september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning"

Transkript

1 september 2013 Side 2: sådan er din PensiOnsOrdning Side 3: ny HJeMMeside Side 8 stor formue sparer Mange OMkOstninger Lægernes Pensionskasse står stærkt: Formuen på 70 mia. kr. giver betydelige stordriftsfordele, og egne investeringsforeninger presser omkostningerne yderligere ned. Side 4: fortsat billigste bank Side 5: interessant alternativ til kapitalpension 0 mia.kr. Side 9 vil du være delegeret På næste generalforsamling? Side 6 det kan næsten altid blive lidt bedre en god pensionsordning kan næsten altid blive lidt bedre. Læs hvad medlemskonsulent Kent boye Christensen råder til. Side 10 Med blikket fremad Samdriftsfordele og fremtidssikring af pensionerne var nogle af budskaberne på generalforsamlingen tidligere på året.

2 sådan er din PensiOnsOrdning din pensionsordning i lægernes Pen sionskasse giver dig en basal, solid dækning. du skal vælge ordning med eller uden ægtefællepension, når du kommer ind i pensionskassen. Hører vi ikke fra dig, får du ordningen med ægtefællepension. Sker der større ændringer i dit liv, skal du overveje, om du bør skifte ordning. Læs mere om mulighederne på du kan se, hvilken ordning du har i pensionsoversigten i min Pension. skat Alders, invalide, ægtefælle /samleverog børnepension udbetales som månedlige, løbende ydelser. Pensionsmodtagere betaler almindelig indkomstskat, og indtil 2020 betales der også udligningsskat af pensionsudbetalinger (gælder ikke invalidepension). Sumudbetaling ved død fratrækkes 40 pct. i statsafgift. brug for mere? Vil du supplere din pensionsopsparing, kan du spare op på aldersopsparing og ratepension i Lægernes Pensionsbank. du kan også vælge at tegne en livsvarig livrente via vores samarbejde med AP Pension. Har du brug for en større dækning ved død og udvalgte kritiske sygdomme, kan du tegne en gruppelivsforsikring via et samarbejde mellem Forenede Gruppeliv, Lægeforeningen, Lægernes Pensionskasse og Lægernes Pensionsbank. Og tegner du en forsikring for tab af erhvervsevne via vores samarbejdspartner AP Pension, kan du øge din forsikringsdækning, hvis du mister din erhvervsevne. du kan også slå tre fluer med et smæk og indbetale mere til din ordning i pensionskassen. Så forhøjer du nemlig din dækning både som pensionist, og hvis du bliver invalid eller dør. det indeholder din Ordning alderspension der varer hele livet. invaliditetsdækning hvis du mister evnen til at arbejde som læge. derudover skal du vælge enten 1 eller 2 dækning ved udvalgte kritiske sygdomme hvis du er under 65 år og indbetaler bidrag af en vis størrelse. PensiOn til dine børn under 21 år 1 livsvarig PensiOn til din ægtefælle/ samlever ved din død er der ingen ægtefælle/samlever, udbetales engangsbeløb til boet, hvis du dør, før du fylder 67 år og endnu ikke er gået på alderspension. 2 et engangsbeløb til dine Pårørende hvis du dør, før du fylder 67 år og endnu ikke er gået på alderspension. Side 2 LÆGeRNeS PeNSiONSNyt SePtembeR 2013

3 ny HJeMMeside vores nye hjemmeside er netop gået i luften. den giver bedre overblik og let adgang til dine muligheder i både pen sionskasse og bank. den nye hjemmeside lægger vægt på, at du nemt og hurtigt skal kunne finde de informationer, du søger, og få adgang til de funktioner, du bruger mest. Hjemmesiden tager udgangspunkt i de ting, der sker i løbet af livet, og giver dig overblik over, hvordan din pensionsordning sikrer dig, og hvilke muligheder, du har for at tilpasse din pension både i pensionskassen og banken. bedre hjælpeværktøjer Søgefunktionen er blevet væsentligt forbedret, så det nu er nemmere at overskue søgeresultaterne. du kan også vælge at aktivere en ordbog, så du med det samme får forklaret de fagord, du møder i teksten. Og uanset hvor du befinder dig på hjemmesiden, kan du få direkte adgang til portalen min pension, som indeholder dine egne pensionstal. du finder den nye hjemmeside samme sted som før nemlig på slip for Pal-skat i udlandet Hvis du bor i udlandet og ikke er fuldt skattepligtig i danmark, kan du blive fritaget for at betale den såkaldte PAL skat på 15,3 pct. af afkastet af din pensionsopsparing. du skal selv søge SKAt om fritagelse. det gør du ved at udfylde en blanket (nr ), som kan hentes på SKAt s hjemmeside. Har du pensionsordninger både i pensionskassen og banken, skal du bruge to blanketter. LÆGeRNeS PeNSiONSNyt SePtembeR 2013 Side 3

4 fortsat billigste bank det kan være svært at gennemskue, hvilken bank der er billigst, men på forbrugerportalen Pengepriser.dk er der hjælp at hente. Her kan du se, hvad det koster at være kunde i danske penge institutter. Lægernes Pensionsbank placerer sig blandt de absolut billigste pengeinstitutter. de lave priser skyldes først og fremmest, at banken meget sjældent taber penge på sine kunder. Vi har desuden samdriftsfordele af at drive pensionskasse og bank inden for samme koncern, og så slipper vi for at bruge penge på markedsføring. det kommer kunderne til gode i form af særdeles konkurrencedygtige priser. Lægernes Pensionsbank har kunder det er næsten en fordobling over de seneste fem år. det koster det at være bankkunde* PlaCering Pengeinstitut Pris i kroner 1. Lægernes Pensionsbank danske bank Nordea bank danmark Spar Nord bank Jyske bank Sydbank Nykredit bank Ringkjøbing Landbobank Lån & Spar bank Arbejdernes Landsbank Kilde: (september 2013). *Pengeprisers modelfamilie med ejerbolig og husstandsindkomst mellem kr. sådan behandler vi dine OPlYsninger Vi har registreret forskellige personlige oplysninger om dig. det er nødvendigt for, at vi kan administrere dit medlemskab af pensionskassen og kundeforhold i banken. Loven bestemmer, hvad vi må bruge oplysningerne til. Fx må vi som udgangspunkt ikke videregive oplysninger om din økonomi til andre, medmindre du selv har givet lov. Når du er kunde i Lægernes Pensionsbank, har du givet banken tilladelse til at videregive oplysninger om dine pensionskonti og depoter til pensionskassen til brug for en samlet pensionsrådgivning. Hvis pensions kassen skal give dig en udvidet pensionsrådgivning, der omfatter dit fulde kundeforhold i Lægernes Pensionsbank, skal vi bruge et særligt samtykke fra dig. Vi kan i øvrigt videregive sædvanlige oplysninger uden samtykke, hvis det sker til administrative formål. du kan altid bede om at få oplyst, hvad vi har registreret om dig, og få forkerte oplysninger rettet eller slettet. Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra pensionskassen og banken, kan du kontakte os og bede om at blive fri. du vil dog fortsat få tilsendt medlemsbladet Lægernes Pensionsnyt. læs mere i pjecen behandling af personoplysninger, som du kan finde på Her finder du også blanketten om udvidet samtykke. Side 4 LÆGeRNeS PeNSiONSNyt SePtembeR 2013

5 interessant alternativ til kapitalpension fra 2013 er det ikke længere muligt at få fradrag, når du indbetaler på kapitalpension, men afløseren aldersopsparing kan være interessant, hvis du vil spare op til et engangsbeløb som pensionist. alders- PensiOn KAPitAL PeNSiON Aldersopsparing er en ny pensionsform, som afløser kapitalpensionen. den store forskel er, at indbetalingerne til en aldersopsparing ikke er fradragsberettigede, som de var ved kapitalpension. til gengæld er det skattefrit at hæve pengene, når den tid kommer. konvertering er du blandt de mange tusinde danskere, der har sparet op på den før så populære kapitalpension, kan du konvertere kapitalpensionen til en aldersopsparing i Lægernes Pensionsbank mod et gebyr på 600 kr. til banken og en afgift på 40 pct. til staten. Gør du det i 2013 eller 2014, kan du nøjes med at betale 37,3 pct. i afgift. du sparer altså 2,7 pct.point. det lyder som et godt tilbud, og er det langt hen ad vejen også, hvis kapitalpensionen ikke er alt for lille, påpeger pensionschef britta Sørensen: Vi anbefaler ikke at konvertere små kapitalpensioner under kr. fordi konverteringsomkostningerne bliver for høje i forhold til udbyttet. men ved større beløb er der som udgangspunkt ingen betænkeligheder. Hvis du ønsker engangsbeløb Alle under 75 år kan oprette en aldersopsparing. du kan højst indbetale kr. (i 2013), og du kan ikke få fradrag for indbetalingerne. bemærk, at værdien af din aldersopsparing kan påvirke størrelsen af din eventuelle efterløn. der er mange holdninger til aldersopsparing. i Lægernes Pensionsbank mener vi, det er et godt produkt, også for højtlønnede, der jo ofte investerer privat for frie midler (penge, der er beskattet, red.). Som al pensionsopsparing har aldersopsparing nemlig den fordel, at beskatningen af afkast og udbytte er betydeligt lavere end ved frie midler. Så vil man gerne supplere sin livsvarige pension fra pensionskassen med en engangsudbetaling, når man går på pension, er det værd at overveje en aldersopsparing, forklarer britta Sørensen. er du fyldt 60 år? Får du udbetalt din kapitalpension i år eller næste år, kan du også få glæde af skatterabatten. du skal være fyldt 60 år, før du kan få udbetalt din kapitalpension. LÆGeRNeS PeNSiONSNyt SePtembeR 2013 Side 5

6 det kan næsten altid blive lidt bedre En god pensionsordning kan næsten altid blive lidt bedre. Medlemskonsulent Kent Boye Christensen giver hver dag gode råd til pensionskassens medlemmer. Pensionsnyt lyttede med. Kent Boye Christensen er ombejlet. Hans kalender er tæt pakket med møder, for som medlemskonsulent i Lægernes Pensionskasse er det hans opgave at rådgive medlemmerne om deres helt personlige pensionsforhold og den service er eftertragtet: 15 møder om ugen er ikke unormalt, og emnerne spænder vidt: fra spørgsmål om sikring af familien, hvis der skulle ske noget fatalt, til gode råd om optimering af pensionen, når man sælger sin praksis. Læger har en klar forventning om, at deres pensionskasse sørger for en solid pensionsordning. Langt de fleste er meget tilfredse med, at pensionen passer sig selv. Alligevel kan det godt betale sig at gå papirerne igennem af og til. Der er næsten altid noget, der kan blive lidt bedre, fortæller Kent Boye Christensen. Typisk mødeforløb Et møde varer typisk halvanden times tid. Her gennemgår man ordningen med udgangspunkt i pensionsportalen Pensions info, hvor man har overblik over alle pensionskilder. Herefter drøfter man behovet og mulighederne for tilpasning. Medlemskonsulenterne rådgiver også om, hvordan man kan investere for at få mest muligt ud af en privat pensionsopsparing. De fleste tænker forholdsvis lidt på deres pension, så et medlemsmøde handler lige så meget om at få overblik, som det handler om at planlægge pensionen. For eksempel er det jo rart at vide, at ens børn under 21 år får børnepension, når man selv går på pension, eller at man kan få udbetalt pension, selvom man forsætter med at arbejde. Det er en positiv overraskelse for mange. Side 6 LÆGERNES PENSIONsnyt september 2013

7 To familier Hvert år holder pensionskassens medlemskonsulenter flere hundrede møder med medlemmerne. Lægernes Pensionsnyt dykkede ned i to konkrete sager (anonymiserede). Lene droppede ægtefællepension og fik mere i pension Lægen Lene på 43 er gift med juristen Steen på 45, og de har sammen tre børn på 6, 9 og 11 år. Lene har ikke behov for ægtefællepension i sin ordning, da Steen er dækket godt af sin egen pensionsordning. Lene vil hellere dække sig bedre af, hvis hun pludselig bliver syg eller dør. Derfor ændrer hun sin pensionsordning 1 med livsvarig ægtefællepension til en ordning 2, der giver en engangsydelse ved død, en højere invalidepension og en bedre pension til børnene, hvis der sker hende noget. Lene vælger samtidig at tegne supplerende invalidedækning i AP Pension, da forskellen er ret stor mellem hendes løn som læge, og det beløb hun kan få, hvis hun bliver invalid. Og i stedet for den løbende ægtefællepension supplerer hun med en gruppelivsforsikring i Lægeforeningen, så Steen kan nedbringe gælden i huset, hvis hun dør. Begge forsikringer tegnes igennem pensionskassen, der samarbejder med AP Pension og Lægeforeningen om supplerende forsikringsdækninger. lenes Omlægning ser sådan ud B beløb før Beløb nu Alderspension, livsvarig Ægtefællepension Invalidepension Børnepension Engangsbeløb ved død Jens og Hanne tager højde for udligningsskatten Jens på 64 og Hanne på 62 er begge læger. Jens har sin egen praksis, mens Hanne er hospitalsansat. Ved siden af sin almindelige ordning i Lægernes Pensionskasse har Jens tre ratepensioner. Hanne har som tjenestemand sin tjenestemandspension og har også sparet op i Lægernes Pensionskasse. Jens og Hanne vil gerne vide, hvordan de får pengene udbetalt optimalt, når Jens går på pension næste år. De har mange kilder til pension og vanskeligt ved at overskue, i hvilken rækkefølge pengene skal hæves. Ratepensionerne er spredt på flere banker. En er placeret kontant, en anden er med i en aktiepulje, mens Jens forsøger selv at få tid til at investere den sidste. Det kniber dog med tiden, og samtidig er han i tvivl om den rigtige fordeling af aktier og obligationer. Løsningen bliver at samle rate pensionerne i Lægernes Pensionsbank og lade bankens specialister klare investeringen i en Porteføljepleje-aftale. Når Jens om kort tid skal til at bruge af pensionen, er det især udligningsskatten, der er interessant for ham. Udligningsskatten er en ekstra skat på 6 pct., der til og med 2014 pålægges pensioner over kr. Skatten aftrappes fra 2014 til 2020, hvor den helt bortfalder. Det viser sig, at Jens med fordel kan nøjes med at få den ene ratepension udbetalt nu og derved holde sig under grænsen for udligningsskat. De to øvrige ratepensioner venter han med at få udbetalt, til han fylder 70 år. LÆGERNES PENSIONsnyt september 2013 Side 7

8 mia.kr. stor formue sparer Mange OMkOstninger lægernes Pensionskasse står stærkt: formuen på 70 mia. kr. giver betydelige stordriftsfordele, og egne investeringsforeninger presser omkostningerne yderligere ned For 25 år siden investerede pensionskasser først og fremmest i obligationer, måske krydret med lidt aktier og ejendomme. det var billigt at forvalte og gav gode afkast, men den tid er for længst slut. i dag er renten så lav, at der skal investeres alsidigt for at sikre et højt afkast. det koster mere og inviterer derfor til at søge stordriftsfordele for at spare omkostninger. Og det kan sagtens lade sig gøre også selvom man som Lægernes Pensionskasse er en pensionskasse kun for læger. Lægernes Pensionskasse har nemlig valgt at lave egne investeringsafdelinger under investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering og LPi professionel forening. det gør det muligt at saminvestere med andre investorer, som har skudt tilsammen 23 mia. kr. ind i foreningerne. Pensionskasserne og bofællerne dip og JØP, som Lægernes Pensionskasse samarbejder tæt med, er de største medinvestorer. muligheden for at investere sammen medvirker til at give konkurrencedygtige afkast og lave omkostninger, forklarer vicedirektør Ralf magnussen. den væsentligste årsag til vores lave omkostninger er dog vores store formue, som i dag er på knap 70 mia. kr. efterhånden som lægernes pensionsopsparinger er vokset, har vi høstet de væsentligste fordele. Vores omkostningsfordel ligger nu stort set på niveau med de helt store pensionskasser, konstaterer Ralf magnussen. Også fordele for bankkunder Kunderne i Lægernes Pensionsbank kan også være med i investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering som privatpersoner, og de får det bedste af to verdener: Høje afkast og lave omkostninger. en kunde i Lægernes Pensionsbank med en lige fordeling mellem aktier og obligationer betaler typisk 0,72 pct. i årlig omkostninger (ÅOP); en typisk detailkunde i andre banker skal regne med at betale det dobbelte. Kunderne i Lægernes Pensionsbank rider dermed på ryggen af pensionskassens formue og samtidig øges den samlede formue i investeringsforeningerne endnu mere, til gavn for omkostningerne. Side 8 LÆGeRNeS PeNSiONSNyt SePtembeR 2013

9 vil du være delegeret På næste generalforsamling? aktiv frem for passiv Strategien med investeringsforeninger følges med strategi om aktiv forvaltning i et bredt udsnit af aktiver. Lægernes Pensionskasse investerer relativt meget i aktier og alternative investeringer som unoterede aktier, ejendomsfonde, kreditfonde mv. man følger investeringerne tæt og forsøger at finde de gode investeringer i samarbejde med eksterne forvaltere. den investeringsform er selvsagt dyrere end den passive model hvor man investerer efter en skabelon og ellers lader investeringen passe sig selv men det lønner sig: Fra 2000 til 2012 har Lægernes Pensionskasse haft et merafkast af sine børsnoterede investeringsaktiver i forhold til markedet på 1,7 pct.point årligt vel at mærke efter, at samtlige omkostninger er trukket fra. ønsker du at deltage som delegeret på pensionskassens generalforsamling i april 2014, er det nu, du skal meddele dit kandidatur. Generalforsamlingen er pensionskassens øverste myndighed og består af op til 125 delegerede, som vælges blandt pensionskassens medlemmer. enhver, som er medlem af pensionskassen pr. 31. december 2013, kan vælges som delegeret. Som medlem af pensionskassen har du ret til at møde op og tage ordet på generalforsamlingen. det er dog kun de delegerede, der kan stille forslag og stemme på generalforsamlingen. valg af kandidater Kandidater opstilles på kandidatlister med én eller flere kandidater. Kandidatlisten skal være underskrevet af mindst 25 stillere. en kandidat kan kun opstille på én kandidatliste og kan godt være stiller for sig selv. man kan kun være stiller for én kandidatliste. Hvis der er flere kandidater på én liste, skal det klart fremgå, om kandidaterne er opstillet sideordnet eller prioriteret. der holdes kun valg, hvis der er opstillet mere end 125 kandidater. Kandidatlister skal anmeldes ved brug af den formular, som kan hentes på pensionskassens hjemmeside. Her er også beskrevet procedurer, formkrav, opstillingsformer, tidsfrister mv. delegerede vælges for et år ad gangen, og hver kandidat eller kandidatliste kan op til valget præsentere sig på 61 PCt. i afkast På fem år valgfakta til kandidater et eksempel på høje afkast og lave omkostninger er afdelingen LPi Globale Aktier V, der investerer bredt i håndplukkede aktier fra hele verden. i den seneste opgørelse fra investeringsforenings Rådet ligger afdelingen LPi Globale Aktier V nummer 2 ud af 46 afdelinger målt på afkast. På 5 års sigt er afkastet på 61 pct. (10,0 pct. p.a.) mod et gennemsnit på 22 pct. (4,0 pct. p.a.) for de øvrige. Omkostningerne (ÅOP) på 1,07 pct. er lavest blandt alle aktivt forvaltede afdelinger. Kandidatlister skal for både kandidater og stillere indeholde følgende for at være gyldige: navn privatadresse cpr nummer ansættelsessted evt. tilhørsforhold, fx yl, FAS, PLO eller FAdL. Lister skal være pensionskassen i hænde senest 8. januar Kandidaters præsentationer modtages fra 1. november 2013 til 8. januar 2014 og offentliggøres løbende på delegerede vælges med virkning fra 15. februar i valgåret. Næste ordinære generalforsamling afholdes 11. april LÆGeRNeS PeNSiONSNyt SePtembeR 2013 Side 9

10 Med blikket fremad samdriftsfordele og fremtidssikring af pensionerne var nogle af budskaberne på generalforsamlingen tidligere på året. der blev gjort status, men også set fremad på generalforsamlingen i Lægernes Pensionskasse, hvor mikael Rosenmejer som formand for bestyrelsen og adm. direktør Niels Lihn Jørgensen glædede sig over, at pensionerne var blevet fremtidssikrede ved omtegningen året før. Pensionskronerne kan nu investeres mere alsidigt og attraktivt med henblik på at opnå et større afkast. atypisk afkast Omtegningen betød også, at 2012 blev et atypisk år for pensionskassens afkast. Her blev ca. halvdelen af pensionskassens formue i foråret omlagt fra renteafdækning til almindelige investeringsaktiver. det sikrede medlemmerne en fortjeneste på ca. 6 mia. kroner. mikael Rosenmejer orienterede om, at fortjenesten havde været endnu større, hvis omlægningen var sket senere på året, da renten fortsatte med at falde. Samtidig var den positive udvikling i børsnoterede investeringsaktiver mest markant i begyndelsen af 2012, mens pensionskassens formue stadig var bundet til garantierne og ikke kunne investeres frit. det samlede afkast blev derfor på ca. 8,4 pct. for året, hvilket er blandt de lavere i branchen. Lægernes Pensionskasse risikerer dog ikke længere i modsætning til flere andre pensionskasser at tabe mange penge på renteafdækning, når renten stiger. Prisen spiller også ind Afkastet, du får undervejs, har stor betydning for, hvor meget du får udbetalt som pensionist. men det betyder også Side 10 LÆGeRNeS PeNSiONSNyt SePtembeR 2013

11 noget, hvor meget du betaler for at få forvaltet din pensionsordning. Omkostningerne i pensionskassen har igennem flere år har været de laveste i branchen set i forhold til de samlede pensionsindbetalinger, og det er de stadig. Niels Lihn Jørgensen kunne fortælle, at det er udtryk for en kraftig produktivitetsstigning, at omkostningerne hen over årene er holdt på et stabilt lavt niveau. Det skyldes, at administrationen i dag løser mange nye opgaver afledt af nye myndighedskrav. Derudover oplever pensionskassen en stigende aktivitet i den almindelige sagsbehandling og rådgivning af medlemmer. og i takt med at banken efterhånden er blevet en fuldservicebank, bruger kunderne banken til flere forretninger. Ud over afkastet har pensionskassen fordele af både at drive pensionskasse og bank. Investering er et eksempel på et område, hvor pensionskassen, og dermed medlemmerne, har glæde af samdriften med banken. Banken har i kraft af pensionskassen udviklet et inve steringskoncept, der rummer kunder med et investeringsbehov lige fra ganske få tusinde kroner helt op til 3 mia. kr. De har også i 2012 fået pæne afkast og vel at mærke til konkurrencedygtige priser. Vil du vide mere? På kan du læse en redegørelse for de væsentligste beslutninger på generalforsamlingen. Du finder det fuldstændige referat samme sted. Investering med ansvar Med en formue på 67 mia. kroner investeret i flere tusinde forskellige værdipapirer, har Lægernes Pensionskasse også et samfundsmæssigt ansvar for at investere socialt ansvarligt. Arbejdet med socialt ansvarlige investeringer er i dag sat meget i system, og udviklingen på området følges løbende. Bestyrelsen har derfor besluttet, fortalte Mikael Rosenmejer, at praksis for investeringer i statsobligationer skal ses efter i sømmene. Det vil ske i forlængelse af, at Rådet for Samfundsansvar (der er nedsat af regeringen) og FN's PRI-udvalg præsenterer deres anbefalinger på området. Glæde af samdrift Lægernes Pensionsbank er en af investeringerne, som pensionskassen tjener pænt på. Sidste år gav banken et afkast på 6,6 pct., og det forventes at stige til 10 pct. fra i år. 54 pct. af pensionskassens medlemmer er nu kunder i banken, Tidsbegrænset pension til ægtefællen Igennem de sidste årtier har de fleste danskere efterhånden opbygget en rimelig pensionsdækning blandt andet gennem deres arbejdsmarkedspensionsordning. Når et medlem dør, har ægtefællen ofte brug for ægtefællepension i en overgangsperiode, mens behovet på langt sigt er begrænset ægte fællen har jo ofte sin egen pensionsdækning. På næste års generalforsamling vender bestyrelsen derfor tilbage med et oplæg til en 10-årig ægtefælle-/samleverpension, som medlemmerne kan vælge enten i stedet for eller som et supplement til den livsvarige ægtefællepension. Man vil i den forbindelse være opmærksom på, om der kan findes en model, som i et vist omfang kan tage højde for de ønsker, som en specifik gruppe af de medlemmer, der ikke har omtegnet, har til deres ordning. Bestyrelsen Ansvaret for andres pensioner er en stor opgave, der stiller særlige krav til en bestyrelses sammensætning og kvalifikationer. Mikael Rosenmejer forklarede, at kravene til bestyrelsens sammensætning i retning af professionalisering og kravene til arbejdsindsats er stærkt stigende i disse år, og at pensionskasserne fremover over for Finanstilsynet skal redegøre for den samlede bestyrelses kvalifikationer. Det har bestyrelsen nu gjort for første gang, og Finanstilsynet havde ingen bemærkninger. Bestyrelsens forslag blev alle vedtaget på generalforsamlingen. Formandens beretning blev taget til efterretning, ligesom pensionskassens årsregnskab blev godkendt. Som nye medlemmer af bestyrelsen blev valgt Philip Bennett og Klaus Friis Andersen. De afløser Joachim Hoffmann-Petersen og Uwe Max Jansen, der ikke kunne genvælges. Bestyrelsesformand Mikael Rosenmejer (i midten) flankeret af bestyrelsesmedlemmerne (fra venstre) Peter Melchior, Marianne Ingerslev Holt (næstformand), Philip Bennett, Klaus Friis Andersen, Peter Lindholm og Jesper Rangvid. LÆGERNES PENSIONsnyt september 2013 Side 11

12 SIDEN SIDST Her bringer vi et udpluk af nyhederne fra OVERFØR PENGE MED DIN MOBILTELEFON Med SWIPP kan du nemt og sikkert overføre penge (swippe) på din smartphone, og du kan selv få penge fra andre. Du skal hverken bruge kontonumre eller finde dit NemID frem - med en SWIPP-overførsel skal du blot kende modtagerens mobilnummer. Både du og modtager skal have mobilbank og være tilmeldt SWIPP-ordningen, der benyttes af de fleste danske banker. Du kan oprette en SWIPP-aftale i Netbank eller LPBmobilbank. EJENDOMMEN SPRINGBANEN ER SOLGT Pensionskassen har solgt sine resterende lejligheder i ejendommen Springbanen i Gentofte til Core Property Management pr. 1. september Pensionskassens medlemmer har derfor ikke længere fortrinsret til ledige boliger i ejendommen. Resten af de boligejendomme, som pensionskassen er direkte ejer af, forventes også solgt i den nærmeste fremtid. BOOK MØDE Har du brug for rådgivning, kan du aftale tid til et møde med en medlemskonsulent på KURSUSTILBUD Lægernes Pensionskasse afholder flere kurser i efteråret. Du kan læse mere om kurserne og tilmelde dig på 50+ KURSUS Få overblik over, hvad du skal tage højde for, når du planlægger din pensionisttilværelse. Møderne holdes: Torsdag 3. oktober 2013 kl Lægernes Pensionskasse Frederiksberg Tirsdag 15. oktober 2013 kl Lægeforeningen Sorø Tirsdag 29. oktober 2013 kl Lægeforeningen Aarhus Onsdag 30. oktober 2013 kl Lægernes Pensionskasse Frederiksberg Onsdag 6. november 2013 kl Lægernes Hus Aalborg PENSIONSKURSUS (YNGRE LÆGER) Har du valgt den rigtige pensionsordning? Hvordan er du dækket, hvis du bliver syg? Har du sikret dem, du holder af, når du dør? Det giver kurset, der henvender sig til Yngre Læger, dig svar på. Mødet holdes: Onsdag 20. november 2013 kl Lægernes Hus Aalborg Dirch Passers Allé Frederiksberg Telefon Fax Redaktion: Lægernes Pensionskasse Oplag: Design: Kontrapunkt A/S Layout og produktion: Rumfang / Kragh Kommunikation DIRCH PASSERS ALLÉ 76, 2000 FREDERIKSBERG

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

IKKE FLERE PaPIRBREVE

IKKE FLERE PaPIRBREVE SEPtEMBER 2014 SIdE 2: til EthVERt BEhOV SIdE 3: REGN SELV PÅ DIN PENSION SIdE 4: SIdE 4 GOD VIND til LÆGERNE Pensionskassen investerer godt 500 mio. kroner i vindmølle-projekt i den tyske del af Nordsøen.

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE 2 PROGRAM Har du valgt den rigtige pensionsordning?

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen Din pension få overblik over dine muligheder Handicapformidlingen En bedre pensionsordning til dig Til dig og dine kolleger har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør. Din pensionsordning

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Dine medarbejderes firmapension. Få overblik over jeres muligheder

Dine medarbejderes firmapension. Få overblik over jeres muligheder Dine medarbejderes firmapension Få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grakom har vi valgt Nordea

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

september 2015 Charlotte Voglhofer bruger nødigt tid på spekulationer om, hvordan hun får mest muligt ud af sin opsparing. Det ordner banken.

september 2015 Charlotte Voglhofer bruger nødigt tid på spekulationer om, hvordan hun får mest muligt ud af sin opsparing. Det ordner banken. september 2015 Side 2: TAG TEMPERATUREN på din økonomi Side 4: Alternative investeringer på fremmarch Side 6 Banken skal være der, når du har brug for den Charlotte Voglhofer bruger nødigt tid på spekulationer

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS

PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS MedlemsPlus er et unikt tilbud, som du har adgang til gennem den faglige organisation, du er medlem af. Det er til dig, der selv står for din pension eller ønsker

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Det 3. Liv 6. marts 2017

Det 3. Liv 6. marts 2017 Det 3. Liv 6. marts 2017 Program Din pensionsordning Muligheder i pensionsplanlægningen Arv og testamente Spørgsmål 2 Hvad forventer danskerne når de går på pension Mindre end 1/3 ved, om de kan få den

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig Velkommen tilbage hos os Tag stilling til din pensionsordning nu og lad så os passe på den for dig brug lidt tid på din nye pensionsordning så du er sikker på, at den passer til dig Velkommen tilbage til

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Pension for Selvstændige (PFS) er de selvstændigt erhvervsdrivendes egen pensionsordning. Pensionsordningen

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang Kend din pensionsordning TDC Fælles gennemgang - 2016 Agenda Velkommen Om ISP Min Pension følg din ordning Optimering af din pension - valg og muligheder Anbefalinger når livet skifter Nye produkter og

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 4markante pensionsfordele til ingeniører Der findes en pensionskasse, som kender ingeniører bedre end de fleste DIP er drevet af ingeniører for ingeniører.

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland 1 Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen 2016 vedrørende

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

DANICA SELECT TIL DIG, DER KAN OG VIL SELV. Få svar her og nu på Har du spørgsmål til Danica Select, sidder vi klar til at hjælpe dig.

DANICA SELECT TIL DIG, DER KAN OG VIL SELV. Få svar her og nu på Har du spørgsmål til Danica Select, sidder vi klar til at hjælpe dig. Få svar her og nu på 70 12 21 21 Har du spørgsmål til Danica Select, sidder vi klar til at hjælpe dig. Mandag onsdag Torsdag Fredag DANICA SELECT 08.45 16.15 08.45 17.30 10.00 16.00 Danica Pension Parallelvej

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Stat Nordjylland og Sampension Følg med i din pensionsordning Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt andet se

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Indehaverpension. Pension og forsikring i én samlet pakke for selvstændige. Indehaverpension: Pakken til ejeren af mindre virksomheder

Indehaverpension. Pension og forsikring i én samlet pakke for selvstændige. Indehaverpension: Pakken til ejeren af mindre virksomheder Indehaverpension Pension og forsikring i én samlet pakke for selvstændige Indehaverpension: Pakken til ejeren af mindre virksomheder Som selvstændig eller ejer af en mindre virksomhed kan du købe Indehaverpension

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Tryghed, frihed og sundhed En god pensionsordning skaber tryghed. En god pensionsordning giver dig frihed i form af en fornuftig opsparing, når du ikke længere

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning Din pensionsordning skal passe til dit liv MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning En fleksibel pensionsordning Med MaskinmesterPension får du mu - lighed for at sikre nutiden og spare op til

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få MEST ud af din pension 12 sider Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension Penge og pension INDHOLD I DETTE HÆFTE: Scor

Læs mere

Tilvalg og muligheder

Tilvalg og muligheder sordning Tilvalg og muligheder Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver syg eller

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION 1 EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL PENSIONSORDNING Kære medlem CO10 har aftalt en ny pensionsløsning med PFA, der gælder for dig, fordi dine ansættelsesvilkår er en del

Læs mere

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset september 2012 Side 4: 7 ud af 10 kroner retur til medlemmerne Side 6: Laveste rente i 100 år Side 3 det betyder skatte reformen for din pension Et flertal i Folketinget indgik i sommer aftale om en ny

Læs mere

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene FÅ EKSTRA plus på kontoen I DIN ALDERDOM PlusPension giver dig opsparing for alle pengene PLUSPENSION hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Guide. Udnyt skattefordelene. Kapitalpension: Guide: Omlæg eller ej? Guide: Sådan gør du. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. Udnyt skattefordelene. Kapitalpension: Guide: Omlæg eller ej? Guide: Sådan gør du. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Kapitalpension: Udnyt skattefordelene Guide: Omlæg eller ej? Guide: Sådan gør du Kapitalpension vs. aldersopsparing INDHOLD:

Læs mere