Data vedr. undersøgelsen...2 Opsummering...4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Data vedr. undersøgelsen...2 Opsummering...4"

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Teknik- og miljøforvaltningen Forsyningsafdelingen Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med høring af Forslag til Affaldsplan NOTAT Dato: Af: Kathrine Stefansen Indholdsfortegnelse Data vedr. undersøgelsen...2 Opsummering...4 Detaljeret gennemgang 1. Glas og flasker Øl- og sodavandsdåser Konservesdåser og alubakker Pap Papir Plastflasker og -dunke Sammensatte produkter Direkte genbrug Hjemmekompostering Farligt affald Information...24 J. nr P16 Sag: 2004/

2 I forbindelse med høringen af Forslag til Affaldsplan blev der udarbejdet et spørgeskema til kommunens borgere, med spørgsmål om deres nuværende brug af udvalgte affaldsordninger, holdning til at sortere yderligere samt ønsker til information. I forslaget til affaldsplanen var foreslået en række initiativer for den kommende 4-ige planperiode. Hovedparten af initiativerne vedrører en bestemt ordning eller affaldstype, hvor det i løbet af planperioden fx skal afklares, om der skal indføres en ny ordning, sættes fokus på affaldstypen via information, forbedre en eksisterende ordning eller lignende. Initiativerne er således beskrevet i detaljer med hensyn til hvordan de skal løses dette arbejde ligger i planperioden. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er, at borgernes besvarelser skal give input til den praktiske tilrettelæggelse af initiativerne i løbet af planperioden. Alle spørgsmål refererer til et eller flere af initiativerne i affaldsplanen. Data vedr. undersøgelsen Antal svar Spørgeskemaet blev, sammen med en pjece, husstandsomdelt til samtlige husstande af Post- Danmark i midten af august 2004, hvor høringsperioden startede. Svarfristen var 25. oktober Derudover blev spørgeskema og pjece udsendt til formændene i haveforeningerne med opfordring til at uddele disse til beboerne i haveforeningerne. Der blev således udsendt ca spørgeskemaer. I forbindelse med postomdelingen skete der en fejl, således at nogle husstande modtog en pjece uden spørgeskema. Forvaltningen gjorde opmærksom på dette ved annoncering i et af lokalbladene og på hjemmesiden og eftersendte herefter ca. 100 spørgeskemaer. Forvaltningen modtog spørgeskemaer, dvs. en svarprocent på ca. 13%. Hvem har svaret? På spørgeskemaet er der spurgt til borgernes bo-form, alder og køn. I nedenstående tabel kan det ses, hvorfra de indsendte spørgeskemaer stammer: Grupper % Bo-form Villa/rækkehus 65 Etagebolig 30 Alder Yngre end Ældre end Køn Mænd 42 Kvinder 52 Notatets opbygning Notatet er opbygget med udgangspunkt i affaldstype/emne, således at der er en kobling til et eller flere initiativer i affaldsplanen. Først i notatet findes en opsummering, hvoraf de væsentligste konklusioner fremg. De detaljerede resultater af spørgeskemaundersøgelsen er beskrevet i de følgende kapitler. Alle data fremg af tabellerne både for materialet som helhed (angivet med fed) og opdelt i de forskellige grupper (bo-form, alder, køn). De væsentligste svarprocenter er kommenteret i teksten, herunder væsentlige forskelle i svar indenfor de forskellige grupper. 2

3 Hvis angivelserne i procent giver 100% samlet, er det fordi, at nogle af spørgeskemaerne kan være mangelfuldt udfyldte. Fx hvis borgeren har glemt at angive bo-form, eller har sprunget et spørgsmål over. Hvad ang afsnit 10 og 11 (spg. 10 og 11) har borgerne haft mulighed for at give flere svar. Derfor er summen her over 100 %. 3

4 Opsummering Glas og flasker Der er en meget høj genanvendelse af glas og flasker blandt borgerne 83 %. Der er derfor det store potentiale for forbedringer blandt borgerne. Kun ca. 6 % mener, at de vil kunne sortere mere fra til genanvendelse, hvis de fx fik en indsamlingsbeholder i lokalområdet eller ved husstanden. Genbrugsbeholderne til glas benyttes oftest af hele 83 % hvis man ser på gennemsnittet af borgerne og af hele 92 % hvis man udelukkende ser på borgerne i etageboligerne. Øl- og sodavandsdåser Der er i dag ingen reelle genanvendelsesmuligheder for øl- og sodavandsdåser via de kommunale ordninger. Men i løbet af 2005 forventes en revision af affaldsbekendtgørelsen, således at der bliver krav om obligatorisk indsamling af metalemballager fra husstande til genanvendelse. Ca. halvdelen af borgerne smider drdåser i dagrenovationen, mens ca. 1/5 afleverer til genanvendelse. Det sidste formodes at være pantbelagte dåser, der afleveres til butr. Der er stor opbakning til at sortere drdåser fra. Kun et par procent synes, det er for besværligt at begynde på. De fleste (ca. 1/3) ønsker en indsamlingsbeholder i lokalområdet. Konservesdåser og alu-bakker Som for øl- og sodavandsdåser er der i dag ingen reelle genanvendelsesmuligheder for konservesdåser og alu-bakker via de kommunale ordninger. Konservesdåser og alu-bakker forventes ligeledes at være dækket af krav om obligatorisk indsamling i løbet af De fleste konservesdåser og alu-bakker havner derfor i dagrenovationen ca. 90% benytter dagrenovationen. På samme måde som for øl- og sodavandsdåser er der dog relativ stor opbakning til at begynde at sortere affaldet fra kun ca. 7,5% synes det er for besværligt. Som for drdåser ønsker de fleste (ca. 1/3) en indsamlingsbeholder i lokalområdet, hvis de skal sortere yderligere. Sammenlignet med drdåser er der en større andel, der ønsker en indsamlingsbeholder ved husstanden eller mere information men udgangspunktet er også anderledes, idet næsten ingen konservesdåser/alubakker genanvendes i dag. Pap Langt mere pap kunne afleveres til genanvendelse, idet relativ mange (16%) bruger dagrenovationen til at komme af med pappet. Samtidig er der rigtig mange fejlsorteringer af pap som meget ofte (ca. for 25% s vedkommende) afleveres i genbrugsbeholderne til papir. Andelen af dem der bruger genbrugsbeholderne er endnu højere, hvis man kun ser på etageboligerne (35%). Der kan måske være tale om, at dem der benytter containere til pap i boligselskaberne har svaret genbrugsbeholdere til papir og glas. Kun meget få (7%) af borgerne i villa/rækkehuse benytter storskraldsordningen, n de skal af med deres pap. Relativ mange (61%) angiver, at de allerede afleverer til genanvendelse i dag. Til disse hører dog også den store andel, som fejl-afleverer pappet i genbrugsbeholderne til papir. For at aflevere mere til genanvendelse angiver flest, at de helst vil have en indsamlingsbeholder i lokalområdet. Papir Der bliver afleveret meget papir til genanvendelse dog noget mindre end glas. 75% angiver, at de afleverer alt papir til genanvendelse, hvor tallet var 83% for glas. 4

5 Ca. 10% af papiret ender i dagrenovationen. Genbrugsbeholderne benyttes i langt de fleste tilfælde, især blandt etageboligerne. For at sortere yderligere, ønsker borgerne enten en indsamlingsbeholder i lokalområdet (ca. 10%) eller en indsamlingsbeholder ved husstanden (ca. 10%). Plastflasker og plastdunke Som for metal-emballage fra husstande er der i dag ingen reelle genanvendelsesmuligheder for plastflasker og -dunke via de kommunale ordninger. Derfor ender gennemsnitligt 71% i dagrenovationen. Plastflasker og -dunke forventes ligeledes at være dækket af krav om obligatorisk indsamling i løbet af Potentialet blandt borgerne for at sortere fra må dog siges at være til stede. Som for drdåser er det kun ganske få (3%), der synes, at det er for besværligt at begynde at sortere plastflasker og dunke fra. Flest borgere (ca. 1/3) ønsker en indsamlingsbeholder i lokalområdet, hvis de skal sortere mere fra. Sammensatte produkter Ca. halvdelen af borgerne angiver, at de allerede i dag adskiller sammensatte produkter. Borgere i villa/rækkehus, mænd og de ige er dem, der oftest angiver, at de allerede i dag adskiller sammensatte produkter. Dvs. de samme grupper, som jf. de øvrige spørgsmål, oftest benytter genbrugsstationen. Ca. 1/5 af borgerne mener det er fornuftigt at adskille sammensatte produkter, og vil gøre det fremover. Men der er også 1/5 af borgerne, som mener det er fornuftigt, men tror de vil få det gjort. Direkte genbrug Relativ mange (60%) angiver, at de allerede i dag videregiver brugte ting og sager til direkte genbrug, fx genbrugsbutik, genbrugsstation, loppemarked eller andre steder. Hvis man inddeler borgerne efter alder, giver de ældre oftere ting videre sammenlignet med dem under % synes kun det er en god ide at aflevere til direkte genbrug, hvis de kan få hentet ved husstanden. 11% synes kun det er en god idé, hvis man f en byttecentral i lokalområdet og 9% er i tvivl om, hvilke genbrugsting andre kan have nytte af. Hjemmekompostering Der er selvfølgelig stor variation i svarene angående hjemmekompostering, alt efter om man bor i villa/rækkehus eller i etagebolig. Hvis man kun ser på borgerne i villa/rækkehus, angiver lidt under halvdelen (44%), at de allerede i dag hjemmekomposterer. 16% siger, at de har plads. 16% har angivet andre grunde til at kompostere. 11% synes der er for besværligt. Prisen på kompostbeholdere afholder åbenbart borgerne fra at kompostere. Kun 3% af borgerne i villa/rækkehus angiver prisen som sag til, at de komposterer. 5

6 Farligt affald Samlet set afleverer ca. 70% af borgerne altid deres farlige affald, som farligt affald. De unge under 30 er dog markant dligere, end de øvrige grupper, til altid at få afleveret affaldet som farligt affald det f kun 35% gjort. Borgere i etageboliger er også noget dligere, end borgere i villa/rækkehus, til altid at få afleveret affaldet som farligt affald. Hvis man ser på alle borgere, afleverer ca. 1/5 næsten altid affaldet som farligt affald. Dvs. at der er en relativ stor gruppe borgere, som man forhåbentlig kunne få til at ændre adfærd. Samlet set er lidt over halvdelen af borgerne tilfredse med de nuværende ordninger der er dog ret store forskelle n man opdeler efter bo-form, alder og køn. De mest tilfredse er således dem, der bor i villa/rækkehus, de ældre over 50 og mændene. Der er stort set en lige stor andel i alle grupper, dvs. uanset boform, alder eller køn, der synes, at Miljøbilen er for upraktisk (ca. 18%). Der er stor interesse for at aflevere flere steder, fx i butr det gælder alle grupper mest interesserede i dette er borgere i etageboliger og kvinderne. Det er især de unge under 30, der savner information om, hvad farligt affald er og hvor man kan aflevere affaldet henne. Borgerne i etageboligerne savner også oftere information end borgerne i villa/rækkehus. Information En meget stor andel 86-90% i alle grupper har husstandsomdelt materiale, som mest fortrukne informationskilde. Information via lokalblade kommer ind på en 2.plads, som mest foretrukne informationskilde - mellem % i alle grupper ønsker dette. Gennemsnitlig set er det 3. hyppigste valg af informationskilde kommunens hjemmeside (gennemsnitlig vælger ¼ dette) kun de ældre over 50 er mere forbeholdne overfor dette medie. Ca. 1/5 peger på genbrugsstationen som informationskilde især dem der jf. de øvrige spørgsmål i denne undersøgelse ofte benytter genbrugsstationen, dvs. borgere i villa/rækkehuse, de ige og mændene. 1/5 ønsker information via nyhedsbreve pr. . Der er flest i gruppen ige, som ønsker dette. Information via beboer- og foreningsblade eller via en vicevært er selvfølgelig mest populær i etageboligerne. Der er stort set ingen der er interesseret i information via radio Gladsaxe, ved selv at ringe til vognmanden eller ved selv at ringe til kommunen. 6

7 Detaljeret gennemgang 1. Glas og flasker Hvor afleverer du i dag oftest dine flasker og glas? Glas og flasker, i % Dagrenovationen Storskrald Genbrugsstation Genbrugsbeholdere til glas/papir Andet/ved I alt Villa/rækkehus Etagebolig Yngre end Ældre end Mænd Kvinder Tabel 1.1 Samlet set benytter langt de fleste (83%) kommunens genbrugsbeholdere, n glas og flasker skal afleveres, kun 11% benytter genbrugsstationen. Genbrugsbeholderne benyttes i høj grad især af etageboligerne Af variationer mellem grupperne kan det ses, at borgerne i etageboligerne i højere grad benytter genbrugsbeholderne (92%), hvorimod borgerne i villa/rækkehus supplerer med også at benytte genbrugsstationen 79% bruger genbrugsbeholderne, 15% bruger genbrugsstationen. Mænd og midaldrende benytter oftest genbrugsstationen Mellem de øvrige grupper er der den store variation mændene benytter genbrugsstationen oftere end kvinderne, ligesom de ige og dem over 50 er hyppigere gæster på genbrugsstationen end dem under 30. Hvad skal der til, for at du vil sortere flere flasker og glas til genanvendelse? Glas og flasker, i % Alt afleveres genanvendelse i dag Indsam- lingsbe- holder i lokalom- rådet Indsamlingsbeholder ved husstanden Mere viden om, hvad må afle- veres hvor For besvær ligt/så det begynder jeg aldrig på Andet/ved I alt Villa/rækkehus Etagebolig Yngre end Ældre end Mænd Kvinder Tabel 1.2 7

8 Meget høj genanvendelse En meget stor andel af borgernes flasker og glas afleveres allerede til genanvendelse samlet set 83%. Der er derfor heller det store potentiale for forbedringer blandt borgerne - samlet set vil kun 5% hhv. 7% aflevere flere flasker og glas til genbrug, hvis de fik en indsam- i lokalområdet eller ved lingsbeholder husstanden. Der er ingen væsentlig forskel mellem de forskellige grupper, hvad ang ønsker til fremtidige indsamlingsformer. 8

9 2. Øl- og sodavandsdåser Hvor afleverer du i dag oftest dine øl- og sodavandsdåser? Øl- og sodavandsdåser, i % Dagrenovationen Storskrald Genbrugsstation Genbrugsbeholdere til glas/papir Andet/ved I alt Villa/rækkehus Etagebolig Yngre end Ældre end Mænd Kvinder Tabel 2.1 Det er kun til storskraldsordningen og på genbrugsstationen det i dag er muligt at aflevere rengjort metalemballage til genanvendelse, hvilket dog er noget kommunen har gjort opmærksom på via information o.l. Her henvises til, at metalemballage skal afleveres som dagrenovation. I løbet af 2005 forventes en revision af affaldsbekendtgørelsen, således at der bliver krav om obligatorisk indsamling af metalemballager fra husstande til genanvendelse. Ca. halvdelen smider i dagrenovationen Samlet set smides øl- og sodavandsdåser oftest i dagrenovationen (42%). 11% afleverer på genbrugsstationen og 2% til storskraldsordningen det vides dog om dette er til forbrænding eller genanvendelse. Ca. ¼ afleverer sandsynligvis i butr 26% ved hvor de gør af dåserne/gør noget andet. Der kunne her være tale om dem, der afleverer pantbelagte dåser i butrne, idet 22% i næste spørgsmål angiver (se tabel 2.2), at de allerede i dag afleverer alle deres øl- og sodavandsdåser til genanvendelse. 6% afleverer dåser i genbrugsbeholderne til papir og glas, dvs. fejlsorteringer. Unge under 30 benytter oftere dagrenovationen Mellem de forskellige grupper er der de store variationer som tidligere er dem i villa/rækkehus, mændene og dem over 30 hyppigere gæster på genbrugsstationen. Unge under 30 benytter dagrenovationen oftere end gennemsnittet. 9

10 Hvad skal der til, for at du vil sortere flere øl- og sodavandsdåser til genanvendelse? Øl og sodavandsdåser, i % Alt afleveres genanvendelse i dag Mere viden om, hvad må afleveres hvor Indsam- lingsbe- i holder lokalom- rådet Indsamlingsbeholder ved husstanden For besvær- det be- ligt/så gynder jeg al- drig på Andet/ved I alt Villa/rækkehus Etagebolig Yngre end Ældre end Mænd Kvinder Tabel 2.2 Stor tilslutning til at sortere Der er stor tilslutning til at begynde at sortere flere drdåser fra til genanvendelse. Kun 2% angiver, at det er for besværligt at begynde at sortere dåser fra til genanvendelse. Flest ønsker indsamlingsbeholder i lokalområdet For at aflevere flere drdåser til genanvendelse angiver de fleste, at de skal have en ind- samlingsbeholder i lokalområdet (32%). 12% ønsker en beholder ved husstanden og 14% ønsker mere viden om, hvad der kan afleveres hvor. Hvis man sammenligner de forskellige grupper, er ønsket om en indsamlingsbeholder i lokal- området stort set lige udbredt blandt de forskellige grupper ca. 1/3 ønsker dette. Indsamlingsbeholder ved husstanden helst i etageboligerne En indsamlingsbeholder ved husstanden foretrækkes lidt oftere af dem der bor i etageboliger end af dem der bor i villa/rækkehus (16% i forhold til 10%). Det samme mønster ses n man sammenligner alder: de yngre foretrækker oftere en indsamlingsbeholder ved husstanden end de ældre. 10

11 3. Konservesdåser og alubakker Hvor afleverer du i dag oftest dine konservesdåser og alu-bakker? Konservesdåser/Alubakker, i % Dagrenovationen Storskrald Genbrugsstation Genbrugsbeholdere til glas/papir Andet/ved I alt 88/92 2/1 5/2 1/1 1/1 Villa/rækkehus 89/94 1/0 6/2 1/0 1/1 Etagebolig 87/90 4/3 1/0 1/1 2/2 Yngre end 30 95/96 2/2 1/0 1/0 0/ /97 1/0 3/1 0/0 1/1 Ældre end 50 84/90 2/1 6/2 1/1 2/2 Mænd 87/93 2/1 7/2 1/1 1/1 Kvinder 90/ /1 1/1 1/1 Tabel 3.1 Det er valgt at behandle konservesdåser og alu-bakker som en samlet gruppe, idet der er de store forskelle i svarene, alt efter om svaret g på konservesdåser eller alu-bakker. På samme måde som for drdåser er det kun til storskraldsordningen og på genbrugsstationen, at det i dag er muligt at aflevere rengjort metalemballage til genanvendelse, hvilket dog er noget kommunen har gjort opmærksom på via information o.l, her henvises til dagrenovationen. Som for drdåser forventes der i løbet af 2005 en revision af affaldsbekendtgørelsen, således at der bliver krav om obligatorisk indsamling af metalemballager fra husstande til genanvendelse. Næsten alt smides i dagrenovationen Konservesdåser og alubakker (hhv. 88% og 92%) smides derfor overvejende i dagrenovationen. Kun ganske få procent angiver, at de benytter storskraldsordningen eller genbrugsstationen det vides dog om dette er til genanvendelse Borgerne har stort set den samme adfærd, uanset hvordan man grupperer dem. Hvad skal der til, for at du vil sortere flere konservesdåser/alubakker fra til genanvendelse? Konservesdåser/Alubakker, i % Indsamlingsbeholder ved husstanden For besvær Andet/ved Alt afleveres genanvendelse i dag Mere viden om, hvad må afleveres hvor Indsamlingsbeholder i lokalområdet ligt/så det begynder jeg aldrig I alt 6/3 22/24 36/31 20/21 6/9 3/4 Villa/rækkehus 6/3 21/24 37/31 20/21 7/11 4/4 Etagebolig 4/3 23/24 35/31 22/22 4/7 3/3 Yngre end 30 1/0 29/30 33/28 26/26 5/10 2/ /1 19/20 38/30 27/30 6/11 2/3 Ældre end 50 7/5 23/26 35/32 15/16 6/8 4/5 Mænd 8/4 18/20 36/32 19/20 10/14 5/5 Kvinder 4/2 25/26 36/31 22/24 4/7 2/2 Tabel 3.2 på 11

12 Relativ stor tilslutning til at sortere Der må siges at være relativ stor opbakning til at begynde at sortere konservesdåser og alubakker fra til genanvendelse. Kun 6% synes det er for besværligt at begynde at sortere konservesdåser fra, mens 9% synes det er for besværligt at sortere alubakker fra til genanvendel- Til sammenligning er det 2%, som synes det er for besværligt at sortere drdåser fra til se. genanvendelse. Flest ønsker indsamlingsbeholder i lokalområdet For at aflevere mere til genanvendelse ønsker ca. 1/3 en indsamlingsbeholder i lokalområdet, ca. 1/5 ønsker en indsamlingsbeholder ved husstanden og ca. 1/5 ønsker mere information. Viden efterspørges især af unge Mere information efterspørges især af dem under 30. En lidt mindre andel af de ældre over 50 ønsker en indsamlingsbeholder ved husstanden sammenlignet med de øvrige alders- Samtidig kan det også ses, at mændene, i lidt højere grad end kvinderne, synes det grupper. er for besværligt at sortere disse affaldstyper fra til genanvendelse. 12

13 4. Pap Hvor afleverer du i dag oftest dit pap? Pap, i % Dagrenovationen Storskrald Genbrugsstation Genbrugsbeholdere til glas/papir Andet/ved I alt Villa/rækkehus Etagebolig Yngre end Ældre end Mænd Kvinder Tabel 4.1 Meget pap i dagrenovationen og mange fejlsorteringer Det ser ud til, at langt mere pap kunne afleveres til genanvendelse, idet 16% (samlet set) angiver, at de smider pap i dagrenovationen. Samtidig er der mange fejlsorteringer, idet ca. ¼ af borgerne smider pap i genbrugsbeholderne til papir. Pap afleveres oftest på genbrugsstationen (39%), mens kun 14% benytter storskraldsordningen. Kun begrænset brug af storskraldsordningen i villa/rækkehuse Der er store forskelle i brug af ordningerne mellem de forskellige grupper. Borgerne i villa/rækkehus bruger storskraldsordningen til pap-aflevering i meget mindre grad end etageboligerne (7% mod 29%). Omvendt bruger borgerne i villa/rækkehus i langt højere grad genbrugsstationen (53% mod 9%). Unge dlige til at sortere pap fra Der er en større andel af de unge, sammenlignet med andre aldersgrupper, som smider pappet i dagrenovationen. Stor brug af genbrugsbeholderne blandt etageboliger Det er især borgerne i etageboligerne, der afleverer pap i genbrugsbeholderne til glas og papir (fejlsorteringer). Det er faktisk den ordning de oftest benytter Det vides dog, om nogle af de borgere, der bor i en etagebolig med særskilt container til pap, har krydset af ved genbrugsbeholdere til glas/papir i stedet. 13

14 Hvad skal der til, for at du vil sortere mere pap fra til genanvendelse? Pap, i % Alt afleveres til genanvendelse i dag Mere viden om, hvad må afleveres hvor Indsam- lingsbe- i holder lokalom- rådet Indsamlingsbeholder ved husstanden For besvær- det be- ligt/så gynder jeg al- drig på Andet/ved I alt Villa/rækkehus Etagebolig Yngre end Ældre end Mænd Kvinder Tabel 4.2 At 61% tilkendegiver, at de afleverer alt til genanvendelse, skal tages med det forbehold, at mange der afleverer til genbrugsbeholderne for glas/papir, anser dette som genanvendelse. Flest ønsker indsamlingsbeholder i lokalområdet For at aflevere mere pap til genanvendelse angiver borgerne, at de helst vil have en indsam- lingsbeholder i lokalområdet (17%) eller en indsamlingsbeholder ved husstanden (9%). 4% angiver, at de skal have mere information. Beholder v. husstanden mest populær i etageboligerne Lidt flere i etageboligerne (14% mod 6%) ønsker en beholder ved husstanden sammenlignet med borgerne i villa/rækkehus. Det er også blandt de yngre under 30, at man finder lidt flere tilhængere af en indsamlingsbeholder ved husstanden sammenlignet med de øvrige al- dersgrupper. 14

15 5. Papir Hvor afleverer du i dag oftest dit papir? Papir, i % Dagrenovationen Storskrald Genbrugsstation Genbrugsbeholdere til glas/papir Andet/ved I alt Villa/rækkehus Etagebolig Yngre end Ældre end Mænd Kvinder Tabel 5.1 Genbrugsbeholderne mest populære Mange afleverer papir til genanvendelse. De fleste (69%) benytter de opsatte genbrugsbeholderne, mens 15% bruger genbrugsstationen. Der er dog 9%, som smider papiret i dagrenovationen. Etageboliger mest hyppige brugere af genbrugsbeholderne Der ses det samme mønster som for glas: langt de fleste i etageboligerne benytter genbrugsbeholderne (80%), hvorimod borgerne i villa/rækkehus supplerer med også at benytte genbrugsstationen 65% bruger genbrugsbeholderne, 20% bruger genbrugsstationen. Hvad skal der til, for at du vil sortere mere papir fra til genanvendelse? Papir, i % Alt afleveres genanvendelse i dag Indsam- lingsbe- holder i lokalom- rådet Indsamlingsbeholder ved husstanden Mere viden om, hvad må afle- veres hvor For besvær ligt/så det begynder jeg aldrig på Andet/ved I alt Villa/rækkehus Etagebolig Yngre end Ældre end Mænd Kvinder Tabel 5.2 For at aflevere mere til genanvendelse angiver knap 10%, at de vil have en indsamlingsbehol- i lokalområdet. Ca. 10% vil have en indsamlingsbeholder ved der husstanden. Der er ingen væsentlige forskelle mellem grupperne. 15

16 6. Plastflasker og -dunke Hvor afleverer du i dag oftest plastflasker og dunke? Plastflasker og plastdunke, i % Dagrenovationen Storskrald Genbrugsstation Genbrugsbeholdere til glas/papir Andet/ved I alt Villa/rækkehus Etagebolig Yngre end Ældre end Mænd Kvinder Tabel 6.1 Der er i dag mulighed for, at aflevere plastflasker og dunke til genanvendelse via kommunens ordninger. De kan kun indsamles som brændbart affald. Som for metalemballage forventes der i løbet af 2005 en revision af affaldsbekendtgørelsen, således at der bliver krav om obligatorisk indsamling af plastflasker og dunke fra husstande til genanvendelse. Dagrenovationen benyttes Samlet set bruger de fleste (71%) dagrenovationen til at komme af med deres plastflasker og - dunke, 15% afleverer på genbrugsstationen og 6% afleverer til storskraldsordningen. Alle steder sendes affaldet efterfølgende til forbrænding. Samme tendens som tidligere mht. gruppernes brug af ordningerne Svarprocenterne varierer lidt, alt efter hvilken gruppe man inddeler borgerne efter, men de samme tendenser som tidligere ses: dagrenovationsordningen bruges mest af de unge under 30, genbrugsstationen mest af mænd og af dem der bor i villa/rækkehus, mens storskraldsordningen oftest benyttes af dem der bor i etagebolig. Hvad skal der til, for at du vil sortere flere plastflasker og -dunke fra til genanvendelse? Plastflasker og plastdunke, i % Alt afleveres genanvendelse i dag Mere viden om, hvad må afleveres hvor Indsamlingsbeholder i lokalområdet Indsamlingsbeholder ved husstanden For besværligt/så det begynder jeg aldrig på Andet/ved I alt Villa/rækkehus Etagebolig Yngre end Ældre end Mænd Kvinder Tabel

17 16% angiver, de allerede i dag afleverer til genanvendelse? I og med at de indsamlede plastflasker og dunke genanvendes via de kommunale ordninger, kan det undre, at 16% samlet set angiver, at de allerede i dag afleverer alle deres plastflasker og dunke til genanvendelse. Årsagen til dette kan være, at nogle borgere tror, at n disse afleveres som storskrald eller på genbrugsstationen, blive de efterfølgende genanvendt. Der kan næppe være tale om retur-flasker til butrne, da kun 2-3% af borgerne har svaret at de afleverer til andet end kommunale ordninger i det foregående spørgsmål (tabel 6.1). Flest ønsker genbrugsbeholdere i lokalområdet Hvis man ser på gennemsnittet af alle besvarelser ønsker flest (36%) en indsamlingsbeholder i deres lokalområde, hvis de skal sortere mere fra til genanvendelse, 19% skal have mere information og 17% vil gerne have en beholder ved husstanden. Kun 3% vil aldrig begynde at sortere plastflasker og dunke fra, så motivationen må siges at være tilstede. Unge og borgere i etageboliger ønsker især indsamlingsbeholder v. husstanden Hvis man ser på de forskellige grupper, ønskes mere information eller en indsamlingsbeholder ved husstanden især af dem under 30. Der er også flere blandt borgerne i etageboligerne, som ønsker en beholder ved husstanden, sammenlignet med borgerne i villa/rækkehus. 17

18 7. Sammensatte produkter For at øge frasorteringen af jern og metal til genanvendelse, samt friholde forbrændingsanlæggene for jern og metal, er der i Affaldsplan sat fokus på at motivere til en øget frasortering af jern og metal. Ét af de kommende initiativer er at gøre borgerne opmærksomme på, at sammensatte produkter skal adskilles, fx skal stålbenene tages af et træbord inden det kasseres. Hvad er din holdning til, at du skal adskille sammensatte produkter, før du kasserer dem? i % Det er fornuftigt, det gør jeg allerede Det er fornuftigt, det vil jeg gøre fremover Det er fornuftigt, men besværligt. Det f jeg gjort Ufornuftigt. Det vil jeg bruge tid på I alt Villa/rækkehus Etagebolig Yngre end Ældre end Mænd Kvinder Tabel 7 51% af borgerne svarer, at de allerede i dag adskiller sammensatte produkter. 22% synes det er fornuftigt og det vil de gøre fremover, mens andre 22% synes det er fornuftigt, men mener de vil få det gjort fordi det er for besværligt. 2% mener det er ufornuftigt. Villa/rækkehuse, ige samt mænd adskiller især Der er en større andel af dem, der bor i villa/rækkehus, der svarer, at de allerede i dag adskiller sammensatte produkter i forhold til dem der bor i etageboliger (57% i forhold til 40%). N man ser på alder og køn, er der ligeledes blandt de ige og blandt mændene en større andel, der allerede gør det i dag. Disse grupper er også dem, der i de foregående spørgsmål har angivet, at de oftest benytter genbrugsstationen til at komme af med deres affald. Unge og kvinder mener oftere, at det er besværligt Blandt de unge under 30, men også blandt borgerne i etagebolig og blandt kvinderne, er der en lidt større andel end gennemsnittet, som mener det er for besværligt at adskille sammensatte produkter og derfor vil få det gjort. 18

19 8. Direkte genbrug I forbindelse med udvidelsen af genbrugsstationen i 2004 blev der givet mulighed for, at borgerne kan aflevere deres brugte ting og sager til direkte genbrug på genbrugsstationen i stedet for at smide det ud som affald. En sammenslutning af frivillige organisationer sørger for, at tingene sælges på et lokalt loppemarked. I Affaldsplan er der sat forskellige initiativer op for at støtte op om direkte genbrug, også mere lokalt. Hvad er din holdning til at videregive dine brugte ting og sager, eventuelt med mindre defekter, som andre kan have glæde af? i % Jeg giver allerede til genbrugsbutik, genbrugsstation, loppemarked eller andre steder Kun god idé, hvis jeg kan få hentet ved min husstand Kun god idé, hvis vi f byttecentral i lokalområdet Jeg er i tvivl om, hvilke genbrugsting, andre kan have nytte af Det vil jeg gøre I alt Villa/rækkehus Etagebolig Yngre end Ældre end Mænd Kvinder Tabel 8 Stor interesse for at videregive En stor andel (60%) af borgerne angiver, at de allerede i dag videregiver brugte ting og sager til direkte genbrug, fx til genbrugsbutik, på genbrugsstationen, til loppemarked eller lign. Der er stor interesse for at videregive brugte ting, kun 2% er slet interesseret. 15% mener, at det kun er en god idé, hvis man kan få hentet tingene ved sin husstand og 11% mener, at det kun er en god idé, hvis der kommer en byttecentral i lokalområdet. 9% er i tvivl om, hvad andre kan have nytte af, Ældre videregiver oftere end yngre N man inddeler efter alder, er der flere ældre end unge, der allerede i dag videregiver brugte ting. Det er også mere udbredt at videregive brugte ting blandt borgere i villa/rækkehus sammenlignet med borgere i etagebolig måske fordi de oftere benytter genbrugsstationen? Især yngre under 30 er i tvivl om, hvilke genbrugsting andre kan have nytte af. Hentet ved husstanden vs. byttecentral Med hensyn til andre ordninger end de nuværende, er der en væsentlig forskel mellem grupperne med hensyn til, om man ønsker at få hentet ved husstanden eller få en byttecentral i lokalområdet. 19

20 9. Hjemmekompostering Hjemmekompostering af både dagrenovation og haveaffald er med til nedsætte miljøbelastningen fra transporten af affaldet til behandlingsanlæg. Samtidig bibeholdes næringsstofferne i et lokalt kredsløb, n det bruges som gødning i haverne. Gladsaxe Kommune har gennem et par kørt en lig kompostkampagne, bl.a. med mulighed for at borgerne kan købe en kompostbeholder til reduceret pris, fordi der gives et kommunalt tilskud. Også i den kommende affaldsplan er der fokus på hjemmekompostering. Hvad er din holdning til at kompostere? i % Jeg komposterer allerede Jeg vil gerne, men ved hvordan man gør Jeg vil gerne, men der er plads til at kompostere, hvor jeg bor Jeg vil, fordi kompostbeholdere er for dyre Jeg vil, fordi det er for besværligt Der er andre grunde til, at jeg komposterer I alt Villa/rækkehus Etagebolig Yngre end Ældre end Mænd Kvinder Tabel 9 Næsten halvdelen i villa/rækkehuse hjemmekomposterer Mange af borgerne (33%) angiver, at de allerede komposterer i dag. Dette tal dækker selvfølgelig over store forskelle, alt efter hvilken bo-form man har. 44% af dem der bor i villa/rækkehus angiver, at de allerede komposterer i dag, hvorimod dette kun gælder for 10% af dem, der bor i etagebolig. Det må siges at være en relativ stor andel i etageboligerne, som angiver, at de komposterer. Der er muligvis tale om de husstande, som har svaret udfra at de har en haveforeningsbolig eller et sommerhus? 16% i villa/rækkehusene vil gerne, men har plads 41% i etageboligerne vil gerne kompostere, men angiver, at de har plads. Dette gælder for 16% i villa/rækkehuse. Prisen på kompostbeholderne er tilsyneladende et problem Hvis man kun ser på borgerne i villa/rækkehuse, er der kun 3%, som angiver, at de komposterer, fordi kompostbeholdere er for dyre. 11% angiver, at de gør det, fordi det er for besværligt. Dog har 16% angivet andre grunde til, at de komposterer. Andre grunde kunne måske være lugtgener, at man synes det er uhygiejnisk eller lignende. Unge komposterer Hvis man ser på gruppen alder, er det tydeligt, at der kun er meget få unge under 30, som komposterer. De unge er også dem, hvor der er flest (ca. halvdelen), der angiver, at de 20

21 har plads og at de har andre grunde til at kompostere (ca. 1/3). Dette hænger tydeligvis sammen med, at de unge bor i etagebolig. 21

22 10. Farligt affald I den kommende planperiode skal der via diverse kampagner sættes fokus på vigtigheden af, at farligt affald håndteres separat fra andet affald. Ligeledes skal de nuværende indsamlingsordninger for farligt affald evalueres og der skal arbejdes for flere afleveringssteder, så tæt på borgernes bopæl som muligt. Hvad gør du i dag med det farlige affald? i % Afleverer det altid som farligt affald Afleverer det næsten altid som farligt affald Afleverer det næsten aldrig som farligt affald Andet/ved I alt Villa/rækkehus Etagebolig Yngre end Ældre end Mænd Kvinder Tabel 10.1 Ca. 1/5 afleverer næsten altid som farligt affald En stor andel af borgerne (71%) angiver, at de altid afleverer farligt affald, som farligt affald. En relativ stor andel (22%) afleverer det næsten altid som farligt affald. Dvs., at der er en relativ stor gruppe, som det burde være muligt at få til at ændre adfærd. Kun 2-4% afleverer næsten aldrig affaldet, som farligt affald, eller ved hvad de gør med affaldet. Villa/rækkehuse lidt bedre til altid at aflevere som farligt affald Hvis man sammenligner de forskellige grupper, er der færre blandt husstandene i etageboligerne, der altid afleverer affaldet som farligt affald, end blandt husstandene i villa/rækkehus. Muligvis havner noget af det farlige affald alligevel til korrekt bortskaffelse, da der er erfaring for, at mange viceværter finder farligt affald i fx storskraldsrum og efterfølgende kører det til genbrugsstationen. De unge dligst til at aflevere som farligt affald Det er meget tydeligt, at de unge under 30 har svært ved altid at få afleveret affaldet som farligt affald det f kun ca. 1/3 gjort. De ældre over 50 er dem, der oftest afleverer affaldet som farligt affald 22

23 Der er også blevet spurgt til de nuværende ordninger for farligt affald samt information. Den enkelte borger har haft mulighed for at vælge flere svar. Hvad er din mening om ordningerne for farligt affald? i % Miljøbilen er for upraktisk for mig Jeg er tilfreds med de nuværende ordninger Genbrugsstationen er for upraktisk for mig Jeg vil gerne have mulighed for at aflevere flere steder, fx i butr Jeg vil gerne, men ved hvor man kan aflevere Jeg ved nok om, hvad der er farligt affald I alt Villa/rækkehus Etagebolig Yngre end Ældre end Mænd Kvinder Tabel 10.2 Samlet set er 56% tilfreds med de nuværende ordninger. Mange (39%) vil gerne have flere afleveringssteder, fx i butr. 16% synes Miljøbilen er for upraktisk og 10% synes genbrugsstationen er for upraktisk. Hhv. 13% og 6% angiver, at de skal have mere information - enten om, hvad der er farligt affald eller hvor farligt affald kan afleveres henne. Svarene dækker dog over ret store forskelle mellem de forskellige grupper. Størst tilfredshed i villa/rækkehuse, hos ældre over 50 og blandt mænd Hvis man ser på bo-form, er der meget tydeligt, at der er en langt større tilfredshed med de nuværende ordninger blandt borgerne i villa/rækkehus i forhold til borgerne i etagebolig (65% i forhold til 38%). De unge under 30 er de mest utilfredse (kun 23% er tilfredse) de ældre er mest tilfredse. Der er også flere mænd end kvinder som er tilfredse. Lige stor andel i villa/rækkehuse og etageboliger synes Miljøbilen er for upraktisk Ikke overraskende er der flest blandt borgerne i etageboligerne, der synes, at genbrugsstationen er for upraktisk. Mere overraskende er det, at stort set en lige stor andel af dem der bor i villa/rækkehus, sammenlignet med dem der bor i etagebolig, synes at Miljøbilen er for upraktisk for dem. Stor interesse for at aflevere i butr I alle grupper er der stor interesse for at aflevere flere steder, fx i butr, især blandt borgerne i etageboligerne og blandt kvinderne. Unge og borgere i etageboliger savner information Især de unge under 30 savner information både om hvor man kan aflevere det farlige affald, men især om hvad der er farligt affald. Der er også flere blandt borgerne i etageboligerne, end blandt borgerne i villa/rækkehus, som savner information. Andet/ Ved 23

24 11. Information Information til borgerne er i fokus i den kommende planperiode. Affaldsplanens målsætninger og initiativer kan føres ud i livet medmindre borgere og erhvervsliv f den fornødne information. Gladsaxe Kommune har gennem en række gjort en del på informationsområdet, men vil gerne gå nye veje og har gennem spørgeskemaundersøgelsen forsøgt at kortlægge, hvilke medier borgerne oftest benytter. Borgerne har skullet vælge de 3 informationskanaler, de foretrækker. Hvordan vil du helst have information om affald? i % I alt Villa /række hus Husstandsomdelt materiale, som fx pjecen Dit Affald Beboer- og foreningsblade GladsaxeBladet, Bagsværd/Søborg Bladet Yngre end 30 Etagebolig Ældre end 50 Mænd Kvinder Radio Gladsaxe Fra en vicevært Selv ringe til kommunen Selv ringe til vognmanden Genbrugsstationen Nyhedsbreve pr. e mail Tabel 11 En meget stor andel (86%) vil gerne have husstandsomdelt materiale, som fx pjecen Dit Affald. Dernæst foretrækkes information gennem lokalbladene (53%). 25% foretrækker kommunens hjemmeside og 21% information via genbrugsstationen. 19% vil gerne benytte nyhedsbreve pr. , 17% nævner beboer- og foreningsblade og 13% nævner information gennem en vicevært. Kun 2-5% foretrækker at ringe til vognmanden eller kommunen og kun 1% nævner lokalradioen. For nogle af mediernes vedkommende er der væsentlige forskelle mht., hvordan de forskellige grupper svarer. Stor tilslutning til husstandsomdelt pjece samt lokalblade Der er blandt alle grupper meget stor tilslutning til at få en husstandsomdelt pjece. Lokalbladene kommer for alle gruppers vedkommende ind på en 2. plads som mest foretrukne informationskilde. 24

25 Hjemmesiden er også populær Mange ønsker information via kommunens hjemmeside. Hvis man ser på alder, kan man se, at det kun er de ældre over 50, som er mere forbeholdne overfor dette medie. Der er en lidt større andel i villa/rækkehus, der ønsker information via hjemmesiden sammenlignet med husstande i etageboligerne. Information via radio og ved selv at ringe ønskes Der er for alle gruppers vedkommende meget ringe tilslutning til at få information via Gladsaxe Radio eller ved selv at ringe til vognmanden. Der er heller forskel mellem grupperne, hvad ang information ved selv at ringe til kommunen kun ganske få procent foretrækker dette. Beboer- og foreningsblade samt information fra vicevært mest populære blandt etageboliger Information via beboer- og foreningsblade eller fra en vicevært er selvfølgelig mest populært i etageboliger, hvor det kommer ind på en 3.plads over foretrukne medier, og for unge under 30 (som typisk bor i etagebolig) kommer disse informationskilder ind på en 4.plads. Der er en nogenlunde lige stor tilslutning til at få information via nyhedsbreve pr. i alle grupper. Dog er de ige mest interesserede i dette sammenlignet med de øvrige aldersgrupper. Information via genbrugsstationen følger det mønster, der er set for brug af genbrugsstationen i alle grupperne: det er mest populært blandt villa/rækkehuse, ige og mændene. 25