Sammenlægning af skolebiblioteker. Gode råd, ideer og erfaringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenlægning af skolebiblioteker. Gode råd, ideer og erfaringer"

Transkript

1 Sammenlægning af skolebiblioteker Gode råd, ideer og erfaringer

2 Sammenlægning af skolebiblioteker - Gode råd, ideer og erfaringer af Mads K. Petersen En del af serien Håndsrækninger ISBN Copyright 2010 by Dantek A/S Miljø: Sejs Skole, Silkeborg Tryk: ScandinavianBook I serien Håndsrækninger foreligger: KvikGuide - Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik Håndsrækning - Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen Sammenlægning af skolebiblioteker - Gode råd, ideer og erfaringer

3 3 Sammenlægning af skolebiblioteker Denne håndsrækning tilbyder en hjælpende hånd til skolebibliotekskonsulenter, skolebibliotekarer og andre, der står over for at skulle sammenlægge og/eller afvikle skolebiblioteker. Det er en proces, som stiller krav til planlægning og samarbejde, og hvor de involverede vil støde på problemstillinger og spørgsmål af vidt forskellig karakter. Vi håber med denne håndsrækning at kunne bidrage med gode råd, ideer og erfaringer, der vil kunne lette arbejdet og mindske udfordringerne. Husk, at du altid er velkommen til at ringe til Dantek på tlf og få vejledning og hjælp i den konkrete situation. Konsulentbistand En af Danteks konsulenter aflægger gerne et besøg, hvor kommunens specifikke situation kan drøftes og en passende strategi findes. Ring, og hør nærmere om pris og muligheder.

4 4

5 5 Indhold Sammenlægning af skolebiblioteker 3 Konsulentbistand 3 Forberedelse 6 Kassation 6 Afdelingsstruktur 7 Nyindkøb af undervisningsmateriale 7 Nye eller gamle stregkoder 8 Administrativ flytning af materialer 9 Overførsel af lånere 10 Afvikling af skolebiblioteker 13 FlytninG 14 Flyttekasser 14 Markering og flytning af kasser 14 Computere 15 CaseS 16 Langeland Kommune 16 Syddjurs Kommune 18 Huskeliste og forslag til tidsplan 19

6 6 Forberedelse Alfa og omega for en vellykket proces er grundig forberedelse, god kommunikation og planlægning. Man bør derfor nedsætte et mødeforum, hvor de involverede skolebibliotekarer kan mødes og diskutere de forskellige udfordringer og problemstillinger. Det er nærliggende at forestille sig evt. materialevalgsmøder udvidet med et fast dagsordenspunkt omhandlende sammenlægninger. Følgende punkter er relevante at diskutere og træffe beslutning om allerede i forberedelsesfasen. Kassation Flytning af materialer fra et skolebibliotek til et andet bør først ske efter en grundig kassationsrunde, hvor alle forældede og nedslidte eksemplarer og evt. materialer uden udlån bortskaffes. Det kan anbefales at opstille en række fælles kassationskriterier, så alle involverede følger den samme fremgangsmåde, og dermed forebygge en al for omstændelig kassationsrunde nummer to på modtagerbiblioteket. Evt. kan man blandt skolebibliotekarerne vælge en kassationskonsulent, der kan rådgive og yde bistand i tvivlstilfælde. I forbindelse med kassation af klassesæt kan faglærere involveres. Udstyret med tre forskellige labels - Kassér, Gem et eksemplar og Gem alle kan faglærerne gennemgå klassesættene.

7 7 Afdelingsstruktur En bibliotekssammenlægning er en oplagt mulighed for at kaste et kritisk blik på afdelingsstrukturen på det nye samlede skolebibliotek og tage en diskussion om, hvordan den bedst indrettes. Til det formål kan en arbejdsgruppe nedsættes. Afdelingsstrukturen opsættes i programmet Afdelinger fra mappen Administrative værktøjer. Det er vigtigt, at bibliotekets udformning i den virkelige verden afspejles stringent i Dantek BiblioMatik. TIP! Når et materiale kasseres, så overstreg stregkoden med sort tusch. Nyindkøb af undervisningsmateriale For at få et overblik over om man på den sammenlagte skole har materialer nok til den nye elevsammensætning, kan man i god tid få de enkelte skolers faglærere til at udfærdige en liste over undervisningsmaterialer med angivelse af udgave og oplag, og om de vurderes egnet til brug på den nye skole. Herefter kan en koordinator i samarbejde med faglærere fra den nye skole gennemgå listerne og vurdere, om der er akutte behov for nyindkøb og udskiftning af undervisningssystemer.

8 8 Nye eller gamle stregkoder I forbindelse med flytningen af materialer skal der tages stilling til problematikken omkring stregkoder. Man kan vælge at sætte nye stregkoder med det nye skolenavn på alle materialer eller at bibeholde de eksisterende. Dantek anbefaler påsætning af nye stregkoder, da der ellers opstår en række ulemper. For det første vil der stå forskellige biblioteksnavne på stregkoderne, og for det andet skal man ved manuel indtastning af stregkoden ved udlån og aflevering vælge det rette skolenavn. Det sker i Udlånskranke nederst til højre i skærmen. Det skyldes, at skolens licensnummer ikke indgår i det påtrykte, typisk femcifrede nummer, men udelukkende er gemt i selve stregkoden. I situationer, hvor udlån ikke registreres med det samme, men noteres på et stykke papir, skal man være opmærksom på også at notere stregkodens skolenavn ellers kan der bagefter opstå tvivl om, hvilket eksemplar det drejer sig om. I takt med udfasningen af materialer vil disse uhensigtsmæssigheder dog begrænses Skifter man ikke til nye stregkoder, må man ved indtastning af stregkodenummer i Udlånsskranke vælge skole.

9 9 Vælger man at påsætte nye stregkoder med korrekt skolenavn på de flyttede materialer, undgår man de ovenfor skitserede ulemper. Det letteste er så at genregistrere materialerne på modtagerskolen og derefter lade Dantek tage sig af sletning af den tidligere materialeregistrering på afsenderskolen og evt. nedlæggelse af biblioteket. Når det er besluttet, at et skolebibliotek skal lukkes og samlingen overflyttes til et andet, kan man med fordel begynde at registrere nyindkøb med stregkoder tilhørende den nye skole. Administrativ flytning af materialer Vælger man at fortsætte med de gamle stregkoder og lave en administrativ flytning af materialerne, kan man bruge følgende fremgangsmåde, som enten udføres af afsender- eller modtagerskolen: 1. Sørg for at afdelingsstrukturen på modtagerskolen er på plads 2. Foretag kassation af materialer 3. Materialerne flyttes administrativt i Materialevedligeholdelse Materialevedligeholdelse > Funktioner > Masseændring i afdeling/dynamisk samling Vælg materialer, der skal placeres samme sted. 1. Skan stregkoden på materialerne, markér den nye afdeling. Klik på Udfør flytning af alle eksemplarer nederst i skærmen. 2. Vælg den nye dynamiske samling (udlånstid), som materialerne skal tilhører. Klik på Udfør tilmelding til dynamisk samling nederst i skærmen. Vælg øverste mulighed i dialogboksen, der fremkommer.

10 10 Overførsel af lånere Der er flere strategier, man kan følge, når en skole får overført elever fra andre af kommunens skoler: OBS! Lade Dantek forestå en flytning af låneroplysninger Flytning af lånere mellem skoler kræver en ændring af systemopsætningen kontakt Dantek. Import af fil med elevoplysninger fra skolens administrative system Enkeltvis flytning i programmet Lånerregistrering Det letteste er at importere en fil fra skolens administrative system i Lånerregistrering i Dantek BiblioMatik. På den måde får man alle nye elever oprettet som lånere. Ulempen ved at nyoprette lånerne i systemet frem for at overflytte dem er, at udlånte materialer, som eleverne endnu ikke har afleveret på den oprindelige skole, ikke vil kendes af systemet og ikke vil fremgå af lånerstatus. Det er derfor vigtigt, at alle elevers udeståender med det nedlagte skolebibliotek afvikles fuldstændig i forbindelse med bibliotekslukningen, og at alle elever registreret med cpr.nr. slettes. Hvis overførte elever har været registreret med cpr.nr. på deres gamle skole, og de enten ikke er blevet slettet, eller skolen endnu ikke er nedlagt i Dantek BiblioMatik, opstår der problemer med lånerens skoletilhørsforhold. I dette tilfælde er man nødsaget til at lave en enkeltvis flytning af eleverne.

11 11 Kommunen kan også vælge at betale Dantek for at forestå en flytning af alle elever eller bestemte klasser fra en skole til en anden. Udlån fra den gamle skole, som de overførte elever ikke har afleveret, vil så kunne ses i lånerstatus. Hvis man vælger denne løsning, skal den gamle skole fortsat eksistere som en filial i Dantek BiblioMatik en filial/skolebibliotek kan kun fjernes i Dantek BiblioMatik, når alle udlån er afleveret eller registreret som tabt for biblioteket. Enkeltvis flytning af elever i Dantek BiblioMatik er også en mulighed. Også ved denne fremgangsmåde skal man være opmærksom på, at så længe eleverne stadig har udlån fra deres gamle skolebibliotek, skal dette stadig eksistere som en filial i Dantek BiblioMatik.

12 12 Ved flytning af elever i Lånerregistrering skal man for hver enkelt elev huske: 1. at vælge den nye klasse 2. at ændre tilhørsforholdet til Filial, så det kommer til at stemme overens med virkeligheden 3. at gemme ændringen ved at klikke på disketten i værktøjslinjen Evt. kan man flytte lærere manuelt og importere eleverne fra skolens administrationssystem. Ved en administrativ flytning af lånere er det vigtigt at ændre filialtilknytningen

13 13 Afvikling af skolebiblioteker På de skolebiblioteker, der står foran lukning, kan det være en idé relativt tidligt at stoppe for almindelige udlån. På den måde er færre materialer ude at svømme, når datoen for lukning nærmer sig, og dermed bliver arbejdet med at inddrive materialer mindre. Hvis man ikke flytter lånerne administrativt, men registrerer dem som nye lånere, når de starter på den nye skole, betyder det, at lånernes gamle lån ikke længere kan ses, når først det gamle bibliotek er nedlagt. Det får konsekvensen, at materialer, det ikke er lykkedes at inddrive, må betragtes som tabte. Skulle de alligevel dukke op på den nye skole, kan de genregistreres. OBS! Husk at opsige alle abonnementer fx tidsskrifter, aviser og digitale resurser. At fjerne et bibliotek fuldstændigt i Dantek BiblioMatik indebærer en del komplicerede manøvrer, da alle systeminterne forbindelser, der i årenes løb er knyttet med kommunens andre skolebiblioteker, skal findes og fjernes. Et bibliotek kan nedlægges i Dantek BiblioMatik, når alle relationer - herunder forbindelser til andre skoler - er fjernet. Mod gebyr sørger Dantek for denne oprydning og efterfølgende fjernelse af det pågældende bibliotek. I tilfælde af, at en friskole eller privatskole overtager et lukket skolebiblioteks materialesamling, kan Dantek trække de relevante data ud af kommunens biblioteksbase til brug for det nye bibliotek. Dermed undgås det omfattende arbejde med at skulle registrere hele materialesamlingen på ny. Vilkårene og evt. pris for biblioteksdata er en sag mellem kommunen og den nye skole. Dantek kan tilbyde at opbevare dataene i en periode, indtil den nye skole når til afklaring omkring det fremtidige skolebibliotek.

14 14 Flytning I forbindelse med den fysiske flytning af materialer er der en række aspekter af mere eller mindre lavpraktisk karakter, det kan være nyttigt at holde sig for øje. Flyttekasser Det er banalt, men overrasker tit: Vælg små, men stabile kasser. Bøger er tunge, og der skal ikke mange i en kasse, før den bliver for tung. Sørg for at kasserne er stabile nok til at kunne stables. Markering og flytning af kasser Erfaringer viser, at det kan være en god ide at benytte to forskellige markeringssystemer det ene henvendt mod skolebibliotekarerne, det andet mod evt. flyttemænd. Benyt fortrykte labels, der viser afsenderskolen, og som giver skolebibliotekaren mulighed for enkelt og stringent at markere kassens indhold. Væsentligt er det at markere det fremtidige lokale og opstillingssted/afdeling så præcist som muligt. Så kan kassen flyttes det rigtige sted hen første gang. Husk at påføre initialer på den, der har pakket kassen, så ved man, hvem man skal henvende sig til i tvivlsspørgsmål.

15 15 For at lette arbejdet for flyttemændene, der ikke kan forventes at kende til opstillingskoder og lign., kan flyttekasserne markeres med farvekoder. Det er vigtigt at instruere flyttemænd eller -hjælpere tydeligt, om hvor hvad skal hen specielt hvis flyttekasserne skal placeres forskellige steder som bogdepot, bibliotek etc. Sørg i det hele taget for, at kasserne placeres så tæt på det fremtidige opstillingssted som muligt det kan spare meget overflødigt arbejde med at bære kasser frem og tilbage. Computere Computere, der bruges som arbejdsstationer til Dantek BiblioMatik, er registreret i Dantek BiblioMatik med deres computernavn og anvendelsessted. Hvis der flyttes computere fra et bibliotek til et andet, eller hvis der købes nye, kontakt Dantek support på tlf

16 16 Cases Langeland Kommune Fra politisk hold blev det besluttet, at fem af Langelands otte skoler skulle lukkes, og den i Rudkøbing skulle erstattes af en nybygget skole, Ørstedskolen, hvor alle øens overbygningselever fremover samles. Byggeri og flytning skulle være afsluttet ved skoleårsstart I efteråret 2009 tog koordinatoren kontakt med Dantek, der aflagde et konsulentbesøg, hvor man drøftede, hvordan bibliotekssammenlægningen lettest kunne finde sted i forhold til Dantek BiblioMatik. På dette tidspunkt var man også begyndt at diskutere sammenlægningen på de regelmæssige skolebiblioteksmøder, hvor det blev besluttet at påbegynde en revision og kassation af materialesamlingerne. Ved afslutningen af sammenlægningsprocessen var ca. 1/3 af alle materialer blevet kasseret. Desuden blev der udarbejdet en drejebog, der beskrev fremgangsmåden i forbindelse med stregkodeproblematikken, den administrative flytning af materialer og lånere, fælleskriterier for kassation, og som redegjorde for de beslutninger, der var blevet truffet. Derudover indeholdt drejebogen en tidsplan for resten af processen. Det var besluttet, at Rudkøbing skole i Dantek BiblioMatik skulle omdøbes til Ørstedskolen (skete i marts), og dens afdelingsstruktur måtte så tilpasses virkeligheden på det nye skolebibliotek. I begyndelsen af 2010 blev der nedsat et udvalg, der skulle komme med et oplæg indeholdende en basisinddeling, der på sigt kunne udvides med underafdelinger efter behov.

17 17 Materialer, der skulle flyttes fra de andre skoler, blev før nedpakningen administrativt i Dantek BiblioMatik flyttet til Ørstedskolen. Man valgte at beholde de gamle stregkoder, da man vurderede, at tæt på alle udlån ville blive foretaget med scanner, og man derfor yderst sjældent ville blive konfronteret med skolenavnsproblematikken i forhold til indtastning. Efter at Rudkøbing Skole i Dantek BiblioMatik var blevet omdøbt til Ørstedskolen, blev alle nyindkøb registreret med Ørstedskolen-stregkoder. Selve nedpakningen og flytning fandt sted i slutningen af juni og begyndelsen af juli med aftalte deadlines. Da alle materialer var administrativt flyttet og en tilfredsstillende del af lånernes lån var afleveret, tog koordinatoren i løbet af efteråret 2010 kontakt med Dantek vedrørende sletning af skoler (og dermed også låneroplysninger) i Dantek BiblioMatik. Udlån, der på dette tidspunkt ikke var afleveret, blev betragtet som tabt.

18 18 Syddjurs Kommune I Syddjurs Kommune blev det vedtaget at lukke tre af kommunens folkeskoler. I modsætning til på Langeland skulle ingen af skolebibliotekerne flyttes, da kommunen indgik aftale med tre nyoprettede friskoler om at overtage bygninger og inventar, herunder materialesamlingerne. I forhold til Dantek BiblioMatik skulle de tre skoler fjernes fra systemet. Dantek har trukket alle informationer, der vedrører de tre skolers samlinger ud af kommunens database og derefter slettet skolerne i systemet. Som et tilbud til de nystartede friskoler opbevarer Dantek disse informationer i en periode, og hvis de nye skoler ønsker at benytte sig af Dantek BiblioMatik, kan de få adgang til disse data og dermed slippe for at skulle genregistrere hele samlingen. Vilkår for overtagelse af disse biblioteksdata er aftalt mellem kommune og friskoler.

19 19 Huskeliste og forslag til tidsplan Tidsplan ¾ - ½ skoleår før sammenlægning 2-3 måneder før skoleårets afslutning 1-2 måneder før skoleårets afslutning Et par uger før skoleårets afslutning Før opstart på samlet bibliotek Ved opstart på samlet bibliotek Opgaver Tal med Dantek, og bestil et konsulentmøde Opret mødeforum for involverede skolebibliotekarer Lav tidsplan Diskuter den fremtidige afdelingsstruktur, nedsæt evt. et udvalg Diskuter kassationspolitik, vælg kassationskoordinator Kassation kan igangsættes Vælg strategi for materialer og stregkoder Vælg strategi for håndtering af lånere Klassesæt og taskebøger, overblik og evt. nyindkøb Hyr flyttemænd Overvej inventar og evt. nyindkøb Undersøg opsigelsesvarsler, fx på Dantek BiblioMatik Kassation Skaf flyttekasser Aftal strategi for markering af flyttekasser Skaf fortrykte labels Skaf papir/labels til farvekoder Aftal nærmere med flyttemænd Stop for alm. udlån Inddriv udlån Administrativ flytning af materialer Nedpakning af bibliotek Instruer flyttemænd præcist Opsætning på modtagerbibliotek Importer lånere fra skolens administrationssystem, eller kontakt Dantek for administrativ flytning Evt. manuel flytning af lånere (fx lærere) Kontakt Dantek vedr. computere/arbejdsstationer Koordiner med Dantek vedr. sletning af gamle skoler

20 Dantek A/S Vestergade Silkeborg Tlf

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser 7. Daglige opgaver Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser Indhold Udsendelse af hjemkaldelses- og reserveringsmeddelelser... 3 Hjemkaldelsesprofil: Låners lån eller filialens udlån?...

Læs mere

8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder

8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder 8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder Indhold Afdelinger - bibliotekets steder... 3 Start af program... 3 Baggrund... 3 Fremgangsmåder... 4 Tilføj afdeling (underafdeling)...

Læs mere

4 KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik

4 KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik 4 KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik af Mads K. Petersen Copyright 2010 by Dantek A/S ISBN 978-87-89207-39-1 Layout: Brandstifter as, www.brandstifter.dk

Læs mere

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik 0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik Indhold Om Dantek BiblioMatik og ElevWeb...... 3 Browser-adgang til ElevWeb... 3 Fjernskrivebord - adgang til Dantek BiblioMatik... 3 - det administrative system... 3

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

5. Selvbetjeningsskranke

5. Selvbetjeningsskranke 5. Selvbetjeningsskranke Indhold Selvbetjeningsskranke... 3 Luk Selvbetjeningsskranke... 3 Selvbetjening på flere måder; hvordan hos jer?... 5 Stregkoder til selvbetjening... 5 Lyde fra Selvbetjeningsskranke...

Læs mere

Nyheder og ændringer i Dantek MaterialeValg. April 2012

Nyheder og ændringer i Dantek MaterialeValg. April 2012 Nyheder og ændringer i Dantek MaterialeValg April 2012 Programdel: Køb materialer Personlige indstillinger Du kan sikre dig hurtig adgang til den oftest anvendte afdeling ved at benytte mulighederne i

Læs mere

Kom hurtigt i gang med Dantek BiblioMatik. KvikGuide september 2010

Kom hurtigt i gang med Dantek BiblioMatik. KvikGuide september 2010 Kom hurtigt i gang med KvikGuide september 2010 2 KvikGuide Kom hurtigt i gang med Kvik-Guide Copyright 2010 by Dantek A/S Vejledningen er bearbejdet af Mads K. Petersen På www.dantek.dk vil brugere af

Læs mere

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011 1. Administrer brugerkonti Januar 2011 Brugervejledning til Dantek MaterialeValg Januar 2011 Copyright 2011 by Dantek A/S Vejledningen er udformet af Mads K. Petersen med bidrag fra Ole Sloth Carlsen.

Læs mere

10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik

10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik 10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik Indhold Velkommen til Booking... 3 Hvad er booking?... 3 Booking i Dantek BiblioMatik og ElevWeb... 3 Booking via ElevWeb... 5 Sådan udfører lærerne en booking...

Læs mere

Kære skolebibliotekar

Kære skolebibliotekar Til den nye bruger af Dantek BiblioMatik august 2003 1 Kære skolebibliotekar At skifte it-system er en både spændende og udfordrende proces, men for mange også en mentalt krævende proces. Gamle indarbejdede

Læs mere

4. Oprydningsskranke

4. Oprydningsskranke 4. Oprydningsskranke Indhold Oprydningsskranke... 3 Håndterede materialer... 3 Materialer til placering på reservationshylden... 5 Materialer til nedtagning fra reservationshylden... 5 Udskriv reserverede

Læs mere

Nyheder og ændringer i ElevWeb 27.0x

Nyheder og ændringer i ElevWeb 27.0x Nyheder og ændringer i ElevWeb 27.0x Nyt på forsiden Søgeforsiden er blevet besmykket med en række bøger. Bøgerne fylder fortsat mest i katalogerne, men via Avanceret søgning kan der let indskrænkes til

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

9. Statistik og indberetning

9. Statistik og indberetning 9. Statistik og indberetning Indhold Statistik og indberetning... 3 Biblioteksafgiften... 3 Indberetning uden Taskebøger... 3 Korrekt biblioteksnummer... 4 Guiden til Biblioteksafgiften startes... 4 Biblioteksstatistik

Læs mere

Opsætning af terminalklient til Dantek BiblioMatik 20. januar 2006

Opsætning af terminalklient til Dantek BiblioMatik 20. januar 2006 Opsætning af terminalklient til 20. januar 2006 2 Opsætning af terminalklient Opsætning af terminalklient til Dette kapitel udgør en del af den samlede vejledning til. Copyright 2006 by Dantek A/S er udviklet

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

Indhold. Drejebog 2A: Datavask FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM. Version af 26. april 2017

Indhold. Drejebog 2A: Datavask FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM. Version af 26. april 2017 FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM Drejebog 2A: Datavask Version af 26. april 2017 I forhold til den tidligere version af 26.11.14, er drejebogens afsnit om 2.1.4 Opstillinger, 2.2.2 Leverandørregister, 2.3.2 Kassations-basen,

Læs mere

Sådan opretter du dig som bruger:

Sådan opretter du dig som bruger: Vi har som bibliotek ikke lov til at videresende artikler elektronisk til dig. Derfor har Albertslund Bibliotek købt adgang til, at du selv kan finde artiklen/artiklerne og læse dem i fuldtekst. Det vil

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 3 Få adgang til systemet side 5 Opload dine billeder side 6 Sådan bruges systemet side 9 Gem dine eksempler side

Læs mere

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 28.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen

4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen 4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen af Mads K. Petersen Copyright 2010 by Dantek A/S ISBN 978-87-89207-38-4 Layout: Brandstifter

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Skoleåret slutter snart, og klargøringen af et nyt begynder. Under forberedelserne til det nye skoleår, der kun foregår én gang om året, kan der opstå

Læs mere

Brugen af agency i FBS

Brugen af agency i FBS Brug af AGENCY STRUKTUR i FBS FBS løser opgaven med adskilte databaser mellem biblioteker en smule anderledes end DDElibra, Bibliomatik og Integra. I forbindelse med overgangen til FBS skal kommunen derfor

Læs mere

Udgiv materialevalgslister. Maj 2011

Udgiv materialevalgslister. Maj 2011 Udgiv materialevalgslister Maj 2011 Indhold Udgiv materialevalgslister 1 Start af Udgiv materialevalgslister 3 Udgiv materialevalgsliste 4 Søgning i DanBib 4 Simpel 4 Avanceret 4 Favoritter 5 Søgeresultater

Læs mere

Overførsel og organisering af billeder på computeren med Stifinder. - samt lidt om backup

Overførsel og organisering af billeder på computeren med Stifinder. - samt lidt om backup Overførsel og organisering af billeder på computeren med Stifinder. - samt lidt om backup Der er flere muligheder for at flytte billeder fra kamera til computer. Hvilken du benytter, afhænger af temperament

Læs mere

Drejebog 2A: Datavask

Drejebog 2A: Datavask FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM Drejebog 2A: Datavask Version af 26.11.2014 1. Indhold 1. Indhold 2. Indledning 3. Datavask generelle anbefalinger 4. Datavask 5. Afslutning 2. Indledning KOMBIT udarbejder og udsender

Læs mere

2. Materialevedligeholdelse

2. Materialevedligeholdelse 2. Materialevedligeholdelse Indhold Materialevedligeholdelse... 5 2-2 Spar tid - genbrug data... 5 Minimal registrering - maksimal information... 6 Materialevedligeholdelse i praksis... 7 Menuer og værktøjslinje...

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Table of Contents. konverter fil til PDF... 3 Konverter Wordfil til PDF... 4 Konvertere Pages fil til PDF (mac)... 8.

Table of Contents. konverter fil til PDF... 3 Konverter Wordfil til PDF... 4 Konvertere Pages fil til PDF (mac)... 8. Table of Contents konverter fil til PDF... 3 Konverter Wordfil til PDF... 4 Konvertere Pages fil til PDF (mac)... 8 Page 2 konverter fil til PDF Page 3 Konverter Wordfil til PDF PDF formatet gør at billeder,

Læs mere

Kassations- og magasineringspolitik for materialer i Københavns Biblioteker

Kassations- og magasineringspolitik for materialer i Københavns Biblioteker Kassations- og magasineringspolitik for materialer i Københavns Biblioteker Københavns Biblioteker har én fælles samling. Kassations- og magasineringspolitikken er gældende politik og skal efterleves for

Læs mere

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Har du ikke Condes 9 på din computer kan det hentes på www.condes.dk RSOK s login oplysninger findes her (kræver login til klubbens hjemmeside, har

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

Villys Studiekreds Præsentation af slægten på en hjemmeside.

Villys Studiekreds Præsentation af slægten på en hjemmeside. Vejledning i hvordan man opretter HTML-filer i Brothers Keeper 7.2. Denne vejledning beskriver, hvordan man i Brothers Keeper (BK) danner HTML-filer, som senere kan flyttes til en ekstern server, hvor

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler

Læs mere

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: April 2008

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: April 2008 - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: April 2008 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Hvad er IrfanView?...4 Få fat i programmet...4 Installer selve programfilen...5

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig Brugermanual Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig Indholdsfortegnelse Udbud Materiale ansvarlig... 5 Indledning... 5 Indledning materialeansvarlig... 5 Udbudsmateriale... 6 Opret mappe... 6 Omdøb mappe...

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

1. Lånerregistrering

1. Lånerregistrering 1. Lånerregistrering Indhold Lånerregistrering... 4 Spar tid genbrug data... 4 Skolesekretæren passer lånerregistret?... 4 Lånerregistrering - et alt-i-et værktøj... 4 Lånerregistrering - arbejdsskærm...

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på. Betalinger Emne I dette dokument kan du få vejledning til at: 1. Oprette betalinger til danske modtagere (side 1) 2. Oprette betalinger til udenlandske modtagere (side 3) 3. Godkende betalinger (side 5)

Læs mere

Downlån musik gratis og lovligt. www.netmusik.dk

Downlån musik gratis og lovligt. www.netmusik.dk Downlån musik gratis og lovligt www.netmusik.dk For at downlåne musik via Netmusik skal du 1) være borger i Sønderborg Kommune 2) registreret som låner ved Biblioteket Sønderborg 3) have en pinkode til

Læs mere

Kan f.eks. være en stor hjælp for læsesvage elever, der kan skrive direkte ind i opgaver, udfylde kopiark og få hjælp af oplæsningssoftware undervejs!

Kan f.eks. være en stor hjælp for læsesvage elever, der kan skrive direkte ind i opgaver, udfylde kopiark og få hjælp af oplæsningssoftware undervejs! Kan f.eks. være en stor hjælp for læsesvage elever, der kan skrive direkte ind i opgaver, udfylde kopiark og få hjælp af oplæsningssoftware undervejs! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato:

Læs mere

Elev- og uddannelsesplaner

Elev- og uddannelsesplaner Elev- og uddannelsesplaner Sådan samler du det hele i SkoleIntra Version: August 2012 Indholdsfortegnelse SkoleIntra, Elev- og Uddannelsesplaner...4 Relevant lovgivning...4 Bek. om elevplaner, elev- og

Læs mere

Opgavestyring, op og download af mange filer

Opgavestyring, op og download af mange filer 1 Opgavestyring, op og download af mange filer Det er muligt at downloade alle besvarelser i en arbejdsgang til din PC, hvorefter der kan rettes og kommenteres på besvarelserne, til sidst kan alle de kommenterede

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

Manual i anvendelse af web til kursusledere på Lægedage

Manual i anvendelse af web til kursusledere på Lægedage Gå ind på Lægedages hjemmeside: www.plo-e.dk Klik på Login i øverste højre hjørne: Skriv dit brugernavn og din adgangskode, som du har fået oplyst i mailen med din kursusbekræftelse. Brugernavn: Dit fulde

Læs mere

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word Maj 2017 Indholdsfortegnelse Tilføj/Download

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-20 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

PDFxChange. Skriv i, tegn i og udfyld dine PDF'er på skærmen. Version: Oktober 2015

PDFxChange. Skriv i, tegn i og udfyld dine PDF'er på skærmen. Version: Oktober 2015 PDFxChange Skriv i, tegn i og udfyld dine PDF'er på skærmen Version: Oktober 2015 Indholdsfortegnelse Hvad er PDFxChangeViewer?...4 Hvem har fordele af dette program?...4 Copyright på skannet materiale...4

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Dantek BiblioMatik Den pædagogiske biblioteksløsning

Dantek BiblioMatik Den pædagogiske biblioteksløsning 4 Dantek BiblioMatik Den pædagogiske biblioteksløsning Dantek A/S Vestergade 41 8600 Silkeborg Tlf. 86 80 30 99 info@dantek.dk www.dantek.dk Dantek BiblioMatik Den pædagogiske biblioteksløsning Først og

Læs mere

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2017

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2017 Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2017 Side 2 Indhold Indledning... 3 Klargøring til nyt skoleår... 3 Kommende 0.-klasser... 3 Team... 3 Oprettelse af nyt team... 3 Massekopiering af team... 3 Kopiering

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Brugervejledning. LP-modellens Kortlægningsundersøgelse T1 og T2

Brugervejledning. LP-modellens Kortlægningsundersøgelse T1 og T2 Brugervejledning LP-modellens Kortlægningsundersøgelse T1 og T2 Indholdsfortegnelse Brugervejledningens opbygning... 3 1. Vejledning til T1 skoler, der kortlægger for første gang... 3 A. Kortlægningsundersøgelsen

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

Sådan sætter du TraceTool op til tælleugerne

Sådan sætter du TraceTool op til tælleugerne Sådan sætter du TraceTool op til tælleugerne TraceTool er det værktøj, som medarbejderne i din kommune skal anvende til at registrere henvendelser manuelt i tælleugerne. Denne vejledning beskriver, hvordan

Læs mere

Skolebiblioteket Snedsted skole 2012/13. Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT)

Skolebiblioteket Snedsted skole 2012/13. Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT) Skolebiblioteket hæ fte Snedsted skole 2012/13 ns o i at for e rm er r o f læ In Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT) 1 Hvor er mellemgruppens og overbygningens depoter? (Indskolingen

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 5 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 5 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 7 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 7 3.4 VISNING

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

IrfanView. Et overblik over et stærkt billedbehandlingsværktøj. Version: August 2012

IrfanView. Et overblik over et stærkt billedbehandlingsværktøj. Version: August 2012 IrfanView Et overblik over et stærkt billedbehandlingsværktøj Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er IrfanView?...4 Få fat i programmet...4 Installer selve programfilen...5 Installer plugins...6

Læs mere

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 DDElibra DDElibra GO Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 Copyright 2015 1 DDElibra GO - dynamiske lister præsenteret på tablet... 3 2 Sådan bruger personalet løsningen... 4 2.1 Login... 4 2.2

Læs mere

I reform til fremtiden

I reform til fremtiden I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 5. september 2006 1. Opslag af mellemlederstillinger 2. Rettidig tinglysning frem til digitaliseringen 3. Ny generation af domstol.dk og udpegning

Læs mere

Indsamlingsdagen. Landsindsamling 30. april Koordinators vejledning

Indsamlingsdagen. Landsindsamling 30. april Koordinators vejledning Indsamlingsdagen Landsindsamling 30. april 2017 Koordinators vejledning 1 Indhold Materialer... 3 Materialer til én indsamler... 4 Bestilling af materialer... 5 Levering af materialer... 5 Returnering

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Personalerettet Mobilløsning AXIELL Danmark A/S 2015-01-08 Version 9.11 Copyright 2015 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Forudsætninger... 3 4 Start

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Leverandørens Portal indgår i den programpakke, som samlet kaldes Dantek Materiale- Valg.

Leverandørens Portal indgår i den programpakke, som samlet kaldes Dantek Materiale- Valg. Maj 2012 Leverandørens Portal indgår i den programpakke, som samlet kaldes Dantek Materiale- Valg. Dantek MaterialeValg består af fem programmer: Leverandørens Portal henvender sig til leverandører eller

Læs mere

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide.

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide. Indledning M90 terminalen er det nyeste inden for håndholdte scannere. M90 terminalen kan benyttes til statusoptælling i Hands Satellite Statussystem og til vareflytning i Hands Satellite Lagersystem.

Læs mere

Skolebiblioteket 2008 2009

Skolebiblioteket 2008 2009 Skolebiblioteksteamet: Skolebiblioteket 2008 2009 Signe Carlsen: Mette Bruun: Annette Hartøft: Jonna Jensen Skolebibliotekar indkøb - CFU Skolebibliotekar indkøb tidsskr. Skolebibliotekar anmeldelser/it.

Læs mere

Ny BOB-grænseflade fra

Ny BOB-grænseflade fra DBC: Ny BOB - vejledning - version: 29.5.2010 - Side 1 (10) Ny BOB-grænseflade fra 1.6.2010 Adgang til BOB...1 Hvilke bestillinger bliver vist efter indlogning?...2 Fanebladet bibliotek.dk til os...2 Åbne

Læs mere

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.2 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner... 4 2. Sådan logger du på... 6 Husk mig... 6 3. Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt

Læs mere

Køb materialer. Maj 2012

Køb materialer. Maj 2012 Køb materialer Maj 2012 2 Køb materialer... 1 Start af Køb materialer... 4 Opstartsvinduet... 4 Indkøbsprojekter... 5 Indkøb baseret på materialevalgslister... 5 Titel fra resultatliste til indkøbsprojekt...

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere