Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening"

Transkript

1 Nyt fra December 2013 Nr. 12 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening ZENI arkitekter 1

2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Boliger i hele Aabenraa Kommune Åbningstider: Mandag 8-13, onsdag 8-13 og torsdag 8-16 Tirsdag og fredag lukket Pilevej 2, 6330 Padborg Tlf Fax Åbningstider: Mandag og fredag 8-12 Tirsdag og onsdag lukket Torsdag 8-16 Redaktionen: Kirsten Krohn Normann Formand for redaktionen Afd. 2 ÅAB Bent Christensen Afd. 2 Bestyrelsen ÅAB Jeanette Villadsen Afd. 18 Bestyrelsen Padborg Boligforening Ewald Juhl Löck Afd. 8 Padborg Boligforening Leif Poulsen Bestyrelsesformand ÅAB Svend Nygaard Jensen Afd. 40 Næstformand ÅAB I dette nummer Fra formandens pen - ÅAB... 3 Fra formandens pen - Padborg... 4 Orientering fra Dalbo... 5 Nyt fra administrationen - Padborg... 6 Fusionstanker fra fælles afdelingsmøde... 7 Interview fra fælles afdelingsmøde... 8 Sammenhold i afd Padborg... 8 Rejsegilde i Bovrup... 9 ARWOS kundepanel tilmelding Nyt boligprojekt på Stegholt i Aabenraa Formanden fylder år - ÅAB Formanden fylder år - Padborg Messe Rødekro ÅAB Vejledning opsigelse ÅAB Afdelingsmøder i ÅAB Quizz beboerblad Glædelig jul Redaktionen ønsker beboere og medarbejdere i begge boligorganisationer en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Vi vil benytte lejligheden til at opfordre Jer til at sende indlæg ind til Nyt Fra nr. 13, der udkommer i juni Indlæg der ønskes bragt i bladet sendes til eller kontorerne, Pilevej 4, 6330 Padborg/Kallemosen 16, 6200 Aabenraa. Deadline 1. maj Forside: Fjordbakkerne på Stegholt Tryk: Hottryk

3 Fra formandens pen - ÅAB Det har været et travlt halvår siden sidste nummer af bladet. Der er sket rigtig meget i organisationen, vi har deltaget i messen i Rødekro, for igen at sikre, at endnu flere kommer til at kende vores selskab. Der har i perioden kørt fusionsforhandlinger med Padborg Boligforening - afsluttende med et godt og konstruktivt møde den 14. november i Stubbæk Forsamlingshus, hvor afdelingsbestyrelserne havde mulighed for at komme med deres input til en fusion, og hvor organisationerne kunne fremlægge resultaterne af de fortsatte forhandlinger. En af de ting jeg bemærkede, som var en smule negativt på et ellers meget positivt møde var, at nogle var bange for fyringer blandt medarbejderne. Dette er en total ubegrundet frygt, idet vi også efter fusionen vil have brug for hver eneste af begge organisationers medarbejdere. Det er ikke der, besparelserne vil komme til at ligge, men langt mere på at kunne få lavet mere i egen organisation end nu, og dermed ikke have behov for at tilkøbe momspligtig hjælp udefra. Som det ser ud lige nu, er der ingen tvivl i mit sind om, at der kommer en fusion. Den vil på mange områder gavne begge organisationer både organisatorisk, administrativt og økonomisk. Én af de mest synlige ting er, at der planlægges med at få en stor håndværkergård, der med tiden kan spare udefra kommende håndværkere helt eller delvist væk. Vi kan i det hele taget opnå en hel del stordriftsfordele, som vil kunne mærkes i afdelingernes udgiftsniveau. Bortset fra det så ser begge bestyrelser allermest fusionen som en nødvendighed for at sikre fremtiden -sikre en god bestyrelse samt sikre at der også, hvis personalet bliver syge, er mulighed for at opretholde en god service overfor beboerne. En anden ting som du kan læse meget mere om andetsteds i bladet, er vores byggerier. Først og fremmest det igangværende byggeri i Bovrup, hvor håndværkerne nu er nået rigtig langt og hvor vi fortsat regner med indflytning den Vi har enkelte ledige 3 værelses boliger tilbage, men dem er vi fortrøstningsfulde mht. at få lejet ud inden indflytningsdatoen. Ellers har vi jo igangsat udarbejdelsen af lokalplan for det forhåbentlig kommende byggeri på Stegholt i Aabenraa med i alt 90 flotte boliger. Dette byggeri bliver helt uden tvivl det flotteste almene byggeri der er set her i landsdelen. Et byggeri der kan komme til at sætte nye standarder for alment byggeri i byerne. Hvorfor skal man som almen beboer nødvendigvis bo i en firkantet kasse, hvor man på forhånd, når man kommer ind af døren, næsten med sikkerhed ved hvor såvel stue, køkken og badeværelse ligger, fordi det gør de i næsten alle almene byggerier, når vi til samme pris kan få et superflot arkitekttegnet byggeri - oven i købet med udsigt til fjorden. Vi havde den 16. november åbent hus på Kallemosen for bl.a. at vise dette byggeri 3

4 frem. Det viste sig, at stort set alle der kom, blev så begejstrede for projektet på Stegholt, at alt det andet vi gerne ville vise frem, slet ikke fik den plads i arrangementet, som det fortjente. Men bl.a. dette arrangement gør, at vi med stor sikkerhed kan sige, når dette blad udkommer, har vi venteliste til over halvdelen af de 90 boliger og endnu flere, der har skrevet sig på en interesseliste. I det næste halve år inden næste blad udkommer, vil bestyrelsens arbejde stå i afdelingsmødernes tegn, hvor vi/jeg gerne vil komme ud til så mange af disse som overhovedet muligt. Det er altid spændende at høre, hvad der sker i de enkelte afdelinger. Derudover vil fusionsforhandlingerne fortsætte, så vi formentlig kan løfte sløret for en hel del flere resultater i næste nummer af bladet. Endelig skal vi jo også inden da have vores årlige repræsentantskabsmøde i organisationen, hvor øverste myndighed i organisationen mødes og træffer beslutninger om, hvordan selskabet skal agere i det kommende år og frem. Så indtil da vil jeg gerne ønske alle beboere, afdelingsbestyrelser, organisationsbestyrelser og medarbejdere en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Fra formandens pen - Padborg Året 2013 er snart ved at være slut, og det er tid til at kigge på året der gik har været et år med travlhed. Den februar var vi for første gang med på boligmessen i grænsehallerne i Kruså. I foråret udfærdigede administrationen organisationens og afdelingernes regnskaber for året 2012, og den 22. maj havde vi generalforsamling på Frøslev Kro. Efter generalforsamlingen gik administrationen i gang med at udarbejde afdelingernes budget for 2014,så afdelingsbestyrelserne kunne få det ud til endelig godkendelse inden efterårets afdelingsmøder, som vi jo altid afholder i september måned. I år har vi også afholdt infomøder omkring Wao tv og internet. Efterfølgende har 5 afdelinger besluttet at tegne en foreningsaftale med SE. Den 14. november blev der afholdt fællesmøde for afdelingsbestyrelsesmedlemmer i Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab. Mødet blev en stor succes. Grunden til dette møde er jo, at vi arbejder med en fusion mellem Padborg og ÅAB. De to bestyrelser har arbejdet med det, det sidste års tid og arbejdet vil forsætte næste år med henblik på en fusion pr. 1 januar Der vil i 2014 blive informeret grundigt omkring denne fusion. Hvis nogle beboere skulle have spørgsmål allerede nu, er de meget velkommen til at kontakte mig enten på mail eller tlf Jeg vil ønske alle beboer i Padborg Boligforening en glædelig jul samt et godt nytår. Denne hilsen sender jeg også til alle beboere i Aabenraa Almene Boligselskab. Må Padborg Boligforening altid være et godt sted at bo og være. 4

5 Orientering fra DALBO November 2013 Fusion - igen?? Aabenraa Almene Boligselskab har siden 2008 vokset sig større i forbindelse med gennemførelsen af 3 fusioner. Først var det Tinglev Boligselskab, derefter Kirsebærhavens Boligselskab i Aabenraa og nu her til sidst Rødekro almennyttige Boligselskab. Og i mere end et år har der nu været gennemført erfa-møder og fælles bestyrelsesmøder med Padborg Boligforening, med det formål at nå frem til et grundlag for en decideret fusionsaftale, der skal have virkning fra den 1. januar Hvorfor bliver vi ved? - det er fordi, det bliver ved med at være gældende, at stor er bedst på sigt, når det gælder ting som rationel, økonomisk drift i administration og afdelinger, og mulighed for at kunne strukturere den politiske og administrative ledelse. Begge boligorganisationer giver efter min opfattelse sine beboere en god service, de sørger for gode boliger og at boligerne i øvrigt administreres efter gældende regler - vi skal så sørge for at tage næste step, der også betyder, at en samlet organisation kendes af mange flere end sine egne beboere for disse ting, og at man når man siger almene boliger mener det nye boligselskab i meget højere grad. Altså: vi skal være endnu mere synlige. Jo større organisation, jo bedre mulighed er der for synlighed. Hvad betyder alt dette for den enkelte beboer? - det enkle svar er: Ikke ret meget i forhold til nu! Der er en lille økonomisk fordel ved det, og afdelingerne bevares som de er nu, og med afdelingsbestyrelse og beboerdemokratisk afholdelse af møder. Hvis vi ikke gør det, er der måske snarere fare for, at der på sigt sker direkte forringelser fordi organisationerne populært sagt ikke kan holde trit med de andre organisationer. Med andre ord: Vi lægger os i selen for at skabe udvikling. Men det bliver op til repræsentantskab og generalforsamling at tage den endelige beslutning. Forslag om fusion vil sandsynligvis foreligge sidst på året Kontoret snart papirløst? Alle organisationer som samarbejder med Dalbo, har fået mulighed for at anvende såkaldt journalisering af dokumenter. Det betyder, at både breve og dokumenter fra kontoret, og breve som kommer til kontoret, fremover vil ligge indscannet på edb, og der skal derfor ikke bruges hverken mapper eller reoler til opbevaring af denne korrespondance. Vi har igennem de sidste år udviklet samme mulighed vedr. bilag i bogholderisystemet. Det betyder f.eks. at vi får lettere ved udelukkende at arbejde med bilag på skærmen, fremfinding af 5

6 bilag bliver nemmere, og vi behøver ikke anvende en masse plads til arkiver. Så det er absolut muligt, at vi på sigt bliver helt papirløse. Stormen den 28. oktober. Oktober stormen vil blive husket som en alvorlig, men heldigvis hurtigt overstået storm. Der har været en del skader på vores bygninger. Primært er det tagene rundt omkring, men dygtige håndværkere og fleksible ejendomsfunktionærer har været med til at løse problemerne. Desværre har der også været træer, som er væltet generelt må anføres, at hvis man har egen have til boligen, er det også egen forpligtelse at få det væk, hvis et træ i haven vælter. Boligorganisationen kan dog altid hjælpe med et godt råd, eller vi kan hjælpe med fjernelse men man må regne med, det så koster noget. Har træet stået i fællesareal er det selvfølgelig fællesskabet, der skal sørge for oprydningen. Vintervedligeholdelse Nu er det snart igen sæson for sneskovl og skraber. Vores folk, som salter og kører på stierne, vil være glade for, hvis beboerne sørger for at fjerne ting, som kan stå i vejen på stier eller hvis man i øvrigt skal være opmærksom på specielle forhold ved den enkelte bolig så bliver gjort opmærksom på dem. For husk: viceværterne gør et stort stykke, ubehageligt, koldt og tidligt arbejde, for at du som beboer i størst mulig grad kan trafikere uden risiko for sne eller glatføre. Og hvis det bliver slemt med den sne: husk at være lidt overbærende. De har ikke mulighed for at være alle steder samtidig! Jeg ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår! Hans H. Appel DALBO a.m.b.a. Nyt fra administrationen - Padborg Efterårets første storm har sat sine spor. Der har være en del stormskader og væltede træer. Alle afdelinger har været berørt af stormen - ikke en er gået fri. Som du nok har set, så har afdeling 4 mistet noget af taget. Taget er fløjet af og dette har givet meget store vandskader i de enkelt lejligheder på 2. sal. Dette har betydet, at vi i administrationen har haft travlt med at kontakte håndværkere og få det hele til at hænge sammen. Vi på kontoret ønsker alle en glædelig jul og godt nytår. 6

7 Fusionstanker fra fælles afdelingsmøde d. 14. nov Fusionstankerne mellem organisationerne Padborg Boligforening af 1949 og Aabenraa Almene Boligselskab kører på sit højeste, for at nå i mål til rette tid, som gerne skulle være 1. januar Der er mange ting, der skal være på plads inden den tid. Der blev holdt fælles afdelingsbestyrelsesmøde i Stubbæk forsamlingshus d. 14. november 2013 for de to selskabers afdelingsbestyrelser, hvor alle deltagere var velkomne til, at komme med deres meninger og syn på, hvordan det nye selskab kan få dagligdagen til at fungere mest optimalt efter fusionen d. 1. januar Vi har på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde prøvet at indfange nogle meninger og ideer fra deltagerne. Nogle af ÅABs afdelingsbestyrelser udtrykte deres positive holdning overfor en fusion mellem de to selskaber en sådan vil være til gavn for begge parter, mener de. Der kan spares i administrationsudgifterne ved fælles administration og ved at holde tingene inden for egne rammer, hvor viceværterne kan foretage reparation af mange af de daglige akutte problemer. En håndværkergård vil være en kæmpe fordel, idet der kan spares endnu mere på udgifterne. Det blev nævnt at eksterne håndværkere som regel er dyrere end, hvis det bliver holdt inden for egne rækker ved, at man selv har de fornødne fagfolk. Der blev nævnt, at Padborg Boligforening i mange år har kørt med en håndværkergård og der er kun positivt at berette herom. Som jeg hørte det fra de adspurgte, var de kun positivt indstillet over for en kommende fusion mellem Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab. 7

8 Interview fra fællesmødet i Stubbæk Inge Rasmussen Det har været et godt møde. Det er blevet belyst hvordan et kommende boligselskab/forening vil arbejde. Hvordan de gode ting fra begge bliver taget med til et fælles nyt selskab/forening. Det var fint at høre, hvordan ÅAB arbejder modsat Padborg Boligforening. Man fik et godt billede af, hvordan fremtiden vil se ud. Birgit Lagoni Det har været et konstruktiv møde med et godt fremmøde fra begge organisationer. Det var fint, at der blev informeret omkring en kommende håndværker afdeling, og at det på sigt kan give en besparelse. Dog ikke med det samme, men bare det kan holde huslejen i ro. Det positive blev synliggjort på en god måde. Nu kan man se fordelen, hvor man før har været lidt skeptisk. Sammenhold i afdeling 18 - Padborg 8 Der var et ønsket om et bedre sammenhold end der var på daværende tidspunkt. På et afdelingsmøde blev der nævnt, at der tidligere har været et godt sammenhold i afdelingen, men det lige så stille er blevet dårligere. Så der skulle investeres i et par borde-/bænkesæt. Med de nye borde-/bænkesæt var der jo en anledning til at invitere alle i afdeling 18 til indvielse. Der blev serveret pølser, øl og sodavand. Denne dag blev blot til en af mange. Der var så meget hygge og samvær, at vi hver især fandt lidt frem fra køleskabet, og pludselig var der også til aftensmaden. Efterhånden er det blevet til et par sommerfester og julefrokoster. Den 7. december er der igen julefrokost i afdelingen. Alle de deltagende glæder sig og der vil være pakkeleg. Unge som ældre deltager og vi er efterhånden en lille kerne, som altid deltager. Der er altid en snak om, hvordan vi kan få de andre med, men samtidig har vi også indset, de ikke ønsker at være en del af fællesskabet og dette skal respekteres. Til maj har vi planlagt en eftermiddag med kaffe og kage. Der har været et ønske fra nogle udlændinge i afdelingen om, vi ikke vil vise dem, hvordan vores kaffebord ser ud. Denne udfordring tog vi selvfølgelig imod. Men dog på den betingelse, at de også kommer med noget traditionelt fra deres land. Så pludselig får vi flere med. Vi har med fællesskabet skabt et mere trygt sted at være - man kender sin nabo. Vi nøjes ikke længere med at hilse på hinanden ved skraldespanden, men nu står vi også og taler sammen ved skraldespanden. For vores ældre beboere har det betydet, at de også føler sig som en del af fællesskabet.

9 Rejsegilde - 10 nye boliger i Bovrup Den 4. september 2013 kl blev der holdt rejsegilde på de nyeste boliger i Aabenraa Almene Boligselskabs regi. De er beliggende Nørrekær i Bovrup - nær plejehjemmet. Boligerne er bygget efter nyeste normer inden for boligbyggeri. stenen, som så tudede, når det blæste og mindede bygherren om sin nærighed. For at undgå disse hændelser i dette byggeri, var der et rejsegilde for byggeriet her på stedet, med ønske om alt godt for fremtiden og et trefoldigt leve. Boligselskabets nyvalgte formand Leif Poulsen var den første, der holdt en tale. Han gjorde opmærksom på, at han havde gjort sig en del tanker angående talen, da det var hans første rejsegilde som formand for Aabenraa Almene Boligselskab. Han havde været på google for at finde noget om taler til et rejsegilde. Der var noget om håndværkernes hævn, hvis bygherren ikke holdt et rejsegilde. Dette kunne ske ved, at de hængte en dukke af halm eller gamle cementsække op en såkaldt død murer i stedet for kransen, for at vise hele nabolaget, at bygherren var en nærig mand. En anden måde håndværkerne kunne hævne sig på var, at mure en tom ølflaske ind i skor- Næste taler var arkitekten René Schmidt fra arkitektfirmaet Blaavand & Hansson, som i sin tale for byggeriet nævnte, at i følge gammel overtro skal der smadres et glas eller ølflaske til rejsegildet og følgende ord skal siges: gid huset må bestå i så mange år, som glasset går i skår Man må håbe, at glasset eller ølflasken går i mange skår. Igen et trefoldigt leve. Sidste taler var Lorens Peter Jørgensen fra interessegruppen. Han fortalte om en lille idé, der blev til virkelighed, ved at der var nogle initiativtagere, som havde en ide og dannede en interessegruppe. De fik et projekt op at stå ved at få det 9

10 på tegnebrættet og bygget. Byggeriet fra ide til færdig stilling er og bliver de ildsjæles fortjeneste, samt samarbejdet med alle de involverede parter i byggeriet. Endnu en trefoldigt leve og skål. Overtro eller ej - man kan kun sige, byggeriet har intet at frygte for fremtiden, der var rigeligt af mad og drikke til alle de fremmødte. Så jeg tror bebyggelsen, bestående af 10 lavenergi boliger med gårdmiljø, går en god fremtid i møde - efter de mange glasskår at dømme. Lige til slut lidt information: Bebyggelsen ligger Nørrekær 61 79, Bovrup. Der er opført 7 stk. 3 vær. boliger 85 m2 og 3 stk. 4 vær. boliger på 95 m 2. De 4 vær. boliger får demonterbar væg mellem stue og værelse således, at boligen alternativt kan anvendes som en stor 3 vær. bolig. Alle boligerne har egen carport og stort redskabsrum. Snerydning: I byområder kan du som grundejer/lejer pålægges at rydde en offentlig vejs fortov ud for din ejendom inden kl. 07:00. Herudover har grundejeren/lejeren ansvaret for, at havegang, trapper, stier, gårdspladser og lign., der tilhører ejendommen, er ryddet for sne, og at der er gruset eller saltet. Læs mere herom på 10

11 Bliv medlem af Arwos kundepanel Til alle boligforeninger i Aabenraa kommune I august sendte vi en sommerhilsen til jer, hvor vi bl.a. opfordrede til at blive medlem af Arwos kundepanel. En del kunder har allerede tilmeldt sig, men vi hører gerne fra flere. Alle borgere i Aabenraa kommune kan tilmelde sig Arwos kundepanel og give deres mening til kende om både stort og småt. Som deltager i Arwos Kundepanel vil du løbende blive spurgt om din holdning til aktuelle emner fra f.eks. affaldssortering og regnvandsgener til informationsmateriale og kundeaktiviteter. Og vi trækker lod blandt de aktive paneldeltagere om spændende præmier. Vi vil gerne have rigtig mange deltagere i vort kundepanel. For tilmelding - gå ind på: arwos.dk Klik på bjælken netop nu ude til højre og vælg derefter kundepanel. 1. Husk at lufte ud her i vinterperioden. Dette giver et bedre indeklima. 2. Hold ens varme i alle rum. Det giver ligeledes et bedre indeklima, og kan på sigt muligvis give en besparelse på varmeregningen. 3. Husk at afmontere haveslangerne af den/de udvendige vandhane(r). Undlades dette, kan det forårsage frostsprængninger i murværket. 4. Husk at sortere dit affald. Se retningslinjer herfor på: arwos.dk. Ved at sortere dit affald nedsætter du afdelingens udgifter til renovation og minimerer faren for rotter. 11

12 Nyt boligprojekt på Stegholt i Aabenraa Aabenraa Almene Boligselskab har i nogle år været i gang med planlægningen af et nyt boligprojekt på Stegholt, der som projektnavn har fået navnet Fjordbakkerne, hvilket er et meget betegnende navn for projektet i og med at formen på byggeriet er 2 bakker, og der kommer græstage på byggeriet. Projektet er planlagt med 90 boliger fordelt på 2, 3 og 4 værelser fra ca. 70 m2 til 100 m2. Huslejen vil for de mindste boliger være på omkring 6000 kr. Der vil blive bygget parkeringskælder under boligerne, hvilket giver mulighed for større grønne områder omkring byggeriet. Det vil selvfølgelig for enhver bilejer være en drøm, at kunne køre ud om vinteren uden frosne og duggede ruder. Alle boliger vil iflg. arkitekterne have en form for havudsigt. Udsigten vil selvfølgelig være bedst fra de øverste boliger. Altanerne vil være sydvendte, så alle får sol ind i stuerne. Projektet er lige nu i forhøring mht. lokalplanen for området. I løbet af ca. et år vil lokalplanen efter alt at dømme være på plads. Herefter er det så op til kommunen om, hvornår de vil give deres tilsagn til byggeriet, så vi kan komme i gang med, at og få lavet disse flotte boliger. De vil blive et par markante bygninger, som vil markere sydenden af Aabenraa ja man kan faktisk kalde det for Aabenraas portal mod syd. Vi håber på, at kommunen vil være oppe på mærkerne, så byggeriet kan være klar til bl.a. at tage imod nogle af de nye ansatte, der kommer til supersygehuset, når det står klar. Men det er selvfølgelig også muligt for alle andre, at komme til at bo her i og med, de almindelige ventelisteregler naturligvis vil være gældende. Så er du interesseret i at være blandt de heldige, der kan flytte ind i disse dejlige boliger, så er det vigtigt at få sig skrevet på ventelisten til boligerne - også selv om du i forvejen bor i en af vores boliger. Du kan læse meget mere om boligerne på hvor vi også har lagt link ind til en lille film, der viser, hvordan boligerne kommer til at se ud. 12 ZENI arkitekter

13 Gæsteboliger i ÅAB Rigtig glædelig jul På Tinglevhus i Tinglev har ÅAB en lejlighed til rådighed som kan lejes af alle selskabets beboere til overnattende gæster. I lejligheden er der sovepladser til 4 personer. 2 i en dobbeltseng i soveværelset og 2 på en sovesofa i opholdsrummet. På Rugkobbel og Kallemosen i Aabenraa er yderligere to gæsteboliger til rådighed med plads til hhv. 4 og 2 personer kan dog kun lejes af beboere i afd. 40. Nærmere oplysninger og priser fås ved henvendelse på kontoret i Tinglev eller Aabenraa. VI HAR SELV LOKALERNE TIL FESTEN ÅAB råder over i alt 4 fælleshuse, hvoraf de 3 kan lejes af alle beboere i boligselskabet. Fælleshusene ligger i: Afd. 5: Bolderslev Afd. 9: Bov Afd. 21: Tinglev Afd. 40: Aabenraa (kun for beboere i afd. 40) Nærmere oplysninger kan indhentes på kontoret i Aabenraa. Skal bilen under tag? Udlejning af carporte sker efter venteliste, men lige nu er ventelisterne ikke ret lange. Kontakt kontoret for at komme med i køen. 13

14 Formanden fylder år - ÅAB Leif er et meget engageret menneske. Dette har medført bestyrelsesposter i bla. spejderbevægelsen, hvor han var aktiv i mere end 30 år. Derudover har patientforeninger og skoler også haft glæde af hans virke i deres bestyrelser. Når han ikke er på job på lageret hos VW i Aabenraa er han en aktiv formand for ÅAB og i Haveforeningen Rugkobbel Derudover er han også kasserer i grundejerforeningen Brunbjergparken på vegne af ÅAB. 18.marts 2014 fylder formanden for Aabenraa Almene Boligselskab (ÅAB), Leif Poulsen, 60 år. Da jeg kontaktede Leif for at høre lidt mere om ham, så jeg kunne lave dette portræt, var han ikke meget for at fortælle om sig selv. Han ville langt hellere fortælle om de tiltag og fremtidsplaner der er i støbeskeen for selskabet. Dette må dog vente til et andet tidspunkt. Leif er født og opvokset på Varde egnen. Dem der ikke kender ham, vil mene han er stille og rolig, men med en lederuddannelse fra forsvaret i bagagen, er det ikke noget problem for ham, at få ørenlyd selv i større forsamlinger, uden at skulle hæve stemmen betydeligt. Leif bor i ÅABs afdeling 7 i Stubbæk sammen med sin kone Vibeke. Også her engagerede han sig i bestyrelsesarbejdet - dels som bestyrelsesmedlem, siden som formand. Dette førte til en plads i organisationsbestyrelsen, hvor han efter nogle års virke blev valgt som næstformand i I 2013 overtog han formandsposten efter Egon Soll, der efter næsten 20 år som formand trådte tilbage, for at give stafetten videre. Når Leif skal slappe af og lade op, nyder han campinglivet, og tager gerne af sted når lejligheden byder sig - både i weekender og ferier. Så er det gode venners selskab eller en god bog, der er i centrum. Dagen markeres under private former i hjemmet ved et åbent hus arrangement. 14

15 Formanden fylder år - Padborg Når jeg sådan sidder overfor Monika melder der sig hurtig følgende tanker: Jordnær, lyttende, gennemslagskraft, plads til forskelligheder, helt igennem en meget varm kvinde som har begge ben solidt planet på jorden. Jo længere jeg nåede hen i samtalen med Monika, så følte jeg også, der var en nysgerrig kvinde gemt. Monika arbejder på fuld tid hos Tricolore hun er gift med Ewald på 20. år. Monika har 2 døtre Eva på 38 og Maja på 30. Ewald har 2 børn, så der er fuldt hus når alle samles, da der også er 6 børnebørn. Monika bor i afdeling 8, som ligger i Padborg. Når man træder ind af døren i hjemmet, bliver man mødt med den varme og åbenhed, som kendetegner Monika og Ewald. Den sparsomme fritid der er, tilbringes samme med Ewald. De nyder at tage en tur i biografen, ud at spise eller tage mountainbiken og cykle en tur, både lange som korte. To gange om året rejser de til Italien, hvor Eva bor. Eva er gift italiensk og bor syd for Napoli. Monika lader sig ikke mærke af, at hun fylder 60 år den 5. februar En bekræftelse på at hun ved, hvad hun vil og hvilken vej hun vil gå. At livet bliver nydt hver evig eneste dag. Monika ser frem til dagen, hvor hun bliver fejret og glæder sig til, at tilbringe dagen med familie og venner. Monika startede sit virke i skolebestyrelsen og afdelingsbestyrelsen i Padborg Boligforeningen. I en alder af 39 år blev Monika i 1994 formand for Padborg Boligforeningen. Som vi hører Monika sige til hver generalforsamling: Må Padborg Boligforening være et godt sted at bo. Det er det, hun arbejder hen imod. Alle skal være glade og tilfredse under de former, det nu er muligt. Der arbejdes nu på en fusion, for at fremtidssikre Padborg Boligforening. Dette er en spændende, men også udfordrende proces. Alle skal høres og vigtigst af alt er, at Padborg Boligforening bliver ved med at være der for beboerne. Monika har siddet med i bestyrelsen hos Arbejderbo og Padborg Fjernvarme. Nu har hun helliget sig foreningsarbejdet og sidder også med i Dalbo s bestyrelse. Den 5. februar 2014 er alle velkommen til at kigge forbi og ønske Monika tillykke med dagen. Døren er åben og der er kaffe på kanden. 15

16 Messe Rødekro - ÅAB Igen i år deltog ÅAB i bolig- og fritidsmessen i Rødekro med samme stand som sidste år. Der kom rigtig mange forbi. Det er stadig ikke alle der ved, hvem vi er. Vi fik talt med rigtig mange om den almene boligorganisation. Der blev udleveret en del ansøgningsskemaer til vores boliger. Ved den lejlighed fremviste vi for første gang vores projekt med de nye boliger Fjordbakkerne på Stegholdt. Der kom mange positive tilkendegivelser på projektet. Derfor har organisationsbestyrelsen efterfølgende vedtaget at sende det i forhøring. Samtidig holdt vi åbent hus d. 16. november 2013 på kontoret Kallemosen 16. Der kom rigtig mange for at se og høre om det nye projekt. Mange meldte sig denne dag ind i ÅAB og blev skrevet på vente liste kun til dette projekt. Endnu flere skrev sig på interesselisten. Så det må siges, at der er stor interesse for dette byggeprojekt. Pas på ROTTER: Det er bedre at fodre fuglene med lidt mad hver dag end at give dem en ordentlig portion en gang om ugen. For hvis fuglene ikke får spist op, ligger der mad tilbage, som kan tiltrække rotter. Undgå at smide spiseligt affald ud i haven og på kompostbunken, da dette også tiltrækker rotter. Læs mere herom på 16

17 Vejledning opsigelse ÅAB Opsigelse af en almen familiebolig med frigørende virkning skal ske skriftligt med 3 måneders varsel til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag. Opsigelse af en almen ungdomsbolig skal ske skriftligt med 6 ugers varsel. Dette betyder, at du højst kan hæfte for husleje og forbrugsafgifter til og med frigørelsesdatoen. Datoen fremgår af tilsendte opsigelsesbekræftelse. Boligselskabet er dog forpligtet til at udleje din bolig hurtigst muligt og med rimelig frist, hvilket betyder, at vi naturligvis vil forsøge at udleje din bolig før frigørelsesdatoen, hvis du ønsker dette - dog udlejes boligen altid pr. den 1. eller den 15. i en måned. Når du har opsagt din bolig, er du forpligtet til at give adgang til eventuelle kommende lejere anvist af boligselskabet, som ønsker at besigtige boligen. Tidspunktet aftales af dig og de eventuelle kommende lejere. Såfremt du bor under A-ordning (dette fremgår af din lejekontrakt), skal boligen stå tom i 14 dage efter din fraflytning - idet håndværkere skal have adgang til lejemålet til istandsættelse. I denne periode skal du ligeledes betale husleje og forbrugsafgifter. Såfremt du ønsker at opsige din bolig, skal du være opmærksom på følgende: Du skal benytte boligselskabets opsigelsesblankt. Den finder du på vores hjemmeside under skemaer eller du kan rekvirere den ved at kontakte vort kontor. Opsigelsen skal ske skriftligt og med oplysning om dato for, hvornår du fraflytter din bolig. Opsigelsen skal ligeledes være underskrevet af samtlige lejere på lejekontrakten. Vi skal gøre opmærksom på, at såfremt opsigelsen modtages uden underskrift fra en eller flere lejere, vil opsigelsen ikke blive anerkendt. Opsigelsen vil først blive anerkendt fra den dato, hvor den modtages i underskrevet stand. Du er velkommen til at sende opsigelsesblanketten på fax eller scanne den ind i pdf-format og maile den til os. Samme blanket benyttes i forbindelse med dødsfald, hvor arvinger bedes udfylde blanketten, når de gennem Skifteretten har fået lov til at tømme boligen. Har du lejet en garage/carport til din bolig og fraflytter afdelingen, skal den opsiges sammen med boligen. Aabenraa Almene Boligselskab sender dig en skriftlig bekræftelse, når din opsigelse er behandlet. Af bekræftelsen fremgår dato og tidspunkt for syn af boligen, hvor du eller anden person bedes være tilstede. Ved synet afleveres nøglerne til boligen og du har ikke længere adgang til denne. Er du i tvivl om noget i forbindelse med din opsigelse, er du altid velkommen til at kontakte os. Beboere i Padborg Boligforening henvises til under blanketter. 17

18 Afdelingsmøder i ÅAB Starttidspunkt er kl når andet ikke er nævnt. Afd. Adresse Uge navn Dato 8 Kliplev Mandag 17.marts 11 Holbøl Mandag 17.marts 9 Bov Tirsdag 18.marts 4 Bylderup Bov Tirsdag 18.marts 10/31 26 Felsted ( kl ) Præsteskoven kl Onsdag 19.marts 20 Kollund Onsdag 19.marts 5 Bolderslev Torsdag 20.marts 3 Tinglev Torsdag 20.marts 12 Hjordkær Mandag 24.marts 7 Stubbæk Mandag 24.marts Rødekro (kl.17.00) Rødekro (kl.19.00) Tirsdag 25.marts 40 Aabenraa Tirsdag 25.marts 13 Genner/Løjt Onsdag 26.marts 2 Kruså /Smedeby Onsdag 26.marts 21 Tinglev Torsdag 27.marts 1 Tinglev Torsdag 27.marts 42 Hærtoften Mandag 31.marts 18

19 Quiz Hvor meget ved du om din boligsituation? Løs opgaven, saml kodeordet og send det til nedenstående mailadresse eller indlever det på dit boligselskabs kontor og deltag i lodtrækningen om 2 flasker vin eller 1 æske chokolade. Beboere i begge boligorganisationer opfordres til at deltage. Hvis du har et forslag, du vil have med på beboermødet, hvad gør du så? Hvis du ønsker at ændre på dit lejemål, hvad så? Hvem bestemmer, hvad der skal ske i din afdeling? Hvis man ønsker en ny afstemning om et emne, der er besluttet på et afdelingsmøde, kan det lade sig gøre? Hvis du vil anmelde en fejl på din bolig, hvad så? Hvem kan tilbagetrække en husdyrtilladelse? Hvor mange stemmer har hvert lejemål til afdelingsmødet? F. Jeg siger det bare på selve aftenen. X. Det gør jeg bare, det er jo mit hus. A. Det gør organisationen/ hovedbestyrelsen. E. Ja, det kræver bare at man kan dokumentere, at man har minimum 25% af afdelingens husstande bag sig. K. Jeg siger det til viceværten når jeg ser, han er i mit område. W. Det kan afdelingsbestyrelsen. T. 2 stemmer, uanset om man er enlig eller et par. Å. Jeg indsender forslaget så det er administrationen/ afdelingsbestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet. I. Det må jeg ikke, desværre. R. Det gør vi som beboere i afdelingen, langt hen af vejen, via afdelingsmødet. Z. Nej, besluttet er besluttet. E. Jeg ringer eller mailer til mit selskab og anmelder fejlen. B. Det er organisationen/hovedbestyrelsen, der kan det. L. Man behøver ikke deltage i afdelingsmødet, man kan sagtens brevstemme. G. Jeg sender forslaget til administrationen 1 uge før mødet. D. Jeg ansøger om tilladelse hos administrationen inden, jeg påbegynder arbejdet. M. Det gør serviceteamet. Y. Det kan man godt, man skriver bare til administrationen, at man er uenig. Æ. Jeg ringer direkte til viceværten. R. Det er kun administrationen, der kan det. C. Man har lige så mange stemmer, som man møder op fra husstanden. Skriv bogstavet for det rigtige svar i kolonnen til højre, sæt ordet sammen til det rigtige kodeord, og send det til inden den , så deltager du i lodtrækningen om 2 flasker vin/1 æske chokolade. Eller skriv det bag på en lukket kuvert og send det til: Kallemosen 16, 6200 Aabenraa eller Pilevej 2, 6330 Padborg. Mærk kuverten quiz. OBS. Medlemmer af redaktionsudvalget og dennes husstand kan ikke deltage i lodtrækningen. Vinderne får direkte besked og offentliggøres på begge organisationers hjemmesider. 19

20 da ningstider jul/nytår Padborg Boligforening: 23/ åbent fra /12-26/ lukket 27/ åbent fra / åbent fra / / lukket Aabenraa Almene Boligselskab: Kontoret holder lukket fra den 23/ / begge dage inkl.

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Referat fra fælles afdelingsbestyrelsesmøde på Stubbæk Forsamlingshus, torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00. Tilmeldt var fra Padborg Boligforening (Padbo) 31 medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskabs Hvem - Hvad - Hvor - 2014

Aabenraa Almene Boligselskabs Hvem - Hvad - Hvor - 2014 Aabenraa Almene Boligselskabs Hvem - Hvad - Hvor - 2014 Indhold Åbningstider og kontaktpersoner side 3 Organisationsbestyrelsen side 4 Udvalg under bestyrelsen side 5 Afdeling 1, 2, 3, 4 og 5 side 6 Afdeling

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 26. marts 2013 Referat fra formandsmøde 12. februar 2014 Mødet

Læs mere

Formand Egon Soll bød velkommen til mødet, herunder med en særlig velkomst til det ny medlem af bestyrelsen, Lise Poulsen.

Formand Egon Soll bød velkommen til mødet, herunder med en særlig velkomst til det ny medlem af bestyrelsen, Lise Poulsen. Bestyrelsesmøde, tirsdag den 20. november 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Leif Poulsen Birthe Hansen Karin van Overeem Nicki Hagesen Svend Jensen

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Juni 2015 Nr. 15. BoligSyd. God sommer

Juni 2015 Nr. 15. BoligSyd. God sommer Nyt fra Juni 2015 Nr. 15 BoligSyd God sommer I dette nummer Boligsyd Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.boligsyd.dk post@boligsyd.dk Boliger i hele Aabenraa Kommune Åbningstider: Mandag

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Referat for organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd. tirsdag den 14. april 2015 kl. 18.00

Referat for organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd. tirsdag den 14. april 2015 kl. 18.00 Referat for organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd Mødested: Kontoret Kallemosen 16, Aabenraa. tirsdag den 14. april 2015 kl. 18.00 Deltagere: Leif Poulsen LP, Monika Löck ML, Svend Jensen SJ, Bent Christensen

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa:

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Leif Poulsen Birthe Hansen Karin van Overeem Nicki Hagesen Svend Jensen

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Præsentation af Aabenraa Almene Boligselskab ÅAB og Padborg Boligforening. Fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 21. november 2012

Præsentation af Aabenraa Almene Boligselskab ÅAB og Padborg Boligforening. Fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 21. november 2012 Præsentation af Aabenraa Almene Boligselskab ÅAB og Padborg Boligforening Fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 21. november 2012 Historiske facts. ÅAB blev grundlagt i 1950 under navnet Åbenrå Amts Boligselskab.

Læs mere

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd. onsdag den 14. oktober 2015 kl. 18.00

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd. onsdag den 14. oktober 2015 kl. 18.00 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd Mødested: Kontoret Kallemosen 16, Aabenraa. onsdag den 14. oktober 2015 kl. 18.00 Deltagere: Leif Poulsen LP, Monika Löck ML, Svend Jensen SJ, Bent Christensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 19. februar 2013, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa:

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 19. februar 2013, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Bestyrelsesmøde, tirsdag den 19. februar 2013, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Leif Poulsen Birthe Hansen Karin van Overeem Nicki Hagesen Kurt Johannsen

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Referat af kontaktudvalgsmøde 29. oktober 2014

Referat af kontaktudvalgsmøde 29. oktober 2014 Referat af kontaktudvalgsmøde 29. oktober 2014 Tilstede: 38 deltagere fra administrerede organisationer og 6 personer fra administrationen. Som gæster deltog tidligere kredskonsulent Poul Erik Skov-Hansen,

Læs mere

Dec 2015 Nr. 16. BoligSyd. Rigtig god vinter

Dec 2015 Nr. 16. BoligSyd. Rigtig god vinter Nyt fra Dec 2015 Nr. 16 BoligSyd Rigtig god vinter I dette nummer Boligsyd Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.boligsyd.dk post@boligsyd.dk Boliger i hele Aabenraa Kommune Åbningstider: Mandag

Læs mere

Referat for organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd. tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18.00

Referat for organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd. tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18.00 Referat for organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd Mødested: Kontoret Kallemosen 16, Aabenraa. tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18.00 Deltagere: Leif Poulsen LP, Monika Löck ML, Svend Jensen SJ, Jeanette

Læs mere

Referat fra konstituerende organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd. torsdag den 16. juni 2016 kl

Referat fra konstituerende organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd. torsdag den 16. juni 2016 kl Referat fra konstituerende organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd Mødested: kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa torsdag den 16. juni 2016 kl. 18.00 Deltagere: Leif Poulsen LP, Monika Löck ML, Svend Jensen

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Beretning fra Afdelingsbestyrelsen Birkeparken mandag den 26. april 2011

Beretning fra Afdelingsbestyrelsen Birkeparken mandag den 26. april 2011 Beretning fra Afdelingsbestyrelsen Birkeparken mandag den 26. april 2011 I afdelingsbestyrelsens beretning vil vi fortælle lidt om det som er sket i det forløbne år her i afdelingen, og vore tanker for

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 72, AFHOLDT DEN 21. SEPTEMBER 2016 I KVARTERHUSET, JUNGHANSVEJ 121

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 72, AFHOLDT DEN 21. SEPTEMBER 2016 I KVARTERHUSET, JUNGHANSVEJ 121 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 72, AFHOLDT DEN 21. SEPTEMBER 2016 I KVARTERHUSET, JUNGHANSVEJ 121 Der var mødt 22 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Hans Andersen Fra administrationen: Charlotte

Læs mere

HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014. Lathyrushaven

HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014. Lathyrushaven HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014 Lathyrushaven Indhold: Lathyrushaven skal have ny formand Ærgerligt Foråret Har du blomsterløg,

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os.

Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os. Kære nye beboer Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os. Vi giver dig trygge og private rammer midt i det fælleskab, som er Boligselskabet

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 5 Nørregade, Egevænget Bolderslev og Uge Allégade Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331

Læs mere

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Afdelingsmødet 20 råd og tips Det årlige afdelingsmøde er det vigtigste møde i boligafdelingen. I Lejerbos beboerhåndbog kan du læse om de juridiske og lovgivningsmæssige

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab. Bestyrelsesmøde, onsdag den 16. november 2011, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa:

Aabenraa Almene Boligselskab. Bestyrelsesmøde, onsdag den 16. november 2011, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Bestyrelsesmøde, onsdag den 16. november 2011, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Birthe Hansen Karin van Overeem Poul E. Weber Leif Poulsen Steen Valentin

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Andelsboligforeningen Odinsgaard Andelsboligforeningen Odinsgaard Afdeling 13 (113) Gartnervangen i Brædstrup Referat af beboermødet den 15. september 2016, kl. 19. Så mange beboere deltog: 14 husstande i alt 17 personer. Fra administrationen

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag, den 28. august 2014 på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa:

Bestyrelsesmøde torsdag, den 28. august 2014 på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Bestyrelsesmøde torsdag, den 28. august 2014 på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Leif Poulsen Svend Jensen Birthe Hansen Bent Christensen Nicki Hagesen LP SJ BH BC NH Afbud

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Bestyrelsesmøde, onsdag den 16. februar 2011, i Det Blå Tårn, Rugkobbel, Aabenraa:

Bestyrelsesmøde, onsdag den 16. februar 2011, i Det Blå Tårn, Rugkobbel, Aabenraa: Bestyrelsesmøde, onsdag den 16. februar 2011, i Det Blå Tårn, Rugkobbel, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Conny Lauritzen Birthe Hansen Karin van Overeem Poul E. Weber Leif Poulsen

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Lyngby Boligselskab Se hjemmesiden her:

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Lyngby Boligselskab Se hjemmesiden her: Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Fortunen, Lyngby Boligselskab. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også,

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 18 Juni 2013 Lathyrushaven Indhold: Glæd jer til årets sommerfest i Lathyrushaven Nu vi er ved sommeren - Nye

Læs mere

Beboerinformation Måløv Park marts 2011

Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Indhold: Vinterparkering Parkeringsudvalg Postkasser Brug af grill, udendørs pejs eller bålfad Nye carporte Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Vinterparkering

Læs mere

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Kære beboere i Sorgenfrivang II I inviteres hermed til Informationsmøde i selskabslokalerne Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Mødet handler om helhedsplanen/renoveringsprojektet, der efter planen påbegyndes

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag, den 29. februar 2012 på Dalbo s kontor, Gråstenvej 8, Felsted.

Bestyrelsesmøde onsdag, den 29. februar 2012 på Dalbo s kontor, Gråstenvej 8, Felsted. DALBO a.m.b.a. 122 Bestyrelsesmøde onsdag, den 29. februar 2012 på Dalbo s kontor, Gråstenvej 8, Felsted. Til stede fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Lars Johansen Kjesten Hostrup Eivin Struck Jette

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen?

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen? Hvad koster det at stå på ventelisten? Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Hvor lang er ventetiden? Er der to forskellige ventelister? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 1 Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 Tilstede. alle Formanden bød velkommen til det første møde i 2011. 1: Gennemgang af referat fra mødet den ls.nov. 2010. Referatet underskrevet uden kommentarer

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Allégården. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad det vil sige

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Indhold: INDLEDNING...2 AALBORG KOMMUNE SOM BYGHERRE...2 DET ALMENE BOLIGBYGGERI...3 DEN PROFESSIONELLE BYGHERRE...3

Læs mere

Formand Egon Soll bød velkommen til mødet, og udtrykte bestyrelsens deltagelse ved Svend Jensens hustrus bortgang.

Formand Egon Soll bød velkommen til mødet, og udtrykte bestyrelsens deltagelse ved Svend Jensens hustrus bortgang. Bestyrelsesmøde, onsdag den 17. august 2011, i Det Blå Tårn, Rugkobbel, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Conny Lauritzen Birthe Hansen Karin van Overeem Poul E. Weber Leif Poulsen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Nyhedsbrev. Beboermøde. 20. september kl. 19:00 I fælleshuset No 106

Nyhedsbrev. Beboermøde. 20. september kl. 19:00 I fælleshuset No 106 Når man griller i sin have, bør man tage det fornødne hensyn til sine naboer, det er jo ikke alle der bryder sig om at få røgen lige ind i enten soveværelse eller stue. Derfor vær venlig at tage hensyn

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/5 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Bestyrelsesmøde, onsdag den 17. november 2010, på DALBO s kontor, Gråstenvej 8, Felsted:

Bestyrelsesmøde, onsdag den 17. november 2010, på DALBO s kontor, Gråstenvej 8, Felsted: Bestyrelsesmøde, onsdag den 17. november 2010, på DALBO s kontor, Gråstenvej 8, Felsted: Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Birthe Hansen Poul Rosager-Hansen Karin van Overeem Poul E. Weber Ingvard

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Fax

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Fax Beboere i afdeling 42, Hærtoften Referat fra ordinært afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012, kl. 16.30. Mødet blev afholdt på Rødekro Kro. Deltagere: Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra

Læs mere

6340 Kruså. B) - Preben Hansen, Parkvej 8, foreslår at der foretages varmetjek med termisk kamera på boligerne (bilag vedlagt)

6340 Kruså. B) - Preben Hansen, Parkvej 8, foreslår at der foretages varmetjek med termisk kamera på boligerne (bilag vedlagt) AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AFDELING 2, Kruså og Smedeby 6340 Kruså den 18. marts 2012 Beboerne i afdeling 2, Kruså og Smedeby Beboermøde i multisalen, Grænsehallerne, Harkærvej 3a, 6340 Kruså, den 27.

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Hovedbestyrelsen Lene Hansen (LH) Administrationen Allan Søstrøm (AS) Morten Kraft (MK) Kristian

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Gode lejligheder, gode venner, god at spille fodbold i - Omar 11 år Gerne flere legepladser, her er godt at spille fodbold, store lejligheder - Yahe 7 år Her er

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

OPSAMLING FRA CAFÉDEBAT PÅ KURSUSWEEKEND FOR AFDELINGSBESTYRELSES- OG REPRÆSENTANTSKABSMEDLEMMER I FÆLLESBO 2014.

OPSAMLING FRA CAFÉDEBAT PÅ KURSUSWEEKEND FOR AFDELINGSBESTYRELSES- OG REPRÆSENTANTSKABSMEDLEMMER I FÆLLESBO 2014. INDLEDNING Nedenstående materiale er en opsamling (udarbejdet af BL) af en brainstorm i forbindelse med en cafédebat på årets kursusweekend 2014 for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010.

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Dagsorden: 1. Protokol 2. Konstituering af ny bestyrelse 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra øvrig best. 5. Siden sidst fra varmemesteren

Læs mere

Rødekro Andelsboligforening

Rødekro Andelsboligforening Vær en aktiv beboer Rødekro Andelsboligforening Hvad er min ret? Hvad er min pligt? Hvordan får jeg indflydelse i Boligforeningen? Side 2 Forord til folderen Ideen med folderen er at give dig lyst til

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 4

AAB Silkeborg Afdeling 4 AAB Silkeborg Afdeling 4 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt mandag d. 29/8 2016, kl. 18.00, i gildesalen, Læssøgade 33 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration:

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Velkommen til din nye bolig. Praktiske forhold og muligheder for dig, der er beboer i en almen bolig administreret af KAB

Velkommen til din nye bolig. Praktiske forhold og muligheder for dig, der er beboer i en almen bolig administreret af KAB Velkommen til din nye bolig Praktiske forhold og muligheder for dig, der er beboer i en almen bolig administreret af KAB Inden du flytter ind Nøgler Det er ejendomskontoret, der udleverer nøgler. Ring

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Frafl ytning Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider Mandag - onsdag kl. 10.00-14.30

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen. Afdelingsmøde for afd. 26 - Fortunaparken. Torsdag, den 3. september 2015 kl. 14.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP), ejendomsfunktionær Leif

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 11. maj 2015

Referat fra repræsentantskabsmøde den 11. maj 2015 1 Referat fra repræsentantskabsmøde den 11. maj 2015 Repræsentantskabsmøde fandt sted i Stubbæk Forsamlingshus, Dybkærvej 2, Stubbæk. Der var fremmødt i alt 68 stemmeberettigede repræsentanter. Fra Dalbo/administrationen

Læs mere