Autismespektrum forstyrrelser (ASD) - definition, diagnostik, ætiologi og behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Autismespektrum forstyrrelser (ASD) - definition, diagnostik, ætiologi og behandling"

Transkript

1 Autismespektrum forstyrrelser (ASD) - definition, diagnostik, ætiologi og behandling Niels Bilenberg, M.D., Professor, Ph.D. Child and Adolescent Psychiatric Department University of Southern Denmark Cathriona Cantio, PhD studerende

2 Udviklingsforstyrrelser Generelle (mental retardering) Specifikke udviklingsforstyrrelser Tale-/Sprogforstyrrelser Indlæringsforstyrrelser Motoriske forstyrrelser Gennemgribende udviklingsforstyrrelser Autismespektrum

3 Kort historie Autismebegrebet blev introduceret af Eugene Bleuler (1912) da han beskrev den forstyrrede kontakt hos skizofrene Leo Kanner (1943) (John Hopkins Hosp., Maryland) 11 cases, blandede højt og lavt fungerende autister Forskellig fra skizofreni Hans Asperger (1944) (Pædiater på børnehjem I Wien) Cases sandsynligvis broader phenotype Autistisk psykopati (personlighedsforstyrrelse) Polygenetisk

4 Kort historie Fra Kanner Autism (Kanner; 1943) To kerne symptomer Autistisk trækken sig ind i sig selv ( Autistic aloneness ) Insisteren på at alt skal være som det plejer ( Insistence on sameness ) - til gennemgribende udviklingsforstyrrelse (PDD)(Wing;1979) Triaden Forstyrret social interaktion (S) Forstyrret kommunikation (C) Begrænset, repetitiv adfærd og interesser (RRBI) Indtil 1970 erne ingen officiel Autisme diagnose

5 Gennemgribende udviklingsforstyrrelser ASD - Autism Spektrum Disorders PDD Pervasive Developmental Disorders DSM-5 (APA) ASD Specifiers IQ Komorbiditet ICD-10 (WHO) Gennemgribende udviklingsforstyrrelser F84.0 Autisme F84.1 Atypisk autisme (Rett, disintegrativ) F84.5 Asperger syndrom F84.8 Anden gennemgribende udviklingsforstyrrelse F84.9 Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, uspec.

6 ASD Triaden 1 1. Kvalitativ afvigelse i socialt samspil (S), der viser sig på mindst to af følgende måder: Tydelig afvigelse i brugen af komplekse nonverbale adfærdsformer som øjenkontakt, ansigtsudtryk, kropsholdning og gestus til at regulere socialt samspil Manglende evne til at udvikle relationer til jævnaldrende passende til udviklingsniveauet Tydelig nedsat evne til at dele glæde med andre Manglende social eller emotionel gensidighed

7 ASD Triaden 2 2. Kvalitativ afvigelse af kommunikation (C), der viser sig på mindst én af følgende måder: Forsinket eller manglende udvikling af talesprog, som ikke kompenseres ved brug af gestus, fagter og mimik Tydelig nedsat evne til at indlede eller fastholde samtale med andre, trods gode talefærdigheder Stereotyp eller repetitiv brug af sprog eller brug af idiosynkratisk sprog Mangel på spontane lade-som-om lege eller sociale imitationslege svarende til udviklingsniveauet

8 ASD Triaden 3 3. Begrænsede, repetitive og stereotype adfærdsmønstre (RRBI), som viser sig på mindst én af følgende måder: Omfattende optagethed af et eller flere stereotype og begrænsende mønstre af interesser, som er afvigende med hensyn til intensitet eller fokus En tilsyneladende tvangsmæssig optagethed af formålsløse rutiner og ritualer Stereotype og repetitive motoriske bevægelsesmønstre (For eksempel vifte med hænderne, sno fingrene eller komplekse bevægelser af hele kroppen) Vedvarende optagethed af genstande

9 PDD - epidemiologi Review af 43 studier publiceret siden 1966 (Fombonne E; Pediatr Res Feb 11. [Epub ahead of print]) (samme fund hos Baron-Cohen, 2009, Br. Jour. Psych) ASD estimeres til 60-70/10,000 ( %) Autisme 21,6/10,000 Asperger s syndrom 10,1/10,000 PDD-NOS 32,8/10,000

10 DSM-5; Autism Spectrum Disorder Alle 3 kriterier skal opfyldes: 1. Klinisk signifikante, vedvarende forstyrrelser af den sociale kommunikation og -interaktion, manifesteret ved følgende: a. Betydelige forstyrrelser i non-verbal og verbal kommunikation anvendt i den sociale interaktion b. Manglende social gensidighed c. Evner ikke at etablere og vedligeholde alderssvarende relationer til jævnaldrende 2. Indskrænkede, gentagne adfærdsmønstre, interesser og aktiviteter, manifesteret ved følgende: a. Stereotype bevægelser eller verbal adfærd, eller usædvanlig sensorisk adfærd b. Ekstrem afhængighed af rutiner og ritualer c. Begrænsede, fastlåste interesser 3. Symptomerne skal være tilstede i tidlig barndom (men manifesterer sig evt. først fuldt ud når de sociale krav overstiger den begrænsede kapacitet)

11 Årsag (ætiologi) Fortrinsvis genetisk årsag (ikke det samme som arv) Autisme optræder med øget frekvens i familier Tvillingestudier understøtter genetisk forklaring også af den brede fænotype Konkordans for ASD er 95.2% i monozygote (MZ) tvillinger (n=13 par) og 4.3% i dizygote (DZ) tvillinger (n= 23 pairs) (Nordenbæk et al. (2010)) Genetisk - multiple interagerende gener Bidrager med % af ætiologien (hereditets-faktor) Den arvelige fænotype spænder fra klassisk autisme til variation inden for det normale Søskende til infantil autist: 3-5 % risiko for infantil autisme, % risiko for mildere variant Drenge : Piger = 4-5 : 1 (hormon-hypotese)

12 Genetik Mange risikogener identificeret Epigenetik Stress Infektioner Paternal age

13 EEG el. ERP Madsen et al. Autism research 2013 Results reflect hypersensitivity of children with ASD to sensory information.

14 Hormoner Steroider Testosteron og andre steroid hormoner øget i amnionvæske (Baron-Cohen et al. 2014) Oxytocin

15 Oxytocin Nonapeptid Oxytocin (OXT) produceres i hypothalamus Uterus sammentrækning, tilløb af mælk Central effekt; receptorer bl.a. i amygdala Biologisk basis for social genkendelse, tillid og tilknytning (bonding)

16 Dyremodeller Knockout mus og rotter Mindre sociale, genkender ikke artsfæller og bruger længere tid på at snuse Ved substitution af OXT normaliseres adfærden

17 Mennesker OXT konc lavere hos ASD end NTD Ca ½ af konc i raske ASD børn har ikke den normale stigning med alderen Tillids-studier (trust game) (Kosfeld et al 2005) Reduktion af angst (billeder) kan vises på fmri (Kirsch et al 2005) Kliniske studier med ASD A (34 min)

18 MEN Autisme nedarves ikke som en pakke!

19 Miljø-faktorer kan ikke helt udelukkes ved ASD Overførte antistoffer under graviditet Infektioner Miljøgifte MEN - miljøet betyder meget for hvordan barnet udvikler sig med sin ASD herunder forekomst af komorbiditet

20 Konkrete symptomer Hvad skal vi lede efter? Hos de mindste Eye tracking (CC) Shared attention

21 Se lige denne pige!

22 Og så ham her -

23 Imitation Tur-tagning Tuning

24

25 Større børn Autisme opdages ofte før skolestart Asperger og PDD-NOS (GUA) ofte først hos skolebørn MEN - mange opdages ikke

26 Større børn Afvigende social funktion Ved siden af rethaveriske nærtagne generte Manglende social interesse, ligegladhed, undgår eller trækker sig tilbage på trods af beviselig (lejlighedsvis) kompetence i social omgang. Kontakten primært baseret på opfyldelse af materielle behov Manglende evne til at indgå og bevare relationer til jævnaldrende Ustabil tilknytning til andre, udviser høj grad af ambivalens over for voksne, især forældre og omsorgsgivere Uselvstændig, overdrevent kontrollerende, aggressiv, stridslysten Skiftende had/kærligheds adfærd over for forældre, lærere og behandlere forekommer hyppigt Meget stærkt begrænset evne til empati eller evne til at aflæse og forstå andres følelsesreaktioner korrekt

27 Større børn Sprogligt ejendommelige Pedantiske anderledes tonefald forkert sprogmelodi neologismer Indskrænkede interesser Særinteresser professor-agtig bizarre ideer knytter sig til ting - subkulturer Motorisk kejtede særlig kropsholdning og bevægemønstre Eventuelt: Angst tænkningsforstyrrelse (GUA/MCDD eller grænsepsykose )

28 Større børn (piger) Piger opdrages til at blive sociale og formentlig bruger piger med ASD derfor mere tid på at tillære adfærden (ikke evnen) kan derfor på overfladen fremstå mere normale Piger er mindre tilbøjelige til at udvikle den udadreagerende adfærd, der ses hos drenge

29 Komorbiditet

30 Komorbiditet MANGE har andre vanskeligheder: Mental retardering ca. 45% Angst 42-56% ADHD 28-44% Psykotiske lidelser 12-17% OCD 7-24% Spiseforstyrrelse 4-5% Søvn 50-80% Motorik mindst 79% Lai & Baron-Cohen, 2013 Juni 2014 Cantio & Bilenberg 30

31 Data fra klinisk database (BUP, Odense) (Paus & Bilenberg (ikke publiceret)) Spørgsmål i CBCL ASD (n=120) Normalt Udviklede (n=796) RR 9. Kan ikke få bestemte tanker ud af hovedet, tvangstanker 18. Skader sig selv med vilje, har forsøgt selvmord Nogen gange (=1) Ofte (=2) Nogen gange (=1) Ofte (=2) 25,9% (30) 35,3% (41) 9,5% (76) 2,1% (17) 5,6 8,5% (10) 0,9% (1) 0,9% (7) 0% (0) 10,4 20. Ødelægger sine egne ting 22,0% (26) 11,9% (14) 6,0% (48) 0,3% (2) 5,4 21. Ødelægger andres ting 19,5% (23) 6,8% (8) 2,0% (16) 0,3% (2) 11,4 37. Kommer ofte op at slås 20,2% (24) 13,4% (16) 5,2% (41) 1,1% (9) 5,3 57. Angriber andre med slag og spark 66. Gentager bestemte handlinger igen og igen (tvangshandlinger) 20,3% (24) 10,2% (12) 6,7% (53) 0,3% (2) 4,4 14,7% (17) 23,3% (27) 1,9% (15) 0,6% (5) 15,2 68. Skriger meget 16,1% (19) 7,6% (9) 5,0% (40) 0,4% (3) 4,4 83. Samler på ting han/hun ikke har brug for Hyppigste 75% Højeste RR 14,4% (17) 17,8% (21) 11,9% (95) 2,3% (18) 2,3 91. Har selvmordstanker 16,1% (19) 6,8% (8) 2,4% (19) 0% (0) 9,5 95. Raseriudbrud 39,3% (46) 35,0% (41) 14,6% (116) 2,0% (16) 4,5 97. Truer andre 19,5% (23) 5,1% (6) 1,5% (12) 0,3% (2) 13,7

32 Tænkningsforstyrrelser Cases Kontroller Præliminære resultater! Juni 2014 Cantio & Bilenberg 32

33 Angst Cases Kontroller Præliminære resultater! Juni 2014 Cantio & Bilenberg 33

34 GUA eller hva

35 Anden gennemgribende udviklingsforstyrrelse (GUA eller PDD-NOS) Ingen specificerede diagnostiske kriterier i ICD-10; opfylder ikke betingelser for autisme/as, men tilhører spektret Forstyrret gensidigt socialt samspil (S) + én af de andre triade forstyrrelser (C og/eller RRBI) - ++ komorbiditet

36 ADHD/MR/ASD ADHD Mental Retardering (Let + sværere) Inf. Autisme ASD Neuropsykiatrisk co-morbiditet: - OCD - Angst - Tics - Affektive tilstande - Psykose

37 Grænsepsykose, GUA eller hva? Andre diagnostiske betegnelser anvendt til kategorisering af denne inhomogene gruppe: Grænsepsykose Childhood schizophrenia Multiple Complex Developmental Disorder (MCDD)

38 Infantil grænsepsykose (Brask) M.Lomholt: Børnepsykiatri (1974) Gammel ICD-8 diagnose Borderline psykose Instabil personlighed Angst Mikro-psykoser

39 MCDD ASD ASD MCDD

40 Ny model + Tankeforstyrrelser ASD, jvnf. DSM-5 ICD-10 Særligt forløb: Højrisiko for psykoseudvikling + Angst

41 ASD og angst White et al. (Clin Psychol Rev., 2009) Angst er hyppig komorbiditet 55% (PDD-NOS) debruin et al. (2006) 42% (blandet ASD) Simonoff et al. (2008) Angst: AD<PDD-NOS=AS Omvendt proportionalt med ASD sværhedsgrad Gadow et al. (2005) Højere IQ mere angst Ældre ASD ptt. mere angst Weisbrot et al. (2005) Tjek angst symptomer; ikke angst diagnoser CBCL, BYI, K-SADS (helst flere informanter)

42 ASD og psykose Rapoport et al. (JAACAP, 2009) Patienter med COS (Childhood onset schizophrenia) før 13 år; N=97 Grundig ASD udredning: ASD (DSM-IV-TR); n=28 (29%) (IA/AS/PDD-NOS=1/2/25) Brede fænotype (sprog, social); n=39 (40%) Ingen udviklingsproblemer; n=30 (31%) (UCLA COS sample; Gogtay (2008)) Follow up af dansk ASD kohorte i registre Mouridsen et al. (2008) 3,4% af ptt med infantil autisme fik senere diagnose i skizofrenispektrum 34,8% af ptt med atypisk autisme fik senere diagnose i skizofrenispektrum

43 Hollandsk follow-up studie MCDD studier (van Engeland, van der Gaag, debruin m.fl.) Follow-up af 55 børn med MCDD har vist at der er en forhøjet risiko for psykose Ved follow-up til teenageårene havde 22% udviklet skizofreni spektrum lidelser Ved follow-up til unge voksne havde 64% udviklet skizofreni spektrum lidelser (skizofreni, skizoaffektiv eller skizotypisk sindslidelse) van Engeland & van der Gaag (1994) Sprong et al. (2008)

44 Neuropsykologiske paradigmer Empatiforstyrrelse (ToM) - mentalisering Central kohærens Skabning af mening, sammenhæng, helhed, forløb (årsag-virkning-konsekvens) Eksekutive funktioner Social-kognitive forstyrrelser NLD

45 Udredning af ASD

46 ASD Udredning / undersøgelse 1 Henvisning Anamnese Disposition Familieanamnese Udvikling (se senere) Symptom- og funktionsbeskrivelse Ressource-vurdering

47 ASD Udredning / undersøgelse 2 Observation (oplysninger om funktion) i forskellig kontekst Hjem, skole, fritid (suppleret med CBCL, TRF, YSR) Psykometri (ASSQ, SCQ, SRS) Systematisk diagnostisk interview Kernesymptomer (ICD-10, triade) Udviklingsanamnese (ADI, DISCO) Co-morbiditet (K-SADS) Psykose Angst Depression Tics, tvangssymptomer ADHD

48 ASD Udredning / undersøgelse 3 Psykologisk undersøgelse Kognitiv test (WISC, WPPSI) Projektive tests ( blæk-klat-testen, billed-historie-test) ADOS ToM, CC, EF Somatisk vurdering Neurologiske sygdomme (epilepsi, m.m.) Funktions-neurologisk, motorisk (movement ABC) Særlige undersøgelser (ud fra konkrete indikationer) Konference Alle data, tests, video sekvenser

49 ADOS; Autism Diagnostic Observation Schedule ADOS er en semistruktureret, standardiseret observation af kommunikation, social interaktion og leg for personer under mistanke for autisme eller autismespektrumforstyrrelser ADOS kan anvendes på personer på forskelligt udviklingsniveau og med forskellig alder, fra småbørn til voksne Med materialet er det muligt at tilvejebringe standardiseret information inden for områderne social adfærd, brug af vokalisering/tale og gestik i sociale situationer, leg og interesser ADOS bør kun anvendes af fagpersoner, som er godt bekendt med autismespektrumsforstyrrelser Kursus bl.a. Videnscenter for Autisme

50 Prognose for ASD Livslangt handicap Ingen kurativ behandling Specifikt vedr. MCDD el. børn m. angst/psykose Opgaven er at bremse, begrænse og stoppe den negative udvikling Kindling (depressive eller psykotiske episoder medfører forværring af prognosen)

51 Screening for ASD Uspecifik udviklings-forsinkelse Sprog/kommunikation

52 CBCL;1½-5 - ASD-skala Pervasive Development Problems (sum af): 3. Bange for at prøve nye ting. 4. Undgår at se andre i øjnene. 7. Tåler ikke at ting ikke er på plads. 21. Bliver urolig af enhver forandring af rutinen. 23. Svarer ikke når folk taler til ham/hende. 25. Kommer dårligt ud af det med andre børn. 63. Rokker ofte med hoved eller krop. 67. Virker ligeglad med kærlige ord eller kærtegn. 70. Viser ikke varme følelser mod andre mennesker. 76. Taleproblemer. 80. Mærkelig opførsel. 92. Bliver urolig af nye personer eller situationer. 98. Tilbagetrukket, involverer sig ikke med andre.

53 ROC (Narzisi et al.; Research in Developmental Disabilities; 2013)

54 SDQ (Goodman) Ingen ASD specifikke items ADHD Conduct Emotional Peer-problems Pro-social

55 The Social Communication Questionnaire (SCQ) Berument et al., items (forældre-udfyldt) Aspekter fra triaden er dækket social impairments, communicative impairments and restricted, repetitive behaviours and interests Item scores 0 eller 1 (0-39) Cut-off er 15 points eller mere (ASD vs. andre psykiatriske lidelser)

56 ASSQ (Ehlers, Gillberg) Informanter (forældre, lærere, pædagoger m.fl.) 7-16-årige 27 items 0 - ikke til stede, 1 - til en vis grad til stede, 2 - definitivt til stede Gennemsnits total-score i populationen (N=1401, 7-16 årige) 0,7 point (SD 2,6) Gennemsnits total-score i klinisk materiale 22 til 26 point Optimal cutoff score i populationsstudier > 5 point giver en sensitivitet på næsten 1,0 - men en lav specificitet Optimal cutoff i kliniske materialer: > 19 ved forældre-rating, 22 ved lærer-rating Kilde: Asperger Syndrome: Epidemiological, cognitive, language and neurobiological aspects doktorafhandling af Stephan Ehlers, Göteborg 1997.

57 Behandling af ASD

58 ASD Behandling/støtte 1 Rådgivning, undervisning (psykoedukation) Forældre, netværk Tilpasset skoletilbud Specialklasse, inklusion? Vejledning Skole, fritidstilbud Skills træning Social, kommunikation, adfærd,

59 ASD Behandling/støtte 2 Støtte til særlige fritidstilbud Sport, foreninger Tabt arbejdsfortjeneste Nedsat arbejdstid til én af forældrene Aflastning Weekend Støtte-/kontaktperson

60 ASD; specielt GUA Behandling; medicin 1 Eventuel medicinsk behandling tager udgangspunkt i komorbiditeten; f.eks. angst og tankeforstyrrelser Angst-, psykose- og impulsdæmpende Risperdal, Seroquel, Abilify (pn Truxal) Styret af virkning/bivirkninger

61 ASD; specielt GUA Behandling; medicin 2 Anden komorbiditet kan også kræve medicinsk behandling ADHD Methylphenidat, atomoxetin Depressive episoder Kognitiv terapi (hvis mulig) Fluoxetin, (citalopram, sertralin, m.fl.) Tics Tourette syndrom Aripiprazol, clonidin

62 Fortsat ASD; specielt GUA Behandling; medicin 3 OCD tvangssymptomer Nogle gange effekt af antipsykotica ellers evt. supplement med SSRI Stemningsstabiliserende Lamictal eller anden antiepileptisk medicin

63 Kognitiv terapi ASD; specielt GUA Individuel støttende samtale f.eks. ved pubertet Familierådgivning Forældregrupper Søskendegrupper Behandling; anden

64 Nyere ASD forskning

65 Misbalance connectivity

66 Formål Dansk forskning Sammenligne informationsbearbejdning (ERP) hos patienter med ASD med en gruppe raske kontroller Undersøger om det på baggrund af neurofysiologiske tests er muligt at differentiere subgrupper indenfor ASDgruppen Undersøge hvorvidt særlige ASD subtyper kan være forløbere for skizofreni

67 Robot-assisteret træning af børn med ASD robot

68 Slut Tak for jeres opmærksomhed!

Autismespektrum forstyrrelser (ASD) - definition, diagnostik og behandling

Autismespektrum forstyrrelser (ASD) - definition, diagnostik og behandling Autismespektrum forstyrrelser (ASD) - definition, diagnostik og behandling Niels Bilenberg, M.D., Professor, Ph.D. Child and Adolescent Psychiatric Department University of Southern Denmark e-mail: niels.bilenberg@rsyd.dk

Læs mere

Psykiske udviklingsforstyrrelser med særlig vægt på autisme

Psykiske udviklingsforstyrrelser med særlig vægt på autisme Psykiske udviklingsforstyrrelser med særlig vægt på autisme Niels Bilenberg, M.D., Professor, Ph.D. Child and Adolescent Psychiatric Department University of Southern Denmark e-mail: niels.bilenberg@rsyd.dk

Læs mere

Behov for et system, der kigger på flere niveauer!

Behov for et system, der kigger på flere niveauer! Behov for et system, der kigger på flere niveauer! TrekanterASD119A TrekanterASD119A TrekanterASD119A.5 23 Metode 30 med ASD fra vores studie med matchede kontroller, alder M:11 (1.4), 6 piger. Diagnoseret

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

AUTISMESPEKTRUM FORSTYRRELSER SUPPLEMENT

AUTISMESPEKTRUM FORSTYRRELSER SUPPLEMENT Nr. 6 AUTISMESPEKTRUM FORYRRELSER SUPPLEMENT Undersøgtes cpr.nr. og initialer Dato for interview Interviewer ID-kode: INDHOLDSFORTEGNELSE GENNMGRIBENDE UDVIKLINGSFORYRRELSE... 3 2 GENNMGRIBENDE UDVIKLINGSFORYRRELSE

Læs mere

Autismespektret. PsykInfo v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov

Autismespektret. PsykInfo v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov Autismespektret PsykInfo 24.04.12 v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov Program Hvad er autisme? Hvad er symptomerne på autisme? Adfærd Behandling Spørgsmål Dias kan findes på www.psykinfo.dk

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Børn- og unge med autismespektrumforstyrrelse. Anne Heurlin, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Børn- og unge med autismespektrumforstyrrelse. Anne Heurlin, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Børn- og unge med autismespektrumforstyrrelse Anne Heurlin, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri 3.2.1 Almen praksis Den alment praktiserende læge har en central rolle med hensyn til opsporing af psykisk

Læs mere

INTRODUKTION TIL AUTISME

INTRODUKTION TIL AUTISME INTRODUKTION TIL AUTISME d. 18 maj, kl. 19-21 V. Psykolog Lise S. Westermann PROGRAM Program Hvad er autismespektrumforstyrrelser Diagnoser Komorbiditet Diagnosesystemer Hvilke udfordringer og styrker

Læs mere

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge 25. Marts 2015, Fredericia Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge Præsentation Emily Dean Weisenberg, Cand. Psych. 2005, autoriseret 2009 2005-2006: PPR - Heldagsskole for børn med socioemotionelle

Læs mere

Autisme- spektrum- forstyrrelser. Karina N. Jørgensen, cand.psych

Autisme- spektrum- forstyrrelser. Karina N. Jørgensen, cand.psych Autisme- spektrum- forstyrrelser Karina N. Jørgensen, cand.psych 1 Hvad tænker i, at autismespektrumforstyrrelser er? 2 Infantil autisme, 1943 ICD-10: Gennemgribende udviklingsforstyrrelse (1992) ICD-11:?

Læs mere

Information om AUTISME HOS BØRN OG UNGE Diagnosen, indsatser og livskvalitet

Information om AUTISME HOS BØRN OG UNGE Diagnosen, indsatser og livskvalitet Til forældre og andre pårørende Information om AUTISME HOS BØRN OG UNGE Diagnosen, indsatser og livskvalitet Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er autisme? 06 Tænkning og forståelse hos

Læs mere

Asperger syndrom og andre AutismeSpektrumForstyrrelser

Asperger syndrom og andre AutismeSpektrumForstyrrelser Asperger syndrom og andre AutismeSpektrumForstyrrelser ADHD og Autisme Spektrum Forstyrrelser Handlemuligheder hos unge og voksne Torben Isager Psykiatriformidlingen, Frederiksberg 3-5 % ADHD 1 % ASF Uddannelsesforbundet

Læs mere

Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser

Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Undersøgelser viser, at der er en kønsfordeling på 60 % drenge og 40 % piger, der

Læs mere

Screening af adfærd indenfor spektret hos børn / unge

Screening af adfærd indenfor spektret hos børn / unge Autisme Spektrum Forstyrrelser Screening og Diagnostik AUTISME PERSONALETRÆF Cand.Psych., ph.d.-studerende Cathriona Cantio Screening af adfærd indenfor spektret hos børn / unge SRS (SCQ & M-CHAT) 1 Social

Læs mere

Når autismen ikke er alene

Når autismen ikke er alene Når autismen ikke er alene Psyk-Info temaaften d. 30. oktober 2017 Psykolog Sine Kjeldsen og pædagogisk konsulent Anne Pind, Autismefokus Program Autisme og komorbiditet Angst OCD Psykotiske tilstande

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom.

barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom. Et anderledes barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom. I den ene familie følger vi Tobias, en 10-årig dreng, som har fået

Læs mere

Tine Houmann 1 ADHD OG KOMORBIDITET. Tine Houmann Overlæge, studielektor Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, Københavns Universitet

Tine Houmann 1 ADHD OG KOMORBIDITET. Tine Houmann Overlæge, studielektor Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, Københavns Universitet Tine Houmann 1 ADHD OG KOMORBIDITET Tine Houmann Overlæge, studielektor Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, Københavns Universitet Tine Houmann 2 Komorbiditet ved ADHD Over 50%: Adfærdsforstyrrelser,

Læs mere

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Småbørn: Udtalt hyperaktivitet Krav om umiddelbar behovstilfredstillelse Impulsivitet Udbrud Vanskeligt at lytte Ikke vedvarende leg Med stigende alder: Hyperaktivitet

Læs mere

Plan. Ungdomsuddannelserne og diagnoserne. Januar 2014. Ungdomsuddannelserne og diagnoserne i praksis Afgrænsning og beskrivelse.

Plan. Ungdomsuddannelserne og diagnoserne. Januar 2014. Ungdomsuddannelserne og diagnoserne i praksis Afgrænsning og beskrivelse. Ungdomsuddannelserne og diagnoserne, autisme og de andre i praksis Psykiatriformidlingen Frederiksberg (Børne-ungdomspsykiatrisk Center Glostrup) Uddannelsesforbundet Svendborg Onsdag d. 29. januar 0.00.00

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser VEJ nr 9194 af 11/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: SUM, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-98/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016

Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016 Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016 Piger med autisme: Der er i de senere år kommet øget fokus på piger og kvinder med autismer. Piger og kvinder med autisme fremtræder ofte anderledes

Læs mere

AUTISME & ADHD. Uddannelsesforbundet. Oktober Modul 1

AUTISME & ADHD. Uddannelsesforbundet. Oktober Modul 1 AUTISME & ADHD Uddannelsesforbundet Oktober 2017 Modul 1 2017 1 WHO - Samfundskompetencer Selvbevidsthed Evne til kritisk refleksion Evne til at tage beslutninger Samarbejdsevne Evne til at håndtere følelser

Læs mere

Tema aften for den Nord jyske kredsforening. Fagcenter for Autisme og ADHD Socialpædagog Maria Hansen

Tema aften for den Nord jyske kredsforening. Fagcenter for Autisme og ADHD Socialpædagog Maria Hansen Tema aften for den Nord jyske kredsforening Fagcenter for Autisme og ADHD Socialpædagog Maria Hansen Hvad er Autisme og ADHD - En neuro biologisk udfordring det sker i hjernen, vi ser det på adfærden -

Læs mere

Adfærdsproblemer. Demetrious Haracopos Center for Autisme 2008

Adfærdsproblemer. Demetrious Haracopos Center for Autisme 2008 Adfærdsproblemer Demetrious Haracopos Center for Autisme 2008 Indhold af foredraget Hvorfor retter man opmærksomhed mod problemadfærd? Vigtige overvejelser Adfærdsanalyse Behandlingsindsats Eksempler på

Læs mere

Autisme Diagnostisk Observations Skema (ADOS) og Autisme Diagnostisk Interview Rev. (ADI-R)... 2. Indledning... 2

Autisme Diagnostisk Observations Skema (ADOS) og Autisme Diagnostisk Interview Rev. (ADI-R)... 2. Indledning... 2 Bragt i Autismebladet, 2010, nr. 1. Indhold Autisme Diagnostisk Observations Skema (ADOS) og Autisme Diagnostisk Interview Rev. (ADI-R)... 2 Indledning... 2 ADOS og ADI-R i den diagnostiske proces... 2

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010 Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010 Workshop om Børnesamtalen - børn med torsdag d.11.marts 2010 Inge Louv Socialrådgiver handicapkonsulent www.ingelouv.dk Kort gennemgang af grundlæggende forstyrrelser

Læs mere

SOLISTEN - psykose på det store lærred

SOLISTEN - psykose på det store lærred SOLISTEN - psykose på det store lærred PsykInfo 5. marts 2013 Ledende overlæge, Psykiatrien Øst Region Sjælland Litteratur Skizofreni og andre psykoser Psykiatrifonden 2011 ISBN: 978-87-90420-79-6 Litteratur

Læs mere

Misbrug eller dobbeltdiagnose?

Misbrug eller dobbeltdiagnose? Misbrug eller dobbeltdiagnose? Introduktion til differential diagnostiske problemer ved dobbelt diagnose Robert Elbrønd Hierarkisk diagnostik Hierarki F0x Organiske hjernelidelser Primære eller sekundær

Læs mere

Psykiatri. Information om AUTISME hos børn og unge

Psykiatri. Information om AUTISME hos børn og unge Psykiatri Information om AUTISME hos børn og unge 2 HVAD ER AUTISME hos børn og unge? Autisme er en arvelig udviklingsforstyrrelse, der kommer til udtryk ved, at barnet eller den unge har en begrænset

Læs mere

Piger Tidligere traumeudsættelse Større grad af eksponering Andet psykiatrisk lidelse Psykopatologi hos forældrene Manglende social støtte

Piger Tidligere traumeudsættelse Større grad af eksponering Andet psykiatrisk lidelse Psykopatologi hos forældrene Manglende social støtte Piger Tidligere traumeudsættelse Større grad af eksponering Andet psykiatrisk lidelse Psykopatologi hos forældrene Manglende social støtte Den psykiatriske vurdering af børn og unge bør rutinemæssigt inkludere

Læs mere

De nye diagnosekriterier

De nye diagnosekriterier De nye diagnosekriterier Au8sme personale træf 2015 Psykolog og ph.d.- studerende 1 Leo Kanner (1943) Historisk rids Hans Asperger (1944) 3 Diagnosesystemer ICD WHO Gælder for hele verden Anvendes som

Læs mere

Er det ADHD? - og hvad så?

Er det ADHD? - og hvad så? Er det ADHD? - og hvad så? Hvem er vi? Distriktssygeplejerske Anne Haahr Petersen Distriktssygeplejerske Charlotte K. Eliassen Tilknyttet ADHD-klinikken i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik i Næstved,

Læs mere

Børn med social-kognitive vanskeligheder

Børn med social-kognitive vanskeligheder Børn med social-kognitive vanskeligheder Hvordan håndterer vi dette i spejderarbejdet? 01-03-2013 LIMBIS / Mikala Lousdal Liemann 1 Model for diagnoserne ADHD 3-12 af 100 Aggressiv adfærd ASF 3-15 af 1000

Læs mere

ADHD - Risiko og resiliens i førskolealderen

ADHD - Risiko og resiliens i førskolealderen ADHD - Risiko og resiliens i førskolealderen Professor, Niels Bilenberg FOCUS - Forskningscenter for Udviklingsforstyrrelser BUP-O Psykiatrien i Region Syddanmark ADHD : Hvorfor væsentligt at beskæftige

Læs mere

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri ADHD Starter før det 7 år, symptomer skal have stået på i mindst 6 måneder Opmærksomhedsforstyrrelse Hyperaktivitet: sidder uroligt,

Læs mere

Autismespektret og nyt diagnosesystem. Før og efter

Autismespektret og nyt diagnosesystem. Før og efter Autismespektret og nyt diagnosesystem Før og efter Indtil 1971 blandes autisme med skizofreni Childhood schizophrenia Infantile psychosis Autism/Autistic disorder ICD-10 1990/95 og DSM-IV 1994 : Gennemgribende

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Program Hvad er ADHD? ADHD og hjernen ADHD og kernesymptomer Pædagogiske virkemidler

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

EUROPAHALLEN Aalborg Kongres- og Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg. Lørdag den 13. september 2014 kl. 08.00-16.00.

EUROPAHALLEN Aalborg Kongres- og Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg. Lørdag den 13. september 2014 kl. 08.00-16.00. Komplekse autismetilstande: Når autismeperspektiv og autismepædagogik ikke rækker - en temadag om Gua-diagnosen og andre blandingstilstande ved autismespektrum forstyrrelser Niels Bilenberg Niels Bilenberg

Læs mere

Familier med handikappede børn. En forældrevinkel

Familier med handikappede børn. En forældrevinkel Familier med handikappede børn En forældrevinkel Introduktion Lidt om autisme De pårørendes udfordringer i hverdagen Sagsbehandlerens vinkel Forventninger Opsamling Hvem er jeg Winnie Skjødt Mor til 2

Læs mere

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd ADHD database Implementering i BUP Danske regioner ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd November; 2012 HKD KLASSIFIKATION ICD-10 DIAGNOSE (HKD) Uopmærksomhed Hyperaktivitet + + Impulsivitet + Adfærdsforstyrrelse

Læs mere

Angst, depression, adhd hos de unge. Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D.

Angst, depression, adhd hos de unge. Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D. Angst, depression, adhd hos de unge Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D. De psykiatriske diagnoser Psykiatriens dilemma! Ingen blodprøver, ingen skanninger osv.

Læs mere

Anbragte børn og unge med psykiske sygdomme

Anbragte børn og unge med psykiske sygdomme Anbragte børn og unge med psykiske sygdomme Resultater fra SFI s forløbsundersøgelser af 1995-årgangen Tine Egelund & Mette Lausten SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd København SFI-konference

Læs mere

ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer

ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer Delstudie under Odense Børnekohorte Professor Niels Bilenberg Børne- og ungdomspsykiatri,

Læs mere

ADHD et liv i kaos. Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud

ADHD et liv i kaos. Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud ADHD et liv i kaos Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud v. Psykolog Anette Ulrik og Dorthe Wulff Kelstrup www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Overlæge Charlotte Freund Specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Afd. Q Århus Universitetshospital, Risskov Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Hvad er Autisme - Aspergers Syndrom. Autisme

Hvad er Autisme - Aspergers Syndrom. Autisme Hvad er Autisme - Aspergers Syndrom Autisme Autisme er det man kalder en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Med gennemgribende udviklingsforstyrrelse mener man, at barnets udvikling adskiller sig væsentligt

Læs mere

Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD

Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD Læge Thomas Alberto Hoffman Bach Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Afdeling Hillerød ADHD ambulatoriet Diagnostisk DF90.0 Forstyrrelse af aktivitet

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved medikamentel behandling

Læs mere

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med.

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketinget Per Per Hove Hove Thomsen Sundheds-og forebyggelsesudvalget, november 2014 Børne-og Ungdomspsykiatri anno 2014 Følgende

Læs mere

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 INDHOLD DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER 3 ADHD 4 DEPRESSION 5 FÆLLESBETEGNELSEN

Læs mere

DET GODE MØDE MED BORGERE MED AUTISME

DET GODE MØDE MED BORGERE MED AUTISME PROGRAMMET VAR DET GODE MØDE MED BORGERE MED AUTISME Slides/plancher fra det Spændende arrangement med autismeekspert Dorthe Hölck Torsdag den 24. august 2017 kl. 15-17 Indblik i autisme og interaktion

Læs mere

Temadag. 21. januar Kl Ved. Klinisk børneneuropsykolog Marianne Verdel

Temadag. 21. januar Kl Ved. Klinisk børneneuropsykolog Marianne Verdel Temadag 21. januar 2017 Kl. 13 15.15 Ved Klinisk børneneuropsykolog Marianne Verdel Amagerfælledvej 56 A, 2300 København S Telefon 35 32 90 06 www.cfh.ku.dk Tema om at være bedsteforældre til et barn med

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri

Børne- og Ungdomspsykiatri Danske Regioner Juni 2014 Børne- og Ungdomspsykiatri Pakkeforløb til udredning Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke Indledning Formålet med pakkeforløb

Læs mere

Depressive spektrum forstyrrelser hos 7-9-årige børn - metodologiske problemstillinger i inklusionsfasen

Depressive spektrum forstyrrelser hos 7-9-årige børn - metodologiske problemstillinger i inklusionsfasen Depressive spektrum forstyrrelser hos 7-9-årige børn - metodologiske problemstillinger i inklusionsfasen Rikke Wesselhöft Ph.d. stud. MD, Syddansk Universitet Niels Bilenberg Professor, ph.d. MD, Syddansk

Læs mere

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Skizofreni Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Epidemiologi 1 ud af 100 personer udvikler skizofreni 25.000 i DK 500 nye hvert år Debut oftest i 18-25 års alderen Starter 3 år tidligere

Læs mere

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Pernille Due, professor, dr.med. Forskningsleder for Forskningsprogrammet Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens

Læs mere

Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst

Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst København, den 21. september 2017 Thomas Borgen Uhre Sundhedsstyrelsen Referenceprogram for unipolar depression hos voksne - 2007 Thomas Borgen

Læs mere

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion:

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Regionsfunktion: RF Personlighedsforstyrrelser med en sværhedsgrad af sygdommen svarende til GAF

Læs mere

PROBLEMADFÆRD OG LEDSAGENDE FORSTYRRELSER. Demetrious Haracopos Center for Autisme

PROBLEMADFÆRD OG LEDSAGENDE FORSTYRRELSER. Demetrious Haracopos Center for Autisme PROBLEMADFÆRD OG LEDSAGENDE FORSTYRRELSER Demetrious Haracopos Center for Autisme Håndtering af problemadfærd og ledsagende af forstyrrelser Hos mennesker med autisme, ADHD og andre psykiske lidelser Af

Læs mere

WWW.VIDENSRAAD.DK FAKTA OM BØRN OG UNGES MENTALE HELBRED DATO 27. SEPTEMBER 2014

WWW.VIDENSRAAD.DK FAKTA OM BØRN OG UNGES MENTALE HELBRED DATO 27. SEPTEMBER 2014 WWW.VIDENSRAAD.DK FAKTA OM BØRN OG UNGES MENTALE HELBRED DATO 27. SEPTEMBER 2014 Hvad er mentalt helbred? Det engelske begreb mental health kan på dansk oversættes til mental sundhed og mentalt helbred.

Læs mere

Anne Rask. Speciallæge i Psykiatri Overlæge, Psykiatrien i Holbæk November 2011

Anne Rask. Speciallæge i Psykiatri Overlæge, Psykiatrien i Holbæk November 2011 Anne Rask Speciallæge i Psykiatri Overlæge, Psykiatrien i Holbæk November 2011 AGENDA HISTORIE DIAGNOSE I DAG HVAD ER BIPOLAR SYGDOM ÅRSAGSFORHOLD HVORDAN STILLES DIAGNOSEN BEHANDLING HISTORIE 1850 erne

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

ADHD-center. BUP-O Psykiatrien i Region Syddanmark

ADHD-center. BUP-O Psykiatrien i Region Syddanmark ADHD-center BUP-O Psykiatrien i Region Syddanmark Program: 09:00 Coffee and welcome 09:15 ADHD-centre, BUP-O (centerets medarbejdere) 10:00 ADHD in adults (Sandra Kooij) (in English) 11:00 Assessment of

Læs mere

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1 ADHD Overordnet orientering 1 AD/HD AD - Attention deficit HD - Hyperactivity disorder Problemer med: Opmærksomhed Hyperaktivitet Impulsivitet 2 3 typer ADHD A D D H D + I A = opmærksomhed H = hyperaktivitet

Læs mere

Personlig medicin og psykisk sygdom. Henrik Rasmussen, Institut for Biologisk Psykiatri, PCSH

Personlig medicin og psykisk sygdom. Henrik Rasmussen, Institut for Biologisk Psykiatri, PCSH Personlig medicin og psykisk sygdom Henrik Rasmussen, Institut for Biologisk Psykiatri, PCSH Institut for Biologisk Psykiatri, Psykiatrisk Center Sct. Hans Genetiske baggrund for opståen af psykiske lidelser

Læs mere

Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet.

Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet. Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet. Børneneuropsykolog Pia Stendevad 1 Alle er forskellige Sorter i det, I hører

Læs mere

Mor-barn samspillet - når mor har alvorlige psykiske vanskeligheder. Abstract Indledning

Mor-barn samspillet - når mor har alvorlige psykiske vanskeligheder. Abstract Indledning Mor-barn samspillet - når mor har alvorlige psykiske vanskeligheder. Af Katrine Røhder, Kirstine Agnete Davidsen, Christopher Høier Trier, Maja Nyström- Hansen, og Susanne Harder. Abstract Denne artikel

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Personlighed. Personlighedsforstyrrelser og deres behandling. PsykInfo Horsens 1. Personlighedsforstyrrelser og psykiatri. Horsens 18.

Personlighed. Personlighedsforstyrrelser og deres behandling. PsykInfo Horsens 1. Personlighedsforstyrrelser og psykiatri. Horsens 18. Personlighedsforstyrrelser og deres behandling Horsens 18. marts 2010 Morten Kjølbye Specialeansvarlig overlæge i psykoterapi De Psykiatriske Specialklinikker Århus Universitetshospital, Risskov Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Diagnostisk afgrænsning mellem autisme - Aspergers syndrom set i voksenpsykiatrisk lys

Diagnostisk afgrænsning mellem autisme - Aspergers syndrom set i voksenpsykiatrisk lys Diagnostisk afgrænsning mellem autisme - Aspergers syndrom set i voksenpsykiatrisk lys af Lennart Pedersen, faglig leder og specialist i børneneuropsykolog Offentliggjort i Autismebladet nr. 3 1998 Indledning

Læs mere

Af Gitte Retbøll, læge og børnepsykiater. Arkivfoto 0-14 TEMA: BØRN MED UDFORDRINGER EN OVERSIGT

Af Gitte Retbøll, læge og børnepsykiater. Arkivfoto 0-14 TEMA: BØRN MED UDFORDRINGER EN OVERSIGT Læs en børnepsykiaters vurdering af forskellige børn hvor vi umiddelbart tror, det er ADHD, men hvor der er noget andet på spil og læs hvad disse børn har brug for i en inklusion. Af Gitte Retbøll, læge

Læs mere

Autisme og skolevægring. VISO konference 1. december 2015

Autisme og skolevægring. VISO konference 1. december 2015 Autisme og skolevægring VISO konference 1. december 2015 Baggrund Stigning i henvendelser hos VISO Komplekse sager med både udviklings- og kontekstuelle problematikker Viden om målgruppen, problemstillingen

Læs mere

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016 Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri Bekiendtgiørelse 1803 Da det er fornummet, at Brændevinsdrik i St. Hans Hospital har forvoldet adskillige

Læs mere

Transplacental-Acquired Antibodies and ADHD

Transplacental-Acquired Antibodies and ADHD Transplacental-Acquired Antibodies and ADHD Bilenberg N, Hougaard D, Norgaard-Pedersen B, Nordenbaek CM, Olsen J. Børne- og ungdomspsykiatri, Universitetsfunktion, Odense Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Personlighedsforstyrrelse. i et psykiatrisk perspektiv. Morten Kjølbye Borderline Konference 1. Diagnosticering - perspektiver og udfordringer

Personlighedsforstyrrelse. i et psykiatrisk perspektiv. Morten Kjølbye Borderline Konference 1. Diagnosticering - perspektiver og udfordringer Diagnosticering - perspektiver og udfordringer Konference om borderline København 7. februar 2017 Psykiatrien i Nordjylland Morten Kjølbye Uddannelseskoordinerende overlæge Psykiatrien i Region Nordjylland

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Vejledning for fagfolk i den primære sundhedssektor. Autismespektrumtilstande

Vejledning for fagfolk i den primære sundhedssektor. Autismespektrumtilstande Vejledning for fagfolk i den primære sundhedssektor Autismespektrumtilstande Introduktion Autismespektret 1 omfatter en række komplekse udviklingsforstyrrelser. Mange finder det derfor vanskeligt at identificere

Læs mere

Skizofreni og psykose At miste grebet om virkeligheden

Skizofreni og psykose At miste grebet om virkeligheden Skizofreni og psykose At miste grebet om virkeligheden Odense Efterår 2011 Udarbejdet af cand. med. Huong Hoang Epidemiologi Myter og fordomme om skizofreni Hvad er psykose? Symptomer på skizofreni Case

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Klinikforberedelse Psykiatri. Færdighedstræning

Klinikforberedelse Psykiatri. Færdighedstræning Klinikforberedelse Psykiatri Færdighedstræning Psykopatologi Logos = læren om Pathos = lidelse Psyke = sjæl (Følelser, humør, stemning, tanker, kognition,...) Hvor sidder psyken, det psykiske, psykiske

Læs mere

Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune. 7. oktober 2014

Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune. 7. oktober 2014 Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune 7. oktober 2014 Inklusion - eksklusion Inklusion Elevens tilhørsforhold til klassen bevares: - Støtte på klassen - Støtte på/fra kompetencecenter Elevens tilhørsforhold

Læs mere

deltagelsesbegrænsning

deltagelsesbegrænsning Mar 18 2011 12:32:44 - Helle Wittrup-Jensen 47 artikler. funktionsevnenedsættelse nedsat funktionsevne nedsættelse i funktionsevne, der vedrører kroppens funktion, kroppens anatomi, aktivitet eller deltagelse

Læs mere

Autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge. Den 4. marts 2014 v. Birgit D. Søgaard Isene Cand. Psych. Aut.

Autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge. Den 4. marts 2014 v. Birgit D. Søgaard Isene Cand. Psych. Aut. Autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge Den 4. marts 2014 v. Birgit D. Søgaard Isene Cand. Psych. Aut. Indhold Autismespektrumforstyrrelser (ASF) set ud fra diagnoseperspektiv Pædagogiske principper

Læs mere

De Sorte Får Mæh mæh mæh Autisme+ Foredrag, december 2010. De Sorte Får Kim F. Petersen 2010 1

De Sorte Får Mæh mæh mæh Autisme+ Foredrag, december 2010. De Sorte Får Kim F. Petersen 2010 1 De Sorte Får Mæh mæh mæh Autisme+ Foredrag, december 2010 1 Foredrag om Autisme+ tilstande: Autisme+ tilstande er diagnoser der gives til mennesker med autisme, samt yderligere mindst 1 anden lidelse eller

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

Diagnoser symptomer og forståelse. Forløb fra børn til voksne. Kort om behandling. ICD-10 / DSM-5 (ICD-11 følger)

Diagnoser symptomer og forståelse. Forløb fra børn til voksne. Kort om behandling. ICD-10 / DSM-5 (ICD-11 følger) Diagnoser symptomer og forståelse Forløb fra børn til voksne Kort om behandling Specialpsykolog Søren Glistrup Børne- og ungdomspsykiatri Sydjylland ICD-10 / DSM-5 (ICD-11 følger) Vedtagne afgrænsninger

Læs mere

Temaaften. Selvforståelse primært for forældre mm

Temaaften. Selvforståelse primært for forældre mm Temaaften Selvforståelse primært for forældre mm Aftenens Program Præsentation af os Viden / Teori om autisme Pause Hvorfor ser vi flere vanskeligheder når de bliver teenagere? Udvikling af ressourcer

Læs mere

Autismespektrumforstyrrelse. Go between. Fokus i mit oplæg

Autismespektrumforstyrrelse. Go between. Fokus i mit oplæg Autismespektrumforstyrrelse Go between Speciale i ASF og ADHD Rådgivning, vejledning og kurser Mentorordninger Supervision Huskurser og undervisning Viso leverandør mail: dh@dorthehoelck.dk mobil: 24657309

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

Ung og sårbar i uddannelse

Ung og sårbar i uddannelse Ung og sårbar i uddannelse Særlige behov for unge med ADHD, autisme og depression Torben Isager Psykiatriformidlingen Frederiksberg (Børne-ungdomspsykiatrisk Center Glostrup) Fælleskonferencen September

Læs mere

Fuglsangcentret marts 2010 Jens Wilbrandtjensw@email.dk

Fuglsangcentret marts 2010 Jens Wilbrandtjensw@email.dk Fuglsangcentret marts 2010 Jens Wilbrandtjensw@email.dk Ud af 430 børn har forældrene til 262 givet tilsagn om, at deres børn må deltage.. hos 31 fandt man adfærdsmæssige risikotegn, der ville kunne føre

Læs mere

Skizofreni Skizofreni 1 April 2017 Underviser: Majbrith Schioldan Kusk

Skizofreni Skizofreni 1 April 2017 Underviser: Majbrith Schioldan Kusk Skizofreni Skizofreni April 2017 1 Myter om skizofreni Flere personligheder Kriminelle, farlige, forudsigelige Skyldes dårlig opdragelse, forkælelse, dovenskab Skyldes dårlige forældre Kan ikke helbredes

Læs mere