DAGSORDEN FIND OS PÅ FACEBOOK OG LINKEDIN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN WWW.ERHVERVSRAADET.DK FIND OS PÅ FACEBOOK OG LINKEDIN"

Transkript

1

2 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Godkendelse af næste års kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg til repræsentantskabet 7. Valg af 1 revisor 8. Eventuelt

3 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Godkendelse af næste års kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg til repræsentantskabet 7. Valg af 1 revisor 8. Eventuelt

4

5 2014 ET ÅR I FORANDRINGENS TEGN 5

6 STIGENDE OPTIMISME OG BEDRE NØGLETAL 6

7 NABOLANDENE ER FORAN OS 7

8 KONJUNKTURANALYSE % har svaret på analaysen Find den på og i næste udgave af Mailorama 8

9 GENERELT Hvordan forventer du udviklingen vil være i din virksomhed de kommende 6 måneder på nedenstående punkter? Virksomhedens resultat 13% 37% 50% 0% Investeringer i virksomheden 9% 56% 30% 5% Omsætningen 12% 29% 58% 1% Antallet af ansatte 10% 56% 32% 2% Antallet af dårlige betalere 10% 73% 5% 12% Antallet af gennemførte udviklingsprojekter 4% 49% 25% 22% Eksportandelen af omsætningen 3% 23% 20% 55% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mindre Uændret Større Ved ikke / ikke relevant 9

10 GENERELT 10

11 VÆKSTBARRIERER Hvilke af følgende områder, mener du er barrierer for din virksomheds vækst? Mangel på kvalificeret arbejdskraft 26% Mangel på kapital 20% Mangel på produktionskapacitet Kommunens infrastruktur Rammerne for iværksætteri Kommunale skatter og afgifter Kommunens betalingshastighed Udbuddet af og pris for Køb/leje af Kommunens sagsbehandling Kommunens udbudspolitik Kommunens image Manglende adgang til viden/forskning Manglende netværk og synergi med andre virksomheder 7% 2% 8% 7% 3% 2% 6% 7% 1% 4% 10% Intet af det ovennævnte er barrierer for vækst i min 44% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 11

12 VÆKSTBARRIERER 12

13 UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT 13

14 UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT 14

15 ERHVERVSRÅDETS ERHVERVSPOLITISKE ARBEJDE 15

16 ERHVERVSKLIMA 16

17 17

18

19 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Godkendelse af næste års kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg til repræsentantskabet 7. Valg af 1 revisor 8. Eventuelt

20 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Godkendelse af næste års kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg til repræsentantskabet 7. Valg af 1 revisor 8. Eventuelt

21 KONTINGENTSATSER % 1 ansat kr kr ansatte kr kr ansatte kr kr ansatte kr kr ansatte kr kr. Over 100 ansatte kr kr. Organisationer kr kr. 21

22 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Godkendelse af næste års kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg til repræsentantskabet 7. Valg af 1 revisor 8. Eventuelt

23 23

24 2 FORMÅL 2 Erhvervsrådets formål er: at skabe bedst mulige betingelser for erhvervslivet gennem erhvervspolitisk arbejde at styrke denne indsats igennem igangsætning og afvikling af erhvervsudviklende aktiviteter. at virke som operatør for kommunernes erhvervsservice samt påtage sig andre eksterne sekretariatsopgaver. 2 FORMÅL Erhvervsrådets formål er: at skabe bedst mulige betingelser for erhvervslivet gennem erhvervspolitisk arbejde at styrke denne indsats igennem igangsætning og afvikling af erhvervsudviklende aktiviteter. at virke som operatør for kommunernes erhvervsservice samt påtage sig andre eksterne sekretariatsopgaver. Erhvervsrådets arbejde er partipolitisk uafhængigt. Vision: Erhvervsrådet arbejder for at Herning og Ikast- Brande bliver Danmarks største vækstcenter. Mission: Erhvervsrådet arbejder aktivt for udvikling af hele området og for virksomhedernes værditilvækst. Erhvervsrådets arbejde er partipolitisk uafhængigt. Vision: Erhvervsrådet arbejder for at Herning og Ikast- Brande bliver Danmarks største vækstcenter. Mission: Erhvervsrådet arbejder aktivt for udvikling af hele området og for virksomhedernes værditilvækst. 24

25 5 GENERALFORSAMLINGEN 5 GENERALFORSAMLINGEN Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes hvert år ordinær generalforsamling inden 1. juni med følgende dagsorden: Valg af dirigent. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Godkendelse af næste års kontingent. Behandling af indkomne forslag Valg af op til 50 medlemmer til repræsentantskabet Valg af 1 revisor. Eventuelt. Forslag, som af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret skriftligt til formanden for bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. 5 GENERALFORSAMLINGEN Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes hvert år ordinær generalforsamling inden 1. juni med følgende dagsorden: Valg af dirigent. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Godkendelse af næste års kontingent. Behandling af indkomne forslag Valg af op til medlemmer til repræsentantskabet Valg af 1 revisor. Eventuelt. Forslag, som af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret skriftligt til formanden for bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. 25

26 7 7 Generalforsamlingen bekendtgøres ved skriftlig indkaldelse til hvert medlem senest 6 uger før afholdelsen. 7 Generalforsamlingen bekendtgøres ved skriftlig eller elektronisk indkaldelse til hvert medlem senest 6 uger før afholdelsen. 26

27 9 REPRÆSENTANTSKABET 9 REPRÆSENTANTSKABET Repræsentantskabet består af op til 80 medlemmer. Foruden de op til 50 af generalforsamlingen valgte medlemmer, kan følgende hver udpege 2 medlemmer: Turistforeningerne - i fællesskab Kulturinstitutionerne - i fællesskab Landbrugsorganisationerne - i fællesskab Arbejdsgiverorganisationerne - i fællesskab Lønmodtagerorganisationerne - i fællesskab AU Herning Via University College TEKO Design+Business Herningsholm Erhvervsskole Herning-Ikast Håndværker- og Industriforening Vildbjerg Erhvervsforening Aulum-Haderup Erhvervsudvikling Herning Kommune Ikast-Brande Kommune Region Midtjylland Bording Erhvervsforening 9 REPRÆSENTANTSKABET Repræsentantskabet består af op til medlemmer. Foruden de op til af generalforsamlingen valgte medlemmer, kan følgende hver udpege 1 2 medlemmer: Turistforeningerne - i fællesskab Kulturinstitutionerne - i fællesskab Landbrugsorganisationerne - i fællesskab Arbejdsgiverorganisationerne - i fællesskab Lønmodtagerorganisationerne - i fællesskab AU Herning VIA Design Herningsholm Erhvervsskole Herning-Ikast Håndværker- og Industriforening Vildbjerg Erhvervsforening Aulum-Haderup Erhvervsudvikling Region Midtjylland Bording Erhvervsforening Erhvervsakademi MidtVest De gymnasiale uddannelsesinstitutioner i fællesskab Foruden de op til 33 af generalforsamlingen valgte medlemmer, kan følgende hver udpege 2 medlemmer: Herning Kommune Ikast-Brande Kommune 27

28 9 REPRÆSENTANTSKABET Der er tale om en udpegningsret og ikke en pligt hertil. Udpegningen sker for 1 år ad gangen. De anførte organisationer har kun udpegningsret, såfremt de er medlem af Erhvervsrådet på udpegningstidspunktet og i valgperioden. Udpegning skal ske så betids, at de pågældende kan deltage i erhvervsrådets generalforsamling. Repræsentantskabet afholder ordinært møde i foråret og i efteråret og i øvrigt, når bestyrelsen eller mindst 5 repræsentanter forlanger det. Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden. På forårsmødet vælger repræsentantskabet af sin midte en bestyrelse på maximalt 20 personer. Ved udvælgelsen bør repræsentantskabet tage hensyn til særlige interessegrupper, eks. lokale forhold, arbejdsgivere, lønmodtagere etc. Der er tale om en udpegningsret og ikke en pligt hertil. Udpegningen sker for 1 år ad gangen. De anførte organisationer har kun udpegningsret, såfremt de er medlem af Erhvervsrådet på udpegningstidspunktet og i valgperioden. Udpegning skal ske så betids, at de pågældende kan deltage i erhvervsrådets generalforsamling. Repræsentantskabet afholder ordinært møde i foråret og i efteråret og i øvrigt, når bestyrelsen eller mindst 5 repræsentanter forlanger det. Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden. Repræsentantskabet ledes af en formand og en næstformand. Bestyrelsens 1. næstformand fungerer som formand for repræsentantskabet og bestyrelsens formand som næstformand. Det er en forudsætning for at en person kan være medlem af repræsentantskabet, at personen har en naturlig tilknytning til en organisation eller virksomhed m.v., som er medlem af Erhvervsrådet. Repræsentantskabets sammensætning skal tilstræbes at afspejle Erhvervsrådets medlemskreds. På forårsmødet vælger repræsentantskabet af sin midte en bestyrelse på maximalt 20 personer. Ved udvælgelsen bør repræsentantskabet tage hensyn til særlige interessegrupper, eks. lokale forhold, arbejdsgivere, lønmodtagere etc. 28

29 10 BESTYRELSEN BESTYRELSEN På forårsmødet vælger repræsentantskabet af sin midte en bestyrelse på maximalt personer. Ved udvælgelsen bør repræsentantskabet tilstræbe, at bestyrelsens sammensætning afspejler Erhvervsrådets medlemskreds og at begge køn er repræsenteret. tage hensyn til særlige interessegrupper, eks. lokale forhold, arbejdsgivere, lønmodtagere etc. Det er en forudsætning for at en person kan være medlem af bestyrelsen, at personen har en naturlig tilknytning til en organisation eller virksomhed m.v., som er medlem af Erhvervsrådet. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2 årig periode. Halvdelen er medlemmerne er på valg i lige år henholdsvis i ulige år. Et bestyrelsesmedlem kan genvælges i 4 perioder (dvs. maksimal medlemsperiode på 8 år). 29

30 BESTYRELSEN Bestyrelsen for Erhvervsrådet vælger af sin midte formand og næstformand. Næstformanden fungerer som formand for repræsentantskabet og formanden som næstformand. Formand og næstformand bør ikke være fra samme kommune. Bestyrelsen varetager Erhvervsrådets almindelige virksomhed og disponerer over de foreliggende midler. Bestyrelsen skal oprette en driftsorganisation og ansætte en erhvervsdirektør til at varetage de daglige forretninger og assistere bestyrelsen og andre nedsatte udvalg. Bestyrelsen skal af sin midte vælge et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand samt op til 3 menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura. Erhvervsrådet har mulighed for at indgå økonomisk og juridisk forpligtende samarbejder i henhold til Erhvervsrådets formål og efter godkendelse af bestyrelsen. Såfremt et medlem af bestyrelsen er indehaver eller ledende medarbejder i virksomhed, som indleder forhandling om rekonstruktion, moratorium eller erklæres konkurs, eller den pågældende strafforfølges for lovovertrædelser der kan medføre fængselsstraf, er vedkommende bestyrelsesmedlem pligtig til, samtidig med at ét af disse forhold indtræffer, at nedlægge sit mand Dog kan et medlem under sit virke som formand genvælges i 6 perioder (dvs. maksimal medlemsperiode på 12 år). Bestyrelsen for Erhvervsrådet vælger af sin midte et formandskab bestående af en formand, 1. næstformand og 2. næstformand og næstformand. Det skal tilstræbes, at der i I formandsskabet skal indgår 1 person med geografisk tilknytning til Herning kommune eller med en naturlig tilknytning til en organisation eller virksomhed m.v. beliggende i Herning kommune, samt 1 person med geografisk tilknytning til Ikast- Brande kommune eller med en naturlig tilknytning til en organisation eller virksomhed m.v. beliggende i Ikast-Brande kommune. Næstformanden fungerer som formand for repræsentantskabet og formanden som næstformand. Formand og næstformand bør ikke være fra samme kommune. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder eller får forfald før udløbet af vedkommendes valgperiode, kan bestyrelsen udpege et nyt medlem til at træde i vedkommendes sted for den resterende del af valgperioden. Bestyrelsen varetager Erhvervsrådets almindelige virksomhed og disponerer over de foreliggende midler. Bestyrelsen skal oprette en driftsorganisation og ansætte en erhvervsdirektør til at varetage de daglige forretninger og assistere bestyrelsen og andre nedsatte udvalg. Bestyrelsen skal af sin midte vælge et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand samt op til 3 menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura. Erhvervsrådet har mulighed for at indgå økonomisk og juridisk forpligtende samarbejder i henhold til Erhvervsrådets formål og efter godkendelse af bestyrelsen. Såfremt et medlem af bestyrelsen er indehaver eller ledende medarbejder i virksomhed, som indleder forhandling om rekonstruktion, moratorium eller erklæres konkurs, eller den pågældende strafforfølges for lovovertrædelser, der kan medføre fængselsstraf, er vedkommende bestyrelsesmedlem pligtig til, samtidig med at ét af disse forhold indtræffer, at nedlægge sit mandat. 30

31 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Godkendelse af næste års kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg til repræsentantskabet 7. Valg af 1 revisor 8. Eventuelt

32 VALG TIL REPRÆSENTANTSKAB Navn Virksomhed 1 Alex Nielsen Mediehuset Herning Folkeblad 2 Allan Bjørn Partner Revision 3 Bjarne Jørgensen Herning Varmforzinkning A/S 4 Bo Jensen IB Group A/S 5 Carsten Skovlund Designwerk A/S 6 Claus Sørensen Advokatfirmaet DAHL 7 Ebbe G. Andersen Boligbutikken 8 Egon Nykjær Dansk Metal 9 Ejvind Dahl Sparekassen Thy 10 Finn Balle Finn Balle A/S 11 Frands Ellersgaard LindLarsen A/S 12 Georg Sørensen MCH A/S 13 Henrik Kastbjerg IT Relation A/S 14 Ivan Akselsen Leman A/S 15 Jens Chr. Møller BIC Electric 16 Jesper Klausen Spectre A/S 32

33 VALG TIL REPRÆSENTANTSKAB Navn Virksomhed 17 Jørn From CC Contractor A/S 18 Kenn Risbjerg Christensen JAI A/S 19 Kim Jørgensen Aktive Energi Anlæg A/S 20 Knud B. Troelsen Boel Living A/S 21 Lars Breinholt Andersen Jyske Bank 22 Lars Rahbæk FREA Aquaculture Solutions A/S 23 Marianne Sørensen AV Form A/S 24 Nicolai Hansen KMC A/S 25 Niels Viggo Malle Handelsbanken 26 Ole Christensen BioMar A/S 27 Poul Sand Poul Sand ApS 28 Poul Viller Info Suite A/S 29 Preben Jakobsen Nordtec Optomatic A/S 30 Rasmus Niebuhr Niebuhr Gears A/S 31 Søren Skræddergaard Intego A/S 32 Viggo Mølholm BoConcept A/S 33 Villy Fiedler VBF Consult ApS 33

34 UDPEGEDE TIL REPRÆSENTANTSKABET Udpeges af/repræsenterer Arbejdsgiverorganisationerne AU Herning Aulum-Haderup Erhvervsudvikling Bording Erhvervsforening De gymnasiale uddannelsesinstitutioner Erhvervsakademi MidtVest Herning Kommune Herning Kommune Herning-Ikast Håndværker- og Industriforening Herningsholm Erhvervsskole Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kulturinstitutionerne Landbrugsorganisationerne Lønmodtagerorganisationerne Region Midtjylland Turistforeningerne VIA Design Vildbjerg Erhvervsforening Navn på den udpegede Ikke navngivet Jacob Eskildsen Hans Kærgaard Tonny Høegh Poulsen Ikke navngivet Henriette Slebsager Lone Nielsen Søren Green Ellen Marie Vestergaard Nils Hedegaard Annette Mosegaard Preben Christensen Pia Stræde Palmelund Palle Høj Lone Børlum Conny Jensen Jette Nielsen Rene Foli Simon Agergaard 34

35 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Godkendelse af næste års kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg til repræsentantskabet 7. Valg af 1 revisor 8. Eventuelt

36 PAUSE

37 ERHVERVSRÅDETS BESTYRELSE Søren Skræddergaard* Niels Viggo Malle* Rasmus Niebuhr Kenn Risbjerg Christensen Poul Viller* Hans Kærgaard* Jesper Klausen Bjarne Jørgensen* Ole Christensen Jørn From* Egon Nykjær Pia Stræde Palmelund De * markerede ovenfor vælges for et år. Intego A/S (Formand) Handelsbanken (1. Næstformand) Niebuhr Gears A/S (2. Næstformand) Jysk Aluminium Industri A/S Infosuite A/S Aulum-Haderup Erhvervsudvikling Spectre A/S Vildbjerg Erhvervsforening BioMar A/S CC Contractor A/S Dansk Metal Remisen Brande 37

38 INITIATIVPRISEN

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Navn, hjemsted 1 Foreningens navn er Dansk Bærdyrkerforening ". Dens hjemsted er formandens adresse eller et af foreningen oprettet kontor. Formål 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Love. Kongressen 2012

Love. Kongressen 2012 Love Kongressen 2012 Udgiver: Dansk Metalarbejderforbund Redaktion og layout: Kommunikationsafdelingen Foto: Michael Bo Rasmussen Redaktionen er afsluttet den 29.10. 2012 Indhold Forbundets formål... 6

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere