Autismespektrum forstyrrelser (ASD) - definition, diagnostik, ætiologi og behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Autismespektrum forstyrrelser (ASD) - definition, diagnostik, ætiologi og behandling"

Transkript

1 Autismespektrum forstyrrelser (ASD) - definition, diagnostik, ætiologi og behandling Niels Bilenberg, M.D., Professor, Ph.D. Child and Adolescent Psychiatric Department University of Southern Denmark Cathriona Cantio, PhD studerende

2 Udviklingsforstyrrelser Generelle (mental retardering) Specifikke udviklingsforstyrrelser Tale-/Sprogforstyrrelser Indlæringsforstyrrelser Motoriske forstyrrelser Gennemgribende udviklingsforstyrrelser Autismespektrum

3 Kort historie Autismebegrebet blev introduceret af Eugene Bleuler (1912) da han beskrev den forstyrrede kontakt hos skizofrene Leo Kanner (1943) (John Hopkins Hosp., Maryland) 11 cases, blandede højt og lavt fungerende autister Forskellig fra skizofreni Hans Asperger (1944) (Pædiater på børnehjem I Wien) Cases sandsynligvis broader phenotype Autistisk psykopati (personlighedsforstyrrelse) Polygenetisk

4 Kort historie Fra Kanner Autism (Kanner; 1943) To kerne symptomer Autistisk trækken sig ind i sig selv ( Autistic aloneness ) Insisteren på at alt skal være som det plejer ( Insistence on sameness ) - til gennemgribende udviklingsforstyrrelse (PDD)(Wing;1979) Triaden Forstyrret social interaktion (S) Forstyrret kommunikation (C) Begrænset, repetitiv adfærd og interesser (RRBI) Indtil 1970 erne ingen officiel Autisme diagnose

5 Gennemgribende udviklingsforstyrrelser ASD - Autism Spektrum Disorders PDD Pervasive Developmental Disorders DSM-5 (APA) ASD Specifiers IQ Komorbiditet ICD-10 (WHO) Gennemgribende udviklingsforstyrrelser F84.0 Autisme F84.1 Atypisk autisme (Rett, disintegrativ) F84.5 Asperger syndrom F84.8 Anden gennemgribende udviklingsforstyrrelse F84.9 Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, uspec.

6 ASD Triaden 1 1. Kvalitativ afvigelse i socialt samspil (S), der viser sig på mindst to af følgende måder: Tydelig afvigelse i brugen af komplekse nonverbale adfærdsformer som øjenkontakt, ansigtsudtryk, kropsholdning og gestus til at regulere socialt samspil Manglende evne til at udvikle relationer til jævnaldrende passende til udviklingsniveauet Tydelig nedsat evne til at dele glæde med andre Manglende social eller emotionel gensidighed

7 ASD Triaden 2 2. Kvalitativ afvigelse af kommunikation (C), der viser sig på mindst én af følgende måder: Forsinket eller manglende udvikling af talesprog, som ikke kompenseres ved brug af gestus, fagter og mimik Tydelig nedsat evne til at indlede eller fastholde samtale med andre, trods gode talefærdigheder Stereotyp eller repetitiv brug af sprog eller brug af idiosynkratisk sprog Mangel på spontane lade-som-om lege eller sociale imitationslege svarende til udviklingsniveauet

8 ASD Triaden 3 3. Begrænsede, repetitive og stereotype adfærdsmønstre (RRBI), som viser sig på mindst én af følgende måder: Omfattende optagethed af et eller flere stereotype og begrænsende mønstre af interesser, som er afvigende med hensyn til intensitet eller fokus En tilsyneladende tvangsmæssig optagethed af formålsløse rutiner og ritualer Stereotype og repetitive motoriske bevægelsesmønstre (For eksempel vifte med hænderne, sno fingrene eller komplekse bevægelser af hele kroppen) Vedvarende optagethed af genstande

9 PDD - epidemiologi Review af 43 studier publiceret siden 1966 (Fombonne E; Pediatr Res Feb 11. [Epub ahead of print]) (samme fund hos Baron-Cohen, 2009, Br. Jour. Psych) ASD estimeres til 60-70/10,000 ( %) Autisme 21,6/10,000 Asperger s syndrom 10,1/10,000 PDD-NOS 32,8/10,000

10 DSM-5; Autism Spectrum Disorder Alle 3 kriterier skal opfyldes: 1. Klinisk signifikante, vedvarende forstyrrelser af den sociale kommunikation og -interaktion, manifesteret ved følgende: a. Betydelige forstyrrelser i non-verbal og verbal kommunikation anvendt i den sociale interaktion b. Manglende social gensidighed c. Evner ikke at etablere og vedligeholde alderssvarende relationer til jævnaldrende 2. Indskrænkede, gentagne adfærdsmønstre, interesser og aktiviteter, manifesteret ved følgende: a. Stereotype bevægelser eller verbal adfærd, eller usædvanlig sensorisk adfærd b. Ekstrem afhængighed af rutiner og ritualer c. Begrænsede, fastlåste interesser 3. Symptomerne skal være tilstede i tidlig barndom (men manifesterer sig evt. først fuldt ud når de sociale krav overstiger den begrænsede kapacitet)

11 Årsag (ætiologi) Fortrinsvis genetisk årsag (ikke det samme som arv) Autisme optræder med øget frekvens i familier Tvillingestudier understøtter genetisk forklaring også af den brede fænotype Konkordans for ASD er 95.2% i monozygote (MZ) tvillinger (n=13 par) og 4.3% i dizygote (DZ) tvillinger (n= 23 pairs) (Nordenbæk et al. (2010)) Genetisk - multiple interagerende gener Bidrager med % af ætiologien (hereditets-faktor) Den arvelige fænotype spænder fra klassisk autisme til variation inden for det normale Søskende til infantil autist: 3-5 % risiko for infantil autisme, % risiko for mildere variant Drenge : Piger = 4-5 : 1 (hormon-hypotese)

12 Genetik Mange risikogener identificeret Epigenetik Stress Infektioner Paternal age

13 EEG el. ERP Madsen et al. Autism research 2013 Results reflect hypersensitivity of children with ASD to sensory information.

14 Hormoner Steroider Testosteron og andre steroid hormoner øget i amnionvæske (Baron-Cohen et al. 2014) Oxytocin

15 Oxytocin Nonapeptid Oxytocin (OXT) produceres i hypothalamus Uterus sammentrækning, tilløb af mælk Central effekt; receptorer bl.a. i amygdala Biologisk basis for social genkendelse, tillid og tilknytning (bonding)

16 Dyremodeller Knockout mus og rotter Mindre sociale, genkender ikke artsfæller og bruger længere tid på at snuse Ved substitution af OXT normaliseres adfærden

17 Mennesker OXT konc lavere hos ASD end NTD Ca ½ af konc i raske ASD børn har ikke den normale stigning med alderen Tillids-studier (trust game) (Kosfeld et al 2005) Reduktion af angst (billeder) kan vises på fmri (Kirsch et al 2005) Kliniske studier med ASD A (34 min)

18 MEN Autisme nedarves ikke som en pakke!

19 Miljø-faktorer kan ikke helt udelukkes ved ASD Overførte antistoffer under graviditet Infektioner Miljøgifte MEN - miljøet betyder meget for hvordan barnet udvikler sig med sin ASD herunder forekomst af komorbiditet

20 Konkrete symptomer Hvad skal vi lede efter? Hos de mindste Eye tracking (CC) Shared attention

21 Se lige denne pige!

22 Og så ham her -

23 Imitation Tur-tagning Tuning

24

25 Større børn Autisme opdages ofte før skolestart Asperger og PDD-NOS (GUA) ofte først hos skolebørn MEN - mange opdages ikke

26 Større børn Afvigende social funktion Ved siden af rethaveriske nærtagne generte Manglende social interesse, ligegladhed, undgår eller trækker sig tilbage på trods af beviselig (lejlighedsvis) kompetence i social omgang. Kontakten primært baseret på opfyldelse af materielle behov Manglende evne til at indgå og bevare relationer til jævnaldrende Ustabil tilknytning til andre, udviser høj grad af ambivalens over for voksne, især forældre og omsorgsgivere Uselvstændig, overdrevent kontrollerende, aggressiv, stridslysten Skiftende had/kærligheds adfærd over for forældre, lærere og behandlere forekommer hyppigt Meget stærkt begrænset evne til empati eller evne til at aflæse og forstå andres følelsesreaktioner korrekt

27 Større børn Sprogligt ejendommelige Pedantiske anderledes tonefald forkert sprogmelodi neologismer Indskrænkede interesser Særinteresser professor-agtig bizarre ideer knytter sig til ting - subkulturer Motorisk kejtede særlig kropsholdning og bevægemønstre Eventuelt: Angst tænkningsforstyrrelse (GUA/MCDD eller grænsepsykose )

28 Større børn (piger) Piger opdrages til at blive sociale og formentlig bruger piger med ASD derfor mere tid på at tillære adfærden (ikke evnen) kan derfor på overfladen fremstå mere normale Piger er mindre tilbøjelige til at udvikle den udadreagerende adfærd, der ses hos drenge

29 Komorbiditet

30 Komorbiditet MANGE har andre vanskeligheder: Mental retardering ca. 45% Angst 42-56% ADHD 28-44% Psykotiske lidelser 12-17% OCD 7-24% Spiseforstyrrelse 4-5% Søvn 50-80% Motorik mindst 79% Lai & Baron-Cohen, 2013 Juni 2014 Cantio & Bilenberg 30

31 Data fra klinisk database (BUP, Odense) (Paus & Bilenberg (ikke publiceret)) Spørgsmål i CBCL ASD (n=120) Normalt Udviklede (n=796) RR 9. Kan ikke få bestemte tanker ud af hovedet, tvangstanker 18. Skader sig selv med vilje, har forsøgt selvmord Nogen gange (=1) Ofte (=2) Nogen gange (=1) Ofte (=2) 25,9% (30) 35,3% (41) 9,5% (76) 2,1% (17) 5,6 8,5% (10) 0,9% (1) 0,9% (7) 0% (0) 10,4 20. Ødelægger sine egne ting 22,0% (26) 11,9% (14) 6,0% (48) 0,3% (2) 5,4 21. Ødelægger andres ting 19,5% (23) 6,8% (8) 2,0% (16) 0,3% (2) 11,4 37. Kommer ofte op at slås 20,2% (24) 13,4% (16) 5,2% (41) 1,1% (9) 5,3 57. Angriber andre med slag og spark 66. Gentager bestemte handlinger igen og igen (tvangshandlinger) 20,3% (24) 10,2% (12) 6,7% (53) 0,3% (2) 4,4 14,7% (17) 23,3% (27) 1,9% (15) 0,6% (5) 15,2 68. Skriger meget 16,1% (19) 7,6% (9) 5,0% (40) 0,4% (3) 4,4 83. Samler på ting han/hun ikke har brug for Hyppigste 75% Højeste RR 14,4% (17) 17,8% (21) 11,9% (95) 2,3% (18) 2,3 91. Har selvmordstanker 16,1% (19) 6,8% (8) 2,4% (19) 0% (0) 9,5 95. Raseriudbrud 39,3% (46) 35,0% (41) 14,6% (116) 2,0% (16) 4,5 97. Truer andre 19,5% (23) 5,1% (6) 1,5% (12) 0,3% (2) 13,7

32 Tænkningsforstyrrelser Cases Kontroller Præliminære resultater! Juni 2014 Cantio & Bilenberg 32

33 Angst Cases Kontroller Præliminære resultater! Juni 2014 Cantio & Bilenberg 33

34 GUA eller hva

35 Anden gennemgribende udviklingsforstyrrelse (GUA eller PDD-NOS) Ingen specificerede diagnostiske kriterier i ICD-10; opfylder ikke betingelser for autisme/as, men tilhører spektret Forstyrret gensidigt socialt samspil (S) + én af de andre triade forstyrrelser (C og/eller RRBI) - ++ komorbiditet

36 ADHD/MR/ASD ADHD Mental Retardering (Let + sværere) Inf. Autisme ASD Neuropsykiatrisk co-morbiditet: - OCD - Angst - Tics - Affektive tilstande - Psykose

37 Grænsepsykose, GUA eller hva? Andre diagnostiske betegnelser anvendt til kategorisering af denne inhomogene gruppe: Grænsepsykose Childhood schizophrenia Multiple Complex Developmental Disorder (MCDD)

38 Infantil grænsepsykose (Brask) M.Lomholt: Børnepsykiatri (1974) Gammel ICD-8 diagnose Borderline psykose Instabil personlighed Angst Mikro-psykoser

39 MCDD ASD ASD MCDD

40 Ny model + Tankeforstyrrelser ASD, jvnf. DSM-5 ICD-10 Særligt forløb: Højrisiko for psykoseudvikling + Angst

41 ASD og angst White et al. (Clin Psychol Rev., 2009) Angst er hyppig komorbiditet 55% (PDD-NOS) debruin et al. (2006) 42% (blandet ASD) Simonoff et al. (2008) Angst: AD<PDD-NOS=AS Omvendt proportionalt med ASD sværhedsgrad Gadow et al. (2005) Højere IQ mere angst Ældre ASD ptt. mere angst Weisbrot et al. (2005) Tjek angst symptomer; ikke angst diagnoser CBCL, BYI, K-SADS (helst flere informanter)

42 ASD og psykose Rapoport et al. (JAACAP, 2009) Patienter med COS (Childhood onset schizophrenia) før 13 år; N=97 Grundig ASD udredning: ASD (DSM-IV-TR); n=28 (29%) (IA/AS/PDD-NOS=1/2/25) Brede fænotype (sprog, social); n=39 (40%) Ingen udviklingsproblemer; n=30 (31%) (UCLA COS sample; Gogtay (2008)) Follow up af dansk ASD kohorte i registre Mouridsen et al. (2008) 3,4% af ptt med infantil autisme fik senere diagnose i skizofrenispektrum 34,8% af ptt med atypisk autisme fik senere diagnose i skizofrenispektrum

43 Hollandsk follow-up studie MCDD studier (van Engeland, van der Gaag, debruin m.fl.) Follow-up af 55 børn med MCDD har vist at der er en forhøjet risiko for psykose Ved follow-up til teenageårene havde 22% udviklet skizofreni spektrum lidelser Ved follow-up til unge voksne havde 64% udviklet skizofreni spektrum lidelser (skizofreni, skizoaffektiv eller skizotypisk sindslidelse) van Engeland & van der Gaag (1994) Sprong et al. (2008)

44 Neuropsykologiske paradigmer Empatiforstyrrelse (ToM) - mentalisering Central kohærens Skabning af mening, sammenhæng, helhed, forløb (årsag-virkning-konsekvens) Eksekutive funktioner Social-kognitive forstyrrelser NLD

45 Udredning af ASD

46 ASD Udredning / undersøgelse 1 Henvisning Anamnese Disposition Familieanamnese Udvikling (se senere) Symptom- og funktionsbeskrivelse Ressource-vurdering

47 ASD Udredning / undersøgelse 2 Observation (oplysninger om funktion) i forskellig kontekst Hjem, skole, fritid (suppleret med CBCL, TRF, YSR) Psykometri (ASSQ, SCQ, SRS) Systematisk diagnostisk interview Kernesymptomer (ICD-10, triade) Udviklingsanamnese (ADI, DISCO) Co-morbiditet (K-SADS) Psykose Angst Depression Tics, tvangssymptomer ADHD

48 ASD Udredning / undersøgelse 3 Psykologisk undersøgelse Kognitiv test (WISC, WPPSI) Projektive tests ( blæk-klat-testen, billed-historie-test) ADOS ToM, CC, EF Somatisk vurdering Neurologiske sygdomme (epilepsi, m.m.) Funktions-neurologisk, motorisk (movement ABC) Særlige undersøgelser (ud fra konkrete indikationer) Konference Alle data, tests, video sekvenser

49 ADOS; Autism Diagnostic Observation Schedule ADOS er en semistruktureret, standardiseret observation af kommunikation, social interaktion og leg for personer under mistanke for autisme eller autismespektrumforstyrrelser ADOS kan anvendes på personer på forskelligt udviklingsniveau og med forskellig alder, fra småbørn til voksne Med materialet er det muligt at tilvejebringe standardiseret information inden for områderne social adfærd, brug af vokalisering/tale og gestik i sociale situationer, leg og interesser ADOS bør kun anvendes af fagpersoner, som er godt bekendt med autismespektrumsforstyrrelser Kursus bl.a. Videnscenter for Autisme

50 Prognose for ASD Livslangt handicap Ingen kurativ behandling Specifikt vedr. MCDD el. børn m. angst/psykose Opgaven er at bremse, begrænse og stoppe den negative udvikling Kindling (depressive eller psykotiske episoder medfører forværring af prognosen)

51 Screening for ASD Uspecifik udviklings-forsinkelse Sprog/kommunikation

52 CBCL;1½-5 - ASD-skala Pervasive Development Problems (sum af): 3. Bange for at prøve nye ting. 4. Undgår at se andre i øjnene. 7. Tåler ikke at ting ikke er på plads. 21. Bliver urolig af enhver forandring af rutinen. 23. Svarer ikke når folk taler til ham/hende. 25. Kommer dårligt ud af det med andre børn. 63. Rokker ofte med hoved eller krop. 67. Virker ligeglad med kærlige ord eller kærtegn. 70. Viser ikke varme følelser mod andre mennesker. 76. Taleproblemer. 80. Mærkelig opførsel. 92. Bliver urolig af nye personer eller situationer. 98. Tilbagetrukket, involverer sig ikke med andre.

53 ROC (Narzisi et al.; Research in Developmental Disabilities; 2013)

54 SDQ (Goodman) Ingen ASD specifikke items ADHD Conduct Emotional Peer-problems Pro-social

55 The Social Communication Questionnaire (SCQ) Berument et al., items (forældre-udfyldt) Aspekter fra triaden er dækket social impairments, communicative impairments and restricted, repetitive behaviours and interests Item scores 0 eller 1 (0-39) Cut-off er 15 points eller mere (ASD vs. andre psykiatriske lidelser)

56 ASSQ (Ehlers, Gillberg) Informanter (forældre, lærere, pædagoger m.fl.) 7-16-årige 27 items 0 - ikke til stede, 1 - til en vis grad til stede, 2 - definitivt til stede Gennemsnits total-score i populationen (N=1401, 7-16 årige) 0,7 point (SD 2,6) Gennemsnits total-score i klinisk materiale 22 til 26 point Optimal cutoff score i populationsstudier > 5 point giver en sensitivitet på næsten 1,0 - men en lav specificitet Optimal cutoff i kliniske materialer: > 19 ved forældre-rating, 22 ved lærer-rating Kilde: Asperger Syndrome: Epidemiological, cognitive, language and neurobiological aspects doktorafhandling af Stephan Ehlers, Göteborg 1997.

57 Behandling af ASD

58 ASD Behandling/støtte 1 Rådgivning, undervisning (psykoedukation) Forældre, netværk Tilpasset skoletilbud Specialklasse, inklusion? Vejledning Skole, fritidstilbud Skills træning Social, kommunikation, adfærd,

59 ASD Behandling/støtte 2 Støtte til særlige fritidstilbud Sport, foreninger Tabt arbejdsfortjeneste Nedsat arbejdstid til én af forældrene Aflastning Weekend Støtte-/kontaktperson

60 ASD; specielt GUA Behandling; medicin 1 Eventuel medicinsk behandling tager udgangspunkt i komorbiditeten; f.eks. angst og tankeforstyrrelser Angst-, psykose- og impulsdæmpende Risperdal, Seroquel, Abilify (pn Truxal) Styret af virkning/bivirkninger

61 ASD; specielt GUA Behandling; medicin 2 Anden komorbiditet kan også kræve medicinsk behandling ADHD Methylphenidat, atomoxetin Depressive episoder Kognitiv terapi (hvis mulig) Fluoxetin, (citalopram, sertralin, m.fl.) Tics Tourette syndrom Aripiprazol, clonidin

62 Fortsat ASD; specielt GUA Behandling; medicin 3 OCD tvangssymptomer Nogle gange effekt af antipsykotica ellers evt. supplement med SSRI Stemningsstabiliserende Lamictal eller anden antiepileptisk medicin

63 Kognitiv terapi ASD; specielt GUA Individuel støttende samtale f.eks. ved pubertet Familierådgivning Forældregrupper Søskendegrupper Behandling; anden

64 Nyere ASD forskning

65 Misbalance connectivity

66 Formål Dansk forskning Sammenligne informationsbearbejdning (ERP) hos patienter med ASD med en gruppe raske kontroller Undersøger om det på baggrund af neurofysiologiske tests er muligt at differentiere subgrupper indenfor ASDgruppen Undersøge hvorvidt særlige ASD subtyper kan være forløbere for skizofreni

67 Robot-assisteret træning af børn med ASD robot

68 Slut Tak for jeres opmærksomhed!

Autismespektrum forstyrrelser (ASD) - definition, diagnostik og behandling

Autismespektrum forstyrrelser (ASD) - definition, diagnostik og behandling Autismespektrum forstyrrelser (ASD) - definition, diagnostik og behandling Niels Bilenberg, M.D., Professor, Ph.D. Child and Adolescent Psychiatric Department University of Southern Denmark e-mail: niels.bilenberg@rsyd.dk

Læs mere

Tine Houmann 1 ADHD OG KOMORBIDITET. Tine Houmann Overlæge, studielektor Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, Københavns Universitet

Tine Houmann 1 ADHD OG KOMORBIDITET. Tine Houmann Overlæge, studielektor Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, Københavns Universitet Tine Houmann 1 ADHD OG KOMORBIDITET Tine Houmann Overlæge, studielektor Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, Københavns Universitet Tine Houmann 2 Komorbiditet ved ADHD Over 50%: Adfærdsforstyrrelser,

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010 Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010 Workshop om Børnesamtalen - børn med torsdag d.11.marts 2010 Inge Louv Socialrådgiver handicapkonsulent www.ingelouv.dk Kort gennemgang af grundlæggende forstyrrelser

Læs mere

Børn med social-kognitive vanskeligheder

Børn med social-kognitive vanskeligheder Børn med social-kognitive vanskeligheder Hvordan håndterer vi dette i spejderarbejdet? 01-03-2013 LIMBIS / Mikala Lousdal Liemann 1 Model for diagnoserne ADHD 3-12 af 100 Aggressiv adfærd ASF 3-15 af 1000

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri ADHD Starter før det 7 år, symptomer skal have stået på i mindst 6 måneder Opmærksomhedsforstyrrelse Hyperaktivitet: sidder uroligt,

Læs mere

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med.

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketinget Per Per Hove Hove Thomsen Sundheds-og forebyggelsesudvalget, november 2014 Børne-og Ungdomspsykiatri anno 2014 Følgende

Læs mere

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Skizofreni Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Epidemiologi 1 ud af 100 personer udvikler skizofreni 25.000 i DK 500 nye hvert år Debut oftest i 18-25 års alderen Starter 3 år tidligere

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved medikamentel behandling

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer

ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer Delstudie under Odense Børnekohorte Professor Niels Bilenberg Børne- og ungdomspsykiatri,

Læs mere

Skizofreni og psykose At miste grebet om virkeligheden

Skizofreni og psykose At miste grebet om virkeligheden Skizofreni og psykose At miste grebet om virkeligheden Odense Efterår 2011 Udarbejdet af cand. med. Huong Hoang Epidemiologi Myter og fordomme om skizofreni Hvad er psykose? Symptomer på skizofreni Case

Læs mere

Diagnostisk afgrænsning mellem autisme - Aspergers syndrom set i voksenpsykiatrisk lys

Diagnostisk afgrænsning mellem autisme - Aspergers syndrom set i voksenpsykiatrisk lys Diagnostisk afgrænsning mellem autisme - Aspergers syndrom set i voksenpsykiatrisk lys af Lennart Pedersen, faglig leder og specialist i børneneuropsykolog Offentliggjort i Autismebladet nr. 3 1998 Indledning

Læs mere

PROBLEMADFÆRD OG LEDSAGENDE FORSTYRRELSER. Demetrious Haracopos Center for Autisme

PROBLEMADFÆRD OG LEDSAGENDE FORSTYRRELSER. Demetrious Haracopos Center for Autisme PROBLEMADFÆRD OG LEDSAGENDE FORSTYRRELSER Demetrious Haracopos Center for Autisme Håndtering af problemadfærd og ledsagende af forstyrrelser Hos mennesker med autisme, ADHD og andre psykiske lidelser Af

Læs mere

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere.

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere. KURSUSFORLØB for lærere og pædagoger GUA - en kompleks autismespektrumforstyrrelse onsdag d. 20. og torsdag d. 21. november 2013 GUA-ramte anskues ofte ud fra en autisme-tilgang. De gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Fuglsangcentret marts 2010 Jens Wilbrandtjensw@email.dk

Fuglsangcentret marts 2010 Jens Wilbrandtjensw@email.dk Fuglsangcentret marts 2010 Jens Wilbrandtjensw@email.dk Ud af 430 børn har forældrene til 262 givet tilsagn om, at deres børn må deltage.. hos 31 fandt man adfærdsmæssige risikotegn, der ville kunne føre

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Intro Den kognitive Børnesamtale

Intro Den kognitive Børnesamtale Intro Den kognitive Børnesamtale Marts 2012 Christina Sommer www.psyk-ressource.dk cso@psyk-ressource.dk tlf. 31664661 Børn med og uden diagnoser * Autisme og Aspergers Syndrom - GUA * ADHD og ADD (opmærksomhedsforstyrrelse)

Læs mere

Det nye diagnosesystem DSM-5. 21. november 2013 LOS Torsten Warrer

Det nye diagnosesystem DSM-5. 21. november 2013 LOS Torsten Warrer Det nye diagnosesystem DSM-5 21. november 2013 LOS Torsten Warrer 1 ud af 176 diagnoser har ens kriterier: Forbigående tics DSM-IV Vs. ICD-10 Moderne diagnoser "looking forward, laying the groundwork

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Pernille Due, professor, dr.med. Forskningsleder for Forskningsprogrammet Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom en sygdom i hjernen - som giver en række karakteristiske symptomer: hallucinationer, vrangforestillinger, forstyrret tænkning og tab af færdigheder med

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Årsagsmodel Der er behov for at kende de underliggende årsager for at finde de rigtige adfærdsmæssige mål!

Årsagsmodel Der er behov for at kende de underliggende årsager for at finde de rigtige adfærdsmæssige mål! Miljø Årsagsmodel Der er behov for at kende de underliggende årsager for at finde de rigtige adfærdsmæssige mål! Neurologiske forskelle Hjerne Kognitive vanskeligheder Tænkning Adfærdsmæssige symptomer

Læs mere

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

Landsforeningen Autisme FeBRUAR 2014. Autisme hos voksne

Landsforeningen Autisme FeBRUAR 2014. Autisme hos voksne Landsforeningen Autisme FeBRUAR 2014 Autisme hos voksne AUTISME HOS VOKSNE Infantil autisme, atypisk autisme, Aspergers syndrom, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, GUA, GUU, NLD m.fl. Autismeområdet

Læs mere

Intervention i forhold til psykologiske og udviklingsmæssige karakteristika hos børn og unge med Usher syndrom.

Intervention i forhold til psykologiske og udviklingsmæssige karakteristika hos børn og unge med Usher syndrom. Intervention i forhold til psykologiske og udviklingsmæssige karakteristika hos børn og unge med Usher syndrom. Fagkonference om Usher Syndrom Udarbejdet af Bente Ramsing Eikholt Drammen, November 2013

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Nogle spørgsmål og svar. Lena Nylander. Oversat af Lisbeth Hovmand Noter om danske forhold er udarbejdet af Lisbeth Hovmand og Bodil Sørensen

Nogle spørgsmål og svar. Lena Nylander. Oversat af Lisbeth Hovmand Noter om danske forhold er udarbejdet af Lisbeth Hovmand og Bodil Sørensen Autismespektrumsforstyrrelser hos voksne Nogle spørgsmål og svar Lena Nylander Oversat af Lisbeth Hovmand Noter om danske forhold er udarbejdet af Lisbeth Hovmand og Bodil Sørensen UDGIVET AF VIDENSCENTER

Læs mere

Udviklingsforstyrrelser

Udviklingsforstyrrelser Udviklingsforstyrrelser - baggrund og vanskeligheder Bo Hejlskov Elvén Autoriseret psykolog Normalitet Vi definerer unormalitet på forskellige måder - Psykiatrisk: Når det er uforståeligt for den definerende

Læs mere

Affektive lidelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Affektive lidelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Affektive lidelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Affektive lidelse l Kendetegnes af ændringer i stemningslejet sværhedsgraden forsænket eller forhøjet l Ikke bare almindelige

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser Overlæge i psykiatri Jørn Sørensen www.socialmedicin.rm.dk Personlighedsforstyrrelser Diagnoser: ICD10 Herunder afgrænsning i forhold til det normale og ift. andre psykiske lidelser/forstyrrelser

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner LANDSFORENINGEN AUTISME Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner Landsforeningen Autisme April 2012 Hvad er ASF? Autisme Spektrum

Læs mere

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2 1 Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg PLAN FOR DEN NÆSTE TIME: Introduktion til CCC-2 Scoring af CCC-2

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Idræt for børn med autisme og ADHD om inklusion i forskellige idrætsmiljøer.

Idræt for børn med autisme og ADHD om inklusion i forskellige idrætsmiljøer. Idræt for børn med autisme og ADHD om inklusion i forskellige idrætsmiljøer. Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi, d.9. oktober 2014, Odense v/idrætslærer, fysioterapeut og PhD. stud. Anette Bentholm

Læs mere

BARNETS udvikling og adfærd

BARNETS udvikling og adfærd ET SPØRGESKEMA AF ANEGEN TRILLINGSGAARD BARNETS udvikling og adfærd Præsentation af et nyt instrument til at vurdere vanskeligheder og styrker på en række udviklings- og adfærdsområder hos børn i alderen

Læs mere

UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT

UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT SØREN LANGAGER ADHD Opsporingskurser unge og voksne Mennesker med ADHD har ofte vanskeligheder med at gennemføre en uddannelse, og mange har kun en løs tilknytning til

Læs mere

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed Tendenser i sundhed blandt børn og unge Årsmøde om skolesundhed Nyborg strand 10. Juni 2014 Carsten Obel Professor, speciallæge i almen medicin, PhD Sektion for almen medicin Aarhus Universitet Hvad er

Læs mere

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker!

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Afklaring Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Virkeligheden vi står overfor: Psykiske lidelser Psykiske lidelser Fra: rapporten: Ulighed i Sundhed: Modtagere af indkomstoverførsler

Læs mere

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KERNE-FORSTYRRELSER VED AFFEKTIV LIDELSE Basale funktioner - aktivering af opmærksomheden Tempoet Opmærksomheden Spændvidde

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Aspergers syndrom hos voksne

LANDSFORENINGEN AUTISME. Aspergers syndrom hos voksne LANDSFORENINGEN AUTISME Aspergers syndrom hos voksne Landsforeningen Autisme April 2011 Aspergers syndrom hos voksne Aspergers syndrom (AS) er en ret ny diagnose, der blev taget i brug i Danmark i 1994,

Læs mere

Evidens i familiebehandling er det besværet værd?

Evidens i familiebehandling er det besværet værd? Evidens i familiebehandling er det besværet værd? med udgangspunkt i PMTO Parent Management Training Oregon Socialrådgiverdage 25.-26. nov. 213 Programmer med evidens ( I Socialstyrelsens forståelse af

Læs mere

Af Torsten Bjørn Jacobsen, Dansk Psykiatrisk Selskab Diagnosens validitet 2 0 B e s t P r a c t i c e

Af Torsten Bjørn Jacobsen, Dansk Psykiatrisk Selskab Diagnosens validitet 2 0 B e s t P r a c t i c e ADHD hos voksne Af Torsten Bjørn Jacobsen, speciallægekonsulent, ph.d., Direktoratet for Kriminalforsorgen, Københavns Fængsler. Formand for Dansk Psykiatrisk Selskabs Udvalg for udarbejdelse af retningslinjer

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Vejledning for forældre hvis barn har en autismeproblematik

Vejledning for forældre hvis barn har en autismeproblematik Vejledning for forældre hvis barn har en autismeproblematik Vejledning til forældre hvis barn har en autismeproblematik Denne vejledning giver en kort introduktion til de forskellige forstyrrelser inden

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

ASF - Autismespektrumforstyrrelser. Lissen Tønnies Langagerskolen

ASF - Autismespektrumforstyrrelser. Lissen Tønnies Langagerskolen ASF - Autismespektrumforstyrrelser Lissen Tønnies Langagerskolen 1 Hvorfor er viden vigtig? Som fagpersoner og forældre har vi mulighed for at hjælpe ved at tilegne os viden og færdigheder på flere forskellige

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD STYRK DIT BARNS SELVVÆRD HØREFORENINGEN, CASTBERGGÅRD KL. 10.30-12.00 V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT OVERBLIK OVER FORMIDDAGEN Hvor kommer sårbarheden fra? Hvem får lavt selvværd? Hvordan får vi det løftet

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Empatiforstyrrelser eller forstyrrelser af mentaliseringsevnen - "Theory of Mind"

Empatiforstyrrelser eller forstyrrelser af mentaliseringsevnen - Theory of Mind De grundlæggende psykologiske forstyrrelser Klinisk børneneuropsykolog Lennart Pedersen og psykolog Demetrious Haracopos (fra bogen "Aspergers syndrom - Fra diagnose til behandling) - ISBN: 87-90479-40-8)

Læs mere

Autisme spektrum forstyrrelser (ASF) herunder Aspergers Syndrom (AS)

Autisme spektrum forstyrrelser (ASF) herunder Aspergers Syndrom (AS) Autisme spektrum forstyrrelser (ASF) herunder Aspergers Syndrom (AS) Historie Autisme og Asperger diagnosen Funktionsforstyrrelse kontra handicap Komorbiditet Forekomst og årsager Hjernens opbygning og

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner LANDSFORENINGEN AUTISME Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner Hvad er ASF? ASF er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

Demensdiagnoser hos yngre: Lise Cronberg Salem

Demensdiagnoser hos yngre: Lise Cronberg Salem Demensdiagnoser hos yngre: Kan vi stole på registrene? Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Disposition Definition af yngre demente Sygdomsfordeling Forskningsprojekt Demens hos yngre < 65

Læs mere

AUTISME med eller uden ADOS

AUTISME med eller uden ADOS Til Psykologisk Pædagogisk Rådgivning. 40. årgang. 5/ November 2005 AUTISME med eller uden ADOS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemformulering... 3 Indledning... 3 Autismespektrumforstyrrelser...

Læs mere

Kognition og kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser. Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Kognition og kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser. Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Kognition og kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Hvad er kognition? Mentale processer som inkluderer opmærksomhed,

Læs mere

Højtfungerende autisme, Identitetsdannelse & depression

Højtfungerende autisme, Identitetsdannelse & depression Forfatter: Anja Hende; har diagnoserne AS, ADHD og Savant syndrom Uddannelse og baggrund: Bachelor i pædagogik, forfatter, foredragsholder, Autismwhisper Arbejdssted: www.autismwhisper.com Titel på artikel:

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen University of Copenhagen Krop og spiseforstyrrelser- Kroppen som altings centrum Tandlægernes årsmøde, 31. marts 2011 Susanne Lunn Krop og spiseforstyrrelser Hvad er det i ungdomslivet, der gør, at mange,

Læs mere

Piger med autisme og piger med ADHD en dag med Svenny Kopp på Riget

Piger med autisme og piger med ADHD en dag med Svenny Kopp på Riget Piger med autisme og piger med ADHD en dag med Svenny Kopp på Riget Kort før jul sidste år tog vi en hurtig tur til Køben havn i forbindelse med en temadag med den svenske specialist i børneneuropsykiatri,

Læs mere

There is a crack in everything, that s how the light gets in. You can add up the parts, but you won t have the sum. Leonard Cohen Anthem, 1992

There is a crack in everything, that s how the light gets in. You can add up the parts, but you won t have the sum. Leonard Cohen Anthem, 1992 There is a crack in everything, that s how the light gets in You can add up the parts, but you won t have the sum Leonard Cohen Anthem, 1992 9. Nordiske Kongres i Familieterapi Visby, Sverige Symposium:

Læs mere

Spiseforstyrrelser i en spæd- og småbarnspsykiatrisk population

Spiseforstyrrelser i en spæd- og småbarnspsykiatrisk population Spiseforstyrrelser i en spæd- og småbarnspsykiatrisk population Risikofaktorer og komorbiditet Overlæge, lektor Forskningsenheden & Spæd og småbarnspsykiatrisk afsnit Børne - og ungdomspsykiatrisk Centrer

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Psykisk sårbare unge

Psykisk sårbare unge 06/11/12 Psykisk sårbare unge Årskonference 2012 i Foreningsfællesskabet Ligeværd Projektgruppen Leder af Havredal gl. Skole Kirsten Fabian Uddannelsesansvarlig Pia B. Jakobsen Socialrådgiver Annemette

Læs mere

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov ADHD hos voksne Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Indhold Hvad er ADHD? 3 Voksne med ADHD kan med den rette forståelse og behandling i langt de fleste

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Vurdering, formulering og planlægning af behandling af psykologisk traumatiserede personer Læringsmål At beskrive

Læs mere

Forord. Vi udgiver denne pjece for at videregive de erfaringer, som vi synes er nyttige til personer som er i berøring med børn med Sotos Syndrom.

Forord. Vi udgiver denne pjece for at videregive de erfaringer, som vi synes er nyttige til personer som er i berøring med børn med Sotos Syndrom. Sotos syndrom Forord Vi udgiver denne pjece for at videregive de erfaringer, som vi synes er nyttige til personer som er i berøring med børn med Sotos Syndrom. Pjecen beskriver de lægelige facts og vores

Læs mere

Autisme og seksualitet

Autisme og seksualitet Autisme og seksualitet af Lennart Pedersen; bidrag til bogen Sex, kærlighed og autisme. Udgivet af Sex og Sundhed, Odense, 2010. Hvorledes forstår vi i dag autisme? Der er i dag bred enighed om at definere

Læs mere

Træning i at takle teenageårene: Et pilotstudie med unge med ASF

Træning i at takle teenageårene: Et pilotstudie med unge med ASF Træning i at takle teenageårene: Et pilotstudie med unge med ASF Titel: Træning i at takle teenageårene (TTT): Et pilotstudie af effekten af et standardiseret træningsprogram om psykoseksuel udvikling

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse

Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse Vejledning til Ydelsesbeskrivelser Indhold Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse Herefter følger

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed Mindfulness Meditation & Opmærksomhed DELTAGERINFORMATION Projektets originaltitel: Mindfulness and Attention (MIA) Har du lyst til at deltage i en videnskabeligt forskningsprojekt? Projektets formål og

Læs mere

Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen. skizofreniindeks. dersøge dets følsomhed over for vores undersøgelsesgruppe. Patienter og materiale

Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen. skizofreniindeks. dersøge dets følsomhed over for vores undersøgelsesgruppe. Patienter og materiale Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen Exners skizofreniindeks i rorschachprøven Som led i en større undersøgelse, hvis overordnede formål er at etablere en kontrolgruppe til gruppen af nydebuterede

Læs mere

Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie

Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie Naja Liv Hansen, læge, Ph.d. Stud. Center for Sund Aldring, Kbh. Universitet Enhed for funktionel billeddiagnostik, Glostrup

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri og misbrug

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri og misbrug 92 Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri misbrug Begrebskortet viser at mødet mellem læge patient kan skyldes forskellige henvendelsesårsager, som opstår i spændet mellem normalitet afvigelse.

Læs mere

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med.

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Hvad er sygdom og hvorfor virker behandling? IRF 2012 Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Det etiske spørgsmål Er (psykiske) sygdomme ikke-andet-end tilstande, som er uønskede for samfundet? Suiting the

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder.! Inge Lorenzen Psykolog, Firkløverskolen

Unge med psykiske vanskeligheder.! Inge Lorenzen Psykolog, Firkløverskolen Unge med psykiske vanskeligheder Inge Lorenzen Psykolog, Firkløverskolen Dagens program. Diagnoserne autisme og ADHD. Erfaringer fra gymnasier og HF med specialtilbud. Den gode undervisning eksempler.

Læs mere

Adult Sensory Profile

Adult Sensory Profile Adult Sensory Profile 1 For yderligere oplysninger eller spørgsmål: Mailadresse: Henriette.Kiirdal.Niemann@regionh.dk Videnskabelige artikler kan findes i: Adolescent/Adult Sensory Profile and Obsessive-Compulsive

Læs mere

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK)

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Undersøgelsesperiode september 2007 - september 2010 Forsvarsakademiet Institut for Militærpsykologi 1

Læs mere