Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune"

Transkript

1 Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter følgende kriterier Åbningstid Isenvad og Blåhøj 10 lek/uge 300 timer Øvrige skole i Ikast-Brande kommune 15 lek/uge 450 timer Ved overgangen fra A05 til A08 forøges tiden i akkorden med 46% af den aktuelle åbningstid. Tiden anvendes til forberedelse, evaluering, teammøder mv. på skolen. Tiden tildeles skolebibliotekarerne i forhold til de tildelte åbningstider. Skolebibliotekarerne disponerer selv over tiden. Der tildeles en time pr. lærer til pædagogisk vejledning Kontakt og formidling 15 timer til Isenvad og Blåhøj øvrige skoler 20 timer Administration og vedligehold 07 x elevtal + 20 timer til elektronisk materialevalg Kurser 7,4 timer pr. uddannet skolebibliotekar. Mødevirksomhed Der afsættes tid til et antal udviklingsmøder med alle skolebibliotekarer Der afsættes tid til et antal møder med teamkoordinatorerne (eller den koordinator, der er skolens kontaktperson) Transporttid i forbindelse med teamkoordinatorers møder med bibliotekskonsulenten er indeholdt i akkorden. Der afregnes km. godtgørelse efter gældende regler. Kombibiblioteker Ekstra afregning til skolebibliotekarer for betjening af kombi-bibliotek. Der afregnes for skolebibliotekarernes ekstra arbejdstid i forbindelse med åbningstid i pauser på kombi-biblioteker, såfremt der er aftalt betjening i pauserne. Antal min. pr. dag i 40 uger = xx timer pr. år. Disse timer indregnes på forhånd i arbejdstidsaftalen for den enkelte bibliotekar som åbningstid. Der afsættes tid til et antal møder med folkebibliotekaren på den pågældende skole. Tiden til dette aftales mellem skoleleder og TR i samarbejde med skolebibliotekaren. Side 1

2 Bilag 1: Arbejdsopgaver på Det Pædagogiske Servicecenter (PSC) Undervisningsopgaver: PSC holder åbent i skoletiden PSC hjælper elever med søgning i og lån fra de eksterne samlinger PSC vejleder lærere vedr. planlægning af undervisnings opgaver. Vejledning sker bl.a. ud fra lærernes årsplaner. PSC arrangerer introduktion i brugen af A V -udstyr m.m., som er til udlån eller til rådighed på PSC PSC skal i samarbejde med lærerne/pædagogerne vejlede elever om: valg af materialer til fritidslæsning valg af undervisningsmaterialer brug af medieværkstedet muligheder og funktioner PSC medvirker ved undervisningen biblioteks- og materialekundskab. Pædagogisk vejledning: PSC vejleder og rådgiver lærere om valg af undervisningsmidler fra interne og eksterne samlinger PSC vejleder lærere ved planlægning og udførelse af læsekurser, emneuger, Projektopgaven m.m. Vejledning sker bl.a. udfra lærernes årsplaner PSC er specifik opmærksom på at nye lærere/vikarer/praktikanter udover ovenstående vejledning og rådgivning har behov for en nærmere præsentation af PSC's indretning, muligheder og procedurer. PSC hjælper lærere med søgning i og lån fra de eksterne samlinger. Kontakt, formidling mv.: Kontakt til eksterne samarbejdspartnere: PSC undersøger mulighederne for supplerende lån på andre skoler og folkebiblioteket. PSC har kontakt til Center for Undervisningsmidler (CFU) vedr. administration af udlån herfra PSC holder sig ajour med materialesamlingen og øvrige tilbud fra CFU PSC har kontakt til Skolebibliotekskonsulent og assistent(er) på Folkebiblioteket PSC har kontakt til Folkebiblioteket og andre biblioteker. PSC har kontakt til forskellige leverandører af materialer og udstyr til PSC PSC har kontakt til evt. brugere af PSC's lokaler uden for skoletiden. Side 2

3 Information, formidling og materialeforsyning PSC sørger for, at: formidle kursus-, kultur- og andre tilbud fra eksterne institutioner til elever og lærere informere skolens lærere om relevante, nye materialer og tilbud fra interne og eksterne samlinger og institutioner informere om gode netadresser og abonnementer på Internetter ophængning af forskellige materialer og arrangere små udstillinger videreformidle erfaringer omkring gode undervisningsforløb. Administration og vedligehold mv.: Indkøb, budget og regnskab: PSC deltager i det kommunale materialevalg PSC orienterer sig i det løbende materialeudbud PSC samarbejder med skoleledelsen omkring budget og indkøb PSC laver en plan for anvendelsen af de økonomiske midler, som tildeles PSC fra skolebibliotekskontoret og skolen. PSC skal ved indkøb i størst mulig omfang udnytte den/de indkøbsaftale(r) som er indgået. PSC har kontakt til Skolebibliotekskontoret vedr. indkøb, budget og regnskab foretaget herfra. PSC står for et samlet indkøb af engangsmaterialer til skolen. PSC sørger i et begrænset omfang for at bestille her og nu materialer telefonisk eller via Internettet PSC fører regnskab og kontrol med ovenstående midler og indkøb. Ved indkøb direkte til skolen sørger PSC selv for bestilling, udpakning, påsætning af stregkoder, registrering og opsætning/udlevering af materialer. PSC plejer og supplerer taskebogs- og klassesætsamlingen. PSC samarbejder med IT-vejlederen og AV-vejlederen om indkøb af ikke-boglige undervisningsmaterialer. Oprydning og vedligeholdelse Det er PSC's opgave at: rydde op i og holde orden på PSC's materialer, herunder depoter og udstillingsområder. holde PSC-området i en generel god oprydningstilstand, herunder nedlukning af elektronisk udstyr. foretage en løbende kassation af forældede, defekte og utidssvarende materialer at foretage reparationer på mindre defekte materialer registrere forsvundne materialer. Side 3

4 Bibliotekssystem PSC sørger for at, være behjælpelig med søgning, udlån og aflevering etablere selvbetjeningsmuligheder oprette nye brugere/lånere registrere nye taskebøger og klassesæt, samt andre materialer som ikke indkøbes og administreres via skolebibliotekskontoret at udskrive rykkere til elever og lærere jævnligt, herunder opfølgning på rykkerskrivelser som ikke har den ønskede effekt. holde sig orienteret om ændringer i systemet etablere nødsystem, hvis dette bliver nødvendigt. viderebringe ønsker og forslag til systemforbedringer. Teamsamarbejde: Medarbejderne i og omkring Det Pædagogiske Servicecenter (PSC) organiserer sig i en teamstruktur. Der skal udpeges en koordinator for PSC. PSC (team) koordinatoren sørger for: at koordinere den daglige drift og arbejdet på PSC at der udarbejdes dagsordner og referater til teammøder at deltage i møder med skolelederen når det skønnes nødvendigt at deltage i møder med skolebestyrelsen når det skønnes nødvendigt at deltage i møder med skolebibliotekskonsulenten og teamlederne fra de andre Pædagogiske Servicecentre i kommunen. at der i samarbejde med skolens leder tages initiativ til at udarbejde retningslinjer vedr. skolebestyrelsens godkendelse af undervisningsmaterialerne på PSC Teamet sørger for: at drøfte PSC's rolle i forhold til skolens pædagogiske udvikling at opstille handleplan for PSC's virksomhed på baggrund af lærernes årsplaner og skolens virksomhedsplan, at udarbejde en konkret årsplan for PSC som understøtter den daglige undervisning. Årsplanen indeholder en evaluering af foregående årsplan. at samarbejde med skolens fagudvalg og andre ressourcepersoner såsom IT-vejledere m.fl. at deltage i kommunale møder vedr. skolebiblioteksvirksomheden at deltage i relevante kurser/inspirationsdage efter eget valg f.eks. Skolebibliotekarens dag på CFU i videst mulig omfang at tilpasse bemandingen på PSC ved planlagt fravær Side 4

5 at arrangere kulturelle begivenheder på skolen og evt. at koordinere disse tilbud med de øvrige skoler. Pauser Skolebibliotekarer har pauser som øvrige lærere. Såfremt skolebiblioteket er åbent i pauserne, skal der tages højde for dette ved tildeling af åbningstid efter drøftelse mellem skoleledelse, TR og skolebibliotekarerne. Side 5

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Bilag til lokal arbejdstidsaftale 2011-2013 for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen

Bilag til lokal arbejdstidsaftale 2011-2013 for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen Bilag til lokal arbejdstidsaftale 2011-2013 for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen Indholdsfortegnelse 1 Forståelsesramme... 3 2 Klasselæreropgaver... 5 3 Deltagelse i kurser/transport... 6

Læs mere

Lokal arbejdstidsaftale OK. 2008 i Slagelse Kommune

Lokal arbejdstidsaftale OK. 2008 i Slagelse Kommune Lokal arbejdstidsaftale OK 2008 i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse Aftale mellem Center for Skole, Slagelse kommune og Slagelse Lærerkreds... 3 Vejen til den gode skole... 4 Forudsætninger for aftalen...

Læs mere

Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Lærerkreds

Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Lærerkreds Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Lærerkreds er enige om at indgå en lokal aftale om anvendelse nærværende arbejdstidsaftale for alle lærere ansat i Mariagerfjord Kommune. Det pligtige undervisningstimetal

Læs mere

Herlev-aftalen. Lokal arbejdstidsaftale. Herlev Kommune og Herlev Lærerforening

Herlev-aftalen. Lokal arbejdstidsaftale. Herlev Kommune og Herlev Lærerforening Herlev-aftalen Lokal arbejdstidsaftale Herlev Kommune og Herlev Lærerforening 1 Aftalebeskrivelse Aftalen er indgået i henhold til KTO s rammeaftale om indgåelse af lokale arbejdstidsaftaler. De til en

Læs mere

Skolebestyrelsens princip for arbejdets organisering

Skolebestyrelsens princip for arbejdets organisering RINGKØBING SKOLE fl Skolebestyrelsens princip for arbejdets organisering Ringkøbing Skole er en teambaseret virksomhed, hvor alle ansatte indenfor alle faggrupper arbejder ud fra en grundtanke om så høj

Læs mere

LOKALAFTALE mellem ALLERØD KOMMUNE og ALLERØD HØRSHOLM LÆRERFORENING

LOKALAFTALE mellem ALLERØD KOMMUNE og ALLERØD HØRSHOLM LÆRERFORENING LOKALAFTALE mellem ALLERØD KOMMUNE og ALLERØD HØRSHOLM LÆRERFORENING SKOLEÅRET 2012-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Lærere og børnehaveklasseledere... 3 Det enkelte team... 3 Skolens ledelse...

Læs mere

LOKALAFTALE mellem ALLERØD KOMMUNE og ALLERØD LÆRERFORENING

LOKALAFTALE mellem ALLERØD KOMMUNE og ALLERØD LÆRERFORENING LOKALAFTALE mellem ALLERØD KOMMUNE og ALLERØD LÆRERFORENING SKOLEÅRET 2011-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Lærere og børnehaveklasseledere... 3 Det enkelte team... 3 Skolens ledelse... 3 Samarbejdet

Læs mere

LOKALAFTALE MELLEM ALLERØD LÆRERFORENING OG ALLERØD KOMMUNE

LOKALAFTALE MELLEM ALLERØD LÆRERFORENING OG ALLERØD KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 Lærere og børnehaveklasseledere... 2 Det enkelte team... 2 Skolens ledelse... 2 Samarbejdet mellem skolens ledelse og lærerne/ børnehaveklasselederne... 2 Samarbejde

Læs mere

RETNINGSLINJE FOR ANSATTE PÅ GJERN SKOLE OM ARBEJDSFORHOLD OG BESKRIVELSER AF FÆLLES ARBEJDSOPGAVER

RETNINGSLINJE FOR ANSATTE PÅ GJERN SKOLE OM ARBEJDSFORHOLD OG BESKRIVELSER AF FÆLLES ARBEJDSOPGAVER RETNINGSLINJE FOR ANSATTE PÅ GJERN SKOLE OM ARBEJDSFORHOLD OG BESKRIVELSER AF FÆLLES ARBEJDSOPGAVER 1 FOR ANSATTE PÅ GJERN SKOLE 2014-2015 INDHOLD: Skolens personale Fravær Ferie Arbejdstid for lærere

Læs mere

A08 aftale om arbejdstid mellem Silkeborg Lærerforening og Silkeborg Kommune

A08 aftale om arbejdstid mellem Silkeborg Lærerforening og Silkeborg Kommune Silkeborg Lærerforening A08 aftale om arbejdstid mellem Silkeborg Lærerforening og Silkeborg Kommune Indledning Målet med Arbejdstidsaftale 08 er at skabe gode rammer for folkeskolens udvikling og understøtte

Læs mere

Læsepolitisk handleplan Horsens kommune 2008. Læsehandleplan Gedved skole 2009

Læsepolitisk handleplan Horsens kommune 2008. Læsehandleplan Gedved skole 2009 Læsepolitisk handleplan Horsens kommune 2008 Læsehandleplan Gedved skole 2009 Indhold Forord Undervisning - Indskolingen - Mellemtrinnet - Udskolingen Særlige læsetiltag - Læseuger - Læsekursus Materialer

Læs mere

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen Center for Undervisningsmidler Rapport om Mål og resultatstyring Maj 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1. 1 Baggrund... 4 1. 2 Rapportens formål...

Læs mere

KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING

KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING FOR SKOLEÅRENE 2011/12 OG 2012/13 1 1. Indledning Denne kommuneaftale er indgået

Læs mere

KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING

KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING FOR SKOLEÅRENE 2011/12 OG 2012/13 1 1. Indledning Denne kommuneaftale er indgået

Læs mere

Skolebibliotekerne i Norddjurs NU OG I MORGEN. l d s. T r i. PÅ VEJ MOD ET PÆDAGOGISK udviklings- og læringscenter

Skolebibliotekerne i Norddjurs NU OG I MORGEN. l d s. T r i. PÅ VEJ MOD ET PÆDAGOGISK udviklings- og læringscenter Skolebibliotekerne i Norddjurs NU OG I MORGEN B A P O M L K J I D E H F G T r i l d s PÅ VEJ MOD ET PÆDAGOGISK udviklings- og læringscenter Formålet med publikationen Med denne publikation ønsker vi at

Læs mere

Lokalaftale. Aftale om arbejdstids- og lønforhold for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskolerne i Skive Kommune.

Lokalaftale. Aftale om arbejdstids- og lønforhold for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskolerne i Skive Kommune. Lokalaftale Aftale om arbejdstids- og lønforhold for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskolerne i Skive Kommune Skive Kommune Gældende fra den 1. august 2012 Indholdsfortegnelse GRUNDLAG FOR ARBEJDSTIDSAFTALEN

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere

Introduktion af nye medarbejdere

Introduktion af nye medarbejdere Introduktion af nye medarbejdere Ifølge Århus Skolevæsens personalepolitik skal der: Ved introduktion af nyansatte lægges vægt på, at den ansatte får en god velkomst og informeres om regler og overenskomster

Læs mere

Skolebibliotekerne i Århus nu - og i morgen

Skolebibliotekerne i Århus nu - og i morgen Skolebibliotekerne i Århus nu - og i morgen På vej mod et pædagogisk læringscenter Udgivet af Skolernes Læringscenter Fællessamlingen Juni 2009 / revideret august 2012 Illustrationer Fotos af skoler og

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dialogdel

Indholdsfortegnelse Dialogdel Indholdsfortegnelse Dialogdel 1. Institutionens adresse mv. 4 2. Overordnet politisk målsætning 4 3. Delmål 6 Servicemål 7 4. Skolens overordnede målsætning 9 Distriktsskolen Pædagogisk målsætning 9 Timefordeling

Læs mere

Skolebibliotekerne i skanderborg kommune. på vej mod pædagogiske læringscentre

Skolebibliotekerne i skanderborg kommune. på vej mod pædagogiske læringscentre Skolebibliotekerne i skanderborg kommune på vej mod pædagogiske læringscentre 1 Udgivet af Skolebiblioteksnetværket i Skanderborg Kommune Marts 2010 Illustrationer Fotos: tilsendt fra de respektive skoler

Læs mere

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 IT Plan for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 Maj 2008 IT Plan 2009-12, Lemvig Kommune 25-03-2009, 5:34 Side 1 af 29 sider Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Pædagogisk beskrivelse... 3 2.1 Status...

Læs mere

Om folkebiblioteker og læringscentre på skolerne: Forskelle, ligheder og samarbejde Styreforms- og strukturudvalget. Kopi til.

Om folkebiblioteker og læringscentre på skolerne: Forskelle, ligheder og samarbejde Styreforms- og strukturudvalget. Kopi til. Emne Til Kopi til Om folkebiblioteker og læringscentre på skolerne: Forskelle, ligheder og samarbejde Styreforms- og strukturudvalget Den 21. januar 2013 Aarhus Kommune Børn og Unge For at tegne et klart

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Organisationsplan 2013 2014

Organisationsplan 2013 2014 Kangillinnguit Atuarfiat Qajaasat, Box 7504 3905 Nuussuaq :+ (00299) 36 64 20 Fax: +(00299) 32 95 54 E-mail: dobe@sermersooq.gl Organisationsplan 2013 2014 Arbejdsfordeling på Kangillinnguit Atuarfiat:

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler

Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening 2013/2014 1 Indledning Målet med aftalen

Læs mere

Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere på Skrillingeskolen i Middelfart Kommune 2009-2010

Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere på Skrillingeskolen i Middelfart Kommune 2009-2010 Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere på Skrillingeskolen i Middelfart Kommune 2009-2010 PROCEDURE Tilrettelæggelse af den enkelte lærers arbejdstids er i arbejdstidsaftalen beskrevet

Læs mere