Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Kultur- og Trivselsudvalget"

Transkript

1 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 15/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-20:00 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan Jakobsen (JJ) Ø Daniel Nørhave (DN) O Torben Lollike (TLO) B Gunnar Christiansen (GC) A Kim Bonde (KB) A Per Roos (PR) V Fraværende Bemærkninger Kl : Peter Gadegaard (Teknisk Forvaltning) orienterer om halbyggeriet ved gymnasiet. Kl : Kulturlederne deltager, med henblik på behandling af punkt 2.

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

3 2. Dialog med kulturinstitutionerne om mål og indsatser Sportshal på Campus - Frigivelse af bevilling Beslutning om navngivning af "den nye gymnasiehal" Fordeling af tilskud til aftenskolerne i Fordeling af budget 2013 på foreningsområdet Evaluering af frivillige sociale foreningers lån af kommunens lokaler Orientering fra formand og forvaltning December Åben sag Sagsid: 10/639 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Godkendt.

4 2. Dialog med kulturinstitutionerne om mål og indsatser Åben sag Sagsid: 12/32519 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Indledning På mødet d. 22. oktober 2012 besluttede Kultur- og Trivselsudvalget at indgå i en årlig dialog med kulturinstitutionerne om mål og indsatser for det kommende år. For 2013 ønsker udvalget, at der er særligt fokus på institutionernes medvirken i arbejdet med de konkrete indsatsområder for Idræts- og Fritidspolitikken for Beskrivelse af sagen Kulturinstitutionernes mål og indsatsområder i Overordnet er institutionerne i de sidste 2 år gået ind i et tættere og også mere forpligtende og strategisk samarbejde. Institutionerne mødes således fast hver måned for at koordinere og udvikle de fælles programområder. I 2012 har kulturinstitutionerne ligeledes været rygrad i den projektorganisation som planlagde og afviklede børneteaterfestivalen. I kølvandet på Moos-Bjerre rapporten er der identificeret og aftalt 2 fælles fokusområder: Familier med børn (synlighed og udbygning af tilbud) og udbygningen af Ringsted som kultur og oplevelsesby. 1) Konkrete indsatsområder i udmøntningen af Fritids- og Idrætspolitikken Institutionerne er allerede engageret i arbejdet med de konkrete programpunkter: Lokalekabalen med en samlet plan for den fremtidige placering af aktiviteter og institutioner har bud efter næsten alle institutioner. Borgerservicefunktioner forventes flyttet til og fusioneret med Biblioteket i Ringsted Arkiv skal flytte sammen med Ringsted Museum og (måske) den regionale arkæologi, samtidig med at Historiens Hus indgår i en større museumsfusion med 6 deltagende kommuner. Musik- og Kulturskolen skal flytte administration fra bygning 109 til Eksercerhallen og etablere trommestudie i Gymnastiksalen, mens Kulturhuset kommer til at indgå i en samlet og overordnet plan for udviklingen af bymidten. Sportscentret skal indvie nyt Gymnastikhus og måske også huse DGI s nye regionskontor? Billedskole og Galleri skal? På mange måder bliver 2013 et markant og skelsættende år. Helhedsplan for Sportscentret. Sportscentrets bestyrelse bliver pennefører på det første udkast til helhedsplan. Hvilke aktiviteter og faciliteter skal indgå i en kommende udbygning? Det er tanken, at oplægget skal rundsendes og diskuteres med alle der har aktier i foreningsog idrætslivet i Ringsted inden det lander på udvalgets bord i juni Elektronisk adgang og reservation af kommunale lokaler og idrætsfaciliteter. Udarbejdelsen af programmet bliver lagt i hænderne på en arbejdsgruppe fra Sportscenter, Bibliotek og forvaltning. Gruppen inddrager øvrige interessenter (foreninger, forvaltninger, indkøb m.fl.) efter behov. Ny børn og ungepolitik/kulturfordybelse i skolerygsækken. Med inspiration fra bl.a. Herlev modellen vil institutionerne invitere folkeskolerne til et samarbejde, hvor de enkelte klassetrin inviteres til en sammenhængende(og flere dages) introduktion til et kulturtema. Temaerne integreres som en del af den skemalagte og obligatoriske undervisning. Kulturrygsækken kunne have følgende indhold (Herlev modellen): 1.Kl.: Koncertoplevelse. 2. Kl.: Billedskole. 3. Kl.: Musikskole. 4 Kl.: Scenekunst/dans.5. Kl. Musik. 6. Kl.: Litteratur. 7. Kl.: Science

5 2) Udbygningen af Ringsted som kultur- og oplevelsesby. Kulturinstitutionerne er i stort omfang indholdsleverandør og udførende kraft bag Sommer i Ringsted og Jul i Ringsted formaterne i tæt samarbejde med handel, erhverv og kommune. Denne prioritering og indsats vil fortsætte i 2013 med øget fokus på oplevelser og tilbud til børnefamilierne. I efterårsferien 2012 lancerede institutionerne for første gang en fælles aktivitetsdag med deltagelse af 180 børn og voksne. Aktivitetsdagen gentages i 2013 og suppleres måske med en ny fælles aktivitet i vinterferien eller til Påske. 3) Øvrige fokuspunkter for institutionerne i Det er for børn i Ringsted. Der er masser af aktiviteter for børn og børnefamilier i Ringsted. Udfordringen er ikke nødvendigvis flere arrangementer men i lige så høj grad at samle, koordinere og synliggøre paletten af oplevelser. Der vil i 2013 blive arbejdet på realisering af en fælles præsentations platform. Medierne kunne være face book, skoleintra og/eller RingstedNU.dk. Campus og ungdomskultur. Med det nye campus område er der skabt basis for udviklingen af en lang stærkere ungdomskultur i Ringsted. Og den er på vej. Man kan ikke skabe kulturen, men man kan facilitere den. Institutionerne er opmærksomme på potentialet og forpligtelsen. Metro Musik fordobler nu antallet koncerter i Kulturhuset og har på markant vis intensiveret markedsføringen. Antallet af Stand Up Shows i Kongrescentret udbygges i 2013 med DM i Stand Up og 3 x Comedy Zoo tour. Målt i forhold til indbyggertal er Ringsted i forvejen Danmarks stærkeste Stand Up by. Synliggørelse af de mange muligheder for natur- og fritidsliv. Stierne, søerne, skovene og kulturhistorien er der allerede. Men igen udstilles en af Ringsteds store svagheder: Vi er ikke dygtige nok til at synliggøre herlighederne for kommunens borgere og turister. Opgaven har længe været på den fælles dagsorden for institutionerne. Den skal løses i samarbejde med Teknisk Forvaltning og Kommunikationssekretariatet. 4) Specifikke mål og indsatsområder for den enkelte institution i Kongrescenter Det afgørende fokuspunkt for Ringsted Kongrescenter i 2013 bliver økonomien. I perioden har Kongrescentret genereret et samlet underskud på godt 2 mio. kr. med baggrund i en bruttoomsætning på godt 80 mio. kr. Fra starten af 2011 blev der iværksat en genopretningsplan med en samlet positiv effekt på kr på årsbasis. Med afsæt i genopretningsplanen (som har haft fuld effekt i 2012) var det ambitionen at få balance i Kongrescentrets resultat for 2012 samtidig med at der blev afdraget på gælden (kr over 5 år.). Resultatet for 2012 forventes p.t. at blive et underskud på kr Fraset en potentiel tilgang af flere kulturpartnere eller outsourcing af sekundære opgaver som sekretariats- funktionen for julebelysning, Sommer og Jul i Ringsted vurderes det meget vanskeligt at kunne optimere yderligere på den nuværende basisdrift. Umiddelbart tegner der sig 2 muligheder: Et øget driftstilskud eller en reduktion i kulturformatet fra nuværende forestillinger til forestillinger om året. Musik- og kulturskolen Færdiggørelse af de fysiske rammer for undervisningen Flytning af administrationen fra Garnisonen 42 til Regimentet 3 Udvikling af tilbud til børn og unge med særlige behov Udvikling af muligheder for større projekter musicals, musikteater m.m. i lighed med tidligere etablerede projekter

6 Fastholdelse af samarbejde med forskellige institutioner Gymnasiet, musikforeninger, amatørkor- og orkestre, folkeskoler m.m. Historiens Hus Museumsfusionen: Koncentreret fokus på implementeringen af fusionen med etablering af fælles IT, administration og økonomi, medarbejdernes integrering samt udvikling og branding af fælles tiltag Fysiske rammer: De nuværende rammer er ikke tidsvarende med nedslidte bygninger, ringe handicapadgang, udtalt pladsmangel og dårligt indeklima for medarbejderne. En fælles adresse for museum og arkiv vil frigive betydelige ressourcer i det daglige arbejde. Spørgsmålet indgår i den nuværende behandling af lokalekabalen. Formidling: Flytning af museets samlinger til fællesmagasin har frigjort ressourcer til en opgradering af formidlingen på basisudstillinger og den digitale formidling i form af Ringsted Wiki og ringstedhistorie.dk. Sidstnævnte er et site, der skal formidle Ringsteds historie bredt ved andre udbydere end Historiens Hus. Planlægningen af nye professionelle udstillinger har de seneste år afventet en afklaring af de kommende fysiske rammer. Ringsted Bibliotek Fusionsplanerne med bibliotek og borgerservice en arbejdsgruppe er pt. i gang med at udarbejde et forslag, der skal indgå i budgetlægningsprocessen for 2014 Det fysiske og digitale bibliotek smelter sammen i det åbne bibliotek vi skal se på ny indretning, udvikling af nye services, åbningstider, selvbetjeningsløsninger mv. Fælleskommunalt udbud af nyt bibliotekssystem og Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) DDB er borgernes indgang til bibliotekernes forskellige digitale tilbud for begge projekters vedkommende skal der lægges spor ud til finansiering og implementering. Ringsted Sportscenter Integration af det nye gymnastikhus i den øvrige drift af Ringsted Sportscenter. Indpasse daglige vedligeholdelsesaktiviteter i den øvrige drift og sikre en effektiv udnyttelse af gymnastikhuset i samarbejde med børneinstitutioner, skoler og foreninger Optimering af vedligeholdelsen af de udendørs arealer med fokus på om der vil være en økonomisk og kvalitetsmæssig effekt af at hjemtage græsklipning på egne græsarealer Energioptimering med fokus på at nedbringe forbruget af EL på Ringsted Sportscenter, specielt med fokus på Svømmelands forbrug af EL. Undersøge mulighederne for at forbedre brugertilgangen til Svømmeland og nedbringe driftsudgifterne på salg af billetter, adgangskontrol og tilgang til skabe. Høring Ingen. Økonomi Ingen budgetmæssige konsekvenser. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at der er en række spændende udviklingsmuligheder for kulturinstitutionerne de kommende år, og at kulturområdet som helhed er godt rustet til at løfte fremtidens udfordringer.

7 Indstilling Børne- og kulturdirektøren indstiller, at oplægget diskuteres med henblik på en yderligere opkvalificering af institutionernes mål og indsatser for Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Punktet drøftet.

8 3. Sportshal på Campus - Frigivelse af bevilling Åben sag Sagsid: 12/30977 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Campushal skitsemappe.pdf (184736/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling X X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet behandlede sagen den 9. marts 2009 og vedtog etableringen af en sportshal på Campus området. Der søges i denne sag om frigivelse af anlægsbevilling, ligesom der orienteres nærmere om projektet. Beskrivelse af sagen Projektet for den kommende Campushal er på m². Hallen bliver bygget ind i terræn og åbner sig mod syd i 2 etager, med omklædning i stueplan og lokaler på 1. sal. I hver gavlende kommer der terrasser under et udkragende tag. Hallens hovedindgang er placeret mod vest for at åbne mod hele Campusområdet. Ringsted Gymnasium har i deres projekt en multibane placeret op ad hallens matrikel, der er derfor i Campushal projektet placeret siddepladser på volden op mod hallens gavl for at skabe en helhed for området. Ifølge hovedtidsplanen for projektet afholdes der licitation ultimo januar 2013 med efterfølgende byggestart marts. Der regnes med aflevering januar Skitseprojekt vedlægges som bilag og vil blive gennemgået i udvalgsmøderne i KTU og PBU. Høring For projektet er der nedsat en følgegruppe bestående af: Rektor for Ringsted Gymnasium Idrætskonsulenten ved Skoler og Dagtilbud Administrator for fritidsbrugere, Kultur og Fritid Projektleder hos Ejendomsstaben Følgegruppen har deltaget i udfærdigelsen af programmet for hallen og har løbende fået forelagt projektet.

9 Økonomi På investeringsoversigten for 2012 er der afsat følgende beløb til anlæggelse af sportshal: 2011: 10,9 mio. kr. 2012: 6,0 mio. kr. 2013: 10,0 mio. kr. Byrådet frigav en anlægsbevilling den 7.februar 2011 på 2,0 mio. kr. Der søges om frigivelse af det resterende beløb på 24,9 mio. kr. Vurdering Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at projektet vil kunne afholdes indenfor den afsatte ramme. Indstilling Teknisk direktør indstiller, at 1. der gives en anlægsbevilling på 24,9 mio. kr., der finansieres af det på investeringsoversigten afsatte beløb. 2. orientering om skitseprojektet tages til efterretning. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den KTU har ikke forholdt sig til punkt Udvalget udtrykker utilfredshed med, at foreningslivet ikke er taget med på råd i forhold til farve- og lysvalg for bl.a. at sikre, at lysindfald ikke vil blive til gene for fritidsbrugerne. Udvalget anbefaler at badmintonbanerne placeres, så man spiller på tværs af hallen, således at baglinjerne har samme afstand til væggen.

10 4. Beslutning om navngivning af "den nye gymnasiehal" Åben sag Sagsid: 12/24928 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: 1 Bilag pr forslag til navne (194271/12) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Beslutning om navngivning af ny hal ved Ringsted Gymnasium. Beskrivelse af sagen Kultur- og Trivselsudvalget besluttede på sit møde den 22. oktober 2012, at der skulle udbydes en konkurrence, så alle borgere fik mulighed for at komme med forslag til hallens navn. Kultur- og Fritidsafdelingen har den 24. oktober 2012 udsendt en opfordring til alle, om at deltage i konkurrencen. X Opfordringen er udsendt i mail til Idrætsforeningerne Lederne på skoleområdet Lederne på kultur- og fritidsområdet Lederne på institutionsområdet 0-6 år ZBC Ringsted Gymnasium med opfordring om at videredistribuere budskabet. Derudover er konkurrencen annonceret på de blå sider i uge 44. Kultur- og Trivselsudvalget besluttede ligeledes, at en eventuel vinder skal have en præmie. Præmien er en ipad eller en ny cykel efter eget valg til en værdi af max kroner. Alle 107 indkomne forslag er vedlagt i bilag, og er noteret i alfabetisk orden efter forslag. Kultur- og Trivselsudvalget skal beslutte navnet på den nye hal. Der er i konkurrencebetingelserne gjort opmærksom på, at udvalget kan vælge at se bort fra alle indkomne navne, såfremt udvalget vurderer, at forslagene ikke er sigende til hallen. Høring Ingen.

11 Økonomi Ingen budgetmæssige konsekvenser. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at de indkomne forslag skaber et fint grundlag for beslutning om navn til den nye hal ved gymnasiet. Indstilling Direktøren for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget navngiver hallen. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Hallen navngives Bengerdshallen. Forvaltningen foretager lodtrækning blandt de tre indsendte forslag.

12 5. Fordeling af tilskud til aftenskolerne i 2013 Åben sag Sagsid: 06/28964 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: 1 Aftenskolernes ansøgte timer 2013 bilag 1 (189920/12) 2 Forslag budgetfordeling 2013 bilag 2 (189926/12) 3 Forslag beregnet timetal 2011 bilag 3 (189935/12) 4 Forslag timer 2013 bilag 4 (189941/12) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg På baggrund af budget 2013 skal Kultur- og Trivselsudvalget foretage en disponering af budgettet herunder foretage fordeling af grundtilskuddet (tidligere undervisningstilskud) til de aftenskoler, der har indsendt ansøgninger ved ansøgningsfristens udløb 1. oktober Beskrivelse af sagen Budgetrammen på kr. til aftenskoleområdet skal dække følgende udgifter: Kontingent til portalen Aftenskole.NU Mellemkommunale betalinger Lokaletilskud Kørselstilskud handicappede Grundtilskud til undervisning Til de første fire punkter bør der afsættes ,00 kr. for at dække de forventede udgifter. Herefter er der ,00 kr. tilbage på budgettet til fordeling af grundtilskud til undervisning. Forvaltningens forslag til budget fremgår af bilag 2. Til 2013 er der indkommet ansøgninger fra aftenskolerne om tilskud til løntimer svarende til en udgift på ,73 kr., beregnet efter de nuværende tilskudssatser på henholdsvis 1/3 timeløn til almen undervisning og instrumentalundervisning og 7/9 timeløn til undervisning af deltagere med handicap i relation til undervisningen. Timelønnen er pr. 1. april ,54 kr.. Fordeling af timerne på aftenskolerne fremgår af bilag 1. Det ansøgte beløb fra aftenskolerne overstiger budgetbeløbet til undervisning med ,73 kr.. Derfor har forvaltningen, som tidligere år, udarbejdet to modeller for fordeling af tilskud til aftenskolerne. Begge modeller gør det muligt af overholde budgetrammen: Model 1: Timer fra afsluttet regnskab 2011 reduceret med 12,39 % bilag 3 Model 2: Ansøgte timer 2013 reduceret med 25,92 % bilag 4 Hvis model 1 vælges betyder det, at de aftenskoler, som gør en indsats for at udvikle og udbyde mere undervisning, kan få sværere ved at gennemføre denne udvikling, da det X

13 kommunale tilskud fastlægges ud fra det seneste års gennemførte aktivitetsniveau. Til gengæld har model 1 den fordel, at der tages udgangspunkt i et aktivitetsniveau, som må vurderes at være realistisk, da det er gennemført. Hvis model 2 vælges betyder det, at aftenskoler der har søgt om flere timer for at udbygge deres aktivitetsniveau, i nogen grad får tilskud til den udvidede aktivitet, da der tages hensyn til ansøgte timer og ikke sidste års antal gennemførte timer. Ulempen er, at der er risiko for, at der afsættes støttekroner til aktiviteter, som ikke gennemføres. I 2012 er midlerne fordelt efter model 1. Høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Budget 2013 er øget med kr. til folkeoplysende voksenundervisning i forhold til budget Men udgifterne til aktiviteter og aftenskolernes ansøgning om tilskud til undervisning overstiger budgettet med ca kr., hvorfor ansøgningerne om tilskud til undervisning lige som sidste år ikke kan imødekommes fuldt ud. Forvaltningen er af den opfattelse at timetallet for 2011 reduceret med 12,39 % (model 1) er det bedste udgangspunkt for fordeling af tilskud til aftenskolerne i 2013, da dette tager udgangspunkt i et aktivitetsniveau, som er gennemført. Som et nyt initiativ har Aftenskolernes Samråd besluttet, at der fra 2013 udarbejdes en statusrapport pr. 30. april, der indeholder afholdte udgifter samt forventede udgifter indtil 30. juni. Såfremt statusrapporten viser et mindre forbrug, i forhold til det udbetalte tilskud, overføres overskuddet til en pulje, som aftenskolerne kan søge til udvidelse af undervisningstilbuddet i 2. halvår. Baggrunden for initiativet er et ønske om, at der bliver bedre overensstemmelse mellem bevilget tilskud til undervisning og aftenskolernes gennemførte undervisning. Initiativet vil støtte de aftenskoler, der ønsker at udbyde mere undervisning end der umiddelbart er budget til ved fordeling af tilskud for hele året. Omfordelingen af tilskud ud fra statusrapport pr. 30. april håndteres administrativt. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Forvaltningens forslag til fordeling af budget 2013 for aftenskoler godkendes (bilag 2) Fordeling af tilskud efter model 1, dvs. efter timetallet i regnskab 2011 reduceret med 12,39 % (bilag 3). Beslutning i Folkeoplysningsrådet den Anbefales godkendt. 2. Anbefales godkendt. Ej til stede: Tove Kobbelgaard

14 Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Godkendt. KTU ønsker et fællesmøde med aftenskolesamrådet i første halvdel af 2013 med henblik på tilskudsmodel for 2014.

15 6. Fordeling af budget 2013 på foreningsområdet Åben sag Sagsid: 06/31769 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: 1 Forslag til budget 2013 på foreningsområdet (192460/12) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Med baggrund i det vedtagne budget 2013, skal Kultur- og Trivselsudvalget tage stilling til fordeling af budgettet indenfor det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (idræt, spejdere og øvrige). Beskrivelse af sagen I budget 2013 er der afsat en budgetramme på ,00 kroner til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Kultur- og Fritidsafdelingen har udarbejdet et forslag til fordeling af dette budget på området. Kultur- og Fritidsafdelingen har taget udgangspunkt i de aktiviteter, som budgettet i 2011 indeholdt. Budgettet indeholder i lighed med 2012 ikke en pulje til udviklingsaktiviteter. Det skal dog bemærkes, at kommunen siden 1. januar 2012 skal afsætte midler til udviklingsaktiviteter, som også ikke-organiserede kan søge. Der findes dog allerede mulighed for at støtte nye aktiviteter og udviklingsprojekter i den eksisterende pulje, der finansieres af eventuelle restmidler på området. Folkeoplysningsrådet har i 2011 fordelt restmidler, og har også tilgodeset ikke-organiserede med projektmidler. Høring Folkeoplysningsrådet behandler punktet på sit møde den 11. december Økonomi Ingen budgetmæssige konsekvenser. X Vurdering Det er Kultur- og Fritidsafdelingens vurdering, at rammen til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde skal dække områderne, som skitseret i bilaget. Indstilling Direktøren for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at fordelingen af budgettet godkendes.

16 Beslutning i Folkeoplysningsrådet den Anbefales godkendt. Ej til stede: Tove Kobbelgaard Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Kim Bonde

17 7. Evaluering af frivillige sociale foreningers lån af kommunens lokaler Åben sag Sagsid: 10/13193 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Indeværende sag giver en kort evaluering forsøgsperioden hvor frivillige sociale foreninger har haft mulighed for at låne kommunens lokaler på lige fod med folkeoplysende foreninger. Der skal tage stilling til om ordningen skal gøres permanent. Beskrivelse af sagen Den 15. august 2011 besluttede Kultur- og Trivselsudvalget i en forsøgsperiode at ligestille godkendte frivillige sociale foreninger, grupper og lignende med folkeoplysende foreninger i forhold til at låne lokaler til deres aktiviteter. For at kunne evaluere og få feedback om hvilket ekstraarbejde og pres, det har haft hos skoler, kulturhuset og anlægspavillonen er der udsendt mail til alle for at høre om deres erfaringer med forsøgsperioden. Kun få skoler (to) melder tilbage og her er konklusionen, at ordningen ikke har givet anledning til problemer. De få tilbagemeldinger antages at skyldes skolerne ikke oplever en større belastning i forbindelse med ordningen. I Kulturhuset oplever man heller ikke, at ordningen har medført en større belastning. Ringsted Sportcenter melder, at forsøgsordningen kun har givet anledning til ekstra udlån af lokaler til et par møder i frivillige sociale foreninger udover de aktiviteter, som frivillige sociale foreninger allerede benyttede Anlægspavillonens lokaler til inden ordningen trådte i kraft. Der er en manglende indtægt på ca kr. i forhold til, hvis de sociale foreninger betaler for lokalelejen. Dette beløb svarer til det forventede og kan fremadrettet dækkes ind under budgettet. X Høring Frivilligrådet og Folkeoplysningsrådet. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

18 Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at ordningen fungerer fint og ikke belaster kommunens lokaler mere end forventet. Ordningen tilgodeser de frivillige sociale foreninger, som ikke modtager anden form for tilskud til deres lokaler. Indstilling Konst. Social- og sundhedsdirektør indstiller at ordningen med at frivillige sociale foreninger, grupper og lignende godkendt af Ringsted Kommune kan låne lokaler til deres aktiviteter i det omfang, der er lokaler til rådighed, gøres permanent fra 1. januar Beslutning i Frivilligråd den Frivilligrådet anbefaler indstillingen. Beslutning i Folkeoplysningsrådet den Anbefales tiltrådt. Ej til stede: Tove Kobbelgaard Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Kim Bonde

19 8. Orientering fra formand og forvaltning December 2012 Åben sag Sagsid: 06/10015 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Orientering fra Formand Øvrige medlemmer Forvaltningen Studietur for udvalget til Jylland i perioden april Forvaltningen udarbejder program. Ej til stede: Kim Bonde

20 Underskriftsside Henrik Hvidesten (HHV) V Jan Jakobsen (JJ) Ø Daniel Nørhave (DN) O Torben Lollike (TLO) B Gunnar Christiansen (GC) A Kim Bonde (KB) A Per Roos (PR) V

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 12/2013 Dannet den: Mandag den 27-01-2014 Mødedato: Mandag den 16-12-2013 Mødetidspunkt: 17:00-17:40 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HH)

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den 21-08-2012 Mødedato: Mandag den 20-08-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Onsdag den 29-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 28-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:10

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Onsdag den 29-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 28-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:10 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Onsdag den 29-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 28-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:10 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset. Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 07-12-2010 Mødetidspunkt: 16:30-18:20 Mødested: Inkaværelset Rådhuset, Inka-værelset. Afbud til Flemming Christensen, fbc@ringsted.dk

Læs mere

Referat. Frivilligrådsmøde

Referat. Frivilligrådsmøde Referat Frivilligrådet Møde nr.: Frivilligrådsmøde Dannet den: Tirsdag den 02-05-2017 Mødedato: Torsdag den 27-04-2017 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Møderum 1 Rønnedevej 9, 4100 Ringsted Medlemmer

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 11/2012 Dannet den: Onsdag den 24-10-2012 Mødedato: Mandag den 22-10-2012 Mødetidspunkt: 17:00-20:00 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Referat. Integrationsråd. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:30.

Referat. Integrationsråd. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:30. Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsråd Dannet den: Torsdag den 08-11-2012 Mødedato: Onsdag den 07-11-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Gråt mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Johnny

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 19-02-2013 Mødedato: Mandag den 18-02-2013 Mødetidspunkt: 17:00-20:35 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

Referat. Integrationsrådsmøde. Dannet den: Mandag den 17-09-2012 Mødedato: Torsdag den 13-09-2012 Mødetidspunkt: 18:15-20:15.

Referat. Integrationsrådsmøde. Dannet den: Mandag den 17-09-2012 Mødedato: Torsdag den 13-09-2012 Mødetidspunkt: 18:15-20:15. Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsrådsmøde Dannet den: Mandag den 17-09-2012 Mødedato: Torsdag den 13-09-2012 Mødetidspunkt: 18:15-20:15 Mødested: Gråt mødelokale Amtsstue Alle 71 Medlemmer

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 14/2012 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 14/2012 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 14/2012 Dannet den: Onsdag den 19-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 18-12-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 9/2012 Dannet den: Onsdag den 19-09-2012 Mødedato: Mandag den 17-09-2012 Mødetidspunkt: 17:00-19:00

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 9/2012 Dannet den: Onsdag den 19-09-2012 Mødedato: Mandag den 17-09-2012 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 9/2012 Dannet den: Onsdag den 19-09-2012 Mødedato: Mandag den 17-09-2012 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Hækkerupsvej Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen Referat Ældrerådet Møde nr.: 7/2013 Dannet den: Tirsdag den 27-08-2013 Mødedato: Torsdag den 22-08-2013 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager

Læs mere

Referat. Handicaprådet

Referat. Handicaprådet Referat Handicaprådet Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Tirsdag den 14-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 07-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-18:35 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Jan Jakobsen Ib Ipsen

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

ANLÆG - ØNSKELISTEFORSLAG. Kultur- og trivselsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

ANLÆG - ØNSKELISTEFORSLAG. Kultur- og trivselsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Kultur- og trivselsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Ekstra bevilling til etablering af boldbane i Gyrstinge 800 DRIFT: 2 Øget driftstilskud til Ringsted

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 17-06-2008 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 17-06-2008 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 17-06-2008 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 10/2010 Mødedato: mandag den 25-10-2010 Mødetidspunkt: 17:00-18:00

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 10/2010 Mødedato: mandag den 25-10-2010 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 10/2010 Mødedato: mandag den 25-10-2010 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan Jakobsen (JJ) Daniel Nørhave (DN)

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 10/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-10-2013 Mødedato: Mandag den 21-10-2013 Mødetidspunkt: 17:00-18:35 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: et Mødedato: tirsdag den 12-04-2011 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Medlemmer Arner Frederiksen (Ældresagen) Lis Andersen (Hyldegården

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 11. juni 2015 Side: 21 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt Finn Jensen Henrik

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 4/2013 Dannet den: Tirsdag den 16-04-2013 Mødedato: Mandag den 15-04-2013 Mødetidspunkt: 17:00-18:50 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Referat. Frivilligråd. Møde i Frivilligrådet Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00

Referat. Frivilligråd. Møde i Frivilligrådet Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Referat Frivilligråd Møde nr.: Møde i Frivilligrådet Dannet den: Onsdag den 18-09-2013 Mødedato: Tirsdag den 17-09-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: lilla mødelokale Medlemmer Lis Andersen (Hyldegården

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Mandag den 27-08-2012 Mødedato: Torsdag den 23-08-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:00.

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Mandag den 27-08-2012 Mødedato: Torsdag den 23-08-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Referat Ældrerådet Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Mandag den 27-08-2012 Mødedato: Torsdag den 23-08-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

Arbejde for en stærk og engageret frivillighedsindsats.

Arbejde for en stærk og engageret frivillighedsindsats. 1) Intro: Kort om papir og proces. Med dette oplæg er det ambitionen, at beskrive visioner og indsatsområder for en ny idræts- og fritids politik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv. Papiret

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 8/2013 Dannet den: Onsdag den 28-08-2013 Mødedato: Mandag den 19-08-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014 Referat torsdag den 21. august 2014 Kl. 18:00 i TOKE Lejre KFUM Spejderne,Klostergårdsvej 66,Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Besøg hos TOKE Lejre KFUM Spejderne...

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: 16:30-18:00. Hækkerupsvej, 4100 Ringsted.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: 16:30-18:00. Hækkerupsvej, 4100 Ringsted. Referat Møde nr.: Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej, 4100 Ringsted. Afbud skal meddeles til Flemming Christensen, 5762 6243 eller fbc@ringsted.dk

Læs mere

Referat. Integrationsrådet

Referat. Integrationsrådet Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsrådet Dannet den: Onsdag den 01-02-2012 Mødedato: Onsdag den 25-01-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: - Gråt mødelokale, ved kantinen. Social og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den 24-11-2010 Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Mødested: Kongressen Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 10/2012 Dannet den: Tirsdag den 27-11-2012 Mødedato: Torsdag den 22-11-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:30.

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 10/2012 Dannet den: Tirsdag den 27-11-2012 Mødedato: Torsdag den 22-11-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:30. Referat Ældrerådet Møde nr.: 10/2012 Dannet den: Tirsdag den 27-11-2012 Mødedato: Torsdag den 22-11-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Referat. Integrationsrådet. Dannet den: Mandag den 11-06-2012 Mødedato: Onsdag den 23-05-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30

Referat. Integrationsrådet. Dannet den: Mandag den 11-06-2012 Mødedato: Onsdag den 23-05-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsrådet Dannet den: Mandag den 11-06-2012 Mødedato: Onsdag den 23-05-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Gråt Lokale Social- og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Notat til folkeoplysningsudvalget om fordeling af aktivitetsstøtte til børn og unge for perioden 1. juli juni 2005.

Notat til folkeoplysningsudvalget om fordeling af aktivitetsstøtte til børn og unge for perioden 1. juli juni 2005. Notat til folkeoplysningsudvalget om fordeling af aktivitetsstøtte til børn og unge for perioden 1. juli 2004-30. juni 2005. Ved ansøgningsfristens udløb pr. 1. marts 2004 og frem til den 21. maj var der

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Referat. Frivilligråd

Referat. Frivilligråd Referat Frivilligråd Møde nr.: Møde i Frivilligrådet Dannet den: Tirsdag den 15-05-2012 Mødedato: Torsdag den 10-05-2012 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale, Social og sundhedsforvaltningen

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Referat. 173 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 14/217 Dagsordenen blev godkendt. 174 Lukket punkt Lukket

Referat. 173 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 14/217 Dagsordenen blev godkendt. 174 Lukket punkt Lukket Referat Dato: 17-09-2014 08:30:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 173 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/217 Dagsordenen blev godkendt. 174 Lukket punkt Lukket 175

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003 Mødedato: 16-01-2003 Mødetidspunkt: kl. 15.00-18.00 Mødested: Lokalet ved kantinen Fraværende: Jørgen Steengaard, Cai Møller

Læs mere

Referat. Sundhedsrådet

Referat. Sundhedsrådet Referat Sundhedsrådet Møde nr.: Sundhedsrådet Dannet den: Onsdag den 11-12-2013 Mødedato: Tirsdag den 03-12-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Knud Lavard Centeret, mødelokale 1 Medlemmer Henrik

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Referat Byrådet Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den 03-09-2007 Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Autocamperparkeringsplads i Ringsted by

Autocamperparkeringsplads i Ringsted by Autocamperparkeringsplads i Ringsted by Åben sag Sagsid: 14/7014 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 1697606 Åben: Bilag 1 Dyrskueplads ) autocamperpplads 2 1697615 Åben: Bilag 2 Tværallé.pdf ) autocamperpplads

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/04 Mødedato: torsdag den 28-04-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/04 Mødedato: torsdag den 28-04-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/04 Mødedato: torsdag den 28-04-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Referat for Folkeoplysningsudvalget den 10. december 2015, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27

Referat for Folkeoplysningsudvalget den 10. december 2015, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Mødedato: 10. december 2015 Side: 1 Referat for Folkeoplysningsudvalget den 10. december 2015, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Åben dagsorden Medlemmer Finn Jensen (Formand) Dina Oxfeldt

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia Udkast til revision i 2015 af: Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia 1. Tilskudsberettigede aftenskoler Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Favrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel

Favrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel Favrskov Kommune 12. juni 2013 Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel 1. Indledning Borgmester Nils Borring Socialdemokraterne Erling Kvist Andersen Venstre Anders G. Christensen

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 35 Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen Referat Ældrerådet Møde nr.: 4/2014 Dannet den: Mandag den 28-04-2014 Mødedato: Torsdag den 24-04-2014 Mødetidspunkt: 09:00-11:00 Mødested: Grønt mødelokale Amtstue Allé 71 Medlemmer Inger Glerup Jørgen

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 17:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 23. februar 2005 17:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Johan Berg Jensen Indholdsfortegnelse 1. Skolerenovering 2005 Åben

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 18.08.2010 kl. 16:00 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 26. Meddelelser og orientering... 3 27. Fritidspas... 3 28. Budget 2011... 4 29.

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl. 08.00. EKSTRAORDINÆRT MØDE 1. Meddelelser 2. Ansøgning om skoleintegreret musiktilbud i partnerskab mellem Holstebro

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere