Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club Til stede: William Grahn (WG), Michael Tvede (MT), Per Knudsen (PK), Peter Jacobsen (PJ), Peter Fredgaard (PF), Charlotte Malling Olsen (CM) og Stig Borg (SB), (forlod mødet lørdag middag) Arne K Larsen (AKL) - referent Steen Mikael, Baneudvalget og Pernille Fredgaard, Sportsudvalget. WG bød velkommen med en kort opsummering af sæsonen 2013 og hæftede sig især ved indsatsen fra Klubbens Venner samt et stort engagement fra frivilige og ansatte, som har bidraget til at klubben igen i år kommer ud med et positivt driftsresultat og en pænt forbedret likviditet på trods af et meget højt aktivitetsniveau. 1. Godkendelse af handlingsplaner og udvalgsbudgetter a. Baneudvalg Steen Mikael gennemgik handlingsplaner og budget for Fokus vil være på kvalitetsforbedringer på områder med dårlig græsvækst og teesteder, som skal renoveres i takt med at der kan findes tid og penge hertil. Teestederne ændres til 58 (Gul), 48 (rød) og der etableres et nyt, kortere sæt ratede38 teesteder, som primært skal hjælpe begyndere og yngre juniorer til success ved at komme hurtigere igennem banen med færre slag. Bestyrelsen godkendte at 11. green og teesteder omlægges til efteråret 2014 såfremt klubbens økonomi udvikler sig som forventet. Investering på tkr 200 indlagt i budget. Bestyrelsen godkendte en samlet investering på tkr. 40 til etablering af udsugning og forbedring af varmesystem på værkstedet på Vejleholm. Hvis klubbens økonomi udvikler sig bedre end p.t. forventet, vil bestyrelsen overveje muligheden for at investere i en brugt gravemaskine til omlægning / forbedring af bunkers og andre områder på banen. b. Sportsudvalg (Junior- og eliteudvalg) Pernille Fredgaard fremlagde handlingsplaner og budget for udvalgene. AGC Junior Academy suppleres med AGC Elite Academy, der skal fortsætte arbejdet med udvikling af vore talenter fra junior til senior. Bestyrelsen besluttede, at man fremover igen skal være regulært medlem af AGC for at spille på klubbens divisionshold. Handlingsplaner og budget blev godkendt med mindre justeringer.

2 c. Begynderudvalget CM uddybede de fremsendte handlingsplaner og budget for Det høje aktivitetsniveau fra 2013 vil blive fortsat. Tirsdagsturneringen vil få gunstart på 1. 4 hul og mindre erfarne spillere vil kunne spille turneringer fra de nye 38-teesteder for at sikre et bedre flow. d. PR-og Sponsorudvalget AKL fremlagde handlingsplaner og budget for Budgettet forøges med tkr. 50 i forhold til Øremærkede sponsorater konteres fremover på den pågældende aktivitet for at sikre et mere retvisende og gennemsigtigt billede. Fokus vil fortsat være tiltrækning af nye medlemmer, og en række initiativer blev godkendt. Der skal lægges mere vægt på at markedsføre hverdagsmedlemskabet overfor nye, ældre medlemmer. Annoncering vil i 2014 stræbe efter at aflive fordomme om golfsporten og AGC. Det blev besluttet at tilbyde et 3 måneders familie-prøvemedlemskab til kr. Det blev besluttet at tilbyde nye medlemmer en rabat på kr i næste kontingentopkrævning for hvert efterfølgende familiemedlem, der meldes ind i løbet af Der bliver iværksat en målrettet kampagne for at tiltrække nye medlemmer gennem vores nuværende medlemmer med en rabat på kr i den næste kontingentopkrævning for hvert nyt voksenmedlem, man skaffer og herudover lodtrækninger om en golfrejse for 2 og frit kontingent i 2015 blandt de, der bidrager til kampagnen. Nyhedsbrev med information om kampagnen udsendes i begyndelsen af det nye år. Det blev besluttet at samle og uddanne et korps på ca. 10 AGC Ambassadører, der får til opgave at informere interesserede til åbent hus og andre arrangementer. Det blev besluttet at tilbyde en golfpakke for kr pr person pr. uge, som sommerhusudlejere kan udnytte for at tiltrække golfspillende lejere. Det blev besluttet at undersøge konsekvenserne ved at tilbyde et sekundært medlemskab i AGC til halv pris til golfspillere, der i forvejen er fuldt betalende medlemmer af en dansk golfklub. Hjemmesidens Joomla kerne skal opgraderes for at forøge sikkerheden mod hacking og tilføre savnede funktionaliteter kr er afsat til formålet. Hjemmesiden skal tilføres et micro-site med let tilgængelige oplysninger om, hvordan man bliver medlem og hvad et medlemskab omfatter.

3 e. Turneringsudvalget PJ fremlagde en revideret turneringsplan og udvalgets handlingsplaner for Det blev besluttet, at Gasterpokalen og Klubmesterskaberne igen spilles som separate tureringer. Det blev godkendt, at CM kan arrangere en Pink Cup turnering i AGC i separat regi. f. Hus- og restaurationsudvalget AKL fremlagde handlingsplaner og budget for Aktiviteterne i udvalget omhandler for nærværende udelukkende drift og vedligehold af Bødkergården og ansvaret vil fremover alene være Klubchefens. Budgetmæssigt omdøbes udvalget følgelig til Bødkergården. Fokus vil fortsat være på at sikre det autentiske og charmerende indtryk og den gode atmosfære i klubhus og restaurant gennem løbende vedlighold. Klubhus og vinduer bliver malet af Klubbens Venner. Enkelter vinduer og vinduesrammer repareres. Handlingsplaner og budget blev godkendt med mindre justeringer. g. Sekretariatet AKL fremlagde budget og handlingsplaner. Koncept til håndtering af større og mindre selskaber, som har givet en god fremgang i greenfee indtægterne i 2013 vil blive videreudviklet. Klubsekretærens ugentlige arbejdstid forøges med 3 timer i 2014 i tilknytning til reduktionen af klubchefens ugentlige ansættelsestid. h. IT udvalget Det blev besluttet at afsætte kr til indkøb af et nyt webbaseret dialog- og rapportværktøj, som DGU har udviklet, til systematisk indsamling af informationer fra medlemmer og gæster. i. Økonomiudvalget PK gennemgik budgetforudsætningerne for den kommende sæson. Der er indført flere nye niveauer for regnskabsrevision, og på anbefaling fra klubbens revisor besluttede bestyrelsen at revision af klubbens regnskaber fremover udføres som en udvidet gennemgang, hvilket svarer til det hidtidige niveau. PK indhenter opdateret tilbud på revisionsaftale baseret på dette niveau

4 Kontingenterne for 2014 foreslås justeret iht prisindeks til: Junior under 9 år 875 Junior Yngling Aktive voksne Aktiv voksen, hverdag Passiv Indskud for aktive voksne og obligationskursen på 25 foreslås fastholdt. Der budgetteres med en tilgang på 50 aktive voksne medlemmer, 20 juniorer og 4 ynglinge. Det forventes, at vi kan opnå fritagelse for betaling af vandafgift, hvilket vil betyde en årlig besparelse på tkr. 40, som er indarbejdet i budgetudkastet. Vi forsøger at få fritagelse og refundering af betalte afgifter med tilbagevirkende kraft for op mod tkr 130. Bestyrelsen vurderer at klubbens gæld på ca. 9 mio nu ligger på et rimeligt niveau, hvorfor det blev derfor besluttet, at PK tager kontakt til Nordea primo 2014 for at sondere mulighederne for at omlægge vore lån, således at afdrag i stedet kan anvendes til investeringer. Bestyrelsen besluttede at opregulere lønningerne for fastansatte i sekretariat og greenkeeperstaben med 1,5 % i Evaluering af klubbens vision, værdier, mål og organisation Det er klubbens vision, at Asserbo Golf Club skal være Nordsjællands bedste golfklub for hele familien også om 20 år. Klubben vil kendes på værdierne Aktiv, Gæstfri og Charmerende. Det er bestyrelsen opfattelse, at denne vision og disse værdier fortsat udtrykker præcist det, vi stræber efter, og at vision og værdier hjælper hele organisationen med at holde fokus i vore bestræbelser. Det blev fastlagt, at vort langsigtede mål stadig er at nå op på aktive voksne medlemmer, som besluttet af generalforsamlingen i Væksten i medlemsantallet er i sig selv ikke målet. Målet er den økonomiske handlefrihed denne vækst vil give klubben.

5 Organisation Bestyrelsen vurderer, at klubbens driftsorganisation er velfungerende og tilstrækkelig til at sikre et fortsat højt aktivitetsniveau i den kommende sæson. Bestyrelsen vurderer, at klubbens nye restauratør er faldet godt til i et velfungerende samarbejde med klubbens medarbejdere og udvalg. Bestyrelsen besluttede, at Klubproen fremover varetager opgaven som Sportschef, med ansvar for sportsudvalget og direkte reference til bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede at nedsætte et Rekrutteringsudvalg, der får ansvaret for tiltrækning af nye medlemmer og dermed størstedelen af PR-udvalgets budget. Indtil videre vil CM, WG og Klubsekretæren udgøre udvalgets medlemmer. Udvalget vil tilstræbe at supplere sig med medlemmer, der har kompetancer indenfor salg og markedsføring og opfordrer interesserede til at kontakte CM eller WG. Jfr. anbefalinger fra DGU, vil bestyrelsen på den kommende generalforsamling fremlægge forslag om at Ordens- og Regeludvalget vælges direkte af generalforsamlingen. Handicapudvalget har nedlagt sig selv efter at vi er gået fuldt over til registrering af handicapændringer på GolfBox. CM og PK er på valg til generalforsamlingen. CM fortsætter gerne, mens PK ønsker at trække sig fra bestyrelsen til næste generalforsamling. PK har kontakt til en velkvalificeret, potentiel kandidat til posten som Hon. Kasserer, som snarest vil blive inviteret til et møde med bestyrelsen.

6 William Grahn, formand. Michael Tvede, næstformand. Per Knudsen, kasserer. Stig Borg, sekretær. Peter Jacobsen Peter Fredgaard Charlotte Malling Olsen

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.00 hos Naturgas Midt/Nord. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 6-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2013-2016 Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 4.02 Fritid Kultur & Fritid Hallerne - kan rammen reduceres? - Flg. 3 forslag til besvarelse. Alle 3 forslag

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI

Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af resultat af forhandlinger med kreditorer 3. Fremlæggelse af budget for dette år, herunder

Læs mere

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4.

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: mandag, den 13. april 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver.

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver. Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007 Annullerer alle tidligere udgaver. INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk Golf Union 1.1 Konsulenttjenesten Klubbens baneudvalg Vedligeholdelse af golfbaner Naturpleje Personale

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere