TUBA-undersøgelse januar 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TUBA-undersøgelse januar 2008"

Transkript

1 TUBA-undersøgelse januar 2008 I TUBA arbejder vi med unge pårørende til alkoholmisbrugere. Vi har derfor længe ønsket os at få tal på omfanget af den problemstilling. Indtil nu har man baseret sine skøn på forbruget af alkohol. Med denne undersøgelse har vi bedt et analysesinstitut, Userneeds, spørge til konsekvenserne for pårørende, sådan som de oplevede det. De har derfor lavet en repræsentativ stikprøveundersøgelse. Stikprøven er tilfældigt udvalgt blandt årige, og er i forhold til Danmarks Statistik repræsentativ på køn, alder og regional geografi. I alt har 951 besvaret spørgeskemaet - og af dem er 192 i målgruppen. Målgruppen er defineret på baggrund af de, som har svaret i en eller flere af svaralternativerne på de tre indledende spørgsmål om alkohol. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i Userneeds Danmarkspanel via et online spørgeskema, der sendes ud til panelisterne per . Alle der deltager er sikret anonymitet. Userneeds benytter ikke selvrekruttering, hvilket betyder, at man ikke selv kan tilmelde sig Danmarkspanelet. Alle medlemmer af Danmarkspanelet er inviteret til at deltage i panelet i forbindelse med pop op-undersøgelser som Userneeds har gennemført på en lang række forskellige hjemmesider i Danmark.

2 Hermed lidt uddybende om fremgangsmåden fra Userneeds: Det springende punkt ved den slags undersøgelser er udvælgelsen (både undersøgernes udvælgelse og de undersøgtes selv-udvælgelse). I Userneeds undersøgelse har der været følgende udvælgelse: Panelerne er rekrutteret fra flere end 250 private og offentlige hjemmesider. Det har ikke været muligt selv at melde sig til panelet, idet man skal inviteres personligt til deltagelse i Userneeds paneler. Userneeds rekrutterer til virksomhedens nordiske paneler vha. undersøgelser på forskellige hjemmesider. Vi benytter store hjemmesider såsom tv2.dk og DMI.dk til at skabe grundpanelerne. Derefter analyseres grundpanelerne i detaljer og suppleres med panelister fra de segmenter, som grundpanelerne mangler. Dette foregår på niche hjemmesider såsom jv.dk (respondenter der bor i Vestjylland), jobnet.dk (respondenter udenfor arbejdsmarkedet) osv. Dette analyserende og supplerende arbejde pågår hele tiden. Vi benytter et professionelt paneladministrationspanel, som gør det muligt at udvælge repræsentative stikprøver, som inviteres til deltagelse i undersøgelsen. Danmarkspanelet er opbygget i 2 separate dele: Et højaktivt panel og et lavaktivt panel. Blandt de højaktive besvarer over 50% i løbet af 4 døgn, mens den tilsvarende besvarelse for i det lavaktive panel svinger noget, men ligger generelt under 20%. I det konkrete tilfælde med TUBA s undersøgelse har vi inviteret personer fra det højaktive panel og fra det lavaktive panel. Fordelen ved at have begge segmenter i undersøgelsen er, at det sikrer en højere validitet af datamaterialet, idet de svage internetbrugere også får mulighed for at besvare spørgeskemaet. De 951 besvarelser er fordelt så 746 besvarelser kommer fra det højaktive panel og 204 besvarelser kommer fra det lavaktive panel. Hovedparten af undersøgelsens besvarelser kommer fra det højaktive panel med en besvarelsesandel på 56%. Den er suppleret med besvarelser fra det lavaktive panel med en besvarelsesandel på 13%. Undersøgelsens resultater ligger så tæt på Danmarks Statistiks opgørelser for den danske befolkning, at vi ikke har fundet det nødvendigt at vægte stikprøven. På grund af emnets meget følsomme karakter, har vi også følt os nødsaget til at orientere vores panelister om emnet inden de påbegyndte besvarelsen. Det har sikkert været medvirkende årsag til, at der er lidt færre yngre mænd der har deltaget end yngre kvinder. Vi er dog helt sikre på, at undersøgelsens respondenter har en bedre repræsentativitet end det ville have været tilfælde for mindre anonyme undersøgelsesmetoder såsom CATI.

3 Endvidere kan vi se af deltagernes åbne besvarelser, at de har været villige til at uddybe deres oplevelser, problemer og erindringer med endog meget personlige og rørende beskrivelser af deres barndomstraumer.

4 Er du Procent Antal Mand 41% 394 Kvinde 59% % 951 Hvor gammel er du? Procent Antal Under 20 år 1% år 42% år 56% år 1% år 0% år 0% 0 70 år eller derover 0% 0 100% 950 Hvilken region er du bosat i? Procent Antal Region Hovedstaden 36% 343 Region Sjælland 10% 95 Region Syddanmark 23% 218 Region Midtjylland 23% 214 Region Nordjylland 8% 74 Udlandet 1% 5 Ved ikke 0% 2 100% 951 Er du... Procent Antal Gift 33% 311 Samlevende 31% 292

5 I forhold men ikke samlevende 12% 111 Single 24% 229 Andet 1% 7 100% 950 Hvor mange børn under 18 år har du? Procent Antal 0 60% % % % % 9 100% 950 Angiv venligst den beskæftigelse, der passer bedst på dig Procent Antal Direktør 1% 12 Faglært 13% 121 Funktionær 36% 340 Leder 7% 70 Ledig 2% 17 Lærling 2% 17 Pensioneret 0% 3 Efterlønner 0% 0 Selvstændig 4% 36 Specialarbejder 2% 15 Studerende 24% 231 Ufaglært 4% 36 Andet 6% % 951

6 Hvordan vurderer du dine forældres forbrug af alkohol under din Procent Antal opvækst? Alkohol var stort set altid et problem 5% 47 Alkohol var af og til et problem 14% 129 Alkohol var næsten aldrig et problem 10% 91 Alkohol var aldrig et problem 71% 678 Det er jeg i tvivl om 1% 5 Det ønsker jeg ikke at svare på 0% 1 100% 951 Hvordan vurderer du, at dine forældres forbrug af alkohol har spillet en rolle i din Procent Antal barndom/opvækst? Det har i høj grad påvirket mig negativt 4% 41 Det har i nogen grad påvirket mig negativt 7% 69 Det har i mindre grad påvirket mig negativt 10% 91 Det har slet ikke påvirket mig negativt 77% 729 Det er jeg i tvivl om 2% 18 Det ønsker jeg ikke at svare på 0% 1 100% 949 Hvordan vurderer du, at dine forældres forbrug af alkohol, i det hele taget har spillet en rolle i familien? Det har i høj grad påvirket familien negativt Det har i nogen grad påvirket familien negativt Det har i mindre grad påvirket familien negativt Procent Antal 6% 57 9% 83 10% 99

7 Det har slet ikke påvirket famililen negativt 74% 701 Det er jeg i tvivl om 1% 9 Det ønsker jeg ikke at svare på 0% 1 100% 950 at du er nervøs for hvad andre tænker om dig Procent Antal I høj grad 9% 18 I nogen grad 22% 43 I mindre grad 17% 33 Slet ikke 45% 87 Det er jeg i tvivl om 5% 9 Det ønsker jeg ikke at svare på 1% 2 100% 192 at du glemmer dine egne behov Procent Antal I høj grad 10% 20 I nogen grad 22% 42 I mindre grad 24% 46 Slet ikke 40% 77 Det er jeg i tvivl om 3% 5 Det ønsker jeg ikke at svare på 1% 2 100% 192 at selvkritikken tager overhånd Procent Antal I høj grad 13% 24 I nogen grad 21% 41 I mindre grad 19% 36 Slet ikke 42% 80 Det er jeg i tvivl om 4% 7

8 Det ønsker jeg ikke at svare på 2% 3 100% 191 at det er svært at sige fra Procent Antal I høj grad 15% 28 I nogen grad 19% 36 I mindre grad 16% 31 Slet ikke 45% 87 Det er jeg i tvivl om 4% 8 Det ønsker jeg ikke at svare på 1% 2 100% 192 at dit liv synes uoverskueligt Procent Antal I høj grad 8% 15 I nogen grad 13% 24 I mindre grad 24% 45 Slet ikke 54% 103 Det er jeg i tvivl om 1% 2 Det ønsker jeg ikke at svare på 1% 2 100% 191 at du har svært ved at skabe nære relationer til andre Procent Antal I høj grad 8% 16 I nogen grad 13% 25 I mindre grad 21% 41 Slet ikke 54% 104 Det er jeg i tvivl om 2% 4 Det ønsker jeg ikke at svare på 1% 2 100% 192

9 at du ofte føler dig ensom Procent Antal I høj grad 9% 17 I nogen grad 13% 25 I mindre grad 18% 34 Slet ikke 58% 112 Det er jeg i tvivl om 1% 2 Det ønsker jeg ikke at svare på 1% 2 100% 192 at du har problemer med dit selvværd Procent Antal I høj grad 17% 32 I nogen grad 18% 35 I mindre grad 14% 27 Slet ikke 47% 91 Det er jeg i tvivl om 3% 6 Det ønsker jeg ikke at svare på 1% 2 100% 193 Hvordan vurderer du, at dine forældres problemer med alkohol i din barndom har negativ indflydelse Procent Antal på dit parforhold? I høj grad 2% 3 I nogen grad 23% 35 I mindre grad 19% 30 Slet ikke 54% 83 Det er jeg i tvivl om 2% 3 Det ønsker jeg ikke at svare på 0% 0 100% 154

10 Hvordan vurderer du, at dine forældres problemer med alkohol i din barndom har negativ indflydelse Procent Antal på dit forhold til dine venner? I høj grad 3% 5 I nogen grad 16% 31 I mindre grad 19% 37 Slet ikke 62% 119 Det er jeg i tvivl om 1% 1 Det ønsker jeg ikke at svare på 0% 0 100% 193 Hvordan vurderer du, at dine forældres problemer med alkohol i din barndom har negativ indflydelse Procent Antal på dit uddannelsesforløb? I høj grad 8% 15 I nogen grad 13% 26 I mindre grad 15% 29 Slet ikke 61% 118 Det er jeg i tvivl om 2% 4 Det ønsker jeg ikke at svare på 1% 1 100% 193 Hvordan vurderer du, at dine forældres problemer med alkohol i din barndom har negativ indflydelse Procent Antal på dit forhold til dit arbejde? I høj grad 1% 2 I nogen grad 7% 11 I mindre grad 12% 19 Slet ikke 76% 119 Det er jeg i tvivl om 3% 5

11 Det ønsker jeg ikke at svare på 0% 0 100% 156 Hvordan vurderer du, at dine forældres problemer med alkohol i din barndom har negativ indflydelse Procent Antal på dit forhold til dit forhold til dine børn? I høj grad 4% 4 I nogen grad 5% 5 I mindre grad 15% 15 Slet ikke 69% 70 Det er jeg i tvivl om 6% 6 Det ønsker jeg ikke at svare på 1% 1 100% 101 Vurderer du, at dine forældres problemer med alkohol i din barndom har haft negativ indflydelse på andre områder af dit voksenliv? 83 Angiv venligst: Hvis det var muligt, ville du så tage imod tilbud om gratis anonyme samtaler med en erfaren psykolog, hvor du kunne få hjælp til at Procent Antal bearbejde de problemer som dine forældres problemer med alkohol har påført dig? I høj grad 22% 42 I nogen grad 13% 25 I mindre grad 14% 27

12 Slet ikke 42% 82 Det er jeg i tvivl om 8% 15 Det ønsker jeg ikke at svare på 1% 2 100% 193 Hvilken form for hjælp tror du, kunne hjælpe dig med at bearbejde de problemer som dine forældres problemer med alkohol har påført dig? 109 Angiv venligst: Hvilken form for hjælp tror du kunne have hjulpet dig da du var barn, i forhold til de problemer som dine forældres problemer med alkohol påførte dig? 109 Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse Procent Antal Grundskoleuddannelse (fx folkeskole og realskole) 4% 35 Almen gymnasial uddannelse (fx gymnasium og HF) 15% 143 Erhvervsgymnasial uddannelse (HHX og HTX) 7% 65 Erhvervsuddannelse (fx EUD) 7% 68 Kort videregående uddannelse (op til 2 år) 10% 99 Mellemlang videregående uddannelse (2 4½år) 38% 362 Lang videregående uddannelse (5 år eller mere) 17% 162 Andet: 2% 17

13 100% 951

14 Nr.23: Vurderer du, at dine forældres problemer med alkohol i din barndom har haft negativ indflydelse på andre områder af dit voksenliv? Angiv venligst: at jeg reagerer voldsomt på hvis ven eller veninde aflyser aftale Da jeg har gjort op med den forældre som havde/har problemer, påvirker det kun i den retning at jeg ikke ønsker at være i selskab med alkoholikere eller pinlige, fulde folk. Jeg kan ikke håndtere deres manglende respekt for sig selv, og ligegyldighed over for andre, så jeg undgår dem. De er / har i nogen grad altid bare været utålelige at være sammen med. Det er et irritationsmoment, at man ikke kan mødes uden at skulle drikke større mængder alkohol. Det afholder mig fra at besøge dem ofte. De er heldigvis begge gået bort forholdsvis tidligt i mit liv, derfor har jeg haft mulighed for at komme videre i mit liv. Men det har påvirket mig til at jeg holder stor kontrol med hvad der bliver drukket af alkohol både af mig selv, men også min omgangskreds. Jeg bryder mig ikke om at være fuld, og være blandt fulde mennesker. Er bange for at miste kontrollen... De har mere problemer med alkohol nu end dengang og jeg kan være bange for at det kan gå ud over vores forhold i dag. Det er en smerte man altid vil bære. Jeg oplever at lader mine grænser overskride i mit parforhold, fordi jeg ikke kan sætte grænser og/eller mærke mig selv pga angsten for at miste. Det er svært over for nye kærester, at skulle fortælle at ens far har været alkoholiker. Man er bange for at blive stemplet på grund af dette. Ligesom man er bange for at andre kan fornemme, at ens familie ikke er som alle andres. Det har gjort at alkohol er et område som jeg er meget opmærksom på. Jeg havde i en del år en "frygt" for at jeg måske selv ikke ville være istand til at styre det! Det har haft den impact, at jeg har haft et naturligt forhold til alkohol på niveau eller lidt under, med mine skolekammerater og vennekreds. Dette er fortsat i voksentlivet. Det har resulteret i mindre glade barndomsminder, og meget jalousi når vennerne har fortalt om deres "lykkelige" bardom. Det skal dog siges at mine forældre ikke var de værste, i forhold til nogle af mine barndoms venners forældre. Det har været svært at være magtesløs overfor en man elsker og som endte med at dø af druk Dårlig kontakt med min far Er kun selv påpasselig med at drikke - faktisk drikker jeg aldrig. Forholdet generelt og respekten til mine forældre!

15 forholdet i at se andre(partneren og gode venner)påvirket eller på vejen ind i afhængighed Forholdet til forældrene. Har en mor der i perioder drak for meget. Jeg har i dag ofte svært ved at forholde mig til fulde personer. Går min vej og kan ikke klare at være i nærheden af dem. Vel at mærke fulde folk som bliver "kloge", "dominerende/bestemmende", ubehagelige osv. Ikke personer der er glade og i godt humør. Kan heller ikke ha at min egen mand drikker for meget. Bryder mig ikke om ham, når han er for fuld. I forhold til om man selv synes at det er en god ide selv at sætte børn i verden. Jeg har ikke kontakt med den ene af mine forældre. Jeg har stadig meget svært ved at håndtere konflikter. Jeg har været udsat for incest. Som jeg ser på det, har problemer med alkohol spillet en rolle i det. Men så er alkoholen kun middelbar årsag, men påvirket er mit voksenliv på alle områder. jeg kan ikke lide fulde dumme personer Jeg lider af kronisk depression og angst. Jeg skal tænke over om der skal alkohol på bordet, når de er her. Jeg skal undersøge om de nu er i stand til at passe mine unger, jeg er meget nervøs når der er fest eller andet hvor der er alkohol med Knytter ikke nære venskaber og er ikke god til at holde de venskaber der er ved lige. kun mit eget selvværd. og jeg bryder mig ikke så meget om fulde mennesker man skal selv være meget påpasselig for at få et sundt forhold til alkohol og selv få et overforbrug og det er sværere at finde sunde og alternative måder at løse sine problemer og have sociale relationer Manglende oplevelser sammen med forældre bl. i sommerferie, manglende "rollemodel" når man selv skal opdrage, manglende bedste forældre når der skal passes børnebørn, en del sygdom i mine forældres liv (kræft X mange) m.m. meget.. ønskede ikke en mand der drak.. / drikker meget sjældent selv og hader generalt fulde mennesker.. bliver utryk Min fars alkoholproblem har styrket familien i at holde sammen og hjælpe min far ud af hans misbrug og han er nu ædru alkoholiker på 2.år. Det har påvirket mig i mine teenager-år og også at jeg måtte sætte stolen for døren og sige til min far, at holdt han ikke op med drikke, ville han ikke få sit kommende barnebarn at se... Mine forældre er skilt, og jeg er selv nervøs for at det skal overgå mine børn. Derfor er jeg måske meget tilbageholdende med selv at få børn Mine kæresteforhold Mit eget forhold til alkohol er meget angstfyldt - jeg drikker faktisk ikke overhovedet (er bange for at slippe kontrollen) Mit eget forhold til alkohol, - bryder mig ikke om kontroltabet ved indtagelse af alkohol og associationerne til om jeg nu virker lige så lallet som den ene af mine forældre, som er alkoholiker. nej Nej Nej Nej Nej

16 Nej nej nej Nej Nej Nej nej Nej NEJ Nej nej nej nej nej - ikke andet end at man skal indtage alkohol med omtanke nej ikke rigtit Nej ikke umiddelbart.. nej overhoved ikke Nej, omfanget var så lille og blev løst, så der er ingen negativ indflydelse. Nej. Nej... Nuværende betydning i forhold til relation (ogaå mine børns) til min mor - evig tvivl om omfang etc. omm påvirkningen er negativ eller positiv er lidt svært at tolke - men konsekvensen er at jeg selv slet ikke rører alkohol Tillid til andre. Skal overbevises før jeg får tillid. / - Bliver utryk og forlader selskabet, hvis folk drikker for meget. Tolerer ikke fulde mennesker hvilket kan give problemer. Manglende sexlyst ved tanken om at det kunne ske for mine børn en dag.

17 Nr.25: Hvilken form for hjælp tror du, kunne hjælpe dig med at bearbejde de problemer som dine forældres problemer med alkohol har påført dig? Angiv venligst: alkoholen var en konsekvens af meget arbejde og derfor har jeg gennemskuet problemet og jeg har derfor ikke brug for hjælp. anonym rådgivning at min far ville holde op med at drikke, så ville mange af problemerne være lyst At snakke med en professionel om de ting der har påvirket en. At få afløb for sin vrede og få forklaret hvorfor man kan føle sig så anderledes. Få sat ord på nogle følelser. At snakke personligt med mine forældre om det en dag. at takkle alkohol og de andres forbrug Behøver ikke hjælp... Det er efterhånden for længe siden, hvis det skulle hjælpe så skulle de holde op med at drikke. Jeg tror ikke jeg kan få det bearbejdet nu efter så længe. Det er svært at sige, da det var min daværende stedfar der drak og i dag er det sådan, at jeg stadig er en smule angst når min mand har drukket. Jeg rører sjældent alkohol og "hader" fulde mennesker. Det har ikke givet mig problemer - kun stof til eftertanke og at man som sagt skal omgås alkohol med fornuft Det kunne fortælle mig at mit valg om at vælge dem fra i en periode var ok, og jeg nu har truffet en beslutning som er ok Det vil ikke hjælpe. Jeg er flyttet hjemmefra og har skabt mit eget liv. Til gengæld tror jeg, at de ville have godt af et par timer i behandling, men tvivler på, at de vil indrømme et mindre misbrug. Mine egne oplevelser er blevet vendt og drejet efter jeg har giftet mig for en del år siden. Så eventuelle efterfølger er blevet lagt på bordet for længe siden. Det ville måske være med til at afklarer/forklare den afstumpethed som jeg følte i de første år af mit voksenliv. er bearbejdet via mit private netværk/kærste Føler ikke at jeg har nogen problemer på grund af det.. føler mig tit nedtrykt uden at kunne sige hvorfor! Jeg har desuden meget tit en følelse af at de mindste ting virker uoverskuelige! Kunne godt tænke mig et "middel" mod disse tilstande! Først og fremmest en åben og ufordømmende snak med mine forældre. Men jeg har altid bare brugt vennernes tid i stedet.

18 Gruppe"terapi" med andre voksne børn af alkoholikere, samt samtaler med faguddannede personer. Har allerede søgt hjælp.. Har fået hjælp. har gået i gruppe med andre, som har samme problem det virker har hele tiden været klar over problemet og har selv " hjulpet " mig selv videre da jeg blev ældre men det at snakke om det er jo godt langt hen ad vejen.. det kommer nok også an på hvor slemt problemet hat været under ens opvækst.. Har ikke brug for hjælp. Har ikke nogle større problemer, så forhåbentligt er der ikke så meget der behøves at blive bearbejdet. Har ingen problemer at bearbejde. har ingen problemer med det!!!! Helt klart psykologhjælp - en psykologisk indsigt i hvordan de ting mine forældre gjorde, har indflydelse på min måde at være på i dag. Hjælp til dem! Hjælp til selvforsåelsen i relation til venskaber Hvis man kunne læse og videregive sine oplevelser på nettet ikke at tro at alle der drikker, drikker meget ikke nogen, da det ikke har påvirket mig. Ikke nogle. Har selv bearbejdet dem... Ingen Ingen. Ingen. Det er mine forældre der har brug for hjælp. Hjælp til mine forældre med henblik på at de skal reducere deres forbrug så vi kan få etableret en familie hvor det ikke er alkoholen der er det sociale samlingspunkt. ingen...har gået til psykolog og ordnet det der.. ingenting - idet at jeg har et meget fornuftig forhold til alkohol. / Enten falder man selv i alkholisme - ellers bliver det modsat - tæt på afholdningsmand intimitet jamen en snak om at jeg ikke selv kan falde i osv Jeg er meget i tvivl. jeg har gået ved AA i pårørende gruppe + gået ved en psykolog for 15 år siden. Jeg tror et forløb med en psykolog der specifikt kender til problematikkerne vil være meget nyttigt. Jeg går til psykolog og psykiater og får piller dagligt. Jeg har fået hjælp i bogen "barn af kontrollerende forældre" af Dan Neuharth. Derudover har det være en lang og indre kamp for at definere mine behov, ønsker og ønskede væremåde, og gøre op med forældrenes måde at takle deres problemer på, og finde min egen måde Jeg har i en periode været til psykolog pga. de problemer som der har været i min familie med afhængighed, men var nødt til at afbryde forløbet fordi det var for dyrt Tror det ville kunne hjælpe mig, så jeg ville kunne få et 'naturligt' forhold til en mand, som ikke er præget af de negative ting, som jeg har oplevet i min opvækst, problemet er at mange af de negative relationer ubevidst videreføres i et forhold, og det er meget svært at undgå med mindre man arbejder bevidst og systematisk med det.

19 jeg har ingen problemer med det. jeg har været i behandling, men samtaleterapi ville nok være vejen frem jeg mener ikke at mine forældre har haft problemer med alkohol, som har smittet af på mig. Jeg mener ikke jeg selv har brug for hjælp, da jeg ikke føler mig anderledes, mindre værd eller usikker i forhold til andre. Jeg reflekterer over det og bearbejder det med min lillesøster. Jeg ser det ikke som problemer. Ikke unormale eller store nok til at kræve hjælp fra andre end de nærmeste.og som jeg har svaret tror jeg ikke de 4-5 gange hvor min far blev for fuld som nogen større sag i dag, og det har ikke påvirket mig negativt overhovedet. Der har aldrig været vold eller lign. Testen synes jeg ikke hænger helt sammen. Mht. tidligere svar og nye spørgsmål. Jeg snakker med venner og øvrig familie, så jeg har ikke behov for anden hjælp Jeg tror ikke kontakten genoptages, da alkohol ikke var eneste problem. Jeg tror ikke mine problemer er noget jeg behøver at få behandlet. Hvis jeg skal bruge noget til at kompenserer med, bruger jeg kærligheden fra min kone og mine børn til at komme igennem tider hvor jeg er trist eller andet. Jeg ved ikke om en psykolog ville hjælpe, men den sidste tid har jeg overvejet det. Ellers er der jo gruppeterapi, hvor man også får snakket med andre om problemet, men da jeg har et par venner som har lignende problemer, så tror jeg ikke det ville hjælpe så meget... komme af med den dårlige selvtillid... Mener ikke jeg har brug for hjælp, det klare jeg ved samtaler med min partner/venner Personlige samtaler med en, der ikke har nogen nære relationer til mig selv. Altså ikke en ven eller en inden for familien, men en 'fremmed', så man ikke har en fornemmelse af at personen dømmer en. Problemerne var da jeg var teenager, burde have haft mulighed for at hele familien fik hjælp på daværende tidspunkt Psykolog - terapeuet o.lign. psykolog samtaler, og familie terapi psykologhjælp Psykologhjælp psykologsamtale Psykolog-samtaler Psykolpghjælp Samtale terapi samtale terapi eller lignende Samtaler Samtaler med forældre, jeg og terapeut (evt. psykolog) Samtaler med mine nærmeste venner og familie, hvilket jeg i høj grad også har gjort brug af. Samtaler og hjælp til at komme videre. samtaler og kognitiv terapi Samtaler, både alene med terapeut (psykolog) og i grupper med andre med forældre med et let forøget alkoholforbrug

20 Samtaleterapi samtale-terapi samtale-terapi Samtaleterapi er helt klart den bedste måde at få bearbejdet tingene på så man kan komme videre. Har brugt det lidt i forbindelse med den terapi jeg gik til i forbindelse med en fødselsdepression selvhjælpsgruppe, eller samtaler med psykolog Slet ikke nødvendigt - vi er stærke i familien Terapi i en tidlig alder. terapi. her fårt anbefalet noget der hedder børn af misbrugere ( eller noget i den stil) tror man skal huske at snakke med sine nærmeste om det hvis det er det man har behov for Ved det ikke ved jeg ikke venskab, at tale om det Vi gik til pårørende kursus, min mor, bror og jeg, og det har gjort en forskel for os, så vi idag ikke har problemer der skal bearbejdes. Vigtigt at have nære venner/familie at tale med - og det har jeg "udnyttet"

21 Nr.26: Hvilken form for hjælp tror du kunne have hjulpet dig da du var barn, i forhold til de problemer som dine forældres problemer med alkohol påførte dig? anonym rådgivning måske, skole psykolog antabus til den ene af mine forældre At de holdt op med at drikke og fik sig et normalt liv. Måske at komme væk hjemme fra i en sommerferie eller lign. At der havde været andre voksne end familien der havde taget mine problemer alvorlige, samt at tale med børn på min egen alder der havde de samme problemer At der var flere som havde gjort noget, at få min mor til at forstå at det ikke var ok, at min stedfar smed os unger ud midt nat, og at det ikke var ok at vi/hun fik bank At en lærer eller anden voksen havde talt med mig om det - evt. bare ladet mig vide at de var til rådighed at en voken havde hjulpet mig med at forstå hvorfor der blev drukket At folk troede på mig, når jeg sagde at der var problemer. At lærere og pædagoger var bedre uddannet til at håntere den slags problemattikker og ikke havde så stor berøringsangst i forhold til at blande sig i det der foregår i hjemmene, selvom en masse alarmklokker burde ringe. At de professionelle voksne man møder i sin barndom selv tilbyder deres hjælp og giver en nogle relevante tilbud. Når man som barn i høj grad tager ansvar for sine forældre og påtager sig en voksenrolle eller bliver overtilpasset vil man ofte føle sig til besvær hvis man selv skal bede om nogens tid eller hjælp til problemer i familien. At min mor var blevet truet med at børnene var blevet taget fra hende, hvis hun ikke gik på antabus. Jeg tror det er det eneste der ville have kunne stoppe hendes forbrug. At nogle andre voksne - lærere, naboer eller andre havde gjort noget ved det de så. at snakke med andre der har samme problem At spiritusafgifterne havde været højere på daværende tidspunkt. Men ellers at der havde været et større fokus på alkohol i forbindelse med skole-arrangementer. Det skal være påvirkning fra periferien af familien. Hvis man stikker en pind i lorten, så hyser du fluerne. En direkte påvirkning af de berørte vil i nogen grad kun skabe større problemer, hvis ikke mine forældre havde været parate til at indrømme et misbrug. Det vil de stadig ikke, selvom jeg har påpeget det. Jeg er holdt op med at pointere det, da det skaber mere ballade end gavn. At tale med andre børn i samme situation. At vores oplevelser blev respekteret som ubehagelge og ikke noget for børn

22 Belysning af problemet fra andre voksne og/eller terapi. Den anden forældre sendte alkoholikeren til psykolog, samtale terapeut og tog selv kampene. Vi prøvede alt, men når vedkommende ikke vil indse sit problem så hjælper ingenting. Der var ikke behov for noget Der var ofte ballade hos min far og hans kone hvor alkohol var indblandet. Det ville i høj grad have hjulpet hvis nogen havde "taget fat i kraven" på dem. det er jeg ikke helt klar over... åbenhed...nogle at tale med... Det er svært at sige. Man kan jo altid skyde på kommunen, men de har jo ikke en chance så længe familien ikke slår revner udenpå. Jeg tror at hvis min klasselærer havde set problemerne, kunne vedkommende måske have hjulpet, men det er sært at sige. Det er svært at svare på. Da jeg var barn, havde jeg ikke lyst til at nogen overhovedet skulle vide det, hvorfor f.eks. samtaler ikke ville have nyttet noget, da jeg ikke vil indrømme, at der var problemer i familien. At fjerne barnet fra familien, ser jeg heller ikke som en mulighed, da barnet i mange tilfælde i forvejen har det dårligt og har dårlig samvittighed, hvilket kun vil blive være, hvis det fjernes fra familien. Det foreslag, der har været diskuteret for nyligt, ang. en større fokus på børnene, allerede fra de tidlige år, tror jeg ikke på vil hjælpe. Det eneste den øgede overvågning vil medføre, er at barnet bliver opmærksom på, at familien ikke er normal, hvilket kun vil gør det værre for barnet. En af de ting, jeg helt personligt mener vil hjælpe er, at få hele familien i familieterapi. Hvor en blanding af samtaler og medicinsk hjælp, vil kunne få familien til at fungere igen. Det kræver selvfølgelig at forældrene har lyst til t stoppe med deres misbrug, men min erfaring er at det er de færeste, der har lyst til at være misbrugere. Noget andet, der også vil kunne hjælpe på lang sigt, er at skabe en ny vennekreds, når familien er er blevet stabiliseret, da forældrene i mange tilfælde vender tilbage til den gamle omgangskreds, hvorfor problemet starter igen. Det kan jeg ikke lige svare på. Det kan jeg ikke svare på. det syntes ikke at have været et problem for mig som barn. det er forst opstået senere det ved jeg ikke En fortrolig kontaktperson på (folke)skolen, som jeg kunne have betroet mig til - som måske kunne have taget fat i mine forældre og forklaret dem, hvor meget det påvirkede mig En omsorgsperson, som havde oplyst mig om, at det ikke var normalt og ikke var i orden, og som havde fået mig i en gruppe for børn a la sorggrupperne, blot her mht alkohol, gerne uden mine forældres viden herom. En skilsmisse er en svær tid, både for børn og forældre. Jeg tror at støtte fra den nærmeste familie er det vigtigste. ellers kan professionel hjælp i form af psykolog måske være en støtte i nogle tilfælde

23 En voksen at snakke med, som jeg havde tillid til. En voksen der kunne se, der var et problem. En mor der ikke dækkede over ham, for at skåne os. Fakilieterapi? Det endte med skilsmisse mellem mine forældre familiepleje / skolepsykolog Helt klart hjælp til de ville holde op med at drikke Hjælp fra andre voksne og samtaleterapi Hjælp til min far da det var ham der havde problemet Hjælp til mine forældre om at opnå et mere normalt/afholdende forhold til alkohol. / En generel holdning i Danmark og flere mindre samfund om at alkohol i større mængder ikke er så vel set - det er IKKE hyggeligt! Hmm ved jeg ikk, men at der dengang var nogen som kunne se der var noget galt og man fik noget hjælp dengang...så ikk man skulle bøvle med de problemer da man blev ældre. Hvilken som helst hjælp!!! hvis de ikke havde drukket så ville det have hjulpet Hvis jeg havde haft en fortrolig voksen Hvis mine forældre havde haft venner med børn på min og mine søskendes alder, ville de måske have indset hvordan vi blev forsømt i forhold til dem. Men de venner vi selv var sammen med, havde forældre med samme problem. Hvis nogen i familien havde erkendt problemet som værende et problem. Hvis min far havde fået hjælp/ et spark til at holde op. Idag er der meget hjælp at hente igennem skolen, kommunen og ikke mindst ungdomsskolen. De var der ikke da jeg var ung. Da jeg arbejdede i ungdomsskolen i Ry, havde vi sådanne unge, hvis forældre havde et misbrug, gratis med på ture til sverige o.s.v Igen svært at sige, da "skaderne" først er kommet som voksen. ikke noget Indgreb fra familie eller venners side. Ingen. Ingen. Der var aldirg lagt låg på at min far var alkoholiker. Mine følelser for ham havde og har ikke ændret sig uanset hvad. ingenting - idet jeg selv tog affærd - og henvendt mig til socialforvaltning i kommunen. Intet Jeg blev fjernet fra hjemmet som 14 årig, det skulle have været sket før. kombineret med psykologhjælp. Jeg boede alene med min alkoholiske mor og min 7 år ældre søster, dvs. fra jeg var 10 år (hvor min søster flyttede hjemmefra) var jeg meget alene når min mor lå og sov rusen ud på sofaen. Ingen i den øvrige familie vidste noget, ihvertfald ikke hvor slemt det stod til, og jeg havde ikke kontakt til min far. Dermed var der ingen voksne som kunne hjælpe mig, så min søster har taget sig meget af mig. / Skolepsykologen var lidt inde i billedet da jeg ikke trivedes socialt i skolen (fagligt var der ingen problemer), men det eneste det førte til var at jeg skiftede skole i 6. klasse, der skete

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden.

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden. Interview med Agni I = Interviewer A = Agni I: Ok ja, så hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv, hvor gammel du er og sådan... A: Ja, men jeg er lige blevet færdig som pædagog, her i januar,

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Når kærligheden mellem to voksne blegner, og forholdet bliver for problemfyldt, trist eller uoverskueligt, vælger mange at gå hver til sit og søge om

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning Registerundersøgelse N= 25.645 (1990 2009) Interviewundersøgelse (N=30) Uddybende interviewundersøgelse

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov ACATI Adult children of alcoholics trauma inventory Thomas Mackrill PhD Følgende spørgsmål handler om din opvækst: i) Drak din mor for meget? ja (1) nej (0) Hvis nej gå videre til spørgsmål ii) Hvis ja

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

EFTERFØDSELSREAKTIONER

EFTERFØDSELSREAKTIONER FOREBYGGELSE AF EFTERFØDSELSREAKTIONER GUIDELINES Af LISBETH VILLUMSEN Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Syddansk Universitet Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp.

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. 1.sept. 2010-1.okt.2012. 168 journalførte elever henvist Indhold i aktiviteten i forhold til alle henviste også ikke-journaltførte Terapi, jeg-støttende samtaler, sorg-krise

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen. Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke)

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke) Charlotte: Jeg er en kvinde på 31 år, jeg vil fortælle om mit liv i en misbrugsfamilie. Jeg er vokset op i en kernefamilie med far, mor og storesøster. Vi har i altid boet i en villa med vovse og bil.

Læs mere

SAYLE. Sårbarhedsundersøgelser 2008/09. på gymnasiale uddannelser i. regionerne Syddanmark og Midtjylland

SAYLE. Sårbarhedsundersøgelser 2008/09. på gymnasiale uddannelser i. regionerne Syddanmark og Midtjylland SAYLE Sårbarhedsundersøgelser 2008/09 på gymnasiale uddannelser i regionerne Syddanmark og Midtjylland Center for Selvmordsforskning - www.selvmordsforskning.dk Sårbarhedsundersøgelser 2008/09 Center for

Læs mere

Den svære anden bølge

Den svære anden bølge SÅDAN LYKKES DIT ANDET PARFORHOLD Den svære anden bølge AF ANNETTE AGGERBECK FOTO: GETTYIMAGES OG POLFOTO Når vi går ind i et nyt parforhold, har vi erfaringerne med os fra første ægteskab. Og hvis vi

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Interview med Charlotte

Interview med Charlotte Interview med Charlotte I = Interviewer + talangivelse = forskellige gruppemedlemmer der taler Charlotte = Charlotte Kasper = hendes mand Hvor Signe fra Bilag 3 bor: er erstattet med: En anden fra TUBA.

Læs mere

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes.

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. Interview med Signe I = interviewer S= Signe M= Mads, hendes mand I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. I: Så tænkte vi, at du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. S: Ja, altså sådan hvor jeg

Læs mere

Familiecentret Vibygård

Familiecentret Vibygård Familiecentret Vibygård Brugerundersøgelse. En evaluering af familiecentrets arbejde via en spørgeskemaundersøgelse af familierne i perioden 996-27 Undersøgelsen Undersøgelsen er skabt ved at udsende et

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGEN. Tema om fremtidens døgninstitution

SOCIALPÆDAGOGEN. Tema om fremtidens døgninstitution 3. SEPTEMBER 67. ÅRGANG SOCIALPÆDAGOGEN 18 09 10 Det største problem med døgninstitutioner er, at der ikke er nok af dem. Der er mange unge, der ikke får den hjælp, de har brug for SARAH, 23 ÅR, TIDLIGERE

Læs mere

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende Indhold: Introduktion......side 3 Baggrund.....side 3 Udvikling.....side 4 Hvor mange?.side 5 Konsekvenser for pårørende.. side 5 Behandling..side 6 2 Introduktion:

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013 Socialrådgiverdage Kolding november 2013 Program Ultrakort om TUBA Børnenes belastninger i alkoholramte familier Hvad har børnene/de unge brug for De unges belastninger og muligheder for at komme sig TUBA

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation.

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Sorg- og kriseplan - godkendt i MIO oktober 2013 Principper for børn og personale i krise: Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Skilsmisse, alvorlig

Læs mere

Kvinder med et spirende alkoholproblem går ofte til lægen og fortæller, at de har det skidt. Lægen tror, at de er på begynderstadiet

Kvinder med et spirende alkoholproblem går ofte til lægen og fortæller, at de har det skidt. Lægen tror, at de er på begynderstadiet Kvinder med et spirende alkoholproblem går ofte til lægen og fortæller, at de har det skidt. Lægen tror, at de er på begynderstadiet til en depression eller har fået stress. Alkolog Anna Marie Aggerholm.

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det? DK 2013 Mænds mentale sundhed fordi: Mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det Kun halvdelen af de mænd, der har depression, er

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Bilag 1: Interview med Søren

Bilag 1: Interview med Søren 1 0 1 0 1 Bilag 1: Interview med Søren Søren, år. Søren er en dreng på år, som har boet på Birkedalen i to og et halv år. Søren oplevede, ligesom sin lillebror, at være i klemme mellem forældrene efter

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

TUBA Danmark ÅRSRAPPORT

TUBA Danmark ÅRSRAPPORT TUBA Danmark ÅRSRAPPORT TUBA i en nøddeskal: Stor ekspansion med nye afdelinger og fordoblet søgning Evaluering og effekt i 2008: 800 unge hjulpet, 350 på venteliste Partnerskaber sikrer hjælp til de unge:

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Program for efterårets tema. Norddjurs Biblioteker. Norddjurs Biblioteker. A o h o

Program for efterårets tema. Norddjurs Biblioteker. Norddjurs Biblioteker. A o h o Grenaa Bibliotek N.P. Josiassensvej 17 8500 Grenaa 89 59 27 67 grenaa.bib@norddjurs.dk Program for efterårets tema A lk o h o a oholtema l Torvegade 1A 8963 Auning 89 59 43 00 kulturperronen@norddjurs.dk

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker For mange børn går alene med skilsmisse-tanker 15 pct. af de børn, der gennemlever en skilsmisse, taler slet ikke med nogen i forbindelse med forløbet. Det viser en ny stor undersøgelse blandt 1.018 danskere,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen Kære borger Struer Kommune har valgt at sætte fokus på kvaliteten af de sociale være- og cafetilbud Parasollen og Værestedet TROIA, som i dag tilbydes borgere med social, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie 22Foto: Scanpix sider Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du den sammenbragte familie til at fungere Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER - mit liv med Jacob Haugaard Ilse Wilmot At overleve med en alkoholiker mit liv med Jacob Haugaard Bogen

Læs mere

BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB

BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB Kontakt CSM Østs anonyme rådgivning på telefon eller chat Hvad er CSM Øst? Hvordan foregår rådgivningen? Hvem taler du med? VOKSNE MED SENFØLGER EFTER

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Pårørende til en kronisk smertepatient. Viden og støtte til dig fra andre pårørende og fra smertespecialister

Pårørende til en kronisk smertepatient. Viden og støtte til dig fra andre pårørende og fra smertespecialister Pårørende til en kronisk smertepatient Viden og støtte til dig fra andre pårørende og fra smertespecialister FORORD... Kære pårørende At leve sammen med en af os der har kroniske smerter er ingen dans

Læs mere

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...??

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Antal / Procent (%kolonne) kvinde mand 6 526 5 419 59% 945 32% 260 41% 320 36% 580 26 6% 48 74

Læs mere

Evaluering brobygning

Evaluering brobygning or_6739.mdb Evaluering brobygning November 2008 Sydvestjyllands Efterskole SELVEVALUERING 2008-09 Evaluering brobygning [ S Y D V E S T J Y L L A N D S E F T E R S K O L E N O V E M B E R 2 0 0 8 ] I ugerne

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

Man bliver syg af det!

Man bliver syg af det! Man bliver syg af det! Survey om sårbarhed hos forældre til børn med autisme. Af: Heidi Thamestrup Det er ikke vores børn med autisme, der gør os syge; det er de evindelige kampe med systemet om at få

Læs mere

Dialog nr. 1 Erkendelsen

Dialog nr. 1 Erkendelsen Dialog nr. 1 Erkendelsen Nærværende materiale er kun nogle hovedtræk af erkendelses fasen i programmet, og dets intention er hverken at erstatte eller stå i stedet for: a. omhyggelig læsning og genlæsning

Læs mere