september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning"

Transkript

1 september 2013 Side 2: sådan er din PensiOnsOrdning Side 3: ny HJeMMeside Side 8 stor formue sparer Mange OMkOstninger Lægernes Pensionskasse står stærkt: Formuen på 70 mia. kr. giver betydelige stordriftsfordele, og egne investeringsforeninger presser omkostningerne yderligere ned. Side 4: fortsat billigste bank Side 5: interessant alternativ til kapitalpension 0 mia.kr. Side 9 vil du være delegeret På næste generalforsamling? Side 6 det kan næsten altid blive lidt bedre en god pensionsordning kan næsten altid blive lidt bedre. Læs hvad medlemskonsulent Kent boye Christensen råder til. Side 10 Med blikket fremad Samdriftsfordele og fremtidssikring af pensionerne var nogle af budskaberne på generalforsamlingen tidligere på året.

2 sådan er din PensiOnsOrdning din pensionsordning i lægernes Pen sionskasse giver dig en basal, solid dækning. du skal vælge ordning med eller uden ægtefællepension, når du kommer ind i pensionskassen. Hører vi ikke fra dig, får du ordningen med ægtefællepension. Sker der større ændringer i dit liv, skal du overveje, om du bør skifte ordning. Læs mere om mulighederne på du kan se, hvilken ordning du har i pensionsoversigten i min Pension. skat Alders, invalide, ægtefælle /samleverog børnepension udbetales som månedlige, løbende ydelser. Pensionsmodtagere betaler almindelig indkomstskat, og indtil 2020 betales der også udligningsskat af pensionsudbetalinger (gælder ikke invalidepension). Sumudbetaling ved død fratrækkes 40 pct. i statsafgift. brug for mere? Vil du supplere din pensionsopsparing, kan du spare op på aldersopsparing og ratepension i Lægernes Pensionsbank. du kan også vælge at tegne en livsvarig livrente via vores samarbejde med AP Pension. Har du brug for en større dækning ved død og udvalgte kritiske sygdomme, kan du tegne en gruppelivsforsikring via et samarbejde mellem Forenede Gruppeliv, Lægeforeningen, Lægernes Pensionskasse og Lægernes Pensionsbank. Og tegner du en forsikring for tab af erhvervsevne via vores samarbejdspartner AP Pension, kan du øge din forsikringsdækning, hvis du mister din erhvervsevne. du kan også slå tre fluer med et smæk og indbetale mere til din ordning i pensionskassen. Så forhøjer du nemlig din dækning både som pensionist, og hvis du bliver invalid eller dør. det indeholder din Ordning alderspension der varer hele livet. invaliditetsdækning hvis du mister evnen til at arbejde som læge. derudover skal du vælge enten 1 eller 2 dækning ved udvalgte kritiske sygdomme hvis du er under 65 år og indbetaler bidrag af en vis størrelse. PensiOn til dine børn under 21 år 1 livsvarig PensiOn til din ægtefælle/ samlever ved din død er der ingen ægtefælle/samlever, udbetales engangsbeløb til boet, hvis du dør, før du fylder 67 år og endnu ikke er gået på alderspension. 2 et engangsbeløb til dine Pårørende hvis du dør, før du fylder 67 år og endnu ikke er gået på alderspension. Side 2 LÆGeRNeS PeNSiONSNyt SePtembeR 2013

3 ny HJeMMeside vores nye hjemmeside er netop gået i luften. den giver bedre overblik og let adgang til dine muligheder i både pen sionskasse og bank. den nye hjemmeside lægger vægt på, at du nemt og hurtigt skal kunne finde de informationer, du søger, og få adgang til de funktioner, du bruger mest. Hjemmesiden tager udgangspunkt i de ting, der sker i løbet af livet, og giver dig overblik over, hvordan din pensionsordning sikrer dig, og hvilke muligheder, du har for at tilpasse din pension både i pensionskassen og banken. bedre hjælpeværktøjer Søgefunktionen er blevet væsentligt forbedret, så det nu er nemmere at overskue søgeresultaterne. du kan også vælge at aktivere en ordbog, så du med det samme får forklaret de fagord, du møder i teksten. Og uanset hvor du befinder dig på hjemmesiden, kan du få direkte adgang til portalen min pension, som indeholder dine egne pensionstal. du finder den nye hjemmeside samme sted som før nemlig på slip for Pal-skat i udlandet Hvis du bor i udlandet og ikke er fuldt skattepligtig i danmark, kan du blive fritaget for at betale den såkaldte PAL skat på 15,3 pct. af afkastet af din pensionsopsparing. du skal selv søge SKAt om fritagelse. det gør du ved at udfylde en blanket (nr ), som kan hentes på SKAt s hjemmeside. Har du pensionsordninger både i pensionskassen og banken, skal du bruge to blanketter. LÆGeRNeS PeNSiONSNyt SePtembeR 2013 Side 3

4 fortsat billigste bank det kan være svært at gennemskue, hvilken bank der er billigst, men på forbrugerportalen Pengepriser.dk er der hjælp at hente. Her kan du se, hvad det koster at være kunde i danske penge institutter. Lægernes Pensionsbank placerer sig blandt de absolut billigste pengeinstitutter. de lave priser skyldes først og fremmest, at banken meget sjældent taber penge på sine kunder. Vi har desuden samdriftsfordele af at drive pensionskasse og bank inden for samme koncern, og så slipper vi for at bruge penge på markedsføring. det kommer kunderne til gode i form af særdeles konkurrencedygtige priser. Lægernes Pensionsbank har kunder det er næsten en fordobling over de seneste fem år. det koster det at være bankkunde* PlaCering Pengeinstitut Pris i kroner 1. Lægernes Pensionsbank danske bank Nordea bank danmark Spar Nord bank Jyske bank Sydbank Nykredit bank Ringkjøbing Landbobank Lån & Spar bank Arbejdernes Landsbank Kilde: (september 2013). *Pengeprisers modelfamilie med ejerbolig og husstandsindkomst mellem kr. sådan behandler vi dine OPlYsninger Vi har registreret forskellige personlige oplysninger om dig. det er nødvendigt for, at vi kan administrere dit medlemskab af pensionskassen og kundeforhold i banken. Loven bestemmer, hvad vi må bruge oplysningerne til. Fx må vi som udgangspunkt ikke videregive oplysninger om din økonomi til andre, medmindre du selv har givet lov. Når du er kunde i Lægernes Pensionsbank, har du givet banken tilladelse til at videregive oplysninger om dine pensionskonti og depoter til pensionskassen til brug for en samlet pensionsrådgivning. Hvis pensions kassen skal give dig en udvidet pensionsrådgivning, der omfatter dit fulde kundeforhold i Lægernes Pensionsbank, skal vi bruge et særligt samtykke fra dig. Vi kan i øvrigt videregive sædvanlige oplysninger uden samtykke, hvis det sker til administrative formål. du kan altid bede om at få oplyst, hvad vi har registreret om dig, og få forkerte oplysninger rettet eller slettet. Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra pensionskassen og banken, kan du kontakte os og bede om at blive fri. du vil dog fortsat få tilsendt medlemsbladet Lægernes Pensionsnyt. læs mere i pjecen behandling af personoplysninger, som du kan finde på Her finder du også blanketten om udvidet samtykke. Side 4 LÆGeRNeS PeNSiONSNyt SePtembeR 2013

5 interessant alternativ til kapitalpension fra 2013 er det ikke længere muligt at få fradrag, når du indbetaler på kapitalpension, men afløseren aldersopsparing kan være interessant, hvis du vil spare op til et engangsbeløb som pensionist. alders- PensiOn KAPitAL PeNSiON Aldersopsparing er en ny pensionsform, som afløser kapitalpensionen. den store forskel er, at indbetalingerne til en aldersopsparing ikke er fradragsberettigede, som de var ved kapitalpension. til gengæld er det skattefrit at hæve pengene, når den tid kommer. konvertering er du blandt de mange tusinde danskere, der har sparet op på den før så populære kapitalpension, kan du konvertere kapitalpensionen til en aldersopsparing i Lægernes Pensionsbank mod et gebyr på 600 kr. til banken og en afgift på 40 pct. til staten. Gør du det i 2013 eller 2014, kan du nøjes med at betale 37,3 pct. i afgift. du sparer altså 2,7 pct.point. det lyder som et godt tilbud, og er det langt hen ad vejen også, hvis kapitalpensionen ikke er alt for lille, påpeger pensionschef britta Sørensen: Vi anbefaler ikke at konvertere små kapitalpensioner under kr. fordi konverteringsomkostningerne bliver for høje i forhold til udbyttet. men ved større beløb er der som udgangspunkt ingen betænkeligheder. Hvis du ønsker engangsbeløb Alle under 75 år kan oprette en aldersopsparing. du kan højst indbetale kr. (i 2013), og du kan ikke få fradrag for indbetalingerne. bemærk, at værdien af din aldersopsparing kan påvirke størrelsen af din eventuelle efterløn. der er mange holdninger til aldersopsparing. i Lægernes Pensionsbank mener vi, det er et godt produkt, også for højtlønnede, der jo ofte investerer privat for frie midler (penge, der er beskattet, red.). Som al pensionsopsparing har aldersopsparing nemlig den fordel, at beskatningen af afkast og udbytte er betydeligt lavere end ved frie midler. Så vil man gerne supplere sin livsvarige pension fra pensionskassen med en engangsudbetaling, når man går på pension, er det værd at overveje en aldersopsparing, forklarer britta Sørensen. er du fyldt 60 år? Får du udbetalt din kapitalpension i år eller næste år, kan du også få glæde af skatterabatten. du skal være fyldt 60 år, før du kan få udbetalt din kapitalpension. LÆGeRNeS PeNSiONSNyt SePtembeR 2013 Side 5

6 det kan næsten altid blive lidt bedre En god pensionsordning kan næsten altid blive lidt bedre. Medlemskonsulent Kent Boye Christensen giver hver dag gode råd til pensionskassens medlemmer. Pensionsnyt lyttede med. Kent Boye Christensen er ombejlet. Hans kalender er tæt pakket med møder, for som medlemskonsulent i Lægernes Pensionskasse er det hans opgave at rådgive medlemmerne om deres helt personlige pensionsforhold og den service er eftertragtet: 15 møder om ugen er ikke unormalt, og emnerne spænder vidt: fra spørgsmål om sikring af familien, hvis der skulle ske noget fatalt, til gode råd om optimering af pensionen, når man sælger sin praksis. Læger har en klar forventning om, at deres pensionskasse sørger for en solid pensionsordning. Langt de fleste er meget tilfredse med, at pensionen passer sig selv. Alligevel kan det godt betale sig at gå papirerne igennem af og til. Der er næsten altid noget, der kan blive lidt bedre, fortæller Kent Boye Christensen. Typisk mødeforløb Et møde varer typisk halvanden times tid. Her gennemgår man ordningen med udgangspunkt i pensionsportalen Pensions info, hvor man har overblik over alle pensionskilder. Herefter drøfter man behovet og mulighederne for tilpasning. Medlemskonsulenterne rådgiver også om, hvordan man kan investere for at få mest muligt ud af en privat pensionsopsparing. De fleste tænker forholdsvis lidt på deres pension, så et medlemsmøde handler lige så meget om at få overblik, som det handler om at planlægge pensionen. For eksempel er det jo rart at vide, at ens børn under 21 år får børnepension, når man selv går på pension, eller at man kan få udbetalt pension, selvom man forsætter med at arbejde. Det er en positiv overraskelse for mange. Side 6 LÆGERNES PENSIONsnyt september 2013

7 To familier Hvert år holder pensionskassens medlemskonsulenter flere hundrede møder med medlemmerne. Lægernes Pensionsnyt dykkede ned i to konkrete sager (anonymiserede). Lene droppede ægtefællepension og fik mere i pension Lægen Lene på 43 er gift med juristen Steen på 45, og de har sammen tre børn på 6, 9 og 11 år. Lene har ikke behov for ægtefællepension i sin ordning, da Steen er dækket godt af sin egen pensionsordning. Lene vil hellere dække sig bedre af, hvis hun pludselig bliver syg eller dør. Derfor ændrer hun sin pensionsordning 1 med livsvarig ægtefællepension til en ordning 2, der giver en engangsydelse ved død, en højere invalidepension og en bedre pension til børnene, hvis der sker hende noget. Lene vælger samtidig at tegne supplerende invalidedækning i AP Pension, da forskellen er ret stor mellem hendes løn som læge, og det beløb hun kan få, hvis hun bliver invalid. Og i stedet for den løbende ægtefællepension supplerer hun med en gruppelivsforsikring i Lægeforeningen, så Steen kan nedbringe gælden i huset, hvis hun dør. Begge forsikringer tegnes igennem pensionskassen, der samarbejder med AP Pension og Lægeforeningen om supplerende forsikringsdækninger. lenes Omlægning ser sådan ud B beløb før Beløb nu Alderspension, livsvarig Ægtefællepension Invalidepension Børnepension Engangsbeløb ved død Jens og Hanne tager højde for udligningsskatten Jens på 64 og Hanne på 62 er begge læger. Jens har sin egen praksis, mens Hanne er hospitalsansat. Ved siden af sin almindelige ordning i Lægernes Pensionskasse har Jens tre ratepensioner. Hanne har som tjenestemand sin tjenestemandspension og har også sparet op i Lægernes Pensionskasse. Jens og Hanne vil gerne vide, hvordan de får pengene udbetalt optimalt, når Jens går på pension næste år. De har mange kilder til pension og vanskeligt ved at overskue, i hvilken rækkefølge pengene skal hæves. Ratepensionerne er spredt på flere banker. En er placeret kontant, en anden er med i en aktiepulje, mens Jens forsøger selv at få tid til at investere den sidste. Det kniber dog med tiden, og samtidig er han i tvivl om den rigtige fordeling af aktier og obligationer. Løsningen bliver at samle rate pensionerne i Lægernes Pensionsbank og lade bankens specialister klare investeringen i en Porteføljepleje-aftale. Når Jens om kort tid skal til at bruge af pensionen, er det især udligningsskatten, der er interessant for ham. Udligningsskatten er en ekstra skat på 6 pct., der til og med 2014 pålægges pensioner over kr. Skatten aftrappes fra 2014 til 2020, hvor den helt bortfalder. Det viser sig, at Jens med fordel kan nøjes med at få den ene ratepension udbetalt nu og derved holde sig under grænsen for udligningsskat. De to øvrige ratepensioner venter han med at få udbetalt, til han fylder 70 år. LÆGERNES PENSIONsnyt september 2013 Side 7

8 mia.kr. stor formue sparer Mange OMkOstninger lægernes Pensionskasse står stærkt: formuen på 70 mia. kr. giver betydelige stordriftsfordele, og egne investeringsforeninger presser omkostningerne yderligere ned For 25 år siden investerede pensionskasser først og fremmest i obligationer, måske krydret med lidt aktier og ejendomme. det var billigt at forvalte og gav gode afkast, men den tid er for længst slut. i dag er renten så lav, at der skal investeres alsidigt for at sikre et højt afkast. det koster mere og inviterer derfor til at søge stordriftsfordele for at spare omkostninger. Og det kan sagtens lade sig gøre også selvom man som Lægernes Pensionskasse er en pensionskasse kun for læger. Lægernes Pensionskasse har nemlig valgt at lave egne investeringsafdelinger under investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering og LPi professionel forening. det gør det muligt at saminvestere med andre investorer, som har skudt tilsammen 23 mia. kr. ind i foreningerne. Pensionskasserne og bofællerne dip og JØP, som Lægernes Pensionskasse samarbejder tæt med, er de største medinvestorer. muligheden for at investere sammen medvirker til at give konkurrencedygtige afkast og lave omkostninger, forklarer vicedirektør Ralf magnussen. den væsentligste årsag til vores lave omkostninger er dog vores store formue, som i dag er på knap 70 mia. kr. efterhånden som lægernes pensionsopsparinger er vokset, har vi høstet de væsentligste fordele. Vores omkostningsfordel ligger nu stort set på niveau med de helt store pensionskasser, konstaterer Ralf magnussen. Også fordele for bankkunder Kunderne i Lægernes Pensionsbank kan også være med i investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering som privatpersoner, og de får det bedste af to verdener: Høje afkast og lave omkostninger. en kunde i Lægernes Pensionsbank med en lige fordeling mellem aktier og obligationer betaler typisk 0,72 pct. i årlig omkostninger (ÅOP); en typisk detailkunde i andre banker skal regne med at betale det dobbelte. Kunderne i Lægernes Pensionsbank rider dermed på ryggen af pensionskassens formue og samtidig øges den samlede formue i investeringsforeningerne endnu mere, til gavn for omkostningerne. Side 8 LÆGeRNeS PeNSiONSNyt SePtembeR 2013

9 vil du være delegeret På næste generalforsamling? aktiv frem for passiv Strategien med investeringsforeninger følges med strategi om aktiv forvaltning i et bredt udsnit af aktiver. Lægernes Pensionskasse investerer relativt meget i aktier og alternative investeringer som unoterede aktier, ejendomsfonde, kreditfonde mv. man følger investeringerne tæt og forsøger at finde de gode investeringer i samarbejde med eksterne forvaltere. den investeringsform er selvsagt dyrere end den passive model hvor man investerer efter en skabelon og ellers lader investeringen passe sig selv men det lønner sig: Fra 2000 til 2012 har Lægernes Pensionskasse haft et merafkast af sine børsnoterede investeringsaktiver i forhold til markedet på 1,7 pct.point årligt vel at mærke efter, at samtlige omkostninger er trukket fra. ønsker du at deltage som delegeret på pensionskassens generalforsamling i april 2014, er det nu, du skal meddele dit kandidatur. Generalforsamlingen er pensionskassens øverste myndighed og består af op til 125 delegerede, som vælges blandt pensionskassens medlemmer. enhver, som er medlem af pensionskassen pr. 31. december 2013, kan vælges som delegeret. Som medlem af pensionskassen har du ret til at møde op og tage ordet på generalforsamlingen. det er dog kun de delegerede, der kan stille forslag og stemme på generalforsamlingen. valg af kandidater Kandidater opstilles på kandidatlister med én eller flere kandidater. Kandidatlisten skal være underskrevet af mindst 25 stillere. en kandidat kan kun opstille på én kandidatliste og kan godt være stiller for sig selv. man kan kun være stiller for én kandidatliste. Hvis der er flere kandidater på én liste, skal det klart fremgå, om kandidaterne er opstillet sideordnet eller prioriteret. der holdes kun valg, hvis der er opstillet mere end 125 kandidater. Kandidatlister skal anmeldes ved brug af den formular, som kan hentes på pensionskassens hjemmeside. Her er også beskrevet procedurer, formkrav, opstillingsformer, tidsfrister mv. delegerede vælges for et år ad gangen, og hver kandidat eller kandidatliste kan op til valget præsentere sig på 61 PCt. i afkast På fem år valgfakta til kandidater et eksempel på høje afkast og lave omkostninger er afdelingen LPi Globale Aktier V, der investerer bredt i håndplukkede aktier fra hele verden. i den seneste opgørelse fra investeringsforenings Rådet ligger afdelingen LPi Globale Aktier V nummer 2 ud af 46 afdelinger målt på afkast. På 5 års sigt er afkastet på 61 pct. (10,0 pct. p.a.) mod et gennemsnit på 22 pct. (4,0 pct. p.a.) for de øvrige. Omkostningerne (ÅOP) på 1,07 pct. er lavest blandt alle aktivt forvaltede afdelinger. Kandidatlister skal for både kandidater og stillere indeholde følgende for at være gyldige: navn privatadresse cpr nummer ansættelsessted evt. tilhørsforhold, fx yl, FAS, PLO eller FAdL. Lister skal være pensionskassen i hænde senest 8. januar Kandidaters præsentationer modtages fra 1. november 2013 til 8. januar 2014 og offentliggøres løbende på delegerede vælges med virkning fra 15. februar i valgåret. Næste ordinære generalforsamling afholdes 11. april LÆGeRNeS PeNSiONSNyt SePtembeR 2013 Side 9

10 Med blikket fremad samdriftsfordele og fremtidssikring af pensionerne var nogle af budskaberne på generalforsamlingen tidligere på året. der blev gjort status, men også set fremad på generalforsamlingen i Lægernes Pensionskasse, hvor mikael Rosenmejer som formand for bestyrelsen og adm. direktør Niels Lihn Jørgensen glædede sig over, at pensionerne var blevet fremtidssikrede ved omtegningen året før. Pensionskronerne kan nu investeres mere alsidigt og attraktivt med henblik på at opnå et større afkast. atypisk afkast Omtegningen betød også, at 2012 blev et atypisk år for pensionskassens afkast. Her blev ca. halvdelen af pensionskassens formue i foråret omlagt fra renteafdækning til almindelige investeringsaktiver. det sikrede medlemmerne en fortjeneste på ca. 6 mia. kroner. mikael Rosenmejer orienterede om, at fortjenesten havde været endnu større, hvis omlægningen var sket senere på året, da renten fortsatte med at falde. Samtidig var den positive udvikling i børsnoterede investeringsaktiver mest markant i begyndelsen af 2012, mens pensionskassens formue stadig var bundet til garantierne og ikke kunne investeres frit. det samlede afkast blev derfor på ca. 8,4 pct. for året, hvilket er blandt de lavere i branchen. Lægernes Pensionskasse risikerer dog ikke længere i modsætning til flere andre pensionskasser at tabe mange penge på renteafdækning, når renten stiger. Prisen spiller også ind Afkastet, du får undervejs, har stor betydning for, hvor meget du får udbetalt som pensionist. men det betyder også Side 10 LÆGeRNeS PeNSiONSNyt SePtembeR 2013

11 noget, hvor meget du betaler for at få forvaltet din pensionsordning. Omkostningerne i pensionskassen har igennem flere år har været de laveste i branchen set i forhold til de samlede pensionsindbetalinger, og det er de stadig. Niels Lihn Jørgensen kunne fortælle, at det er udtryk for en kraftig produktivitetsstigning, at omkostningerne hen over årene er holdt på et stabilt lavt niveau. Det skyldes, at administrationen i dag løser mange nye opgaver afledt af nye myndighedskrav. Derudover oplever pensionskassen en stigende aktivitet i den almindelige sagsbehandling og rådgivning af medlemmer. og i takt med at banken efterhånden er blevet en fuldservicebank, bruger kunderne banken til flere forretninger. Ud over afkastet har pensionskassen fordele af både at drive pensionskasse og bank. Investering er et eksempel på et område, hvor pensionskassen, og dermed medlemmerne, har glæde af samdriften med banken. Banken har i kraft af pensionskassen udviklet et inve steringskoncept, der rummer kunder med et investeringsbehov lige fra ganske få tusinde kroner helt op til 3 mia. kr. De har også i 2012 fået pæne afkast og vel at mærke til konkurrencedygtige priser. Vil du vide mere? På kan du læse en redegørelse for de væsentligste beslutninger på generalforsamlingen. Du finder det fuldstændige referat samme sted. Investering med ansvar Med en formue på 67 mia. kroner investeret i flere tusinde forskellige værdipapirer, har Lægernes Pensionskasse også et samfundsmæssigt ansvar for at investere socialt ansvarligt. Arbejdet med socialt ansvarlige investeringer er i dag sat meget i system, og udviklingen på området følges løbende. Bestyrelsen har derfor besluttet, fortalte Mikael Rosenmejer, at praksis for investeringer i statsobligationer skal ses efter i sømmene. Det vil ske i forlængelse af, at Rådet for Samfundsansvar (der er nedsat af regeringen) og FN's PRI-udvalg præsenterer deres anbefalinger på området. Glæde af samdrift Lægernes Pensionsbank er en af investeringerne, som pensionskassen tjener pænt på. Sidste år gav banken et afkast på 6,6 pct., og det forventes at stige til 10 pct. fra i år. 54 pct. af pensionskassens medlemmer er nu kunder i banken, Tidsbegrænset pension til ægtefællen Igennem de sidste årtier har de fleste danskere efterhånden opbygget en rimelig pensionsdækning blandt andet gennem deres arbejdsmarkedspensionsordning. Når et medlem dør, har ægtefællen ofte brug for ægtefællepension i en overgangsperiode, mens behovet på langt sigt er begrænset ægte fællen har jo ofte sin egen pensionsdækning. På næste års generalforsamling vender bestyrelsen derfor tilbage med et oplæg til en 10-årig ægtefælle-/samleverpension, som medlemmerne kan vælge enten i stedet for eller som et supplement til den livsvarige ægtefællepension. Man vil i den forbindelse være opmærksom på, om der kan findes en model, som i et vist omfang kan tage højde for de ønsker, som en specifik gruppe af de medlemmer, der ikke har omtegnet, har til deres ordning. Bestyrelsen Ansvaret for andres pensioner er en stor opgave, der stiller særlige krav til en bestyrelses sammensætning og kvalifikationer. Mikael Rosenmejer forklarede, at kravene til bestyrelsens sammensætning i retning af professionalisering og kravene til arbejdsindsats er stærkt stigende i disse år, og at pensionskasserne fremover over for Finanstilsynet skal redegøre for den samlede bestyrelses kvalifikationer. Det har bestyrelsen nu gjort for første gang, og Finanstilsynet havde ingen bemærkninger. Bestyrelsens forslag blev alle vedtaget på generalforsamlingen. Formandens beretning blev taget til efterretning, ligesom pensionskassens årsregnskab blev godkendt. Som nye medlemmer af bestyrelsen blev valgt Philip Bennett og Klaus Friis Andersen. De afløser Joachim Hoffmann-Petersen og Uwe Max Jansen, der ikke kunne genvælges. Bestyrelsesformand Mikael Rosenmejer (i midten) flankeret af bestyrelsesmedlemmerne (fra venstre) Peter Melchior, Marianne Ingerslev Holt (næstformand), Philip Bennett, Klaus Friis Andersen, Peter Lindholm og Jesper Rangvid. LÆGERNES PENSIONsnyt september 2013 Side 11

12 SIDEN SIDST Her bringer vi et udpluk af nyhederne fra OVERFØR PENGE MED DIN MOBILTELEFON Med SWIPP kan du nemt og sikkert overføre penge (swippe) på din smartphone, og du kan selv få penge fra andre. Du skal hverken bruge kontonumre eller finde dit NemID frem - med en SWIPP-overførsel skal du blot kende modtagerens mobilnummer. Både du og modtager skal have mobilbank og være tilmeldt SWIPP-ordningen, der benyttes af de fleste danske banker. Du kan oprette en SWIPP-aftale i Netbank eller LPBmobilbank. EJENDOMMEN SPRINGBANEN ER SOLGT Pensionskassen har solgt sine resterende lejligheder i ejendommen Springbanen i Gentofte til Core Property Management pr. 1. september Pensionskassens medlemmer har derfor ikke længere fortrinsret til ledige boliger i ejendommen. Resten af de boligejendomme, som pensionskassen er direkte ejer af, forventes også solgt i den nærmeste fremtid. BOOK MØDE Har du brug for rådgivning, kan du aftale tid til et møde med en medlemskonsulent på KURSUSTILBUD Lægernes Pensionskasse afholder flere kurser i efteråret. Du kan læse mere om kurserne og tilmelde dig på 50+ KURSUS Få overblik over, hvad du skal tage højde for, når du planlægger din pensionisttilværelse. Møderne holdes: Torsdag 3. oktober 2013 kl Lægernes Pensionskasse Frederiksberg Tirsdag 15. oktober 2013 kl Lægeforeningen Sorø Tirsdag 29. oktober 2013 kl Lægeforeningen Aarhus Onsdag 30. oktober 2013 kl Lægernes Pensionskasse Frederiksberg Onsdag 6. november 2013 kl Lægernes Hus Aalborg PENSIONSKURSUS (YNGRE LÆGER) Har du valgt den rigtige pensionsordning? Hvordan er du dækket, hvis du bliver syg? Har du sikret dem, du holder af, når du dør? Det giver kurset, der henvender sig til Yngre Læger, dig svar på. Mødet holdes: Onsdag 20. november 2013 kl Lægernes Hus Aalborg Dirch Passers Allé Frederiksberg Telefon Fax Redaktion: Lægernes Pensionskasse Oplag: Design: Kontrapunkt A/S Layout og produktion: Rumfang / Kragh Kommunikation DIRCH PASSERS ALLÉ 76, 2000 FREDERIKSBERG

IKKE FLERE PaPIRBREVE

IKKE FLERE PaPIRBREVE SEPtEMBER 2014 SIdE 2: til EthVERt BEhOV SIdE 3: REGN SELV PÅ DIN PENSION SIdE 4: SIdE 4 GOD VIND til LÆGERNE Pensionskassen investerer godt 500 mio. kroner i vindmølle-projekt i den tyske del af Nordsøen.

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled maj 2014 Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled Side 2 Unipension øverst på podiet Pensionskassernes investeringsafkast i 2013 er de bedste i den danske pensionssektor Side 4 Investeringer i fossile

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen Side

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op?

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? 3 pengenyt 2013 Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? Bliver det i lystyacht, du sejler dit livs solnedgang i møde? Prøv vores pensions-quiz Hvorfor dømmer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension tema Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for nr. 1 forår 2012 indhold Opskriften på en god alderdom 3 Lav rente og højere skatter

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension klædt på til penge

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension klædt på til penge pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension klædt på til penge nr. 2 efterår 2013 indhold bestyrelse sådan! 3 Klædt på til penge 4 Førtidspension og invalidepension - hvad betyder stramningerne?

Læs mere

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.8/Marts 10 OPTIMAL PRIVATØKONOMI 5TIPS FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING FOTO: SINE FIIG Mette Reissmann, erhvervsjurist,uafhængiguafhængig rådgiver og

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere