Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening ,50 kr. + renter i erstatning side 6. Fagforeningstvang i SAS Ground Services side 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening. 86.062,50 kr. + renter i erstatning side 6. Fagforeningstvang i SAS Ground Services side 5"

Transkript

1 Fagligt No. 1 April 2007 Alternativ Fagforeningstvang i SAS Ground Services side ,50 kr. + renter i erstatning side 6 Danmarks Frie Fagforening

2 Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger. DFF yder ikke støtte til politiske grupperinger eller ideologiske formål, ejheller moralsk eller agitatorisk støtte til sådanne. DFF vil udelukkende benytte foreningens midler til støtte for medlemmernes faglige interesser. DFF sætter respekten for den enkelte i højsædet, således at grundlovens og menneskerettighedskonventionens ord efterleves. DFF arbejder på at fjerne de aftaler på arbejdsmarkedet, der medfører, at man udelukkes fra et arbejde, medmindre man er medlem af en bestemt fagforening. DFF vil sikre medlemmerne tryghed i ansættelsen og størst mulig realindkomst. Hvordan... DFF er en landsdækkende organisation, der optager funktionærer og lønmodtagere på tværs af faggrænserne. Vi arbejder fagligt ud fra en anden grundholdning end den etablerede fagbevægelse. Begrebet klassekamp bør fjernes i et moderne samfund. DFF medvirker til at fremme korrekt og saglig information, så lønmodtagerne selv kan afgøre deres ønsker og behov. Hvorfor... LO-fagbevægelsen er i krise, fordi man ikke har fornyet sig. Mange er modstandere af den politiske tilknytning, og man løser ikke krisen blot ved at fjerne de direkte tilskud til politiske partier. Det fremgår af nedenstående eksempler, at de forskellige fagforeningers love forpligter til at fremme bestemte ideologier. Ikke kun økonomisk, men også moralsk forpligtelse, som medfører samvittighedskonflikt for mange mennesker. Eksempel 1.:» det er på sin plads at slå fast, at partistøtten kun udgør en mindre del af fagbevægelsens politiske engagement.«poul Winckler (FOA), Poul Erik Skov Christensen (SiD) og John Dahl (HK) i en kronik i Politiken 4. juli 2001 Eksempel 2.: SID s formålsparagraf stk. 6:»At arbejde for indførelse af arbejdsplads-, økonomisk- og kulturelt demokrati med det sigte, at skabe et socialistisk samfund.«der skal ikke herske tvivl om organisationernes ret til at søge disse formål fremmet. Men kombineret med diverse tvangsmetoder betyder det en knægtelse af de demokratiske frihedsrettigheder. Derfor tilbyder DFF sig til alle lønmodtagere, som ønsker at være fri for sådanne bindinger, men som alligevel ønsker den tryghed det giver at være medlem af en fagforening. Sandhedens vilkår LEDER i toppen af dansk erhvervsliv Som faglig organisation, der kører mange sager ved de danske domstole, finder man hurtigt ud af, at der ikke findes mange steder, hvor der lyves mere end i en retssal. Vi har i utallige sager oplevet, at en leder, en tillidsmand eller sågar en højtstående erhvervsleder lyver i retten. Seneste eksempel så vi i retssagen vedr. fagforeningstvang på Aalborg Portland, hvor direktøren for Portland Danmark, Frands Grex, havde en meget dårlig hukommelse, hvis vi skal sige det diplomatisk. Den 23. maj var Frands Grex i TV 24 Nordjyske, hvor journalisten spørger direktøren, hvad der er årsag til arbejdsnedlæggelsen. Det, det drejer sig om, er, at der er to mand, der har meldt sig ud af fagforeningen 3F. Senere efter at arbejdet er genoptaget, siger direktøren til TV 24 Nordjyske: Nu har vi holdt et møde med tillidsmændene, og vi har fundet en løsning. Journalisten spørger herefter: Kan du røbe lidt af, hvad løsningen går ud på? Nej, det kan jeg ikke her det er der er jo nej, det kan jeg ikke. Under vidneansvar i retssagen fik vi dog noget helt andet at vide. DFF s advokat, Jesper Anhøj, spurgte Frands Grex, om den løsning, der var fundet, var aftalt med tillidsmændene? Nej, det var den ikke! Løsningen var end ikke drøftet med tillidsmændene! Hertil spurgte Jesper Anhøj direktøren: Er De sikker på, at De taler sandt? Ja, det er jeg! Direktøren kom også med nogle utroværdige og temmelig usandsynlige oplysninger om, at der skulle have været voldelige trusler mod vores medlemmer, og det var for at beskytte medlemmerne mod disse, at de var blevet isoleret. Noget ingen, hverken vores medlemmer eller tillidsmanden, havde hørt om før. Men påstanden passede som skræddersyet til Portlands advokats procedure. I den nye sag om fagforeningstvang hos SAS Ground Services er vi måske på vej til at se erhvervslivets top omgå sandfærdigheden lemfældigt igen. Som du kan læse andetsteds i bladet, har DFF stævnet SAS for uberettiget fyring af et af vores medlemmer. Indicierne for fyring pga. fagforeningstvang er ret tunge: * Vort medlem har fået udleveret en skrivelse med titlen:»love FOR FLYARBEJDERE I SGS«. Her står der i 2: Enhver flyarbejder i KR-C/S, er pligtigt til at indtræde som medlem af klubben og 3F Kastrup afdeling. (Citeret med stave- og grammatikfejl, red). * Vort medlem bliver fyret kort tid efter, hun har meldt sig ud af 3F og haft et skænderi med folk fra 3F. * Vort medlem bliver fritstillet kun 3 måneder efter, at hun går fra en tidsbegrænset stilling til en fast stilling. Man vil end ikke benytte hendes arbejdskraft i opsigelsesperioden på trods af, at der er nok at lave. Alligevel meddelte SAS gennem deres advokat, at virksomheden ikke kræver medlemskab af en bestemt fagforening. SAS har nu overdraget sagen til DI. Nu bliver det DI s opgave at overbevise domstolen om, at fyringen intet har at gøre med fagforeningstvang. Mon DI kan gøre det med en god smag i munden? Vi ser i DFF ikke erhvervslivets top som fjender. Tværtimod er vi glade for, at der findes dygtige og driftige erhvervsfolk, der skaber arbejdspladser og velstand. Det er det, vi alle sammen skal leve af. Men vi ser gerne, at det er begreber som ærlighed, dygtighed og flid, der belønnes i erhvervslivets top. Vi må med sagerne om fagforeningstvang desværre konstatere, at ærlighed ikke står højt på listen over dyder alle steder i erhvervslivets top. Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet: Lille Borgergade Nørresundby Kontortid: Mandag - onsdag kl Torsdag Fredag Tlf Fax Lokalkontor SJÆLLAND: Zoffmannsvej 12 A, 4600 Køge Afd.leder: Michael Pedersen Tlf Fax mail: Udgiver: Danmarks Frie Fagforening Lille Borgergade 13, 9400 Nørresundby Tlf mail: Redaktion: Morten Sørensen (ansvar) V. Børstingvej 20, Vroue 7800 Skive PoBe sats & repro Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg Tlf mail: Tryk: Als Offset, Augustenborg Forsidebillede: kilde: sas.dk Abonnement: 4 numre kr. 80,- ISSN Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse 2

3 Landsmødet 2007 Stor optimisme prægede foreningens landsmøde 24. marts Af Marianne Therp God stemning»velkommen til Landsmøde 2007«, stod der på indgangsdøren til foreningens lokaler i Nørresundby, hvor landsmødet blev afholdt. Det var med til at give en rar stemning fra begyndelsen. I løbet af en halv times tid dukkede medlemmerne op og sluttede sig til det traditionsrige fælles morgenbord, der ventede landsmødedeltagerne, som kom fra hele landet. Der var straks gensynsglæde hos en del, men også en stor glæde over, at flere af vore mange nye medlemmer fandt det vigtigt at tage del i deres nye fagforenings årlige landsmøde. Optimisme Landmødet gik formelt i gang kl. 11, da alle havde modtaget deres landsmødemappe med alt relevant materiale til brug under mødet. Formand Jørgen Mikkelsen bød os velkommen og forestod valget af dirigent. Forsamlingen var enige om at vælge Poul Berg, som straks konstaterede, at Landmødet var korrekt og rettidigt indkaldt, hvorefter stemmetællere og referent blev valgt. Dirigenten gav ordet til formanden, som aflagde beretning for Du kan læse om formandens beretning i en anden artikel her i bladet. Jørgen Mikkelsens beretning gav som altid en god debat fra medlemmernes side og viste et stort engagement til gavn for foreningen virkelig noget at bygge videre på. Gennemgang af regnskabet 2006 Inden frokosten nåede kasserer Marianne Therp at gennemgå regnskabet fra 2006, og efter frokostpausen var der tid til, at landsmødedeltagerne kunne stille spørgsmål til regnskabet og til kassererens beretning, blandt andet om de ekstraordinære udgifter, foreningen havde haft i De fleste af disse omkostninger havde med flytningen fra kontoret i Danmarksgade at gøre. Udover selve flytningen, skal der, når et sekretariat flytter, bruges en del penge på nye skilte, stempler, brevpapir, girokort m.m. Derudover er det nye sekretariat en del større, og der skulle derfor også både møbler, gardiner og tæpper til. Ved indretningen af det nye kontor er der fra personalet på sekretariatet udvist stor opfindsomhed, kreativitet - og set på med glæde fra kassererens side - stor sparsommelighed, idet mange møbler er brugte; købt på auktion. Resultatet er et pænt og moderne sekretariatet, som vi alle kan være glade og stolte over. Ekstraordinære udgifter i 2006 Udover flytning og indretning af sekretariatet var også afslutningen af den store sag, som gennem næsten ti år har været omtalt i Fagligt Alternativ, årsag til forhøjede omkostninger, idet afgørelsen fra Menneskerettighedsdomstolen kom i januar I den forbindelse afholdt Danmarks Frie Fagforening det mest velbesøgte pressemøde nogensinde på Friheden i Århus. Allerede fra om formiddagen kom medlemmer af hovedbestyrelsen og de første journalister og fotografer, og da mødet begyndte ca var også TV til stede med deres rullende kameraer. Kort efter blev spændingen om udfaldet af sagen udløst, da en fra domstolen indløb - som vi allerede ved nu med et lykkeligt og retfærdigt resultat. Det udløste på stedet champagne til alle tilstedeværende. Dagen sluttede med en middag for sagens hovedperson samt alle de af foreningens tillidsfolk, som havde taget del i pressemødet. Regnskabet godkendes og nyt budget vedtages Landsmødet godkendte efter et par spørgsmål regnskabet Herefter gennemgik vi budgettet for det kommende år, og også dette blev vedtaget af deltagerne. Uændret kontingent Hovedbestyrelsen havde i sin udformning af budget lagt vægt på, at foreningen igen i år skulle køre videre med uændret kontingent. Den store medlemsfremgang gav den optimisme, der skulle til, selv om flere medlemmer selvfølgelig også kan give flere opgaver for sagsbehandlerne. Danmarks Frie Fagforening hæver altså ikke kontingentet i Valg af formand Der var ikke indkommet skriftlige forslag til landsmødet, som derfor gik over til valg af formand. Ikke uventet var der ingen modkandidater til den nuværende formand, så Jørgen Mikkelsen blev genvalgt med akklamation. Valg af HB-medlemmer og revisorer Der var også genvalg til de to hovedbestyrelsesmedlemmer, som var på valg. Det var Morten Sørensen og Michael Pedersen, som valgtes for 2 år. Som suppleanter valgtes Arnfred Weber og Edyta Kurzawa for 1 år. Valget af to interne revisorer faldt på Bente Kellner (genvalg) og Jess Klingbech (nyvalg). Som revisorsuppleant genvalgtes Lennart F. Andersen. Afslutning på Landsmødet 2006 Sidste punkt på dagsordenen: Eventuelt gav flere gode idéer til HB at arbejde videre med, som formanden takkede forsamlingen for, inden har takkede dirigenten for et velgennemført møde. Alle forlod landsmødet med en god fornemmelse af at være medlem af en forening med højt til loftet og god fremgang og begav sig med stor optimisme og et på gensyn til næste år hver til sit. Punktum i Portland sagen Efter det noget farceagtige retsmøde i Aalborg byret, som refereret i det sidste nummer af FA, var vi meget spændte på rettens dom. Ville vi få medhold i alle punkter, eller kun i begrænset omfang? - Heldigvis blev udfaldet af byretten, at Aalborg Portland blev dømt helt efter anklageskriftet. Men desværre for vore to medlemmer, Jess Klingebech og Johnny Kragelund, blev erstatningen noget lavere end krævet. Retten fastsatte beløbet til kr til hver, hvilket må siges at være meget beskedent i betragtning af den ublide behandling, de blev udsat for fra såvel arbejdsplads som kolleger. Erstatningen blev imidlertid ikke betalt, så det endte med, at vi måtte bede fogedretten indkassere beløbet. I skrivende stund, er det kun en del af de kr, der er blevet betalt. - Du kan hente hele dommes ordlyd fra vores hjemmeside: AW 3

4 Lov om ansættelsesbeviser forringet Siden 1994 har arbejdsgivere haft lovpligt til at skrive ansættelsesbeviser. Seneste ændring af loven trådte i kraft 1. marts, og den er ikke til lønmodtagernes fordel. Af Arnfred Weber Loven om ansættelsesbeviser, eller som den egentlig hedder: Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, blev vedtaget af Folketinget i 1993 og trådte i kraft året efter. Den er forårsaget af et EU-direktiv fra 1991 og tænkt som en beskyttelse af lønmodtagere, så det ikke er muligt at spekulere i lange prøvetider eller ringere ansættelsesforhold end angivet i overenskomster eller love og bekendtgørelser. Loven blev ændret i 2002 og er nu igen ændret med virkning fra 1. marts En god lov Der var almindelig i tilfredshed på lønmodtagersiden med loven, da den kom, og der viste sig hurtigt en retspraksis, der gav erstatningsbeløb på kr. til den ansatte ved overtrædelse af loven. Det klagede arbejdsgiverne over og anførte bl.a., at fristen på 1 måned til at skrive en ansættelsesaftale var for lidt. Men erstatningens størrelse gjorde, at de fleste fik forholdene bragt i orden til tiden. Desværre syntes beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, at erstatningsbeløbet var for højt, så i 2004 lavede han en bekendtgørelse, der nedsatte den maksimale erstatning til 1000 kr., endda med tilbagevirkende kraft, således at endnu ikke afgjorte sager skulle afgøres efter de nye regler. 4 Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen Foto: Lars Stig Madsen Loven forringes Det førte til flere retssager, og i maj 2006 kom så Højesterets afgørelse. Claus Hjort Frederiksens bekendtgørelse var ulovlig, og den hidtidige retspraksis skulle fortsat være gældende. Hvad gør så en beskæftigelsesminister, der hellere vil være arbejdsgiverminister? Han prøver selvfølgelig at få flertal for en lov, så de 1000 kr. bliver indskrevet i loven. Det lykkedes for ham, selv om det jo nok kan undre, at DF kunne stemme for det forslag! Det kan virkelig undre, at et flertal i Folketinget går ind for en så kraftig forringelse. Mon alle har tænkt sig om, inden de stemte? Det er en ommer for nu at bruge en moderne frase. Frederiksen måtte i øvrigt ty til usandheder for at få loven igennem. Han fortalte i Folketinget, at bagateller som et forkert husnummer eller at lønmodtageren skiftede navn kunne medføre de store erstatninger. Det har ikke været muligt at finde eksempler på denne påstand. Men, hokus pokus, Claus Hjort Frederiksens bekendtgørelse var blevet ophævet til lov, så nu er det næsten gratis for arbejdsgiverne at smøle med ansættelsesbeviser. Det giver ansatte en utrolig dårlig retsstilling, fordi mange af de forsinkede ansættelsesbeviser bliver skrevet med en senere ansættelsesdato med deraf følgende forøgelse af den faktiske prøvetid. I mange stillinger påvirker det også pensionsindbetalingerne og andet, der er afhængig af startdatoen. Den nye lov gælder fra 1. marts dog ikke med tilbagevirkende kraft denne gang. Konsekvenserne Sekretariatet i Danmarks Frie Fagforening oplyser, at der nærmest er en eksplosion i henvendelser vedrørende manglende eller mangelfuldt ansættelsesbevis, manglende indbetaling af feriepenge og pensionsbidrag og ingen reaktion fra arbejdsgivere, når manglerne påpeges. Ofte reagerer arbejdsgiverne slet ikke, når DFF henvender sig. Loven fremmer desværre plattenslageri blandt useriøse arbejdsgivere. Derfor kan vi ikke kraftigt nok opfordre til, at du sørger for at kræve et ansættelsesbevis fra dag ét, og senest 1 måned efter at du er startet. Få eventuelt hjælp fra sekretariatet. Fakta 2 stk. 1-3 i Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. Hele loven kan læses her: A REGL 2. Arbejdsgiveren skal give lønmodtageren oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet, herunder mindst de oplysninger, der er opregnet i stk. 2, nr Oplysningerne skal gives senest en måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt. Hvis lønmodtageren ikke fra ansættelsesforholdets begyndelse har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid, der overstiger 8 timer, indtræder arbejdsgiverens oplysningspligt, når lønmodtageren inden for de seneste 4 uger har haft en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid, der overstiger 8 timer. Stk. 2. Arbejdsgiverens oplysningspligt omfatter mindst følgende oplysninger: 1) Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse. 2) Arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel af et fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsageligt udføres, oplysning om, at lønmodtageren er beskæftiget på forskellige steder, og om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse. 3) Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori. 4) Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt. 5) Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse. 6) Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie. 7) Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom. 8) Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag og eventuel kost og logi. Endvidere skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer.

5 Ny sag om fagforeningstvang Af Arnfred Weber kilde: sas.dk 9) Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid. 10) Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er. Stk. 3. Oplysningerne kan gives i følgende dokumenter: 1) en skriftlig erklæring, som indeholder oplysning om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet bortset fra de oplysninger, der eventuelt er givet i et af de nedenfor i nr. 2-4 nævnte dokumenter, 2) en skriftlig arbejdskontrakt, 3) et ansættelsesbrev eller 4) et eller flere andre dokumenter, forudsat at mindst ét af disse indeholder samtlige oplysninger nævnt i stk. 2, nr. 1-4, 8 og Prosa afslører beskæftigelsesministerens lette omgang med sandheden Det kan ikke være rigtigt, at en ren formel fejl - et forkert husnummer; hvis lønmodtageren er blevet gift i mellemtiden og har fået tilføjet navnet Jensen - udløser en stor godtgørelse. Det er jo det, jeg tager højde for i det lovforslag, vi behandler her i dag. Sådan sagde beskæftigelsesministeren under 1. behandlingen af lovforslaget, der nedsatte godtgørelsen for mangelfulde ansættelsesbeviser. Beskæftigelsesministeren henviste i debatten til talrige eksempler på sager, hvor der blev givet store erstatninger for helt bagatelagtige fejl. Men Prosa satte sig for at undersøge påstanden. Det kneb fagforeningen at få aktindsigt i alle disse sager. Og da aktindsigten endelig kom, viste det sig, at der slet ikke var belæg for beskæftigelsesministerens påstande. Ingen af fejlene i de 23 domme, som blev fremlagt som bevis, kunne betragtes som bagatelagtige. I nogle af sagerne havde fejlene ikke givet konkrete problemer; men det var sager, som kunne give lønmodtageren meget store problemer. Kilde: Efter en klar afgørelse i Aalborg byret troede vi egentlig, at det var gået op for danske firmaer, at eksklusivaftalerne var blevet ulovlige i Danmark. Men nej! SAS Ground Services (SGS) tillader 3F at presse nyansatte ind i deres fagforening. Og nægter de det, bliver de fyret. På den baggrund har DFF lagt sag an mod SGS for uberettiget fyring af et medlem, der blev afskediget, da hun meldte sig ud af 3F og ind i DFF. Vort medlem, Lene Rishede Hansen, fortæller, at SGS optræder på vegne af 3F på flere måder. SGS opkræver fagforeningskontingent for 3F, selv om den ansatte protesterer, og SGS afskediger også medarbejdere, der melder sig ind i en anden fagforening. Før Lene blev fastansat, havde hun en tidsbegrænset ansættelse. Derfor må fastansættelsen af hende ske på baggrund af et godt kendskab til hendes person og kvalifikationer. Man må gå ud fra, at de, der fastansættes, ikke er dem, der først bliver fyret, hvis arbejdsmængden ændres. Ellers er der ikke ret megen mening i fastansættelse. Alligevel blev Lene fyret efter kun 3 måneder som fastansat. Begrundelsen var arbejdsmangel, men fyringen kom umiddelbart efter Lenes indmeldelse i Danmarks Frie Fagforening (DFF) og kort tid efter en voldsom meningsudveksling (læs: skænderi) med folk fra 3F. I en skrivelse med titlen:»love FOR FLYARBEJDERE I SGS«står der i 2: Enhver flyarbejder i KR-C/S, er pligtigt til at indtræde som medlem af klubben og 3F Kastrup afdeling. (Citeret med stave- og grammatikfejl, red). Efter Menneskerettighedsdomstolens afgørelse er det utroligt, at sådanne formuleringer stadig forekommer i love for ansatte, men SGS er bestemt ikke en undtagelse. Vi er i besiddelse af flere ansættelsesbreve med lignende formuleringer. Følg med i kommende numre af FA. Ovennævnte skrivelse er formuleret af 3F, men når SGS tillader, at den bliver omdelt til nye medarbejdere, må de billige, hvad der står, uanset at den overordnede politik i SAS er, at der ikke stilles krav om en bestemt fagforening. Sagsforløbet I juli 2006 blev Lene Rishede Hansen fastansat i SAS SGS KR-C/S, som er en afdeling i SAS Ground Services. På et introduktionskursus fik hun at vide, at hun skulle være medlem i 3F. Lene meldte sig ind under protest, men i september skiftede hun så fagforening til Danmarks Frie Fagforening (DFF) og umiddelbart derefter, blev hun afskediget i et brev dateret 29. september. Desuden blev hun fritstillet med øjeblikkelig virkning. Efter en del telefonsamtaler og breve gav personaleadministrationen i november løfte om at tilbageføre fagforeningskontingent, der uretmæssigt var blevet opkrævet på 3F s vegne, men fyringen stod stadig ved magt. Det skete gennem SAS s advokat, der nu havde fået overdraget al yderligere korrespondance. I samme brev skrev advokaten, at SAS ikke kræver medlemskab af en bestemt fagforening, så den 28. november krævede DFF på den baggrund, at Lene Rishede Hansens fyring skulle annulleres. Det nægtede SAS gennem deres advokat. Den 24. januar 2007 sendte DFF s advokat, Jesper Anhøj, derfor et krav på 15 måneders løn for uberettiget afskedigelse - i alt kr kr. Beløbet blev ikke betalt, så SAS er derfor nu blevet stævnet. I mellemtiden er Dansk Industri blevet bemyndiget til at varetage SAS s interesser, så det bliver DI, der skal møde i fogedretten. Mere om sagen i næste nummer. 5

6 86.062,50 kr. + renter i erstatning til medlem for uberettiget fyring Af Jørgen Mikkelsen»Trekantet«sag ender med fremmøde i retten ved politiets hjælp Vort medlem, Kjeld Helms Pedersen, blev i 1999 ansat som mekaniker hos Thermo King Danmark, Knud Hansen Køleanlæg A/S i Padborg. Da Kjeld var en god og velset medarbejder, opfordrede ledelsen ham til at skifte mekanikerjobbet ud med et job som trailerværkfører i firmaet pr. 1. sept. 04. Han skulle lede og fordele arbejdet for personer. I april 2005 var der jfr. ansættelsesaftalen lønforhandling. Vort medlem fik på dette tidspunkt en løn, der ikke afspejlede det nye ledelsesansvar. Efter nærmere at have studeret lønstatistikker for den nye jobkategori med ledelsesansvar, kom Kjeld frem til, at han burde stige ca. 10% i løn. Et yderligere argument for dette var, at jobbet altid medførte arbejde ud over 37,5 time pr uge. Løkrav kunne ikke imødekommes Den daglige leder, Keld Neupert, kunne ikke umiddelbart sige ja til lønkravet og gik højere op i firmaet med dette. Sidst på måneden kom svaret: Dit lønkrav blev ikke imødekommet! Efterfulgt af kommentaren: Men så må du jo selv regulere dine timer. En dag efter frokost havde vort medlem opnået sine timer, hvorefter han takkede af med ønske om en god weekend og gik hjem. Der var ingen protester fra Keld Neupert, som svarede: Vi ses mandag morgen. Pludselig bortvist Mandag morgen fik Kjeld besked om, at han var uønsket. Om han ikke havde modtaget et brev om, at han var bortvist? Han fik efterfølgende 10 minutter til at pakke sine ting. Kjeld mente ikke, han havde gjort noget forkert, da han gik, idet han havde arbejdet 37 timer den pågældende uge, hvor han forlod arbejdspladsen, og systematisk overarbejde ikke er tilladt. Rettens afgørelse Først forsøgte DFF at indgå forlig i sagen; men det var desværre ikke muligt, og derfor lagde vores advokat, Jesper Anhøj, sag an ved retten i Gråsten. Rettens afgørelse lød: Kjeld Helms Pedersen var ansat efter en aftale, hvor der ikke var en fast ugentlig maksimal arbejdstid. Det lægges efter bevisførelsen til grund, at der var tale om frihed under ansvar, sådan at Kjeld Helms Pedersen i perioden op til den 29. april havde haft et ikke ubetydeligt merarbejde 6 Kjeld Helms Pedersen var klar over, at han ikke havde færdiggjort de opgaver, han efter selskabets normale rutiner skulle færdiggøre senest den sidste hverdag i måneden, da han forlod sin arbejdsplads til middag 29. april Retten finder derfor, at Kjeld Helms Pedersen har misligholdt sin ansættelsesaftale ved den pågældende dag at gå til middag. Retten finder dog ikke, at misligholdelsen har været så grov, at den har kunnet berettige til en bortvisning af Kjeld Helms Pedersen. Retten lægger i den forbindelse vægt på, dels at Kjeld Helms Pedersen i den forudgående periode havde haft et betydeligt merarbejde, og dels at hans nærmeste overordnede var til stede, da han gav besked om, at han ville forlade arbejdspladsen, uden at denne reagerede ved at bede ham om at blive. Retten dømte på den baggrund Knud Hansen Service A/S til at betale ,50 kr. plus sagens omkostninger i erstatning til Kjeld Helms Pedersen. Knud Hansen Service A/S var ikke tilfreds med denne afgørelse og ankede herefter til Landsretten. Landsrettens afgørelse Landsretten afsagde her i februar 2007 en kendelse: Efter bevisførelsen er der ikke holdepunkter for at antage, at Knud Hansen Service A/S med føje kunne opfatte Kjeld Helms Pedersens bortgang fra arbejdspladsen som definitiv. Herefter og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, stadfæster landsretten dommen. Knud Hansen Service A/S skal betale sagens omkostninger kr. plus det pådømte beløb til Kjeld Helms Pedersen inkl. renter i alt ,23 kr. Jeg er meget tilfreds med det arbejde, I har gjort for mig i denne sag, udtaler vort medlem til Fagligt Alternativ. Af Jørgen Mikkelsen Sag mod Trekantens Medarbejder Service, Almind, v/ Peters S. Nielsen, er nu overgået til fremstilling ved politiafhentning. Vort medlem, Bo Jensen, blev i januar 2006 ansat ved Trekantens Medarbejder Service i Almind. Ansættelsen varede dog ikke længere end til 20. april samme år; hvor vort medlem oven i købet blev afskediget med tilbagevirkende kraft, nemlig fra den 15. april. Ansættelsesforholdet var tidsbegrænset til 3 måneder, men der var tilføjet, at det var med henblik på fastansættelse. Den tilbagevirkende afskedigelse betød, at den resterende løn for 63,5 timer udeblev. Det samme skete med feriepenge der skulle være tilgået Feriekonto. Det viste sig efterfølgende, at der også var vrøvl med ansættelsesbeviset. Da de breve, vi sendte til Trekantens Medarbejder Service v/ Peter Sølvsten Nielsen, ikke blev besvaret, bad vi advokat Jesper Anhøj om at tage affære. Advokaten fik heller ingen respons, og det hele endte med en stævning for et beløb på i alt ,87 kr. Retten i Kolding gav os medhold og dom, uden at modparten mødte frem. Beløbet plus sagens omkostninger på 2.962,50 kr. skulle betales inden 14 dage. Men Peter S. Nielsen betalte ikke det pådømte beløb, som dommeren foreskrev. Da beløbet ifølge dommen ikke blev indbetalt, var Peter S. Nielsen indkaldt til møde i Fogedretten 20. februar Peter S. Nielsen mødte ikke op, og sagen er nu udsat til politifremstilling, fortæller advokat Jesper Anhøj til FA. Det er øjensynligt ikke første gang, at omtalte arbejdsgiver har været på kant med loven. Et medlem af Dansk Metal beretter på nettet om, hvordan han blev forsøgt snydt for sygedagpenge, og at der uberettiget blev tilbageholdt løn. Heller ikke her lykkedes det at komme i kontakt med Peter S. Nielsen. Både Dansk Metal og Vejle Kommune måtte opgive dette. Vi afventer nu politifremstillingen i sagen.

7 Forlig i sag om fyret medlem Medlem blev fyret og fritaget for tjeneste men kunne læse i avisen at firmaet søgte nye folk. Af Michael Pedersen Vort medlem, Anders Lauesen, blev i 2004 ansat som lagerassistent hos Blend A/S i Vejle. Efter at firmaet havde ansat en ny lagerchef, Bent Erik Rasmussen, kom der uro på arbejdspladsen. Anders Lauesen beskriver uroen således: Bent Erik Rasmussen indkaldte alle ansatte på lageret til en personlig samtale, hvilket jo var helt naturligt, idet han jo ikke kendte folkene. Det var en hyggelig samtale på vel 1/2 times tid, hvorefter han startede med at fyre tre kollegaer omgående! Dette medførte en masse uro og usikkerhed, da Bent Erik Rasmussen i tide og utide trak folk til side og spurgte ind til, hvad en kollega syntes om en anden kollega osv. I virkeligheden spillede han os ud mod hinanden. Kort tid efter var det vort medlems tur til at blive fyret. Opsigelsen lød: Vi skal desværre meddele dig, at du opsiges som lagerassistent pr. d.d. med fratræden 31. marts (3 mdr.). Vi ser os nødsaget til at opsige dig, da vi ikke ser noget grundlag for at fortsætte samarbejdet. Du fritstilles pr. d.d og resten af fratrædelsesperioden. Underskrevet af Bent Erik Rasmussen, Warehouse Manager. Anders Lauesen Da vort medlem, som en blandt flere, således blev sendt hjem uden begrundelse, begyndte det at undre ham, at man i stort op- Krav på fuld løn Hvis arbejdsgiveren ikke kan gøre brug af arbejdskraften, fordi virksomhedens andre medarbejdere strejker, skal man have fuld løn alligevel. Det samme gælder, hvis arbejdsgisatte annoncer samtidig kunne læse, at firmaet søgte efter nye lagermedarbejdere. Herefter henvendte Anders Lauesen sig til os og spurgte, om dette virkelig var lovligt! Det kunne vi hurtigt fortælle, at det ikke var. For det første var der ikke nogen begrundelse for afskedigelsen. Vort medlem havde aldrig fået en advarsel, og man kunne klart se, at firmaet ikke havde indskrænket sin virksomhed, når der samtidig blev søgt efter nye medarbejdere. Vi bad staks vores advokat, Jesper Anhøj, om at kræve erstatning af Blend A/S. Dette gav respons, idet firmaet i hele to maskinskrevne sider kom med en redegørelse, hvor man ikke mente at have gjort noget forkert. Det overbeviste imidlertid ikke os, hvorved vi fastholdt krav om godtgørelse for uberettiget afskedigelse. Efter en længere forhandling med firmaet og stillet overfor trussel om retssag, blev der indgået forlig om, at vort medlem ud over sine tre måneders løn yderligere skulle have to måneders godtgørelse for uberettiget afskedigelse. Til FA udtaler Anders Lauesen: Jeg er meget tilfreds med det resultat, som I har opnået for mig. Hvordan er jeg stillet, hvis min arbejdsplads bliver ramt af strejke? For tiden er mange faglige organisationer og arbejdsgiverorganisationer i gang med at forhandle overenskomst. Strejkekasserne er store, og medierne taler om en mulig storkonflikt. Hvordan skal jeg forholde mig til strejke? Konflikt er kun for LO medlemmer. Ved arbejdskonflikter pålægger de faglige organisationer deres egne medlemmer at strejke; men ikke medlemmer af andre faglige organisationer. Et medlem af Danmarks Frie Fagforening vil derfor ikke have pligt til at deltage i en eventuel strejke eller storkonflikt, men kan stille sin arbejdskraft til rådighed for arbejdsgiveren som normalt. veren varsler en lockout. En sådan lockout omfatter ikke medlemmer af Danmarks Frie Fagforening. Dette må man sørge for, at arbejdsgiveren er oplyst om. Kan man fysisk ikke komme ind på sin arbejdsplads, fordi der måske er en fysisk blokade, skal man ringe til sin arbejdsgiver og bede ham skaffe fri passage. Vil han ikke dette, er det han ansvar, og han skal i så fald betale dig løn alligevel. Kontakt vort kontor Det kan være en vanskelig situation, hvis ens arbejdsplads bliver ramt af strejke eller lockout. Derfor anbefaler vi, at du straks kontakter vort kontor. Indenfor almindelig kontortid er nummeret Hvis din arbejdsplads bliver omfattet af konflikt, og det derfor brænder på uden for kontortid, kan du ringe på AW Husk! at melde flytning Vi får daglig en del post retur, der ikke kunne afleveres på grund af flytning. Ofte skal der et større detektivarbejde i gang for at finde frem til den nye adresse. Betænk os derfor med et flyttekort eller ring til os, hvis du skifter adresse. Tilmeld kontingentbetalingen til betalingsservice Glem alt om gebyrer og lange køer på posthuset. Tilmeld din kontingentbetaling til betalingsservice, så sker betalingen fremover automatisk og rettidigt, og du slipper for girogebyr og rykkergebyrer. Aflever indbetalingskortet i dit pengeinstitut, så klarer de resten. På dff.net kan du også nemt tilmelde din betaling til betalingsservice. Kontakt os på tlf for yderligere information. MIK 7

8 Magasinpost ID nr Danmarks Frie Fagforening Lille Borgergade 13, 9400 Nørresundby Formanden har ordet Danmarks Frie Fagforening Alternativet i dansk fagbevægelse Partipolitisk uafhængig Formandens beretning I uddrag: Hjertelig velkommen til vort 24. landsmøde. Næste år har 25 års jubilæum. Vi bør allerede nu overveje, hvorledes dette skal forløbe. Året 06 var et godt år for DFF. Vi fik endelig bugt med eksklusivaftalerne, og der kom røre i medlemsvandringen fra LO-siden til de frie fagforeninger, som vi er en af. Vi har i årets løb fået en pæn medlemstilgang, selv om den er lille i forhold til andre operatører. Vi havde ikke som andre millioner af kroner til at kaste ind i annoncering efterfølgende. A-kasse På de indre linjer er vi også handikappet ved ikke af have a- kasse i samme hus, som dem vi konkurrer med. Det handler om at få en hel lagkage til at hænge sammen. Det er uoverskueligt for mange at skulle købe lagkagebundene et sted, syltetøjet et andet og flødeskummet et tredje. Problemet er politisk skabt med en lovgivning, som beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen, har været arkitekten bag, og vi er derfor helt uden indflydelse på dette. Vi har i dag et godt samarbejde med STA. Dog er problemet her, at der er flere små LOforbund, som har stor indflydelse der. Derfor kan vi ikke for nuværende komme længere i vort samarbejde med STA, da der internt er en delt lejr for og imod et udvidet samarbejde med os. Hvis ikke vi har lært andet i den her forening, så har vi da i det mindste lært dette, at de, der løber forrest i den gruppe, der forsøger at bryde barrierer, også er dem, der får de største øretæver. Bemærkelsesværdig hændelse En underlig hændelse kom til os fra Arbejdsdirektoratet, hvor man beklagede sig over, at vi havde a-kasserelateret tekst på vores hjemmeside Hvad er formålet? Arbejdsdirektoratet fører tilsyn med a-kassernes administration og regnskab og behandler klager over a-kassernes afgørelser og administrerer ferieloven. Jamen, hvad er så problemet? Vi er jo en fagforening, ikke en a-kasse. Er vi pludselig forment adgang til at nævne noget om gældende lovgivning, fordi loven ikke lige handler om os? Det, synes vi, virker besynderligt. Igen måtte vi ty til loven om aktindsigt. Her kom der interessante detaljer frem. Der var kommet en klage fra Dansk Elforbunds A-kasse, der skriver til Arbejdsdirektoratet: Vi bliver hele tiden bombarderet med usaglige angreb fra de useriøse fagforbund/a-kasser. Søger man på dff.net under indmeldelse, kommer man til siden Medlemskab, og her kan man nederst på siden konstatere, at man udelukkende vil behandle en overflytning til a-kassen, såfremt man samtidig melder sig ind i Danmarks Frie Fagforening. Herefter beder man Arbejdsdirektoratet om at tage fat. En interessant detalje, vi fik frem blandt kopierne af brevene fra direktoratet, var, at man havde slettet sidste afsnit i brevet til os dateret 3. januar. Hvordan det kan gå til, at der er to udgaver af samme brev, agter vi naturligvis at følge op på, ligesom vi har bedt direktoratet om at redegøre for, hvilke love og paragraffer, vi har overtrådt på vores hjemmeside. Vi venter spændt. (Redaktionel tilføjelse: I DFF undrer vi os også meget over den ihærdighed, som Arbejdsdirektoratet udviser i denne sag. I andre sager har vi i DFF dokumenteret klokkeklare lovbrud udført af LO-a-kasser, uden at vi har kunnet få Arbejdsdirektoratet til at løfte en finger, MS) Stigende antal faglige sager I årets løb har der været et stigende antal faglige sager. Ikke underligt, da vi er blevet flere medlemmer. Manglende løn og feriepenge, ingen eller mangelfulde ansættelsesbeviser, for meget overtid, arbejdsskadesager, overenskomstspørgsmål osv. Ofte får vi nye medlemmer, der lige er ude i et eller andet, der brænder på, og som vi skal klare. Det gør vi også, hvis vi kan og evner det. Men i det her spørgsmål var vi kommet på en vanskelig opgave. En chauffør havde meldt sig ind, fordi hun var utilfreds med en lokalaftale, som 3F havde lavet med Arriva. Hun og mange kollegaer var utilfredse med de vagtplaner, der var lavet. Hun skrev: Jeg er uforstående overfor, hvordan man kan sætte os til at møde ind lørdag lige før midnat og så køre til søndag morgen samtidig med, at man kalder søndag for en fridag! Oveni har vi ikke søndagstillæg. Jeg føler mig virkelig pisset på og groft udnyttet. Herefter har vi haft mange samtaler, og jeg kunne forstå på hende, at hun på andres vegne var sendt op til os for at få os til at rette op på en 3F aftale. Vagtplaner er under lokalaftalen, og de laves sammen med tillidsmanden, men ham kunne de ikke få hverken det ene eller andet ud af. Han ville end ikke fortælle, hvad han havde aftalt med firmaet. Det var svært at forklare, men vi kan ikke bryde ind og forhandle videre på en 3F overenskomst, selv om chaufførerne følte sig svigtet af deres tillidsmand. Vi kan se urimelighederne, men her er vores grænse. En tillidsmand skal naturligvis ikke hemmeligholde over for sine kollegaer, hvad han aftaler med firmaet, så vi anbefalede hende, at hun skriftligt indkalder tillidsmanden til et møde med en dagsorden, der punkt for punkt stiller spørgsmål omkring det, han aftaler med Arriva. Det var det bedste, vi kunne gøre; men det her viser hvilket dilemma, vi ofte stilles i. Ingen grund til klynk Vores opnåede frihed har også en bagside. Konkurrencen er øget. Der er a-kasser, hvor man nu for et beskedent beløb kan få begrænset juridisk rådgivning. Det er godt for lønmodtagerne, at der nu kommer flere tilbud. Konkurrencemomentet er steget. Det er et signal til os om, at vi heller ikke må hvile på laurbærrene. Men når vi bliver flere år for år, er der ikke grund til at klynke.

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter i RAR Maj 2004 Fra 1. maj 2004 udvides EU til også at omfatte borgere fra Øst- og Centraleuropa. I forhold

Læs mere

En julegave til arbejdsgiverne - eller?

En julegave til arbejdsgiverne - eller? En julegave til arbejdsgiverne - eller? Aarhus, marts 2011 3 helt nye afgørelser truffet af Højesteret den 17. december 2010 fastlægger principperne for udmåling af godtgørelser, når arbejdsgiverne har

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE Vintereksamen 2011-2012 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 20226/4620220126 Arbejdsaftale- og foreningsret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Industriens Arbejdsgivere og Industriforbundet

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage)

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Formålsparagraf: Fagforeningens formål er i samvirke med Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning og Serviceforbundet at søge alle, der

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 400 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark Tvisten Sagen angår, om det var berettiget, at Banedanmark bortviste jernbanearbejder

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Side 1 Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Aftalens anvendelsesområde...

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Forhandlingsfællesskabet 0.4.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 0.4.11 Side

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere