All Risks forsikring Nytegnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "All Risks forsikring Nytegnet 01.02.2014"

Transkript

1 Hotel Kongens Ege Aps Borupvang Ballerup All Risks forsikring for udlejningsejendom, erhverv I denne police og i vilk}rene, er der oplysninger om de forsikringer, som vi har aftalt med jer. Det er vigtigt, at I l{ser policen igennem, s} I er sikre p}, at oplysningerne til enhver tid er korrekte og i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis det ikke er tilf{ldet, bedes I kontakte os hurtigst muligt. Forsikringerne i denne police g{lder fra de nedenn{vnte datoer. V{r opm{rksom p}, at denne police afl»ser eventuelle tidligere udstedte policer med samme forsikringsnummer. Forsikringsaftale Forsikringsart: Ikraft-/#ndringsdato: All Risks forsikring Nytegnet Forsikringsoversigt Forsikringen er tegnet for en 1-}rig periode. Pr{miebetaling: Pr{mien betales efter den til enhver tid g{ldende tarif den 1. januar. $rsdagen er 1. januar. Skadesforsikringsafgift til staten opkr{ves efter skadesforsikringsafgiftsloven. NBK I2

2 Side 2 All Risks forsikring: G{ldende vilk}r All Risks forsikring for Industri, F{llesvilk}r, s}- fremt de ikke er fraveget i policen. Hvilke tab og/eller skader d{kkes: Konstaterede direkte fysiske tab af og/eller skade p} de forsikrede genstande ved pludselige og uforudsete begivenheder af en hvilken som helst }rsag, uanset at }rsagen ikke er pludselig. Selvrisiko: Der g{lder en selvrisiko p} kr. af enhver skade. Bel»bet er fastsat for }r 2014 og indeksreguleres ikke. Forsikringen er udvidet med hus- og grundejeransvar. Der g{lder ingen selvrisiko for denne d{kning. Vilk}r Hvilke tab og/eller skader d{kkes Selvrisiko

3 Side 3 All Risks forsikring - Bygning: Hvor d{kker forsikringen: Adresse Matrikel nr.: Tagkonstruktion: Gl. Hadsundvej 2, 8900 Randers Ikke oplyst H}rdt tag Hvad er omfattet: Litra Anvendelse Etageareal Forsikringsform Moms * A Frikirke, G4S og ubenyttet m2 Nyv{rdiforsikring 100 % *) Moms% angiver i hvilket omfang bygningen er momsregistreret if»lge aftale med Skat. (Hvis registreringen {ndres, skal Topdanmark have besked) Topdanmarks specifikation af de enkelte bygninger er angivet med et bogstav (litra). Hver bygning (litra) behandles som en selvst{ndig forsikring. Dette g{lder dog ikke eventuel underopdeling af litra med tal. Sikringsforhold: Brandv{rnsinspektion Automatisk brandventilation Automatisk brandalarmanl{g Regelm{ssigt vagttilsyn med runderinger Automatisk sprinkleranl{g Automatisk gasalarmanl{g Automatisk rumslukningsanl{g Automatisk skumslukningsanl{g Hvilke udgifter d{kkes udover den direkte skade Punkt 6 Bygning: A - Redning og bevaring C - Oprydning og forurening D - For»gede byggeudgifter (lovligg»relse) Jf. vilk}r Jf. vilk}r Jf. vilk}r Hvor d{kker forsikringen Hvad er omfattet Sikringsforhold Hvilke udgifter d{kkes udover den direkte skade

4 Side 4 Till{gsforsikringer: Forsikrings type: Punkt 15 - El-skade Jf. vilk}r Punkt 16 - Restv{rdi Jf. vilk}r Punkt 17 - Svampe- og Jf. vilk}r insektskade Punkt 18 - R»rskade Jf. vilk}r Punkt 19 - Jordskade Jf. vilk}r Punkt 20 - Huslejetab Jf. vilk}r D{kningsperiode 12 m}neder Punkt 21 - Hus og grund- Jf. vilk}r ejeransvar Punkt 22 - Byggeforsikring Punkt 23 - Entreprise Den anf»rte forsikringssum er incl. vilk}renes standardd{kning. S{rlige bygningsvilk}r: Ubenyttet ejendom/bygning: Det er noteret, at dele af ejendommen/bygningen er ubenyttet*. Det er en betingelse for forsikringens d{kning, at - der f»res regelm{ssigt tilsyn med ejendommen/bygningen ind- og udvendig, mindst en gang pr uge. - Ejendommen/bygningen ryddes ind- og udvendigt for br{ndbart oplag af inventar, varer og affald. - Ejendommen/bygningen sikres mod uvedkommendes adgang ved forsvarlig afl}sning af d»re og porte, svarende til min. sikringsniveau 10 for de del af ejendommen, der st}r ubenyttet. - Ejendommen/bygningen opvarmes til min. 5 grader V{r opm{rksom p} vilk}renes bestemmelser om, at forsikringen ikke d{kker glas- og kummeskader samt indbrudstyveri og h{rv{rk. Uanset vilk}rene d{kker forsikringen ikke anden pludselig skade eller skade p} skilte. Topdanmark skal have besked hvis ejendommen/bygningen tages i brug, eller hvis ombygning/renovering startes. * Ved ubenyttet ejendom/bygning forst}s: For erhvervsejendomme/-bygninger g{lder, at ejendommen/bygningen er ubenyttet, n}r der ikke aktivt drives virksomhed fra ejendommen/bygningen Husejeransvar - Asbest: Forsikringen d{kker ikke sikredes erstatningsansvar for formueskade og/eller skade tilf»jet personer eller ting som skyldes p}virkning af asbest. Glas- og kummeskader: Uanset vilk}renes punkt 10 d{kker forsikringen ikke skade p} bygningsglas, inventarglas og kummer. Dog d{kkes - Brandskade p} bygningsglas og inventarglas - Brand- og stormskade p} kummer Till{gsforsikringer S{rlige bygningsvilk}r

5 Side 5 Ved bygningsglas forst}s: Glas og ruder af erstatningsmaterialer for glas, der er monteret p} sin blivende plads som bygningsdel p} forsikringsstedet. Ved inventarglas forst}s: 1. Glas, der indg}r som en fast bestanddel i diske og montrer. 2. Glas, der indg}r som en fast bestanddel af udh{ngsskabe, der er monteret p} forsikringsstedets yderv{gge. 3. Fast monterede skabe. 4. Keramiske kogeplader. Skilteskader: Jf. vilk}rene er lysreklamer, lysskilte og reklameskilte ikke omfattet af forsikringen. Dog d{kkes brandskade p} skilte, der tilh»rer forsikringstager og som tjener ejendommens drift.

6 Side 6 All-Risks Forsikring - bygning, l»s»re og driftstab: F{llesvilk}r: F{llesvilk}renes pkt. 14, B udg}r og erstattes af: Forsikringen d{kker ikke skade som direkte eller indirekte er en f»lge af jordsk{lv eller andre naturkatastrofer. Anvendelser: Det er oplyst, at ejendommen ikke l{ngere benyttes til hotel. Ejendommen er delvist lejet ud til en Frikirke og GS4. Resten af ejendommen er ubenyttet. Sker der {ndringer i anvendelserne skal Topdanmark have besked hurtigst muligt. Varmt arbejde: For varmt arbejde g{lder f»lgende: Ved enhver brand- og eksplosionsskade er der en supplerende selvrisiko p} 10 % dog minimum kr. og maksimum kr. (indeks indeksreguleres). ud over den i forvejen g{ldende selvrisiko. Den supplerende selvrisiko vil dog ikke blive gjort g{ldende af Topdanmark, hvis sikrede kan dokumentere: - at skaden ikke er sket som f»lge af varmt arbejde p} en af forsikringen omfattet genstand, - at skaden ikke skyldes, at sikrede ikke har fulgt Brandteknisk vejledning nr. 10. Der kan ikke ved anden aftale tegnes forsikring for ovenn{vnte selvrisikobel»b. I andre skadetilf{lde end ovenfor n{vnt g{lder den selvrisikobestemmelse, der fremg}r af policen. Se definitionen p} Varmt arbejde i vilk}renes ordforklaring. Erhverv og Telefon Borupvang 4 Fax Ballerup ei-kundeoeståtopdanmark.dk

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

6655-1 April 2015. Hjælp ved FEJLTANKNING

6655-1 April 2015. Hjælp ved FEJLTANKNING 6655-1 April 2015 Hjælp ved FEJLTANKNING Topdanmark Forsikring A/S Hjælp ved fejltankning 6655-1 April 2015 2 Indholdsfortegnelse Et par ord om Hjælp ved fejltankning.... 3 Hvis du får brug for hjælp...

Læs mere

Entrepriseforsikringens dækninger

Entrepriseforsikringens dækninger Entrepriseforsikringens dækninger Forsikringen er udformet med betydelig inspiration fra engelske standardvilkår for entrepriseforsikring, og indeholder følgende dækninger: Forsikring af entreprisen (all

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Samarbejde Version 2.0

Samarbejde Version 2.0 12250 Indhouse DK 0313 Samarbejde Version 2.0 Hvad er Waypoint? Lovgivning Hvorfor nyt system og nye produkter? Argument! Produkter er igennem tiderne blevet udviklet og har knopskudt lidt tilfældigt uden

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn?

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Mange forældre tænker slet ikke på forsikringer, når børnene er små. Men vi har alle hørt om børn, som på den ene eller anden måde kommer til skade og får

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans ŠKODA All Inclusive Forsikringsbetingelser for Person- og varebiler finansieret via ŠKODA Finans Oktober 2013 - version 1.43 Gældende for køretøjer indregistreret 10.2013 Dækninger: Aftalen vil omfatte:

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro 1 Svar på spørgsmål 3 Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr forbrug på lejemål: Vi har desværre ikke opgjort tallene pr station, men det kan selvfølgelig gøres såfremt det ønskes

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Pas godt på dit hus med en husforsikring. Forsikringer til helårshus og fritidshus

Pas godt på dit hus med en husforsikring. Forsikringer til helårshus og fritidshus Pas godt på dit hus med en husforsikring Forsikringer til helårshus og fritidshus Få en husforsikring, der passer præcis til jeres hus eller fritidshus Boligen repræsenterer for de fleste af os en stor

Læs mere

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE

CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE Vedrører og udgør en del af Generelle Bestemmelser for Forsikring og forsikringscertifikatet hos. Skaden skal anmeldes til: Falck

Læs mere