profet opfyldt. Kære søstre, nogle af jer vl også opleve en sådan stuaton, og jeg vl gerne sge tl jer: Gud har en plan og et formål med alt, hvad der sker her på jorden, og alt vl være tl velsgnelse for de, der holder Herrens befalnger! Dette sger jeg Amen. Krst navn, 14

17 V har sn dér kødet vore henhold hotel sandelg lyttet tl tre meget nsprerende taler, som jeg er skker på, vl hjælpe jer tl at forstå jeres ansvar som mødre og døtre og gve jer et større ønske og fast beslutnng om at vlle leve, sådan som Herren ønsker, at I skal leve, og fuldføre det, som I er her for at fuldføre. Det er altd er ære og et prvlegum for mg at stå foran en gruppe kvnder. En sådan oplevelse gør mg også meget ydmyg. Det er dag et vrkelgt nsprerende syn at se så mange dejlge unge kvnder samlet her. I repræsenterer alle mødre og døtre Sverge, Danmark og Norge. Og jeg håber, at I, når I vender hjem, vl øve ndflydelse på dem, som I kommer sammen med. Når jeg tænker på de kvnder, der har øvet ndflydelse på mt lv, er jeg yderst taknemmelg over for dem og for Herren, som har ladet mg lære dem at kende. Jeg husker så godt mn bedstemor. Hun var mor tl fjorten børn- syv sønner og syv døtre og fk stor ndflydelse på mt lv. Ja, jeg har ofte refereret tl hende som kvndernes dronnng. Hendes ældste datter var mn mor, og hun fulgte mors fodspor hele st lv. Jeg har været meget taknemmelg for den oplærng hun gav mg dscpln og nspraton. Og så fk jeg lejlghed tl at gfte mg med en af Herrens mest udvalgte kvnder. Jeg har ofte, meget ofte, tænkt på, hvor lykkelg jeg er at have en kone, som er ren og udvalgt, og som efterlever evangelets belærnger. En kvndes ndflydelse PRÆSIDENT N. ELDON TANNER Førsterådgver Det øverste Præsdentskab Forleden dag talte jeg med et par mænd om en forretnngsoplevelse, og den ene af dsse mænd sagde: Ved du hvad, jeg har den bedste kone verden." Og en af de andre sagde: Nåh, det tror du? Jeg mener nu at jeg har den bedste kone hele verden." Så tog jeg ordet og sagde: Er det kke vdunderlgt at have en god, kærlg og ren hustru, som er trofast mod krken, og som er selve det eksempel, man ønsker sg for sne børn?" For ser I, en kvndes største velsgnelse er at få mulghed for sammen med vor hmmelske Fader at brnge åndelge børn tl verden. De er lge så meget børn af Gud som af deres forældre her på jorden. De jordske forældre har glæden ved at belære, opøve og berede dem tl at komme tlbage tl deres hmmelske Faders åsyn. Jeg har tt tænkt på, hvor velsgnet Mara var ved at være moder tl Jesus, profeten Josephs mor ved at være hans moder, og vor præsdent Spencer W. Kmballs mor ved at være moder tl ham. Hvlken vdunderlg mulghed og velsgnelse er det kke at være moder tl et hvlket som helst åndelgt Guds barn, og at hjælpe det barn tl at forstå, at det er et åndelgt barn af Gud, og at det har ubegrænsede mulgheder; at det er velsgnet, når det lever tl evangelets belærnger; og at Gud elsker sne børn så meget, at han gav sn enbårne søn for dem. Kærlghed er så vgtg har kærlghed som et offer hjem. V vores hjem, og det er jeg taknemmelg for. Noget mn mor altd prøvede at få os tl at forstå som børn, var, at v skulle elske hnanden. Jeg havde en oplevelse, da jeg var rådgver for præsdent McKay og som jeg gerne vl fortælle jer om et øjeblk. Det var, efter at præsdent McKay havde det hjertetlfælde, som gjorde det vanskelgt for ham at gå. En morgen, da jeg var kommet nd på hans kontor Utah og sagde godmorgen tl ham, sagde han: Præsdent Tanner, jeg havde en dejlg oplevelse aftes. Omkrng klokken elleve stod jeg op for at gå tl badeværelset, og jeg havde kun gået et par skrdt, før søster McKay var ved sden af mg og holdt mn hånd." Jeg tænkte ved mg selv: Hvordan kan llle søster McKay, så skrøbelg hun er, hjælpe den store og tunge præsdent McKay?" Men da jeg så tårer hans øjne, blev jeg klar over, hvordan hun havde hjulpet ham. At elske hnanden er så uhyre vgtgt. Jeg kan bære vdnesbyrd for jer om, at en hustrus kærlghed og en hustrus støtte er noget, som man kke kan forklare eller helt ud påskønne. Når jeg tænker på en mand, der efterlever evangelet, som han burde og opfylder de forplgtelser, der påhvler ham, og en kærlg, trofast hustru, der støtter ham, så synes jeg, det er det bedste et menneske kan forestlle sg, og hvs de også har nogle gode børn. Det er så vgtgt, at man kan opdrage sne børn tl at forstå vgtgheden af at holde Guds befalnger, at holde sg moralsk ren, at holde sabbetsdagen hellg, strengt at efterleve vsdomsordet, at elske hnanden og at holde alle de befalnger og vejlednnger, som profeten gver. Jeg vl fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, da jeg var stavspræsdent, om vgtgheden af at holde sg moralsk ren. Der var en ung kvnde, som kom fra en af de bedste famler staven, og som kke var værdg tl at tage tl templet for at blve gft. Det var en prøvelse for både hendes famle og hende selv. Et årstd efter kom hun tl mg for at få en tempelanbefalng så hun sammen med sn mand, som jeg kendte udmærket, kunne rejse tl templet og jeg sagde: Søster, du er sådan en sød pge, og noget af det, som tynger mg mere end noget andet, er den 15

18 vrkelg skal templet. hende. hende en umoraltet, der fndes verden, og den snger sg også nd vores stav. Jeg vl gerne have dg tl at fortælle mg lgeud, hvordan du oplevede dette." Hun sagde: Præsdent Tanner, jeg vl være glad for at fortælle dg det. Mne forældre lærte mg strengt at efterleve vsdomsordet, at gå regelmæssgt tl mne møder, og at gøre alt det, som en pge bør gøre. Jeg ønsker kke at lægge skylden på mne forældre, men jeg vl gerne fortælle dg noget. De lagde kke vægt på betydnngen af at holde sg moralsk ren. Jeg forsømte aldrg et møde. Jeg rørte aldrg vn eller alkohol. Jeg røg aldrg; jeg drak aldrg kaffe eller te; og jeg tror heller kke, jeg vlle gøre noget andet, der var forkert. Jeg vdste, at dette her var forkert, men jeg havde aldrg rgtgt gjort op med mg selv, sådan som jeg havde med alt det andet, jeg har fortalt dg om. Når følelserne tager overhånd, er det for sent at bestemme sg. Hvs du kan bruge mn erfarng tl at hjælpe andre unge pger, så vl jeg ønske, at du vl gøre det." Pger, v kan kke fremhæve dette nok. Bestem jer nu tl, hvad I kke vl gøre uden hensyn tl omstændghederne, og hold jer så langt væk fra frstelsen, som I på nogen måde kan. Unge mænd forventer, at I lever på den måde, I foregver at leve. Men selvom det er noget, jeg kke forstår, vl mange af dem frste jer tl at gå så langt, de kan få jer tl. Mens jeg var mssonspræsdent, hvor jeg styrede den vesteuropæske msson, ntervewede jeg mere end 2000 unge mænd. Jeg spurgte mange af dem: Hvlken slags kvnde ønsker I jer som hustru?" Med en enkelt undtagelse sagde de allesammen: En ren, uskyldg kvnde; en, som vl være værdg tl at blve mor tl mne børn." Man behøver aldrg at gå på komproms for at glæde sg over deres kærlghed og respekt og tlld, som man kommer sammen med. Hvem som helst, der ønsker, at I gøre noget forkert, er jer kke værdge, så prøv kke at blve populær på bekostnng af jeres dyd. Lev værdgt hver eneste dag og husk på, at I skal gftes templet, at I er åndelge Guds børn, og at han forventer og ønsker, at 1 lever sådan, som I burde. 16 Det er vanskelgt for mg at fremhæve, hvor stærkt god moral lgger mg på snde. Hvor vdunderlgt er det kke at tænke på, at alle I unge pger er ved at berede jer tl at blve mødre; og hvlket prvlegum og velsgnelse vl det kke blve at få et barn, som I kan se lge øjnene og fortælle om vgtgheden af at leve et moralsk lv. Mødre, fortæl jeres pger, hvordan de skal leve; hold jer nær tl dem. En af de største komplmenter, jeg har fået, forekom for nogle dage, sden, da et af mne børnebørn sagde: Bedstefar, der er jo ngen generatonskløft mellem os." Og jeg tænkte: Hvlken komplment er det kke at høre et barnebarn sge det og føle, at han mener det." Jeg vl gerne sge tl jer pger, at I bør have tlld tl jeres mor. Hun elsker jer og vl bevare jeres fortrolghed og hjælpe jer, hvor hun kan. Jeg vl fremhæve den kendsgernng, at en kvnde eller en pge har stor ndflydelse på en mand hustruer på deres mænd, mødre på deres børn, søstre på deres brødre og pger på deres kærester. I kan slet kke måle den ndflydelse, I har. Jeg talte tl en semnar-gruppe, og da jeg var færdg, spurgte jeg, om nogle af dem vlle bære deres vdnesbyrd. Tre, fre af dem bar nogle udmærkede vdnesbyrd. Så kom en ung mand, som var ldt ældre end de andre og sagde: Jeg har aldrg før båret mt vdnesbyrd eller holdt en tale. Jeg har gjort alt det, som en dreng kke skulle gøre. Jeg har brudt vsdomsordet og undladt at passe mne plgter. Men mne venner holdt nok af mg tl at tlbyde mg 50 dollars, hvs jeg vlle rette mg og holde vsdomsordet og gøre det, jeg burde. Jeg prøvede, men jeg kunne kke gøre det. Senere traf jeg en sød pge og forelskede mg Når jeg talte med hende, fortalte hun mg, hvor vgtgt et rent lv var for hende, og at hun aldrg vlle gfte sg, med mndre det skete Jeg gk gang med at gøre det, jeg burde, og jeg er glad for dag at kunne fortælle jer, at jeg gør mt bedste og skal gftes med den pge templet." En af generalautorteterne var færd med at organsere en stav Calfornen for nogle måneder sden, og da den nye stavspræsdent rejste sg for at tale, fortalte han hstoren om, hvordan han kom nd krken. Han sagde, at han gk på Brgham Young unverstetet. Han vdste kke hvorfor, men han gk altså dér, og snart traf han en sød pge og blev forelsket sådan grad, at han frede tl hende. Hun fortalte ham, at hun kke vlle gftes, med mndre det kunne ske templet. Han vdste kke, hvad det betød, men hån gk straks gang med at fnde ud af menngen, og hvad krken lærte. Han sagde: Som resultat deraf beredte jeg mg tl at gfte mg med den pge templet, og jeg takker Herren for hendes gode ndflydelse på mt lv." Det er nteressant og vanskelgt at tro, men fem unge mænd stod frem, efter at have hørt dette, og hver enkelt af dem sagde: Jeg har haft næsten den samme oplevelse." Men jeg og mt hus, v vl tjene Herren!" (Josua 24:15) Beslut jer tl at gøre det, der er ret, og Herren vl velsgne jer. Lad mg fortælle jer en anden llle oplevelse, om en ung hjemvendt mssonær, som gerne vlle være stavsmssonær. Han blev kaldet tl stavsmssonær, fk tldelt en kammerat, og de gk ud og forkyndte evangelet. Da de fremførte lekterne et bestemt hjem, sagde manden huset: Det er det rene vrøvl at tænke sg, at Gud Faderen og hans Søn Jesus Krstus skulle vse sg for en sølle dreng. I skal kke bryde jer om at komme her mere. Jeg vl kke høre mere om det."

19 kan Jesu tankerne, sneen et Alperne. Hans datter, der var omkrng 18 år, troede, hvad mssonærerne havde fortalt dem, og hun fortsatte med at studere, hvad hun kunne om krken. En dag sagde hun tl sn far: Jeg vl gerne døbes." Hendes far sagde: Du kan kke blve døbt, før du er myndg." Hun kom sammen med en ung mand og begyndte at fortælle ham om krken. En aften sagde han tl hende: Hør nu her, jeg ønsker kke at høre mere om dn krke. Du kan lge nu og her vælge mellem mg og den krke." Hun græd ldt, og de talte om det, og tlsdst sagde hun: Jeg må vælge krken. Jeg ved, at den er sand." Hun gk meget oprevet hjem. Hendes far kunne mærke, at der var noget galt og spurgte hvad der var vejen. Hun sagde: Ikke noget, far," men han vdste, at der var noget helt galt og sagde: Jeg vlle ønske, du vlle fortælle mg, hvad der pner dg." Hun fortalte ham nøjagtgt, hvad der var hændt, og så sagde han: Hvs krken betyder så meget for dg, så må du gerne lade dg døbe." Nogle få uger senere blev hun døbt, og hendes far, mor og den unge mand, som havde sagt, at hun måtte vælge, var allesammen tlstede. Sden da har de alle tre sluttet sg tl krken, og de to unge er blevet gft. Hvad vlle der være sket, hvs hun kke havde haft mod tl at leve op tl sn overbevsnng? Sandsynlgvs vlle de aldrg have sluttet sg tl krken. Nu er de unge overmåde lykkelge, og hendes forældre er lykkelg som medlemmer af krken. Søstre, v er så heldge at vde, at Gud lever, at Jesus er Krstus, og at v er Guds åndelge børn. V ved at krken er blevet genoprettet dsse sdste dage, og at v er medlemmer af Jesus Krst Krke, at v ledes af Herren gennem en Guds profet. Jeg bærer dette vdnesbyrd for jer og beder Herrens velsgnelser være med jer, så få mod og styrke tl at holde budene; så vl fnde megen glæde ved at gøre det, som Herren ønsker, I skal gøre; og at I, sammen med jeres famler, kan komme tlbage tl vor hmmelske Fader, så han kan byde jer velkommen og sge: Vel, du gode og tro tjener!" (Matt. 25:21) Det beder jeg udmygt om Krst navn. Amen. Jeg sætter meget stor prs på nspratonen fra den skønne musk v Præstedømmemødet den 4. august 1976 Retskaffenhedens kræfter har hørt. En eller anden har sagt: Dette er det overdådge ved smuk musk. V elsker den for det, som den får os tl at glemme, men mest af alt elsker v den for det, som den får os tl at huske." Og ved denne konference er v blevet mndet om vor Frelser netop gennem den skønne musk, som v har hørt. I det seksogfyrretyvende afsnt af Lære og Pagter sagde Herren dette: Men tl ÆLDSTE BOYD K. PACKER af De tolvs Råd trods for det, der er skrevet, har det altd fra begyndelsen været overladt mn krkes ældster, og vl altd være således, at lede alle møder, som de føler sg ledet og tlskyndet tl gennem den Hellgånd." (Vers 2) Når præstedømmet mødes, er Herrens Ånd tlstede, og jeg følte det, da jeg kom nd tl dette møde. Det forekommer mg, at denne konference, på en måde, er en nvason kke en mltær nvason, og den er heller kke en nvason, der vl få poltske konsekvenser, men kke desto mndre en nvason af retskaffenhed. Herrens profet er her. Herrens tjenere er kommet stort antal. Landet kan kke længere være det samme herefter. Mange lande har været underlagt den onde, og retskaffenhed har kke hersket. Samfundets standarder har bøjet sg for den onde. Men de sdste år har Herrens tjenere rejst over hele verden tl dsse generalkonferencer. For mg betyder det en nvason af retskaffenhedens kræfter for at velsgne verdens forskellge lande. Jeg mener kke, Danmark kan være det samme efter denne konference. Profeten, den største magt på jorden, er her. Han, som har alle nøglerne, kommer for at advare og helære, for at rådgve og vejlede hvlket umådelgt prvlegum. Jeg havde noget da jeg tænkte på det ansvar det er at tale ved et præstedømmemøde, og jeg beder, at Herrens Ånd vl støtte mg, så jeg kan tale meget drekte og allgevel uden at såre nogen. V har fået det løfte, at når en mand taler med kraft fra Hellgånden, vl Hellgånden brnge det nd deres hjerter, som lytter. Mt budskab er enkelt nok, kun dette: Hvs v bærer præstedømmet, bør v handle, som om v gør det! Ikke bare ved præstedømmemødet, men hele dagen hver dag og hele aftenen, hver aften. Ikke bare stavspræsdenten og højpræsterne, men hver eneste bærer af præstedømmet - dakoner, lærere og præster, ældster og halvfjerdser, højpræster, bskopper, patrarker og sandelg også apostlene, hver eneste af os. Når v bærer præstedømmet, bør v handle, som om v gør det. På hvlke møder? Lad mg nævne et par eller tre: Det første er lydghed. Lydghed over for hvem? Ja, selvfølgelg, lydghed mod Herren. Men der fndes en begyndelse på den lydghed. For mange år sden ledte Karl G. Maeser, et kendt medlem af krken fra Tyskland, en gruppe ældster over Alperne tl Italen. De måtte gå over en gletcher pas Der var dyb sne, og de måtte sætte stokke ned for at afmærke en skker passage, omtrent på samme måde, som man om vnteren afmærker vejene langs rabatten, så man kan fnde vejbanen og kke kører ned grøften. Da de nåede toppen og skulle tl at påbegynde nedstgnngen, standsede bror Maeser gruppen og lærte de unge en lekte. Idet han pegede på dsse stokke sneen, sagde han: Tænk på Guds præstedømme. Det er som dsse stokke, almndelg gamle stokke, men det er deres placerng, der tæller. Følg dem, og I vl være på den skre sde. Gå bort fra dem, og I vl helt skkert være fortabt." 17

20 England. forbndelse dag I går de afgørende krken, jorden så Ja, hvs v bærer præstedømmet, bør v handle, som om v gør det. V bør være lydge. Over for hvem? Over for de gamle stokke, hvs det er nødvendgt, over for alle os, der har en eller anden stllng. Jeg tror kke, mne brødre her vl tage mg det lde op, hvs jeg sagde: V er bare almndelge gamle stokke." Præsdent Kmball kender tl, hvordan man malker en ko. Præsdent Tanner er bondedreng fra Canada. Bror Monson er en sømandsknægt, som blev bogtrykker bare almndelg gamle stokke. Og det er det samme med jeres stavspræsdenter, med jeres bskopper, med kvorumspræsdenterne. Tænk på Guds præstedømme som almndelge, gamle stokke, men det er placerngen, der tæller. Følg dem, og I vl være på den skre sde. Gå bort fra dem, og I vl helt skkert være fortabt. Og når v så bærer præstedømmet, må v være tl at stole på. Det er bare en anden måde et være lydge på. Men jeg er helt skker på, at v sommetder tænker: Hvs jeg fk et eller andet og vdunderlgt stort at udføre, skulle jeg nok være lydg." Men det begynder altsammen f det små med at udføre vores hjemmelærerarbejde, komme tl vore møder, holde famlehjemmeaften, betale tende, føre optegnelser. Lgegyldgt hvad det er, v er kaldede tl at gøre, må der kunne stoles på, at v gør det. Vore unge mennesker bør deres ungdom lære at være tl at stole på. Husk at opgaven kommer fra Herren. Den blver overbragt af hans tjenere. Hvs v bærer præstedømmet, og det gør v, så burde v handle, som om v gør det. Selvfølgelg fndes der ngen her, som vlle være blasfemske og tage Herrens navn forfængelgt. Det kan v godt gøre på engelsk. Jeg håber, at det kke lader sg gøre på dansk eller norsk eller svensk. Men hvs det lader sg gøre, så bør v, som bærere af præstedømmet, kke gøre det. For når v bærer præstedømmet, handler v som om v gør det. Selvfølgelg er der ngen her, der bærer præstedømmet, som vlle være brutal eller uvenlg på nogen måde over for sn kone, prøve at undertrykke moderen tl sne børn eller vse hende noget andet end respekt og kærlghed. Og selvfølgelg vl 18 forholdet tl famlen være både værdgt og moralsk korrekt. I ved godt, at det kan lade sg gøre at være umoralsk nden for ægteskabets rammer. Men selvfølgelg vl en bærer af præstedømmet kke være skyldg noget sådant. Selvfølgelg er der ngen præstedømmebærer, som vl være ulydg over for sne forældre. Når v bærer præstedømmet, og det gør v, så bør v handle, som om v gør det. Og nu, I gode funktonærer og arbejdere, har I smule for tdlgt og gå hjem en smule senere? Har I lært at gøre bare en llle smule ekstra? Hvs I bærer præstedømmet, og det gør I, så bør I handle, som om I gør det. Jeg vl gerne påny nævne lydghed. Jeg kommer tl at tænke på noget an- lært at komme bare en det med Karl G. Maeser. Da han blev omvendt tl krken, var han rektor en skole og en højt anset professor Tyskland. Når han kom nd et klasseværelse, rejste alle sg. Det var under hans værdghed at blve set på gaden, bærende en pakke. En tysk professor af hans rang kunne smpelthen kke gøre det. Han emgrerede tl Amerka og blev på vejen nogle få dage Dér blev han kaldet på msson tl England. Det var meget skuffende for ham, for han vlle så forfærdelg gerne tl Zon. Men hans mssonspræsdent havde kaldet ham, og han var lydg. En af krkens høje embedsmænd havde talt, og han vlle være lydg. Og så skete der noget andet. To ældster kom for at hjælpe ham med at gøre sg klar tl at rejse tl det nordlge England, og en af dem sagde: Tag dn vadsæk med, så vl v møde dg på jernbanestatonen." Bror Maser kunne kke få sg selv tl at gøre det en værdg professor kunne kke bære en vadsæk gennem Londons gader. Det var under hans værdghed. Han gk frem og tlbage st værelse. Hans kone prøvede at trøste ham. Og endelg traf han sn beslutnng. Han sagde tl sn kone: Ældsterne har sagt, at jeg skal gøre det." Og han ydmygede sg, tog fat vadsækken og gk tl statonen. En llle begvenhed, men for ham næsten som et andet Getsemane. Og, brødre, v bærer præstedømmet. Der er foregået en større nvason af retskaffenhed Skandnaven. Herrens tjenere er her. Der er ntet, som I vl blve belært om ved denne konference, som kke er retskaffenhed dyd, ydmyghed, ærbødghed, ærlghed det er det, v alle går nd for, det er det, v alle er nteresserede. Med frstelser overalt omkrng os er det somme tder meget vanskelgt at holde vore tanker rette baner. Når I efter konferencen går på arbejde, er det måske nødvendgt, at I skfter tøj, før ud på værkstedet. Når I åbner jeres skab og ser det bllede I ved nok, hvlket jeg mener - så tag det ned. Rv det stykker. Så er det gjort. Og alt andet omkrng jer, som på en eller anden måde vl påvrke jer dårlg retnng, få det væk. Der fndes en storartet ånd, som følger med ordnerngen tl præstedømmet. V har ret tl at modtage åbenbarng tl at lede os. Hver enkelt af os kan særsklt blve vejledet af den ånd. Også kollektvt har v ret tl denne vejlednng bskoppen modtager åbenbarng for wardet, kvorumspræsdenten for st kvorum, stavspræsdenten for staven, profeten for krken, og faderen for sn famle. Hvs v bærer præstedømmet, er v værdge fædre. Hvs v bærer præstedømmet, er v værdge sønner. Det er alt, hvad jeg har tankerne. Dette er en retfærdg nvason. V bærer præstedømmet, og v bør handle, som om v gør det. V har organseret stave Skandnaven. Præsdent Kmball omtalte det nu tl morgen. Når v drver en pløk (den egentlge betydnng af det engelske ord for stav" o. a.) ned et land, betyder det, at krken er her for at blve, for aldrg at blve revet op og at Herrens præstedømme er her. Jeg bærer vdnesbyrd om, at Herren lever. Jeg ved det. Jeg ved, at Jesus verdenshstoren. er Krstus, Guds Søn, Faderens enbårne. V lever dage Herren holder sg meget nær sn krke. Han er ngen fremmed for sne tjenere på denne jord. Hans nspraton leder denne krke. Må han velsgne hver enkelt af os bærere af præstedømmet, så v altd, når v ses ved møderne ude det offentlge lv, derhjemme, og hvs andre kunne se lge nd det allernderste af vore sjæle, vlle sge: Der er en bærer af præstedømmet, og han handler, som om han er det." I Jesu Krst navn. Amen.

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE lt ø- 4 det Independence, gang Krkens at søgen hmmelen en Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE RICHARD L. EVANS af De Tolvs Råd Der er frstelser overalt. Mulghederne for at øve det onde eller for at gøre godt

Læs mere

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116.

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116. MAJ 116. DEN NR. 3 STJERNE 1967 ÅRG. D 20 686 E hmlen. I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 3- Maj 1967-116. Arg. INDHOLD Det ædleste kald lvet. Af Præsdent

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an ;..... ' an IWMMh f,, N DEI STJERNE Jul 1972 121. Årgang Nummer 7 I det fængsel dag de langt Guds stedet stedet krg Nummer Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE WILLIAM H. BENNETT, assstent tl De Tolvs Råd

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

DEN STJERNE. Ingen apostle kan komme længere i. evigheden, end en trofast. ældste, som efterlever evangeliets lovs fylde. Bruce R. McConkie.

DEN STJERNE. Ingen apostle kan komme længere i. evigheden, end en trofast. ældste, som efterlever evangeliets lovs fylde. Bruce R. McConkie. Nummer DEN STJERNE Jun 1975 124. Årgang 6 Ingen apostle kan komme længere evgheden, end en trofast ældste, som efterlever evangelets lovs fylde. Bruce R. McConke Nummer det '' ' :. ' I DEM danske. ST JE

Læs mere

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang DEN STJERNE Nr. 7 Jul 1970 119. Årgang og deres Asen Asen. Evangelets Asen. sn dets Det nsprerende budskab af ÆLDSTE MARK E. PETERSEN, medlem af De Tolvs Råd. D~E~NdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI

Læs mere

Nummer 4. April 1970 119. Årgang DEH STJERNE

Nummer 4. April 1970 119. Årgang DEH STJERNE Nummer 4 Aprl 1970 119. Årgang DEH STJERNE ^ ^ dag dn dag, dg." st januar barndommen går Krken ens morgen. dette løssalg Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE HAROLD B. LEE, af De Tolvs Råd DEN STJERNE Organ

Læs mere

D 20686 E. m:.\ S I II IC N I. lust 1967-116. Årgang

D 20686 E. m:.\ S I II IC N I. lust 1967-116. Årgang m:.\ D 20686 E S I II IC N I lust 1967-116. Årgang August vore I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 6 1967 116. Årg. INDHOLD Det onde dage og en advarsel

Læs mere

%j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMieSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG

%j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMieSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG %j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMeSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG verden, værdfulde..... løssalg DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF PRÆSIDENT N. ELDON TANNER Anden rådgver Det første Præsdentskab Mange hævder, at

Læs mere

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4 ApH..,zs 127^ årgang, Nummer 4 D E! don STJEHW . Organ AprU978 for Jesu Krst Krke af 127. årgang Sdste Dages Hellge Nummer 4 Det øverste Præsdentskab: Spencer W. Kmball, N. Eldon Tanner, Maron G. Romney.

Læs mere

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

/ie-i. DE tf. Juni 1976 125. årgaf*»mer $

/ie-i. DE tf. Juni 1976 125. årgaf*»mer $ /E- l DE tf Jun 1976 125. årgaf*»mer $ y" 5 Nummer mundansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Jun 1976 125. årgang 6 Det første Præsdentskab Spencer W. Kmball N. Eldon Tanner

Læs mere

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11 Nummer DEV STJERNE November 1975 124. årgang 11 WElxdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE November 1975 124. årgang Nummer 11 Det første Præsdentskab Spencer W. Kmball N. Eldon

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

DEN S T J E R JU E. April 1972-121. Årgang Nummer 4

DEN S T J E R JU E. April 1972-121. Årgang Nummer 4 DEN S T J E R JU E Aprl 1972-121. Årgang Nummer 4 I enhver I Hans en Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB Af Maron D. Hanks, assstent tl De Tolvs Råd DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES

Læs mere

DEN. is 1 w ML MM il mli. Nummer. Oktober 1977 126. årgang 10

DEN. is 1 w ML MM il mli. Nummer. Oktober 1977 126. årgang 10 Nummer Oktober 1977 126. årgang 10 DEN S 1 w ML MM l ml Præsdent lgefremhed, ordets Stapley Eldon 1H&N dcmsae. STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Oktober 1977 126. årgang Nummer

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

"^M 1 TJERWE. t > %/ p./; ^1 zi. l/'l. I 1. fkiober 1976. *^»k* C 1«? '**' æ*^-? 4:, :t!t' l 1 fbh IH \» *& i 1 i. fe-- > -iw' 1 25.

^M 1 TJERWE. t > %/ p./; ^1 zi. l/'l. I 1. fkiober 1976. *^»k* C 1«? '**' æ*^-? 4:, :t!t' l 1 fbh IH \» *& i 1 i. fe-- > -iw' 1 25. l - ' S.: : / MM f -w' C 1«? '**' æ*^-? : " -'-Sk ^ -S^BtaK -v-^*h..9 9 " fe-- > "^M 1 1 *^»k* ;-. l/'l. I 1 l 1 fbh IH \» *& w9 xi ^1 z t > %/ p./; 1 :t!t' JF 4:, ** * TJERWE fkober 1976 1 25. årgang,

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

MZNdcmsAe STJERNE. Februar 1974. .123. Årgang Nummer 2

MZNdcmsAe STJERNE. Februar 1974. .123. Årgang Nummer 2 MZNdcmsAe TJERNE Februar 1974.12. Årgang Nummer 2 &* Abrahams TJERNE rgan for JEU KRITI KIRKE AF IDTE DAGE HELLIGE Februar 1974 12. Årgang, Nummer 2 DET FØRTE PRÆIDENTKAB pencer W. Kmball N. Eldon Tanner

Læs mere

STJERNE J*' Nr. 6. Juni 1970 119. Årgang. j fj

STJERNE J*' Nr. 6. Juni 1970 119. Årgang. j fj J*' j fj STJERNE Nr. 6 Jun 1970 119. Årgang radoprogrammer dag vor.. Dsse den.. vore sex-perverstet mt Krkens andre såkaldt kan TV,.. Det nsprerende budskab AF EZRA TAFT BENSON af de tolv apostles råd

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Krkeblad Krkelg vejvser Vestre krke Graver krketjener: Morten Gert Hansen Krkevej 18, 7560 tlf. 21 20 27 43 mal: hjermvkrkegaard@gmal.com Snepræst: Jonas Serner-Pedersen Krkevej 9, 7560 tlf. 97 46 41 14

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

DEN. !9 1 (I JBi MM> il MJÅ. Nr, 6. Juni 1969-118. Årgang. wf^' -'

DEN. !9 1 (I JBi MM> il MJÅ. Nr, 6. Juni 1969-118. Årgang. wf^' -' ' DEN!9 1 (I JB MM> l MJÅ Nr, 6 Jun 1969-118. Årgang wf^' -' % V M de stlhed Hans løssalg Det nsprerende budskab DEIV STJERWE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE AF STERLING W. SILL, assstent

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

NR. 2 ^108. ÅRGANG. (J&rtlG FEBRUAR 1959 % -

NR. 2 ^108. ÅRGANG. (J&rtlG FEBRUAR 1959 % - en NR. 2 ^108. ÅRGANG (J&rtlG FEBRUAR 1959 % - DEN danske HT STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 2 108. årg. FEBRUAR 1959 Indhold Fra mssonens præsdentskab 39 Den danske msson

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

De svage og ringe i Kirken

De svage og ringe i Kirken Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum De svage og ringe i Kirken Oprettet: oktober 2007 Intet medlem i Kirken bliver af Herren betragtet som mere eller mindre end andre.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære? SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør Nr. 1, 2006 Sden sdst den sdste nyhedsbrev har ABSALON lgget ved såvel Flådestaton Korsør som Flådestaton Frederkshavn, for at få nstalleret mere mltært udstyr om bord. Installatonerne blev afsluttet den

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg)

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg) afholdes en Fælles Generalforsamlng sammen med HGU, Dagl Brugsen, Dn Egen Forenng og Dagsorden: 1. Valg af drgent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretnng og fremlæggelse af vsoner for fremtden

Læs mere

Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig

Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig Julie B. Beck, Hjælpeforeningens hovedpræsident Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig Oprettet: oktober 2007 Vi må stå fast og urokkeligt med hensyn til tro, stå fast

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold til vor kærlige himmelske Fader og hans Søn.

Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold til vor kærlige himmelske Fader og hans Søn. Præsident James E. Faust, Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab Lyset i deres øjne Oprettet: 23. september 2007 Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag.

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag! Forside billede: Babara Meinel Jacops Illustrationer: Fleur Celeste/ Farvelægning: Naomi Skrevet

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv

Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv prædiken til 8. s. e. trin. I: Matt 7,15-21 i Strellev og Ølgod kirker den 6/8 2017. Ved Jens Thue Harild Buelund. Hvis

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere