Autismespektrum forstyrrelser (ASD) - definition, diagnostik, ætiologi og behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Autismespektrum forstyrrelser (ASD) - definition, diagnostik, ætiologi og behandling"

Transkript

1 Autismespektrum forstyrrelser (ASD) - definition, diagnostik, ætiologi og behandling Niels Bilenberg, M.D., Professor, Ph.D. Child and Adolescent Psychiatric Department University of Southern Denmark Cathriona Cantio, PhD studerende

2 Udviklingsforstyrrelser Generelle (mental retardering) Specifikke udviklingsforstyrrelser Tale-/Sprogforstyrrelser Indlæringsforstyrrelser Motoriske forstyrrelser Gennemgribende udviklingsforstyrrelser Autismespektrum

3 Kort historie Autismebegrebet blev introduceret af Eugene Bleuler (1912) da han beskrev den forstyrrede kontakt hos skizofrene Leo Kanner (1943) (John Hopkins Hosp., Maryland) 11 cases, blandede højt og lavt fungerende autister Forskellig fra skizofreni Hans Asperger (1944) (Pædiater på børnehjem I Wien) Cases sandsynligvis broader phenotype Autistisk psykopati (personlighedsforstyrrelse) Polygenetisk

4 Kort historie Fra Kanner Autism (Kanner; 1943) To kerne symptomer Autistisk trækken sig ind i sig selv ( Autistic aloneness ) Insisteren på at alt skal være som det plejer ( Insistence on sameness ) - til gennemgribende udviklingsforstyrrelse (PDD)(Wing;1979) Triaden Forstyrret social interaktion (S) Forstyrret kommunikation (C) Begrænset, repetitiv adfærd og interesser (RRBI) Indtil 1970 erne ingen officiel Autisme diagnose

5 Gennemgribende udviklingsforstyrrelser ASD - Autism Spektrum Disorders PDD Pervasive Developmental Disorders DSM-5 (APA) ASD Specifiers IQ Komorbiditet ICD-10 (WHO) Gennemgribende udviklingsforstyrrelser F84.0 Autisme F84.1 Atypisk autisme (Rett, disintegrativ) F84.5 Asperger syndrom F84.8 Anden gennemgribende udviklingsforstyrrelse F84.9 Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, uspec.

6 ASD Triaden 1 1. Kvalitativ afvigelse i socialt samspil (S), der viser sig på mindst to af følgende måder: Tydelig afvigelse i brugen af komplekse nonverbale adfærdsformer som øjenkontakt, ansigtsudtryk, kropsholdning og gestus til at regulere socialt samspil Manglende evne til at udvikle relationer til jævnaldrende passende til udviklingsniveauet Tydelig nedsat evne til at dele glæde med andre Manglende social eller emotionel gensidighed

7 ASD Triaden 2 2. Kvalitativ afvigelse af kommunikation (C), der viser sig på mindst én af følgende måder: Forsinket eller manglende udvikling af talesprog, som ikke kompenseres ved brug af gestus, fagter og mimik Tydelig nedsat evne til at indlede eller fastholde samtale med andre, trods gode talefærdigheder Stereotyp eller repetitiv brug af sprog eller brug af idiosynkratisk sprog Mangel på spontane lade-som-om lege eller sociale imitationslege svarende til udviklingsniveauet

8 ASD Triaden 3 3. Begrænsede, repetitive og stereotype adfærdsmønstre (RRBI), som viser sig på mindst én af følgende måder: Omfattende optagethed af et eller flere stereotype og begrænsende mønstre af interesser, som er afvigende med hensyn til intensitet eller fokus En tilsyneladende tvangsmæssig optagethed af formålsløse rutiner og ritualer Stereotype og repetitive motoriske bevægelsesmønstre (For eksempel vifte med hænderne, sno fingrene eller komplekse bevægelser af hele kroppen) Vedvarende optagethed af genstande

9 PDD - epidemiologi Review af 43 studier publiceret siden 1966 (Fombonne E; Pediatr Res Feb 11. [Epub ahead of print]) (samme fund hos Baron-Cohen, 2009, Br. Jour. Psych) ASD estimeres til 60-70/10,000 ( %) Autisme 21,6/10,000 Asperger s syndrom 10,1/10,000 PDD-NOS 32,8/10,000

10 DSM-5; Autism Spectrum Disorder Alle 3 kriterier skal opfyldes: 1. Klinisk signifikante, vedvarende forstyrrelser af den sociale kommunikation og -interaktion, manifesteret ved følgende: a. Betydelige forstyrrelser i non-verbal og verbal kommunikation anvendt i den sociale interaktion b. Manglende social gensidighed c. Evner ikke at etablere og vedligeholde alderssvarende relationer til jævnaldrende 2. Indskrænkede, gentagne adfærdsmønstre, interesser og aktiviteter, manifesteret ved følgende: a. Stereotype bevægelser eller verbal adfærd, eller usædvanlig sensorisk adfærd b. Ekstrem afhængighed af rutiner og ritualer c. Begrænsede, fastlåste interesser 3. Symptomerne skal være tilstede i tidlig barndom (men manifesterer sig evt. først fuldt ud når de sociale krav overstiger den begrænsede kapacitet)

11 Årsag (ætiologi) Fortrinsvis genetisk årsag (ikke det samme som arv) Autisme optræder med øget frekvens i familier Tvillingestudier understøtter genetisk forklaring også af den brede fænotype Konkordans for ASD er 95.2% i monozygote (MZ) tvillinger (n=13 par) og 4.3% i dizygote (DZ) tvillinger (n= 23 pairs) (Nordenbæk et al. (2010)) Genetisk - multiple interagerende gener Bidrager med % af ætiologien (hereditets-faktor) Den arvelige fænotype spænder fra klassisk autisme til variation inden for det normale Søskende til infantil autist: 3-5 % risiko for infantil autisme, % risiko for mildere variant Drenge : Piger = 4-5 : 1 (hormon-hypotese)

12 Genetik Mange risikogener identificeret Epigenetik Stress Infektioner Paternal age

13 EEG el. ERP Madsen et al. Autism research 2013 Results reflect hypersensitivity of children with ASD to sensory information.

14 Hormoner Steroider Testosteron og andre steroid hormoner øget i amnionvæske (Baron-Cohen et al. 2014) Oxytocin

15 Oxytocin Nonapeptid Oxytocin (OXT) produceres i hypothalamus Uterus sammentrækning, tilløb af mælk Central effekt; receptorer bl.a. i amygdala Biologisk basis for social genkendelse, tillid og tilknytning (bonding)

16 Dyremodeller Knockout mus og rotter Mindre sociale, genkender ikke artsfæller og bruger længere tid på at snuse Ved substitution af OXT normaliseres adfærden

17 Mennesker OXT konc lavere hos ASD end NTD Ca ½ af konc i raske ASD børn har ikke den normale stigning med alderen Tillids-studier (trust game) (Kosfeld et al 2005) Reduktion af angst (billeder) kan vises på fmri (Kirsch et al 2005) Kliniske studier med ASD A (34 min)

18 MEN Autisme nedarves ikke som en pakke!

19 Miljø-faktorer kan ikke helt udelukkes ved ASD Overførte antistoffer under graviditet Infektioner Miljøgifte MEN - miljøet betyder meget for hvordan barnet udvikler sig med sin ASD herunder forekomst af komorbiditet

20 Konkrete symptomer Hvad skal vi lede efter? Hos de mindste Eye tracking (CC) Shared attention

21 Se lige denne pige!

22 Og så ham her -

23 Imitation Tur-tagning Tuning

24

25 Større børn Autisme opdages ofte før skolestart Asperger og PDD-NOS (GUA) ofte først hos skolebørn MEN - mange opdages ikke

26 Større børn Afvigende social funktion Ved siden af rethaveriske nærtagne generte Manglende social interesse, ligegladhed, undgår eller trækker sig tilbage på trods af beviselig (lejlighedsvis) kompetence i social omgang. Kontakten primært baseret på opfyldelse af materielle behov Manglende evne til at indgå og bevare relationer til jævnaldrende Ustabil tilknytning til andre, udviser høj grad af ambivalens over for voksne, især forældre og omsorgsgivere Uselvstændig, overdrevent kontrollerende, aggressiv, stridslysten Skiftende had/kærligheds adfærd over for forældre, lærere og behandlere forekommer hyppigt Meget stærkt begrænset evne til empati eller evne til at aflæse og forstå andres følelsesreaktioner korrekt

27 Større børn Sprogligt ejendommelige Pedantiske anderledes tonefald forkert sprogmelodi neologismer Indskrænkede interesser Særinteresser professor-agtig bizarre ideer knytter sig til ting - subkulturer Motorisk kejtede særlig kropsholdning og bevægemønstre Eventuelt: Angst tænkningsforstyrrelse (GUA/MCDD eller grænsepsykose )

28 Større børn (piger) Piger opdrages til at blive sociale og formentlig bruger piger med ASD derfor mere tid på at tillære adfærden (ikke evnen) kan derfor på overfladen fremstå mere normale Piger er mindre tilbøjelige til at udvikle den udadreagerende adfærd, der ses hos drenge

29 Komorbiditet

30 Komorbiditet MANGE har andre vanskeligheder: Mental retardering ca. 45% Angst 42-56% ADHD 28-44% Psykotiske lidelser 12-17% OCD 7-24% Spiseforstyrrelse 4-5% Søvn 50-80% Motorik mindst 79% Lai & Baron-Cohen, 2013 Juni 2014 Cantio & Bilenberg 30

31 Data fra klinisk database (BUP, Odense) (Paus & Bilenberg (ikke publiceret)) Spørgsmål i CBCL ASD (n=120) Normalt Udviklede (n=796) RR 9. Kan ikke få bestemte tanker ud af hovedet, tvangstanker 18. Skader sig selv med vilje, har forsøgt selvmord Nogen gange (=1) Ofte (=2) Nogen gange (=1) Ofte (=2) 25,9% (30) 35,3% (41) 9,5% (76) 2,1% (17) 5,6 8,5% (10) 0,9% (1) 0,9% (7) 0% (0) 10,4 20. Ødelægger sine egne ting 22,0% (26) 11,9% (14) 6,0% (48) 0,3% (2) 5,4 21. Ødelægger andres ting 19,5% (23) 6,8% (8) 2,0% (16) 0,3% (2) 11,4 37. Kommer ofte op at slås 20,2% (24) 13,4% (16) 5,2% (41) 1,1% (9) 5,3 57. Angriber andre med slag og spark 66. Gentager bestemte handlinger igen og igen (tvangshandlinger) 20,3% (24) 10,2% (12) 6,7% (53) 0,3% (2) 4,4 14,7% (17) 23,3% (27) 1,9% (15) 0,6% (5) 15,2 68. Skriger meget 16,1% (19) 7,6% (9) 5,0% (40) 0,4% (3) 4,4 83. Samler på ting han/hun ikke har brug for Hyppigste 75% Højeste RR 14,4% (17) 17,8% (21) 11,9% (95) 2,3% (18) 2,3 91. Har selvmordstanker 16,1% (19) 6,8% (8) 2,4% (19) 0% (0) 9,5 95. Raseriudbrud 39,3% (46) 35,0% (41) 14,6% (116) 2,0% (16) 4,5 97. Truer andre 19,5% (23) 5,1% (6) 1,5% (12) 0,3% (2) 13,7

32 Tænkningsforstyrrelser Cases Kontroller Præliminære resultater! Juni 2014 Cantio & Bilenberg 32

33 Angst Cases Kontroller Præliminære resultater! Juni 2014 Cantio & Bilenberg 33

34 GUA eller hva

35 Anden gennemgribende udviklingsforstyrrelse (GUA eller PDD-NOS) Ingen specificerede diagnostiske kriterier i ICD-10; opfylder ikke betingelser for autisme/as, men tilhører spektret Forstyrret gensidigt socialt samspil (S) + én af de andre triade forstyrrelser (C og/eller RRBI) - ++ komorbiditet

36 ADHD/MR/ASD ADHD Mental Retardering (Let + sværere) Inf. Autisme ASD Neuropsykiatrisk co-morbiditet: - OCD - Angst - Tics - Affektive tilstande - Psykose

37 Grænsepsykose, GUA eller hva? Andre diagnostiske betegnelser anvendt til kategorisering af denne inhomogene gruppe: Grænsepsykose Childhood schizophrenia Multiple Complex Developmental Disorder (MCDD)

38 Infantil grænsepsykose (Brask) M.Lomholt: Børnepsykiatri (1974) Gammel ICD-8 diagnose Borderline psykose Instabil personlighed Angst Mikro-psykoser

39 MCDD ASD ASD MCDD

40 Ny model + Tankeforstyrrelser ASD, jvnf. DSM-5 ICD-10 Særligt forløb: Højrisiko for psykoseudvikling + Angst

41 ASD og angst White et al. (Clin Psychol Rev., 2009) Angst er hyppig komorbiditet 55% (PDD-NOS) debruin et al. (2006) 42% (blandet ASD) Simonoff et al. (2008) Angst: AD<PDD-NOS=AS Omvendt proportionalt med ASD sværhedsgrad Gadow et al. (2005) Højere IQ mere angst Ældre ASD ptt. mere angst Weisbrot et al. (2005) Tjek angst symptomer; ikke angst diagnoser CBCL, BYI, K-SADS (helst flere informanter)

42 ASD og psykose Rapoport et al. (JAACAP, 2009) Patienter med COS (Childhood onset schizophrenia) før 13 år; N=97 Grundig ASD udredning: ASD (DSM-IV-TR); n=28 (29%) (IA/AS/PDD-NOS=1/2/25) Brede fænotype (sprog, social); n=39 (40%) Ingen udviklingsproblemer; n=30 (31%) (UCLA COS sample; Gogtay (2008)) Follow up af dansk ASD kohorte i registre Mouridsen et al. (2008) 3,4% af ptt med infantil autisme fik senere diagnose i skizofrenispektrum 34,8% af ptt med atypisk autisme fik senere diagnose i skizofrenispektrum

43 Hollandsk follow-up studie MCDD studier (van Engeland, van der Gaag, debruin m.fl.) Follow-up af 55 børn med MCDD har vist at der er en forhøjet risiko for psykose Ved follow-up til teenageårene havde 22% udviklet skizofreni spektrum lidelser Ved follow-up til unge voksne havde 64% udviklet skizofreni spektrum lidelser (skizofreni, skizoaffektiv eller skizotypisk sindslidelse) van Engeland & van der Gaag (1994) Sprong et al. (2008)

44 Neuropsykologiske paradigmer Empatiforstyrrelse (ToM) - mentalisering Central kohærens Skabning af mening, sammenhæng, helhed, forløb (årsag-virkning-konsekvens) Eksekutive funktioner Social-kognitive forstyrrelser NLD

45 Udredning af ASD

46 ASD Udredning / undersøgelse 1 Henvisning Anamnese Disposition Familieanamnese Udvikling (se senere) Symptom- og funktionsbeskrivelse Ressource-vurdering

47 ASD Udredning / undersøgelse 2 Observation (oplysninger om funktion) i forskellig kontekst Hjem, skole, fritid (suppleret med CBCL, TRF, YSR) Psykometri (ASSQ, SCQ, SRS) Systematisk diagnostisk interview Kernesymptomer (ICD-10, triade) Udviklingsanamnese (ADI, DISCO) Co-morbiditet (K-SADS) Psykose Angst Depression Tics, tvangssymptomer ADHD

48 ASD Udredning / undersøgelse 3 Psykologisk undersøgelse Kognitiv test (WISC, WPPSI) Projektive tests ( blæk-klat-testen, billed-historie-test) ADOS ToM, CC, EF Somatisk vurdering Neurologiske sygdomme (epilepsi, m.m.) Funktions-neurologisk, motorisk (movement ABC) Særlige undersøgelser (ud fra konkrete indikationer) Konference Alle data, tests, video sekvenser

49 ADOS; Autism Diagnostic Observation Schedule ADOS er en semistruktureret, standardiseret observation af kommunikation, social interaktion og leg for personer under mistanke for autisme eller autismespektrumforstyrrelser ADOS kan anvendes på personer på forskelligt udviklingsniveau og med forskellig alder, fra småbørn til voksne Med materialet er det muligt at tilvejebringe standardiseret information inden for områderne social adfærd, brug af vokalisering/tale og gestik i sociale situationer, leg og interesser ADOS bør kun anvendes af fagpersoner, som er godt bekendt med autismespektrumsforstyrrelser Kursus bl.a. Videnscenter for Autisme

50 Prognose for ASD Livslangt handicap Ingen kurativ behandling Specifikt vedr. MCDD el. børn m. angst/psykose Opgaven er at bremse, begrænse og stoppe den negative udvikling Kindling (depressive eller psykotiske episoder medfører forværring af prognosen)

51 Screening for ASD Uspecifik udviklings-forsinkelse Sprog/kommunikation

52 CBCL;1½-5 - ASD-skala Pervasive Development Problems (sum af): 3. Bange for at prøve nye ting. 4. Undgår at se andre i øjnene. 7. Tåler ikke at ting ikke er på plads. 21. Bliver urolig af enhver forandring af rutinen. 23. Svarer ikke når folk taler til ham/hende. 25. Kommer dårligt ud af det med andre børn. 63. Rokker ofte med hoved eller krop. 67. Virker ligeglad med kærlige ord eller kærtegn. 70. Viser ikke varme følelser mod andre mennesker. 76. Taleproblemer. 80. Mærkelig opførsel. 92. Bliver urolig af nye personer eller situationer. 98. Tilbagetrukket, involverer sig ikke med andre.

53 ROC (Narzisi et al.; Research in Developmental Disabilities; 2013)

54 SDQ (Goodman) Ingen ASD specifikke items ADHD Conduct Emotional Peer-problems Pro-social

55 The Social Communication Questionnaire (SCQ) Berument et al., items (forældre-udfyldt) Aspekter fra triaden er dækket social impairments, communicative impairments and restricted, repetitive behaviours and interests Item scores 0 eller 1 (0-39) Cut-off er 15 points eller mere (ASD vs. andre psykiatriske lidelser)

56 ASSQ (Ehlers, Gillberg) Informanter (forældre, lærere, pædagoger m.fl.) 7-16-årige 27 items 0 - ikke til stede, 1 - til en vis grad til stede, 2 - definitivt til stede Gennemsnits total-score i populationen (N=1401, 7-16 årige) 0,7 point (SD 2,6) Gennemsnits total-score i klinisk materiale 22 til 26 point Optimal cutoff score i populationsstudier > 5 point giver en sensitivitet på næsten 1,0 - men en lav specificitet Optimal cutoff i kliniske materialer: > 19 ved forældre-rating, 22 ved lærer-rating Kilde: Asperger Syndrome: Epidemiological, cognitive, language and neurobiological aspects doktorafhandling af Stephan Ehlers, Göteborg 1997.

57 Behandling af ASD

58 ASD Behandling/støtte 1 Rådgivning, undervisning (psykoedukation) Forældre, netværk Tilpasset skoletilbud Specialklasse, inklusion? Vejledning Skole, fritidstilbud Skills træning Social, kommunikation, adfærd,

59 ASD Behandling/støtte 2 Støtte til særlige fritidstilbud Sport, foreninger Tabt arbejdsfortjeneste Nedsat arbejdstid til én af forældrene Aflastning Weekend Støtte-/kontaktperson

60 ASD; specielt GUA Behandling; medicin 1 Eventuel medicinsk behandling tager udgangspunkt i komorbiditeten; f.eks. angst og tankeforstyrrelser Angst-, psykose- og impulsdæmpende Risperdal, Seroquel, Abilify (pn Truxal) Styret af virkning/bivirkninger

61 ASD; specielt GUA Behandling; medicin 2 Anden komorbiditet kan også kræve medicinsk behandling ADHD Methylphenidat, atomoxetin Depressive episoder Kognitiv terapi (hvis mulig) Fluoxetin, (citalopram, sertralin, m.fl.) Tics Tourette syndrom Aripiprazol, clonidin

62 Fortsat ASD; specielt GUA Behandling; medicin 3 OCD tvangssymptomer Nogle gange effekt af antipsykotica ellers evt. supplement med SSRI Stemningsstabiliserende Lamictal eller anden antiepileptisk medicin

63 Kognitiv terapi ASD; specielt GUA Individuel støttende samtale f.eks. ved pubertet Familierådgivning Forældregrupper Søskendegrupper Behandling; anden

64 Nyere ASD forskning

65 Misbalance connectivity

66 Formål Dansk forskning Sammenligne informationsbearbejdning (ERP) hos patienter med ASD med en gruppe raske kontroller Undersøger om det på baggrund af neurofysiologiske tests er muligt at differentiere subgrupper indenfor ASDgruppen Undersøge hvorvidt særlige ASD subtyper kan være forløbere for skizofreni

67 Robot-assisteret træning af børn med ASD robot

68 Slut Tak for jeres opmærksomhed!

Diagnostisk afgrænsning mellem autisme - Aspergers syndrom set i voksenpsykiatrisk lys

Diagnostisk afgrænsning mellem autisme - Aspergers syndrom set i voksenpsykiatrisk lys Diagnostisk afgrænsning mellem autisme - Aspergers syndrom set i voksenpsykiatrisk lys af Lennart Pedersen, faglig leder og specialist i børneneuropsykolog Offentliggjort i Autismebladet nr. 3 1998 Indledning

Læs mere

Empatiforstyrrelser eller forstyrrelser af mentaliseringsevnen - "Theory of Mind"

Empatiforstyrrelser eller forstyrrelser af mentaliseringsevnen - Theory of Mind De grundlæggende psykologiske forstyrrelser Klinisk børneneuropsykolog Lennart Pedersen og psykolog Demetrious Haracopos (fra bogen "Aspergers syndrom - Fra diagnose til behandling) - ISBN: 87-90479-40-8)

Læs mere

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan National Autisme Plan Indsats i skolealderen Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med autisme Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.:

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni REFERENCEPROGRAM for skizofreni 2004 Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR REFERENCEPROGRAM for skizofreni Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af SfR Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

DANSK MANUAL. 5-15 (FTF) Nordisk skema til vurdering af børns udvikling og adfærd. Vejledning til administration og scoring

DANSK MANUAL. 5-15 (FTF) Nordisk skema til vurdering af børns udvikling og adfærd. Vejledning til administration og scoring DANSK MANUAL 5-15 (FTF) Nordisk skema til vurdering af børns udvikling og adfærd Vejledning til administration og scoring Marit Korkman Bjørn Kadesjö Anegen Trillingsgaard Katarina Mickelsson Lars-Olof

Læs mere

problematikker omkring socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne:

problematikker omkring socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne: 1 Et hvert barn har unikke egenskaber, interesser, evner og læringsbehov. Det er den viden og arbejdsvinkel vi har i dag i vores arbejde med alle elever i folkeskolen. Samtidig ved vi også, at en lille

Læs mere

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad.

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad. en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk Børn og unges mentale helbred af Pernille Due Finn Diderichsen Charlotte Meilstrup Merete Nordentoft

Læs mere

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder.

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. 1 Der tales i disse år meget om børns sociale kompetence og om de børn, der mangler færdigheder på dette område. I skoler og institutioner er der meget opmærksomhed

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Lev med ADHD - hele livet

Lev med ADHD - hele livet Lev med ADHD - hele livet Indhold Side Hvad er ADHD 3 Forskellige typer ADHD 3 Forløb og komplikationer 5 Hvordan klarer de sig? 6 Hvad skyldes ADHD? 6 Hyppighed 8 Diagnose 8 Hvordan viser vanskelig hederne

Læs mere

Tourettes syndrom En vejledning for forældre

Tourettes syndrom En vejledning for forældre Tourettes syndrom En vejledning for forældre af overlæge dr. med. Finn Ursin Knudsen Dette hæfte tilegnes Tourettebørnene og deres forældre 2 Finn Ursin Knudsen, overlæge dr. med. Tourette Klinikken ved

Læs mere

Børn. n De fleste børn og unge trives, udvikler sig alderssvarende og har fortrolig kontakt med kammerater og forældre.

Børn. n De fleste børn og unge trives, udvikler sig alderssvarende og har fortrolig kontakt med kammerater og forældre. Børn 3 n De fleste børn og unge trives, udvikler sig alderssvarende og har fortrolig kontakt med kammerater og forældre. n Det gennemgående billede er, at piger trives bedre end drenge frem til kort før

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET

GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET Indholdsfortegnelse Guide til guiden Behandlingsindsats indenfor det autistiske spektrum Udviklingspsykologi Anerkendende/værdsættende samtaler Mentalisering

Læs mere

Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb

Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb Af Kirsten Laila Moesgaard, cand.psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og psykoterapi, Børneafdelingen, Universitetshospitalet Roskilde Amts

Læs mere

Social og kommunikativ udvikling hos autistiske børn og de pædagogiske konsekvenser

Social og kommunikativ udvikling hos autistiske børn og de pædagogiske konsekvenser Social og kommunikativ udvikling hos autistiske børn og de pædagogiske konsekvenser v/psykolog Lennart Pedersen og forstander Demetrious Haracopos, begge ved Sofieskolen (tekst stammer fra Børn, unge og

Læs mere

ADHD Guide til De Utrolige År

ADHD Guide til De Utrolige År ADHD Guide til De Utrolige År ADHD GUIDE TIL DE UTROLIGE ÅR Indhold Kolofon Udgivelse Udgivelsesår Tekst Layout/design Vignetterne ISBN nummer Socialstyrelsen 2014 Center for ADHD 365 Mikkel Straarup Møller

Læs mere

Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog

Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog Nærværende artikel er et forsøg på at beskrive de vanskeligheder, som nogle adopterede møder i forbindelse

Læs mere

Værd at vide om ADHD. www.novartis.dk RIT-12/2009-38 RI.1871

Værd at vide om ADHD. www.novartis.dk RIT-12/2009-38 RI.1871 Værd at vide om ADHD www.novartis.dk RIT-12/2009-38 RI.1871 Før du læser videre Hæftet henvender sig til forældre til børn med ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), tidligere DAMP (Deficits

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Samarbejde mellem sundhedsplejersker og Statens Institut for Folkesundhed Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Sundhed blandt børn

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

Aspergers Syndrom og høj begavelse

Aspergers Syndrom og høj begavelse Resumé Aspergers Syndrom, eller højtfungerende autisme, hører til spektret af autistiske forstyrrelser. Børn med Aspergers Syndrom kan være højt begavede og anses derfor som dobbelt exceptionelle eller

Læs mere

Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer?

Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer? Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer? Karin Helweg-Larsen Helmer Bøving Larsen Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet 2010 Unges sociale problemer, i samspil eller

Læs mere

Virkningen af 'De Utrolige Års' forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer

Virkningen af 'De Utrolige Års' forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer 1 Forskningsrapport 2014 Virkningen af 'De Utrolige Års' forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Anegen Trillingsgaard & Tea Trillingsgaard Center for ADHD & Aarhus Universitet 2 Resumé

Læs mere